Sunteți pe pagina 1din 13

POARTA MONUMENTALA

TRADIȚIE ȘI SIMBOL

- EXPOZIȚIE GRAFICĂ ȘI FOTOGRAFICĂ –


PROIECT
Titlul proiectului:
Poarta monumentală – tradiție și simbol;

Locație:
Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare;

Prezentare
Expoziția își propune să realizeze o incursiune în trecut, astfel încât vizitatorul sa
poată urmări evoluția portilor monumentale ale României, iar prin intermediul
acestei călătorii în timp să se realizeze o comunicare cu acel orizont cultural. Acest
obiectiv poate fi atins prin dezvaluirea simbolurilor care însotesc Un alt obiectiv
este acela de a desluși simbolistica reprezentărilor care se găsesc pe aceste porti.
OBIECTIVE

1. Promovarea patrimoniului;
2. Stârnirea interesului tinerilor pentru folclor;
3. Prezentarea unui alt tip de valori;
4. Organizarea de activități educative pe
perioada expoziției.
ÎNMORMÂNTAREA LA
SUPRAFATĂ
DECOR POARTĂ: ROZETE ȘI
ELEMENTE DE CULT .
RECONSTITUIRE DUPĂ O
FOTOGRAFIE DIN 1956.
ANUL CONSTRUCTIEI:1920
MESTER : NECUNOSCUT
DETALIU: POMUL VIEȚII
DATA CONSTRUCȚIEI: CCA 1892
MESTER : NECUNOSCUT.
DETALII: ROZETE, DINTI DE LUP, POMUL VIEȚII
DATA CONSTRUCȚIEI: 1917
MESTER: GĂBORAN VASILE
DETALIU: “POMUL VIEȚII”
DATA CONSTRUCȚIEIȘ 1910
MESTER: POP GHEORGHE, DIN SATUL GIULEȘTI.
“MÂNA” ȘI “PĂZITORUL” GOSPODĂRIEI
DATA CONSTRUCTIEI: 1903
MEȘTER: PETRA ION, DIN COMUNA ROZAVLEA.
DATA CONSTRUCTIEI: 1907
MEȘTER NECUNOSCUT.
SIMPOZION:

Teme de dezbatere:
1. Importanța cunoașterii folclorului;

2. Folclorul în literatură.

3. Gesturi apotropaice in societatea


contemporană;
BIBLIOGRAFIE

1. Petru Caraman, Porțile monumentale ale


României. Considerații asupra genezei și
semnificației lor, în “Anuarul Muzeului
Etnografic al Moldovei”, VI, Iași, 2006, p. 21-
76;
2. Francisc Nistor, Poarta maramureșeană,
Editura Sport-Turism, București, 1977.

S-ar putea să vă placă și