Sunteți pe pagina 1din 12

Formarea statului

centralizat în
Franța,
secolele XI-XV
• Una dintre sarcinile principale care stăteau în
fața monarhiei franceze în secolele XI-XIII
era unificarea politică a regatului.

-De ce?
-Analizați harta Franței din secolul al XII-lea.
Ce observați?
Premisele și începutul unificării Franței

• Lecturați individual fragmentul de text și selectați-


- schimbările din cadrul Franței după sec. al X-lea
- susținătorii unificării
- Ce teritorii au fost alipite? De către cine?
Care au fost consecințele alipirii acestora?
Apariția statelor generale
L'État (fr.) - stare
• Filip al IV-lea cel Frumos a convocat în 1302 adunarea reprezentanților
celor 3 stări. Monarhia stărilor s-a menținut până în sec. XVI-lea.
Clerul Starea întâia

Nobilimea Starea a doua


* Comparați cu modul
de conducere
Starea a treia
Orășenii în Imperiul Carolingian
Războiul de 100 de ani

• Identificați în text:
- perioada de desfășurare (*Calculați câți ani a durat de fapt)
- țările implicate în luptă
- motivul luptei
- factorii care au înrăutățit situația populației.
- cauza revoltei (Jaquieria)
Ciuma neagră
Terminarea războiului
Ioana d’Arc.

• Citiți doc. de la pag.54

S-ar putea să vă placă și