05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Mecanismele de frânare. Factorii care influenţează procesul de comprimare.. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor.Cutiile de viteză. Regimurile de funcţionare. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Procesul de comprimare. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Calculul mecanismului de distribuţie. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Reacţiile de ardere a combustibilului. Metodele de schimbare a vitezelor. Tipurile sistemului de frânare. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Cerinţele către cutiile de viteză. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Performanţele energetice ale motoarelor . Frînarea re-morcii. Mecanismele de suspendare.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor.6. . Clasificarea cutiilor de viteză. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Caracteristici de reglaj. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Minitehnica. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului.3. Procesul de destindere. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Roata de curea de acţionare. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Caracteristici speciale. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Minitehnica. Procesul de evacuare. Procesul de ardere. Parametrii comparativi ale motoarelor. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Procesele de schimbare a gazelor. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Clasificarea punţilor motoare. Componentele sistemelor de rulare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. destindere. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Nocivitatea gazelor de evacuare. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor.4. Scopul calculului termic. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Caracteristici de bază a motoarelor. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Bilanţul termic al motorului. Metodele de cuplare APP. Sistemul hidraulic de suspendare. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Parametrii efectivi ai motorului. Parametrii ciclului indicat. Coeficientul de umplere. Dispozitivele de întindere a şenilei. Căldura specifică a gazelor. Echilibrarea motoarelor.

Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Calculul frînelor cu disc. Alimentare prin injecţie la MAS. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Aspectele. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Clasificarea maşinilor de plantat.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Caracteristica generală. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Demarajul automobilelor. Clasificarea semănătorilor. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Calculul sistemului de răcire cu aer. timpul şi spaţiul de demarare. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Cinematica şi dinamica virajului. Calităţile de economicitate. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Metodele de control a calitătăţii plantării.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Alimentare prin pulverizare . cerinţele agrotehnice. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Calculul frînelor cu bandă. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii.Cerinţele agrotehnice. Tipurile îngrăşemintelor. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Acceleraţia automobilului. Calculul frînelor cu saboţi. agregate combinate. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Calculul instalaţiei de ungere. . Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Maşini cu organe de lucru active. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Procesul de demaraj. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Procesul de demaraj al automobilului. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Criteriul şi unghiul de stabilitate.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului.carburator. Determinarea momentului maxim de frînare. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Teoria virajului tractoarelor pe şenile.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului.

Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. cerinţele agrotehnice. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. mecanismele şi sistemele combinelor. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. cerinţele agrotehnice. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. cerinţele agrotehnice. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. organele de lucru. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Maşini meliorative. construcţia lor. Schemele constructive şi de funcţionare. Maşini pentru lucrarea solului. Clasificarea combinelor.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. floarei soarelui culturilor păstăioase. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . Metodele de recoltare. cerinţele agrotehnice. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. semincere. Maşini de adunat şi presat de adunat. organele de lucru şi auxiliare. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. organele de lucru. clasificarea. Maşini. schemele şi principiul de funcţionare. organele de lucru şi cele auxiliare. Vendroverile combinelor. Construcţia. ce rinţele agrotehnice. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. clasificarea şi caracteristica. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. cerinţele agrotehnice. Metodele de recoltare. Particularităţile combinelor moderne. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. Metodele de irigare. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. schemele de funcţionare. Tipurile tehnicii de udat. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. organele de lucru. fructelor şi pomuşoarelor. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. schemele de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini de udare şi irigaţie. organele de lucru şi cele auxiliare. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. Metodele de recoltare. electromagnetice şi altora. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. mecanismele. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. Clasificarea maşinilor. maşinilor de sortat pneumatice. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. schemele şi principiul de funcţionare. Schemele constructive şi de funcţionare. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. Clasificarea maşinilor schemele constructive. instalaţii. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. schemele şi principiul de funcţionare. organele de lucru. organele de lucru. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. construcţia lor. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. clasificarea. Construcţia. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. Schemele funcţionale ale combinelor. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. cerinţele agrotehnice. Schemele tehnologice. Construcţia sistemelor de aspiraţie. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. târşitoarelor. schemele de funcţionare. Consrucşia. Aparatele de tăiere. mecanismele şi transmisiile. principiile de funcţionare. construcţia. organele de lucru şi cele auxiliare. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. organele de lucru şi cele auxiliare. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Metodele de curăţare şi sortare. transportat şi depozitat.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor.

Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. încărcat. Cerinţele impuse maşinilor de extras. transportat şi depozitat dejecţii. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Surse de apă potabilă. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. normalizare şi degresare a laptelui. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. Clasificarea maşinilor de evacuat. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. . Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Instalaţii frigorifice. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. destinaţia şi principiul de lucru. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Momentul şi forţa de tăiere. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. transportat şi distribuit nutreţ. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Calculul proceselor de creare. încărcat. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje.produselor de origine animală. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Separarea şi separatoarele de purificare. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Instalaţii pneumatice. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. transportat şi depozitat dejecţii. Maşini de extras. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Părţile componente. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. încărcat. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. transportat şi distribuit nutreţ. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. surse de apă potabilă. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. transportat şi distribuit nutreţ. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. caracteristica lor chimică. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Maşini şi instalaţii pentru dozarea.

de compactat şi standardizat lână toarsă. Metode de tratare cu freon. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Tehnologii. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. degresat. Instalaţii pentru prelucrarea primară. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Maşini de tors lână în fire. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Agregate de curăţit. Instalaţii de purificat. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. dezinfectat şi spălat lână. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Construcţia valţului de măcinat. Tualetare. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. transportarea şi recepţionarea laptelui. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Metode şi instalaţii de congelat carne. Metode. Caracteristica. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. metode. porcine. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. ovine. normalizat şi separat lapte.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Ambalarea. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Părţile componente şi destinaţia lor. Colectarea. Bazele de calcul al valţului . Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. pasteurizat şi uscat melanj. de bobinat. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Utilaje moderne de purificat. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Recepţionarea. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Maşini de spart. sortarea şi ambalarea ouălor. centrifugat. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. azot lichid. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. Instalaţii de produs frigul tehnologic. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Fluxul tehnologic de descăiat. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Mecanizarea proceselor în avicultură. omogenizat. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură.

Listopad. 1986 – 384 s.: Tehnica. Pererabotka zerna. utilaje şi instalaţii horticole. 6. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Chiru. 10. Editura A92. Editura Ceres. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. Maşini. Тieanov. Bobescu. Bobescu. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. 4.: Tehnica. 1996–238 p. Bibliografia pe specialitate 1. М. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. G. – M. 11. 14. Daîry processing handdooc. Sclear P. C. Chişinău. 2007. Gh. Pobedinschi. – Ch. Bucureşti. … . G. 7.: «Agropromizdat». 2. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. 2000. Ioan Ţenu şi alţii. 2006. C. Chişinău. S.Gh. S. A. A: Chiru. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. Vrancean V. Sobranie socenenii. Ţâmbalist. Sclear P. Gh. . Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. 12. Ch–Al.Motoare pentru automobile şi tractoare . Cofaru. Goreacikin. 17. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. 1984.343 s. Frolov. calcul şi construcţie. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. Tractoare agricole. Sweden – 1995. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). Iu. V. G. 3. … . editura „PIM”. 2000 – 267 p. Кrusi. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. 5. Georgescu – coordonator.296 p. Anatolii. E. М. Dănilă Ion.599 p. Bobescu.: 1968. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. Lapte şi produse lactate. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. Cardaşevckii i dr. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos.. V.255 s.de măcinat. Iaşi. 1998– 409 p. 1979. 2006. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. Tataru. 2003. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. 1985. Izdanie VASHNIL v treh tomah.–Ch.: ASEM.: «Мaşinostroenie». P. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. Tecuşan.: «Аgropromizdat». A.. Pobedinschi. 1986. 13. М... Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. Obţinerea şi folosirea biogazului. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. A. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. B. Cofaru. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. 1997 – 254 p. Nicolaenko. Petru Suditu. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. Neculăiasa Vasile. Gerard Jităreanu.: Kolos. Melinicov. Scotnicov.: Tehnica. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. L. V. 1986. 1995. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. 9. V. – 334 p. Gh. .: «Agropromizdat». N. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Captoare termice solare.. V. Maşcenschii. Chiru. 18. 16. М. Zonov i dr. Radu. 15. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. Vrancean. 8. V..614 p. – Ch. Demidov. Teoria. Publisher Tetra Pak Processing Sistem.

Dairy processing handbook. V. M Biogaz: Teoria i praktika. Proizvodstvo slivocnogo masla. Editura D. Tehnologii şi instalaţii. Nicolae Purice. 29. . Imitaţionnâe sistemâ i modeli. 2. 5. Done E. . – Chişinău: KSHI. 2003. L. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. Ch. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca).М. 11. Editura Ceres. 1996.: Kolos. Dehteari. Filaretov. Pobedinskii i dr.1995. 9. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. Pod red. 1967. – Moskva: Finansy i statistika. – Chişinău : UASM. S. Brenderfer. Grebeniuc.: «Коlоs». Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. Iris Doina Barbu. Iaşi Institutul politehnic. Pererabotanoe i dopolnenoe. 23. M.: Kolos. Aleoşkin. Sweden. М. V.М. 1987. Editura Ceres. 24.: «Аgropromizdat». Maşini şi instalaţii zootehnice. Cuţuhan. Lâseanskii. Bucureşti 1983. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. Bucureşti 1982. Standartizaciâ. Ed.. 8. 2001 20. Bredihin. 1981.. 1982. P. Boeru Gh. sertificacia i metrologia. all. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. Constantin Neagu. 4-ое izd. S. Voznesenskii. 36. V. 7. T.. Tehnică. 1980. ing.: GАUМ.: Kolos.. Ucebnic dlea VUZov. 35. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. et.: «Znaniе». Ioneasca Lucian. G. Kosmodemânski IU. 1989. Učebnik dlâ vuzov. 1978. Stabnicov. V. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. Mihai D. V. Boader... ş. 28. Şi P. Al. sub redacţia dr. 1993. Iu. A. 2001. Pavlovskii. Petru Niculiţă. Babkoka. al. V.-М. 30. 27. S. – 263s . Lâşenko V. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. Pod redacţiei A. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. A.: «Kolos». 1982. 1982. Popov. Panfilolv. Vâşemirscogo.. М. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. 34. Nichici. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. BGU. Şi P. Еcaterinburg: UrO RAN. Bucureşti 1986. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. Bucureşti.a. 32.: «Аgropromizdaт». Bucureşti: “Ceres”. N. Robert Lienin. Prelucrarea datelor experimentale. 3. 4. Svirskij.19. 25. Kurocikn A. М. F. Мinsc: Izd. Lunin. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Nicolae Cerconi. 1979. Меdison. Iurin V. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara.-1990.1997. Vember. 31. Mihai D. Socolova М. – M. Bucureşti..èkonomičeskih issledovaniâh. Osnovy nauĉnyh issledovanij. 1997. G. 1969. Vedeneapin. 21. V. – M.-1988. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. – 65 p. Melnicov. Editura D. 1998.1990. Cuţuhan şi alţii.: «Коlos». О. Каrtaşov.: «Maşinostroenie».: Kolos. 22.. 1990. L. ş. Spravocinic. Кrasovskii. Kathrein Iosif. Potec I. – 155p. Goia.: «Agropromizdat». М. Planirovanie ăxperimenta. et. . Universitet Vinsconsina. Tehnologia uleiurilor vegetale. SŞA.. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Ion Burtea. V. Bibliografia suplimentară 1.. E. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. 1998 33. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. 26. Mitroi. – 112s. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. Iu. 1985. 6. G. Ghinzburg. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. Menedjment v fermerscom hozeaistve. A. 10. V. G. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. M. Čijikova.: «Pişcevaia promâşlenosti».a. Polişciuc. Miheev i dr.