Sunteți pe pagina 1din 21

Crearea și gestionarea

e-portofoliilor

Trainer: Tatiana Veverița


1. Ce este e-portofoliul?
2. Care sunt tipurie e-portofoliilor?
3. Care sunt elementele de conținut?
4. Care sunt instrumentele TIC
pentru crearea e-portofoliilor?
5. Cum se crează un e-portofoliu?
Portofoliul –
o colecție de realizări ale unei
persoane, selectate pentru
exemplificarea și documentarea
procesului de învățare sau a
activității profesionale pe
parcursul unui interval de timp.
Cele mai folosite
tipuri de portofolii:
• de învățare
• de predare
• universale
• digitale
1. Portofoliul de învățare
(SLP – Student learning Portofolio)
↳ un set de documente (Include experiență și
rezultate relevante)
↳ completat de cursanți (elevi, studenți, alte
persoane)
↳ cartea de identitate educațională a
cursantului
↳ urmărește progresul de la un semestru la
altul, de la un an școlar la altul, pe tot
parcursul unui ciclu școlar
Conținutul portofoliului de învățare
•comentarii ale instructorului –
• informaţii personale (CV); istoricul comunicării instructorului și
• istoria instruirii – cursantului;
documente ce descriu •scopuri, planuri – cocluzii pentru
istoricul educațional al creșterea în plan de cercetare,
persoanei; profesional;
• aprecieri –(certificate de •valori personale, interese –
apreciere şi calificare); interesele și aspirațiile persoanei;
• comentarii (reflecţii) – •prezentări, documente –
analia rezultatelor documente ce confirmă rezultate ale
activităților; activității autorului care au tangență
• materiale de curs (eseuri, cu cu cursul la care se referă
lucrări practice şi de portofoliul;
laborator, rezultate ale •Activități personale, colaborări –
evaluărilor etc.) acțiuni de voluntariat, realizate
individual sau în colaborare.
PORTOFOLIUL
Portofoliul cuprinde: ELEVULUI
lista conţinutului acestuia, (sumarul, care
include titlul fiecarei lucrări/fişe,etc. şi
numărul paginii la care se găseşte);
rezumate;
eseuri;
articole, referate, comunicări;
fişe individuale de studiu;
proiecte şi experimente;
temele de zi de zi
probleme rezolvate;
rapoarte scrise – de realizare a proiectelor;
teste şi lucrări semestriale;
chestionare de atitudini;
înregistrări, fotografii care reflectă activitatea
desfăşurată de elev individual sau împreună
cu colegii săi;
PORTOFOLIUL
ELEVULUI
observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii;
reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce
lucrează;
autoevaluări scrise de elev sau de membrii
grupului
interviuri de evaluare;
alte materiale, contribuţii la activităţi care
reflectă participarea elevului/grupului la
derularea şi soluţionarea temei date;
viitoare obiective pornind de la realizările
curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor
şi a progreselor înregistrate;
comentarii suplimentare şi evaluări ale
profesorului, ale altor grupuri de învăţare şi/sau
ale altor părţi interesate, de exemplu părinţii;
2. Portofoliul de predare
(TP – Teaching Portofolio)
↳ un set de materiale în cele mai diverse forme
scrise, tipărite, înregistrări audio şi video,
date şi analize statistice, evaluări etc.
↳ permit acumularea şi înnoirea flexibilă a
suportului de curs;
↳ reprezinta „cartea de vizita” a activitătii
didactice a profesorului;
↳ permite pastrarea materialelor si organizarea
acestora.
Conținutul portofoliului de predare

• sillabusul cursului • anunţuri la curs;


(curriculumul); • rating-uri ale cursanţilor;
• suportul de curs (referinţe • pagina personală a
la resursele oficiale pentru instructorului (sau referinţa
curs); la ea);
• suportul de curs • instrumentele de
(contribuţiile proprii); comunicare;
• informaţii privind cerinţele • alte componente generate de
faţă de activităţile realizate specificul cursului.
la curs;
• exemple de rezultate
apreciate;
PORTOFOLIUL
PROFESORULUI

Partea I: DATE PERSONALE


1. Structura anului scolar
2. Încadrarea (clase, nr.de ore)
3. Orarul
4. Fişa postului
5. Calendarul activitatilor pe anul in curs
6. Curriculum Vitae
7. Raport de autoevaluare
Partea a II-a : PORTOFOLIUL
ACTIVITATEA DE LA PROFESORULUI
CATEDRĂ
1. Programa şcolara
2. Microprogramele pentru
optionalele propuse
3. Planificarea materiei (planificarea
anuala si planificarea pe unitati de
invatare)
4. Proiecte didactice
5. Teste de evaluare (testele
predictive, rezultatele acestora si
observatiile-concluziile ce se impun,
testele sumative pentru fiecare 7. Fise de lucru (pe clase, pe nivel de
unitate de invatare sau testele date la performanta vizat)
sfarsit de semestru sau an scolar) 8. Catalogul profesorului
6. Evaluarea alternativa (titlurile 9. Programa de pregătire pentru
proiectelor, referatelor, eseurilor şi recuperarea cunostintelor
portofoliilor intocmite de elevi) 10. Lista materialului didactic existent
11. Fise cu asistentele la ore
PORTOFOLIUL
PROFESORULUI

Partea a III-a : PERFORMANȚE


1. Calendarul Olimpiadelor,
concursurilor scolare
2 Descriptori de performanta
3. Subiecte propuse
4 Tabel nominal cu elevii selectionati
si pregatiti pentru aceste concursuri
5. Planificarea pregatirii suplimentare
6. Prezenta la pregatiri
7. Rezultatele obtinute la diferite faze
PORTOFOLIUL
PROFESORULUI

Partea a IV-a : „PROIECTE PERSONALE”


Cuprinde lista cu proiecte sau chiar proiectele care le-
am propus pe o anumita perioada

Partea a V-a: PERFECTIONARE


Evidenta clara a activitatilor de perfectionare
organizate la nivelul unitătii de invatamant (catedra,
consilii profesorale) sau de CCD-ISJ, diplome,
certificate

Partea a VI-a : MATERIALE (scrisori metodice,


regulamente, publicatii, adrese MECT, ISJ, etc.)"
3. Portofoliul universal
(de carieră)
↳ un set de documente ce reflectă procesul
educațional și activitatea profesională;
↳ cartea de identitate a persoanei;
↳ demonstrează atît rezultatele ale învățării
cît și activitatea profesională;
4. Portofoliul digital
Portofoliul digital (E-portofolio) este
componenta de documentare digitală a
procesului de învăţare-evaluare în care se
evidenţiază produsul individual şi progresul în
învăţare, în funcţie de timp şi situaţie.

↳Cea mai simplă formă a portofoliului digital presupune amplasarea


setului de materiale incluse pe un suport de stocare, cu o organizare
rudimentară a informaţiei (în formă de resurse separate, identificate prin
nume sau dată, sau avînd un “pseudomediu” de integrare – de ex., un
fişier text cu o colecţie de linkuri către resursele plasate pe suportul de
stocare).
Portofoliul Web presupune
organizarea materialelor într-un mediu
online cu utilizarea tehnologiilor Web
2.0, care automatizează în mare măsură
procesul de organizare şi plasare a
materialelor şi, concomitent, permite
accesul la documente şi resurse
distribuite (stocate în orice altă locaţie
web), elaborate în comun.
Instrumente TIC
pentru crearea portofoliului de predare

Platforme de management al instruirii (LMS)


(de ex., Moodle, Blackboard, AeL,etc. )

controlul
forum
activității

mesagerie Instrumente bloguri,


internă administrative profiluri
personale
Instrumente TIC
pentru crearea portofoliului de predare

Platforme web 2.0


(de ex., Blogspot, Wordpress, Google Drive)

bloguri
prezentări Resurse
personale format video
electronice
Exemple de portofolii:

1. Portofoliul personal
2. Porofoliu studenti
3. Potofoliu TP
4. Portofoliu Tehnologii Web
5. Portofoliu TI
6. Portofoliu SmartNotebook
Sarcină:
1. Date personale
2. Activitatea la catedră
3. Performanțe
4. Proiecte personale
5. Perfecționare
6. Materiale

S-ar putea să vă placă și