Sunteți pe pagina 1din 23

Descrierea modelului de leadership

practicat în școală

FORMATOR: ȘERBAN ANA

Cursant, Trașcă Cecilia Nicoleta


Experiența și vârsta liderului

Liderul din școala mea


are o experiență de 6 ani
in pozitia de director de
scoala, și alti 8 ani in
poziția de lider al
diverselor comisii
existente in scoala, iar
vârsta sa este de 44 de
ani.
Mărimea echipei

Echipa este formată din


17 de cadre didactice, 1
cadru didactic auxiliar și 4
cadre nedidactice, la care
se adaugă populația
școlară formată din 30 de
preșcolari, 26 de elevi la
ciclul primar și 31 de elevi
la gimnaziu.
Coeziunea echipei

Liderul își cunoaște foarte bine


echipa cu care lucrează, atât din rândul
profesorilor, didactic auxiliar și
nedidactic, dar cel mai important își
cunoaște foarte bine elevii și preșcolarii
din unitate, și familiile din care acceștia
fac parte, cunoscând foarte bine situația
materială a tuturor copiilor și putând,
astfel să intervină ori de câte ori se
impune.
Coeziunea echipei

Când a fost ales lider în școală își cunoștea colegii doar


de 5 luni, și nu știa foarte multe lucruri despre ei, însă,
înca de la bun început a manifestat interes în acest sens și
și-a format un fel de deziderat în a dizolva cele câteva
bisericuțe deja formate în cadrul colectivului, tocmai
pentru a determina coeziunea grupului. Activitatea pe care
și-a propus-o pentru coeziunea grupului a fost una de tip
team-building repetat, forțându-i astfel pe membrii
grupului să interacționeze, să se atingă, să se salute și să
își spună complimente unii altora.
Coeziunea echipei

De asemenea, a manifestat sinceritate,


deschidere și bunăvoință fața de toți membrii
grupului, în egală măsură, indiferent de categoria
de personal din care facea parte, încercând pe cât
posibil să creeze o atmosfera de comfort,
transparență, armonie și încredere între toți colegii.
Periodic facilitează organizarea unor
evenimente de tip team building, zile onomastice
sau de naștere, la care participă cu plăcere
majoritatea membrilor colectivului.
Coeziunea echipei

Ulterior, an de an a manifestat
aceeași deschidere în a-i cunoaște pe
noii colegi și a-i ajuta să se integreze in
colectivul deja existent. În ceea ce-i
privește pe colegii care nu mai sunt în
școală, putem spune că au rămas parte a
colectivului deja format, atât în
grupurile de whatsapp, cât și în cadrul
activităților nonformale desfășurate la
nivelul grupului.
Coeziunea echipei
Liderul nostru a manifestat disponibilitate de a-și
cunoaște colegii, atât din punct de vedere
profesional, cât și personal, fiind mereu la curent cu
evenimentele petrecute în viața colegilor,
sprijinindu-i sau doar susținându-i moral ori de câte
ori au avut nevoie. Liderul nostru are întotdeauna un
cuvânt pozitiv de spus pentru fiecare coleg.
În ceea ce-i privește pe elevi și pe părinții
acestora, liderul nostru cunoaște exact unde locuiesc
aceștia, situația materială și componența fiecărei
familii.
Coeziunea echipei

De-a lungul timpului a încurajat pe toți profesorii să își promoveze


gradele didactice, să participe la cursuri de perfecționare continuă
organizate chiar de el în școală și nu numai. Organizează și solicită tot
timpul participarea la diverse activități școlare și extrașcolare.
Adoră să organizeze activități de team building, din dorința de a forma
o echipă eficientă, în care participanții sunt implicați într-o lume a jocului
și dezvoltării. Cu ajutorul acestor activități, liderul nostru își dorește să
asigure coeziunea grupului, dar și să descopere punctele tari ale fiecărei
persoane cu care lucrează.
Coeziunea echipei

La noi în școală, există un lider democrat-


consultativ deoarece are ca termen cheie relațiile
umane și știe să asculte și să țină cont de părerea
celorlalți. Este rațional, pentru el sunt importanți
atât profesorii, cât și elevii și părinții cu care
cooperează.
În situații de criză dă dovadă de putere de
concentrare și abilitate de adaptare. Permanent
gasește soluții la problemele apărute.
 
Calitățile sale sunt: Trăsăturile liderului nostru sunt:

-puterea de concentrare  adaptabilitatea la orice situație


- inspirația  ambiția de care dă dovadă pentru a reuși
- transparența tot ceea ce-și propune
 este perseverent, atunci când își propune
- încrederea
ceva nu se lasă până nu reușește
- pasiunea  are o putere de muncă greu de imaginat
- fermitatea  este rezistent la stres
- puterea de analiză  este creativ
- inovarea
Cum se iau deciziile?

La nivelul școlii noastre, deciziile se iau de


comun acord cu toți membrii colectivului, după
o consultare prodigioasa cu acestia. Liderii
diferitelor comisii din scoala sunt permanent
autodesemnați. Fiecare membru al grupului își
asumă sarcinile și rolurile care i se potrivesc cel
mai bine.
Acest tip democratic de desemnare a liderilor
asigură o mai bună îndeplinire a tuturor
sarcinilor asumate benevol.
Factori de cultură organizațională

Conceptul de cultură
organizațională a apărut inițial în
literatura engleză în anii ’60, ca
sinonim pentru climat. 
Factorii ce influențează cultura
organizațională pot fi interni și
externi. Identificarea fatorilor ce
influențează cultura reprezintă una
din problemele cu care se confruntă
fiecare organizație.
Factorii interni sunt:

Istoria și tradiția
organizației - Cu cât istoria este
mai îndelungată și mai complexă,
cu atât influența asupra culturii
organizaționale este mai
puternică. Istoria conferă
continuitate, prestigiu și forță de
influențare a elementelor culturii,
conferind organizației stabilitate
organizațională
Factorii interni 

Sistemul de management al
organizației prin caracteristicile metodologico-
manageriale, decizionale, informaționale și
structural organizatorice are o influență
puternică asupra configurației culturii
organizaționale. Un sistem de management bine
cristalizat, cu o ridicată funcționalitate, bazat pe
o puternică motivare a salariaților și grupurilor
de angajați facilitează formarea unei culturi
organizaționale puternice.
Factorii interni 

Managerii organizației sunt
factorul care marchează substanțial
cultura organizației. Personalitatea
managerilor, nivelul de pregătire
managerială și de specialitate,
leadershipul care îi caracterizează
variază în limite foarte largi. Cea mai
mare influență asupra culturii o au
managerii de la nivelul superior,
secondați de managerii de nivel mediu.
Factorii interni 

Salariații din cadrul


organizației constituie unul din factorii
determinanți ai culturii. Numărul,
pregătirea, vârsta, sexul, temperamentul
acestora sunt tot atâția parametri umani
ce marchează în multiple și diverse
moduri sistemul de valori al
personalului, cerințele, așteptările,
normele și comportamentul
organizațional
Factorii interni 

Situația economică a organizației își


exercită influența prin mărimea și accesibilitatea
resurselor pentru salariați, prin
restricțiile/facilitățile economice practicate, prin
intensitatea stresului economic asupra evoluției
organizației și a salariaților din cadrul său. Deși
influența situației economice asupra culturii se
remarcă în special când aceasta nu este prea
bună, impactul său nu este mai puțin important
când întreprinderea prosperă economic
Factorii interni 

Scopul și obiectivele
organizației ce sunt încorporate în politici
și strategii coerente și realiste în
organizațiile conduse de profesioniști.
Stabilirea exactă a scopurilor și obiectivelor
organizației, cunoașterea lor de către
angajați, asigurarea unei corelații între
scopurile și obiectivele organizației și cele
ale angajaților sunt elemente esențiale
pentru remodelarea culturii
Factorii externi sunt:

Mediul juridico-legislativ – prin intermediul


legilor pe care statul le stabilește în fiecare țară se
stabilesc principalele reguli ale înființării,
funcționării, dezvoltării și lichidării întreprinderilor.
Când mediul juridico-legislativ este coerent și
favorizant performanțelor întreprinderii, toate
procesele, inclusiv cultura organizațională, vor
înregistra progrese mai lesne și mai rapid. Când
acest mediu este incomplet tot ceea ce se derulează
în organizație este afectat negative.
Factorii externi sunt:

Mediul economic al organizației – este


strâns legat de factorul precedent. Totuși, el
reflectă și starea de funcționalitate și
performanță a economiei naționale. Când
economia este în creștere, derularea activității
se desfășoară în condiții fiscale, bancare și
comerciale net superioare. Când țara este în
criză, mediul economic exercită stresuri
economice mai multe și mai intense asupra
organizației
Factorii externi sunt:

Clienții – influențează cultura prin segmentul de piață


căruia se adresează organizația, datorită dimensiunilor,
nivelului exigenței, potențialului și perspectivelor de
dezvoltare foarte diferite
Mediul tehnic și tehnologic – poate influența mai mult
sau mai puțin în funcție de obiectivul de activitate al
organizației
Cultura națională și/sau locală în cadrul căreia
funcționează organizația influențează cultura organizației
prin educația diferită, moduri de gândire și religii diferite,
prin concepții diferite.

S-ar putea să vă placă și