Sunteți pe pagina 1din 29

Manganit de Calciu

si Lantan

Cenan Alina Raluca


An IV, CATB
1.Nanotehnologia
 Nanotehnologia este acea ramura a stiintei care
permite crearea de materiale, de dispozitive si de
sisteme la scara nanometrica (1-100 nm).
 Este caracterizata prin faptul ca toate procesele care
se studiaza si se produc au ca si unitate de referinta
nanometrul, ceea ce reprezinta a miliarda parte dintr-
un metru.
 Aplicatii: computere microscopice, nanoparticule
pentru tratarea cancerului si motoare nepoluante.
2. Manganitul de calciu si lantan
(LCMO)
 Face parte din clasa Manganitelor dopate cu
Lantanide si are formula generala:

 Manganitul de calciu si lantan prezinta din punct de


vedere al retelei cristaline prezinta o structura
perowskitica.
3.Metode de obtinere a LCMO
 Maganitul de calciu si lantan este obtinut prin :
 metoda reacţiei în faza solida,
 metoda sol-gel,

 Filmele subtiri se pot depune din solutie prin:


 metoda spin-coating,
 prin imersare,
 prin procedee de depunere fizicã.
a. Metoda reactiilor in faza
solida
 O reactie în stare solida este o reacţie, în care din
reactanti solizi se formeaza un produs de reactie solid,
fara implicarea fazelor gazoase sau lichide la
desfasurarea reactiei.
 Reactantii se caracterizeaza prin legarea particulelor
prin legaturi puternice, ionice sau covalente, ceea ce
necesita un aport de energie exterioara ridicat pentru
initierea si desfasurarea reactiilor.
 Fazele solide isi incep reactiile la nivelul suprafetelor
de contact intre granule.
Factorii care influenteaza metoda
 Factorii care influenteaza reactiile in faza solida si
care nu se pot neglija cand se discuta desfasurarea
acestor reacii sunt:
 starea initiala a reactantilor,
 compozitia granulometrica,
 temperatura,
 presiunea,
 mineralizatorii
 prezenta in sistem a fazelor lichide sau gazoase.
Dezavantaje /Avantaje
 Dezavantaje:
 se lucreaza la temperaturi inalte
 calitatea produsului
 nu se obtin produse de dimensiuni nano
 daca procesul nu e controlat bine poate sa apara
procesul de sinterizare

 Avantaj:
 pretul de cost scăzut pentru prelucrarea pulberilor
Materii prime
1. Oxidul de lantan (La2O3):
 Oxidul de lantan este un solid alb
inodor, insolubil în apă, dar solubil
în acid diluat.
2. Carbonatul de calciu (CaCO3 ):
 Carbonatul de calciu este o sare a
calciului cu acidul carbonic.
 Este o pulbere alba, densa si greu solubila in apa.
 Este raspandit in natura sub forma de minerale.
3. Carbonatul de mangan (MnCO3):
 Este un praf fin galben, roz sau
maroniu, insolubil în apă;
 Utilizat ca pigment în vopsitorii, în industria
cauciucului, în ceramică şi în medicină.
 Prin oxidare se acoperã cu o crustã brunã, peliculã
de oxizi de mangan.
1
MnCO 3 + O2 → MnO 2 + CO 2
2
Fluxul tehnologic
Descrierea metodei
 La baza sintezei LCMO prin metoda reactiilor in
faza solida eate reactia:
0.67 ⋅ La2 O3 + 2 ⋅ (0.33 ⋅ CaO) + 2 ⋅ MnO + 0.67 ⋅ O2 → La0.67 Ca0.33 MnO3
 Necesarul de oxid de calciu şi mangan provine din
decarbonatãrile carbonaţilor de calciu respectiv
mangan.
1
CaCO 3 → CaO + CO 2 MnCO 3 + O2 → MnO 2 + CO 2
2
b. Metoda sol-gel
 Metoda sol-gel este definita ca o metoda ce consta în
prepararea unui sol, gelifierea solului şi îndepartarea
solventului, urmată de tratamente termice
corespunzatoare.
 Procesul sol-gel reprezintă sinteza unei retele
anorganice amorfe (cel putin în primele etape) prin
reactii chimice în solutie la temperaturi joase.
 Solul poate fi obtinut din precursori organici sau
anorganici (alcoxizi, sol de silice, nitraţi, citraţi )
Dezavantaje /Avantaje
 Dezavantaje ale metodei sol-gel:
 preţul materiilor prime (precursorilor) este mare;
 materialul obţinut poate conţine pori reziduali,
hidroxili reziduali şi carbon rezidual;
 timpul de elaborare este mare.
 Avantaje ale metodei sol-gel:
 oferă materiale de puritate ridicată
 asigură posibilitatea uşoară de purificare prin
distilare.
 asigură omogenizarea precursorilor la scară
moleculară.
 permite utilizarea tehnicilor specifice chimiei
pentru controlul reacţiilor.
 permite densificarea solidelor anorganice la
temperaturi joase
 permite sinteza de materiale speciale, ca de
exemplu filme, pulberi ceramice reactive, fibre .
 permite realizarea de noi faze cristaline din solide
necristaline.
 temperatura de procesare scăzută determină
economie de energie, evită impurificări prin
eventuale reacţii cu recipienţii în care se face
tratamentul termic, asigurând puritate
Materii prime
1. Azotatul de calciu (Ca(NO3)2 ):
 Este o sare incolorã, absoarbe umezeala din aer.
 Provine din putrezirea unor materii organice de
origine biologica, sub actiunea anumitor bacterii.
 Este solubil in apa
 Cristalizeaza fara apa de cristalizare.
 Este folosit ca şi componentã a îngrãşãmintelor.
 Azotatul de calciu se descompune :
2Ca ( NO3 ) 2 → 2CaO + 4 NO2 + O2
2. Acetatul de mangan (Mn(CH3COO)2.4H2O ):
 Se gãseşte sub formã de cristale colorate roz pal.
 Aceste cristale se dizolvã uşor în apã şi glicol.

3. Azotatul de lantan (La(NO3)3.6H2O) :


 Este o pudrã foarte solubila în apã
4. Acidul azotic (HNO3):
 Este un lichid incolor
 Prezinta punct de fierbere 84.1°, punct de topire
-41.6° si densitate de 1.52g/cm3.
 Este un acid tare, un agent oxidant puternic
 Acidul azotic este utilizat pentru fabricarea
îngrãşãmintelor (azotatul de amoniu) şi a
nitroderivatilor unii utilizati ca si explozivi, iar altii
ca intermediari pentru obtinerea colorantilor si a
medicamentelor.
5. Sucroza (zaharoza):
 Substanţă solida cristalizata, de culoare alba din
clasa zaharurilor.
 Are gust dulce; este solubilă în apă
 Cea mai comună formă de zahar utilizată în alimentatie
6. Pectina:
 Compus organic care se găsesc în
tesuturile celulelor vegetale
 Prin amestecare cu apă şi prin
fierbere formeaza o gelatina
Fluxul tehnologic
Descrierea metodei
 Pentru obtinerea LCMO prin metoda sol-gel au fost
urmati urmatorii pasi:
 Dozarea materiilor prime cu balanta analitica
 Dizolvarea materiior prime in apa
 Amestecul obtinut este supus agitarii
continue si incalzirii pe un agitator magnetic la o
temperatura de aproximativ 90° cand se formeaza un
gel
 Uscarea gelului pe baie de nisip cand se obtine o
pudra care este apoi supusa tratamentului termic in
cuptorul de calcinare
4. Utilizari ale LCMO
 Manganitul de calciu si lantan se poate obtine sub diferite
forme:
 nanopulberi,  nanofire,

 bulk (in bloc),  nanotuburi ,

 filme( ultrasubtiri),  compozite cu Cu.

 Manganitul de calciu si lantan are proprietati magnetice


si se utilizeaza pentru obtinerea:
 senzorilor de camp magnetic
 capetelor de citire pentru hard-disk-uri
 izolatoarelor galvanice,
5. Metode de analiza a LCMO
a. Analiza termica: reprezinta o suma de metode de
investigare prin care proprietatile fizice sau chimice ale
unei substante sau a unui amestec de substante sunt
masurate ca o functie de temperatura.
 Pe tot parcursul modificării temperaturii este măsurată
continuu proprietatea fizică urmărită , rezultatul fiind
de obicei un grafic obţinut automat ( termogramă) ce
conţine pe ordonată modificarea proprietăţii fizice iar
pe abscisă modificarea de temperatură.
 Metodele termice de analiza masoara diferenţele
relative ce apar, între o proba şi un anumit etalon, în
ceea ce priveste o anumita proprietate, o data cu
cresterea temperaturii.
 Analiza termica se realizeaza cu ajutorul aparatului
numit derivatograf ce masoara simultan:
─ temperatura probei, a etalonului si a cuptorului;
─ diferenta de temperatura dintre proba si etalon (DTA);
─ modificarea greutatii probei in functie de temperatura
(TG);
─ viteza cu care variaza greutatea probei (DTG);
 Inregistrarea celor patru curbe se poate face pe hartie
cu ajutorul unui sistem de inregistrare sau cu ajutorul
computerului prin intermediul unei interfete.
Difractometru
Bruker
b. Difractie de raze x:
 Prin difracţiei de raze X se determina compozitia
mineralogica, analizele fiind realizate cu ajutorul unui
difractometru de raze X.
 Radiaţiile X sau Roentgen reprezinta domeniul de unde
electromagnetice cuprinse între 100-0,1Å.
 Radiaţia X ia naştere atunci cand electonii cu viteza
suficient de mare se ciocnesc cu un material ,
tansformându-şi energia cinetică în energie de radiaţie.
 Difractia de raze X se realizeaza cu ajutorul unui
difractometru
Aparatul Counter Coulter
WING-SALD 7101

c. Analiza granulometrica: se realizeaza folosind aparatul


Counter Coulter a carui domeniu de masura e cuprins in
intervalul 0.010 - 300 μm.
 Principiul de functionare a acestui aparat se bazeaza pe
difractia luminii laser
 In timpul unei masuratori prin
difractie laser, particulele sunt
trecute printr-o raza laser focalizata.
 Aceste particule imprastie lumina diferit, la un unghi
care este invers proportional cu marimea lor.
6. Bibliografie
1. Maria Gorea-“Ceramica dielectrica”, Presa
Universitara Clujeaza, Cluj-Napoca, 2002
2. Firuta Goga-“Tehnici de analiza a materialelor
oxidice”, Presa Universitara Clujeaza, Cluj-
Napoca,2006.
3. C.D.Nenitescu – “Chimie generala”
4. Studiul termodinamic teoretic si experimental al unor
compusi oxidici ai metalelor tranzitionale cu
elemente ale pamanturilor rare- Profesor Dr. Docent
Ing. Rodica Vilcu, Universitatea Bucuresti -2008
5. Synthesis of Perovskite La0.67Ca0.33MnO3 by
Combustion synthesis and EDX study - Lonakar G. S.
6. Synthesys of La1-xCaxMnO3 nanowires by a sol- gel
process -X Ma, H Zhang,J Xu,J Niu,Q Yang,J Sha, 2002
7. Journal of optoelectronics and adavnced materials
- Synthesis and electron spin resonance of
La2/3Ca1/3MnO3 nanowires, D. Toloman, G.
Mihailescu, Al. Darabont ; Pop C. V. L. , L. Olenic, A.
Popa, O. Raita, M. Jivanescu, M. N.Grecu,L. M
Giurgiu; S. Idziask, S.K. Hoffmann, 2006, vol. 8, nr.2.
8. Applied Physics Letters -Fabrication of ordered array
of nanowires of La0.67Ca0.33MnO3 in alumina
templates with enhanced ferromagnetic transition
temperature, Shankar K. Shantha; Kar.Sohini;A. K.
Raychaudhuri; G. N. Subbanna, Vol. 84 (2004)
9. Journal of Crystal Growth, The epitaxial growth of the
LaCaMnO thin films whith the CMR effects prepared
by a new method: Precursor film sintering, Hui Liu,
Ying Luo, Ming Li, Volumul 293, Issue 2, 2006,
10. Journal of Applied Physics - Preparation and magnetic
properties of La0.9Ca0.1MnO3 nanoparticles at 300
°C, Ji. Tianhao;Fang Jiye; Golob. Volodymyr; Tang.
Jinke; O’Connor. Charles J., Volumul 92 (2002).
11. http://ro.wikipedia.org
12. http://en.wikipedia.org
13. http://dexrom.blogspot.com
14. www.made-in-china.com
15. www.tradeget.com
16. www.3dchem.co
17. www.mec.tuiasi.ro
18. http://80.96.3.68:9080/taric/web/text.htm
19. www.bikudo.com/.../204237/manganese_acetate.html
20. www.avachemicals.net/manganese-acetate-tetrah
21. www.ecplaza.net/.../manganese_oxide.html