Sunteți pe pagina 1din 52

PUNŢI DENTARE

Punți dentare cu extensie


• Doctorul…
(dentistul)
Tehnicianul…
PUNTEA DENTARĂ

• Reprezintă o proteză fixă care stabileşte integritatea


morfologică şi funcţională a arcadelor dentare în edentaţii
intercalate, reduse, întinse şi multiple.
Părţile componente

• Corpul de punte (dinţii intermediari)

• Elementele de agregare
Corpul de punte:

• Înlocuieşte dintele sau dinţii pierduţi de pe arcadă


Elementele de agregare

• De acestea e solidarizat corpul de punte la extremităţi şi


realizează fixarea (agregarea) prin cimentare pe dd stâlpi a
întregii proteze

• Sunt în nr de cel puţin două,


aşezate , în general, pe cei doi
dinţi limitanţi ai breşei edentate
CARACTERISTICILE PUNŢILOR DENTARE

• 1. Sunt fixate pe dinţii stâlpi prin cimentarea elementelor


de agregare, ceea le conferă stabilitate o lungă perioadă de
timp, reprezentată de cât mai mulţi ani.
• 2. Volumul pe care îl ocupă în cavitatea bucală este
egal cu acela ocupat de dinţii naturali
3.Formele suprafeţelor vestibulare şi
orale sunt asemănătoare cu ale
dinţilor naturali
4. Poziţia în sens V-oral a corpului de
punte e identică cu a dinţilor absenţi
5.Transmit presiunile masticatorii
fiziologic de la nivelul F ocl ale
corpului de punte şi ale elem.de
agregare, prin parodonţiul dd stâlpi,
osului alveolar
6.Sunt construcţii rigide,
nedeformabile, rezistente la rupere şi
tocire
7.Se obţin în laboratorul de tehnică
dentară în urma unor procese
tehnologice complexe.În scopul
realizării, sunt necesare intervenţii
laborioase asupra câmpului protetic.
Factorii care influenţează conceperea
punţilor dentare:
• 1. Topografia edentaţiei (frontală, laterală, intercalată
etc)
• 2. Mărimea breşei edentate: putem înlocui maximum 4
dinţi la nivelul unei singure breşe frontale (4 incisivi) sau 3
dinţi laterali, dacă breşa e limitată de dinţi bine implantaţi,
cu rădăcini voluminoase.
• 3. Condiţiile tehnico-materiale (procesul tehnologic de
realizare a punţii dentare poate fi complex).
Punţile dentare pot fi:

• Metalice (din diferite aliaje)

• Nemetalice -ceramice
-acrilice (provizorii)

• Mixte: -metalo-acrilice
- metalo-ceramice
AVANTAJELE RESTAURĂRII PRIN PUNŢI:

• 1. Din punct de vedere masticator punţile


realizează o masticaţie în limite fiziologice,
asemănătoare cu cea efectuată de arcadele
naturale (puntea e fixă, relieful ocluzal favorizează
masticaţia)
• 2. Dpdv fonetic (mai ales în zona frontală) punţile
permit acelaşi sprijin al limbii pe feţele orale ale
dd. Nu sunt modificări de timbru şi de pronunţie
dacă sunt conservate elementele de morfologie
dentară şi se respectă volumul
• 3. Parodonto-profilactic- forţele, presiunile ocluzale se
transmit în axul lung al dd stâlpi (stimul pt menţinerea
troficităţii). Stimulii sunt funcţionali.

• 4. Ocluzo-funcţional - se refac multiplele contacte dento-


dentare, conducerea mandibulei.

• 5. Dpdv al confortului – punţile sunt rapid integrate în


funcţionalitatea ADM şi dpdv psihosenzorial. După scurt
timp pacientul nu mai simte existenţa punţii în cav.bucală
(datorită volumului, fixităţii, fonaţiei etc)
DEZAVANTAJELE RESTAURĂRII PRIN
PUNŢI:
• 1. Dpdv igienic- există suprafeţe, locuri ascunse care nu se
pot curăţa corespunzător ( nici prin autocurăţire).
Igienă corespunzătoare la purtătorii de
punţi, cu duşuri bucale:
• 2. Dpdv fizionomic:Punţile din zona frontală sau
fronto-laterală pt edentaţii de 2-3-4 dd se
impune să fie rezistente la rupere,
nedeformabile, capabile să suporte presiunile
incizo-ocluzale ale dd antagonişti.

• Pt a reda culoarea naturală, aliajele metalice se


acopreă cu lacuri opacizante. Structurile integral
! ceramice nu au R suficientă în cazul punţilor cu
mai mult de 3 elemente!

• Ar fi bine să poată fi redată transluciditatea din


1/3 incizală (dpdv estetic, dar scade R!)
• Este f greu de redat prin punţi aspecte particulare,
individuale (treme, diasteme, înghesuiri, suprapuneri etc)
Clasificarea corpurilor de punte:

• După materialul din care sunt realizate:

-c d p masiv metalic

- c d p nemetalic (acrilic sau ceramic)

- c d p mixt : metalo-acrilic sau metalo- ceramic


• După aspectul fizionomic:

-nefizionomice

-fizionomice

-parţial fizionomice
Punţi speciale

• Sunt lucrări protetice fixe caracterizate de anumite


particularităţi tehnologice
• Indicaţiile sunt limitate de anumite forme de edentaţie,
parţială redusă sau întinsă
• Tehnologia de realizare poate fi complexă
• Metodele şi tehnicile de lucru folosite sunt diferenţiate şi
specifice fiecărui tip de punte specială în parte
Punţi speciale:

• Puntea totală (semicirculară)


• Puntea cu extensie
• Puntea demontabilă şi mobilizabilă
• Puntea pe implante
• Puntea provizorie
• Puntea Maryland
Puntea provizorie

• Reprezintă o etapă intermediară în cadrul unui tratament


complex, de lungă durată, şi are drept scop restabilirea,
până la aplicarea lucrării protetice finite, a funcţiilor:●
fizionomice, ●fonetice, ●parţial cea masticatorie şi de
menţinere a rapoartelor intermaxilare şi are o ● funcţie
biologică:protecţia plăgii dentinare a bonturilor vitale
şlefuite.
Puntea provizorie
• Există multe situaţii când tratamentul stomatologic
protetic durează câteva săptămâni sau luni.
• În aceste situaţii se pot confecţiona extemporaneu de
medic (metoda directă) sau în laborator (metoda
indirectă)
RAA(răşina acrilică autopolimerizabilă)
Câmpul protetic este amprentat şi
apoi se toarnă modelele de ghips:
Pe modelul de ghips se lipeşte cu
ceară dintele
(dd)prefabricat,acrilic în breşa
edentată:
Este verificată ocluzia:
Puntea cu extensie
Puntea cu extensie

• E caracterizată de situarea elementelor de agregare de o


singură parte a c d p.
• Pot fi ● punţi cu extensie M : c d p e situat M faţă de
elementele de agregare ● sau cu extensie D când c d p e
situat D faţă de elem de agregare (dd stâlpi)
• Nu e admisă de mulţi autori (dispute în literatura de
specialitate)
Sunt admise punţile cu extensie în
următoarele situaţii:
• Atunci când se restaurează prin extensie un singur d absent,
solidarizat la cel puţin 2 elemente de agregare
• Dd stâlpi pe care sunt fixate elementele de agregare trebuie
să prezinte coroane voluminoase (suprefeţe întinse), cu o
foarte bună implantare parodontală, radiculară
• Arcada antagonistă e scurtată sau e reprez. de o proteză
mobilă sau mobilizabilă, care nu dezvoltă pres. mari la
masticaţie şi în IM
• Cel mai frecvent se foloseşte extensia în cazul unei punţi
totale, fixată pe un nr corespunzător de dd stâlpi când se
face o extensie D pentru ultimul molar
Punte cu extensie D pt înlocuirea
Incisivului lateral superior