05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

destindere. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Tipurile sistemului de frânare. Procesul de destindere. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Caracteristici speciale. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Metodele de cuplare APP. Roata de curea de acţionare. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Minitehnica. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Procesele de schimbare a gazelor. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Factorii care influenţează asupra valorii lui. Clasificarea cutiilor de viteză. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Mecanismele de frânare. Cerinţele către cutiile de viteză. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi.6. Regimurile de funcţionare. Factorii care influenţează procesul de comprimare. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Parametrii comparativi ale motoarelor. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). .3. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Parametrii ciclului indicat. Caracteristici de bază a motoarelor. Minitehnica. Metodele de schimbare a vitezelor. Componentele sistemelor de rulare. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Sistemul hidraulic de suspendare. Clasificarea punţilor motoare. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Căldura specifică a gazelor. Reacţiile de ardere a combustibilului. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii.. Performanţele energetice ale motoarelor . Scopul calculului termic. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Bilanţul termic al motorului. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Parametrii efectivi ai motorului. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Calculul mecanismului de distribuţie. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Echilibrarea motoarelor. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Mecanismele de suspendare. Procesul de evacuare. Dispozitivele de întindere a şenilei. Coeficientul de umplere. Nocivitatea gazelor de evacuare.4. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI .) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor.Cutiile de viteză. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Caracteristici de reglaj. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Frînarea re-morcii. Procesul de ardere. Procesul de comprimare.

Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Calităţile de economicitate. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Determinarea momentului maxim de frînare.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Clasificarea maşinilor de plantat. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Tipurile îngrăşemintelor. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Aspectele. cerinţele agrotehnice. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Alimentare prin injecţie la MAS. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Maşini cu organe de lucru active. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Acceleraţia automobilului. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Calculul frînelor cu bandă. Calculul frînelor cu disc. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Demarajul automobilelor. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. agregate combinate. timpul şi spaţiul de demarare. Clasificarea semănătorilor. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor.carburator. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. . Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice.Cerinţele agrotehnice. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Caracteristica generală. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Calculul instalaţiei de ungere. Metodele de control a calitătăţii plantării. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Cinematica şi dinamica virajului. Alimentare prin pulverizare . Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Calculul frînelor cu saboţi. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Procesul de demaraj. Calculul sistemului de răcire cu aer. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. Procesul de demaraj al automobilului.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului.

Metodele de recoltare. construcţia lor. organele de lucru şi cele auxiliare. mecanismele. Construcţia. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. construcţia. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. Clasificarea combinelor. Clasificarea maşinilor schemele constructive. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. Vendroverile combinelor. schemele şi principiul de funcţionare. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. cerinţele agrotehnice. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. semincere. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. Aparatele de tăiere. organele de lucru şi auxiliare. Construcţia. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. organele de lucru şi cele auxiliare. Construcţia sistemelor de aspiraţie. cerinţele agrotehnice. schemele de funcţionare. Schemele constructive şi de funcţionare. Maşini meliorative. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. cerinţele agrotehnice. fructelor şi pomuşoarelor. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. schemele şi principiul de funcţionare. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. mecanismele şi transmisiile. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. Schemele tehnologice. organele de lucru şi cele auxiliare. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. organele de lucru. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. Maşini. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. mecanismele şi sistemele combinelor. Consrucşia. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. Tipurile tehnicii de udat. schemele de funcţionare.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Particularităţile combinelor moderne. târşitoarelor. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. organele de lucru. instalaţii. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. Maşini de udare şi irigaţie. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. maşinilor de sortat pneumatice. clasificarea. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. organele de lucru. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. organele de lucru şi cele auxiliare. construcţia lor. organele de lucru. floarei soarelui culturilor păstăioase. principiile de funcţionare.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Clasificarea maşinilor. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. Metodele de curăţare şi sortare. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. schemele şi principiul de funcţionare. electromagnetice şi altora. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. Schemele funcţionale ale combinelor. ce rinţele agrotehnice. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini de adunat şi presat de adunat. Metodele de recoltare. schemele de funcţionare. Schemele constructive şi de funcţionare. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. clasificarea. transportat şi depozitat. Metodele de recoltare. Maşini pentru lucrarea solului. clasificarea şi caracteristica. cerinţele agrotehnice. cerinţele agrotehnice. organele de lucru. cerinţele agrotehnice. Metodele de irigare.

Maşini de extras. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. caracteristica lor chimică. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. încărcat. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Separarea şi separatoarele de purificare. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie.produselor de origine animală. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. surse de apă potabilă. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. transportat şi depozitat dejecţii. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. transportat şi distribuit nutreţ. normalizare şi degresare a laptelui. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. încărcat. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Instalaţii pneumatice. Surse de apă potabilă. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Instalaţii frigorifice. Calculul proceselor de creare. destinaţia şi principiul de lucru. transportat şi distribuit nutreţ. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. transportat şi depozitat dejecţii. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Momentul şi forţa de tăiere. încărcat. Clasificarea maşinilor de evacuat. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Cerinţele impuse maşinilor de extras. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. transportat şi distribuit nutreţ. Părţile componente. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. . Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate.

Tualetare. de compactat şi standardizat lână toarsă. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Utilaje moderne de purificat. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. sortarea şi ambalarea ouălor. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Bazele de calcul al valţului . camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. normalizat şi separat lapte. Agregate de curăţit. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Metode. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Instalaţii pentru prelucrarea primară. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. metode. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. dezinfectat şi spălat lână. Construcţia valţului de măcinat. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. transportarea şi recepţionarea laptelui. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Mecanizarea proceselor în avicultură. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. ovine. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. azot lichid. Maşini de spart. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Instalaţii de purificat. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. Controlarea calităţii laptelui recepţionat.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. porcine. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Caracteristica. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Fluxul tehnologic de descăiat. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Ambalarea. Metode şi instalaţii de congelat carne. Colectarea. de bobinat. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. omogenizat. degresat. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Recepţionarea. Părţile componente şi destinaţia lor. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. pasteurizat şi uscat melanj. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Maşini de tors lână în fire. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. Tehnologii. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Metode de tratare cu freon. centrifugat. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei.

Tecuşan. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Cofaru. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. . 1998– 409 p. Chiru. 11. 12. S. Editura Ceres. Neculăiasa Vasile. .Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). Vrancean V. 13. C. Pobedinschi. Tractoare agricole. Melinicov.: Tehnica. Lapte şi produse lactate. 1986 – 384 s. Bobescu. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat.Gh. G. Sclear P. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. 1986. 2000 – 267 p. editura „PIM”. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. Nicolaenko. Gerard Jităreanu. Demidov. Listopad. S. Goreacikin. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. 3. A. V. 9. Scotnicov. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. 2003. Bucureşti. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Maşini. 5. G. Tataru.–Ch. Chiru. L. Cofaru. Pererabotka zerna. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile.: «Agropromizdat».: Kolos. calcul şi construcţie. 1996–238 p. V. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. A. М. E. 1979. Sclear P. Dănilă Ion. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. B. Georgescu – coordonator. 6. 17. Gh. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. V.: «Аgropromizdat». Bobescu. Chişinău. V. Teoria. A. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. C. 15. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Ch–Al. 7. 2007.. 1997 – 254 p. Cardaşevckii i dr.296 p. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. 1986. 1985. 2. 14. – 334 p. Ioan Ţenu şi alţii. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. – Ch. М. Кrusi. Iaşi. 18. – M. 16. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. utilaje şi instalaţii horticole.: ASEM. Editura A92. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului... … . V. Bibliografia pe specialitate 1. 2006. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. Ţâmbalist. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. Petru Suditu. Frolov.: «Agropromizdat». Gh.. N. A: Chiru. Sobranie socenenii. 10. Chişinău. P. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Pobedinschi. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. 2000. 4.343 s. – Ch. Maşcenschii. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. Bobescu. Iu.. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă.255 s. 1984. Captoare termice solare. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă.: «Мaşinostroenie».: 1968. Radu. Vrancean. 2006. 8. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Тieanov. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. Izdanie VASHNIL v treh tomah. Sweden – 1995. Anatolii. … .614 p. Zonov i dr. Obţinerea şi folosirea biogazului.Motoare pentru automobile şi tractoare . V. G. Gh. М.: Tehnica. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. М.: Tehnica. Daîry processing handdooc..599 p. 1995.de măcinat.

: «Agropromizdat». Menedjment v fermerscom hozeaistve. Vâşemirscogo. Vember. Tehnică. Sweden. Aleoşkin. al. Iaşi Institutul politehnic. Lunin. – 112s. Iu. Ioneasca Lucian. G. 30..: «Аgropromizdaт». Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. 1998 33. – Chişinău: KSHI. Lâşenko V. – 65 p.: «Pişcevaia promâşlenosti». . 4. 1982.. . 2. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. ş. ing. G. Mihai D. Şi P. Iu. Pod redacţiei A.. G. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. 6. М. М. 4-ое izd. Iurin V. 1993. М. Pererabotanoe i dopolnenoe. Socolova М. Editura D.: Kolos. Čijikova.. Panfilolv. 9.: «Коlos». L. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. Universitet Vinsconsina. A. Cuţuhan. 1990. 1985. et. 1967. all. Popov. V. Мinsc: Izd. Editura D. G.a. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Editura Ceres. Ed. Еcaterinburg: UrO RAN. F. 1969. 29. Ghinzburg. V. Ch. 23. 1981. Tehnologii şi instalaţii. A. V.a. 1998. 8. V. Bucureşti. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). Potec I. Boader. Tehnologia uleiurilor vegetale. Bibliografia suplimentară 1. Robert Lienin. Bucureşti 1983. 32. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. 1982. 36.. 1987. Miheev i dr. . Učebnik dlâ vuzov. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. ş.: «Аgropromizdat». A. BGU. M.: Kolos. V. Каrtaşov. Iris Doina Barbu. М. Osnovy nauĉnyh issledovanij. V. Kathrein Iosif. 2001 20. S. sub redacţia dr. 28. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. 35.19.-1990.. Babkoka.-1988. Lâseanskii. 24. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. Cuţuhan şi alţii. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. SŞA. Şi P. sertificacia i metrologia. 1980. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Mitroi. Bucureşti 1982. 31. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko.1990.. Prelucrarea datelor experimentale.. M. S. 5. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka.. Dairy processing handbook. – M.: Kolos. Vedeneapin. 11.: GАUМ. Voznesenskii. 34. Spravocinic.: «Znaniе». Planirovanie ăxperimenta. V. – 155p. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. L. Filaretov.: «Kolos». Kurocikn A.М.1995. Al. Proizvodstvo slivocnogo masla.èkonomičeskih issledovaniâh. 22. N. О. 7. Maşini şi instalaţii zootehnice. – M.М. V. Melnicov. 1996. Bucureşti: “Ceres”. Mihai D. Boeru Gh. 1982. Bucureşti 1986. 21. 1997. 1978.1997. V. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. 1989. Bredihin. T. 25. 10. Petru Niculiţă. – Chişinău : UASM. Standartizaciâ. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. Pobedinskii i dr. Кrasovskii. E. 27. Ucebnic dlea VUZov. Brenderfer.: Kolos. Nicolae Cerconi. Goia. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv.: «Maşinostroenie».. 26.. Nicolae Purice. 2001. Nichici. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. – Moskva: Finansy i statistika. Grebeniuc. M Biogaz: Teoria i praktika. Editura Ceres. Pavlovskii. 1979. P.-М. Pod red.: «Коlоs». Bucureşti. Polişciuc. 3. Svirskij. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. Ion Burtea. Constantin Neagu. – 263s . Stabnicov. Dehteari. S. Меdison. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. et. 2003. Done E. Kosmodemânski IU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful