Sunteți pe pagina 1din 36

Universitatea “Ovidius” Constanţa

Facultatea de Construcţii
Masterat Ingineria şi Mangementul Proiectelor de Construcţii
Anul 2010 - 2011

Masteranzi:
Asmarandei Ana Maria
Bălan Adriana
Coordonator Ştiintific:
Enache Andreea
Prof. Dr. Gheorghe Negoescu
Funda Sonia
Ismail Levent
Lăpăduş Nicolae
Manole Iulian Robert
Pişcoci Simona
Popescu Ducu
Popescu Octavian
Roşu Ioana
Topală Nicoleta Luiza
Ţopai Marin
Viţelaru Silviu
10 idei de multiplicare a banilor:

~ Gradinita privata cu program prelungit

~ Masini pentru transportul copiilor la scoli si gradinite

~ Centru formare profesionala

~ Firma de taximetrie

~ Centru medical

~ Pensiune pentru animale

~ Spalatorie + curatatorie + calcatorie


~ Supermarket online

~ Centru de reciclare

~ Firma de catering
Pensiune pentru animale (extras din Draft1)

Scopul deschiderii unei astfel de pensiuni este de a oferii stapanilor de


animale o locatie cu servicii complete dedicate animalelor.
Servicii si dotari:
~ cabinet veterinar cu personal specializat, care asigura inclusiv
toaletarea animalelor (spalat, tuns);
~ incaperi dedicate diferitelor specii (caini, pisici, rozatoare,
zburatoare) cu personal desemnat in fiecare incapere care se joaca cu
animalele si le supravegheaza;
~ curte interiora ingradita in care animalele pot alerga.
Servicii adiacente:
~ livrare hrana si accesorii la domiciuliu;
~ plimbarea animalului de companie.
Serviciile acestei pensiuni se adreseaza unor persoane cu venituri medii
spre ridicate care au un animal de companie.
Centru formare profesionala (extras din Draft1)

Activitatea de formare profesionala reprezinta o masura activa a


stimularii ocuparii fortei de munca, scopul final al acesteia fiind
adaptarea fortei de munca la cerintele in continua schimbare ale pietei
de munca.
Obiectivul acestei investitii vizeaza facilitarea insertiei pe piata de
munca a absolventilor de invatamant obligatoriu si a somerilor.
Formarea profesionala presupune:
A. Initierea – consta in dobandirea unor
cunostinte si deprinderi minime necesare desfasurarii
unei actiuni;
B. Calificarea – un ansamblu de competente
profesionale ce perimit unei persoane sa desfasoare
activitatile specifice unei profesii;
C. Perfectionarea – presupune dezvoltarea
competentelor de mai sus;
D. Specializarea – reprezinta o forma specifica
de formare profesionala si urmareste obtinerea de cunostinte specifice
unei arii restranse din sfera de cuprindere a unei ocupatii.
Gradinita privata cu program prelungit (extras din Draft1)

In urma acestei investitii, copiii vor beneficia de:


~ servicii de specialitate de instruire pentru scoala primara,
~ de un loc optim nevoilor lor de dezvoltare;
~ posibilitatea de a-si dezvolta imaginaţia, creativitatea, spiritul de
observatie;
~ participarea la diferite jocuri si activitati atractive,
~ invatarea unei limbi straine.
Serviciile acestei gradinite se adreseaza
parintilor cu venituri medii spre ridicate care dedica mult
timp serviciului.
Ofera alternativa pentru gradinitele de stat cu
program scurt care nu satisfac complet cerintele
parintilor.
Idee de afacere aleasa:
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

Argumente:
Sunt putine gradinite cu program prelungit si after-school fata de
cererea din piata.
Parintii prefera sa isi lase copiii intr-o gradinita unde cei mici
beneficieaza de ingrijire si servicii speciale.

Copiii de varsta prescolara au nevoie de atentia si indrumarea unor


persoane capabile.

Spatiile amenajate in scop educativ


permit acoperirea si altor servicii:
petreceri private pentru copii, cursuri
educatie prenatala pentru parinti sau
cursuri recreere.
Schema Lant

Grup tinta Solicitant Tema Obiectiv Obiectiv Activitate


si General Specific
Ingrijirea si Infiintare: SC
Copiii din Partener educarea Scopul este de Scopul este de TUC TUC SRL
Constanta, SC TUC TUC copiilor de a promova pe ingrijire si
angajatii SRL varsta piata servicii de educare a
centrului, prescolara din educatie copiilor de
parintii Constanta prescolara, varsta
copiilor cu un pentru familii prescolara, in
program cu posibilitati vederea
incarcat. materiale bune dezvoltarii
care acorda un armonioase a
timp mare personalitatii
serviciului. acestora si
pregatirea lor
pentru
urmatoarele
etape ale vietii.

Buget timp Buget bani Buget resurse umane

2 ani Total cheltuie lunare: 39.334 lei 17


Total cheltuieli investitie: 45 000 lei
Total venituri lunare: 109.292 lei
Schema Bloc

CE AM? CUM FAC? CE VREAU?

• RESURSE FINANCIARE • STUDIU DE PIATA • MULTIPLICAREA


capital disponibil = 170.000 BANILOR CU O RATA A
• CAUTARE GRUP TINTA CASTIGULUI SUPERIOARA
euro
• DESCHIDERE SRL RATEI INFLATIEI + 10%
• RESURSE MATERIALE:
-casa
-teren
-calculatoare
•RESURSE
INFORMATIONALE
• EXPERIENTA
PROFESIONALA
Analiza SWOT
PUNCTE TARI
• Onorarea serviciilor;
• Programul prelungit; PUNCTE SLABE
• Calitatea serviciilor; • Lipsa banilor;
• Preturi promotionale; • Comoditate;
• Conditii igienice deosebite; • Neincrederea;
• Posibilitati de extindere; • Lipsa experientei antreprenoriale;
• Amplasarea in centrul orasului a • Punctul de lucru nu se afla intr-un
Gradinitei; spatiu propriu, ci intr-unul inchiriat, chiria
• Conducerea afacerii este formata din modificandu-se in functie de conditiile
persoane competente; pietei;
• Costul demararii afacerii este relativ • Riscul de a nu se ocupa toate locurile
scazut; disponibile.
• Afacerea poate incheia contracte pe
termen lung ceea ce ii poate aduce
venituri sigure si constante odata ce
contractele au fost semnate.

AMENINTARI
• Ideea inovativa poate favoriza aparitia
OPORTUNITATI
altor afaceri de acest gen;
• Vad comercial bun al locatiei;
• Lipsa banilor in randul familiilor care vor
• Existenta unui numar mic de gradinite
sa isi lase copii la gradinita cu orar
cu orar prelungit;
prelungit;
• Existenta unui numar ridicat de familii
• Existenta gradinitelor cu orar scurt cu
cu program incarcat;
taxe mai mici;
• Aparitia problemei lipsei timpului;
• Neincrederea clientilor intr-un astfel de
• Crestrea importantei imaginii in
serviciu.
societate.
Matricea cadru logic
Obligatii Logica interventiei Indicatori de realizare verificabili Surse si mijloace de Ipoteze /
in mod obiectiv verificare Conditii
Actiuni limitative

Abordarea unei nevoie reale a Program de promovare pentru un Articole aparute in mass Instabilitate
parintilor si familiilor cu un numar de 70 de prescolari din media referitoare la proiect. economica.
Obiectiv Constanta:
general program foarte incarcat si -fluturasi si afise; Rapoarte de activitate ale
oferirea unei ingrijiri optime a -spot publicitar si pagina Web; partenerilor din proiect.
prescolarilor.
Furnizarea unor servicii de 1. Educare si ingrijire cu un program 1. Sondaje Majorari ale
Obiectiv ingrijire si educare a prelungit: 2. Rapoarte cheltuielilor
specific prescolarilor, in conditii -atentie acordata copiilor 12 ore pe zi variabile
igienice deosebite si la preturi 2. Conditii deosebite:
promotionale, pentru cei care
doresc servicii cu minim de -autorizatie de functionare
efort, timp si bani. 3. Preturi promotionale;
-pret = 250 euro/luna

1. Acoperirea cererii pe piata Cota de piata > 75% 1. Rapoartele de Diminuarea


Rezultate locala: monitorizare si evaluare a veniturilor
asteptate - educarea copiilor in conditii proiectului consumatorilor
deosebite si la preturi 2. Articole aparute in mass efectivi si
promotionale; media referitoare la proiect potentiali ca
- minim de efort, timp si bani 3. Pagina web a proiectului urmare a
din partea parintilor. fluctuatiilor din
piata
2. Multiplicarea banilor cu o
rata a castigului superioare
ratei inflatiei + 10%

1. Mijloace 1. Programul activitatilor si O motivare


Activitati 2. Echipa de proiect intalnirilor insuficienta a
3. Dotarea tehnica pentru realizarea 2. Rapoartele de partenerilor
proiectului si furnizarea de servicii de monitorizare si evaluare a proiectului
informare proiectului
4. Colaborarea cu autoritatile locale, 3. Articole aparute in mass
parteneriat cu ministerul media referitoare la proiect
Invatamantului 4 Chestionare, interviuri
Organigrama

Director general
Ţopai Marin

Asistent manager
Asmarandei Ana Maria

Director economic Director IT Director marketing


Topală Nicoleta Luiza Ismail Levent Bălan Adriana

Expert Expert Expert Inginer de Operator Expert Referent


economist economist buget sistem sistem economist marketing
in in gestiune in
economie economica marketing
generala Manole
Enache Lăpăduş
Roşu Funda Viţelaru Iulian Pişcoci
Andreea Nicolae
Ioana Sonia Silviu Robert Simona
Echipa de conducere si repartizarea sarcinilor

Director general:
~ intocmeste fisele de post;
~ organizeaza, coordoneaza, controleaza si decide operativ pentru realizarea integrala a
deciziilor Consiliului de Administratie, avand raspundere totala in acest domeniu;
~ organizeaza si coordoneaza activitatea intregului personal al firmei pentru realizarea
obiectivelor stabilite in deciziile Consiliului de Administratie;

~ avizeaza si supune aprobarii Consiliului de Administratie planurile anuale de investitii;


~ analizeaza saptamanal, cu directorii executivi, portofoliul de comenzi si incheierea
contractelor, stabilind masurile necesare pentru ca acestea sa acopere ritmic cifra de afaceri
planificata;
~ aproba documentele pentru plata drepturilor salariale ale angajatilor firmei;
~ stabileste politica de recrutare a personalului si actualizarea ei periodica;
~ ia masuri de corectie atunci cand rezulta ca necesare, in urma controlului
interfetelor interne si externe;

~ controleaza si ia masuri pentru respectarea normelor ergonomice de


igiena si curatenie la locul de munca, precum si a efectuarii controalelor
medicale periodice pentru intregul personal.
Echipa de conducere si repartizarea sarcinilor

Director economic:
~ realizeaza analiza diagnostic a proiectului;
~ organizeaza, coordoneaza, controleaza si decide operativ in elaborarea si executarea
bugetelor anual si lunare ale firmei;
~ participa la analiza studiilor de fezabilitate, respectiv a proiectelor pentru
dezvoltarea firmei;
~ coordoneaza, controleaza si decide operativ in activitatea financiara, in
conformitate cu prevederile legale;
~ participa la elaborarea planurilor anuale de investitii din cota de profit
aprobata de Consiliul de Administratie si din eventuale credite;
~ analizeaza si vizeaza costurile necesare realizarii programelor anuale de
marketing si pe care urmeaza sa le aprobe directorul general;
~ verifica saptamanal situatia achitarii cu prioritate a obligatiilor firmei catre bugetul de stat,
fondurile speciale, precum si facturarea si incasarea productiei, decontarile fara numerar, plata
celorlalte obligatii financiare;
~ in aplicarea activitatii juridice verifica permanent ca, in activitatile derulate in sectorul pe
care il conduce, sa se cunoasca si sa se aplice integral prevederile legale in vigoare.
Echipa de conducere si repartizarea sarcinilor

Director marketing:

~ organizeaza activitatea de promovare a serviciilor si imaginii firmei;


~ coordoneaza activitatea de redactarea a materialelor promotionale proprii;

~ redacteaza oferte de servicii si lucrari cu caracter de promovare;


~ intocmeste informari privind oportunitatea de piata, promovarea firmei si masuri de
imbunatatire a imaginii firmei;
~ cauta permanent noi parteneri si oportunitati de afaceri pentru marirea volumului de incasari
si a prestigiului firmei;
~ intocmeste rapoarte de activitate dupa participarea la diverse expozitii, targuri etc si le
supune atentiei conducerii firmei.
Echipa de conducere si repartizarea sarcinilor

Director IT:
~ realizeaza tehnoredactarea proiectului;
~ analizeaza sistemul informatic si propune solutii pentru ca acesta sa raspunda nevoilor
firmei;
~ administreaza reteaua de calculatoare si echipamentele informatice pentru asigurarea unei
bune functionari;
~ asigura securitatea si confidentialitatea datelor si documentelor intrebuintate in cadrul retelei
de calculatoare, respectand criteriile stabilite de conducerea firmei;
~ administreaza si actualizeaza website-ul firmei;
~ administreaza drepturile de acces ale utilizatorilor la date si documente;
~ administreaza pachetele de aplicatii informatice necesare pentru derularea
unor activitati specifice (evidenta financiar – contabila, evidenta de gestiune,
estimarea costului lucrarilor, urmarirea executiei lucrarilor etc.).
Promovarea afacerii

Justificarea denumirii:
~ o expresie usor de pronuntat si foarte sonora, jucausa;

~ legatura cu lumea copiilor in care important este sunetul si nu semnificatia unui cuvant;
~ denumire simpla si usor de retinut chiar si pentru un copil;

~ deoarece este integrat si cuvantul “gradinita” se face imediat recunoasterea produsului.


Promovarea afacerii
Justificarea siglei:
~ elemente de desen viu colorate;

~ o legatura cu spatiul in care urmeaza sa stea: caldura, jucarii, prieteni de joaca;

~ se aseamana unui exercitiu de colorat pentru cei mici.


Promovarea afacerii

Alegerea sloganului:
~ “Gradinita TUC TUC. Ca sa fiu bine crescut!” acopera simultan mai multe aspecte: educatie,
igiena, alimentatie, comportament, siguranta, distractie;
~ se face trimitere si la acoperirea unor servicii extinse “Ca sa fiu bine crescut!” este nevoie de
“Gradinita cu program prelungit”.
Promovarea afacerii

Metode de promovare:
~ identitate de imagine unitara in elementele de promovare (pliante, afise, carti vizita, foi cu
antet, brosuri, plicuri, mape);
~ creare www.gradinitatuctuc.ro;
~ participarea la targuri de profil;
~ in perioada inscrierilor, in marile centre comerciale un clovn va distribui pliante “jucause”;
~ premierea copiilor inscrisi cu un set “TUC TUC” (tricou, sapca, jucarii – imprimate cu sigla).
Promovarea afacerii

Linia de servicii:
~ program prelungit (8:00–18:00);
~ program extins - afterschool (8:00–20:00);
~ program babysitting (doar la cerere) (8:00-23:00);
~ discipline si activitati care sa respecte curriculum national de nivel prescolar;
~ discipline si activitati proprii (limba straina, arta plastica, gimnastica, educatie rutiera, micul
cod al bunelor maniere);
~ activitati optionale aflate la alegerea copiilor si a parintilor acestora: a doua limba straina
(franceza, germana), origami, dans contemporan, balet, teatru pentru copii, pian, sah, tenis;
~ acces direct la pediatrul gradinitei, psihologul coordonator si consilierul scolar al gradinitei;
~ optional transport casa – gradinita – casa;
~ vizite organizate la gradina zoologica, spectacole pentru copii.
Bugetul de venituri si cheltuieli

Venit incasari anuale = 7sali*10 locuri*12luni*taxa = 7*10*12*250 = 210.000 €/an


Venit incasari din alte activitati (inclusiv sponsorizari) = 95.000 euro/an
Se va lua ca taxa pentru fiecare prescolar 250 €.
Nr.crt Cheltuieli Valoare (Euro/an)
Cheltuieli de exploatare :
1 Cheltuieli cu personalul 81.600
2 Energie electrica 3.400
3 Materiale pentru intretinerea cladirii 9.000
4 Alte cheltuieli 6.000
Total 100.000
* Pentru cheltuielile si veniturile necesare intretinerii s-a folosit
1 euro= 4, 30 lei din data de 14.01.2011.

Total cheltuieli cu utilaje si echipamente (mobiler) = 40.000 lei


Total investitie = Cheltuieli utilaje si echipam. + Cheltuieli de inregistrat si promovare
Total investitie = 40.000 + 5.000 = 45.000 lei
Chirie: 3.500 lei
Cheltuieli cu amortizarea: 45.000 lei / 12 luni = 3.750 lei

Total cheltuieli lunare: 100.000*4,30 / 12 + 3.500= 39.334 lei


Venituri Iunare: (210.000 + 95.000)*4,30 / 12= 109.292 lei
Profit brut: 109.292 – 39.334 = 69.958 lei
Impozitul pe profit: 69.958 * 16% = 11.193 lei

Venitul net lunar: 69.958 - 11.193 = 58.765 lei


Tablou analiza diagnostic

Structura Structura activelor 2008 2009 Structura capitalurilor 2008 2009

bilantului: Imobilizari
0 0 Capital social 200 200
necorporale
Imobilizari
0 0 Rezerve 18.634 18.634
corporale
Imobilizari
0 0 Rezultatul reportat 73.611 154.046
financiare
TOTAL – active Rezultatul exercitiului
0 0 103.421 197.425
imobilizate curent

Stocuri 0 0 Repartizarea profitului 0 0

Creante 65.479 184.263 TOTAL – capitaluri proprii 195.866 370.305

Investitii financiare Provizioane pentru riscuri


0 0 0 0
pe termen scurt si cheltuieli

Disponibilitati 230.141 197.297 Venituri in avans 0 10.000

TOTAL – active
295.620 381.560 Datorii mai mari de un an 0 0
circulante

Cheltuieli in avans 0 33.600 Datorii mai mici de un an 99.754 34.855

TOTAL - datorii 99.754 44.855

TOTAL ACTIV 295.620 415.160 TOTAL PASIV 295.620 415.160


Tablou analiza diagnostic

Evolutia cifrei de afacere


Acest indicator constituie in sine unul din cele mai importante obiective strategice ale
intreprinderii, deoarece exprima pozitia strategica a firmei pe piata si posibilitatea acesteia de a
dezvolta activitati profitabile.
• cifra de afaceri a inregistrat o evolutie fluctuanta;
• a fost determinată numai de productia vanduta asadar, intreprinderea S.C. TUC TUC S.R.L. a
obtinut venituri majoritar din productia vanduta;
• o scadere a volumului cifrei de afaceri atrage in consecinta premisa scaderii profitului in
perspectiva viitoare.

Evolutia cifrei de afaceri

385,079

400 243,853

300

200

100

0
2008 2009
Tablou analiza diagnostic

Rezultatul din exploatare


Evolutia rezultatului din exploatare
masoara, in marimi
absolute, rentabilitatea
procesului de exploatare.
A crescut in 2009 fata de 250
203,581
2008 cu 191,49 %. 200
106,312
150
100
50
0
2008 2009

Evolutia rezultatului financiar

Rezultatul financiar
inregistrand o evolutie 7,758
ascendenta, a fost 2009

determinat de
cresterea veniturilor 3,287
financiare si scaderea 2008

cheltuielilor financiare.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Tablou analiza diagnostic

Rezultatul curent al exercitiului inregistreaza o crestere in 2009. Aceasta situatie se


datoreaza majorarii veniturilor financiare, in timp ce cheltuielile financiare sunt zero.

Evolutia rezultatului curent

250

200

150 211,339
100 109,599 REZULTATUL CURENT (17+20)

50

0
2008 2009
Tablou analiza diagnostic

Rezultatul brut a crescut in anul 2009 cu 192,83% fata de anul 2008, datorita sporirii
veniturilor totale in proportie mai mare, comparativ cu cheltuielile totale.
Evolutia rezultatului brut

250 211,339

200

150 109,599

100

50

0
2008 2009

Avand in vedere ca rezultatul curent a inregistrat crestere in anul 2009 fata de anul 2008,
rezultatul net inregistreaza de asemenea o crestere cu 190,89% in anul 2009, fata de anul
2008. Evolutia rezultatului net

200
180
160
140
120
100
80
60 197,425
40 103,421
20
0
2008 2009
Tablou analiza diagnostic

Indicatori absoluti:
Tablou analiza diagnostic

Veniturile totale au
inregistrat cresteri in
anul 2009 fata de 2008, Evolutia veniturilor totale

acestea constituie
400
cresteri ale beneficiilor
economice inregistrate 300

pe parcursul exercitiului 200


247.14
392.837

contabil sub forma de 100

intrari sau cresteri ale 0 Venituri totale


2008
activelor sau descresteri 2009

ale datoriilor, care se Venituri totale


concretizeaza in cresteri
ale capitalului propriu,
altele decat cele
rezultate din contributii Evolutia cheltuielilor totale

ale actionarilor.
181.498
Cheltuielile totale au 200
137.541
crescut cu 131,96% in 150
2009, fata de 2008, 100
acestea reprezintand 50
ansamblul cheltuielilor 0
banesti, indiferent de 2008 2009

destinatie. Cheltuieli totale


Tablou analiza diagnostic

Indicatori derivati:

Ratele profitului Nr.


Denumire Indicator Simbol
Relatie de
U.M. 2008 2009 ±
crt. calcul
1 Rata profitului brut R.pr.b R.b/C.A *100 % 44,94 54,88 9,94
2 Rata profitului net R.pr.n R.n/C.A *100 % 42,41 51,27 8,86

Rata profitului brut


Cresterea ratei profitului brut se datoreaza
in principal cresterii cifrei de afaceri in anul
2009 cu 157,91% fata de anul 2008. Aceasta
depaseste 15%, putand fi un semnal de 45%
alarma (exista ceva speculativ in ceea ce 55%
priveste activitatea firmei).

2008 2009

Rata profitului net in ambii ani, in care s-a Rata profitului net
efectuat analiza, este mai mica decat rata
profitului brut, ceea ce arata ca au crescut
cheltuielile nedeductibile.
42.41%
51.27%

2008 2009
Tablou analiza diagnostic

Indicatori derivati:

Indicatori de recuperare a creantelor si rambursare a datoriilor


Nr. Relatie de
Denumire Indicator Simbol U.M. 2008 2009 ± %
Crt calcul
Termenul de
1 T.D D.t/C.A *365 zile 149,31 33,04 -116,27 22,13
rambursare al datoriilor
Termenul de
2 T.Cr Cr/C.A *365 zile 98,01 174,66 76,65 178,20
recuperare al creantelor

Indica ritmul achitarii datoriilor fata de terti ale agentului economic. O scadere a acestui
indicator cu aproximativ 116 zile, arata ca societatea isi achita obligatiile mai rapid in anul
2009 fata de cel precedent.
Evolutia termenului de rambursare al datoriilor

2009 33.04

2008 149.31

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Termenul de rambursare al datoriilor


Tablou analiza diagnostic

Indicatori derivati:

Indicatori de recuperare a creantelor si rambursare a datoriilor


Nr. Relatie de
Denumire Indicator Simbol U.M. 2008 2009 ± %
Crt calcul
Termenul de
1 T.D D.t/C.A *365 zile 149,31 33,04 -116,27 22,13
rambursare al datoriilor
Termenul de
2 T.Cr Cr/C.A *365 zile 98,01 174,66 76,65 178,20
recuperare al creantelor

Indicatorul arata in cate zile se incaseaza creantele concretizat in clienti, debitori. Se


observa o crestere a acestui indicator cu 76,64% in anul 2009, fata de anul precedent, ceea
ce inseamna ca respectivele creante ale societatii se incaseaza mai greu.

Evolutia termenului de recuperare al creantelor


200
174.66
150

100
98.01

50

0
2008 2009

Termenul de recuperare al creantelor


Tablou analiza diagnostic

Indicatori derivati:

Indicatori de indatorare Nr.


Denumire Indicator Simbol
Relatie de
U.M. 2008 2009 ±
Crt calcul
1 Gradul de indatorare 1 Gr.d 1 D.t/C.A *100 % 40,91 9,05 -31,86
2 Gradul de indatorare 2 Gr.d 2 D.t/Cr *100 % 152,35 18,92 -133,43
3 Gradul de indatorare 3 Gr.d 3 D.t/T.A *100 % 33,74 8,40 -25,35

Indicatorul Gradul de indatorare 1 a inregistrat o scadere in proportie de 31,86% in anul


2009, fata de anul precedent, ceea ce inseamna ca firma depinde mai putin de
imprumuturile sau datoriile comerciale angajate. In momentul in care o firma doreste sa ia
un credit, banca va analiza, printre altele, si acest grad de indatorare, tocmai pentru a vedea
cat de mult este deja firma indatorata pina in acel moment.
In anul 2008, 33,74% din totalul fondurilor de care dispune firma provine din credite, spre
deosebire de anul 2009 cand rata indatorarii a fost in proportie de 10,01%.

Evolutia gradului de indatorare 1 Evolutia gradului de indatorare 3

9.05% 8.40%

40.91% 33.74%

2008 2009 2008 2009


Tablou analiza diagnostic

Indicatori derivari:

Indicatori de lichiditate
Nr.Crt Denumire Indicator Simbol Relatie de calcul U.M. 2008 2009 ±
1 Rata lichiditatii imediate R.l.i Disp/D.ts % 2,31 5,66 3,35
2 Rata lichiditatii reduse R.l.r A.C-stocuri/D.ts % 2,96 10,95 7,98
3 Rata lichiditatii generale R.l.g A.C/D.ts % 2,96 10,95 7,98

Indicatorul arata masura in care


drepturile creditorilor pe termen scurt Rata lichiditatii imediate
sunt acoperite de valoarea activelor
care pot fi transformate la nevoie in
bani lichizi.
In anii 2008, respectiv 2009, 2.31
indicatorul inregistreaza valori mai
mari de 2-2.5, ceea ce inseamna ca
firma isi poate rambursa datoriile pe
termen scurt pe baza valorificarii 5.66
activelor pe termen scurt, printr-un
ciclu normal de activitate finalizat
prin incasarea contravalorii 2008 2009
produselor finite sau a marfurilor.
Tablou analiza diagnostic

Indicatori derivati:

Indicatori de lichiditate
Evolutia ratei de lichiditate reduse

Firma poate face fata platilor


scadente pe termen scurt numai pe 2.96%
seama activelor usor transformabile
in lichiditati, nivelul indicatorilor in cei
doi ani fiind supraunitara.
10.95%

2008 2009

Evolutia ratei lichiditate generale

Deoarece datoriile curente, desi 2.96%


platibile pe termen scurt, nu au in
totalitate o scadenta imediata, se
utilizeaza drept reper nivelul de 0,2.
Se observa ca in cei doi ani,
indicatorul se situeaza la un nivel 10.95%
superior, indicand un risc scazut in
ceea ce priveste posibilitatea
acoperirii datoriilor imediate. 2008 2009
Va multumim pentru atentie !