P. 1
Educatie Muzicala Educatie Muzicala Specializata Programa Titularizare 2010 P

Educatie Muzicala Educatie Muzicala Specializata Programa Titularizare 2010 P

|Views: 151|Likes:
Published by Mihai Corb
ed fizica
ed fizica

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Mihai Corb on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE /REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ

- Bucureşti 2010

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

Notă de prezentare Programa de faţă se adresează absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior artistic care vor desfăşura activităţi didactice în cadrul ariei curriculare arte - specializarea muzică din învăţământul preuniversitar. La elaborarea programei de faţă au fost luate în considerare atât cercetările din domeniul curricular, tendinţele pe plan internaţional, cât şi opiniile unor profesori cu o bogată experienţă didactică şi artistică. Datorită caracterului preponderent practic al disciplinelor artistice, profesorul trebuie să facă demonstraţia că are capacitatea de a parcurge procesul instructiv- educativ la un nivel artistic convingător; de aceea, absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, care vor preda discipline din cadrul educaţiei muzicale specializate susţin înaintea probei scrise şi o probă practică în specialitatea pentru care s-au pregătit. Prin urmare, examenul pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar constă în susţinerea a două probe: a) probă practică ( conform anexei la Metodologia de mişcare a personalului didactic); b) probă scrisă, pe care o susţin absolvenţii care vor preda disciplina educaţie muzicală şi discipline din cadrul educaţiei muzicale specializate. Disciplinele care compun proba scrisă sunt prezentate la începutul fiecăreia dintre cele două specializări, respectiv Educaţie muzicală şi Educaţie muzicală specializată. Prezenta programă urmăreşte: -consolidarea pregătirii de specialitate corespunzătoare competenţei didactice, a profesorului de educaţie muzicală sau educaţie muzicală specializată; -actualizarea bazei teoretice şi practice privitoare la aspectele didactice fundamentale care se leagă de realizarea educaţiei muzicale în învăţământul de cultură generală şi de specialitate; -corelarea conţinuturilor de specialitate cu planul cadru şi curriculum-ul naţional în vigoare ; -aplicarea didacticii specialităţii în activitatea la clasă, ţinând cont de ciclurile curriculare, dar şi de nivelul aptitudinilor specifice artei muzicale ale elevilor din şcolile şi liceele de specialitate; -dezvoltarea capacităţilor de interpretare intra şi interdisciplinare a conţinuturilor şi de formare a unei culturi curriculare;

2

evaluare a educaţiei muzicale şi a educaţiei muzicale specializate. având o atitudine reflexivă asupra muzicii. pentru aplicarea adecvată a programei şcolare în vederea unui demers didactic eficient. prin proiectare structurată. profesorul de educaţie muzicală sau de educaţie muzicală specializată va produce dovada concretă a faptului că stăpâneşte în mod profesionist disciplina pe care o predă.învăţare. COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC În procesul de predare. care să faciliteze învăţarea eficientă de către aceştia a conţinuturilor specifice disciplinei. ca alternative la manifestările de tip kitch. să opereze cu analogii stilistice şi creative între arte. Prin conţinuturile puse la dispoziţie de prezenta programă. prin organizarea unor activităţi de învăţare centrate pe nevoile şi interesele elevilor/ elevului. ca o unitate a competenţei de specialitate în plan teoretic. Prezenta programă este valabilă şi pentru absolvenţii aparţinând minorităţilor naţionale. cadrul didactic trebuie să fie capabil: • să cunoască conţinuturile ştiinţifice ale disciplinei şi să opereze corect şi limbajul specific necesare praxisului muzical şcolar. constituind totodată o garanţie a profesionalismului în învăţământul artistic. în cadrul căruia se obţine modelarea intenţionată a personalităţii elevului ca viitor consumator de artă sau viitor muzician. 5620/ 11. 3 . înlăturându-se astfel posibile cazuri de impostură sau de degradare în timp a capacităţilor artistice-interpretative. 2 la OMECTS nr. -dezvoltarea capacităţilor de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite de elevi cu ajutorul întregului set de instrumente şi tehnici de evaluare şi reglarea demersului didactic pe baza interpretării informaţiilor oferite de rezultatele evaluării. • să deţină capacitatea de a comunica cu elevul/ clasa.Anexa nr. să aibă capacitatea de a construi demersuri didactice interactive şi să-şi adapteze strategiile didactice la conţinuturi. • să utilizeze documentele şcolare reglatoare în spiritul principiilor didactice în specialitatea respectivă.11. să motiveze adecvat cu • • elevii/ elevul în/ pentru formarea deprinderilor şi aptitudinilor specifice. în perspectivă intra şi interdisciplinară. Pentru a realiza transferul deprinderilor artistice. • să posede o gândire critică privitoare la creaţiile muzicale. cadrul didactic trebuie să utilizeze forţa educativă a exemplului personal. precum şi disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice.2010 -valorificarea conţinuturilor disciplinei prin construirea unui demers didactic modern.

Didactica specialităţii. Folclor muzical. exemple din literatura muzicală. -sisteme ritmice şi metro-ritmice . -scări heptacordice. Teoria muzicii 1.caracteristici generale ale sistemului tonal funcţional. 5620/ 11. Sistemul modal: caracteristici. -moduri populare românesti. clasificare în diverse culturi muzicale.Anexa nr.Intervale muzicale: clasificare. exemple. EDUCAŢIE MUZICALĂ pentru absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată şi de scurtă durată Licee şi şcoli şi de cultură generală Discipline de specialitate: • • • • • Teoria muzicii. Sunetul muzical şi calităţile lui. -moduri cu traspoziţie limitată. 5. I.Ritmul şi metrul muzical: -elemente constitutive. 2 la OMECTS nr. -sisteme sonore neo-tonale şi neo-modale. 2. pentacordice. Semiografia muzicală tradiţională şi cea modernă.scări prepentatonice: -scări pentatonice. 3.Sistemul tonal funcţional: . Istoria muzicii universale şi româneşti Forme şi genuri muzicale. posibilităţi de abordare în interpretarea vocală şi instrumentală în procesul de educaţie muzicală: .11. -exemple din literatura muzicală.2010 • să deţină capacitatea de a funcţiona ca element integrator al valorilor culturale în comunitatea locală şi naţională. 4 . 4. -scări hexacordice.

minnesängerilor (arta cavalerească. Cultura muzicală a Evului Mediu: . context istoric. motetul. exemplificări. Creaţia vocal-instrumentală şi reprezentanţii de seamă:G.muzica gregoriană . Gluck reprezentanţi al genului. conturarea formelor liricodramatice naţionale (singspielul german. pastorala etc).11. de la “Ars nova”. -muzica laică medievală .Vivaldi. Importanţa creaţiei compozitorilor: A. reprezentanţi. liedul german. ISTORIA MUZICII UNIVERSALE 1. importanţă). . scriitura polifonică şi genurile reprezentative creaţia instrumentală. Opera barocă şi reprezentanţii ei: H. Opera în secolul al XVIII-lea: opera seria şi opera buffa. Stilul instrumental concertant în creaţia secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. 2. Genurile muzicale şi caracteristicile lor: madrigalul. -exemplificări. creatori ai preclasicismului muzical şi genurile reprezentative: suita. caracteristici. genuri. W. opera engleză The Beggar’s opera). caracteristici şi cronologia perioadei.2010 .genuri specifice muzicii trubadurilor. reprezentanţi ai Cameratei florentine.Rameau. D. 6.Bach. Apariţia operei ( dramma per musica). J. ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ŞI ROMÂNEŞTI A.modulaţia în muzica secolelor XVII-XIX. Ch. II. Evoluţia muzicii începând cu secolul al XIV-lea. chansonul francez. genuri. concerto-grosso. S. J. vodevilul şi opera comică franceză.Scarlatti etc. opera buffă italiană. caracteristici .raporturile dintre diferitele tonalităţi în cadrul creaţiei muzicale ca mijloace ale expresiei stilistice sau tematice. 3.Anexa nr. la Şcoala francoflamandă (caracteristici. Haendel. 4. Haendel. sonata. primele genuri polifonice (conductus. Personalitatea lui J. 2 la OMECTS nr. Bach. 7. missa. Fr. trouverilor. Fr.Ph. Ornamentele muzicale şi utilizarea lor în diferite stiluri muzicale: exemplificări. 5 . Renaşterea muzicală: estetica înnoirii de limbaj.ehuri.muzica bizantină .de la cantus planus. 5620/ 11.S. Purcelle. Agogica şi dinamica muzicală: importanţă. G. Claudio Monteverdi. importanţa temperanţei sonore. până la momentul Ars Antiqua. . cantus gemellus etc).

2 la OMECTS nr. Strauss. Personalitatea creaţia şi importanţa compozitorilor J.Scarlatti la fii lui J. 9. B. Xenakis. Romantismul . importanţa pianului). Boulez. Biografie şi creaţie. sisteme muzicale de sinteză etc. O.Ceaikovski.2010 5. nordică. K.Schumann. 8. Date din biografia artistică şi creaţia muzicală aparţinând compozitorilor secolului al XIX-lea: Fr. A. Compozitori reprezentativi în secolul XX: G. Stravinsky. tematici. caracteristicile şi reprezentanţii Şcolii de la Mannheim.a.Bach. bizantine şi apusene. L. al XIX-lea şi începutul sec. A. Stockhausen. valoare şi kitsch. genuri. mediu şi lung al promovării sau ignorării “muzicii noi”. F. ungară. Cage ş. Compozitori reprezentativi: C.Mozart.S.A.Anexa nr. J. aleatorismul. A. W. Şcoli bizantine pe teritoriul Ţărilor Române: prezentare. românească. simfoniei şi a genurilor muzicii de cameră. G. Webern. reprezentanţi. exemple B.Brahms.van Beethoven. Haydn. poloneză. Diversitatea stilistică la sfârşitul sec. post-romantism. forme şi genuri predilecte (inclusiv programatismul). interpretului.Bartok. Premise ale apariţiei clasicismului muzical. Mahler. 2. de la D. A doua înflorire a culturilor naţionale în secolul XX şi reprezentanţii lor. Y. caracteristici. ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI 1.Liszt. 6. Franck. A.curent artistic şi muzical: cronologie.I. spaniolă. reprezentanţi. trăsături generale. estetica limbajului. Muzica românească de factură cultă în secolul al XIX lea: influenţe folclorice. Orientări stilistice şi opţiuni creatoare în muzica contemporană: muzica concretă şi electronică. A. cehă.George Enescu – personalitate complexă a culturii româneşti şi universale.Verdi. K. genuri predilecte şi compozitorii reprezentativi: rusă. Debussy. impactul în plan socio-cultural pe termen scurt. neo-clasicism. 5620/ 11.Schubert. A. Schönberg. simfonismul francez şi austro-german: C. pedagogului în context cultural naţional şi universal.Chopin. Şcolile muzicale naţionale europene caracteristici. R. G. constructivismul.Wagner etc. Orff. P. verism. Messiaen.al XX-lea. Honneger.11. I. H. virtuozitatea instrumentală (evoluţia şi perfecţionarea instrumentelor. Apariţia şi evoluţia sonatei. Fr. R. J. P. 6 . Muzica uşoară a secolului al XX-lea. Bruckner. Cristalizarea genului simfonic. exemple: 3. Evoluţia operei. Enescu. expresionism etc. R. impresionism. muzica stockhastică. Berg etc. importanţa compozitorului. Berlioz. 7.

I. FOLCLOR MUZICAL 1. Creatori şi genuri abordate: exemple. FORME ŞI GENURI MUZICALE 1. Genurile muzicale: vocale. Berger alţi reprezentanţi ai şcolii muzicale contemporane româneşti III. 2 la OMECTS nr.Anexa nr. Folclorul. 5620/ 11. standarde de performanţă şi descriptori de performanţă pentru educaţia muzicală. sursă de inspiraţie pentru creaţia muzicală cultă.evaluare. V. exemple 2. viaţa concertistică etc. Caracteristicile şi analiza acestora . 6. W.Viaţa muzicală românească în prima jumătate a secolului al XX-lea: instituţii muzicale. Stroe. exemplificări. simfonic. Şt. coral. 2.al XX-lea: A. genuri muzicale predilecte (vocal. fuga. cicluri curriculare.Apariţia şi evoluţia şcolii muzicale naţionale de compoziţie. DIDACTICA SPECIALITĂŢII 1. Mijloace artistice. Olah. rondo. Principalele forme muzicale (lied. sonata) şi analiza acestora. Curriculum Naţional: terminologie. Caracterul formativeducativ al procesului de învăţământ: lecţia de muzică . 3. Genuri ocazionale şi neocazionale.11. operă) şi compozitori reprezentativi.Vieru. Trăsături caracteristice ale muzicii populare româneşti. IV. cameral. surse de inspiraţie. structura planului de învăţământ. 5. Aspecte structurale ale muzicii în creaţia contemporană românească şi universală. cu exemplificări. Procesul de învăţământ ca relaţie între predare-învăţare. curriculum la decizia şcolii. vocal-instrumentale şi opera.2010 4. variaţiunea. a programelor şcolare.specificitatea acesteia prin: 7 . 3. exemple instrumentale. Niculescu. 2. trăsături generale. A. procedee stilistice şi semnificaţii în creaţia muzicală românească din a doua jumătate a sec. corale. Elemente de structură a muzicii populare româneşti. exemple.

audiţie muzicală activă etc .demers de organizare anticipată a activităţii didactice în lecţia de educaţia muzicală: • cunoaşterea programei ( lecturare “ pe orizontală”. • importanţa utilizării mijloacelor de învăţământ necesare pentru realizarea unei lecţii de calitate. a unui cântec.11. • stabilirea repertoriului vocal/ instrumental având în vedere capacitatea elevilor de redare vocală/instrumentală. 4. 8 . a mijloacelor necesare pentru realizarea educaţiei muzicale specializate ( mijloace audio. • pregătirea psihologică a elevilor în vederea apariţiei în public prilejuită de diferite evenimente (serbări şcolare. • formarea şi dezvoltarea gustului estetic. Metode şi mijloace didactice specifice: • metode de învăţământ adecvate lecţiei de educaţie muzicală utilizate pentru învăţarea unor elemente de limbaj.Anexa nr.etc. • clasificarea pe diverse criterii. internet etc) 5. măsuri. • constituirea demersului didactic pentru realizarea unui învăţământ centrat pe elev.). a unui instrument muzical. iniţiere instrumentală. video. 2 la OMECTS nr. spectacole ocazionale.2010 • formarea şi dezvoltarea gândirii autonome şi critice prin receptarea şi interpretarea creaţiilor muzicale. particularităţile de vârstă. concursuri etc. Criterii de selectare a repertoriului vocal/instrumental. a selectării resurselor cele mai eficiente etc. exemplu: ritmul. 3. cântecul după auz. asimilare) în perspectiva corelării conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare cu competenţele acesteia. • strategii didactice de realizare a conţinuturilor programei. • proiectarea unităţilor de învăţare prin prisma realizării competenţelor cadru. Model de proiectare pentru desemnarea activităţilor de învăţare în care vor fi implicaţi elevii. 5620/ 11.Proiectarea . al atitudinii reflexive asupra valorilor artistice în viaţa individului şi a societăţii. conforme cu etapele de predare a orei de educaţie muzicală: procedee de predare a unor unităţi de învăţare.

locul şi rolul audiţiei muzicale în formarea şi dezvoltarea gustului estetic. 6. reflexive. etc) .2010 • selectarea repertoriului în funcţie de diferitelor manifestări artistice din şcoală ( activităţi ocazionate de diferite evenimente. arta actorului. Audiţia muzicală: act de educare a sensibilităţii auditive. istorie. 7. Lecţia de educaţie muzicală: corelarea cu mijloace de expresie ale altor discipline ( literatură. Evaluarea la ora de educaţie muzicală: • • • rolul evaluării în procesul de învăţământ şi în special în lecţia de educaţie muzicală tipuri de evaluare specifice lecţiei de educaţie muzicală.Anexa nr. Dinamica relaţiei profesor-elev în procesul de învăţământ: • • caracteristicile şi semnificaţiile educaţionale ale relaţiei profesor –elev tipuri de relaţii 9 . 8. raportul dintre asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor . concurs interşcolar. naţional. internaţional. afective. • • • modalităţi de dezvoltare a creativităţii. 9. formarea gândirii critice.11. educaţie fizică. judeţean. demonstrarea eficienţei evaluării în lecţia de educaţie muzicală. educaţie plastică. 10. • procedee de audiţie activă cu muzică de genuri diferite având ca finalitate educarea elevilor prin şi pentru muzică. Creativitatea în lecţia de educaţie muzicală. 2 la OMECTS nr. de formare a capacităţii de selectare a valorilor muzicale. geografie. autonome şi creative. 5620/ 11.

5620/ 11. motetul. Cultura muzicală a Evului Mediu: . cantus gemellus etc).ehuri. minnesängerilor (arta cavalerească. Genurile muzicale şi caracteristicile lor: madrigalul. Şcoli şi licee de artă Disciplinele: • • • Istoria muzicii universale şi româneşti Forme muzicale Didactica specialităţii. chansonul francez. la Şcoala francoflamandă (caracteristici.2010 EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ Muzică instrumentală şi corepetiţie Artă vocală ( Canto clasic şi canto popular) Muzica de cameră Studii teoretice Ansambluri muzicale vocale/ instrumentale Pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată. genuri. Renaşterea muzicală: estetica înnoirii de limbaj.Anexa nr. 2 la OMECTS nr.muzica bizantină . importanţă). Apariţia operei ( dramma per 10 . liedul german. -muzica laică medievală .11.muzica gregoriană . primele genuri polifonice (conductus.genuri specifice muzicii trubadurilor. ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ŞI ROMÂNEŞTI A. caracteristici . missa. . genuri. trouverilor. până la momentul Ars Antiqua. pastorala etc). ISTORIA MUZICII UNIVERSALE 1. I. 2.de la cantus planus. de la “Ars nova”. caracteristici şi cronologia perioadei. Evoluţia muzicii începând cu secolul al XIV-lea. reprezentanţi.

Verdi.11. Creaţia vocal-instrumentală şi reprezentanţii de seamă:G. Stilul instrumental concertant în creaţia secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. Haydn. F. post-romantism. simfoniei şi a genurilor muzicii de cameră. opera engleză The Beggar’s opera). Haendel. Şcolile muzicale naţionale europene: rusă. G. cehă. Romantismul . concerto-grosso. verism. R. J.Chopin.I. G. simfonismul francez şi austro-german: C. Diversitatea stilistică la sfârşitul sec. Ch. genuri predilecte şi compozitorii reprezentativi. J. context istoric.van Beethoven. Bruckner. 3. Fr. A. A doua înflorire a culturilor naţionale în secolul XX şi reprezentanţii lor. H.Schumann. Orff. neo-clasicism. Berg etc. Personalitatea lui J.Vivaldi.Liszt. Bach. ungară.Mozart. S. poloneză.Schubert. P. vodevilul şi opera comică franceză. J. Evoluţia operei. Fr. Berlioz. Purcelle. W. Opera în secolul al XVIII-lea: opera seria şi opera buffa. 11 . conturarea formelor liricodramatice naţionale (singspielul german. românească: caracteristici.Bach. virtuozitatea instrumentală (evoluţia şi perfecţionarea instrumentelor. Opera barocă şi reprezentanţii ei: H. R.al XX-lea.Ceaikovski. Personalitatea creaţia şi importanţa compozitorilor J.Scarlatti la fiii lui J. A. Debussy.Brahms. Franck. A. 4. 5. Date din biografia artistică şi creaţia muzicală aparţinând compozitorilor secolului al XIX-lea: Fr. Schönberg. estetica limbajului.S. trăsături generale. sonata.Anexa nr. Importanţa creaţiei compozitorilor: A. D. importanţa temperanţei sonore. al XIX-lea şi începutul sec. Gluck reprezentanţi al genului. Webern. G.Bach.S. caracteristicile şi reprezentanţii Şcolii de la Mannheim. nordică. spaniolă.Rameau.Ph. scriitura polifonică şi genurile reprezentative creaţia instrumentală. Claudio Monteverdi. creatori ai preclasicismului muzical şi genurile reprezentative: suita. Compozitori reprezentativi: C.curent artistic şi muzical: cronologie. 2 la OMECTS nr. R. A.Scarlatti etc. K. W. 5620/ 11. 7. Mahler. A.Wagner etc. Apariţia şi evoluţia sonatei. Fr. A. Honneger. opera buffă italiană. Premise ale apariţiei clasicismului muzical. Haendel. L. impresionism. forme şi genuri predilecte (inclusiv programatismul). 6. expresionism etc. caracteristici. reprezentanţi ai Cameratei florentine. Strauss.A. Cristalizarea genului simfonic. de la D.2010 musica). importanţa pianului).

operă) şi compozitori reprezentativi. 12 .rezultat firesc al imperativelor social-politice ale epocii. Mijloace artistice. Orientări stilistice şi opţiuni creatoare în muzica contemporană: muzica concretă şi electronică. pedagogului în context cultural naţional şi universal. A. aleatorismul. Xenakis. ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI 1.11.G. a secolului al XX-lea. Muzica românească de factură cultă în secolul al XIX lea: influenţe folclorice. Stroe. 4. surse de inspiraţie. . Niculescu. J. Compozitori reprezentativi în secolul XX: G. Y. 9. Cage ş. Messiaen. genuri muzicale predilecte (vocal. coral. 5. cameral. mediu şi lung al promovării sau ignorării “muzicii noi”. 6. reprezentanţi. Berger. valoare şi kitsch.Bartok.factori determinanţi ai identităţii naţionale. exemple: 3. tematici.a. Creatori şi genuri abordate: exemple. 2. locul şcolii noastre naţionale în contextul muzicii universale. Olah. Geneza şcolii muzicale naţionale . sisteme muzicale de sinteză etc. B. impactul în plan socio-cultural pe termen scurt. importanţa compozitorului.Anexa nr.2010 8. interpretului. procedee stilistice şi semnificaţii în creaţia muzicală românească din a doua jumătate a sec. Boulez. W. constructivismul. I. 2 la OMECTS nr. alţi reprezentanţi ai şcolii muzicale contemporane româneşti. Enescu. Stockhausen. Muzica uşoară. I.Apariţia şi evoluţia şcolii muzicale naţionale de compoziţie. simfonic. Biografie şi creaţie. Şt.realitatea românească şi inspiraţia folclorică . bizantine şi apusene. muzica stockhastică. Enescu – personalitate complexă a culturii româneşti şi universale. K. O.Viaţa muzicală românească în prima jumătate a secolului XX: instituţii muzicale. P. exemple B. 5620/ 11. genuri. viaţa concertistică etc.XX: A. Stravinsky.Vieru.

3. 2. III. a programelor şcolare. variaţiunea. fuga. 2. corale.2010 II. formarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice educaţiei muzicale specializate (funcţie de specialitate) exemple. • • • • etapele pregătirii unei lucrări muzicale (instrumentale / vocale/ ansambluri ) formarea şi dezvoltarea memoriei muzicale a elevilor. DIDACTICA SPECIALITĂŢII 1.Anexa nr.competenţă.Caracterul formativeducativ al procesului de învăţământ: • • lecţia de educaţie muzicală specializată: specificul acesteia. Proiectarea lecţiei de educaţie muzicală specializată -demers de organizare anticipată a activităţii didactice: • cunoaşterea programei (lecturare. organizarea şi îndrumarea studiului individual. 13 .Genurile muzicale: vocale. Aspecte structurale ale muzicii în creaţia contemporană românească şi universală. rondo. Procesul de învăţământ ca relaţie între predare-învăţare-evaluare.11. structura planurilor de învăţământ. curriculum la decizia şcolii. 5620/ 11. pregătirea psihologică a elevilor în vederea apariţiei în public. cicluri curriculare. Curriculum Naţional : terminologie. vocal-instrumentale şi opera. instrumentale. caracteristicile şi analiza acestora. • pregătirea pentru performanţă. Principalele forme muzicale (lied. FORME ŞI GENURI MUZICALE 1. 3. cu exemple din practica personală. 2 la OMECTS nr. sonata) şi analiza acestora : exemple. asimilare) în perspectiva corelării între conţinut activitate de învăţare .

personalităţii etc. 4. conforme cu etapele de predare a orei de educaţie muzicală specializată: procedee de predare a tehnicii instrumentale/ vocal. prin prisma realizării competenţelor. scenografie. educaţie plastică. religie. corelare tehnică instrumentală cu interpretarea. educaţie vizuală. repertoriul de audiţii muzicale. • constituirea demersului didactic pentru realizarea unui învăţământ centrat pe elev prin formarea de competenţe. artă dramatică etc .Anexa nr. etc). exemple demonstrarea eficienţei aplicării metodei de învăţământ. de formare a capacităţii de selectare a valorilor muzicale şi de dezvoltare a personalităţii elevului viitor muzician: • • • locul audiţiei muzicale în lecţia de educaţia muzicală specializată. a conţinuturilor teoretice etc. internet etc) 5. a mijloacelor necesare pentru realizarea educaţiei muzicale specializate ( mijloace audio. a textului muzical ( structură. istorie. arta costumelor. • strategii didactice de realizare a conţinuturilor programei. • clasificarea pe diverse criterii. importanţa utilizării mijloacelor de învăţământ necesare pentru realizarea unei lecţii de calitate. video. 2 la OMECTS nr. geografie. istoria artelor. cu exemple .act de educare a sensibilităţii auditive. procedee de audiţie activă cu muzică de genuri şi stiluri diferite pentru formarea gândirii critice şi autonome á viitorului muzician. Audiţia muzicală . mediul sonor ca premisă a formării şi dezvoltării gustului estetic. 14 . • model de proiectare pentru desemnarea activităţilor de învăţare în care vor fi implicaţi elevii.2010 • proiectarea lecţiei de educaţie muzicală specializată.11. 6. afective. 5620/ 11. Criterii de selectare a repertoriului: tehnica instrumentală/ vocală necesară redării juste melodico-ritmice a lucrărilor muzicale în funcţie de particularităţile psihofizice ale elevului/ elevilor. a selectării resurselor cele mai eficiente. stabilite de programa şcolară. Metode şi mijloace didactice specifice: • • • metode de învăţământ adecvate lecţiei de educaţie muzicală specializată . • corelarea cu mijloace de expresie ale altor discipline (literatură.

Bucureşti. 1980. Notă: Toate temele prezentate în capitolul de didactica specialităţii vor fi tratate în funcţie de specialitatea candidatului şi vor cuprinde exemple din practica personală. Editura Didactică şi Pedagogică. D. 1967 Bentoiu. Ed. Bucureşti. Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României. – Curs de metodica predării şi a studiului instrumentelor de coarde (cu arcuş). 5620/ 11. Bucureşti. Bucureşti. S. Lito. Ed. 1974 Bentoiu. Ed. P. – Metodica predării şi studiului instrumentelor de suflat şi percuţie. • raportul dintre asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în vederea dezvoltării personalităţii interpretative. Bucureşti. Bucureşti. 1980 Barbu-Bucur. Creativitatea în lecţia de educaţie muzicală: • • modalităţi de dezvoltare a creativităţii. reflexive. a II-a revizuită) Bălan. Editura Kity 1997 Alexandru. 1999 15 . 2 la OMECTS nr. autonome şi creative.. Cluj Napoca. Ştiinţifică. – Principii de pianistică. 8. I.vol.Studii de folcloristică. Capodopere enesciene. T. • • tipuri de evaluare specifice lecţiei de educaţie muzicală. 1966 Bejat. 1982.Porumbescu”. Gabriela. Muzicală. P. instrumente de evaluare specifice lecţiei de educaţie muzicală specializată. – Imagine şi sens. Ed. II. exemple elemente specifice educaţiei muzicale specializate ce contribuie la formarea gândirii critice. Evaluarea la ora de educaţie muzicală: • rolul evaluării în procesul de învăţământ şi în special în lecţia de educaţie muzicală specializată. Dinamica relaţiei profesor-elev în procesul de învăţământ: • • caracteristicile şi semnificaţiile educaţionale ale relaţiei profesor . Ed. Avesalon. Bucureşti. – Ce este talentul?. Ed.elev tipuri de relaţii.Anexa nr. Th. muzicale. Conservatorul “C. Munteanu. 1987 (ed. ediţia á II á. C. 1989 Barta. Dima”. Bucureşti. 2005 Alexandrescu. Lito.Muzicală. Muzicală. organologie. I. Conservatorul “G.11. Curs de teoria muzicii . Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar.Muzicală. Goergeta. . BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA DE SPECIALITATE Aldea. Muzicală. M.2010 7. 9.

Colecţii antologice şi monografice de cântece populare. Ed. G. 1969. Dima. A. Ed. Editura Muzicală.D. Ed. Brumaru A. Ed. III Ciobanu.W. 1997 Dediu-Sandu. D. I-II Ed. vol: II. Muzicală. 1974 Florişteanu-Paron Anca . Ed. Bucureşti. Bucureşti 1980 Chelaru. O. 2007 Cosma.Metode de cercetare a folclorului.P. Berger. 1965.D. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Berger. Ed.Didactică şi Pedagogică. vol. A. Muzicală. Muzicală. E. Bucureşti. vol. O. Bucureşti. G. Ed.Enescu Dicţionar de termeni muzicali Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1989 Buciu. 1992 Firca.W. – Elemente de metodică a studiului şi predării instrumentelor cu coarde. 1988 Ciortea. – Cvartetele de coarde de la Haydn la Debussy.Meridiane . Ed.W. Bucureşti. Studii de bizantinologie şi etnomuzicologie. Muzica românească între 1944-2000. Dima.W. Editura Muzicală. O călătorie prin istoria muzicii. Manoliu. 1992.. 1976 Duţică. Bucureşti 1976. 1978. Muzicală.Forme şi genuri muzicale Editura Muzicală . – Estetica sonatei contemporane.Muzicală. Bucureşti. G. Muzicală. – Cvartetele de coarde de la Haydn la Debussy. Ed. 1989. Muzicieni români la Schola Cantorum din Paris capitolul I. Ed.Larousse.11. G. Berger.– Cvartetele lui Beethoven. – Muzica simfonică (vol..I.W. 1974. Iaşi. 1983. – Muzica simfonică (vol.Artes.Muzicală. – Probleme de semiotică muzicală. I. Muzicală.. 1967.. Armonia tonală. Muzicală. M.Opere (vol. Bucureşti. 1986. C. I-II). Bucureşti 1970 Berger. Folclorul copiilor.P. G. Bucureşti Cumpătă. – Moduri şi proporţii.. 1986 Constantinescu. Gh. Solfegiu. – Cvartetul de coarde de la Max Reger la Enescu. 1970. Muzicală. C.. Bucureşti. 1979. Bucureşti. – Fenomenologia experienţei estetice. G..W. Academiei de Muzică.Izvoare ale muzicii româneşti (vol. Bucureşti. Să înţelegem şi să identificăm genurile muzicale. Bucureşti. Muzică vocală tradiţională din Sălaj vol. Bucureşti. Bucureşti 1985 Berger. T.W. Berger. Bucureşti. Editura Muzicală 1982 Comişel. I-V). G. – Scrisori. 1974-1977. Comişel. Ed. Ed. în: Studii de muzicologie. C. Muzicală.Anexa nr. Ed. D. V. Ed. W.W. Berger. Bucureşti. Muzicală. Analiză muzicală Editura Artes. nr.I-III. Editura Muzicală 1981 Berger. Ed. G. Bucureşti. I .10 Ciobanu. XXI. Gh. vol. – Estetica sonatei romantice. Boga. – Ghid pentru muzica instrumentală de cameră. 2007 Ciobanu. Gh. Bucureşti. 5620/ 11. I-II Editura MediaMusica Academia de Muzică Gh. G.. Gh. 1970 Bîrlea. Direcţii în muzica românească. Editura Muzicală. vol I Editura Conservatorului de Muzică Bucureşti. G. Bucureşti 1975 Buciu. D. Muzicală. Bucureşti. E. Iaşi 2004 Duţică. Muzicală. G. 1981. – Estetica sonatei clasice. ***. Ed. Bucureşti.Doina. vol. Dicteu. 2 la OMECTS nr. 1981. Ed. G. Estetica sonatei clasice. – Sistematizare în predarea scrierii muzicale. L: Hronicul muzicii româneşti vol I-IX. Dan Elemente de scriitură modală Editura Muzicală 1984 Bughici. Bucureşti. – Manual de vioară. Bucureşti. Muzicală. Muzicală. Ed. Editura Junimea 2004 Eduard Terényi Armonia muzicii moderne Editura MediaMusica Academia de Muzică Gh. REF. D. 1974-1977. Berger. G. I. Teoria superioara a muzicii Iasi 1984 Lito Conservatorul G. I şi II. E. Muzicală. . Universul gândirii polimodale. 2000 Diaconu. Studii de etnomizicologie. Meridiane.W. Ed. Ed.V). I .V). Muzicală. 2002 Denizeau. Ed. G. Ed. Cluj 2005-2006 Brăiloiu. 1900-1930.2010 Berger W. Bîrcă. 1969 Bocşa I. Culegerea si publicarea folclorului. Bucureşti. 1971 16 . Muzicală. 1979.. Bucureşti 1984 Dufrene. 2010 Geantă. Cui i-e frică de Istoria muzicii?. 1979 Berger. Romantismul în muzică vol.Cluj 2007 Erbiceanu. Bucureşti. C. Ciocan.. Ed. Muzicală... E.

1982 Mîrza. Ed. Curs de folclor . Cluj-Napoca.. Bucureşti. 1994 Răducanu.. Vol. V. 2009 Ştefănescu. Muzicală. Bucureşti. de Muzică. Pitiş. Bucureşti. Ed. Gh. I. Didactică şi Pedagogică.– Originile şi dezvoltarea formelor muzicale. Bucureşti. London. Iarosevici. Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor. I. – Teoria comportamentului pianistic. E.. Armonia. I).MediaMusica. Anca şi Petre.. Vol. Ed. – Dicţionary of Music and musicians. Ed. Bucureşti. 1980. 1994 Hegyasi. EDP. 1962 Herman. Bucureşti. vol I-VI. Beatrice: Muzica – metodică pentru clasa a XI-a. MediaMusica. Ed. I Trecut şi prezent. vol. Cluj-Napoca.. 1962 Ilea. si Szenik. Editura Muzicală 2002 Paşcanu. Ed. 1978. Bucureşti. C. Bucureşti. Iaşi. Ed. 1996 Ionescu. 1987 Grazziela G. Bucureşti.Anexa nr. – La pian cu Claude Debussy. – Formele muzicii medievale europene. – Vioara şi constructorii ei. I. C Teoria Superioară a muzicii vol. O.Muzicală. Acad.MediaMusica. Univers. Mari personalităţi ale muzicii româneşti din sec. Ed. R. Ed. Ed. Ed. Muzicală. 1977 Răducanu. Cluj-Napoca. Editura MediaMusica. Bucureşti. Ed. Ed. V. – Reflecţii despre muzică. Bucureşti. T.G. 2009 Herman. M. Bucureşti.. 1987. Anca: Pagini de educaţie muzicală. Ed. T. 2 la OMECTS nr. W.Cluj 2005 Grove‘s. Dima. Muzicală. Lito Conservatorul „G. Gheorghe Vechi. D. Bucureşti 2002 Oprea Gh. I-. Ed. I.2010 Gieseking.II Idei de reformă. – Metodica predării studiului instrumentelor cu coarde. Curs de folclor partea a II-a 1965 Conservatorul Gh. T. – Ştiinţa textului şi analiza de text. – O carte a stilurilor muzicale. 1982 Plett. 1987 Giuleanu. Muzicală. Muzicală Bucureşti. – Psihologia muziicii (vol.Dima”. Teoria superioară a muzicii Editura Media Musica Academia de Muzică Gh. Tratat de armonie. H.Curs de folclor. II. 1968 Minei. I. Ilea. Cluj Napoca. Pitiş. Cluj. Lito Conservatorul George Enescu. – Pianofortele în oglinda timpului său . Muzica bizantină în spaţiul cultural românesc. Muzicală. 2009 Long. 1994 Rîpă. A. Bucureşti. Ed. – Tratat de artă pianistică. Editura Muzicală.C.M.Cluj 2008 Râpă C. al XX-lea Editura MediaMusica Academia de Muzică Gh.. Nicola. 1982.MediaMusica. Ed. Bucureşti. Bucureşti. 2004 Iliuţ. Dima Cluj Moisescu.Ritmul Editura MediaMusica Acad de Muzică Gh. Herman. Bucureşti. Ed. Moldova. Ed. 1995-2002 17 . Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi. Cluj-Napoca. Dima. G. U. Ed.. Ed. – Metodica studiului şi predării pianului.. Muzicală. Formele muzicii clasicilor vienezi Ed. Studii de etnomuzicologie Vol. Bucureşti. Tratat de teoria superioară a muzicii. 2009 Herman. A. 1984 Jarda. A. Muzicală. 1997 Minei. Editura Muzical. Bucureşti. Bucureşti. Muzicală.. D. 1996 Iliuţ.I-II. 1986 Golea. 1966 Niculescu. Editura Didactică şi Pedagogică.. V. 5620/ 11..Cluj 2000 Szenik. – Interpretul teatrului liric. St. A. şcoli normale. Ed. Formele muzicii vechi europene. V.. – Principiile de didactică instrumentală. I-III. – Capacităţile semnatice de muzică. – De la Wagner la contemporani. Editura Muzicală. Iaşi. V. Blom.IV.Despre arta pianistică. Oprea Gh. Pentatonica românească Editura muzicală 1998 Oprea Gh. Bucureşti 1958 Nemescu. 1983 Popa. Istoria muzicii universale vol. Fundaţia Culturală Română. V. Sf. – Aşa am devenit pianist. Ed.M.Muzicală. 1982 Ionescu-Arbore. A. . Bucureşti. 1996 Negrea M. V. A. Armonia modală.11. Dima. Z. 1983 Neuhaus. Muzicală.

Bucureşti. 2004 Toduţă. 1996 Cristea. EDP. I.. sec. Carmen. ediţia a II a.S.W . Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ . Acustica muzicală Editura Didactică si Pedagogică 1982 Vancea. V. Managementul lecţiei. D. 1981 Geissler. Pianistica modernă. Îndrumar metodic. Dr.Istoria esteticii. Editura Fundaţiei România de Mâine.. Copii excepţionali E. Ed.MediaMusica. Ed. D. T. Pedagogie şi axiologie. Bucuresti. 12/1970 Timariu. Editura Universităţii Naţionale de Muzică.. ediţia a II a Editura Fundaţiei România de Mâine. – Procesul instructiv – educativ EDP. Bucureşti. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine. Polirom. 1978 Tănăsescu. Editura Universităţii Naţionale de Muzică. Cluj 1975 Urmă Dem. Neoclasicism muzical românesc.D. 2005 Stoianov. Istoria muzicii româneşti. 2 la OMECTS nr. Ed. Bucureşti. clasele V-XII Coman. Bucureşti. EDP. Curs de armonie tonală. Lavinia. J.Muzicală. 2008 Stoianov. 1970 Brunner. G. V.P. Muzicală Bucureşti.. Tratat de forme şi analize muzicale. vol. I-II. Meridiane. E.. 1989 Vasile .G.. Ed. – Probleme de înţelegere şi redarea textului pianistic beethovenian.D. Ed.Bach. Lavinia. vol. EDP. Marinescu Mihaela. E. Petru. M. Analiza muzicală între conştiinţa de gen şi conştiinţa de formă . Z.) De Landsheare G. Evaluarea continuă a elevilor E. Vasile. S. – Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului. I-IV. I . Muzicală. – Pentru o teorie a instruirii. S. 2007 Cristea. 1995 Curriculum naţional – Bucureşti. 2005 Voiculescu. – Creaţia muzicală românească. C..2010 Stoianov. Bucuresti. 2005 Tatarkiewicz. – Dicţionar de termeni pedagogici.V.Didactică şi pedagogică. H. Bucureşti 1995 Bogdan. Vasile. 2007 Creţu. Bucureşti. Ed. Bucureşti. A – Cartea modurilor.11. Bucureşti.. Lavinia. Ed. Vrei să fii profesor de pian? ediţia a II a . 1977 18 . Ed. MEC-SNEE.. M. Editura Fundaţia România de Mâine. Arta şi stiinţa educaţiei. Muzică Bucureşti 1998 Cucoş. Ed.Muzicală. 2009 Coman. 2000. 1980 Colecţia de manuale alternative. Istoria muzicii universale. Carmen. 1998 Cristea. 1999 (I.P. Cluj-Napoca 2008 Csire Iosif Educaţia muzicală din perspectiva creativităţii Editura Univ. Bucureşti. Mijloace de educaţie. Teodorescu-Ciocănea. 2001 Huizinga. ediţia a II a. 2005 Stoianov. Homo ludens . C. Bucureşti. Curriculum diferenţiat şi personalizat.S. 2003 Timariu. Bucureşti. Bucureşti. Editura Interprint 1997 Vieru.– Formele muzicale ale barocului (vol. Ed.III). Editura Muzicală. Sisteme de educaţie muzicală. Carmen. L. Dicţionar noţional şi terminologic. 1994 Chircev. 1997 Ghiduri de evaluare pe discipline. 2000 BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA SPECIALITĂŢII Bârzea. E. Istoria muzicii byzantine vol. Carmen. 2009 Cerghit. Bucureşti.J. Bucureşti.Muzicală. Revista “Muzica”. S.. I Conservatorul Gh. Ed.-Metode de învăţământ. Dragoş. 1978 Voiculescu. Coman. Bucureşti 1995 Călin. P. Editura Universităţii Naţionale de Muzică. EDP Bucureşti 1970 Călin. Repere în neoclasicismul muzical românesc. Iaşi. Polifonia secolului XX.D.. Dima. Polirom. Stoianov. 1960-1979. 1980 Gârboveanu.Universităţii din Oradea. EDP. Fuga în creaţia lui J. Ed. C. 5620/ 11.P. J. Bucureşti. Univers.Universităţii din Oradea.Anexa nr. Iaşi. Nica I. nr. 2005 Turk. XIX-XX. Bucureşti.

2 la OMECTS nr.Previziune şi control în procesul didactic. Ed. 1998 Stanciu. 1999 Ministerul EducaţieNaţionale. Cluj. Cântece pentru preşcolari. Pedagogia şcolară contemporană. Bucuresti. 5620/ 11. 2001 Radu.. M. Jean. EDP. 1982 Ionescu. Bucureşti..a. Dacia. Gorgăneanu. I. Metodică pentru şcoli normale. ediţia á II á . ”Învăţământul primar” nr. EDP. Polirom. Bucureşti. Sisteme de educaţie muzicală. C-tin. 1995 Preda. Bucureşti. Ed. Racu Nicolae. Polirom.Anexa nr.Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Ed. Capşa Teodorina. Ed. Jean. 2008 Ministerul Educaţiei. G.P. 1999 19 . Cluj. Editura Muzicală.Gabriela Metodica educaţiei muzicale pentru gimnaziu si liceu Editura Sigma 1999 Munteanu. Îndrumător pentru folosirea mijloacelor tehnice de instruire. Polirom. 1997 Munteanu. J. UBB. Dacia. 1995 Radu. Ed. Dacia. 1968 Piaget. Educarea auzului muzical dificil. Dacia Silverstone. Editura Fundaţia Romania de Mâine. Didactica educaţiei muzicale. Bucureşti. E. Iaşi 2000 Ivăşcanu. Iaşi. Daniela. Ed. Iaşi. Bucureşti 1983 Munteanu.Mihăieşti. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Muzicală. 1995 xxx-Psihopedagogie. Stăneţi Mihaela . I. Gabriela. Militară. Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul Naţional pentru Curriculum Ionescu. şi Dogaru. G. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Planuri. EDP.Cântecul-factor predominant al educaţiei muzicale Educatie prin artă si literatură. Bucureşti. 1999 Munteanu. Bucuresti.Bucureşti 1978 Joiţa. Aldea Georgeta.-Eficienţa instruirii.Evaluarea procesului de învăţământ. A. M. Ed. Modele de educaţie muzicală.Gabriela.1979 Iucu R.Gabriela.-Televiziunea în viaţa cotidiană. Descriptori de performanţă. Bucureşti. Fundaţia Romania de Mâine. 1988 Lupu. 1996 Lupu. Editura Fundaţia România de Mâine. – Didactica modernă. Ghidul profesorului de educaţie muzicală. E. Evaluarea în învăţământul primar. Muzicală.Metode şi tehnici de învăţare eficientă. EDP. 1999 Lupu. Bucureşti. Editura Litera Internaţional. 1999 Radu. 1990 Pavelcu. Sandu Eugen Dicţionar universal de muzică. 1-2. Editura Tribuna Învăţământului. V. EDP. Gabriela. Cluj. Editura Sigma. T. Bucureşti. Jean.1998. .D. Învăţarea şcolară Rev.-Experienţa didactică şi creativitate. 1984 Ionescu. A. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1990 Ilea..11.2010 Ilea. Bucureşti 2007 Munteanu Gabriela. Iacob Aurelia.-Reforma conţinuturilor învăţământului-cadru metodologic. Ed. A. E. Bucureşti 1992 Popescu.P. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti 2002. Jean. R.. Caraman Fotea. Ed. Fundaţia România de Mâine. (coord). 2008 Munteanu. Psihologia copilului. (coord). Iaşi. I. De la didactică la educaţia muzicală Ed.Jocuri muzicale pentru copii mari şi mici. Îndrumător pentru predarea muzicii clasele V-VIII. C-tin. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară arte. Banciu Gabriel.Sigma. Spiru Haret.cadru de învăţământ Bucureşti 2001-2009 Motora-Ionescu. Jocul didactic muzical Editura Academiei de Muzică. Lucia Crinela.. Bucureşti. A. 1975 Lupu. ş. Principii de docimologie. Psihologia muzicii Ed. Anca(coordonator). Bucureşti 2008 Neacşu. Cluj. Bucureşti 1980 Planchard. M.Didactica modernă.D. Al. Oprea Gabriel. E. I. EDP. Bucuresti 1997 Munteanu. Ed. V. 1998 Landsherre. 1995 Ionescu.. Educaţia muzicală Ed. Bucureşti. Curriculum Naţional. Bucureşti. Borzea Viorel.

Editura muzicală . Pagini nescrise din istoria pedagogie şi á culturii româneşti. vol.inspector de specialitate ISJ Caraş .2001 Strungă. ediţia a II a Editura Muzicală. 2 la OMECTS nr. Bucureşti . Prognosis.P. Bucureşti1972 NOTĂ: Sunt obligatorii documentele şcolare reglatoare în vigoare: planuri-cadru. Timişoara 1999 Vasile.D. 1993 xxx-Dicţionar de pedagogie. Bucureşti. Vasile. Prefaţa la George Breazul..consilier Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Cornel Todea . Ghid pentru profesori. 1995 Vasile. Evaluarea şcolară.2010 Stoica A.Severin 20 . EDP. Vasile. Vasile.-(coord. Bucureşti 2003 Vasile. VI. programele pentru examenele şi evaluările naţionale şi manualele cuprinse în Catalogul manualelor şcolare. valabile în învăţământul preuniversitar în anul susţinerii concursului Autori Lucia Crinela Gorgăneanu . Bucureşti. 2004 Xxx -Normative de dotare cu mijloace de învăţământ. Audiţia muzicală-modalităţi de valorificare si instruirea muzicală E. L. Editura de Vest. programe şcolare. C. Pedagogia muzicii si valorile folclorului Editura Muzicală 1987 Zoicaş-Toma. Bucureşti.11. MEN.)Evaluarea curentă şi examenele. Bucureşti . Ed. Pagini din istoria muzicii româneşti. EDP. Metodica educaţiei muzicale. 1979 Zoicaş-Toma. L. 5620/ 11.Anexa nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->