P. 1
Grile Drept Procesual Penal

Grile Drept Procesual Penal

|Views: 481|Likes:
Published by Iuliana Talmaciu

More info:

Published by: Iuliana Talmaciu on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2015

pdf

text

original

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Urmarirea penala

2. Organele de cercetare penala sunt: a. procurorul; b. organele de cercetare speciale c. organele de cercetare ale politiei judiciare 3. Organele de urm rire penal dispun prin ordonant : a. acolo unde legea 1. Activitatea de urmarire penala este desfasurata de: prevede expres; b. numai dac actiunea a. organele de cercetare ale politiei judiciare, organele de cercetare speciale b. procuror penal este pus în c. organele judiciare miscare; c. în situatia în care inculpatul se afl în stare de arest preventiv; 4. Sunt acte ale organelor de urmarire penala : a. rechizitoriul b. incheierea c. procesul verbal 6. Urm rirea penal se desf soar de c tre: a. procuror si organele de cercetare penal ; b. magistrati; c. organele de cercetare penal speciale; 7. Organele de cercetare penala pot dispune: a. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea; b. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea, punerea in miscare a actiunii penale c. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea, perchezitia domiciliarã; 9. Limitele urm ririi penale pot fi: a. începerea urm ririi penale in rem si trimiterea în judecat prin rechizitoriu; b. începerea urm ririi penale in personam si trimiterea în judecat prin 5. Poate dispune prin ordonanta : rechizitoriu; a. numai procurorul c. începerea urm ririi penale in personam si punerea în miscare a b. organul de cercetare penala actiunii penale; c. procurorul 1

8. Sunt limite ale urm ririi penale: a. punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecat b. sesizarea organelor de urm rire penal si trimiterea în judecat ; c. întocmirea actului de începere a urm ririi penale si scoaterea de sub urm rire penal

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
10. Actele procesuale care marcheaza limita initiala a fazei de urmarire penala sunt: a. rechizitoriul; b. procesul-verbal c. rezolutia 11. Sunt organe de cercetare penala : a. organele de cercetare ale politiei judiciare b. procurorul, indiferent daca supravegheaza ori efectueaza personal urmarirea penala c. organele de constatare 12. Actele procesuale care marcheazã momentul final al fazei de urmarire penalã sunt: a. procesul-verbal b. ordonanta; c. rezolutia; 13. Începerea urmaririi penale se poate dispune în mod expres: a. de catre organul de cercetare penala, cu încuviintarea sau autorizarea procurorului; b. doar de catre procuror; c. de catre organul de urmarire penalã. 14. Pentru efectuarea actelor de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal: a. este necesar consimtamantul conducerii acelei unitati b. in toate cazurile, este necesara autorizatia procurorului c. consimtamantul conducerii unitatii sau autorizatia procurorului nu sunt necesare, in caz de infractiune flagranta 15. Organul de urmarire penala dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta: a. doar daca actiunea penala este pusa in miscare b. in situatia in care inculpatul se afla in arest preventiv c. acolo unde legea prevede expres 16. În incinta institutiilor de interes public: a. actele de urm rire penal se pot efectua cu autorizarea judec torului; b. actele de urm rire penal se pot efectua cu autorizatia procurorului sau cu acordul conducerii acelei unit ti; c. nu se pot efectua acte de urm rire penal ; 17. Trasaturile caracteristice urmãririi penale sunt: a. caracterul public b. caracterul necontradictoriu c. caracterul preponderent oral 18. Învinuitul este: a. persoana fat de care se efectueaz cercet ri într-o cauz penal ; b. persoana fat de care s-a dispus începerea urm ririi penale; c. persoana fat de care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale;

2

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
19. Limita finala a urmaririi penale este marcata prin: a. ordonanta, proces-verbal sau rechizitoriu; b. rezolu ie, ordonanta sau rechizitoriu; c. referat de terminare a urmaririi penale 20. Procurorul infirma un act sau o masura procesuala nelegala a organului de urmarire penala prin : a. ordonanta b. rezolutie c. rechizitoriu 21. Constituie obiect al urmaririi penale : a. tragerea la raspundere a persoanelor care au savarsit fapte prevazute de legea penala b. identificarea faptuitorului si stabilirea raspunderii acestuia c. strangerea probelor privitoare la existenta infractiunii 22. Actele de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal se pot efectua: a. cu consimtamantul conducerii acelei unitati sau cu autorizatia procurorului b. cu consimtamantul conducerii acelei unitati si cu autorizatia procurorului c. numai cu autorizatia procurorului, in caz de infractiuni flagrante 23. Organele de cercetare penala aduna probe : a. numai in defavoarea invinuitului sau inculpatului b. atat in favoarea, cat si in defavoarea invinuitului sau inculpatului c. pentru demonstarea savarsirii infractiunii de catre invinuit sau inculpat 24. Daca invinuitul sau inculpatul a recunoscut fapta : a. organele de urmarire penala nu mai sunt obligate sa stranga probele pentru lamurirea cauzei b. procurorul va dispune punerea in miscare a actiunii penale c. organul de urmarire penala este obligat sa stranga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele 25. Învinuitul: a. nu este parte in procesul penal b. este parte in procesul penal c. devine inculpat din momentul punerii în miscare a actiunii penale; 26. Sunt momente ale desfasurarii actiunii penale: a. inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, emiterea rechizitoriului b. confirmarea inceperii urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, emiterea rechizitoriului c. punerea in miscare a actiunii penale, exercitarea actiunii penale, stingerea actiunii penale

3

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Competenta organelor de UP
1. Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt competente sa efectueze cercetarea penala: a. numai in interiorul razei de competenta teritoriala care ii revine b. dupa natura sau gravitatea infractiunii c. pentru orice infractiune care nu este data, in mod obligatoriu, in competenta altor organe de cercetare penala 2. Competenta organelor de cercetare ale politiei judiciare: a. nu se determina dupa natura sau gravitatea infractiunii b. nu se determina dupa calitatea faptuitorului c. se determina dupa competenta unei instante de a judeca o cauza penala 3. Daca trebuie efectuate acte de cercetare penala in afara razei sale de competenta teritoriala, organul de cercetare al politiei judiciare : a. poate sa le efectueze el insusi b. poate sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare c. este obligat sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare 4. Organul de cercetare penala este obligat sa efectueze actele de cercetare penala care nu sufera amanare: a. numai daca privesc o cauza care este de competenta lui b. numai cu confirmarea procurorului care ii supravegheaza activitatea c. chiar daca privesc o cauza care nu este de competenta lui 5. Cercetarea penala pentru infractiunile savarsite de militari, in afara unitatii militare, se efectueaza de catre : a. ofiterii anume desemnati de catre comandantul unitatii militare, corp aparte si similare b. ofiterii anume desemnati de catre sefii comenduirilor de garnizoana c. ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare 6. Cercetarea penala pentru infractiunile de competenta instantelor militare, savarsite de persoanele civile in legatura cu obligatiile lor militare, poate fi efectuata de catre: a. ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare b. organele de cercetare ale politiei judiciare c. comandantii centrelor militare 7. Organul de cercetare penala sesizat cu o plangere : a. îsi declin competenta atunci cand constata ca nu este competent b. este dator sa-si verifice competenta; c. daca constata ca nu este competent, trimite de indata cauza procurorului care exercita supravegherea 8. Sunt organe de constatare: a. ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pentru infractiunile constatate pe timpul executarii misiunilor specifice. b. ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati c. capitanii porturilor, pentru infractiunile contra sigurantei navigatiei pe apa si contra disciplinei si ordinii la bord

4

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
9. Ofiterii si subofiterii Jandarmeriei Române care au constatat o infractiune în timpul misiunilor specifice: a. au dreptul s retin corpurile delicte; b. înainteaz procurorului actele încheiate, în cel mult 3 zile de la data descoperirii faptei ce constituie infractiune; c. înainteaz procurorului actele încheiate, în cel mult 3 zile de la data descoperirii faptei ce constituie infractiune flagrant ; 10. Organele de constatare sunt obligate sa procedeze la: a. luarea de declaratii de la martori b. luarea de declaratii de la faptuitor c. intocmirea procesului-verbal cu privire la imprejurarile concrete ale savarsirii infractiunii 11. Procesele-verbale incheiate de organele de constatare: a. nu constituie mijloace de proba in procesul penal b. constituie mijloace de proba in procesul penal c. constituie probe in procesul penal 12. În situatia în care organul de cercetare penal constat c nu este competent s efectueze cercetarea penal : a. îsi declin competenta organului de cercetare penal competent; b. îndrum persoana v t mat s formuleze plângerea penal la organul competent c. trimite de îndat cauza procurorului care exercit supravegherea, în vederea sesiz rii organului competent 13. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.214,Cproc.pen se inainteaza catre : a. organul de cercetare penala b. instanta de judecata c. procuror 14. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.215,Cproc.pen, cand nu au prins pe faptuitor, se inainteaza catre : a. organul de cercetare penala b. instanta de judecata c. procuror 15. Sunt organe de cercetare penala speciale : a. capitanii porturilor b. comandantii de nave sau aeronave c. ofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane 16. Agentii politiei de frontier , pentru infractiunile de frontier , au urm toarele obligatii: a. pot efectua perchezitii corporale; b. pot prinde pe f ptuitor, pe care îl predau de îndat procurorului sau organului de cercetare penal , împreun cu lucr rile efectuate si cu mijloacele materiale de prob ; c. pot prinde pe f ptuitor, pe care îl predau procurorului în termen de maxim 5 zile de la prima constatare efectuat , împreun cu mijloacele materiale de prob ;

5

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
17. Agentii politiei de frontier sunt: a. organe de cercetare penala b. organe de cercetare penala speciale c. organe de constatare 18. Pentru infractiunile de frontier , ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati sunt: a. organe de cercetare penala b. organe de cercetare penala speciale c. organe de constatare 19. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.215,Cproc.pen se inainteaza: a. catre organul de cercetare penala competent sau procuror b. catre instanta de judecata c. numai catre procuror 20. Comandantii de nave si aeronave: a. nu au dreptul s retin corpurile delicte; b. pot pot efectua perchezitii corporale asupra faptuitorului c. înainteaz actele incheiate organului de cercetare penala competent, in cel mult 5 zile de la prima constatare efectuata, impreuna cu mijloacele materiale de proba. 21. Actele premergatoare se pot efectua: a. numai in cazul in care sesizarea organelor de urmarire penala se face prin denunt sau prin plangere b. numai in cazul in care sesizarea organelor de urmarire penala se face din oficiu c. indiferent de modul de sesizare a organelor de urmarire penala 22. Actele premergatoare urmaririi penale sunt: a. acte situate in cadrul procesului penal b. acte procedurale c. efectuate numai de catre lucratori operativi din MAI 23. Actele premergãtoare sunt acte situate in : a. cadrul procesului penal b. afara urmaririi penale c. cadrul fazei de judecata 24. Pe parcursul desfasurarii actelor premergatoare urmaririi penale : a. se pot dispune masuri procesuale b. se poate verifica existenta sau inexistenta vreunuia din cazurile prevazute la art.10,Cproc.pen c. se poate dispune obligarea de a nu parasi localitatea 25. Pot efectua acte premergatoare : a. investigatorii sub acoperire b. lucratori operativi din cadrul organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale c. numai organele de urmarire penala

6

poate fi prelungita. in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire. lucratori operativi din cadrul SRI c. constituie intotdeauna mijloc de proba b. Termenul de inaintare catre procuror a actelor incheiate de organele de constatare prevazute in art. judecator b. Durata totala a autorizarii. 60 de zile b. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire se da prin : a. nu poate depasi: a. 20 de zile 28. 60 de zile b. numai in legatura cu persoanele la care se refera autorizatia emisa de procuror c. 1 an 31. Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite: a. 24 de ore de la descoperirea faptei. daca sunt concludente si utile 33. 24 de ore de la intocmirea referatului de terminare a cercetarii penale b.214. cu conditia ca infractiunea sa fie flagranta 7 . poate fi prelungita cu cel mult 1 an 29. si in alte cauze sau in legatura cu alte persoane. incheiere b. afara de cazul cand legea dispune altfel c. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire se da pe cel mult : a. Pot fi investigatori sub acoperire: a. 30 de zile c. lucratori operativi din cadrul politiei judiciare 32. 3 zile de la descoperirea faptei.pen este: a. poate constitui mijloc de proba c.Cproc. Investigatorii sub acoperire pot fi folositi in baza autorizatiei emise de : a. ordonanta motivata 29. numai in cauza penala la care se refera autorizatia emisa de procuror b. procuror c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 26. organelle judiciare 27. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire: a. poate fi intocmit de organele inspectiilor de stat. fiecare prelungire neputand depasi alte 30 de zile c. 30 de zile c. pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii 30. Procesul verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare : a. nu poate fi prelungita b. rezolutie c. ofiteri din cadrul Jandarmeriei Romana b. in aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana.

b. b. trimiterea in judecata se dispune de catre ofiterul anume desemnat de catre comandantul unitatii militare b. capitanii de porturi 38. punerii în miscare a actiunii penale 37.Cproc. constituie intotdeauna mijloc de proba daca este intocmit de procuror b.pen. c. pot fi deconspirati doar la momentul ramanerii definitive a hotararii penale de condamnare c. c. 36. cu conditia ca infractiunea sa fie flagranta 35. comandantii de nave si aeronave c.215. sunt consemnate in cuprinsul unui proces verbal 40. pot fi folositi in procesul penal in cauze avand ca obiect fapte de coruptie 41. organele de cercetare penala speciale b. culeg date si informatii in baza autorizatiei emise de catre presedintele instantei competente sa judece respectiva infractiune in prima instanta b. trebuie autorizat de procurorul care supravegheaz urm rirea penal . se pot efectua si de catre organele de constatare c. este permis în cazul infractiunilor de falsificare de monede. 3 zile de la inceperea urmaririi penale b. Pentru infractiunea de calcare de consemn (infractiune contra ordinii si disciplinei militare: a. pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii 39. Sunt organe de constatare potrivit art. Folosirea investigatorilor sub acoperire: a. începerii urmaririi penale. începerii judecatii.Cproc. prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie doar daca actiunea penala a fost pusa in miscare c. trebuie autorizat de judec tor. Investigatorii sub acoperire: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 34.pen: a. se desfasoara pe tot parcursul fazei de urmarire penala b. este a. 24 de ore. Termenul de inaintare catre organul de cercetare competent a actelor incheiate de organele de constatare prevazute in art. Actele premergatoare sunt efectuate în vederea: a. intocmit de un lucrator operativ anume desemnat din cadrul SRI poate constitui mijloc de proba c. pentru ipoteza in care nu se impune prinderea faptuitorului. urmarirea penala poate incepe numai la sesizarea comandantului 8 . 5 zile de la prima constatare c. Actele premergatoare urmaririi penale: a. Procesul verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare : a.215. poate fi intocmit de organele inspectiilor de stat.

da.. In cazul in care. nu. cu conditia ca militarul infractor sa fi dobândit. 47.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 42. Participarea procurorului la efectuarea urmaririi penale presupune : a. da. b. mixta. ofiterii anume desemnati de sefii comenduirilor de garnizoana 44. In aceasta situatie. raman valabile: a. 9 . de îndata.215. dreptul de a asista la efectuarea oricãrui act de cercetare penalã c. unele acte de cercetare penalã? a. organele de cercetare ale politiei judiciare b. isi desfasoara activitatea sub autoritatea unui judecator desemnat de la instanta careia ii revine competenta de a judeca in prima instanta b. Organele de cercetare penala ale politiei judiciare pot efectua. procurorul constata ca urmarirea penala a fost efectuata de un organ necompetent. cauza procurorului care exercita supravegherea. calitatea de civil. procesualã. Cum procedeazã organul de cercetare penala când constata ca nu este competent sa efectueze cercetarea penala? a. în vederea sesizarii organului competent. actele procesuale care nu pot fi refacute decat cu mare greutate 45. 208 lit. poate fi dezvaluita dupa terminarea actiunii acestora 49. extraprocesualã. 48. deoarece s-ar încalca normele relative la competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei. trimite. Actele premergatoare au o natura juridicã: a. poate fi dezvaluita dupa dupa terminarea procesului penal b. Organele de cercetare ale politiei judiciare : a. c. îndruma persoana vãtamata la organul de cercetare penala competent.pen: a. agentii politiei de frontiera c. cu conditia existentei unei cereri a comandantului centrului militar.C. Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire: a. îsi declina competenta b.c. Sunt organe de constatare potrivit art. c. dupa savârsirea infractiunii. actele procesuale dispuse b. se subordoneaza functional procurorului competent. ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent. c. datorita activitatilor ce se pot desfasura pe parcursul lor. in urma verificarii lucrarilor de urmarire penala. b.pen. nu poate fi dezvaluita in timpul ori dupa terminarea actiunii acestora c. dreptul de efectua personal doar anumite acte de cercetare penalã.Cproc.pr. b. dreptul de a efectua personal orice act de cercetare penalã. pot declara apel in cauzele instrumentate de unitatile de politie c. în cazul prevazut în art. in conditiile legii 43. 46. masurile asiguratorii luate c.

cel mult 3 zile de la data constatarii faptelor. Propunerile pentru extinderea cercetarilor penale sau pentru schimbarea incadrarii juridice se inainteaza la procuror. facute de organul de cercetare penala. a ± e. ordonanta b. 10 lit. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala b. Organul de cercetare penalã constatând incidenta cazului aratat in art. 51. dispune punerea în miscare a actiunii penale prin ordonantã. face propuneri pentru extinderea cercetarilor penale c. de catre organul de cercetare penala in termen de : a. 10 lit. este obligat sa faca propuneri pentru schimbarea incadrarii juridice c. cel mult 5 zile b. Asupra propunerilor privind extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii juridice facute de organul de cercetare penala. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale c.b1) : a. dispune punerea în miscare a actiunii penale prin rezolutie motivatã. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de incetare a urmaririi penale 54. procurorul se pronunta prin: a. cu exceptia celui prevazut la lit. b1) : a. Daca inainte de inceperea urmaririi penale organul de cercetare penalã constata existenta unui impediment prevazut in art. dispune disjungerea cauzelor 55. cel mult 48 de ore 10 . proces verbal 57. Daca organul de cercetare penala constata fapte noi in sarcina invinuitului sau inculpatului: a. poate schimba incadrarea juridica a faptelor 53. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de incetare a urmaririi penale 52. Organul de cercetare penalã constatând cã sunt temeiuri pentru punerea în miscare a actiunii penale : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 50. b. dispune extinderea cercetarilor penale si cu privire la noile fapte b. cel mult 48 de ore de la data constatarii faptelor. imprejurarilor sau persoanelor noi c. procurorul se pronunta in termen de : a. c. cel mult 3 zile c. imprejurarilor sau persoanelor noi b. Asupra propunerilor privind extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii juridice. face propuneri procurorului pentru punerea în miscare a actiunii penale prin ordonantã. cel mult 24 de ore de la data constatarii faptelor. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale c. incepe urmarirea penala si cu privire la persoana respectiva b. imprejurarilor sau persoanelor noi 56. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarirea penala b. rezolutie c. Daca organul de cercetare penala constata date cu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea acelei fapte : a.

se dispune încetarea urmãririi penale.pen. denuntul si sesizarea comandantului. sesizarea din oficiu. se va declansa procesul penal b. c. poate fi luata in considerare ca un denunt anonim sau ca o sesizare din oficiu c.: a. atunci cand se face oral b. persoana vãtãmatã va putea fi citatã în calitate de martor c.proc. cuprinde incunostintarea facuta de catre o persoana. sesizarea si autorizarea organului competent. 2. Pentru persoana v t mat . Constituie moduri generale de sesizare a organelor de urm rire penal : a. Plangerea : a. da. unul din soti pentru cel lalt sot c. denuntul si plângerea prealabil . de catre sot si de oricare dintre rudele apropiate ale persoanei vatamate c.1 lit. se dispune obligatoriu neînceperea urmãririi penale 11 4. O plangere nesemnata: a. se dispune fie neînceperea urmãririi penale. 2. contine alte date decat denuntul c. Sunt consecinte ale neînsusirii de cãtre persoana vãtãmatã a continutului plângerii formulate de cãtre substitutii procesuali. de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru parinti . 3. da. Plangerea poate fi facuta de substitutii procesuali ? a. pe considerentul ca raspunderea penala este personala b. manifestarea dorintei guvernului strãin. pentru p rinti. conform art. Sunt consecinte ale neînsusirii de cãtre persoana vãtãmatã a continutului plângerii formulate de cãtre substitutii sai procesuali: a. plângerea va fi asimilatã unui denunt c. substituitii procesuali numai dac partea v t mat nu se afl în tar . se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal. plângerea poate fi formulat de: a. plângerea. c. b. plângerea. nu. denuntul si sesizarea din oficiu. copilul major. plângerea prealabilã. plângerea prealabilã. c raportat la art. b.. plângerea.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Moduri de sesizare a organelor de UP 1. constituie mod de sesizare a organelor de urmarire penala 5. f C. Constituie moduri speciale de sesizare a organelor de urm rire penal : a. despre savarsirea unei infractiuni 6. sesizarea si autorizarea organului competent. b. 10 lit. manifestarea dorintei guvernului strain y Plangerea 1. 11 pct. fie încetarea urmãririi penale. impiedica organul de urmarire penala sa tina seama de ea b. plângerea prealabilã. denuntul. b.

in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restrânsã c. Plangerea prealabila se deosebeste de plangere prin aceea ca: a. daca s-a facut oral. care nu întrune te cerin ele prev zute în dispozi iile art. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal b. Plângerea penal adresat direct instan ei. Denun ul : a. numai cu încuviintarea reprezentantului legal. cuprinde incunostintarea facuta de o persoana. Denun ul: a. cuprinde incunostintarea facuta de catre o persoana despre savarsirea unei infractiuni c. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal b. 222 alin. pen. Denun ul poate fi fãcut : a. in cazul ei. referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune y Plangerea prealabila 1. nu poate fi facut decat in scris b. Plangerea se deosebeste de plangerea prealabila prin aceea ca: a. valoreaza ca plangere 3. in cazul ei opereaza impacarea partilor 12 . în sensul c nu cuprinde descrierea faptei pentru care se solicit tragerea la r spundere penal a persoanei reclamate: a. trebuie sa contina aceleasi date ca si plangerea c.. este o conditie de pedepsibilitate si de procedibilitate c. in cazul anumitor infractiuni. inclusiv persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa. Denun ul : a. referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune 4. proc. se respinge ca inadmisibil b. este singurul mod de sesizare a organelor de urmarire penala 2. cuprinde incunostintarea facuta de o persoana. nu mai poate fi retrasa. 2.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. principiul oficialitatii nu isi are aplicabilitate c. se trimite organului competent y Denuntul 1. reprezinta numai un act de sesizare a organelor de urmarire penala b. doar de catre persoanele care au capacitate de exercitiu deplina. b. deoarece in acest caz opereaza principiul oficialitatii b. de catre orice persoana. poate fi facut in scris sau oral c. odata depusa. (2) C. va fi asimilatã unui denunt c.

b. Plângerea prealabil poate fi introdus : a. 4. b. direct la instanta de judecata 13 . curtii de apel. indiferent daca persoana vatamata a facut sau nu plângere prealabila. b. nu este nevoie de plangere prealabila. vor fi trasi la raspundere penalã toti participantii. doar la propunerea organului de cercetare penala. Daca într-o cauza în care s-au efectuat acte de cercetare penala se considera ulterior ca savarsirii unei fapta urmeaza a primi o încadrare juridica pentru care este necesara plângerea prealabila.a fost comisa în participare si persoana vatamata face plângere prealabila împotrivii unuia dintre participanti: a. direct instantei de judecata competente ± Curtea de Apel Bucuresti. personal. organului de cercetare penal competent teritorial. a. de catre un b. b. plangerea prealabila se adreseaza direct instantei de judecata competente ± Curtea de Apel c. procuror din cadrul c. b. c. parchetului de pe lâng curtea de apel.pentru care legea prevede ca actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate . plangerea prealabila se adreseaza: a. c. plangerea prealabila se adreseaza procurorului din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ 9. de persoana v t mat prin infractiune. plângerea prealabil se adreseaz : a. În ipoteza s vârsirii infractiunii de abuz de încredere de c tre un notar public. langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti. c. procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti 8. mandatarul cu procura speciala al persoanei vatamate substitutul procesual al persoanei vatamate. 7. pe parcursul procesului. Un judecator de la ICCJ savarseste o infractiune de vatamare corporala.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. vor fi trasi la raspundere penala toti participantii. direct instantei de judecata competente ± Tribunalul Bucuresti. fiind vorba despre o infractiune pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu b. Daca o infractiune . In ipoteza 5. infractiuni de procurorul dispune încetarea urmaririi penale: vatamare corporala a. In aceasta ipoteza: a. prin substituitii procesuali ai persoanei vatamate prin infractiune c. 6. va putea fi tras la raspundere penala numai acel participant. Plângerea prealabila poate fi introdusa de catre: persoana vatamata. dupa ce persoana vatamata si-a exprimat vointa în sensul ca nu doreste sa faca Parchetului de pe plângere prealabilã. cu conditia ca. persoana vatamata sa-si manifeste expres vointa în acest sens c.

numai dac persoana v t mata a depus plangere prealabila. organul de urm rire penal este obligat sa constate fapta : a. În cazul savarsirii de catre un student a unei infractiuni de violare de domiciliu. 60 de zile din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul 14 . nerespectarea lui atrage decaderea din exercitiul dreptului de introducere a plangerii prealabile b. În cazul savarsirii infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila. parchetului de pe langa judecatorie b. parchetului de pe langa curtea de apel 16. in termnen de 3 luni de la data savarsirii infractiunii 13. nu. termenul de introducere a plangerii prealabile avand un caracter procedural.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. pentru care este necesar plângerea prealabil . cand persoana vatamata a fost impiedicata de o cauza temeinica sa introduca plangerea prealabila in termen 12. plangerea prealabila se adreseaza: a. in cazul in care faptuitorul are calitatea de parlamentar c. pana la terminarea cercetarii judecatoresti in prima instanta 14. parchetului de pe langa tribunal c. in ipoteza in care cel vatamat este un militar in termen sau un militar cu termen redus 11. 2 luni din ziua in care persoana indreptatita a reclama a stiut cine este faptuitorul. Plângerea prealabil poate fi introdus : a. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti c. c. 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul b. 2 luni din ziua in care s-a savarsit infractiunea c. si atunci cand sotului persoanei vatamate i s-a respins plangerea prealabila 15. pana la citirea actului de sesizare a primei instante b. plangerea prealabila se adreseaza: a. da. organului de cercetare penala sau procurorului 17. prin substituitii procesuali ai persoanei vatamate b. În cazul infractiunii flagrante. Impacarea partilor poate interveni: a. În cazul savarsirii unei infractiuni de amenintare de catre un judecator de la o judecatorie. determinat de prescriptia raspunderii penale c. numai organului de cercetare penala b. chiar in lipsa plangerii prealabile b. b. Termenul de introducere a plângerii prealabile este: a. aceasta trebuie sa fie introdusa in termen de : a. numai procurorului c. 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul. da. Se poate deroga de la termenul de introducere a plangerii prealabile ? a. doar la organele de urmarire penala c.

de catre persoana vatamata sau de catre reprezentantul acesteia. epuizarii infractiunii c. se introduce în termen de 2 luni de la data s vârsirii infractiunii. continua cercetarea numai daca partea vatamata face plangere prealabila b. transmite actele procurorului in vederea incetarii urmaririi penale 15 . se trimite organului competent c. Termenul de 2 luni pentru introducerea plangerii prealabile se calculeaza in cazul infractiunilor continue. cand persoana vatamata este un minor fara capacitate de exercitiu 19. daca persoana vatamata se constituie parte civila c. intotdeauna instantei superioare in grad c. dupa caz. dar ulterior s-a constatat ca fapta urmeaza a primi o incadrare juridica pentru care este necesara plangerea prealabila. In continutul plangerii prealabile trebuie sa se precizeze: a. intotdeauna instantei mai intai sesizate b. cauzele se disjung intotdeauna b. se respinge ca inadmisibila b. În cazul savarsirii infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila. Plângerea prealabil : a. organul de cercetare penala : a. c. daca persoana vatamata se constituie parte vatamata 24. se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului b. se introduce la instanta competent s judece cauza în fond. O plangerea prealabila introdusa la instanta de judecata : a. 23. de la data : a. se aplica disjungerea daca este posibila c. se considera valabila daca a fost introdusa in termen 25. aceasta poate fi formulata : a. instantei superioare in grad sau. la care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul 20. adresa partilor si a martorilor b. competenta de a judeca cele doua cauze reunite revine: a. continua cercetarea chiar daca partea vatamata nu face plangere prealabila c. In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale nu se face la plangerea prealabila a persoanei vatamate. instantei mai intai sesizate 22. Daca intr-o cauza s-au facut acte de cercetare penala.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale nu se face la plangerea prealabila a persoanei vatamate: a. cauzele sunt reunite 21. numai de catre persoana vatamata c. consumarii infractiunii b. de persoana vatamata sau de catre sotul acesteia b.

se trimite organului competent numai daca a fost introdusa in termen b.pen b. de 2 luni 27. este introdusa de o persoana fara calitate procesuala c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 26.1. ac iunea penala poate fi pusa în mi care din oficiu. mama. daca a fost introdusa in termen la organul necompetent 29. trebuie formulata in scris. plangerea prealabila : a. nu poate fi formulata decat in scris b. O plangerea prealabila introdusa la instanta de judecata : a.lit. Sub aspectul formei. se considera valabila. Daca persoana vatamata a decedat la scurt timp dupa introducerea plangerii prealabile : a. persoana vatamata a decedat inainte de a fi introdus plangere prealabila. este suficient ca numai una dintre persoanele vatamate sã introduca plângere prealabila. daca acesta din urma a ratificat plangerea prealabila. cu exceptia cazului in care s-a savarsit o infractiune flagranta 28. supus regulilor de calcul specifice termenelor procedurale c. se va dispune incetarea procesului penal. poate fi formulata in scris sau oral c. pentru ca faptuitorul sa fie tras la rãspundere penala: a. copilul major. se considera valabila numai daca a fost trimisa in termen la organul competent c. este necesar ca toate persoanele vatamate sa introduca plângere prealabila. Plangerea prealabila introdusa de sotul persoanei vatamate : a.alin. procesul penal va continua 31. Este admisibila intotdeauna plangerea prealabila introdusa de : a. este admisibila . pentru parintele sau. actele necesare desfasurarii in continuare a procesului penal se vor desfasura din oficiu c. Termenul de introducere a plangerii prealabile este : a.10. c. Daca in cazul unei infractiuni de furt care se pedepseste numai la plangere prealabila. fiica majora a persoanei vatamate : a. in termen de 2 luni de la cunoasterea faptuitorului 33. isi poate valorifica drepturile patrimoniale asupra bunurilor furate pe calea unei actiuni in fata instantei civile c. este inadmisibila b. de 60 de zile b. pentru nepotul lui minor c. 30.g. in temeiul art. pentru fiica ei majora b.a vãtamat mai multe persoane. Daca o infractiune . nu mosteneste dreptul de a sesiza organele judiciare prin plangere prealabila 16 32.Cproc. poate introduce plangere prealabila b.în privinta careia legea prevede ca ac iunea penala se pune în mi care la plângerea prealabila a persoanei vatamate . b. bunic.

luându-le apararea si amestecându-se astfel în viata sa de familie.L.. pentru savârsirea a trei infractiuni : _ lovire sau alte violente si furt între rude. cu acte de violenta si cu incendierea bunurilor. Judecatoria Targu Neamt va dispune : a. Când Y.09. fata de partile vatamate T.D. P. _ amenintare.20009.09. în principal hainele si rechizitele de scoala ale minorei. inculpatul a lovit-o pe sotia sa cu pumnii. a revenit în domiciliu.. P. dar si pentru minora P. In cazul in care inculpatul a fost achitat si actiunea civila a fost respinsa...B. se stinge actiunea civila c. trimis în judecata în stare de libertate.K. pe care o reprezinta. Neamt Rechizitoriul Parchetuluis-au retinut urmatoarele: 1. în data de 19. a refuzat sa mai convietuiasca cu el.11. împreuna cu fiica sa minora P.10.. În cursul zilei de 21. cheltuielile judiciare vor fi suportate de: a. fata de sotia P. a constatat de inculpatul i-a sustras mai multe bunuri. ***In speta : a. reprezentantul legal al minorului c. a revenit în domiciliul comun. parasind domiciliul. si inculpatul au declarat ca doresc sa se împace.K.D. În luna septembrie 2009. au declarat ca nu se constituie parte civila _ P.Y.Y.B. în nume propriu. Acesta le-a reprosat faptul ca au gazduit pe sotia si fiica sa. si P.. aceasta din urma. si R.D. si fiica sa minora P.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 34..Y. stat b. încetarea procesului penal pentru doua dintre cele trei infractiuni pentru care inculpatul a fost trimis in judecata c. si R. P.2009. care locuiesc în apropierea sa. Daca plangerea prealabila a fost introdusa la instanta de judecata : a. 3. obligarea inculpatului la plata integrala a cheltuielilor judiciare avansate de stat in cauza respectiva 37.L. daca partea v t mat este un minor pentru care plângerea prealabil a fost introdus prin reprezentantul sau legal. au precizat ca nu au pretentii civile fata de inculpat. 2. inculpatul C. instanta o respinge ca inadmisibila b. si P. minorul parte v t mat . prin reprezentantul s u legal ***Pe rolul Judecatoriei Targu Neamt a fost inregistrata cauza penala privind pe inculpatul C. liberat conditionat din executarea unei pedepse privative de libertate.. 337/09. asupra concursului de infractiuni b. unde a început sa se manifeste violent.Y.K. datorita faptului ca sotia sa. 36.K vor fi obligate la plata cheltuielilor judiciare catre stat. instanta pronunta o hotararea de trimitere a plangerii prealabile la organul competent. care este supusa recursului 35. partilor vatamate T. se inlatura raspunderea penala a inculpatului b. Partea vatamata sa constituit parte civila cu suma de 400 lei. si R. inculpatul a adresat amenintari cu moartea.L. Judecatoria Tg. 17 . La termenul din data de 15. pentru acest aspect.. instanta se dezinvesteste prin sentinta c.Y. în cursul noptii de 17-18 septembrie. proportional culpei procesuale Extras Sentinta penala nr. ***In speta. Astfel.2009. vecini ai inculpatului.2009 : _ T.K.

nefiind autorizat sa o foloseasca în vreun fel în scop personal. prin declaratiile date. h C. la plata sumei de 20 lei ( prin reprezentant legal ± fata de decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr.b. 18 .proc. cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. în virtutea dispozitiilor art. 208.. instanta va lua act ca partile vatamate P. urmatoarele considerente : _ între inculpat si partea vatamata a existat un raport juridic patrimonial. Instanta a schimbat încadrarea juridica data faptelor inculpatului. 208 alin. pe care o reprezinta. din art. art. **** Prin rechizitoriul Parchetului.10 lit.. reprezentând onorariul avocatului din oficiu si parte din valoarea serviciilor postale. cât si în cursul cercetarii judecatoresti.b.10. la plata sumei de 40 lei. privind citatiile _ potrivit art.B.2009. apartinând partii vatamate.K.Y..55 mg/l alcool si fara a poseda permis de conducere. pentru a-l repara _ inculpatul avea obligatia restituirii bunului de îndata ce îsi îndeplinea obligatia. partea vatamata a precizat ca nu a formulat si nu formuleaza plângere prealabila împotriva inculpatului.4 in art. acordul partii vatamate M.. întrucât partea vatamata mai apelase la inculpat si cu alte ocazii în vederea repararii autoturismului Atât în cursul urmaririi penale. pct.2007. si inculpatul au declarat ca doresc sa se împace. instanta va dispune încetarea procesului penal fata de inculpaul C.11. 192 alin.1. vor fi obligate partile vatamate P. proportional cu culpa procesuala. pen. P.213. partile vatamate precizând ca nu au pretentii civile fata de inculpat. partea vatamata P.35 a sustras si a condus un autoturism pe bd. având în sânge o îmbibatie alcoolica de 1.pen. s-a retinut în sarcina inculpatului savârsirea infractiunii de furt de folosinta. Prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca : inculpatul în data de 09. fara a avea în acest sens. catre stat. Cazu3pentru cele doua infractriuni concurente de amenintare _ s-au aplicat pedepse de cate 3 luni închisoare _ pedepsele concurente au fost contopite. D.Cpen.11 pct.2 La termenul din data de 15. nu s-au constituit parti civile _ În baza art. va fi obligat inculpatul la plata sumei de 300 de lei. 58/2007 ) si P.1. cu titlu de cheltuieli judiciare. dar si prin declaratia autentificata depusa la dosar. de art. cât si pentru partea vatamata minora P.pen..Cproc.2 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Cazurile 1.. la art. urmând a lua act de renuntarea partilor vatamate la pretentiile civileimpacarea partilor : _ înlatura raspunderea penala _ stinge si actiunea civila _ este personala _ produce efecte numai daca intervine pâna la ramânerea definitiva a hotarârii. Cu toate acestea. pentru savârsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si furt între rude. netranslativ de proprietate. Latura civila a cauzei _ având în vedere principiul disponibilitatii. 1. Mangeron din mun. atât în nume propriu.4. inculpatul si-a intervertit în mod abuziv calitatea sa de detentor al bunului în aceea de pretins proprietar al acestuia _ între inculpat si partea vatamata exista o relatie bazata pe încredere. Iasi. 2 lit. În raport de aceste declaratii. prin rechizitoriu. si Z. Cpen.alin. în jurul orelor 3.Y. reprezentând parte din contravaloarea citatiilor efectuate. în temeiul caruia inculpatul a primit în detentie autoturismul. proprietarului masinii. rap. inculpatul urmând sa o execute pe cea mai grea (3 luni închisoare).K. prev. 191 Cod proc.

10.pen. dispune incetarea procesului penal in temeiul art.*** In speta.Cproc. pentru infractiunea de abuz de incredere c.f.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 38. instanta : a. instanta nu acorda despagubiri civile 19 . nu solutioneaza actiunea civila b.lit.

b1) 3. Începerea urmaririi penale se dispune prin proces-verbal in cazul : a. in termen de 24 de ore de la data inceperii urmaririi penale c. dispunând începerea urm ririi penale. autorizarii procurorului.b. verificarii procurorului.Cproc. c. 20 .b1. Organul de cercetare penala. În situatia în care. Rezolutia de incepere a urmaririi penale poate fi emisa : a. c. b1 nu se dispune neinceperea urmaririi penale 5. in niciun caz b. in termen de 48 de ore de la data inceperii urmaririi penale b. in cazul prevazut la lit. sesizarii prin plângere sau denunt. inainte de inceperea urmaririi penale. înainte de începerea urm ririi pe1 nale. înainteaz dosarul procurorului cu propunerea de neîncepere a urm ririi penale. infractiunilor flagrante c.proc. dispune începerea urm ririi penale.: a. procurorul constat c nu a existat sau c a disp rut împrejurarea pe care se întemeia propunerea de a nu se începe urm rirea penal : a. Actul prin care se dispune începerea urm ririi penale când organul de urm rire penal este sesizat prin denunt este: a. Rezolutia de incepere a urmaririi penale emise de organul de cercetare penala se supune : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Inceperea UP. cand constata. c.pen: a. in termen de 24 de ore de la data inceperii urmaririi penale 4.Cproc. existenta cazului prevazut in art. 7. dispune suspendarea urm ririi penale. 2. numai de catre procuror c. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale b. b. dispune inceperea urmaririi penale c. 6. ulterior adopt rii solutiei.10.10. 10 lit. nu se poate dispune inceperea urmaririi penale. 10 lit. procesul-verbal. confirmarii motivate a procurorului. infirm rezolutia de neincepere a urmarii penale b. se dispune inceperea urmaririi penale in cazul prevazut la lit. b ) C. b. restituie actele organului de urm rire. constatarii infractiunilor de audienta. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de scoatere de sub urmarirea penala 8.pen : a. b. În situatia în care organul de cercetare penal constat . de organul de cercetare penala b. Daca din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale in art. înainteaz dosarul procurorului cu propunerea de începere a urm ririi penale. rezolutia. Suspendarea UP 1. pen. c. incidenta cazului prev zut de art. numai ordonanta. si in cazul aratat in art.lit.

Daca procurorul este de acord cu propunerea de neincepere a urmaririi penale facuta de organul de cercetare penala. unei infractiuni flagrante c. urmarirea penala se dispune prin: a. Rezolutia procurorului de neincepere a urmaririi penale se ataca : a.pen. se dispune totodata si asupra: a. 13. Rezolutia prin care procurorul confirma propunerea organului de cercetare penala privind neinceperea urmaririi penale se comunica: a.b1). rezolutie motivata sau prin ordonanta. masurilor asiguratorii privind reparatiile civile 21 .CPP 15. Prin rezolutia prin care procurorul confirma propunerea organului de cercetare penala privind neinceperea urmaririi penale. direct cu recurs b. ordonanta c. potrivit art. ordonanta c. In cazul in care organul de urmarire penala a fost sesizat printr-un denunt anonim. când procurorul solutioneaza un conflict de competenta intre doua organe de cercetare penala b. proces verbal al instantei de judecata 11. rezolutia organului de urmarire penala b. procurorul dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale 14. persoanei fata de care s-au efectuat acte premergatoare c. rezolutie 12. restabilirii situatiei anterioare savarsirii infractiunii b. o confirma prin: a.Cproc. altor persoane interesate 16. sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris c. 10. 10 lit. in functie de incidenta cazurilor prevazute in art. proces verbal b. iar procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a dispune scoaterea de sub urmarirea penala : a. cu plangere la instanta de judecata c. inceperea urmaririi penale se dispune prin : a. constatarii infractiunilor de audienta. persoanei care a facut sesizarea b. În cazul savarsirii infractiunilor de audienta. procurorul infirma prin ordonanta propunerea organului de cercetare penala c. lit.299.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 9. proces verbal al organului de urmarire penala c. Daca organul de cercetare penala a inaintat procurorului actele incheiate cu propunerea scoaterii de sub urmarirea penala. Ca exceptie. in baza art. cu plangere la procurorul ierarhic superior 10. procurorul poate sa restituie actele organului de cercetare penala pentru completarea actelor premergatoare b. inceperea urmaririi penale se poate dispune prin ordonanta in cazul : a. rezolutie motivata b.

procurorul retine cauza b. sa nu mai efectueze niciun act de cercetare penala in cauza respectiva b. Daca organul de cercetare penala a inaintat procurorului actele incheiate cu propunerea scoaterii de sub urmarirea penala. cand urmarirea penala se incepe din oficiu c. lit. 20.10.Cproc. cand nu s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale b. organul de cercetare penala este obligat: a. trimiterea in judecata.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 17. atunci cand s-a pus in miscare actiunea penala c.pen c. sa se intereseze periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea urmaririi penale c. sa comunice o copie dupa ordonanta de suspendare persoanei vatamate 22 .a) ± e). procurorul infirma prin ordonanta propunerea organului de cercetare penala c. daca nu s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale 23. prin rezolutie. la propunerea procurorului. intervine vreunul din cazurile prevazute in art.pen.Urm rirea penal poate fi suspendat daca: a. Suspendarea urmaririi penale se dispune : a. iar procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a dispune scoaterea de sub urmarirea penala : a. la propunerea organului de cercetare penala b. In timpul cat urmarirea penala este suspendata. b. se constata printr-o expertiza medico-legala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava. prin ordonanta. Suspendarea urmaririi penale se dispune cand: a. lit. intervine vreunul din cazurile prevazute in art. 10 lit. prin rechizitoriu 19. care il impiedica sa ia parte la procesul penal 21. persoanei vatamate. Ordonanta prin care s-a dispus suspendarea urmaririi penale se comunica. Momentul inceperii urmaririi penale este marcat prin : a. Dispune suspendarea urmaririi penale: a.Cproc.10. la cererea acesteia c. in copie: a. instanta de judecata. in cazuri exceptionale b. numai persoanei vatamate b. procurorul.pen b. ordonanta. c. numai prin ordonanta 22.b1).f) ± j). invinuitul sau inculpatul sufer de o boal grav care îl împiedic s ia parte la procesul penal. atunci cand s-a pus in miscare actiunea penala c.Cproc. partea v t mat sufer de o boal grav care o împiedic s participe la procesul penal. organul de cercetare penala este obligat sa continue urmarirea penala 18. procurorul. lit. invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate 24. in baza art. una din p rti sufer de o boal grav care o împiedic s participe la procesul penal. proces verbal.

respinge plângerea ca inadmisibila b.G. partile vatamate au atacat cu plangere rezolutia Parchetului . sa efectueze toate actele a caror indeplinire nu este impiedicata de situatia invinuitului sau inculpatului c. ***In speta. fapta nu constituie infractiune 23 . în Dosarul nr. in sarcina procurorului iau nastere urmatoarele obligatii: a.pen). 1330/P/2006.06. 184 alin.2006. organul de cercetare penala are obligatia de a comunica partilor vatamata actele premergatoare efectuate c. In temeiul art. obliga petentii la plata cheltuielilor judiciare catre stat 27.1 si 3. Dispunand suspendarea urmaririi penale. ***In speta. respinge plângerea ca nefondata c.09. sa restituie dosarul organului de cercetare penala dupa ce a comunicat ordonanta de suspendare invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate ***Prin rezolutia din 30.C.Cproc. pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa (art.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Suceava.278^1. sentinta poate fi atacata separat cu de recurs în termen de 10 zile b. sa comunice o copie dupa ordonanta de suspendare partii civile b. 26. s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se începe urmarirea penala fata de R.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 25. aceste leziuni fiind în raport de cauzalitate cu accidentul produs în ziua de 1. instanta : a. : a.pen. Medicul legist a concluzionat ca fiecare dintre partile vatamate a suferit leziuni vindecabile în 7-8 zile de îngrijiri medicale.

c. procuror. 2. Încetarea urmaririi penale se dispune de catre : a. b. instanta dispune revocarea arest rii preventive si comunic o copie a încheierii la administratia locului de detinere. incetarea urmaririi penale sau clasare: a. 2. instanta dispune revocarea arest rii preventive si înstiinteaz prin adres administratia locului de detinere. b. cu dispozitia de a pune de îndat în libertate pe inculpat 4. Solutiile scoatere de sub urmarirea penala. procuror. numai învinuitului sau inculpatului c. procurorul comunic o copie a ordonantei administratiei locului de detinere.f-h si exista învinuit sau inculpat în cauza 5. Încetarea urmaririi penale se dispune prin : a. Încetarea urmaririi penale se dispune atunci când se constata existenta cazurilor prevazute în : a. achitarea. încetarea urmãririi penale si clasarea. scoaterea de sub urmarire penala. 10 lit. Solutiile de netrimitere în judecata sunt: a. si exista învinuit sau inculpat în cauza c. b. pot fi luate doar la terminarea urmaririi penale c. Incetarea UP ± solutie de netrimitere in judecata 1. 10 lit. c. prin rezolutie motivata. Actul prin care se dispune neînceperea urm rii penale este: a.proc. in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala 24 . ordonanta. organul de cercetare penala. au autoritate de lucru judecat b. În cazul încet rii urm ririi penale într-o cauz în care inculpatul este arestat preventiv: a. persoanei care a facut sesizarea b. când nu a fost pusa în miscare actiunea penala. încetarea urmaririi penale si clasarea. ordonanta. rezolutia. suspendarea urmaririi penale. de regula 3.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Solutii de netrimitere in judecata 1. b. rezolutie motivata.a-e C. f-j C.pen. art. Ordonanta sau rezolutia de încetare a urm ririi penale se comunic : a. prin referat c. prin ordonanta.pen si exista învinuit sau inculpat în cauza. art. când a fost pusa în miscare actiunea penala. y 1. in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala b.proc. art. b. incheierea c. c. scoaterea de sub urmarire penala si încetarea urmaririi penale. 10 lit. pot fi luate doar de catre procuror 3. rechizitoriu. altor persoane interesate.

incetarea procesului penal 8. Procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv : a. se dispune : a. se poate dispune numai incetarea urmaririi penale 9. scoaterea de sub urmarirea penala b. In cazul in care se constata incidenta cazului prevazut in art. Termenul in care procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale. se poate dispune numai dupa ce s-a dispus disjungerea 7. se dispune totodata asupra: a.Cproc. in ziua in care a primit propunerea organului de cercetare penala b. de cel mult 3 zile c. in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala b.: a. facute de organul de cercetare penala este : a. in cel mult 48 de ore de cand a primit propunerea organului de cercetare penala c. se poate dispune numai incetarea urmaririi penale 10. incetarea urmaririi penale c. de cel mult 5 zile b. In cazul in care. in cursul urmaririi penale. se poate dispune atat scoaterea de sub urmarirea penala.pen. 10 lit. revocarii masurilor asiguratorii luate in vederea executarii pedepsei amenzii c. Daca in cursul urmaririi penale se constata incidenta cazului prevazut de art. nu se poate dispune clasarea c. revocarii masurii de siguranta a obligarii la tratament medical b. prin aceeasi ordonanta b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6. in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala c.Cproc. in cel mult 2 zile de cand a primit propunerea organului de cercetare penala 12. 10 lit. trebuie sa revoce masura arestarii preventive.f.h. nu se poate dispune decat incetarea procesului penal b. incetarea urmaririi penale : a. cat si incetarea urmaririi penale b. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv: a. trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive c. 10 lit. numai prin ordonanta 11. Daca in aceeasi cauza sunt mai multi inculpati. confiscarii speciale 25 .i. se constata incidenta cazului prevazut in art. Prin ordonanta de incetare a urmaririi penale. precizat in Codul de Procedura Penala numai pentru cazul in care incetarea urmaririi penale priveste un invinuit sau un inculpat arestat preventiv 14. : a. prin ordonanta. nu se poate dispune. urmarirea penala fiind indivizibila c. se dispune numai cu privire la inculpatii pentru care exista cazul de incetare a urmaririi penale b. se poate dispune numai neinceperea urmaririi penale c.pen : a. Procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale facute de organul de cercetare penala. trebuie sa il puna de indata in libertate 13. prin rezolutie motivata.

daca s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale 3.. b. dup stadiul urm ririi penale si în functie de propunerea organelor de cercetare penal . aceste masuri : a. a). cheltuielilor judiciare b. d) si e) este: a. Actul prin care se dispune scoaterea de sub urm rire penal în cazurile prev zute de art. c). In caz de incetare a urmaririi penale. 24 de ore de la primirea dosarului y 2. 10 lit. in termen de : a. b). raman in proprietatea organului de cercetare penala c. se va dispune: a. c. restituirii cautiunii in cazurile prevazute de lege c. 24 de ore de la emiterea ordonantei sau rezolutiei prin care procurorul a dispus incetarea urmaririi penale b. 48 de ore de la primirea dosarului c. Actul prin care se dispune scoaterea de sub urm rire penal în cazul prev zut de art. instanta dispune revocarea masurii arestarii preventive. in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale 18. neinceperea urmaririi penale. b. Scoaterea de sub UP ± solutie de netrimitere in judecata 1. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv.10. daca proprietatea corpurilor delicte si a celorlalte obiecte care au servit ca mijloace materiale de proba este contestata. 10 lit. Daca în cursul urmaririi penale intervine cazul prevazut de art. se mentin pana cand persoana vatamata introduce actiune in fata instantei civile c. c. se desfiinteaza daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale b. sunt pastrate de organul de cercetare penala pana la hotararea instantei civile 16. întotdeauna rezolutia.Cproc. 26 . este: a. c. Daca prin ordonanta de incetare a urmaririi penale s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii privind reparatiile civile. numai ordonanta.c). 17. raman atasate la dosarul cauzei b. numai ordonanta. clasarea 2. întotdeauna ordonanta. se desfiinteaza de drept. acestea: a. Prin rezolutia de neincepere a urmaririi penale se dispune totodata asupra: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 15.Cproc. sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris.pen. rezolutia sau ordonanta.pen. rezolutia. b. numai scoaterea de sub urmãrire penalã. 1 lit.b ).

10 lit. Daca impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala. se face : a. Executarea amenzii dispuse prin ordonanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. c. Scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art.b1). intrucat plangerea nu este suspensiva de executare c. lit. indiferent daca s-a pus sau nu in miscare actiunea penala 1 27 .10. de regula. la terminarea urmaririi penale.b ). 6. in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala b.b1). existenta cazului prevazut de art. pe parcursul urmaririi penale. nu a fost pusa în miscare actiunea penala. intrucat plangerea este suspensiva de executare b. Scoaterea de sub urmarire penala se dispune. în baza principiului Äcine poate dispune începerea urmaririi penale poate sa dispuna si neînceperea urmãririi penale". la termenul fixat prin ordonanta c. la termenul fixat prin ordonanta. dupa caz.pen : a. b.10.Cproc.b1).10. prin rezolutie motivata c. incepe urmarirea penala.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. procurorul poate aplica faptuitorului : a. in toate cazurile b.pen. a fost pusa în miscare actiunea penala. numai prin ordonanta. acesta din urma : a. Când organul de cercetare penala constata.Cproc.Cproc. dupa respingerea plangerii. se face : a. 5. este dispusa de catre procuror.pen. prin ordonanta b.pen. continua urmarirea penala. Dupa ce procurorul a restituit dosarul catre organul de cercetare penala. lit. continua efectuarea actelor premergatoare 7. Scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. numai prin ordonanta. Prin ordonanta prin care a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. s-a facut plangere. lit. se face : a. dispune neînceperea urmaririi penale. incepe sau continua urmarirea penala sau.10. executartea sanctiunii amenzii dispuse prin aceasta ordonanta se va face: a. de indata b. prin ordonanta. in toate cazurile c. o amenda judiciara 8. b. prin rezolutie motivata.Cproc.Cproc.Cproc. o sanctiune cu caracter administrativ c. in temeiul art.10. lit. in termen de 3 luni de la data inscrisa in ordonanta 10.pen. o amenda penala b. înainte de începerea urmaririi penale. dispune începerea urmaririi penale si înainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala c. prin rezolutie motivata atunci când: a.b1). e). dupa expirarea termenului in care se poate face plangere impotriva ordonantei 9. in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala c. înainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune neînceperea urmaririi penale. lit. indiferent daca s-a pus sau nu in miscare actiunea penala 9. pe parcursul urmaririi penale.pen.

in cel mult 48 de ore de cand a primit propunerea organului de cercetare penala c. prin aceeasi ordonanta b. de procuror sau de catre organul de cercetare penala b. de cel mult 3 zile c. Clasarea ± solutie de netrimitere in judecata 1. ca efect al revocarii masurii arestarii preventive 13.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 11. prin ordonanta sau prin rezolutie 2. il pune de indata in libertate. Clasarea se dispune: a. revoca masura arestarii preventive. dupa caz. Clasarea se dispune: a. de cel mult 48 de ore de la primirea dosarului b. numai de catre procuror din oficiu sau la cererea organului de cercetare penala 28 . numai la cererea organului de cercetare penala c. in cel mult 2 zile de cand a primit propunerea organului de cercetare penala 12. Daca procurorul a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a unui inculpat arestat preventiv: a. prin rezolutie c. precizat in Codul de Procedura Penala numai pentru cazul in care propunerea priveste un invinuit sau un inculpat arestat preventiv y 3. Termenul in care procurorul se pronunta asupra propunerii de de scoatere de sub urmarirea penala. de procuror. facute de organul de cercetare penala este: a. in aceeasi zi in care a primit propunerea organului de cercetare penala b. trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive c. Procurorul se pronunta asupra propunerii de scoatere de sub urmarirea penala a unui inculpat arestat preventiv : a. prin ordonanta b.

inculpatul: a. numai dupa punerea in miscare a actiunii penale b. Daca organul de cercetare penala constata ca trebuie sa fie schimbata incadrarea juridica a faptei : a. c. invinuitului c. Organul de cercetare penala poate prezenta materialul de urm rire penal : a. infractiunea respectiva este de competenta exclusiva a procurorului. poate sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala 8. in referatul de terminare a urmaririi penale 7. este facultativ . c. intr-un proces-verbal c. se constat c trebuie schimbat încadrarea juridic b. Prezentarea materialului de urm rire penal se poate realiza: a. are dreptul sa faca declaratii suplimentare 4. numai daca s-a dispus trimiterea in judecata 2. poate fi efectuat de organul de cercetare penal sau de procoror. inculpatul formuleaz o astfel de cerere. numai inculpatului 3. actiunea penala a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale 6. Prezentarea materialului de urm rire penal învinuitului: a. de catre organele de cercetare penala c. b. are dreptul sa formuleze cereri noi c. Prezentarea materialului de urm rire penal trebuie repetat daca: a. indiferent daca actiunea penala a fost sau nu pusa in miscare b. Prezentarea materialului de urmarire penala se face : a. s-au efectuat acte noi de cercetare penal . este obligat sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala numai daca a administrat probe noi. 29 . Dupa ce a luat cunostinta de materialul de urmarire penala.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Procedura prezentarii materialului de UP . c. actiunea penala nu a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale c. numai invinutului b. intr-o rezolutie b. nu mai are dreptul sa faca declaratii suplimentare b. este obligat sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala b. trebuie efectuat de procuror. de catre organele de urmarire penala 5. Aducerea la indeplinire a prezentarii materialului de urmarire penala se consemneaza : a. 1. 9. numai de catre procuror b. Prezentarea materialului de urmarire penala se efectueaza de catre procuror daca: a. inainte sau dupa punerea in miscare a actiunii penale c.

intr-un proces-verbal c. Organul de urmarire penala se pronunta asupra admiterii sau respingerii unor cereri noi legate de urmarirea penala : a. numai prin rezolutie 12. Aducerea la indeplinire si respectiv neaducerea la indeplinire a procedurii prezentarii materialului de urmarire penala se consemneaza : a. numai fata de parti b. materialul de urmarire penala se prezinta : a. nu poate fi repetat . infractiunea respectiva este de competenta acestora si actiunea penala a fost pusa in miscare b. colectiv si se intocmeste un singur proces verbal in care se consemneaza aducerea la indeplinire a procedurii c. prin ordonanta . numai fata de inculpat c. c. prezentarea materialului de urmarire penala se va face de catre: a. poate fi repetat dac învinuitul a refuzat s semneze procesul verbal prin care sa consemnat aducerea la indeplinire a prezentarii materialului de urmarire penala. numai prin ordonanta c. chiar daca infractiunea respectiva este de competenta exclusiva a procurorului c.procurorul si prin rezolutie . intr-o rezolutie b. fie de catre organele de cercetare penala 13. Daca inculpatul se prezinta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. individual si se intocmeste separat proces verbal de indeplinire a procedurii pentru fiecare inculpat 17. trebuie repetat dac organele de urm rire penal au administrat probe noi. tot de catre organele de cercetare penala c. intr-o rezolutie b. Organele de cercetare penala sunt obligate sa consemneze imprejurarile care au impiedicat prezentarea materialului de urmarire penala catre inculpat : a. intr-un proces-verbal c. actiunea penala nu a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale 11.organele de cercetare penala b. Procedura prezent rii materialului de urm rire penal : a. fie de catre procuror. procuror b. dar se intocmeste un singur proces verbal in care se consemneaza aducerea la indeplinire a procedurii b. este prins sau adus dupa inaintarea dosarului la procuror. Prezentarea materialului de urmarire penala se efectueaza de catre organele de cercetare penala daca: a. individual. Daca in cauza sunt mai multi inculpate. Prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie : a. in referatul de terminare a urmaririi penale 14. b. 15. numai fata de invinuit si inculpat 30 . intr-un proces-verbal si respectiv in referatul de terminare a urmaririi penale 16.

procurorul nu delega niciun act de cercetare penala organului de cercetare penala b. procurorul este obligat sa întocmeasca referatul de terminare a urmaririi penale c. În cauzele în care urmarirea penala este efectuata personal de catre procuror : a. Referatul de terminare a urmaririi penale nu se întocmeste atunci cand urmarirea penala: a. materialul de urmarire penala se prezinta invinuitului: a. Dupa efectuarea tuturor actelor de urmarire penala. s-a desfasurat cu actiunea penala pusa in miscare 21. organul de cercetare penala c. numai de catre procuror b. de catre organul de cercetare penala 20. ordonanta. de catre organul de cercetare penalã 22. de catre procurer. Materialul de urmarire penala nu se prezinta : a. inculpatului care s-a sustras de la chemarea organului de cercetare penala c. Referatul de terminare a urmaririi penale se întocmeste de catre: a. ordonanta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. ordonanta . Admiterea sau respingerea cererilor noi formulate de învinuit (inculpat) la prezentarea materialului de urmarire penala se face prin: a.admiterea cererilor noi. rezolutie . fie de catre procuror. procuror b. nu exista obligatia întocmirii referatului de terminare a urmaririi penale 31 . numai de catre organul de cercetare penala c. s-a desfasurat fara actiunea penala pusa in miscare b. c.respingerea cererilor noi b. de catre procuror si. fie de catre organul de cercetare penala 23. inculpatului care locuieste in strainatate 19. invinuitului b. prin rezolutie. s-a efectuat de catre procuror c. prin exceptie.

dupa care a revenit asupra retragerii c. dispune: a. prin rezolutie restituirea cauzei la organul de cercetare penala c. Reluarea urm ririi penale se dispune daca: a. de catre procuror sau de catre instanta de judecata 7. prin ordonant c. Reluarea urm ririi penale se dispune cand: a. prin ordonanta restituirea cauzei la organul de cercetare penala b. reluarea urm ririi penale este dispusa de : a. b. prin proces-verbal. organul de cercetare penala b. prin rezolutie. Reluarea urm ririi penale dupa suspendare se dispune: a. prin rezolutie o solutie de netrimitere in judecata 8. Reluarea urm ririi penale se dispune. materialul de urmarire penala nu a fost prezentat inculpatului 3. c. redeschidere a urmaririi penale 4. a intervenit o lege mai favorabil . numai de catre procuror b. prin hot râre judec toreasc 9. prin rezolutie. instanta a restituit cauza in vederea refacerii sau completarii urmaririi penale 2. a incetat cauza de suspendare b. reluare a urmaririi penale c. prin ordonant . Reluarea urm ririi penale se dispune. suspendare a urmaririi penale 5. procuror c. b. restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea completarii urmaririi penale b. în caz de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale : a. partea vatamata si-a retras plangerea prealabila. c. Reluarea urm ririi penale se dispune in caz de: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Reluarea UP 1. Daca procurorul constata mentinerea cauzei de suspendare a urmaririi penale. dup suspendare: a. restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea refacerii urmaririi penale c. b. dupa caz. Redeschiderea urm ririi penale este un caz de: a. In caz de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale. reluare a urmaririi penale dupa suspendare b. numai de catre instanta de judecata c. instanta 32 . a încetat cauza de suspendare a urmaririi penale. 6.

data pronuntarii hotararii b. 19. 2781. b. c. data luarii acestei masuri 1 33 . indiferent daca solutia de scoatere de sub urmarirea penala a fost dispusa prin rezolutie sau prin ordonanta 16. disparitiei imprejurarii pe care s-a intemeiat incetarea sau scoaterea de sub urmarirea penala 18. reluarea urmaririi penale b. In cazul in care instanta. In cazul restituirii cauzei de catre instanta de judecata care mentine arestarea preventiva a inculpatului.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. inceperea urmaririi penale c. judecator. 278 . procuror prin ordonanta. prin incheiere. suspendarea urmaririi penale 17. restituirii cauzei de catre instanta in vederea completarii urmaririi penale c. in temeiul incheierii prin care judecatorul a admis plangerea impotriva solutiilor de scoatere sau incetare a urmaririi penale c. 2781. Redeschiderea urm ririi penale are loc in cazul: a. judecatorul admite o plangere formulata in temeiul art. judecatorul admite o plangere formulata in temeiul art. Reluarea urmaririi penale în caz de redeschidere a acesteia se dispune de catre: a.pen si constata ca probele existente la dosar sunt suficiente pentru trimiterea in judecata 11. potrivit art. Reluarea urmaririi penale are loc cand: a. instanta. organul de cercetare penala. procuror. acesta dispune : a. b. procuror. termenul de 30 de zile curge de la: a.pen si trimite cauza la procuror c. a admis plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale si a trimis cauza la procuror. c. prin hot rârea instantei.Cpoc. 15. cand a admis plangerea impotriva solutiei de scoatere de sub urmarirea penala b. prin ordonant . incetarii cauzei care a determinat suspendarea urmaririi penale b. data ramanerii definitive a hotararii c. instanta de judecata dispune restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale b. Redeschiderea urm ririi penale se dispune: a.Cproc.Cpoc. prin rezolutie. Redeschiderea urm ririi penale este dispusa de : a.pen.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Plangerea impotriva actelor si masurilor de UP
1. Pot face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala: a. orice persoana interesata, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime b. partea responsabila civilmente, personal sau prin reprezentant c. orice persoana, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime 2. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala se adreseaza: a. procurorului care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala b. instantei de judecata c. organului de cercetare penala 3. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala se poate depune: a. la organul de cercetare penala b. direct la procurorul care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala c. numai la instanta de judecata 4. Introducerea unei plangeri impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala: a. este suspensiva de executare b. nu este suspensiva de executare c. suspenda numai executarea masurilor preventive 5. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organului de cercetare penala: a. poate fi facuta doar de catre persoanele care participa in calitate de parti in procesul penal b. se solutioneaza de catre procurorul care supravegheaza activitatea de cercetare penala c. trebuie solutionata in termen de 20 de zile de la primire 6. Plângerea împotriva actelor si m surilor de urm rire penal ale organului de cercetare penala: a. se depune la procuror sau la organul de cercetare penal ; b. trebuie formulat în termen de 20 de zile de la data la care petitionarul a cunoscut m sura sau actul de urm rire penal ; c. se adreseaz organului de cercetare penal sau procurorului, dup caz; 7. Cand plangerea a fost depusa la organul de cercetare penala, acesta este obligat sa o inainteze procurorului in termen de : a. 3 zile de la primirea ei b. 24 de ore de la primirea ei c. 48 de ore de la primirea ei

34

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
8. Plângerea împotriva actelor si m surilor de urm rire penal ale organului de cercetare penala trebuie solutionat în termen de: a. 20 de zile de la formularea acesteia; b. 30 de zile de la primire; c. 20 de zile de la primire; 9. In termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, persoanele interesate pot face plangere : a. direct la instanta de judecata b. la procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia sau la instanta de judecata c. la procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia 10. Procurorul ierarhic superior este obligat sa solutioneze plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale procurorului care efectueaza urmarirea penala, in termen de : a. cel mult 20 de zile de la primire b. cel mult 15 de zile de la primire c. cel mult 10 de zile de la primire 11. O plangere impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, adresata direct instantei de judecata, este: a. inadmisibila b. neintemeiata c. prematura 12. Competenta solutionarii unei plangeri impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala apartine: a. tribunalului b. judecatoriei c. instantei careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta 13. La judecarea unei plangeri, formulate in fata judecatorului, impotriva unei ordonante a procurorului de netrimitere in judecata, in cadrul procedurii reglementate de art.278 1,CPP: a. se pot administra probe de orice fel b. este obligatorie prezenta procurorului c. este obligatorie citarea persoanei care a facut plangerea 14. Daca prin aceeasi rezolutie procurorul dispune atat neinceperea urmaririi penale fata de o persoana, cat si disjungerea cauzei cu privire la alta: a. numai solutia de neincepere a urmaririi penale poate fi atacata cu plangere in temeiul art.2781 CPP b. oricare dintre cele doua solutii pot fi atacate cu plangere in temeiul art.2781 CPP c. niciuna dintre cele doua solutii pot fi atacate cu plangere in temeiul art.2781 CPP, intrucat rezolutia are caracter unitar

35

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
15. In cazul plangerii in fata instantei impotriva dispozitiei de netrimitere in judecata a unor persoane, cuprinsa in rechizitoriul prin care alti inculpati sunt trimisi in judecata, competenta solutionarii acesteia revine: a. instantei investite prin rechizitoriu cu judecarea inculpatilor trimisi in judecata b. instantei competente in raport cu infractiunea si calitatea persoanei fata de care sa dispus netrimiterea in judecata c. oricareia dintre aceste doua instantei, competenta fiind alternativa 16. Plangerea impotriva rezolutiei prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, adresata instantei de judecata, este admisibila daca: a. s-au administrat probe noi b. a fost atacata in prealabil la procurorul ierarhic superior c. chiar daca nu a fost atacata in prealabil la procurorul ierarhic superior 17. Competenta materiala de solutionare a plangerii impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale, se determina in raport cu incadrarea juridica a faptelor data de catre: a. petent in actul de sesizare a organelor de urmarire penala b. procuror c. judecator 18. În situatia în care judec torul admite plângerea, prin încheiere, desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si retine cauza spre judecare: a. încheierea poate fi atacat separat cu recurs de c tre procuror si de c tre persoana fat de care s-a dispus netrimiterea în judecat ; b. încheierea poate fi atacat odat cu fondul, calea de atac fiind cea prev zut de lege pentru cauza respectiv ; c. încheierea poate fi atacat cu apel odat cu fondul; 19. Plângerea împotriva solutiei de netrimitere în judecat : a. va fi respins ca inadmisibil dac a fost gresit îndreptat ; b. constituie actul de sesizare a instantei în cazul admiterii plângerii si retinerii cauzei spre judecare; c. trebuie solutionat de judec tor în termen cel mult 30 de zile de la primirea acesteia; 20. Solutionând plângerea conform art. 2781C. proc. pen.,judec torul verific rezolutia sau ordonanta atacat , pe baza : a. oricaror altor probe necesare si utile solution rii cauzei; b. oric ror înscrisuri noi prezentate c. lucr rilor si a materialului din dosarul cauzei 21. Judecatorul este obligat sa solutioneze plangerea impotriva ordonantelor si rezolutiilor procurorului intr-un termen de cel mult : a. 10 de zile de la primirea acesteia b. 30 de zile de la primirea acesteia c. 20 de zile de la primirea acesteia

36

Sentinta prin care judec torul admite plângerea. proc. Daca obiectul plangerii il constituie un act al procurorului de netrimitere in judecata. Incheierea prin care judec torul admite plângerea. plangerea impotriva acestei masuri trebuie rezolvata in cel mult : a. solutia se pronunta prin sentinta b. In cazul in care instanta a admis plangerea impotriva rezolutiei sau ordonantei de netrimitere in judecata si a dispus retinerea cauzei spre judecare : a. Sentinta prin care judec torul respinge ca inadmisibila plângerea întemeiat dispozi iile art. solutia se pronunta prin incheiere c. separat cu recurs b. instanta poate sa admita plangerea prin sentinta si sa retina cauza spre judecare 24. Daca instanta a admis plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale : a. poate fi atacat separat cu recurs b. In cazul in care organul de urmarire penala a interzis contactul intre aparator si inculpat la prezentarea materialului de urmarire penala. pe 28. atunci : a. plangerea respectiva nu poate reprezenta un act de sesizare a instantei c. nu poate fi atacat separat cu recurs c. poate fi atacat odat cu fondul. poate fi atacat odat cu fondul. desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si trimite cauza procurorului. incheierea de retinere a cauzei devine act de sesizare a instantei si de punere in miscare a actiunii penale 37 . 48 de ore 23. daca a fost introdusa in termen 25. separat cu apel c. desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si retine cauza spre judecare poate fi atacat : a. 26. in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale: a.. judecatorul care a solutionat plangerea este incompatibil sa solutioneze fondul cauzei c. nu poate fi atacat separat cu recurs c. instanta poate sa admita plangerea prin incheiere si sa retina cauza spre judecare b. poate retine cauza spre judecare 29. odat cu fondul. 20 zile c. 2781 C. judecatorul care a solutionat plangerea nu este incompatibil sa solutioneze fondul cauzei b. 27. daca se bazeaza pe probe administrate in cursul urmaririi penale b. pen. numai daca a fost admisa de instanta c. poate fi atacat separat cu recurs b. mentinand rezolutia sau ordonanta atacat : a. 10 zile b. Plangerea impotriva solutiei de netrimitere in judecata poate reprezenta un act de sesizare a instantei : a. intemeiat exclusiv pe acte premergatoare.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 22.

2781 alin. si pe intimatul M. a sau b) b. se trimite instan ei competente. Referitor la termenul de introducere a plangerii impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata. proc. 2781 alin. adresat unei alte instan e decât cea competent dup materie sau dup calitatea persoanei: a.. sentinta prin care s-a admis plangerea petentului c. sentinta prin care s-a respins plangerea petentului b. pen. fac parte integranta din sentinta pronuntata c.278 1 Cproc.. 2781 C. Sentinta prin care judec torul a respins plângerea întemeiat pe dispozi iile art. se respinge ca inadmisibila c.S. instan a : a. rezolutia de clasare b. 2781 alin. pen. mentinand rezolutia sau ordonanta atacat . cauza s-a judecat in sedinta publica b. art. 24 de ore 35. a) c. numai in cazul in care admite plangerea prin sentinta (art. 2781 C. este adevarat ca : a. 2781 din Codul de procedur penal de persoana fa de care s-a dispus netrimiterea în judecat i care solicit schimbarea temeiului de drept al solu iei dispuse prin rezolu ie sau ordonan ori dispozi ia cuprins în rechizitoriu. se trimite instan ei competente. sentinta pronuntata nu poate fi atacata decat odata cu fondul 38 . Pot fi atacate potrivit procedurii prevazute de art. prin sentin definitiv b. dispozitia din rechizitoriu prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale 33. prin sentin care poate fi atacata cu recurs 34. 2781 C.pen : a. proc. in cazul sau nu opereaza repunerea in termen c. dezbaterile consemnate în încheierea de sedinta din 30 iunie 2009. a amânat pronuntarea pentru data de 3 iulie 2009. Judecatoria având nevoie de timp pentru a delibera.2781 Cproc.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 30. 8 lit..I. Pe rolul judecatoriei Suceava se afla cauza penala privind pe petentul C. In procedura reglementata de dispozi iile art. pot fi atacate separat cu recurs : a. Plângerea întemeiat pe dispozi iile art. incheierea prin care s-a admis plangerea petentului 36. În cazul plângerii formulate în baza art.pen). în ipoteza unei instrument ri complete. poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei. 8 lit. proc. 8 lit. poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei. poate fi atacata separat cu recurs in termen de : a. pen.. având ca obiect plângere împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata (art. 3 zile c. indiferent daca admite plangerea prin sentinta sau incheiere (art. 10 zile b. nu poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei daca respinge plangerea (art. b) 32. ordonanta prin care s-a instituit o masura asiguratorie c. este un termen substantial 31. In speta : a. Dezbaterile au avut loc în sedinta din 30 iunie 2009. este un termen de decadere b.

213 C. Recursurile au fost respinse ca nefondate. cât si faptuitorul. 40. sentinta pronuntata nu poate fi atacata de procuror c.12. rap. va trimite cauza la procuror.pen.2781 Cproc. 10 lit. ***In speta : a. termenul de recurs este de 10 zile b.pen. si T. In baza art. nu solutioneaza actiunea civila b. obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare catre stat *** Prin plingerea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr.(abuz de incredere).d Cproc.p. prin ordonanta c. Actiunea inculpatului de folosire în scop personal. a unei parti din banii primiti de la partea vatamata în conditiile în care nu i s-a interzis. confirmata de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni. nu poate fi interpretata ca un act de dispunere pe nedrept si nici ca însusire a bunului altuia pentru realizarea laturii obiective a infractiunii de abuz de încredere.a). instanta de fond a dispus : a.. motivându-se ca raporturile dintre inculpat si partea vatamata sunt derivat dintr-un contract civil ± contract de mandat.pen.278 1 alin.2009 prin care a fost confirmata propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatii L. de art. Instanta a dispus achitarea inculpatului.b) Cproc. termenul de recurs este de 3 zile c. cheltuielile judiciare ramin in sarcina statului.I a fost trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prev. desfiintarea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale c. 1067/P/2008 din 14. 1572/311/2010 petentul S. iar raspunderea inculpatului este de natura civila si nu penala. ***In speta.p.b Cproc.I. instanta a admis plingerea petentului.10.la art.pen. în temeiul art. prin rezolutie sau prin ordonanta b. instanta : a. a contestat solutia pronuntata de Parchetul de pe linga Judecatoria Slatina prin rezolutia nr.lit.8. in vederea redeschiderii urmaririi penale b.lit. ***In speta : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 37. prin incheiere 42.2.192 alin. ***Judecatoria Moreni a admis plângere formulata conform art. instanta pronunta o sentinta recurabila b. 38.11 pct. Inculpatul T. ***In speta. se pronunta prin incheiere 39.P. ***In speta.lit. In speta. desfiinteaza rezolutia Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina c.M.p. prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lânga Tribunalul Dâmbovita putea confirma rezolutia procurorului de la Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni : a. in baza art. trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmaririi penale b. impotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale intemeiate pe dispozitiile art. numai prin rezolutie 41. dar nici a altei infractiuni. instanta : a. instanta de recurs este Tribunalul Dambovita 39 . a Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni.3 C. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila c. Împotriva acestei solutii au declarat recurs atât procurorul.

la data de 18. prim procurorul a solutionat in termen legal plangerea petentului c. petentul a sesizat Judecatoria Arad in termenul prevazut de lege 46.A.N.20xx.2009.20xx. la Judecatoria Arad.2009 OBSdistinctia dintre cele doua momente este data numai de solutionarea sau nesolutionarea în termen a plângerii de catre prim procuror. Impotriva acestei solutii. ***In speta.08. curge de la data de 27.2009 b. iar prim procurorul a solutionat-o prin rezolutia din 27.2009.2009. opereaza autoritatea de lucru judecat 44.Cproc.278 .07. curge de la data de 31. in temeiul art. Instanta retine de asemenea ca prin prezenta plangere petentul nu invoca motive noi. Sentinta penala a ramas definitiva prin decizia penala nr. xxx/RP/xxx.Cpen)..Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** Prin plingerea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu Neamt.277in cazul in care prim procurorul nu solutioneaza plângerea în termenul prevazut de lege 40 . Instanta a retinut ca.2781. 43.2009. plângere respinsa ca nefondata prin sentinta penala nr. petentul are posibilitatea sa-si valorifice pretentiile civile prin promovarea unei actiuni la instanta civila c. petentul a introdus plangere.07.pen. ***In speta. va respinge plangerea ca nefondata Plângerea formulata de petentul B. împotriva ace1 leiasi ordonante. Judecatoria Targu Neamt : a. petentul X. xx/xx. Solutia a fost comunicata petentului în data de 31. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale a Parchetului de pe lânga Judecatoria Arad a fost înregistrata la prim procuror la data de 11.1. Petentul solicita redeschiderea urmaririi penale si introducerea sa în cauza în calitate de parte civila. petentul a mai formulat plângere în baza art.05. termenul in care petentul putea sa sesizeze Judecatoria Arad : a.05. este de 20 de zile c.Cproc.alin.pen.V. va obliga petenta la plata cheltuielilor judiciare catre stat c. prin care a fost respins recursul petentului. va respinge plangerea pe temeiul autoritatii de lucru judecat b. ***In speta: a. cheltuielile judiciare ramin in sarcina statului b. 45. fiind proprietar al motoscuterului distrus în urma accidentului. ***In speta : a. pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa (art.2. plângerea petentului va fi respinsa ca tardiva de catre instanta de fond b. doua momente de curgere a termenului de formulare a plângerii împotriva solutiei procurorului : _ data comunicarii solutiei dispuse de prim procurorin cazul in care prim procurorul solutioneaza plângerea în termenul prevazut de lege _ data expirarii termenului de 20 de zile prevazut de art. a formulat plângere împotriva Ordonantei de scoatere de sub urmarirea penala a inculpatului F.05.178.xx.

I. ***In speta. este întemeiat pe prevederile art. îl constituie rezolutia prim procurorului b. 2466/19. solutia pronuntata este legala c. ci numai rezolutia prin care procurorul ierarhic superior a solutionat plângerea formulata conform art. c.C.131/II/2009 din 10 februarie 2009 a Prim procurorului Parchetului de pe lânga Tribunalul Dolj.S. solutia pronuntata este nelegala b. considerându-se investita numai în aceste limite.10. Prim Procurorul Parchetului a solutionat plângerea prin ordonanta c. Instanta de fond nu a analizat rezolutia prin care procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale.S.Cproc. Tribunalul Dolj a respins plângerea formulata de petentul M.b. va fi admisa exceptia tardivitatii plangerii adresate instantei b. 49. ***In speta : a. ***In speta : a. petentul G.T.pen Judecatoriei Babadag. 958/24.p. ca urmare a admiterii exceptiei.p.p. obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat 41 .541/2007 inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. rap. definitiva prin decizia penala nr. instanta a dispus : a..pen. incetarea procesului penal b.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala.12.391/P/2008 din 26 noiembrie 2008 pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag. La data de 04 februarie 2009 1 petentul a inaintat plangere in temeiul art. 11 pct. obligarea partii vatamate la plata cheltuielilor judiciare catre stat 50. Prim Procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea a respins plângerea formulata. ***In speta. ca urmare a admiterii exceptiei. s-a admis exceptia tardivitatii formularii plangerii prealabile. achitarea inculpatului b. instanta a dispus : a. acesta semnând de primirea actului. respingerea ca neintemeiata a actiunii civile c. in termenul pentru sesizarea instantei nu se include data de 5 ianuarie 2009 *** Prin sentinta penala nr.275-278 Cod pr. s-a constituit parte vatamata si parte civila.Cproc.C. ***In speta. 213. lasarea nesolutionata a actiunii civile c. a solicitat desfiintarea rezolutiei rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale nr. in contradictoriu cu inculpatul T.10.2 lit.penala. 48. pentru infractiunea de abuz de incredere prev. la art. împotriva rezolutiei nr. Prin sentinta penala nr. 47.lit. îl constituie rezolutia de netrimitere în judecata a procurorului ***In dosarul nr.278 . in baza art. solutia fiindu-i transmisa petentului la data de 5 ianuarie 2009.2781. instanta nu a fost investita sa se pronunte asupra rezolutiei prin care procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale 48. obiectul plangerii adresate instantei : a.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. M.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** Prin plângerea adresata Judecatoriei Babadag. de art.504/2 decembrie 2009.f.

rechizitoriu 5. verificarii de catre procuror 2. 5 zile de la primirea dosarului b. Organul competent sa dispuna trimiterea in judecata este : a. in termen de 48 de ore de la primirea dosarului b. incuviintarii instantei b. In cazul in care procurorul pune in miscare a actiunea penala prin ordonanta si dispune trimiterea in judecata prin rechizitoriu. ordonanta c. Dosarul cuprinzand lucrarile de urmarire penala intocmite de organul de cercetare penala este supus : a. doar act de sesizare a instantei c. In cauzele in care exista arestati. de urgenta si cu precadere c. doar act de inculpare b. atat act de inculpare cat si act de sesizare a instantei 42 . organul de cercetare. Procurorul este obligat sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora in termen de cel mult : a. punerea in miscare a actiunii penale se face prin : a. 15 zile de la primirea dosarului 3. procurorul este obligat sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora: a. instanta de judecata c. rechizitoriul este : a. rechizitoriu 7. doar act de sesizare a instantei c. In cazul in care procurorul pune in miscare actiunea penala prin rechizitoriu si dispune trimiterea in judecata. ordonanta c. atat act de inculpare cat si act de sesizare a instantei 8. in cazul in care acesta a efectuat urmarirea penala in cauza 6. rechizitoriul este : a. doar act de inculpare b. in termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului 4. procurorul b. Atunci cand actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale. rezolutie b. 3 zile de la primirea dosarului c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Trimiterea in judecata 1. autorizarii de catre procuror c. rezolutie b. Punerea in miscare a actiunii penale se poate face prin : a.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
9. O cauza se considera rezolvata de catre procuror: a. numai atunci cand procurorul dispune trimiterea in judecata a inculpatului b. cand procurorul dispune netrimiterea in judecata c. cand procurorul dispune suspendarea urmaririi penale 10. Punerea în miscare a actiunii penale în faza de urmarire penala se face prin: a. ordonanta sau rechizitoriu; b. referat cu propunere motivata c. încheiere data camera de consiliu 11. Actul prin care este sesizata instanta de judecata cu faptele care urmeaza sa faca obiectul judecatii si persoanele care urmeaza sa fie trase la raspundere penala pentru aceste fapte este: a. rechizitoriul; b. referatul de terminare a urmaririi penale; c. ordonanta procurorului. 12. Punerea în miscare a actiunii penale în faza de judecata se poate face prin: a. rechizitoriul procurorului; b. declaratia verbala a procurorului; c. încheierea instantei. 13. Daca lucrarile urmaririi penale privesc mai multe fapte, procurorul intocmeste: a. un singur rechizitoriu b. tot atatea rechizitorii cati invinuiti sau inculpati sunt in cauza rechizitoriu c. un singur rechizitoriu numai daca se da aceeasi rezolvare faptelor 14. Rechizitoriul prin care se dispune trimiterea in judecata a trei inculpati, dintre care doi aflati in stare de arest preventiv, se intocmeste: a. intr-un exemplar b. in doua exemplare c. in trei exmplare 15. Rechizitoriul este supus : a. incuviintarii instantei b. confirmarii de catre procurorul ierarhic superior c. verificarii de catre procurorul ierarhic superior 16. Pe rolul Tribunalul Dolj a fost inregistrat dosarul nr. nr.131/II/2009 privind pe inculpatul X., trimis în judecata prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Dolj, pentru savarsirea infractiunii de omor, prevazuta de art.174,Cpen. In speta, procurorul competent sa sesizeze instan a de judecata este: a. procurorul general al parchetului de pe lânga tribunal b. procurorul care a întocmit rechizitoriul; c. prim-procurorul parchetului de pe lânga tribunal, care a efectuat verificarea rechizitoriului 17. O copie dupa rechizitoriu se comunica: a. instantei de judecata b. inculpatului aflat in stare de detinere c. procurorul ierarhic superior care a efectuat verificarea rechizitoriului

43

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
18. Institutia verificarii rechizitoriului : a. nu se confunda cu institutia confirmarii rechizitoriului b. presupune aplicarea pe rechizitoriu a mentiunii verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei c. se confunda cu institutia confirmarii rechizitoriului 19. Procurorul restituie cauza sau o trimite la alt organ de urmarire penala atunci cand : a. se impune doar completarea urmaririi penale b. se impune doar refacerea urmarrii penale c. se impune, dupa caz, completarea sau refacerea urmaririi penale 20. Cand completarea sau refacerea urmaririi penale este necesara numai cu privire la unele fapte sau la unii invinuiti sau inculpati, procurorul poate dispune: a. restituirea sau trimiterea intregii cauze, dat fiind caracterul indivizibil al actiunii penale b. disjungerea, daca este posibila c. restituirea sau trimiterea intregii cauze, daca disjungerea nu este posibila 21. In faza urmaririi penale, restituirea sau trimiterea cauzei in vederea completarii sau refacerii urmaririi penale se dispune prin : a. ordonanta b. rezolutie c. dispozitia procurorului 22. Cand procurorul constata ca urmarirea penala s-a efectuat de catre un alt organ decat cel competent, potrivit legii, dispune: a. efectuarea urmaririi penale de catre organul competent b. prorogarea de competenta in favoarea organului care a efectuat urmarirea penala c. refacerea in intregime a urmaririi penale de catre organul competent 23. In cazul in care, in urma verificarii lucrarilor de urmarire penala, procurorul constata ca urmarirea penala a fost efectuata de un organ necompetent, ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent. In aceasta situatie, raman valabile: a. actele sau masurile procesuale confirmate sau incuviintate de procuror b. masurile asiguratorii luate c. actele procesuale care nu pot fi refacute decat cu mare greutate 24. In situa ia in care instanta a dispus restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale, durata maxim a arest rii preventive nu poate dep i 180 de zile, calculate: a. de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus restituirea b. de la data restiturii cauzei c. prin adi ionarea perioadelor de arest anterioare i ulterioare restituirii cauzei la procuror 25. M surile preventive privind obligarea de a nu p r si localitatea sau ara, luate în cursul urm ririi penale de judec tor se prelungesc de c tre: a. instanta competenta sa judece cauza in prima instanta b. judecatorul care a dispus masura c. procurorul care efectueaz sau supravegheaz urm rirea penal

44

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Judecata ± dispozitii generale
1.Judecata se poate desf sura: a. la sediul instantei; b. în alt loc decât sediul instantei, daca prin lege special se prevede aceasta; c. pentru motive temeinice, in alt loc. 2.Judecata se poate desf sura pentru motive temeinice, in alt loc decat sediul instantei cand: a. instanta a dispus in acest sens b. prin lege se prevede aceasta; c. in cauza exista inculpati arestati preventiv 3. Instanta poate declara nepublica sedinta de judecata în urmatoarele situatii: a. când are loc judecarea cererilor de liberare provizorie; b. daca judecarea în sedinta publica ar putea aduce atingere demnitatii sau vietii intime a unei personae; c. cand in cauza exista inculpati arestati preventive. 5. Declararea sedintei secrete se face: a. in camera de consiliu; b. in sedinta publica; c. dupa ascultarea partilor prezente. 6. In timpul cat sedinta este secreta, sunt admisi in sala de sedinta: a. partile si aparatorii acestora b. numai partile si reprezentantii acestora c. alte persoane chemate de instanta in interesul cauzei 7. Nu poate asista la sedinta de judecata: a. copilul uneia dintre parti, in varsta de 14 ani b. copilul inculpatului, care nu a implinit 16 ani 4. Instanta poate declara secreta sedinta de judecata: c. copilul partii vatamate, in varsta de 16 ani a. din oficiu 8. Citarea este obligatorie la fiecare termen : b. numai la cererea partilor a. în cazul militarilor si detinutilor; c. la cererea procurorului b. în cazul minorilor; c. în cazul în care partea a fost prezent la un termen, dar procedura de citare nu a fost îndeplinit pentru acel termen; 9. Se judeca in sedinta publica: a. cererea de liberare provizorie sub control judiciar b. propunerea de prelungire a arestarii preventive c. cererea de inlocuire a arestarii preventive

45

Completul de judecata intr-o cauza se poate schimba: a. nu mai este citata pentru termenele ulterioare b. c. b. 11. la termenul la care partea lipseste. 14. expertul poate solicita instantei de judecata. urgent 19. este citata la urmatorul termen in cazul reluarii procesului penal dupa suspendare 13. In cauzele in care sunt inculpati arestati preventiv. sa fie incunostintat cu privire la noul termen de judecata c. daca. de regula. c. când instanta a dispus repunerea cauzei pe rol în urma deliber rii. b. ia in cunostinta noul termen de judecata c. Citarea este obligatorie: a. când inculpatul este minor. martorul prezent: a. c. este citata pentru termenele ulterioare. sa i se inmaneaze o citatie pentru noul termen 15. la fiecare termen. 17. numai pana la inceperea cercetarii judecatoresti b. Prezumtia termenului in cunostinta nu opereaza: a. în cazul judecarii cererii de stramutare b.: a. în cazul p rtii prezente la unul din termene. Daca judecata se amana. cand instanta si-a declinat competenta. Citarea este obligatorie: a. Partea prezenta la un termen: a. la pronuntare. de urgenta si cu precadere c. 3 judecatori. inculpatii sunt detinuti in alta cauza 16. i se agraveaza situatia in proces 12. daca partea a lipsit la un termen urmator celui la care s-a prezentat b. oricand pana la inceperea dezbaterilor c. va fi citat pentru noul termen b. sunt invinuiti arestati c. va fi citat la fiecare termen relua in fata noului complet 18. daca s-a schimbat cursul firesc al procesului c. sunt inculpati arestati b. un singur judecator. Completul de judecata la Înalta Curte de Casatie si Justitie poate fi format din: a. Judecata se face de urgenta si cu precadere in cauzele in care: a. daca lipseste la vreunul dintre aceste termene c. sa fie citat pentru noul termen b. Daca judecata se amana. si in cursul dezbaterilor. judecata se face: a. inainte de expirarea termenului de 30 de zile de arest preventiv b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. 2 judecatori. în cazul militarilor. caz in care acestea se vor 46 .

sa intocmeasca proces verbal cu privire la savarsirea infractiunii de audienta. numeste un aparator din oficiu b. la termenul imediat urmator. 28. de data intrarii cauzelor la instanta. sunt invinuiti arestati c. 26. sa ii citeasca declaratiile celor ascultati. daca acestea nu sunt concludente si utile judecarii cauzei. citeste actul de sesizare inculpatului. strigarea cauzei si apelul celor citati. Constatarea infractiunilor de audient : a. b. sa o cheme in sala inainte de inceperea dezbaterilor. c. se afiseaz la instant cu 24 de ore înainte de termenul de judecat . b. In legatura cu strigarea cauzei si apelul celor citati. La intocmirea listei cauzelor se tine seama : a. apelul partilor si al celorlalte persoane citate este adus la indeplinire de catre grefierul de sedinta. acorda termen pentru angajarea unui aparator 21. ia masuri pentru desemnarea aparatorului din oficiu c. c. 22. c. sunt inculpati arestati b. Sunt atributii ale presedintelui completului de judecata: a. la judecarea cauzei se pot prezenta si partile care nu au fost citate. Daca a dispus indepartarea unei din parti din sala de judecata. in toate cazurile. b. Judecata se face cu precadere in cauzele in care: a. c. inculpatii sunt detinuti in alta cauza 24. conduce sedinta de judecata. se mentioneaz numai în încheierea de sedint c. Sunt atributii ale presedintelui completului: a. b. este o atributie a completului de judecat b. c. asigurarea ordinii si a solemnit tii sedintei. de natura infractiunii 23. se afiseaz la instant cu 48 de ore înainte de termenul de judecat . In cauzele in care desemnarea unui aparator din oficiu este obligatorie. se comunic parchetului cu 24 de ore înainte de termenul de judecat . respinge intrebarile formulate de procuror.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 20. b. se mentioneaz într-un proces-verbal care se trimite procurorului 47 . judecatorul cauzei: a. prersedintele completului este obligat: a. Lista cauzelor: a. 25. asupra cererilor formulate de p rti. decide. numai de data intrarii cauzelor la instanta b. dar se da intaietate cauzelor in care sunt detinuti c. 27. urmatoarele afirmatii sunt adevarate: a. presedintele completului efectueaza apelulul persoanelor citate.

c. numai in cadrul unei instante de judecata. la cererea p rtilor b. ca rechizitoriul nu contine toate mentiunile prevazute in art. se mentioneaz într-un proces-verbal care se ataseaz la dosar. poate fi atacata într-un termen de 3 zile de la pronun are pentru cei prezen i i de la comunicare pentru cei lips . c. La prima înf tisare. indiferent de locul unde se desfasoara aceasta. nu poate sa restituie dosarul pentru refacerea actului de sesizare. in cursul sedintei de judecata. Hot rârea instan ei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului. c. caracterul ilegal al mijloacelor de prob pe baza c rora s-a dispus trimiterea în judecat . 30. Savarsirea infractiunilor de audient este posibila : a. b. La prima înf tisare. pe motiv de tulburare a sedintei de judecata. b. o fapta prevazuta de legea penala s vârsit în cursul sedintei de judecat . o fapta prevazuta de legea penala. verificand regularitatea actului de sesizare. b. sa ii citeasca declaratiile celor ascultati. in cursul sedintei de judecata. procedura este nelegala. nu se mentioneaz în încheierea de sedint . instanta verifica regularitatea actului de sesizare: a. c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 29. In aceste conditii : a. 32. b.: a. 31. este supus recursului. c.263. Prin infractiune de audient întelegem: a. 33. partile din dosar neputand fi îndepartate din sala de judecata. sa ii aduca la cunostinta toate actele efectuate in lipsa. dar numai atunci cand aceasta se desfasoara la instanta. 35. b. b. insuficienta materialului probator. infractiunea s vârsit de o persoana care asista la judecata. din oficiu c. dupa ce a rechemat-o în sala. nu este supus niciunei cai de atac. daca a fost s vârsit în sala de sedint . Constatarea infractiunilor de audient : a. Presedintele completului dispune îndepartarea partii vatamate din sala. presedintele completului îi va citi partii vatamate toate declaratiile celor ascultati în lipsa sa. Daca a dispus indepartarea unei din parti din sala de judecata. b. presedintele completului trebuie sa cheme partea in sala inainte de inceperea dezbaterilor. instanta.Cproc. daca a constatat : a. la cererea procurorului 24. presedintele de complet are obligatia de a chema partea în sala înainte de începerea cercetarii judecatoresti. 34. fiind obligat : a. este o atributie a presedintelui completului de judecat . în vederea refacerii actului de sesizare. c. c.pen 48 . sa ii intocmeasca proces verbal pentru infractiunea de audienta savarsita.

Incheierea prin care. b. b. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. 42 In urma verificarii legalitatii si temeiniciei arestarii preventive a unui inculpat trimis in judecata in stare de arest preventiv. încheierea prin care instan a respinge cererea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale c. din oficiu. instanta a dispus mentinerea starii de arest preventiv : a. c. in vederea refacerii acestuia b. 40. de regula. hot rârea instan ei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului. in primele 60 de zile de la sesizarea instantei. b. mentinerea arestarii preventive. instanta poate sa dispuna: a. in actul de sesizare. poate fi atacata separat cu recurs. in camera de consiliu. 49 . b. la primirea dosarului. este datoare sa verifice. Daca un inculpat major a fost arestat preventiv pentru 29 de zile si a fost trimis in judecata in cea de-a 10 . prelungirea arestarii preventive. in termen de 24 de ore de la primirea dosarului. c. instanta poate dispune : a. 41. la cererea inculpatului. Pentru inlaturarea unei neregularitati constatate de instanta. la primul termen. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. în vederea refacerii actului de sesizare b. poate sa verifice. daca este posibil. la primirea dosarului. c. acordarea unui singur termen b. instanta verifica legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. inainte de expirarea duratei arestarii preventive. in sedinta publica. este datoare sa verifice. Intr-o cauza in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest. instanta: a. restituirea dosarului in vederea refacerii urmaririi penale 39. neregularitatea se inlatura de indata 37. nu este supusa niciunei cai de atac. instanta poate acorda un termen pentru inlaturarea neregularitatii c. Se ataca separat cu recurs: a. revocarea arestarii preventive. 43. la primirea dosarului instanta este obligata sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. poate fi atacata cu recurs numai odata cu fondul.a zi de arest preventiv. c. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. din oficiu. hot rarea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale 38. cu aducerea inculpatului. Intr-o cauza in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest preventiv.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 36. restituie obligatoriu dosarul organului care a intocmit actul de sesizare. Daca la prima înf tisare instanta constata o neregularitate a actului de sesizare: a. suspendarea judecatii c. b. c.

este suspensiv de executare. periodic. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: de executare. este inadmisibil. latura penala a cauzei. c. latura penal a cauzei. b. data la care statul solicitat va comunica hotararea sa asupra cererii de extradare. poate fi atacata separat cu recurs. latura penala si civil a cauzei. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. instanta dispune obligatoriu suspendarea intregii cauze. c. 48. la primul termen b. nu este suspensiv 46. dar numai cu privire la fapta care i-a cauzat vatamarea. In caz de concurs de infractiuni. in masura in care acestea au legatura cu pretentiile sale civile. partea v t mat poate formula cereri.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 44. b. b. c. Daca pe parcursul judecatii instanta mentine masura arestarii preventive a unui inculpat major. dar nu mai tarziu de 60 de zile c. daca motivul suspendarii este extradarea active. Incheierea prin vatamarea. c. nu poate fi atacata separat cu recurs. Partea civila poate formula cereri. se judec în termen a. la fiecare 60 de zile 45. instanta dispune disjungerea daca este posibil . se judec în termen de 3 zile. b. Partea v t mat poate formula cereri. 51. poate fi atacata odata cu fondul. data la care statul solicitant va comunica hotararea sa asupra cererii de extradare. 52. b. . 47. Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. de 3 zile. dar numai cu privire la fapta care i-a cauzat 49. c. latura penal a cauzei. latura penal a cauzei. c. În situatia în care motivul suspend rii judecatii priveste numai pe unul dintre inculpati: a. latura penal si latura civil a cauzei. periodic. b. b. este inadmisibil. este obligata sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. latura civil a cauzei. suspendarea judecatii dureaza pana la: a. cu privire la toate faptele aflate in concurs. b. Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. c. instanta poate dispune suspendarea întregii cause. care s-a respins cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. Daca instanta a admis cererea de suspendare a judec tii pentru extr dare activ . latura penal si latura civil a cauzei. c. data la care statul solicitat va pune in executare extradarea. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. 50 50.

58. nu este suspensiv de executare.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 53. 59. pot fi completate si rectificate daca au fost contestate in termen. b. starea sanatatii inculpatului se amelioreaza. 61. Referitor la notele privind desfasurarea procesului penal. b. de presedintele completului. de c tre unul dintre judec torii din complet. c. b. Notele grefierului pot fi contestate: a. 55. suspendarea dureaza pana cand: a. pana la termenul urmator. presedintele completului si grefier. Notele privind desfasurarea procesului penal: a. in termen de 15 zile de la terminarea sedintei de judecata. pot fi oricand contestate. cate o copie de pe notele grefierului. b. numai de catre presedintele completului. c. Dupa terminarea sedintei de judecata. pot fi rectificate din oficiu. b. c. procurorul si partile pot cere citirea si vizarea lor de catre presedinte. de grefier. judecator 54. în termen de 24 de ore de la terminarea sedintei. c. este inadmisibil. Încheierea de sedint se semneaza de catre: a. acestea sunt citite obligatoriu partilor si procurorului. în termen de 3 zile de la terminarea sedintei. starea sanatatii inculpatului se remediaza. Notele privind desfasurarea procesului penal sunt luate de catre: a. este adevarat ca: a. grefier c. toti judecatori care au format completul de judecata si grefierul de sedinta. Daca instanta a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului. c. b. c. primesc. procuror b. la cerere. 57. Încheierea de sedint se întocmeste: a. nu mai pot contesta notele grefierului. primesc cate o copie de pe notele grefierului. pe baza inregistrarilor din sedinta de judecata. c. c. b. 60. pot fi contestate pana la termenul urmator. in termen de 48 de ore de la terminarea sedintei de judecata. b. se judec în termen de 3 zile. starea sanatatii inculpatului va permite participarea acestuia la judecata. 56. în termen de 24 de ore de la terminarea sedintei. Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. 51 . participantii la proces: a.

cauza se repune pe rol. este incident un caz de nulitate absoluta prevazut de art. inculpata a declarat recurs. 70. în secret. presedintele completului 52 . încheierea de edin cuprinzând dezbaterile i sus inerile p r ilor face parte integrant din hot râre. c. s-a dispus mentinerea ei. membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea si procurorul. au loc de îndat dup încheierea dezbaterilor. c. inculpatei i-a fost produsa o vatamare a carei existenta este prezumata de lege c. 66. nu se mai întocmeste separat o încheiere de sedinta. nu pot fi amânate.54. Dac în urma deliber rii rezult mai mult de dou p reri: a. La deliberare. c. 69. 64.S. s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive luata fata de inculpata E.197. Impotriva acestei incheieri.2008. invocand un caz de nulitate. ultimul b. membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea si grefierul. In speta: a.459/P/2008. nu exista o ordine in care sa isi expuna parerea 67. hot rârea se ia în complet de divergent . în apel. fara participarea grefierului.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 62. Deliberarea are loc: a. In sedinta publica din 04. în prim instant .2. pot fi amânate cel mult 15 zile. b.02. b. c. hot rârea se ia cu majoritate. Dac unanimitatea completului de judecat nu poate fi întrunit : a.Cproc. b. primul c. b. Deliberarea si pronuntarea hot rârii: a. b. si. b. judec torul care a opinat solutia cea mai blând trebuie s se se al ture celei mai apropiate de p rerea sa. c. 65.pen b. în recurs. numai membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea. 63. isi spune parea: a.alin. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture celei mai apropiate de p rerea sa. se întocmeste o încheiere separat . 68. hot rârea se ia în complet de divergent . in camera de consiliu. în consecinta. pentru motive temeinice. pronuntata de Tribunalul Arges în dosarul nr. Completul de divergent se poate constitui: a. prin incheierea nr. cu participarea grefierului care tehnoredacteaz minuta. c. La deliberare participa: a. instanta de fond nu a nesocotit prevederile legale referitoare la publicitatea sedintei de judecata b. c. Când hot rârea se pronun în ziua în care a avut loc edin a de judecat : a.

c. b. In cazurile in care judecatorul sau instanta se pronunta prin incheiere asupra masurilor preventive. c. intocmirea minutei : a. Dac în urma deliber rii rezult mai mult de dou p reri. unul la dosarul cauzei si unul la dosarul de minute al instantei c. se redacteaz de grefier b. c. Minuta: a. este obligatorie numai in cazul in care se dispune asupra arestarii preventive 76. In minuta se consemneaza: a. la dosarul de minute al instantei 78. intr-un numar de exemplare originale egal cu numarul judecatorilor care formeaza completul de judecata 77. judec torul care a opinat solutia cea mai blanda trebuie s se al ture solutiei mai severe. grefier.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 71. b. se întocmeste imediat dupa deliberare 79. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture: a. rezultatul deliberarii. solutiei celei mai apropiate de p rerea sa. se redacteaz în termen de 15 de zile de la data termin rii cercet rii judec toresti. 74. solutiei celei mai blânde. Sanctiunea nulitatii absolute a unei hotarari judecatoresti intervine in cazul in care minuta este semnata de : a. solutiei de mijloc. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture solutiei mai blande. b. 7 de zile de la pronuntare 53 . 15 de zile de la pronuntare c. la dosarul cauzei b. 75. c. intr-un exemplar original c. Minuta se intocmeste : a. nu este obligatorie b. un numar mai mare de judecatori decat cel cerut de lege. 73. in doua exemplare originale b. Daca completul de judecata este format din doi judecatori si unanimitatea nu poate fi intrunita : a. b. continutul dispozitivului hotararii. 20 de zile de la pronuntare b. rezultatul dezbaterilor. un numar mai mic de judecatori decat cel cerut de lege. c. este obligatorie c. 72. Hotararea se redacteaza in cel mult: a. judecarea cauzei se reia in complet de divergenta. Cele doua exemplare originale ale minutei se depun : a.

se semneaza numai de presedintele completului. iar sustinerile si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea data. b. c. nu se semneaza de grefier. in doua exemplare originale 85. incheiere 86. c. deoarece rezultatul deliber rii este consemnat în dispozitivul hot rârii. de catre presedintele completului de judecata asistat de grefier b. In speta : a. atrage nulitatea relativ a hot rârii. instanta putea amana pronuntarea cel mult 7 zile 81. in sedinta publica 83. 88. sentint b. a amânat pronuntarea pentru data de 3 iulie 2009. c. obligatoriu. b. ori de cate ori instanta delibereaza si se pronunta prin incheiere asupra unei masuri preventive c. Se numeste sentint : a. toti judec torii din complet. unul dintre judec torii din complet. Sentinta sau decizia se redacteaz de: a. decizie c. numai atunci cand instanta solutioneaza cauza pe fond b. b. grefier. Minuta se intocmeste: a. instanta a amanat pronuntarea pe termenul maxim admis de lege c. când s-a pronuntat sentinta. 54 . hotararea prin care prima instanta se dezinvesteste fara a solutiona cauza 84.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 80. Lipsa minutei: a. Pronuntarea hotararii se face: a. Hotararea prin care instanta se pronunta asupra recursului se numeste : a. nu are niciun efect asupra validit tii hot rârii dac hot rârea a fost semnat de toti membrii completului. 82. atrage nulitatea absolut a hot rârii. incheiere 87. sentint c. Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului se numeste : a. se semneaza de grefier. când Judecatoria având nevoie de timp pentru a delibera. Sentinta: a. hotararea prin care prima instanta solutioneaza cauza b. hotararea prin care instanta de apel solutioneaza fondul cauzei c. Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 30 iunie 2009. obligatoriu. decizie b. încheierea de sedinta din 30 iunie 2009 face parte integranta din sentinta pronuntata b. cu citarea partilor c.

Daca grefierul este impiedicat a semna sentinta sau decizia: a. au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane. Daca unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei este impiedicat a semna sentinta sau decizia. In speta : a. grefierul sef. rezolutia prin care organul de cercetare penala trimite plangerea prealabila gresit adresata. 90. act de inculpare si act de invinuire. în sedinta nepublica numai daca in cauza sunt si inculpati minori 96. potrivit regulii publicitatii sedintei de judecata. In cazul in care hotararea judecatoreasca a fost semnata de un numar mai mic sau mai mare de judecatori. actele procesuale efectuate de prima instanta sunt ineficace din punct de vedere juridic b. c. Sedinta de judecata nu a fost publica. nulitatea relativa c. nu se mai întocmeste încheierea de sedinta in care sa se consemneze dezbaterile 55 . iar altele în sedinta nepublica (de ex. 93.potrivit Legii speciale nr. act de sesizare a instantei si act de inculpare c. în aceeasi cauza. act de sesizare a instantei si act de invinuire. si R. lipsa încheierii de edin de la data când au avut loc dezbaterile are ca efect nulitatea absoluta a hotararii. se semneaza de presedintele completului. în sedinta publica c. In ipoteza în care trei inculpati sunt trimisi în judecata. 92. sanctiunea este : a. c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 89. b. Daca s-a amânat pronun area hot rârii: a. dintre care unele se judeca în sedinta publica. presedintele instantei. b. hotararea se semneaza in locul acestuia de catre grefierul sef. inexistenta b. Rechizitoriul poate indeplini functia de: a. presedintele completului. c. pentru mai multe infractiuni. judecata se va desfasura : a. s-a produs o vatamare procesuala prezumata iuris et de iure c. Inca de la primul termen de judecata.V. cererea de identificare a autorului unei infractiuni de lovire sau alte violente. c. intrucat in cauza una dintre partile vatamate era minora. 91.G. în sedinta nepublica b. b. Este considerat act de sesizare a instantei: a. instanta a aplicat corect dispozitiile derogatorii privitoare la cauzele cu monori 95. 678/2001). Inculpatii C. hotararea se semneaza in locul acestuia de: a. b. instanta a dispus ca sedintele de judecata sa nu fie publice. b. hotararea se semneaza de catre alt grefier desemnat pentru completul respective. nulitatea absoluta 94. hotararea prin care ICCJ admite cererea de stramutare. se întocmeste încheiere separat cuprinzând dezbaterile i sus inerile p r ilor.

termenul de judecata nu poate fi mai mare de 48 de ore de la primirea dosarului c. în cauzele în care se dispune inlocuirea amenzii judiciare 56 . poate avea drept consecinta amanarea judecatii c. Citatia trebuie sa fie inmanata inculpatului: a. Aducerea inculpatului arestat la judecata este : a. judecata se amana din oficiu 5. b. numai dac este citat. s-au incalcat dispozitiile cu privire la participarea obligatorie a inculpatului la judecata. Pentru acest motiv. Necomunicarea citatiei si actului de sesizare a instantei catre inculpatul arestat : a. nulitatea care poate fi invocata este nulitatea relativa b. Acest fapt are urmatoarele consecinte : a. Participarea procurorul la sedintele de judecata in prima instanta la judecatorie este obligatorie: a. aflat in greva foamei. procedura a fost legal indeplinita in masura in care lucratorii de la locul de detinere au intocmit un proces verbal in care au consemnat declaratia inculpatului de a refuza participarea la sedinta de judecata c. se sanctioneaza cu nulitate absoluta b. Procurorul trebuie s participe la sedintele de judecat la judecatorie: a. dar numai in cauzele in care inculpatul nu are aparator b. dar numai in cauzele pentru care pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 5 ani sau mai mare c. Inculpatul este trimis in judecata in stare de arest preventiv. obligatorie.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 JUDECATA IN PRIMA INSTANTA y Desfasurarea judecarii cauzelor ± consideratii preliminare 1. în cauzele în care instanta a fost sesizat prin rechizitoriu 7. inauntrul unui termen de 48 de ore de la primirea dosarului. obligatorie in toate cazurile 6. refuza sa participle la sedinta de judecata. cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat b. instanta de judecata are obligatia de a prelungi din 30 in 30 de zile starea de arrest preventiv 4. asistenta juridica este obligatorie. cu conditia ca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita sa fie detentiunea pe viata sau inchisoarea de 5 ani sau mai mare b. Inculpatul arestat. cu cel putin 3 zile inaintea termenului fixat c. doua termene de judecata se desfasoara in lipsa inculpatului: a. obligatorie. sanctionate cu nulitate absoluta 3. cand procurorul apreciaza ca invinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apararea c. în cauzele în care instanta a fost sesizat prin plangere prealabila b. în cauzele în care legea prevede pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare c. in cazul inculpatului trimis in judecata in stare de arest 2.

10. martorii parasesc sala de sedinta *** Recurenta S. pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare. poate fi formulata numai inainte de inceperea cercetarii judecatoresti b. de regula.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. dezbaterile sunt urmate de cercetarea judecatoreasca c. EON GAS si-a fost motivat recursul invocând nulitatea absoluta a hotarârii atacate. Examinând recursul promovat. concluzii de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal 11.Cproc. desfiintarea rezolutiei si ordonantei si dispunerea redeschiderii urmaririi penale. În cazul sedintei de judecata in prima instanta : a. poate pune numai concluzii de incetare a procesului penal c. cercetarea la fata locului se face obligatoriu in prezenta procurorului. sub sanctiunea nulitatii absolute c. cercetarea judecatoreasca preceda dezbaterile b. partile vor participa la efectuarea cercetarii la fata locului numai daca este necesar b. motivul invocat este un caz de nulitate relativa 57 . expertii raman in sala de sedinta c. recurenta nu poate invoca nelegala citare a intimatilor la instanta de fond c. Participarea procurorul la sedintele de judecata in prima instanta. dupa caz. poate fi formulata si in cursul cercetarii judecatoresti 13. nu poate pune concluzii de achitare a inculpatului b. expertii si interpretii parasesc sala de sedinta b. In cazul unei infractiuni de competenta judecatoriei. în cauzele în care unul dintre inculpati este minor 9. pe considerentul ca prima instanta nu a procedat la citarea legala a intimatilor.pen. In aceasta ipoteza: a. inceputul judecatii este marcat de citirea actului de sesizare a instantei 12. Dupa apelul martorilor. in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare c. este obligatorie: a.C. trebuie formulata dupa audierea inculpatului si inainte de inceperea cercetarii judecatoresti c. martorii. Cand cercetarea judecatoreasca nu confirma invinuirea sau cand a intervenit vreuna din cauzele de incetare a procesului penal prevazute in art. casarea hotarârii atacate. procurorul : a. la judecatorie. recursul va fi admis b. pune. Se solicita admiterea recursului. instanta de control judiciar constata ca intr-adevar intimatii nu au fost citati la niciun termen si nici nu au fost prezenti în fata primei instante. procesul verbal de efectuare a cercetarii la fata locului se semneaza numai de presedintele completului si de procuror 10. 14*** In speta : a. instanta a dispus efectuarea unei cercetari la fata locului. in toate cazurile b. expertilor si interpretilor : a. Cererea de administrare de probe noi : a.

Natura nulitatii pe care o creeaza judecarea cauzei în lipsa partii cu procedura de citare nelegal îndeplinita. ca urmare a abrogarii art. procedura de citare este nelegal îndeplinita c. nefiind prevazuta printre dispozitiilerelativeexpressi limitativcuprinseîndispart.2008. motivand ca judecarea cauzei în prima instanta a avut loc fara legala sa citare. a dispus restituirea cauzei la procurer pentru ca procurorul sa reia audierea unor persoane carora deja le-au fost luate declaratii în faza actelor premergatoare. precizand ca doreste sa fie citat la locul de munca. ramasa definitiva prin nerecurare. Or. instanta de recurs : a. ***La prima infatisare.Cpen).C.alin. Din analiza dosarului. In aceste conditii : a. fara a i se cunoaste adresa Prin decizia penala nr. instanta de apel avea obligatia de a dispune citarea inculpatului la S. M. nelegala citare a intimatilor la instanta de fond. a aratat ca inculpatul este plecat în strainatate. sa fie invocata de cel care. Instanta de apel l-a citat pe inculpat la adresa de domiciliu si. în sustinerea propriului recurs. pentru a putea justifica lipsa de la serviciu. în virtutea rolului sau activ OBSinsuficienta probelor administrate in cursul UP nu mai constituie un motiv de restituire a cauzei la Parchet. Pentru a-si produce efectele ea trebuie.09.197. M. Tribunalul Suceava a admis apelul. 58 .333 Cproc. inculpatul a declarat apel.alin. dar din discutiile purtate cu lucratorii Postului de politie. cu atât mai mult cu cât acestia au precizat ca nu înteleg sa invoce o asemenea neregularitate.. respinge recursul ca nefondat c. în primul rând. intrucat nicio persoana nu a fost gasita la aceasta adresa. sentinta este legala pentru ca insuficienta probelor constituie motiv de restituire a cauzei la procuror b. procedura de citare este legal îndeplinita b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 15*** In speta. rezulta ca acesta este plecat în strainatate _ la termenul de judecata din data de 07.Cproc. este una relativa.215. in consecinta. locuieste pe raza comunei P.05. admite exceptia nulitatii absolute Extras din decizia instantei de recurso asemenea încalcare a dispozitiilor legale privind citarea unei parti nu este sanctionata cu nulitatea absoluta. *** Inculpatul a inaintat instantei o cerere în care arata ca locul sau de munca este la S. 290/29.2008. Impotriva acestei sentinte. In speta : a.2.I.pen. instanta putea sa suplimenteze probatoriul în faza de cercetare judecatoreasca. martorul S. lipsind la judecata.1. sentinta data este nelegala c.pen (completarea UP) 17. daca aprecia necesar. care nu opereaza de îndata si în mod automat prin simpla încalcare a legii. la pedeapsa de de 1 an si 2 luni închisoare pentru infractiunea de inselaciune (art. instanta de apel a constatat urmatoarele : _ dintr-o adresa întocmita de organele de politie rezulta ca inculpatul S. va obliga recurenta la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in recurs b. N. SRL. 16. citatia a fost afisata pe usa principala a destinatarului. recurenta nu poate invoca. SRL *** Judecatoria Gura Humorului l-a condamnat pe inculpatul Sava Ion. a fost vatamat în interesele sale procesuale. instanta de fond a constatat insuficienta probelor administrate in cursul urmaririi penale si.C.

Procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare nu a fost semnat de nicio persoana. organul de urmarire penala a emis o citatie la domiciliul inculpatului din Italia. tradusa in limba italiana.2004. nu s-a facut dovada dovada trimiterii citatiei la domiciliul din Italia al inculpatului b. 21. urmare a incalcarii dispozitiilor privind prezenta inculpatului la judecarea apelului c. dar a fost depusa citatia respectiva. in apelul declarat de inculpat impotriva sentintei penale nr. prin afisare pe usa instantei de judecata *** Împotriva inculpatului a fost începuta urmarirea penala la data de 10. (2) C.2006..proc. termenul de prezentare pentru înfatisare în fata organului de urmarire penala este legal c. prin afisare la Consiliul Local în a carui raza teritoriala s-a savârsit infractiunea c. la adresa din strainatate unde locuieste inculpatul b. 811 C. sanctionata de art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18*** In speta. La data de 27. avizul de primire a citatiei semnat de inculpat c.xx.06. cu nulitatea absoluta a actului procesual penal. sanctiunea incidenta este nulitatea absoluta. Instanta de recurs a retinut ca. Tribunalul Hunedoara a pronuntata decizia penala nr.pen. instanta va restitui cauza la procuror pentru refacerea urmaririi penale 19*** In speta. nulitatea absoluta a actelor de urmarire penala efectuate de procuror c.02. în baza unui mandat emis de instantele din Timisoara si ca nu a avut cunostinta de proces intrucat nu a fost citat la locul de detentie.02. înregistrat pe rolul Tribunalului Timis la data de 22. urmare a incalcarii dispozitiilor privind necitarea inculpatului la locul de detentie 59 . sunt incidente : a. 197 alin.2007.02.xxx. context în care se poate aprecia ca s-a realizat o încalcare a regulilor procedurale privind prezenta inculpatului. si art.*** La data de 05. citatia tradusa in limba italiana depusa la sosar b. din actele dosarului rezulta faptul ca inculpatul a fost încarcerat la data 20. recursul va fi admis b. organul de urmarire penala a emis pe numele inculpatului o citatie.proc.pen.A.pen. inculpatul P.proc. In speta : a. la resedinta acestuia din România. iar din verificarile efectuate de organele de cercetare penala rezulta ca inculpatul nu mai locuia la acea adresa. 8 C. a fost trimis în judecata. sub numar unic de dosar 1701/30/2007.2007. sanctiunea incidenta este nulitatea absoluta. La data de 01 octombrie 2005. nulitatea relativa actelor de urmarire penala efectuate de procuror b. La dosarul de urmarire penala nu exista avizul de primire semnat de destinatar sau refuzul acestuia de a primi citatia. prima instanta trebuia sa dispuna citarea inculpatului : a. dovada indeplinirii procedurii citarii inculpatului la domiciliul sau din Italia este : a. 312/P/2006 din data de 16. restituirea cauzei la procurer pentru refacerea urmaririi penale OBSa nu se confunda cu cazul de nulitate relative determinat de nelegala citaremotivatiaPrin modul cum a fost îndeplinita procedura de citare fata de inculpat în cursul urmaririi penale s-au încalcat dispozitiile art. 177 pct.09. 18*** In speta : a.09. 2004. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Timis nr..2006. prin care acesta este invitat sa se prezinte la organele de cercetare penala la data de 15 octombrie 2004. avizul in care este consemnat refuzul inculpatului de a primi citatia 20*** In speta. respectiv în termen de 15 zile.

procedura de citare la termenul de recurs nu a fost legal îndeplinita c.*** In speta.*** In speta. privind pe inculpatul S. Inculpatul S. instanta avea obligatia sa-l citeze pe inculpat la locul de detinere 60 .xx. citarea prin afisare se impunea a fi realizata la sediul Consiliului Local Uricani c.*** In speta. procedura de citare a fost legal îndeplinita b. Din examinarea actelor si lucrarilor dosarelor rezulta ca.S. la sediul Consiliului Local Uricani c. Petentul a mai aratat ca aceasta din urma se impunea întrucât din tot cuprinsul dosarului de urmarire penala rezulta cu claritate faptul ca este plecat din tara. în Spania. judetul Suceava. 900. nr.G. întrucât citatia a fost primita de fratele sau.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 ***Inculpatii S.I. instanta de fond a procedat la judecarea in lipsa a inculpatului. în Grecia.: a. cât si în caile de atac. procedura de citare a fost viciata 23. atât la judecata în prima instanta.. la sediul Consiliului Local Lupeni *** Inculpatul V. la munca. Dupa ce l-a citat la domiciliul din tara. a fost citat de prima instanta la domiciliul sau din Lupeni. pe usa instantei b. citarea prin afisare se impunea a fi realizata : a. citarea prin afisare nu se impunea a fi realizata b. La dosarul cauzei s-au atasat dovezi din care rezulta ca inculpatul se afla în executarea unei alte pedepse.I. a fost citat prin afisare la Consiliul Local Lupeni. si S. procedura de citare a fost legal indeplinita b. au fost trimisi in judecata si condamnati la câte 1. iar instanta nu a procedat si la afisarea ei la Consiliul Local al localitatii în care s-a comis fapta.I. pe care l-a condamnat la 1 an si 6 luni inchisoare.*** In speta : a. respectiv comuna Iaslovat. inculpatul trebuia citat prin afisare pe usa instantei c. contestatia in anulare va fi respinsa *** Pe rolul Judecatoriei Galati a fost inregistrat dosarul cu nr. Petentul a aratat ca procedura a fost nelegal îndeplinita.trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.. 24. 25. domiciliati in Lupeni. contestatorul a fost citat numai la adresa indicata de el. a introdus contestatie in anulare invocand nelegala citare la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs. 22. Constatându-se ca acesta este plecat din tara si intrucat nu i se cunoaste adresa.: a.6 ani inchisoare pentru complicitate la un furt calificat savârsit pe raza localitatii Uricani.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Cercetarea judecatoreasca 1. instanta nu poate dispune citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior 5. celelalte parti si apoi partea care l-a propus c. partea care l-a propus si apoi celelalte parti 9. In cursul cercetarii judecatoresti. instanta. nu poate fi dispusa decat la cererea inculpatului c. instanta poate dispune retinerea inscrisului la dosar. apelul martorilor. nu poate fi dispusa b. strigarea cauzei c. ordinea in care se procedeaza la ascultarea persoanelor participante la proces este urmatoarea: a. experti. experti. inculpat. procuror. procuror. In cursul cercetarii judecatoresti. citirea actului de sesizare a instantei sau prezentarea succinta a acestuia 8. citirea de catre presedintele completului a actului de sesizare a instantei b. interpreti b. In cursul cercetarii judecatoresti. dupa ascultarea inculpatului b. presedintele poate da citire declaratiilor anterioare c. martori. partea vatamata. parti. instanta poate dispune ascultarea separata a inculpatilor c. daca inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari sau cand exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date anterior : a. ordinea in care i se pun intrebari martorului este urmatoarea: a. dupa ascultarea expertilor si interpretilor 6. interpreti 7. declaratiile luate separat pot fi citite celorlalti inculpati 4. instanta. dupa ascultarea martorilor c. ascultarea fiecaruia dintre ei se face in prezenta celorlalti inculpati b. Schimbarea ordinii cercetarii judecatoresti: a. instanta. citirea de catre grefier a actului de sesizare a instantei. martorul trebuie sa-l citeasca obligatoriu in instanta b. chiar in original 61 . Inceperea cercetarii judecatoresti este marcata de : a. celelalte parti si apoi partea care l-a propus b. martorul poate sa-l citeasca in instanta c. nu poate fi dispusa decat dupa ascultarea inculpatului prezent 2. parti. procuror. celelalte parti. inculpat. Daca in cauza dedusa judecatii sunt mai multi inculpati : a. martori. expertilor si interpretilor b. experti. In cursul cercetarii judecatoresti. ascultarea celorlalte parti se face: a. instanta dispune obligatoriu citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior b. martori. la dispozitia presedintelui completului de judecata 3. inculpat. Daca martorul poseda un inscris in legatura cu depozitia facuta: a. interpreti c. Inceperea cercetarii judecatoresti este marcata prin: a. citirea de catre judecator a actului de sesizare a instantei c.

partea civila. exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date in cursul urmaririi penale c. este obligata ca. se poate retine la dosar. daca a fost legal citat c. Inscrisul pe care un martor il poseda si care se afla in legatura cu depozitia facuta: a. instanta: a. dispune. poate fi adus silit. chiar daca nu a fost citat 62 . se retine obligatoriu la dosar. va fi citat si pentru termenul urmator c. In cursul cercetarii judecatoresti. in original sau in copie c. la judecarea cauzei. daca este necesar. aparatorul inculpatului . presedintele completului. membrii completului. presedintele completului. procurorul nu poate renunta la martorii pe care i-a propus c. presedintele completului. in original sau in copie b. In cursul cercetarii judecatoresti. Expertul a carui lipsa nu este justificata: a. ceilalti inculpati. partea civila. dispune citirea depozitiei date de acesta in cursul urmaririi penale b. este obligata sa dispuna aducerea si prezentarea acestora 17. se poate renunta la martori doar la cererea instantei b. instanta dispune obligatoriu citirea declaratiilor pe care inculpatul le-a dat anterior daca : a. partea vatamata. Daca in cauza supusa judecatii exista mijloace materiale de proba. procuror. nu mai poate sa tina seama de depozitia data de martor in cursul urmaririi penale 12. ceilalti inculpati aparatorul inculpatului b. membrii completului. partea vatamata. dispune. procuror. partea vatamata. partea responsabila civilmente. procuror. aducerea si prezentarea acestora b. ordinea in care i se pot adresa intrebari inculpatului este urmatoarea: a. va fi citat si pentru termenul urmator b. partile pot renunta la martorii pe care i-au propus 15. ceilalti inculpati. partea civila. numai la cerere. inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari b. inculpatul refuza sa dea declaratii 13. Martorul a carui lipsa nu este justificata: a. Daca ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibila. sa tina seama de depozitia data de martor in cursul urmaririi penale c. va fi adus silit b. in original 16. se retine obligatoriu la dosar. In cursul cercetarii judecatoresti: a. aparatorul inculpatului 11. partea responsabila civilmente. va fi cu mandat de aducere. aducerea si prezentarea acestora c. aparatorul inculpatului . partea responsabila civilmente. c. nu poate fi adus silit daca anterior nu a fost citat 14. instanta: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. membrii completului.

constatand imposibilitatea efectuarii ei b. omisiunea instan ei de a pune în discu ia procurorului i a p r ilor utilitatea acestei probe se sanc ioneaz cu nulitatea absoluta 19. omisiunea instan ei de a pune în discu ia procurorului i a p r ilor utilitatea acestei probe se sanc ioneaz cu nulitatea relativ c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. primeaza utilitatea audierii martorilor in raport cu vointa partilor c. Dac în cursul cercet rii judec tore ti administrarea unei expertize medico-legale apare ca inutil : a. In cazul in care instanta a admis. In aceasta ipoteza : a. martorul nu isi mai aminteste anumite este posibila in cursul cercetarii judecatoresti b. efectuarea unei expertize medico-legale. citirea actului de sesizare a instantei c. ascultarea martorului nu mai c.CPP b. audierea inculpatului 21. inclusiv corecta incadrare juridica a faptei. apreciata ca utila pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei. instanta incalca principiul nemijlocirii daca ascultarea nu este nici imposibila si nici inutila 22. constatarea legalitatii actului de sesizare a instantei. aceasta neefectuindu-se ulterior datorita mijloacelor financiare ale acesteia : a. la cererea partii vatamate. instanta este obligata sa ia act de intelegerea intervenita intre parti b.300. Cercetarea judecatoreasca incepe cu : a. Citirea declaratiilor anterioare date de martor in cursul urmaririi penale este obligatorie daca: a. Partile au cazut de acord in privinta neascultarii unora dintre martorii care au dat declaratii in cursul urmaririi penale. potrivit art. instanta poate obliga inculpatul sa achite suma reprezentand plata expertizei c. instanta poate reveni asupra administrarii probei. martorul face declaratii care sunt in contrazicere cu cele date anterior fapte sau imprejurari 20. instanta dispune ca plata expertizei sa se faca din fondul Ministerului Justitiei 63 . instan a poate dispune ca acea prob s nu mai fie administrat b. neascultand martorii respectivi.

Restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale se poate dispune in cazul in care : a. se poate dispune si pentru neregularitatea actului de sesizare a instantei. sentinta c. prezenta invinuitului sau a inculpatului 5. terminarea dezbaterilor b. instanta a schimbat incadrarea juridica intr-o infractiune pentru care organul care a efectuat urmarirea penala nu era competent 4. refacerea urmaririi penale b. Hotararea prin care instanta se desesizeaza si restituie cauza la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Hotararea prin care instanta se desesizeaza si restituie cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale: a. nu se poate dispune dupa inceperea dezbaterilor b. Restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale : a. nu este supusa niciunei cai de atac b. este : a. prezenta partii vatamate c. in urma cercetarii judecatoresti. Momentul limita pana la care instanta de judecata poate dispune restituirea cauzei la procuror. completarea urmaririi penale c. refacerea actului de sesizare a instantei 6. instanta a schimbat incadrarea juridica intr-o infractiune pentru care organul care a efectuat urmarirea penala nu era competent b. este supusa recursului c. constatata la primul termen de judecata 3. inainte de inceperea cercetarii judecatoresti. Instanta se desesizeaza cand restituie cauza la procuror. terminarea deliberarii 2. incheiere 7. competenta materiala b. pentru: a. nu se poate dispune decat daca in cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetare penala de catre un alt organ decat cel competent c. decizia b. terminarea cercetarii judecatoresti c. pentru ca cercetarea penala a fost efectuata de un organ de cercetare penala necompetent. se ataca odata cu fondul 64 . Schimbarea incadrarii juridice 1. este: a. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale se dispune in cazul nerespectarii dispozitiilor privitoare la: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea UP. rechizitoriul a fost intocmit impotriva unui inculpat trimis in judecata cu datele de identitate apartinand altei persoane c.

269 din 18. pentru cei prezenti b. Hotararea prin care instanta a respins cererea de restituire a cauzei la procuror. Prin ordonanta nr.2009.pen (decesul faptuitorului) Extras din sentinta penala nr.2009. dispune suspendarea procesului penal.M.02.N. in 24 de ore de la pronuntare. procurorul c.Cproc.pen. numai procurorul si partile b.2009. la data de 31.05. la dosarul cauzei a fost depus certificatul de deces al intimatului L. 10 lit. împotriva rezo- 65 .2009 pronuntata in dosarul nr.p. 6843/P/2006 din 23.03.. L.02. Dupa înregistrarea plângerii pe rolul instantei. Instanta a constatat ca decesul intimatului a fost adus doar la cunostinta instantei la data de 30.proc. c. b. data postei. Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus scoaterea de sub urmarire penala a înv.g. in 24 de ore de la comunicare.2009.2009Prin sentinta penala nr. pentru cei lipsa c.278^1.10.*** In speta : a.M. dupa data dispunerii solutiei de netrimitere în judecata. se ataca odata cu fondul 9.p. pune în discutie noua încadrare juridic . C.269 din 18. decesul intimatului constituie o împrejurare de fapt care afecteaza legalitatea solutiei de netrimitere în judecata b. b1 Cproc. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei. In temeiul art. pentru cei prezenti 11. in vederea refacerii urmaririi penale: a. orice persoana ale carei interese au fost vatamate prin hotarare 10. a admis plângerea formulata de petentul I. 278/1 al. in 3 zile de la pronuntare. în cursul cercet rii judec toresti.05. instanta dispune incetarea procesului penal in temeiul art. conform caruia acesta a decedat la data de 20. a introdus plangere la instanta competenta.pen.04. aceasta se va pronunta si in ceea ce priveste: a. b C. c încadrarea juridic dat faptei prin actul de sesizare urmeaz a fi schimbat : a. poate fi atacata separat. este o incheiere b. 8 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. 4787/301/2009 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in baza art. Recursul impotriva hotararii prin care instanta s-a desesizat si a restituit cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale se introduce: a. 13. Dac instanta constat . In cazul in care instanta a dispus restituirea cauzei la procuror. petentul I. instanta dispune schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse de procuror c. masurile asiguratorii si masurile preventive c. masurile de siguranta si masurile asiguratorii b. Pot introduce recurs impotriva hotararii prin care instanta s-a desesizat si a restituit cauza la procuror: a. în temeiul art.lit.. cu recurs c. unele masuri de siguranta 12.N. in vederea refacerii urmaririi penale. dispune schimbarea încadr rii juridice prin incheiere ***.

ca schimbarea temeiului de drept al solutiilor dispuse de procuror în cadrul solutionarii plângerii care nu este formulata de catre cel fata de care s-a dispus solutia nu este de natura a agrava situatia petentului în propria cale de atac.. în contradictoriu cu intimatul L.D. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei.p.02. 10 lit. daca ar fi cunoscut acest caz de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale. 2781 alin. a apreciat ca în temeiul dispozitiilor art. ar fi fost de încetare a urmaririi penale în temeiul art.2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. b) din Codul de procedura penala poate dispune schimbarea temeiului de drept al solutiilor dispuse de procuror.p Instanta a mai constatat ca decesul intimatului a fost adus doar la cunostinta instantei la data de 30. intimatul era decedat.*** In speta. solutia corecta ce ar fi trebuit dispusa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Prin ordonanta nr. conform caruia acesta a decedat la data de 20. fata de mentiunile acestui certificat. Dupa înregistrarea plângerii pe rolul instantei.03. b. I. la dosarul cauzei a fost depus certificatul de deces al intimatului L. la Judecatoria Brasov. Fata de situatia expusa cu privire la decesul intimatului.J.2009 când Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus solutiile de netrimitere în judecata a intimatului prin ordonanta nr.p. Sesizat fiind prin aceasta hotarâre cu solutionarea cauzei. dupa data solutionarii de catre prim-procuror a plângerii formulate conform art.. constituie o împrejurare de fapt care afecteaza legalitatea acestora. de asemenea. L.pen. invocate de catre reprezentanta Parchetului de pe lânga Judecatoria Brasov. Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus scoaterea de sub urmarire penala a înv. In consecinta. Instanta a apreciat.2009. 10 lit. data postei.p.178^1. fiind anterior solutiilor de netrimitere în judecata.p.pen. Tribunalul Brasov si-a declinat la rândul sau competenta de solutionare a plângerii în favoarea Judecatoriei Brasov. Curtea de Apel Brasov c. In temeiul art. 6843/P/2006.278^1. instanta competenta sa solutioneze conflictul de competenta este : a.M. a formulat plângere in temeiul art. a introdus plangere la instanta competenta.Cproc. ca la data de 23. 6843/P/2006 din 23.04. 313 din 8 iunie 2005. în temeiul art. petentul I.*** In speta. Tribunalul Brasov 66 . declinand competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Brasov. solutia este numai de netrimitere în judecata si nu poate constitui temei pentru învestirea instantei penale cu solutionarea actiunii civile *** Petenta D. 278 C.02. dispunând aceasta prin sentinta penala nr. la data de 31. si dupa sesizarea instantei cu prezenta plângere formulata de petent în baza art. 573 din 25.2005 aceasta instanta a admis exceptia necompetentei materiale.N. Curtea de Apel Brasov c.02.C. instanta competenta sa sesizeze nasterea conflictului negativ de competenta este : a. 14. însa prin sentinta penala nr.p.2009. b1 Cproc. Curtea de Apel Bucuresti 15.2009. 278/1 C. dupa data dispunerii solutiilor de netrimitere în judecata.N.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 lutiei nr.6843/P/2006 din 23. Instanta a constatat. 8 lit.N. deoarece în raport de oricare dintre temeiurile solutiilor de netrimitere dispuse.02.2009.C.02. Judecatoria Brasov b.pen. constatând ca acesta. g C.Cproc.

instantei de judecata b. organului de urmarire penala 67 . instanta: a. nu poate judeca actele din continutul infractiunii in privinta carora s-a pronuntat o hotarare definitiva c. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata: a. instanta : a. dosarul se restituie pentru ca inculpatul s fie trimis în judecat pentru toate actele materiale care intra in continutul infractiunii 2. prin declaratie oral data in fata instantei c. instanta dispune. alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata b. judeca numai actele materiale in privinta carora nu s-a dat o hotarare definitiva b. sesizeaza organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la noile acte materiale c. alte persoane care au participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 6. extinderea actiunii penale b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Extinderea actiunii penale 1. procurorului c. Instanta dispune extinderea actiunii penale prin: a. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata. prin incheiere. dispune extinderea actiunii penale cu privire si la aceste acte si procedeaza la judecare infractiunii in intregul ei 5. Dupa extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. instanta: a. incheiere 7. decizie c. sentinta b. restituie cauza la procuror pentru completarea urmaririi penale b. alte fapte prevazute de legea penala. competenta cu privire la extinderea actiunii penale revine: a. In cursul judecatii. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata c. Dupa extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. pronunta o hotarare in raport cu toate actele care intra in continutul infractiunii 4. Instanta dispune extinderea actiunii penale cand se descopera date cu privire la: a. desfiinteaza hotararea anterioara data pentru unele acte din continutul infractiunii 3. reuneste cauza cu aceea in care s-a dat o hotarare definitiva in privinta unora dintre actele materiale din continutul infractiunii c. judeca infractiunea in intregul ei b. procurorul dispune extinderea actiunii penale.

se descopera ca inculpatul savarsise cu doi ani inainte si un viol. la cererea procurorului sau din oficiu 8. Daca in cursul judecatii se descopera ca. alte fapte prevazute de legea penala. o alta persoana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala. instanta: a. alte acte materiale si alte persoane b. nu va dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte b. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 6. o alta persoana care a participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 3. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. Daca in in cursul judecatii pentru infractiunea de furt calificat. inculpatul ajutat de un complice a savarsit inca doua furturi succesive din acelasi depozit de materiale. avand legatura cu infractiunea pentru care inculpatul este trimis in judecata c. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. numai la cererea procurorului c. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane c. extinderea actiunii penale b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Extinderea procesului penal 1. Inculpatul a fost trimis in judecata pentru un furt dintr-un depozit de materiale. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. impreuna cu un alt invinuit. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul a fost ajutat de un complice. va dispune extinderea actiunii penale c. numai din oficiu b. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. Instanta dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. alte fapte si alte persoane 68 . instanta va dispune : a. in timpul comiterii unui furt dintr-un depozit. alte fapte si alte acte materiale c. nu va dispune extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 7. alte persoane care au participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 2. a distrus o alta cantitate de materiale existente acolo. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 4. o alta persoana care a participat impreuna cu inculpatul la savarsirea unei infractiuni b. extinderea actiunii penale c. instanta va dispune : a. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. instanta va dispune : a. alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata b. extinderea procesului penal cu privire la alte fapte 5. extinderea actiunii penale c. in aceeasi zi. savarsite de inculpat c.

prin incheiere. extinderea procesului penal pentru alte fapte c. 10. procurorul: a. procurorul prezent la judecata poate cere extinderea procesului penal si în ceea ce priveste aceast fapt . instanta poate dispune. din oficiu. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. instanta dispune extinderea procesului penal b. instanta poate sesiza organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul nu participa la judecata: a. instanta sesizeaza. instanta poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. nu este obligat sa puna in miscare actiunea penala pentru fapta descoperita b. iar procurorul nu participa la judecata : a. instanta dispune extinderea actiunii penale c. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. instanta este obligata sa extinda procesul penal din oficiu c. numai la cererea procurorului c. 11. din oficiu. obiectul judec tii nu se schimb . daca procurorul declara ca pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita c. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata. numai daca procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita b. organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 13. Instanta dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. Daca procurorul nu participa la judecata. numai dupa ce instanta a sesizazat organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 9. c. este obligat sa puna in miscare actiunea penala pentru fapta descoperita c. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. b. În cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru extinderea procesului penal pentru alte fapte: a. extinderea procesului penal pentru alte fapte 69 . la cererea procurorului sau din oficiu 12. instanta este obligata sa procedeze la judecarea cauzei in intregul ei 15. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita : a. instanta dispune. este obligat sa sesizeze organul de cercetare penala cpentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 14. instanta dispune numai la cererea procurorului. instanta pune în miscare actiunea penal si pentru fapta nou . numai din oficiu b. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. b. extinderea procesului penal pentru alte fapte b.

este obligat sa puna in miscare actiunea penala si cu privire la fapta respectiva b. numai la cererea procurorului c. desfiinteaza rezolutia sau 1 ordonanta atacata si retine cauza spre judecata (art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 16. c. instanta poate pune în miscare actiunea penal prin încheiere. instanta va dispune : a. nicio varianta din cele de mai sus 20. procurorul poate pune în miscare actiunea penal prin ordonant . avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata.lit. organul de urm rire penal competent pentru efectuarea de cercet ri cu privire la fapta descoperit 18. poate sa puna in miscare actiunea penala si cu privire la fapta respectiva c.alin. trebuie sa dispuna extinderea procesului penal pentru alte fapte c. instanta trebuie s sesizeze. c. când instanta extinde din oficiu procesul penal pentru alte fapte sau cu privire la alte persoane. procurorul este obligat sa ceara instantei extinderea procesului penal pentru alte fapte 21. prin încheiere. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul a fost ajutat de un complice la savarsirea unei infractiuni pentru care nu a fost trimis in judecata. procurorul prezent la judecarea cauzei : a. Sunt cazuri in care actiunea penala este pusa in miscare de catre instanta: a. c. când este sesizata prin rechizitoriul procurorului. instanta sesizeaz procurorul competent pentru punerea în miscare a actiunii penale. În cazul extinderii procesului penal pentru alte fapte: a.Cproc. Daca in sarcina inculpatului se descopera date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. În cazul extinderii procesului penal cu privire la alte persoane: a.c. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. 70 . instanta face aplicarea dispozitiilor privind schimbarea încadr rii juridice. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane c. pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 19. 278 . poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte b. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. procurorul prezent poate cere extinderea procesului penal cu privire la acele persoane. instanta : a. instanta nu poate dispune din oficiu extinderea procesului penal pentru alte fapte b. poate sesiza organul de urmarire penala competent. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul participa la judecata : a.pen). poate cere instantei extinderea procesului penal 17. b. instanta poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte. b.8. 22. b. În cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru extinderea procesului penal pentru alte fapte si procurorul nu participa la judecata. când instanta admite plângerea persoanei vatamate.

în baza art. În cadrul dezbaterilor : a. pot fi intrerupte pentru maxim 3 zile b. parte responsabila civilmente. parte responsabila civilmente.V. inculpat b. procuror. Procurorul si partile pot depune concluzii scrise: a. În cauza de fata. se poate da cuvantul si in replica. pot fi intrerupte pentru motive temeinice 5. declaratiile respective din timpul urmaririi penale nefiind niciodata retractate de catre vreun inculpat. si invers. numai la cererea presedintelui completului b. În cadrul dezbaterilor : a. ambii inculpati au fost asistati juridic de catre acelasi avocat desemnat din oficiu. inculpat b. În cadrul dezbaterilor. inculpat c. nu exista o ordine in care se da cuvantul b. parte responsabila civilmente. parte civila. parte vatamata. inculpat. parte vatamata 7. ordinea in care presedintele da cuvantul este urmatoarea : a. 8. procuror. 150 din 2 aprilie 2008 . procuror.(a) si alin. 2 lit. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva 71 . procuror. procuror. parte civila. parte civila. procurorul are cuvantul inainte de inculpat 2. Dezbaterile : a. este incident un caz de nulitate absoluta c. cauza a fost judecata in prima instanta de o judecatorie b. numai cand au fost cerute de instanta *** Prin sentinta penala nr. si S.C. pot fi intrerupte pentru maxim 24 de ore 6. pot fi intrerupte oricand. dar in ordinea prevazuta de lege c. instanta a constatat ca inculpatii au. instanta a condamnat pe inculpatii minori P. îl face vinovat de savârsirea faptei pe inculpatul S. inculpat.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Dezbaterile 1.***In speta : a. partea vatamata are cuvantul inaintea partii civile 3. procurorul are cuvantul inaintea partii vatamate c. parte vatamata. la o pedeapsa de câte 7 ani închisoare.V.3 teza I Cod penal. parte vatamata. parte civila. parte vatamata. procuror. parte vatamata 4. dar numai de presedintele completului de judecata c. întrucât inculpatul P. nu pot fi intrerupte b. Dezbaterile : a. La judecata pe fond a cauzei. ordinea in care presedintele da cuvantul este urmatoarea : a. inculpat. 197 alin. inculpat c. primul si ultimul caruia i se da cuvantul este inculpatul b. parte responsabila civilmente. În cadrul dezbaterilor. pentru savârsirea infractiunii de viol. parte civila. chiar daca nu au fost cerute de instanta c. parte responsabila civilmente. parte civila. în mod vadit.C. pot fi intrerupte pentru maxim 5 zile c. parte responsabila civilmente. inculpat. interese procesuale contrare.

întrucât inculpatul P. iar nu unul formal. si invers. în baza art. Ultimul cuvant al inculpatului: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Extras din decizia prin care s-a desfiintat hotararea primei instanteDreptul la aparare. este cuvantul pe care acesta il are in cursul dezbaterilor 2. c din Conventia europeana a drepturilor omului. ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarârii pronuntate în aceste conditii. 197 alin. nu a fost efectiva. apararea asigurata de avocatul din oficiu cu ocazia judecarii pe fond a cauzei. Ultimul cuvant al inculpatului are loc: a. instanta a constatat ca inculpatii au. nu i se poate replica inculpatului c. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva. 6 pct. este exercitat numai personal de catre inculpat c. a desfiintat în întregime hotarârea instantei de fond si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiasi instanta. instanta a constatat ca. În speta. instanta dispune reluarea urmaririi penale *** Prin sentinta penala nr. instanta suspenda judecata b. 72 . 2 Cod de procedura penala. Fata de aceste considerente instanta a admis recursurile inculpatilor. inainte de incheierea cercetarii judecatoresti 4. 2 lit. neacordarea lui se sanctioneaza cu nulitate relativa c.3 teza I Cod penal. ambii inculpati au fost asistati juridic de catre acelasi avocat desemnat din oficiu. si S. în mod vadit. respectiv Tribunalul Satu Mare. esentiale pentru solutionarea cauzei: a. la o pedeapsa de câte 7 ani închisoare.(a) si alin. declaratiile respective din timpul urmaririi penale nefiind niciodata retractate de catre vreun inculpat. interese procesuale contrare. 150 din 2 aprilie 2008 . conform art. dupa incheierea dezbaterilor c. y Ultimul cuvant al inculpatului sedinta de judecata etapa finala cu care se termina 1. doar presedintele completului ii mai poate pune intrebari b. În cauza de fata. este un moment procesual distinct de cuvantul pe care acesta il are in cursul dezbaterilor b. poate fi exercitat si prin reprezentant conventional 3.C.V. daca inculpatul doreste. în fapt.C. Daca in timpul in care are ultimul cuvant. inainte de a incheia dezbaterile b. 197 alin. In timpul in care inculpatul are ultimul cuvant: a. poate fi exercitat. si prin aparatorul ales sau desemnat din oficiu b. inculpatul releva fapte sau imprejurari noi. În consecinta. astfel cum este recunoscut de dispozitiile art. inclusiv cel asigurat din oficiu. trebuie sa aiba un caracter efectiv. pentru savârsirea infractiunii de viol. instanta a condamnat pe inculpatii minori P. Ultimul cuvant al inculpatului: a. instanta dispune reluarea cercetarii judecatoresti c.V. La judecata pe fond a cauzei. nu i se pot pune intrebari 5. îl face vinovat de savârsirea faptei pe inculpatul S. de vreme ce acesta a fost pus în situatia de a sustine pozitii procesuale în mod vadit contrare. 3 lit.

ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarârii pronuntate în aceste conditii. c din Conventia europeana a drepturilor omului. de vreme ce acesta a fost pus în situatia de a sustine pozitii procesuale în mod vadit contrare. Fata de aceste considerente instanta a admis recursurile inculpatilor. În speta. În consecinta.***In speta : a. 6 pct. trebuie sa aiba un caracter efectiv. 2 Cod de procedura penala. astfel cum este recunoscut de dispozitiile art. a desfiintat în întregime hotarârea instantei de fond si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiasi instanta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. este incident un caz de nulitate absoluta c. iar nu unul formal. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva. conform art. nu a fost efectiva. apararea asigurata de avocatul din oficiu cu ocazia judecarii pe fond a cauzei. 197 alin. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva Extras din decizia prin care s-a desfiintat hotararea primei instanteDreptul la aparare. instanta a constatat ca. inclusiv cel asigurat din oficiu. 3 lit. cauza a fost judecata in prima instanta de o judecatorie b. în fapt. y Deliberarea si hotararea instantei 73 . respectiv Tribunalul Satu Mare.

incetare a procesului penal 6. In cazul in care instanta a dispus reluarea dezbaterilor: a. nu se poate pronunta cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris b. poate acorda despagubiri civile b. nu pot fi intrerupte b. Cercetarea judecatoreasca si dezbaterile: a. cauza se repune pe rol b. mai intai asupra chestiunilor de drept c. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta nu a fost savarsita de inculpat 8. 1 lit. ambele pot fi reluate c. Solutiile care pot fi pronuntate printr-o sentinta sunt urmatoarele: a. se repune pe rol 4. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila : a. se restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale c. instanta penala lasa nesolutionata actiunea civila b. condamnarea. este obligata solutioneze actiunea civila in sensul respingerii ei c. se restituie procurorului pentru reluarea urmaririi penale b. In cazul in care instanta a pronuntat achitarea inculpatului intrucat fapta nu prezinta gradul de 1 pericol social al unei infractiuni (art. cand pronunta incetarea procesului penal in caz de retragere a plangerii prealabile b. mai intai asupra chestiunilor de fapt b. In cazul in care persoana vatamata nu s-a constituit parte civila. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila 10.Cproc. In cazul achitarii in baza art. instanta penala poate obliga la repararea pagubei materiale si a daunelor morale. instanta penala nu acorda despagubiri civile c. In cazul in care instanta a dispus reluarea cercetarii judecatoresti. Nu pot fi acordate desp gubiri civile dac : 74 . nu se poate pronunta cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii c. Completul de judecata delibereaza: a.b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 1. 10 alin. instanta de judecata: a. cauza se restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale c. condamnarea. potrivit legii civile 7.pen. achitare sau stabilire a unei sanctiuni administrative b. se poate pronunta cu privire la restituirea lucrului 9. fara o ordine prestabilita 2. achitare. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista c. condamnarea sau achitare c. cauza: a. numai dezbaterea nu poate fi reluata 3. b ) : a.10. instanta va pune in discutie imprejurarea care trebuie lamurita in aceeasi sedinta sau in alta sedinta in continuare 5. instanta penala: a. asupra chestiunilor de fapt sau de drept.lit.

Instanta penala nu acorda despagubiri civile: a. Fundulea s-a luat masura retinerii pe câte 24 de ore. instanta poate dispune disjungerea actiunii civile b. începând cu data de 23.*** In speta : 75 . instanta nu poate dispune disjungerea actiunii civile c. Judecatoria Lehliu Gara a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de câte 29 de zile pentru fiecare.2010 emise de Politia or. achitarea s-a pronuntat pentru c lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii. Impotriva solutiei instantei.2010. inculpatii au fost trimisi în judecata în stare de arest. inculpatii au declarat recurs la 19. instanta dispune obligatoriu disjungerea actiunii civile 12.b.2010 ora 02. La data de 23. pronunta incetarea procesului penal pentru cazul in care exista autoritate de lucru judecat c.2010. 77/P/20109 din 23.pen.00. C.I. este obligata solutioneze actiunea civila in sensul respingerii ei c.2010. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista c.03. pronunta incetarea procesului penal pentru cazul in care a intervenit decesul faptuitorului 14. instanta de judecata: a. organele de cercetare penala ale politiei judiciare Fundulea au început urmarirea penala fata de învinuitii S. numai dupa ce hotararea de condamnare a ramas definitiva b. Prin rechizitoriul nr.04. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta nu a fost savarsita de inculpat 13. de administratia locului de detinere *** La data de 12. cand pronunta incetarea procesului penal in caz de retragere a plangerii prealabile b. iar prin ordonantele de retinere nr.2010. poate acorda despagubiri civile b. In cazul achitarii in baza art. de indata. La data de 23. recursul fiind respins de Tribunalul Calarasi la 20. c.03. In cazul cand rezolvarea pretentiilor civile ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale: a. pronunta incetarea procesului penal pentru ca lipseste plangerea prealabila necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale b.Cproc. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila atunci cand: a. achitarea s-a pronuntat pentru c fapta nu exist . si S. 11. desi hotararea de condamnare nu este definitiva c.04. de la data de 24.2010.20.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. 16.10.03.2010 instanta a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatilor.03. Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara a pus în miscare actiunea penala fata de cei doi învinuiti. inculpatul condamnat este pus in libertate : a.2010. 533/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara. La data de 18. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila 15. Cand durata retinerii si a arestarii preventive este egala cu durata pedepsei pronuntate.00.03. achitarea s-a pronuntat pentru c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infractiuni. b.04.lit. ora 23. ora 02.03.

Prin ordonanta nr. masura retinerii expira la 24.04. pana la 24..03. Tribunalul Calarasi a respins recursul prin decizia nr. 533/P/2010 din data de 23.A.20. ora 02. 533/P/2010. S. mentinerea arestarii preventive c. organele de cercetare penala ale politiei judiciare Fundulea au început urmarirea penala fata de învinuitii S.*** In speta.03.04. La data de 24.2010. in camera de consiliu b. Prin încheierea de sedinta din data de 23. organele de cercetare penala au dispus numai prin rezolutie 17.00.A.2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara a fost pusa în miscare actiunea penala fata de cei doi învinuiti.p.I. obligarea inculpatilor la plata cheltuielile judiciare avansate de stat b.2010.00. dupa ramanerea definitiva a incheierii c.2010 ora 02.C. acesta va fi pus in libertate : a.00. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului Extras din incheierea prin care judecatoria s-a pronuntat asupra legalitatii si temeiniciei arestarii preventiveprin rezolutiile din data de 12.03.2010 ora 02.00.C.*** In speta.I.03.00 b.I. si D. începând cu data de 23. ora 23.p. La apelul nominal facut în sedinta din camera de consiliu au fost prezenti inculpatii. 19. in termen nelegal 18.2010. la 24. iar prin ordonantele de retinere nr. _ a respins ca neintemeiata propunerea de arestare preventiva a inculpatului D.03. ***La data de 23.A.00.p. C. Fundulea s-a luat fata de cei doi inculpati masura retinerii pe câte 24 de ore pentru fiecare.03. 143. Masura retinerii pe 24 de ore a fost dispusa începând cu data de 23. imediat dupa pronuntarea incheierii b.00 c.03. la expirarea perioadei retinerii 20. prima instanta a verificat legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. In solutionarea propunerii de arestare preventiva. instanta : _ a apreciat ca nu exista contrarietate de interese intre inculpati. la 26. si S.³f´ C.03. întrucât inculpatii au recunoscut savârsirea infractiunilor.2010 a Judecatoriei Lehliu Gara s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de câte 29 de zile pentru fiecare.03. si S. 77/P/20109 din 23. si S. I. în stare de retinere. pâna la data de 21. cu propunerea de arestare preventiva a inculpatilor: S. 18/26..*** In speta. masura arestarii preventive expira la 21. pe o perioada de câte 29 de zile.2010.2010 ora 02. C. la judecata in prima instanta : 76 .03.. sub nr.2010 ora 02.2010 ora 02.p. prima instanta a dispus : a.lit. ca urmare a respingerii propunerii de arestare preventiva a inculpatului D.03.148.*** In speta.2010.2010 emise de Politia or. ora 02. si nu exista cazul prevazut de art.03. constatand ca în privinta acestuia nu sunt întrunite conditiile prevazute de art.2010. prin incheiere motivata c.2010 ora 02. referatul întocmit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu Gara nr..03. de la data de 24.00.03. s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Lehliu ± Gara. pana la 24. în fata instantei acestia dând mai multe amanunte legate de modalitatea comiterii faptelor _ a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor S. constatand legalitatea si temeinicia arestarii preventive.03.2010. ora 02.2010 a declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu-Gara dar si inculpatii S. si-au mentinut declaratiile date în faza de cercetare penala.00.C.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. 392/249.

2 lit. c. cu începere de la 14 ianuarie 2009.09.Cpen este de competenta tribunalului 24.2009.05. Procurorul a pus in miscare actiunea penala in data de 14.Cpen. a infractiunii de dare de mita. prima instanta a procedat la verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestului preventiv în privinta inculpatilor la data de 05. iar în baza art. a dispus revocarea masurii arestului preventiv pentru inculpatul minor c.2009 a fost începuta prin rezolutie urmarirea penala sub aspectul savârsirii de catre inculpatul C. 139 alin.01.alin.Cpen este de competenta judecatoriei.*** In speta.1. cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului c.2009 si a inaintat Tribunalului Vaslui referatul cu propunerea de arestare preventiva a inculpatului. Prin încheierea nr. Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul. S-a dispus emiterea de îndata a mandatului de arestare preventiva. instanta : a. a fost revocata masura arestului preventiv. Acesta a formulat recurs prin posta luni 28. acesta fiind prezent la pronuntare. cheltuielile judiciare au ramas în sarcina inculpatilor arestati preventiv *** Prin încheierea nr. dovada fiind si semnatura lui pe minuta.*** In speta : 77 .*** In speta : a.2009 s-a dispus arestarea lor preventiva.A.I. orele 16.2 lit.2009. orele 16. recursul este formulat in termen.2009. dispunand mentinerea arestului preventiv numai pentru inculpatul P. recurentul va fi obligat la plata cheltuielile judiciare avansate de stat in recurs *** La data de 13. a 29 ± a zi de arest preventiv este 11 februarie 2009 c.P.211. Inculpatul a fost retinut preventiv timp de 24 de ore.I.01..Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. iar prin încheierea din 19. 68/25.2009.01.211. cu înca 30 de zile. 2 C. intrucat sambata si duminica sunt zile nelucratoare b. a fost admis recursul declarat de inculpatul C.00. (minor) au fost retinuti pe o perioada de 24 ore.b. apararea inculpatilor nu putea fi facuta de acelasi avocat din oficiu b.09.pen. Inculpatii au fost trimisi în judecata in stare de arest.alin.01.8962/296/2009. masura retinerii a expirat la data de 14.05. iar infractiunea prevazuta de art.2009. 1 din 14 ianuarie 2009 instanta a admis propunerea de arestare preventiva pe 29 de zile.I. c.06.alin.2009-ora 15. începând cu data de 13.2009 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr. pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. Încheierea penala a fost adusa la cunostinta inculpatului vineri 25. începând cu data de 18. 21.09.*** In speta : a. nu poate fi decat o judecatorie b.01.3. a dispus inlocuirea masurii arestului preventiv pentru inculpatul minor OBSinfractiunea prevazuta de art.2009. si A.211.pr. Primind dosarul. 23. La 19.b.00.P. recursul este tardiv formulat c.1. s-a admis sesizarea Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare si în consecinta s-a dispus prelungirea arestului preventiv fata de inculpatul R. 22.00 b. recurentul nu a executat nicio zi de arest preventiv *** Inculpatii P. a fost casata încheierea recurata.

OBSart.P. Instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv.P. prelungirii sau mentinerii masurii preventive (art.lit. incheierea din 15. 211 alin 1.p.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a.p.05. o masura educativa c. o masura de siguranta b. numai una dintre urmatoarele doua solutii : achitare sau incetarea procesului penal b.*** La data de 19.2009-ora 14.p.06. de art. atunci cand pronunta o hotarare prin care a dispus : a. cu executare la locul de munca 29.75.00 b. o pedeapsa cu inchisoare. inculpatul minor avea cel putin 16 ani impliniti b. exceptia nelegalei sesizari a instantei cu privire la propunerea de luare a masurii arestarii preventive a inculpatului I.2009-ora 15. si A. Cand instanta nu s-a pronuntat asupra actiunii civile. Instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv. la data de 19.c Cpen. 1 C. in 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii 31.2009 s-a dat in camera de consiliu 25.05.P .05. rap. 149^1 alin. (minor). propunerea de arestare preventiva este respinsa ca nelegala **** Extras incheiere de respingere ca nelegala a propunerii de arestare preventive pentru nelegala sesizare a instanteiPrin încheierea instantei din data de 03. 197 alin. masurile asiguratorii: a. incetarea procesului penal c. Din speta se deduce cu certitudine ca : a. se poate retine cel putin o circumstanta agravanta judiciara OBSla stabilirea dispozitiilor aplicabile cu privire la masura retinerii si arestarii preventive se are in vedere varsta invinuitului sau inculpatului de la data la care se dispune asupra luaerii.A.2009. 2 C. nulitatea incidenta : a. cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei 30.csavarsirea infractiunii de catre un infractor major impreuna cu un minor o circumstanta agravanta legala 28.pentru o durata de 29 de zile. atunci cand pronunta : a.06. A.2009. inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile.p. P. pentru savârsirea a doua infractiuni de tâlharie prev.05. se acopera prin audierea inculpatului direct in fata instantei b. durata arestului preventiv inceput sa curga de la 19. o pedeapsa cu inchisoare. Daca inainte de a formula propunerea de arestare preventiva procurorul nu a procedat la ascultarea invinuitului. inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile c. 160 ). incheierea din 05. Judecatoria Bacau a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor P. S-a constatat nelegala sesizare a instantei de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 78 .b.00 c. .2 lit. la art. ordonanta de retinere a expirat la 19. 35685/299/2009 al Judecatoriei Sector 1 Bucuresti a fost admisa în baza art.2009 pronuntata în dosarul nr. este conditionata de producerea vreunei vatamari c.A.pentru o durata de 19 zile. in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii b.2009 s-a dat in camera de consiliu c. masurile asiguratorii inceteaza de drept.11.

Instanta a apreciat ca în conditiile în care inculpatul nu a fost citat potrivit disp. fara ca dupa acest moment si eventual pâna la punerea în miscare a actiunii penale sa se faca demersuri pentru gasirea inculpatului IPI. prin audierea inculpatului potrivit art..10. 211 alin.2009. potrivit carora nerespectarea dispozitiilor privind sesizarea instantei este sanctionata cu nulitatea absoluta. precum si prevederile art. s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale fata de inculpat.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 1 Bucuresti prin Referatul nr. a si b Cod penal. respectiv la data de 22. iar cel de al doilea proces verbal de cautare fiind întocmit a doua zi dimineata.p.1 lit. Instanta a constatat ca în cauza s-au întocmit doua procese verbale de cautare de catre organele de politie cu prilejul efectuarii unor verificari la domiciliul inculpatului. 18064/P/2009 din data de 22. 149^1.p.b si c si alin.p. alin.10.2 ind. primul fiind întocmit la data de 21.00.b si c si alin. astfel încât neaudierea acestuia de catre procuror înainte de formularea propunerii de arestare si pentru acesta nu apare ca fiind justificata. instanta a apreciat ca nu se poate pune problema acoperirii vatamarii prin audierea inculpatului direct in fata instantei in aceasta calitate asa cum a sustinut reprezentantul Ministerului Public. Totodata.p.10. 1491 alin. cautarea inculpatului de catre organele de cercetare limitându-se la întocmirea a doua procese verbale din care nu rezulta ca inculpatul ar fi disparut de la domiciliu.p.p. 211 alin. Prin ordonanta nr.b si c si alin. 10 C. poate fi luata numai dupa ascultarea acestuia de catre procuror si de catre judecator. 197 C. de art. Avand in vedere aceste aspecte.10. 197 alin. 18064/P/2009 din 22. alin. legiutorul prevazând aceasta obligatie a organelor judiciare folosind conjuctia ³si´.2 ind.1 lit.C. 175 si urmatoarele Cod procedura penala la adresa cunoscuta sau prin nota telefonica (în conditiile în care ceilalti inculpati si martorul audiat au aratat ca au luat legatura telefonic cu inculpatul.00.2009.1.2 lit. a si b Cod penal. de art. orele 07. potrivit art.10.p. alin.p.p. La acesata ultima data si tot la ora respectiva a fost începuta urmarirea penala fata de inculpat pentru savârsirea infractiunii de tâlharie prev. ocazie cu care la adresa respectiva a fost gasita mama inculpatului care a sustinut ca IPI este plecat de câteva ore cu fratele sau aratând totodata ca nu stie locul unde se afla cei doi.2008 s-a dispus începerea urmaririi penale fata de învinuitul IPI sub aspectul savârsirii infractiunii de tâlharie prev. art. 211 alin. astfel încât cu un minimum de demersuri se putea afla numarul de telefon al acestuia din urma) nefiind emis nici mandat de aducere pentru inculpat. nulitatea absoluta neputand fi acoperita si nefiind conditionata de producerea vreunei vatamari.1 lit. a fost respinsa ca nelegala propunerea Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.1. Prin rezolutia din data de 22. alin. nu s-au facut demersurile prevazute de lege pentru încunostiintarea inculpatului iar din cele doua procese verbale de cautare nu se poate trage concuzia ca inculpatul ar fi fost disparut sau s-ar fi sustras de la urmarirea penala asa cum se sustine în propunerea de arestare preventiva. pentru a putea fi interpretat textul legal in sensul acoperirii în instanta a neregularitatii rezultând din neaudierea inculpatului de catre procuror.2 lit. ocazie cu care dupa cum rezulta din continutul acestuia nu a fost gasita la adresa respectiva nicio persoana.2009. 150.. de art.2 ind.2 lit.2009 iar în baza dispozitiilor art. cheltuielile judiciare avansate de stat fiind lasate în sarcina acestuia.1.p. pentru savarsirea infractiunii de tâlharie prev. masura arestarii inculpatului. 79 . 7 C. potrivit art. nefiind suficienta ascultarea numai de catre procuror sau numai de judecator. ora 22. a si b Cod penal. 2 C.

. respinge propunerea de prelungire a starii de arest pentru inculpatii P.A. prelungirea. începând cu data de 13 mai 2009.A.00 PENTRU ACESTE MOTIVE. pentru solutionarea acesteia Aparatorul ales al inculpatului B. L. În baza art.G. mentinerea OBSluarea.M.G . motiv pentru care. pune concluzii de respingere a cererii formulata de aparatorul inculpatului B. B.A. mentinerea (faza judecatii). revocarea c.M.A. orele 13.începând cu data de 29 mai 2009. ca nefondata Tribunalul. pentru inculpatul L. D privind amânarea cauzei în vederea pregatirii apararii este întemeiata.2009. astfel ca.A.2009 pronuntate de Curtea de Apel Pitesti.proc. Având în vedere faptul ca inculpatii C. 159 alin. luarea.. Cu privire la masura arestarii preventive. a solicitat disjungerea cauzei în ce-l priveste pe clientul sau. Aparatorul inculpatului B.00. avocat F. pentru inculpatii P.Serviciul Teritorial Pitesti.G. considera ca solicitarea formulata de d-ul avocat F. Inlocuirea se judeca in sedinta publica ***** Extras incheiere nr. sedinta Camerei de Consiliu din 11 mai 2009S-a luat în examinare.. B.P. având ca obiect prelungirea duratei masurii arestarii preventive privind pe inculpatii P.A. F. în vederea pregatirii apararii. si fixeaza termen de judecare a ei la data de 12. F.pen. la Curtea de Apel Pitesti.. întrucât nu a avut posibilitatea de a studia actele dosarului. prima instanta va judeca intotdeauna in sala de consiliu urmatoarele cereri : a.L. luarea. reitereaza cererea privind amânarea cauzei în ceea ce-l priveste pe acesta. prelungirea b. 322/R si respectiv 321/R din data de 08. IN NUMELE LEGII DISPUNE:: Disjunge propunerea de prelungire a starii de arest a inculpatului B.Cproc. urmeaza sa fie admisa si sa se disjunga judecarea propunerii la data de 13 mai 2009.M.pen. începând cu data de 22 mai 2009. ora 13.L. instanta dispune parasirea salii de judecata si de catre acestia Reprezentantul DNA reformuleaza sesizarea în ceea ce-i priveste pe inculpatii C.D. motivând ca nu si-a putut pregati apararea. M.. aflati în arestul I.36/CCTribunalul Arges.290..05. inlocuirea. si S.S si S. L. În baza dispozitiilor art. pentru solutionare în prima instanta. 80 .S. având în vedere ca acestia au fost pusi în libertate prin deciziile Curtii de Apel Pitesti si solicita admiterea acesteia si prelungirea duratei arestarii preventive. urmând a o admite si a dispune disjungerea cauzei pentru inculpatul B A.. tribunalul declara sedinta secreta si dispune evacuarea din sala a partilor care nu au legatura cu cauza.L..penala.iar pentru inculpatul B.. recursul împotriva încheierii prin care a fost respinsa cererea clientului sai de liberare provizorie sub control judiciar Sustinerea aparatorului este reala.J. Tribunalul considera cererea întemeiata. astazi având termen si la Curtea de Apel Pitesti Reprezentantul DNA.38 c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 32..05. inlocuirea. au fost pusi în libertate prin deciziile penale nr.7 Cod proc.M.Arges.00. luarea. sesizarea Parchetului de pe lânga ICCJ ± DNA . fixând termen la data de 12 mai 2009. în baza art.orele 13.. F. întrucât astazi a sustinut. prelungirea (faza de UP).

b si art.b) si art. 85 alin 4 din Legea nr. de art. Judecatoria Iasiautoritate de lucru judecatin baza art. si ped. **** Extras din sentinta penala nr.85.2008 .2 lit. Având în vedere dispozitiile art. prev. 13/2007 Desi fapta inculpatului. 85 alin 4 din Legea nr. 13/2007) Existenta autoritatii de lucru judecat fiind o cauza care împiedica exercitarea actiunii penale. 149 alin.penala Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronuntare Pronuntata în sedinta publica.10 lit.j Cproc. desi faptele retinute în sarcina inculpatului au primit încadrari juridice diferite (art. astazi 11 mai 2009. 85 alin 4 din Legea nr. a) Cod penal . instanta. modificata prin decizia penala nr. identitatea de persoane si identitatea de obiect. de art.11/1 Cod procedura penala.12. de art.11 pct. înlocuieste pentru cei cinci inculpati masura arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu .S.pen a incetat procesul penal pornit împotriva inculpatului LSM.13/2007 cu aplicarea art. prev. fiind îndeplinite cele doua elemente identice între cauza judecata si cauza ce urmeaza a fi solutionata.1611 din 31. astfel cum a fost aceasta retinuta prin actul de sesizare a instantei.alin.281 Cod penal. 10 lit. 13/2007 cu aplicarea art.85 alin. mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr. în baza art. a fost condamnat definitiv prin sentinta penala sus-citata Instanta a constatat ca în cauza exista autoritate de lucru judecat.4 din Legea nr. 145 Cod proc. si ped. pct. 214 din 15.la art. pentru savârsirea infractiunii prev. de art.pen.05. retinându-se ca inculpatul în perioada februarie-aprilie 2004 a executat lucrari de racordare la reteaua nationala de energie electrica a unui numar de sase parti vatamate în conditiile în care nu poseda autorizatia ceruta de lege.2 lit.281 Cpen. pentru fapta retinuta în sarcina sa in prezenta cauza. Pentru a pronunta aceasta sentinta.12. de art. constituie infractiune instanta nu a dispus condamnarea inculpatului pentru urmatoarele considerente: prin sentinta penala nr. pentru savârsirea infractiunii de Äexercitare fara drept a unei profesii´. 81 .2007 a Tribunalului Iasi. a dispus incetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L.12 rap.a Cod penal. instanta a retinut ca fapta inculpatului LSM care în perioada februarie-aprilie 2004 a executat pe raza comunei Hadâmbu mai multe instalatii electrice prin racordare la reteaua nationala de energie electrica fara a poseda autorizatia ceruta de lege si atestatul pentru certificarea cunostintelor tehnice în domeniul energetic întruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. j) Cproc.S.11.2007 a Judecatoriei Iasi.13/2007 potrivit carora Äexecutarea sau folosirea de instalatii clandestine în scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani´ instanta constata ca inculpatul. pentru savârsirea infractiunii prev. la Tribunalul Arges-Sectia penala.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 În baza art.2008 a Curtii de Apel Iasi s-a dispus condamnarea inculpatului L.3953/19. 37 lit.04.581 din 11. respectiv art. din Legea nr. 146 alin.4. 37 lit.

al procurorului b. 15 zile c. partilor care au lipsit atat la judecata. minuta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y structura si comunicarea hotararii 1. prin care s-a amânat pronuntarea pentru data de 21.05. parte introductiva. cat si la pronuntare 6.05.2009 si 21. neprevazut in Codul de Procedura Penala OBSa se evita confuziilecel mult 20 de zile de la pronuntare = termen maxim in care trebuie redactata hotararea.05. instanta a amanat pronuntarea depasind termenul admis de lege c. inculpatului care a lipsit de la judecata 4. la pronuntare c.2009 fac parte integranta din hotararea pronuntata b.*** Mersul dezbaterilor si sustinerile pe fond ale partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 14. cat si la pronuntare 5. la judecata b.2009. la judecata b. In hotararile instantelor militare trebuie sa se indice gradul militar: a. incheierile de sedinta din datele de 14. numai pentru membrii complertului de judecata c. cand din nou pronuntarea a fost amanata pentru data de 25. atat la judecata. cat si la pronuntare b. partilor. cand a fost pronuntata hotararea. expunere si dispozitiv c.05.2009. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica partilor care au lipsit: a. cel mult 15 zile de la incheierea dezbaterilor = termenul maxim pentru care se pot amana deliberarea si pronuntarea 7. pentru data de 25. al inculpatului militar 3. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica: a. la pronuntare c.05. parte introductiva si dispozitiv 2.05. Termenul in care instanta este obligata sa comunice hotararea este : a. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica inculpatului detinut care a lipsit: a. parte introductiva. Hotararea prin care instanta penala solutioneaza fondul cauzei trebuie sa contina: a. In speta : a. expunere si dispozitiv b.2009 nu s-a mai intocmit o incheiere de sedinta 82 . atat la judecata. chiar daca au fost prezente atat la judecata. 20 de zile b.2009. cat si la pronuntare c.

deoarece in cauza nu s-au incalcat regulile de citare. va fi respinsa. partea vatamata. in cadrul recursului c. Inculpatul recurent participa la primul termen al judecatii in recurs. va fi admisa. inmanarea citatiei cu trei zile inainte de termenul fixat pentru judecata in prima instanta 3. va fi respinsa. desi instanta avea obligatia de a-l cita. in fata instantei de apel b. nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda citatia. pentru citarea nelegala a inculpatului c. inculpat. daca sunt cauzate de un caz fortuit sau de un caz de forta majora 83 . oricare parte. numai daca sunt cauzate de un caz fortuit b. Imposibilitatea de prezentare la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs si imposibilitatea de a incunostinta instanta despre aceasta impiedicare constituie caz de contestatie in anulare : a. cererea de contestatie in anulare pentru citare nelegala se poate introduce numai personal de partea interesata 5. argumentand ca nu a fost citat. numai pentru propria sa citare nelegala 4. Cererea de contestatie in anulare: a. neemiterea citatiei in cadrul judecarii apelului b. instanta nefiind obligata sa-l citeze pe inculpat c. in prima instanta 2. cazul de contestatie in anulare poate fi invocat de orice parte din proces. Nelegalitatea procedurii de citare poate fi invocata pe calea contestatiei in anulare de catre: a. incalcarea procedurii de citare a avut loc la judecarea cauzei in cadrul apelului c. in fata instantei de recurs c. pentru citarea nelegala a partii vatamate b. Constituie caz de contestatie in anulare : a. La acest termen se solutioneaza recursul. dar numai in legatura cu nelegalitatea citarii sale b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC ± contestatia in anulare y cazurile de contestatie in anulare 1. inculpatul nu mai este citat. deoarece judecata in recurs nu se poate desfasura in lipsa inculpatului b. Vicierea procedurii de citare constituie caz de contestatie in anulare daca vicierea a avut loc pentru judecarea cauzei: a. deoarece participarea inculpatului la judecata este obligatorie doar in ipoteza in care acesta este arestat 6. Inculpatul introduce contestatie in anulare. numai daca sunt cauzate de un caz de forta majora c. Sunt cazuri de limitare a dreptului de a introduce contestatie in anulare pentru vicii de procedura in ceea ce priveste citarea : a. Pentru al doilea termen.

impotriva oricarei decizii 12. a) . cauza de nepedepsire prevazuta de art. 11. Constituie caz de contestatie in anulare faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal dintre cele prevazute in art. Contestatia în anulare intemeiata pe nelegalitatea procedurii de citare in cadrul judecarii recursului: a. j). art.e ). Constituie motiv de contestatie in anulare: a. faptul c instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de achitare cu privire la care existau probe la dosar. 10 alin.Cpenal 15. b. : a. faptul c împotriva unei persoane s-au pronuntat dou hot râri definitive pentru aceeasi fapt . 1 lit. faptul c dou sau mai multe hot râri definitive nu se pot concilia. c. numai impotriva unei hotarari definitive b. c. 255 alin. la termenul la care s-a judecat cauza de cãtre instanta de recurs se afla în stare de detinere. fiind în imposibilitatea de a se prezenta 10. cand executarea hotararii se face impotriva altor persoane decat autorul infractiunii b. cand doua sau mai multe hotarari nu se pot concilia 13. Se poate introduce contestatie în anulare : a. împlinirea termenului de prescriptie pentru infractiunea de fals în înscrisuri oficiale. priveste orice viciu care afecteaza procedura citarii 14. impotriva oricarei sentinte care nu pot fi atacata cu apel c. 10 alin. priveste numai viciile privitoare la inmanarea citatiei si dovada indeplinirii procedurii de citare c. cu privire la care existau probe in dosar c. la termenul la care s-a judecat cauza de catre prima instanta. Se poate face contestatie în anulare când partea dovedeste ca: a. b. 10 alin. la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs se afla încorporat. 1 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. Se poate face contestatie în anulare când instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la: a. a fost în imposibilitate de a se prezenta. fiind în imposibilitate de a se prezenta si de a încunostinta despre aceasta situatie. Se poate introduce contestatie în anulare : a. cand procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost indeplinita conform legii c. 182. lipsa plângerii prealabile pentru infractiunea prevazuta de art. f) . c. 1 lit. art. (3) cod penal. cu privire la care existau probe in dosar 8. cu privire la care existau probe in dosar b. priveste numai viciile privitoare la operatiile de emitere a citatiei b. b. fiind internatã în spital.i1 ). Constituie motive de contestatie în anulare: a. lipsa partii nelegal citate la prima instanta si invocata in apel b. lipsa partii nelegal citate in fata instantei de recurs 84 . lipsa partii nelegal citate la judecata in apel si invocata in recurs c.

b) este: a.pen. daca partea a cerut termen pentru pregatirea apararii b. partea vatamate a declarat ca isi retrage plangerea prealabila dupa ramanerea definitiva a hotararii b. Contestatia in anulare. partea este considerata prezenta prin reprezentare c. ca nefondat OBS recursul imp.10.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 16. neintemeiata c. Constituie caz de contestatie in anulare intemeiata pe art.pen 22.Cproc. in principiu. admisibila numai in baza dovezilor din care rezulta imposibilitatea de prezentare in fata instantei de recurs 17. intemeiata pe art. nulitatea intemeiata pe viciul procedurii citarii nu este acoperita prin prezenta avocatului 21. viciul procedurii citarii nu constituie motiv de contestatie in anulare. inculpatul a decedat si o copie dupa actul de deces a fost depusa la dasarul cauzei pina la momentul pronuntarii instantei de recurs 18. Recursul declarat de partea vatamata impotriva incheierii prin care s-a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea : a. in principiu.386. si se va examina pe fond b.Cod proc. in toate cazurile. partea vatamata si inculpatul s-au impacat in fapt. Contestatia in anulare. este inadmisibil c.386. pentru aceeasi fapta : a. este de competenta instantei care a pronuntat prima hotarare 19.alin. admisibila sau inadmisibila. este. poate fi dovedita cu orice mijloc de proba b. iar aceasta nu a luat in considerare solicitarea sa de a se amana cauza. este. contestatia in anulare intemeiata pe art. Daca procedura de citare nu a fost indeplinita conform legii. impotriva deciziei instantei de recurs prin care s-a respins recursul inculpatului contra incheierii instantei de apel prin care s-a mentinut starea de arest : a. Daca procedura de citare nu a fost indeplinita conform legii. este. incheierii de prelungire sau inlocuire a AP numai inculpat + procuror 85 . dar declaratia de impacare nu a fost depusa niciodata la dosarul cauzei c. dintre cele prevazute de art. urmand sa fie examinata pe fond b. este inadmisibila c. va fi respins. in cazul in care se invoca pronuntarea a doua hotarari definitive impotriva aceleiasi persoane. Daca partea a instiintat instanta de recurs despre impiedicarea de a se prezenta la judecata.lit.lit.c) : a. dar partea a fost prezenta la judecata in recurs: a. dar partea a fost reprezentata printr-un avocat la judecata in recurs: a.1.c. admisibila. viciul procedurii citarii constituie motiv de contestatie in anulare c. admisibila. nulitatea intemeiata pe viciul procedurii citarii este acoperita prin prezenta partii 20. in raport de cauza concreta la care face referire contestatorul. dupa caz. inadmisibila b.386. poate fi formulata de procuror c. viciul procedurii citarii nu constituie motiv de contestatie in anulare b.lit.

1458/25. 7286/320/2008. precum si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis in baza acesteia.2009.pen. pertinenta si concludenta b.2008.2008. precum si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis in baza acesteia. pronuntata de Tribunalul Mures solicitand anularea uneia dintre acestea. este supusa numai recursului c. in dosarul nr. 1458/25.B.11. sub nr. 24.278 .2008. 1257/28. sentinta prin care Judecatoria Targu-Mures a solutionat contestatia in anulare: a.769. detinut in Penitenciarul Targu-Mures a formulat contestatie la executare cu privire la sentinta penala nr. sub nr. Contestatorul a aratat ca cele doua hotarari de contopire au fost pronuntate pentru aceleasi pedepse cu inchisoarea ce ii fusesera aplicate si ca in baza lor au fost emise 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii. in dosarul nr. definitiva prin nerecurare. 1821/320/2009. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. Cererea petentului. contestatorul-condamnat F. respectiv sentinta penala nr. formulata la termenul solutionarii plangerii intemeiate pe 1 art.2008.*** In speta. detinut in Penitenciarul Targu-Mures a formulat contestatie la executare cu privire la sentinta penala nr.Cproc. Judecatoria Targu-Mures : a. prin care solicita incuviintarea si administrarea probei testimoniale (audierea in calitate de martori a doua personae) : a. 1458/25.2008 25. este definitiva OBShotararile atacate vizeaza o modificare a pedepsei (se refereau la contopirea pedepselor)sunt sentinte pronuntate in materia executarii hotararilor penalecalea de atac = numai recursul *** Extras din sentinta penala nr.11. Judecatoria Targu-Mures : a. definitiva prin nerecurare si sentinta penala nr. va desfiinta sentinta penala nr. Instanta a constatat ca prin cele doua hotarari au fost contopite aceleasi pedepse cu inchisoarea ce ii fusesera aplicate contestatorului si ca in baza acestor hotarari au fost emise 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii. pronunta o sentinta 26.11.11.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 23. este admisibila in masura in care proba este utila. contestatorul-condamnat F. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures.04. definitiva prin nerecurare si sentinta penala nr. 1257/28. definitiva prin nerecurare.2008 c.*** In speta.11.11. 1458/25. 86 . pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. respectiv sentinta penala nr. 7446/320/2008.2008.11. 1257/28. in dosarul nr. va anula mandatul de executare a pedepsei emis in baza hotararii desfiintate c. va califica cererea petentului ca avand natura juridica a unei contestatii in anulare b. in dosarul nr. pronuntata de Tribunalul Mures solicitand anularea uneia dintre acestea.*** In speta.11.04. este supusa apelului b. este admisibila in masura in care administrarea probei nu intarzie solutionarea plangerii in termenul prevazut de lege si indeplineste conditiile generale de admisibilitate a probelor *** Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures in data de 10. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures.B. 7446/320/2008. 1458/25. sedinta publica din 25 mai 2009prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures in data de 10. 7286/320/2008. nu este admisibila c.2009. va desfiinta sentinta penala nr.2008. 1821/320/2009. va judeca cererea dupa calificarea juridica data acesteia de catre petent b.

inculpatul a fost audiat în sedinta publica din 13.1.alin.10. 192 alin. fara a-l mai întreba direct pe recurent daca accepta sau nu sa dea declaratie. s-a retinut ca: Äaparatorul intimatului inculpat. În cursul efectuarii cercetarii judecatoresti.386.C.lit. 1320/2008. definitiva prin neatacare. art.10. 1904/19. 7286/320/2008. 11 pct. intemeiata pe dispozitiile art.20207180/2006.M.2009 ***Prin sentinta penala nr. contestatia in anulare : a.proc.2007.C. 27.C.386.2008 a ramas definitiva in recurs. Curtea de Apel Bacau. 1458/25.2009 _ va desfiinta sentinta penala nr.pen 28. a casat in intregime decizia tribunalului si a mentinut ca fiind legala si temeinica hotarârea primei instante. Pronuntata in sedinta publica azi. 25.02.10. 1257/21. 1257/21. Tribunalul Botosani a admis apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Botosani si.Cproc. inculpatul I.461. d.02. prin decizie c. s-a dispus condamnarea inculpatului D. prima care a ramas definitiva este sentinta penala nr.pen. in temeiul sentintei penale nr. in timp ce sentinta penala nr. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr.2008 _ va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr.02.pen) _ constata ca dintre cele doua hotarari judecatoresti.2008. 1458/25.2008 _ va mentine starea de arest a condamnatului. av.lit. 3 C.2008 In temeiul art. Inculpatul fost achitat si i s-a aplicat o amenda administrativa în cuantum de 500 RON. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru condamnat. va fi respinsa. Împotriva deciziei penale a declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Bacau.*** In speta. prin decizia penala nr. la pedeapsa închisorii 5 luni. în baza disp.11. procedând în prealabil la audierea inculpatului care arata ca nu recunoaste fapta pentru care a fost trimis în judecata.02. instanta competenta sa judece contestatia in anulare va dispune : a.2008. in temeiul art. in baza sentintei penale nr. Prin decizia penala nr. definitiva prin neapelare si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. Prin decizia penala nr.Cproc. desfiintarea propriei decizii date in recurs b. intrucat contestatrorul si-a exercitat in recurs de dreptul la tacere b. a fost achitat. a introdus contestatie in anulare. la art.*** In speta.12.2007 el nerecunoscând comiterea faptei.05.30/15.05. emis in data de 17. la data de 12. d Cod procedura penala. a admis recursul declarat de Parchet.Cproc. va fi solutionata de Curtea de Apel Bacau c.2008 pronuntata de Tribunalul Bacau. a rap. desfiintarea sentintei pronuntate de prima instanta *** Extras din decizia Curtii de ApelPrin sentinta penala nr.2008. In preambulul deciziei pronuntate de instanta de recurs. Instanta de recurs a consemnat punctul de vedere al aparatorului. 2 lit. arata ca inculpatul nu doreste sa dea declaratii în fata instantei de recurs"'.2007 pronuntata de Judecatoria Bacau în dosarul nr. Impotriva deciziei din recurs. N.04. 10 lit. 100/A/21.11. 1532/2008.840 din 24. l-a condamnat la o 87 . s-a admis apelul inculpatului. D.2007 pronuntata de Judecatoria Botosani.e. emis in baza acesteia la data de 23. va fi admisa. 1257/21.2009 de Judecatoria Targu-Mures.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Instanta _ a calificat cererea petentului ca avand natura juridica a unei contestatii in anulare.11.09. Impotriva sentintei penale a declarat apel inculpatul. si nu aceea a unei contestatii la executare (art. 241/A/20.pen.

numai deciziile b. numai sentintele c. numai sentintele c. desi acesta fusese prezent în instanta. orice hotarare penala definitiva b. ca nefondat.a). cat si deciziile 5. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art. instanta: a.2008 a Curtii de Apel Suceava. poate fi o sentinta sau o decizie c.386. va dispune desfiintarea deciziei penale atacate si anularea formelor de executare emise în cauza b.02. inculpatul nu a fost audiat. a acestuia. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.lit. y hotarari penale susceptibile de contestatie in anulare 1. solutionat prin decizia penala nr. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.d) : a.lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare. prin care s-a solutionat fondul cauzei c. iar solutiile pronuntate de instantele de fond si apel erau contradictorii: achitare (fond).386. impotriva : a. oricarei hotarari penale definitive prin care s-a solutionat fondul cauzei 6. hotararii penale definitive pronuntate de instanta de recurs. instanta de recurs nu a procedat la reaudierea inculpatului. Înaintea instantei de recurs. Hotararea pronuntata intr-o contestatie în anulare întemeiata pe cazurile prevazute de art.b). deciziile ramase definitive prin nerecurare b.d) : a. numai hotararea penala pronuntata de instanta de recurs c.386. nu va putea fixa termen pentru judecarea recursului c.lit.c). sentintele primei instante 3. si sentintele primei instante 2.a) : a. 74 din 06.386.e). Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.lit.pen: a. În speta.lit. mentioneaza obligatoriu in hotarare faptul ca cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului 7. numai deciziile b. este întotdeauna o decizie b.a-c. numai hotararea penala pronuntata de instanta de recurs c. Admitand o contestatie in anulare intemeiata pe art. atat sentintele. Poate fi formulata contestatie in anulare pe motiv ca instanta a omis sa constate ca a intervenit prescriptia speciala a raspunderii penale.386. atat sentintele. prin respingerea. Împotriva acestei decizii inculpatul a declarat recurs.386 lit. cat si deciziile 4. respectiv condamnare (apel). cu privire la care existau probe la dosar. nu poate fi atacata cu apelul sau cu recurs 88 .e) : a.Cproc. hotararii penale definitive prin nerecurare b.

Curtea de Apel Constanta. instanta competenta sa judece contestatia in anulare este : a. Tribunalul Constanta a respins. Cod proc.e. pronuntata în dosarul penal nr. si în cazul prevazut de art. în baza art. 9. c.c). Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat recursul formulat de inculpatul S. Hotarârea pronuntata în materia contestatiei în anulare poate fi atacata printr-o cale ordinara de atac : a.386 lit. Cod proc.10. la pedeapsa cu închisoarea de 1 an si 6 luni Prin decizia penala nr. deciziei penale pronuntate de Tribunalul Constanta c. numai în cazul prevazut de art. fara a-l întreba direct pe acesta daca accepta sa dea declaratie în fata instantei de recurs 10.21/P din data de 17 ianuarie 2008. Contestatia in anulare. a formulat contestatie în anulare. când hotarârea a carei anulare se cere a ramas definitiva la prima instanta sau instanta de apel b.pen.Cproc. La data de 21 ianuarie 2008.256/256/2006. respectiv în satul Buceag.lit. iar la acea data el era în Spania. comuna Ostrov. este intotdeauna inadsmisibila in cazul in care: a. Cod proc. b. contestatia in anulare a fost introdusa impotriva : a.429 din data de 31.pen.pen b.256/256/2006.d).610/P/17.2006 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul penal nr. instanta de recurs s-a marginit la a consemna punctul de vedere al aparatorului contestatorului recurent. împotriva aceleasi sentinte penale.V. deciziei penale pronuntate de Curtea de Apel Constanta. inculpatul a invocat în fa a instan ei de recurs dreptul la tacere c.d).pen.pen. în cazul prevazut de art.V. instanta de recurs l-a citat pe inculpat la adresa indicata în declaratiile date in cursul urmaririi penale si in cursul cercetarii judecatoresti. numai în cazul prevazut de art.*** In speta.V.386 lit. a fost condamnat inculpatul S. Cod proc.pen. Hotarârea pronuntata în materia contestatiei în anulare poate fi atacata printr-o cale ordinara de atac : a. Când a solutionat recursul.04.2007. 12. pronuntata în dosarul penal nr.386 lit. c.386 lit.V. Contestatorul a invocat ca procedura de citare a fost nelegala la data când s-a solutionat recursul de catre Curte. Judecatoria Medgidia b.256/25672006.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. ca nefondat apelul declarat de inculpatul S. 89 . 11.386.*** In speta.a).d). *** Prin sentinta penala nr. Cproc.´a´ Cod procedura penala. condamnatul S.2781.386 lit. intemeiata pe art.386 lit. cât si prin afisare la Consiliul local al localitati pe raza careia s-a savârsit infractiunea. Tribunalul Constanta c. formulate in temeiul art. intrucat a fost facuta prin afisare la Consiliul local mentionat. judetul Constanta. Cod proc. sentintei penale pronuntate de Judecatoria Medgidia b. Prin decizia penala nr.pen. se ataca hotararea prin care instanta a respins recursul declarat impotriva sentintei de respingere a plangerii impotriva rezolutiei de NUP. în cazul prevazut de art.

386. 386. recurent inculpata introdus contestatie in anulare impotriva deciziei nr..a). In speta. contestatia in anulare este inadmisibila ***Extras decizia ICCJDe i a introdus contesta ie în anulare împotriva unei hot râri penale definitive . a formulat contesta ie în anulare împotriva deciziei penale nr. Contestatia in anulare se respinge ca inadmisibila in cazul in care : a. inculpatul C. (2) din acela i cod. contestatorul a formulat critici referitoare la o încheiere de amânare a pronun rii. inculpatul ± reprezentat la recurs prin aparatorul ales ± a facut dovada imposibilitatii de prezentare la termenul de recurs si de instiintare a instantei despre aceasta impiedicare ***Contestatorul K. În motivarea contesta iei în anulare.etap ulterioar desf ur rii judec rii cauzei.. va dispune rejudecarea recursului 14. instanta de recurs nu a citat-o pe mama minorului de 14 ani.N.Cproc. proc. desfiinteaza sentinta atacata b.lit. aparatorul ales recurentului inculpat s-a aflat in imposibilitatea de a se prezenta la termenul la care s-a judecat cauza la instanta de recurs c.nu face obiectul examin rii prin prisma cazului de contesta ie în anulare prev zut în art. respectiv faptul ca acesta nu a fost citat la ultimul termen de judecat . contesta ia în anulare este inadmisibil . act procedural ce nu este supus examin rii pe calea contesta iei în anulare. prin urmare. la care p r ile nu se citeaz . 4653 din 29 iulie 2005 la Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. iar instanta de recurs l-a condamnat dupa ce instantele de fond si de apel îl achitasera. a). cel din 12 decembrie 2008. prive te numai faza în care au fost formulate cereri.386 lit. al c rei obiect îl constituie numai hot râri penale definitive. minor care avea calitatea de parte vatamata in procesul penal b. când s-a dat decizia mai sus men ionat . sec ia I penal . Curtea de Apel Constanta a admis contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca. a dispus men inerea st rii sale de arest 90 . desi a fost prezent la judecarea recursului. proc.pen. rezult c Ädezbaterile au fost consemnate în încheierea edin ei din 4 decembrie 2008. ce face parte integrant din prezenta decizie.O. pronun at de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. Curtea de Apel Constanta : a. contestatorul recurent nu a fost ascultat. 310 C.2008 a ICCJ.pen. coroborat cu art. 4204/19. 3956 din 27 iunie 2004. a admis contestatia in temeiul art. 386 C. Din analiza p r ii introductive a deciziei atacate. Cod proc. iar pronun area deciziei s-a amânat la 12 decembrie i apoi la 19 decembrie´.decizia pronun at de instan a de recurs. au fost administrate probe în limitele prev zute de lege i au fost sus inute concluzii asupra recursului ***Prin cererea înregistrat sub nr. al c rei temei în drept îl constituie art.lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 13.***In speta : a.12.e). Pronun area hot rârii în condi iile art. 311 alin. pen. potrivit art. pen. 306 i art. care se refer în mod explicit numai la neîndeplinirea procedurii de citare a p r ii pentru termenul la care s-a judecat cauza de c tre instan a de recurs i. inculpatul a ar tat c : _ la 30 mai 2005 Curtea de Apel Bucure ti. incheierea prin care s-a dispus amanarea pronuntarii nu este susceptibila de contestatie in anulare c. pen.. . c. prin încheierea pronun at la aceast dat . 15. contestatia in anulare este neintemeiata b.Cproc.

a)-c) si e) 2. de i definitiv . Neîndeplinind cerin ele prev zute în Codul de procedur penal cu privire la caracterul definitiv. 386 lit. Pentru a se putea exercita o asemenea cale de atac trebuie s fie vorba despre o hot râre judec toreasc definitiv . partile din recurs. in temeiul art. o astfel de hot râre este relativ . C. decizia prin care s-a judecat un recurs ce prive te o m sur preventiv c. hot rârea judec toreasc definitiv prin care s-a judecat un recurs ce prive te o m sur preventiv nu este susceptibil de a fi atacat pe calea unei c i de atac extraordinare. pentru oricare din motivele prevazute de lege b. i anume men inerea ori revocarea unei m suri. este inadmisibila b.. aspectele legale de m surile preventive se pot schimba în sensul c se poate constata c men inerea acestora nu se mai impune. nu întrune te cerin a de a fi solu ionat fondul unei cauze. ci se refer la o activitate cu caracter incidental ivit în timpul judec ii. numai partile. admisibila in principiu c. oricare dintre partile din recurs. Pot formula contestatie in anulare: a. inculpatul a solicitat s se constate c în cauz sunt aplicabile dispozi iile art. Pot formula contestatie in anulare: a. respectiv s se fi pronun at o solu ie ce prive te fondul cauzei. în spe a arest rii preventive. contestatia in anulare: a. numai procurorul. a) i urm. la ICCJ. care s fie susceptibil de executare. hot rârea judec toreasc atacat cu contesta ie în anulare de c tre inculpat. in temeiul art. deoarece ulterior. pen. proc. pân la pronun area unei hot râri definitive. încheierea de amânare a pronun rii hotararii b. f r îns a se putea invoca existen a autorit ii de lucru judecat.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ in termen legal a declarat recurs împotriva acestei încheieri. 3956 din 27 iunie 2004 Întrucât judecata recursului a avut loc în lipsa sa. a)-c) b.e) c. in temeiul art. pentru oricare din motivele prevazute de lege c. ca în cazul hot rârilor definitive prin care sa solu ionat fondul cauzei. Nu este susceptibila de contestatie in anulare: a. iar în cazul în care aceasta a fost uzitat solu ia ce se impune este respingerea ei ca inadmisibil . persoana impotriva careia se face executarea 91 . o sentinta neapelata titularii cererii de contestatei in anulare 1. 386 lit. 386 lit. d). 17. este neintemeiata ***Extras din decizia ICCJContesta ia în anulare formulat de inculpat este inadmisibil . în timpul judec ii. În consecin . ca urmare a necit rii i neaducerii de la locul de de inere. în temeiul c rora a cerut s se desfiin eze decizia atacat i s se procedeze la rejudecarea recursului cu respectarea dispozi iilor legale înc lcate. recursul fiindu-i respins prin decizia penal nr. procurorul.***In speta. 386 lit. 16. Sub acest aspect.

Termenul de 10 zile in care poate fi introdusa contestatia in anulare incepe sa curga de la : a. oricand 4. Pot formula contestatie in anulare in temeiul art. oricand 5. Contestatia in anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat se poate introduce in termen de : a. Condamnatul la pedeapsa inchisorii poate introduce contestatie in anulare oricand dupa momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare. oricare dintre partile din recurs si procurorul b. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. a) : a. oricand 2. oricand 3.386. d) : a. 10 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare 6. data cand s-au intocmit actele de executare 92 . 10 zile de la inceperea executarii c. cel mai tarziu in 10 zile de la inceperea executarii. 217 Cpen. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii. Pot formula contestatie in anulare in temeiul art. condamnatul c. de catre persoana impotriva careia se face executarea c. 10 zile de la emiterea mandatului de arestare c. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. in termen de : a. 10 zile de la incarcerare b. procurorul si partea nelegal citata la judecata in recurs y termenul in care poate fi introdusa contestatia in anulare 1. Procurorul poate introduce contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la lipsa plângerii prealabile pentru infractiunea prevazuta de art. Contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la împlinirea termenului de prescriptie pentru infractiunea de fals în înscrisuri oficiale se introduce in termen de : a. numai partea nelegal citata la judecata in recurs c. 10 zile de la inceperea executarii c. numai condamnatul 4. data punerii in executare a hotararii b.386. procurorul b. 10 zile de la inceperea executarii c. lit. de catre persoana impotriva careia se face executarea b. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. lit. data cand a inceput efectiv executarea c. in termen de : a. Procurorul poate introduce contestatia in anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat. dar nu mai tarziu de: a.

unei adrese b. de la data punerii in executare a hotararii de condamnare y Conditii privind forma contestatiei in anulare 1. curge : a. instanta la care a ramas definitiva hotararea atacata b. unei cereri motivate c. o curte de apel 93 . de la data comunicarii deciziei atacate c. in scris sau oral b. de la data depunerii recipisei de plata integrala a amenzii sau a recipisei de plata a primei rate b. de la data punerii in executare a hotararii de condamnare 8. in care procurorul poate introduce contestatia in anulare. instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. de la data punerii in executare a deciziei atacate 9. o judecatorie b. termenul de 10 zile. Contestatia in anulare introdusa de procuror ia forma: a. instanta care a judecat in prima instanta hotararea atacata c. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 3. de la data pronuntarii deciziei atacate b. termenul de 10 zile. In cazul condamnarii la pedeapsa cu amenda. Termenul de 30 zile. in care poate fi introdusa contestatia in anulare. de la data cand cel condamnat a fost arestat si depus la locul de detinere c. in scris. a) : a. de la data efectuarii primei retineri. curge impotriva inculpatului : a. un tribunal c. cand s-a trecut la executarea silita a amenzii c. In cazul condamnarii la pedeapsa cu inchisoarea. 386 lit. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 2. Este instant competent s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe nelegalitatea procedurii de citare : a. curge impotriva inculpatului : a. Nu este niciodata competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. instanta la care a ramas definitiva prima hotarare c. de la data emiterii mandatului de executare a pedepsei inchisorii b. unei declaratii y instanta competenta sa judece contestatia in anulare 1. numai sub forma unei cereri c. Contestatia in anulare se poate formula : a. Este instant competenta s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat: a. in care poate fi introdusa contestatia in anulare. numai in scris 2.

instanta la care a ramas definitiva prima hotarare c. numai la cererea contestatorului b.Cpen (constrangerea mituitorului): a. numai o instanta recurs b. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. suspendarea dureaza pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare b. judecatoria b. poate avea efect suspensiv b. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. un tribunal care a judecat cauza in prima instanta c. este obligata sa suspende executarea hotararii penale atacate b. fara citarea partilor 94 . d) : a. 386 lit. nu poate dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate c.C. suspendarea poate dura pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare c.C. suspendarea poate fi revocata pe parcursul judecarii contestatiei 4. b) : a. o curte de apel care a judecat cauza in apel y posibila suspendare a executarii 1. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare : a. este o cale de atrac de retractare c.J. 386 lit. I. b. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. Daca instanta sesizata cu o contestatie in anulare a dispus suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. curtea de apel 6. 255 alin. obligatoriu in prezenta procurorului c. d) : a. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. Este instant competent s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la cauza de nepedepsire prevazuta de art. in camera de consiliu b. (3). 386 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. poate dispune revocarea suspendarii executarii hotararii penale atacate 3. Contestatia in anulare : a. un tribunal care a judecat cauza in prima instanta c. numai tribunalul c. la cererea contestatorului sau din oficiu c. instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare b. numai la cererea procurorului 5. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 5. o curte de apel 7. este doar o cale de anulare 2. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art.

e).Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6. prin sentinta sau. fara citarea partilor b. numai ca inadmisibil b. Instanta se pronunta asupra respingerii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare prin : a.lit. examineaz admisibilitatea în principiu a contesta iei în anulare în camera de consiliu 2. dupa luarea concluziilor procurorului y admisibilitatea in principiu a cererii 1. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare : a.a) ± c). decizie c. prin decizie c. Admisibilitatea in principiu a unei cereri de contestatie in anulare se judeca : a. trece direct la judecarea pe fond a cererii in cazul prevazut in art. sentinta 7. fara citarea partilor c. numai prin decizie 4. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. poate fi atacata odata cu judecarea pe fond a contestatiei in anulare 95 . d) c. decizie c. poate fi atacata cu recurs c. In urma examin rii admisibilit ii în principiu a contestatiei in anulare. incepe cu procedura prealabila a examinarii in principiu a cererii. Admisibilitatea in principiu a unei cereri de contestatie in anulare se judeca : a. in cazurile prevazute de art.386. sentinta 6. dupa caz. în edin public b. cu citarea partilor 3. in prezenta procurorului si a partilor c. prin incheiere motivata b. incheiere b. incheiere b. 386 lit. Instanta se pronunta asupra admiterii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare prin : a. Decizia prin care instanta se pronunta asupra respingerii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare : a. este un act definitiv al instantei b. instanta poate sa respinga o contesta ie în anulare : a. b. cu citarea partilor 5. dupa citarea partilor c.

este facultativa b. in sedinta publica c. este intotdeauna compunerea pentru judecata in recurs b. f r citarea p rtilor. f r citarea p rtilor. este obligatorie c. în sedint public . cu citarea p rtilor. in camera de consiliu b. 386 lit. stadiul de judecata in prima instanta c. dupa caz. Judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare are loc : a. cauza este repusa in: a. fara citarea partilor interesate 3. cererea a fost admisa in principiu c. in sedinta publica contradictorie c. contestatia se intemeiaza pe autoritatea de lucru judecat b. procurorul este obligat sa participe cand instanta se pronunta asupra admisibilitatii in principiu a cererii b. în camera de consiliu y procedura judecarii cererii de contestatie in anulare 1. participarea procurorului : a. legea nu cere prezenta procurorului. poate fi compunerea pentru judecata in apel c. în sedint public . b. cand instanta se pronunta asupra suspendarii executarii hotararii atacate 4. poate fi compunerea pentru judecata in recurs 6. Compunerea instantei sesizate cu o cerere de contestatie in anulare : a. dar aceasta nu este interzisa. Drept consecinta.Cproc. La judecarea unei cereri de contestatie in anulare : a. Se poate trece direct la judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare in cazul in care: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. Admisibilitatea în principiu a contestatiei în anulare se analizeaz : a. a). contestatia se intemeiaza pe nelegalitatea procedurii de citare 9. legea nu cere prezenta procurorului. Compunerea instantei sesizate cu o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. dar aceasta nu este interzisa 2. poate fi compunerea pentru judecata in recurs 7. in prezenta sau. stadiul de dezbatere a recursului 96 . cu citarea partilor interesate 5. La judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare. stadiul de judecata in apel b. in absenta procurorului b. nu este niciodata compunerea pentru judecata in prima instanta c. c. Impotriva unei hotarari prin care instanta de recurs a respins recursul.pen : a. procurorul participa obligatoriu la judecarea pe fond a cererii c. s-a introdus o cerere de contestatie in anulare care a fost admisa. Judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare are loc : a. este intotdeauna compunerea pentru judecata in recurs b.

nu poate fi o sentinta c. se ataca cu recurs sau cu apel. poate fi o sentinta sau o decizie 11. chiar daca a fost supusa admisibilitatii in principiu c. este supusa numai recursului b. d): a. este supusa cailor ordinare de atac 2. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. poate fi o sentinta sau o decizie y cai de atac 1. nu poate fi respinsa ca tardiva. este intodeauna o decizie b. daca a fost supusa admisibilitatii in principiu b. 386 lit. d): a. d): a. b): a. poate fi o sentinta sau o decizie 10. este intodeauna o decizie b. doar in anumite cazuri 4. 386 lit. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. se ataca intotdeauna cu recurs b. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. poate fi respinsa ca tardiva. nu este susceptibila de nicio cale de atac 97 . poate fi numai o sentinta c. 386 lit. in anumite cazuri. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare: a. se ataca intotdeauna cu apel c. este intotdeauna susceptibila de exercitarea unei cai ordinare de atac c. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. este intodeauna o decizie b. se ataca intotdeauna cu recurs b. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. se ataca intotdeauna cu apel c. 386 lit. O cerere de contestatie in anulare: a. in anumite cazuri. 386 lit. poate fi respinsa in principiu ca inadmisibila sau nefondata 9. c): a. nu este susceptibila de nicio cale de atac c. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare: a. este supusa numai recursului b. poate fi o decizie c. poate fi supusa apelului 3.

numai daca hotararea atacata este ea insasi susceptibila de o asemenea cale de atac c. respectiv cea reglementata in art. O hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. se ataca intotdeauna cu apel c. nu este supusa recursului b.pen b. nu este susceptibila de nicio cale de atac ordinara 6. 386 lit.Cproc. O hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare este susceptibila de a fi atacata cu apel sau cu recurs: a. numai in cazul in care hotararea atacata a ramas definitiva la prima instanta 98 . d. 386 lit. intr-o singura ipoteza.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 5. e): a.

Poate fi formulata o cerere de revizuire intemeiata pe art. în cursul solutionarii cauzei.394. Cazul de revizuire prevazut la art.a se refera la: a. prin injurii si amenintari.a. faptele probatorii noi c. descoperirea de probe noi b. revizuire _ cazuri de revizuire 1.a se refera : a.lit.394. înainte cu câteva zile de comiterea faptei b.lit. dupa ce inculpatul a fost condamnat pentru distrugerea unui inscris. Constituie caz de revizuire intemeiat pe art. la obiectul probatiunii b.a se refera la: a. dupa condamnarea pentru omor a unui inculpat. s-a descoperit faptul ca victima este in viata 3. dar neajunsa la cunostinta instantei. pe motiv ca : a. s-a descoperit ca inscrisul se afla intr-un depozit legal 2.394. noi mijloace de proba care dovedesc o fapta probatorie pe care instanta de fond a considerat-o inexistenta 5. Temeiul revizuirii in prevazut de art. Impacarea partilor intervenita dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. revizuirea totala a hotararii atacate b. dupa condamnarea pentru distrugere a unui bun. contestatie la executare c. contestatie in anulare b. fa de o alt persoan decât condamnatul revizuient b. instanta nu a tinut seama de faptul ca partea vatamata l-a provocat sistematic inculpat.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC ± Revizuirea _ comparatie revizuire ± contestatie in anulare 1. prin revizuire se indreapta: a. constituie motiv de : a. dispus de procuror prin ordonan . la obiectul infractiunii c.lit. erori de procedura in desfasurarea judecatii in recurs b.: a. erori de judecata cu privire la faptele cauzei c. la obiectul cercetarii judecatoresti 4.394.lit. s-a constat ca bunul nu a suferit nicio degradare c. redeschiderea urm ririi penale. Spre deosebire de contestatia in anulare. revizuirea totala sau partiala a hotararii atacate c.a.lit. Faptele si imprejurarile noi la care face trimitere cazul de revizuire intemeiat pe art. numai la revizuirea partiala a hotararii atacate 99 . instantele nu au tinut cont de actele medicale depuse la dosar de partea vatamata c. erori de procedura sau erori de judecata in desfasurarea judecatii recursului 2.394.

numai daca aceasta a fost necunoscuta atat partilor.lit.lit. poate fi modificata in ceea ce priveste individualizarea pedepsei c. constituie caz de revizuire. dar neinvocata in fata instantei de judecata: a. nu poate fi modificata in ceea ce priveste incadrarea juridica 11. o hot râre de desesizare prin restituirea cauzei la procuror i o hot râre care a rezolvat fondul cauzei b. cunoscuta de una din parti. inadmisibila b. Ca urmare a admiterii revizuirii in temeiul art.a. în urm toarea ipoteza: a. pentru caz de inconciliabilitate (art.394. În cazul în care s-au descoperit fapte sau împrejur ri ce nu au fost cunoscute de instant la solutionarea cauzei.a b. 13.c 8. intemeiat pe art.394. necunoscuta instantei care a pronuntat hotararea definitiva atacata c.394. b.386. o fapta sau o imprejurare noua. o fapta sau o imprejurare noua. nu constituie caz de revizuire.lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6. numai daca aceasta a fost necunoscuta partilor 7. numai la o revizuire totala a hotararii atacate b.a: a.a: a. doua hotarari penale definitive care se refera la aceea i fapt .lit. intemeiat pe art. O cerere de revizuire intemeiata pe faptul ca inculpatul condamnat pentru omor ar fi comis infractiunea in stare de provocare. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la aceeasi fapta c.lit. hot rârile se refer la aceea i fapt i la f ptuitori diferi i b. Cazul de revizuire prevazut la art.lit. numai dac necunoasterea acestora a dus la pronuntarea unei hot râri nelegale sau netemeinice. c. Nu se poate invoca drept temei pentru o cerere de revizuire starea de inconciliabilitate dintre doua hotarari penale.c. constituie caz de contestatie in anulare. dar la f ptuitori diferi i 100 .394. se poate cere revizuirea: a. intemeiat pe art. Pot face obiectul unei cereri de revizuire. solutia din hotararea de condamnare atacata : a.lit. o sentinta penala si o sentinta civila c. supusa revizuirii partiale 9. O fapta sau o imprejurare de natura sa conduca la schimbarea solutiei. Constituie temei al revizuirii potrivit art. dat fiind ca fapta sau imprejurarea nu a fost noua c.394. este in temeiul art. hot rârile se refer la fapte i f ptuitori diferi i 12. va fi obligatoriu schimbata b.b se refera : a. numai de c tre procuror. o fapta sau o imprejurare noua. cat instantei care a pronuntat hotararea definitiva atacata b. de încetare a procesului penal ori de condamnare. supusa revizuirii totale c. numai la o revizuirea partiala a hotararii atacate 10.394. numai dac pe baza faptelor sau împrejur rilor noi se poate dovedi netemeinicia hot rârii de achitare.lit. revizuirea totala sau partiala a hotararii atacate c.394.e): a.

V.c).g C. proc.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 14.a. a facut plangere pentru neglijenta in serviciu impotriva persoanei care a efectuat actele de cercetare penala in cauza in care a fost condamnat.***Prin adresa nr. nu a participat la toate actele materiale ale infrac iunii re inute în sarcina sa prin sentin a atacata b. admite cererea de revizuire b. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la aceeasi fapta c. Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.lit. Condamnatul a solicitat revizuirea hot rârii. iar nu pe timp de noapte si ca aceasta împrejurare nu a fost cunoscuta de prima instan .pen).394.C. 394. pe cale de consecin . Starea de inconciliabilitate dintre doua hotarari penale.lit.208 alin. instanta procedeaza legal daca: a. Din examinarea actelor aflate în dosarul cauzei instanta a constatat crevizuentul a invocat cazul prev zut în art. 183/88/2009. cererea revizuentului intemeiata pe art. In aceasta situatie.a).lit. In speta : a.Cproc.Cpen c.394.N. formulat pentru prima dat în fa a instan ei. în aceea de furt simplu (art. In fata instantei. a solicitat revizuirea hotarârii de condamnare sustinând ca nu a savârsit fapta.1. ca nu s-au facut 101 .. instanta procedeaza nelegal daca dispune trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de verific ri prealabile pentru noul temei de revizuire 16.*** Judec toria l-a condamnat pe inculpatul C.1.pen. care poate fi invocata drept temei pentru o cerere de revizuire. In plus.209 alin.Cproc. instanta procedeaza legal daca dispune trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de verific ri prealabile i pentru noul temei de revizuire b.pen. nu poate fi luat în considerare c.249. Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea a aratat ca D. a sentintei penale nr. revizuientul a sustinut ca este nevinovat.. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului b.lit. prin sentin a atacata 18. invocând împrejurarea c a s vâr it fapta în timpul zilei. poate exista în urm toarele ipoteze: a.pen. sentinta de declinare este supusa recursului c.V. Prin aceeasi adresa. În fa a instan ei revizuentul a solicitat ca examinarea cererii de revizuire s se fac i în temeiul cazului prev zut în art. hot rârile se refer la aceea i fapt i la f ptuitori diferi i b.167 din 04 septembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea. în sarcina sa. pentru s vâr irea infrac iunii de furt calificat (art. 9/III/6/2009 din 29 ianuarie 2009 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea a fost înaintata cererea de revizuire formulata de condamnatul D. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la fapte diferite 17. cu motivarea c s-a descoperit un act ce nu a fost cunoscut de instan la solu ionarea cauzei. nu a participat la toate infrac iunile retinute in concurs. schimba încadrarea juridic a faptei din infrac iunea de furt calificat. Daca o judecatorie isi declina competenta de solutionare a unei cereri de revizuire în favoarea tribunalului : a. Instanta respinge ca inadmisibil cererea de revizuire a condamnatului care i-a motivat cererea prin faptul c : a.Cpen) i. modifica pedeapsa c. revizuentul a dovedit s vâr irea faptei în timpul zilei. respinge cererea ca inadmisibila in principiu 19. judecatoria se pronunta printr-o incheiere 15. iar aceasta a fost condamnata definitiv in temeiul art.

a formulat plângere. în baza art. în conditiile în care. inadmisibila b. dispunându-se totodata si mentinerea masurilor asiguratorii dispuse în vederea recuperarii debitelor datorate de inculpat statului si partilor civile. revizuentul va fi obligat la plata cheltuielilor cheltuieli judiciare avansate de stat *** Parchetul de pe lânga Tribunalul Neamt a solicitat.05.pen. 37 lit. în temeiul art. proprietatea inculpatului.197. definitiva prin decizia penala nr.07. 1099/P/2004.2008 a Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 20.1175/1999 a Judecatoria Sector 1 Bucuresti.1 lit. Prin sentinta civila nr.alin. G. 1128 din 12. 10 lit. ci pe cale separata si printr-o hotarâre pronuntata de o instanta inferioara în grad.C. 394 alin. aceasta fiind respinsa ca neîntemeiata prin rezolutia din data de 10. cererea este : a. 10037/180/2007. pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa. a contopit cele doua pedepse la pedeapsa cea mai grea. instanta constata ca cererea este inadmisibila in principiu c. cererea este inadmisibila b. In speta : a. Parchetul a mai aratat ca cele doua hotarâri nu se pot concilia. pe care a sporit-o cu 2 ani.2002.08.2523/2002 a Curtii de Apel Bucuresti.pen.C. 84/P/ din 10. neintemeiata c. 1128 din 12. se exclud între ele. Prin sentinta penala Tribunalului Neamt. pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti. la o pedeapsa de 10 ani închisoare.2005 pronuntata de Tribunalul Neamt. irevocabila. cererea este neintemeiata b. admisibila in principiu *** Revizuentul G.(1). urmând ca în final inculpatul sa execute 12 ani închisoare. fiind imposibila punerea în executare a acestora.pen. Împotriva acestei solutii. instanta. revizuirea va fi judecata pe fond 102 . pe de o parte.02. în dosarul nr. acesta este anulat. respectiv Judecatoria Bacau..2008. instanta îl va obliga pe revizuent la plata cheltuielilor judiciare catre stat c... definitiva si a sentintei civile nr.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 analize la hainele pe care le purta la data savârsirii infractiunii si ca întelege sa conteste probele administrate la fond.C. instanta a constatat urmatoarele : _ prin sentinta penala nr.1895/14.02.C. în temeiul art.2002. s-a admis contestatia la executare formulata de inculpat si s-a anulat masura asiguratorie .04.d. 20. definitiva prin decizia penala nr. sechestrul asigurator este mentinut. a revocat liberarea conditionata pentru restul ramas neexecutat de 466 zile din pedeapsa de 3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr.pen. iar.2523/2002 a CAB. dar nu printr-o cale de atac. în dosarul nr. 817/P/2006 din data de 22. ulterior. a dispus neînceperea urmaririi penale fata de martorii indicati de revizuent. e Cproc. revizuentul a aratat ca martorii audiati în cauza nu au spus adevarul si ca împotriva acestora a formulat plângeri la Sectia 19 Politie. inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani închisoare. cu aplicarea art.C.2008. pronuntata de Judecatoria Bacau.2008 pronuntata de Judecatoria Bacau. revizuirea sentintei penale nr. a) C.*** In speta. Analizand actele si lucrarile dosarului. pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti în dosarul nr. respectiv mentinerea masurii asiguratorii instituite prin ordonanta procurorului asupra autoturismului MB S 400.6887/2002. _ prin rezolutia nr. În motivarea cererii.Cproc. a solicitat revizuirea sentintei penale 1895/14. l-a condamnat pe inculpatul G.08. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5.*** In speta : a.

a recunoscut comiterea faptei iar P.P. inculpatul P. a fost lovita doar de inculpatul P.D. a iesit fratele sau. revizentul a formulat plângere pentru marturie mincinoasa si prin Ordonanta nr.C. inadmisibila OBScererea a fost admisa in principiu. 21.G.394. a aratat ca a intervenit între parti.pen.2004 a Judecatoriei Medgidia revizuentul intimat P. situatia de fapt retinuta de 103 .10 lit.b1.P. Inculpatul P. _ inculpatul P. i-a fost aplicata o sanctiune cu caracter administrativ.10 lit. l-a anuntat pe inculpatul P. (martor in cauza) pentru art. în urma careia parte vatamata P. care l-a amenintat cu moartea pe P.P. Prin Ordonanta nr.G.D. se bate cu parte vatamata. S-a retinut ca... 10 lit.d.D.D.P. cererea este : a. s-a apropiat de parte vatamata si i-a aplicat o lovitura cu capul în zona capului. pentru aceeasi infractiune la o pedeapsa de 1000 lei amenda penala.G.260. de unde facuse cumparaturi.P.11.pen duce si la admiterea pe fond ca intemeiata a cererii. 2024/P/2004 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului S. se deplasa la de la magazinul din centrul com.b1. si-au aplicat lovituri reciproc si s-au tavalit pâna au ajuns întrun sant. care a intervenit la final despartindu-i.P.P. instanta retine ca. nu si de P. a solicitat revizuirea sentintei penale nr.pen. lucru care nu este adevarat. 4816/2003 al Judecatoriei Medgidia. audiat în prezenta cauza. Nu neaparat SUP in baza art. Extras din motivarea sentintei penaleJudecatoria Medgidiaprin sentinta penala nr. Din motivarea sentintei atacate instanta a retinut ca : _ pe data de 09. 2706/2004 conform art. a fost condamnat la o pedeapsa de 500 lei amenda penala pentru infractiunea de lovire sau alte violente prev.2003 partea vatamata P. 180 alin. s-a dezechilibrat si a cazut la pamânt. de art. ca fratele sau P. si parte vatamata P. l-a ridicat si l-a dus la el acasa. în realitate parte vatamata P. 2 cod pen. spunându-i Äpâna nu te omor nu te las´. În motivare a aratat ca impotriva martorului S.D.b. spre domiciliul sau. respectiv l-a tras pe P. doar pentru a le desparti si nu a lovit-o pe parte vatamata P. fapta nu este infractiune. InstantaAnalizând materialul probator administrat în dosarul nr.D.D.07. Tortomanu.Cpen. _ martorul M.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 OBSNUP in baza art.b.Cproc.alin. martorul învinuit S.D.lit. de art.G. si aplicarea fata de acesta a unei sanctiuni cu caracter administrativ respectiv o amenda administrativa de 200 lei.1. intemeiata c.lit. 2024/P/2004 din Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a martorului pentru infractiunea prev. prin înlaturarea ca proba a declaratiei martorului S.P.. Prin Încheierea de sedinta din 26. de peste partea vatamata. Din curtea locuintei inculpatului P.G.P.D. 394. s-a dovedit neintemeiata.Cproc. admisibila in principiu b. 4816/19.260. Acolo.Cproc.Cpen si în baza art.pen art.G.P. dar pe fond. asa cum cere ***Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Medgidia revizuentul-inculpat P.*** In speta.10. Totodata a fost condamnat si intimatul inculpat P. P.Cproc.G. a facut declaratii mincinoase cand a declarat ca ar fi vazut când parte vatamata ar fi fost lovita si de inculpatul P. precum si a declaratiei martorului G.2006 s-a admis în principiu cererea de revizuire.

P.G. 4816/2003. a avut o atitudine violenta.180. si i-am spus sa-i dea drumul.D.G. este neîntemeiata si vazând si disp. a declarat ca P. instanta a retinut urmatoarele : _ prin sentinta penala nr. în mod surprinzator. situatia de fapt retinuta subzista. si am reusit sa-i despart´.A.pen. la dos. Neamt cererea formulata de condamnatul A. intentionata.. nu a lovit pe partea vatamata si la locul faptei se afla si P.D. 406 alin. Examinând probele administrate în cauza. nu numai lovirile . care era mai aproape de incident. privind revizuirea sentintei penale nr. D.Cproc. motivul invocat de revizuent nu are relevanta în cauza b. Astfel. pronuntata de Judecatoria Tg. la pedeapsa rezultanta de 7 ani închisoare.P. asupra partii vatamate P. hotarârea de condamnare a revizuentului inculpat P. desi P.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 instanta la pronuntarea sentintei penale nr. si-a schimbat declaratia initiala.I.G. martorul S. art.V. nu se justifica a fi una de despartire a celor doi fiind în mod cert o violenta fizica asupra partii vatamate. P. cererea este admisibila in principiu.D.01.G. instanta urmeaza sa o respinga.´ Acesta a mai aratat ca P. care s-a lasat cu genunchiul pe capul partii vatamate si l-a luat pe P. Astfel ca si fara declaratia martorului mincinos S. 22. De altfel atitudinea lui P. Astfel.P.alin.394. Instanta mai retine ca dispozitiile art. 2 Cpen.D. În consecinta..P.2007 a întretinut relatii sexuale cu mama sa A. care se afla deasupra acestuia.. se afla deasupra acestuia. instanta retine ca revizuentul inculpat P. Neamt a înaintat Judecatoriei Tg. daca dorea doar sa-i desparta pe cei doi ar fi putut sa-l traga pe fratele sau P. urmare a faptului ca a sustras bunuri din casa acesteia si lea vândut. a învederat instantei ca l-a iertat pe fiul sau si ca într-adevar a formulat plângere împotriva acestuia urmare a faptului ca i-a sustras si vândut bunuri din locuinta. _ martorul M. 4 cod pr. instanta constata ca. incrimineaza inclusiv actele de violenta. se afla la pamânt si P. s-a asezat în genunchi si i-a despartit _ în memoriul depus de P.G. pentru savârsirea infractiunilor de viol si incest.11. constând în aceea ca la data de 04. acesta a aratat ca a încercat sa-i desparta Änu am reusit. precizeaza: Ä m-am asezat în genunchi si am continuat sa-i despart. *** Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. 30/24. în sensul ca s-a asezat cu genunchiul pe gâtul acestuia.´ _ in declaratia data în dos..G.I. revizuientul a aratat ca instanta de fond nu a avut cunostinta de faptul ca plângerea penala pentru savârsirea infractiunilor de viol si incest a fost formulata de mama sa A.Neamt a fost condamnat inculpatul A.G. de pe partea vatamata asupra careia acesta exercita violente sau eventual sa exercite acele violente asupra fratelui sau care în acel moment lovea pe partea vatamata.2008. nr. I.: a. revizuentul si-a intemeiat cererea pe art. 30/24 ianuarie 2008 a Judecatoriei Tg.A.D. respectiv plângerea si declaratia partii vatamate. 2024/2004 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia P.A. 2706/2004 ramâne neschimbata chiar daca. In motivarea cererii.P.pen. Neamt. declaratia martorului C. prin constrângere _ intimata A..*** In speta. Astfel.a. În acest sens instanta a retinut ca : _ martorul C. În drept. atunci am pus genunchiul pe capul lui P.G.. nereusind am pus genunchiul stâng pe grumazul lui P. vazând ca cererea de revizuire formulata de P. cererea este inadmisibila 104 . are la baza celelalte probe de la dosar.C. ca urmare a sustinerilor intimatei c.lit. certificatul medico-legal. deci în scop de razbunare.C. declaratiile inculpatului.P. la care a cedat s-au ridicat în picioare si am plecat. a declarat ca Äla locul incidentului a venit P.

va respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de revizuentul M. de art. ca si sentintele de admitere sau respingere pe fond a revizuirii sunt supuse cailor ordinare de atac. cererea este inadmisibila b.: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** La data de 21.10. data fiind autoritatea de lucru judecat a sentintei comerciale c.pen). 394 alin.2005 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a-VI-a Comerciala.f.pen. susceptibila de apel si recurs b.10. revizuentul.S. intrucat el a formulat in termen legal plangerea prealabila pentru savarsirea infractiunii prev. pronuntata în dosarul nr.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. prin examinarea existentei faptei si vinovatiei inculpatului.S.01.*** In speta.213. in functie de calea de atac corespunzatoare hotararii atacate _ in grila data. 958/24.10.12.p.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. cererea de revizuire formulata a fost intemeiata pe dispozitiile art. fiind vorba despre o infractiune pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila.C. 958/24. iar Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis exceptia tardivitatii plangerii respective. respectiv sentinta comerciala nr. dispunand incetarea procesului penal (art.*** In speta.2008 revizuentul M. sentinta atacata cu revizuire este susceptibila numai de recurs sentinta data in revizuire va fi si ea susceptibila numai de recurs ***Extras din dispozitivul sentintei pronuntateFata de împrejurarea ca prezenta cerere de revizuire a fost formulata de revizuentul M.3130 din 30.lit. Revizuentul a mai aratat ca intelege sa dovedeasca cele sustinute prin cele consemnate in considerentele unei alte hotarari judecatoresti. definitiva OBSa nu se confunda cu cazul intalnit la contestatia in anulare : _ la contestatia in anularesentinta de respingere in principiu a CA este definitive _ la revizuiresentinta de respingere in principiu.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala 105 . nefiind vorba despre o solutie pe fondul cauzei.p.12. 1 lit. susceptibila numai de recurs c.Cproc. a aratat ca sentinta criticata este nelegala si netemeinica. cu privire la sentinta penala nr. In drept. a formulat o cerere de revizuire a sentintei penale nr.06. care a avut calitatea de parte vatamata în dosar. 23. cererea este admisibila in principiu.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala. definitiva prin decizia penala nr. finalizata printr-o solutie de incetare a procesului penal in urma examinarii fondului cauzei. împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive prin care s-a constatat tardivitatea formularii plangerii prealabile. din care se deduce ca plangerea prealabila a fost introdusa in termenul prevazut de lege. In motivarea cererii formulate. a C. 2466/19. sentinta ramasa definitiva prin decizia penala nr.S. hotararea atacata nu este susceptibila de revizuire 24. 803/301/2007. 2466/19. sentinta pronuntata in revizuire este: a.

10.Cproc. Revizuirea poate fi ceruta: a. chiar daca marturia mincinoasa trebuie constatata in cadrul procedurii de revizuire 5. si in cursul procedurii revizuirii 3. chiar daca prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala c.Cproc.lit.lit. Hotararile judecatoresti supuse revizuirii: a.e.pen b.10.Cproc.10.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ dovedirea cazurilor de revizuire intemeiata pe frauda procesuala 1.lit.10. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi : a.pen _ hotarari penale care pot fi atacate cu o cerere de revizuire 1. art. daca prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala 2. pot fi sentinte sau decizii 106 . numai prin hotarari penale definitive b. nu se pot dovedi printr-o hotararea penala definitiva de achitare.d.pen 4. orice hotarare penala definitiva b. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala: a. se dovedesc numai prin hotararea penala definitiva de condamnare prin care s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala b.i1. orice ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala b. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi prin ordonanta procurorului atunci cand sunt intemeiate pe : a. se dovedesc si printr-o hotarare penala definitiva de incetare a procesului penal. si prin ordonante ale procurorului c.Cproc. ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala in temeiul art. daca un interpret a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza in a carei revizuire se cere b.10. ordonanta de incetare a urmaririi penale in temeiul art. sunt numai decizii b.pen c. art. art. in care s-a dispus asupra fondului cauzei c.Cproc. hotararile de incetare a procesului penal.lit. numai dac hotararea prin care se retine savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa de catre expert este o hotarare de condamnare c. nu pot fi sentinte c.pen c.lit. hotararile de condamnare 2.g.g. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi prin : a. Sunt supuse revizuirii: a.

hot rârile definitive prin care a fost respinsa o cerere de intrerupere a executarii pedepsei c. Pot cere revizuirea: a. dup decesul acestuia. procurorul. b. c. procurorul si substituitii procesuali ai partilor 5. Titularii revizuirii sunt : a.278 1. substituitii procesuali ai condamnatului c. procurorul. procurorul c. substituitii procesuali ai partilor 4. necunoscute instantei la momentul solutionarii cauzei: a. sotul si rudele apropiate ale condamnatului. 3.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. numai dup decesul condamnatului b. si in timpul vietii condamnatului c. procurorul numai in urma sesizarii venite din partea inculpatului 107 . sotul si rudele apropiate ale p rtii v t mate. sotul p rtii v t mate.CPP b. hot rârile definitive prin care a fost respinsa o plangere formulata in temeiul art. daca apar fapte sau imprejurari noi. Pot cere revizuirea: a. dup decesul acesteia. hot rârile definitive prin care s-a dispus incetarea procesului penal. partile din proces. numai partile din proces si procurorul b. Pot cere revizuirea: a. Pot cere revizuirea: a. pentru existenta autoritatii de lucru judecat _ persoanele care pot cere revizuirea 1. 2. numai partile din proces si substituitii lor procesuali b. Sunt supuse revizuirii. oricare parte din proces. in limitele calitatii sale procesuale b. in cursul vietii condamnatului. dup decesul acesteia. din oficiu c. Sotul si rudele apropiate ale condamnatului pot cere revizuirea : a. numai daca acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate 6. substituitii procesuali ai oricareia dintre partile din proces b. sotul si rudele apropiate ale oricarei parti din proces c.

In cazul in care nu s-a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la inscrisul fals care a servit ca temei al hotararii atacate cu revizuire. cand revizuentul a cunoscut faptul ca s-a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la frauda procesuala respectiva 4. in cazul revizuirii in favoarea condamnatului 2. Cererea de revizuire: a. poate fi introdusa dupa moartea condamnatului 6. numai revizuiri in defavoarea unui condamnat b. revizuiri in defavoarea celui condamnat 3. Termenul de 1 an pentru introducerea unei cereri de revizuire intemeiata pe art.c). in termen de 1 an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare b. in cazul art.b. cand revizuentul a cunoscut faptele sau imprejurarile noi b. poate fi introdusa numai in timpul vietii condamnatului b. 108 .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ termenul in care poate fi introdusa revizuirea 1. termenul de 1 an pentru introducerea cererii de revizuire. Termenul de 1 an pentru introducerea unei cereri de revizuire. nu poate fi introdusa dupa executarea pedepsei c. ramanerii definitive a hotararii atacate c. Cererea de revizuire: a.394. curge de la data: a. ramanerii definitive a hotararii de condamnare a martorului pentru marturie mincinoasa b. poate fi formulata in termen de 1 an de la data cand revizuentul a cunoscut frauda procesuala.394. in termen de 1 an de la pronuntarea hotararii de condamnare c. cand revizuentul a cunoscut frauda procesuala 5.lit. Cererea de revizuire poate fi introdusa : a. curge de la data : a. se poate aplica : a. oricand.lit. revizuiri in defavoarea celui achitat c. numai pana la decesul condamnatului. poate fi formulata oricand de catre procuror c. pronuntarii hotararii de condamnare a martorului pentru marturie mincinoasa c. daca este in favoarea acestuia b. poate fi formulata oricand.

nu poate lua decat forma unei cereri scrise 2. hotararea penala definitiva cu privire la frauda procesuala de depune la dosar : a. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta c. instantei care a judecat cauza in prima instanta b.lit.b. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta c. determinata potrivit principiului civilii trebuie judecati de civili 3. poate fi facuta si oral b. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata.a).lit. instanta civila competenta sa judece in prima instanta cauza a carei revizuire se cere c. procurorului din parchetul de pe langa tribunalul militar teritorial 109 . Cererea de revizuire intemeiata pe art. instanta competenta sa judece cererea de revizuire este: a. Cererea de revizuire : a. in copie legalizata 3. poate lua forma unei adrese scrise adresate direct instantei c. procurorului din parchetul de pe Curtea de Apel b. procurorului din parchetul de pe langa tribunal c. Revizuire ceruta dupa moartea condamnatului. de sotul acestuia : a.394. Dac cererea de revizuire prive te o persoan civil condamnat de o instanta militara. se face in scris. (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) se adreseaza : a.lit.394.e). La cererea de revizuire intemeiata pe art. Cererea de revizuire intemeiata pe art. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. una pronuntata in prima instanta de judecatorie si cealalta pronuntata in prima instanta de un tribunal militar teritorial. se poate declara oral c. (s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei) se adreseaza : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ Cererea de revizuire si efectele ei 1. nu se pot concilia. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata.394. cand instantele sunt egale in grad 4. instantei care a judecat cauza in prima instanta b. determina suspendarea de drept a executarii hotararii atacate _ organul competent sa primeasca cererea 1. cu aratarea cazului de revizuire pe care se intemeiaza b. instanta militara care a judecat cauza in prima instanta b. in original b. cand instantele sunt egale in grad 2. in copie simpla sau legalizata c. cererea de revizuire se adreseaza: a.

procurorului din parchetul de pe langa judecatorie 7. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. procurorului din parchetul de pe langa tribunal b. instantei care a judecat cauza in apel 12. de Tribunalul Militar Cluj. cererea de revizuire se judeca de catre: a. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. procurorului din parchetul de pe langa tribunalul militar c. procurorului din parchetul de pe langa curtea de apel 9. una pronuntata in prima instanta de judecatorie si cealalta pronuntata in prima instanta de un tribunal militar. pentru infractiuni contra sigurantei statului. Curtii de Apel b. nu se pot concilia. 2 judecatori b. cand instantele sunt de grad diferit c. cererea de revizuire se judeca de catre: a.lit. Instanta competenta sa judece revizuirea este : a. Tribunalul Militar Cluj b. Curtea Militara de Apel b. una pronuntata de tribunal si cealalta pronuntata de un Curtea Militara de Apel. Curtea de Apel Cluj 6. procurorului din parchetul de pe langa tribunal c. 1 judecator 110 . Judecatoria Cluj c. a fost condamnat la moarte in 1958. Daca o cauza a fost rejudecata in fond dupa casare. Tribunal c. X. una pronuntata de judecatorie si cealalta pronuntata de Curtea Militara de Apel. Cererea de revizuire intemeiata pe art. Curtea de Apel 10. cererea de revizuire se adreseaza: a. nu se pot concilia. La tribunal. cererea de revizuire prin care se ataca aceasta hotarare este de competenta : a. procurorului din parchetul de pe langa instanta ierarhic superioara. Curtea de Apel 11. Judecatorie b. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta b. nu se pot concilia. completul de judecata investit cu solutionarea unei cereri de revizuire.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 5. persoana civila. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata. este format din : a.e). una pronuntata de judecatorie si cealalta pronuntata de un tribunal militar. Tribunal c. instantei care a judecat cauza in prima instanta c. (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) se adreseaza : a. procurorului din parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel b. de catre instanta de apel.394. in toate cazurile 8. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. nu se pot concilia. cererea de revizuire se adreseaza: a. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. 3 judecatori c.

fiind înl turate de c tre instan 17. nu este incompatibil sa judece cererea de revizuire c. este format din : a. instanta obliga revizuentul la plata cheltuieli judiciare avansate de stat 16. instantei care a judecat in prima instanta ± admisibilitatea in principiu si instantei de recurs ± fondul cauzei c. cheltuielile judiciare avansate in cauza ramin in sarcina statului c. trimite cauza procurorului competent c. care poate fi atacata cu recurs b. Judecatorul care a solutionat cauza in fond si a carei revizuire se cere: a. sesizat direct prin cererea de revizuire (ICCJ. In aceste conditii: a. Instan a. nu constituie intotdeauna motiv de revizuire c. decizie din 2009): a. constituie intotdeauna motiv de revizuire in cauza respectiva b. Este competenta sa judece admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire: a. a solicitat revizuirea sentintei penale nr. 1 judecator 14. La ICCJ. Admisibilitatea in principiu si fondul cererii de revizuire sunt de competenta: a. 3 judecatori c. completul de judecata investit cu solutionarea unei cereri de revizuire.S. Revizuentul a adresat cererea de revizuire direct instantei de judecata. procurorului ± admisibilitatea in principiu si instantei de recurs ± fondul cererii b. In speta. pronuntata de aceasta instanta. sentinta ramasa definitiva prin neapelare. D. înaintarea cererii Parchetului de pe lînga judecatoria Braila c. procurorul b. se desesizeaz printr-o sentinta care poate fi atacata cu recurs b. instanta va dispune: a. Prin cererea de revizuire adresata Tribunalului Braila si inregistrata sub nr. se desesizeaz printr-o sentinta definitiva 3.55/septembrie 2009. iar nu procurorului de la parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta. Condamnarea unora dintre martori pentru s vâr irea infrac iunii de m rturie mincinoas în cauza a c rei revizuire se cere: a.4512/T/2009. este incompatibil sa judece cererea de revizuire b. dac declara iile acestora nu au servit la pronun area hot rârii. scoaterea de pe rol a cauzei b. instanta se dezinvesteste prin sentinta. 2 judecatori b. nu constituie motiv de revizuire. instanta care a judecat recursul hotararii atacate c. instantei care a judecat cauza in prima instanta. este incompatibil doar in ceeea ce priveste admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire 15. ambele etape 111 . instanta care a judecat cauza in prima instanta 2.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 13. printr-o sentinta recurabila _ instanta competenta sa judece cererea de revizuire 1.

10. ***In speta. Judecatoria Fagaras a constat ca sentinta penala nr.*** In speta : a. Dac inculpatul a fost achitat de judec torie. judecatoriei c.2003 pronuntata de Judecatoria Fagaras a fost mentinuta prin decizia penala nr. intrucat hotararea instan ei de fond a fost modificat într-o cale de atac *** Din examinarea dosarului nr. 8. Hotarârea instantei de fond a ramas definitiva prin decizia penala nr.09. rezulta ca prin sentinta penala nr.09. privind revizuirea deciziei penale nr. Procedura prealabila in cazul revizuirii se desfasoara : a. judecarea cererii de revizuire este de competen a: a.B. condamnatul a introdus la instanta competenta o cerere de revizuire. Examinând cauza. hotararea supusa revizuirii este : 112 .01. instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire este Tribunalul Tulcea b. prin sentinta penala nr.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4.2007.2007. inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 19 ani închisoare. curtii de apel b. La randul sau. Ulterior. 901/A/2003 a Tribunalului Brasov. ***In speta : a. Curtii de Apel Bacau b. 315/7. 901/28. actele si lucrarile dosarului. Tribunalului Bacau *** Condamnatul C. este de competenta: a.B. 573/88/2007 al Tribunalului Tulcea. sentinta penala nr. 167/4.2006. 157/A/2007 pronuntata de Curtea de Apel Constanta.2003 a Tribunalului Brasov si a ramas definitive prin nerecurare. a condamnat pe inculpat. Tribunalul Brasov a declinat Judecatoriei Fagaras competenta de solutionare a acestei cauze. 167/4. a înregistrat la Judecatoria Fagaras o cerere de revizuire in care solicita revizuirea deciziei penale nr. 6. Judecatoriei Bacau c. solu ie men inut de tribunal. a ramas definitiva la data retragerii apelului c. 42/26. in fata instantei de recurs c. Curtea de Apel Brasov va solutiona conflictul de competenta b. 151/18. iar curtea de apel.04. Tribunalul Brasov este competent sa solutioneze cererea de revizuire 9. instan ei de control judiciar. definitiva prin respingerea recursului potrivit deciziei penale 54/15-01-2009 a Curtii de Apel Bacau. Prin sentinta penala nr. in fata instantei care a judecat cauza in prima instanta 5. Tribunalul Brasov va sesiza existenta unui conflict negativ de competenta c. 901/2003 a Tribunalului Brasov .2005 Judecatoria Fagaras a declinat in favoarea Tribunalului Brasov competenta de solutionare a cererii formulate de condamnatul C. casând hot rârile. procedura prealabila specifica revizuirii este de competenta Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta 7. Cererea de revizuire a sentintei penale dispuse în dosarul 321/14/2007 al Judecatoriei Bacau. modificata prin decizia penala 78 /A/ 2008 a Tribunalului Bacau.09. prin care s-a luat act de retragerea apelului declarat de inculpat. in fata procurorului b.

trimite dosarul impreuna cu concluziile sale la instanta competenta c. Tribunalul Brasov c. acesta : a. respinge cererea ca inadmisibila. nu mai trimite dosarul la instanta b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. astfel cum a solicitat revizuentul b. In cadrul procedurii prealabile privind cererea de revizuire. In cadrul procedurii prealabile specifice cererii de revizuire. Daca in cadrul procedurii prealabile procurorul constata ca cererea de revizuire nu a fost introdusa in termenul prevazut de lege. poate administra atat probe propuse de revizuent. instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire este : a. Daca in cadrul procedurii prealabile procurorul constata ca cererea de revizuire a fost introdusa de o persoana care nu avea exercitiul acestui drept.901/2003 a Tribunalului Brasov. Efectuarea actelor de cercetare penala este limitata la un termen de : a. 2 luni de cand procurorul primeste dosarul de la instanta 3. In cadrul procedurii prealabile privind cererea de revizuire. respinge cererea ca tardiva. ordonanta b. prin ordonanta b. sentinta penala nr. 369/2004 pronuntata de Curtea de Apel Brasov 10. decizia penala nr. procurorul dispune administrarea probelor prin : a. Curtea de Apel Brasov b. referat cu propunere motivata 5. decizia penala nr. nu poate administra probe noi b. rezolutie c. respinge cererea ca tardiva. cat si probele pe care le considera necesare 113 . acte de cercetare penala 6. prin referat c. poate administra numai probele propuse de revizuent c. acesta : a. trimite dosarul impreuna cu concluziile sale la instanta competenta 2. Judecatoria Fagaras _ procedura prealabila in fata procurorului 1.2003 pronuntata de Judecatoria Fagaras c. 151/18. prin rezolutie motivata 4.04. organele de urmarire penala efectueaza: a. ***In speta. acte de cercetare c. acte de urmarire penala b. procurorul : a. 2 luni de la primirea cererii de revizuire de catre procuror b. 2 luni de la sesizarea instantei competente c.

cu citarea partilor b. b. procurorul sesizat cu o cerere de revizuire: a. Procurorul trebuie s efectueze actele de cercetare cu privire la cererea de revizuire în termen de: a. In cadrul procedurii prealabile. este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar 114 . nu este obligatorie pentru instanta c. masuri preventive. este obligat sa ceara dosarul cauzei pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire b. Dupa desfasurarea procedurii prealabile. este citata pentru termenul de judecata fixat b. persoana care solicita revizuirea 11. Daca instanta a admis in principiu o cerere de revizuire. este obligatorie pentru instanta b. c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. atunci cand cazul de revizuire invocat este frauda procesuala si aceasta este dovedita printr-o hotarare penala definitiva 9. persoana aflata in stare de detinere: a. fara a administra probe 2. atunci este in drept sa dispuna: a. nu poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei in niciun caz 8. La judecata admiterii in principiu a cererii de revizuire. poate delega organul de cercetare penala care va efectua actele de cercetare c. daca cererea de revizuire este impotriva unui achitat 3. 2 luni de la data introducerii cererii de revizuire. procurorul a ajuns la concluzia ca cererea trebuie admisa. poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei b. 10. legala. daca este cazul. asculta. este obligatorie pentru instanta in cazul de revizuire intemeiat pe frauda procesuala dovedita prin ordonanta procurorului _ procedura in fata instantei ± admisibilitatea in principiu a cererii 1. nelegala b. este incunostintata despre termenul de judecata fixat c. poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei numai daca cererea este tardiva c. in functie de concluziile la care ajunge procurorul in privinta cererii de revizuire. 30 de zile de la data introducerii cererii de revizurie. Admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire se judeca: a. legala c. suspendarea executarii hotararii atacate b. 60 de zile de la data introducerii cererii de revizurie. masuri asiguratorii c. in sedinta publica c. In cadrul procedurii prealabile specifice cererii de revizuire. acesta : a. Solutionarea de catre instanta a unei cereri de revizuire fara a se fi parcurs aceasta procedura in fata procurorului este: a. Aceasta concluzie: a.

proc. din oficiu sau la cererea partii c. admiterea in principiu a cererii b. detinut în Penitenciarul Focsani. pronunta o sentinta supusa apelului sau recursului.g. in functie de hotararea susceptibila de revizuire OBS grilla vizeaza o situatie de exceptie Extras din motivarea sentinteiCu privire la natura hotarârii ce se pronunta în situatia în care se ia act de manifestarea de vointa a titularilor cererilor de revizuire. respingerea in principiu ca inadmisibila a cererii 10.10. 246 C.pen c.394. se considera ca în astfel de ca- 115 . In speta.394. cererea se respinge ca ramasa fara obiect b.P. 10652/231/2009.pen se respinge : a. formulata de revizuentul-condamnat M. admite in principiu cererea prin sentinta b.g. Dupa ascultarea concluziilor procurorului si ale partilor.10.pen 8. ca nefondata b. Cererea de revizuire intemeiata pe alte motive decat cele prevazute expres si limitativ de art.Cproc.pen reglementeaza expres pronuntarea unei încheieri doar în cazul admiterilor în principiu. instanta: a. prevede pronuntarea unei încheieri Având în vedere ca dispozitiile art. dispozitiile art. ca neintemeiata c. instanta : a. Daca condamnatul a decedat dupa introducerea cererii de revizuire: a. Daca instanta a admis in principiu o cerere de revizuire intemeiata pe art. respinge in principiu cererea prin incheiere 7.civ. prin derogare de la dispozitiile art. se disjung in vederea rejudecarii 5.403 si urmatoarele Cproc. respinge in principiu cererea prin sentinta c. pronunta o sentinta prin care ia act de manifestarea de vointa a revizuentului b. poate fi solicitata pana la citirea actului de sesizare a instantei de judecata competente 6. in temeiul art. poate fi dispusa de instanta care judeca cererea de revizuire. In cadrul procedurii de revizuire.lit.Cproc. renuntarea la judecata se constata fara drept de apel c.Cproc. numai ca inadmisibila 9.. se pot reuni in vederea rejudecarii c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4.lit.*** Judecatoria Focsani a luat act de renuntarea la cererea de revizuire înregistrata la nr. se dispune incetarea procesului penal.e (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) cauzele in care aceste hotarari au fost pronuntate: a. suspendarea executarii hotararii atacate: a. procedura de revizuire isi urmeaza cursul. poate fi dispusa de instanta ierarhic superioara instantei sesizate cu cererea de revizuire b. respingerea in principiu ca neintemeiata a cererii c. se reunesc in vederea rejudecarii b..lit. Sunt solutii care pot fi pronuntate in etapa admiterii in principiu a cererii de revizuire : a.

a solicitat revizuirea sentintei penale nr. nu au tinut cont de actele medicale depuse la dosar. care l-a rugat sa nu dezvaluie aceasta împrejurare organelor de ancheta. In drept revizuentul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.art.proc.) a fost supusa apelului Dispozitiile Codului de procedura penala nu reglementeaza expres situatii în care revizuientii îsi retrag sau renunta la judecata la judecarea cererilor de revizuire.p.recursul´ si nu . respective faptul ca : initiativa de a întretine relatii sexuale cu partea vatamata si de a oferi acesteia o suma de bani a apartinut coinculpatului R. si nu ale prevederilor art. cererea este : a. desi hotarârea la care se refera revizuirea de fata (cea din care provine acest extras. nefiind incidente disp. *** Condamnatul M. având în vedere ca. putând fi exercitata doar calea de atac a recursului.246 C.apelul´.2008 a Tribunalului Iasi pe motiv ca încadrarea juridica data faptelor comise de catre inculpat este prea blânda raportat la actele medicale pe care le-a depus la dosar. neintemeiata c.Neamt revizuirea sentintei penale nr. admisibila in principiu 116 . *** Revizuientul A. în schimbul unei sume de bani. 10. îsi gasesc aplicarea dispozitiile art.c. Potrivit sustinerilor petentului. constituie aparari de fond b. astfel ca din razbunare a formulat plângere penala.p.G.05. a solicitat Judecatoriei Tg.2007 a Judecatoriei Iasi.12. potrivit art. partea vatamata sia dat acordul cu privire la întretinerea de relatii sexuale cu cei doi inculpati.c.D. a si b Cod procedura penala.394 lit.. conform carora renuntarea la judecata se constata fara drept de apel.2008. în situatia data. sustinerile revizuentului : a. intemeindu-si cererea pe motive invocate si Ia judecata de fond. Cât priveste calea de atac pentru astfel de cazuri instanta apreciaza ca este . suma de bani pe care ulterior nu a mai primit-o.246 C.369/26.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 zuri instanta de fond pronunta sentinte prin care se ia act de retragerea/renuntarea la cererea de revizuire. mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr.n. inadmisibila b. respectiv art.. 311 C. fiind casatorit si având doi copii minori în întretinere.246 C..n.p. justifica admiterea in principiu a cererii 12.pen. deci la rugamintea acestuia a consfintit sa dea declaratii neconforme cu realitatea. fiind aplicabile dispozitiile art.. instantele.*** In speta. În aceste cazuri devin aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila în materie. în masura în care acestea nu cuprind dispozitii potrivnice Asa fiind.3152/30.p.c. 370/11.10. 407 C.*** In speta. în cursul solutionarii cauzei. nu se încadreaza în niciunul din motivele prevazute expres de lege pentru revizuirea unei hotarâri penale c.p. Codul de procedura penala se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila..721 Cod procedura civila.T..

art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ procedura in fata instantei ± judecarea pe fond a cererii de revizuirerejudecarea cauzei 1. nu poate fi respinsa ca tardiva. Se poate retine cazul de revizuire prevazut de art.a. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice 4. mentinerea condamnarii cu reducerea pedepsei c.b. instanta poate dispune: a.lit. poate sa mentina condamnarea c.lit. s-a retinut fapta de marturie mincinoasa. numai condamnarea sau achitarea 117 . intrucat a fost admisa in principiu b. mentinerea condamnarii cu retinerea unei cauze de atenuare a raspunderii penale c.lit.Cproc. incetarea procesului penal. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art. Sunt solutii care pot fi pronuntate in baza art. instanta poate dispune: a.394.b1. presupune audierea martorilor care au savarsit infractiunea de marturie mincinoasa.394. poate fi respinsa ca neintemeiata c. achitarea.pen: a. se face potrivit regulilor speciale prevazute in material revizuirii 2.394. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost achitat c.a. condamnarea. dar numai cu schimbarea incadrarii juridice 5. dar martorul a fost scos de sub urmarirea penala intrucat este iresponsabil 7.Cproc. in cauza a carei revizuire se cere c.lit. poate dispune achitarea. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice b. poate sa mentina condamnarea. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat b. Rejudecarea cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire: a. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art.b.394. iar judecatorul a dispus înlaturarea lor ca proba din dosarul cauzei b. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat b. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat 6. martorul a dat declaratii mincinoase. Dupa rejudecarea cauzei de catre instanta de revizuire. ca efect al decesului condamnatului in cursul procedurii revizuirii.b. in urmatoarea ipoteza : a.pen c. se face potrivit regulilor de procedura privind judecata cauzei in prima instanta b. cererea de revizuire: a.lit. martorul a fost achitat pentru marturie mincinoasa.lit. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost achitat b. instanta: a.394.10. poate fi respinsa ca inadmisibila 3. in temeiul art. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice.

Daca instanta procedeaza la admiterea in principiu a cerereii de revizuire si rejudecarea pe fond a cauzei in cadrul aceleiasi sedinte de judecata: a. sentinta instantei de revizuire : a. partea civila. admiterea in principiu a cererii se dispune prin sentinta motivata si noua solutie de fond se dispune prin decizie 9. inculpatul. Ordinea in care se da cuvantul in cadrul dezbaterilor dupa rejudecarea pe fond a unei cereri de revizuire este: a. Pot fi atacate separat cu recurs : a. este definitiva 118 . urmatoarea : procurorul. hotararea de condamnare este netemeinica intrucat se intemeiaza pe gresita individualizare a pedepsei c. inculpatul c. procurorul 11. revizuentul se afla in stare de ebrietate. nu poate fi atacata decit cu recurs b. partea responsabila civilmente. admiterea in principiu a cererii se dispune prin incheiere motivata si noua solutie de fond se dispune prin sentinta c. sentinta prin care s-a admis revizuirea dupa rejudecare c. partea vatamata. incheierea prin care s-a admis in principiu cererea de revizuire 2. instanta nu a tinut cont de faptul ca. cercetarea judecatoreasca se face in conditii identice cu cele de la judecata in prima instanta c. identica cu cea de la judecata in prima instanta b. Daca hotararea la care se refera revizuirea este susceptibila doar de judecata in prima instanta si in recurs.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. In cadrul rejudecarii cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire : a. Este admisibila cererea de revizuire intemeiata pe faptul ca: a. sentinta prin care s-a respins in principiu o cerere de revizuire b. se pronunta o singura sentinta prin care se admite in principiu cererea de revizuire si se da o noua solutie de fond b. ceea ce a facut sa nu isi mai poata controla comportamentul b. coinculpatii. partea responsabila civilmente. instanta este obligata sa administreze din nou probele care au fost efectuate cu ocazia admiterii in principiu a cererii de revizuire b. pentru ca fapta nu prezenta gradul de pericol social al unei infractiuni _ cai de atac 1. partea vatamata. impotriva martorului din cauza respectiva s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de achitare pentru marturie mincinoasa. poate fi atacata si cu apel c. in momentul savarsirii infractiunii de viol. partea civila. instanta are posibilitatea sa administreze din nou probele care au fost efectuate in cadrul primei judecati 10.

nu poate fi atacata decat odata cu fondul 119 .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. dupa caz. O hotararea penala care nu este definitiva. Incheierea prin care instanta a respins in principiu o cerere de revizuire : a. contesta ia în anulare introdus împotriva deciziei prin care. apelului sau recursului b. este supusa. instan a de recurs a respins recursul declarat de revizuient : a. în procedura revizuirii. este supusa apelului. O hotararea penala definitiva. este supusa cailor extraordinare de atac c. este supusa. Decizia prin care. proc. este nefondat . contestatie in anulare 6. 386 lit. poate fi îndreptat numai împotriva hot rârilor penale definitive prin care s-a rezolvat fondul cauzei. în procedura revizuirii. este supusa contestatiei in anulare b. 4. apelului sau recursului b. este susceptibila numai de recurs daca hotararea atacata cu revizuire este susceptibila de: a. o noua revizuire c. Prin urmare. data in revizuire : a. instan a de recurs a respins recursul declarat de revizuient. este susceptibila de revizuire 5. nu este susceptibila de contestatie in anulare c. dupa caz. pen. recurs b. c) C. data in revizuire. daca hotararea atacata cu revizuire este susceptibila de apel c. nu este supusa contestatiei in anulare OBSdecizie ICCJ din 2007Contesta ia în anulare întemeiat pe prevederile art.

in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii CEDO b. 3 judecatori c. in termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii CEDO c. nu este supusa nici unei cai de atac b. ICCJ : a. este supusa cailor extraordinare de atac c. in termen de un an de la data pronuntarii hotararii CEDO 4. se introduce in termen de : a. Dupa sesizarea cu o cerere de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. in complet de : a. 1 judecator b. numai persoana al carei drept a fost incalcat b. poate dispune din oficiu sau la cerere suspendarea executarii hotararii atacate 6. Decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie: a. dispune la cerere suspendarea executarii hotararii atacate c. Poate cere revizuirea impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale: a. instanta competenta sa judece cauza in fond c. ICCJ judeca o cerere de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. ICCJ b. parchetul de pe langa instanta competenta sa judece cauza in fond 3. se introduce la : a. dispune din oficiu suspendarea executarii hotararii atacate b. 9 judecatori 5. procurorul c. Cererea de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. este supusa numai recursului 120 . sotul si rudele apropiate ale condamnatului.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ Revizuirea in cazul hotararilor CEDO 1. dar numai dupa moartea acestuia 2. Cererea de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->