05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Parametrii comparativi ale motoarelor. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Scopul calculului termic. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Echilibrarea motoarelor. destindere. Cerinţele către cutiile de viteză. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare.. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor.Cutiile de viteză. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Reacţiile de ardere a combustibilului. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Caracteristici speciale. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Regimurile de funcţionare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Caracteristici de bază a motoarelor. Performanţele energetice ale motoarelor . Componentele sistemelor de rulare. Dispozitivele de întindere a şenilei. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Metodele de cuplare APP. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Roata de curea de acţionare. . Procesul de ardere. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Parametrii efectivi ai motorului. Căldura specifică a gazelor. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Clasificarea punţilor motoare. Mecanismele de frânare. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Clasificarea cutiilor de viteză.6. Minitehnica. Sistemul hidraulic de suspendare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Parametrii ciclului indicat.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Tipurile sistemului de frânare. Procesele de schimbare a gazelor. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Procesul de destindere. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Mecanismele de suspendare. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Calculul mecanismului de distribuţie. Metodele de schimbare a vitezelor. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Minitehnica.4. Factorii care influenţează procesul de comprimare. Procesul de comprimare. Bilanţul termic al motorului. Procesul de evacuare. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Frînarea re-morcii. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. de distribuţie şi reductoare coborâtoare.3. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Caracteristici de reglaj. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Nocivitatea gazelor de evacuare. Coeficientul de umplere.

Maşini cu organe de lucru active. Tipurile îngrăşemintelor.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Determinarea momentului maxim de frînare. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Alimentare prin injecţie la MAS.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei.Cerinţele agrotehnice. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Clasificarea semănătorilor. . Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Calculul sistemului de răcire cu lichid.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Calculul instalaţiei de ungere. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Calculul frînelor cu bandă. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Metodele de control a calitătăţii plantării. timpul şi spaţiul de demarare. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Calculul frînelor cu disc. Procesul de demaraj. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Calculul frînelor cu saboţi. Aspectele. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Cinematica şi dinamica virajului. cerinţele agrotehnice. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului.carburator. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Alimentare prin pulverizare . Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Calităţile de economicitate. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Demarajul automobilelor. Procesul de demaraj al automobilului. Caracteristica generală. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Acceleraţia automobilului. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Calculul sistemului de răcire cu aer. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Clasificarea maşinilor de plantat. agregate combinate. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie.

schemele de funcţionare. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. Tipurile tehnicii de udat. schemele de funcţionare. clasificarea. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. mecanismele şi transmisiile. Consrucşia. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. schemele de funcţionare. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. principiile de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Metodele de recoltare. transportat şi depozitat. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. Metodele de recoltare. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. organele de lucru şi cele auxiliare. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. Schemele constructive şi de funcţionare. schemele şi principiul de funcţionare. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. cerinţele agrotehnice. electromagnetice şi altora. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. cerinţele agrotehnice. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. organele de lucru. cerinţele agrotehnice. construcţia. Maşini de adunat şi presat de adunat. Aparatele de tăiere. Particularităţile combinelor moderne. Construcţia sistemelor de aspiraţie. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. cerinţele agrotehnice. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. instalaţii. maşinilor de sortat pneumatice. Clasificarea maşinilor. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. organele de lucru şi cele auxiliare. Schemele funcţionale ale combinelor. Maşini. floarei soarelui culturilor păstăioase. schemele şi principiul de funcţionare. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. organele de lucru şi cele auxiliare. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. organele de lucru. Maşini meliorative. Maşini pentru lucrarea solului. Construcţia. Metodele de recoltare. organele de lucru şi auxiliare. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. mecanismele. cerinţele agrotehnice. clasificarea. Schemele constructive şi de funcţionare. Clasificarea combinelor. organele de lucru şi cele auxiliare. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. cerinţele agrotehnice. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. organele de lucru şi cele auxiliare. Construcţia. ce rinţele agrotehnice. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. Maşini de udare şi irigaţie. semincere. Metodele de irigare. schemele şi principiul de funcţionare. construcţia lor. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. fructelor şi pomuşoarelor. clasificarea şi caracteristica. organele de lucru. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. organele de lucru. mecanismele şi sistemele combinelor. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. Schemele tehnologice. Vendroverile combinelor. Metodele de curăţare şi sortare. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. construcţia lor. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. târşitoarelor. organele de lucru. Clasificarea maşinilor schemele constructive.

transportat şi distribuit nutreţ. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. Separarea şi separatoarele de purificare. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. încărcat. Maşini de extras. Surse de apă potabilă. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. . Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. Cerinţele impuse maşinilor de extras. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Calculul proceselor de creare. Instalaţii frigorifice. surse de apă potabilă. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. caracteristica lor chimică. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Instalaţii pneumatice. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Metode de creare a microclimei în adăposturi. destinaţia şi principiul de lucru. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere.produselor de origine animală. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. încărcat. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Momentul şi forţa de tăiere. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. normalizare şi degresare a laptelui. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Clasificarea maşinilor de evacuat. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Părţile componente. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. transportat şi distribuit nutreţ. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. transportat şi depozitat dejecţii. transportat şi distribuit nutreţ. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. încărcat. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. transportat şi depozitat dejecţii. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui.

îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Metode de tratare cu freon. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Maşini de tors lână în fire. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. azot lichid. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. degresat. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. de compactat şi standardizat lână toarsă. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. Metode. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Caracteristica. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Instalaţii pentru prelucrarea primară. normalizat şi separat lapte. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Recepţionarea. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Construcţia valţului de măcinat. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Agregate de curăţit. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Fluxul tehnologic de descăiat. Tualetare. Mecanizarea proceselor în avicultură. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. dezinfectat şi spălat lână. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. transportarea şi recepţionarea laptelui.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. de bobinat. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. sortarea şi ambalarea ouălor. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. pasteurizat şi uscat melanj. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. porcine. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Instalaţii de purificat. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. ovine. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Ambalarea. metode. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. omogenizat. Părţile componente şi destinaţia lor. Metode şi instalaţii de congelat carne. centrifugat. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Maşini de spart. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Bazele de calcul al valţului . Utilaje moderne de purificat. Colectarea. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Tehnologii. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”.

Demidov. Georgescu – coordonator. calcul şi construcţie.599 p. Editura Ceres. . . Gh. Editura A92. S. C. utilaje şi instalaţii horticole. Iaşi. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. 2006. 14. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Maşini. 2000. 8. V. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Goreacikin. Pobedinschi. Ioan Ţenu şi alţii. 7. М. Scotnicov. Bucureşti. Frolov. 9. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. E.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. G. Chişinău. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. 1995. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere.: ASEM. S. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. – M.: Tehnica.614 p. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. Gh. Ţâmbalist. Melinicov. V.Gh. 1979. L. P. Gerard Jităreanu. G. 12. Ch–Al. – 334 p. … . – Ch. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. Тieanov. М. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. Pobedinschi. 3. Cofaru. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. Captoare termice solare. Sweden – 1995..: «Agropromizdat». 2000 – 267 p..: «Agropromizdat».343 s. Cardaşevckii i dr. Neculăiasa Vasile.de măcinat. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ.296 p. 1986. 13. A. A. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). – Ch. Bobescu.: Kolos. V. Cofaru. 2007. Sclear P. 1984. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. М. 1996–238 p. G. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. 10.255 s. Anatolii. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. Tractoare agricole. Petru Suditu. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. 18. Vrancean. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Listopad. Bobescu. 1986. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica.: Tehnica. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Nicolaenko. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. Chiru. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate.: 1968. 17..: «Аgropromizdat». 2006. Bobescu.. V. … . 2. 16. М. B. C. 1997 – 254 p. Tataru. 11. Sobranie socenenii. V. Daîry processing handdooc. Кrusi. Pererabotka zerna. Bibliografia pe specialitate 1. Gh. Sclear P. Iu. Tecuşan. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. Chiru. Izdanie VASHNIL v treh tomah. 1985. Maşcenschii. V. 4. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Dănilă Ion. Teoria. Zonov i dr. 5. N. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. Lapte şi produse lactate. 15. 1986 – 384 s. Radu. 6. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici.. Chişinău. Vrancean V. Obţinerea şi folosirea biogazului. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. 2003. A: Chiru.–Ch.Motoare pentru automobile şi tractoare . A. 1998– 409 p..: «Мaşinostroenie». editura „PIM”.: Tehnica.

Lunin. V. О. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. 32. Bucureşti 1983. 1987. 1996. .. 1989. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. 24. V. Čijikova. G. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. 2003. F.. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate.19. Editura Ceres. Melnicov..М. 11. 30. Меhanizaţia jivotnovodstvа. 6. V.1990. Iu. V. Lâşenko V. 21. Goia. 1969. all. M. Bibliografia suplimentară 1. Učebnik dlâ vuzov. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov.: «Maşinostroenie». Editura Ceres. Brenderfer. Tehnică. Mihai D. Editura D. Kurocikn A. Cuţuhan. Socolova М. Şi P. Ioneasca Lucian. Mihai D. .-М. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. al. 5. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. Еcaterinburg: UrO RAN. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. V. Pod red. A. 7. – 263s . Kosmodemânski IU. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im.. BGU. Bucureşti.: «Аgropromizdaт». Spravocinic. Potec I. S. 3. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund.1995. М.a. Grebeniuc. V. Tehnologii şi instalaţii. Voznesenskii. P. 9. 1982.. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. Каrtaşov. – Chişinău : UASM. 2001. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. Vâşemirscogo. Constantin Neagu.. 1990. – Moskva: Finansy i statistika. 8. Robert Lienin. 35. Vember. G. et. Pavlovskii. E. ş. М. Prelucrarea datelor experimentale. Al. Pod redacţiei A. Dehteari.. Petru Niculiţă.: «Pişcevaia promâşlenosti». Кrasovskii.. Menedjment v fermerscom hozeaistve. . М. T. Svirskij. Standartizaciâ. 4-ое izd. Iris Doina Barbu. 34. Ed. Nicolae Cerconi. L. Tehnologia uleiurilor vegetale. N. ş.М.: GАUМ. SŞA.: Kolos. Pobedinskii i dr. Şi P.1997. Aleoşkin. Done E. 1998 33. Osnovy nauĉnyh issledovanij. – M. М.: Kolos. Nicolae Purice. Editura D. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. ing. A. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). Polişciuc.: «Agropromizdat». M. Filaretov. G. Mitroi. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică.èkonomičeskih issledovaniâh. et. 23. – M. 1980. Мinsc: Izd.: «Коlos». Bredihin. 1985. Maşini şi instalaţii zootehnice. Proizvodstvo slivocnogo masla. 22. Dairy processing handbook. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. Bucureşti 1982. Cuţuhan şi alţii. 1993. Ion Burtea. Iu. Iurin V. Bucureşti: “Ceres”. Miheev i dr. Universitet Vinsconsina. V. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. Iaşi Institutul politehnic. Panfilolv. 2. Bucureşti. – 65 p. 1998. L. – 112s. Stabnicov. 28. V. Lâseanskii. 36..a. Planirovanie ăxperimenta. 1982. Ch. S.-1988. 1978. Ghinzburg. Boader. – Chişinău: KSHI. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. 26.: «Kolos». 25. Boeru Gh. sub redacţia dr. 29. 31. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv.-1990.: «Аgropromizdat». A.. Kathrein Iosif.: «Znaniе». V. Ucebnic dlea VUZov. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК.: Kolos. Nichici. Pererabotanoe i dopolnenoe. S. sertificacia i metrologia. 2001 20. 1979.: «Коlоs».. 1982. 1967. 4. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. Vedeneapin. Меdison. G. Sweden. 1997. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. Bucureşti 1986. Popov. 1981.: Kolos. M Biogaz: Teoria i praktika. – 155p. 10. Babkoka. 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful