Sunteți pe pagina 1din 22

conf.univ.

TAMARA BRSANU - doctor n psihologie -

BAZELE DEFECTOLOGIEI - sintez -

Capitolul I

Abordri teoretice ale procesului de dezvoltare a copilului cu diverse deficien e


Conceptul de dezvoltare psihic definete o serie de etape prin care trece fiin a vie spre a-i atinge deplina realizare de sine. Acest proces complex genereaz forme noi de func ionare cognitiv, afectiv, volitiv n plan pedagogic, de formare-dezvoltare a personalit ii elevului, care se realizeaz la mai multe niveluri. a) La nivel biologic dezvoltarea vizeaz creterea i maturizarea fizic, morfologic i biochimic a organismului. b) La nivel psihic dezvoltarea vizeaz evolu ia ascendent a diferitelor procese, func ii i nsuiri psihice, avnd sensul de apari ie, instalare i perfec ionare continu. c) La nivel social dezvoltarea vizeaz mecanismul de socializare care asigur reglarea autoreglarea conduitei omului n conformitate cu un ansamblu de norme sociale (civice, pedagogice, politice, juridice, religioase, profesionale, comunitare). Dinamica dezvoltrii psihice este determinat de interac iunea a trei factori. Ereditatea se exprim printr-un ansamblu de gene care concentreaz numeroase informa ii transmise prin mecanisme genetice, fiziologice, anatomice de la naintai la urmai, de la prin i la copii i constituie conceptul de genotip. Mediul reprezint ansamblul factorilor naturali i sociali, materiali i spirituali, care condi ioneaz n mod organizat sau spontan dezvoltarea psihosocial a personalit ii umane. Din punctul de vedere al con inutului, n ac iunile i influen ele mediului se pot distinge mai multe planuri: a. mediul natural geografic (clima, relieful); b. mediul social: familial, colar, comunitar (grup de prieteni), profesional, reziden ial. Educa ia reprezint totalitatea metodelor, procedeelor i msurilor fundamentate tiin ific i utilizate contient n vederea structurrii omului n concep ia cu idealul societ ii i epocii date. Educa ia poart un caracter contient al ac iunilor educative integrate n activitatea de formare-dezvoltare a personalit ii Conceptul stadialit ii psihosociale presupune cunoaterea integrat a personalit ii copilului la nivel general, particular i individual. Conceptul de stadialitate poate fi abordat att din punct de vedere longitudinal, ct i din punct de vedere transversal. Din punct de vedere longitudinal este identificat o stadialitate psihogenetic. Ea se refer n principal la stadiile genetice i vizeaz procesualitatea vie ii psihice, respectiv evolu ia structurilor psihice de ordin cognitiv, afectiv, motiva ional, caracterial, moral-social, ac ional. Evolu ia sau procesualitatea poate fi valorificat pedagogic la nivelul situa iei specifice fiecrui stadiu, numit stadiu genetic. Succesul colar sau reuita colar este produsul interven iei mai multor factori afla i n diferite raporturi de interac iune dinamic: factori biologici (starea general de sntate i rezisten a elevului la oboseal); factori psihologici (factorii intelectuali procese psihice; factorii afectiv-emo ionali sentimente, interese; factori caracteriali orientarea i

autoreglarea personalit ii); factori sociali (familia climatul socio-educa ional i condi iile social-economice i socio-culturale; clasa de elevi numr, microgrupuri formate, lideri influen i, climat educa ional, grad de coeziune a colectivului; comunitatea educativ local din afara colii i a familiei grupul de prieteni pe strad); factori psihosociali ai personalit ii pedagogului (structura personalit ii profesorului; atitudinea profesorului fa de profesia didactic, fa de elev, de prin i; aptitudinea pedagogic a profesorului, prestigiul pedagogic social real); factori pedagogici (capacitatea profesorului de a organiza procesul de instruire, de proiectare eficient a activit ii colare, capacitatea de a mbina teoriile didactice cu experien a personal). Un rol important l au factorii psihosociali ai personalit ii profesorului ce in de inteligen a general socio-cultural i inteligen a verbal. n categoria acestor factori se include o serie de al i factori de personalitate care ac ioneaz alturi de cei men iona i: motiva ia, interesul, atitudinea afectiv i caracterial, voin , perseveren etc. insuccesul colar exprim o discordan accentuat ntre eforturile pedagogice i cerin ele instructiv-educative i trebuin ele i posibilit ile psihice i psihofiziologice ale elevului. Cauzele eecului colar sunt multiple i sunt exprimate prin diverse forme, reprezentnd o expresie i o rezultant a unei duble situa ii de inadaptare: 1.inadaptarea elevului la activitatea de nv are realizat n mediul colar i extracolar; 2.inadaptarea colii (profesorului) la factorii interni (biologici, psihologici) i externi (socio-economici, socio-culturali, care confer individualitatea personalit ii elevului). Configura ia dat este rezultatul intersec iei i interac iunii urmtorilor factori cauzali: a) imaturitatea colar, inteligen a colar sub limit; b) instabilitatea psihoafectiv; c) tulburri instrumentale; d) tulburri comportamentale. Combinarea extrem de diversificat i de specific a acestor factori cauzali pot genera forme la fel de variate de inadaptare i de nereuit colar, care evolueaz de la simplu la complex, de la situa ii uor sau relativ uor de corectat la situa ii grave i chiar extrem de grave. Eecul colar apare i ca un eec psihologic, rezultat din incapacitatea elevului (i a profesorului) de valorificare a resurselor sale interne (cognitive, afective, volitive, motiva ionale, atitudinile, aptitudinile, temperamentale, caracteriale, creative). Printre factorii prioritari, care pot deveni cauze ale insuccesului colar, se nscriu: 1. insuficien a sau lipsa de pregtire a copilului ctre coal, delsarea/retardarea social-pedagogic; 2. depravarea psihic ndelungat; 3. mbolnvirile somatice cronice, slbirea somatic a organismului copilului; 4. dereglarea formrii unor func ii psihice i a proceselor de cunoatere; 5. dereglrile de formare a deprinderilor colare (dislexia, disgrafia, discalculia, acalculia, tulburrile globale de limbaj etc.); 6. dereglrile motrice; 7. dereglrile emo ionale. Conceptul de anormalitate este frecvent substituit cu cel de subnormalitate, cnd se marcheaz semnifica ia negativ n mod direct i este folosit frecvent pentru indivizii care nu ating un nivel al evolu iei, care nu se pot ridica la exigen ele medii ale comunit ii sau nu au o dezvoltare i o evolu ie normal. n defectologia tradi ional este ntrebuin at termenul dezontogenez, fiind folosit pentru diferite disfunc ii ale ontogenezei care nu se produc numai n perioada intrauterin, ci

i n perioada postnatal, ndeosebi n cea timpurie, cnd sistemele morfologice ale organismului n-au atins o maturitate deplin. Prin aceasta se explic o anomalie a dezvoltrii. n prezent, no iunea de etiologie i patogenez a dezontogenezei este foarte vast, fiind abordat din punct de vedere interdisciplinar: genetic, embrionologie, biochimie, neurofiziologie. L. Kranner (1957) i V. Lebedinski (1985, 2002) clasific dezontogeneza psihic, caracteristic pentru copiii cu probleme n dezvoltare, n felul urmtor: 1. nedezvoltare se explic prin lezarea timpurie a creierului n perioada formrii celor mai complexe sisteme ale sale (din perioada prenatal pn la dezvoltarea definitiv a sistemului nervos central). Se ntlnete la oligofreni, ariera i mintal copii cu nevoi speciale deosebite (CNSD); 2. dezvoltare psihic re inut se caracterizeaz prin formarea ncetinit a sferelor de cunoatere i emo ionale; este cauzat de factorii genetici sau/i de factorii somatogeni (mbolnviri somatice cronice), psihogeni (condi ii nefavorabile de educa ie), precum i de insuficien a cerebralo-organic, mai frecvent de caracter rezidual (infec ii, intoxica ii, traume ale creierului n perioada intrauterin i postnatal timpurie); se ntlnete la copiii cu re ineri n dezvoltarea psihic de diferite forme ( copii cu CES); 3. dezvoltare deteriorat are aceeai etiologie, fiind cauzat preponderent de factorii somatogeni i psihogeni care intervin dup primii 2-3 ani de via , atunci cnd sistemele creierului sunt formate n mare msur, iar insuficien a lor are mai mult un caracter deteriorat (se ntlnete la copiii cu demen organic); 4. dezvoltare insuficient este cauzat de tulburrile grave ale analizatorilor de vz, auz, motorii, de vorbire, ai aparatului locomotor, precum i de factorii somatogeni; defectul primar duce la dezvoltarea insuficient a unei anumite func ii care, la rndul ei, deterioreaz dezvoltarea altor func ii; se ntlnete la copiii orbi i la slabvztori,la surzi i hipoacuzici cu tulburri grave de limbaj, cu tulburri ale aparatului locomotor, deci la copiii cu CES; 5. dezvoltare deformat este caracterizat de patologiile ereditare, cumulnd n sine diferite aspecte complexe ale tipologiei nedezvoltrii i dezvoltrii psihice, de exemplu autismul, schizofrenia la copiii de vrst fraged; 6. dezvoltare discordant dup structura sa este asemntoare cu dezvoltarea deformat; asemnarea const n combinarea fenomenelor de retardare a unor sisteme cu accelerarea par ial a altor sisteme; se deosebete de dezvoltarea deformat prin faptul c disfunc iile aprute sunt condi ionate de cauze ereditare dobndite, leznd ndeosebi sfera emo ional-volativ; n cazul acestei anomalii de dezvoltare caracteristic dezontogenezei, limitndu-se mai mult la sfera psihic a personalit ii, accentul se deplaseaz de la factorul biologic la cel social; indivizii din aceast categorie se caracterizeaz prin reac ii neadecvate la excitan ii mediului exterior, manifestnd ca rspuns comportamente antisociale, motiv pentru care nu se pot adapta n mediul social (un exemplu pot fi psihopatiile, n primul rnd cele constitu ionale, n mare msur determinate ereditar, precum i formarea patologic a personalit ii n rezultatul educa iei incorecte). Pe fundalul acestor factori se dezvolt diferite defecte ale caracterului. n concordan cu opinia specialitilor (Alois Ghergu , T. Cosma, C. Neam u, M. Farkas), termenul de cerin e educative speciale CES se refer la cerin ele n plan educativ pentru unele categorii de copii, cerin e impuse de unele disfunc ii sau deficien e de natur intelectual, senzorial, psihomotric, fiziologic etc. sau ca urmare a unor condi ii psihoafective, socio-economice sau de alt natur (cum ar fi absen a mediului familial, condi ii de

via precare, anumite particularit i ale personalit ii copilului etc.) care plaseaz elevul ntro stare de dificultate n raport cu cei din jur. Aceast stare nu-i permite o existen sau o valorificare n condi ii normale a poten ialului intelectual i atitudinal de care acesta dispune i induce un sentiment de inferioritate ce accentueaz condi ia sa de persoan cu cerin e speciale. n consecin , activit ile educative colare i/sau extracolare impun noi modalit i de proiectare i de desfurare a lor n rela ie direct cu posibilit ile reale ale elevilor, astfel nct s poat veni n ntmpinarea cerin elor pe care elevii respectivi le resimt n raport cu actul educa ional. Acest proces presupune, pe lng continuitate, sistematizare, coeren , rigoare i accesibilitate a con inuturilor, un anumit grad de n elegere, contientizare, participare, interiorizare i evolu ie n planul cunoaterii din partea elevilor. Altfel spus, cerin ele educative speciale solicit abordarea actului educa ional de pe pozi ia capacit ii elevului deficient sau aflat n dificultate de a n elege i valorifica con inutul nv rii i nu de pe pozi ia profesorului sau educatorului care desfoar activitatea instructiv educativ n condi iile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi. Termenul de cerin e educative speciale este utilizat mai cu seam n domeniul psihopedagogiei speciale unde semnific necesitatea unor abordri diferen iale i specializate ale educa iei copiilor cu deficien e, a celor cu afec iuni neuropsihice, neurofiziologice sau somatice etc. Socializarea colar a acestor copii impune nfptuirea corec iei psihopedagogice, medicale i sociale cu interven ia personalului didactic specializat, capabil s intervin cu activit i de corec ie n procesul de nv are, ct i a specialitilor (psihologi, logopezi, defectologi, asisten i sociali). Teoria pedagogic contemporan tinde s se ndeprteze de termenii care pot eticheta copii cu diverse probleme de dezvoltare i/sau nv are. Accentul se pune pe cerin ele educative individuale ale copilului care are o problem de nv are/dezvoltare, utilizndu-se termeni de circula ie interna ional care semnific calitatea de fiin uman: copil cu deficien i/sau incapacitate (V. Lubovski, 1989; M. Pevzner, 1979; L. Vgodski). A. Socializarea este procesul social fundamental care presupune acomodarea, adic solu ionarea conflictelor existente ntre diferite aspira ii i atitudini comportamentale, ntre indivizi, grupuri, clase. B. Educa ie integrat proces care se refer n esen la integrarea n structurile nv mntului general a copiilor cu CES (copii cu deficien e senzoriale, fizice, intelectuale, de limbaj, defavoriza i socio-economic i cultural, copii cu tulburri psiho-afective i comportamentale, copii orfani, copii infecta i cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltrii armonioase i ct mai echilibrate acestor categorii de copii. C. Educa ie incluziv are la baz principiul dreptului egal la educa ie pentru to i, indiferent de mediul social sau cultural din care provin, religie, etnie, limba vorbit sau condi iile economice n care triesc. Practic aria semantic a conceptului de educa ie incluziv nglobeaz aproape n totalitate aria semantic a conceptului de educa ie integrat (T. Vrma, E. Vrma, 2002). D. Dezinstitu ionalizare (deinstitutionalization) acest termen aprut ca o consecin direct a aplicrii educa iei integrate sau ca ultim scop al politicii de mainstreaming (sinonim cu termenul de integrare colar) se refer la renun area total sau par ial a educrii copiilor cu deficien e n coli speciale. Problema renun rii la colile speciale i la programul specific acestor coli a dat natere la numeroase controverse sau reac ii de dezaprobare care, n unele locuri, nu i-au gsit nc o rezolvare acceptat de toate pr ile implicate n educa ia copiilor cu CES.

E. Integrare colar este procesul de includere n colile de mas a copiilor considera i ca avnd cerin e educative speciale, prin participare la activit ile educative formale i nonformale,. Considernd coala ca principala instan de socializare a copilului (familia fiind considerat prima instan de socializare), integrarea colar reprezint o particularizare a procesului de integrare social a acestei categorii de copii, proces care are importan fundamental n facilitarea integrrii ulterioare n via a comunitar prin formarea unor conduite i atitudini, a unor aptitudini i capacit i favorabile acestui proces. n plus, integrarea colar a copiilor cu CES permite, sub ndrumarea atent a cadrelor didactice, perceperea, n elegerea corect de ctre elevii normali a problematicii i poten ialului de rela ionare i participare la via a comunitar a semenilor lor care, din motive independente de voin a lor, au nevoie de o abordare diferen iat a procesului de instruire i educa ie n coal i de anumite facilit i pentru accesul i participarea lor la serviciile oferite n cadrul comunit ii. F. coala incluziv este institu ia colar din nv mntul public general unde au acces to i copiii unei comunit i, indiferent de mediul de provenien , n care sunt integra i ntr-o form sau alta i copiii cu CES, unde programul activit ilor didactice are la baz un curriculum specific (individualizat i adaptat) i unde participarea personalului didactic la activit ile educative din clas se bazeaz pe un parteneriat activ ntre profesori, profesori de sprijin/suport, specialiti n educa ie special i prin i. n literatura de specialitate se vorbete i despre clase incluzive (de regul au cte 2-4 copii cu CES). G. Mainstreaming este un termen anglo-saxon sinonim celui de integrare colar. Acesta accentueaz mai ales elementele care privesc politicile educa ionale, deciziile i msurile la nivel na ional i local care favorizeaz integrarea/includerea copiilor cu CES, asigurndu-se astfel dreptul fiecrei persoane la o educa ie normal i integrare n comunitatea din care face parte, fr s fie discriminat pe criterii segrega ioniste. Fiind un proces complex care cuprinde educa ia fr s se rezume la ea, socializarea se manifest pe tot parcursul vie ii individului implicnd forme i mijloace specifice de realizare. Cele mai semnificative aspecte ale acesteia sunt: 1. socializarea formeaz educa ia, stpnirea instinctelor i nevoilor, satisfacerea lor ntr-un mod prevzut de societatea respectiv; 2. socializarea insufl aspira ii i nzuin e n vederea ob inerii unor lucruri sau calit i, a unui prestigiu; 3. socializarea permite transmiterea unor cunotin e i posibilitatea satisfacerii unor roluri; 4. socializarea asigur o calificare profesional i alte calit i necesare n via . Modelele de baz ale educa iei integrate, folosite n practica interna ional contemporan, sunt modelul cooperrii colii speciale cu coala obinuit, modelul bazat pe organizarea unei clase speciale n cadrul colii generale, modelul bazat pe amenajarea n coala obinuit a unei camere de instruire i resurse, modelul integrat, modelul comun. - modelul cooperrii colii speciale cu coala obinuit; - modelul bazat pe organizarea unei clase speciale n cadrul colii generale; - modelul bazat pe amenajarea n coala obinuit a unei camere de instruire i resurse pentru copiii deficien i integra i individual n clase obinuite din coala respectiv n acest caz, exist profesori care se ocup de elevii deficien i att n acel spa iu special amenajat n coal, ct i n clas, n timpul orelor de curs, atunci cnd situa iile impun acest lucru.;

- modelul integrat favorizeaz integrarea ntr-o coal obinuit a unui numr mic de copii cu CES (1-3 elevi), care domiciliaz n apropierea colii; - modelul comun este asemntor cu cel precedent, cu deosebirea c n acest caz profesorul itinerant este responsabil de to i copiii cu deficien e de un anumit tip i ofer sprijin copilului i familiei acestuia.

Capitolul II

Semiologia tulburrilor psihice


Semiologia se ocup cu studiul simptomatologiei bolilor. Simptomele reprezint semne patologice care ajut la identificarea bolii, la aprecierea debutului i evolu iei ei. n psihologia medical timp ndelungat simptomelor li s-a acordat o aten ie deosebit. Au fost minu ios studiate diferitele simptome izolate i grupuri complexe de simptome, care formau diferite sindroame. Criteriile care au servit la identificarea diferitelor simptome i sindroame au fost, de exemplu: agita ia psihomotorie, strile confuzionale i afective. Un timp ndelungat aproape toate psihozele se clasau n dou grupe mari mania i melancolia. Psihozele cu stri confuzionale erau reunite sub denumirea de amen ie. Unele sindroame au fost etichetate ca psihoze. Aceast orientare simptomatologic a dominat pn la sfritul secolului al XIX-lea, cnd ncepe era nosologic legat de numele lui Kraepelin i Korsakov. Laturile psihicului alterate n bolile psihice sunt urmtoarele: percep ia; memoria; gndirea; intelectul; afectivitatea; voin a; contiin a. n afar de acest principiu psihologic, simptomele se mai clasific dup: - criteriile clinice: n generale i locale; n specifice i nespecifice - dup patogeneza lor: n func ionale i organice - din punct de vedere evolutiv: n reversibile i ireversibile. O deosebit importan are clasificarea simptomelor n pozitive i negative Cunoaterea sindromului ne ofer i o oarecare orientare n privin a evolu iei i prognosticului bolii. n boala psihic ca urmare a tulburrii activit ii creierului se altereaz evolu ia normal a proceselor psihice, a sferei de percep ie, de contiin , se tulbur memoria, procesele de abstractizare i generalizare, comportamentul bolnavului devine neadecvat, reac iile la diferi i excitan i att interni ct i externi au un caracter patologic, se pierde capacitatea de a diferen ia obiectele din mediul ambiant. n bolile psihice se produc i tulburri ale func iei organelor interne mai ales ale ficatului, rinichilor, sistemului cardiovascular, dereglri de metabolism .a. De aceea cnd vorbim de o boal psihic se are n vedere o boal a ntregului organism n care prevaleaz tulburrile sistemului nervos central.

Cauzele bolilor psihice sunt foarte variate. Unele din ele pot ac iona direct asupra sistemului nervos, altele au un caracter rezidual. Factorii etiologi se mpart n dou grupe mari exogeni i endogeni. Dintre factorii exogeni un rol esen ial l au infec iile. Agen ii patogeni pot ac iona direct asupra creierului (meningitele, encefalitele), sau prin toxinele eliminate (malaria, tifosul, exantematic i abdominal, gripa .a.). Oligofreniile (demen nnscut) reprezint stri de nedezvoltare psihic care sunt de leziuni organice ale creierului n urma ac iunii diferi ilor factori nocivi n etapa prenatal, intranatal i perinatal (n primii trei ani de via ). n afar de factorii predispozan i dobndi i n cursul vie ii, n apari ia bolilor joac un rol favorizant i factorul ereditar. Mai ales acesta se observ n psihozele endogene schizofrenia, psihoza maniaco-depresiv i epilepsia, n unele anomalii de dezvoltare a personalit ii (psihopatii de nucleu) i anomalii de nedezvoltare psihic (oligofreniile). Evolu ia bolilor psihice are o mare importan pentru determinarea responsabilit ii. Exist multe preri privind manifestrile i evolu ia bolilor psihice. S-a observat c bolile psihice evolueaz nu haotic, ci dup anumite reguli i legi. S-a observat c bolile psihice evolueaz nu haotic, ci dup anumite reguli i legi. Deosebim mai multe variante n dinamica psihozelor. Unele boli au un nceput brusc i tot brusc dispar. Este vorba de psihozele de scurt durat. n alte cazuri boala ncepe brusc, are o evolu ie acut, iar pe urm se cronicizeaz. La al i bolnavi psihoza are un debut lent, cu o desfurare nceat a tabloului clinic timp de mai multe luni. n aceste cazuri e greu de constatat nceputul bolii, i de cele mai multe ori boala are o evolu ie cronic. n cadrul proceselor de cunoatere intr senza iile i percep iile care formeaz prima treapt, senzorial, a cunoaterii. La baza proceselor de cunoatere st senza ia. Senza ia este un act psihic elementar, care const n reflectarea subiectiv a nsuirilor simple ale obiectelor i fenomenelor lumii nconjurtoare. Spre deosebire de senza ii, care reflect numai nsuirile separate ale obiectelor i fenomenelor din lumea nconjurtoare, percep iile reflect obiecte i fenomene n ntregime, cu toate nsuirile lor. Deci percep iile sunt rezultatul analizei i sintezei excita iilor complexe, care ac ioneaz asupra organismului n momentul dat.

Tulburrile de percep ie
Iluziile sunt percep ii false la baza crora st ntotdeauna un excitant real (un obiect sau fenomen) care nu este perceput aa cum se afl n realitate, ci n mod deformat. Halucina iile sunt percep iile fr obiect. Spre deosebire de iluzii, n cazul crora obiectul exist n realitate dar este perceput deformat, n cazul halucina iilor obiectul lipsete. Halucina iile de cele mai multe ori sunt percepute din exterior, n afara persoanei sale i bolnavul este convins de existen a lor Derealizarea este percep ia denaturat a mediului ambiant. Aspectul lumii nconjurtoare i pierde caracterul cunoscut, este perceput neclar, ntr-un mod nereal, schimbat cu totul. Derealizarea genereaz uneori o stare de anxietate. 8

Semiologia memoriei
Memoria este procesul care reflect rela iile omului cu lumea prin ntiprirea, pstrarea i reactualizarea experien elor. Memoria este o capacitate psihic absolut necesar, fr de care via a ar fi practic imposibil. Deosebim trei aspecte principale ale memoriei; procesul de memorizare (fixare), de pstrare (reten ie) i de reproducere (reactualizare). Tulburrile de memorie se numesc dismnezii i din punct de vedere clinic pot fi clasificate n dismnezii cantitative i dismnezii calitative. Dismneziile cantitative sunt: amnezia, hipomnezia i hipermnezia.

Semiologia gndirii
Gndirea este forma cea mai evoluat de reflectare a lumii nconjurtoare, este o activitate superioar de sintez a vie ii psihice. Deosebim urmtoarele tipuri de gndire: - gndirea asociativ-logic - se realizeaz pe baza asocia iilor dup con inut i cauzalitate i care se eviden iaz printr-o exprimare concis i direct; - gndirea asociativ-mecanic - se caracterizeaz prin dominarea asocia iilor de contiguitate, asemnare, cu localizri n timp i spa iu, cu utilizri de no iuni concrete, cu un colorit afectiv, cu ntrebuin area frazelor lungi. Tulburrile procesului asociativ se ntlnesc destul de des n bolile psihice i au un caracter destul de polimorf. Deosebim tulburri legate de modificrile vitezei (ritmului) de desfurare a procesului asociativ. Din acestea fac parte: accelerarea gndirii; inhibi ia procesului asociativ; incoeren a gndirii; gndirea circumstan ial; stereotipia de gndire; perseverarea gndiri Delirul este o reflectare denaturat a lumii nconjurtoare, a percep iei eronate care duce la o idee fals despre realitate, la o dezordine general a gndirii. Fenomenele obsesive se caracterizeaz prin apari ia involuntar a unor idei, reprezentri, amintiri neplcute, fric, tendin e, sentimente ce se impun bolnavului fr voia lui. Bolnavul are o atitudine critic fa de aceste fenomene, n elege natura lor patologic, face sfor ri de a le ndeprta de la sine. Prin aceasta ideile obsesive se diferen iaz de ideile delirante. n unele cazuri strile obsesive mbarc un caracter patologic i antisocial. Aceste obsesii sunt descrise sub numele de fenomene impulsive.

Semiologia proceselor afective


Emo iile sunt triri subiective, care reflect atitudinea noastr fa de obiectele i fenomenele realit ii, fa de sine. Strile afective reflect raporturile dintre persoana i mediul ambiant. De aceea afectivitatea este procesul cel mai strns legat de personalitate. Tririle emo ionale variaz n func ie de satisfacerea trebuin elor subiectului. Din acest punct de vedere ele se mpart n emo ii pozitive, cnd sunt satisfcute trebuin ele (bucurie, mul umire), i negative, cnd acestea nu sunt satisfcute (nemul umire, triste e, fric, mnie, ur, .a.) n strile afective elementare se include starea de afect, sau criza de afect care se caracterizeaz printr-o descrcare emo ional puternic, cu un debut brusc, de scurt durat. Starea de furie sau de mnie este apreciat ca o reac ie emo ional primitiv nso it de modificri mimico-pantomimice i fenomene neurovegetative (tahicardie, oscila ii tensionale, paloarea sau roea a fe ei, accelerarea respira iei .a.). Gradul de intensitate a strii de afect este diferit i n multe cazuri grave duce la o ngustare a cmpului contiin ei care se limiteaz la cele evenimente conflictuale care o declaneaz. Poate avea loc o percep ie incomplet a mediului ambiant i o scdere a controlului asupra ac iunilor persoanei. Mania este o stare psihotic acut care se manifest n mod esen ial printr-o excita ie psihomotorie puternic dominat de o stare euforic cu exaltarea ntregii dispozi ii. Depresia se manifest printr-o dispozi ie melancolic, apstoare, cu mhnire i triste e profund. Bolnavii sunt deprima i, se plng de <<greutate n regiunea inimii, n piept, n tot corpul>>. Nimic nu-i bucur. Bolnavii devin indiferen i fa de tot ce-i nconjoar. Apatia este o nepsare total fa de lumea real i de propria situa ie. Stimulii din mediul nconjurtor (pozitivi sau negativi) nu mai gsesc rspunsul corespunztor. Nimic nu trezete interesul celui apatic. Bolnavii manifest o lips de inten ii, sunt pasivi fa de toate. Nu mai au nici o motiva ie. Sunt retrai, necomunicativi. Dezinteresul lor se reflect n mimic i pantomimic care devin lipsite de expresivitate. Disforia este o dispozi ie <<proast>>, nso it de fenomene anxioase, de o excitabilitate crescut, un disconfort general. Bolnavii sunt deprima i, nemul umi i, au diferite plngeri nemotivate. Apare o impulsivitate mrit. Sunt agresivi, uneori svresc crime grave, omoruri. Ambivalen a afectiv se caracterizeaz prin prezen a aproape n acelai timp a unor sentimente i afecte diametral opuse

10

Slbiciunea emo ional (incontinen a afectiv) este o labilitate afectiv care se caracterizeaz prin trecerea rapid de la o stare emo ional la opusul ei. Chiar n urma unor motive nensemnate bolnavul devine deprimat, ncepe s plng i nu dup mult timp poate fi vesel sau iritabil.

Semiologia contiin ei
Contiin a este forma superioar de reflectare psihologic a lumii obiective. Cu ajutorul contiin ei avem posibilitatea de a ne orienta n timp, spa iu i propriul Eu. Contiin a ndeplinete un rol important n via a omului, n activitatea i comportamentul lui, n stabilirea i dirijarea raporturilor cu lumea nconjurtoare. Pentru sindroamele tulburrii contiin ei sunt caracteristice o serie de fenomene generale (Jaspers): a) alterarea reflectrii lumii reale; b) dezorientarea n timp i spa iu; c) perceperea imprecis a lumii obiective; o amnezie postcritic referiotare la perioada tulburrii contiin ei; d) incoeren a procesului de gndire. Se deosebesc urmtoarele sindroame de dereglare a contiin ei: starea de obtuzie; starea de obnubilare; soporul; coma; delirrium; starea oniroid; amen ia; starea crepuscular.

Voin a tulburrilor psihomotorii


Voin a este procesul de dirijare a activit ii n vederea ob inerii unui scop. Voin a mai poate fi definit i ca o capacitate a persoanei de a nvinge un obstacol, de a ac iona sau a refuza s ac ioneze ntr-o situa ie dat, de a mobiliza resursele individului n vederea unei realizri i, n acelai timp, s poat stpni situa iile dramatice, tensionale, consumtive (P. Brnzei). Cu ajutorul voin ei se efectueaz o trecere contient de la o idee la o activitate n vederea realizrii unui anumit scop. Cele mai importante tulburri de voin sunt hiperbulia, hipobulia, abulia, parabulia i disabulia.

Tulburri psihomotorii
Avnd n vedere contactul dificil cu bolnavii psihici, o mare importan o are studierea comportamentului n general i a particularit ilor diferitelor micri i ac iuni. Dintre dereglrile psihomotorii se eviden iaz sindromul catatonic, care se manifest sub forma a dou variante. 1. Excita ia catatonic este nso it de o serie de micri haotice, efectuate fr nici un el, cu o gndire incoerent. 2. Stuporul catatonic se caracterizeaz printr-o inhibi ie motorie.

11

Astenia este unul dintre cele mai rspndite sindroame. Se ntlnete mai frecvent n bolile infec ioase i somatogene. Pe fondul sindromului astenic evolueaz o mul ime de boli psihice. Totodat multe psihoze debuteaz cu un sindrom astenic.

Capitolul III

Probleme teoretico-metodologice ale psihopatologiei infantile i juvenile


Dezvoltarea psihic a copilului este unitatea dintre factorul biologic i cel social. La fiecare etap de vrst, asimilarea experien ei umane are loc n mod diferit i este determinat de gradul maturizrii biologice. Corelarea dintre biologic i social se schimb reflectndu-se asupra dezvoltrii fizice i psihice. O condi ie foarte important n dezvoltarea copilului este starea substratului organic, format din structuri neuroanatomice i diverse mecanisme fiziologice fine ale activit ii creierului. Dezvoltarea psihic a copilului este strns legat i de procesele de educa ie i de instruire. Principiile diagnosticrii psihopatologiilor infantile sunt: o anamnez ct mai detaliat a familiei copilului, a atmosferei ei interioare, a condi iilor de via , etc.; o examinare complex a dezvoltrii copilului: starea somatic, a vzului, auzului, aparatului locomotor, a particularit ilor dezvoltrii psihice; principiul examinrii complexe a copilului n concordan cu unele manifestri ale dezvoltrii psihice i tulburri primare condi ionate de instalarea ierarhiei tulburrilor depistate n dezvoltarea psihic, corelarea dintre tulburrile primare i secundare; principiul investiga iei dinamice, bazate pe concep ia lui Vgotski despre cele dou niveluri ale dezvoltrii mintale: actuale i poten iale, adic zona dezvoltrii proxime. Aceasta este posibil de determinat, n colaborare cu adultul la nsuirea de ctre copil a noilor modalit i de ac iune; principiul analizei calitative a rezultatelor primite dup examinarea psihologic, aflat n strns legtur cu principiul investiga iei dinamice. Analiza calitativ a activit ii mintale include n sine orientarea copilului examinat ctre sarcina pus n fa a lui, orientarea lui n condi iile sarcinii, caracterul greelilor comise, atitudinea fa de rezultatul propriei activit i. Analiza calitativ nu este n contradic ie cu cea cantitativ. Este necesar s se determine att nivelul dezvoltrii psihice al fiecrui copil n parte, ct i particularit ile personalit ii lui; este foarte necesar s inem cont de particularit ile de vrst ale copilului n organizarea condi iilor i metodelor de efectuare a examenului diagnostic Principiul de pornire n activitatea corec ional medico-psihopedagogic este principiul unit ii diagnosticrii i corec iei dezvoltrii.

12

Un factor important al declanrii tulburrilor psihice la copii pot fi bolile genetice, metabolice. Cercetrile savan ilor afirm c 75% din tulburrile psihice sunt provocate de bolile genetice, iar 25% de factorii exogeni. Frecven a psihopatologiilor este influen at i de factorii de vrst Sexul pare s fie i el un factor diferen ial pentru epidemiologia tulburrilor psihice n copilrie. Studiile arat c foarte frecvent tulburarea psihic este asociat cu handicapul fizic i n special cu leziunea organic cerebral. Alte asocieri semnalate sunt cele ntre ntrzierea la citit/scris i tulburrile de conduit. Dar se pune ntrebarea: la care categorie de copii sunt mai des ntlnite procesele psihopatologice? Unele date statistice ne dovedesc c 60% dintre copiii din casele de copii sunt cei cu patologii cronice ale SNC. Aproximativ 55% din numrul lor rmn n urm cu dezvoltarea psihofizic. Doar 4,7% sunt copii sntoi. Un alt factor patogen i neadaptiv pentru copil este luarea de la snul mamei, din familia printeasc. Creterea n cadrul familiei biologice, alturi de mam, este condi ia primordial a dezvoltrii psiho-emo ionale a copilului. Foarte traumatizant pentru un copil (ceea ce conduce la o psihopatologie infantil) o reprezint orice schimbare a atmosferei obinuite (mutatul dintr-o institu ie n alta, dintr-o familie tip cmin n casa de copii, schimbarea plasamentului din institu ie ntr-o familie adoptiv).

Capitolul IV

Dezontogeneza psihic la copii i adolescen i


Parametrii parapsihologici (localizarea func ional a patologiei, cnd a survenit tulburarea, corelarea dintre defectul primar i secundar i tulburarea interac iunilor func ionale) determin caracterul dezontogenezei psihice n diversele ei variante. Cea mai actual clasificare, care include tipurile i variantele dezontogenezei men ionate, la baza creia st clasificarea lui L. Kanner, este urmtoarea: I. nedezvoltarea psihic global; II. re inerea n dezvoltarea psihic; III. dezvoltarea afectat; IV. dezvoltarea deficitar; V. dezvoltarea denaturat; VI. dezvoltarea dizarmonic. Primul grup de anomalii este cauzat de o re inere n dezvoltarea psihic i n acest grup intr: 1. nedezvoltarea global; 2. dezvoltarea re inut sau R.D.P. Al doilea grup se caracterizeaz prin simptomul principal, care este dispropor ionalitatea (asincronia) i din acest grup fac parte urmtoarele anomalii: 1. dezvoltarea denaturat; 2. dezvoltarea dizarmonic. 13

Al treilea grup de anomalii sunt cauzate de scderea func iilor sau chiar de cedarea lor i din ele fac parte: 1. dezvoltarea afectat; 2. dezvoltarea deficitar. Termenul dezontogenez a fost utilizat pentru prima dat n 1927 de savantul valide, care subntelegea prin acest termen abaterile de la norm ale formrii structurale a organismului n perioada intrauterin. Manifestrile dezontogenetice mai pu in pronun ate i care se supun corec iei mai uor sunt cele de origine social. La categoria de tulburri nepatologice organice n dezvoltare, men ionm ntrzierea colar, prin care n elegem o re inere n dezvoltarea intelectual i ntr-o oarecare msur deprivarea cultural drept condi ie nefavorabil de educa ie, care duce la un deficit de informa ie i experien emo ional n etapele timpurii de dezvoltare. Un alt tip de tulburare nepatologic a ontogenezei este formarea patocaracterologic a personalit ii, care nu este altceva dect o anomalie de dezvoltare a sferei emo ionalvolitive cu schimbri afective pronun ate, disfunc ii vegetative, care au aprut n urma condi iilor nefavorabile ale educa iei n rezultatul ntririi i fixrii patologice a reac iei de protest, imita iei, refuzului, opozi iei, etc. Paralel cu etiologia i patogeneza tulburrilor creierului n formarea structurii dezontogenezei un loc important l au nsei manifestrile clinice ale bolii, simptomatica ei. Diversitatea simptomelor bolii depinde de etiologie, localizarea afec iunii, de timpul cnd a survenit boala i cel mai important de patogenez, n special de acuitatea decurgerii bolii. Simptomele se mpart n 2 categorii: I. simptome negative; II. simptome productive. n psihiatrie, simptomele negative se manifest prin scderea activit ii psihice, micorarea activit ii intelectuale i emo ionale, scderea func iei proceselor psihice ca gndirea, memoria etc. Simptomele productive se manifest prin iritarea patologic a proceselor psihice. De exemplu, dereglrile neurotice, sindroamele neurotiforme, psihopatiforme, strile convulsive, frica, halucina iile, fobiile nu sunt altceva dect simptome productive. Ipotezele lui Vgotski stau la baza parametrilor patopsihologici, care determin caracterul dezontogenezei psihice. Primul parametru este legat de localizarea func ional a dereglrii. Al doilea parametru al dezontogenezei este condi ionat de timpul cnd a survenit tulburarea. Parametrul trei al dizontogenezei caracterizeaz corelarea dintre defectul primar i secundar. Al patrulea parametru al dezontogenezei este legat de tulburrile interac iunilor func ionale n procesul sistemogenezei anormale.

Capitolul V

Tipuri de dezontogenez psihic

14

infantil i juvenil
Oligofrenia este primul tip de dezontogenez psihic infantil i juvenil. Este modelul tipic al nedezvoltrii psihice globale (F 70) 1. Etiologia ei poate fi mpr it n dou mari grupe: endogen (genetic) i exogen. Un rol important n apari ia formelor genetice de oligofrenie l au dereglrile metabolismelor aminoacizilor, metalelor, srurilor, lipidelor i glucidelor datorit insuficien ei structurilor fermentative congenitale. Un grup deosebit de factori genetici care duc la oligofrenie sunt factorii poligeni, atunci cnd la urmaii ambilor prin i are loc ngrmdirea genelor patologice motenite de la ambii prin i i fiecare dintre ei au cantitatea genelor la limit superioar. Apari ia formelor exogene ale oligofreniei este legat de afectarea creierului datorit infec iilor, intoxica iilor, traumelor intrauterine, neonatale i postnatale timpurii (pn la 2-3 ani). O importan semnificativ o au bolile cronice ca toxoplasmoza i sifilisul. O mare aten ie n etiologia respectiv se acord intoxica iilor intrauterine, cum ar fi embriopatia alcoolic, cauzat de alcoolismul mamei sau intoxicarea ftului cu preparate medicale chimico-sintetice. Alt cauz a oligofreniilor poate fi i ac iunea surselor radioactive (raze rentgen) asupra prin ilor i a ftului. Tratarea sistematicii oligofreniei este divers, depinznd de gravitatea defectului, a etiologiei, patogenezei sau structurii clinico-psihologice. Acesta este primul criteriu care st la baza clasificrii oligofreniei n idio ie, imbecilitate i debilitate. Idio ia reprezint gradul cel mai complicat al oligofreniei, la care sunt deteriorate grav chiar i func iile percep iei. Gndirea practic lipsete. Vorbirea lor nu reprezint altceva dect nite sunete solitare sau cuvinte fr sens. Din vorbirea acestora nu se n elege sensul, ci doar intona ia. Emo iile elementare sunt legate de cerin ele fiziologice (foame, frig, senza ie de cldur, etc.). Formele de exprimare a emo iilor sunt primitive i se manifest prin strigte, ipete, grimase, excitare motorie, agresivitate etc. Tot ce este nou le provoac fric. Doar n cazuri de idio ie uoar se manifest nite rmi e ale sim urilor sistemului nervos simpatic. Imbecilitatea se caracterizeaz printr-un grad al insuficien ei mintale mai pu in accentuat dect la idio ie. Imbecilii au o capacitate redus de asimilare a informa iei, posibilit i reduse n eviden ierea simbolurilor simple, obiectuale i situative, dar totodat deseori ei n eleg sensul unor fraze simple, elementare, chiar le pot pronun a, posed deprinderi simple de autoservire, dar nu n toate cazurile. n sfera emo ional, paralel cu emo iile de caracter simpatic, se eviden iaz foarte rar nite elemente de autoapreciere, frmntri, suprare, ironie. n cazurile de imbecilitate uoar este posibil nv area elementelor de citit-scris, numrare, comportament i n unele cazuri i nsuesc unele baze elementare ale muncii fizice.

15

Debilitatea este forma cea mai uoar a oligofreniei. Gndirea lor are un caracter concret-intuitiv. Numai n cazul unei corec ii complexe timpurii psiho-pedagogice pot s apar doar nite elemente ale gndirii ra ional-verbale. Totui, debililor le este accesibil aprecierea unei situa ii simple, concrete i orientarea n rezolvarea ei practic. Vorbirea frazeologic este dezvoltat, uneori este bun i memoria mecanic. Aceti copii trebuie s fie instrui i conform unui program special, adaptat particularit ilor lor psihofiziologice att n colile ajuttoare, ct i n colile generale (doar dac e vorba de o debilitate uoar). Copilului i se vor crea condi ii optime de nv tur, va fi instruit de oligofrenopedagog, i se vor oferi celelalte servicii de corec ie de care are nevoie (logoped, psiholog, surdopedagog, tiflopedagog n cazuri speciale). n aceste condi ii, ei primesc cunotin e i deprinderi de scris i citit, numrare, cunotin e despre mediul nconjurator, primesc chiar din clasa I o pregtire i orientare profesional pentru munc. Re inerea n dezvoltarea psihic la copii i adolescen i (RDP) este al doilea tip de dezontogenez infantil- Se ntlnete mai des dect oligofreniile. Aici nu este vorba de o nedezvoltare dur, ireversibil, ci de o ncetinire a tempoului dezvoltrii, care se depisteaz mai des atunci cnd copilul merge la coal i se manifest prin insuficien a de cunotin e, neprezentri, infantilismul gndirii, domina ia activit ii de joc, dup vrsta de 7 ani cnd ar trebui s domine interesul pentru nv tur. Dar, spre deosebire de copiii oligofreni, aceti copii sunt destul de pricepu i n limita posibilit ilor lor de cunoatere, productivitatea la nv tur este mai bun i cel mai important este c primesc ajutorul. n unele cazuri, se remarc re inerea n dezvoltarea sferei emo ionale (diverse tipuri de infantilism), dar tulburrile n sfera intelectual nu sunt att de evidente. n alte cazuri poate domina re inerea n sfera intelectual. Dezvoltarea psihic afectat este al treilea tip de dezontogenez infantil . Modelul caracteristic al dezvoltrii psihice afectate este demen a organic. Etilogia trebuie cutat n bolile infec ioase, intoxica iile, traume ale sistemului nervos central, boli austenice degenerative, boli ale metabolismului cerebral, etc. Spre deosebire de oligofrenie, demen a apare i poate progresa foarte rapid la 2-3 ani. Acesta este factorul cronologic care ajut la diferen ierea patogenetic n structura clinico-psihologic a demen ei fa de oligofrenie. La vrsta cronologic de 2-3 ani majoritatea structurilor cerebrale deja sunt formate, deoarece ac iunea nociv asupra lor nu numai c le re ine din dezvoltare, dar le i afecteaz. RDP de genez organic se deosebete de demen a organic printr-o suprafa afectat a sistemului nervos mult mai mic. Anomaliile n dezvoltarea aparatului locomotor la copii i adolescen i, paraliziile cerebrale infantileconstituie al IV-lea tip de dezontogenez infantil n etiologia anomaliilor dezvoltrii aparatului locomotor un rol important l ocup factorii genetici, care cauzeaz insuficien e constitu ionale ale motricit ii, afec iuni intrauterine, neonatale i postnatale ale SNC. Forme deosebite ale anomaliei n dezvoltarea sferei motorii ntlnim n cazurile de autism infantil. Forme grave de afectare motorie apar n cazul afectrii mduvei spinale n timpul copilriei, cel mai des de natur infec ioas (cazurile de poliomelit). Dereglri specifice ale dezvoltrii motricit ii pot avea loc i n cazul depriva iei emo ionale.

16

Etiologia paraliziei cerebrale infantile (PCI) este foarte variat. Un rol important l de in leziunile organice ale creierului, ca rezultat al infec iilor intrauterine, intoxica iilor, incompatibilitatea sngelui mamei i ftului (grupa Rh), consangvinitatea prin ilor, asfixiile, hemoragiile traumatice i netraumatice, neonatale, prematuritatea copilului, etc. Rareori aceast boal poate aprea postnatal n urma meningoencefalitei n primi ani de via ai copilului. Patogeneza este legat de afectarea mai multor por iuni ale creierului, corticale i subcorticale, dintre care cele mai importante zone sunt cele premotorii. n structura clinic a PCI dintre simptomele tulburrilor organice ale creierului, cele mai semnificative sunt tulburrile motrice, n special parezele, paraliziile i tulburrile de tonus muscular. Anomaliile n dezvoltarea analizatorului vizual i auditiv reprezint al V-lea tip de dezontogenez infantil- Acest tip de dezontogenez este legat de insuficien a unor sisteme analizatorice precum cel olfactiv, auditiv, vocal, locomotor, boli somatice grele ale sistemului cardiovascular, respirator, endocrin, etc. Dezontogeneza psihic apare pe fondul afectrii att a sferei senzoriale, ct i motorii. Dintre factorii exogeni n etiologia patologiilor aparatului auditiv sunt bolile infec ioase n special n primele luni ale gravit ii, cum ar fi rujeola, varicela, gripa, etc. Dintre infec iile postnatale care condi ioneaz dereglarea auzului un rol important l au bolile, cum ar fi scarlatina, rujeola, parotita, meningitele, meningoencefalitele. Un rol important l au otitele, sifilisul congenital, consangvinitatea prin ilor. Dintre metodele de corec ie a deficien elor senzoriale cea mai important este stimularea rmi elor de auz i vedere. O importan foarte mare n corec ie are urmtorul principiu: sprijinirea pe func iile pstrate, amplasate mai departe de cea defectat. Cea mai special caracteristic a denaturrii psihice infantile este sindromul autist infantil timpuriu, care se caracterizeaz printr-o complexitate i o dizarmonie accentuat att n tabloul su clinic, ct i n structura psihologic a tulburrilor sale. Bazndu-se pe datele de cercetare ale diferi ilor savan i, utiliznd propria experien experimental i corec ional, V. Lebedinschaea (1981) propune o ipotez care permite elucidarea mecanismelor patogenetice ale tulburrilor psihice n caz de autism infantil. O parte dintre tulburrile patogenetice, avnd un substrat biologic, necunoscute pn astzi n totalitate, pot fi atribuite defectelor de baz sau defectelor primare, altele drept consecin a anomaliilor n dezvoltarea n condi iile defectului primar se pot defini drept defecte secundare. Factorii care favorizeaz declanarea tulburrilor psihice sunt urmtorii: 1. deficitul activit ii psihice; 2. tulburrile sferelor afective i instinctive; 3. tulburri ale sferei senzoriale; 4. dereglri ale aparatului locomotor; 5. tulburri ale limbajului. Aceste deficien e se pot mpr i n dou grupe de baz, una dintre ele legat de insuficien a sistemelor reglatorii (sistemul activ i instinctiv-afectiv), alta legat de deficitul sistemelor analizatorice (gnozisul, vorbirea, motricitatea). Autismul este forma iunea secundar cu un caracter compensator sau hipercompensator i reflect mecanismele patologice de adaptare.

17

Contactele nedezvoltate social legate de autism deregleaz dezvoltarea psihic n ansamblu. Greu se formeaz delimitrile eu-ului i ale lumii nconjurtoare. Toate aspectele activit ii psihice se dezvolt insuficient. Mai pronun ate sunt acele aspecte perceptive ale limbajului, gndirii, care se formeaz sub ac iunea practicii obiectuale. Deficitul experien ei obiectuale duce la ruptura dintre gnozis, ac iune i limbaj. Fiecare din aceste func ii se dezvolt ntr-o msur oarecare, dar separat una fa de alta. Lipsa func iei fixative a obiectului, sprijinirea pe unele semne perceptive, condi ioneaz baza pentru formarea legturilor interfunc ionale neadecvate, care se manifest printr-un pseudo simbolism i pseudo abstractizare n gndirea copilului bolnav. n retririle autiste, n jocurile i fanteziile lor se observ o fixa ie inert patologic a complexelor afective, stereotipurilor motorii i a repetrilor verbale. Foarte vdit este asincronia formrii separate a unor func ii i sisteme: dezvoltarea vorbirii depete deseori dezvoltarea motorie, gndirea abstract depete dezvoltarea gndirii concretintuitive. Toate acestea accentueaz tabloul mutilator al dezvoltrii. Al VI-lea tip de dezontogenez infantil i juvenil vizeaz dezvoltarea dizarmonic a personalit ii n perioada copilriei i adolescen ei, dezvoltarea patologic a personalit ii. Aici se regsesc psihopatiile, neuropatiile i tulburrile tempoului maturizrii sexuale. Cele mai reprezentative modele ale unei dezvoltri psihice dizarmonice sunt psihopatiile i dezvoltarea patologic a personalit ii, la baza crora este instalat dezontogeneza sferei emo ional-volitive. Psihopatia este o dizarmonie puternic a structurii psihice. Structura ei clinicopsihologic se mrginete cu anomaliile trsturilor personalit ii i nu are tendin a spre progresare cu toate c rareori se schimb sub influen a factorilor sociali i biologici. Aceast dizarmonie a personalit ii deseori st la baza tulburrilor pronun ate de adaptare la mediul social, cu tendin spre decompensare n caz de schimbare a mediului nconjurtor. Cauzele apari iei psihopatiilor deseori sunt de origine genetic (factori ereditari) formele constitu ionale ale psihopatiilor, sau de origine exogen (nocivit ile exogene) formele organice ale psihopatiilor, care apar mai des n etapele timpurii ale ontogenezei i care determin aa-numitele fenocopii, dereglri genetice ale dezvoltrii. Mul i autori mai consider nc un tip de psihopatii, care se formeaz sub ac iunea factorilor sociali negativi, care afecteaz dezvoltarea personalit ii. Cele mai des ntlnite psihopatii, att n fraged copilrie, ct i la adolescen i i adul i, sunt n special de origine ereditar: psihopatiile schizoide, epileptiforme, psihastenice i n marea majoritate psihopatiile isterice. Psihopatiile de tip instabil pot fi i de origine constitu ional, cnd pot aprea n primii ani de via sub ac iunea nocivit ilor. n primul caz manifestrile sunt aproape identice cu manifestrile infantilismului constitu ional, deosebirile constnd n dizarmonii psihice mai accentuate, dese excita ii afective, tendin e de perversiuni sexuale. Psihopatiile organice sunt cauzate de lezarea timpurie a sistemului nervos nc n perioada prenatal, natal sau postnatal (primii ani de via ).

18

Dintre psihopatiile organice, cel mai des se ntlnesc psihopatiile excitante (tipul exploziv). Acest tip de psihopatii apare mai des la bie i. Baza ei clinic este excita ia afectiv i motorie. Chiar de la vrsta de 2-3 ani aceti copii atrag aten ia prin impulsivitatea lor, ranchiun, agresivitate, negativism, ncp nare O anomalie deosebit a sferei emo ional-volitive condi ionat de reglarea instabil a func iilor vegetative, este neuropatia, care poate fi atribuit dezvoltrii dizarmonice a personalit ii. Aceast anomalie poate avea un caracter constitu ional cu denumirea de nevrozitate infantil constitu ional, legat de factorul genetic sau poate fi provocat i de factori exogeni. Diferen iem dou variante ale neuropatiei: 1) astenic; 2) impulsiv - ntlnit mai rar. Copiii care sufer de neuropatie sunt hiperreceptivi i hipersensibili, deoarece ei sunt predispui la nevrozele fricii, blbial, ticuri, enureze att diurne, ct i nocturne. Neuropatia este o anomalie n dezvoltare tipic pentru perioada copilriei. Pe msura maturizrii sistemului nervos vegetativ, n perioada colar, deseori se atenueaz, dar n cazul condi iilor nefavorabile de educa ie, contribuie la declanarea psihopatiei sau a dezvoltrii patologice de tip inhibitor. Un tip deosebit al anomaliei dizarmonice este anomalia dezvoltrii psihice, legat de tulburri ale tempoului maturizrii sexuale. Dac n cazul neuropatiei defectul primar este condi ionat de o distonie vegetativ, n cazul tulburrii tempoului maturizrii sexuale este vorba de tulburri ale reglrii vegetativ-endocrine, care n unele cazuri duc la ncetinirea ritmului maturizrii sexuale (retardarea lui), iar n alte cazuri la accelerarea maturizrii sexuale. Aceste anomalii pot fi cauzate att de particularit i genetice, ct i de factori exogeni, condi iona i de insuficien a organic a sistemului nervos central. Ele se deosebesc de manifestrile retardrii i accelerrii maturizrii sexuale ntlnite n norm, n manifestrile fiziologice care n-au natur patologic i care se manifest printr-o dizarmonie uoar a dezvoltrii fizice i neuro-psihice.

Capitolul VI

Serviciul psihologic medico-legal


Serviciul de psihologie medico-legal are rolul de a furniza no iuni i recomandri practice n problemele psihopatologiei personalit ii, de a participa neaprat la procedura de expertiz n cazurile de imputare a bolnavilor psihici, de a certifica starea de sntate mintal Medicina judiciar are nenumrate aplica ii practice, deoarece deseori medicii sunt chema i s aprecieze dac un individ care a svrit o infrac iune posed o integritate psihic, astfel nct s poat fi tras la rspundere pentru cele comise, sau dac fapta svrit este numai consecin a unei boli psihice. Medicii pot fi consulta i asupra integrit ii psihice.

19

Responsabilitatea este o no iune juridic, care are la baz prezen a discernmntului critic al personalit ii. Lipsa discernmntului l face pe bolnavul psihic iresponsabil n fa a legii. Conceptul modern de atitudine fa de bolnavul psihic care a svrit vreo fapt antisocial este acela c el este tratat ca i bolnavul care n-a svrit acest act i necesit ngrijiri i protec ie medical. Aceasta se stabilete prin diferite proceduri juridice i medicale care stabilesc iresponsabilitatea bolnavului n cauz. Prin urmare, psihologia judiciar are o concep ia n primul rnd medical i ea ine cont de legit ile clinice ale evolu iei, patogenezei i manifestrilor morbide. Responsabilitatea bolnavului este strns legat de aceste manifestri clinice, de gradul de deteriorare a facult ilor psihice ale pacientului. Datele cercetrilor psihopatologice generale, precum i studierea perturbrilor biologice subiacente ce stau la baza mbolnvirii psihice sunt folosite cu succes n solu ionarea problemelor ce in de psihologia legal. Pentru examinarea fiecrui caz n parte este necesar s se studieze n detaliu urmtoarele documente: dosarul complet al cauzei din care s reias modul amnun it cum s-a comis infrac iunea; actele medicale privind trecutul psihopatologic al subiectului (ereditatea, boli, traume); datele ob inute prin ancheta social, activitatea colar, militar, la locul de munc, via a de familie. Concluziile raportului de expertiz trebuie s cuprind urmtoarele puncte principale: - s se stabileasc dac persoana examinat sufer de vreo boal psihic i n caz afirmativ, s se stabileasc diagnosticul; adesea este necesar s se precizeze dac trsturile suspectate sunt particularit i non-morbide ale subiectului; - s se prezinte desfurat care sunt tulburrile psihice caracteristice afec iunii stabilite (tulburri de percep ie, gndire, emo ional-volitive, delirante, demen iale etc.) i care pot fi corelate cu fapta svrit (cu alte cuvinte, motiva ia psihopatologic); - s se fac recomandri privind msurile de siguran cu caracter medical, individualizate pentru fiecare subiect n func ie de afec iunea psihic depistat i de gradul de pericol antisocial, recidivitate. De competen a psihologiei judiciare ine i problema privind valoarea mrturiilor unor persoane a cror sntate psihic este pus la ndoial. De asemenea, ei decid n privin a responsabilit ii penale a minorilor, adic stabilesc msura n care acetia posed sau nu dezvoltarea deplin a puterii de judecat, de discernmnt i de autocontrol. O persoan este supus expertizei psihiatrice doar n cnd sunt dovezi suficiente c ea a comis crima i i s-a intentat un proces penal. Se impune ca la momentul dispunerii expertizei s fie adunate toate documentele necesare.

20

Expertul psiholog are att drepturi, ct i obliga ii. Expert-psiholog poate fi numai o persoan care este de specialitate medic, specializat n domeniul psihologic i care lucreaz ntr-o institu ie psihoneurologic, trebuie s posede cunotin ele necesare pentru a prezenta concluzii n chestiuni din domeniul tiin ei, tehnicii ce apar n legtur cu pricina penal. Expertul-psiholog trebuie s cunoasc bine bazele codului penal, drepturile i obliga iile sale, s fie contient de rolul expertizei, de nsemntatea ei pentru organele de justi ie. Drepturile i obliga iile expertului psiholog sunt stabilite prin lege. Expertiza medico-legal psihologic este un act oficial de stat de mare rspundere, de aceea se impune o analiz profund a datelor din dosarul penal; antecedentele medicale ale expertizatului; antecedentele penale, ancheta social, mprejurrile n care s-a svrit infrac iunea. O mare importan are observa ia clinic, investiga iile clinice i de laborator, datele examenului psihic. Expertiza se execut de o comisie special i func ioneaz numai n centrele unde exist servicii sau cabinete medico-legale i spital sau sec ii de psihologie. n practic se aplic urmtoarele variante de expertize medico-legale psihologice: - expertiza ambulatorie - se efectueaz de cele mai multe ori numai dup o singur examinare, fr observa ii n condi ii de sta ionar; - n condi iile de sta ionar - se efectueaz n spitalele de psihiatrie, n clinici, n institute de psihologie.; - n sala de judecat - n cazul acestei variante de expertiz psihologul-expert este chemat n sala de judecat.; - n cabinetul anchetatorului - aceast variant de expertiz se efectueaz de obicei de ctre un singur psihiatru solicitat de anchetator.; - expertiza prin coresponden - are loc numai n baza materialului i documentelor din dosarul penal; posibilit ile expertului de a ajunge la o concluzie numai pe baza materialelor n cauz sunt destul de limitate; - expertiza post-mortem - se efectueaz numai pe baza materialelor din dosar din care rezult starea psihic a bolnavului; deseori aceste materiale lipsesc i din acest punct de vedere expertiza postmortem este destul de dificil. Sarcina fundamental a expertizei medico-legale psihologice este aceea de a aprecia tulburrile de discernmnt i contiin pe care le prezint persoana examinat. n acest context este necesar a se stabili dac infrac iunea comis este consecin a unor alterri psihice, n ce msur inculpatul poate aprecia faptele svrite. Toate aceste aspecte sunt cuprinse n no iunea de responsabilitate. n interpretarea no iunilor de responsabilitate i iresponsabilitate pot avea loc diferite variante. Dac o persoan comite infrac iuni de mai multe ori, concluzia privind responsabilitatea lui trebuie decis n fiecare caz aparte, chiar dac aceast persoan a fost cndva socotit iresponsabil. Expertiza medico-legal psihologic este o expertiz medical cu un cadru juridic i organizatoric bine definit al crei scop este de-a oferi justi iei date ct mai obiective despre discernmntul n momentul svririi crimei Discernmntul (dup V. Predescu i colab.) este func ia psihic de sintez care se manifest n capacitatea subiectului de a concepe planul unei ac iuni, scopul ei, ordinea ei, ordinea etapelor desfurrii ei i rezultatul (consecin ele) care decurg din svrirea ei. Este capacitatea subiectului de a organiza motivat activitatea sa. Aceast func ie depinde de doi factori: a) de structura personalit ii subiectului; 21

b) de structura contiin ei acestuia n momentul svririi faptei. La unii condamna i n timpul ispirii pedepsei pot aprea dereglri psihice cu un caracter temporar. Ele se manifest sub forma unei stri reactive mai des cu un sindrom depresiv, depresiv-delirant, anxietate, reac ii isterice. La psihopa i poate avea loc o decompensare, la epileptici - o accelerare a acceselor .a. Dup o examinare medical aceti bolnavi sunt transfera i n spitale psihiatrice. Dup tratament, ei se rentorc n nchisoare. n unele cazuri n spitale de psihiatrie specializate pot fi trimise la tratament obligatoriu i persoanele care au svrit infrac iuni mai pu in grave dar care prezint un pericol mare pentru societate. Factorii care determin pericolul social al acestor subiec i sunt diferi i. La unii bolnavi strile psihice au un caracter persistent, cu tendin e spre recidivare, comportament agresiv. Este vorba mai ales de bolnavii cu delir de urmrire, influen , cu tulburri de contiin . Al i bolnavi prezint un pericol social n legtur cu strrile afective, tendin e agresive, brutalitatea, sindromul psihopatiform de genez organic sau schizofrenic. Expertul-psiholog trebuie s cunoasc bine bazele codului penal, s tie drepturile i obliga iile sale, s fie contient de rolul expertizei, de nsemntatea ei pentru organele de justi ie.

22