05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Caracteristici speciale. Procesul de evacuare. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Minitehnica. Scopul calculului termic. Procesul de ardere. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Dispozitivele de întindere a şenilei.Cutiile de viteză. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Roata de curea de acţionare. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Nocivitatea gazelor de evacuare. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Regimurile de funcţionare. Mecanismele de frânare. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Parametrii comparativi ale motoarelor. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. destindere. Caracteristici de bază a motoarelor. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Metodele de schimbare a vitezelor. Sistemul hidraulic de suspendare. Clasificarea cutiilor de viteză. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor.. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Procesul de destindere. Reacţiile de ardere a combustibilului. Mecanismele de suspendare. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Procesul de comprimare. Calculul mecanismului de distribuţie. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Parametrii efectivi ai motorului. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Clasificarea punţilor motoare. Coeficientul de umplere.3.6. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Parametrii ciclului indicat. Tipurile sistemului de frânare. Componentele sistemelor de rulare. Minitehnica. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Procesele de schimbare a gazelor. Factorii care influenţează procesul de comprimare. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. . Echilibrarea motoarelor.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Performanţele energetice ale motoarelor . Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Cerinţele către cutiile de viteză. Căldura specifică a gazelor. Bilanţul termic al motorului. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Diagramele ordinare şi polare ale acestora.4. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Metodele de cuplare APP. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Caracteristici de reglaj. Frînarea re-morcii.

Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. .carburator. Tipurile îngrăşemintelor. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Procesul de demaraj al automobilului. Caracteristica de tracţiune a tractorului.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. agregate combinate. Calculul frînelor cu disc.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Maşini cu organe de lucru active. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea semănătorilor. Metodele de control a calitătăţii plantării. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Calculul frînelor cu saboţi. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Procesul de demaraj. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Demarajul automobilelor. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Alimentare prin pulverizare . Calităţile de economicitate. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Clasificarea maşinilor de plantat. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. timpul şi spaţiul de demarare.Cerinţele agrotehnice. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Acceleraţia automobilului. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. cerinţele agrotehnice. Alimentare prin injecţie la MAS. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Calculul instalaţiei de ungere. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Determinarea momentului maxim de frînare. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Aspectele. Calculul frînelor cu bandă. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Calculul sistemului de răcire cu aer. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Caracteristica generală. Cinematica şi dinamica virajului. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere.

fructelor şi pomuşoarelor. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. Metodele de irigare. clasificarea. Schemele funcţionale ale combinelor. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. construcţia. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. Maşini pentru lucrarea solului. ce rinţele agrotehnice. Maşini de adunat şi presat de adunat. mecanismele şi transmisiile. semincere. schemele şi principiul de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. principiile de funcţionare. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. construcţia lor. Maşini de udare şi irigaţie.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. instalaţii. schemele de funcţionare. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. Maşini meliorative. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. Clasificarea maşinilor schemele constructive. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. schemele şi principiul de funcţionare. Metodele de recoltare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Vendroverile combinelor. organele de lucru. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. organele de lucru şi cele auxiliare. cerinţele agrotehnice. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . organele de lucru. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. Aparatele de tăiere. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. târşitoarelor. organele de lucru şi auxiliare. Schemele constructive şi de funcţionare. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. Tipurile tehnicii de udat. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. Consrucşia. Particularităţile combinelor moderne. organele de lucru şi cele auxiliare. Clasificarea combinelor. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. construcţia lor. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. organele de lucru. Metodele de recoltare. clasificarea şi caracteristica. Construcţia. Metodele de curăţare şi sortare. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. Schemele tehnologice. organele de lucru şi cele auxiliare. Metodele de recoltare. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. organele de lucru. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. cerinţele agrotehnice.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. cerinţele agrotehnice. schemele de funcţionare. organele de lucru. mecanismele şi sistemele combinelor. cerinţele agrotehnice. maşinilor de sortat pneumatice. organele de lucru şi cele auxiliare. Construcţia. schemele de funcţionare. Maşini. clasificarea. Construcţia sistemelor de aspiraţie. mecanismele. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. cerinţele agrotehnice. schemele şi principiul de funcţionare. Schemele constructive şi de funcţionare. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Clasificarea maşinilor. electromagnetice şi altora. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. transportat şi depozitat. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. floarei soarelui culturilor păstăioase.

transportat şi distribuit nutreţ. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. transportat şi depozitat dejecţii. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Părţile componente. destinaţia şi principiul de lucru. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. surse de apă potabilă. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Maşini de extras. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. normalizare şi degresare a laptelui. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Momentul şi forţa de tăiere. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Separarea şi separatoarele de purificare.produselor de origine animală. Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Cerinţele impuse maşinilor de extras. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Surse de apă potabilă. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. încărcat. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Clasificarea maşinilor de evacuat. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. transportat şi depozitat dejecţii. încărcat. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. . Maşini şi instalaţii pentru dozarea. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. încărcat. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. Instalaţii pneumatice. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Calculul proceselor de creare. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. transportat şi distribuit nutreţ. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. transportat şi distribuit nutreţ. caracteristica lor chimică.

Părţile componente şi destinaţia lor. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Utilaje moderne de purificat. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Metode şi instalaţii de congelat carne. Instalaţii pentru prelucrarea primară. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Maşini de spart. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. Mecanizarea proceselor în avicultură. sortarea şi ambalarea ouălor. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. normalizat şi separat lapte. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. centrifugat. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. azot lichid. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. de bobinat. Maşini de tors lână în fire. Tehnologii. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. metode. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. transportarea şi recepţionarea laptelui. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. ovine. Ambalarea. Instalaţii de purificat. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Colectarea. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Fluxul tehnologic de descăiat. Tualetare. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. de compactat şi standardizat lână toarsă. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Construcţia valţului de măcinat. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Bazele de calcul al valţului . Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. omogenizat. Recepţionarea. porcine. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. degresat. Agregate de curăţit. pasteurizat şi uscat melanj. Caracteristica. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. dezinfectat şi spălat lână.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Metode de tratare cu freon. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Metode. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere.

A: Chiru. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. … . Daîry processing handdooc. Тieanov. 17. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. – Ch. C. G. Bobescu. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. 1995. N. Captoare termice solare. Tecuşan. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. G. 6. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu.296 p. – M. … . L.: ASEM.: «Agropromizdat». М. Sclear P.. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. Zonov i dr. 3. Chiru. 2. Pobedinschi. 12. S. E. calcul şi construcţie. Cofaru. A. Goreacikin. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. G. Scotnicov. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. Sweden – 1995.. C. М. . Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch.: Kolos. Ioan Ţenu şi alţii. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Ch–Al.. 15.599 p. Izdanie VASHNIL v treh tomah. Vrancean V.Gh. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. Cofaru. 1986. Vrancean. 2000. – 334 p. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. 2007. B.. 7. 9. Gh. Nicolaenko. P. – Ch. Neculăiasa Vasile. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. V. Obţinerea şi folosirea biogazului. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. 5.343 s. A. Chişinău. М.. Georgescu – coordonator. V.: Tehnica. Gerard Jităreanu. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. М.. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. Anatolii. Bobescu. Radu. Gh. . Chişinău.: Tehnica. utilaje şi instalaţii horticole. V. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. Bibliografia pe specialitate 1. 1985. V. Tractoare agricole. Editura Ceres. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Maşini. Cardaşevckii i dr. Listopad. Tataru. Pererabotka zerna.614 p. 2000 – 267 p. Pobedinschi. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. Ţâmbalist. Dănilă Ion. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. 18. Demidov. S.Motoare pentru automobile şi tractoare .de măcinat. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului.: «Мaşinostroenie». Teoria.: «Аgropromizdat». Lapte şi produse lactate. 1986. Melinicov. Bobescu. 13. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Sclear P. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. Frolov. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Editura A92.255 s. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. V. Sobranie socenenii. 2006. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. 1979. 16. 1984. 8. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. Iaşi. Кrusi. editura „PIM”. 1986 – 384 s. Bucureşti. Chiru. 2003. A. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. 11.: 1968. 1997 – 254 p. 1996–238 p. 4. 2006. 10.: «Agropromizdat». Petru Suditu. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. 1998– 409 p. Maşcenschii. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie).Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad.–Ch. 14. Iu. Gh.: Tehnica. V.

BGU. Bucureşti. 1979. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. S. 11. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. Spravocinic. E. 2.. Potec I. V. 1978. Al. Pererabotanoe i dopolnenoe. 7. V. Proizvodstvo slivocnogo masla. . Vedeneapin. SŞA. 35.: «Коlоs». et. 26. L. Меdison.19.: «Znaniе». Mihai D. Planirovanie ăxperimenta. Ucebnic dlea VUZov. Editura Ceres. N. Ioneasca Lucian. Miheev i dr. Еcaterinburg: UrO RAN. Lâseanskii. – M. L. al. 3. Svirskij. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. Maşini şi instalaţii zootehnice. Кrasovskii. Sweden. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. Pod redacţiei A. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. 34. 28.: «Аgropromizdaт». 22. V. 1998 33. 1989.-М. Lunin. F. 1981. Standartizaciâ. 4. Каrtaşov. Osnovy nauĉnyh issledovanij. 31. G. Učebnik dlâ vuzov. P. 36. Brenderfer. Tehnică. 30. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. Pavlovskii. 1982. Vâşemirscogo. О. 2001.: GАUМ. Kosmodemânski IU. Bucureşti: “Ceres”. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. M. Şi P. Tehnologia uleiurilor vegetale. Babkoka.. М. 1987. G.: «Maşinostroenie». М. – Chişinău: KSHI. 1998. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. Prelucrarea datelor experimentale. 29.èkonomičeskih issledovaniâh. Cuţuhan şi alţii. 21. Pobedinskii i dr. Kathrein Iosif. all. 1980. Bucureşti 1982. – 65 p. Dairy processing handbook.. Editura D. 6.a. Ch.1995. Boeru Gh. ş.-1988. V. 5.: «Pişcevaia promâşlenosti».: «Agropromizdat». Constantin Neagu. Editura D. Popov. 25. V.1997. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh.: «Коlos». Stabnicov. Aleoşkin. Ion Burtea. Done E.-1990.. V. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală.1990.: Kolos. G.: «Kolos». Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Voznesenskii. Mihai D. Ed. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate.. ş. Polişciuc. Goia. Bibliografia suplimentară 1. 1985. et.. Boader. – Moskva: Finansy i statistika. Pod red.. Filaretov. S. Kurocikn A. Bredihin. 8. Iris Doina Barbu. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. Robert Lienin. Melnicov. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Ghinzburg. Iurin V.. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. 32. Mitroi. Lâşenko V. Menedjment v fermerscom hozeaistve. M Biogaz: Teoria i praktika. sub redacţia dr. A. Nicolae Cerconi. 1990. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). 1997. V.: Kolos.a. V. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. Tehnologii şi instalaţii. – Chişinău : UASM. 1969.: «Аgropromizdat». Universitet Vinsconsina. . sertificacia i metrologia. 1982. 27. Editura Ceres. G.М. М. Bucureşti. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. 1996. Iaşi Institutul politehnic. – 263s . A.. Iu. 4-ое izd.: Kolos. ing. – 155p. 10. Socolova М.: Kolos. M. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. 9. 2003. Bucureşti 1983. Bucureşti 1986. Мinsc: Izd. 2001 20. Petru Niculiţă.. 1993. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. Cuţuhan. 1982. Iu. М.. Panfilolv. Čijikova. V. S. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. – M. Dehteari. A. 1967. Grebeniuc. T. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. 23. – 112s. Şi P. 24.М. . Nicolae Purice. Nichici. Vember.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful