P. 1
Grile Drept Procesual Penal

Grile Drept Procesual Penal

|Views: 477|Likes:
Published by Iuliana Talmaciu

More info:

Published by: Iuliana Talmaciu on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2015

pdf

text

original

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Urmarirea penala

2. Organele de cercetare penala sunt: a. procurorul; b. organele de cercetare speciale c. organele de cercetare ale politiei judiciare 3. Organele de urm rire penal dispun prin ordonant : a. acolo unde legea 1. Activitatea de urmarire penala este desfasurata de: prevede expres; b. numai dac actiunea a. organele de cercetare ale politiei judiciare, organele de cercetare speciale b. procuror penal este pus în c. organele judiciare miscare; c. în situatia în care inculpatul se afl în stare de arest preventiv; 4. Sunt acte ale organelor de urmarire penala : a. rechizitoriul b. incheierea c. procesul verbal 6. Urm rirea penal se desf soar de c tre: a. procuror si organele de cercetare penal ; b. magistrati; c. organele de cercetare penal speciale; 7. Organele de cercetare penala pot dispune: a. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea; b. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea, punerea in miscare a actiunii penale c. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea, perchezitia domiciliarã; 9. Limitele urm ririi penale pot fi: a. începerea urm ririi penale in rem si trimiterea în judecat prin rechizitoriu; b. începerea urm ririi penale in personam si trimiterea în judecat prin 5. Poate dispune prin ordonanta : rechizitoriu; a. numai procurorul c. începerea urm ririi penale in personam si punerea în miscare a b. organul de cercetare penala actiunii penale; c. procurorul 1

8. Sunt limite ale urm ririi penale: a. punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecat b. sesizarea organelor de urm rire penal si trimiterea în judecat ; c. întocmirea actului de începere a urm ririi penale si scoaterea de sub urm rire penal

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
10. Actele procesuale care marcheaza limita initiala a fazei de urmarire penala sunt: a. rechizitoriul; b. procesul-verbal c. rezolutia 11. Sunt organe de cercetare penala : a. organele de cercetare ale politiei judiciare b. procurorul, indiferent daca supravegheaza ori efectueaza personal urmarirea penala c. organele de constatare 12. Actele procesuale care marcheazã momentul final al fazei de urmarire penalã sunt: a. procesul-verbal b. ordonanta; c. rezolutia; 13. Începerea urmaririi penale se poate dispune în mod expres: a. de catre organul de cercetare penala, cu încuviintarea sau autorizarea procurorului; b. doar de catre procuror; c. de catre organul de urmarire penalã. 14. Pentru efectuarea actelor de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal: a. este necesar consimtamantul conducerii acelei unitati b. in toate cazurile, este necesara autorizatia procurorului c. consimtamantul conducerii unitatii sau autorizatia procurorului nu sunt necesare, in caz de infractiune flagranta 15. Organul de urmarire penala dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta: a. doar daca actiunea penala este pusa in miscare b. in situatia in care inculpatul se afla in arest preventiv c. acolo unde legea prevede expres 16. În incinta institutiilor de interes public: a. actele de urm rire penal se pot efectua cu autorizarea judec torului; b. actele de urm rire penal se pot efectua cu autorizatia procurorului sau cu acordul conducerii acelei unit ti; c. nu se pot efectua acte de urm rire penal ; 17. Trasaturile caracteristice urmãririi penale sunt: a. caracterul public b. caracterul necontradictoriu c. caracterul preponderent oral 18. Învinuitul este: a. persoana fat de care se efectueaz cercet ri într-o cauz penal ; b. persoana fat de care s-a dispus începerea urm ririi penale; c. persoana fat de care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale;

2

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
19. Limita finala a urmaririi penale este marcata prin: a. ordonanta, proces-verbal sau rechizitoriu; b. rezolu ie, ordonanta sau rechizitoriu; c. referat de terminare a urmaririi penale 20. Procurorul infirma un act sau o masura procesuala nelegala a organului de urmarire penala prin : a. ordonanta b. rezolutie c. rechizitoriu 21. Constituie obiect al urmaririi penale : a. tragerea la raspundere a persoanelor care au savarsit fapte prevazute de legea penala b. identificarea faptuitorului si stabilirea raspunderii acestuia c. strangerea probelor privitoare la existenta infractiunii 22. Actele de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal se pot efectua: a. cu consimtamantul conducerii acelei unitati sau cu autorizatia procurorului b. cu consimtamantul conducerii acelei unitati si cu autorizatia procurorului c. numai cu autorizatia procurorului, in caz de infractiuni flagrante 23. Organele de cercetare penala aduna probe : a. numai in defavoarea invinuitului sau inculpatului b. atat in favoarea, cat si in defavoarea invinuitului sau inculpatului c. pentru demonstarea savarsirii infractiunii de catre invinuit sau inculpat 24. Daca invinuitul sau inculpatul a recunoscut fapta : a. organele de urmarire penala nu mai sunt obligate sa stranga probele pentru lamurirea cauzei b. procurorul va dispune punerea in miscare a actiunii penale c. organul de urmarire penala este obligat sa stranga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele 25. Învinuitul: a. nu este parte in procesul penal b. este parte in procesul penal c. devine inculpat din momentul punerii în miscare a actiunii penale; 26. Sunt momente ale desfasurarii actiunii penale: a. inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, emiterea rechizitoriului b. confirmarea inceperii urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, emiterea rechizitoriului c. punerea in miscare a actiunii penale, exercitarea actiunii penale, stingerea actiunii penale

3

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Competenta organelor de UP
1. Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt competente sa efectueze cercetarea penala: a. numai in interiorul razei de competenta teritoriala care ii revine b. dupa natura sau gravitatea infractiunii c. pentru orice infractiune care nu este data, in mod obligatoriu, in competenta altor organe de cercetare penala 2. Competenta organelor de cercetare ale politiei judiciare: a. nu se determina dupa natura sau gravitatea infractiunii b. nu se determina dupa calitatea faptuitorului c. se determina dupa competenta unei instante de a judeca o cauza penala 3. Daca trebuie efectuate acte de cercetare penala in afara razei sale de competenta teritoriala, organul de cercetare al politiei judiciare : a. poate sa le efectueze el insusi b. poate sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare c. este obligat sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare 4. Organul de cercetare penala este obligat sa efectueze actele de cercetare penala care nu sufera amanare: a. numai daca privesc o cauza care este de competenta lui b. numai cu confirmarea procurorului care ii supravegheaza activitatea c. chiar daca privesc o cauza care nu este de competenta lui 5. Cercetarea penala pentru infractiunile savarsite de militari, in afara unitatii militare, se efectueaza de catre : a. ofiterii anume desemnati de catre comandantul unitatii militare, corp aparte si similare b. ofiterii anume desemnati de catre sefii comenduirilor de garnizoana c. ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare 6. Cercetarea penala pentru infractiunile de competenta instantelor militare, savarsite de persoanele civile in legatura cu obligatiile lor militare, poate fi efectuata de catre: a. ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare b. organele de cercetare ale politiei judiciare c. comandantii centrelor militare 7. Organul de cercetare penala sesizat cu o plangere : a. îsi declin competenta atunci cand constata ca nu este competent b. este dator sa-si verifice competenta; c. daca constata ca nu este competent, trimite de indata cauza procurorului care exercita supravegherea 8. Sunt organe de constatare: a. ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pentru infractiunile constatate pe timpul executarii misiunilor specifice. b. ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati c. capitanii porturilor, pentru infractiunile contra sigurantei navigatiei pe apa si contra disciplinei si ordinii la bord

4

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
9. Ofiterii si subofiterii Jandarmeriei Române care au constatat o infractiune în timpul misiunilor specifice: a. au dreptul s retin corpurile delicte; b. înainteaz procurorului actele încheiate, în cel mult 3 zile de la data descoperirii faptei ce constituie infractiune; c. înainteaz procurorului actele încheiate, în cel mult 3 zile de la data descoperirii faptei ce constituie infractiune flagrant ; 10. Organele de constatare sunt obligate sa procedeze la: a. luarea de declaratii de la martori b. luarea de declaratii de la faptuitor c. intocmirea procesului-verbal cu privire la imprejurarile concrete ale savarsirii infractiunii 11. Procesele-verbale incheiate de organele de constatare: a. nu constituie mijloace de proba in procesul penal b. constituie mijloace de proba in procesul penal c. constituie probe in procesul penal 12. În situatia în care organul de cercetare penal constat c nu este competent s efectueze cercetarea penal : a. îsi declin competenta organului de cercetare penal competent; b. îndrum persoana v t mat s formuleze plângerea penal la organul competent c. trimite de îndat cauza procurorului care exercit supravegherea, în vederea sesiz rii organului competent 13. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.214,Cproc.pen se inainteaza catre : a. organul de cercetare penala b. instanta de judecata c. procuror 14. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.215,Cproc.pen, cand nu au prins pe faptuitor, se inainteaza catre : a. organul de cercetare penala b. instanta de judecata c. procuror 15. Sunt organe de cercetare penala speciale : a. capitanii porturilor b. comandantii de nave sau aeronave c. ofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane 16. Agentii politiei de frontier , pentru infractiunile de frontier , au urm toarele obligatii: a. pot efectua perchezitii corporale; b. pot prinde pe f ptuitor, pe care îl predau de îndat procurorului sau organului de cercetare penal , împreun cu lucr rile efectuate si cu mijloacele materiale de prob ; c. pot prinde pe f ptuitor, pe care îl predau procurorului în termen de maxim 5 zile de la prima constatare efectuat , împreun cu mijloacele materiale de prob ;

5

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
17. Agentii politiei de frontier sunt: a. organe de cercetare penala b. organe de cercetare penala speciale c. organe de constatare 18. Pentru infractiunile de frontier , ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati sunt: a. organe de cercetare penala b. organe de cercetare penala speciale c. organe de constatare 19. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.215,Cproc.pen se inainteaza: a. catre organul de cercetare penala competent sau procuror b. catre instanta de judecata c. numai catre procuror 20. Comandantii de nave si aeronave: a. nu au dreptul s retin corpurile delicte; b. pot pot efectua perchezitii corporale asupra faptuitorului c. înainteaz actele incheiate organului de cercetare penala competent, in cel mult 5 zile de la prima constatare efectuata, impreuna cu mijloacele materiale de proba. 21. Actele premergatoare se pot efectua: a. numai in cazul in care sesizarea organelor de urmarire penala se face prin denunt sau prin plangere b. numai in cazul in care sesizarea organelor de urmarire penala se face din oficiu c. indiferent de modul de sesizare a organelor de urmarire penala 22. Actele premergatoare urmaririi penale sunt: a. acte situate in cadrul procesului penal b. acte procedurale c. efectuate numai de catre lucratori operativi din MAI 23. Actele premergãtoare sunt acte situate in : a. cadrul procesului penal b. afara urmaririi penale c. cadrul fazei de judecata 24. Pe parcursul desfasurarii actelor premergatoare urmaririi penale : a. se pot dispune masuri procesuale b. se poate verifica existenta sau inexistenta vreunuia din cazurile prevazute la art.10,Cproc.pen c. se poate dispune obligarea de a nu parasi localitatea 25. Pot efectua acte premergatoare : a. investigatorii sub acoperire b. lucratori operativi din cadrul organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale c. numai organele de urmarire penala

6

Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite: a. poate fi prelungita cu cel mult 1 an 29. Durata totala a autorizarii. 3 zile de la descoperirea faptei.214.Cproc. rezolutie c. 30 de zile c. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire se da pe cel mult : a. Procesul verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare : a. si in alte cauze sau in legatura cu alte persoane. poate constitui mijloc de proba c. Investigatorii sub acoperire pot fi folositi in baza autorizatiei emise de : a. poate fi intocmit de organele inspectiilor de stat. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire: a. cu conditia ca infractiunea sa fie flagranta 7 . Pot fi investigatori sub acoperire: a. lucratori operativi din cadrul politiei judiciare 32. afara de cazul cand legea dispune altfel c. 60 de zile b. in aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana. judecator b. nu poate fi prelungita b. lucratori operativi din cadrul SRI c. 20 de zile 28. 1 an 31. nu poate depasi: a.pen este: a. ofiteri din cadrul Jandarmeriei Romana b. fiecare prelungire neputand depasi alte 30 de zile c. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire se da prin : a. 24 de ore de la descoperirea faptei. organelle judiciare 27. 60 de zile b. incheiere b. 24 de ore de la intocmirea referatului de terminare a cercetarii penale b. poate fi prelungita.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 26. pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii 30. in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire. 30 de zile c. constituie intotdeauna mijloc de proba b. procuror c. daca sunt concludente si utile 33. numai in legatura cu persoanele la care se refera autorizatia emisa de procuror c. numai in cauza penala la care se refera autorizatia emisa de procuror b. Termenul de inaintare catre procuror a actelor incheiate de organele de constatare prevazute in art. ordonanta motivata 29.

organele de cercetare penala speciale b. pot fi folositi in procesul penal in cauze avand ca obiect fapte de coruptie 41. constituie intotdeauna mijloc de proba daca este intocmit de procuror b. Pentru infractiunea de calcare de consemn (infractiune contra ordinii si disciplinei militare: a. prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie doar daca actiunea penala a fost pusa in miscare c. se desfasoara pe tot parcursul fazei de urmarire penala b.Cproc. pot fi deconspirati doar la momentul ramanerii definitive a hotararii penale de condamnare c. este permis în cazul infractiunilor de falsificare de monede. 36. b. se pot efectua si de catre organele de constatare c. Procesul verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare : a. punerii în miscare a actiunii penale 37. începerii urmaririi penale. culeg date si informatii in baza autorizatiei emise de catre presedintele instantei competente sa judece respectiva infractiune in prima instanta b.215. 5 zile de la prima constatare c.Cproc. trebuie autorizat de procurorul care supravegheaz urm rirea penal . b.215. trimiterea in judecata se dispune de catre ofiterul anume desemnat de catre comandantul unitatii militare b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 34. comandantii de nave si aeronave c. 3 zile de la inceperea urmaririi penale b. c. Folosirea investigatorilor sub acoperire: a. cu conditia ca infractiunea sa fie flagranta 35.pen.pen: a. trebuie autorizat de judec tor. capitanii de porturi 38. Sunt organe de constatare potrivit art. pentru ipoteza in care nu se impune prinderea faptuitorului. 24 de ore. începerii judecatii. intocmit de un lucrator operativ anume desemnat din cadrul SRI poate constitui mijloc de proba c. pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii 39. poate fi intocmit de organele inspectiilor de stat. urmarirea penala poate incepe numai la sesizarea comandantului 8 . Actele premergatoare sunt efectuate în vederea: a. Actele premergatoare urmaririi penale: a. este a. Investigatorii sub acoperire: a. sunt consemnate in cuprinsul unui proces verbal 40. Termenul de inaintare catre organul de cercetare competent a actelor incheiate de organele de constatare prevazute in art. c.

47. unele acte de cercetare penalã? a. 9 . trimite. da.c. 46. in urma verificarii lucrarilor de urmarire penala. Cum procedeazã organul de cercetare penala când constata ca nu este competent sa efectueze cercetarea penala? a. extraprocesualã. nu poate fi dezvaluita in timpul ori dupa terminarea actiunii acestora c. 208 lit. pot declara apel in cauzele instrumentate de unitatile de politie c. Sunt organe de constatare potrivit art.C. 48.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 42. actele procesuale care nu pot fi refacute decat cu mare greutate 45. In cazul in care.pr. ofiterii anume desemnati de sefii comenduirilor de garnizoana 44. datorita activitatilor ce se pot desfasura pe parcursul lor. procesualã. îsi declina competenta b. cu conditia existentei unei cereri a comandantului centrului militar. c. îndruma persoana vãtamata la organul de cercetare penala competent. ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent. Organele de cercetare ale politiei judiciare : a. Participarea procurorului la efectuarea urmaririi penale presupune : a. b. Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire: a. deoarece s-ar încalca normele relative la competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei. procurorul constata ca urmarirea penala a fost efectuata de un organ necompetent. cu conditia ca militarul infractor sa fi dobândit. masurile asiguratorii luate c. dupa savârsirea infractiunii. in conditiile legii 43. dreptul de efectua personal doar anumite acte de cercetare penalã. de îndata. în cazul prevazut în art. în vederea sesizarii organului competent. da.Cproc. Actele premergatoare au o natura juridicã: a. c. isi desfasoara activitatea sub autoritatea unui judecator desemnat de la instanta careia ii revine competenta de a judeca in prima instanta b. mixta.pen. actele procesuale dispuse b. agentii politiei de frontiera c. In aceasta situatie. cauza procurorului care exercita supravegherea. organele de cercetare ale politiei judiciare b. nu.215. poate fi dezvaluita dupa dupa terminarea procesului penal b.. b. dreptul de a asista la efectuarea oricãrui act de cercetare penalã c. Organele de cercetare penala ale politiei judiciare pot efectua. b. poate fi dezvaluita dupa terminarea actiunii acestora 49. c. dreptul de a efectua personal orice act de cercetare penalã. raman valabile: a.pen: a. calitatea de civil. se subordoneaza functional procurorului competent.

a ± e. c. cel mult 5 zile b. poate schimba incadrarea juridica a faptelor 53.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 50. dispune punerea în miscare a actiunii penale prin rezolutie motivatã. Asupra propunerilor privind extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii juridice. cel mult 3 zile de la data constatarii faptelor. face propuneri procurorului pentru punerea în miscare a actiunii penale prin ordonantã.b1) : a. procurorul se pronunta prin: a. 10 lit. dispune punerea în miscare a actiunii penale prin ordonantã. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale c. incepe urmarirea penala si cu privire la persoana respectiva b. cel mult 48 de ore 10 . rezolutie c. facute de organul de cercetare penala. 51. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de incetare a urmaririi penale 54. Organul de cercetare penalã constatând cã sunt temeiuri pentru punerea în miscare a actiunii penale : a. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala b. face propuneri pentru extinderea cercetarilor penale c. imprejurarilor sau persoanelor noi b. cel mult 48 de ore de la data constatarii faptelor. b1) : a. de catre organul de cercetare penala in termen de : a. 10 lit. dispune disjungerea cauzelor 55. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarirea penala b. Daca inainte de inceperea urmaririi penale organul de cercetare penalã constata existenta unui impediment prevazut in art. Organul de cercetare penalã constatând incidenta cazului aratat in art. Daca organul de cercetare penala constata fapte noi in sarcina invinuitului sau inculpatului: a. proces verbal 57. dispune extinderea cercetarilor penale si cu privire la noile fapte b. imprejurarilor sau persoanelor noi 56. b. cu exceptia celui prevazut la lit. cel mult 3 zile c. Asupra propunerilor privind extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii juridice facute de organul de cercetare penala. ordonanta b. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de incetare a urmaririi penale 52. cel mult 24 de ore de la data constatarii faptelor. Daca organul de cercetare penala constata date cu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea acelei fapte : a. procurorul se pronunta in termen de : a. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale c. Propunerile pentru extinderea cercetarilor penale sau pentru schimbarea incadrarii juridice se inainteaza la procuror. este obligat sa faca propuneri pentru schimbarea incadrarii juridice c. imprejurarilor sau persoanelor noi c.

. fie încetarea urmãririi penale. conform art.pen. f C. c raportat la art. da. Constituie moduri speciale de sesizare a organelor de urm rire penal : a.: a. manifestarea dorintei guvernului strãin. b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Moduri de sesizare a organelor de UP 1.proc. b. b. Plangerea poate fi facuta de substitutii procesuali ? a. despre savarsirea unei infractiuni 6. de catre sot si de oricare dintre rudele apropiate ale persoanei vatamate c. denuntul. plângerea va fi asimilatã unui denunt c. 2. manifestarea dorintei guvernului strain y Plangerea 1. poate fi luata in considerare ca un denunt anonim sau ca o sesizare din oficiu c. 3. constituie mod de sesizare a organelor de urmarire penala 5. sesizarea si autorizarea organului competent. contine alte date decat denuntul c. b. 10 lit. 2. denuntul si plângerea prealabil . O plangere nesemnata: a. pentru p rinti. plângerea prealabilã. Sunt consecinte ale neînsusirii de cãtre persoana vãtãmatã a continutului plângerii formulate de cãtre substitutii sai procesuali: a. 11 pct. cuprinde incunostintarea facuta de catre o persoana. plângerea. impiedica organul de urmarire penala sa tina seama de ea b. de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru parinti . plângerea. pe considerentul ca raspunderea penala este personala b. denuntul si sesizarea comandantului. se dispune fie neînceperea urmãririi penale. Plangerea : a. plângerea prealabilã. da. se dispune încetarea urmãririi penale. persoana vãtãmatã va putea fi citatã în calitate de martor c. copilul major. plângerea. se va declansa procesul penal b. Pentru persoana v t mat . se dispune obligatoriu neînceperea urmãririi penale 11 4. plângerea poate fi formulat de: a. denuntul si sesizarea din oficiu. plângerea prealabilã. sesizarea si autorizarea organului competent. Constituie moduri generale de sesizare a organelor de urm rire penal : a. nu. unul din soti pentru cel lalt sot c. c. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal. Sunt consecinte ale neînsusirii de cãtre persoana vãtãmatã a continutului plângerii formulate de cãtre substitutii procesuali. sesizarea din oficiu.1 lit. substituitii procesuali numai dac partea v t mat nu se afl în tar . c. atunci cand se face oral b.

Denun ul poate fi fãcut : a. in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restrânsã c. cuprinde incunostintarea facuta de o persoana. se respinge ca inadmisibil b. inclusiv persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa. este o conditie de pedepsibilitate si de procedibilitate c. se trimite organului competent y Denuntul 1. pen. va fi asimilatã unui denunt c. proc. valoreaza ca plangere 3. referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune 4. 2. nu poate fi facut decat in scris b. nu mai poate fi retrasa. care nu întrune te cerin ele prev zute în dispozi iile art. doar de catre persoanele care au capacitate de exercitiu deplina. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal b. deoarece in acest caz opereaza principiul oficialitatii b. in cazul ei.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. Denun ul : a. Plangerea se deosebeste de plangerea prealabila prin aceea ca: a. de catre orice persoana. in cazul anumitor infractiuni. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal b. în sensul c nu cuprinde descrierea faptei pentru care se solicit tragerea la r spundere penal a persoanei reclamate: a. Plângerea penal adresat direct instan ei. odata depusa. este singurul mod de sesizare a organelor de urmarire penala 2. cuprinde incunostintarea facuta de catre o persoana despre savarsirea unei infractiuni c. in cazul ei opereaza impacarea partilor 12 . principiul oficialitatii nu isi are aplicabilitate c. Denun ul: a. (2) C. trebuie sa contina aceleasi date ca si plangerea c. b. referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune y Plangerea prealabila 1. numai cu încuviintarea reprezentantului legal. Denun ul : a. poate fi facut in scris sau oral c. cuprinde incunostintarea facuta de o persoana.. daca s-a facut oral. Plangerea prealabila se deosebeste de plangere prin aceea ca: a. 222 alin. reprezinta numai un act de sesizare a organelor de urmarire penala b.

procuror din cadrul c. direct la instanta de judecata 13 . fiind vorba despre o infractiune pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu b. plângerea prealabil se adreseaz : a. pe parcursul procesului. c. organului de cercetare penal competent teritorial. c. indiferent daca persoana vatamata a facut sau nu plângere prealabila. b.a fost comisa în participare si persoana vatamata face plângere prealabila împotrivii unuia dintre participanti: a. curtii de apel. b. va putea fi tras la raspundere penala numai acel participant. vor fi trasi la raspundere penalã toti participantii. c. Daca într-o cauza în care s-au efectuat acte de cercetare penala se considera ulterior ca savarsirii unei fapta urmeaza a primi o încadrare juridica pentru care este necesara plângerea prealabila. de persoana v t mat prin infractiune. prin substituitii procesuali ai persoanei vatamate prin infractiune c. direct instantei de judecata competente ± Tribunalul Bucuresti. In ipoteza 5. 7. dupa ce persoana vatamata si-a exprimat vointa în sensul ca nu doreste sa faca Parchetului de pe plângere prealabilã. 6. b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. plangerea prealabila se adreseaza direct instantei de judecata competente ± Curtea de Apel c. În ipoteza s vârsirii infractiunii de abuz de încredere de c tre un notar public. In aceasta ipoteza: a. mandatarul cu procura speciala al persoanei vatamate substitutul procesual al persoanei vatamate. procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti 8.pentru care legea prevede ca actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate . b. Plângerea prealabila poate fi introdusa de catre: persoana vatamata. parchetului de pe lâng curtea de apel. Daca o infractiune . persoana vatamata sa-si manifeste expres vointa în acest sens c. Plângerea prealabil poate fi introdus : a. b. cu conditia ca. de catre un b. nu este nevoie de plangere prealabila. plangerea prealabila se adreseaza: a. personal. 4. vor fi trasi la raspundere penala toti participantii. plangerea prealabila se adreseaza procurorului din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ 9. a. Un judecator de la ICCJ savarseste o infractiune de vatamare corporala. doar la propunerea organului de cercetare penala. langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti. direct instantei de judecata competente ± Curtea de Apel Bucuresti. infractiuni de procurorul dispune încetarea urmaririi penale: vatamare corporala a.

chiar in lipsa plangerii prealabile b. parchetului de pe langa curtea de apel 16. da. numai procurorului c. numai dac persoana v t mata a depus plangere prealabila. parchetului de pe langa tribunal c. 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul b. plangerea prealabila se adreseaza: a. cand persoana vatamata a fost impiedicata de o cauza temeinica sa introduca plangerea prealabila in termen 12. Se poate deroga de la termenul de introducere a plangerii prealabile ? a. 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul. b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. nu. În cazul infractiunii flagrante. În cazul savarsirii unei infractiuni de amenintare de catre un judecator de la o judecatorie. pana la citirea actului de sesizare a primei instante b. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti c. pentru care este necesar plângerea prealabil . 2 luni din ziua in care persoana indreptatita a reclama a stiut cine este faptuitorul. in cazul in care faptuitorul are calitatea de parlamentar c. doar la organele de urmarire penala c. in termnen de 3 luni de la data savarsirii infractiunii 13. plangerea prealabila se adreseaza: a. c. aceasta trebuie sa fie introdusa in termen de : a. determinat de prescriptia raspunderii penale c. numai organului de cercetare penala b. 2 luni din ziua in care s-a savarsit infractiunea c. organului de cercetare penala sau procurorului 17. si atunci cand sotului persoanei vatamate i s-a respins plangerea prealabila 15. in ipoteza in care cel vatamat este un militar in termen sau un militar cu termen redus 11. termenul de introducere a plangerii prealabile avand un caracter procedural. da. 60 de zile din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul 14 . nerespectarea lui atrage decaderea din exercitiul dreptului de introducere a plangerii prealabile b. pana la terminarea cercetarii judecatoresti in prima instanta 14. Termenul de introducere a plângerii prealabile este: a. Impacarea partilor poate interveni: a. prin substituitii procesuali ai persoanei vatamate b. organul de urm rire penal este obligat sa constate fapta : a. În cazul savarsirii de catre un student a unei infractiuni de violare de domiciliu. În cazul savarsirii infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila. Plângerea prealabil poate fi introdus : a. parchetului de pe langa judecatorie b.

In continutul plangerii prealabile trebuie sa se precizeze: a. se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. Termenul de 2 luni pentru introducerea plangerii prealabile se calculeaza in cazul infractiunilor continue. cauzele se disjung intotdeauna b. se introduce la instanta competent s judece cauza în fond. transmite actele procurorului in vederea incetarii urmaririi penale 15 . se introduce în termen de 2 luni de la data s vârsirii infractiunii. daca persoana vatamata se constituie parte civila c. la care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul 20. continua cercetarea numai daca partea vatamata face plangere prealabila b. instantei superioare in grad sau. Plângerea prealabil : a. consumarii infractiunii b. Daca intr-o cauza s-au facut acte de cercetare penala. organul de cercetare penala : a. se trimite organului competent c. O plangerea prealabila introdusa la instanta de judecata : a. de catre persoana vatamata sau de catre reprezentantul acesteia. În cazul savarsirii infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila. In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale nu se face la plangerea prealabila a persoanei vatamate. instantei mai intai sesizate 22. se aplica disjungerea daca este posibila c. dar ulterior s-a constatat ca fapta urmeaza a primi o incadrare juridica pentru care este necesara plangerea prealabila. aceasta poate fi formulata : a. dupa caz. In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale nu se face la plangerea prealabila a persoanei vatamate: a. numai de catre persoana vatamata c. de persoana vatamata sau de catre sotul acesteia b. cauzele sunt reunite 21. cand persoana vatamata este un minor fara capacitate de exercitiu 19. continua cercetarea chiar daca partea vatamata nu face plangere prealabila c. 23. intotdeauna instantei mai intai sesizate b. adresa partilor si a martorilor b. c. se considera valabila daca a fost introdusa in termen 25. epuizarii infractiunii c. daca persoana vatamata se constituie parte vatamata 24. competenta de a judeca cele doua cauze reunite revine: a. de la data : a. se respinge ca inadmisibila b. intotdeauna instantei superioare in grad c.

de 2 luni 27. persoana vatamata a decedat inainte de a fi introdus plangere prealabila.g. mama. O plangerea prealabila introdusa la instanta de judecata : a.lit. c. Sub aspectul formei. pentru ca faptuitorul sa fie tras la rãspundere penala: a. actele necesare desfasurarii in continuare a procesului penal se vor desfasura din oficiu c. Daca persoana vatamata a decedat la scurt timp dupa introducerea plangerii prealabile : a. cu exceptia cazului in care s-a savarsit o infractiune flagranta 28. daca a fost introdusa in termen la organul necompetent 29.a vãtamat mai multe persoane. supus regulilor de calcul specifice termenelor procedurale c. se va dispune incetarea procesului penal.10. bunic.în privinta careia legea prevede ca ac iunea penala se pune în mi care la plângerea prealabila a persoanei vatamate . nu mosteneste dreptul de a sesiza organele judiciare prin plangere prealabila 16 32. Termenul de introducere a plangerii prealabile este : a. este necesar ca toate persoanele vatamate sa introduca plângere prealabila. 30.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 26. poate fi formulata in scris sau oral c. b. plangerea prealabila : a. fiica majora a persoanei vatamate : a.Cproc. Daca in cazul unei infractiuni de furt care se pedepseste numai la plangere prealabila. copilul major.alin. pentru nepotul lui minor c. in termen de 2 luni de la cunoasterea faptuitorului 33. se considera valabila. daca acesta din urma a ratificat plangerea prealabila.pen b. este inadmisibila b. procesul penal va continua 31. se trimite organului competent numai daca a fost introdusa in termen b. pentru fiica ei majora b. este suficient ca numai una dintre persoanele vatamate sã introduca plângere prealabila. este introdusa de o persoana fara calitate procesuala c. ac iunea penala poate fi pusa în mi care din oficiu. Este admisibila intotdeauna plangerea prealabila introdusa de : a. in temeiul art.1. nu poate fi formulata decat in scris b. pentru parintele sau. Plangerea prealabila introdusa de sotul persoanei vatamate : a. poate introduce plangere prealabila b. isi poate valorifica drepturile patrimoniale asupra bunurilor furate pe calea unei actiuni in fata instantei civile c. Daca o infractiune . este admisibila . trebuie formulata in scris. de 60 de zile b. se considera valabila numai daca a fost trimisa in termen la organul competent c.

proportional culpei procesuale Extras Sentinta penala nr. liberat conditionat din executarea unei pedepse privative de libertate. Daca plangerea prealabila a fost introdusa la instanta de judecata : a. si inculpatul au declarat ca doresc sa se împace. în cursul noptii de 17-18 septembrie. în nume propriu. au precizat ca nu au pretentii civile fata de inculpat. care este supusa recursului 35. obligarea inculpatului la plata integrala a cheltuielilor judiciare avansate de stat in cauza respectiva 37.09.L.K.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 34.. fata de sotia P. Astfel. si fiica sa minora P.K. 17 .Y. împreuna cu fiica sa minora P.L.B.. Partea vatamata sa constituit parte civila cu suma de 400 lei.Y. prin reprezentantul s u legal ***Pe rolul Judecatoriei Targu Neamt a fost inregistrata cauza penala privind pe inculpatul C. si R.2009 : _ T. asupra concursului de infractiuni b. pentru savârsirea a trei infractiuni : _ lovire sau alte violente si furt între rude.. pentru acest aspect. aceasta din urma. în data de 19. vecini ai inculpatului. si P. Când Y. încetarea procesului penal pentru doua dintre cele trei infractiuni pentru care inculpatul a fost trimis in judecata c. parasind domiciliul. Neamt Rechizitoriul Parchetuluis-au retinut urmatoarele: 1.L. P.. La termenul din data de 15. a refuzat sa mai convietuiasca cu el. minorul parte v t mat . se inlatura raspunderea penala a inculpatului b.K. stat b. 2. partilor vatamate T. Judecatoria Tg. trimis în judecata în stare de libertate.. In cazul in care inculpatul a fost achitat si actiunea civila a fost respinsa. În luna septembrie 2009.Y.. instanta o respinge ca inadmisibila b. P. pe care o reprezinta. instanta se dezinvesteste prin sentinta c.D. _ amenintare.K. ***In speta : a. cheltuielile judiciare vor fi suportate de: a.Y.D. în principal hainele si rechizitele de scoala ale minorei.11. care locuiesc în apropierea sa.D. ***In speta.20009. unde a început sa se manifeste violent. datorita faptului ca sotia sa..K vor fi obligate la plata cheltuielilor judiciare catre stat. si R. au declarat ca nu se constituie parte civila _ P. Judecatoria Targu Neamt va dispune : a. a revenit în domiciliul comun...Y. se stinge actiunea civila c. În cursul zilei de 21. a revenit în domiciliu. fata de partile vatamate T. daca partea v t mat este un minor pentru care plângerea prealabil a fost introdus prin reprezentantul sau legal. Acesta le-a reprosat faptul ca au gazduit pe sotia si fiica sa. inculpatul a lovit-o pe sotia sa cu pumnii.09. P. 3. inculpatul C. dar si pentru minora P. inculpatul a adresat amenintari cu moartea. instanta pronunta o hotararea de trimitere a plangerii prealabile la organul competent. reprezentantul legal al minorului c. luându-le apararea si amestecându-se astfel în viata sa de familie.2009. si R. 36. a constatat de inculpatul i-a sustras mai multe bunuri. 337/09. cu acte de violenta si cu incendierea bunurilor.2009. si P.B.10.

58/2007 ) si P. reprezentând onorariul avocatului din oficiu si parte din valoarea serviciilor postale. acordul partii vatamate M.11. s-a retinut în sarcina inculpatului savârsirea infractiunii de furt de folosinta. vor fi obligate partile vatamate P. privind citatiile _ potrivit art.55 mg/l alcool si fara a poseda permis de conducere. Latura civila a cauzei _ având în vedere principiul disponibilitatii.b. cu titlu de cheltuieli judiciare. si inculpatul au declarat ca doresc sa se împace. inculpatul si-a intervertit în mod abuziv calitatea sa de detentor al bunului în aceea de pretins proprietar al acestuia _ între inculpat si partea vatamata exista o relatie bazata pe încredere. Iasi. catre stat. în temeiul caruia inculpatul a primit în detentie autoturismul. urmatoarele considerente : _ între inculpat si partea vatamata a existat un raport juridic patrimonial.Cproc. în jurul orelor 3.2 La termenul din data de 15. inculpatul urmând sa o execute pe cea mai grea (3 luni închisoare). în virtutea dispozitiilor art. prev. reprezentând parte din contravaloarea citatiilor efectuate. Mangeron din mun. cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. D. având în sânge o îmbibatie alcoolica de 1. Cpen. P. pentru savârsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si furt între rude.1.. Cu toate acestea. Prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca : inculpatul în data de 09... art.10 lit.2 lit.Y.10.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Cazurile 1. **** Prin rechizitoriul Parchetului.35 a sustras si a condus un autoturism pe bd. va fi obligat inculpatul la plata sumei de 300 de lei.. urmând a lua act de renuntarea partilor vatamate la pretentiile civileimpacarea partilor : _ înlatura raspunderea penala _ stinge si actiunea civila _ este personala _ produce efecte numai daca intervine pâna la ramânerea definitiva a hotarârii. la plata sumei de 20 lei ( prin reprezentant legal ± fata de decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr.pen. pentru a-l repara _ inculpatul avea obligatia restituirii bunului de îndata ce îsi îndeplinea obligatia.213. instanta va lua act ca partile vatamate P. nefiind autorizat sa o foloseasca în vreun fel în scop personal. la plata sumei de 40 lei. Instanta a schimbat încadrarea juridica data faptelor inculpatului.b.proc. 192 alin. Cazu3pentru cele doua infractriuni concurente de amenintare _ s-au aplicat pedepse de cate 3 luni închisoare _ pedepsele concurente au fost contopite.K.2007. pen. cât si în cursul cercetarii judecatoresti. 208. partile vatamate precizând ca nu au pretentii civile fata de inculpat. 208 alin. întrucât partea vatamata mai apelase la inculpat si cu alte ocazii în vederea repararii autoturismului Atât în cursul urmaririi penale.11 pct. proprietarului masinii. si Z. pct. atât în nume propriu. rap. pe care o reprezinta. 191 Cod proc.2009. h C. În raport de aceste declaratii. proportional cu culpa procesuala. 18 . nu s-au constituit parti civile _ În baza art.. partea vatamata P. netranslativ de proprietate. prin declaratiile date.B.pen. 1.. din art.K. partea vatamata a precizat ca nu a formulat si nu formuleaza plângere prealabila împotriva inculpatului.4 in art.alin. de art.Y. prin rechizitoriu. cât si pentru partea vatamata minora P. apartinând partii vatamate. fara a avea în acest sens. instanta va dispune încetarea procesului penal fata de inculpaul C.Cpen.1. dar si prin declaratia autentificata depusa la dosar. la art.4. 2 lit.

pen. pentru infractiunea de abuz de incredere c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 38. dispune incetarea procesului penal in temeiul art.lit. instanta nu acorda despagubiri civile 19 .10.Cproc. instanta : a.f. nu solutioneaza actiunea civila b.*** In speta.

c. În situatia în care organul de cercetare penal constat . Daca din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale in art.proc. c. c. 2. ulterior adopt rii solutiei. verificarii procurorului.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Inceperea UP. numai de catre procuror c. Rezolutia de incepere a urmaririi penale poate fi emisa : a. b.pen : a. dispunând începerea urm ririi penale. 7. înainteaz dosarul procurorului cu propunerea de neîncepere a urm ririi penale. in termen de 48 de ore de la data inceperii urmaririi penale b. 20 . 10 lit. pen.10. procesul-verbal. numai ordonanta. constatarii infractiunilor de audienta. Rezolutia de incepere a urmaririi penale emise de organul de cercetare penala se supune : a. rezolutia. 10 lit. existenta cazului prevazut in art. dispune suspendarea urm ririi penale. cand constata.: a. confirmarii motivate a procurorului. înainteaz dosarul procurorului cu propunerea de începere a urm ririi penale.Cproc.b1. infractiunilor flagrante c. se dispune inceperea urmaririi penale in cazul prevazut la lit. b ) C. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale b. infirm rezolutia de neincepere a urmarii penale b. autorizarii procurorului. b1 nu se dispune neinceperea urmaririi penale 5. inainte de inceperea urmaririi penale. În situatia în care. dispune începerea urm ririi penale. si in cazul aratat in art. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de scoatere de sub urmarirea penala 8. 6. b. înainte de începerea urm ririi pe1 nale. b1) 3. Actul prin care se dispune începerea urm ririi penale când organul de urm rire penal este sesizat prin denunt este: a. procurorul constat c nu a existat sau c a disp rut împrejurarea pe care se întemeia propunerea de a nu se începe urm rirea penal : a. b. c.b. Începerea urmaririi penale se dispune prin proces-verbal in cazul : a. in cazul prevazut la lit. in niciun caz b. dispune inceperea urmaririi penale c. Organul de cercetare penala. sesizarii prin plângere sau denunt. nu se poate dispune inceperea urmaririi penale. in termen de 24 de ore de la data inceperii urmaririi penale c.pen: a. de organul de cercetare penala b. restituie actele organului de urm rire.10.lit. incidenta cazului prev zut de art.Cproc. Suspendarea UP 1. in termen de 24 de ore de la data inceperii urmaririi penale 4.

299. iar procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a dispune scoaterea de sub urmarirea penala : a. rezolutie 12. se dispune totodata si asupra: a. In cazul in care organul de urmarire penala a fost sesizat printr-un denunt anonim. Ca exceptie. direct cu recurs b. ordonanta c. inceperea urmaririi penale se poate dispune prin ordonanta in cazul : a. urmarirea penala se dispune prin: a. sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris c. rezolutie motivata b. Rezolutia prin care procurorul confirma propunerea organului de cercetare penala privind neinceperea urmaririi penale se comunica: a. o confirma prin: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 9. procurorul dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale 14. procurorul poate sa restituie actele organului de cercetare penala pentru completarea actelor premergatoare b. Prin rezolutia prin care procurorul confirma propunerea organului de cercetare penala privind neinceperea urmaririi penale. potrivit art. persoanei fata de care s-au efectuat acte premergatoare c. in functie de incidenta cazurilor prevazute in art.pen. persoanei care a facut sesizarea b. ordonanta c. cu plangere la procurorul ierarhic superior 10. În cazul savarsirii infractiunilor de audienta. restabilirii situatiei anterioare savarsirii infractiunii b. masurilor asiguratorii privind reparatiile civile 21 . proces verbal al organului de urmarire penala c.Cproc. lit. constatarii infractiunilor de audienta. altor persoane interesate 16. rezolutie motivata sau prin ordonanta. Rezolutia procurorului de neincepere a urmaririi penale se ataca : a. 13. Daca organul de cercetare penala a inaintat procurorului actele incheiate cu propunerea scoaterii de sub urmarirea penala. când procurorul solutioneaza un conflict de competenta intre doua organe de cercetare penala b. unei infractiuni flagrante c. proces verbal b. procurorul infirma prin ordonanta propunerea organului de cercetare penala c. in baza art. Daca procurorul este de acord cu propunerea de neincepere a urmaririi penale facuta de organul de cercetare penala. 10 lit. inceperea urmaririi penale se dispune prin : a. proces verbal al instantei de judecata 11. rezolutia organului de urmarire penala b.CPP 15. cu plangere la instanta de judecata c. 10.b1).

numai persoanei vatamate b.10.Cproc. procurorul.Cproc. intervine vreunul din cazurile prevazute in art.10. proces verbal. 10 lit.pen b. procurorul retine cauza b. la propunerea procurorului. prin rezolutie. la propunerea organului de cercetare penala b.Urm rirea penal poate fi suspendat daca: a. daca nu s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale 23. Ordonanta prin care s-a dispus suspendarea urmaririi penale se comunica.pen c. in cazuri exceptionale b. sa comunice o copie dupa ordonanta de suspendare persoanei vatamate 22 . intervine vreunul din cazurile prevazute in art. organul de cercetare penala este obligat sa continue urmarirea penala 18. lit. in baza art.a) ± e). invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate 24. prin rechizitoriu 19. 20. persoanei vatamate. Daca organul de cercetare penala a inaintat procurorului actele incheiate cu propunerea scoaterii de sub urmarirea penala.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 17. Momentul inceperii urmaririi penale este marcat prin : a. atunci cand s-a pus in miscare actiunea penala c. Suspendarea urmaririi penale se dispune cand: a. cand nu s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale b.f) ± j). lit. Suspendarea urmaririi penale se dispune : a. numai prin ordonanta 22. se constata printr-o expertiza medico-legala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava.b1). care il impiedica sa ia parte la procesul penal 21. atunci cand s-a pus in miscare actiunea penala c. sa se intereseze periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea urmaririi penale c. invinuitul sau inculpatul sufer de o boal grav care îl împiedic s ia parte la procesul penal. iar procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a dispune scoaterea de sub urmarirea penala : a. lit. instanta de judecata. trimiterea in judecata. organul de cercetare penala este obligat: a. procurorul. cand urmarirea penala se incepe din oficiu c.Cproc. ordonanta. la cererea acesteia c. c. procurorul infirma prin ordonanta propunerea organului de cercetare penala c. partea v t mat sufer de o boal grav care o împiedic s participe la procesul penal. In timpul cat urmarirea penala este suspendata. una din p rti sufer de o boal grav care o împiedic s participe la procesul penal. b. prin ordonanta.pen. in copie: a. Dispune suspendarea urmaririi penale: a. sa nu mai efectueze niciun act de cercetare penala in cauza respectiva b.

Cproc.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 25.pen). ***In speta.278^1. partile vatamate au atacat cu plangere rezolutia Parchetului . 26. aceste leziuni fiind în raport de cauzalitate cu accidentul produs în ziua de 1. 1330/P/2006.G. Medicul legist a concluzionat ca fiecare dintre partile vatamate a suferit leziuni vindecabile în 7-8 zile de îngrijiri medicale. respinge plângerea ca nefondata c. fapta nu constituie infractiune 23 . instanta : a. in sarcina procurorului iau nastere urmatoarele obligatii: a. s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se începe urmarirea penala fata de R.pen. ***In speta. respinge plângerea ca inadmisibila b. Dispunand suspendarea urmaririi penale. In temeiul art. sa efectueze toate actele a caror indeplinire nu este impiedicata de situatia invinuitului sau inculpatului c. pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa (art.C. sa comunice o copie dupa ordonanta de suspendare partii civile b.2006.06. sentinta poate fi atacata separat cu de recurs în termen de 10 zile b. sa restituie dosarul organului de cercetare penala dupa ce a comunicat ordonanta de suspendare invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate ***Prin rezolutia din 30. 184 alin. : a.1 si 3. în Dosarul nr.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Suceava. obliga petentii la plata cheltuielilor judiciare catre stat 27.09. organul de cercetare penala are obligatia de a comunica partilor vatamata actele premergatoare efectuate c.

b. de regula 3. au autoritate de lucru judecat b. c. Solutiile scoatere de sub urmarirea penala.pen. b. Incetarea UP ± solutie de netrimitere in judecata 1. altor persoane interesate. În cazul încet rii urm ririi penale într-o cauz în care inculpatul este arestat preventiv: a. instanta dispune revocarea arest rii preventive si comunic o copie a încheierii la administratia locului de detinere. Solutiile de netrimitere în judecata sunt: a. art. scoaterea de sub urmarire penala. procuror. persoanei care a facut sesizarea b. procurorul comunic o copie a ordonantei administratiei locului de detinere. Ordonanta sau rezolutia de încetare a urm ririi penale se comunic : a. rezolutia. art. 10 lit. in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala 24 .pen si exista învinuit sau inculpat în cauza.a-e C. f-j C. când nu a fost pusa în miscare actiunea penala. prin ordonanta. Încetarea urmaririi penale se dispune atunci când se constata existenta cazurilor prevazute în : a. b. prin referat c. Încetarea urmaririi penale se dispune prin : a. instanta dispune revocarea arest rii preventive si înstiinteaz prin adres administratia locului de detinere.proc. 10 lit. 2. încetarea urmãririi penale si clasarea. in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala b. scoaterea de sub urmarire penala si încetarea urmaririi penale. 2. prin rezolutie motivata. Actul prin care se dispune neînceperea urm rii penale este: a. art. c. incetarea urmaririi penale sau clasare: a. ordonanta. si exista învinuit sau inculpat în cauza c. rezolutie motivata. rechizitoriu. incheierea c.f-h si exista învinuit sau inculpat în cauza 5. încetarea urmaririi penale si clasarea. pot fi luate doar de catre procuror 3. 10 lit.proc. suspendarea urmaririi penale. c. achitarea. procuror. b. b. organul de cercetare penala. ordonanta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Solutii de netrimitere in judecata 1. y 1. când a fost pusa în miscare actiunea penala. Încetarea urmaririi penale se dispune de catre : a. pot fi luate doar la terminarea urmaririi penale c. numai învinuitului sau inculpatului c. cu dispozitia de a pune de îndat în libertate pe inculpat 4.

trebuie sa revoce masura arestarii preventive. in ziua in care a primit propunerea organului de cercetare penala b. Daca in aceeasi cauza sunt mai multi inculpati. incetarea urmaririi penale : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6. se poate dispune numai incetarea urmaririi penale 10. in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala b. se dispune numai cu privire la inculpatii pentru care exista cazul de incetare a urmaririi penale b. In cazul in care se constata incidenta cazului prevazut in art. In cazul in care. 10 lit.: a. revocarii masurii de siguranta a obligarii la tratament medical b. revocarii masurilor asiguratorii luate in vederea executarii pedepsei amenzii c. se dispune : a.Cproc. prin aceeasi ordonanta b. Daca in cursul urmaririi penale se constata incidenta cazului prevazut de art. prin rezolutie motivata. Prin ordonanta de incetare a urmaririi penale. nu se poate dispune. se poate dispune numai neinceperea urmaririi penale c. se dispune totodata asupra: a. scoaterea de sub urmarirea penala b. 10 lit. Procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale facute de organul de cercetare penala. trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive c. trebuie sa il puna de indata in libertate 13. se poate dispune numai incetarea urmaririi penale 9. in cel mult 48 de ore de cand a primit propunerea organului de cercetare penala c. nu se poate dispune decat incetarea procesului penal b. prin ordonanta. se poate dispune numai dupa ce s-a dispus disjungerea 7.Cproc.i. in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala c.pen. precizat in Codul de Procedura Penala numai pentru cazul in care incetarea urmaririi penale priveste un invinuit sau un inculpat arestat preventiv 14. cat si incetarea urmaririi penale b. se constata incidenta cazului prevazut in art.f. numai prin ordonanta 11. nu se poate dispune clasarea c. se poate dispune atat scoaterea de sub urmarirea penala.pen : a. de cel mult 3 zile c. incetarea urmaririi penale c. in cursul urmaririi penale. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv: a. confiscarii speciale 25 . 10 lit.h. : a. incetarea procesului penal 8. facute de organul de cercetare penala este : a. Procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv : a. urmarirea penala fiind indivizibila c. de cel mult 5 zile b. in cel mult 2 zile de cand a primit propunerea organului de cercetare penala 12. Termenul in care procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale.

10 lit. Daca în cursul urmaririi penale intervine cazul prevazut de art. sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris. aceste masuri : a. cheltuielilor judiciare b. instanta dispune revocarea masurii arestarii preventive. acestea: a. Actul prin care se dispune scoaterea de sub urm rire penal în cazurile prev zute de art. Prin rezolutia de neincepere a urmaririi penale se dispune totodata asupra: a. 10 lit.pen. neinceperea urmaririi penale. dup stadiul urm ririi penale si în functie de propunerea organelor de cercetare penal . sunt pastrate de organul de cercetare penala pana la hotararea instantei civile 16. clasarea 2. daca s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale 3. d) si e) este: a.Cproc. restituirii cautiunii in cazurile prevazute de lege c. c. rezolutia. numai scoaterea de sub urmãrire penalã.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 15. raman atasate la dosarul cauzei b. se mentin pana cand persoana vatamata introduce actiune in fata instantei civile c. b. 17. b. rezolutia sau ordonanta. daca proprietatea corpurilor delicte si a celorlalte obiecte care au servit ca mijloace materiale de proba este contestata. întotdeauna rezolutia. in termen de : a. a).10. b.. b). c.b ). numai ordonanta. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv. 24 de ore de la primirea dosarului y 2. 1 lit.pen. Actul prin care se dispune scoaterea de sub urm rire penal în cazul prev zut de art. 24 de ore de la emiterea ordonantei sau rezolutiei prin care procurorul a dispus incetarea urmaririi penale b. raman in proprietatea organului de cercetare penala c. se desfiinteaza daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale b.c). se desfiinteaza de drept. In caz de incetare a urmaririi penale. 48 de ore de la primirea dosarului c. Scoaterea de sub UP ± solutie de netrimitere in judecata 1. in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale 18. 26 .Cproc. c. se va dispune: a. Daca prin ordonanta de incetare a urmaririi penale s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii privind reparatiile civile. întotdeauna ordonanta. c). este: a. numai ordonanta.

b1). Dupa ce procurorul a restituit dosarul catre organul de cercetare penala. 6.Cproc. Daca impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala. dispune începerea urmaririi penale si înainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala c. o amenda judiciara 8.b ). prin ordonanta.pen. lit. la termenul fixat prin ordonanta.Cproc.Cproc.10.10.pen. in temeiul art. in termen de 3 luni de la data inscrisa in ordonanta 10. indiferent daca s-a pus sau nu in miscare actiunea penala 9. dispune neînceperea urmaririi penale. înainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune neînceperea urmaririi penale. de indata b. se face : a. lit. 10 lit. nu a fost pusa în miscare actiunea penala.10. la terminarea urmaririi penale. incepe urmarirea penala.pen. 5. prin rezolutie motivata c. prin ordonanta b. Când organul de cercetare penala constata. intrucat plangerea nu este suspensiva de executare c. procurorul poate aplica faptuitorului : a. o sanctiune cu caracter administrativ c. incepe sau continua urmarirea penala sau.pen : a. numai prin ordonanta. s-a facut plangere. b.b1). Executarea amenzii dispuse prin ordonanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. lit. indiferent daca s-a pus sau nu in miscare actiunea penala 1 27 . intrucat plangerea este suspensiva de executare b.pen. în baza principiului Äcine poate dispune începerea urmaririi penale poate sa dispuna si neînceperea urmãririi penale". dupa respingerea plangerii. in toate cazurile c.b1). lit. b. e). continua urmarirea penala.Cproc.10. prin rezolutie motivata atunci când: a.Cproc. continua efectuarea actelor premergatoare 7. in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala c. se face : a. acesta din urma : a.Cproc. pe parcursul urmaririi penale. pe parcursul urmaririi penale.b1). la termenul fixat prin ordonanta c. de regula. Prin ordonanta prin care a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. o amenda penala b. existenta cazului prevazut de art. prin rezolutie motivata.10. înainte de începerea urmaririi penale. c. executartea sanctiunii amenzii dispuse prin aceasta ordonanta se va face: a. in toate cazurile b. in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala b. este dispusa de catre procuror. Scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. lit. dupa expirarea termenului in care se poate face plangere impotriva ordonantei 9. se face : a. Scoaterea de sub urmarire penala se dispune. a fost pusa în miscare actiunea penala.pen.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. Scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. numai prin ordonanta. dupa caz.

de procuror. de cel mult 3 zile c. trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive c. Termenul in care procurorul se pronunta asupra propunerii de de scoatere de sub urmarirea penala. numai de catre procuror din oficiu sau la cererea organului de cercetare penala 28 . Clasarea ± solutie de netrimitere in judecata 1. prin ordonanta b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 11. Procurorul se pronunta asupra propunerii de scoatere de sub urmarirea penala a unui inculpat arestat preventiv : a. Clasarea se dispune: a. de procuror sau de catre organul de cercetare penala b. numai la cererea organului de cercetare penala c. revoca masura arestarii preventive. prin ordonanta sau prin rezolutie 2. de cel mult 48 de ore de la primirea dosarului b. in aceeasi zi in care a primit propunerea organului de cercetare penala b. Daca procurorul a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a unui inculpat arestat preventiv: a. prin aceeasi ordonanta b. precizat in Codul de Procedura Penala numai pentru cazul in care propunerea priveste un invinuit sau un inculpat arestat preventiv y 3. ca efect al revocarii masurii arestarii preventive 13. il pune de indata in libertate. facute de organul de cercetare penala este: a. in cel mult 2 zile de cand a primit propunerea organului de cercetare penala 12. in cel mult 48 de ore de cand a primit propunerea organului de cercetare penala c. Clasarea se dispune: a. dupa caz. prin rezolutie c.

numai inculpatului 3. b. este obligat sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala b. are dreptul sa formuleze cereri noi c. c. inculpatul formuleaz o astfel de cerere. intr-un proces-verbal c. poate sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala 8. Prezentarea materialului de urm rire penal trebuie repetat daca: a. Aducerea la indeplinire a prezentarii materialului de urmarire penala se consemneaza : a. infractiunea respectiva este de competenta exclusiva a procurorului. c. invinuitului c. are dreptul sa faca declaratii suplimentare 4. de catre organele de urmarire penala 5. c. numai invinutului b. Prezentarea materialului de urm rire penal învinuitului: a. este obligat sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala numai daca a administrat probe noi. Prezentarea materialului de urmarire penala se efectueaza de catre procuror daca: a. numai daca s-a dispus trimiterea in judecata 2. inainte sau dupa punerea in miscare a actiunii penale c. actiunea penala a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale 6. 1. numai dupa punerea in miscare a actiunii penale b. Organul de cercetare penala poate prezenta materialul de urm rire penal : a. de catre organele de cercetare penala c. in referatul de terminare a urmaririi penale 7. 9. Prezentarea materialului de urmarire penala se face : a. nu mai are dreptul sa faca declaratii suplimentare b. Prezentarea materialului de urm rire penal se poate realiza: a. este facultativ . 29 . intr-o rezolutie b. s-au efectuat acte noi de cercetare penal . poate fi efectuat de organul de cercetare penal sau de procoror.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Procedura prezentarii materialului de UP . inculpatul: a. indiferent daca actiunea penala a fost sau nu pusa in miscare b. numai de catre procuror b. trebuie efectuat de procuror. Dupa ce a luat cunostinta de materialul de urmarire penala. se constat c trebuie schimbat încadrarea juridic b. Daca organul de cercetare penala constata ca trebuie sa fie schimbata incadrarea juridica a faptei : a. actiunea penala nu a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale c.

procurorul si prin rezolutie . numai prin ordonanta c. numai fata de parti b. intr-un proces-verbal c. Daca in cauza sunt mai multi inculpate. actiunea penala nu a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale 11. individual. Organul de urmarire penala se pronunta asupra admiterii sau respingerii unor cereri noi legate de urmarirea penala : a. intr-un proces-verbal si respectiv in referatul de terminare a urmaririi penale 16. 15. procuror b. numai prin rezolutie 12. Daca inculpatul se prezinta. nu poate fi repetat . este prins sau adus dupa inaintarea dosarului la procuror. Prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie : a. trebuie repetat dac organele de urm rire penal au administrat probe noi. intr-un proces-verbal c. individual si se intocmeste separat proces verbal de indeplinire a procedurii pentru fiecare inculpat 17. b. colectiv si se intocmeste un singur proces verbal in care se consemneaza aducerea la indeplinire a procedurii c. infractiunea respectiva este de competenta acestora si actiunea penala a fost pusa in miscare b. Aducerea la indeplinire si respectiv neaducerea la indeplinire a procedurii prezentarii materialului de urmarire penala se consemneaza : a. c. Prezentarea materialului de urmarire penala se efectueaza de catre organele de cercetare penala daca: a. in referatul de terminare a urmaririi penale 14. poate fi repetat dac învinuitul a refuzat s semneze procesul verbal prin care sa consemnat aducerea la indeplinire a prezentarii materialului de urmarire penala. Procedura prezent rii materialului de urm rire penal : a. numai fata de inculpat c. intr-o rezolutie b. tot de catre organele de cercetare penala c. dar se intocmeste un singur proces verbal in care se consemneaza aducerea la indeplinire a procedurii b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10.organele de cercetare penala b. chiar daca infractiunea respectiva este de competenta exclusiva a procurorului c. materialul de urmarire penala se prezinta : a. intr-o rezolutie b. prezentarea materialului de urmarire penala se va face de catre: a. fie de catre procuror. Organele de cercetare penala sunt obligate sa consemneze imprejurarile care au impiedicat prezentarea materialului de urmarire penala catre inculpat : a. fie de catre organele de cercetare penala 13. prin ordonanta . numai fata de invinuit si inculpat 30 .

de catre organul de cercetare penala 20. ordonanta. invinuitului b. nu exista obligatia întocmirii referatului de terminare a urmaririi penale 31 . organul de cercetare penala c. procurorul este obligat sa întocmeasca referatul de terminare a urmaririi penale c. de catre procurer. procurorul nu delega niciun act de cercetare penala organului de cercetare penala b. În cauzele în care urmarirea penala este efectuata personal de catre procuror : a. Referatul de terminare a urmaririi penale se întocmeste de catre: a. numai de catre organul de cercetare penala c. Referatul de terminare a urmaririi penale nu se întocmeste atunci cand urmarirea penala: a. materialul de urmarire penala se prezinta invinuitului: a. s-a efectuat de catre procuror c. fie de catre procuror. Materialul de urmarire penala nu se prezinta : a. procuror b. fie de catre organul de cercetare penala 23. inculpatului care locuieste in strainatate 19. de catre procuror si.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. c. numai de catre procuror b. rezolutie . s-a desfasurat cu actiunea penala pusa in miscare 21. s-a desfasurat fara actiunea penala pusa in miscare b. Dupa efectuarea tuturor actelor de urmarire penala. ordonanta. inculpatului care s-a sustras de la chemarea organului de cercetare penala c. ordonanta . Admiterea sau respingerea cererilor noi formulate de învinuit (inculpat) la prezentarea materialului de urmarire penala se face prin: a.respingerea cererilor noi b. prin rezolutie. prin exceptie. de catre organul de cercetare penalã 22.admiterea cererilor noi.

Reluarea urm ririi penale se dispune. prin proces-verbal. prin ordonant c. numai de catre procuror b. dup suspendare: a. în caz de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale : a. a intervenit o lege mai favorabil . Reluarea urm ririi penale se dispune daca: a. dupa care a revenit asupra retragerii c. prin rezolutie o solutie de netrimitere in judecata 8. procuror c. b. c. prin rezolutie. Reluarea urm ririi penale dupa suspendare se dispune: a. partea vatamata si-a retras plangerea prealabila. prin hot râre judec toreasc 9. Redeschiderea urm ririi penale este un caz de: a. b. dupa caz. a incetat cauza de suspendare b. Reluarea urm ririi penale se dispune in caz de: a. reluare a urmaririi penale dupa suspendare b. Daca procurorul constata mentinerea cauzei de suspendare a urmaririi penale. reluare a urmaririi penale c. prin ordonant . redeschidere a urmaririi penale 4. numai de catre instanta de judecata c. prin ordonanta restituirea cauzei la organul de cercetare penala b. In caz de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale. materialul de urmarire penala nu a fost prezentat inculpatului 3. instanta 32 .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Reluarea UP 1. instanta a restituit cauza in vederea refacerii sau completarii urmaririi penale 2. restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea refacerii urmaririi penale c. suspendare a urmaririi penale 5. organul de cercetare penala b. reluarea urm ririi penale este dispusa de : a. a încetat cauza de suspendare a urmaririi penale. de catre procuror sau de catre instanta de judecata 7. Reluarea urm ririi penale se dispune. b. restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea completarii urmaririi penale b. Reluarea urm ririi penale se dispune cand: a. prin rezolutie restituirea cauzei la organul de cercetare penala c. dispune: a. c. prin rezolutie. 6.

disparitiei imprejurarii pe care s-a intemeiat incetarea sau scoaterea de sub urmarirea penala 18. inceperea urmaririi penale c. indiferent daca solutia de scoatere de sub urmarirea penala a fost dispusa prin rezolutie sau prin ordonanta 16. incetarii cauzei care a determinat suspendarea urmaririi penale b.Cproc. Redeschiderea urm ririi penale este dispusa de : a. b. prin hot rârea instantei. c. instanta de judecata dispune restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale b. judecatorul admite o plangere formulata in temeiul art.pen. data luarii acestei masuri 1 33 . data ramanerii definitive a hotararii c. Redeschiderea urm ririi penale are loc in cazul: a. 2781. b. c. reluarea urmaririi penale b. data pronuntarii hotararii b.Cpoc. procuror. organul de cercetare penala. judecatorul admite o plangere formulata in temeiul art.pen si trimite cauza la procuror c. a admis plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale si a trimis cauza la procuror. Reluarea urmaririi penale are loc cand: a. In cazul in care instanta. judecator. procuror prin ordonanta. in temeiul incheierii prin care judecatorul a admis plangerea impotriva solutiilor de scoatere sau incetare a urmaririi penale c. prin rezolutie. Redeschiderea urm ririi penale se dispune: a. prin ordonant . instanta. 19. cand a admis plangerea impotriva solutiei de scoatere de sub urmarirea penala b. procuror. In cazul restituirii cauzei de catre instanta de judecata care mentine arestarea preventiva a inculpatului. termenul de 30 de zile curge de la: a. acesta dispune : a. 278 .Cpoc. 15. 2781. prin incheiere. suspendarea urmaririi penale 17. Reluarea urmaririi penale în caz de redeschidere a acesteia se dispune de catre: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. potrivit art.pen si constata ca probele existente la dosar sunt suficiente pentru trimiterea in judecata 11. restituirii cauzei de catre instanta in vederea completarii urmaririi penale c.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Plangerea impotriva actelor si masurilor de UP
1. Pot face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala: a. orice persoana interesata, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime b. partea responsabila civilmente, personal sau prin reprezentant c. orice persoana, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime 2. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala se adreseaza: a. procurorului care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala b. instantei de judecata c. organului de cercetare penala 3. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala se poate depune: a. la organul de cercetare penala b. direct la procurorul care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala c. numai la instanta de judecata 4. Introducerea unei plangeri impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala: a. este suspensiva de executare b. nu este suspensiva de executare c. suspenda numai executarea masurilor preventive 5. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organului de cercetare penala: a. poate fi facuta doar de catre persoanele care participa in calitate de parti in procesul penal b. se solutioneaza de catre procurorul care supravegheaza activitatea de cercetare penala c. trebuie solutionata in termen de 20 de zile de la primire 6. Plângerea împotriva actelor si m surilor de urm rire penal ale organului de cercetare penala: a. se depune la procuror sau la organul de cercetare penal ; b. trebuie formulat în termen de 20 de zile de la data la care petitionarul a cunoscut m sura sau actul de urm rire penal ; c. se adreseaz organului de cercetare penal sau procurorului, dup caz; 7. Cand plangerea a fost depusa la organul de cercetare penala, acesta este obligat sa o inainteze procurorului in termen de : a. 3 zile de la primirea ei b. 24 de ore de la primirea ei c. 48 de ore de la primirea ei

34

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
8. Plângerea împotriva actelor si m surilor de urm rire penal ale organului de cercetare penala trebuie solutionat în termen de: a. 20 de zile de la formularea acesteia; b. 30 de zile de la primire; c. 20 de zile de la primire; 9. In termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, persoanele interesate pot face plangere : a. direct la instanta de judecata b. la procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia sau la instanta de judecata c. la procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia 10. Procurorul ierarhic superior este obligat sa solutioneze plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale procurorului care efectueaza urmarirea penala, in termen de : a. cel mult 20 de zile de la primire b. cel mult 15 de zile de la primire c. cel mult 10 de zile de la primire 11. O plangere impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, adresata direct instantei de judecata, este: a. inadmisibila b. neintemeiata c. prematura 12. Competenta solutionarii unei plangeri impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala apartine: a. tribunalului b. judecatoriei c. instantei careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta 13. La judecarea unei plangeri, formulate in fata judecatorului, impotriva unei ordonante a procurorului de netrimitere in judecata, in cadrul procedurii reglementate de art.278 1,CPP: a. se pot administra probe de orice fel b. este obligatorie prezenta procurorului c. este obligatorie citarea persoanei care a facut plangerea 14. Daca prin aceeasi rezolutie procurorul dispune atat neinceperea urmaririi penale fata de o persoana, cat si disjungerea cauzei cu privire la alta: a. numai solutia de neincepere a urmaririi penale poate fi atacata cu plangere in temeiul art.2781 CPP b. oricare dintre cele doua solutii pot fi atacate cu plangere in temeiul art.2781 CPP c. niciuna dintre cele doua solutii pot fi atacate cu plangere in temeiul art.2781 CPP, intrucat rezolutia are caracter unitar

35

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
15. In cazul plangerii in fata instantei impotriva dispozitiei de netrimitere in judecata a unor persoane, cuprinsa in rechizitoriul prin care alti inculpati sunt trimisi in judecata, competenta solutionarii acesteia revine: a. instantei investite prin rechizitoriu cu judecarea inculpatilor trimisi in judecata b. instantei competente in raport cu infractiunea si calitatea persoanei fata de care sa dispus netrimiterea in judecata c. oricareia dintre aceste doua instantei, competenta fiind alternativa 16. Plangerea impotriva rezolutiei prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, adresata instantei de judecata, este admisibila daca: a. s-au administrat probe noi b. a fost atacata in prealabil la procurorul ierarhic superior c. chiar daca nu a fost atacata in prealabil la procurorul ierarhic superior 17. Competenta materiala de solutionare a plangerii impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale, se determina in raport cu incadrarea juridica a faptelor data de catre: a. petent in actul de sesizare a organelor de urmarire penala b. procuror c. judecator 18. În situatia în care judec torul admite plângerea, prin încheiere, desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si retine cauza spre judecare: a. încheierea poate fi atacat separat cu recurs de c tre procuror si de c tre persoana fat de care s-a dispus netrimiterea în judecat ; b. încheierea poate fi atacat odat cu fondul, calea de atac fiind cea prev zut de lege pentru cauza respectiv ; c. încheierea poate fi atacat cu apel odat cu fondul; 19. Plângerea împotriva solutiei de netrimitere în judecat : a. va fi respins ca inadmisibil dac a fost gresit îndreptat ; b. constituie actul de sesizare a instantei în cazul admiterii plângerii si retinerii cauzei spre judecare; c. trebuie solutionat de judec tor în termen cel mult 30 de zile de la primirea acesteia; 20. Solutionând plângerea conform art. 2781C. proc. pen.,judec torul verific rezolutia sau ordonanta atacat , pe baza : a. oricaror altor probe necesare si utile solution rii cauzei; b. oric ror înscrisuri noi prezentate c. lucr rilor si a materialului din dosarul cauzei 21. Judecatorul este obligat sa solutioneze plangerea impotriva ordonantelor si rezolutiilor procurorului intr-un termen de cel mult : a. 10 de zile de la primirea acesteia b. 30 de zile de la primirea acesteia c. 20 de zile de la primirea acesteia

36

In cazul in care organul de urmarire penala a interzis contactul intre aparator si inculpat la prezentarea materialului de urmarire penala. separat cu recurs b. incheierea de retinere a cauzei devine act de sesizare a instantei si de punere in miscare a actiunii penale 37 . poate retine cauza spre judecare 29. desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si retine cauza spre judecare poate fi atacat : a. judecatorul care a solutionat plangerea este incompatibil sa solutioneze fondul cauzei c. atunci : a. pen. nu poate fi atacat separat cu recurs c. instanta poate sa admita plangerea prin sentinta si sa retina cauza spre judecare 24. daca a fost introdusa in termen 25. Daca instanta a admis plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale : a. daca se bazeaza pe probe administrate in cursul urmaririi penale b. nu poate fi atacat separat cu recurs c. separat cu apel c. solutia se pronunta prin incheiere c. poate fi atacat separat cu recurs b. Sentinta prin care judec torul respinge ca inadmisibila plângerea întemeiat dispozi iile art. 10 zile b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 22. 20 zile c. Incheierea prin care judec torul admite plângerea. poate fi atacat odat cu fondul. 26. proc. desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si trimite cauza procurorului. 2781 C. plangerea impotriva acestei masuri trebuie rezolvata in cel mult : a. poate fi atacat odat cu fondul. intemeiat exclusiv pe acte premergatoare.. Sentinta prin care judec torul admite plângerea. judecatorul care a solutionat plangerea nu este incompatibil sa solutioneze fondul cauzei b. In cazul in care instanta a admis plangerea impotriva rezolutiei sau ordonantei de netrimitere in judecata si a dispus retinerea cauzei spre judecare : a. solutia se pronunta prin sentinta b. mentinand rezolutia sau ordonanta atacat : a. poate fi atacat separat cu recurs b. plangerea respectiva nu poate reprezenta un act de sesizare a instantei c. pe 28. 27. odat cu fondul. numai daca a fost admisa de instanta c. 48 de ore 23. instanta poate sa admita plangerea prin incheiere si sa retina cauza spre judecare b. Daca obiectul plangerii il constituie un act al procurorului de netrimitere in judecata. in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale: a. Plangerea impotriva solutiei de netrimitere in judecata poate reprezenta un act de sesizare a instantei : a.

nu poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei daca respinge plangerea (art. 8 lit. 2781 alin. a sau b) b. Judecatoria având nevoie de timp pentru a delibera. se trimite instan ei competente.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 30. Sentinta prin care judec torul a respins plângerea întemeiat pe dispozi iile art. fac parte integranta din sentinta pronuntata c. În cazul plângerii formulate în baza art. prin sentin definitiv b. Pot fi atacate potrivit procedurii prevazute de art. si pe intimatul M. sentinta pronuntata nu poate fi atacata decat odata cu fondul 38 . numai in cazul in care admite plangerea prin sentinta (art. poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei. indiferent daca admite plangerea prin sentinta sau incheiere (art.. cauza s-a judecat in sedinta publica b. proc. instan a : a. 10 zile b.278 1 Cproc. poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei..I. având ca obiect plângere împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata (art. In procedura reglementata de dispozi iile art.pen : a. este un termen substantial 31. 24 de ore 35. 8 lit. 2781 C. Plângerea întemeiat pe dispozi iile art. art. dispozitia din rechizitoriu prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale 33.2781 Cproc.pen). pen. 2781 alin. 3 zile c. b) 32. Dezbaterile au avut loc în sedinta din 30 iunie 2009. este adevarat ca : a. 8 lit.. a amânat pronuntarea pentru data de 3 iulie 2009. Pe rolul judecatoriei Suceava se afla cauza penala privind pe petentul C. 2781 C. mentinand rezolutia sau ordonanta atacat . adresat unei alte instan e decât cea competent dup materie sau dup calitatea persoanei: a. proc. incheierea prin care s-a admis plangerea petentului 36. sentinta prin care s-a admis plangerea petentului c. 2781 alin. in cazul sau nu opereaza repunerea in termen c. rezolutia de clasare b. sentinta prin care s-a respins plangerea petentului b. 2781 C. In speta : a. se respinge ca inadmisibila c.S. ordonanta prin care s-a instituit o masura asiguratorie c. pen. este un termen de decadere b. pen. pot fi atacate separat cu recurs : a. în ipoteza unei instrument ri complete. 2781 din Codul de procedur penal de persoana fa de care s-a dispus netrimiterea în judecat i care solicit schimbarea temeiului de drept al solu iei dispuse prin rezolu ie sau ordonan ori dispozi ia cuprins în rechizitoriu. Referitor la termenul de introducere a plangerii impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata.. a) c. dezbaterile consemnate în încheierea de sedinta din 30 iunie 2009. prin sentin care poate fi atacata cu recurs 34. proc. se trimite instan ei competente. poate fi atacata separat cu recurs in termen de : a.

dar nici a altei infractiuni. Împotriva acestei solutii au declarat recurs atât procurorul. de art. Actiunea inculpatului de folosire în scop personal.2781 Cproc. 40. 1067/P/2008 din 14.lit.lit.pen. a unei parti din banii primiti de la partea vatamata în conditiile în care nu i s-a interzis.2009 prin care a fost confirmata propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatii L. ***Judecatoria Moreni a admis plângere formulata conform art. impotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale intemeiate pe dispozitiile art.P. a Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni. prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lânga Tribunalul Dâmbovita putea confirma rezolutia procurorului de la Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni : a. confirmata de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni.10. numai prin rezolutie 41. si T. ***In speta : a. va trimite cauza la procuror.p.a).I.b) Cproc. ***In speta : a. nu solutioneaza actiunea civila b. rap. în temeiul art. 1572/311/2010 petentul S.pen.11 pct. trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmaririi penale b. in baza art.2.8. nu poate fi interpretata ca un act de dispunere pe nedrept si nici ca însusire a bunului altuia pentru realizarea laturii obiective a infractiunii de abuz de încredere.la art.b Cproc. prin ordonanta c. prin rezolutie sau prin ordonanta b. instanta : a.3 C.p. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila c.pen. instanta de fond a dispus : a..M.pen. instanta : a. 10 lit. ***In speta. prin incheiere 42.d Cproc.(abuz de incredere).278 1 alin. desfiinteaza rezolutia Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina c. a contestat solutia pronuntata de Parchetul de pe linga Judecatoria Slatina prin rezolutia nr. ***In speta. Instanta a dispus achitarea inculpatului. Inculpatul T. cât si faptuitorul. In baza art. termenul de recurs este de 3 zile c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 37. instanta de recurs este Tribunalul Dambovita 39 . 38. ***In speta. termenul de recurs este de 10 zile b. desfiintarea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale c.lit. cheltuielile judiciare ramin in sarcina statului.192 alin. iar raspunderea inculpatului este de natura civila si nu penala. obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare catre stat *** Prin plingerea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. instanta pronunta o sentinta recurabila b. sentinta pronuntata nu poate fi atacata de procuror c. motivându-se ca raporturile dintre inculpat si partea vatamata sunt derivat dintr-un contract civil ± contract de mandat. instanta a admis plingerea petentului. in vederea redeschiderii urmaririi penale b. In speta. 213 C. Recursurile au fost respinse ca nefondate.I a fost trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prev.p. se pronunta prin incheiere 39.12.

curge de la data de 31. petentul a mai formulat plângere în baza art. petentul are posibilitatea sa-si valorifice pretentiile civile prin promovarea unei actiuni la instanta civila c. a formulat plângere împotriva Ordonantei de scoatere de sub urmarirea penala a inculpatului F. va respinge plangerea pe temeiul autoritatii de lucru judecat b.2009 b. 43. plângere respinsa ca nefondata prin sentinta penala nr. termenul in care petentul putea sa sesizeze Judecatoria Arad : a. petentul a sesizat Judecatoria Arad in termenul prevazut de lege 46. cheltuielile judiciare ramin in sarcina statului b. ***In speta. ***In speta : a. petentul X. Petentul solicita redeschiderea urmaririi penale si introducerea sa în cauza în calitate de parte civila. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale a Parchetului de pe lânga Judecatoria Arad a fost înregistrata la prim procuror la data de 11. fiind proprietar al motoscuterului distrus în urma accidentului. Instanta a retinut ca. Sentinta penala a ramas definitiva prin decizia penala nr.05.1. opereaza autoritatea de lucru judecat 44.20xx.07.05.2781. ***In speta: a.278 .xx.2009.Cpen).178.2009.2.V. xxx/RP/xxx. la data de 18.277in cazul in care prim procurorul nu solutioneaza plângerea în termenul prevazut de lege 40 . va obliga petenta la plata cheltuielilor judiciare catre stat c. Instanta retine de asemenea ca prin prezenta plangere petentul nu invoca motive noi. 45.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** Prin plingerea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu Neamt.. ***In speta.alin. doua momente de curgere a termenului de formulare a plângerii împotriva solutiei procurorului : _ data comunicarii solutiei dispuse de prim procurorin cazul in care prim procurorul solutioneaza plângerea în termenul prevazut de lege _ data expirarii termenului de 20 de zile prevazut de art.A. pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa (art. prin care a fost respins recursul petentului.pen. Judecatoria Targu Neamt : a.05.N.20xx.08.2009.2009. iar prim procurorul a solutionat-o prin rezolutia din 27.07.2009 OBSdistinctia dintre cele doua momente este data numai de solutionarea sau nesolutionarea în termen a plângerii de catre prim procuror. prim procurorul a solutionat in termen legal plangerea petentului c.Cproc.pen. petentul a introdus plangere. la Judecatoria Arad.Cproc. plângerea petentului va fi respinsa ca tardiva de catre instanta de fond b. xx/xx. va respinge plangerea ca nefondata Plângerea formulata de petentul B. in temeiul art. Solutia a fost comunicata petentului în data de 31. Impotriva acestei solutii. curge de la data de 27. este de 20 de zile c. împotriva ace1 leiasi ordonante.

îl constituie rezolutia de netrimitere în judecata a procurorului ***In dosarul nr.275-278 Cod pr. rap. in baza art. ***In speta.p.f. respingerea ca neintemeiata a actiunii civile c. 11 pct.10.. in contradictoriu cu inculpatul T. împotriva rezolutiei nr.p. 213.2 lit. solutia pronuntata este nelegala b. este întemeiat pe prevederile art.I. s-a constituit parte vatamata si parte civila. M. petentul G.pen Judecatoriei Babadag. considerându-se investita numai în aceste limite. ci numai rezolutia prin care procurorul ierarhic superior a solutionat plângerea formulata conform art. 2466/19. ***In speta. la art.391/P/2008 din 26 noiembrie 2008 pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala.541/2007 inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.penala. instanta a dispus : a. pentru infractiunea de abuz de incredere prev. Instanta de fond nu a analizat rezolutia prin care procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale.C. La data de 04 februarie 2009 1 petentul a inaintat plangere in temeiul art. a solicitat desfiintarea rezolutiei rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale nr. definitiva prin decizia penala nr.131/II/2009 din 10 februarie 2009 a Prim procurorului Parchetului de pe lânga Tribunalul Dolj. obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat 41 . 958/24.10.Cproc. incetarea procesului penal b. de art. solutia pronuntata este legala c. obligarea partii vatamate la plata cheltuielilor judiciare catre stat 50. lasarea nesolutionata a actiunii civile c. va fi admisa exceptia tardivitatii plangerii adresate instantei b. Prim Procurorul Parchetului a solutionat plângerea prin ordonanta c.pen. ***In speta : a. Tribunalul Dolj a respins plângerea formulata de petentul M.T.C. obiectul plangerii adresate instantei : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** Prin plângerea adresata Judecatoriei Babadag. Prin sentinta penala nr.Cproc. Prim Procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea a respins plângerea formulata. solutia fiindu-i transmisa petentului la data de 5 ianuarie 2009. s-a admis exceptia tardivitatii formularii plangerii prealabile. ***In speta.S.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. c. îl constituie rezolutia prim procurorului b. 47.278 . ***In speta : a. ca urmare a admiterii exceptiei. 49. instanta a dispus : a. 48.lit.b. acesta semnând de primirea actului.p. achitarea inculpatului b. ca urmare a admiterii exceptiei.12.S.504/2 decembrie 2009. in termenul pentru sesizarea instantei nu se include data de 5 ianuarie 2009 *** Prin sentinta penala nr. instanta nu a fost investita sa se pronunte asupra rezolutiei prin care procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale 48.2781.

rechizitoriu 7. incuviintarii instantei b. In cazul in care procurorul pune in miscare actiunea penala prin rechizitoriu si dispune trimiterea in judecata. atat act de inculpare cat si act de sesizare a instantei 42 . rezolutie b. organul de cercetare. rezolutie b. procurorul b. Atunci cand actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale. 15 zile de la primirea dosarului 3. punerea in miscare a actiunii penale se face prin : a. in termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului 4.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Trimiterea in judecata 1. in termen de 48 de ore de la primirea dosarului b. Dosarul cuprinzand lucrarile de urmarire penala intocmite de organul de cercetare penala este supus : a. doar act de inculpare b. ordonanta c. doar act de sesizare a instantei c. instanta de judecata c. autorizarii de catre procuror c. In cauzele in care exista arestati. ordonanta c. Organul competent sa dispuna trimiterea in judecata este : a. Punerea in miscare a actiunii penale se poate face prin : a. doar act de sesizare a instantei c. doar act de inculpare b. rechizitoriu 5. rechizitoriul este : a. rechizitoriul este : a. verificarii de catre procuror 2. de urgenta si cu precadere c. atat act de inculpare cat si act de sesizare a instantei 8. In cazul in care procurorul pune in miscare a actiunea penala prin ordonanta si dispune trimiterea in judecata prin rechizitoriu. 5 zile de la primirea dosarului b. procurorul este obligat sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora: a. in cazul in care acesta a efectuat urmarirea penala in cauza 6. Procurorul este obligat sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora in termen de cel mult : a. 3 zile de la primirea dosarului c.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
9. O cauza se considera rezolvata de catre procuror: a. numai atunci cand procurorul dispune trimiterea in judecata a inculpatului b. cand procurorul dispune netrimiterea in judecata c. cand procurorul dispune suspendarea urmaririi penale 10. Punerea în miscare a actiunii penale în faza de urmarire penala se face prin: a. ordonanta sau rechizitoriu; b. referat cu propunere motivata c. încheiere data camera de consiliu 11. Actul prin care este sesizata instanta de judecata cu faptele care urmeaza sa faca obiectul judecatii si persoanele care urmeaza sa fie trase la raspundere penala pentru aceste fapte este: a. rechizitoriul; b. referatul de terminare a urmaririi penale; c. ordonanta procurorului. 12. Punerea în miscare a actiunii penale în faza de judecata se poate face prin: a. rechizitoriul procurorului; b. declaratia verbala a procurorului; c. încheierea instantei. 13. Daca lucrarile urmaririi penale privesc mai multe fapte, procurorul intocmeste: a. un singur rechizitoriu b. tot atatea rechizitorii cati invinuiti sau inculpati sunt in cauza rechizitoriu c. un singur rechizitoriu numai daca se da aceeasi rezolvare faptelor 14. Rechizitoriul prin care se dispune trimiterea in judecata a trei inculpati, dintre care doi aflati in stare de arest preventiv, se intocmeste: a. intr-un exemplar b. in doua exemplare c. in trei exmplare 15. Rechizitoriul este supus : a. incuviintarii instantei b. confirmarii de catre procurorul ierarhic superior c. verificarii de catre procurorul ierarhic superior 16. Pe rolul Tribunalul Dolj a fost inregistrat dosarul nr. nr.131/II/2009 privind pe inculpatul X., trimis în judecata prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Dolj, pentru savarsirea infractiunii de omor, prevazuta de art.174,Cpen. In speta, procurorul competent sa sesizeze instan a de judecata este: a. procurorul general al parchetului de pe lânga tribunal b. procurorul care a întocmit rechizitoriul; c. prim-procurorul parchetului de pe lânga tribunal, care a efectuat verificarea rechizitoriului 17. O copie dupa rechizitoriu se comunica: a. instantei de judecata b. inculpatului aflat in stare de detinere c. procurorul ierarhic superior care a efectuat verificarea rechizitoriului

43

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
18. Institutia verificarii rechizitoriului : a. nu se confunda cu institutia confirmarii rechizitoriului b. presupune aplicarea pe rechizitoriu a mentiunii verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei c. se confunda cu institutia confirmarii rechizitoriului 19. Procurorul restituie cauza sau o trimite la alt organ de urmarire penala atunci cand : a. se impune doar completarea urmaririi penale b. se impune doar refacerea urmarrii penale c. se impune, dupa caz, completarea sau refacerea urmaririi penale 20. Cand completarea sau refacerea urmaririi penale este necesara numai cu privire la unele fapte sau la unii invinuiti sau inculpati, procurorul poate dispune: a. restituirea sau trimiterea intregii cauze, dat fiind caracterul indivizibil al actiunii penale b. disjungerea, daca este posibila c. restituirea sau trimiterea intregii cauze, daca disjungerea nu este posibila 21. In faza urmaririi penale, restituirea sau trimiterea cauzei in vederea completarii sau refacerii urmaririi penale se dispune prin : a. ordonanta b. rezolutie c. dispozitia procurorului 22. Cand procurorul constata ca urmarirea penala s-a efectuat de catre un alt organ decat cel competent, potrivit legii, dispune: a. efectuarea urmaririi penale de catre organul competent b. prorogarea de competenta in favoarea organului care a efectuat urmarirea penala c. refacerea in intregime a urmaririi penale de catre organul competent 23. In cazul in care, in urma verificarii lucrarilor de urmarire penala, procurorul constata ca urmarirea penala a fost efectuata de un organ necompetent, ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent. In aceasta situatie, raman valabile: a. actele sau masurile procesuale confirmate sau incuviintate de procuror b. masurile asiguratorii luate c. actele procesuale care nu pot fi refacute decat cu mare greutate 24. In situa ia in care instanta a dispus restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale, durata maxim a arest rii preventive nu poate dep i 180 de zile, calculate: a. de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus restituirea b. de la data restiturii cauzei c. prin adi ionarea perioadelor de arest anterioare i ulterioare restituirii cauzei la procuror 25. M surile preventive privind obligarea de a nu p r si localitatea sau ara, luate în cursul urm ririi penale de judec tor se prelungesc de c tre: a. instanta competenta sa judece cauza in prima instanta b. judecatorul care a dispus masura c. procurorul care efectueaz sau supravegheaz urm rirea penal

44

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Judecata ± dispozitii generale
1.Judecata se poate desf sura: a. la sediul instantei; b. în alt loc decât sediul instantei, daca prin lege special se prevede aceasta; c. pentru motive temeinice, in alt loc. 2.Judecata se poate desf sura pentru motive temeinice, in alt loc decat sediul instantei cand: a. instanta a dispus in acest sens b. prin lege se prevede aceasta; c. in cauza exista inculpati arestati preventiv 3. Instanta poate declara nepublica sedinta de judecata în urmatoarele situatii: a. când are loc judecarea cererilor de liberare provizorie; b. daca judecarea în sedinta publica ar putea aduce atingere demnitatii sau vietii intime a unei personae; c. cand in cauza exista inculpati arestati preventive. 5. Declararea sedintei secrete se face: a. in camera de consiliu; b. in sedinta publica; c. dupa ascultarea partilor prezente. 6. In timpul cat sedinta este secreta, sunt admisi in sala de sedinta: a. partile si aparatorii acestora b. numai partile si reprezentantii acestora c. alte persoane chemate de instanta in interesul cauzei 7. Nu poate asista la sedinta de judecata: a. copilul uneia dintre parti, in varsta de 14 ani b. copilul inculpatului, care nu a implinit 16 ani 4. Instanta poate declara secreta sedinta de judecata: c. copilul partii vatamate, in varsta de 16 ani a. din oficiu 8. Citarea este obligatorie la fiecare termen : b. numai la cererea partilor a. în cazul militarilor si detinutilor; c. la cererea procurorului b. în cazul minorilor; c. în cazul în care partea a fost prezent la un termen, dar procedura de citare nu a fost îndeplinit pentru acel termen; 9. Se judeca in sedinta publica: a. cererea de liberare provizorie sub control judiciar b. propunerea de prelungire a arestarii preventive c. cererea de inlocuire a arestarii preventive

45

inculpatii sunt detinuti in alta cauza 16. oricand pana la inceperea dezbaterilor c. sa i se inmaneaze o citatie pentru noul termen 15. când inculpatul este minor. 3 judecatori. c. numai pana la inceperea cercetarii judecatoresti b. un singur judecator. 14. la pronuntare. Daca judecata se amana. când instanta a dispus repunerea cauzei pe rol în urma deliber rii. Completul de judecata la Înalta Curte de Casatie si Justitie poate fi format din: a. va fi citat la fiecare termen relua in fata noului complet 18. în cazul judecarii cererii de stramutare b. inainte de expirarea termenului de 30 de zile de arest preventiv b. daca s-a schimbat cursul firesc al procesului c. la fiecare termen. si in cursul dezbaterilor. Citarea este obligatorie: a. de urgenta si cu precadere c. daca. 2 judecatori. ia in cunostinta noul termen de judecata c. In cauzele in care sunt inculpati arestati preventiv. sunt inculpati arestati b. daca partea a lipsit la un termen urmator celui la care s-a prezentat b. este citata la urmatorul termen in cazul reluarii procesului penal dupa suspendare 13. urgent 19. Daca judecata se amana. b. c. cand instanta si-a declinat competenta. în cazul militarilor. judecata se face: a. va fi citat pentru noul termen b. martorul prezent: a. caz in care acestea se vor 46 . este citata pentru termenele ulterioare. de regula. sa fie citat pentru noul termen b. daca lipseste la vreunul dintre aceste termene c. Partea prezenta la un termen: a. nu mai este citata pentru termenele ulterioare b. c. Judecata se face de urgenta si cu precadere in cauzele in care: a. Completul de judecata intr-o cauza se poate schimba: a. în cazul p rtii prezente la unul din termene. b.: a. expertul poate solicita instantei de judecata. Citarea este obligatorie: a. sa fie incunostintat cu privire la noul termen de judecata c. Prezumtia termenului in cunostinta nu opereaza: a. 17. la termenul la care partea lipseste. 11. i se agraveaza situatia in proces 12.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. sunt invinuiti arestati c.

sunt invinuiti arestati c. sunt inculpati arestati b. sa intocmeasca proces verbal cu privire la savarsirea infractiunii de audienta. respinge intrebarile formulate de procuror. b. Sunt atributii ale presedintelui completului de judecata: a. b. numeste un aparator din oficiu b. in toate cazurile. Judecata se face cu precadere in cauzele in care: a. inculpatii sunt detinuti in alta cauza 24. asigurarea ordinii si a solemnit tii sedintei. In legatura cu strigarea cauzei si apelul celor citati. In cauzele in care desemnarea unui aparator din oficiu este obligatorie. 27. Sunt atributii ale presedintelui completului: a. urmatoarele afirmatii sunt adevarate: a. conduce sedinta de judecata. se afiseaz la instant cu 48 de ore înainte de termenul de judecat . Lista cauzelor: a. se afiseaz la instant cu 24 de ore înainte de termenul de judecat . b. de data intrarii cauzelor la instanta. se mentioneaz numai în încheierea de sedint c. prersedintele completului este obligat: a. la termenul imediat urmator. 22. b. sa ii citeasca declaratiile celor ascultati. se mentioneaz într-un proces-verbal care se trimite procurorului 47 . de natura infractiunii 23. acorda termen pentru angajarea unui aparator 21. 25. Constatarea infractiunilor de audient : a. La intocmirea listei cauzelor se tine seama : a. citeste actul de sesizare inculpatului. c. strigarea cauzei si apelul celor citati. c. se comunic parchetului cu 24 de ore înainte de termenul de judecat . presedintele completului efectueaza apelulul persoanelor citate. sa o cheme in sala inainte de inceperea dezbaterilor. decide. judecatorul cauzei: a. c. 28. la judecarea cauzei se pot prezenta si partile care nu au fost citate. c. 26. dar se da intaietate cauzelor in care sunt detinuti c. numai de data intrarii cauzelor la instanta b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 20. daca acestea nu sunt concludente si utile judecarii cauzei. este o atributie a completului de judecat b. ia masuri pentru desemnarea aparatorului din oficiu c. c. b. Daca a dispus indepartarea unei din parti din sala de judecata. apelul partilor si al celorlalte persoane citate este adus la indeplinire de catre grefierul de sedinta. asupra cererilor formulate de p rti.

c. ca rechizitoriul nu contine toate mentiunile prevazute in art. presedintele completului trebuie sa cheme partea in sala inainte de inceperea dezbaterilor. In aceste conditii : a.263. Prin infractiune de audient întelegem: a. c. verificand regularitatea actului de sesizare. la cererea procurorului 24. 35. procedura este nelegala. c. daca a fost s vârsit în sala de sedint . în vederea refacerii actului de sesizare. b. Savarsirea infractiunilor de audient este posibila : a. instanta verifica regularitatea actului de sesizare: a. b. insuficienta materialului probator. daca a constatat : a. infractiunea s vârsit de o persoana care asista la judecata. 32. b. c. c. b. in cursul sedintei de judecata. instanta. sa ii aduca la cunostinta toate actele efectuate in lipsa. presedintele de complet are obligatia de a chema partea în sala înainte de începerea cercetarii judecatoresti. nu poate sa restituie dosarul pentru refacerea actului de sesizare. 33. nu este supus niciunei cai de atac.pen 48 . b.Cproc. in cursul sedintei de judecata. c. c. 34.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 29. sa ii citeasca declaratiile celor ascultati. b. caracterul ilegal al mijloacelor de prob pe baza c rora s-a dispus trimiterea în judecat . La prima înf tisare. din oficiu c. o fapta prevazuta de legea penala s vârsit în cursul sedintei de judecat . o fapta prevazuta de legea penala. Constatarea infractiunilor de audient : a. fiind obligat : a. nu se mentioneaz în încheierea de sedint .: a. se mentioneaz într-un proces-verbal care se ataseaz la dosar. numai in cadrul unei instante de judecata. La prima înf tisare. Daca a dispus indepartarea unei din parti din sala de judecata. 31. presedintele completului îi va citi partii vatamate toate declaratiile celor ascultati în lipsa sa. poate fi atacata într-un termen de 3 zile de la pronun are pentru cei prezen i i de la comunicare pentru cei lips . pe motiv de tulburare a sedintei de judecata. indiferent de locul unde se desfasoara aceasta. partile din dosar neputand fi îndepartate din sala de judecata. Presedintele completului dispune îndepartarea partii vatamate din sala. sa ii intocmeasca proces verbal pentru infractiunea de audienta savarsita. este supus recursului. b. este o atributie a presedintelui completului de judecat . dar numai atunci cand aceasta se desfasoara la instanta. 30. la cererea p rtilor b. dupa ce a rechemat-o în sala. Hot rârea instan ei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului.

c. in actul de sesizare. in vederea refacerii acestuia b. 40. la cererea inculpatului. poate fi atacata cu recurs numai odata cu fondul. prelungirea arestarii preventive. cu aducerea inculpatului. nu este supusa niciunei cai de atac. la primul termen. Pentru inlaturarea unei neregularitati constatate de instanta. Intr-o cauza in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest. încheierea prin care instan a respinge cererea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale c. c. daca este posibil. instanta verifica legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. este datoare sa verifice. instanta poate dispune : a. la primirea dosarului. legalitatea si temeinicia arestarii preventive.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 36. b. la primirea dosarului. revocarea arestarii preventive. în vederea refacerii actului de sesizare b. instanta: a. poate sa verifice. c. Incheierea prin care. mentinerea arestarii preventive. instanta poate sa dispuna: a. c. 43. este datoare sa verifice. restituirea dosarului in vederea refacerii urmaririi penale 39. 49 . b. b. restituie obligatoriu dosarul organului care a intocmit actul de sesizare. b. Daca la prima înf tisare instanta constata o neregularitate a actului de sesizare: a. instanta poate acorda un termen pentru inlaturarea neregularitatii c. c. hot rarea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale 38. hot rârea instan ei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. instanta a dispus mentinerea starii de arest preventiv : a. suspendarea judecatii c. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. in termen de 24 de ore de la primirea dosarului. inainte de expirarea duratei arestarii preventive. in camera de consiliu. 42 In urma verificarii legalitatii si temeiniciei arestarii preventive a unui inculpat trimis in judecata in stare de arest preventiv. in sedinta publica. 41. acordarea unui singur termen b. Se ataca separat cu recurs: a. b. din oficiu. Daca un inculpat major a fost arestat preventiv pentru 29 de zile si a fost trimis in judecata in cea de-a 10 . din oficiu. poate fi atacata separat cu recurs. la primirea dosarului instanta este obligata sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. Intr-o cauza in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest preventiv.a zi de arest preventiv. in primele 60 de zile de la sesizarea instantei. de regula. neregularitatea se inlatura de indata 37.

in masura in care acestea au legatura cu pretentiile sale civile. dar numai cu privire la fapta care i-a cauzat 49. este inadmisibil. 52. este obligata sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. c. latura penal a cauzei. data la care statul solicitant va comunica hotararea sa asupra cererii de extradare. latura penal a cauzei. b. cu privire la toate faptele aflate in concurs. c. c. c. periodic. latura penal si latura civil a cauzei. nu poate fi atacata separat cu recurs. b. daca motivul suspendarii este extradarea active. b. instanta dispune obligatoriu suspendarea intregii cauze. Partea v t mat poate formula cereri. In caz de concurs de infractiuni. data la care statul solicitat va comunica hotararea sa asupra cererii de extradare. data la care statul solicitat va pune in executare extradarea. Partea civila poate formula cereri. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: de executare. la fiecare 60 de zile 45. de 3 zile. b. . Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. b. Daca pe parcursul judecatii instanta mentine masura arestarii preventive a unui inculpat major. nu este suspensiv 46. instanta poate dispune suspendarea întregii cause. latura penala si civil a cauzei. dar nu mai tarziu de 60 de zile c. c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 44. poate fi atacata odata cu fondul. Incheierea prin vatamarea. se judec în termen a. 47. instanta dispune disjungerea daca este posibil . c. 51. latura penala a cauzei. b. partea v t mat poate formula cereri. Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. c. dar numai cu privire la fapta care i-a cauzat vatamarea. periodic. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. Daca instanta a admis cererea de suspendare a judec tii pentru extr dare activ . la primul termen b. care s-a respins cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. b. c. este inadmisibil. suspendarea judecatii dureaza pana la: a. b. latura penal a cauzei. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. 48. poate fi atacata separat cu recurs. se judec în termen de 3 zile. latura penal si latura civil a cauzei. este suspensiv de executare. 50 50. latura civil a cauzei. În situatia în care motivul suspend rii judecatii priveste numai pe unul dintre inculpati: a.

în termen de 3 zile de la terminarea sedintei. Notele privind desfasurarea procesului penal sunt luate de catre: a. de presedintele completului. procuror b. c. în termen de 24 de ore de la terminarea sedintei. cate o copie de pe notele grefierului. c. grefier c. 60. b. la cerere. toti judecatori care au format completul de judecata si grefierul de sedinta. participantii la proces: a. 58. primesc. 51 . in termen de 48 de ore de la terminarea sedintei de judecata. b. presedintele completului si grefier. c. nu este suspensiv de executare. în termen de 24 de ore de la terminarea sedintei. suspendarea dureaza pana cand: a. c. 55. Notele grefierului pot fi contestate: a. b. pot fi rectificate din oficiu. Încheierea de sedint se semneaza de catre: a. nu mai pot contesta notele grefierului. acestea sunt citite obligatoriu partilor si procurorului. c. starea sanatatii inculpatului se remediaza. Notele privind desfasurarea procesului penal: a. pot fi completate si rectificate daca au fost contestate in termen. pot fi oricand contestate. se judec în termen de 3 zile.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 53. Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. pot fi contestate pana la termenul urmator. 59. Daca instanta a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului. starea sanatatii inculpatului va permite participarea acestuia la judecata. b. Încheierea de sedint se întocmeste: a. c. b. judecator 54. de c tre unul dintre judec torii din complet. 57. 56. primesc cate o copie de pe notele grefierului. in termen de 15 zile de la terminarea sedintei de judecata. starea sanatatii inculpatului se amelioreaza. b. este inadmisibil. c. b. de grefier. 61. pana la termenul urmator. b. procurorul si partile pot cere citirea si vizarea lor de catre presedinte. Dupa terminarea sedintei de judecata. este adevarat ca: a. numai de catre presedintele completului. Referitor la notele privind desfasurarea procesului penal. c. pe baza inregistrarilor din sedinta de judecata.

c. c. b. c. b. 65.2008. nu se mai întocmeste separat o încheiere de sedinta. b. cu participarea grefierului care tehnoredacteaz minuta. se întocmeste o încheiere separat . numai membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea. b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 62. instanta de fond nu a nesocotit prevederile legale referitoare la publicitatea sedintei de judecata b. în recurs. prin incheierea nr. pentru motive temeinice. membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea si procurorul. c. în consecinta. în prim instant . cauza se repune pe rol.Cproc. c. încheierea de edin cuprinzând dezbaterile i sus inerile p r ilor face parte integrant din hot râre. s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive luata fata de inculpata E. pronuntata de Tribunalul Arges în dosarul nr. în secret. isi spune parea: a. Completul de divergent se poate constitui: a. judec torul care a opinat solutia cea mai blând trebuie s se se al ture celei mai apropiate de p rerea sa.459/P/2008. 63.197. c. Când hot rârea se pronun în ziua în care a avut loc edin a de judecat : a. inculpata a declarat recurs.S.54. hot rârea se ia în complet de divergent . In speta: a. b.pen b. 68. Deliberarea are loc: a.alin. fara participarea grefierului. presedintele completului 52 . nu pot fi amânate.02. 66. 64. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture celei mai apropiate de p rerea sa. s-a dispus mentinerea ei. ultimul b. in camera de consiliu. 70. In sedinta publica din 04. si. b. este incident un caz de nulitate absoluta prevazut de art. hot rârea se ia în complet de divergent . La deliberare. Dac unanimitatea completului de judecat nu poate fi întrunit : a. au loc de îndat dup încheierea dezbaterilor. Dac în urma deliber rii rezult mai mult de dou p reri: a. primul c.2. Impotriva acestei incheieri. c. hot rârea se ia cu majoritate. La deliberare participa: a. nu exista o ordine in care sa isi expuna parerea 67. membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea si grefierul. invocand un caz de nulitate. pot fi amânate cel mult 15 zile. Deliberarea si pronuntarea hot rârii: a. inculpatei i-a fost produsa o vatamare a carei existenta este prezumata de lege c. în apel. 69.

c. intr-un exemplar original c. In cazurile in care judecatorul sau instanta se pronunta prin incheiere asupra masurilor preventive. 7 de zile de la pronuntare 53 . b. se întocmeste imediat dupa deliberare 79. unul la dosarul cauzei si unul la dosarul de minute al instantei c. intocmirea minutei : a. Cele doua exemplare originale ale minutei se depun : a. c. rezultatul deliberarii. un numar mai mare de judecatori decat cel cerut de lege. 74. se redacteaz în termen de 15 de zile de la data termin rii cercet rii judec toresti. judec torul care a opinat solutia cea mai blanda trebuie s se al ture solutiei mai severe. este obligatorie c. se redacteaz de grefier b. Daca completul de judecata este format din doi judecatori si unanimitatea nu poate fi intrunita : a. solutiei de mijloc. Minuta: a. b. In minuta se consemneaza: a. intr-un numar de exemplare originale egal cu numarul judecatorilor care formeaza completul de judecata 77. c. c. Minuta se intocmeste : a. 15 de zile de la pronuntare c. b. 72. c. solutiei celei mai blânde. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture: a. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture solutiei mai blande. 75. nu este obligatorie b. la dosarul cauzei b. 73. Hotararea se redacteaza in cel mult: a. rezultatul dezbaterilor. b. este obligatorie numai in cazul in care se dispune asupra arestarii preventive 76. un numar mai mic de judecatori decat cel cerut de lege.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 71. in doua exemplare originale b. Dac în urma deliber rii rezult mai mult de dou p reri. grefier. la dosarul de minute al instantei 78. 20 de zile de la pronuntare b. Sanctiunea nulitatii absolute a unei hotarari judecatoresti intervine in cazul in care minuta este semnata de : a. solutiei celei mai apropiate de p rerea sa. continutul dispozitivului hotararii. judecarea cauzei se reia in complet de divergenta.

de catre presedintele completului de judecata asistat de grefier b. 82. hotararea prin care prima instanta solutioneaza cauza b. Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 30 iunie 2009. când Judecatoria având nevoie de timp pentru a delibera. obligatoriu. hotararea prin care instanta de apel solutioneaza fondul cauzei c. c. c. In speta : a. numai atunci cand instanta solutioneaza cauza pe fond b. instanta a amanat pronuntarea pe termenul maxim admis de lege c. decizie b. hotararea prin care prima instanta se dezinvesteste fara a solutiona cauza 84. incheiere 86. nu se semneaza de grefier. se semneaza de grefier. Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului se numeste : a. când s-a pronuntat sentinta. c. Lipsa minutei: a. Sentinta sau decizia se redacteaz de: a. încheierea de sedinta din 30 iunie 2009 face parte integranta din sentinta pronuntata b. deoarece rezultatul deliber rii este consemnat în dispozitivul hot rârii. ori de cate ori instanta delibereaza si se pronunta prin incheiere asupra unei masuri preventive c. sentint b. 54 . b. unul dintre judec torii din complet. b. obligatoriu. a amânat pronuntarea pentru data de 3 iulie 2009.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 80. b. sentint c. in doua exemplare originale 85. toti judec torii din complet. se semneaza numai de presedintele completului. atrage nulitatea relativ a hot rârii. Pronuntarea hotararii se face: a. decizie c. cu citarea partilor c. atrage nulitatea absolut a hot rârii. Hotararea prin care instanta se pronunta asupra recursului se numeste : a. Minuta se intocmeste: a. 88. nu are niciun efect asupra validit tii hot rârii dac hot rârea a fost semnat de toti membrii completului. incheiere 87. grefier. iar sustinerile si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea data. in sedinta publica 83. Sentinta: a. Se numeste sentint : a. instanta putea amana pronuntarea cel mult 7 zile 81.

In cazul in care hotararea judecatoreasca a fost semnata de un numar mai mic sau mai mare de judecatori. se semneaza de presedintele completului. act de sesizare a instantei si act de inculpare c. Rechizitoriul poate indeplini functia de: a. b. b. intrucat in cauza una dintre partile vatamate era minora. si R. Este considerat act de sesizare a instantei: a. 92. nulitatea relativa c. dintre care unele se judeca în sedinta publica.potrivit Legii speciale nr. în sedinta publica c. 93. Inca de la primul termen de judecata. 678/2001). actele procesuale efectuate de prima instanta sunt ineficace din punct de vedere juridic b. lipsa încheierii de edin de la data când au avut loc dezbaterile are ca efect nulitatea absoluta a hotararii. hotararea se semneaza in locul acestuia de catre grefierul sef. s-a produs o vatamare procesuala prezumata iuris et de iure c. sanctiunea este : a. în sedinta nepublica b. b. judecata se va desfasura : a. b. se întocmeste încheiere separat cuprinzând dezbaterile i sus inerile p r ilor. inexistenta b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 89. pentru mai multe infractiuni. In speta : a. Daca s-a amânat pronun area hot rârii: a. în sedinta nepublica numai daca in cauza sunt si inculpati minori 96. grefierul sef. nu se mai întocmeste încheierea de sedinta in care sa se consemneze dezbaterile 55 . c. rezolutia prin care organul de cercetare penala trimite plangerea prealabila gresit adresata. b. c. 91. Inculpatii C.G. act de sesizare a instantei si act de invinuire. In ipoteza în care trei inculpati sunt trimisi în judecata. au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane. Sedinta de judecata nu a fost publica. hotararea se semneaza in locul acestuia de: a. presedintele completului.V. 90. cererea de identificare a autorului unei infractiuni de lovire sau alte violente. nulitatea absoluta 94. instanta a dispus ca sedintele de judecata sa nu fie publice. Daca unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei este impiedicat a semna sentinta sau decizia. act de inculpare si act de invinuire. iar altele în sedinta nepublica (de ex. potrivit regulii publicitatii sedintei de judecata. instanta a aplicat corect dispozitiile derogatorii privitoare la cauzele cu monori 95. hotararea prin care ICCJ admite cererea de stramutare. c. presedintele instantei. c. Daca grefierul este impiedicat a semna sentinta sau decizia: a. în aceeasi cauza. hotararea se semneaza de catre alt grefier desemnat pentru completul respective.

dar numai in cauzele in care inculpatul nu are aparator b. asistenta juridica este obligatorie. numai dac este citat. doua termene de judecata se desfasoara in lipsa inculpatului: a. în cauzele în care legea prevede pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare c. aflat in greva foamei. Aducerea inculpatului arestat la judecata este : a. sanctionate cu nulitate absoluta 3. in cazul inculpatului trimis in judecata in stare de arest 2. procedura a fost legal indeplinita in masura in care lucratorii de la locul de detinere au intocmit un proces verbal in care au consemnat declaratia inculpatului de a refuza participarea la sedinta de judecata c. Pentru acest motiv. termenul de judecata nu poate fi mai mare de 48 de ore de la primirea dosarului c. judecata se amana din oficiu 5. cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat b. refuza sa participle la sedinta de judecata. se sanctioneaza cu nulitate absoluta b. instanta de judecata are obligatia de a prelungi din 30 in 30 de zile starea de arrest preventiv 4. cu conditia ca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita sa fie detentiunea pe viata sau inchisoarea de 5 ani sau mai mare b. cu cel putin 3 zile inaintea termenului fixat c. obligatorie. Inculpatul este trimis in judecata in stare de arest preventiv. în cauzele în care instanta a fost sesizat prin rechizitoriu 7. b. Inculpatul arestat. în cauzele în care se dispune inlocuirea amenzii judiciare 56 . obligatorie in toate cazurile 6. obligatorie. Procurorul trebuie s participe la sedintele de judecat la judecatorie: a. Acest fapt are urmatoarele consecinte : a. dar numai in cauzele pentru care pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 5 ani sau mai mare c. s-au incalcat dispozitiile cu privire la participarea obligatorie a inculpatului la judecata. Citatia trebuie sa fie inmanata inculpatului: a. cand procurorul apreciaza ca invinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apararea c. Necomunicarea citatiei si actului de sesizare a instantei catre inculpatul arestat : a. inauntrul unui termen de 48 de ore de la primirea dosarului. nulitatea care poate fi invocata este nulitatea relativa b. poate avea drept consecinta amanarea judecatii c. în cauzele în care instanta a fost sesizat prin plangere prealabila b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 JUDECATA IN PRIMA INSTANTA y Desfasurarea judecarii cauzelor ± consideratii preliminare 1. Participarea procurorul la sedintele de judecata in prima instanta la judecatorie este obligatorie: a.

pune.C. in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare c. dezbaterile sunt urmate de cercetarea judecatoreasca c. Examinând recursul promovat. dupa caz. partile vor participa la efectuarea cercetarii la fata locului numai daca este necesar b. Se solicita admiterea recursului. Dupa apelul martorilor. In aceasta ipoteza: a. poate fi formulata si in cursul cercetarii judecatoresti 13. expertilor si interpretilor : a. cercetarea la fata locului se face obligatoriu in prezenta procurorului. In cazul unei infractiuni de competenta judecatoriei. sub sanctiunea nulitatii absolute c. de regula. în cauzele în care unul dintre inculpati este minor 9. trebuie formulata dupa audierea inculpatului si inainte de inceperea cercetarii judecatoresti c.pen. poate fi formulata numai inainte de inceperea cercetarii judecatoresti b. cercetarea judecatoreasca preceda dezbaterile b. În cazul sedintei de judecata in prima instanta : a. Cand cercetarea judecatoreasca nu confirma invinuirea sau cand a intervenit vreuna din cauzele de incetare a procesului penal prevazute in art. pe considerentul ca prima instanta nu a procedat la citarea legala a intimatilor. recurenta nu poate invoca nelegala citare a intimatilor la instanta de fond c. casarea hotarârii atacate. inceputul judecatii este marcat de citirea actului de sesizare a instantei 12. Cererea de administrare de probe noi : a. Participarea procurorul la sedintele de judecata in prima instanta. recursul va fi admis b. la judecatorie. motivul invocat este un caz de nulitate relativa 57 . pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare. este obligatorie: a. 14*** In speta : a.Cproc. martorii. expertii raman in sala de sedinta c. 10. martorii parasesc sala de sedinta *** Recurenta S. instanta a dispus efectuarea unei cercetari la fata locului. nu poate pune concluzii de achitare a inculpatului b. procesul verbal de efectuare a cercetarii la fata locului se semneaza numai de presedintele completului si de procuror 10. desfiintarea rezolutiei si ordonantei si dispunerea redeschiderii urmaririi penale. expertii si interpretii parasesc sala de sedinta b. in toate cazurile b. concluzii de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal 11. procurorul : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. EON GAS si-a fost motivat recursul invocând nulitatea absoluta a hotarârii atacate. instanta de control judiciar constata ca intr-adevar intimatii nu au fost citati la niciun termen si nici nu au fost prezenti în fata primei instante. poate pune numai concluzii de incetare a procesului penal c.

09. instanta de fond a constatat insuficienta probelor administrate in cursul urmaririi penale si. 16.2. precizand ca doreste sa fie citat la locul de munca..I. *** Inculpatul a inaintat instantei o cerere în care arata ca locul sau de munca este la S.alin. instanta de apel a constatat urmatoarele : _ dintr-o adresa întocmita de organele de politie rezulta ca inculpatul S. admite exceptia nulitatii absolute Extras din decizia instantei de recurso asemenea încalcare a dispozitiilor legale privind citarea unei parti nu este sanctionata cu nulitatea absoluta. 58 . respinge recursul ca nefondat c.C.alin.333 Cproc. ***La prima infatisare. cu atât mai mult cu cât acestia au precizat ca nu înteleg sa invoce o asemenea neregularitate. M. rezulta ca acesta este plecat în strainatate _ la termenul de judecata din data de 07. M.2008.2008. sentinta data este nelegala c. 290/29. sentinta este legala pentru ca insuficienta probelor constituie motiv de restituire a cauzei la procuror b.pen (completarea UP) 17. SRL *** Judecatoria Gura Humorului l-a condamnat pe inculpatul Sava Ion. nelegala citare a intimatilor la instanta de fond. în primul rând. care nu opereaza de îndata si în mod automat prin simpla încalcare a legii. a dispus restituirea cauzei la procurer pentru ca procurorul sa reia audierea unor persoane carora deja le-au fost luate declaratii în faza actelor premergatoare. Natura nulitatii pe care o creeaza judecarea cauzei în lipsa partii cu procedura de citare nelegal îndeplinita. pentru a putea justifica lipsa de la serviciu. citatia a fost afisata pe usa principala a destinatarului. Pentru a-si produce efectele ea trebuie. fara a i se cunoaste adresa Prin decizia penala nr. ca urmare a abrogarii art.05.pen. motivand ca judecarea cauzei în prima instanta a avut loc fara legala sa citare. in consecinta.1. Tribunalul Suceava a admis apelul.Cproc.215. Din analiza dosarului.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 15*** In speta. SRL. nefiind prevazuta printre dispozitiilerelativeexpressi limitativcuprinseîndispart.Cpen). Impotriva acestei sentinte. recurenta nu poate invoca. In speta : a. Or. în virtutea rolului sau activ OBSinsuficienta probelor administrate in cursul UP nu mai constituie un motiv de restituire a cauzei la Parchet.C. locuieste pe raza comunei P. la pedeapsa de de 1 an si 2 luni închisoare pentru infractiunea de inselaciune (art. inculpatul a declarat apel.197. a fost vatamat în interesele sale procesuale. Instanta de apel l-a citat pe inculpat la adresa de domiciliu si. ramasa definitiva prin nerecurare. este una relativa. intrucat nicio persoana nu a fost gasita la aceasta adresa. în sustinerea propriului recurs. va obliga recurenta la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in recurs b. instanta de apel avea obligatia de a dispune citarea inculpatului la S. instanta putea sa suplimenteze probatoriul în faza de cercetare judecatoreasca. N. a aratat ca inculpatul este plecat în strainatate. martorul S. In aceste conditii : a. lipsind la judecata. procedura de citare este legal îndeplinita b. procedura de citare este nelegal îndeplinita c. dar din discutiile purtate cu lucratorii Postului de politie. instanta de recurs : a. sa fie invocata de cel care. daca aprecia necesar.

sunt incidente : a.*** La data de 05. inculpatul P. avizul de primire a citatiei semnat de inculpat c. în baza unui mandat emis de instantele din Timisoara si ca nu a avut cunostinta de proces intrucat nu a fost citat la locul de detentie.06. La dosarul de urmarire penala nu exista avizul de primire semnat de destinatar sau refuzul acestuia de a primi citatia. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Timis nr.xxx. sanctiunea incidenta este nulitatea absoluta. avizul in care este consemnat refuzul inculpatului de a primi citatia 20*** In speta.. 312/P/2006 din data de 16. termenul de prezentare pentru înfatisare în fata organului de urmarire penala este legal c. La data de 27.2004. organul de urmarire penala a emis pe numele inculpatului o citatie. înregistrat pe rolul Tribunalului Timis la data de 22. 18*** In speta : a.pen. 2004. (2) C. tradusa in limba italiana.. Tribunalul Hunedoara a pronuntata decizia penala nr.09. 177 pct. prin care acesta este invitat sa se prezinte la organele de cercetare penala la data de 15 octombrie 2004.pen. urmare a incalcarii dispozitiilor privind prezenta inculpatului la judecarea apelului c. Instanta de recurs a retinut ca. nulitatea relativa actelor de urmarire penala efectuate de procuror b. organul de urmarire penala a emis o citatie la domiciliul inculpatului din Italia. urmare a incalcarii dispozitiilor privind necitarea inculpatului la locul de detentie 59 . prin afisare la Consiliul Local în a carui raza teritoriala s-a savârsit infractiunea c.2006.xx. In speta : a. instanta va restitui cauza la procuror pentru refacerea urmaririi penale 19*** In speta. la adresa din strainatate unde locuieste inculpatul b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18*** In speta. respectiv în termen de 15 zile. 811 C.09. 8 C. prin afisare pe usa instantei de judecata *** Împotriva inculpatului a fost începuta urmarirea penala la data de 10. restituirea cauzei la procurer pentru refacerea urmaririi penale OBSa nu se confunda cu cazul de nulitate relative determinat de nelegala citaremotivatiaPrin modul cum a fost îndeplinita procedura de citare fata de inculpat în cursul urmaririi penale s-au încalcat dispozitiile art. nulitatea absoluta a actelor de urmarire penala efectuate de procuror c.2007. citatia tradusa in limba italiana depusa la sosar b. recursul va fi admis b. in apelul declarat de inculpat impotriva sentintei penale nr. Procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare nu a fost semnat de nicio persoana. context în care se poate aprecia ca s-a realizat o încalcare a regulilor procedurale privind prezenta inculpatului. sanctiunea incidenta este nulitatea absoluta. din actele dosarului rezulta faptul ca inculpatul a fost încarcerat la data 20.02.2006. dovada indeplinirii procedurii citarii inculpatului la domiciliul sau din Italia este : a.02. dar a fost depusa citatia respectiva.proc. si art. 197 alin. la resedinta acestuia din România. sub numar unic de dosar 1701/30/2007. 21. cu nulitatea absoluta a actului procesual penal.pen. sanctionata de art.2007. prima instanta trebuia sa dispuna citarea inculpatului : a. a fost trimis în judecata. nu s-a facut dovada dovada trimiterii citatiei la domiciliul din Italia al inculpatului b.proc.A. iar din verificarile efectuate de organele de cercetare penala rezulta ca inculpatul nu mai locuia la acea adresa. La data de 01 octombrie 2005.02.proc.

contestatorul a fost citat numai la adresa indicata de el.I. procedura de citare la termenul de recurs nu a fost legal îndeplinita c. procedura de citare a fost legal îndeplinita b. citarea prin afisare se impunea a fi realizata la sediul Consiliului Local Uricani c. pe care l-a condamnat la 1 an si 6 luni inchisoare. La dosarul cauzei s-au atasat dovezi din care rezulta ca inculpatul se afla în executarea unei alte pedepse. 25. iar instanta nu a procedat si la afisarea ei la Consiliul Local al localitatii în care s-a comis fapta. 900.G.6 ani inchisoare pentru complicitate la un furt calificat savârsit pe raza localitatii Uricani.S. respectiv comuna Iaslovat. a fost citat de prima instanta la domiciliul sau din Lupeni. instanta avea obligatia sa-l citeze pe inculpat la locul de detinere 60 . Petentul a mai aratat ca aceasta din urma se impunea întrucât din tot cuprinsul dosarului de urmarire penala rezulta cu claritate faptul ca este plecat din tara. Constatându-se ca acesta este plecat din tara si intrucat nu i se cunoaste adresa. judetul Suceava. a introdus contestatie in anulare invocand nelegala citare la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 ***Inculpatii S. Petentul a aratat ca procedura a fost nelegal îndeplinita. inculpatul trebuia citat prin afisare pe usa instantei c. cât si în caile de atac. citarea prin afisare se impunea a fi realizata : a. atât la judecata în prima instanta.trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. si S.: a. în Spania.. domiciliati in Lupeni. contestatia in anulare va fi respinsa *** Pe rolul Judecatoriei Galati a fost inregistrat dosarul cu nr. procedura de citare a fost legal indeplinita b. instanta de fond a procedat la judecarea in lipsa a inculpatului. pe usa instantei b. 24. la munca.. procedura de citare a fost viciata 23. Din examinarea actelor si lucrarilor dosarelor rezulta ca. nr. a fost citat prin afisare la Consiliul Local Lupeni. întrucât citatia a fost primita de fratele sau.xx. la sediul Consiliului Local Uricani c. privind pe inculpatul S. în Grecia.*** In speta.*** In speta.I.*** In speta : a. au fost trimisi in judecata si condamnati la câte 1. la sediul Consiliului Local Lupeni *** Inculpatul V. Inculpatul S. 22. Dupa ce l-a citat la domiciliul din tara. citarea prin afisare nu se impunea a fi realizata b.*** In speta.I.: a.

presedintele poate da citire declaratiilor anterioare c. celelalte parti si apoi partea care l-a propus b. procuror. parti. inculpat. citirea de catre presedintele completului a actului de sesizare a instantei b. interpreti b. daca inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari sau cand exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date anterior : a. instanta nu poate dispune citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior 5. experti. procuror. Inceperea cercetarii judecatoresti este marcata prin: a. citirea de catre judecator a actului de sesizare a instantei c. Schimbarea ordinii cercetarii judecatoresti: a. Daca in cauza dedusa judecatii sunt mai multi inculpati : a. In cursul cercetarii judecatoresti. apelul martorilor. chiar in original 61 .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Cercetarea judecatoreasca 1. inculpat. partea vatamata. Daca martorul poseda un inscris in legatura cu depozitia facuta: a. martorul trebuie sa-l citeasca obligatoriu in instanta b. experti. dupa ascultarea inculpatului b. citirea de catre grefier a actului de sesizare a instantei. nu poate fi dispusa b. declaratiile luate separat pot fi citite celorlalti inculpati 4. interpreti c. martori. dupa ascultarea expertilor si interpretilor 6. expertilor si interpretilor b. nu poate fi dispusa decat dupa ascultarea inculpatului prezent 2. inculpat. celelalte parti si apoi partea care l-a propus c. instanta poate dispune ascultarea separata a inculpatilor c. citirea actului de sesizare a instantei sau prezentarea succinta a acestuia 8. dupa ascultarea martorilor c. partea care l-a propus si apoi celelalte parti 9. instanta. parti. nu poate fi dispusa decat la cererea inculpatului c. martori. instanta. Inceperea cercetarii judecatoresti este marcata de : a. celelalte parti. la dispozitia presedintelui completului de judecata 3. interpreti 7. martori. experti. procuror. instanta. ascultarea fiecaruia dintre ei se face in prezenta celorlalti inculpati b. martorul poate sa-l citeasca in instanta c. strigarea cauzei c. In cursul cercetarii judecatoresti. instanta dispune obligatoriu citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior b. instanta poate dispune retinerea inscrisului la dosar. In cursul cercetarii judecatoresti. ascultarea celorlalte parti se face: a. ordinea in care se procedeaza la ascultarea persoanelor participante la proces este urmatoarea: a. In cursul cercetarii judecatoresti. ordinea in care i se pun intrebari martorului este urmatoarea: a.

poate fi adus silit. se retine obligatoriu la dosar. procuror. partea civila. va fi citat si pentru termenul urmator b. numai la cerere. partea civila. aducerea si prezentarea acestora b. In cursul cercetarii judecatoresti: a. partea vatamata. Martorul a carui lipsa nu este justificata: a. partea vatamata. ceilalti inculpati. partea responsabila civilmente. daca a fost legal citat c. Inscrisul pe care un martor il poseda si care se afla in legatura cu depozitia facuta: a. daca este necesar. instanta dispune obligatoriu citirea declaratiilor pe care inculpatul le-a dat anterior daca : a. inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari b. Expertul a carui lipsa nu este justificata: a. in original sau in copie b. instanta: a. se retine obligatoriu la dosar. procuror. partile pot renunta la martorii pe care i-au propus 15. c. aparatorul inculpatului . exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date in cursul urmaririi penale c. aparatorul inculpatului . la judecarea cauzei. partea responsabila civilmente. Daca ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibila. Daca in cauza supusa judecatii exista mijloace materiale de proba. se poate retine la dosar. In cursul cercetarii judecatoresti. aducerea si prezentarea acestora c. ceilalti inculpati aparatorul inculpatului b. aparatorul inculpatului 11. sa tina seama de depozitia data de martor in cursul urmaririi penale c. in original 16. partea vatamata. ordinea in care i se pot adresa intrebari inculpatului este urmatoarea: a. va fi adus silit b. nu mai poate sa tina seama de depozitia data de martor in cursul urmaririi penale 12. se poate renunta la martori doar la cererea instantei b. partea responsabila civilmente. presedintele completului. dispune citirea depozitiei date de acesta in cursul urmaririi penale b. presedintele completului.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. dispune. membrii completului. va fi cu mandat de aducere. partea civila. ceilalti inculpati. In cursul cercetarii judecatoresti. membrii completului. va fi citat si pentru termenul urmator c. in original sau in copie c. procuror. dispune. nu poate fi adus silit daca anterior nu a fost citat 14. este obligata ca. instanta: a. procurorul nu poate renunta la martorii pe care i-a propus c. membrii completului. inculpatul refuza sa dea declaratii 13. este obligata sa dispuna aducerea si prezentarea acestora 17. chiar daca nu a fost citat 62 . presedintele completului.

Citirea declaratiilor anterioare date de martor in cursul urmaririi penale este obligatorie daca: a. primeaza utilitatea audierii martorilor in raport cu vointa partilor c. In cazul in care instanta a admis. Cercetarea judecatoreasca incepe cu : a. constatand imposibilitatea efectuarii ei b. potrivit art. la cererea partii vatamate. citirea actului de sesizare a instantei c. omisiunea instan ei de a pune în discu ia procurorului i a p r ilor utilitatea acestei probe se sanc ioneaz cu nulitatea absoluta 19. ascultarea martorului nu mai c. instanta poate reveni asupra administrarii probei. instanta incalca principiul nemijlocirii daca ascultarea nu este nici imposibila si nici inutila 22. omisiunea instan ei de a pune în discu ia procurorului i a p r ilor utilitatea acestei probe se sanc ioneaz cu nulitatea relativ c. instanta este obligata sa ia act de intelegerea intervenita intre parti b. martorul nu isi mai aminteste anumite este posibila in cursul cercetarii judecatoresti b. constatarea legalitatii actului de sesizare a instantei. instanta dispune ca plata expertizei sa se faca din fondul Ministerului Justitiei 63 . inclusiv corecta incadrare juridica a faptei. instan a poate dispune ca acea prob s nu mai fie administrat b.300. efectuarea unei expertize medico-legale. aceasta neefectuindu-se ulterior datorita mijloacelor financiare ale acesteia : a. apreciata ca utila pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei. neascultand martorii respectivi. martorul face declaratii care sunt in contrazicere cu cele date anterior fapte sau imprejurari 20. audierea inculpatului 21.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. Partile au cazut de acord in privinta neascultarii unora dintre martorii care au dat declaratii in cursul urmaririi penale.CPP b. Dac în cursul cercet rii judec tore ti administrarea unei expertize medico-legale apare ca inutil : a. In aceasta ipoteza : a. instanta poate obliga inculpatul sa achite suma reprezentand plata expertizei c.

Instanta se desesizeaza cand restituie cauza la procuror. Hotararea prin care instanta se desesizeaza si restituie cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale: a. pentru ca cercetarea penala a fost efectuata de un organ de cercetare penala necompetent. constatata la primul termen de judecata 3. refacerea urmaririi penale b. refacerea actului de sesizare a instantei 6. Schimbarea incadrarii juridice 1. competenta materiala b. Hotararea prin care instanta se desesizeaza si restituie cauza la procuror pentru refacerea urmaririi penale. sentinta c. incheiere 7. nu se poate dispune decat daca in cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetare penala de catre un alt organ decat cel competent c. este : a. prezenta partii vatamate c. terminarea deliberarii 2. nu este supusa niciunei cai de atac b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea UP. instanta a schimbat incadrarea juridica intr-o infractiune pentru care organul care a efectuat urmarirea penala nu era competent b. terminarea cercetarii judecatoresti c. in urma cercetarii judecatoresti. nu se poate dispune dupa inceperea dezbaterilor b. completarea urmaririi penale c. inainte de inceperea cercetarii judecatoresti. se ataca odata cu fondul 64 . pentru: a. Momentul limita pana la care instanta de judecata poate dispune restituirea cauzei la procuror. decizia b. este: a. Restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale se poate dispune in cazul in care : a. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale se dispune in cazul nerespectarii dispozitiilor privitoare la: a. Restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale : a. terminarea dezbaterilor b. este supusa recursului c. se poate dispune si pentru neregularitatea actului de sesizare a instantei. rechizitoriul a fost intocmit impotriva unui inculpat trimis in judecata cu datele de identitate apartinand altei persoane c. prezenta invinuitului sau a inculpatului 5. instanta a schimbat incadrarea juridica intr-o infractiune pentru care organul care a efectuat urmarirea penala nu era competent 4.

la dosarul cauzei a fost depus certificatul de deces al intimatului L.proc. pentru cei lipsa c. la data de 31. in vederea refacerii urmaririi penale. In temeiul art. Recursul impotriva hotararii prin care instanta s-a desesizat si a restituit cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale se introduce: a. Pot introduce recurs impotriva hotararii prin care instanta s-a desesizat si a restituit cauza la procuror: a. b1 Cproc. b.*** In speta : a. 8 lit.. in 3 zile de la pronuntare.2009.p.Cproc.2009 pronuntata in dosarul nr.278^1. in 24 de ore de la pronuntare. Hotararea prin care instanta a respins cererea de restituire a cauzei la procuror. orice persoana ale carei interese au fost vatamate prin hotarare 10. este o incheiere b. In cazul in care instanta a dispus restituirea cauzei la procuror.02. procurorul c.269 din 18. dispune schimbarea încadr rii juridice prin incheiere ***.2009Prin sentinta penala nr. instanta dispune incetarea procesului penal in temeiul art. 13. 10 lit. c încadrarea juridic dat faptei prin actul de sesizare urmeaz a fi schimbat : a.02.03. unele masuri de siguranta 12. în cursul cercet rii judec toresti. se ataca odata cu fondul 9. masurile asiguratorii si masurile preventive c. Prin ordonanta nr. împotriva rezo- 65 . aceasta se va pronunta si in ceea ce priveste: a.N.2009. in vederea refacerii urmaririi penale: a. petentul I.. b C. a introdus plangere la instanta competenta.05. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei.269 din 18. pune în discutie noua încadrare juridic .M. decesul intimatului constituie o împrejurare de fapt care afecteaza legalitatea solutiei de netrimitere în judecata b. C. pentru cei prezenti 11. poate fi atacata separat.pen.pen. Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus scoaterea de sub urmarire penala a înv. a admis plângerea formulata de petentul I. Instanta a constatat ca decesul intimatului a fost adus doar la cunostinta instantei la data de 30. data postei. 278/1 al.lit. Dupa înregistrarea plângerii pe rolul instantei. masurile de siguranta si masurile asiguratorii b. pentru cei prezenti b. cu recurs c.p. 4787/301/2009 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in baza art.05. L. dupa data dispunerii solutiei de netrimitere în judecata.10.N.g. numai procurorul si partile b. Dac instanta constat .pen (decesul faptuitorului) Extras din sentinta penala nr. 6843/P/2006 din 23.2009.M. în temeiul art. c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. in 24 de ore de la comunicare. instanta dispune schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse de procuror c. dispune suspendarea procesului penal. conform caruia acesta a decedat la data de 20.2009.04.

573 din 25.2009.p. I.p. dupa data solutionarii de catre prim-procuror a plângerii formulate conform art. conform caruia acesta a decedat la data de 20. instanta competenta sa solutioneze conflictul de competenta este : a.2009. Instanta a constatat.02. Prin ordonanta nr.p Instanta a mai constatat ca decesul intimatului a fost adus doar la cunostinta instantei la data de 30. a apreciat ca în temeiul dispozitiilor art. In temeiul art.. la dosarul cauzei a fost depus certificatul de deces al intimatului L. 10 lit.J. Curtea de Apel Brasov c.02.2009 când Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus solutiile de netrimitere în judecata a intimatului prin ordonanta nr. 6843/P/2006.278^1. invocate de catre reprezentanta Parchetului de pe lânga Judecatoria Brasov.*** In speta.2009. data postei.04. instanta competenta sa sesizeze nasterea conflictului negativ de competenta este : a. g C.N.p.2005 aceasta instanta a admis exceptia necompetentei materiale.C. 278/1 C. L. ca la data de 23. Curtea de Apel Brasov c. 313 din 8 iunie 2005. deoarece în raport de oricare dintre temeiurile solutiilor de netrimitere dispuse. Dupa înregistrarea plângerii pe rolul instantei. 10 lit.D. fiind anterior solutiilor de netrimitere în judecata. la data de 31.M.02.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 lutiei nr.N.pen.C. In consecinta.pen. a introdus plangere la instanta competenta. declinand competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Brasov. Curtea de Apel Bucuresti 15. constatând ca acesta. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei.02. daca ar fi cunoscut acest caz de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale.2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. ar fi fost de încetare a urmaririi penale în temeiul art. b1 Cproc.Cproc. la Judecatoria Brasov. 14. dupa data dispunerii solutiilor de netrimitere în judecata. de asemenea. Fata de situatia expusa cu privire la decesul intimatului. în contradictoriu cu intimatul L.03. ca schimbarea temeiului de drept al solutiilor dispuse de procuror în cadrul solutionarii plângerii care nu este formulata de catre cel fata de care s-a dispus solutia nu este de natura a agrava situatia petentului în propria cale de atac. petentul I. 2781 alin. si dupa sesizarea instantei cu prezenta plângere formulata de petent în baza art. 8 lit. însa prin sentinta penala nr.N.178^1.02. 278 C.2009. în temeiul art. b. Judecatoria Brasov b.6843/P/2006 din 23. intimatul era decedat.. Instanta a apreciat. solutia corecta ce ar fi trebuit dispusa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. 6843/P/2006 din 23.p.p. a formulat plângere in temeiul art. dispunând aceasta prin sentinta penala nr. Tribunalul Brasov si-a declinat la rândul sau competenta de solutionare a plângerii în favoarea Judecatoriei Brasov. b) din Codul de procedura penala poate dispune schimbarea temeiului de drept al solutiilor dispuse de procuror. fata de mentiunile acestui certificat.pen. constituie o împrejurare de fapt care afecteaza legalitatea acestora.Cproc. Sesizat fiind prin aceasta hotarâre cu solutionarea cauzei.*** In speta. Tribunalul Brasov 66 . solutia este numai de netrimitere în judecata si nu poate constitui temei pentru învestirea instantei penale cu solutionarea actiunii civile *** Petenta D. Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus scoaterea de sub urmarire penala a înv.

Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata. instanta: a. Dupa extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. nu poate judeca actele din continutul infractiunii in privinta carora s-a pronuntat o hotarare definitiva c. instanta dispune. organului de urmarire penala 67 . Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata: a. Instanta dispune extinderea actiunii penale prin: a. sesizeaza organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la noile acte materiale c. prin incheiere. competenta cu privire la extinderea actiunii penale revine: a. instanta: a. alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata b. In cursul judecatii. decizie c. desfiinteaza hotararea anterioara data pentru unele acte din continutul infractiunii 3. alte persoane care au participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 6. judeca infractiunea in intregul ei b. incheiere 7. alte fapte prevazute de legea penala. extinderea actiunii penale b. reuneste cauza cu aceea in care s-a dat o hotarare definitiva in privinta unora dintre actele materiale din continutul infractiunii c. dispune extinderea actiunii penale cu privire si la aceste acte si procedeaza la judecare infractiunii in intregul ei 5. Instanta dispune extinderea actiunii penale cand se descopera date cu privire la: a. sentinta b. procurorul dispune extinderea actiunii penale. pronunta o hotarare in raport cu toate actele care intra in continutul infractiunii 4. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata c. judeca numai actele materiale in privinta carora nu s-a dat o hotarare definitiva b. prin declaratie oral data in fata instantei c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Extinderea actiunii penale 1. Dupa extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. instanta : a. procurorului c. instantei de judecata b. restituie cauza la procuror pentru completarea urmaririi penale b. dosarul se restituie pentru ca inculpatul s fie trimis în judecat pentru toate actele materiale care intra in continutul infractiunii 2.

alte fapte prevazute de legea penala. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane c. impreuna cu un alt invinuit. va dispune extinderea actiunii penale c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Extinderea procesului penal 1. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul. instanta va dispune : a. inculpatul ajutat de un complice a savarsit inca doua furturi succesive din acelasi depozit de materiale. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. o alta persoana care a participat impreuna cu inculpatul la savarsirea unei infractiuni b. alte fapte si alte persoane 68 . Instanta dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 4. nu va dispune extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 7. o alta persoana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul a fost ajutat de un complice. la cererea procurorului sau din oficiu 8. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. savarsite de inculpat c. instanta: a. numai la cererea procurorului c. extinderea procesului penal cu privire la alte fapte 5. in aceeasi zi. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata b. Daca in in cursul judecatii pentru infractiunea de furt calificat. extinderea actiunii penale c. alte acte materiale si alte persoane b. extinderea actiunii penale b. in timpul comiterii unui furt dintr-un depozit. avand legatura cu infractiunea pentru care inculpatul este trimis in judecata c. Inculpatul a fost trimis in judecata pentru un furt dintr-un depozit de materiale. Daca in cursul judecatii se descopera ca. alte fapte si alte acte materiale c. se descopera ca inculpatul savarsise cu doi ani inainte si un viol. a distrus o alta cantitate de materiale existente acolo. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 6. alte persoane care au participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 2. instanta va dispune : a. nu va dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte b. o alta persoana care a participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 3. instanta va dispune : a. numai din oficiu b. extinderea actiunii penale c.

numai daca procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita b. instanta poate dispune. este obligat sa puna in miscare actiunea penala pentru fapta descoperita c. organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 13. extinderea procesului penal pentru alte fapte c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 9. nu este obligat sa puna in miscare actiunea penala pentru fapta descoperita b. procurorul prezent la judecata poate cere extinderea procesului penal si în ceea ce priveste aceast fapt . extinderea procesului penal pentru alte fapte b. numai dupa ce instanta a sesizazat organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita. iar procurorul nu participa la judecata : a. 11. instanta pune în miscare actiunea penal si pentru fapta nou . instanta este obligata sa extinda procesul penal din oficiu c. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita : a. instanta poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. Daca procurorul nu participa la judecata. numai la cererea procurorului c. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul nu participa la judecata: a. instanta dispune numai la cererea procurorului. instanta dispune. instanta poate sesiza organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita. În cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru extinderea procesului penal pentru alte fapte: a. la cererea procurorului sau din oficiu 12. daca procurorul declara ca pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita c. extinderea procesului penal pentru alte fapte 69 . b. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. obiectul judec tii nu se schimb . instanta sesizeaza. instanta este obligata sa procedeze la judecarea cauzei in intregul ei 15. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. instanta dispune extinderea actiunii penale c. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. din oficiu. instanta dispune extinderea procesului penal b. 10. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata. este obligat sa sesizeze organul de cercetare penala cpentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 14. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata. prin incheiere. c. procurorul: a. din oficiu. b. Instanta dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. numai din oficiu b.

poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte b. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane c. În cazul extinderii procesului penal pentru alte fapte: a. instanta va dispune : a. b. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. 70 . pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 19. instanta : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 16. nicio varianta din cele de mai sus 20. procurorul prezent la judecarea cauzei : a.lit. trebuie sa dispuna extinderea procesului penal pentru alte fapte c. este obligat sa puna in miscare actiunea penala si cu privire la fapta respectiva b.alin. 22. În cazul extinderii procesului penal cu privire la alte persoane: a. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul a fost ajutat de un complice la savarsirea unei infractiuni pentru care nu a fost trimis in judecata. 278 . procurorul prezent poate cere extinderea procesului penal cu privire la acele persoane. instanta nu poate dispune din oficiu extinderea procesului penal pentru alte fapte b. c.c. poate sa puna in miscare actiunea penala si cu privire la fapta respectiva c.pen). c. instanta trebuie s sesizeze. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata. instanta poate pune în miscare actiunea penal prin încheiere. b. procurorul este obligat sa ceara instantei extinderea procesului penal pentru alte fapte 21. Daca in sarcina inculpatului se descopera date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. când instanta extinde din oficiu procesul penal pentru alte fapte sau cu privire la alte persoane. prin încheiere. instanta face aplicarea dispozitiilor privind schimbarea încadr rii juridice. numai la cererea procurorului c. organul de urm rire penal competent pentru efectuarea de cercet ri cu privire la fapta descoperit 18. procurorul poate pune în miscare actiunea penal prin ordonant . instanta poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul participa la judecata : a. când este sesizata prin rechizitoriul procurorului. când instanta admite plângerea persoanei vatamate. instanta sesizeaz procurorul competent pentru punerea în miscare a actiunii penale. Sunt cazuri in care actiunea penala este pusa in miscare de catre instanta: a. poate sesiza organul de urmarire penala competent. c. desfiinteaza rezolutia sau 1 ordonanta atacata si retine cauza spre judecata (art. b. În cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru extinderea procesului penal pentru alte fapte si procurorul nu participa la judecata. poate cere instantei extinderea procesului penal 17.8.Cproc.

inculpat c. si invers. instanta a condamnat pe inculpatii minori P. este incident un caz de nulitate absoluta c. pot fi intrerupte pentru maxim 24 de ore 6. 8. dar numai de presedintele completului de judecata c. în baza art. primul si ultimul caruia i se da cuvantul este inculpatul b. partea vatamata are cuvantul inaintea partii civile 3. parte civila. Dezbaterile : a. La judecata pe fond a cauzei. parte vatamata. parte vatamata 4. îl face vinovat de savârsirea faptei pe inculpatul S.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Dezbaterile 1.(a) si alin. parte civila. Dezbaterile : a. ordinea in care presedintele da cuvantul este urmatoarea : a. parte responsabila civilmente. inculpat.***In speta : a. parte vatamata. În cadrul dezbaterilor : a. parte vatamata 7. În cadrul dezbaterilor : a. numai cand au fost cerute de instanta *** Prin sentinta penala nr. În cadrul dezbaterilor. numai la cererea presedintelui completului b. parte responsabila civilmente. inculpat b. inculpat b. În cauza de fata. parte responsabila civilmente. întrucât inculpatul P. procuror. Procurorul si partile pot depune concluzii scrise: a. parte civila. pot fi intrerupte oricand. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva 71 . dar in ordinea prevazuta de lege c.V. inculpat c. cauza a fost judecata in prima instanta de o judecatorie b. parte responsabila civilmente. 197 alin. la o pedeapsa de câte 7 ani închisoare. procuror. nu pot fi intrerupte b. inculpat. procuror. si S. declaratiile respective din timpul urmaririi penale nefiind niciodata retractate de catre vreun inculpat. chiar daca nu au fost cerute de instanta c. parte responsabila civilmente. procurorul are cuvantul inainte de inculpat 2. instanta a constatat ca inculpatii au. parte responsabila civilmente. în mod vadit. interese procesuale contrare. parte vatamata. 150 din 2 aprilie 2008 . pentru savârsirea infractiunii de viol. ambii inculpati au fost asistati juridic de catre acelasi avocat desemnat din oficiu. procuror. pot fi intrerupte pentru maxim 5 zile c. parte vatamata. nu exista o ordine in care se da cuvantul b. procuror. 2 lit. inculpat. pot fi intrerupte pentru maxim 3 zile b. procuror. parte civila. procurorul are cuvantul inaintea partii vatamate c.3 teza I Cod penal. se poate da cuvantul si in replica.C. parte civila. În cadrul dezbaterilor.V. parte civila. ordinea in care presedintele da cuvantul este urmatoarea : a.C. inculpat. pot fi intrerupte pentru motive temeinice 5.

instanta suspenda judecata b. Ultimul cuvant al inculpatului are loc: a. conform art. Ultimul cuvant al inculpatului: a. a desfiintat în întregime hotarârea instantei de fond si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiasi instanta. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva. inainte de a incheia dezbaterile b. la o pedeapsa de câte 7 ani închisoare. este cuvantul pe care acesta il are in cursul dezbaterilor 2. interese procesuale contrare. instanta dispune reluarea cercetarii judecatoresti c. îl face vinovat de savârsirea faptei pe inculpatul S. declaratiile respective din timpul urmaririi penale nefiind niciodata retractate de catre vreun inculpat. pentru savârsirea infractiunii de viol.3 teza I Cod penal. 6 pct. de vreme ce acesta a fost pus în situatia de a sustine pozitii procesuale în mod vadit contrare. 197 alin. 72 . iar nu unul formal. Ultimul cuvant al inculpatului: a.(a) si alin. ambii inculpati au fost asistati juridic de catre acelasi avocat desemnat din oficiu. esentiale pentru solutionarea cauzei: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Extras din decizia prin care s-a desfiintat hotararea primei instanteDreptul la aparare. y Ultimul cuvant al inculpatului sedinta de judecata etapa finala cu care se termina 1. inculpatul releva fapte sau imprejurari noi. daca inculpatul doreste. întrucât inculpatul P. astfel cum este recunoscut de dispozitiile art. doar presedintele completului ii mai poate pune intrebari b. poate fi exercitat. ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarârii pronuntate în aceste conditii. 3 lit. c din Conventia europeana a drepturilor omului. 197 alin. Daca in timpul in care are ultimul cuvant. La judecata pe fond a cauzei.V. Fata de aceste considerente instanta a admis recursurile inculpatilor. inainte de incheierea cercetarii judecatoresti 4. este exercitat numai personal de catre inculpat c. poate fi exercitat si prin reprezentant conventional 3. instanta dispune reluarea urmaririi penale *** Prin sentinta penala nr. 150 din 2 aprilie 2008 . nu a fost efectiva. neacordarea lui se sanctioneaza cu nulitate relativa c. In timpul in care inculpatul are ultimul cuvant: a. 2 lit. în mod vadit. respectiv Tribunalul Satu Mare.V. În consecinta. în baza art. nu i se pot pune intrebari 5. apararea asigurata de avocatul din oficiu cu ocazia judecarii pe fond a cauzei. si prin aparatorul ales sau desemnat din oficiu b. nu i se poate replica inculpatului c. este un moment procesual distinct de cuvantul pe care acesta il are in cursul dezbaterilor b. în fapt. instanta a condamnat pe inculpatii minori P.C. În speta. si S. instanta a constatat ca inculpatii au. inclusiv cel asigurat din oficiu. În cauza de fata. 2 Cod de procedura penala.C. dupa incheierea dezbaterilor c. si invers. trebuie sa aiba un caracter efectiv. instanta a constatat ca.

conform art. în fapt. iar nu unul formal. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva. apararea asigurata de avocatul din oficiu cu ocazia judecarii pe fond a cauzei. 197 alin.***In speta : a. Fata de aceste considerente instanta a admis recursurile inculpatilor. a desfiintat în întregime hotarârea instantei de fond si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiasi instanta. nu a fost efectiva. ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarârii pronuntate în aceste conditii. de vreme ce acesta a fost pus în situatia de a sustine pozitii procesuale în mod vadit contrare. instanta a constatat ca. trebuie sa aiba un caracter efectiv. În speta. c din Conventia europeana a drepturilor omului. 3 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. este incident un caz de nulitate absoluta c. 2 Cod de procedura penala. respectiv Tribunalul Satu Mare. inclusiv cel asigurat din oficiu. În consecinta. cauza a fost judecata in prima instanta de o judecatorie b. astfel cum este recunoscut de dispozitiile art. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva Extras din decizia prin care s-a desfiintat hotararea primei instanteDreptul la aparare. 6 pct. y Deliberarea si hotararea instantei 73 .

ambele pot fi reluate c. nu pot fi intrerupte b. se poate pronunta cu privire la restituirea lucrului 9. instanta de judecata: a.b. Solutiile care pot fi pronuntate printr-o sentinta sunt urmatoarele: a. poate acorda despagubiri civile b. instanta va pune in discutie imprejurarea care trebuie lamurita in aceeasi sedinta sau in alta sedinta in continuare 5. In cazul in care persoana vatamata nu s-a constituit parte civila. cauza se restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale c. cand pronunta incetarea procesului penal in caz de retragere a plangerii prealabile b. In cazul in care instanta a dispus reluarea cercetarii judecatoresti. Nu pot fi acordate desp gubiri civile dac : 74 .Cproc. 1 lit. cauza se repune pe rol b. instanta penala: a. mai intai asupra chestiunilor de fapt b. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila : a. numai dezbaterea nu poate fi reluata 3. instanta penala poate obliga la repararea pagubei materiale si a daunelor morale. Cercetarea judecatoreasca si dezbaterile: a. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista c. condamnarea. achitare. asupra chestiunilor de fapt sau de drept. instanta penala lasa nesolutionata actiunea civila b. se restituie procurorului pentru reluarea urmaririi penale b. In cazul achitarii in baza art. In cazul in care instanta a pronuntat achitarea inculpatului intrucat fapta nu prezinta gradul de 1 pericol social al unei infractiuni (art. condamnarea sau achitare c. b ) : a. fara o ordine prestabilita 2. se repune pe rol 4. cauza: a.lit. se restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 1. 10 alin. condamnarea. potrivit legii civile 7. achitare sau stabilire a unei sanctiuni administrative b. este obligata solutioneze actiunea civila in sensul respingerii ei c.pen.10. mai intai asupra chestiunilor de drept c. instanta penala nu acorda despagubiri civile c. nu se poate pronunta cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris b. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila 10. nu se poate pronunta cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii c. In cazul in care instanta a dispus reluarea dezbaterilor: a. incetare a procesului penal 6. Completul de judecata delibereaza: a. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta nu a fost savarsita de inculpat 8.

si S. este obligata solutioneze actiunea civila in sensul respingerii ei c.Cproc. inculpatii au declarat recurs la 19. 77/P/20109 din 23.03. pronunta incetarea procesului penal pentru cazul in care exista autoritate de lucru judecat c. 16.00. In cazul cand rezolvarea pretentiilor civile ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale: a. In cazul achitarii in baza art. de indata. 11.lit. achitarea s-a pronuntat pentru c lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii. Instanta penala nu acorda despagubiri civile: a.03. de administratia locului de detinere *** La data de 12. numai dupa ce hotararea de condamnare a ramas definitiva b. iar prin ordonantele de retinere nr. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta nu a fost savarsita de inculpat 13. pronunta incetarea procesului penal pentru cazul in care a intervenit decesul faptuitorului 14.2010. C. instanta de judecata: a.pen.03.*** In speta : 75 . La data de 23.04.2010. poate acorda despagubiri civile b. instanta poate dispune disjungerea actiunii civile b.2010. organele de cercetare penala ale politiei judiciare Fundulea au început urmarirea penala fata de învinuitii S.2010.03.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila 15. inculpatii au fost trimisi în judecata în stare de arest. achitarea s-a pronuntat pentru c fapta nu exist .04. desi hotararea de condamnare nu este definitiva c.b. 533/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara. Fundulea s-a luat masura retinerii pe câte 24 de ore.2010. inculpatul condamnat este pus in libertate : a. La data de 23.2010.10.2010 emise de Politia or. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila atunci cand: a. ora 02. instanta dispune obligatoriu disjungerea actiunii civile 12. La data de 18.20. instanta nu poate dispune disjungerea actiunii civile c.2010 ora 02. ora 23. Cand durata retinerii si a arestarii preventive este egala cu durata pedepsei pronuntate.03.I.2010 instanta a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatilor.03. achitarea s-a pronuntat pentru c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infractiuni. Judecatoria Lehliu Gara a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de câte 29 de zile pentru fiecare. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista c. cand pronunta incetarea procesului penal in caz de retragere a plangerii prealabile b. începând cu data de 23. recursul fiind respins de Tribunalul Calarasi la 20. Prin rechizitoriul nr. de la data de 24.00. b. c. pronunta incetarea procesului penal pentru ca lipseste plangerea prealabila necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale b. Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara a pus în miscare actiunea penala fata de cei doi învinuiti.04. Impotriva solutiei instantei.

C. La data de 24.³f´ C. ora 02.03.03. începând cu data de 23. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului Extras din incheierea prin care judecatoria s-a pronuntat asupra legalitatii si temeiniciei arestarii preventiveprin rezolutiile din data de 12. ora 02.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. ora 02.2010.00. si S.20. organele de cercetare penala ale politiei judiciare Fundulea au început urmarirea penala fata de învinuitii S. ca urmare a respingerii propunerii de arestare preventiva a inculpatului D. In solutionarea propunerii de arestare preventiva.p. C. la expirarea perioadei retinerii 20. ***La data de 23. întrucât inculpatii au recunoscut savârsirea infractiunilor. in camera de consiliu b. obligarea inculpatilor la plata cheltuielile judiciare avansate de stat b. ora 23.2010. cu propunerea de arestare preventiva a inculpatilor: S... Prin încheierea de sedinta din data de 23. în stare de retinere.A. 392/249.I. _ a respins ca neintemeiata propunerea de arestare preventiva a inculpatului D. pana la 24.2010..2010 ora 02. masura retinerii expira la 24.03. si nu exista cazul prevazut de art. iar prin ordonantele de retinere nr. S.2010.p.2010 ora 02.*** In speta. prin incheiere motivata c.A.04.2010 a Judecatoriei Lehliu Gara s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de câte 29 de zile pentru fiecare.2010. si-au mentinut declaratiile date în faza de cercetare penala. 143.p. la 24.03.03. organele de cercetare penala au dispus numai prin rezolutie 17. referatul întocmit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu Gara nr.*** In speta.lit. Prin ordonanta nr.2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara a fost pusa în miscare actiunea penala fata de cei doi învinuiti.00. Masura retinerii pe 24 de ore a fost dispusa începând cu data de 23.2010.00.04.03. 19. s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Lehliu ± Gara.p.03.00. de la data de 24. instanta : _ a apreciat ca nu exista contrarietate de interese intre inculpati.00.00 c.*** In speta. mentinerea arestarii preventive c.03. La apelul nominal facut în sedinta din camera de consiliu au fost prezenti inculpatii.03.*** In speta. constatand ca în privinta acestuia nu sunt întrunite conditiile prevazute de art. prima instanta a verificat legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. si S.I. constatand legalitatea si temeinicia arestarii preventive. masura arestarii preventive expira la 21.00. dupa ramanerea definitiva a incheierii c. si S. pana la 24.2010 ora 02.03. în fata instantei acestia dând mai multe amanunte legate de modalitatea comiterii faptelor _ a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor S. 533/P/2010.00.03.2010 emise de Politia or. prima instanta a dispus : a. la judecata in prima instanta : 76 .A. 533/P/2010 din data de 23. si D. pâna la data de 21. in termen nelegal 18. imediat dupa pronuntarea incheierii b.03.03.2010 ora 02.2010 a declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu-Gara dar si inculpatii S. la 26.00 b.C. I.03.2010 ora 02.C. pe o perioada de câte 29 de zile.03.. Tribunalul Calarasi a respins recursul prin decizia nr.2010. 77/P/20109 din 23. 18/26.I. C. sub nr.2010 ora 02. acesta va fi pus in libertate : a.148. Fundulea s-a luat fata de cei doi inculpati masura retinerii pe câte 24 de ore pentru fiecare.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a.2009 a fost începuta prin rezolutie urmarirea penala sub aspectul savârsirii de catre inculpatul C. a dispus revocarea masurii arestului preventiv pentru inculpatul minor c. Încheierea penala a fost adusa la cunostinta inculpatului vineri 25. începând cu data de 18. cu începere de la 14 ianuarie 2009. Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul. 21.b.2 lit. La 19.211.A.00.alin.01. a fost revocata masura arestului preventiv. iar infractiunea prevazuta de art.pr. cu înca 30 de zile.09. orele 16.*** In speta : a. cheltuielile judiciare au ramas în sarcina inculpatilor arestati preventiv *** Prin încheierea nr. Inculpatul a fost retinut preventiv timp de 24 de ore. pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 2 C. recursul este tardiv formulat c.00. orele 16. c. 22.2009. recursul este formulat in termen. si A.09. nu poate fi decat o judecatorie b. s-a admis sesizarea Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare si în consecinta s-a dispus prelungirea arestului preventiv fata de inculpatul R. cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului c. Acesta a formulat recurs prin posta luni 28. Procurorul a pus in miscare actiunea penala in data de 14.P.3. apararea inculpatilor nu putea fi facuta de acelasi avocat din oficiu b.I.211. Inculpatii au fost trimisi în judecata in stare de arest. prima instanta a procedat la verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestului preventiv în privinta inculpatilor la data de 05.*** In speta.01. iar prin încheierea din 19.2009. începând cu data de 13.2009 s-a dispus arestarea lor preventiva. S-a dispus emiterea de îndata a mandatului de arestare preventiva.pen.05. 68/25. Primind dosarul. instanta : a.2009. a fost admis recursul declarat de inculpatul C. masura retinerii a expirat la data de 14.05.2009.I.01. recurentul va fi obligat la plata cheltuielile judiciare avansate de stat in recurs *** La data de 13.2009 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr.2009 si a inaintat Tribunalului Vaslui referatul cu propunerea de arestare preventiva a inculpatului.2009.00 b. iar în baza art. a fost casata încheierea recurata. dispunand mentinerea arestului preventiv numai pentru inculpatul P.2 lit. c.Cpen.211.01.1. a dispus inlocuirea masurii arestului preventiv pentru inculpatul minor OBSinfractiunea prevazuta de art. dovada fiind si semnatura lui pe minuta.1.01.8962/296/2009.Cpen este de competenta tribunalului 24. recurentul nu a executat nicio zi de arest preventiv *** Inculpatii P. intrucat sambata si duminica sunt zile nelucratoare b.alin.b.P. 1 din 14 ianuarie 2009 instanta a admis propunerea de arestare preventiva pe 29 de zile.2009. 139 alin.*** In speta : 77 . (minor) au fost retinuti pe o perioada de 24 ore. Prin încheierea nr.06.I. a 29 ± a zi de arest preventiv este 11 februarie 2009 c. a infractiunii de dare de mita.alin..2009-ora 15. acesta fiind prezent la pronuntare.09. 23.*** In speta : a.Cpen este de competenta judecatoriei.

2 C. durata arestului preventiv inceput sa curga de la 19.2009-ora 14. incheierea din 05.csavarsirea infractiunii de catre un infractor major impreuna cu un minor o circumstanta agravanta legala 28.06. incetarea procesului penal c. rap. 149^1 alin. inculpatul minor avea cel putin 16 ani impliniti b.A. 160 ). exceptia nelegalei sesizari a instantei cu privire la propunerea de luare a masurii arestarii preventive a inculpatului I.2 lit.c Cpen. Daca inainte de a formula propunerea de arestare preventiva procurorul nu a procedat la ascultarea invinuitului.2009. ordonanta de retinere a expirat la 19. Instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv. Cand instanta nu s-a pronuntat asupra actiunii civile.05. si A.2009. Din speta se deduce cu certitudine ca : a. propunerea de arestare preventiva este respinsa ca nelegala **** Extras incheiere de respingere ca nelegala a propunerii de arestare preventive pentru nelegala sesizare a instanteiPrin încheierea instantei din data de 03.00 c.2009-ora 15.*** La data de 19. Instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv. numai una dintre urmatoarele doua solutii : achitare sau incetarea procesului penal b. la data de 19. la art.11. cu executare la locul de munca 29.b.P . 211 alin 1.lit. este conditionata de producerea vreunei vatamari c.00 b. o pedeapsa cu inchisoare.pentru o durata de 19 zile.p. Judecatoria Bacau a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor P. inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile c. se acopera prin audierea inculpatului direct in fata instantei b.p.2009 s-a dat in camera de consiliu 25. (minor). S-a constatat nelegala sesizare a instantei de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 78 . . atunci cand pronunta o hotarare prin care a dispus : a.pentru o durata de 29 de zile.A. P. nulitatea incidenta : a.05. o masura de siguranta b. OBSart. masurile asiguratorii inceteaza de drept. cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei 30. de art. incheierea din 15. se poate retine cel putin o circumstanta agravanta judiciara OBSla stabilirea dispozitiilor aplicabile cu privire la masura retinerii si arestarii preventive se are in vedere varsta invinuitului sau inculpatului de la data la care se dispune asupra luaerii.06. inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile.05.P.2009 s-a dat in camera de consiliu c.2009 pronuntata în dosarul nr.05. 35685/299/2009 al Judecatoriei Sector 1 Bucuresti a fost admisa în baza art. masurile asiguratorii: a.75.p. in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. pentru savârsirea a doua infractiuni de tâlharie prev. o pedeapsa cu inchisoare.p. prelungirii sau mentinerii masurii preventive (art. 197 alin. o masura educativa c.P. A. 1 C. in 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii 31. atunci cand pronunta : a.

potrivit carora nerespectarea dispozitiilor privind sesizarea instantei este sanctionata cu nulitatea absoluta.1 lit. potrivit art. La acesata ultima data si tot la ora respectiva a fost începuta urmarirea penala fata de inculpat pentru savârsirea infractiunii de tâlharie prev. 211 alin. 149^1. 211 alin. 2 C.. alin. 197 alin. de art. potrivit art. astfel încât cu un minimum de demersuri se putea afla numarul de telefon al acestuia din urma) nefiind emis nici mandat de aducere pentru inculpat. ora 22. Avand in vedere aceste aspecte. a fost respinsa ca nelegala propunerea Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.2 ind.10. de art.10. precum si prevederile art. alin.2 lit. 150.b si c si alin.p.. 1491 alin. 7 C. Instanta a apreciat ca în conditiile în care inculpatul nu a fost citat potrivit disp. 197 C. Prin ordonanta nr.1. legiutorul prevazând aceasta obligatie a organelor judiciare folosind conjuctia ³si´.p.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 1 Bucuresti prin Referatul nr. 18064/P/2009 din data de 22.2 lit.p. ocazie cu care la adresa respectiva a fost gasita mama inculpatului care a sustinut ca IPI este plecat de câteva ore cu fratele sau aratând totodata ca nu stie locul unde se afla cei doi. astfel încât neaudierea acestuia de catre procuror înainte de formularea propunerii de arestare si pentru acesta nu apare ca fiind justificata. alin. 10 C. fara ca dupa acest moment si eventual pâna la punerea în miscare a actiunii penale sa se faca demersuri pentru gasirea inculpatului IPI. primul fiind întocmit la data de 21.1.1 lit. prin audierea inculpatului potrivit art.2009. 211 alin. alin. cautarea inculpatului de catre organele de cercetare limitându-se la întocmirea a doua procese verbale din care nu rezulta ca inculpatul ar fi disparut de la domiciliu. a si b Cod penal.p.b si c si alin. masura arestarii inculpatului. art. pentru a putea fi interpretat textul legal in sensul acoperirii în instanta a neregularitatii rezultând din neaudierea inculpatului de catre procuror. poate fi luata numai dupa ascultarea acestuia de catre procuror si de catre judecator. 175 si urmatoarele Cod procedura penala la adresa cunoscuta sau prin nota telefonica (în conditiile în care ceilalti inculpati si martorul audiat au aratat ca au luat legatura telefonic cu inculpatul.p.2 lit. orele 07. s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale fata de inculpat.2009 iar în baza dispozitiilor art. a si b Cod penal.10. de art.2 ind.2009. ocazie cu care dupa cum rezulta din continutul acestuia nu a fost gasita la adresa respectiva nicio persoana. nefiind suficienta ascultarea numai de catre procuror sau numai de judecator.p.00.p.p. nu s-au facut demersurile prevazute de lege pentru încunostiintarea inculpatului iar din cele doua procese verbale de cautare nu se poate trage concuzia ca inculpatul ar fi fost disparut sau s-ar fi sustras de la urmarirea penala asa cum se sustine în propunerea de arestare preventiva.2 ind.1 lit.10. a si b Cod penal. instanta a apreciat ca nu se poate pune problema acoperirii vatamarii prin audierea inculpatului direct in fata instantei in aceasta calitate asa cum a sustinut reprezentantul Ministerului Public.2008 s-a dispus începerea urmaririi penale fata de învinuitul IPI sub aspectul savârsirii infractiunii de tâlharie prev. 79 .p.00. respectiv la data de 22. cheltuielile judiciare avansate de stat fiind lasate în sarcina acestuia. nulitatea absoluta neputand fi acoperita si nefiind conditionata de producerea vreunei vatamari.p.2009. Totodata. Prin rezolutia din data de 22. pentru savarsirea infractiunii de tâlharie prev. 18064/P/2009 din 22. iar cel de al doilea proces verbal de cautare fiind întocmit a doua zi dimineata.10.b si c si alin.C. Instanta a constatat ca în cauza s-au întocmit doua procese verbale de cautare de catre organele de politie cu prilejul efectuarii unor verificari la domiciliul inculpatului.1.

sedinta Camerei de Consiliu din 11 mai 2009S-a luat în examinare.. aflati în arestul I. pentru solutionare în prima instanta. reitereaza cererea privind amânarea cauzei în ceea ce-l priveste pe acesta.S..290. motivând ca nu si-a putut pregati apararea.Cproc. F. Inlocuirea se judeca in sedinta publica ***** Extras incheiere nr.proc. L.. Cu privire la masura arestarii preventive.L. pentru solutionarea acesteia Aparatorul ales al inculpatului B.. mentinerea (faza judecatii). tribunalul declara sedinta secreta si dispune evacuarea din sala a partilor care nu au legatura cu cauza.orele 13.00. B.. pune concluzii de respingere a cererii formulata de aparatorul inculpatului B.. întrucât nu a avut posibilitatea de a studia actele dosarului.începând cu data de 29 mai 2009.G.A. a solicitat disjungerea cauzei în ce-l priveste pe clientul sau. prelungirea (faza de UP). pentru inculpatii P. Aparatorul inculpatului B.P.38 c. M.. pentru inculpatul L. 322/R si respectiv 321/R din data de 08. respinge propunerea de prelungire a starii de arest pentru inculpatii P.A. revocarea c.L.. Având în vedere faptul ca inculpatii C. motiv pentru care. sesizarea Parchetului de pe lânga ICCJ ± DNA . instanta dispune parasirea salii de judecata si de catre acestia Reprezentantul DNA reformuleaza sesizarea în ceea ce-i priveste pe inculpatii C. urmeaza sa fie admisa si sa se disjunga judecarea propunerii la data de 13 mai 2009. F. prelungirea. luarea. orele 13.penala. avocat F. astazi având termen si la Curtea de Apel Pitesti Reprezentantul DNA.2009 pronuntate de Curtea de Apel Pitesti.M. ora 13. în vederea pregatirii apararii. Tribunalul considera cererea întemeiata. începând cu data de 13 mai 2009. având în vedere ca acestia au fost pusi în libertate prin deciziile Curtii de Apel Pitesti si solicita admiterea acesteia si prelungirea duratei arestarii preventive.Arges. ca nefondata Tribunalul.iar pentru inculpatul B.pen. D privind amânarea cauzei în vederea pregatirii apararii este întemeiata. 80 . având ca obiect prelungirea duratei masurii arestarii preventive privind pe inculpatii P.Serviciul Teritorial Pitesti.M.A. 159 alin. IN NUMELE LEGII DISPUNE:: Disjunge propunerea de prelungire a starii de arest a inculpatului B.00. au fost pusi în libertate prin deciziile penale nr. începând cu data de 22 mai 2009. si fixeaza termen de judecare a ei la data de 12.A..J. L.L.7 Cod proc. inlocuirea. si S.S si S.05.M.G . prelungirea b. în baza art. întrucât astazi a sustinut.A. la Curtea de Apel Pitesti. fixând termen la data de 12 mai 2009.pen.D. luarea.05. urmând a o admite si a dispune disjungerea cauzei pentru inculpatul B A.2009.00 PENTRU ACESTE MOTIVE. B. În baza art. F. astfel ca.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 32.M. În baza dispozitiilor art.. considera ca solicitarea formulata de d-ul avocat F. prima instanta va judeca intotdeauna in sala de consiliu urmatoarele cereri : a. luarea.G.A. inlocuirea.. mentinerea OBSluarea.36/CCTribunalul Arges. recursul împotriva încheierii prin care a fost respinsa cererea clientului sai de liberare provizorie sub control judiciar Sustinerea aparatorului este reala.

instanta. prev.04. j) Cproc.11/1 Cod procedura penala. 145 Cod proc. 85 alin 4 din Legea nr. pct. desi faptele retinute în sarcina inculpatului au primit încadrari juridice diferite (art. respectiv art. pentru fapta retinuta în sarcina sa in prezenta cauza. pentru savârsirea infractiunii prev.3953/19. si ped. constituie infractiune instanta nu a dispus condamnarea inculpatului pentru urmatoarele considerente: prin sentinta penala nr.581 din 11.05. retinându-se ca inculpatul în perioada februarie-aprilie 2004 a executat lucrari de racordare la reteaua nationala de energie electrica a unui numar de sase parti vatamate în conditiile în care nu poseda autorizatia ceruta de lege.2007 a Judecatoriei Iasi. 146 alin. a fost condamnat definitiv prin sentinta penala sus-citata Instanta a constatat ca în cauza exista autoritate de lucru judecat. 85 alin 4 din Legea nr. 13/2007 Desi fapta inculpatului. înlocuieste pentru cei cinci inculpati masura arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu . Judecatoria Iasiautoritate de lucru judecatin baza art. modificata prin decizia penala nr. 37 lit.10 lit. 37 lit.12 rap.13/2007 cu aplicarea art.b) si art.1611 din 31.pen.13/2007 potrivit carora Äexecutarea sau folosirea de instalatii clandestine în scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani´ instanta constata ca inculpatul. a) Cod penal .pen a incetat procesul penal pornit împotriva inculpatului LSM.2008 a Curtii de Apel Iasi s-a dispus condamnarea inculpatului L. de art.11 pct. de art. de art. 149 alin.4 din Legea nr. **** Extras din sentinta penala nr.alin.281 Cpen.4.2008 . 214 din 15. 13/2007) Existenta autoritatii de lucru judecat fiind o cauza care împiedica exercitarea actiunii penale.la art.S. în baza art. mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr. Având în vedere dispozitiile art.281 Cod penal.S. 81 .12. din Legea nr. de art. fiind îndeplinite cele doua elemente identice între cauza judecata si cauza ce urmeaza a fi solutionata.b si art. pentru savârsirea infractiunii prev.2 lit. la Tribunalul Arges-Sectia penala. de art.penala Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronuntare Pronuntata în sedinta publica.12. si ped. 85 alin 4 din Legea nr. pentru savârsirea infractiunii de Äexercitare fara drept a unei profesii´.j Cproc. astfel cum a fost aceasta retinuta prin actul de sesizare a instantei.85 alin. 10 lit. astazi 11 mai 2009.85.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 În baza art. 13/2007 cu aplicarea art. a dispus incetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L.a Cod penal. Pentru a pronunta aceasta sentinta.2 lit.11. instanta a retinut ca fapta inculpatului LSM care în perioada februarie-aprilie 2004 a executat pe raza comunei Hadâmbu mai multe instalatii electrice prin racordare la reteaua nationala de energie electrica fara a poseda autorizatia ceruta de lege si atestatul pentru certificarea cunostintelor tehnice în domeniul energetic întruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. prev. identitatea de persoane si identitatea de obiect.2007 a Tribunalului Iasi.

parte introductiva. cand a fost pronuntata hotararea. Hotararea prin care instanta penala solutioneaza fondul cauzei trebuie sa contina: a. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica: a. inculpatului care a lipsit de la judecata 4.2009 nu s-a mai intocmit o incheiere de sedinta 82 . al inculpatului militar 3.05. al procurorului b.2009.05. expunere si dispozitiv b. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica inculpatului detinut care a lipsit: a.05. cel mult 15 zile de la incheierea dezbaterilor = termenul maxim pentru care se pot amana deliberarea si pronuntarea 7.2009 si 21. parte introductiva. incheierile de sedinta din datele de 14. cat si la pronuntare c. neprevazut in Codul de Procedura Penala OBSa se evita confuziilecel mult 20 de zile de la pronuntare = termen maxim in care trebuie redactata hotararea.2009 fac parte integranta din hotararea pronuntata b. prin care s-a amânat pronuntarea pentru data de 21. cat si la pronuntare b. pentru data de 25. In hotararile instantelor militare trebuie sa se indice gradul militar: a. 15 zile c.2009. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica partilor care au lipsit: a. cat si la pronuntare 6.05. numai pentru membrii complertului de judecata c. Termenul in care instanta este obligata sa comunice hotararea este : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y structura si comunicarea hotararii 1. cat si la pronuntare 5. atat la judecata.*** Mersul dezbaterilor si sustinerile pe fond ale partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 14.05. cand din nou pronuntarea a fost amanata pentru data de 25.2009.05. 20 de zile b. la pronuntare c. expunere si dispozitiv c. la judecata b. atat la judecata. chiar daca au fost prezente atat la judecata. partilor. partilor care au lipsit atat la judecata. In speta : a. parte introductiva si dispozitiv 2. minuta. la pronuntare c. la judecata b. instanta a amanat pronuntarea depasind termenul admis de lege c.

partea vatamata. in fata instantei de apel b. va fi respinsa. Pentru al doilea termen. Cererea de contestatie in anulare: a. deoarece in cauza nu s-au incalcat regulile de citare. numai pentru propria sa citare nelegala 4. inculpatul nu mai este citat. va fi respinsa. Vicierea procedurii de citare constituie caz de contestatie in anulare daca vicierea a avut loc pentru judecarea cauzei: a. cererea de contestatie in anulare pentru citare nelegala se poate introduce numai personal de partea interesata 5. deoarece judecata in recurs nu se poate desfasura in lipsa inculpatului b. numai daca sunt cauzate de un caz de forta majora c. La acest termen se solutioneaza recursul. pentru citarea nelegala a partii vatamate b. oricare parte. deoarece participarea inculpatului la judecata este obligatorie doar in ipoteza in care acesta este arestat 6. Sunt cazuri de limitare a dreptului de a introduce contestatie in anulare pentru vicii de procedura in ceea ce priveste citarea : a. in fata instantei de recurs c. desi instanta avea obligatia de a-l cita. Nelegalitatea procedurii de citare poate fi invocata pe calea contestatiei in anulare de catre: a. argumentand ca nu a fost citat. Constituie caz de contestatie in anulare : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC ± contestatia in anulare y cazurile de contestatie in anulare 1. Inculpatul introduce contestatie in anulare. instanta nefiind obligata sa-l citeze pe inculpat c. in prima instanta 2. incalcarea procedurii de citare a avut loc la judecarea cauzei in cadrul apelului c. cazul de contestatie in anulare poate fi invocat de orice parte din proces. inculpat. Imposibilitatea de prezentare la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs si imposibilitatea de a incunostinta instanta despre aceasta impiedicare constituie caz de contestatie in anulare : a. daca sunt cauzate de un caz fortuit sau de un caz de forta majora 83 . numai daca sunt cauzate de un caz fortuit b. in cadrul recursului c. inmanarea citatiei cu trei zile inainte de termenul fixat pentru judecata in prima instanta 3. Inculpatul recurent participa la primul termen al judecatii in recurs. neemiterea citatiei in cadrul judecarii apelului b. va fi admisa. dar numai in legatura cu nelegalitatea citarii sale b. pentru citarea nelegala a inculpatului c. nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda citatia.

cu privire la care existau probe in dosar b. b. fiind în imposibilitate de a se prezenta si de a încunostinta despre aceasta situatie. lipsa partii nelegal citate in fata instantei de recurs 84 . 1 lit. 182. numai impotriva unei hotarari definitive b. a) . cu privire la care existau probe in dosar c. lipsa partii nelegal citate la prima instanta si invocata in apel b. c. (3) cod penal. b. Contestatia în anulare intemeiata pe nelegalitatea procedurii de citare in cadrul judecarii recursului: a. Se poate face contestatie în anulare când partea dovedeste ca: a. 1 lit. 10 alin. c. Se poate introduce contestatie în anulare : a. 10 alin. impotriva oricarei decizii 12. 255 alin. b. la termenul la care s-a judecat cauza de catre prima instanta. priveste numai viciile privitoare la inmanarea citatiei si dovada indeplinirii procedurii de citare c. f) . faptul c instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de achitare cu privire la care existau probe la dosar. cand executarea hotararii se face impotriva altor persoane decat autorul infractiunii b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7.i1 ). cauza de nepedepsire prevazuta de art. cand doua sau mai multe hotarari nu se pot concilia 13. Constituie caz de contestatie in anulare faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal dintre cele prevazute in art. 10 alin. cand procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost indeplinita conform legii c. 11. impotriva oricarei sentinte care nu pot fi atacata cu apel c. fiind internatã în spital. la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs se afla încorporat. : a. art. Constituie motiv de contestatie in anulare: a. fiind în imposibilitatea de a se prezenta 10. la termenul la care s-a judecat cauza de cãtre instanta de recurs se afla în stare de detinere. lipsa partii nelegal citate la judecata in apel si invocata in recurs c. 1 lit. priveste numai viciile privitoare la operatiile de emitere a citatiei b. j). lipsa plângerii prealabile pentru infractiunea prevazuta de art. art. împlinirea termenului de prescriptie pentru infractiunea de fals în înscrisuri oficiale. Se poate face contestatie în anulare când instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la: a.Cpenal 15. cu privire la care existau probe in dosar 8. faptul c împotriva unei persoane s-au pronuntat dou hot râri definitive pentru aceeasi fapt . Se poate introduce contestatie în anulare : a. c. priveste orice viciu care afecteaza procedura citarii 14. Constituie motive de contestatie în anulare: a.e ). a fost în imposibilitate de a se prezenta. faptul c dou sau mai multe hot râri definitive nu se pot concilia.

in cazul in care se invoca pronuntarea a doua hotarari definitive impotriva aceleiasi persoane. poate fi dovedita cu orice mijloc de proba b. dar declaratia de impacare nu a fost depusa niciodata la dosarul cauzei c. si se va examina pe fond b. viciul procedurii citarii constituie motiv de contestatie in anulare c. inculpatul a decedat si o copie dupa actul de deces a fost depusa la dasarul cauzei pina la momentul pronuntarii instantei de recurs 18. in raport de cauza concreta la care face referire contestatorul. dintre cele prevazute de art. partea vatamata si inculpatul s-au impacat in fapt. nulitatea intemeiata pe viciul procedurii citarii nu este acoperita prin prezenta avocatului 21.c.Cod proc. admisibila. Daca procedura de citare nu a fost indeplinita conform legii. admisibila numai in baza dovezilor din care rezulta imposibilitatea de prezentare in fata instantei de recurs 17. contestatia in anulare intemeiata pe art. poate fi formulata de procuror c. dar partea a fost prezenta la judecata in recurs: a. partea vatamate a declarat ca isi retrage plangerea prealabila dupa ramanerea definitiva a hotararii b.b) este: a. intemeiata pe art. ca nefondat OBS recursul imp. iar aceasta nu a luat in considerare solicitarea sa de a se amana cauza. este inadmisibila c.386. nulitatea intemeiata pe viciul procedurii citarii este acoperita prin prezenta partii 20. neintemeiata c. este.lit. este.386. Daca partea a instiintat instanta de recurs despre impiedicarea de a se prezenta la judecata. este inadmisibil c.10. admisibila sau inadmisibila. in toate cazurile.386.pen 22.alin.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 16. incheierii de prelungire sau inlocuire a AP numai inculpat + procuror 85 . va fi respins. in principiu.c) : a. este de competenta instantei care a pronuntat prima hotarare 19.pen. viciul procedurii citarii nu constituie motiv de contestatie in anulare b. pentru aceeasi fapta : a. Constituie caz de contestatie in anulare intemeiata pe art. partea este considerata prezenta prin reprezentare c. Contestatia in anulare. inadmisibila b. impotriva deciziei instantei de recurs prin care s-a respins recursul inculpatului contra incheierii instantei de apel prin care s-a mentinut starea de arest : a. admisibila. este.1. Contestatia in anulare.lit. Daca procedura de citare nu a fost indeplinita conform legii. daca partea a cerut termen pentru pregatirea apararii b. viciul procedurii citarii nu constituie motiv de contestatie in anulare.lit. urmand sa fie examinata pe fond b. Recursul declarat de partea vatamata impotriva incheierii prin care s-a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea : a. in principiu. dar partea a fost reprezentata printr-un avocat la judecata in recurs: a. dupa caz.Cproc.

7286/320/2008. nu este admisibila c. este supusa apelului b. Contestatorul a aratat ca cele doua hotarari de contopire au fost pronuntate pentru aceleasi pedepse cu inchisoarea ce ii fusesera aplicate si ca in baza lor au fost emise 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii. sentinta prin care Judecatoria Targu-Mures a solutionat contestatia in anulare: a.11. precum si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis in baza acesteia.2008.769. 1821/320/2009. va judeca cererea dupa calificarea juridica data acesteia de catre petent b. pronuntata de Tribunalul Mures solicitand anularea uneia dintre acestea. va desfiinta sentinta penala nr. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. va califica cererea petentului ca avand natura juridica a unei contestatii in anulare b. 1458/25.Cproc.04.11. este admisibila in masura in care proba este utila.2008 c.11.11. 1458/25. definitiva prin nerecurare si sentinta penala nr. precum si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis in baza acesteia. sub nr.B.pen.2008. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures.2008 25. 7286/320/2008. este supusa numai recursului c.11. 1458/25.2008. va desfiinta sentinta penala nr. contestatorul-condamnat F. detinut in Penitenciarul Targu-Mures a formulat contestatie la executare cu privire la sentinta penala nr. este admisibila in masura in care administrarea probei nu intarzie solutionarea plangerii in termenul prevazut de lege si indeplineste conditiile generale de admisibilitate a probelor *** Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures in data de 10. contestatorul-condamnat F.B.11.2008.11.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 23.04. este definitiva OBShotararile atacate vizeaza o modificare a pedepsei (se refereau la contopirea pedepselor)sunt sentinte pronuntate in materia executarii hotararilor penalecalea de atac = numai recursul *** Extras din sentinta penala nr.11. respectiv sentinta penala nr. pertinenta si concludenta b. in dosarul nr. 86 . 7446/320/2008. in dosarul nr. va anula mandatul de executare a pedepsei emis in baza hotararii desfiintate c.*** In speta. 7446/320/2008. prin care solicita incuviintarea si administrarea probei testimoniale (audierea in calitate de martori a doua personae) : a. definitiva prin nerecurare si sentinta penala nr. 1257/28.2009.*** In speta. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. 1821/320/2009.2009. sub nr. Cererea petentului. 1458/25. in dosarul nr.*** In speta. Judecatoria Targu-Mures : a. 24.2008.2008. 1257/28. definitiva prin nerecurare. in dosarul nr. 1257/28. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. sedinta publica din 25 mai 2009prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures in data de 10. detinut in Penitenciarul Targu-Mures a formulat contestatie la executare cu privire la sentinta penala nr. formulata la termenul solutionarii plangerii intemeiate pe 1 art. 1458/25. pronuntata de Tribunalul Mures solicitand anularea uneia dintre acestea.278 . definitiva prin nerecurare. Judecatoria Targu-Mures : a. pronunta o sentinta 26. Instanta a constatat ca prin cele doua hotarari au fost contopite aceleasi pedepse cu inchisoarea ce ii fusesera aplicate contestatorului si ca in baza acestor hotarari au fost emise 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii. respectiv sentinta penala nr.

si nu aceea a unei contestatii la executare (art.pen. 241/A/20.840 din 24.pen) _ constata ca dintre cele doua hotarari judecatoresti. in temeiul art. Prin decizia penala nr.2007 pronuntata de Judecatoria Botosani. inculpatul I.05.2009 _ va desfiinta sentinta penala nr.11.alin. a fost achitat. 1257/21. in timp ce sentinta penala nr.2008. In preambulul deciziei pronuntate de instanta de recurs. a casat in intregime decizia tribunalului si a mentinut ca fiind legala si temeinica hotarârea primei instante.C.386. 2 lit. Tribunalul Botosani a admis apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Botosani si.30/15.pen 28.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Instanta _ a calificat cererea petentului ca avand natura juridica a unei contestatii in anulare. N. in temeiul sentintei penale nr.lit. 1257/21.2008 _ va mentine starea de arest a condamnatului.02.2007 pronuntata de Judecatoria Bacau în dosarul nr.2009 de Judecatoria Targu-Mures. la data de 12.10.10. fara a-l mai întreba direct pe recurent daca accepta sau nu sa dea declaratie. desfiintarea propriei decizii date in recurs b. Prin decizia penala nr. 192 alin.11. d Cod procedura penala. emis in baza acesteia la data de 23. procedând în prealabil la audierea inculpatului care arata ca nu recunoaste fapta pentru care a fost trimis în judecata. a admis recursul declarat de Parchet.04. Inculpatul fost achitat si i s-a aplicat o amenda administrativa în cuantum de 500 RON. a introdus contestatie in anulare. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru condamnat.1.proc. s-a dispus condamnarea inculpatului D. 100/A/21. 7286/320/2008. s-a retinut ca: Äaparatorul intimatului inculpat. Instanta de recurs a consemnat punctul de vedere al aparatorului.2008 _ va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr.e.Cproc. în baza disp.2009 ***Prin sentinta penala nr.02. definitiva prin neapelare si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 11 pct. Pronuntata in sedinta publica azi. 3 C. intemeiata pe dispozitiile art. Impotriva deciziei din recurs. D. la pedeapsa închisorii 5 luni. inculpatul a fost audiat în sedinta publica din 13. va fi respinsa. prin decizia penala nr. emis in data de 17. in baza sentintei penale nr. d.386. 1458/25.02.C. prima care a ramas definitiva este sentinta penala nr.M. Împotriva deciziei penale a declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Bacau.Cproc. instanta competenta sa judece contestatia in anulare va dispune : a. s-a admis apelul inculpatului.2008 pronuntata de Tribunalul Bacau. a rap. 25.2007 el nerecunoscând comiterea faptei.20207180/2006. definitiva prin neatacare. contestatia in anulare : a.2008 In temeiul art. intrucat contestatrorul si-a exercitat in recurs de dreptul la tacere b. 1257/21.*** In speta.09. 1904/19. l-a condamnat la o 87 .11.05. va fi solutionata de Curtea de Apel Bacau c. desfiintarea sentintei pronuntate de prima instanta *** Extras din decizia Curtii de ApelPrin sentinta penala nr. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 10 lit. 1320/2008. În cursul efectuarii cercetarii judecatoresti.pen.*** In speta. av. prin decizie c. arata ca inculpatul nu doreste sa dea declaratii în fata instantei de recurs"'.C.Cproc. art.461. 1458/25.02. Impotriva sentintei penale a declarat apel inculpatul. va fi admisa. Curtea de Apel Bacau.2008. 1532/2008.2007.12. la art. 27.2008 a ramas definitiva in recurs.10.2008.lit.

Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art. solutionat prin decizia penala nr.386. instanta: a. Hotararea pronuntata intr-o contestatie în anulare întemeiata pe cazurile prevazute de art.Cproc. va dispune desfiintarea deciziei penale atacate si anularea formelor de executare emise în cauza b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare. nu va putea fixa termen pentru judecarea recursului c.lit.386. a acestuia. cat si deciziile 5.a). cat si deciziile 4. oricarei hotarari penale definitive prin care s-a solutionat fondul cauzei 6. cu privire la care existau probe la dosar.d) : a.lit.386 lit. sentintele primei instante 3. numai deciziile b.lit. orice hotarare penala definitiva b.e) : a.lit. y hotarari penale susceptibile de contestatie in anulare 1. instanta de recurs nu a procedat la reaudierea inculpatului. poate fi o sentinta sau o decizie c. numai sentintele c. În speta.2008 a Curtii de Apel Suceava.d) : a.c). prin care s-a solutionat fondul cauzei c. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.lit. numai hotararea penala pronuntata de instanta de recurs c. ca nefondat.e). desi acesta fusese prezent în instanta. impotriva : a. si sentintele primei instante 2.b). inculpatul nu a fost audiat. Admitand o contestatie in anulare intemeiata pe art. iar solutiile pronuntate de instantele de fond si apel erau contradictorii: achitare (fond).a) : a. Înaintea instantei de recurs. hotararii penale definitive pronuntate de instanta de recurs. respectiv condamnare (apel). mentioneaza obligatoriu in hotarare faptul ca cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului 7. atat sentintele. Împotriva acestei decizii inculpatul a declarat recurs. numai sentintele c. numai hotararea penala pronuntata de instanta de recurs c.a-c. prin respingerea. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art. 74 din 06.pen: a. este întotdeauna o decizie b. atat sentintele.386.386. hotararii penale definitive prin nerecurare b. numai deciziile b. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.02. deciziile ramase definitive prin nerecurare b. Poate fi formulata contestatie in anulare pe motiv ca instanta a omis sa constate ca a intervenit prescriptia speciala a raspunderii penale. nu poate fi atacata cu apelul sau cu recurs 88 .386.

Contestatorul a invocat ca procedura de citare a fost nelegala la data când s-a solutionat recursul de catre Curte.386.*** In speta. La data de 21 ianuarie 2008. fara a-l întreba direct pe acesta daca accepta sa dea declaratie în fata instantei de recurs 10. Cod proc.V. pronuntata în dosarul penal nr.lit. Hotarârea pronuntata în materia contestatiei în anulare poate fi atacata printr-o cale ordinara de atac : a. respectiv în satul Buceag. Tribunalul Constanta a respins.pen.2006 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul penal nr.V.a).256/256/2006. c. în cazul prevazut de art.pen. cât si prin afisare la Consiliul local al localitati pe raza careia s-a savârsit infractiunea.e. este intotdeauna inadsmisibila in cazul in care: a. intrucat a fost facuta prin afisare la Consiliul local mentionat. Cod proc. deciziei penale pronuntate de Curtea de Apel Constanta. sentintei penale pronuntate de Judecatoria Medgidia b. a formulat contestatie în anulare.386 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. în cazul prevazut de art. la pedeapsa cu închisoarea de 1 an si 6 luni Prin decizia penala nr.256/256/2006.386 lit. Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat recursul formulat de inculpatul S. numai în cazul prevazut de art.429 din data de 31.386 lit. c. instanta de recurs s-a marginit la a consemna punctul de vedere al aparatorului contestatorului recurent. Tribunalul Constanta c. *** Prin sentinta penala nr. instanta competenta sa judece contestatia in anulare este : a.386 lit. Prin decizia penala nr.21/P din data de 17 ianuarie 2008. condamnatul S. contestatia in anulare a fost introdusa impotriva : a. pronuntata în dosarul penal nr. împotriva aceleasi sentinte penale. 12. Curtea de Apel Constanta.386 lit. iar la acea data el era în Spania. intemeiata pe art.2781.10. 9. în baza art.pen. Hotarârea pronuntata în materia contestatiei în anulare poate fi atacata printr-o cale ordinara de atac : a.610/P/17. când hotarârea a carei anulare se cere a ramas definitiva la prima instanta sau instanta de apel b. Cproc. judetul Constanta. numai în cazul prevazut de art. si în cazul prevazut de art. se ataca hotararea prin care instanta a respins recursul declarat impotriva sentintei de respingere a plangerii impotriva rezolutiei de NUP. 11. comuna Ostrov.d).2007.*** In speta.pen. ca nefondat apelul declarat de inculpatul S.d). a fost condamnat inculpatul S.d). Cod proc.Cproc. b. 89 . Cod proc. Judecatoria Medgidia b. Cod proc.V.V. Contestatia in anulare.pen b. instanta de recurs l-a citat pe inculpat la adresa indicata în declaratiile date in cursul urmaririi penale si in cursul cercetarii judecatoresti.pen. deciziei penale pronuntate de Tribunalul Constanta c.256/25672006. Când a solutionat recursul. formulate in temeiul art. inculpatul a invocat în fa a instan ei de recurs dreptul la tacere c.04.c).386 lit.´a´ Cod procedura penala.pen.

3956 din 27 iunie 2004. Contestatia in anulare se respinge ca inadmisibila in cazul in care : a. pen. contestatia in anulare este neintemeiata b. rezult c Ädezbaterile au fost consemnate în încheierea edin ei din 4 decembrie 2008. recurent inculpata introdus contestatie in anulare impotriva deciziei nr. 4653 din 29 iulie 2005 la Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. coroborat cu art. prive te numai faza în care au fost formulate cereri. (2) din acela i cod. inculpatul ± reprezentat la recurs prin aparatorul ales ± a facut dovada imposibilitatii de prezentare la termenul de recurs si de instiintare a instantei despre aceasta impiedicare ***Contestatorul K. 386. a formulat contesta ie în anulare împotriva deciziei penale nr. proc. care se refer în mod explicit numai la neîndeplinirea procedurii de citare a p r ii pentru termenul la care s-a judecat cauza de c tre instan a de recurs i. va dispune rejudecarea recursului 14.386 lit.. Cod proc.lit. iar pronun area deciziei s-a amânat la 12 decembrie i apoi la 19 decembrie´. respectiv faptul ca acesta nu a fost citat la ultimul termen de judecat . . a admis contestatia in temeiul art. act procedural ce nu este supus examin rii pe calea contesta iei în anulare.2008 a ICCJ.Cproc. contesta ia în anulare este inadmisibil . ce face parte integrant din prezenta decizie. contestatorul a formulat critici referitoare la o încheiere de amânare a pronun rii.decizia pronun at de instan a de recurs. Din analiza p r ii introductive a deciziei atacate. au fost administrate probe în limitele prev zute de lege i au fost sus inute concluzii asupra recursului ***Prin cererea înregistrat sub nr. al c rei obiect îl constituie numai hot râri penale definitive. pen. instanta de recurs nu a citat-o pe mama minorului de 14 ani. a dispus men inerea st rii sale de arest 90 . incheierea prin care s-a dispus amanarea pronuntarii nu este susceptibila de contestatie in anulare c. iar instanta de recurs l-a condamnat dupa ce instantele de fond si de apel îl achitasera. In speta. contestatorul recurent nu a fost ascultat. a). prin încheierea pronun at la aceast dat . Curtea de Apel Constanta : a.e). Pronun area hot rârii în condi iile art. 386.O. minor care avea calitatea de parte vatamata in procesul penal b. sec ia I penal .etap ulterioar desf ur rii judec rii cauzei.Cproc. c.lit.***In speta : a. 310 C.12. la care p r ile nu se citeaz . 311 alin. potrivit art..N.pen. desfiinteaza sentinta atacata b. al c rei temei în drept îl constituie art. inculpatul C.pen. 15. 4204/19. prin urmare. contestatia in anulare este inadmisibila ***Extras decizia ICCJDe i a introdus contesta ie în anulare împotriva unei hot râri penale definitive . pronun at de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. desi a fost prezent la judecarea recursului. Curtea de Apel Constanta a admis contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca. 386 C. cel din 12 decembrie 2008. proc.a).. aparatorul ales recurentului inculpat s-a aflat in imposibilitatea de a se prezenta la termenul la care s-a judecat cauza la instanta de recurs c. inculpatul a ar tat c : _ la 30 mai 2005 Curtea de Apel Bucure ti. pen. 306 i art. când s-a dat decizia mai sus men ionat . În motivarea contesta iei în anulare.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 13.nu face obiectul examin rii prin prisma cazului de contesta ie în anulare prev zut în art.

de i definitiv . pân la pronun area unei hot râri definitive. iar în cazul în care aceasta a fost uzitat solu ia ce se impune este respingerea ei ca inadmisibil . ca în cazul hot rârilor definitive prin care sa solu ionat fondul cauzei. pentru oricare din motivele prevazute de lege c. Pot formula contestatie in anulare: a. nu întrune te cerin a de a fi solu ionat fondul unei cauze. in temeiul art. Neîndeplinind cerin ele prev zute în Codul de procedur penal cu privire la caracterul definitiv. 3956 din 27 iunie 2004 Întrucât judecata recursului a avut loc în lipsa sa. încheierea de amânare a pronun rii hotararii b. Pentru a se putea exercita o asemenea cale de atac trebuie s fie vorba despre o hot râre judec toreasc definitiv . numai partile. numai procurorul. in temeiul art. a) i urm. recursul fiindu-i respins prin decizia penal nr.e) c. partile din recurs. pentru oricare din motivele prevazute de lege b. hot rârea judec toreasc definitiv prin care s-a judecat un recurs ce prive te o m sur preventiv nu este susceptibil de a fi atacat pe calea unei c i de atac extraordinare. o astfel de hot râre este relativ . în spe a arest rii preventive. 386 lit. Nu este susceptibila de contestatie in anulare: a. in temeiul art. proc. 386 lit. respectiv s se fi pronun at o solu ie ce prive te fondul cauzei. a)-c) b. pen. i anume men inerea ori revocarea unei m suri. la ICCJ.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ in termen legal a declarat recurs împotriva acestei încheieri. Sub acest aspect. Pot formula contestatie in anulare: a. 16. este neintemeiata ***Extras din decizia ICCJContesta ia în anulare formulat de inculpat este inadmisibil . procurorul. În consecin . f r îns a se putea invoca existen a autorit ii de lucru judecat.. contestatia in anulare: a. admisibila in principiu c. inculpatul a solicitat s se constate c în cauz sunt aplicabile dispozi iile art. este inadmisibila b. care s fie susceptibil de executare. în temeiul c rora a cerut s se desfiin eze decizia atacat i s se procedeze la rejudecarea recursului cu respectarea dispozi iilor legale înc lcate. oricare dintre partile din recurs. 386 lit. ci se refer la o activitate cu caracter incidental ivit în timpul judec ii. persoana impotriva careia se face executarea 91 . d). 386 lit. în timpul judec ii. decizia prin care s-a judecat un recurs ce prive te o m sur preventiv c. deoarece ulterior. a)-c) si e) 2. C. ca urmare a necit rii i neaducerii de la locul de de inere. hot rârea judec toreasc atacat cu contesta ie în anulare de c tre inculpat. aspectele legale de m surile preventive se pot schimba în sensul c se poate constata c men inerea acestora nu se mai impune. o sentinta neapelata titularii cererii de contestatei in anulare 1. 17.***In speta.

procurorul b. a) : a. condamnatul c. in termen de : a. d) : a.386. oricand 2. numai condamnatul 4. Procurorul poate introduce contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la lipsa plângerii prealabile pentru infractiunea prevazuta de art. data punerii in executare a hotararii b. procurorul si partea nelegal citata la judecata in recurs y termenul in care poate fi introdusa contestatia in anulare 1. cel mai tarziu in 10 zile de la inceperea executarii. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. 217 Cpen. de catre persoana impotriva careia se face executarea c. numai partea nelegal citata la judecata in recurs c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. Termenul de 10 zile in care poate fi introdusa contestatia in anulare incepe sa curga de la : a. oricare dintre partile din recurs si procurorul b. Contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la împlinirea termenului de prescriptie pentru infractiunea de fals în înscrisuri oficiale se introduce in termen de : a. lit. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. 10 zile de la inceperea executarii c. data cand a inceput efectiv executarea c. oricand 4. lit. Procurorul poate introduce contestatia in anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat. 10 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare 6. Pot formula contestatie in anulare in temeiul art. data cand s-au intocmit actele de executare 92 . Contestatia in anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat se poate introduce in termen de : a. 10 zile de la emiterea mandatului de arestare c. 10 zile de la inceperea executarii c. de catre persoana impotriva careia se face executarea b. 10 zile de la inceperea executarii c. in termen de : a. oricand 3. 10 zile de la incarcerare b. dar nu mai tarziu de: a. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. Condamnatul la pedeapsa inchisorii poate introduce contestatie in anulare oricand dupa momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare.386. oricand 5. Pot formula contestatie in anulare in temeiul art. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii.

Este instant competent s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe nelegalitatea procedurii de citare : a. 386 lit. de la data punerii in executare a hotararii de condamnare y Conditii privind forma contestatiei in anulare 1. Este instant competenta s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat: a. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 3. instanta la care a ramas definitiva prima hotarare c. curge : a. In cazul condamnarii la pedeapsa cu inchisoarea. curge impotriva inculpatului : a. de la data emiterii mandatului de executare a pedepsei inchisorii b. de la data punerii in executare a hotararii de condamnare 8. in care poate fi introdusa contestatia in anulare. numai sub forma unei cereri c. instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare b. termenul de 10 zile. instanta la care a ramas definitiva hotararea atacata b. o curte de apel 93 . instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 2. Contestatia in anulare se poate formula : a. un tribunal c. curge impotriva inculpatului : a. unei adrese b. de la data pronuntarii deciziei atacate b. numai in scris 2. de la data punerii in executare a deciziei atacate 9. unei declaratii y instanta competenta sa judece contestatia in anulare 1. in care procurorul poate introduce contestatia in anulare. de la data efectuarii primei retineri. in care poate fi introdusa contestatia in anulare. Contestatia in anulare introdusa de procuror ia forma: a. termenul de 10 zile. de la data depunerii recipisei de plata integrala a amenzii sau a recipisei de plata a primei rate b. in scris sau oral b. cand s-a trecut la executarea silita a amenzii c. instanta care a judecat in prima instanta hotararea atacata c. unei cereri motivate c. In cazul condamnarii la pedeapsa cu amenda. o judecatorie b. in scris. Termenul de 30 zile. de la data cand cel condamnat a fost arestat si depus la locul de detinere c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. a) : a. de la data comunicarii deciziei atacate c. Nu este niciodata competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art.

(3). 386 lit. 386 lit. la cererea contestatorului sau din oficiu c. poate dispune revocarea suspendarii executarii hotararii penale atacate 3. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. d) : a. numai tribunalul c. Este instant competent s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la cauza de nepedepsire prevazuta de art. este obligata sa suspende executarea hotararii penale atacate b. Daca instanta sesizata cu o contestatie in anulare a dispus suspendarea executarii hotararii penale atacate : a.C. in camera de consiliu b. b) : a. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare : a. poate avea efect suspensiv b.Cpen (constrangerea mituitorului): a. este o cale de atrac de retractare c. obligatoriu in prezenta procurorului c. numai la cererea contestatorului b. suspendarea dureaza pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare b. o curte de apel 7. fara citarea partilor 94 .C. b. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 255 alin. o curte de apel care a judecat cauza in apel y posibila suspendare a executarii 1. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 5. instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare b. numai o instanta recurs b. I. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. un tribunal care a judecat cauza in prima instanta c. suspendarea poate fi revocata pe parcursul judecarii contestatiei 4.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. d) : a. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. este doar o cale de anulare 2. Contestatia in anulare : a.J. un tribunal care a judecat cauza in prima instanta c. instanta la care a ramas definitiva prima hotarare c. curtea de apel 6. judecatoria b. numai la cererea procurorului 5. 386 lit. nu poate dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate c. suspendarea poate dura pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare c.

prin incheiere motivata b.386. In urma examin rii admisibilit ii în principiu a contestatiei in anulare. numai ca inadmisibil b. b. cu citarea partilor 3. in prezenta procurorului si a partilor c. fara citarea partilor b. Instanta se pronunta asupra respingerii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare prin : a. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare : a. 386 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6. numai prin decizie 4.a) ± c). cu citarea partilor 5. examineaz admisibilitatea în principiu a contesta iei în anulare în camera de consiliu 2. poate fi atacata odata cu judecarea pe fond a contestatiei in anulare 95 . Admisibilitatea in principiu a unei cereri de contestatie in anulare se judeca : a. Admisibilitatea in principiu a unei cereri de contestatie in anulare se judeca : a.lit. Instanta se pronunta asupra admiterii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare prin : a. dupa caz. dupa citarea partilor c. incepe cu procedura prealabila a examinarii in principiu a cererii. poate fi atacata cu recurs c. decizie c. prin decizie c. fara citarea partilor c. în edin public b. este un act definitiv al instantei b. trece direct la judecarea pe fond a cererii in cazul prevazut in art. prin sentinta sau. decizie c. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. in cazurile prevazute de art. Decizia prin care instanta se pronunta asupra respingerii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare : a. incheiere b. instanta poate sa respinga o contesta ie în anulare : a. sentinta 7. dupa luarea concluziilor procurorului y admisibilitatea in principiu a cererii 1. sentinta 6. e). incheiere b. d) c.

în camera de consiliu y procedura judecarii cererii de contestatie in anulare 1. 386 lit. este intotdeauna compunerea pentru judecata in recurs b. contestatia se intemeiaza pe autoritatea de lucru judecat b. legea nu cere prezenta procurorului. cu citarea partilor interesate 5. in camera de consiliu b. Compunerea instantei sesizate cu o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. participarea procurorului : a. in sedinta publica c. contestatia se intemeiaza pe nelegalitatea procedurii de citare 9. este facultativa b. cand instanta se pronunta asupra suspendarii executarii hotararii atacate 4. este obligatorie c. procurorul participa obligatoriu la judecarea pe fond a cererii c. b. f r citarea p rtilor. stadiul de dezbatere a recursului 96 . cererea a fost admisa in principiu c. Admisibilitatea în principiu a contestatiei în anulare se analizeaz : a. în sedint public . Impotriva unei hotarari prin care instanta de recurs a respins recursul. in sedinta publica contradictorie c. Judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare are loc : a. Se poate trece direct la judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare in cazul in care: a. in absenta procurorului b. dar aceasta nu este interzisa. fara citarea partilor interesate 3. este intotdeauna compunerea pentru judecata in recurs b. dupa caz. stadiul de judecata in apel b. nu este niciodata compunerea pentru judecata in prima instanta c. s-a introdus o cerere de contestatie in anulare care a fost admisa. procurorul este obligat sa participe cand instanta se pronunta asupra admisibilitatii in principiu a cererii b. in prezenta sau. La judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare. La judecarea unei cereri de contestatie in anulare : a.pen : a. în sedint public . dar aceasta nu este interzisa 2. legea nu cere prezenta procurorului. c. cu citarea p rtilor. poate fi compunerea pentru judecata in recurs 7.Cproc. a). Drept consecinta. Compunerea instantei sesizate cu o cerere de contestatie in anulare : a. poate fi compunerea pentru judecata in apel c. cauza este repusa in: a. Judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare are loc : a. stadiul de judecata in prima instanta c. poate fi compunerea pentru judecata in recurs 6. f r citarea p rtilor.

in anumite cazuri. poate fi o decizie c. se ataca intotdeauna cu recurs b. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare: a. este supusa numai recursului b. este intodeauna o decizie b. se ataca intotdeauna cu apel c. se ataca cu recurs sau cu apel. c): a. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare: a. este intotdeauna susceptibila de exercitarea unei cai ordinare de atac c. d): a. d): a. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. doar in anumite cazuri 4. b): a. poate fi o sentinta sau o decizie 10.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. este supusa cailor ordinare de atac 2. daca a fost supusa admisibilitatii in principiu b. nu este susceptibila de nicio cale de atac c. poate fi supusa apelului 3. in anumite cazuri. este intodeauna o decizie b. este intodeauna o decizie b. nu poate fi respinsa ca tardiva. poate fi numai o sentinta c. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. 386 lit. poate fi o sentinta sau o decizie y cai de atac 1. 386 lit. nu poate fi o sentinta c. O cerere de contestatie in anulare: a. 386 lit. poate fi o sentinta sau o decizie 11. se ataca intotdeauna cu recurs b. poate fi respinsa in principiu ca inadmisibila sau nefondata 9. nu este susceptibila de nicio cale de atac 97 . Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. d): a. se ataca intotdeauna cu apel c. este supusa numai recursului b. poate fi respinsa ca tardiva. chiar daca a fost supusa admisibilitatii in principiu c. 386 lit.

386 lit. e): a. nu este susceptibila de nicio cale de atac ordinara 6. respectiv cea reglementata in art. d. numai in cazul in care hotararea atacata a ramas definitiva la prima instanta 98 .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 5.Cproc.pen b. 386 lit. numai daca hotararea atacata este ea insasi susceptibila de o asemenea cale de atac c. nu este supusa recursului b. O hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. intr-o singura ipoteza. O hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare este susceptibila de a fi atacata cu apel sau cu recurs: a. se ataca intotdeauna cu apel c.

s-a descoperit faptul ca victima este in viata 3. dispus de procuror prin ordonan . Cazul de revizuire prevazut la art. dupa condamnarea pentru omor a unui inculpat. înainte cu câteva zile de comiterea faptei b.a se refera : a. s-a descoperit ca inscrisul se afla intr-un depozit legal 2. erori de procedura sau erori de judecata in desfasurarea judecatii recursului 2. fa de o alt persoan decât condamnatul revizuient b. la obiectul probatiunii b.a. prin injurii si amenintari. la obiectul cercetarii judecatoresti 4.lit. Impacarea partilor intervenita dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. Poate fi formulata o cerere de revizuire intemeiata pe art. erori de procedura in desfasurarea judecatii in recurs b.394.a se refera la: a. faptele probatorii noi c.a. erori de judecata cu privire la faptele cauzei c. contestatie la executare c. revizuire _ cazuri de revizuire 1. dupa condamnarea pentru distrugere a unui bun. prin revizuire se indreapta: a. Constituie caz de revizuire intemeiat pe art.394. descoperirea de probe noi b. la obiectul infractiunii c. constituie motiv de : a.lit.lit. noi mijloace de proba care dovedesc o fapta probatorie pe care instanta de fond a considerat-o inexistenta 5. numai la revizuirea partiala a hotararii atacate 99 . Spre deosebire de contestatia in anulare. în cursul solutionarii cauzei. pe motiv ca : a. dar neajunsa la cunostinta instantei. revizuirea totala sau partiala a hotararii atacate c.394. redeschiderea urm ririi penale. revizuirea totala a hotararii atacate b.a se refera la: a. instantele nu au tinut cont de actele medicale depuse la dosar de partea vatamata c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC ± Revizuirea _ comparatie revizuire ± contestatie in anulare 1. contestatie in anulare b.: a. Temeiul revizuirii in prevazut de art.394. Faptele si imprejurarile noi la care face trimitere cazul de revizuire intemeiat pe art. dupa ce inculpatul a fost condamnat pentru distrugerea unui inscris.lit. instanta nu a tinut seama de faptul ca partea vatamata l-a provocat sistematic inculpat.394.lit. s-a constat ca bunul nu a suferit nicio degradare c.

c 8. Pot face obiectul unei cereri de revizuire. b. dar neinvocata in fata instantei de judecata: a. o fapta sau o imprejurare noua.e): a. O cerere de revizuire intemeiata pe faptul ca inculpatul condamnat pentru omor ar fi comis infractiunea in stare de provocare.394. numai daca aceasta a fost necunoscuta partilor 7.lit. numai daca aceasta a fost necunoscuta atat partilor. pentru caz de inconciliabilitate (art. În cazul în care s-au descoperit fapte sau împrejur ri ce nu au fost cunoscute de instant la solutionarea cauzei. supusa revizuirii partiale 9. revizuirea totala sau partiala a hotararii atacate c. se poate cere revizuirea: a. va fi obligatoriu schimbata b. numai de c tre procuror.lit.lit. Ca urmare a admiterii revizuirii in temeiul art.a: a.a. Constituie temei al revizuirii potrivit art. în urm toarea ipoteza: a. dar la f ptuitori diferi i 100 . supusa revizuirii totale c. 13.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6. Cazul de revizuire prevazut la art.386. o hot râre de desesizare prin restituirea cauzei la procuror i o hot râre care a rezolvat fondul cauzei b. hot rârile se refer la aceea i fapt i la f ptuitori diferi i b. intemeiat pe art. nu poate fi modificata in ceea ce priveste incadrarea juridica 11.lit. inadmisibila b. doua hotarari penale definitive care se refera la aceea i fapt . numai la o revizuire totala a hotararii atacate b.c. hot rârile se refer la fapte i f ptuitori diferi i 12. constituie caz de revizuire. c. de încetare a procesului penal ori de condamnare.lit. constituie caz de contestatie in anulare. cat instantei care a pronuntat hotararea definitiva atacata b.lit. Nu se poate invoca drept temei pentru o cerere de revizuire starea de inconciliabilitate dintre doua hotarari penale. O fapta sau o imprejurare de natura sa conduca la schimbarea solutiei.a b. poate fi modificata in ceea ce priveste individualizarea pedepsei c. este in temeiul art. intemeiat pe art. numai dac pe baza faptelor sau împrejur rilor noi se poate dovedi netemeinicia hot rârii de achitare.394. o sentinta penala si o sentinta civila c.394. nu constituie caz de revizuire. necunoscuta instantei care a pronuntat hotararea definitiva atacata c. solutia din hotararea de condamnare atacata : a. numai dac necunoasterea acestora a dus la pronuntarea unei hot râri nelegale sau netemeinice. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la aceeasi fapta c.394. intemeiat pe art.394.lit. dat fiind ca fapta sau imprejurarea nu a fost noua c.a: a. numai la o revizuirea partiala a hotararii atacate 10.b se refera : a.lit. o fapta sau o imprejurare noua. cunoscuta de una din parti. o fapta sau o imprejurare noua.394.394.

1.lit. 9/III/6/2009 din 29 ianuarie 2009 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea a fost înaintata cererea de revizuire formulata de condamnatul D.*** Judec toria l-a condamnat pe inculpatul C. instanta procedeaza legal daca dispune trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de verific ri prealabile i pentru noul temei de revizuire b. Daca o judecatorie isi declina competenta de solutionare a unei cereri de revizuire în favoarea tribunalului : a.lit.c).a). iar nu pe timp de noapte si ca aceasta împrejurare nu a fost cunoscuta de prima instan . nu a participat la toate infrac iunile retinute in concurs. respinge cererea ca inadmisibila in principiu 19. In plus.. sentinta de declinare este supusa recursului c..209 alin.208 alin. nu poate fi luat în considerare c.pen. Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. pe cale de consecin .lit.pen. formulat pentru prima dat în fa a instan ei. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la aceeasi fapta c.N.C. pentru s vâr irea infrac iunii de furt calificat (art. a sentintei penale nr.g C. Din examinarea actelor aflate în dosarul cauzei instanta a constatat crevizuentul a invocat cazul prev zut în art. In speta : a. a facut plangere pentru neglijenta in serviciu impotriva persoanei care a efectuat actele de cercetare penala in cauza in care a fost condamnat.Cpen) i. cu motivarea c s-a descoperit un act ce nu a fost cunoscut de instan la solu ionarea cauzei. Prin aceeasi adresa.Cproc.1. modifica pedeapsa c.249. invocând împrejurarea c a s vâr it fapta în timpul zilei. Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea a aratat ca D. prin sentin a atacata 18.Cproc.lit. proc.pen.V. hot rârile se refer la aceea i fapt i la f ptuitori diferi i b. instanta procedeaza nelegal daca dispune trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de verific ri prealabile pentru noul temei de revizuire 16. 183/88/2009. poate exista în urm toarele ipoteze: a. Instanta respinge ca inadmisibil cererea de revizuire a condamnatului care i-a motivat cererea prin faptul c : a. admite cererea de revizuire b.***Prin adresa nr. schimba încadrarea juridic a faptei din infrac iunea de furt calificat.Cpen c. în sarcina sa. revizuientul a sustinut ca este nevinovat. În fa a instan ei revizuentul a solicitat ca examinarea cererii de revizuire s se fac i în temeiul cazului prev zut în art.V. judecatoria se pronunta printr-o incheiere 15.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 14.394. a solicitat revizuirea hotarârii de condamnare sustinând ca nu a savârsit fapta. Condamnatul a solicitat revizuirea hot rârii. instanta procedeaza legal daca: a. iar aceasta a fost condamnata definitiv in temeiul art.a. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului b. In aceasta situatie. revizuentul a dovedit s vâr irea faptei în timpul zilei. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la fapte diferite 17. care poate fi invocata drept temei pentru o cerere de revizuire. Starea de inconciliabilitate dintre doua hotarari penale. în aceea de furt simplu (art.394.167 din 04 septembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea. 394. In fata instantei. cererea revizuentului intemeiata pe art. nu a participat la toate actele materiale ale infrac iunii re inute în sarcina sa prin sentin a atacata b.pen). ca nu s-au facut 101 .

1128 din 12. inculpatul A.C. aceasta fiind respinsa ca neîntemeiata prin rezolutia din data de 10. a contopit cele doua pedepse la pedeapsa cea mai grea. pe care a sporit-o cu 2 ani. 1128 din 12.*** In speta.. revizuentul a aratat ca martorii audiati în cauza nu au spus adevarul si ca împotriva acestora a formulat plângeri la Sectia 19 Politie. se exclud între ele.05. pe de o parte.*** In speta : a. _ prin rezolutia nr. 10037/180/2007. revizuirea va fi judecata pe fond 102 . 817/P/2006 din data de 22. a dispus neînceperea urmaririi penale fata de martorii indicati de revizuent. In speta : a.pen.2005 pronuntata de Tribunalul Neamt. În motivarea cererii. 394 alin.04.02. instanta a constatat urmatoarele : _ prin sentinta penala nr. iar. 20. instanta îl va obliga pe revizuent la plata cheltuielilor judiciare catre stat c. ci pe cale separata si printr-o hotarâre pronuntata de o instanta inferioara în grad. revizuirea sentintei penale nr.1895/14. inadmisibila b.2523/2002 a CAB. pronuntata de Judecatoria Bacau. neintemeiata c.6887/2002. e Cproc.C. G. Prin sentinta civila nr. respectiv mentinerea masurii asiguratorii instituite prin ordonanta procurorului asupra autoturismului MB S 400. 37 lit. ulterior. 84/P/ din 10. pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti în dosarul nr. în conditiile în care. s-a admis contestatia la executare formulata de inculpat si s-a anulat masura asiguratorie . l-a condamnat pe inculpatul G.(1). revizuentul va fi obligat la plata cheltuielilor cheltuieli judiciare avansate de stat *** Parchetul de pe lânga Tribunalul Neamt a solicitat. a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani închisoare. dispunându-se totodata si mentinerea masurilor asiguratorii dispuse în vederea recuperarii debitelor datorate de inculpat statului si partilor civile. a) C. instanta. Parchetul a mai aratat ca cele doua hotarâri nu se pot concilia.C. acesta este anulat.07. cererea este inadmisibila b. a revocat liberarea conditionata pentru restul ramas neexecutat de 466 zile din pedeapsa de 3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1099/P/2004.2002.d. definitiva prin decizia penala nr.Cproc. cererea este : a. Analizand actele si lucrarile dosarului.2008 pronuntata de Judecatoria Bacau. admisibila in principiu *** Revizuentul G.08.2002. în dosarul nr.02. în temeiul art. la o pedeapsa de 10 ani închisoare.pen.2008.2008 a Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 20. urmând ca în final inculpatul sa execute 12 ani închisoare.197. Împotriva acestei solutii.C. irevocabila.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 analize la hainele pe care le purta la data savârsirii infractiunii si ca întelege sa conteste probele administrate la fond.C.pen. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5..pen. definitiva prin decizia penala nr. cererea este neintemeiata b. sechestrul asigurator este mentinut. a solicitat revizuirea sentintei penale 1895/14. cu aplicarea art.1175/1999 a Judecatoria Sector 1 Bucuresti.08.2523/2002 a Curtii de Apel Bucuresti. Prin sentinta penala Tribunalului Neamt. pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa. proprietatea inculpatului. a formulat plângere. definitiva si a sentintei civile nr. 10 lit.alin. în baza art. în dosarul nr.2008. în temeiul art. fiind imposibila punerea în executare a acestora.1 lit.. respectiv Judecatoria Bacau. instanta constata ca cererea este inadmisibila in principiu c. dar nu printr-o cale de atac. pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti.

b1. în realitate parte vatamata P. lucru care nu este adevarat. 2 cod pen. Totodata a fost condamnat si intimatul inculpat P.D. a iesit fratele sau. 2706/2004 conform art. 180 alin. l-a ridicat si l-a dus la el acasa. revizentul a formulat plângere pentru marturie mincinoasa si prin Ordonanta nr.*** In speta.260.G. a fost condamnat la o pedeapsa de 500 lei amenda penala pentru infractiunea de lovire sau alte violente prev.lit.10 lit.P.C. inadmisibila OBScererea a fost admisa in principiu. Nu neaparat SUP in baza art. asa cum cere ***Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Medgidia revizuentul-inculpat P. s-a dovedit neintemeiata.D. de art. nu si de P.P. _ inculpatul P. ca fratele sau P. s-a apropiat de parte vatamata si i-a aplicat o lovitura cu capul în zona capului. Din motivarea sentintei atacate instanta a retinut ca : _ pe data de 09.11. a aratat ca a intervenit între parti.Cpen.d.10. P. a facut declaratii mincinoase cand a declarat ca ar fi vazut când parte vatamata ar fi fost lovita si de inculpatul P.P.P.Cproc. care l-a amenintat cu moartea pe P. Din curtea locuintei inculpatului P. dar pe fond. fapta nu este infractiune.D. situatia de fapt retinuta de 103 .P. Prin Încheierea de sedinta din 26.Cpen si în baza art.1. S-a retinut ca. admisibila in principiu b. Tortomanu.alin. si-au aplicat lovituri reciproc si s-au tavalit pâna au ajuns întrun sant.260. 10 lit.pen art. (martor in cauza) pentru art.P.D.Cproc.b..pen. inculpatul P. 4816/19.P. se deplasa la de la magazinul din centrul com.lit. a recunoscut comiterea faptei iar P. se bate cu parte vatamata.D. respectiv l-a tras pe P.G. Prin Ordonanta nr.G. precum si a declaratiei martorului G.2003 partea vatamata P. Extras din motivarea sentintei penaleJudecatoria Medgidiaprin sentinta penala nr.b1. martorul învinuit S.D.P. în urma careia parte vatamata P. pentru aceeasi infractiune la o pedeapsa de 1000 lei amenda penala.G. a fost lovita doar de inculpatul P.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 OBSNUP in baza art. s-a dezechilibrat si a cazut la pamânt.G.b.D. spre domiciliul sau. i-a fost aplicata o sanctiune cu caracter administrativ. 2024/P/2004 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului S. 21.P. de peste partea vatamata. a solicitat revizuirea sentintei penale nr. Acolo. care a intervenit la final despartindu-i. InstantaAnalizând materialul probator administrat în dosarul nr.G.G.2004 a Judecatoriei Medgidia revizuentul intimat P. cererea este : a.Cproc. spunându-i Äpâna nu te omor nu te las´. si parte vatamata P.Cproc. 2024/P/2004 din Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a martorului pentru infractiunea prev. doar pentru a le desparti si nu a lovit-o pe parte vatamata P.394.2006 s-a admis în principiu cererea de revizuire. audiat în prezenta cauza. si aplicarea fata de acesta a unei sanctiuni cu caracter administrativ respectiv o amenda administrativa de 200 lei. intemeiata c. 4816/2003 al Judecatoriei Medgidia. 394. l-a anuntat pe inculpatul P. instanta retine ca. _ martorul M.pen. Inculpatul P. prin înlaturarea ca proba a declaratiei martorului S. de unde facuse cumparaturi.07. În motivare a aratat ca impotriva martorului S.D..P.D.pen duce si la admiterea pe fond ca intemeiata a cererii.. de art.10 lit.

Astfel..alin. Astfel ca si fara declaratia martorului mincinos S. nu numai lovirile .D. 2706/2004 ramâne neschimbata chiar daca. incrimineaza inclusiv actele de violenta. în mod surprinzator.G. *** Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. nr. 4816/2003. P.a. martorul S. nu a lovit pe partea vatamata si la locul faptei se afla si P. la dos. respectiv plângerea si declaratia partii vatamate. Neamt. declaratia martorului C. precizeaza: Ä m-am asezat în genunchi si am continuat sa-i despart. _ martorul M. declaratiile inculpatului. revizuentul si-a intemeiat cererea pe art. In motivarea cererii. si i-am spus sa-i dea drumul.G.P. desi P.pen. Astfel. care se afla deasupra acestuia. la pedeapsa rezultanta de 7 ani închisoare. si am reusit sa-i despart´.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 instanta la pronuntarea sentintei penale nr. instanta urmeaza sa o respinga.´ Acesta a mai aratat ca P.P. 30/24 ianuarie 2008 a Judecatoriei Tg.D.C. motivul invocat de revizuent nu are relevanta în cauza b. pronuntata de Judecatoria Tg. 2 Cpen.. D. instanta a retinut urmatoarele : _ prin sentinta penala nr. a învederat instantei ca l-a iertat pe fiul sau si ca într-adevar a formulat plângere împotriva acestuia urmare a faptului ca i-a sustras si vândut bunuri din locuinta. instanta retine ca revizuentul inculpat P. acesta a aratat ca a încercat sa-i desparta Änu am reusit.11. certificatul medico-legal.G. 2024/2004 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia P. hotarârea de condamnare a revizuentului inculpat P.. s-a asezat în genunchi si i-a despartit _ în memoriul depus de P. cererea este inadmisibila 104 . de pe partea vatamata asupra careia acesta exercita violente sau eventual sa exercite acele violente asupra fratelui sau care în acel moment lovea pe partea vatamata.G.G. 406 alin. a avut o atitudine violenta. 22. a declarat ca Äla locul incidentului a venit P. În drept. care era mai aproape de incident.D. asupra partii vatamate P.P.Neamt a fost condamnat inculpatul A. În consecinta. De altfel atitudinea lui P..2008.I.394. 4 cod pr. la care a cedat s-au ridicat în picioare si am plecat. prin constrângere _ intimata A. în sensul ca s-a asezat cu genunchiul pe gâtul acestuia.P.´ _ in declaratia data în dos. se afla la pamânt si P.A.*** In speta. 30/24. art. Astfel. vazând ca cererea de revizuire formulata de P. Instanta mai retine ca dispozitiile art.lit. intentionata. cererea este admisibila in principiu.01.V.G. este neîntemeiata si vazând si disp. se afla deasupra acestuia.P. ca urmare a sustinerilor intimatei c. constând în aceea ca la data de 04. situatia de fapt retinuta subzista...P.2007 a întretinut relatii sexuale cu mama sa A.I.G. nereusind am pus genunchiul stâng pe grumazul lui P.A. are la baza celelalte probe de la dosar. nu se justifica a fi una de despartire a celor doi fiind în mod cert o violenta fizica asupra partii vatamate. privind revizuirea sentintei penale nr. Neamt cererea formulata de condamnatul A.C. revizuientul a aratat ca instanta de fond nu a avut cunostinta de faptul ca plângerea penala pentru savârsirea infractiunilor de viol si incest a fost formulata de mama sa A.180. deci în scop de razbunare. daca dorea doar sa-i desparta pe cei doi ar fi putut sa-l traga pe fratele sau P.pen. si-a schimbat declaratia initiala. care s-a lasat cu genunchiul pe capul partii vatamate si l-a luat pe P. Neamt a înaintat Judecatoriei Tg. În acest sens instanta a retinut ca : _ martorul C.: a.D. Examinând probele administrate în cauza. a declarat ca P.G.D.Cproc. atunci am pus genunchiul pe capul lui P. urmare a faptului ca a sustras bunuri din casa acesteia si lea vândut. I. instanta constata ca.A. pentru savârsirea infractiunilor de viol si incest.

23. Revizuentul a mai aratat ca intelege sa dovedeasca cele sustinute prin cele consemnate in considerentele unei alte hotarari judecatoresti.pen. cererea este inadmisibila b.10. In drept.*** In speta.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.213.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala. cererea de revizuire formulata a fost intemeiata pe dispozitiile art.lit.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. pronuntata în dosarul nr. susceptibila de apel si recurs b.p. In motivarea cererii formulate. 394 alin.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** La data de 21. cererea este admisibila in principiu.3130 din 30. împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive prin care s-a constatat tardivitatea formularii plangerii prealabile.10.S. va respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de revizuentul M.f. hotararea atacata nu este susceptibila de revizuire 24.: a. revizuentul.p.Cproc. sentinta ramasa definitiva prin decizia penala nr.2008 revizuentul M. de art.2005 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a-VI-a Comerciala. respectiv sentinta comerciala nr. prin examinarea existentei faptei si vinovatiei inculpatului. 1 lit. in functie de calea de atac corespunzatoare hotararii atacate _ in grila data.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala 105 . a formulat o cerere de revizuire a sentintei penale nr.12. cu privire la sentinta penala nr. a C. ca si sentintele de admitere sau respingere pe fond a revizuirii sunt supuse cailor ordinare de atac.01.C.S. nefiind vorba despre o solutie pe fondul cauzei. definitiva prin decizia penala nr. sentinta pronuntata in revizuire este: a. 2466/19. definitiva OBSa nu se confunda cu cazul intalnit la contestatia in anulare : _ la contestatia in anularesentinta de respingere in principiu a CA este definitive _ la revizuiresentinta de respingere in principiu. finalizata printr-o solutie de incetare a procesului penal in urma examinarii fondului cauzei. iar Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis exceptia tardivitatii plangerii respective. sentinta atacata cu revizuire este susceptibila numai de recurs sentinta data in revizuire va fi si ea susceptibila numai de recurs ***Extras din dispozitivul sentintei pronuntateFata de împrejurarea ca prezenta cerere de revizuire a fost formulata de revizuentul M. susceptibila numai de recurs c. fiind vorba despre o infractiune pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila.pen).10. 2466/19. din care se deduce ca plangerea prealabila a fost introdusa in termenul prevazut de lege. 803/301/2007.*** In speta. data fiind autoritatea de lucru judecat a sentintei comerciale c. dispunand incetarea procesului penal (art. 958/24. care a avut calitatea de parte vatamata în dosar.06. intrucat el a formulat in termen legal plangerea prealabila pentru savarsirea infractiunii prev. a aratat ca sentinta criticata este nelegala si netemeinica.12.S. 958/24.

Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala: a.10. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi prin : a.10. orice hotarare penala definitiva b. hotararile de condamnare 2. art. art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ dovedirea cazurilor de revizuire intemeiata pe frauda procesuala 1.pen b. numai prin hotarari penale definitive b. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi prin ordonanta procurorului atunci cand sunt intemeiate pe : a. se dovedesc si printr-o hotarare penala definitiva de incetare a procesului penal.Cproc.g.lit.Cproc. orice ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala b. Sunt supuse revizuirii: a.10. nu pot fi sentinte c.g. daca prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala 2.lit. art. Hotararile judecatoresti supuse revizuirii: a.lit.lit. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi : a. si in cursul procedurii revizuirii 3.pen 4.Cproc. chiar daca marturia mincinoasa trebuie constatata in cadrul procedurii de revizuire 5.Cproc. ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala in temeiul art.e.pen c.Cproc.pen c. se dovedesc numai prin hotararea penala definitiva de condamnare prin care s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala b. Revizuirea poate fi ceruta: a. sunt numai decizii b. in care s-a dispus asupra fondului cauzei c. ordonanta de incetare a urmaririi penale in temeiul art. si prin ordonante ale procurorului c.pen _ hotarari penale care pot fi atacate cu o cerere de revizuire 1.10. pot fi sentinte sau decizii 106 .10.lit. chiar daca prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala c. numai dac hotararea prin care se retine savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa de catre expert este o hotarare de condamnare c.i1. hotararile de incetare a procesului penal. nu se pot dovedi printr-o hotararea penala definitiva de achitare.d. daca un interpret a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza in a carei revizuire se cere b.

CPP b. hot rârile definitive prin care s-a dispus incetarea procesului penal. daca apar fapte sau imprejurari noi. Pot cere revizuirea: a. si in timpul vietii condamnatului c. procurorul c. Pot cere revizuirea: a. procurorul numai in urma sesizarii venite din partea inculpatului 107 . dup decesul acestuia. numai daca acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate 6. numai dup decesul condamnatului b. sotul si rudele apropiate ale p rtii v t mate. b. substituitii procesuali ai oricareia dintre partile din proces b. oricare parte din proces. sotul si rudele apropiate ale oricarei parti din proces c. sotul si rudele apropiate ale condamnatului. Sotul si rudele apropiate ale condamnatului pot cere revizuirea : a. procurorul. in cursul vietii condamnatului. Sunt supuse revizuirii. Pot cere revizuirea: a. dup decesul acesteia. procurorul si substituitii procesuali ai partilor 5.278 1. hot rârile definitive prin care a fost respinsa o cerere de intrerupere a executarii pedepsei c. necunoscute instantei la momentul solutionarii cauzei: a. dup decesul acesteia. in limitele calitatii sale procesuale b. Titularii revizuirii sunt : a. pentru existenta autoritatii de lucru judecat _ persoanele care pot cere revizuirea 1. partile din proces. hot rârile definitive prin care a fost respinsa o plangere formulata in temeiul art. sotul p rtii v t mate. substituitii procesuali ai partilor 4. c. numai partile din proces si substituitii lor procesuali b. Pot cere revizuirea: a. din oficiu c. 3.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. substituitii procesuali ai condamnatului c. procurorul. 2. numai partile din proces si procurorul b.

numai pana la decesul condamnatului. revizuiri in defavoarea celui achitat c. daca este in favoarea acestuia b. poate fi formulata in termen de 1 an de la data cand revizuentul a cunoscut frauda procesuala.b. poate fi introdusa numai in timpul vietii condamnatului b.394. cand revizuentul a cunoscut faptul ca s-a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la frauda procesuala respectiva 4. In cazul in care nu s-a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la inscrisul fals care a servit ca temei al hotararii atacate cu revizuire. poate fi formulata oricand de catre procuror c. curge de la data: a.394. 108 . Cererea de revizuire: a. nu poate fi introdusa dupa executarea pedepsei c.c). curge de la data : a. cand revizuentul a cunoscut frauda procesuala 5. oricand. ramanerii definitive a hotararii de condamnare a martorului pentru marturie mincinoasa b. numai revizuiri in defavoarea unui condamnat b. in termen de 1 an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare b. ramanerii definitive a hotararii atacate c. pronuntarii hotararii de condamnare a martorului pentru marturie mincinoasa c. se poate aplica : a. Cererea de revizuire: a.lit. termenul de 1 an pentru introducerea cererii de revizuire.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ termenul in care poate fi introdusa revizuirea 1. poate fi formulata oricand. poate fi introdusa dupa moartea condamnatului 6. in cazul revizuirii in favoarea condamnatului 2. cand revizuentul a cunoscut faptele sau imprejurarile noi b. Termenul de 1 an pentru introducerea unei cereri de revizuire intemeiata pe art. Cererea de revizuire poate fi introdusa : a. revizuiri in defavoarea celui condamnat 3. in cazul art. Termenul de 1 an pentru introducerea unei cereri de revizuire. in termen de 1 an de la pronuntarea hotararii de condamnare c.lit.

cand instantele sunt egale in grad 2. (s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei) se adreseaza : a. in original b. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta c. instantei care a judecat cauza in prima instanta b. La cererea de revizuire intemeiata pe art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ Cererea de revizuire si efectele ei 1. hotararea penala definitiva cu privire la frauda procesuala de depune la dosar : a. una pronuntata in prima instanta de judecatorie si cealalta pronuntata in prima instanta de un tribunal militar teritorial.394. in copie legalizata 3. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata. (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) se adreseaza : a. determinata potrivit principiului civilii trebuie judecati de civili 3. de sotul acestuia : a. cu aratarea cazului de revizuire pe care se intemeiaza b. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta c.394. poate lua forma unei adrese scrise adresate direct instantei c. Cererea de revizuire intemeiata pe art. procurorului din parchetul de pe Curtea de Apel b. procurorului din parchetul de pe langa tribunalul militar teritorial 109 . Cand doua hotarari judecatoresti definitive. Cererea de revizuire : a.b. instanta militara care a judecat cauza in prima instanta b. Revizuire ceruta dupa moartea condamnatului. Dac cererea de revizuire prive te o persoan civil condamnat de o instanta militara.lit. poate fi facuta si oral b. cererea de revizuire se adreseaza: a. determina suspendarea de drept a executarii hotararii atacate _ organul competent sa primeasca cererea 1.394.lit. nu poate lua decat forma unei cereri scrise 2.a). instanta competenta sa judece cererea de revizuire este: a. se poate declara oral c. procurorului din parchetul de pe langa tribunal c. instanta civila competenta sa judece in prima instanta cauza a carei revizuire se cere c. instantei care a judecat cauza in prima instanta b.e). se face in scris.lit. nu se pot concilia. cand instantele sunt egale in grad 4. Cererea de revizuire intemeiata pe art. in copie simpla sau legalizata c.

nu se pot concilia. Cererea de revizuire intemeiata pe art. una pronuntata de judecatorie si cealalta pronuntata de un tribunal militar. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. persoana civila. Daca o cauza a fost rejudecata in fond dupa casare. una pronuntata in prima instanta de judecatorie si cealalta pronuntata in prima instanta de un tribunal militar. una pronuntata de judecatorie si cealalta pronuntata de Curtea Militara de Apel. Instanta competenta sa judece revizuirea este : a. Judecatoria Cluj c. cand instantele sunt de grad diferit c. Curtea de Apel Cluj 6. de Tribunalul Militar Cluj. instantei care a judecat cauza in apel 12. Curtea de Apel 11. una pronuntata de tribunal si cealalta pronuntata de un Curtea Militara de Apel. procurorului din parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel b. cererea de revizuire prin care se ataca aceasta hotarare este de competenta : a. pentru infractiuni contra sigurantei statului. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. Curtii de Apel b. Curtea Militara de Apel b. nu se pot concilia. cererea de revizuire se judeca de catre: a. nu se pot concilia. cererea de revizuire se adreseaza: a.e). instantei care a judecat cauza in prima instanta c. procurorului din parchetul de pe langa instanta ierarhic superioara. (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) se adreseaza : a. a fost condamnat la moarte in 1958. La tribunal. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. cererea de revizuire se judeca de catre: a. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta b. procurorului din parchetul de pe langa tribunalul militar c. Judecatorie b. nu se pot concilia. Curtea de Apel 10.lit. 2 judecatori b. este format din : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 5. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata. procurorului din parchetul de pe langa curtea de apel 9. Tribunal c. procurorului din parchetul de pe langa judecatorie 7. Tribunalul Militar Cluj b. procurorului din parchetul de pe langa tribunal c. in toate cazurile 8. de catre instanta de apel. completul de judecata investit cu solutionarea unei cereri de revizuire. cererea de revizuire se adreseaza: a. 3 judecatori c. Tribunal c.394. X. procurorului din parchetul de pe langa tribunal b. 1 judecator 110 .

care poate fi atacata cu recurs b. decizie din 2009): a. ambele etape 111 . nu constituie motiv de revizuire. 2 judecatori b. 3 judecatori c. instanta se dezinvesteste prin sentinta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 13.S. sentinta ramasa definitiva prin neapelare. sesizat direct prin cererea de revizuire (ICCJ. este incompatibil sa judece cererea de revizuire b. instanta care a judecat cauza in prima instanta 2. iar nu procurorului de la parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta. nu este incompatibil sa judece cererea de revizuire c. cheltuielile judiciare avansate in cauza ramin in sarcina statului c. instanta va dispune: a. In aceste conditii: a. scoaterea de pe rol a cauzei b. completul de judecata investit cu solutionarea unei cereri de revizuire. printr-o sentinta recurabila _ instanta competenta sa judece cererea de revizuire 1. procurorul b. instantei care a judecat in prima instanta ± admisibilitatea in principiu si instantei de recurs ± fondul cauzei c. instantei care a judecat cauza in prima instanta. a solicitat revizuirea sentintei penale nr. este incompatibil doar in ceeea ce priveste admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire 15.4512/T/2009. fiind înl turate de c tre instan 17. nu constituie intotdeauna motiv de revizuire c. Judecatorul care a solutionat cauza in fond si a carei revizuire se cere: a. In speta. Este competenta sa judece admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire: a. trimite cauza procurorului competent c. Condamnarea unora dintre martori pentru s vâr irea infrac iunii de m rturie mincinoas în cauza a c rei revizuire se cere: a. dac declara iile acestora nu au servit la pronun area hot rârii. pronuntata de aceasta instanta. Prin cererea de revizuire adresata Tribunalului Braila si inregistrata sub nr. înaintarea cererii Parchetului de pe lînga judecatoria Braila c. procurorului ± admisibilitatea in principiu si instantei de recurs ± fondul cererii b. instanta obliga revizuentul la plata cheltuieli judiciare avansate de stat 16. 1 judecator 14. Instan a. Admisibilitatea in principiu si fondul cererii de revizuire sunt de competenta: a. D. Revizuentul a adresat cererea de revizuire direct instantei de judecata. se desesizeaz printr-o sentinta definitiva 3. este format din : a.55/septembrie 2009. constituie intotdeauna motiv de revizuire in cauza respectiva b. La ICCJ. instanta care a judecat recursul hotararii atacate c. se desesizeaz printr-o sentinta care poate fi atacata cu recurs b.

09. Prin sentinta penala nr. este de competenta: a. Tribunalul Brasov va sesiza existenta unui conflict negativ de competenta c. 157/A/2007 pronuntata de Curtea de Apel Constanta. sentinta penala nr. ***In speta. Examinând cauza. rezulta ca prin sentinta penala nr. condamnatul a introdus la instanta competenta o cerere de revizuire. 42/26. instan ei de control judiciar. Tribunalul Brasov este competent sa solutioneze cererea de revizuire 9.2007. judecatoriei c.01. Curtea de Apel Brasov va solutiona conflictul de competenta b. inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 19 ani închisoare. actele si lucrarile dosarului.B. casând hot rârile. Tribunalul Brasov a declinat Judecatoriei Fagaras competenta de solutionare a acestei cauze. in fata procurorului b.2003 a Tribunalului Brasov si a ramas definitive prin nerecurare. judecarea cererii de revizuire este de competen a: a.2007. Ulterior. 901/28. Dac inculpatul a fost achitat de judec torie. a înregistrat la Judecatoria Fagaras o cerere de revizuire in care solicita revizuirea deciziei penale nr. 8.09. a condamnat pe inculpat. iar curtea de apel. in fata instantei care a judecat cauza in prima instanta 5. procedura prealabila specifica revizuirii este de competenta Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta 7. 901/A/2003 a Tribunalului Brasov.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. Judecatoriei Bacau c. Hotarârea instantei de fond a ramas definitiva prin decizia penala nr. solu ie men inut de tribunal. 573/88/2007 al Tribunalului Tulcea. privind revizuirea deciziei penale nr. intrucat hotararea instan ei de fond a fost modificat într-o cale de atac *** Din examinarea dosarului nr. 315/7. Curtii de Apel Bacau b. ***In speta : a.2003 pronuntata de Judecatoria Fagaras a fost mentinuta prin decizia penala nr. curtii de apel b.2005 Judecatoria Fagaras a declinat in favoarea Tribunalului Brasov competenta de solutionare a cererii formulate de condamnatul C.2006.09. instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire este Tribunalul Tulcea b. Tribunalului Bacau *** Condamnatul C. in fata instantei de recurs c. Judecatoria Fagaras a constat ca sentinta penala nr. hotararea supusa revizuirii este : 112 . definitiva prin respingerea recursului potrivit deciziei penale 54/15-01-2009 a Curtii de Apel Bacau.04.B. La randul sau. Cererea de revizuire a sentintei penale dispuse în dosarul 321/14/2007 al Judecatoriei Bacau.*** In speta : a. Procedura prealabila in cazul revizuirii se desfasoara : a.10. modificata prin decizia penala 78 /A/ 2008 a Tribunalului Bacau. 167/4. prin care s-a luat act de retragerea apelului declarat de inculpat. 167/4. 151/18. prin sentinta penala nr. 6. 901/2003 a Tribunalului Brasov . a ramas definitiva la data retragerii apelului c.

In cadrul procedurii prealabile privind cererea de revizuire. 369/2004 pronuntata de Curtea de Apel Brasov 10. decizia penala nr. poate administra numai probele propuse de revizuent c. ordonanta b. ***In speta. Daca in cadrul procedurii prealabile procurorul constata ca cererea de revizuire nu a fost introdusa in termenul prevazut de lege. procurorul : a. Efectuarea actelor de cercetare penala este limitata la un termen de : a. prin rezolutie motivata 4.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. Tribunalul Brasov c. 151/18. rezolutie c. decizia penala nr. 2 luni de la primirea cererii de revizuire de catre procuror b.2003 pronuntata de Judecatoria Fagaras c. 2 luni de la sesizarea instantei competente c. organele de urmarire penala efectueaza: a. 2 luni de cand procurorul primeste dosarul de la instanta 3. nu poate administra probe noi b. acte de cercetare c.901/2003 a Tribunalului Brasov. respinge cererea ca tardiva. In cadrul procedurii prealabile specifice cererii de revizuire. trimite dosarul impreuna cu concluziile sale la instanta competenta c. trimite dosarul impreuna cu concluziile sale la instanta competenta 2. acte de urmarire penala b. Curtea de Apel Brasov b. Judecatoria Fagaras _ procedura prealabila in fata procurorului 1. acesta : a. sentinta penala nr. instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire este : a. prin referat c. acesta : a. procurorul dispune administrarea probelor prin : a. astfel cum a solicitat revizuentul b.04. acte de cercetare penala 6. Daca in cadrul procedurii prealabile procurorul constata ca cererea de revizuire a fost introdusa de o persoana care nu avea exercitiul acestui drept. nu mai trimite dosarul la instanta b. cat si probele pe care le considera necesare 113 . respinge cererea ca tardiva. In cadrul procedurii prealabile privind cererea de revizuire. poate administra atat probe propuse de revizuent. respinge cererea ca inadmisibila. referat cu propunere motivata 5. prin ordonanta b.

atunci cand cazul de revizuire invocat este frauda procesuala si aceasta este dovedita printr-o hotarare penala definitiva 9. este obligat sa ceara dosarul cauzei pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire b. fara a administra probe 2. In cadrul procedurii prealabile. c. este citata pentru termenul de judecata fixat b. Dupa desfasurarea procedurii prealabile. daca este cazul. nu este obligatorie pentru instanta c. asculta. procurorul a ajuns la concluzia ca cererea trebuie admisa. legala. procurorul sesizat cu o cerere de revizuire: a. cu citarea partilor b. persoana care solicita revizuirea 11. este incunostintata despre termenul de judecata fixat c. persoana aflata in stare de detinere: a. Procurorul trebuie s efectueze actele de cercetare cu privire la cererea de revizuire în termen de: a. 60 de zile de la data introducerii cererii de revizurie. In cadrul procedurii prealabile specifice cererii de revizuire. legala c. Daca instanta a admis in principiu o cerere de revizuire. b. este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar 114 . nu poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei in niciun caz 8. masuri preventive. acesta : a. poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei numai daca cererea este tardiva c. masuri asiguratorii c. Admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire se judeca: a. in sedinta publica c. Aceasta concluzie: a. Solutionarea de catre instanta a unei cereri de revizuire fara a se fi parcurs aceasta procedura in fata procurorului este: a. este obligatorie pentru instanta in cazul de revizuire intemeiat pe frauda procesuala dovedita prin ordonanta procurorului _ procedura in fata instantei ± admisibilitatea in principiu a cererii 1. 30 de zile de la data introducerii cererii de revizurie. suspendarea executarii hotararii atacate b. nelegala b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. in functie de concluziile la care ajunge procurorul in privinta cererii de revizuire. 10. 2 luni de la data introducerii cererii de revizuire. atunci este in drept sa dispuna: a. La judecata admiterii in principiu a cererii de revizuire. este obligatorie pentru instanta b. daca cererea de revizuire este impotriva unui achitat 3. poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei b. poate delega organul de cercetare penala care va efectua actele de cercetare c.

dispozitiile art.proc. in functie de hotararea susceptibila de revizuire OBS grilla vizeaza o situatie de exceptie Extras din motivarea sentinteiCu privire la natura hotarârii ce se pronunta în situatia în care se ia act de manifestarea de vointa a titularilor cererilor de revizuire. admiterea in principiu a cererii b. cererea se respinge ca ramasa fara obiect b. renuntarea la judecata se constata fara drept de apel c. respingerea in principiu ca neintemeiata a cererii c.Cproc. 10652/231/2009.10.lit. detinut în Penitenciarul Focsani.pen se respinge : a.Cproc.lit.394. poate fi dispusa de instanta ierarhic superioara instantei sesizate cu cererea de revizuire b. in temeiul art. ca nefondata b.civ.394.g. pronunta o sentinta prin care ia act de manifestarea de vointa a revizuentului b.pen reglementeaza expres pronuntarea unei încheieri doar în cazul admiterilor în principiu. respinge in principiu cererea prin incheiere 7. admite in principiu cererea prin sentinta b. se disjung in vederea rejudecarii 5. Sunt solutii care pot fi pronuntate in etapa admiterii in principiu a cererii de revizuire : a.. se reunesc in vederea rejudecarii b. instanta : a.Cproc. poate fi solicitata pana la citirea actului de sesizare a instantei de judecata competente 6. In speta.*** Judecatoria Focsani a luat act de renuntarea la cererea de revizuire înregistrata la nr.403 si urmatoarele Cproc. procedura de revizuire isi urmeaza cursul. instanta: a. pronunta o sentinta supusa apelului sau recursului.g. 246 C.10.pen 8.pen c.. Daca instanta a admis in principiu o cerere de revizuire intemeiata pe art. respinge in principiu cererea prin sentinta c. respingerea in principiu ca inadmisibila a cererii 10.e (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) cauzele in care aceste hotarari au fost pronuntate: a. Daca condamnatul a decedat dupa introducerea cererii de revizuire: a. Cererea de revizuire intemeiata pe alte motive decat cele prevazute expres si limitativ de art. se considera ca în astfel de ca- 115 .P. numai ca inadmisibila 9. se dispune incetarea procesului penal.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. poate fi dispusa de instanta care judeca cererea de revizuire. prevede pronuntarea unei încheieri Având în vedere ca dispozitiile art. formulata de revizuentul-condamnat M. din oficiu sau la cererea partii c. se pot reuni in vederea rejudecarii c.lit. suspendarea executarii hotararii atacate: a. prin derogare de la dispozitiile art. Dupa ascultarea concluziilor procurorului si ale partilor. In cadrul procedurii de revizuire. ca neintemeiata c.

*** In speta. a solicitat revizuirea sentintei penale nr. desi hotarârea la care se refera revizuirea de fata (cea din care provine acest extras. astfel ca din razbunare a formulat plângere penala. *** Revizuientul A. *** Condamnatul M.Neamt revizuirea sentintei penale nr.3152/30.c. instantele. mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr...p.p. respectiv art. inadmisibila b. si nu ale prevederilor art. având în vedere ca. În aceste cazuri devin aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila în materie..) a fost supusa apelului Dispozitiile Codului de procedura penala nu reglementeaza expres situatii în care revizuientii îsi retrag sau renunta la judecata la judecarea cererilor de revizuire. neintemeiata c. respective faptul ca : initiativa de a întretine relatii sexuale cu partea vatamata si de a oferi acesteia o suma de bani a apartinut coinculpatului R.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 zuri instanta de fond pronunta sentinte prin care se ia act de retragerea/renuntarea la cererea de revizuire. Cât priveste calea de atac pentru astfel de cazuri instanta apreciaza ca este . suma de bani pe care ulterior nu a mai primit-o. în cursul solutionarii cauzei. 311 C. a si b Cod procedura penala.2008 a Tribunalului Iasi pe motiv ca încadrarea juridica data faptelor comise de catre inculpat este prea blânda raportat la actele medicale pe care le-a depus la dosar. cererea este : a.721 Cod procedura civila.*** In speta.10.proc.2007 a Judecatoriei Iasi.369/26. a solicitat Judecatoriei Tg.246 C..p. deci la rugamintea acestuia a consfintit sa dea declaratii neconforme cu realitatea. în situatia data. partea vatamata sia dat acordul cu privire la întretinerea de relatii sexuale cu cei doi inculpati.12. 407 C.394 lit.c.n. Codul de procedura penala se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.246 C.pen. constituie aparari de fond b. intemeindu-si cererea pe motive invocate si Ia judecata de fond. potrivit art. nefiind incidente disp. în schimbul unei sume de bani.2008.recursul´ si nu . justifica admiterea in principiu a cererii 12.p. care l-a rugat sa nu dezvaluie aceasta împrejurare organelor de ancheta. fiind casatorit si având doi copii minori în întretinere.n. putând fi exercitata doar calea de atac a recursului. nu se încadreaza în niciunul din motivele prevazute expres de lege pentru revizuirea unei hotarâri penale c. Potrivit sustinerilor petentului.D. sustinerile revizuentului : a. In drept revizuentul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.246 C..c.G. nu au tinut cont de actele medicale depuse la dosar.T.art.05.p. conform carora renuntarea la judecata se constata fara drept de apel. 10.apelul´. 370/11. admisibila in principiu 116 . îsi gasesc aplicarea dispozitiile art.. în masura în care acestea nu cuprind dispozitii potrivnice Asa fiind. fiind aplicabile dispozitiile art.

Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art. in urmatoarea ipoteza : a. poate fi respinsa ca neintemeiata c.lit. intrucat a fost admisa in principiu b. in cauza a carei revizuire se cere c. instanta: a. iar judecatorul a dispus înlaturarea lor ca proba din dosarul cauzei b. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art. mentinerea condamnarii cu retinerea unei cauze de atenuare a raspunderii penale c. condamnarea.lit. numai condamnarea sau achitarea 117 . poate dispune achitarea.pen: a. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice 4.lit.lit. Rejudecarea cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire: a.394. poate sa mentina condamnarea. dar martorul a fost scos de sub urmarirea penala intrucat este iresponsabil 7. achitarea. poate sa mentina condamnarea c.lit.b1. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice b. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat 6. cererea de revizuire: a. se face potrivit regulilor speciale prevazute in material revizuirii 2.Cproc.a. nu poate fi respinsa ca tardiva.lit. presupune audierea martorilor care au savarsit infractiunea de marturie mincinoasa. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost achitat b. incetarea procesului penal.Cproc. poate fi respinsa ca inadmisibila 3. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat b. s-a retinut fapta de marturie mincinoasa. martorul a fost achitat pentru marturie mincinoasa.394.b.394. dar numai cu schimbarea incadrarii juridice 5. art. instanta poate dispune: a. se face potrivit regulilor de procedura privind judecata cauzei in prima instanta b. in temeiul art.pen c. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art. Se poate retine cazul de revizuire prevazut de art. instanta poate dispune: a.10. ca efect al decesului condamnatului in cursul procedurii revizuirii.b. Dupa rejudecarea cauzei de catre instanta de revizuire.a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ procedura in fata instantei ± judecarea pe fond a cererii de revizuirerejudecarea cauzei 1. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost achitat c. mentinerea condamnarii cu reducerea pedepsei c. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat b. Sunt solutii care pot fi pronuntate in baza art. martorul a dat declaratii mincinoase.b.394.394.

sentinta instantei de revizuire : a. Daca hotararea la care se refera revizuirea este susceptibila doar de judecata in prima instanta si in recurs. sentinta prin care s-a respins in principiu o cerere de revizuire b. incheierea prin care s-a admis in principiu cererea de revizuire 2. ceea ce a facut sa nu isi mai poata controla comportamentul b. cercetarea judecatoreasca se face in conditii identice cu cele de la judecata in prima instanta c. partea civila. impotriva martorului din cauza respectiva s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de achitare pentru marturie mincinoasa. procurorul 11. partea civila. este definitiva 118 . poate fi atacata si cu apel c. partea responsabila civilmente. inculpatul c. partea vatamata. partea vatamata. Este admisibila cererea de revizuire intemeiata pe faptul ca: a. in momentul savarsirii infractiunii de viol. nu poate fi atacata decit cu recurs b. Ordinea in care se da cuvantul in cadrul dezbaterilor dupa rejudecarea pe fond a unei cereri de revizuire este: a. pentru ca fapta nu prezenta gradul de pericol social al unei infractiuni _ cai de atac 1. identica cu cea de la judecata in prima instanta b. Pot fi atacate separat cu recurs : a. In cadrul rejudecarii cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire : a. instanta este obligata sa administreze din nou probele care au fost efectuate cu ocazia admiterii in principiu a cererii de revizuire b. revizuentul se afla in stare de ebrietate.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. se pronunta o singura sentinta prin care se admite in principiu cererea de revizuire si se da o noua solutie de fond b. hotararea de condamnare este netemeinica intrucat se intemeiaza pe gresita individualizare a pedepsei c. admiterea in principiu a cererii se dispune prin sentinta motivata si noua solutie de fond se dispune prin decizie 9. coinculpatii. admiterea in principiu a cererii se dispune prin incheiere motivata si noua solutie de fond se dispune prin sentinta c. instanta are posibilitatea sa administreze din nou probele care au fost efectuate in cadrul primei judecati 10. inculpatul. instanta nu a tinut cont de faptul ca. sentinta prin care s-a admis revizuirea dupa rejudecare c. urmatoarea : procurorul. Daca instanta procedeaza la admiterea in principiu a cerereii de revizuire si rejudecarea pe fond a cauzei in cadrul aceleiasi sedinte de judecata: a. partea responsabila civilmente.

este nefondat . daca hotararea atacata cu revizuire este susceptibila de apel c. în procedura revizuirii. 4. în procedura revizuirii. este supusa. dupa caz. O hotararea penala definitiva. pen. este susceptibila de revizuire 5. data in revizuire : a. 386 lit. poate fi îndreptat numai împotriva hot rârilor penale definitive prin care s-a rezolvat fondul cauzei. Incheierea prin care instanta a respins in principiu o cerere de revizuire : a. nu poate fi atacata decat odata cu fondul 119 . este supusa cailor extraordinare de atac c. o noua revizuire c. recurs b. este supusa contestatiei in anulare b. Prin urmare. data in revizuire. este susceptibila numai de recurs daca hotararea atacata cu revizuire este susceptibila de: a. instan a de recurs a respins recursul declarat de revizuient : a. este supusa. contesta ia în anulare introdus împotriva deciziei prin care. nu este susceptibila de contestatie in anulare c. apelului sau recursului b. c) C. nu este supusa contestatiei in anulare OBSdecizie ICCJ din 2007Contesta ia în anulare întemeiat pe prevederile art. dupa caz.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. este supusa apelului. O hotararea penala care nu este definitiva. proc. instan a de recurs a respins recursul declarat de revizuient. apelului sau recursului b. contestatie in anulare 6. Decizia prin care.

poate dispune din oficiu sau la cerere suspendarea executarii hotararii atacate 6. nu este supusa nici unei cai de atac b. dispune la cerere suspendarea executarii hotararii atacate c. 9 judecatori 5. in termen de un an de la data pronuntarii hotararii CEDO 4. in complet de : a. Poate cere revizuirea impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale: a. este supusa cailor extraordinare de atac c. este supusa numai recursului 120 . 1 judecator b. numai persoana al carei drept a fost incalcat b. dar numai dupa moartea acestuia 2. procurorul c. Dupa sesizarea cu o cerere de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. instanta competenta sa judece cauza in fond c. in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii CEDO b. 3 judecatori c. Cererea de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. sotul si rudele apropiate ale condamnatului. se introduce in termen de : a. Cererea de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. dispune din oficiu suspendarea executarii hotararii atacate b. ICCJ : a. in termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii CEDO c. Decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ Revizuirea in cazul hotararilor CEDO 1. parchetul de pe langa instanta competenta sa judece cauza in fond 3. ICCJ b. ICCJ judeca o cerere de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. se introduce la : a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->