Sunteți pe pagina 1din 10

Initierea auditului intern

Materanzi:
Bălănoiu Bianca Diana
Sucea Marius Cristinel
Cuprins

 DEFINIREA AUDITULUI INTERN


 MISIUNEA DE AUDIT INTERN
 INITIEREA AUDITULUI INTERN:
 PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU
 PROCEDURA P - 02 DECLARAREA INDEPENDENTEI
 PROCEDURA P - 03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA
MISIUNII DE AUDIT INTERN
1. DEFINIREA AUDITULUI INTERN

 Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii in scopul
furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a
acesteia. Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii
economice. Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar potrivit
legii sau optiunii actionarilor, organizeaza auditul intern conform prevederilor:
 - art. 160 alin. (2) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - art. 3 alin (2) lit. b) ale Capitolului 6 "Auditul intern" din OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar, republicata, aprobata prin Legea nr. 133/2002.
 Rolul si obiectivele auditului intern, tipurile de audit intern, atributiile si principiile aplicabile
compartimentului de audit intern si auditorului intern, precum si conditiile si regulile de derulare a misiunilor
de audit intern sunt definite in "Carta auditului intern".
 In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de CAFR; acestea cuprind reguli
de organizare (definesc entitatile si persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli de
exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare (pentru tipuri
specifice de angajamente) si Codul de etica pentru profesia de auditor intern (care are rolul de a asigura
obiectivitatea auditorului intern).
2. MISIUNEA DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit intern se desfasoara in conformitate cu normele metodologice proprii activitatii de


audit intern ale fiecarei entitati si care presupune parcurgerea urmatoarelor etape :
1. Pregatirea misiunii de audit intern;
2. Interventia la fata locului;
3. Raportul de audit intern;
4. Urmarirea recomandarilor.
In cadrul primei etape, de pregatire a misiunii de audit intern, au loc urmatoarele proceduri :
1.1. Initierea auditului;
1.2. Colectarea si prelucrarea informatiilor;
1.3. Identificarea si analiza riscurilor;
1.4. Elaborarea programului de audit intern;
1.5. Sedinta de deschidere.
 Pentru stabilirea misiunii de audit intern ce urmeaza a se desfasura, se analizeaza
planul anual de audit intern, derivat din planul de audit pe 3 ani, unde pentru
fiecare misiune sunt prezentate urmatoarele elemente :
  domeniul de auditat;
  obiectivele;
  activitatile supuse auditului;
  perioada supusa auditarii;
  perioada auditului;
  numarul de auditori.
 In practica, se poate intocmi o informare cadru privind misiunea de audit intern ce
se va desfasura in scopul de a informa propria conducere despre obiectivele misiunii
de audit intern, perioada de desfasurare a auditului si auditorii implicati pentru
obtinerea aprobarii declansarii misiunii de audit intern.
 In practica, pe langa misiunile de audit planificate, pot fi realizate, in mod
exceptional si misiuni ad-hoc, care se desfasoara tot conform procedurilor din
norme, dar termenul de notificare este de 3 zile.
3. INITIEREA AUDITULUI INTERN
I
Initierea auditului intern presupune intocmirea documentelor ce autorizeaza
auditul si creeaza independenta auditorilor fata de cel auditat. Aceste documente
sunt:
 Ordinul de serviciu A-01;
 Declaratia de independenta A-02;
 Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern B-0.
Autorizarea misiunii de audit intern se realizeaza prin intocmirea si transmiterea
ordinului de serviciu echipei de auditori. Ordinul de serviciu se intocmeste de seful
compartimentului de audit public intern, pe baza planului anual de audit public
intern aprobat de conducatorul entitatii publice.
3.1. PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE
SERVICIU
 Scopul:
 De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel incat acestia sa poata demara misiunea
de audit intern.
 Premise:
 Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de audit intern si
se intocmeste de catre seful acestui compartiment, pe baza planului anual de audit intern.
 Procedura:
 Seful Compartimentului de audit intern
 1. Repartizeaza sarcinile de serviciu pe fiecare auditor in parte;
 2. Intocmeste Ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit intern.
 Personalul de secretariat
 3. Aloca un numar Ordinului de serviciu;
 4. Asigura copii ale Ordinului de serviciu fiecarui membru al echipei de audit.
 Auditorii
 5. Iau la cunostinta de Ordinul de serviciu si de sarcinile repartizate.
3.2. PROCEDURA P - 02 DECLARAREA INDEPENDENTEI

Scopul: De a demonstra independenta auditorilor fata de entitatea/structura auditata.


Premise: In vederea desemnarii auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit
intern vor fi verificate incompatibilitatile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi
desemnat acolo unde exista incompatibilitati personale, doar daca repartizarea lui este
imperios necesara, fiind furnizata in acest sens o justificare din partea conducatorului
Compartimentului de audit intern.
Daca in timpul efectuarii misiunii de audit apare o incompatibilitate, reala sau presupusa,
auditorii sunt obligati sa informeze de urgenta conducerea.
Procedura:
Auditorii 1.Completeaza Declaratia de Independenta - Model A02;
Sef de serviciu 2. Verifica Declaratia de Independenta;
3. Identifica incompatibilitatea semnalata de catre auditori si stabileste
modalitatea in care aceasta poate fi atenuata;
4. Aproba Declaratiile de Independenta;
Auditorii 5. Indosariaza Declaratia de independenta in dosarul de audit;
6. Daca in timpul misiunii apare o incompatibilitate reala sau presupusa,
informeaza de urgenta conducerea.
3.3 PROCEDURA P - 03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA
MISIUNII DE AUDIT INTERN

Scopul:
Sa informeze entitatea/structura auditata de declansarea misiunii de audit intern.
Premise: Se intentioneaza ca prin notificarea entitatii/structurii auditate sa se asigure
desfasurarea corespunzatoare a procedurilor de audit.
Procedura:
Auditorii
1. Pregatesc adresa de notificare catre partile interesate in vederea transmiterii acesteia
cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit intern;
Conducatorul Compartimentului de audit
2. Verifica adresa de notificare;
3. Semneaza adresa de notificare;
Personalul de secretariat
4. Aloca un numar adresei de notificare si o transmite entitatii/structurii auditate;
Auditorii
5. Includ domeniile de interes (daca se comunica) in programul de audit;