05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Procesul de destindere.. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare.Cutiile de viteză. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). destindere. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Factorii care influenţează procesul de comprimare. Procesele de schimbare a gazelor. Caracteristici speciale. Dispozitivele instalaţiei hidraulice.3. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Mecanismele de frânare. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Procesul de comprimare. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Caracteristici de bază a motoarelor. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Dispozitivele de întindere a şenilei. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Calculul mecanismului de distribuţie. Performanţele energetice ale motoarelor . Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Cerinţele către cutiile de viteză. Parametrii ciclului indicat. Căldura specifică a gazelor. Cinematica mecanismului bielă-manivelă.6. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Metodele de schimbare a vitezelor. Parametrii comparativi ale motoarelor. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Echilibrarea motoarelor. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Sistemul hidraulic de suspendare. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare).) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Clasificarea cutiilor de viteză. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Reacţiile de ardere a combustibilului. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Componentele sistemelor de rulare. Roata de curea de acţionare. Mecanismele de suspendare. Caracteristici de reglaj. Bilanţul termic al motorului. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Nocivitatea gazelor de evacuare. Parametrii efectivi ai motorului. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului.4. Regimurile de funcţionare. Clasificarea punţilor motoare. Scopul calculului termic. Procesul de evacuare. Coeficientul de umplere. Procesul de ardere. Frînarea re-morcii. . Tipurile sistemului de frânare. Metodele de cuplare APP. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Minitehnica. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Minitehnica.

Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Procesul de demaraj al automobilului. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Metodele de control a calitătăţii plantării. Calităţile de economicitate. Calculul frînelor cu bandă. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Calculul instalaţiei de ungere. Caracteristica generală. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Maşini cu organe de lucru active. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Tipurile îngrăşemintelor.Cerinţele agrotehnice. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. agregate combinate. cerinţele agrotehnice. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Alimentare prin pulverizare . Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Clasificarea semănătorilor. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC).Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. timpul şi spaţiul de demarare. Calculul sistemului de răcire cu aer. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Cinematica şi dinamica virajului. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Acceleraţia automobilului. Calculul frînelor cu saboţi. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. . Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Calculul frînelor cu disc. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Clasificarea maşinilor de plantat. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Demarajul automobilelor. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Determinarea momentului maxim de frînare.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Procesul de demaraj.carburator. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Alimentare prin injecţie la MAS. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Aspectele. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii.

Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. Metodele de recoltare. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. Maşini de udare şi irigaţie. ce rinţele agrotehnice. organele de lucru şi cele auxiliare. clasificarea. schemele şi principiul de funcţionare. construcţia lor. organele de lucru. organele de lucru şi auxiliare. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. Tipurile tehnicii de udat. schemele şi principiul de funcţionare. schemele de funcţionare. Construcţia. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. Clasificarea maşinilor. Vendroverile combinelor. Maşini de adunat şi presat de adunat. instalaţii. Metodele de recoltare. Clasificarea combinelor. Construcţia. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . Metodele de irigare. cerinţele agrotehnice. Construcţia sistemelor de aspiraţie. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. electromagnetice şi altora. Schemele funcţionale ale combinelor. Clasificarea maşinilor schemele constructive. construcţia. Maşini meliorative. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. organele de lucru. organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. construcţia lor. floarei soarelui culturilor păstăioase. organele de lucru şi cele auxiliare. maşinilor de sortat pneumatice. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Particularităţile combinelor moderne. Metodele de recoltare. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. clasificarea şi caracteristica.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. mecanismele. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. schemele de funcţionare. clasificarea. târşitoarelor. schemele şi principiul de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. cerinţele agrotehnice. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. Schemele tehnologice. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. schemele de funcţionare. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. Metodele de curăţare şi sortare. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. principiile de funcţionare. Maşini. cerinţele agrotehnice. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. mecanismele şi sistemele combinelor. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi cele auxiliare. fructelor şi pomuşoarelor. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. Schemele constructive şi de funcţionare. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. semincere. Schemele constructive şi de funcţionare. mecanismele şi transmisiile. transportat şi depozitat. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. Aparatele de tăiere. organele de lucru. organele de lucru şi cele auxiliare. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. organele de lucru. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. cerinţele agrotehnice. Consrucşia. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. cerinţele agrotehnice. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. organele de lucru. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. Maşini pentru lucrarea solului. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare.

Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. transportat şi distribuit nutreţ. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. transportat şi depozitat dejecţii. încărcat. . Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. încărcat. Calculul proceselor de creare. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. normalizare şi degresare a laptelui. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Părţile componente. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Maşini de extras. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Clasificarea maşinilor de evacuat. Instalaţii frigorifice. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere.produselor de origine animală. Separarea şi separatoarele de purificare. încărcat. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. caracteristica lor chimică. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Surse de apă potabilă. transportat şi depozitat dejecţii. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Cerinţele impuse maşinilor de extras. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. transportat şi distribuit nutreţ. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. Momentul şi forţa de tăiere. Instalaţii pneumatice. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. transportat şi distribuit nutreţ. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. destinaţia şi principiul de lucru. surse de apă potabilă. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Metode de creare a microclimei în adăposturi.

Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. transportarea şi recepţionarea laptelui. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Colectarea. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. omogenizat. Instalaţii de produs frigul tehnologic. dezinfectat şi spălat lână. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Utilaje moderne de purificat. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Metode de tratare cu freon. azot lichid. Bazele de calcul al valţului . Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. degresat. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Ambalarea. pasteurizat şi uscat melanj. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. porcine. centrifugat. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. metode. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Tualetare. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. normalizat şi separat lapte. Metode. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Instalaţii pentru prelucrarea primară. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. ovine. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Maşini de spart. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. sortarea şi ambalarea ouălor. deaerat şi răcit laptele recepţionat. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Mecanizarea proceselor în avicultură. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Recepţionarea. de bobinat. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Tehnologii. Instalaţii de purificat. Părţile componente şi destinaţia lor. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Metode şi instalaţii de congelat carne. Maşini de tors lână în fire. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Construcţia valţului de măcinat. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. de compactat şi standardizat lână toarsă. Fluxul tehnologic de descăiat. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Caracteristica. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Agregate de curăţit. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă.

. Chişinău. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. L. Bobescu. S. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. P.: Kolos. 2000 – 267 p. Gh. Тieanov. B. – Ch. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. Gh. 1998– 409 p.: Tehnica. Bobescu. Tractoare agricole.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. 14. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko.: «Agropromizdat». Publisher Tetra Pak Processing Sistem.–Ch. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie).599 p. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat.de măcinat. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. 2006. Ch–Al. Nicolaenko. 1996–238 p. Demidov. 4. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. Chiru. Editura A92. 13. Radu. S. N.Motoare pentru automobile şi tractoare . 9. editura „PIM”. 1984. Cofaru... V. . A. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume.255 s. Izdanie VASHNIL v treh tomah. Sweden – 1995. 12. G. A. Neculăiasa Vasile. Maşini. Gerard Jităreanu. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. 1986. 2007. V. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. Pobedinschi. 2.343 s. Tecuşan. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Pererabotka zerna. Ţâmbalist.. A. Iaşi. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. Chişinău. Pobedinschi. 7. Editura Ceres.Gh. М. М. V.614 p. М. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. 5. 2000. Georgescu – coordonator. 11. 1986. Anatolii.: «Аgropromizdat». – Ch. Sobranie socenenii. 6. G. Zonov i dr. Daîry processing handdooc. Gh. Cardaşevckii i dr. . Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. Lapte şi produse lactate. Listopad. 2003. … . C.: ASEM. Cofaru. 3.: Tehnica. E. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. 16. 8.: Tehnica. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. Кrusi. Sclear P. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Maşcenschii. – 334 p. 1986 – 384 s. 1985. Melinicov.: «Мaşinostroenie». Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. Captoare termice solare. Sclear P. Frolov. Dănilă Ion. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. Teoria. 1979. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. Bucureşti. 10.296 p. 15. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. – M. 17. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Ioan Ţenu şi alţii. Chiru. 2006. Scotnicov. Bobescu..: «Agropromizdat». V. 1995. Obţinerea şi folosirea biogazului. G. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. V.: 1968. Petru Suditu. Vrancean. Vrancean V. utilaje şi instalaţii horticole. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. Goreacikin. 1997 – 254 p. Iu. C. Tataru. 18. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ.. calcul şi construcţie. V. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. М. Bibliografia pe specialitate 1. … . A: Chiru.

Standartizaciâ. Maşini şi instalaţii zootehnice. Osnovy nauĉnyh issledovanij. Iurin V. Planirovanie ăxperimenta. 24. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. – 263s . Iris Doina Barbu. 10. 6. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. A. Panfilolv. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. Şi P. Ucebnic dlea VUZov. Bucureşti 1983. F. Mitroi. Brenderfer. Bibliografia suplimentară 1. Bucureşti: “Ceres”. Lâşenko V. V.èkonomičeskih issledovaniâh.1990. 8. Potec I.. L. 1985. Babkoka. 7.: «Аgropromizdat». Pod redacţiei A. Pobedinskii i dr. Socolova М. 36. Меdison. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. G. 1989. Grebeniuc.: «Аgropromizdaт». – 112s. Ch. Iu.a. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). Dairy processing handbook. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. Boader. М.: Kolos. Sweden. Čijikova. 1997. Cuţuhan şi alţii. sub redacţia dr. G. 1981. Ion Burtea. sertificacia i metrologia. N. 29. M.: «Agropromizdat». Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. 27. Goia.. Bucureşti. Voznesenskii. Constantin Neagu. Dehteari. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. Ioneasca Lucian. 1982. Vâşemirscogo. 21. Robert Lienin. 1993. . 1998 33. Ed. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. . 22.М.1995. V. – M. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. 28. Bucureşti. Еcaterinburg: UrO RAN. Polişciuc.a. Pererabotanoe i dopolnenoe. Kathrein Iosif.. all. Aleoşkin. 1996. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. 1987.: GАUМ. Menedjment v fermerscom hozeaistve. S. 35. Done E. 2001 20. 1982. 2001. V.: «Pişcevaia promâşlenosti». Boeru Gh. 2003. 1980. – 155p. 4-ое izd. 32. P. – Chişinău : UASM. Pavlovskii. Nichici. М. Editura Ceres. 23. Кrasovskii.1997. Filaretov.: «Znaniе». Prelucrarea datelor experimentale. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. Iaşi Institutul politehnic. SŞA. Pod red.: Kolos. V. 1978.. – Chişinău: KSHI. Kosmodemânski IU. A. Vember. T. Miheev i dr. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. Мinsc: Izd. Al. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Melnicov. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. Editura Ceres. 4. Editura D. 1967. – Moskva: Finansy i statistika. Bucureşti 1982. М. Tehnologia uleiurilor vegetale. 11. – 65 p. Mihai D. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare.-1990. 1998. Editura D. 25. 1982. Bucureşti 1986. Universitet Vinsconsina. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. Proizvodstvo slivocnogo masla. 1990. et.: «Kolos». 1969.: «Коlоs». Ghinzburg.: Kolos. 3. G.19. Iu. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca.. L.. 31. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva.: «Maşinostroenie». Şi P. Lunin.. M. Petru Niculiţă. М. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. V. al. Vedeneapin. Kurocikn A.. BGU. Popov. Bredihin. V. – M. A. Cuţuhan. Stabnicov. Spravocinic. Nicolae Cerconi. S. et. Mihai D.. Tehnologii şi instalaţii. 34. S.. 26. 2. V. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. Nicolae Purice. Svirskij.. M Biogaz: Teoria i praktika.-М. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. Učebnik dlâ vuzov. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. Tehnică. 5. ş. .-1988. G. ş. V. Lâseanskii. 30.: Kolos. Каrtaşov.М. 9.: «Коlos». V. E. О. 1979. ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful