Sunteți pe pagina 1din 29

1

Dorin Dobrincu Libertate religioas i contestare n Romnia lui Nicolae Ceau escu: Comitetul Cre Romn pentru Ap tin rarea Libert Religioase de Con ii i tiin (ALRC)

1. Problemele unei cercet ri Investigarea academica istoriei contemporane a formelor religioase nu a fost posibil Romnia nainte de 1989 din motive care credem c n sunt evidente: controlul ideologic al partidului-stat, inexisten contactului cu mediile ifice externe, a tiin inaccesibilitatea surselor etc. Pr irea totalitarismului a deschis calea pentru studiile bu i de istorie a Bisericii/cre tinismului, nsdup mai bine de un deceniu rezultatele sunt modeste. Formarea speciali tilor necesitun timp ndelungat existen unui mediu i a propice pentru desfurarea unor cercet ale c rezultate ar putea stnjeni ri ror prejudec ncintens cultivate. Nu este de neglijat nici situa surselor pentru ile ia subiecte de acest gen. S-a publicat o relativ abundent literatur memorialisticziarele , i revistele epocii sunt libere n marile biblioteci, nssitua arhivelor constituie nco ia (mare) problem Situa este valabil . ia pentru toate arhivele romne eviden ti, iindu-se mai ales cele care de fonduri care privesc perioadele mai apropiate de noi. Pu in ine documente, mai ales cu informa de rang secund, au fost accesibile cercet ii torilor1. n studiul de fa utiliz cu prec m dere surse memorialistice, analize contemporane perioadei avute n vedere, documente edite inedite, acestea din urm i provenind din arhive private, dar cu att mai pu valorificate pn n prezent. in Reproducerea n Anexe a ctorva dintre aceste documente inedite s-a f pe cut considerentul integr lor (n acest mod) n circuitul ific. rii i tiin Consider c m abordarea subiectelor insuficient cunoscute reprezint prioritate o pentru speciali istoriei recente. Cazul pe care l avem n vedere necesit ncadrare tii o mai larg att n contextul general al epocii, ct n cel specific religios, inclusiv cu , i ample preciz punctuale, motiv pentru care am optat pentru o abordare istoric tip ri de nara iune-problemToate acestea pot oferi o (mai bun n . ) elegere a raporturilor dintre specificul denomina ional, libertatea religioas contestare n Romnia lui Nicolae i Ceau escu. 2. Privire asupra situa politice religioase n prima parte a regimului comunist iei i Dup perioad tranzi n care a simulat jocul democratic ns grosolane o de ie, cu accente false , regimul comunist s-a instalat total la sfr anului 1947 nceputul itul anului 1948. Partidele politice au fost fie desfiin fie men ate, inute pentru o vreme cu rol decorativ, s-a produs a numita na a ionalizare, n fapt o veritabil confiscare a propriet s-au reorganizat serviciile represive ale statului (nti Securitatea, apoi ilor, Mili f sim prezen s-au emis legi ale nv mntului, intrat complet sub ia i-au cut ite a), controlul statului politizat. De asemenea, o lege a cultelor religioase, emis 4 august i la 1948, permitea suprema statului prin Ministerul Cultelor, transformat n 1957 n ia

Pentru o ncadrare punctuala acestor probleme vezi Dorin Dobrincu, Istoria Bisericii pericolul i confesionaliz cercet n Xenopoliana,VII, nr. 3-4/1999, p. 131-131, 135. rii rii,
1

2
2

Departamentul Cultelor asupra vie religioase . Regimul comunist a mimat libertatea ii religioas prin constitu sale succesive, de ducea programatic o politicateist , iile i . Competen confesiunilor din Romnia au fost limitate strict la cl ele dirile bisericilor, fiindu-le interzis orice manifestare vizibilA fost un compromis acceptat mai u sau . or 3 mai greu de c ierarhiile diferitelor culte . tre 3. Scurt prezentare a cre tinilor evanghelici din Romnia Romnia nu a fost o omogen punct de vedere etnic religios, aceasta fiind o ar din i realitate a trecutului, dincolo de imaginea pe care ncearcs proiecteze unii asupra o istoriei. Na iunea religia au fost sunt no sensibile pentru mul i i iuni i romni. L snd la o parte cli legate de raportul na eele iune-confesiune majoritar nu putem trece cu vederea comunit de catolici de protestansau neoprotestancare s-au manifestat ile i i i ntr-un fel sau altul n istoria romneasc . Dacprotestan adep ai reformei magisteriale sunt o prezen ii i permanentdin secolul al XVI-lea, deci de la Reform nu e mai pu adev c trziu vor face , in rat mai i apari comunit de evanghelici, cunoscu mai ales sub numele de poci sau ia i i i i 4 neoprotestan cele din urmdenumiri fiind generalizatoare destul de inexacte . i, i Prefer no m iunea de evanghelici 5, care presupune nu att o precizare confesional i (de
Dennis Deletant, Teroarea comunistn Romnia. Gheorghiu-Dej statul poli i ienesc, 19481965, Traducere de Lucian Leu tean, Cu o prefa autorului pentru edi n limba romn Ia Editura a ia , i, Polirom, 2001, p. 77. Vezi Trevor Beeson, Discretion and Valour. Religious conditions in Russia and i Eastern Europe, Revised edition with a Foreword to the first edition by Sir John Lawrence, London, Collins, Fount Paperbacks, Philadelphia, Fortress Press, 1982 (prima edi a lucr a ap n 1974), p. ie rii rut 365; Earl A. Pope, Protestantism in Romania, n Sabrina Petra Ramet, Protestantism and Politics in Eastern Europe and Russia. The Communist and Postcommunist Eras , Durham and London, Duke University Press, 1992, p. 165. 3 O bun analiz rela dintre stat confesiuni n Romnia comunist realizat Paul NegruBiserica a iilor i a , Statul. O interoga asupra modelului simfoniei bizantine, Oradea, Editura Institutului Biblic i ie Emanuel, 2000, n special capitolul 4, Crucea, secera ciocanul: o sintezromneasc p. 102-164. i , Vezi Olivier Gillet, Religie na i i ionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Romne sub regimul comunist, Traducere de Mariana Petri Bucure Editura Compania, 2001, passim. Mihai unul dintre pu or, ti, ora, inii filosofi romni care s-au pronun asupra st religioase sub comunism, amintea cbisericile au fost at rii deschise, dar, n acela timp, au fost ngenuncheate. Pactul tacit ntre Stat ierarhia bisericeasca fost: i i las -mcu minile libere voi vfacecplou Biserica s-a deplasat ntr-o zoncare privea strict i i . sufletele oamenilor. Ea a fost toleratpentru cnu a jenat n nici un chip modul de organizare impus de comuni A s-a p continuitatea Bisericii (Mihai Politicienii romni nc s-au diferen ti. a strat ora, nu iat doctrinar, ci doar ca interese imediate, interviu de Constantin Cionchin n Monitorul, nr. 81, 6 aprilie , 2001, p. 8 A). 4 Pentru o ncercare de ncadrare teologic -confesional i de precizare terminologic cu referire directla , spa romnesc, vezi Iosif Credin adev , Wheaton, Illinois, USA, Societatea Misionar iul on, a rat Romn1988, p. 67, 8182. , 5 Dintr-o largbibliografie cu privire la evanghelici, n special la cei anglo-saxoni, care prive i te ndeosebi identitatea lor, dar cu chestiuni de interes general pentru cei din Romnia, vezi The i Evangelicals. What They Believe, Who They Are, Where They Are Changing, edited by David F. Wells and John D. Woodbridge, Nashville, New York, Abingdon Press, 1975, passim; Evangelicalism. Comparative Studies of Popular Protestantism in North America, the British Isles, and Beyond, 1700-1990, edited by Mark A. Noll, David W. Bebbington, George A. Rawlyk, New York, Oxford, Oxford University Press, 1994, passim; Mark A. Noll, The Scandal of the Evangelical Mind, Grand Rapids, Michigan, USA, William B. Eerdmans Publishing Company, Leicester, England, Inter-Varsity Press, 1994, p. 710. Dator mul m umiri domnului D nuM stireanu, care ne-a pus cu generozitate la dispozi aceste n ie lucr De asemenea, vezi Daniel G. Reid (Coordinating Editor), Robert D. Linder, Bruce L. Shelley, ri. i
2

aceasta e prezent i foarte important ct una teologicSunt se declar ), . i evanghelici bapti cre dup tii, tinii Evanghelie, penticostalii, o parte a Oastei Domnului alte cteva i grupuri mai mici. No iunea de neoprotestaneste mult mai vag permi includerea i , nd tuturor grup derivate preponderent din protestantism, dar nu numai, chiar dac rilor ntre acestea nu existdect slabe leg de ordin teologic organizatoric sau poate nici turi i att6. Nici condi istorice nu sunt comparabile pentru toate aceste grup avnd n iile ri, vedere c multe nu au avut niciodatpn 1990, statut legal n Romnia. n textul de , n fautiliz denumirea de neoprotestandoar atunci cnd e vorba despre grup care m i i ri nu apar strict e in ichierului teologic evanghelic. Supupersecu n perioada interbelic trecun ilegalitate prin Legea 927/30 i iilor , i decembrie 1942, amenini cu deportarea n mas Transnistria n timpul celui de-al a n doilea r zboi mondial (de altfel unii au ajuns acolo), evanghelicii s-au bucurat de o i oarecare libertate doar c ani, dupsfr marii conflagra n acest timp, iva itul ii. confesiunile evanghelice au trecut printr-un proces de reorganizare, mai nti bapti tii, 7 apoi cre dup tinii Evanghelie penticostalii ob i innd statutul de cult . 4. Cre evanghelicii n anii 5060 tinii n anii 50, evanghelicilor le fuseserimpuse numeroase restric prin intermediul ii, Departamentului Cultelor, care f rapoarte c Direc I a Securit Spre exemplu, cea tre ia ii. Uniunii Baptiste i-au fost impuse noi statute, care aveau s restrngfoarte mult -i activitatea. ntruct bisericile locale erau autonome, deci puteau fi mai greu controlate,
Harry S. Stout (Consulting Editors); Craig A. Noll (Abridging Editor), Concise Dictionary of Christianity in America, Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press, 1995, n special capitolele Evangelicalism (p. 123124) New Evangelicalism (p. 239). i suntem recunosc domnului Paul E. Michelson pentru i tori aceast carte. 6 Referindu-se la situa din Romnia, Earl A. Pope observa ambiguitatea termenilor ia neoprotestant( )/neoprotestan i(e), prin includerea evanghelicilor, a bisericilor libere (Free Churches), a fundamentali a sectan (Earl A. Pope, op. cit, p. 373, nota 10). tilor i ilor 7 Pentru istoria bisericilor evanghelice din Romnia sunt pu lucr cele existente avnd un caracter mai ine ri, degrabdevo ional, cu note personale accentuate, chiar exagerate, efectuarea unor cercet cu adev ri rat profesionale r mnnd un deziderat. Totu chiar a aceste realiz cuprind informa utile cel pu i, i a, ri ii in pentru fixarea faptelor: Alexa Popovici, Istoria bapti din Romnia. Curs predat la seminarul teologic tilor baptist din Bucure Romnia, vol. I, 18561919, vol. II, 19191944, Chicago, Editura Bisericii Baptiste ti, Romne, s.a.; Ioan Bunaciu, Istoria R spndirii Credin Cre Baptiste n Romnia, Bucure Editura ei tine ti, Uniunii Comunit Cre Baptiste, 1981; Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, Istoria r ilor tine spndirii credin ei baptiste, Bucure Editura Universit 1997, n special partea a II-a (realizat ti, ii, exclusiv de Ioan Bunaciu), Bisericile cre baptiste din Romnia, dup1944. Oameni, Fapte, ntmpl p. 87241 (mul tine ri, umim autorilor pentru aceastlucrare); Iosif "Persecu religioasntre anii 19201944", n Libertatea on, ia religioas Contribu bapti la dezvoltarea acestui concept, Oradea, Editura Cartea Cre , 1995, p. . ia tilor tin 101-119; Trandafir Sandru, Biserica Penticostaln istoria cre tinismului, Bucure Editura Bisericii lui ti, Dumnezeu Apostolice Penticostale din Romnia, 1992, p. 123168 (mul umim domnului Petru Zaharia pentru aceast carte); Valeriu Andreiescu, Curs de istorie a Bisericii Penticostale din Romnia, manuscris, s.a (c. 1999) (mul umim domnului Nicu Geantpentru oferirea acestui text); Marin Ionescu, Gheorghe Oprea-Teodorescu, Istoricul Adun rilor Cre dupEvanghelie din Romnia (Perioada 18991945), tine manuscris, s.a. (c. 1994) (mul umim domnului Pavel Romaniuc pentru punerea la dispozi a acestui ie manuscris); Eliezer M aru, Adun Cre dupEvanghelie n istoria cre ce rile tine tinismului la romni (18991943), lucrare de licen Institutul Biblic Romn, Facultatea de Teologie Pastoral-Didactic , , Bucure 1997 (dator mul ti, m umiri pentru acest manuscris domnului Nicu Geant Probabil cea mai bun ). privire sinteticasupra ansamblului protestant romnesc, inclusiv evanghelic, a fost realizat de universitarul american Earl A. Pope, Protestantism in Romania, n loc cit., p. 157208, notele la p. 372383.

regimul a ini un plan care sducn cele din urmla centralizarea controlarea iat i Uniunii. n mare, planul urm acceptarea imediat teritoriu a dispozi Uniunii; rea: n iilor salarizarea pastorilor de la centru (logica era simplcine pl te impune punctul de : te i vedere); manipularea alegerilor n toate organele de conducere ale Uniunii; restrngerea controlul programelor n biserici; supravegherea deplas pastorilor, mergndu-se i rii pn interzicerea de a predica n alte biserici dect n cele n care erau titulari; controlul la activit specifice cu tineretul cu femeile; verificarea alegerilor de diaconi. Este ilor i interesant de semnalat cdeocamdatnu s-au descoperit dispozi scrise n leg cu , , ii tur aplicarea acestui plan. Probabil c la fel ca n cazul attor ac inclusiv la vrful , iuni, conducerii comuniste, se va fi evitat emiterea unor dispozi scrise, tocmai pentru a nu ii l urme. nsconsecin aplic planului de mai sus au fost resim la scurt sa ele rii ite vreme. De exemplu, dacn 1959 existau 540 de pastori bapti n 1964 mai erau ti, nregistra doar 140. Celor 400 care nu mai erau n eviden i le fuseserretrase legitima altfel spus, fuseser i afar aceasta n doar cinci ani 8. Mai mult, prin iile, da . i a a-numita arondare, un mare num de biserici au fost desfiin 9. De asemenea, prin r ate decizia autorit Seminarul Baptist din Bucure fusese nchis ntre 19691970, iar ilor, ti dup din urm , deredeschis, statul impusese o cot 12 studenpe care avea cea dat i de i s majoreze la 20 de seminari pe an. n anii 80 aceast o ti cifr avea s scad nou, din 10 ajungnd la 10 apoi la 4-5 studenanual . M restrictive asem toare au fost i i suri n luate mpotriva celorlalte confesiuni evanghelice 11. i 5. Ac iunile anticomuniste ale noii genera de cre evanghelici ii tini Dup cum aveau s aminteasc unii dintre fo fruntacomuni nic nu era tii i ti, ieri mai pu inlibertate ca n Romnia lui Ceau escu, dupce el reu s i consolideze ise - puterea 12. n anii 70, ca urmare a minirevolu culturale introduse de regim, iei propaganda ateist reluat cu virulen n acelatimp cultul personalit crescnd n s-a , i ii intensitate, pentru ca n anii 80 s ating apogeul13. Evanghelicii au refuzat s participe la cultul personalit n Romnia anilor 70-80, motivele constnd n evidenta ii incompatibilitate ntre a fi cre a fi adulator, chiar pref al lui Nicolae Ceau tin i cut, escu.
8

Detalii asupra acestui veritabil asalt asupra bapti tilor, n Dorin Dobrincu, "Rezisten la represiunea a comunist n Cronica, nr. 9/septembrie 2000, p. 4; nr. 10/octombrie 2000, p. 4, un eseu pe marginea c ii ", r lui Iosif Confrunt Oradea, Editura Cartea Cre , 1999 (pentru planul autorit on, ri, tin vezi p. 159 ilor, 162); Iosif Baptists in Romania, n Religions in Communist Lands, vol. I, nr. VI, Novemberon, December 1973, p. 1922; Alan Scarfe, A Call for Truth: An Appraisal of Romanian Baptist Church State Relationships, n Journal of Church and State, Autumn 1979, p. 433 (mul umim domnului D nu M stireanu pentru aceste texte); Trevor Beeson, op. cit., p. 368. O perspectivpar diferitla Ioan n ial Bunaciu, Otniel Bunaciu, op. cit., n special p. 94136. 9 Iosif Baptists in Romania, n loc. cit., p. 20; Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, op. cit., p. 113114. on, 10 Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, op. cit., p. 231. Pentru informa n parte deosebite, vezi Trevor ii i Beeson, op. cit., p. 357. 11 Trandafir Sandru, op. cit., p. 147-156; Valeriu Andreiescu, op. cit., p. 2536. 12 Lavinia Betea, Maurer lumea de ieri. M i rturii despre stalinizarea Romniei, Arad, Editura Ioan Slavici, 1995, p. 154 (interviu cu Ion Gheorghe Maurer). 13 Pentru ncadrarea general vezi interesantul text al lui Klaus Heitmann, Cultul personalit Nicolae , ii: Ceau escu, n 22, nr. 6, 612 februarie 2001, p. 1011. Doi bursieri americani, afla n Romnia la i nceputul deceniului opt, notau cn 1971 s-a lansat cultul personalit lui Ceau ii escu, care urma sse dezvolte paranoic", fiind sprijinit de jurnali presn general garantat de noua lege a presei care ti i , i codifica controlul asupra presei de c partid deci, de c Ceau tre i, tre escu (Paul Jean T. Michelson, i Amintiri despre mini-revolu din Romnia. 19711973, n Analele Sighet, 9, 2001, p. 870871). ia

n Romnia acelor ani, oricine nu era de acord cu liderul suprem era etichetat ca du man al partidului al 14. Acesta era contextul ideologico-politic n care aveau sse i rii desf oare ac iunile de protest ale unor grupuri de intelectuali, muncitori, protestatari etnici religion anii 7015. i i La nceputul deceniului opt al secolului XX, aveau s se produc schimb ri semnificative n mediile evanghelice romne mai ales ntre bapti n cadrul Uniunii ti, ti. Baptiste au ap tensiuni. Una dintre cauze era legat necesitatea bisericii de a avea rut de noi cl de cult ori l diri rgirea celor existente, pentru a face fanoii cre a num teri rului de membri. Construirea de noi biserici era strict controlatde stat, iar autoriza nu iile veneau ntotdeauna. n multe locuri, credincio au trecut la construirea de biserici f ii r permisiunea necesar rezultnd tensiuni cu autorit , Entuziasmul bapti ile. tilor i-a determinat s angajeze n ac evanghelistice n afara l urilor de cult, ceea ce a se iuni ca atras interven poli uneori n mod violent. n unele comunit cu membri avnd ia iei, i, idei si strnse leg ntre ei, au ap ntreb cu privire la rela dintre Uniunea turi rut ri iile 16 BaptistStat, n special Departamentul Cultelor . n perioada de dup i 1973 pn la c derea comunismului, n 1989, dar n mod special cea cuprinsntre 1973-1979/1980, Cultul Baptist a cunoscut o criz majorprovocat rela dintre biseric i stat cea , de ia i dintre genera ii/grupuri. Erau cauze interdependente. Iosif unul dintre tinerii pastori bapti care ntre 1969-1972 studiase teologia la on, ti, Oxford, avea saib influen deosebit o asupra coreligionarilor s n special asupra i, pastorilor tineri. ntre primele ac ntreprinse pentru rec iuni tigarea drepturilor pierdute, a scris, n vara anului 1973, o lucrare intitulat on Doctrina Baptistdespre Biseric . Cteva exemplare au fost expediate n Anglia, unde de altfel avea s tip se i reasc n bro ultima parte, sub titlul Cine va pierde via (nti n limba englezapoi n ur i a , i romn cum a r cunoscutcu referire la situa existent bisericile baptiste ), i mas , ia n 17 din Romnia, inclusiv toate imixtiunile statului n activit de cult . La ini ile iativa lui Vasile Talo lucrarea a fost rezumat forma unei scrisori. Prin implicarea grupului de n prieteni, format din Vasile Brnzei, Iosif Serac Pascu Geabou, 50 de pastori au semnat i epistola. Depusla registratura conduc torului de atunci al Nicolae Ceau rii, escu, aceasta a fost o veritabilbomb pentru prima oarun grup att de mare de pastori ; 18 expunea direct persecu la care erau supuse bisericile baptiste . iile
14 15

Iulian St nescu, Gheorghe Apostol se confeseaz interviu, n Dosarele istoriei, nr. 3/2002, p. 53. , Emil Freund, Nascent dissent in Romania, n Jane Leftwich Curry (ed.), Dissent in Eastern Europe, New York, Praeger, 1983, p. 6068; Vlad Georgescu, Romanian dissent: its idea, n Jane Leftwich Curry (ed.), op. cit., p. 182194. Recent, n parte cu temei, s-a emis ipoteza c i i prin disidenunor intelectuali a nu s-a dorit r sturnarea regimului afirmarea acestei idei era clasificat domeniul utopiei ci crearea de n spa alternative, schimbarea n societate urmnd a se produce pe termen lung (vezi, spre exemplu, Cristina ii Petrescu, Disidenintelectual cteva considera dup a ii zece ani, n Sfera Politicii, nr. 77/2000, p. 16). 16 Trevor Beeson, op. cit., p. 372373; Alan Scarfe, Romanian Baptists and the State, n Religion in Communist Lands, vol. 4, nr. 2, Summer 1976, p. 15. Trebuie precizat c Alan Scarfe a stat n Romnia n anii 70, f cnd cercet n institu academice, dar fiind deosebit de atent la situa cre ri ii ia tinilor, indiferent de confesiune, din Romnia comunist Rezultatele investiga sale au fost publicate preponderent n . iilor Religion in Communist Lands, trimestrial editat de Keston College, constituind o surs fundamental pentru informarea opiniei publice a lumii academice occidentale despre situa religioas Romnia. i ia din 17 Iosif Confrunt p. 1177. O form on, ri, prescurtat fost publicat Iosif sub titlul Baptists in a de on, Romania, n loc. cit. 18 Iosif Confrunt p. 22; Trevor Beeson, op. cit., p. 372373; Alan Scarfe, Romanian Baptists and on, ri, the State..., p. 1518; Idem, A Call for Truth, p. 435438.

ntre timp, Keston College (o organiza englez ie care monitoriza situa religioas ia din comuniste) a tradus n englezultima parte a lucr men rile rii ionate, la fel ca i scrisoarea celor 50 de pastori, expediindu-le la Washington. n condi n care chiar iile atunci se f ceau preg pentru Conferin Europeande la Helsinki, iar n capitala tiri a americanse purtau discu pentru acordarea clauzei na ii iunii celei mai favorizate, conducerea de la Bucure a trebuit s n calcul plngerile protestatarilor. Dup ti ia cteva luni (decembrie 1973martie 1974) de discu ntre autorit pe de o parte, ii i, i protestatari, plus conducerea Uniunii Baptiste, pe de alta, restric au fost ridicate. iile Beneficiare ale acestei situa au fost celelalte confesiuni evanghelice cu statut legal 19. ii i n anul urm 1974, Iosif a redactat un alt text, Locul cre tor, on tinului n socialism. Expediat n Anglia, a fost tip apoi sub numele de Manifestul cre Un exemplar a rit tin. fost trimis lui Nicolae Ceau escu. Reac din partea autorit a fost tipicperchezi ia ilor : ie la domiciliu, confiscarea ntregii biblioteci, a noti personale a coresponden elor i ei. Acuzat de propagand care pune n pericol securitatea statului, a fost timp de on ase luni n arest la domiciliu; i s-a propus colaborarea cu Securitatea, dar a rezistat presiunilor a declinat oferta. ntre timp, n lumea liber i s-au ini numeroase ac de protest n iat iuni favoarea lui, inclusiv telegrame expediate direct c statului romn. Rezistensa, tre eful a sprijinul tacit al coreligionarilor din interven externe au determinat autorit ar i iile ile 20 s nceteze ancheta implicit, arestul la domiciliu . i, Amintim cn anii 70 a nceput sse manifeste o noudoctrinpe scena interna ional drepturile omului. S-au constituit organiza interna : ii ionale influente care monitorizau situa din toat ia lumea, n mod special din cu regimuri dictatoriale rile i totalitare. De asemenea, guvernele acordau aten noii problematici. Foarte important a ie fost interesul crescnd al autorit de la Washington, dar al opiniei publice ilor i americane, pentru care aceste chestiuni au devenit curnd un element central n rela iile bilaterale. n special n timpul pre edintelui Jimmy Carter drepturile omului au ajuns n centrul aten 21. O asemenea situa avea s sesizat i utilizat protestatarii din iei. ie fie de Romnia. Pentru evanghelici, era o ncurajare faptul c noul pre edinte de la Casa Alb era cunoscut ca baptist practicant22 sensibil la libertatea religioas n plus, audierile i . din Congresul Statelor Unite ale Americii n leg cu acordarea clauzei na celei tur iunii

19 20

Iosif op. cit, p. 2224; Alan Scarfe, A Call for Truth, p. 433. on, Iosif op. cit, p. 81-119. on, 21 Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney, Rela romno-americane. 19401990, Traducere de Mihaela ii Sadovschi, Prefa V. Fl. Dobrinescu Kurt W. Treptow, Ia Editura Institutul European, 2002, n de i i, special capitolul XIV, Drepturile omului rela romno-americane, 19771979, p. 388417. Noua i iile realitate era sesizat i de ambasadorul romn la Washington, ntre 19761978, Nicolae M. Nicolae (vezi Nicolae M. Nicolae, O lume a cum am cunoscut-o. Amintirile unui fost ambasador al Romniei, a Bucure Editura Pro Domo, 2000, p. 80, 125). ti, 22 Potrivit lui Nicolae M. Nicolae, Carter era un om profund religios moral (Nicolae M. Nicolae, op. i cit., p. 77), un baptist profund religios (Ibidem, p. 83), n general perceput n SUA ca prea cinstit mult i prea religios (Ibidem, p. 85). Exceptnd limbajul repetitiv, trebuie re c inut ambasadorului romn nu i-a sc orientarea religioas noului titular de la Casa Alb Nicolae Ceau remarca religiozitatea lui pat a . i escu Carter, dar pentru liderul romn aceasta nu putea fi dect o sl biciune (Ion Mihai Pacepa, Orizonturi ro ii. Amintirile unui general de securitate, n romne de Horia G te nescu Aurel nescu, Bucure i tef ti, Editura Venus, 1992, subcapitolele Disprefa de Jimmy Carter, p. 174181, Dezinformare i baptist pentru Carter, p. 254256).

mai favorizate pentru Romnia constituiau o tribun pentru ap torii drepturilor omului, r o modalitate pentru ace de a exercita presiuni asupra Bucure 23. tia tilor ntruct autorit romne nu puteau accepta ceea ce recunoscuserbisericilor ile evanghelice, au schimbat registrul, lund m restrictive mpotriva credincio suri ilor. Noua schimbare de direc a devenit vizibiln 1976. Manifestarea a mbr trei ie cat forme: prima a fost cea a retrograd din func a concedierilor; a doua a constat n rilor ie i amenzi pentru adunarea n locuin particulare pentru rug e ciune, comuniune studiu i biblic; a treia cea mai grav i forma fost ndreptat mpotriva elevilor studen i ilor evanghelici, constnd n presiuni pentru ob inerea angajamentului c nu vor mai 24 frecventa bisericile . Diferendele ntre liderii Uniunii Baptiste contestatari s-au i men fiind implicatot mai muloameni. Iosif a fost concediat n 1976 de la inut, i i on Seminarul Baptist, la presiunea Departamentului Cultelor, ceea ce a declan o grev at a studen Greva s-a soldat cu exmatricularea a doi studen Dimitrie Ianculovici ilor. i: i Ionel Prejban 25, care prin aceasta aveau s intre n aten Securit ia ii. n Congresul Uniunii Baptiste, desf ntre 46 februarie 1977, dup urat amn ri ndelungate, s-au auzit voci critice fa de raporturile dintre cult stat, ndeosebi i Departamentul Cultelor. Num mare al incidentelor dintre credincio autorit a rul i i i determinat noul Consiliu al Uniunii Baptiste s cear statului s i redefineasc - atitudinea 26 fade bapti ns ia cu Departamentul Cultelor era n continuare dificil . ti. rela n urma unor discu Iosif Pavel Nicolescu (pastori) Aurelian Popescu ii, on, i (inginer) au decis alc tuirea unei lucr n care sarate cpersecu contraveneau ri iile tratatelor interna ionale semnate de Romnia. Rod al colabor celor trei fundamentat rii i pe textele tratatelor interna ionale mai ales, pe numeroase date referitoare la cazuri de i, persecu adunate din toat studiul a fost intitulat Cultele neoprotestante ie, ara, i drepturile omului n Romnia. n acela timp, a fost realizat un alt material, sugestiv i denumit Chemarea la adev care se dorea o introducere la precedentul. Se preciza c r, este vorba de o persecu sistematic dar mascat a credincio crunt totu ie , , ilor, i i dificil de sesizat din afarextrem de dureroas , pentru cei ce o ndurtotu greu de i i n pentru observatorul extern. Se subliniau m eles surile administrative luate mpotriva credincio evanghelici, excluderea lor din func de conducere la care erau ndrept i ilor ii i ca urmare a studiilor competen persecutarea copiilor evanghelicilor n (mai i ei; coli ales n licee universit mpiedicarea exercit libere a cultului; h uirea i i); rii r i insultarea pastorilor; interzicerea adun n familii; presiuni pentru transformarea unor rii credincion informatori. Semnat pastori laici evanghelici: pastorii Iosif i de ase i on Pavel Nicolescu, nv torul Radu Dumitrescu, inginerul Aurelian Popescu (bapti i ti), predicatorul Constantin Caraman (penticostal) dr. Silviu Cioat (cre dup i tin 27 Evanghelie) , lucrarea a fost, ca cele anterioare, expediat i ambasadelor SUA Marii i Britanii, unor persoane organiza (reac i ii ionare, cum se specifica ntr-un document al Securit din Occident. Con i c publicitate puternic m ii) tien o va ri ansele de reu , it
23 24

Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney, op. cit., passim. Iosif op. cit, p. 24. on, 25 Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, op. cit., p. 150. Vezi Trevor Beeson, op. cit., p. 374. i 26 Alan Scarfe, Romanian Baptists Congress, n Religion in Communist Lands, vol. 5, nr. 2, Summer 1977, p. 9498 (mul umim domnului D M stireanu pentru acest articol); Trevor Beeson, op. cit., p. 375. nu n 27 Iosif op. cit, p. 125-133; Sergiu Grossu, Calvarul Romniei Cre on, tine, s.l., Editura "Convorbiri literare-ABC Dava, 1992, p. 128-133.

8
28

semnatarii au trimis materialul la postul de radio Europa liber . Difuzat pe 3 aprilie i 1977 la postul de radio men ionat, cu o audiendeosebittextul demonstra c , Romnia, de semnatara recentului (1 august 1975, Helsinki) Act final al Conferin pentru i ei Securitate Cooperare n Europa, nu-respecta obliga interna i i iile ionale, persecutndu29 proprii cet i . Documentul avea s eni devinparte a dosarului privind Romnia al Comisiei Helsinki, reunit Belgrad n 1978 30. la Cum era de a teptat, a urmat represiunea Securit A doua zi dupdifuzarea ii. lucr to rii, i semnatarii au fost aresta Merit i. amintit c la nceputul lunii aprilie 1977 tot au fost re i disiden Paul Goma Vlad Georgescu, ceea ce demonstreazc inu i ii i regimului i era teamde contestare, mai ales de cea mediatizat ntr-o nota . Ministerului de Interne, din 5 aprilie 1977, erau descrise m surile luate pentru combaterea ac iunilor reac ionare, adicanticomuniste, din i str tate. Erau ar in men i n nota respectiv iona att celebrii disidenamintimai sus, ct protestatarii i i i evanghelici31. Opozi f a dat mereu b i de cap regimurilor comuniste, reac ia i t ia fiind, mai totdeauna, deosebit de dur S-a dovedit cu ocazia arest celor . i rii ase semnatari ai textului men ionat anterior. Ace au fost anchetab i timp de tia i i tu ase s mni. Au fost acuzade tr de conspira avnd n vedere c pt i dare i ie, erau un grup. Pentru tr dare condamnarea era de 25 de ani, n timp ce pentru conspira se d ie dea pedeapsa capitaln cele din urmprobabil pentru a evita complica interne, dar mai . , ii cu seaminterna ionale, autorit i-au pus n libertate pe cei De asemenea, ile ase. persecu mpotriva credincio evanghelici, ndeosebi mpotriva copiilor acestora, iile ilor 32 au ncetat . ns toamna aceluiaan, semnatarii au fost rearestaamenini c n i i i a vor fi acuzade homosexualitate c fi internan clinici de psihiatrie. Au fost demi i i vor i i din posturi li s-a interzis dreptul de a predica. n str tate au continuat ac i in iunile de sus inere. Pe marginea acestor cazuri, Bernard Levin avea spublice n influentul cotidian londonez The Times dou articole, pe 16 18 iunie 1978. Aceasta coincidea cu i vizita de stat a lui Ceau n Marea Britanie33. escu Un act al Ministerului de Interne, din 28 septembrie 1977, cu men iunea Strict secret, despre nemul umirile din interiorul cultelor neoprotestante fade nesolu ionarea unora dintre cererile lor, f referire la mai multe cazuri de ac peti cea iune ionar (chiar colectiv pe lngautorit Era vorba de cereri pentru construirea de biserici sau ) i. cump rarea unor cl pentru serviciile religioase ori pentru repararea celor afectate de diri inunda sau de cutremurul din martie acela an. Erau date ca exemple cazurile de la ii i Media Beiu Rea, Uricani (jud. Hunedoara). n acel moment se aflau depuse la , , i
Cartea Alb Securitii, vol. IV, Perioada 19681978, Bucure 1995, p. 399 (document din Arhivele a ti, Serviciului Romn de Informa fond "D", dos. 11.190, vol. 17, f. 124126). i mul ii, umim domnului Marius Oprea pentru punerea la dispozi a acestei lucr Cartea Alba Securit Istorii literare ie ri; ii. i artistice (19691989), Bucure 1996, p. 100 (document din Arhivele Serviciului Romn de Informa ti, ii, fond "Y", dos. 65.596, vol. 2, f. 3536). 29 Iosif op. cit, p. 126. on, 30 Alan Scarfe, Dismantling a Human Rights Movement: A Romanian Solution, n Religion in Communist Lands, vol. 7, nr. 8, Autumn 1979, p. 167. Mul umim domnilor D M stireanu Silviu nu n i Rogobete pentru acest articol. Vezi Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney, op. cit., p. 394. i 31 Cartea Alba Securitii, vol. IV, p. 398-399; Cartea Alba Securitii. Istorii literare p. 100; Dorin Dobrincu, op. cit., n loc. cit., p. 4. 32 Iosif op. cit, p. 127. on, 33 Dennis Deletant, Ceau escu Securitatea. Constrngere disiden Romnia anilor 1965-1989, i i n Traducere din englez Georgeta Ciocltea, Bucure Editura Humanitas, 1998, p. 219. de ti,
28

Departamentul Cultelor aproximativ 50 de cereri ale confesiunilor neoprotestante n leg cu cump tur rarea de imobile, construirea sau redeschiderea unor l uri de cult. ca De asemenea, n aceladocument se amintea c Vest se ini i n iaser multe ac de mai iuni protest pentru sus inerea cauzei evanghelicilor romni. Era vorba de articole n Christianinty Today din Statele Unite ale Americii de emisiuni la postul de radio i Europa Liber Centrul pentru studierea religiei comunismului din Anglia (Keston . i College) inten iona publicarea unei C i Albe privind lipsirea neoprotestan din r ilor Romnia de drepturi libert lucrare care urma s fie prezentat membrilor i i, Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, la Geneva. Organiza ia Europa Mission din Danemarca avea n vedere o ac de protest fa iune de sistarea lucr de construc la biserica penticostal strada Sebastian, Bucure n finalul rilor ie din ti. notei se amintea c organele Ministerului de Interne au ntreprins m de influen suri are de temperare a st i rilor de spirit necorespunz toare n rndul credincio ilor neoprotestanac i i ioneaz continuare pentru cunoa n terea prevenirea eventualelor i activit de natur prejudicia interese ale statului romn (subl. D.D.)34. i a n decembrie 1977, Direc Cercet Penale a Ministerului de Interne men ia ri iona, ntro not privind sarcinile profesionale rezolvate n cadrul direc n cursul anului 1977, iei situa lui Iosif Aurelian Popescu, Pavel Niculescu, Constantin Caraman, Silviu ia on, Cioat Radu Dumitrescu. Ace fusesercercetapentru tr i tia i dare propagand i mpotriva ornduirii socialiste (cei n cauzsunt conduc sectan Au ntre tori i). inut leg cu organiza str care desfoar iuni ostile statului nostru, c le-au turi ii ine, ac rora transmis materiale n con inutul c au def rora imat politica partidului statului nostru. i Aceste materiale au fost difuzate de postul de radio Europa Libern prezent, mpreun . 35 cu Direc I, se desfoar iuni de compromitere izolare a acestora (subl. D.D.) . ia ac i Era n practica serviciilor represive romne s reducla t ti cere prin antaj, compromitere, teroare pe toopozan regimului. Anturajul celor avun vedere era i ii i n cu informatori, frecvent se f esat ceau razii, se ini ac de izolare de iau iuni i 36 discreditare social . De Iosif a fost cel mai vocal dintre evanghelicii romni opozan ai i on i comunismului, el nu a fost niciodatsingurul, ac iunea lui fiind sus inutde numero i coreligionari. nsla scurt timp, al , i contestatari aveau s emit discurs mai radical. un 6. Constituirea Comitetului Cre Romn pentru Ap tin rarea Libert Religioase ii de Con i tiin (ALRC) Un grup de 9 bapti Pavel Nicolescu, Nicolae Traian Bogdan, Emerich Iuhasz, ti Ioan Brisc, Petru Cocr Ioan Moldovan, Nicolae R Ludovic Osvath Dimitrie eu, doi, i Ianculovici s-au organizat ntr-o mi de protest, care n aprilie a luat denumirea de care Comitetul Cre Romn pentru Ap tin rarea Libertii Religioase de Con i tiin (n general desemnat prin acronimul ALRC). Concomitent, s-a solicitat aderarea la
Cartea Alba Securitii, vol. IV, p. 431-432 (document din Arhivele Serviciului Romn de Informa ii, fond D, dos. 11.190, vol. 17, f. 71). 35 Ibidem, p. 439-440 (document din Arhivele Serviciului Romn de Informa fond D, dos. 9.630, vol. ii, 1, f. 12-124). 36 Pentru unele detalii asupra tehnicilor Securit vezi H.-R. Patapievici, Lucrarea Securit n 22, (I) ii, ii, nr. 9/27 februarie5 martie 2001, p. 5; (II) nr. 10/612 martie 2001, p. 5; (III) nr. 11/1319 martie 2001, p. 7; Marius Oprea, Modalitatea de racolare a informatorilor, n Istoria recentn Europa. Obiecte de studiu, surse, metode, Bucure Colegiul Noua Europ2002, p. 198-204. ti, ,
34

10
37

organiza elve ia ian Christian Solidarity International (cu sediul la Zrich) . Autorit superioare de stat conducerea Uniunii Baptiste au fost informate despre ile i crearea organiza expediindu-li-se o Declara un apel intitulat ncetaprigoana. iei, ie i i n declara erau invocate Constitu tratatele interna ie ia i ionale semnate de Romnia (Declara Universal a Drepturilor Omului, Pactul Interna ia ional cu privire la drepturile civile politice, Actul final de la Helsinki pentru Securitate Cooperare n i i Europa). Scopul declarat al Comitetului era cuprins n puncte: afirmarea valorilor ase morale spirituale ale religiei cre i tine; ap rarea libert religioase de con ii i tiin ; ap rarea ajutorarea tuturor celor persecuta din cauza convingerilor religioase; i i promovarea leg turilor interconfesionale ntre cre tinii din Romnia cu cei din i str tate; informarea opiniei publice din Romnia str tate asupra persecu in i in iei religioase din Romnia; analizarea fenomenului religios n contextul societ socialiste. ii Declara era semnatde cei noumembri fondatori ai ALRC38. n apelul c ia tre conduc PCR ai guvernului romn, ai Departamentului Cultelor, ai reprezentan torii i ilor Justi ai Securit ai liderilor Cultului Baptist, se cerea ncetarea persecu iei, i ii iilor religioase n Romnia. Concet semnatarilor apelului erau ndemnala solidaritate: enii i s unim vocea mpotriva discrimin ne rilor a nedrept i mpotriva nc rilor de ilor, lc orice fel a drepturilor fundamentale ale omului 39. La scurt timp, mai exact pe 5 iulie 1978, ALRC-ul a adresat Consiliului de Stat, Ministerului Justi Departamentului iei, Cultelor Uniunii Baptiste un Program de Revendic semnat de 27 de membri40. De i ri, i ini de evanghelici, organiza a ajuns s aib un caracter interconfesional41. iat ia Solidaritatea cu ALRC-ul manifestat-o Iosif Aurelian Popescu, dar ei nu i-au i on i au aderat la acest organism, exprimndu- op i iunea pentru implicarea n activit i 42 evanghelistice . Ulterior, atitudinea unele ac ale lui Iosif nc i iuni on, neclarificate, aveau s strneasc nencrederea membrilor ALRC n persoana sa, b nuindu-l de trecere

37

Petru Cocr Viziunea unei na eu, iuni, s.l., Editura Macarie, 1998, p. 99100 (mul umim domnului Gheorghe I. Florescu pentru aceast carte). Document de n are privind constituirea ALRC, f tiin rdat (aproximativ mai-iunie 1978), 1 p. dactilografiat(n posesia autorului; mul umim domnului D nu M stireanu pentru aceast n surs Vezi Anexa nr. 1 de la finele acestui studiu; Sergiu Grossu, op. cit., ). i p. 134; Dennis Deletant, op. cit., p. 219. 38 Documentul Declara a ALRC, f ie rdat(aproximativ aprilie 1978), 2 p. dactilografiate (n posesia autorului; mul umim domnului D M stireanu pentru aceast nu n surs Vezi Anexa nr. 1 de la finele ). i acestui studiu. 39 Documentul ncetaprigoana, emis de ALRC, f i rdat (aproximativ aprilie 1978), 3 p. dactilografiate (n posesia autorului; mul umim domnului D M stireanu pentru aceast nu n surs Vezi Anexa nr. 1 ). i de la finele acestui studiu. 40 Documentul Program de Revendic elaborat de Comitetul pentru Ap ri rarea Libert Religioase de ii i Con (ALRC), Bucure 5 iulie 1978, 7 p. dactilografiate (n posesia autorului; mul tiin ti, umim domnului D nuM stireanu pentru aceastsurs Vezi Anexa nr. 1 de la finele acestui studiu. n ). i Programul a fost publicat n traducere englezde Alan Scarfe, n Appendix la Dismantling a Human Rights Movement: A Romanian Solution, n Religion in Communist Lands, vol. 7, nr. 8, Autumn 1979, p. 167-168, iar n form rezumat Sergiu Grossu, op. cit., p. 135137. de 41 Petru Cocr op. cit., p. 99100. eu, 42 Documentul Pozi noastr Comitetul pentru Ap ia fa de rarea Libert Religioase de Con ii i tiin , Bucure 1 iulie 1978, 2 p. dactilografiate (n posesia autorului; mul ti, umim domnului D M stireanu nu n pentru aceast surs ).

11

de partea conducerii Uniunii Baptiste chiar de implicare n ac i iunile de calmare a protestatarilor, care deveniser mai intransigen i dect fusese el cu pu timp nainte 43. in Ac iunea protestatarilor religioa fost catalogat conduc cultelor, inclusiv de i de torii cei ai Uniunii Baptiste, ca activitate politic R . spunsul celor direct vizaa fost c i i liderii cultelor erau implican politic dar n beneficiul partidului comunist, pe cnd i , membrii ALRC-ului f ceau politicmpotriva regimului comunist, ap rnd drepturile Bisericii, ale cre tinilor persecuta indiferent de confesiune44. i, Se nasc ntreb legitime: Ce sperau membrii ALRC s ri realizeze prin revendic rile, prin ac iunile lor? Care era finalitatea demersurilor lor? Dupc derea comunismului, Pavel Nicolescu avea sdeclare cera un vis n a c mplinire nu mai speram, o rui realitate pe care nu o vedeam 45. O explica (par ) a insisten lor se poate g n ie ial ei si viziunea eschatologicmp rt itde to membrii organiza n contextul rena i iei, terii religioase vizibile n Romnia anilor 70. Proclamarea judec lui Dumnezeu asupra ii oric forme de p injusti inclusiv a compromisului colabor (conducerii) rei cat i ie, rii 46 Bisericii cu Statul, potenopozi fade ambele autorit . a ia i 7. Programul de Revendic al ALRC ri Cererile Comitetului atingeau practic toate aspectele vie religioase culturale din ii i Romnia. n preambul, precizndu-se loialitatea fa de , dar calitatea de cre ar i tini (practican se men dorinde a contribui la ap i), iona a rarea drepturilor fundamentale ale omului, la respectarea prevederilor constitu ionale. Se constata neschimbarea timp de 30 de ani a pozi Partidului Comunist Romn fade religie ncordarea rela dintre iei i iilor stat biseric ceea ce provoca o permanentstare de suferin tensiune pentru i , e i credincio ntruct o asemenea situa nu mai putea continua, se considera necesar i. ie o schimbare de atitudine. Organelor centrale de partid de stat li se cereau satisfacerea i unui num de 24 de puncte, toate ncepnd cu vocabula Dreptul, o subliniere n plus r cdrepturile practic nu existau dect pe hrtie sau erau serios limitate, inute sub controlul strict al statului. Cele 24 de puncte ale Programului cuprindeau, printre altele, urm toarele solicit ri: dreptul asocia religioase de a exista de a fi recunoscute de lege; dreptul pentru iilor i Biserica romano-catolicde a avea un statut juridic recunoscut; renfiin Bisericii area greco-catolice, lichidat 1948; restabilirea cultului adventist reformist; recunoa n terea
43

Scrisoarea deschis ALRC, intitulat a Marionetele din conducerea Cultului Baptist n slujb a Mili iei i adresat tuturor persoanelor organiza din din str tate interesate n problemele drepturilor i iilor ar i in omului, f rloc f dat i r (probabil toamna 1978), 4 p. dactilografiate (n posesia autorului; mul umim domnului D M stireanu pentru aceast nu n surs Iosif a emigrat n 1981, mpreuncu familia, n ). on SUA. Lucr de teologie realizate de el sau publicate la ini ri iativa lui au circulat clandestin n Romnia pnla c derea comunismului, ajungnd uneori n minile speciali tilor n e sociale afla la tiin i dispozi regimului, fiind utilizate pentru completarea bibliografiei unora dintre ei (un exemplu la Bruno ia Wrtz, Doctrinele principalelor secte ale cre tinismului contemporan, Timi oara, Tipografia Universit ii Timi oara, 1988, p. 4142). Datorit neimplic lui Iosif n ALRC, precum faptului c beneficiat rii on i a de un tratament mai blnd din partea autorit n 19781981, s-au n ilor, scut suspiciuni cu privire la persoana sa n ace ani (Alan Scarfe, Dismantling a Human Rights, p. 170173; Idem, A Call for ti Truth, p. 448; Ioan Bunaciu, op. cit., p. 168). 44 Pavel Nicolescu, Dup mine, expresia Biseric stat nu are nici un sens, interviu realizat de Mihai de Suciu, n Cre tinul Azi, 2, 19, iunie 1993, p.12. 45 Ibidem. 46 Paul Negruop. cit., p. 143-144. ,

12

mi rii Oastea Domnului; practicarea religiei n biserici, case particulare n public f c i r aprob oficiale; dreptul de a predica, boteza de a desfura alte activit pastorale n ri i i toat ara; dreptul de a alege responsabili ai cultelor; ncetarea amestecului Departamentului Cultelor n treburile interne ale Bisericii; dreptul de a construi, cump ra, nchiria sau repara l urile de cult, de a deschide noi biserici locale, cercuri de lucru ca i parohii; dreptul de a manifesta n mod public opinia religioas i de a r spunde atacurilor ateiste n ziare, la radio televiziune; presreligioasliber dreptul de a publica i ; i distribui literaturreligioas Biblii n limbile romn maghiar german srb i , , , , englez francez f avea aprobare oficial dreptul de a educa religios copiii i , ra ; i tineretul, inclusiv n colile publice, n paralel cu orele de marxism, de c profesori de tre religie desemnade c cultele respective; ncetarea ndoctrin for cu concep i tre rii ate ii ateiste a copiilor tinerilor cre i tini; oficializarea principalelor s tori religioase rb (Cr ciun, Pa Rusalii etc.); dreptul la efectuarea de opere cu caracter caritabil de c te, tre cre dreptul la nfiin de centre teologice de nivel mediu superior, precum tini; area i i dreptul oricui de a studia teologia n i str tate, f ar in ramestecul autorit ilor; dreptul de a ntruniri religioase de a participa la congrese, conferinetc., inclusiv ine i e cu caracter interconfesional, n str tate; dreptul cre ar i in tinilor de a avea acces liber n nv mntul superior (f a avea nevoie de recomandarea PCR sau a UTC), n via r a academic i n servicii, de a fi promovaconform preg lor; ncetarea discrimin i tirii rii pe criterii ideologice a persecu religioase dreptul de a sesiza asemenea cazuri i iei i reprezentan cultelor n Marea Adunare Na ilor ional precum obliga acestor , i ia deputa de a interpela Departamentul Cultelor pe vicepre i i edintele Consiliului de Mini care coordona activitatea acestui Departament; redeschiderea bisericilor tri, arondate reangajarea preo pastorilor profesorilor de teologie destitui de i ilor, i i Departamentul Cultelor; renscrierea studen elevilor care au fost elimina n mod ilor i i, abuziv, din colile teologice; repararea nedrept abuzurilor c ilor i rora le-au c zut victime cre tinii n biserici, ntreprinderi i coli, sesizate n memorii; respectarea convingerilor religioase ale tinerilor aflasub arme; dreptul pentru cre de a depune i tini sau nu jur mntul de fidelitate fa de politica intern a PCR; aprobarea vizitei evanghelistului Billy Graham a altor personalit cre proeminente din alte i i tine ri; armonizarea legisla interne cu n iei elegerile interna ionale semnate de Romnia n problemele drepturilor omului, n special acolo unde sunt atinse libert religioase de ile i con dreptul pentru cre de a-i ajuta vizita pe cei persecuta condamna tiin ; tini i i i i pentru convingerile lor religioase, precum dreptul celor din urm a p literatur i de stra bisericeasc i de a primi asisten religioas cererea lor; dreptul de a face publicitate la unor activit religioase; dreptul bisericilor de a- angaja liber personalul de cult; se i i sugera, de asemenea, ca Departamentul Cultelor strimitdoar instruc scrise iuni conducerii cultelor, avnd obliga public acestora. i ia rii Dup enumerarea revendic rilor, se sublinia necesitatea unei reforme care s eze a rela dintre stat bisericpe o noubaz n care arbitrariul persecu sfie iile i , i ia nlocuite cu respectul reciproc, loialitatea fade constitu cooperarea n probleme de ie i ap rarea p reconstruc economic activitate umanitar n document se f cii, ie i . cea deseori referire negativla atitudinea Departamentului Cultelor, care depit cu i-a totul atribu a devenit n ultimii 30 de ani o surs iile i nentrerupt abuzuri, m de suri restrictive presiuni psihologice asupra slujitorilor bisericii. i

13

Ultimele douparagrafe sunt de asemenea sugestive pentru n elegerea pozi iei semnatarilor documentului : Noi nu suntem marxi ci cre (). Idealul nostru, al ti, tini cre tinilor, este o bisericliberntr-un stat liber. Satisfacerea acestui program de revendic va da posibilitatea trecerii de la confruntare persecu la dialog ri i ie i 47 cooperare dintre o bisericliber i un stat liber (subl. D.D.) . Erau cereri care vizau direct fundamentele statului romn, ndeosebi monopolul asupra op iunilor ideologice ale popula Un program maximal, care punea sub semnul ntreb nsu sistemul iei. rii i existent n Romnia. n acela timp, se observinvocarea repetata prevederilor i constitu ionale ale Romniei, precum a acordurilor interna i ionale cu referire la drepturile omului pe care aceasta le ratificase. Programul a fost semnat de: Pavel Nicolescu, Dimitrie Ianculovici, Ioan Moldovan, Nicolae Traian Bogdan, Petru Cocr Emerich Iuhasz, Nicolae R Ioan Brisc, eu, doi, Ludovic Osvath, Gheorghe Bra oveanu, Pavel Spunei, Nicolae P ulescu, Ionel Prejban, Trifon Grboni, Vasile Dochi Ioan Dmbeanu, Zoltan Vere Ioan Flonta, Radu a, , C an, Iosif Enydi, Viorel Codreanu, Marin B , Vasile Lucaci, Viorel Zerge, Ioan pu la TeleagIoan Teodosiu Ioan Mircu. n total 27 de persoane, dintre care 25 de bapti , i ti, 48 un ortodox un penticostal . Purt de cuvnt ai ALRC erau Pavel Nicolescu i tori i Dimitrie Ianculovici49. 8. Impactul ac iunilor ALRC Curnd dupdepunerea revendic rilor, c dintre membrii organiza au fost iva iei re i maltrata Pavel Nicolescu experimentase ndelung agresiunea din partea inu i i. regimului. Pe cnd era student n anul IV la Facultatea de Filosofie din Bucure prin ti, Dispozi nr. 177/6 aprilie 1973 a Rectoratului Universit Bucure fusese ia ii ti, exmatriculat cu doar dous mni nainte de ncheierea cursurilor. S-a invocat pt apartenen sa la Biserica Baptist pentru cafirmase deschis credin sa religioas a , a i pentru cabsolvise Seminarul Teologic Baptist din Bucure50. n plus, Nicolescu se ti solidarizase cu ac iunea lui Paul Goma, fiind unul dintre primii semnatari de prestigiu ai apelului din 1977 al scriitorului disident 51. De asemenea, n 1979, duparestarea lui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Pavel Nicolescu l-a vizitat la nchisoare pe preotul 52 ortodox . Erau fapte pe care regimul nu era dispus sle treaccu vederea. Dimitrie Ianculovici, purt torul de cuvnt al A.LRLC., a r mas f rloc de munc iar n iunie , 1979 avea s fie condamnat la luni nchisoare, sub acuza de parazitism, ase ia invocndu-se Decretul 153/1970. Dup cele luni avea s arestat de mai multe ori, ase fie supus la interogatorii extenuante, lipsit de hranmaltratat 53. , Pentru a mima neamestecul s Securitatea a f presiuni asupra Uniunii Baptiste u, cut pentru a lua m suri disciplinare contra protestatarilor. ntr-o de lucru a edin Comitetului Uniunii Comunit Baptiste, desf ilor urat Bucure pe 30 august 1978, la ti
Program de Revendic Vezi Anexa nr. 3 de la finele acestui studiu. ri. i Ibidem. 49 Ibidem. 50 Pavel I. Nicolescu, Declaration from Romanian Baptists, n Religion in Communist Lands, vol. 2, nr. 4&5, July-October1974, p. 36-37. Mul umim domnului D M stireanu pentru acest text. Vezi nu n i Sergiu Grossu, op. cit., p. 137-138. 51 Dennis Deletant, op. cit., p. 215, 229. 52 Ibidem, p. 221. 53 Sergiu Grossu, op. cit., p. 137.
47 48

14

se luaserhot extrem de grave contra disiden Pe 6 septembrie 1978, un act rri ilor. oficial al conducerii Uniunii semnat de Cornel Mara, pre edinte, Pavel B tei, i rb secretar general ajungea la cuno a bisericilor locale. ALRC-ul era considerat grup tin ilegal, care ataca direct liderii denomina autorit de stat. Considernd aceste iei i ile fapte drept periculoase, conducerea Biserici Baptiste decidea excluderea din cult a urm torilor: Pavel Nicolescu, Nicolae Traian Bogdan, Emeric Iuhasz, Ioan Brisc, Dimitrie Ianculovici, Ioan Moldovan, Petru Cocr Nicolae R Ludovic Osvath. eu, doi i Acuza era constituirea ntr-un grup ilegal, cu caracter politic, care se afiliase la ia organiza interna ii ionale nebaptiste, nc lcndu-se principiile evanghelice doctrina i baptist Din Comunitatea baptist Timi . oara, la sugestia liderilor acesteia, erau ndep i Viorel Vuc, Ioan TeleagMartin Mihui Gheorghe Munteanu, sub pretextul rta , viol doctrinei baptiste a nesupunerii fade deciziile luate de conduc bapti rii i torii ti regionali. De asemenea, urma s exclus Aurelian Popescu, din Bucure acuzat c fie ti, denigrase verbal n scris n nenum rnduri liderii Bisericii autorit de stat, i rate i ile pentru nesupunere fa de hot rrile conducerii Uniunii pentru nc i lcarea f duin g ei de a nu predica dect n biserica n care era membru. Pentru tocei eliminaera oprit i i participarea la actele de cult, fiind de asemenea interziscitirea n biserici a vreunei scrisori venit alt din parte dect de la conducerea Uniunii sau de la Comunit Era o i. m care viza izolarea protestatarilor, oameni foarte activi n biserici. n ncheiere, se sur exprima ncrederea c astfel avea s contribuie la men se inere ordinii 54. Nu era greu de n cn spatele acestei hot se aflau presiunile Departamentului Cultelor, o eles rri prelungire a Securit n problemele religioase. ii Persecu mpotriva membrilor ALRC aveau scontinue n anii urm iile tori. Erau 55 urm i pe strad supravegheala serviciu dar acas . Pe 15 octombrie 1978, dup ri , i i ncheierea serviciului religios de duminic biserica baptist CaransebeMili a la din , ia maltratat pe credincio care se deplasau la domiciliile lor, arestnd pe mai muldintre ii i ei. Ace au fost n continuare b i n mod bestial la sediul Mili De asemeni, altor tia tu iei. bapti li s-au aplicat amenzi mari. Nicolae R Petru Cocr Ionel Prejban au fost ti doi, eu i anchetan condi dure, judecan regim de urgen un tribunal prin for i ii i de i, area interpret unor legi ale a statutului Uniunii Baptiste, au fost condamna la rii i rii i diferite termene de deten Nicolae R 1,5 ani; Petre Cocr 1 an; Ionel Prejban, 8 ie: doi, eu, luni56. Aveau s mai fie arestaDimitrie Ianculovici, Ludovic Osvath Nicolae Traian i i
54

Documentul Uniunea Baptistpedepse disiden publicat de Alan Scarfe, n Appendix la te ii, Dismantling a Human Rights Movement: A Romanian Solution, n Religion in Communist Lands, vol. 7, nr. 8, Autumn 1979, p. 173174. Vezi Sergiu Grossu, op. cit., p. 138142; Paul Negru cit., p. 144. i , op. 55 Sergiu Grossu, op. cit., p. 152. 56 Scrisoare deschisa ALRC, intitulat Marionetele din conducerea Cultului Baptist n slujba Mili iei, adresat tuturor persoanelor organiza din din str tate interesate n problemele drepturilor i iilor ar i in omului, f loc f dat r i r (probabil toamna 1978), 4 p. dactilografiate; Scrisoare deschis ALRC c a tre: papa Ioan Paul al II-lea, dr. Donald Coggan arhiepiscop anglican de Canterbury, Franz Knig arhiepiscop romano-catolic al Vienei, Jimmy Carter pre edintele Statelor Unite ale Americii, Valery Giscard dEstaign pre edintele Republicii Franceze, Comisia Na iunilor Unite pentru Drepturile Omului, Congresul Statelor Unite ale Americii, Parlamentul Marii Britanii, Parlamentul Republicii Elve Comisia ia, pentru Securitate Cooperare n Europa, Consiliul Britanic al Bisericilor; Comitetul Intelectualilor pentru i o Europa Libert ilor, Centrul pentru studiul religiei comunismului Keston, Marea Britanie, i Interna ionala Solidarit Cre Zrich, Elve Wheaton College Wheaton, Illinois, Statele Unite ale ii tine, ia, Americii, Amnesty International. Document emis la Bucure 2 februarie 1979, semnat de Pavel ti, Nicolescu, purt de cuvnt al ALRC, 5 p. dactilografiate (n posesia autorului; mul tor umim domnului

15

Bogdan condamna la cte luni de nchisoare. Almembri ai ALRC au fost i i ase i condamnala cte trei luni nchisoare57. Unii membri colaboratori ai ALRC aveau s i i decedeze n condi suspecte: Sabin Teodosiu, din Cisn Petru Clipa, Suceava; ii die; Nicolae Traian Bogdan, Timi oara; preotul Zamisnicul, V lenii de Munte; pastorul Ioan 58 Gherman, Or . ova Cu toate acestea, pentru un timp, n condi extrem de dificile, ALRC-ul a continuat ii smonitorizeze situa religioasn Romnia scearoprirea persecu contra ia i iilor credincio ilor diferitelor confesiuni. Spre exemplu, la 20 februarie 1979, de i supravegheat de poli Pavel Nicolescu reu s ie, ea nainteze revistei Catacombes, editat 59 de Sergiu Grossu la Paris , o list 16 de i aflan nchisorile din Romnia pentru cu inu i convingerile lor religioase: cinci bapti nou ti, penticostali, doi adventi un ortodox 60. ti i DeALRC-ul a avut un nceput evanghelic (baptist), el a luat ntotdeauna atitudine n i farepres credincio ortodoc n special a celor din Oastea Domnului61, precum a rii ilor i, n favoarea greco-catolicilor. Rapoartele documentele Comitetului au atras aten i i ia 62 asupra tuturor cre tinilor r tratade autorit . ALRC-ul a intervenit n ap u i i rarea preotului ortodox Gheorghe Calciu-Dumitreasa, care protestase mpotriva demol rii bisericii Enei din Bucure n 1977, iar la nceputul lui 1978, n timpul unei predici, ti, prezentase ateismul ca o filosofie a disper 63. rii n paralel cu persecutarea directa membrilor ALRC, n Romnia a renceput campania ateist statului, care se temperase par la nceputul anilor 70. n contextul a ial ac iunilor ALRC se constat cre a preocup o tere rilor pentru combaterea ific a tiin 64 practicilor religioase, n special a celor evanghelice . Ca s parafraz pe unul dintre -l m
D M stireanu pentru aceste surse). Vezi Petru Cocr op. cit., p. 100, 134; Alan Scarfe, A Call nu n i eu, for Truth, p. 448; Sergiu Grossu, op. cit., sec iunea S ticie la Caransebe p. 145147. lb , 57 Alan Scarfe, "Dismantling a Human Rights, p. 170. 58 Petru Cocr op. cit., p. 100101, 135. Vezi Sergiu Grossu, op. cit., p. 196202. eu, i 59 Trebuie precizat c Sergiu Grossu a f extrem de mult n perioada comunistdispunnd de mijloace cut , reduse n condi unui mediu intelectual dominat de marxi influenagresivi, pentru sensibilizarea i iile ti i i opiniei publice occidentale, ndeosebi franceze, cu privire la persecu la care erau supu cre iile i tinii ortodoc catolici (neo)protestann Estul Europei mai cu seam Romnia. i, i i i n 60 Sergiu Grossu, op. cit., p. 156-160. 61 Un exemplu l oferun document al ALRC, emis pe 23 august 1978, publicat sub titlul The Lord's i Army Movement in the Romanian Orthodox Church, n Religion in Communist Lands, vol. 8, nr. 4, Winter 1980, p. 314317. Sunt amintinumero membri ai Oastei Domnului care erau persecutade i i i autorit Cu c ani mai nainte Alan Scarfe publicase articolul The Evangelical Wing of the Ortodox i. iva Church in Romania, n Religion in Communist Lands, vol. 3, nr. 6, NovemberDecember 1975, p. 1519 (mul umim domnului D M stireanu pentru aceste texte). nu n 62 Trevor Beeson, op. cit., p. 376; Fiona Tupper-Carey, Romania, n Religion in Communist Lands, vol. 18, nr. 2, Summer 1990, p. 183 (mul umim domnilor D M stireanu Silviu Rogobete pentru nu n i punerea la dispozi a acestui material). ie 63 Alan Scarfe, Dismantling a Human Rights, p. 167; The Lord's Army Movement, p. 317; Fiona Tupper-Carey, op. cit., p. 183. Pentru predicile ( la num apte r) inute sub denumirea de Cuvinte c tineri, n martie-aprilie 1978, de preotul refractar la obedien fa tre a de autorit vezi Gheorghe i, Calciu-Dumitreasa, R zboiul ntru cuvnt. Cuvintele c tineri alte m tre i rturii, Edi ngrijitprefa ie , i note de R zvan Codrescu, Bucure Editura Nemira, 2001, p. 2364. ti, 64 Dintr-o abundentbibliografie ateistpublicatla sfr anilor 70 n anii 80 men m: Petru itul i ion Berar, Umanism ateism, Bucure Editura ificEnciclopedic 1980; Idem, Religia n lumea i ti, tiin i , contemporan Bucure Editura Politic 1983; Simion Asandei, Ateism religie, Bucure Editura , ti, , i ti, Militar 1980; Idem, Omul, a religia, Bucure Editura Militar1985; ntreb r , tiin i ti, , ri i spunsuri la probleme de educa ateista tineretului, vol. III, autori: Petru Berar, Petre I. Bieltz, Gheorghe Br ie tescu,

16

militan ntru ateism din anii urm ii tori, confesiunile evanghelice trebuiau nti n elese, apoi criticate de c sus torii statului65. tre in n cele din urmactivitatea ALRC-ului n Romnia a fost redus t , la cere, mai ales prin plecarea/expulzarea din a liderilor a multor membri ai organiza 66. De pild ar i iei , 67 Pavel Nicolescu a fost nevoit splece n 1979 . Exemplul nsa fost contagios, al i protestatari fiind ncurajan lupta lor pentru drepturile religioase, de fapt, prin extensie, i pentru drepturile omului68. Al de cererile pentru alegeri libere ale mi rii ini de turi c iate Paul Goma sau crearea unui sindicat liber, solicit ALRC-ului aveau un caracter rile radical, dovedindu-se incompatibile cu regimul comunist. Cu alte cuvinte, puneau sub 69 semnul ntreb nsusistemul . rii i Prin expulzarea protestatarilor, ndeosebi Biserica Baptist fost lipsit o serie de a de 70 poten lideri . Cu toate acestea, confesiunile evanghelice au continuat screasc iali numeric71 pn c la derea comunismului, n pofida accentu m rii surilor restrictive a i
Gheorghe Al. Cazan, Cornelia Cristescu, Florin Georgescu, Paul Popescu Neveanu, Georgeta T nase, Gheorghe Vl escu, Elena Zamfir, Bucure Editura Politic1982; Fl. Georgescu, Societate religie, du ti, , i Bucure Editura ificEnciclopedic1982; Petre Hladchi -Bucovineanu, Fa reale ale sectelor ti, tiin i , ete religioase, Bucure Editura Politic1983; Bruno Wrtz, op. cit. Propaganda ateist s -a limitat doar la ti, , nu lucr savante, ci au existat numeroase texte publicate n diverse ziare reviste romne O men ri i ti. iune aparte meritPentru Patrie, publica a Ministerului de Interne, unde demonstrau prolificitatea mul ie i i dintre autorii de mai sus. Subiectele lor favorite n acei ani devenisersectan care erau peste tot , ii, constituind o amenin un obstacol n drumul Romniei spre comunism. are i 65 Bruno Wrtz, op. cit., p. 43. 66 Petru Cocr op. cit., p. 100, 134. Dup derea comunismului, cei care au fost contestan Uniunea eu, c i Baptistprin glasul lui Iosif grupului s prin ALRC etc. au acreditat ideea ctoate ac on i u, iunile protestatare au fost f cu scopul de a emigra n SUA. Potrivit acestei teorii, mijloacele utilizate au fost: cute unul s oblige autorit romne s dea aprobarea de plecare din , ca s lini al doilea s ile ti le ar fie te, i i conving americani s dea vize de intrare n SUA, pentru c ar fi prigoni pe le ei i pentru credin (Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, op. cit., 150-151, 203, 214). O asemenea aser este evident exageratChiar iune . dac existat indivizi care au utilizat arma provoc deschise a regimului pentru a ob plecarea din au rii ine Romnia, nu pare verosimil ca tosfi f proteste n acest scop. Faptul c plecat n vest, n special i cut au dincolo de Atlantic, nu denotexisten acestei inten de la nceputul ac a ii iunii lor. n privin lui Pavel a Nicolescu Dimitrie Ianculovici, ei au fost practic expulzadin Romnia n 1979, la fel cum se ntmplase i i cu scriitorul disident Paul Goma cu doi ani nainte (Alan Scarfe, Dismantling a Human Rights, p. 166 167). 67 Pavel Nicolescu, Dupmine expresia Biseric stat, n loc. cit., p. 12; Alan Scarfe, A Call for de Truth, p. 449; Earl A. Pope, op. cit., p. 182. 68 Paul Negruop. cit., p. 144. , 69 n 1984, deci la cald, Vlad Georgescu nota n sinteza sa de istorie a romnilor despre implica iile contest deschise a regimului: () cererea de alegeri libere () formulat grupul lui Paul Goma, sau rii de cea de sindicat liber, expusde mai multe ori dup1977, sunt n realitate cereri radicale, de natura provoca modific sistemice, sunt deci incompatibile cu regimul socialist (subl.. D.D.). Brutalitatea cu care ri incipientele mi ri disidente au fost reprimate arat altfel c c de regimul a fost este con de pericolul i tient tacticii legaliste (Vlad Georgescu, Istoria romnilor. De la origini pnn zilele noastre, edi a III-a, ia Bucure Editura Humanitas, 1992, p. 294). ti, 70 Alan Scarfe, A Call for Truth, p. 449. 71 O Situa statisticgenerala cultelor din R.S. Romnia, datpublicit la sfr anilor 80, ie ii itul men existen a 75.000 de bapti care aveau 951 de biserici, 170 de deservende cult 123 de iona a ti, i i cimitire; cre dup tinii Evanghelie aveau 28.500 de membri, 380 de biserici, 79 de deservende cult 100 i i de cimitire; penticostalii aveau 87.000 de membri, 792 de biserici, 126 de deservende cult 125 de i i cimitire (Via religioasn Romnia. Prezentare sintetic Bucure Editor: Consiliul Consultativ al a , ti, Cultelor din Republica SocialistRomnia, Tiparul executat la Tipografia Institutului Biblic de Misiune i al Bisericii Ortodoxe Romne, 1987, p. 47). n acelatimp, conform unor surse occidentale, n Romnia i

17

actualiz unor cli religioase cu nuan intolerante, inclusiv rii ee e ovine. Oferirea unei alternative la ideologia oficial statului nu a fost singura cauz al rii a numero a a tur i romni la bisericile grup evanghelice, dar a jucat un rol important n a adeziunea i rile multora72. Expulzat din Romnia n 1979, Pavel Nicolescu a reorganizat ALRC-ul n Statele Unite ale Americii, n mai 1981. El s-a prezentat pentru prima dat fa unei Comisii n a (cea de Comer a Camerei Reprezentan dupinstalarea la Casa Alba noului ) ilor pre edinte Ronald Regan (20 ianuarie 1981). n fa Comisiei amintite, el a citit o lung a list persoane discriminate religios sau c nu li se permitea emigrarea. Depozi cu rora ia lui a fost completatde cea a pastorului Florian M. Gald care a insistat pe cazul u, preotului Gheorghe Calciu-Dumitreasa, condamnat n Romnia, n 1979, la 10 ani 73 deten . ie 9. Locul ALRC n opozi anticomunist Romnia. Retrospectiv ia din asupra unui moment pu cunoscut al ap rii libert religioase al contest in r ii i rii comunismului n anii lui Ceau escu, sus torii cei mai fervenai campaniei pentru dreptul la in i practicarea credin religioase au fost bapti alte grup protestante, dup ei tii i ri cum nota 74 Dennis Deletant, un atent observator al realit romne . Comparativ cu num ilor ti rul lor toturedus, ac i iunea evanghelicilor a reprezentat un moment important n contestarea regimului comunist. Pu cunoscutdup1989 75, nevalorizatpolitic, ea nu a sc in pat totuobservatorilor aten de n-ar fi s i i, amintim dect pe Alan Scarfe, Emil Freund, Vlad Georgescu, Sergiu Grossu, Mihnea Berindei, Dennis Deletant 76, Virgil Nemoianu77,
existau la sfr comunismului: 325.000 de bapti cu 1.700 de biserici 170 de pastori; 65.000 de itul ti, i cre dup tini Evanghelie, cu 565 de biserici, f specificarea num r rului de slujitori; 300.00 de penticostali, cu 1.600 de biserici 150 de pastori (Earl A. Pope, op. cit., p. 207). Aceste cifre aveau scunoasc i serioase corective la recens mntul din ianuarie 1992, cnd au fost nregistra109.677 de bapti 49.393 i ti, de cre dupEvanghelie 220.051 de penticostali (Anuarul Statistic al Romniei, 1993, p. 95). Este tini i necesarprecizarea cn bisericile evanghelice sunt considera membri doar cei boteza(act de cult i i administrat n urma m rturisirii personale a credin Mai existo categorie, apreciabilca num a ei). r, apar torilor, care i include pe copiii membrilor bisericilor pe cei care, nefiind membri, frecventeaz in i cu oarecare regularitate biserica. n general, pn acum, n statistici nu au fost cuprinapar torii. i i in 72 Earl A. Pope, op. cit., p. 174; Mihnea Berindei, Romnia lui Ceau un naufragiu planificat, II, n escu 22, nr. 47, 2430 noiembrie 1998, p. 1213. 73 Joseph Harrington, Bruce Y. Courtney, op. cit., p. 452453. 74 Dennis Deletant, op. cit., p. 221. Pentru o privire comparativa atitudinilor diferitelor denomina de pe ii e ichierul religios romnesc al epocii Ceau escu, vezi Ibidem, p.200224. 75 Spre exemplu, n Proteste n Epoca de Aur, din Addenda la edi n limba romn C ii Negre a ia a r comunismului. Crime, teroare, represiune (coord. Stphane Courtois), Bucure Editura Humanitas ti, i Editura Funda Academia Civic 1998, se noteazdoar att: O formclandestinde mpotrivire a ia , constituit-o () func ionarea unor culte neoprotestante, obstruc ionate de regim (p. 773). n privin a textului intitulat O cronologie a societ civile, din acelavolum (p. 773-776), opozi evanghelicilor, ii i ia n mod special a ALRC-ului, nu se reg te n nici un fel. se 76 Pentru primii autori vezi notele de mai sus. 77 Virgil Nemoianu consemna ntr -unul din textele sale c n ultimele dou decenii, mi rile c neoprotestante au luat un deosebit avnt, au reprezentat o formde rezisten i religioas intelectual , , politicde care se pot mndri toromnii ca na i iune (Virgil Nemoianu, Jocurile divinit Gndire, ii. libertate religie la sfr de mileniu, ed. ngrijit de Ioan I. Ic Jr., Bucure Editura Funda Culturale i it ti, iei Romne, 1997, p. 139. ntr-un alt text, Anticomunism: for eclesiastice, publicat ini n Curentul, 29 e ial martie 1999, p. 18, acelaautor men c la nceputurile comunismului n Romnia, represiunea s-a i iona ,

18
78

Daniel Barbu etc. n privin caracterului ALRC, chiar dacnu a fost un grup definit a politic n mod explicit, el a ac ionat n dese rnduri n aceast direc Solicitarea unei ie. biserici libere ntr-un stat liber, accesul la mijloacele publice de informare, ncetarea ndoctrin ateiste a popula refuzul de a semna declara de fidelitate fa PCR rii iei, ii de sunt exemple concludente n acest sens. n fapt, dupcum s-a mai spus cre .a. tinii evanghelici se mi n mod clar curajos n cmpul politicii, promovnd reforme care cau i ar fi schimbat nu numai rela Biseric iile -Stat, ci nsi natura statului totalitar79. n fapt, ALRC-ul a fost singura organiza religioas Romnia, germinat spa baptist, ie din n iul dar devenitcurnd supraconfesional care a negat partidului-stat controlul asupra , indivizilor, n primul rnd asupra con ei lor, dar asupra manifest tiin i rilor de ordin social. n acela timp, era o subliniere a falimentului, e drept cn grade diferite, a i i organiza iilor religioase (cultele) controlate mai mult sau mai pu de stat. Dup in cuno a noastr nici un alt grup din Romnia nu avea smai emitasemenea idei tin , radicale pn c la derea comunismului E de presupus c atunci cnd, n septembrie 1979, Nicolae Ceau escu se pronun n a privindrepturilor omului, el s avut n vedere activitatea ALRC sau poate tocmai a fi i pe aceasta. Libertatea religioaseste pentru acele culte care sunt recunoscute de lege, nscultele trebuie srespecte legile sajute la construirea statului socialist. i rii Romnii nu pot nchide ochii la orice nc lcare a legii sub pretextul cre tinismului, 80 spunea dictatorul de la Bucure . ti n anii 80, confesiunile evanghelice (cele neoprotestante n general) au continuat s 81 beneficieze de o aten special partea autorit romne . Spre exemplu, n texte ie din ilor cu circula limitat ie doar la nal func ii ionari ai regimului, denomina iunile evanghelice 82 reamintim cerau culte recunoscute prin lege erau astfel definite: manifesto
ab mai ales asupra catolicilor. Au fost nchi mulpreo tut i i i i ortodoc De asemenea, ni mai trziu, i. el neo-protestan oameni n genere simpli f ii, i rpreten s-au v supu la h uieli violen ii, zut i r i e. Nemoianu nu se sfiie s te afirme: da, au participat protestan neoprotestan la victoria mpotriva coi ii i ii munismului (Virgil Nemoianu, Tradi Libertate, Bucure Editura Curtea Veche, 2001, p. 361363). ie i ti, 78 Daniel Barbu, Pesimismul luminat, sau despre posibilitatea gndirii de stnga, Prefa Norberto la Bobbio, Liberalism democra Bucure Editura Nemira, 1998, p. 13; Idem, Republica absent i ie, ti, . Politic i societate n Romnia postcomunistBucure Editura Nemira, p. 53. , ti, 79 Vlad Georgescu, op. cit., p. 189. Vlad Georgescu, unul dintre pu istorici cu adev profesioni inii rat ti forman timpul regimului comunist, a fost el nsudisident, motiv pentru care a fost i i icanat arestat, i nevoit n cele din urm sp seascRomnia, n 1977. Ajuns n Vest, a fost angajat la Europa Liber r , devenind chiar director al sec romne (pn decesul s n 1988). Lucrnd la aceastinstitu el a iei la u, ie, avut acces la informa care i permiteau conturarea unei viziuni de ansamblu asupra societ romne a ii ii ti momentului. 80 Apud Paul Negruop. cit., p. 141. , 81 Mihnea Berindei, op. cit., p. 12. 82 Cu toate cerau recunoscute de stat, adicaveau regim de culte, confesiunile neoprotestante bapti cre tii, tinii dupEvanghelie, penticostalii adventi erau deseori desemnate prin vocabula i tii depreciativsecte. Era vorba, n fapt, de nsu de c statul comunist poate pe linia unei tradi irea tre i ii interbelice a rolului de parte n clasificarea teologic a diferitelor forme religioase. n Romnia nu existase niciodato atitudine cu adev liberal materie de legisla religioas, n care statul sfie rat n ie preocupat nu de vnarea ereticilor, ci de siguran publica cet a enilor s Aceasta a fost rezolvarea i. problemei teologico-politice n Apus dupr zboaiele religioase din secolele XVI-XVII (vezi Aurelian Cr u, A fi sau a nu fi liberal?, n Alina Mungiu-Pippidi (coordonator), Doctrine politice romne iu ti. Concepte universale realiti romne Ia Editura Polirom, 1998, p. 1920; Idem, De ce sunt i ti, i, liberal?, n 22 plus, nr. 96, 30 noiembrie 1999, p. II), n Est problema men inndu-se, n parte, chiar dac sub alte forme, pn zi. ast

19

atitudine refractarfa cultur fa de literaturfa mijloacele mass-media de , i de ale societ noastre, desconsider ii tradi culturalprogresist se citi comunist ia (a , D.D.) a poporului nostru () se afl afara coeziunii interioare a poporului nostru () n Creaz(sic!) dificult muncii de educa ific activitii de formare a eticii i ie tiin i comuniste a tinerilor copiilor. Se sublinia c activitatea cultelor evanghelice i (neoprotestante, n general) era orientat direct s combat activitatea educa iei desfurate de statul nostru (subl. D.D.)83. Era o recunoa a refuzului programatic de tere nregimentare ntr-un sistem strict controlat. De fapt, se sesiza crearea unei societ i (par alternative, care n bunm ial) sura reu Poate e necesar spreciz cn it. m perioada comunist din cele 14 confesiuni existente n mod legal, 10 primeau fonduri de , la stat pentru asigurarea unei pi a salariului slujitorilor de cult. Doar patru r denomina iuni baptist cre , tin dup Evanghelie, penticostal adventist i invocnd ra de doctrinreligioas au refuzat acest sprijin, dup iuni , cum se amintea ntr-un document oficial al epocii84 . O con identitar tiin suficient de puternicrefuzul imixtiunii totale a statului n i problemele interne au marcat viabisericilor evanghelice, cel pu n deceniile 89 ale a in secolului XX. Par cunoscut n epoc informa circulau greu n Romnia lui ial iile Ceau escu ALRC-ul reprezintun moment de vrf n refuzul comunismului85. n 86 condi n care disiden era un fenomen rar , ac iile a iunea acestei organiza merit ii aten celor care se intereseazde trecutul apropiat. R ia mn ncdestule aspecte de clarificat, cum se ntmpln genere cu istoria ca obiect de studiu, dar recuperarea secven este un pas obligatoriu spre realizarea ansamblului. ial

Documentar privind cultele din noastrdin Municipiul Bucure s.a. (circa anii '80), p. 2122. ara i ti, Bro avea men ura iunile Uz intern Se interzice multiplicarea. i mul i umim domnului Marius Oprea pentru procurarea acestui text. i 84 Viareligioasn Romnia, p. 11. a 85 F cnd o trecere n revista atitudinii romnilor n anii comunismului subliniind conformismul i generalizat, Daniel Barbu remarca: Singura excep - r ie mas anonimct nevalorificat att , i politic n anii '90 de la aceastregul a intangibilit comunismului o constituie anumite grupuri religioase ii disidente de orientare neo-protestant care au trecut de la incriminarea morala agen represiunii la ilor denun area politica regimului totalitar. Numai pentru membrii acestor grupuri afirmarea identitii a fost investit -un refuz sistematic al colabor sub orice formcu regimul cu mandatarii acestuia ntr rii, , i (subl. D.D.) (Daniel Barbu, Pesimismul luminat, n loc. cit., p. 13; Idem, Republica absent p. 53). , Politologul romn utilizeaz chiar, decu ghilimele, sintagma opozi cre (Ibidem, p. 54, nota 1). i ie tin 86 Dennis Deletant, op. cit., p. 225.
83

20

ANEXE*
Lista documentelor: Anexa nr. 1. F rdat(aproximativ 1978 aprilie). Un grup de noumembri ai Bisericii Baptiste n eazConsiliul de Stat, Ministerul Justi Departamentul Cultelor Uniunea tiin iei, i Baptist despre nfiin area Comitetului Cre pentru Ap tin rarea Libert Religioase de ii i Con (ALRC). Se anexau Declara de constituire apelul ncetaprigoana!, 1+2+3 p. tiin ia i i dactilografiate. Anexa nr. 2. F rdat(aproximativ 1978). Formular tip, n alb, privind adeziunea la Comitetul Cre pentru Ap tin rarea Libert Religioase de Con (ALRC), 1 p. ii i tiin dactilografiat . Anexa nr. 3. 1978 iulie 5, Bucure Programul de Revendic al ALRC, n 24 de puncte, ti. ri naintat Consiliului de Stat, Ministerului Justi Departamentului Cultelor Uniunii Baptiste, 8 iei, i p. dactilografiate.

Anexa nr. 1 C TRE, CONSILIUL DE STAT MINISTERUL JUSTI IEI DEPARTAMENTUL CULTELOR UNIUNEA BAPTIST Cu respect vaducem la cuno c tin noi, un grup de credincioBapti am hot i ti, rt crearea n Romnia a unui comitet cre cu caracter interconfesional privind ap tin rarea libert ii religioase de con n noastr care saibactivitate permanentn semnalarea i tiin ara , cazurilor de persecu religioas de studierea fenomenului religios n contextul societ ie i ii socialiste. Al turat anex declara de constituire, care cuprinde temeiul legal, scopul m ia i componen sa, precum apelul: nceta prigoana. Vncredin de ntreaga noastr a i i m loialitate fade ideea de legalitate de dragoste fierbinte pentru noastr i ara Romnia. Tot odatvinform cacest comitet a cerut aderarea la Christian Solidarity m International cu sediul n Zrich Elve Lenggestrasse 71. ia Pavel Nicolescu Nicolae Traian Bogdan Emerich Iuhasz Ioan Brisc
Documentele pe care le public n Anexe au fost realizate expediate de Comitetul Cre Romna m i tin pentru Ap rarea Libert Religioase de Con (ALRC) la institu romne (de partid, de stat ii i tiin ii ti i religioase) la diverse organisme interna i ionale. De asemenea, ele au circulat n Romnia pe la diferi i apropiaai organiza care din varii motive nu au devenit membri. Documentele redate aici sunt copii i iei, dactilografiate primite de domnul D M stireanu, din Ia de la Pavel Nicolescu n anii 1978-1979 nu n i, i p strate ntr-un dosar, mpreuncu alte surse privitoare la persecutarea cre tinilor n Romnia estul i Europei. Mul umim aici domnului D M stireanu pentru punerea acestor texte la dispozi noastr i nu n ia prin tip a celor interesade problematica religioas a drepturilor omului a opozi anticoi, rire, i , i iei muniste n Romnia lui Nicolae Ceau escu. n editarea documentelor am utilizat regulile ortografice ale Academiei Romne; n acelatimp, am optat i pentru corectarea tacit gre a elilor de dactilografie. Textele sunt precedate de scurte rezumate, privind data (atunci cnd documentul nu era datat am trecut ntre paranteze rotunde data aproximativ locul, emitentul, ), destinatarul con i inutul.
*

21

Petru Cocr eu Ioan Moldovan Nicolae R doi Ludovic Osvath Dimitrie Ianculovici

DECLARA IE
privind constituirea Comitetului Cre Romn pentru Ap tin rarea Libert Religioase de ii i Con (ALRC) de aderare a Comitetului la organiza Christian Solidarity tiin i ia: International, International Christian Association for Freedom of Belief. Lenggestrasse 71 Zrich/Elve ia. Un grup de credincioevanghelici (bapti din Romnia. i ti) n dorin de a ajuta pe fra lor de orice confesiune cre , care sunt prigonipentru a ii tin i credinlor n Dumnezeu: a n elegnd cierarhii conduc i torii lor oficiali nu-i reprezintn mod demn nu le i ap rinteresele cultice; V znd catitudinea Departamentului Cultelor fa de fenomenul religios mbracforme din ce n ce mai subtile mai represive, iar ierarhii liderii religio i i i devin instrumente tot mai docile ale Departamentului Cultelor mpotriva credincio ilor i institu religioase; Convinn mod sincer c iilor i religia n noastr ara joac rol din ce n ce un mai important ca factor moral, social spiritual, ca departe de a fi Opiu pentru popor este un i ferment n lupta pentru afirmarea demnit umane, pentru libertate pentru respectarea ii i drepturilor omului. ncredini fiind c aceast iune a noastr a prin ac slujim att bisericii cre ct Patriei, tine i n conformitate cu: 1. Constitu R.S.R.-ului potrivit c ia reia: Cet Republicii Socialiste Romnia au enii dreptul de a se asocia n organiza ob ti, Statul sprijinactivitatea organiza de ii te iilor mas /art. 37/, Cet enilor R.S.R.-ului li se garanteazlibertatea cuvntului, a presei, a ntrunirilor /art. 28/. 2. Declara Universala Drepturilor Omului, potrivit c ia reia: Orice persoanare dreptul la libertatea de ntrunire de asociere pa /art. 20.1/. i nic 3. Pactul Interna ional cu privire la drepturile civile politice, potrivit c i reia, orice persoan care dreptul de a se asocia n mod liber cu altele pentru ocrotirea intereselor sale /art. 22.1/. 4. Actul final de la Helsinki al Conferin pentru Securitate Cooperare n Europa, ei i potrivit c reia: Statele participante vor respecta drepturile omului libert fundamentale i ile inclusiv libertatea de gndire, con religie sau de convingere pentru to f deosebire de tiin , i, r rassex, limbsau religie /14/VII parag. 1/ Statele participante vor recunoa respecta , i te i libertatea individului de a profesa practica singur sau n comun religia sau convingerea i ac ionnd dup imperativele propriei sale con e /1A/VIIXX parag. 3/. tiin Se constituie n Romnia: Comitetul Cre Romn: Ap tin rarea Libert Religioase ii i de Con ALRC. tiin Scopul ALRC este urm torul: 1. Afirmarea valorilor morale spirituale ale religiei cre i tine. 2. Ap rarea libert religioase de con ii i tiin . 3. Ap rarea ajutorarea tuturor celor persecutadin cauza convingerilor religioase. i i 4. Promovarea leg turilor interconfesionale ntre cre din Romnia cu cei din tinii i str tate. in 5. Informarea opiniei publice din Romnia str tate asupra persecu religioase din i in iei Romnia.

22

6. Analizarea fenomenului religios n contextul societ socialiste. ii Comitetul este format din urm torii: 1. Pavel Niculescu (laborant Bucure ti). 2. Dimitrie Ianculovici (muncitor Timi oara). 3. Ioan Moldovan (inginer Timi oara). 4. Petru Cocr (tehn. stomatolog Caransebe eu ). 5. Ioan Brisc (elev Timi oara). 6. Emerich Iuhasz (muncitor Timi oara). 7. Nicolae Traian Bogdan (muncitor Timi oara). 8. Nicolae R ( Caransebe doi ofer ). 9. Ludovic Osvath (muncitor Zal u). Membrii Comitetului ALRC solicit fi primin rndurile organiza Interna a i iei ionala Solidarit Cre ii tine (Christian Solidarity International) adernd sus i innd n ntregime documentul Petition adresatconferin pentru Securitate Cooperare n Europa privind ei i libertatea religioas de con n toate statele semnatare ale Acordului de la Helsinki, i tiin document elaborat de susmen ionata organiza ie. Comitetul ALRC desemneaz purt de cuvnt ai s pe urm ca tori u torii: 1. Pavel Nicolescu 2. Dimitrie Ianculovici NCETA PRIGOANA I Prigoana religioasdin Romnia cu discrimin la care sunt supu credincio rile i ii, ndeosebi cei neoprotestan devine pe zi ce trece un fapt tot mai vizibil imposibil de t duit. i, i g Aceastrealitate dureroasncepe spreocupe din ce n ce mai mult opinia publicintern i externNici un semn nu ne arat aceste nc ri flagrante ale libert demnit omului ar . c lc i ii ii fi pe cale snceteze, ci dimpotrivan de an se nmul metodele cazurile de persecu esc i ie religioas noastr n ara . CONDUC TORI AI PARTIDULUI GUVERNULUI ROMN: ncetaprigoana! I i V-a angajat s respecta s ap i cu sfin i i i ra enie drepturile fundamentale i constitu ionale ale romnilor. Spre bucuria ntregului popor, Romnia a semnat a aderat la i pacte acorduri interna i ionale n care se afirm i se garanteaz libertatea de con credin tiin , practicreligioas libertatea cuvntului, a ntrunirilor pa i , nice a promis s i adapteze i - legisla intern acestor principii mari sfinte. ia a i Cu toate acestea, spre uimirea indignarea noastr sute de mii de cet romni snt i , eni mpiedican practica crezului lor supu unor presiuni, discrimin persecu din cauza i i i ri i ii credin convingerilor lor. nceta ei i i prigoana! Este timpul sv i cuvntul dat n fa ntregului popor n fa forurilor ine a i a interna ionale, este timpul s dispunencetarea prigoanei. i Discrimin grave n domeniul nv mntului, aplicarea incorecta Decretului 153, rile obligativitatea pentru cre de a presta jur tini mntul de loialitate fa de politica interna partidului (care este bazat concep materialist-atee), inegalitatea pentru cre n ocuparea pe ia tini de func n salarizare, nepotrivirea ce existntre Constitu Decretul de organizare ii i ia i i func ionare a Departamentului Cultelor, amestecul ilegal abuziv al acestuia din urmn via i a spiritual bisericilor cre ne oblig cerem: ncetaprigoana! a tine s i CONDUC TORI AI DEPARTAMENTELOR CULTELOR: ncetaprigoana! i Revenila legalitate redaorganismului pe care-l conducecaracterul s legal de i i i i u organ de supraveghere control al respect legii. Deoarece constituiunicul organ specializat i rii i prin care Statul Romn s-a angajat s garanteze deplina libertate religioas scaute i prentmpinarea unor abuzuri discrimin n acest domeniu: ncetaprigoana! i ri i

23

Tocmai inspectorii teritoriali de culte ncalc aceste libert acordate de constitu de i ia i Statutul de Organizare Func i ionare al Cultului, desfurnd o intensactivitate de intimidare, amestecndu-se n alegeri, exercitnd presiuni psihologice, asupra p storilor, instignd pe cre acordnd aprob semn dup tini, ri i turi bunul lor plac doar celor considerac coresi ar punde politic transformndu-se tot mai mult n organe represive, de aceia vcerem: nceta i i prigoana! REPREZENTAN AI JUSTI SECURIT II STATULUI: ncetaprigoana. I IEI I i Sunt nenum cazuri de cre n Romnia care au suferit amend viol de dorate tini ri, ri miciliu, perchezi anchet b i unii chiar au fost trn procese pe care pe nedrept le-au ii, ri i t i i pierdut acestea toate pentru unica vin c i sunt cre au vrut s bucure mpreun ceitini i se cu lalfraai lor de aceeacredin s roage mpreun s i i i se , sau aib cl proprie n acest sens. o dire n ntlnirile cu Dumneavoastrde nenum ori, nu v-asfiit sne jigni sne rate i i i r i n demnitatea noastrde cet romni denumindu-ne: parazi antisociali, anacronici, ni eni i, antistatali, oameni care d uneazsociet care cauzs-o i ii inpe loc etc. etc. de aceea v cerem: ncetaprigoana! i CONDUC TORI AI CULTULUI BAPTIST: nceta i prigoana! Pentru csunten fruntea unei confesiuni cre care v-a ncredin mandatul de a i tine at reprezenta ap pe fra vo ncetaprigoana! i ra ii tri, i Poporul cre baptist pus mari speran n ultimele schimb n cadrul conducerii tin i-a e ri Cultului, dar iatc numai dup an de la ultimul Congres un val de nemul un umire a cuprins ntreaga un divor ari total s-a stabilit ntre d-voastri popor, de aceea nceta i prigoana! Orice represalii venite din partea Departamentului Cultelor cu destituiri de p stori, nchideri de biserici, exmatricul din seminar, emiterea de instruc circulare, acestea toate ri iuni i fiind mpotriva spiritului m rturisirii de credina Statutului nostru au primit binecuvntarea i conducerii Uniunii Baptiste de aceia v strig ncetaprigoana! m: i Atunci cnd aveprobleme nel i i muriri mergenaintea Domnului cere ajutorul i i i-i i lumina Sa, ruga mai mult, posticonsultaSfnta Scriptur i c i c uzirea Duhului i-v i i i uta l Sfnt n orice situa refuznd smergela oameni care nu cred n Dumnezeu pentru a primi ie i sfaturi instruc ncetaprigoana! i iuni: i ncepes i cre n gndire, scopuri procedurncetaprigoana! i fi tini i : i ntregul popor crede ca sosit timpul sncepesdeveni oameni de jertf gata s i i , riscas i i suferiorice al de El pentru lucrarea lui Dumnezeu ca urmademni ai Blndului i turi i Crucificat Isus Hristos, de aceea v ndemn acum n ceasul al unsprezecelea: trezi ! m i-v ncetas slujila doi st i mai i pni: ncetaprigoana! i FRA ROMNI! I Orice om care este sclavul unor prejudec politice, na i ionaliste sau confesionale i oricine este cuprins de team indiferen , sau intoleran de semenul s ajunge s fa u promoveze direct ori indirect nedreptatea persecu ntre Romni. i ia De aceea s oprim s elegem c ne i n suntem fra partea din inima aceluiapopor i, i i c orice represalii libert ngr nu duc dect la sl i i dite birea neamului nostru, lovind n unitatea poporului Romn n prestigiul interna i ional al noastre. rii Sne unim vocea mpotriva discrimin rilor a nedrept i mpotriva nc rilor de ilor, lc orice fel a drepturilor fundamentale ale omului! Glasul nostru, devenind astfel mai puternic, va ajunge sfie auzit de cei n drept, i pentru ca sajung sfacceea ce de mult trebuia f cut: NCETAREA PRIGOANEI RELIGIOASE N ROMNIA, spre binele nostru al ntregului popor spre bunul renume al i i patriei noastre dragi. Tuturor factorilor de r spundere, v cerem: NCETA PRIGOANA! I

24

Anexa nr. 2 C TRE COMITETUL CRE ROMN TIN Ap rarea Libert Religioase de Con ii i tiin ALRC Subsemnatul. apar tor al in Cultului Cre tin.frecventez Biserica Cre din tin localitatea n scut n .. ziua.. luna anul. domiciliat n localitatea. strada..nr. bloc scara etaj.. apartament.jude ul. Sunt c torit cu.. am copiii am s absolvit /sau studiez n prezent/ cursurile.. n via social a lucrez can cadrul intreprinderii /institu iei/ localitatea.. Aflnd cn ars-a constituit un Comitet Cre cu caracter interconfesional pentru tin ap rarea libert religioase de con /ALRC/ care este afiliat la organiza Christian ii i tiin ia Solidarity International cu sediul la Zrich, Elve cer s primit ca membru activ al acestui ia, fiu Comitet respectiv al organiza interna i iei ionale, fiind de acord cu documentele elaborate de acest comitet precum cu documentul Petition to the Conference for Cooperation and Security i in Europe / Cerere adresatConferin pentru Securitate Cooperare n Europa/ elaborat de ei i Christian Solidarity International /Interna ionala Solidarit Cre ii tine/, angajndu-m contribui s la ap rarea libert religioase de con n ct n alte pi ale lumii. ii i tiinatt ar i r Data Semn tura:

Anexa nr. 3 Comitetul Cre Romn tin Ap rarea Libert Religioase ii de Con (ALRC) i tiin C tre, Consiliul de Stat Ministerul Justi iei Departamentul Cultelor Uniunea Baptist Al turat v naint documentul: m Program de revendic ri. Purt de cuvnt ai ALRC tori 1. Pavel Niculescu 2. Dimitrie Ianculovici DOCUMENTUL Nr. 3

25

PROGRAM DE REVENDIC RI elaborat de Comitetul Cre Romn: Ap tin rarea Libert ii Religioase de Con (ALRC) i tiin Epoca contemporan caracterizeaz se prin participarea din ce n ce mai larg maselor a de oameni la problemele vie publice. Orice regim democratic trebuie s ii cunoasc ndeaproape sin i seama de pozi opiniei publice. ia La toate nivelele, de la individ pn na la iune, popoarele lumii sunt chemate s apere pacea, libertatea dreptatea pe p i mnt. Ca cet loiali, care- iubesc patria neamul din care fac parte, precum n calitate eni i i i de cre mplinind cuvintele Mntuitorului Isus Hristos: Am fost fl tini mnd Mi-adat de i i mncat; Mi-a fost sete Mi-adat de b Am fost str M-aprimit; Am fost gol M-a i i ut; in i i i i mbr Am fost bolnav avenit sm cat; i i vede Am fost n temni avenit pe la mine. i; i i Matei 35:35-36, dorim s ne aducem modesta noastr contribu la ap ie rarea drepturilor fundamentale ale omului, la respectarea prevederilor constitu ionale la ridicarea prestigiului i interna ional al Romniei. Societatea Romneasca cunoscut n ultimii ani numeroase prefaceri transform i ri nnoitoare. Suntem martorii unui amplu program de reconstruc n foarte multe domenii de ie activitate. Salut cu satisfac ultimele reforme propuse de c conducerea statului nostru n m ie tre ceea ce prive economia legisla n alte domenii. te rii, ia i Numai n pozi Partidului Comunist Romn fade religie nu s-a produs n principiu ia nici o schimbare, ast fiind folosite acelea metode practici neschimbate de 30 de ani. i zi i i Faptul acesta a dus la ncordarea rela dintre stat bisericconstituind o permanent iilor i , stare de suferintensiune pentru credincio e i i. ntruct aceastsitua nu mai poate d multvreme, deoarece ea afecteazatt ie inui lucr Bisericii Cre ct prestigiului Romniei n lume, consider co schimbare de rii tine i m atitudine n acest domeniu este absolut necesar . Ca urmare, cerem organelor centrale de partid de stat urm i toarele: 1. Dreptul asocia religioase de a exista nestingherite de a fi recunoscute de lege. iilor i n acest sens cerem: dreptul bisericii Romano-Catolice de-a avea un statut juridic recunoscut; renfiin Bisericii Greco-Catolice, care a fost desfiin area atde Statul Romn n anul 1948; renfiin Cultului Adventist reformist de ziua a 7-a; area recunoa terea oficiala mi rii evanghelice Oastea Domnului, din cadrul Bisericii c Ortodoxe Romne. Dreptul asocia iilor religioase din Romnia de-a adera la organiza interna ii ionale religioase f aprobare oficial r . 2. Dreptul de-a practica religia asocierea n Biserici, case particulare n public, f a i i r fi nevoie de aprobare oficial precum dreptul de a predica, a boteza, a evangheliza de a , i i oficia orice alt ceremonie religioas aer liber. n Dreptul de-a exercita activitate pastoralf rrestric oriunde pe teritoriul n ii rii, special n spitale, azile de b trni nchisori. i Dreptul preo pastorilor de-a conferen predica oriunde sunt chema indiferent ilor i ia i i, de confesiunea care-i cheam . 3. Dreptul de-a alege n mod liber pe slujitorii bisericii organele de conducere i bisericeasca ierarhilor, a preo pastorilor profesorilor de teologie. , ilor, i ncetarea amestecului departamentelor cultelor n problemele interne ale bisericii, desfiin legitima carnetelor de preo p area iilor i io i stori, precum anularea obligativit de a i ii

26

fi n prealabil recunoscut sau aprobat nainte de a ocupa o func n conducere sau de a fi ie repartizat ntr-un post de activitate bisericeasc . Anularea plafonului fix de posturi parohiale pastorale impus de c departamentul i tre cultelor dreptul de a nfiin noi parohii cercuri de lucru potrivit credincio f i a i ilor ra fi nevoie de o aprobare prealabil . 4. Dreptul de a construi, de a cump sau de a nchiria loca de nchin ra uri ciune f a fi r nevoie de aprobarea Departamentului Cultelor. Respectarea strict dreptului de a deschide noi a biserici locale, cercuri de lucru parohii. i Dreptul de a repara sau reconstrui toate imobilele din dotarea cultic afectate de cutremur /Biserici, case de rug ciuni, case parohiale, teologice etc./ coli ncetarea oric presiuni exercitate asupra unor proprietari care doresc svndsau ror nchirieze imobile sau terenuri unor grupuri de credincio sau organiza biserice pentru a fi i ii ti folosite n scopuri religioase. Dreptul de proprietate asupra bisericilor, asupra obiectelor liturgice asupra dona i iilor. nscrierea intabularea ca proprietate cultic r i f aprobarea Departamentului Cultului a oric imobile cump sau construite. ror rate Dreptul de a primi bani, dona ajutoare materiale, instrumente obiecte de cult din ii, i partea cre tinilor din str tate care trimit fie ca persoane particulare, fie ca organiza religioase. in ii 5. Dreptul de a manifesta n mod public opinia religioas a cum exist prezent pentru a n propaganda antireligioas . Dialog liber ntre cre marxi la radio, televiziune n pres tini i ti i . Dreptul cre tinilor de a replica n organele de presale Frontului Unit Socialiste ii /FUS/, (S mnalul Magazinul Cotidianul Romnia Liber propagandei atacurilor pt i ) i ateiste, ntruct toate cele 14 culte religioase sunt membre ale FUS. 6. Dreptul de-a tip distribui literatur ri i religioas r f aprobare oficialDreptul de a . tip literaturreligioasn cantit necesare sau de-a o importa (biblii, ci de rug ri ile r ciune, ci liturgice, calendare religioase, ci de cnt catehisme, comentarii, dic r r ri, ionare biblice, manuale teologice, filme diafilme religioase, literatur tin i cre etc.) Pres religioas liberDesfiin cenzurii impus Departamentul cultelor. Apari . area de ia revistelor religioase la timp, cu regularitate ntr-un tiraj corespunz necesit i tor Publicarea ilor. n revistele religioase a tuturor aspectelor cultice, inclusiv a oric cazuri de persecu ror ie religioasca: destituiri retrograd din serviciu, elimin din i ri ri coli, amend procese, ri, perchezi anchete, condamn etc.; precum comentarii despre viareligioas peste ii, ri i tiri i a de hotare: campanii de evanghelizare, congrese teologice, apari de c i, nout ecumenice, rela ii r i ii interconfesionale etc. nfiin n Romnia a unei societ pentru tip area i rirea r i spndirea Bibliei Literaturii i Religioase. Dreptul oric confesiuni religioase de a-avea propria tipografie de-a fi dotatcu rei i i orice ma de multiplicare XEROX . ini Dreptul de-a r spndi vinde literatur i religioas i Biblii n Limba romn maghiar , , german srb englez francez german prin colportori, libr chio , , , , , rii i curi care s func ioneze pe lng coli teologice, catedrale, biserici, case de rug ciune, m stiri etc. n 7. Dreptul de a face educa religioascopiilor tineretului. Dreptul preo ie i ilor i pastorilor de a n mod liber cursuri de catehizare, de a nfiin cercuri de rug ine a ciune studii i biblice, de a organiza coruri, ore de tineret, excursii, precum dreptul de a se preda n i colile publice, paralel cu orele de marxism, lec de religie pentru copiii cre ii tinilor, de c profesori tre de religie desemna c cultele religioase. i de tre Dreptul de a nfiinn cadrul confesiunilor religioase asocia de copii, femei, studen a ii i i tineret.

27

Dreptul p ilor de a da educa religioascopiilor lor obliga pentru cadrele rin ie i ia didactice de a cont de punctul de vedere al p ilor cre n ceea ce prive participarea ine rin tini te copiilor lor la anumite activit culturale, politice festive. i i ncetarea sabotajului fa ziua de duminic fa marile s tori ale Bisericii de i de rb Cre /Cr tine ciun, Pa Rusalii/ n institu ntreprinderi. Respectarea zilei de duminic te, coli, ii i ca zi de odihnpentru cre Respectarea zilei de smb tini. tca zi de odihnpentru cre tinii adventi ti. Oficializarea principalelor s tori religioase (Cr rb ciun, Pa Rusalii, etc.). te, ncetarea ndoctrin for a copiilor tinerilor cre cu ideile ateismului rii ate i tini i materialismului. 8. Dreptul de a efectua opere cu scop caritabil, prin colecte fonduri, precum de a i i nfiinorfelinate, azile de b a trni, case de odihn i tabere pentru tineretul cre tin. 9. Dreptul de a nfiin de a conduce centre de nv mnt teologice de grad a i i coli mediu universitar pentru formare de pastori preo f amestecul departamentului cultelor, i i i, r celor ce candideaz nv mntul teologic de a fi recruta i alen mod liber. i la i i ntruct se observun interes crescnd al Departamentului Cultelor n controlarea nv mntului teologic, cerem cu fermitate ncetarea oric amestec n selectarea candida rui ilor, n repartizarea absolven numirea profesorilor la ilor i colile de teologie. Dreptul oric tn cre de a studia teologia n i n str tate de a urma rui r tin ar in i cursuri teologice la zi prin coresponden orice i la coalteologicdin lume, dac coala l nscrie, f aprobarea departamentului cultelor. r 10. Dreptul de a cursuri biblice, ntruniri religioase, congrese teologice cultice, f ine i r aprobarea Departamentului Cultelor. Posibilitatea de a da curs oric invita din str tate pentru a participa la congrese, ror ii in conferin ntruniri religioase etc. e, Dreptul de a participa la ntruniri cu caracter interconfesional de colaborare la reviste i str cu caracter confesional interconfesional. ine i Dreptul de a te abona la reviste religioase str ine. 11. Dreptul pentru orice cre de a avea acces liber n nv mntul superior, n servicii tin n viaacademic i a (nv mnt, cercetare ificziaristiccrea artisticdiploma etc.); tiin , , ie , ie de-a se specializa n filozofie, sociologie, psihologie, drept, istorie, economie politic rela , ii economice interna ionale, e politice etc.; de-a ob orice titlu academic n aceste domenii, tiin ine de-a urma cursurile oric facult f recomandare P.C.R. U.T.C. rei r i i Dreptul de-a fi promovat n func de r ii spundere, potrivit preg capacit sale tirii i ii profesionale de a beneficia de o salarizare corespunz i toare f a se avea n vedere apartenen r a sau neapartenenpolitic a . ncetarea discrimin ideologice a persecu religioase n scopul de a se stopa rii i iei emigrarea cre tinilor, unul din motivele emigr l constituie acela c tinii v amenin rii cre i d at viitorul lor n special al copiilor lor. i 12. Dreptul bisericilor asocia i iilor religioase de a avea acces la mass-media (televiziune, radio, pres de-a difuza prin radio televiziune n zilele de duminic alte ) i i i s tori religioase predici, rug rb ciuni, conferin servicii religioase, precum de a fi transmise e i i prin radio televiziune momente cre din ntreaga lume din ca: Congrese, campanii de i tine i ar evanghelizare, personalit religioase, solemnitatea alegerii unor nal i i ierarhi lideri cre etc. i tini 13. Dreptul credincio de a sesiza persecu religioasacelor deputa ai Marii ilor ia i Adun Na ri ionale care sunt n acelatimp lideri sau ierarhi ai unor culte religioase. Obliga i ia acestor deputade a interpela n sensul celor sesizate Departamentului Cultelor de pe lng i Consiliul de Mini pe Vicepre tri i edintele Consiliului de Mini care coordoneaz tri activitatea Departamentului Cultelor. Obliga deputa sesizade a r ia ilor i spunde credincio dndu-le n ilor, scris r spunsul dat de cei interpela i.

28

14. Redeschiderea imediat tuturor bisericilor cre arondate, precum rencadrarea a tine i n serviciu a tuturor preo pastorilor profesorilor de la ilor, i colile de teologie, destituidin i func lor n mod arbitrar de Departamentul Cultelor sau de conducerile confesiunilor iile religioase. Renscrierea elevilor studen din i ilor colile teologice care au fost eliminan mod i arbitrar. Repararea tuturor nedrept abuzurilor fa ilor i de cre f tini cute n biserici, coli, ntreprinderi sesizate pnn prezent prin diverse memorii scrisori de c grupuri de i i tre cre biserici locale. tini i Rezolvarea prompt tuturor problemelor sesizate de credincion cadrul n termenul a i i legal de c Consiliul de Stat, Departamentul Cultelor, conducerile confesiunilor religioase sau tre alte organe. 15. Respectarea convingerilor religioase ale tinerilor cre aflasub arme. Dreptul lor tini i de a participa duminica la servicii religioase de a poseda minimum de literatur i religioas ca: Biblie, Noul Testament, carte de cnt carte de rug ri, ciuni etc. 16. Dreptul cre tinilor Romni de a semna sau nu jur mntul de loialitate fade politica intern PCR, potrivit cu convingerile religioase ale fiec a ruia. Posibilitatea pentru tocei ce vor s semneze de a ad o clauz i -l uga privind neacceptarea ideologiei ateiste a partidului ata i amentului lor la concep religioas lume via ia fade i . 17. Aprobarea oficial vizitei evanghelistului Dr. Billy Graham n noastrprecum a ara , a altor personalit cre proeminente din alte i tine i ri. 18. Punerea de acord a legisla interne, acolo unde ea iei tirbe libertatea religioas i de te con cu pactele interna tiin , ionale privind respectarea drepturilor omului la care Romnia a aderat. 19. Dreptul confesiunilor religioase a grupurilor de credinciode a ajuta material pe crei i dincio persecuta(concediacondamna retrogradaexmatricula pentru convingerile lor. ii i, i, i, i, i) Dreptul de a constitui fonduri, colecte, de-a primi daruri din i str tate n scopul ar in de a-i ajuta pe ei familiile lor. i 20. Dreptul credincio condamnapentru convingerile lor religioase de a fi vizitade ilor i i credincio preo pastori familie, precum dreptul de a poseda minimum de literatur i, i, i i religioas (Biblie, carte de cnt carte de rug ri, ciuni, catehism etc.). Dreptul celor condamnade a li se acorda asistenreligioas cerere. i la 21. Dreptul bisericilor a adun de credinciode a cump primi, poseda folosi i rilor i ra, i mijloace de transport n comun, dreptul de a-angaja un i i ofer. 22. Dreptul de-a anun prin afi n general prin mijloace vizuale ca: anun a e i uri luminoase, distribuirea de invita etc., organizarea unor manifest religioase ca: congrese ii ri teologice, evangheliz studii biblice etc. ri, Dreptul de a organiza manifest religioase de masn s publice pe stadioane. ri , li i 23. Dreptul bisericilor de a- angaja preosau pastori prin contract ncheiat ntre pi, i i r f aprobarea departamentului cultelor. r Dreptul bisericilor de a-angaja i i colariza misionari, evangheli dirijori, numai prin ti, contract direct, f o alt r aprobare. 24. Obliga Departamentului Cultelor. De a da numai n scris orice fel de instruc ia iuni trimise conducerilor confesiunilor religioase, fundamentarea legala tuturor instruc iunilor i publicarea oric asemenea instruc n organele de pres confesiunilor. ror iuni ale Necesitatea unei reforme care sa rela dintre stat bisericpe o noubaz n eze iile i , care arbitrariul persecu s nlocuite cu respectul reciproc, loialitatea fade constitu i ia fie ie i cooperare n probleme de ap rarea p reconstruc economic activitate umanitar se cii, ie i , impune cu att mai mult cu ct Departamentul Cultelor depit cu totul atribu a devenit i-a iile i n ultimii 30 de ani o sursnentreruptde abuzuri, m restrictive presiuni psihologice suri i asupra slujitorilor bisericii. Astfel, n loc de a promova bunele rela dintre stat bisericde a ii i , i sprijini eforturile de nfr colaborare a tuturor cultelor religioase, prin practicile metodele i ire i folosite pn acum, departamentul cultelor a zdruncinat ncrederea maselor de cre n politica tini

29

Guvernului R.S. Romnia a P.C. Romn, iar prin o politic i abilde influen intimidare a are i dus la crearea unei pr pastii adnci ntre poporul cre slujitorii soficiali. tin i i Noi nu suntem marxi ci cre dar apreciem sus ti, tini, i inem politica extern partidului a guvernului Romn. Idealul partidului guvernului Romn este un stat liber. i i Idealul nostru, al cre tinilor, este o bisericliberntr-un stat liber. Satisfacerea acestui program de revendic va da posibilitatea trecerii de la confruntare persecu la dialog ri i ie, i cooperare dintre o biseric liber i un stat liber. Bucure 5 iulie 1978 ti Comitetul Cre Romn: Ap tin rarea Libert Religioase de ii i Con (ALRC). tiin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pavel Nicolescu Dimitrie Ianculovici Ioan Moldovan Nicolae Traian Bogdan Petru Cocr eu Emerich Iuhasz Nicolae R doi Ioan Brisc Ludovic Osvath Gheorghe Bra oveanu Pavel Spunei Nicolae P ulescu Ionel Prejban Trifon Grboni baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist ortodox baptist baptist baptist penticostal 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Vasile Dochi a Ioan Dmbeanu Zoltan Vere Ioan Flonta Radu C an pu Iosif Enydi Viorel Codreanu Marin B la Vasile Lucaci Viorel Zerge Ioan Teleag Ioan Teodosiu Ioan Mircu baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist baptist

S-ar putea să vă placă și