Sunteți pe pagina 1din 8

Esterele

A elaborat:Negrescu Alexandru
Cuprins:
• Ce sunt esterii?
• Exemple de esteri
• Proprietatile esterilor
• Importanta esterilor
• Esterificare și transesterificare
Ce sunt Esterii?
• Un ester este un organic compus în care hidrogenul din compusul de grupare
carboxil este înlocuită cu o hidrocarbură de grup. Esterii sunt derivați din
acizii carboxilici și ( de obicei) alcool. In timp ce acidul carboxilic are
gruparea -COOH, hidrogenul este înlocuit cu o hidrocarbură într - un
ester. Formula chimică a unui ester ia forma RCO 2 R ‘, unde R este părțile
de hidrocarburi ale acidului carboxilic, și R’ este alcoolul.
• Termenul „ester“ , a fost inventat de chimistul german Leopold Gmelin în
1848. Este probabil termenul a fost o contracție a cuvântului
german  essigäther , care înseamnă „eter acetic.“
Exemple de esteri

• Acetat de etil (etanoat de etil) , este un


ester. Hidrogenul pe gruparea carboxil
a acidului acetic este înlocuit cu o grupare
etil.
• Alte exemple de esteri includ propanoat de
etil, metanoat propil, etanoatului propil și
butanoatului de metil. Gliceride sunt esteri
ai acizilor grași ai glicerolului.
Proprietatile esterilor

Esterii sunt oarecum solubile în apă , deoarece


acestea pot acționa ca legătură de hidrogen acceptori
pentru a forma legături de hidrogen. Cu toate acestea,
ele nu pot acționa ca donatori legătură de hidrogen,
astfel încât acestea să nu se auto-asociază. Esterii
sunt mai volatile decât acizii carboxilici comparabili
de mărime, mai polari decât eterii și mai puțin polari
decât alcooli. Esteri tind să aibă un parfum
fructat. Acestea pot fi distinse una de
alta , folosind cromatografia de gaze , datorită
volatilității lor.
Importanta esterilor

• Poliesteri sunt o clasă importantă


de materiale plastice , constând din
monomeri legați de esteri. Esterii
cu greutate moleculară mică acționează ca
molecule de parfum si feromoni. Gliceride
sunt lipide care se găsesc în ulei vegetal și
grăsimi animale. Phosphoesters formează
coloana vertebrală DNA. Esterii Nitrate
sunt frecvent utilizate ca explozibili.
Esterificare și transesterificare

Esterificarea este numele dat nici o reacție Reacția este lentă fără
chimică care formează un ester ca cataliză. Randamentul poate fi
produs. Uneori, reacția poate fi recunoscută de îmbunătățită prin adăugarea unui exces de
aroma de fructe sau florale eliberat de alcool, cu ajutorul unui agent de uscare
reacție. Un exemplu de reacție pentru sinteza (de exemplu, acid sulfuric) sau
esterului este esterificare Fischer, în care un acid îndepărtarea apei.
carboxilic este tratat cu alcool în prezența unei Transesterificare este o reacție chimică
substanțe de deshidratare. care se schimbă un ester în altul. Acizii și
bazele catalizează reacția.
Formele Generale:
Esterificarea:
RCO 2 H + R’OH ⇌ RCO 2 R ‘+ H 2 O

Transesterificare:

RCO 2 R ‘+ CH 3 OH → RCO 2 CH 3  + R’OH

S-ar putea să vă placă și