P. 1
mecanizarea agriculturii

mecanizarea agriculturii

|Views: 166|Likes:
Published by Arteom Postica
mecanizarea in agricultura
mecanizarea in agricultura

More info:

Published by: Arteom Postica on Dec 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Tipurile sistemului de frânare. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Nocivitatea gazelor de evacuare. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Regimurile de funcţionare. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Minitehnica. Bilanţul termic al motorului. Căldura specifică a gazelor. Componentele sistemelor de rulare. Echilibrarea motoarelor. Mecanismele de frânare. Performanţele energetice ale motoarelor . Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Factorii care influenţează asupra valorii lui. . Factorii care influenţează procesul de comprimare. Roata de curea de acţionare.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor.3. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Frînarea re-morcii. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului.4. Mecanismele de suspendare. Procesele de schimbare a gazelor. Parametrii ciclului indicat.. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor.6. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Coeficientul de umplere. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Caracteristici speciale. Metodele de cuplare APP. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Caracteristici de reglaj. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Clasificarea punţilor motoare. Clasificarea cutiilor de viteză. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Procesul de comprimare. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Sistemul hidraulic de suspendare. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Procesul de evacuare. Reacţiile de ardere a combustibilului. Parametrii comparativi ale motoarelor. Caracteristici de bază a motoarelor. destindere. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Calculul mecanismului de distribuţie. Procesul de ardere. Cerinţele către cutiile de viteză. Metodele de schimbare a vitezelor. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Minitehnica. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS).Cutiile de viteză. Parametrii efectivi ai motorului. Procesul de destindere. Scopul calculului termic. Dispozitivele de întindere a şenilei. Echipamentul de lucru şi auxiliar.

Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Cinematica şi dinamica virajului. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Calităţile de economicitate. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Alimentare prin pulverizare . Alimentare prin injecţie la MAS. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Calculul instalaţiei de ungere. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Procesul de demaraj al automobilului. Aspectele. Clasificarea semănătorilor. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Stabilitatea longitudinală şi transversală. cerinţele agrotehnice. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Procesul de demaraj. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Calculul frînelor cu disc. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. agregate combinate. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Determinarea momentului maxim de frînare.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Calculul sistemului de răcire cu aer.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire.Cerinţele agrotehnice. Calculul frînelor cu saboţi.carburator. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Tipurile îngrăşemintelor. Calculul frînelor cu bandă. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. . Caracteristica de tracţiune a tractorului. Demarajul automobilelor. Acceleraţia automobilului. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Clasificarea maşinilor de plantat. Metodele de control a calitătăţii plantării. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. timpul şi spaţiul de demarare. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Maşini cu organe de lucru active. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Caracteristica generală.

Aparatele de tăiere. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. Maşini de adunat şi presat de adunat. organele de lucru şi cele auxiliare. clasificarea şi cerinţele agrotehnice.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Schemele funcţionale ale combinelor. fructelor şi pomuşoarelor. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. construcţia lor. clasificarea. Schemele constructive şi de funcţionare. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. schemele şi principiul de funcţionare. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. Maşini de udare şi irigaţie. construcţia lor. schemele de funcţionare. Metodele de recoltare. cerinţele agrotehnice. Consrucşia. Maşini. principiile de funcţionare. Construcţia. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi auxiliare. electromagnetice şi altora. Construcţia. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. clasificarea. instalaţii. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. ce rinţele agrotehnice. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. schemele de funcţionare. organele de lucru. organele de lucru. Particularităţile combinelor moderne. Tipurile tehnicii de udat. cerinţele agrotehnice. floarei soarelui culturilor păstăioase. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Schemele tehnologice. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. schemele de funcţionare. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. schemele şi principiul de funcţionare. Metodele de recoltare. Clasificarea combinelor. organele de lucru. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. cerinţele agrotehnice. mecanismele şi transmisiile. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. clasificarea şi caracteristica. Maşini meliorative. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. Clasificarea maşinilor schemele constructive. Maşini pentru lucrarea solului. cerinţele agrotehnice. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . construcţia. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. mecanismele. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. transportat şi depozitat. organele de lucru şi cele auxiliare. Construcţia sistemelor de aspiraţie. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. maşinilor de sortat pneumatice. cerinţele agrotehnice. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Vendroverile combinelor. organele de lucru. târşitoarelor. organele de lucru şi cele auxiliare. mecanismele şi sistemele combinelor. Metodele de curăţare şi sortare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. schemele şi principiul de funcţionare. semincere. organele de lucru. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. Schemele constructive şi de funcţionare. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. organele de lucru şi cele auxiliare. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. Metodele de irigare. organele de lucru şi cele auxiliare. Metodele de recoltare. Clasificarea maşinilor.

Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice.produselor de origine animală. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. . amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. destinaţia şi principiul de lucru. Instalaţii frigorifice. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Instalaţii pneumatice. Surse de apă potabilă. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Separarea şi separatoarele de purificare. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. încărcat. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Maşini de extras. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. transportat şi distribuit nutreţ. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. surse de apă potabilă. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. transportat şi distribuit nutreţ. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Cerinţele impuse maşinilor de extras. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. transportat şi distribuit nutreţ. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. încărcat. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. transportat şi depozitat dejecţii. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Clasificarea maşinilor de evacuat. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. încărcat. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Momentul şi forţa de tăiere. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Părţile componente. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. normalizare şi degresare a laptelui. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Calculul proceselor de creare. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. caracteristica lor chimică. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. transportat şi depozitat dejecţii.

Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Tualetare. Caracteristica. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. porcine. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Instalaţii pentru prelucrarea primară. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Părţile componente şi destinaţia lor. Bazele de calcul al valţului . Mecanizarea proceselor în avicultură. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. dezinfectat şi spălat lână. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. omogenizat. Tehnologii. Metode. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Maşini de tors lână în fire. sortarea şi ambalarea ouălor. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. metode. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. transportarea şi recepţionarea laptelui. Fluxul tehnologic de descăiat. pasteurizat şi uscat melanj. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. ovine. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. de compactat şi standardizat lână toarsă. Instalaţii de purificat. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Metode de tratare cu freon. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Construcţia valţului de măcinat. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. Utilaje moderne de purificat. Metode şi instalaţii de congelat carne. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Colectarea. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. normalizat şi separat lapte. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Agregate de curăţit. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. azot lichid. de bobinat. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Recepţionarea. Maşini de spart. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. degresat. centrifugat. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Ambalarea. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei.

: ASEM. Cardaşevckii i dr. 16. C. 2007. 1979. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. 1986. A. Chiru.614 p. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie.343 s. Scotnicov.Gh. C. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Lapte şi produse lactate. 1996–238 p. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. М. 1995. 9. E. 5. Gerard Jităreanu. 2. – Ch. Melinicov. Nicolaenko. Gh. Daîry processing handdooc. Goreacikin. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. Bobescu. 1986. Pobedinschi. Cofaru. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. Vrancean V. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. 10. Gh. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. .: «Agropromizdat». Anatolii. 1984.Motoare pentru automobile şi tractoare . L.. Ioan Ţenu şi alţii. 3. Gh. Vrancean.–Ch.599 p.. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. 7.: «Мaşinostroenie».de măcinat.: Tehnica. Frolov.: «Аgropromizdat». Cofaru. 2000 – 267 p. Teoria. Georgescu – coordonator.: Tehnica.: 1968.. … . Кrusi. 6. 12. Pererabotka zerna. Zonov i dr. A. S. V. V. 14. … . 4. utilaje şi instalaţii horticole. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. 1986 – 384 s. Sclear P. Ţâmbalist. Bibliografia pe specialitate 1. 1997 – 254 p. Maşini.. Sclear P. V. 17. G. 15. М. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko.: Kolos.: Tehnica. Tecuşan. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. editura „PIM”. Izdanie VASHNIL v treh tomah. Obţinerea şi folosirea biogazului. 2000. Listopad. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie).Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. G. Radu. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. calcul şi construcţie. 2006. 18. A: Chiru.. 2003. 1998– 409 p. 13. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. S. 1985. Ch–Al. Sobranie socenenii. Tractoare agricole. A. Pobedinschi.. Neculăiasa Vasile. Demidov. 8. Tataru. М. 2006. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. B. Bobescu. Dănilă Ion. Chiru. 11. – M. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Sweden – 1995. М. P.: «Agropromizdat». Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Iu. . Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. Captoare termice solare. Bobescu. – 334 p. – Ch. G. V. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. N. Chişinău. V. Editura Ceres.296 p. Petru Suditu. Editura A92. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii.255 s. Chişinău. Maşcenschii. Bucureşti. V. Iaşi. Тieanov.

Universitet Vinsconsina. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. Ucebnic dlea VUZov. 1985. Kathrein Iosif. G. Melnicov. Lunin. V. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. 28. L. 1987. М. – 112s. Spravocinic.: «Znaniе». Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im.: Kolos. 1967. Stabnicov.. V. . Меdison. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. 1981. Voznesenskii. Svirskij.1995. A. Standartizaciâ.. 4. 2. Dehteari. 21. Каrtaşov.. Filaretov. E.a. Pavlovskii..19. 1982.. 8. 10.. Osnovy nauĉnyh issledovanij. Pod red. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv.: «Аgropromizdat». – 263s . Editura D. 34. М. Bucureşti: “Ceres”.-М. Editura Ceres. 30. V.1990. 9. Goia. Kosmodemânski IU. Bucureşti. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). – Chişinău : UASM. 29. Iu. et. BGU. S. 31. Bibliografia suplimentară 1.: Kolos. 1982. Cuţuhan şi alţii.. 7. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko.: Kolos. ş. A. Ion Burtea. Nicolae Cerconi. G. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. Tehnică. V. 11. Dairy processing handbook. V. Pod redacţiei A. Grebeniuc. Bucureşti 1982. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. all. 3. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. 24. 25. V. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. Ed. Brenderfer. Boeru Gh. Мinsc: Izd. Učebnik dlâ vuzov. 5. M Biogaz: Teoria i praktika. Bucureşti 1986. – Moskva: Finansy i statistika. Ghinzburg. Petru Niculiţă. Aleoşkin.. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. N. Prelucrarea datelor experimentale. Socolova М. Nicolae Purice. Cuţuhan. 4-ое izd.1997. М. Menedjment v fermerscom hozeaistve. M. Mihai D. 1990. S. 1982. Al. Popov. 1998.. V. Tehnologia uleiurilor vegetale. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. G. Vâşemirscogo. sub redacţia dr. 2003. T. 27.: «Аgropromizdaт».М. A. Editura D.a. Еcaterinburg: UrO RAN. Mihai D. 1979. Кrasovskii. sertificacia i metrologia.: «Коlos».: GАUМ. F. Nichici. Robert Lienin. S. – Chişinău: KSHI. ing. 1978. . M.: «Коlоs». Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. ş. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. – 155p. P. Pobedinskii i dr. G. Iaşi Institutul politehnic. 1993. 2001. Mitroi. 1989. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК.М. 6. Babkoka. 36. Polişciuc. Iris Doina Barbu. 1980. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. . 35. Ch. 1998 33. 22. Potec I. – M.: «Kolos». – M. Done E. Bucureşti 1983. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. Lâşenko V.. Sweden. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. 26. L. М. Maşini şi instalaţii zootehnice. Bucureşti. 2001 20. Editura Ceres. Proizvodstvo slivocnogo masla. 1996. Miheev i dr. Čijikova. Kurocikn A. SŞA. 23.: «Pişcevaia promâşlenosti». V. Ioneasca Lucian.: Kolos.: «Agropromizdat». Constantin Neagu.: «Maşinostroenie». Bredihin.-1988. Tehnologii şi instalaţii. Iu. Vember. al. Vedeneapin. – 65 p. О. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. 32. Şi P. Planirovanie ăxperimenta. V.-1990. Şi P.èkonomičeskih issledovaniâh. Lâseanskii. Pererabotanoe i dopolnenoe. Panfilolv. Iurin V. et. Boader. 1969. 1997..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->