Sunteți pe pagina 1din 17

SOCIOLOGIE MEDICALĂ

Aspecte teoretice și practice

Executat: Jacotă Elena, M2008


Profesor: Cărăruș Margarita

Chișinău,2021
Cuprins:
◦ Definiții
◦ Obiectivele sociologiei medicale
◦ Cauzele sociale ale dezvoltarii sociologiei medicale
◦ Influența socialului asupra sănătății
◦ Aspecte sociale ale sănătății și bolii
◦ Boala şi sănătatea. Aspecte socio-medicale
◦ Relaţia medic – pacient. Aspecte psiho-sociale
◦ Statusurile sociale şi rolurile sociale în relaţia medic – pacient
◦ Bibliografie
Definiția
◦ Sociologia medicală este o ramură aplicativă a sociologiei, ce a debutat practic odată
cu publicarea lucrării „Le suicide. Etude de sociologie“ (1897) a lui Durkheim.
◦ Sociologia în medicină integrează conceptele, principiile şi cercetările sociologice în
medicină, inclusiv educaţia sociologică a studenţilor medicinişti, studiul
comportamentului sanitar şi al epidemiologiei sociale, studiul proceselor de dezvoltare
ale unei boli sau ale factorilor care influenţează atitudinea pacienţilor faţă de boală
Obiectivele sociologiei medicale
◦ Obiectivul medical
◦ Sociologia medicală informează asupra proceselor sociale care interferează cu echilibrul fizic
sau mental al indivizilor, aducându-şi aportul la realizarea studiilor de epidemiologie socială,
la studiul concepţiilor despre sănătate, şi al comportamentului sanitar, în organizarea activităţii
sanitare şi elaborarea politicii sanitare
◦ Obiectivul economic
◦ Sociologia medicală efectuează cercetări asupra costurilor îngrijirii medicale, consumul de
medicamente, cheltuielile individuale şi de la buget referitoare la sănătate, oferind cunoştinţe
utile asupra comportamentelor sociale care influenţează producerea şi consumul prestaţiei
sanitare
Obiectivele sociologiei medicale
◦ Obiectivul sociologic
◦ Alizând problemele de sănătate, sociologia medicală vizează cunoaşterea societăţii, domeniul
medical reflectând în mod specific comportamentul individual şi al grupurilor sociale.
Studiind raportul sănătate ! boală ! societate, sociologia medicală încearcă să dezvăluie acest
loc particular al vieţii sociale.
Sociologia medicala este o sociologie de ramura care studiaza sanatatea si boala
ca experiente umane, institutiile sociale din domeniul medical, natura profesiei
medicale si relatiile medic-pacient
◦ Pentru a avea o conceptie cat mai clara despre rolul si scopul sociologiei medicale, este
necesar atrasa cateva diferente de concepte si ramuri inrudite ale acestei discipline.
Medicina sociala( igiena sociala)-
◦ ramura a stiintei medicale care are ca obiect de studio optimizarea actiunilor cu caracter
profilactic de masa, evaluarea necesitatilor de ocrotire asanatatii, determinarea unor masuri de
imbunatatire a retelei medicale ; se ocupa de analiza statistica a morbiditatii
◦ Sociologia in medicina- Robert Strauss
◦  este cel care impune distinctia intre sociologiamedicala si sociologia in medicina; se ocupa cu structura
organizatorica, relatiile dintre roluri,sistemul de valori al profesiei medicale; presupune intergrarea
conceptelor si tehnicilorsociologice si aplicarea lor in medicina; utilizeaza sociologii ca si colaboratori
ao medicineiin problemele medicale.3.
 
◦ Sociologia sanatatii si a bolii
◦ - studiaza aspectele socio-economice ale sanatatii, boala ca problema sociala, initirea de politici sociale
in domeniul sanatatii
Cauzele sociale ale dezvoltarii sociologiei medicale
ca stiință au fost:
◦ recunoasterea importantei factorilor sociali in etiologia bolilor cum ar fi:calitatea relatiilor individului,
calitatea mediului de
viata;- aparitia spitalului modern- spitalul devine o institutie complexa si puternica, cu mijloace eficace de
diagnostic si tratament si in acelasi timp un “centru de inovatie”;
◦  - medicalizarea societatii- tipurile de patologii cu care se confrunta oamenii au devenit tot mai
numeroase si mai variate prin introducerea unor manifestari ce se afla la limita dintre sanatate
si boala;- stresul, oboseala si starile psihice cu tenta depresiva si alte manifestari au ajuns sa fie
considerate si tratate ca boli;
◦  modelul medical este aplicat si la probleme cum ar fi: drogurile, homosexualitatea, devianta,alcoolismul,
tabagismul si multe altele
◦ implementarea unor noi servicii medicale si cresterea numarului de medici, elaborarea unor legi
privind protectia populatiei, precum si analizarea unor probleme cu conotatii juridice si eticecum
ari fi: transplantul de organe, clonarea, fecundarea in vitro, etc.;
◦ - trecerea de la medicina practicata in mod privat la cea practicata in echipe si institutionalizata;
◦ - schimbarea profilului demografic al populatiei; cresterea procentului de varstnici, prelungirea
duratei de viata;
◦ - schimbarea modului de finantare in medicina;
◦ - schimbarea rolului traditional al medicilor prin specializarea lor tot mai mare
Influența socialului asupra sănătății
◦ 1.calitatea igienei publice
◦ -calitatea apei potabile, a aerului, canalizarea
◦ 2. stilul de viata-aspectele legate de dieta, modul de alimentatie este supus “modei” si poate fi
◦ modificat prin educatie;
◦ 3. planningul familial- familiile in care se practica contraceptia au un numar mai scazut de
membri, ceea ce presupune o mai buna ingrijire a copiilor si o stare de sanatatea mai buna
afemeilor;
◦ 4.conditiile de locuire- spatiul existent, iluminarea, aerisirea, igiena locuintei;
◦ 5.conditiile de munca si statutul ocupational- programul de lucru, stress-ul
occupational, posibilitatea unor accidente la locul de munca.
Aspecte sociale ale sanătății și bolii
◦ Conceptiile despre sanatate si boala au variat foarte mult de-a lungul timpului
in functie dementalitatea epocilor.
◦ Reprezentarile despre boala si sanatate precum si modul de raportare la
acesteaau fost influentate de conceptii religioase, de gradul de dezvoltare a
stiintelor, de superstitii sau prejudecati, dar si de fenomenele sociale de
amploare ce au adus schimbari majore in modul deintelegere al lumii.
Boala şi sănătatea. Aspecte socio-
medicale.
◦ Conceptele de boală şi sănătate sunt concepte evaluative, fiind circumscrise de dezvoltarea
cunoaşterii biomedicale, de orientările intelectuale ale culturii, de sistemul axiologic al
societăţii. Astfel vor exista diferenţe notabile în ceea ce priveşte statutul bolnavului şi natura
stării, considerată normală sau patologică, în funcţie de tipul de societate şi nivelul de
dezvoltare la care a ajuns aceasta.
◦ În prezent, medicii definesc boala în urma aplicării unor standarde riguroase şi a analizării
temeinice a pacientului, definind starea de boală, creând rolul său social şi astfel legitimând
comportamentul bolnavului.
◦ Există însă şi factori care afectează negativ acest proces medico-social: divergenţe
de opinii asupra diagnosticului, prognosticului, profilaxiei şi tratamentului anumitor
afecţiuni, un adevărat fenomen al modei în tratarea unor boli, precum şi alte implicări ale
socialului şi medicalului în actul medical
Relaţia medic – pacient. Aspecte psiho-
sociale
◦ Relaţia medic – pacient este una extrem de complexă, vizând aspecte culturale, psihologice şi
sociale, care vor influenţa comportamentul fiecăruia dintre cei doi actori.
◦ Această relaţie este una care se stabileşte între membrii a două grupuri sociale distincte în ceea ce
priveşte prestigiul, puterea şi orientările lor: un grup ce oferă îngrijiri specializate unui
alt grup care solicită aceste îngrijiri de sănătate. Totodată, această relaţie se desfăşoară într-un cadru
instituţionalizat, după un anumit ritual. Astfel, în această relaţie se conturează extrem de bine
conceptele de status şi rol social.
Statusul social
◦ Statusul reprezintă poziţia ocupată de o persoană sau un grup de persoane în societate, având
determinare atât pe orizontală, în ceea ce priveşte reţeaua de contacte şischimburi cu persoane
având acelaşi nivel social, cât şi pe verticală, vizând relaţiile cu persoane aflate în poziţii superioare
sau inferioare în ierarhia socială.
Statusul social a primit din aceste puncte de
vedere mai multe definiţii şi caracterizări
◦ - ansamblu de relaţii egalitare şi ierarhice pe care individul le are cu alţi membri din grupul din
care face parte- prestigiu social (M. Weber, 1921)
◦ - colecţie de drepturi şi de datorii generate de locul ocupat de fiecare individ
însocietate (R. Linton, 1936)
◦ - statusurile atribuite (vârstă, sex, rasă) diferă de cele achiziţionate (profesie, poziţie
economică, stare civilă), pentru care individul a optat şi a depus anumite eforturi (T.Parsons,
1951)
Statusurile sociale şi rolurile sociale în
relaţia medic – pacient
◦ Intervenind în situaţiile de criză, medicul apare într-o triplă ipostază, de om care:- alină suferinţa-
vindecă boala- salvează viaţa bolnavului Medicul dobândeşte puteri magice, precum şamanii, devenind
un personaj cu puteri şidrepturi inaccesibile muritorilor de rând. Statusul înalt al medicului provine din
duritatea şi frustarea înregistrate pe parcursul pregătirii profesionale îndelungate.
◦ Totodată, la acest lucru contribuie şi apartenenţa sa la clase sociale superioare care se datorează
costurilor mari de instruire.
Bibliografie
◦ https://dokumen.tips/documents/sociologie-medicala-5584694f27caf.html
◦ https://www.scritub.com/sociologie/Sociologia-medicala-Subramura-22882.php
◦ https://www.scrigroup.com/sanatate/OBIECTUL-SI-PROBLEMATICA-SOCIO82692.php
◦ Lupu Iu., Zanc I. Sociologie Medicala - teotie şi aplicaţii. Iaşi: Polirom, 1999.
◦ Iamandescu I.-B. Psihologie Medicală. Bucureşti: Editura INFOMEDICA, p. 127-143.

S-ar putea să vă placă și