Sunteți pe pagina 1din 9

INVATAMINTUL MUZICAL DIN BASARABIA

perioada interbelica

CONSERVATORUL UNIREA
Director Deschiderea
Anastasia Dicesu 2februarie 1919

Catedre
Canto Pian Vioara Violoncel Instrumente de suflat Declamatie Teorie speciala

Profesori
A.Dicescu,A.Adascalita V.Onofrei I.Finkel M.Schildkret S.Uainevici Ion Lecca M.Berezovschi,T.Poruci

SCURT ISTORIC- Deschiderea Conservatorului de Muzica si Arta Dramatica din Chisinau sa produs la 2 februarie 1919,studiile au demarat in cladirea Liceului de baieti B.P.Hasdeu de pe Strada Kiev (actualmente localul Muzeului de istorie). Conservatorul functiona cu statut de institutie privata,uneori institutia fiind finantata de stat . Din anul 1920, Conservatorul a trecut sub inaltul patronaj al Maestatii sale Regina Maria, datorita carui fapt bugetul institutiei fusese inaintat presedintelui camerei.In1922,Conservatorul isi schimba sediul pe strada Alexandru cel Bun.114. In anii 1927-1928 este deschisa si specialitatea de contrabas si se deschid si clase de amsablu instrumental,de opera,orchestra,cor. Insa cea mai fregventa era clasa de pian ,celelalte avind un numar mic de elevi si studenti. Corul era constituit din 80 cintareti iar in orchestra mai participau si profesorii. In anul 1928 Conservatorul este transformat intr-o institutie de stat,si este inaintata o reforma care prevendea perfectionarea sistemului de predare,in primul rind se evidentia admiterea tinerilor cu capacitati muzicale,in special la clasele muzical-teoretice.Reforma prevedea si deschiderea unor clase preparatoare de 2 ani.Tot in acest an conducerea conservatorului decide ca acesta sa fie numit CONSERVATORUL ,,UNIREA,,

CONSERVATORUL NATIONAL
Director Deschiderea Catedre
Traian Popovici An.1919 Pian Canto Vioara Violoncel Instrumente aerofone Dictiune Disciplinele teoretice

Profesori
M.lalevici,V.Boldur P.Gorceacova N.Vilik,G.Misuris G.Cantacuzino D.Kapelman

C.Mitru T.Popovici ,A.Gildea

SCURT ISTORIC-Conservatorul National era o institutie de invatamint privata,infiintat in toamna anului 1919,constituita in baza reuniunii muzical-culturale GRAIUL NEAMULUI condusa si infiintata de T.Popovici. Conservatorul era constituit din 3 cursuri-cicluri de studii 1-preparator,2-inferior,3-superior care includeau si taxe de invatamint. Un timp sediul Conservatorului se afla pe strada Kievului 54(azi str.31 august 1989) apoi pe str.Banulescu-Bodoni nr.39(fosta Gogol.) Conservatorul National si-a incetat activitatea in luna iunie 1940,odata cu instaurarea puterii sovetice in Basarabia.O parte din profesori si discipoli si-au continuat studiile si activitatea la conservatorul de stat din Chisinau

CONSERVATORUL MUNICIPAL
Director Deschiderea Catedre
M.Birca An.1936 Teoria muzicii si compozitie muzicala Cint individual si coral Muzica instrumentala Arta dramatica Muzica bisericeasca Pedagogie muzicala

Profesori
M.Birca,V,Popovici

M.Zlatov,L.Lipcovscaia A.Pavlov,M.Pester,Gh. Cantacuzino,M.Margari tov

SCURT ISTORIC-In anul 1935 devine din nou actuala


ideea etatizarii invatamintului muzical.La 17 martie 1936 M.Boldur propune Consiliului Municipal crearea Conservatorului Municipal.In calitate de director a conservatorului a fost desemnat M.Birca asaca la 13 februarie 1935 sa obtinut de la Ministerul Instructiunii Publice autorizatia pu functionare.Noua institutie fiind privata cu sustinere din partea primariei.Intre 12-20 octombrie 1936 se desfasoara admitere la toate specialitatile:pian,vioara,canto si instrumente de suflat.Profesorii au fost angajati prin concurs,care prevede prezentarea diplomei de absolvire a academiilor din tara si a unei prectici de 2 ani de activitate pedagogica. Cursurile fiind inaugurate la 26 noiembrie 1936 in cladirea actualului Oficiu Postal Central.Conform regulamentului Conservatorul avea 3 grade de invatamint:gradul elementar,gradul secundar,si superior de perfectionare.Era variata si durata invatamintului:Sectiunea teorie si compozitie-8ani,Sectiunea cint-5ani,sectiunea muzica instrumentala11ani,arta dramatica-5ani,muzica bisericeasca-5ani,pedagogia muzicala-2ani plus un studiu de baza la o specialitate.In scurta sa perioada de existenta (1936-1940)Conservatorul a inregistrat rezultate frumoase.

Alte centre de invatamint muzical


Afara de conservatoare si colegii ,invatamintul muzical se desfasura si in alte centre din Chisinau,cum ar fi studioauri,cursuri,clase.. Cursurile de pian conduse de V.M.Serotinski constituiau un centru particular unde se preda pianul pu toti doritorii.In cadrul acestora se organizau spectacole si concerte publice.Concertele fiin anuntate in ziare.La ele participau si profesorii.Concertul din 26 martie 1927 a fost consacrat memoriei lui BEETHOVEN,la care au participat si profesorii din conservatoare si colegii,a impresionat publicul . Studioul de opera,drama si balet condus de cintaretul Nicolae Nagacevschi avea scopul de a cultiva tineretul care sa dedicat artei vocale. Inaugurarea llui a avut loc la Clubul Polonez la 27 noiembrie.Programul studioului corespundea cu programul conservatoarelor,I.Bazilevski conducea clasa de ansamblu,C.Romanov-teorie si solfegiu,L.Dobroravovesteticasi machiajul,E.Kozireva-expresivitate si baletM.Basarabov declamatie,M.Berezovscaia-muzica si machiaj.

Arta muzicala la licee


Pentru ca elevii sa insuseasca mai bine arta muzicala la scolile secundare din Basarabia, in programele de studii ale celor opt clase de liceu au fost introduse lectii obligatorii de teorie,solfegiu si literatura muzicala universala.Orice liceu de baieti sau fete aveau un colectiv coral mixt sau pe voci egale,la unele existind si fanfare sau alte formatii instrumentale. Orchestra liceului Alecu Russo.In componenta orchestrei de mandoline,dorme si balalaici intrau circa 40 elevi,condusa de D.Paroseci nascut la 24martie 1885.Evolueaza impreuna cu orchestra la concertele organizate in cadrul scolii dar si inafara ei.Dirijor si pedagog Zaharia Paroseci a depus o munca considerabila pu dezvoltarea culturii muzicale din Basarabia si a fost decorat cu Rasplata muncii. Orchestra simfonica a liceelor din Chisinau. Este un fenomen iesit din comun ,extraordinar,cind un profesor de biologie devine dirijor al unei orchestre simfonice.Acestentuziasmat dirijor a fost Theodor Lujanschi(1887-1967),nascut s.Untesti,Ungheni.In 1924 el a initiat orchestra simfonica a liceului A.Donici la care participau si elevi din alte licee si scoli.Evoluind in numeroase concerte ,unul chiar la cinematograful Coliseum.