P. 1
Metodologia cercetarii economice

Metodologia cercetarii economice

|Views: 125|Likes:
Published by Andrew G
Cercetarea propriu-zisă. Metode calitative şi cantitative de analiză a fenomenelor şi proceselor economice.
1. Rolul şi conţinutul observării stiinţifice
2. Elaborarea ipotezelor ştiinţifice.Măsurarea economică
3. Metode şi procedee de analiză calitativă
4. Metode şi procedee de măsurare cantitativă
5. Model econometric – instrument de analiză calitativă şi cantitativă
6. Procedee empirice şi teoretice de verificare a ipotezelor. Fundamentarea concluziilor
Cercetarea propriu-zisă. Metode calitative şi cantitative de analiză a fenomenelor şi proceselor economice.
1. Rolul şi conţinutul observării stiinţifice
2. Elaborarea ipotezelor ştiinţifice.Măsurarea economică
3. Metode şi procedee de analiză calitativă
4. Metode şi procedee de măsurare cantitativă
5. Model econometric – instrument de analiză calitativă şi cantitativă
6. Procedee empirice şi teoretice de verificare a ipotezelor. Fundamentarea concluziilor

More info:

Published by: Andrew G on Oct 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

Tema: 5. Cercetarea propriu-zisă. Metode calitative şi cantitative de analiză a fenomenelor şi proceselor economice. 1.

Rolul şi conţinutul observării stiinţifice 2. Elaborarea ipotezelor ştiinţifice.Măsurarea economică 3. Metode şi procedee de analiză calitativă 4. Metode şi procedee de măsurare cantitativă 5. Model econometric – instrument de analiză calitativă şi cantitativă 6. Procedee empirice şi teoretice de verificare a ipotezelor. Fundamentarea concluziilor ştiinţifice economice. 5.1 Rolul şi conţinutul observării stiinţifice Explicarea fenomenului economic este cea mai importantă şi complexă etapă a metodologiei cercetării ştiinţifice. Primele două etape care au pus în special bazele informării-documentării sunt comune şi prea puţin diferenţiate de alte ştiinţe. Cercetarea ştiinţifică propriu-zisă este etapa definitorie care concentrează cele mai dificile şi complexe operaţiuni şi procese ale metodologiei cercetării ştiinţifice economice. În această etapă se realizează impactul fenomenului sau procesului economic asupra alegerii şi utilizării celor mai diferite metode şi tehnici de calcul şi analiză, aici se elaborează şi se verifică ipotezele şi construcţiile teoretice (modelele), se afirmă şi se verifică măsura în care cercetătorul dispune de totalitatea aptitudinilor şi cunoştinţelor pe care le implică studiul unui fenomen economic sau altul. În această etapă se săvârşesc şi cele mai multe dintre erorile şi minusurile care se reproşează ştiinţei economice; se înţelege că în sfera acestei etape a cercetării se depun şi cele mai mari eforturi de perfecţionare a metodologiei cercetării ştiinţifice economice, de sporire a capacităţii ştiinţei economice de a explica şi influenţa procesele economice practice. În cadrul acestei etape se realizează un mare ansamblu de “operaţiuni”, de ”subetape” (adevărate “faze tehnologice”), prezentate anterior. Explicarea fenomenului economic cuprinde, practic, trei momente şi anume: • observarea ştiinţifică ; • formularea ipotezelor şi a modelelor; • verificarea ipotezelor şi a modelelor. Fiecare dintre aceste momente formulează nu numai exigenţe comune, dar şi exigenţe specifice pentru metodele, tehnicile şi instrumentele de analiză. Toate operaţiunile legate de explicarea fenomenelor şi proceselor economice gravitează în jurul ipotezei ştiinţifice. Observarea ştiinţifică are un conţinut şi funcţii mai speciale în cadrul explicării fenomenului economic, astfel că ne vom opri în primul rând asupra acesteia. Începutul cercetării propriu-zise l-am putut identifica încă în etapa a doua de documentare (bibliografică şi directă), în special în operaţiunile de studiu al documentelor. Observarea ştiinţifică deţine o poziţie “strategică” în cadrul explicării fenomenului economic. Ea este etapa de debut, pentru că elaborarea ipotezelor şi a modelelor este dependentă de observaţia ştiinţifică a fenomenului empiric. Însă de observaţia ştiinţifică a fenomenului economic empiric depinde, şi verificarea ipotezelor şi construcţiilor teoretice (modelelor, inclusiv a concluziilor teoretice şi practice). Această poziţie specială - ca bună bază de pornire a explicării fenomenului economic, dar şi de control al construcţiilor teoretice (ipoteze, modele, concluzii şi soluţii) - reclamă o serie de precizări în legătură cu conţinutul observaţiei ştiinţifice în cercetarea ştiinţifică economică, între care: • Observarea ştiinţifică în general, în toate ştiinţele este considerată “o contemplare metodică a cercetătorului” asupra datelor şi faptelor rezultate din documentare pentru obţinerea de informaţii noi asupra procesului sau fenomenului supus cercetării ştiinţifice.

este îndrăzneaţă. de o întrebare sau de o problemă bine pusă. Prin observarea ştiinţifică se obţin informaţii empirice relevante care. ◊ sistemul de cunoştinţe prealabile. a cărei veridicitate se cere demonstrată. adică spune mult peste ceea ce se cunoaşte despre domeniul la care se referă în momentul formulării. intercondiţionarea şi cauzalitatea unor fenomene sau procese încă necunoscute. Să reprezinte o concepţie coerentă. mai rar. ipotezele pot fi considerate drept ”ruptură” în ştiinţă. ea nu este o cunoaştere certă. Să posede o valoare şi un interes practic (aspect practic). • Observarea ştiinţifică nu este o observaţie sau cunoaştere comună.• Observarea ştiinţifică constă în perceperea de către cercetător a faptelor economice. ”Ruptura” poate fi parţială. 2 . a mecanismelor interne. Pentru a avea o validitate solidă. a pricipiilor şi legilor lui de mişcare şi evoluţie. este îndrăzneaţă. 2. la suprafaţa problemei cercetate. îndrăzneala şi caracterul ei riscant sporeşte pe măsură ce cresc numărul. clarificările pe care ni le furnizează observarea rămân în mare măsură în sfera exterioară. aşa cum se desfăşoară ele în practică în procesualitatea lor. ”o ipoteză este îndrăzneaţă. care pregătesc teren pentru ”revoluţiile ştiinţifice”. ci o informare verosimilă. chimice şi biologice). Să reprezinte o codificare verificabilă a datelor(aspect empiric). • deduceri din noile fapte apărute. fenomenologică. Deci. cu totul insuficiente de înţelegere a esenţei fenomenului. Ipotezele ştiinţifice pot fi rezultatul: • deduceri din cunoştinţele empirice şi teoretice existente. dacă posedă un înalt grad de generalizare. când ipoteza reprezintă un punct de plecare pentru corectarea sau reformularea vechilor cunoştinţe ori. 3. aşa cum este ea dincolo de nivelul apariţiei şi cu atât mai îndrăzneaţă. • Observarea . oricum. Măsurarea economică Ipoteza de cercetare reprezintă un enunţ cu caracter de probabilitate despre esenţa. dacă are un conţinut bogat. Popper. varietatea şi exactitatea acestor predicţii”. • Observarea ştiinţifică înfăptuită de cercetători este dependentă de trei factori : ◊ calităţile şi perfecţiunea organelor de simţ ale cercetătorului. când ipoteza anunţă viitoarele noi teorii sau legi. • Observarea ştiinţifică este o activitate care face obiectul analizatorilor individuali ai cercetătorului . care să fie atât inteligibilă. ◊ sistemele de aparatură care prelungesc organele de simţ. Cu toate acestea. cât şi transmisibilă ca acceptare (aspect logic). la îndemâna oricui. autentică. dacă reprezintă o descriere structurată a lumii. cu cât este mai mare distanţa dintre lumea aparenţelor şi realitatea descrisă de această ipoteză. Ele nu aduc aproape de loc elemente. • Observarea ştiinţifică “nu o avem. totală. orice ipoteză trebuie să satisfacă trei cerinţe majore: 1. ci o facem”. • deduceri prin analogie (o serie întreagă de ipoteze economice au fost propuse prin analogie cu fenomenele fizice.implică şi realizarea de cercetări de caz şi multidisciplinare. Prin urmare. după prelucrare ajută la înţelegerea mecanismelor şi interacţiunilor fenomenelor. 5.ca metodă ştiinţifică de cunoaştere . Observarea ştiinţifică o poate face numai omul pregătit. ea este întotdeauna pregătită de un interes concret-specific. este îndrăzneaţă. amplificând uneori mult performanţele. Observarea ştiinţifică şi mai ales cercetările expozitiv-descriptive pun în evidenţă cercetătorului multe informaţii preţioase despre însuşirile şi proprietăţile fenomenului economic. la buna formulare şi verificare a legilor de mişcare a fenomenelor. dacă face predicţii despre evenimentele şi fenomenele încă necunoscute. nu se realizează de la sine.2 Elaborarea ipotezelor ştiinţifice. tot aceştia realizează şi transferul constatărilor (informaţiilor) în limbaje. adică explică o mare varietate de fapte între care nu s-a observat anterior nici o legătură. După cum menţiona K.

dar neinfirmată. realizate sau doar redactate prin ”împrumut”. realmente. pentru a putea decide asupra confirmării sau infirmării ei. sugerând ideea că este de datoria altora să verifice validitatea şi fiabilitatea lor. pentru ca viitorii cercetători să le poată evita. în cadrul căruia sunt evidenţiate problemele de cercetare şi elaborate ipotezele. Ceva mai grav stau lucrurile atunci când sunt oferite rezultate obţinute prin cercetări improvizate. Ipotezele incerte trebuie să fie comunicate pentru stimularea cercetărilor ulterioare. Pe de altă parte. cercetarea se poate fie amâna. În aceste caz. • Când ipoteza nu este nici infirmată şi nici confirmată. din care cauză se creează impresia falsă că verificarea ipotezelor este o procedură simplă. Regulile de testare a ipotezei: • o ipoteză este considerată validă. este considerată a fi numai confirmată. • Ipoteza parţial infirmată de datele empirice urmează să fie reluată în condiţii mai riguroase. se consideră adevărat rezultatul cercetării care poate fi testat conform regulilor stabilite. cercetătorul reformulează ipoteza îşi reia procesul de verificare de la început. fie cu o insuficientă pregătire şi experienţă a cercetătorului. există. Adevărul se prezintă ca o reflectare adecvată a obiectului cercetat de către subiectul cercetător prin reproducerea realităţii în forma în care ea. ipoteza este considerată infirmată. se cere admis. cauzele pot fi asociate cu insuficienţe metodologice (lipsa tehnicilor de prelucrare satisfăcătoare a informaţiei. Pe de o parte. ci posedă un caracter relativ. Unii cercetători se mulţumesc să furnizeze publicului doar rezultate obţinute. adică ceea ce nu poate fi respins şi. el poate fi cunoscut doar în anumite limite şi condiţii. dacă toate consecinţele ei sunt concordante cu toate datele şi faptele empirice observate în practică • dacă o singură consecinţă nu coincide cu faptele empirice. după cum trebuie comunicate şi ipotezele infirmate. adevărul se poate schimba sub influenţa modificării realităţii şi a creşterii capacităţilor de cunoaştere. • Ipoteza parţial verificată. Dacă nici după reformulare ipoteza nu se verifică. cercetarea ştiinţifică generează două feluri de demersuri metodologice: creatorconstructiv. care constă în testarea ipotezelor elaborate. cercetătorul trebuie să renunţe la ipoteză. lipsa procedeelor de verificare corespunzătoare) sau slaba calitate a datelor. fie abandona. realitatea fiind prea complexă pentru a putea fi percepută în totalitatea caracteristicilor şi manifestărilor sale. urmând a fi verificată mai târziu (în istoria ştiinţei sunt cunoscute ipoteze care au fost verificate după decenii sau secole de la elaborarea lor). prin urmare. În această situaţie.După formularea ipotezelor. Prin urmare. În consecinţă. cea mai mare parte a efortului de cercetare este îndreptată spre testarea lor – pentru delimitarea adevărului de fals. O ipoteză incertă nu-şi pierde atributele de ipoteză. Adevărul nu este unul universal şi absolut. însă cercetătorii preferă să nu vorbească despre propriile ipoteze infirmate. Ea rămâne în patrimoniul ştiinţei. şi criticvalorizator. ce poate fi reprezentat prin schema următoare: 3 . Avem de-a face aici fie cu o superficialitate arogantă. Adesea.

fie că nu a fost încă elaborată o metodă în cadrul căreia să poată fi găsite mijloace adecvate de a o soluţiona. cercetarea ştiinţifică nu se încheie odată cu soluţionarea problemelor de cercetare. Conţinutul demersului metodologic al cercetării ştiinţifice Pe măsura dezvoltării activităţii economice. Aceasta generează o nouă problemă ştiinţifică. Dar. De asemenea . apar noi fapte. a afirmării pe mai departe şi a consolidării ştiinţei economice. acestea fiind considerate banale sau pseudoprobleme. Ea poate conduce la eliminarea problemelor. de bază a cunoaşterii ştiinţifice.I –TI-P2 unde P1 indică problema iniţială. atât pentru progresul teoriei cât şi 4 . Popper l-a reprezentat în felul următor: P1. P2 – noua problemă generată Deci. După observarea şi cunoaşterea calităţii fenomenului. pe care K. se determină şi se cunosc dimensiunile fenomenelor economice şi structurile lor interne. Măsurarea economică reprezintă o condiţie esenţială. statistico-matematică. care nu pot fi interpretate cu ajutorul teoriei existente. cândva abandonate. care pune pe ordinea de zi o nouă ipoteză. astfel încât anumite probleme. a structurii şi însuşirilor sale definitorii începe măsurarea economică. se schimbă condiţiile de activitate şi apar noi probleme de cercetare.Cunoaşterea de fond Fapte noi Problemă de cercetare Ipoteza posibilă Testare Eşec Confirmare Aplicare Figura 1. Măsurarea ştiinţifică îndeplineşte un rol covârşitor în procesul de formulare a ipotezelor şi mai ales în acela de verificare a ipotezelor şi concluziilor ştiinţifice. o problemă fie că nu mai prezintă interes pentru o nouă generaţie de cercetători. I – ipotezele care pot servi la soluţionarea problemei P1 TI – testarea ipotezelor. întrucât activitatea economică se află în permanentă evoluţie. Ipoteza formulată şi testată asigură soluţionarea problemei. În asemenea mod începe un nou ciclu metodologic de cercetare ştiinţifică. sunt ulterior redescoperite şi chiar soluţionate. Cu ajutorul măsurării economice se realizează aprofundarea analizei economice.

realizându-se ierarhia care urmează. cu ajutorul metodelor matematice. al treilea etc. mari probleme se pun atât pentru cercetarea şi măsurarea statistică. temporal. ca şi în cercetarea şi măsurarea statică a fenomenului economic se cer luate în seamă şi bine evidenţiate proporţiile şi contribuţiile celor două laturi. • microeconomic (nivel de firmă). a) Economia. În ambele cazuri ale cercetării şi măsurării dinamice. cu toate eforturile de reflectare a calităţii. cât şi a distanţelor dintre intervale. Cu ajutorul măsurării economice se realizează analiza aprofundată. bine definită în timp şi spaţiu. Din această cauză. ◊ Tehnicile de scalare includ o serie de particularităţi aşa cum rezultă din cele de mai jos: • scala nominală .vom insista în continuare asupra câtorva aspecte deosebit de relevante. că ştiinţa economică începe de acolo de unde începe măsurarea fenomenelor economice. Indicatorul este o caracteristică sau însuşire (proprietate) exprimată numeric a unei categorii economice sau sociale. fenomenul economic în funcţie de nevoile analizei poate şi trebuie exprimat în unul.al practicii economice. b) Oricare ar fi nivelul său de agregare. definitorii pentru fenomenul măsurat. e) În construirea unor indicatori. fenomenul economic este complex şi dificil de măsurat în primul rând pentru că el se manifestă la cel puţin trei niveluri: • macroeconomic (nivel naţional şi nivel internaţional). activitatea) poate fi studiat pe orice nivel de agregare (macro. fenomenul economic (producţia. Din aceste considerente în teoria şi practica statistică-matematică de măsurare economică s-au elaborat şi alte mijloace complementare de analiză şi convertire a laturilor calitative în dimensiuni numerice cantitative cum sunt în special: tehnicile de scalare şi tehnicile de vizualizare a calităţii şi specificităţii fenomenelor economice. • măsurarea statică (în statistică şi în economie) examinează şi evaluează fenomenul economic şi conexiunile lui la un moment dat. al doilea. sistemice etc. El presupune un conţinut real şi o formă de exprimare specifică.permite clasificarea subiecţilor studiaţi în două-trei grupe în raport cu proprietatea (însuşirea) ce a fost scalată. numerică a proceselor şi fenomenelor economice. se depăşeşte stadiul cercetării ştiinţifice economice empirice.primul produs.asigură evaluarea cât mai precisă a fenomenului economic în evoluţia sa. d) Fenomenul economic static.realizează ierarhia a cinci produse de încălţăminte după un criteriu de referinţă confortul . cibernetice. dar şi pentru cercetarea şi măsurarea economică în general. esenţiale. Se poate spune deci. c) Fenomenul economic (macro. chiar şi cu o anumită exagerare.utilizează unităţi de măsură egale care fac posibilă stabilirea ordinii stărilor analizate mai înainte. • scala interval . ci şi una calitativă. • măsurarea dinamică (statistică şi economică) . • scala ordinală . mai multe sau chiar toate unităţile de măsură: • unităţi naturale • unităţi natural-convenţionale • unităţi de timp de muncă (ore) • unităţi valorice (băneşti) Se poate lesne observa că pe baza unităţilor de măsură prezentate. descriptive. mezo şi microeconomic). Pentru a înţelege cât de cât complexitatea şi dificultatea măsurării fenomenelor economice cărora trebuie să le facă faţă statistica şi în măsură mereu crescândă matematica şi alte discipline . dar fără ierarhizarea lor după intensitatea fenomenului cercetat şi fără măsurarea distanţelor care separă aceste grupe. atât cantitativă. mezo şi microeconomic) are nu numai o dimensiune numerică cantitativă. 5 . subramură şi nivel teritorial). • mezoeconomic (nivel de ramură. specifice. a raportului dintre static şi dinamic. cât şi calitativă. la un moment dat este şi prin excelenţă dinamic. calitative. procesele de agregare (însumare) conduc totuşi la “pierderea” sau subevaluarea unor aspecte particulare.

• indici. 6 . iar în cadrul analizei funcţionale abstractizarea se efectuează prin aplicarea principiului ceteris paribus. Ea se deosebeşte de metoda analitică prin două particularităţi: a. în unele domenii (economia muncii) se utilizează şi tehnica filmării sau înregistrării video. îndeosebi pentru analiza fenomenelor complexe. metoda analizei şi sintezei Analiza reprezintă o modalitate de examinare a fenomenelor şi proceselor economice prin descompunerea lor logică în componente esenţiale. 3. Metode şi procedee de analiză calitativă Redăm în cele ce urmează. a implicării statului în economie şi a funcţionării libere a pieţei. • coeficienţi de corelaţie şi regresie. • coeficienţi de elasticitate. procedeele de măsurare calitativă. capabilă să oglindească atât latura cantitativă cât şi latura calitativă. Sinteza reprezintă reunirea componentelor analizate într-un tot unitar şi prezentarea funcţionării integrale a fenomenului sau procesului economic studiat. Forma specifică a abstractizării este idealizarea – construcţia mintală a obiectelor cercetate. Alături de grafice. În cadrul acesteia se reţin componentele principale ale fenomenului şi legăturile dintre acestea. • coeficienţi de variaţie. Abstractizarea reprezintă abstragerea mentală de la unele proprietăţi şi raporturi puţin semnificative ale obiectelor cercetate în scopul evidenţierii altor proprietăţi şi raporturi semnificative. Cunoaşterea cauzală a fenomenelor economice se realizează cu ajutorul unui ansamblu de procedee de măsurare. cuantificarea influenţelor pe care le exercită asupra fenomenului economic. Abstractizarea îl ajută pe cercetător să-şi croiască drum prin multitudinea de proprietăţi şi raporturi ale obiectelor reale. Numai după aceasta se poate trece la prezentarea procedeelor cantitative care permit măsurarea. 2. Scopul analizei datelor colectate este descoperirea caracteristicilor esenţiale ale părţilor componente ale întregului. b.◊ Tehnicile de vizualizare au un rol important pentru că realizează legătura dintre o noţiune abstractă şi reprezentarea pe care o efectuează cercetătorul. toate exigenţele măsurării economice . Realitatea se caracterizează printr-o economie mixtă. în ţară şi în lume. Cuprinde obiectul cercetării în integralitatea sa. ce-i permite să descopere mai uşor esenţa şi conţinutul lor. Rezultatul procedurii de abstractizare este abstracţia ştiinţifică. diferitele elemente componente sau diverşi factori. deoarece acestea asigură cunoaşterea esenţei fenomenului. multifuncţionale foloseşte indicatori exprimaţi şi în alte unităţi de măsură. f) Măsurarea economică. pretutindeni. înainte de toate. ele redau evoluţia sau şi structura unui fenomen economic prin reprezentare grafică mult mai sugestivă decât datele oricărui tabel. • mărimi medii. Exemplu pot servi tipurile ideale de economie – economia tradiţională. abstractizarea ştiinţifică. • coeficienţi de concentrare . ceea ce facilitează desluşirea lesnicioasă a esenţei fenomenului. • parametrii ecuaţiilor estimatoare etc. de multă vreme consacrate şi larg utilizate astăzi. care diferă de cele reale. permiţînd evidenţierea contradicţiilor lui interne (dacă ele există). tehnica vizualizării include şi reprezentarea de scheme. 5. Sau construcţia ideală a lui homo economicus – egoist. cu ponderi diferite de la o ţară la alta a tradiţiei. Cu ajutorul acestor indicatori se iau în seamă în procesul de măsurare economică. În realizarea acestui scop un rol decisiv îi revine procedeul abstractizării. Permite extinderea cunoaşterii şi obţinerea de cunoştinţe noi. ca de pildă: • mărimi relative. statistico-matematică. Metodele de analiză calitativă: 1. economia centralizată şi economia descentralizată. În fine. desluşirea şi precizarea legăturilor cauzale.dispersie.

Sub aspect metodologic. Metoda deductivă se bazează pe o serie de principii. Treapta a doua o reprezintă premisele teoretice – condiţiile în care se realizează particularul. Dialectica concepe lumea ca pe un sistem complex. prin „Discurs asupra metodei pentru a ne conduce bine raţiunea şi pentru a căuta adevărul în ştiinţă” (1637). În realitate. funcţia de producţie este o axiomă. Deci. enunţul „firmele îşi maximizează profitul”. inducţia completă – este generalizarea efectuată pe baza unui număr finit de cazuri. se verifică . Dialectica este metoda care permite studierea esenţei şi legităţilor dezvoltării fenomenelor şi proceselor economice. Fundamentul logic al demonstraţiei îl formează legile logicii formale: a. ii. Deducerea de la general la particular presupune demonstrarea – argumentarea veridicităţii unui raţionament prin intermediul altuia. Spre deosebire de ipoteze. Legea raţiunii suficiente Nerespectarea în procesul de cercetare a legilor logicii formale conduce la comiterea erorilor logice. teoriile deja descoperite se aplică la analiza faptelor. De exemplu. concluzia rezultată fiind extinsă asupra tuturor cazurilor. exprimate concret în timp şi spaţiu. ci şi la anumite norme etice de comportament.raţional. se conchide (generalizează) că toţi locuitorii manifestă cerere faţă de acest bun. Legea identităţii (A=A) b. În cazul inducţiei complete. indivizii se orientează nu doar la interesele proprii. De formaţie matematician. prin deducţie. Dacă se constată că fiecare familie din localitatea dată este posesoarea unui climatizor. inducţia incompletă – este un raţionament bazat pe studiul unui număr redus de cazuri din cîte cuprinde o clasă de obiecte şi fenomene economice. care acoperă integral categoria respectivă de fapte sau obiecte. avem numărul locuitorilor dintr-o localitate aridă şi numărul de climatizoare utilizate. metoda dialectică a fost aplicată la sfera economică de către K. se deosebesc: a. dacă fiecare posedă climatizor. cît ţi prin asimetria informaţională. adevărat prin definiţie. Exemplu servesc axiomele comportamentului în abordarea ordinalistă – axioma ierarhizării . şi-a propus să găsească o metodă care să combine avantajele logicii. Esenţei şi manifestării. raţionalitatea este limitată atît prin capacitatea creierului uman şi a cunoştinţelor acumulate. iar funcţia Kobb-Duglas – o premisă. în care fenomenele şi procesele economice se află în interdependenţă şi interacţiune. a tranzitivităţii şi a non-saţietăţii. Iniţial. Conţinutului şi formei. b. metoda deducţiei Un aport considerabil la formarea metodei deductive îi aparţine lui R. 7 . 3.Kant şi G. metoda inducţiei Metoda inducţivă presupune elaborarea generalităţilor din faptele analizate i sintetizate. el. Ea cuprinde teza – enunţ care merită a fi demonstrat şi argumentul – raţionamentul prin care este demonstrată teza. familie cu familie. 5. Deducţia este o metodă de demonstrare. ea porneşte de la noţiunile şi propoziţiile ale căror sens este evident . şi care se numesc axiome. Legea contradicţiei (A^Ā) c.raţionare de la generalităţi la particular. adică modul de raţionare de la particular la general. metoda dialectică Elaborată în cadrul filosofiei clasice germane de către J. la prevederile legislaţiei în vigoare. geometriei şi ale algebrei. ele nu sunt direct testabile. eliminînd dazavantajele lor. Astfel. fiind studiate sub aspectul: i. cînd concluzia despre un element al muţimii se face pe baza cunoaşterii trăsăturilor acestei mulţimi. Legea terţului exclus (AUĀ) d. care posedă totalitatea informaţiilor necesare luării deciziilor.Hegel. Marx. 4. Decalajul exagerat dintre teorie şi faptele reale conduce la dogmatism. practic. sub forma fenomenelor şi proceselor reale. Descartes. numeroase sau chiar infinite.

Necesarului şi eventualului. Posibilului şi realului. metoda istorică Metoda istorică reprezintă metoda bazată pe studierea proceselor economice în consecutivitatea lor cronologică. Ea concepe mişcarea ca o autodezvoltare. Interese economice globale. Dialectica presupune că fenomenele şi procesele economice se află în continuă mişcare. constante şi repetabile de dependenţă cauzală între procesele şi fenomenele economice. adică încep să acţioneze în anumite condiţii şi încetează a mai acţiona.M. Keynes. Problemele metodologice care apar în acest cadru sunt: Alegerea clasificării şcolilor şi doctrinelor economice Determinarea aportului reprezentanţilor diferitelor şcoli la dezvoltarea gîndirii economice Modelul de cercetare şi expunere a ideilor din cadrul istoriei gîndirii economice 7. natura elementelor lor componente şi de relaţiile dintre ele. metoda sistemică Metoda sistemică este metoda de cercetare a obiectelor organizate complex. din care motiv se preferă tot mai mult noţiunea de „legitate” şi nu „lege”. ca un proces în cadrul căruia acumulările cantitative lente duc la salturi calitative bruşte. adică la apariţia unor însuşiri integrative. Dialectica presupune că cercetarea economică trebuie să se orienteze la interesele subiecţilor economici. În acelaşi sens. f. în cunoaşterea esenţei oricărui proces sau fenomen economic. principiile şi legile caracteristice sistemelor în general. Singularului şi generalului. se operează cu legi ale dezvoltării economice. obiectivă între două procese sau fenomene (două sisteme) sau două elemente care se succed. dacă aceste condiţii dispar. în calitate de efect. sau investigaţiile în cadrul istoriei gîndirii economice. În cadrul metodei dialectice. adică se impun ca tendinţe dominante. posedă un caracter stocastic. 6. Se consideră că ele: posedă un caracter obiectiv. în dezvoltarea haotică şi spontană. iv. fără a fi determinante pentru apariţia unui efect sunt însă indispensabile pentru realizarea 8 . După cum menţiona J. Interese economice internaţional-regionale. Prin sistem se înţelege un ansamblu de elemente a căror legătură (interacţiune) duce la apariţia unor proprietăţi definitorii specifice. c. „economistul trebuie să studieze prezentul prin lumina trecutului. Interese economice locale. Ea este un cadru teoretic capabil să explice modul cum se produc procesele şi fenomenele studiate . care formează un megasistem alcătuit din: b. al nevoii abordării sistemice a fenomenelor economice. Sursa permanentă a mişcării o constitue contradicţia. Relaţia cauzală . Din varietatea de conexiuni specifice fenomenului economic legătura cauzală are de departe rolul cel mai important în descoperirea mecanismului ascuns. trebuie arătat că teoria generală a sistemelor este o formă a cunoaşterii ştiinţifice care studiază proprietăţile. posedă un caracter relativ.iii. v. existînd independent de voinţa oamenilor. unul în calitate de cauză provocând pe celălalt. g. Interese economice naţionale. Relaţia de condiţionare este o relaţie conform căreia prezenţa sau înlăturarea anumitor factori. concepute ca relaţii esenţiale.aşa cum decurge din caracteristicile sistemelor înainte relevate . d. Utilizarea metodei istorice în cercetarea economică este cunoaşterea acumulării cunoştinţelor în cadrul ştiinţei economice. Relaţiile de cauzalitate sunt foarte complexe. unitatea şi lupta contariilor. pentru a-şi închipui viitorul”. Interese economice individuale.este o legătură temporală. Interese economice de grup. e. frecvent îmbrăcând şi alte forme cum sunt: relaţii de condiţionare şi relaţii de interdependenţă etc. indiferent de varietatea. pe care nu le posedă părţile constitutive ale ansamblului.

procesului. Ea constă în precizarea cu rigoare a poziţiei pe care urmează să o ocupe. b)stabilirea relaţiilor funcţionale. Această operaţiune . variabilele identificate şi 9 . efectul poate avea un rol activ asupra cauzei care l-a generat. Astfel.. într-o relaţie funcţională. în procesul mişcării realităţii cauza şi efectul îşi pot schimba locul şi rolul. chiar dacă cele două variabile (şi cauza şi efectul) includ variaţii de nivel. Pentru simplificare. În al doilea rând cercetătorul trebuie să observe dacă relaţia de concomitenţă sau de asociere dintre cele două variabile nu este o simplă prezenţă (sau întâmplătoare) sau include şi variaţii ale nivelelor celor două variabile (şi variabila-cauză şi variabila-efect). El include.xi. în al cincilea rând. respectiv. din cele arătate. Procesul de cunoaştere a cauzalităţii este o cunoaştere prin abstractizare deoarece din multitudinea de cauze şi condiţii numai unele se dovedesc necesare şi suficiente pentru explicarea sau producerea efectului. Acţiunea unei cauze se manifestă întotdeauna în anumite condiţii care influenţează corelaţia cauză-efect. că studiul cauzalităţii este un pas important în formularea ipotezei. respectiv a efectului. Şi în fine. Cauzalitatea poate îmbrăca o forma simplă.. Pentru a da un răspuns. relaţia este considerată de tip determinist. influenţând-o.este o situaţie foarte frecventă în rândul fenomenelor economice vom putea introduce. în al patrulea rând să se observe dacă variaţia factoruluicauză precede cu adevărat variaţia factorului-efect. grăbind sau încetinind. suficiente etc.. întâmplătoare.influenţa altor factori . astfel că relaţia devine multifactorial alcătuită y = f(x1. în esenţă două momente decisive: a) identificatrea variabilelor-factori.. alături de cele două variabile (A-cauză şi B-efect) un număr nelimitat de alţi factori. De menţionat este şi faptul că odată apărut.intervine numai după ce s-a constatat că între două sau mai multe variabile există legături cauzale.. în cunoaşterea esenţei fenomenului economic. Vom observa că. dar şi reciproca este valabilă. în acest caz fenomenul y este de tip probabilistic deoarece variabila x este aici o condiţie necesară dar insuficientă pentru generarea efectului y. Identificarea variabilelor-factori are menirea să precizeze variabilele atât sub aspect nominal. În al treilea rând. cauză-efect. statice. Se înţelege. mai ales sub aspectul nivelului de variaţie al fiecăruia (cauză şi efect) nu există şi influenţe ale altor factori-cauză care generează variaţia efectului. cel de-al treilea factor. de cele mai multe ori un fenomen y este determinat de un ansamblu de factori (xi). trebuie observat dacă această relaŃie de succesiune. C.. fie de variabile neluate explicit în seamă în studiul fenomenului respectiv. In economie însă. cum ar fi variabile-cauză (endogene. alături de A şi B vom introduce doar unul singur. acestea nu pot conduce neapărat la concluzia unei relaţii cauzale reale întrucât este posibil ca variaţia acestora să fie influenţată fie de factori-cauze aleatorii.xn). stimulând sau frânând apariţia unui anumit efect. Susţinând acţiunea cauzei. Relaţia de interdependenţă este o altă formă a legăturii cauzale când un proces sau fenomen (cauză) determină pe altul (efect). condiţia îşi pune pecetea pe manifestarea ei individuală. x2. dinamice etc. un singur factor fiind suficient pentru producerea fenomenului. În procesul de identificare a variabilelor este necesar să se obţină în primul rând informaţii asupra măsurii în care variabila-cauză (condiţie) este sau nu concomitentă cu variabila-efect. este necesar.fundamentală în orice domeniu al ştiinţei .) cât şi variabile-condiţii cum sunt condiţiile necesare. Cum această alternativă . poate interveni în mai multe feluri asupra relaţiei A – B. Stabilirea de relaţii funcţionale între variabile. atunci când efectul (y) este determinat de o singură cauză-factor (x). a. b. Studiul cauzalităţii este însă un proces extrem de complex şi de dificil. conform funcţiei y = f(x). a mecanismelor lui ascunse. cât şi sub aspectele lor calitative. exogene. ceea ce într-un sistem apare ca efect poate deveni cauză în alt sistem şi invers..

Întreaga gamă de metode. cu alte fenomene economice.Deci A este cauza fenomenului cercetat –a. • conceperea şi construirea de modele economice care să expliciteze şi să reprezinte cât mai corect fenomenul economic studiat. iar în al doilea el nu apare.a (2) B C . variat de metode. dacă prezenta cauză. de calcul şi analiză. deoarece fenomenele economice sunt determinate multifactorial. tehnici şi instrumente de cercetare trebuie să se adecveze întotdeauna în raport cu particularităţile şi cerinţele concrete ale fenomenului economic cercetat. dar şi din caracterul imperfect sau parţial util al oricărei metode de cercetare. primul el apare. Procedeele de măsurare economică calitativă vizează. probabil.a (3) A F G . respectiv care variabile sunt independente (xi) şi care variabilă este dependentă (y). posedă un comportament raţional. conform schemei: Complexe factoriale fenomenului cercetat: (1) A B C – a (2) A D E . în principal: • relevarea şi precizarea elementelor şi factorilor care explică fenomenul sau procesul economic studiat. indiferent de particularităţile lor. Procedeele de analiză calitativă a metodei inducţiei. procedeul concordanţei se manifestă în faptul că toate categoriile de agenţi economici. este prezent şi efectul . c) Procedeul combinat (al concordanţei şi al diferenţei) 10 . se poate considera că acest factor este. restul fiind păstraţi constanţi. • precizarea relaţiilor de condiţionare dintre elementele (factorii) interni fenomenului şi cei din mediul extern al acestuia. b) Procedeul (metoda) diferenţei Este utilizat pentru separarea influenţei factorului considerat a fi cauză a fenomenului cercetat. Regula procedeului: dacă două complexe cauzale diferă doar printr-un singur factor. interacţionează în virtutea unei cauze comune – maximizarea rezultatelor. În economie. Regula procedeului: dacă în toate complexele cauzale există un singur factor care se repetă. Această exigenţă rezultă nu numai din complexitatea fenomenelor economice cercetate. şi este de mare însemnătate separarea influenţei fiecărui factor. Faptul este pe deplin explicabil dacă ţinem seama că în practică una şi aceeaşi variabilă poate ocupa într-un sistem o poziţie de variabilă independentă.anterior analizate: care variabile sunt factori-cauze şi care variabilă este efectul. conform schemei: (1) A B C . iar într-un alt sistem studiat ocupă poziţia de variabilă dependentă. Această problemă este însă cât se poate de dificilă. de formulare a ipotezelor şi de explicare cauzală (factorială) elaborate de John Stuart Mill (1806-1873) şi utilizate şi astăzi sunt următoarele : a) Procedeul (metoda) concordanţei Se postulează că. astfel că.a Deci A este cauza fenomenului cercetat – a. Acest procedeu este frecvent utilizat în cercetările economice. Explicarea fenomenului economic se realizează cu un ansamblu foarte complex. necesitând o analiză specială. tehnici şi instrumente. cauza fenomenului. mijloace. atunci acest factor constant este cauza fenomenului cercetat (efectul). • evidenţierea clară a relaţiilor de condiţionare dintre fiecare element (factor) şi fenomenul sau procesul cercetat.

conform schemei: A. cauza fenomenului cercetat. rezultative (y). conchidem că între ele există şi alte asemănări de conţinut. pe de altă parte. se conchide că aceasta este cauza fenomenului cercetat. Astfel. este cauza sau. În vederea separării influenţei fiecărui factor . C -abc Deci A este cauza fenomenului cercetat – a. care deosebeşte cele două grupuri de complexe. se obţine influenţa preţurilor de vînzare a producţiei. Dacă se constată că fenomenul cercetat variază în acelaş sens cu factorul de influenţă . pe de o parte. Metode şi procedee de măsurare cantitativă Metodele cantitative se aleg întotdeauna de cercetător în funcţie de obiectivele studiului şi de natura relaţiilor de condiţionare dintre factori. unei variaţii anume a factorului x îi corespunde o valoare anume a variabilei efect. cum sunt: 11 . din concordanţa anumitor caracteristici a două fenomene. • relaţii de tip stochastic. un factor pe care alte două sau mai multw complexe nu-l includ. putem afla reziduul efectului.obiectivul esenţial al măsurării economice cantitative . B. astfel. acesta fiind o cauză a fenomenului cercetat. şi dintre aceştia şi fenomenul studiat. Relaţiile de tip determinist reprezintă o dependenţă a unui fenomen economic (y) de un alt fenomen economic (x). d) Procedeul variaţiilor concomitente Se aplică cînd într-un complex cauzal un factor variază odată cu fenomenul cercetat.se pot folosi diverse metode care se aleg în dependenţă de forma funcţiei şi relaţiile dintre factori. conform schemei: (1) A B C a (2) A D E a (3) A F G a (1) B C (2) D E (3) F G Deci A este cauza fenomenului cercetat – a. conform schemei: (1) A1 B C D a1 (2) A2 D E D a2 (3) A3 F G D a3 Deci A este cauza fenomenului cercetat – a. dacă din sporul profitului scoatem influenţele cunoscute (a volumul producţiei. structurii producţiei şi a costului pe unitatea de produs). f) Procedeul interferenţei prin analogie Se utilizează în azul cînd. Relaţiile de tip stochastic au drept caracteristică faptul că fiecărei valori a factorului determinant (x) îi corespund mai multe valori probabile ale variabilei dependente (y). cum am văzut. Variabilele oricărui model reprezintă relaţii de două feluri: • relaţii de tip determinist. Aprofundarea naturii fenomenelor economice necesită şi utilizarea altor metode de analiză. fiecare în parte.Dacă două sau mai multe complexe cauzale includ. cum sunt: a) Procedeul diviziunii şi descompunerii rezultatelor b) Procedeul de grupare c) Procedeul comparaţiei 5. cel puţin parţial. se conchide că factorul. e) Procedeul soldului sau rămăşiţei Dacă o parte a fenomenului cercetat este determinat de anumiţi factori cunoscuţi şi aceştia se scad. 4.

I Metoda seriilor paralele constă în aşezarea a două serii în paralel. direcţia şi intensitatea ei. În funcţie de semnul coeficientului de regresie este apreciat tipul legăturii: • În cazul legăturii directe. y y x x Dacă legătura dintre variabile este de o însemnătate mai mică. dacă 12 . Dacă numărul şi amplitudinea variaţiei lor este mai mare. II Metoda grupărilor. fiecărei valori a variabilei x îi va corespunde o singură valoare a variabilei y. se recurge la metoda grupărilor. IV Metoda regresiei presupune evaluarea modificării variabilei rezultative (y) ca urmare a modificării variabilei sau variabilelor factoriale (x). y y x x Metodele prezentate de studiere a legăturilor dintre fenomenele economice au ca deficienţă faptul că. În funcţie de numărul factorilor care influenţează variabila rezultativă. • În cazul legăturii inverse. Acest inconvenient este eliminat prin utilizarea metodei regresiei şi corelaţiei. III Legătura dintre caracteristica factorială şi cea rezultativă poate fi stabilită şi cu ajutorul metodei grafice. utilizînd două sau mai multe variabilele independente. expresia grafică va fi reprezentată printun nor de puncte dispersate aleatoriu în plan. În cazul lipsei legăturii dintre aceste două variabile. deşi permit constatarea legăturilor şi a caracterului lor. stocastica. • În cazul în care b=0. se deosebesc:  Regresia unifactorială.  Regresia multifactorială. dacă funcţia include un factor – unul dintre modelele cel mai frecvent utilizate pentru explicarea comportamentului unei variabile dependente de o singură variabilă independentă este regresia simplă liniară exprimată prin funcţia Yx=a+bx Coeficientul „b” denumit coeficient de regresie. Legătura este cu aît mai mare cu cît raza elipsei este mai mică. se apreciază că variabilele x şi y sunt independente. Astfel. Prin compararea lor se poate stabili existenţa sau inexistenţa legăturii dintre ele şi direcţia acetei legături. b<0. Studiul legăturii se realizează după ce unităţile colectivităţii se grupează în funcţie de caracteristicii factoriale cu aceea a caracteristicii rezultative se pot aproxima caracterul legăturii. în ordinea crescătoare sau descrescătoare a caracteristicii factoriale. dacă funcţia include mai mulţi factori – regresia multiplă liniară extinde analiza regresiei. y x În cazul legăturii liniare. arată măsura în care variază variabila dependentă în cazul în care variabila independentă se modifică cu o unitate. mulţimea de puncte formează un nor în formă de elipsă. b>0. Caracteristica factorială (x) se trece pe abcisă. iar valorile caracteristicii rezultative (y) – pe ordonată. nu o pot măsura printr-un indicator sintetic. Seriile paralele se folosesc numai în cazul unui număr mic de unităţi observate.

Astăzi nu se poate concepe progresul cercetării ştiinţei economice. fără model şi modelare. prin scara şi complexitatea lor. Cu ajutorul diferitelor tipuri de modele. modelele se împart în patru categorii principale. Modelul nu este o descriere a realităţii nici atunci când îmbracă o formă literară. atât de necesară când nu există altă posibilitate de exprimare mai veridică. în corpul modelului se redau doar elementele esenţiale ale procesului sau fenomenului economic. cantitativă de analiză a datelor. Este foarte greu să surprinzi în raţionamentul curent totalitatea interdependenţelor care au loc în sistemul economic dat”. lege sau teorie). 13 . Metoda substituirilor în lanţ b.5 Model econometric – instrument de analiză calitativă şi cantitativă Modelul econometric este un instrument de analiză calitativă şi cantitativă a fenomenelor economice.luăm în considerare o variabilă dependentă (y) şi două variabilele independente (x1 şi x2). modelul este un ansamblu de ecuaţii care prezintă un sistem economic într-o formă abstractă şi simplificată. • Stabilirea unei legături între cercetarea empirică. care cunosc o foarte largă recunoaştere şi extindere. definit de Mircea Maliţa în trăsăturile sale cele mai caracteristice. a. depăşesc capacitatea de cuprindere a intuiţiei sau a logicii discursive cu care stăpânim fenomenologia vecinătăţilor noastre imediate. Cercetările operaţionale 5. tehnicile şi instrumentele analizei economice. pe măsura creşterii gradului său de abstractizare. să reprezinte realitatea cât mai veridic posibil. • Modelul de tip index. De aceea este cât se poate de înţeles şi nevoia învăţării construirii de modele. Deci el nu este în mod necesar alcătuit din ecuaţii. Sub acest aspect. în model se reţin doar mecanismele şi interacţiunile cele mai ascunse ale realităţii. metoda statistică. dar şi al calităţii deciziei actului practic de conducere economică. • Modelul simbol (tip ipoteză. util atât teoriei cât şi practicii economice. În funcţie de nivelul de abstractizare şi generalizare la care se ţinteşte. artificială care încearcă. permite : • Verificarea ipotezelor de cercetare înaintate. legată de interpretarea lor. El este o reprezentare abstractă şi simplificată a realităţii. Evident este un instrument mult evoluat. cu grade diferite de abstractizare şi simplificare se poate şi trebuie studiat unul şi acelaşi fenomen pentru a realiza cea mai corectă şi completă imagine asupra realităţii. este nevoie sau este posibil. • Transformarea fenomenelor şi proceselor economice din format calitativ în format cantitativ. • Modelul imitativ al realităţii (denumit şi iconic). prin analogie. modelul de regresie multiplă liniară va fi: Y=a+b1x1 + b2x2 În conluzie. Modelul este o construcţie umană. şi cercetarea teoretică. este “un instrument ştiinţific pentru reprezentarea unor realităţi care. Metoda balanţieră c. folosind mai ales pentru a evidenţia cele mai profunde înlănţuiri şi interdependenţe ale lui cu alte procese şi fenomene economice. Metoda corelaţiei d. el se întemeiază pe un sistem cu conexiune inversă (autoreglare). • Modelul cibernetic include gradul cel mai înalt de abstractizare. Modelul. Astăzi însă construcţia de modele apelează frecvent la formalizări matematice. Modelele au pătruns în mai toate sferele economiei astfel că în prezent reprezintă un spectru larg în continuă şi rapidă extindere şi diversificare. cel mai modern dintre toate metodele. legată de colectarea datelor.

Verificarea ipotezelor şi fundamentarea concluziilor ştiinţifice reprezintă a treia componentă a explicării fenomenului economic. o sită multietajată. Dacă din această confruntare faptele empirice arată compatibilitatea cu teoria rezultată din ipoteză ajungem la concluzia că ipoteza nu este infirmată şi deci la acceptarea ei (provizorie). Rezultatele teoretice. implică reluarea procesului de cercetare de la început până când ipoteza se formulează în aşa fel încât dezvoltă o nouă teorie. 5. În realizarea verificării ipotezelor şi concluziilor ştiinţifice se utilizează un sistem relativ variat de metode. Fără să respingă metoda experimentală. după care urmează fie respingerea ei. în economie clauza “ceteris paribus” (celelalte condiţii rămân constante) nu poate fi aplicată în procesul de izolare pentru că mediul înconjurător nu este stabil. izolând fenomenul obeservat (eprubeta) de mediul exterior pentru ca să se determine succesiv numai influenţa (câte) uneia dintre variabilele independente asupra variabilei dependente.teoria. • confruntarea teoriei (implicaţii. Acest conţinut complex al procesului de verificare a ipotezei şi a concluziilor ştiinţifice poate fi acum prezentat ca un complex de mai multe operaţii. care se vrea cât mai deasă posibil. dar chiar şi atunci când verificarea practică se întemeiază pe date de observaţii faptice deoarece acestea sunt situate în epoci şi medii diferite. dacă în alte domenii cercetătorul îşi defineşte riguros condiţiile. Dintre aceste aspecte şi particularităţi reţinem: • economistul. Un alt cunoscut economist american Paul Samuelson pare chiar mai tranşant: “Noi nu putem realiza experienţe controlate ale chimistului sau biologului. Economia este în mod esenţial o ştiinţă morală". Un alt punct de vedere oarecum categoric. 14 . cunoscuta economistă engleză Joan Robinson apreciază totuşi că “economiştii nu pot să utilizeze experimentarea. în care se afirmă că “nu există nici un laborator în care economistul să poată să-şi testeze ipotezele lui. este subliniat în Enciclopedia Britanică (1941). Fundamentarea concluziilor ştiinţifice economice. indstrumente etc. ceea ce evident. În al doilea rând. dintre care menţionăm: • evidenţierea rezultatelor ipotezei . noi trebuie în mare măsură să ne mulţumim să observăm”. consecinţe) cu faptele empirice observate.Aprecierea măsurii în care modelul utilizat reflectă în mod adecvat şi îndeajuns fenomenul sau procesul economic se poate realiza numai în condiţiile constatării unui izomorfism (=identităţi) între structura modelului (între structura teoriei formalizate în model) şi structura fenomenului economic supus modelării. reformularea ei. G.6 Procedee empirice şi teoretice de verificare a ipotezelor. • testarea trăiniciei relaţiilor dintre fenomenul economic real (empiric) şi ipoteză. fie modificarea. Ca astronomul sau meteorologul. • economistul are mari greutăţi în izolarea variabilelor explicative nu numai în cazul experimentului. autorul citat consideră că un astfel de test trebuie să se limiteze la observaţii asupra faptelor economice concrete petrecute. Frois. unele derivă din însuşi conţinutul concret al ştiinţei economice. implicaţiile sau consecinţele acesteia. ei trebuie să facă apel la rezultate istorice”. ipoteza se infirmă. tehnici. Excluzând posibilitatea acestui experiment. în confruntarea cu faptele empirice observate reprezintă punctul de pornire şi esenţa procesului de verificare a ipotezei şi a concluziilor ştiinţifice. A. adică implicaţiile şi consecinţele ipotezei. Verificarea ipotezelor şi a concluziilor ştiinţifice reprezintă deci o etapă complexă. corespunzătoare cu realitatea. teoria pe care aceasta a generat-o. Atitudini de respingere a experimentului şi de îndoială faţă de alte modalităţi de verificare a ipotezelor şi concluziilor ştiinţifice sunt alimentate de diferite aspecte şi particularităţi care. ca modalitate de verificare a ipotezelor şi concluziilor ştiinţifice. Dacă apar dezacorduri esenţiale între teorie şi faptele empirice. motivat printr-o particularitate a ştiinţei economice. aşa cum arată prof. nu poate mări cantitatea de monedă în circulaţie pentru a demonstra rolul factorului monetarist asupra inflaţiei.

variatele forme de experiment existente se definesc ca o intervenţie controlată. dezvăluirea unor aspecte analoge. în următorii 15 ani el a început să fie utilizat în proporţii crescânde. • verificarea ipotezelor. este astăzi principalul procedeu de verificare a ipotezelor şi de fundamentare a concluziilor ştiinţifice. Astfel. favorabile experimentului subliniind chiar caracterul indispensabil al acestuia în ştiinţa şi practica economică. Dincolo de particularităţile distinctive. • estimarea parametrilor legăturilor. pe de o parte. Există economişti care subliniază cu claritate caracterul indispensabil al experimentului.şi altele ca unităţi de control al experimentului care servesc pentru compararea acţiunii variabilelor independente asupra variabilelor dependente. Experimentarea cu ajutorul simulării dezvăluie informaţii preţioase despre starea sistemului studiat. comportarea fenomenului sau procesului economic. Simularea. John Stuart Mill. în vederea desfăşurării experimentului pe aceste modele. afirmă că “literatura contemporană ne oferă numeroase exemple de aberaţii care pot fi comise încă de când se neglijează principiul esenţial că o teorie nu valorează decât în măsura în care ea este de acord cu faptele observate şi că singura sursă de adevăr este experienţa.În fine.unele ca unităţi de experimentare propriu-zisă. prin diversificarea puternică pe care a cunoscut-o experimentul. toţi ceilalţi factori independenţi. interdependenţa dintre variate componente şi paliere. cum sunt: • determinarea formei de legătură dintre variabile. în opinia multor economişti. sunt de reţinut: a. Literatura economică de specialitate consemnează şi puncte de vedere contradictorii. 15 . cât mai ales din unele neînţelegeri şi maniere de valorificare a experimentului. Dintre aceste puncte de vedere. c. în condiţii reale sau create de cercetător. Simularea oferă posibilitatea realizării unor obiective de bază ale cercetării ştiinţifice. izolarea variabilelor pentru verificarea ipotezelor în economie este foarte dificilă şi datorită complexităţii fenomenului economic. Supunerea datelor experimentului este regula de aur care domină orice disciplină ştiinţifică . prin care se măsoară acţiunea variabilelor independente (alese pentru experiment) asupra variabilei dependente. Simularea presupune construirea de modele de fenomene economice analoage. Experimentul. iar pe de altă parte. cunoscutul economist francez Maurice Allais.. capătă valenţe specifice de experiment dirijat. legităţile de dezvoltare ale fenomenului etc. Progresul absolut şi relativ se explică. în ciuda criticilor care continuă să i se adreseze. prin creşterea fără precedent a posibilităţilor de calcul electronic şi a tehnicilor de modelare a fenomenelor economice. asupra cărora se aplică tratamentul experimental arătat mai sus .. Dacă în anii ’60 experimentului nu i se acorda practic nici o şansă de extindere. laureat al Premiului Nobel. fără ca asupra acestora să se exercite şi acţiunea altor variabile independente . neluaţi în seamă în experiment (în ipoteză) sunt ţinuţi sub control. în locul fenomenului practic real. interdependente ale unui agent economic cu alţi agenţi arată că avem de a face cu “pluralitatea de cauze şi interdependenţa efectelor”. • stabilirea nivelurilor optime ale variabilelor supuse controlului. modul de funcţionare. referindu-se la acţiunile combinate. Mai mult. • comportamentul unui model în raport cu variaţia unor factori.” Experimentul. b. Realizarea experimentului implică şi recurgerea la alegerea unor unităţi de observare . constanţi. Opinii conform cărora criticile care se adresează experimentului provin nu atât din neajunsurile experimentului ca atare. în economie este greu ca un fenomen să fie influenţat de un singur factor. împletind metode şi tehnici riguroase cu procedee şi tehnici empirice de analiză. se bucură astăzi de o mai largă recunoaştere. • testarea diferitelor căi de acţiune practică. a concluziilor care se degajă din promovarea acestuia.

Din această confruntare a ipotezei cu faptele observate ale practicii se pot formula următoarele situaţii privind valoarea demersurilor realizate de-a lungul etapei de cercetare ştiinţifică propriu-zise: • o ipoteză este considerată verificată dacă toate consecinţele ei sunt concordante cu toate datele şi faptele empirice observate în practică. Concluzia ştiinţifică este rezultatul ultim. Până în acel moment. cu scopul de a formula decizii de politică economică. de eficienţă economică. cauzele pot fi legate de insuficienţe metodologice sau de slabă calitate a datelor. se cer studiate şi verificate. printr-un singur experiment. cercetătorul reformulează ipoteza şi reia procesul de verificare de la capăt. fie abandona. strategii la nivel de firmă.Apariţia tehnicii electronice de calcul a dat o mare extindere cercetării ştiinţifice cu ajutorul simulării şi anume: în cercetarea fundamentală şi aplicativă. se reliefează concordanţa sau discordanţa dintre ipoteză şi practică. În anumite scenarii. cu privire la resurse naturale. Nicolae N. energetice. respectiv când între ipoteze se face loc factorului subiectiv al deciziei. În urma verificării ipotezelor ştiinţifice. • când ipoteza nu este nici infirmată şi nici confirmată. legi. zonă teritorială. • confruntarea consecinţelor ipotezelor cu faptele empirice. În această situaţie. în ciuda criticilor care se fac încă şi astăzi experimentului. ci prin repetarea în mai multe unităţi. toate consecinţele care rezultă din această împrejurare . cercetătorul va trebui totodată să formuleze observaţii şi 16 . în plan naţional şi mondial. se realizează trei paşi importanţi în direcţia elaborării şi fundamentării concluziilor ştiinţifice şi anume: • se evidenţiază consecinţele ipotezelor care urmează să devină principii. Scenariul este o proiecţie a evoluţiei unui proces sau fenomen economic. mediul ambiant etc. un alt procedeu de verificare a ipotezelor şi concluziilor ştiinţifice. Prof. ipoteza verificată se transformă în teză. realizarea de prognoze şi strategii optime de organizare şi de decizie etc. • relaţiile dintre ipoteze şi faptele empirice ca expresie a realităţii practice. adeseori pe bază de serii de date lungi şi de bună calitate. subliniază că “Practica arată că experimentele sunt posibile şi au o mare valoare cognitivă. demografice. calitatea lui este dependentă de trei factori decisivi: realismul premiselor. • ipotezele incerte rămân în patrimoniul ştiinţei până se întrunesc toate condiţiile obiective şi subiective pentru verificarea lor. Pe baza acestor trei momente. Scenariul. final al cercetării unui fenomen economic. Constantinescu. pornind de la premise extrase din realitate şi de la una sau mai multe ipoteze succesive de comportament al diferiţilor factori sau agenţi. • orice ipoteză care nu a fost infirmată se consideră acceptată (provizoriu) până la apariţia de fapte care să o repună în discuţie. Fundamentarea concluziei trebuie să satisfacă exigenţe multiple: de logică. teorie ştiinţifică şi soluţie practică. adică ipotezele luate în considerare în vederea testării şi rigoarea legăturilor cauzale. cercetătorul trebuie să renunţe la ipoteză. orice concluzie ştiinţifică trebuie să fie coerentă întregului sistem de concluzii ştiinţifice care alcătuiesc teoria economică. de interes practic. se poate observa ce modificări specifice determină”. în aceste cazuri cercetarea se poate fie amâna. • verificarea unei ipoteze nu se face printr-o simplă şi rapidă confruntare cu datele empirice. ramură. teorii sau soluţii practice. este o variantă a modelării statistico-matematice. lege. Şi extensiunea largă a scenariului se întemeiază pe progresul spectaculos al tehnicii electronice de calcul. rând pe rând. Validitatea scenariului. producerea de informaţii cu privire la viitor. factorii de comportament. • dacă o singură consecinţă nu coincide cu faptele empirice. ipoteza este considerată ca infirmată. • o ipoteză doar parţial infirmată de datele empirice urmează să fie reluată în condiţii mai riguroase pentru a putea decide asupra verificării sau infirmării ei. întrucât prin introducerea intenţionată a unor factori în procesul economic. dacă nici după reformulare ipoteza nu se verifică.

să indice direcţii şi chiar teme de cercetare indispensabile progresului continuu al ştiinţei şi practicii economice. 17 .critici pentru diverse aspecte ale teoriei şi practicii economice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->