Sunteți pe pagina 1din 2

Piata turistica este parte integranta a pietei, in general, si a pietei serviciilor in particular.

Piata turistica este reprezentata de totalitatea tranzactiilor al caror obiect il constituie produsele turistice in conexiune cu relatiile pe care le genereaza, spatiul geografic si chiar timpul in care se desfasoara. Spatiul in care sunt localizate actele de vinzare-cumparare imprima pietei anumite dimesiuni si caracteristici.
Piata turistica poate fi definita si ca sfera de cinfruntare dintre oferta turistica (productia specifica) si cererea turistica (nevoile si dorintele clientilor). Piata turistica se caracterizeaza prin: 1.Complexitate, rezultat al faptului ca produsul turistic este alcatuit din bunuri si servicii, din elemente tangibile si intangibile. Astfel, piata turistica se situeaza la intefrerenta pietei bunurilor si pietei serviciilor, preluind particularitati din acestea. De exemplu transportul se diferentiaza dupa mijlocul folosit (rutier, feroviar, aerian, naval), echipamentele de gazduire dupa tipul acestora (hotel, vila, cabana, camping etc) si nivelul de confort, atractiile turistice (naturale, antropice). 2.Caracter fragmentat, caracteristica care isi pune amprenta asupra modalitatilor de investigare a pietei, asupra posibilitatilor de evaluare corecta a coordonatelor si evolutiei sale, asupra conditiilor de realizare a echibrului cerere-oferta. 3.Opacitate. Pe piata turistica se intilnesc cumparatori de vacante- care manifesta anumite cerinte sub aspecte insuficient definite- si oferta care este imprevizibila. Intilnirea oferta-cerere devine astfel mai dificila, echilibrul se realizeaza mai greu, si presupune utilizarea unor metode de prevenire si reducere a riscurilor. Opacitatea se particularizeaza in modul de manifestare a concurentei, aparitia structurilor specifice concurentei imperfecte, hipersensibilitate, elasticitate si dinamism. 4.Mobilitatea. Pe piata turistica, locul ofertei coincide cu cel al consumului, dar nu si cu cel de formare a cererii. Astfel, pe piata turistica oferta are o pozitie dominanta, adaptarea ei la cerere este limitata. 5.Concentrare in timp si spatiu, specifica atit cererii cit si ofertei. Concentrarea de la o perioada la asta sau de la o zona la alta, are implicatii asupra modului de functionare al pietei, favorizind aparitia unor situatii de oferta fara cerere si cerere fara oferta, cu efect negativ asupra utilizarii capacitatilor deproductie, rezultatelor economice si satisfacerii clientelei. Concluzie: Piata turistica nu este atit de simpla pe cit s-ar crede, ea are particularitatile sale determinate de o serie de factori si este extrem de sensibila fata de cele mai mici schimbari.