Sunteți pe pagina 1din 11

TIPURI DE PROCESE

COMPONENTELE PROCESULUI DE MĂSURARE

1
2

În funcţie de domeniul de aplicabilitate,


procesele de măsurare se clasifică în:
 procese de măsurare şi verificare în
cercetare şi laboratoare de dezvoltare;
 procese de măsurare în domeniul
controlului tehnic;
 procese de măsurare în domeniul
încercărilor instalaţiilor;
 procese de măsurare în marile procese
industriale în flux;
 procese de măsurare în procese industriale
individuale descentralizate.
T
i
p
Procese de măsurare şi Procese de măsurare în
u
r verificare în cercetare şi domeniul controlului tehnic
i

d
laboratoare de
e
p
dezvoltare Tehnologia de control reprezintă o
r
o
c În procesele de cercetare succesiune logică de operaţii,faze,
e
s
e experimentală care au ca mânuiri făcute cu scopul determinării
scop determinări cantitative preciziei de prelucrare şi pentru
ale uneia sau ale mai multor obţinerea unei productivităţi
mărimi, se efectuează un corespunzătoare la costuri
număr infinit de măsurători convenabile. Prin control se stabileşte
cu o suficientă exactitate, dacă valoarea mărimii măsurate
menţinând aceleaşi condiţii îndeplineşte condiţiile impuse în
(metode, mijloace de documentaţia de execuţie şi implică şi
determinare, mediu aspectul calităţii.
ambiant).
3
Procese de măsurare în domeniul încercărilor instalaţiilor
Încercarea
Înainte de a fi date în folosinţă, instalaţiile se supun la instalaţiilor
încercări, în scopul depistării şi remedierii defectelor.

Încercarea
Încercarea
de
preliminară
etanşeitate
 Încercarea preliminară - se poate
face pe porţiuni de instalaţie sau pe Încercarea
întreaga lucrare; de rezistenţă
 Încercarea de rezistenţă – se face în aceleaşi
condiţii ca şi încercarea preliminară (nu se admit
pierderi de presiune);
 Încercarea de etanşeitate - la toate instalaţiile se face la presiunea
de regim (nu se admit pierderi de presiune).

4
Procese de măsurare în Procese de măsurare în
T
i
p marile procese procese industriale
u
r industriale în flux individuale descentralizate
i
d
e
p
r
Obiectivele propuse: Condiţiile principale:
o
c
Monitorizarea-urmărirea -exactitate de măsurare;
e
s permanentă a parametrilor -transmiterea semnalelor de
e
semnificativi; prelucrare în vederea realizării
Comanda-menţinerea
corecte a controlului;
parametrilor investigaţi la
-tactul măsurării să fie mai mic ca
limitele impuse pentru
cel al prelucrării;
asigurarea procesului controlat;
Cercetarea experimentală -să existe un grad de flexibilitate
inginerească-pune în evidenţă care să permită trecerea de la o
aspectele constructive şi dimensiune la alta în cadrul liniei
funcţionale în calitatea tehnologice.
echipamentelor sau proceselor
conduse.
5
Măsurarea constă într-o succesiune de
operaţii experimentale, realizate prin
determinarea cantitativă a unei mărimi. Măsurarea este
operaţia
metrologică prin
Obiectul purtător al mărimii fizice se numeşte care o mărime
fizică este
măsurand. comparată cu
Rezultatul măsurării este o valoare efectivă V, unitatea de
care ne arată de câte ori unitatea de măsură măsură specifică.
se cuprinde în mărimea de măsurat.

V=M/U.M.=k M – mărimea de măsurat;


U.M. – unitatea de măsură

k  R  0 deci: V = k [U.M.] 6
Mijloace de sunt sisteme tehnice constuite cu 7
scopul comparării mărimii de
măsurare măsurat cu unitatea de măsură
specifică, în scopul aflării valorii
Clasificare: măsurate

După tipul de semnal După După natura După complexitate


utilizat modul semnalului de
de intrare
utilizare

instrumente de măsurare
combinaţii ale acestora

instalaţii de măsurare

sisteme de măsurare
aparate de măsurare
automatizate
pneumatice

mecanizate
hidraulice

mecanice
mecanice

nucleare
electrice

electrice
manuale
acustice

acustice
termice

măsuri
optice

optice
Instrumente de
măsurat lungimi optimetru

aparat de
Aparate pentru măsurare
măsurarea mărimilor pneumatic
electrice

osciloscop

8
ETALOANE
Etalonul este un mijloc de măsurare simplu, destinat
definirii, reproducerii, determinării, conservării sau
generării uneia sau mai multor valori cunoscute ale
mărimii, pentru a servi drept referinţă în operaţia de
comparare a etalonuliui cu alte mijloace de măsurare.

Etalonul poate fi:


- o măsură etalon;
- un aparat de măsurat etalon;
- un traductor etalon;
- un ansamblu de măsurare etalon.
Categorii de etaloane:
- etaloane de definiţie;
- etaloane de conservare,
- etaloane de transfer.

9
Etalonul de
conservare
pentru
presiune

Etalonul de definiţie
pentru masă
Etalonul
de
transfer şi
de lucru
Etalonul de pentru
transfer şi masă
de lucru
pentru
presiune

10
CLASIFICAREA ETALOANELOR
DEFINIŢIE EXEMPLE
•îndeplineşte singur şi de sine stătător, rolul pentru Etalonul de masă de 1
care a fost realizat. kg, cala plan paralelă
individual etalon, manometrul
etalon, voltmetrul
După componenţă

etalon
•format dintr-un grup de mijloace de măsurare de Grup de lămpi
acelaşi tip, cu caracteristici metrologice apropiate, incandescente, ca
colectiv asociate pentru a îndeplini împreună rolul de etalon. etalon de intensitate
Valoarea atribuită este media valorilor individuale, luminoasă
obţinându-se un etalon cu caracteristici superioare.
• un grup de etaloane individuale cu valori nominale Trusa de cale plan
serie de diferite, asociate în scopul acoperirii unui interval de paralele, de cale
etaloane valori. unghiulare, seria de
greutăţi etalon
•etalonul unei mărimi fizice cu cele mai înalte
metrologică funcţie de

caracteristici metrologice, serveşte la transmiterea


După subordonarea

primar
unităţilor de măsură către etaloane cu caracteristici
metrologice inferioare.
•are valoare stabilită prin compensare directă sau
exactitate

indirectă cu etalonul primar al mărimii fizice


secundar respective.
11