Sunteți pe pagina 1din 7

Comunicarea

în acțiune
Comentați citatul:

Când nu ai cuvinte, mai bine taci din


gură. Acela care nu ştie să tacă atunci
când trebuie, nu ştie nici să vorbească.
FIȘA NR. 1
Citeşte următorul dialog pentru a răspunde cerinţelor de mai jos:
„- Vrei ceva, băiatu‫? ۥ‬
Glasul vânzătorului îl făcu pe Marius să tresară ca sub acţiunea unui şoc electric.
Îl privi cu neîncrederea rezervată de obicei străinilor.
- Nu, doar mă uit.”
(Radu Paraschivescu,
Salvarea)
1. Precizează cine sunt participanţii la dialog şi ce roluri de comunicare are fiecare
(emiţător şi/sau receptor).
2. Numeşte semnele grafice care indică intonaţia vocii vânzătorului.
3. Subliniază cuvintele care se referă la descrierea comunicării nonverbale.
4. Interpretează, împreună cu un coleg, dialogul de mai sus, transpunând în
comunicare nonverbală cuvintele naratorului.
FIȘA NR. 2

Lucraţi în perechi. Imaginaţi o situaţie de comunicare, în care să asociaţi cuvintelor elemente de


comunicare nonverbală, folosind exemple din viaţa de zi cu zi.

Situaţia de Comunicarea Elementele nonverbale Motivaţi importanţa adecvării


comunicare Verbală asociate elementelor nonverbale

În magazin, când - Fiţi amabil, care Privesc vânzătorul Atrag atenţia vânzătorului.
solicitaţi explicaţii sunt caracteristicile în ochi. Încerc să-i câştig bunăvoinţa.
despre un produs. acestui telefon
mobil? Am o voce calmă. Îmi exprim interesul pentru produs.
Ridic puţin sprâncenele. Îl motivez pe vânzător să-mi ofere
Schiţez un zâmbet. informaţii complete pentru a mă
informa asupra calităţii produsului
dorit.
TEMA PENTRU ACASĂ
I. Citiţi cu atenţie textul următor şi răspundeţi la întrebări:
“Farfuridi (emoţionat şi asudând): Atunci, iată ce zic eu, şi împreună cu mine (începe să se înece) trebuie să zică
asemenea toţi aceia care nu vor s cază la extremitate (se îneacă mereu), adică vreau să zic, da, ca să fie moderaţi, adică
nu exageraţiuni!...Într-o chestiune politică...şi care, de la care atârnă viitorul, prezentul şi trecutul ţării..să fie ori prea-
prea, ori foarte, foarte...(se încurcă, asudă şi înghite) încât vine aci ocazia să întrebăm pentru ce?....da..pentru
ce?....Dacă Europa...să fie cu ochii aţintiţi asupra noastră dacă mă pot pronunţa asfel, care lovesc soţietatea, adică
fiindca din cauza zguduirilor...şi idei subversive...(asudă şi se rătăceşte din ce în ce) şi mă-nţelegi, mai în sfârşit, pentru
care în orce ocaziuni solemne a dat probre de tact..vreau să zic într-o privinţă, poporul, naţiunea, România...(cu tărie)
ţara în sfârşit....cu bun-simţ, pentru ca Europa cu un moment mai nainte să vie şi să recunoască, de la care putem zice
depandă...(se încurcă şi asudă mai tare) precum, -da-ţi-mi voie- (se şterge) la 48, la 34, la 54, la 64, la 74 asemenea şi la
84 şi 94, şi eţetera, întu cât ne priveşte...pentru ca să dăm exemplu clar surorilor noastre de gintă latine însă! (foarte
asudat, se şterge, bea, iar se şterge şi suflă foarte greu).” (I.L.Caragiale – O
scrisoare pierdută)

1. Identifică cine este emițătorul textului.


2. Transcrie secvenţele în care apar elementele nonverbale ale discursului lui Farfuridi.
3. Identifică elementele paraverbale ale discursului lui Farfuridi.
………………………………………………………………………………………………………………………
II. Redactaţi un dialog de 6-8 replici dintre doi prieteni care fac o excursie la zoo.