Sunteți pe pagina 1din 222

- 2008 1

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU N JUDE UL SATU MARE - ANUL 2008
Capitolul 1. CADRUL NATURAL I DATE DEMOGRAFICE 1.1.Date generale a.Jude ul Satu Mare este situat n nord-vestul Romniei, n zona de contact a Cmpiei Tisei cu Carpa ii Orientali i Podi ul Some an, n bazinul inferior al Some ului, fiind delimitat frontiera la nord decu Ucraina, la vest de frontiera cu Ungaria, la sud de jud. Bihor, la sud-est de jud. iar la est de jud. Maramure . S laj

Fig. 1.1.1

ncadrarea geografic a jude ului Satu Mare este prezentat n tabelul 1.1.1 : Puncte extreme Comuna Longitudine estic Latitudine nordic Nord Tarna Mare Tarna Mare Sud Lelei Hodod 23 o 04 47 o 23 Est Huta Certeze 23 o 29 47 o 56 Vest Sc ri oara Nou Pi colt 22 o 14 47
o 37

23 o 11 48 o 06

Tabel 1.1.1 Suprafa a total a jude ului este de 4.417,8 kmp, reprezentnd 1,9 % din suprafa a total (al 36-lea ca ntindere). a rii jude Relieful jude ului Satu Mare este variat i are forma unui amfiteatru ce coboar din est spre vest, deosebindu-se doua trepte: cmpia (2/3 din suprafa a total , n vest este reprezentat C mpia Some ului, cu o suprafa joas de 126 m, u or fragmentat de Some , Tur, Crasna de C Nirului, mai nalt , pn la 160 m, acoperit cu dune de nisip), i zona nalt (n mpia i extremitatea nord-estic , reprezentat de mun ii vulcanici Oa si Guti, cu n l imi de 1.200 m, 2

care nchid Depresiunea Oa ului, de 827 m, completndu-se cu Culmea Codrului de 579 m i zona de piemont)

Fig. 1.1.2 Fig. 1.1.3 Teritoriul jude ului Satu Mare apar ine n propor ie de 90 % sectorului de clim continentalmoderat (40% inutului cu clim de cmpie i 50 % inutului cu clim de dealuri) i n climei munte ( % inutului climatic al mun ilor mijlocii). Regimul climatic general prezint propor de ie de 10 de la un deosebite inut climatic la altul. inutului de cmpie i sunt caracteristice verile calde i aspecte cu viscole uneori, reci, dar i cu perioade de nc lzire, mai rare dect se nregistreaz n p rtile umede i iernile sudice ale centrale C impiei de Vest. Ca urmare, stratul de z pad este mai stabil i are grosimi mai climatic dealuri regimul climatic general se modific n sensul sc derii treptate a valorilor mari. n deinutul cre terii cantit ilor de precipita ii, paralel cu cre terea altitudinii. n tinutul climatic termice i datorit deselor invazii ale aerului oceanic din vest i a celui arctic din nord, verile sunt al mun ilor mijlocii, precipita r coroase,ii cuabundente, iar iernile foarte reci, cu ninsori bogate i strat de z pad gros perioad ndelungat . i stabil pe o Din punct de vedere termic anul 2008 a fost cald, nregistrndu-se o abatere pozitiv de 1.5 valoarea C fa medie de multianual (Satu Mare). Temperaturile medii lunare ale lunilor ianuarie, iunie, august, noiembrie i decembrie au fost mai ridicate dect valorile normale multianuale februarie, martie, luni, regimul termic fiind cald. Excedentul cel mai mare al anului s-a nregistrat n luna ale acestor Sta ia Meteorologic ianuarie (3.9C la Satu Mare). Temperaturile medii lunare ale lunilor aprilie, mai, iulie, octombrie septembries-au i ncadrat n regim normal. Cea mai cald lun a anului 2008 a fost luna august, temperatura medie lunar fiind de 20.7C la Satu Mare. Cea mai rece luna a anului a fost luna o temperatura ianuarie cu medie lunar de 0.7C la Satu Mare. Temperatura medie (oC) 2008 absolut 10,9 39.4 16.08.1952 Temperatura maxim (oC) 2008 absolut 34,3 14.08.2008 Temperatura minim (oC) 2008 -16,5 17.02.2008

-30.4 24 .12.1961

Tabel 1.1.2 (date de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord) Cantitatea de precipita ii c zut n anul 2008 n judetul Satu Mare a fost cu 42.6 % mai mare dect valoarea normal multianual , anul fiind excesiv ploios . Luna 2008 I II III IV V VI Regim normal Foarte excesiv foarte foarte ploios excesiv pluviosecetos ploios ploios ploios metric Tabel 1.1.3 3

Luna 2008 VII VIII IX X XI XII Regim excesiv secetos excesiv moderat pluvio- ploios ploios ploios metric Tabel 1.1.4 excesiv secetos moderat ploios

Cantitatea lunar cea mai mare de precipita ii s-a nregistrat n luna iunie, 173.1 mm, dar cel mai mare excedent de precipita ii, fa de normala multianual s-a nregistrat n luna iulie, cantitatea de precipita ii nregistrat n aceast lun fiind de 117.8 % mai mare dect valoarea normal multianual a acestei luni. Cantitatea lunar cea mai mic inregistrat a fost n februarie, 20.0 mm, dar excedentul cel mai mare de precipita ii s-a nregistrat n luna noiembrie luna cnd cantitatea c zut a fost de 54.7% mai mic dect valoarea normal multianual a acestei luni. Precipita iile solide c zute n Satu Mare n anul 2008 au format strat de z pad n lunile ianuarie, februarie, martie i noiembrie, valoarea medie lunar a acestuia fiind sub 1 cm. b.n cursul anului 2008 frecven a fenomenelor periculoase a fost redus , att n sezonul cald ct i n sezonul rece. Majoritatea fenomenelor periculoase s-au semnalat n anotimpurile de iarn i var , iar n anotimpurile de tranzi ie, prim vara i toamna, ele sunt ntlnite Din mai categoria mult rar. fenomenelor periculoase caracteristice sezonului cald s-a semnalat oraj (descarc ri electrice) ntre lunile aprilie septembrie, dar nu au provocat nici un fel pagube. S-au semnalat un num r de 42 de zile cu oraj n anul 2008 la Satu Mare. de Din categoria fenomenelor periculoase caracteristice sezonului rece s-au semnalat: depuneri de chiciur i transport de z pad . Astfel s-au semnalat depuneri de chiciur de intensitate slab n 28, 29, 30 decembrie 2008 - nu s-au semnalat pagube materiale. Transport de z pad la sol s-a semnalat n 15 februarie 2008, viteza maxim a vntului fiind 12 m/s (43 km/h). Prezen a sau manifestarea acestor fenomene periculoase nu a cauzat pagube materiale. 1.2. Resursele naturale 1.2.1. Resurse naturale neregenerabile - Resursele de ap : Pe teritoriul jude ului Satu Mare, a ezat pe un imens rezervor subteran, apele se ivesc la suprafa izvoare, ca sau prin foraje, sub form de ape minerale carbogazoase, cloruro-sodice cu propriet slab sulfuroase, bicarbonate, sau sub form de ape termale cu temperaturi de peste 50C, n i alcaline, Ady Endre chiar de peste 70C. Apele subterane - ascensionale sunt acumulate n straturile de localitatea nisipuri i pietri uri panoniene la o adncime de 250-400 m. Apele de z c mnt, care se g sesc la 800-2000 m, sunt: carbogazoase: Bixad, Tur ; sulfuroase: B ile Puturoasa, Luna, Ghenci; bicarbonatate: Tarna Mare, Vama, Valea M riei, Noroieni. n partea vestic a jude ului se g sesc i importante rezerve de ape hipertermale: T nad, Beltiug, Ac , Ady Endre, Satu Mare. Apele de suprafa sunt reprezentate de trei cursuri importante: Some , Crasna, Tur, la care adaug Homorodul, Ier i Talna, avnd o lungime total de 285 km. se Lacurile existente pe teritoriul jude ului sunt n num r de peste 30, lacuri artificiale de mic i mijlocie care totalizeaz circa 800 ha. Dintre acestea, lacul de baraj C line ti-Oa m rime r ul de peTur este cel mai mare i are o suprafa de 357 ha. Alte lacuri artificiale mai mari cu destina ii piscicole, rezerv de ap pentru agricultur , regularizarea debitelor etc. sunt: diverse Mujdeni (Ora u Nou); Dabol (Halmeu); Balastiera Apa (Apa); Adrian (Livada); Bercu i Micula 4

(Micula); O eloaia (Homorodu de Sus); Hodi a (Socond); pesc ria de la Moftin, Andrid, Chereu a, precum i unele hele tee din partea de nord a Cmpiei Some ului. - Resursele de sol Din datele furnizate de O.S.P.A. Satu Mare, cele 317.515 ha teren agricol ale jude ului Satu Mare apar in celor 10 tipuri principale cernoziomuri, soluri brune, soluri brune luvice, soluri brune acide, luvisoluri albice (podzoluri), soluri hidromorfe, soluri halomorfe (s r turate), nisipoase-nisipuri (psamosoluri), soluri puternic-excesiv erodate, soluri aluviale (de lunc ) soluri care se diferen iaz n 58 subtipuri de sol. Terenurile agricole reprezint 71,87% din totalul suprafe ei jude ului iar cele arabile 50,17%. P durea ocup 15% din totalul suprafe ei jude ului. - Resursele de faun i flora natural Din punct de vedere al vegeta iei, teritoriul jude ului se ncadreaz n zona de silvostep , prezentnd dou caracteristici principale: suprafe e de teren caracterizate de vegeta ie specific ierboas zonelor de cmpie i zona de vegeta ie forestier compact sau dezvoltat local p lcuri de p dure. In zona de vest a ora ului Carei, vegeta ia specific nisipurilor prin alterneaz cu planta ii pomi-viticole, culturi de cmp i p duri de salcm. n zona de cmpie continentale predomin stejeretele pur sau n asocia ie cu carpen, ulm, frasin, ar ar, alun, tei, iar n exces (P durea Noroieni) plopi uri i anini uri. In Piemontul T nadului i p r de ileumezeal cu Codrului s-au extins ceretele i asocia iile cer-gorun-stejar, iar n ara Oa ului stejarul, i fagul. gorunul Jude ul dispune de un fond cinegetic variat (cerbi, c prioare, lupi, vulpi, mistre i, iepuri, pot rnichi, etc.) i importante resurse piscicole. fazani, 1.2.2 Resurse naturale regenerabile Ca urmare a structurii geologice complexe, n subsolul jude ului Satu Mare se g sesc numeroase resurse de substan e minerale utile dezvolt rii economiei. n zona muntoas , ndeosebi n cea vulcanic a Oa ului, au fost identificate si exploatate minereuri complexe (pirit , zinc, plumb, aur i argint), de fier (limonit, siderit i perlit), bentonit precum i, necesar industriei de coloran i i detergen Jude i. ul dispune de importante resurse de materiale de construc ii: andezit, gresii i calcare n ara Oa ului, pietri uri, nisipuri i argile pe albia Some ului, luturi caolinoase i colorate. p mnturiBentonita, necesar industriei de coloran i i degresan i se exploateaz lng Nou Ora ui C line ti-Oa , luturile caolinoase la Rac a i Ora u Nou, iar p mnturile colorate Negre ti-Oa , C line ti-Oa i la Cruci or. 1.3. Date demografice Popula ia jude ului Satu Mare este de 365535 locuitori din care un num r de 177497 reprezint popula ia masculin i 188038 o reprezint popula ia feminin . Popula ia urban a fost 173730 de persoane, indicatorul de urbanizare fiind de 47,52 %. Ca i num r de locuitori jude de ocup locul 29 din cele 41 de jude e ale Romniei ul MEDIU/LOCALITATE TOTAL MASCULIN FEMININ Jude ul Satu Mare 365535 177497 188038 Urban 173730 82674 91056 Municipiul Satu Mare 112860 53076 59584 Municipiul Carei 22452 10618 11834 Ora ul Ardud 6919 3358 3561 Ora ul Livada 7042 3451 3591 Ora ul Negre ti Oa 15038 7411 7627 Ora ul T nad 9419 4560 4859 Rural 191805 94823 96982 Tabel 1.3.1 Popula ia stabil a jude ului Satu Mare la data de 1.07.2008 (date furnizate de Direc ia Jude ean de Statistic Satu Mare) 5

Popula ia activ ocupat de 146000 persoane, reprezint 64,5%, din care aproape jum tate lucreaz n agricultur (44,7%) i peste un sfert n industrie (26,8%). Urmeaz pondere popula ia ocupat n comer (8,3%), cea din nv mnt (4,7%), cea din sectorul ca sanitar (3,5%), cea din transporturi (3,6%) i cea din construc ii (2,3%) Aceste procente se datoreaz n principal sectorului agricol, sector care absoarbe o mare parte . din persoanele disponibilizate din alte sectoare economice, structurii sectorului industrial a jude ului, unei bune absorb ii a for ei de munc de c tre sectorul particular, precum i for de munc spre arile membre UE. migraeiiei Structura pe na ionalit i conform datelor furnizate de Direc ia Jude ean de Statistic Mare popula ia jude ului se prezint astfel: 60,5% romni, 25,2% maghiari, 8,1% evrei, 3,2% Satu germani .a. Din punct de vedere confesional popula ia era alc tuit din 59,0% greco-catolici, 15,0% reforma i, 12,6% romano-catolici, 8,6% mozaici, 4,4% ortodoc i etc. n ultimii ani, evolu ia structurii pe vrste relev apari ia unui proces lent de mb trnire demografic , vrsta medie a popula iei fiind de 34 de ani la b rba i i 37,5 ani la femei. fenomenelor ii i cre terea Evolu ia demografice caracterizate prin sc derea continu a natalit generale la nregistrarea unei speran e de via la na tere de 67,4 ani. Durata mortalitau condus ii vie medieii a popula iei feminine este cu circa 9 ani superioar popula iei masculine. Toate men ionate au o manifestare mai pregnant n mediul rural dect n cel urban. fenomenele Organizarea administrativ-teritorial a jude ului Satu Mare cuprinde municipiile Satu Mare re edin de jude i Carei, ora ele Negre ti-Oa , T nad, Ardud i Livada precum comune din 220 sate. i 58 constituite de

Figura 1.3.1 Parcul1.3.2 central din municipiul Satu Mare Figura Negre ti Oa Capitolul 2. ATMOSFERA

Parcul

central din ora ul

Omul inhaleaz zilnic aproximativ 15 000 litri de aer. Acest aer este compus n mare parte din azot (78%) i oxigen (21%) nso it de argon (0.9%) i dioxid de carbon (0.035%). Restul este format din gaze rare (heliu, cripton, xenon) i hidrogen. Straturile inferioare ale atmosferei i ele con in vapori de ap . Ins n aer mai ntlnim, chiar dac n cantit i infime, poluan i: oxid de sulf, azot, ozon, oxid de carbon, particule n suspensie, etc. Ace ti poluan i sunt emi i n atmosfer prin surse naturale (vulcani, vegeta ie, eroziune, etc.) dar i antropice (transporturi, industrie, nc lzire, agricultur , etc.). Transporta transforma i n anumite condi ii meteorologice, ace tia se reg sesc la sol sub form de i i uscate sau umede i expun omul i ecosistemul la un grad de poluare care dep e te uneori depuneri normele de poluare a aerului. Astfel, trebuie s implement m anumite ac iuni pentru a reduce nivelul emisiilor (reglementarea surselor i recomand ri comportamentale) pe de o parte, iar pe 6

de alt parte reducerea efectelor acestor poluan sanitare). In acest sens se ac ioneaz pentru :
Preg tirea planurilor i programelor de ac

i, mai ales asupra s n ta

ii (recomand ri

iune pentru gestionarea calit

ii aerului i

reducerea emisiilor (ca f cnd parte din planul regional i planurile locale de ac mediului)
Monitorizarea calit ii aerului, informarea autorit ilor i a publicului

iune asupra

2.1 Emisii de poluan i atmosferici. 2.1.1 Emisii de gaze cu efect acidifiant Emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot i amoniac sunt principalele surse de acidifiere i n special din arderea combustibililor fosili, din sp larea combustibililor solizi, din reac provin ii i transport. chimice Ace ti poluan i, sunt transporta i pe distan e mari fa de sursa unde n contact cu lumina solar i vaporii de ap formeaz compu i acizi. Prin precipita impurificatoare, ace tia se depun pe sol sau intr n compozi ia apei. Prin acidifiere suprafa a p mntului ii continuu ii (sau o sc dere a pH-ului), ducnd la degradarea solului, apelor sufer o cre tere a acidit precum i la deteriorarea ecosistemelor aferente. Ploile acide sunt provocate de prezen a n atmosfer a oxizilor de sulf i de azot n concentra mare ie care n contact cu apa de ploaie produc solu ii diluate de acid sulfuric i azotic. Aceste au efecte nocive asupra vegeta iei, solului i apelor dup cum urmeaz : ploi o distrugerea vegeta iei prin atacul direct asupra clorofilei, n special a p durilor de conifere; o acidifierea solului prin dizolvarea s rurilor de calciu i magneziu, rezultnd caren ia vegeta iei; e nutri n o dizolvarea stratului protector de cear de pe frunze, ducnd la sc derea rezisten ei vegeta iei la atacul d un torilor; o suprafertilizarea solului, plantele crescnd prematur; o acidifierea apei lacurilor, ducnd la sc derea faunei acvatice. Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2) Metoda de calcul a emisiilor bazat pe factorii din AP-42 respectiv din Corinair este aplicat anul 2000. din n anul 2008 la nivelul jude ului Satu-Mare la elaborarea inventarului de emisii n baza factorilor Corinair s-a ob inut un total de 763,4 tone SO2 emis, ceea ce reprezint o cre tere de 40% de i n urma c rora rezult cantit i nsemnate de emisii fa anul 2007. Principalele activit dioxid de sulf, sunt activit ile referitoare la grupele 7,3 i 2 respectiv emisii provenite de transportul rutier (89,1%), arderi n industria de prelucrare (5,7%) i de la instala ii de din neindustriale (5,1%). ardere
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de SO2 (tone/an) Emisii anuale de SO2/cap de locuitor (tone/an) 848.4 661.8 414.1 366.3 540.0 520.9 595.5 542.2 763.4

0.0023 0.0018 0.0011 0.0010 0.0015 0.0014 0.0016 0.0015 0.0021

Tabel 2.1.1.1. - Emisii anuale de SO2 perioada 2000-2008

Emisii anuale de SO2


900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 200020012002200320042005200620072008

848,38 763,37 661,85 539,96520,86595,54 414,13366,28


Emisii anuale de SO2 (tone/an)

542,22

Figura

2.1.1.1. - Emisii anuale de SO2 perioada 2000-2008

Emisii anuale de monoxid i dioxid de azot (NOx) n cazul oxizilor de azot, conform calculelor pe baza factorilor Corinair, o cantitate nsemnat emisii rezult din transportul rutier 2030,1 Mg/an (mega grame/an) ce reprezint 82,2% din de cantitatea total de NOx emis , 9,1% sunt emisiile din instala ii de ardere neindustriale, din 8,0%arderi n industria de prelucrare, iar restul emisiilor reprezint emisiile din incinerarea de eurilor. Cantit ile totale de emisii de oxizi de azot pe anul 2008 sunt 2541,5 tone/an.
Ponderea provenientei emisiilor de NOx pe grupe SNAP (%)

11,62 %0,01% 10,81 %

Instalatii de ardere neindustriale Arderi in industria de prelucrare Transport rutier Tratarea si depozitarea deseurilor

77,56 %

Figura

2.1.1.2. Provenien

a emisiilor de NOx 2008

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de NOx 1791.8 1780.1 1270.1 1309.9 1364.7 1060.6 1348.2 2163.8 2451.5 (tone/an) Emisii anuale de NOx/cap de 0.0049 0.0048 0.0035 0.0036 0.0037 0.0029 0.0037 0.0059 0.0067 locuitor (tone/an)

Tabelul

2.1.1.2.. - Emisii anuale de NOx perioada 2000-2008

Emisii anuale de NOx

3000,0 2451,49 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 200020012002200320042005200620072008 Emisii anuale de NOx (tone/an) 1791,82 1780,15 1309,861364,75 1270,06 1060,58 1348,18 2163,80

Figura

2.1.1.3.. - Emisii anuale de NOX perioada 2000-2008

Emisii anuale de amoniac (NH3) Cantit ile de NH3 emise conform inventarului de emisii se datoreaz n 99,7% managementului dejec iilor animale 372,1 tone - iar restul emisiilor (o cantitate nensemnat ) instala ardere neindustriale i a arderilor n industria de prelucrare. iilor de Comparativ cu anul 2007, cnd emisia de NH3 a avut valoarea de 323,9 tone n anul 2008, aceast valoare a crescut cu 14,8%.
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de NH3 (tone/an) Emisii anuale de NH3/cap de locuitor (tone/an) 372.4 344.5 400.2 166.3 116.6 126.9 1416.1 328.5 375.6

0.0010 0.0009 0.0011 0.0005 0.0003 0.0003 0.0039 0.0009 0.0010

Tabelul

2.1.1.3. - Emisii anuale de NH3 perioada 2000-2008

Emisii anuale de NH3


1600 1416,07 1400 1200 1000 800 600 400,19 400 166,33116,64126,90 200 0 200020012002200320042005200620072008 375,60 328,53344,45372,39

Emisii anuale de NH3 (tone/an)

Figura

2.1.1.4. - Emisii anuale de NH3 perioada 2000-2008

2.1.2 Emisiile de compu i organici volatili nemetanici Conform inventarului de emisii elaborat pentru anul 2008 emisiile de COV nemetanici au crescut cu 17,2% fa de anul 2007, cantitatea total emis fiind de 3572,0 Sursele poten iale de provenien a COV nemetanici sunt transportul rutier i natura (grupele Mg. 7 i 11) cu 50,9% respectiv 31,9% din totalul de COV emis. A treia mare contribu ie o are utilizarea solven ilor cu 224,1 Mg ce reprezint 6,2% din cantitatea total de COV emis pe ansamblu jude .
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de COVNM 2187.1 2363.2 2434.7 2716.9 2577.3 3313.8 3637.5 3047.6 3572.0 (tone/an) Emisii anuale de COVNM/cap 0.0059 0.0064 0.0066 0.0074 0.0070 0.0090 0.0099 0.0083 0.0097 de locuitor (tone/an)

Tabelul

2.1.2.1 - Emisii anuale de COV nemetanici perioada 2000-2008


Emisii anuale de COVNM

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 200020012002200320042005200620072008 Emisii anuale de COVNM (tone/an) 2716,92 2434,742187,06236 3,24 2577,32 3047,64

3572,013637,513313,75

Figura

2.1.2.1 - Emisii anuale de COV nemetanici perioada 2000-2008

2.1.3. Emisii de metale grele Cantit ile de metale grele emise n cursul anului 2008 conform calculelor, n general au ar tat tendin de sc dere fa de anul 2007 la mercur, cadmiu, crom, nichel, o Din cantitatea total de 0,4 kg mercur emis cantitatea cea mai nsemnat provine din arderi cupru. industria de prelucrare (grupa 3) cu 79,7% iar restul emisiilor provin din activit i aferente n grupelor 4 i 9 respectiv din procese de produc ie i tratarea de eurilor. Prin urmare total de mercur emis a sc zut fa de anul anterior. cantitatea n cazul emisiei de cadmiu ponderea cea mai nsemnat provine din grupa a 7-a, respectiv din transportul rutier cu 65,6%, urmat de grupa 9 - tratarea i depozitarea de eurilor i 3 n industria de prelucrare. Cantitatea total de cadmiu a crescut fa de anul trecut cu -arderi 30%.
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de Hg (kg/an) 14.0 13.9 15.6 33.9 2.8 4.8 4.4 2.4 0.4

Emisii anuale de Cd (kg/an)

4.49 4.21 4.22 4.27 2.13 2.60 2.42 0.99 1.29

Tabelul

2.1.3.1.

- Emisii anuale de metale grele perioada 2000-2008

10

Emisii anuale de Hg i Cd (kg/an)


40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 200020012002200320042005200620072008 15,5813,9613,91 33,86 Emisii anuale de Hg (kg/an) Emisii anuale de Cd (kg/an)

4,274,224,214,492,60 2,83

4,394,75

1,290,992,42 0,402,442,13

Figura 2.1.3.1. 2.1.4. Emisii de plumb

- Emisii anuale de Hg i Cd perioada 2000-2008

n ceea ce prive te emisia de plumb, 99,6% o reprezint emisia din transportul rutier restul cantit ilor emise provin din arderi n industria de prelucrare, tratarea i depozitarea procese de produc ie (o cantitate nensemnat ). de eurilor,
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2880.0 2914.9 3068.9 3775.7 2370.2 1840.6 2111.2 1256.4 2556.4

Emisii anuale de Pb (kg/an)

Tabelul

2.1.4.1.

- Emisii anuale de plumb perioada 2000-2008

Emisii anuale de Pb (kg/an)


4000 3500 2914,932880,043068,86 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 200020012002200320042005200620072008 Emisii anuale de Pb (kg/an) 2370,21 2111,15 1840,57 1256,43 2556,41

3775,68

Figura 2.1.4.1.

- Emisii anuale de Pb perioada 2000-2008

2.1.5. Emisii de poluan

i organici persisten

i (POPs) i se ncadreaz

n categoria poluan ilor organici persisten PER-tetracloretilen ; urm toarele: PAH-hidrocarburi aromatice policiclice; TCE-tricloretan; 11

DIOX-dioxin . Cantitatea de dioxin emis n anul 2008 este aceea i cu cantitatea emis n anul 2007 fapt ce se datoreaz de asemenea nchiderii tuturor incineratoarelor de de euri spitalice ti HG 268/2005. conform Emisii de tetracloretilen i tricloretan nu au fost.
Anul 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de DIOX ( g/an) 0.06772 0.12724 0.11047 0.00248 0.00248

Tabelul

2.1.5.1.

- Emisii anuale de dioxin

perioada 2004-2008

2.1.6. PAH-hidrocarburi aromatice policiclice Cantitatea de hidrocarburi aromatice policiclice emise n atmosfer conform inventarului de emisii a fost de 0.00179 Mg, care se datoreaz n totalitate proceselor de produc ie.
Anul 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de HAP (t/an) 0,00000 0,00092 0,00011 0,00016 0,00179

anual

Tabelul

2.1.6.1.

- Emisii anuale de

hidrocarburi aromatice policiclice perioada 2004-2008

2.2. Calitatea aerului ambiental Controlul calit ii aerului este conceptul ce define te procesul de observare i m surare cantitativ , calitativ i repetitiv a concentra iei unuia sau mai multor constituente din Datele ob inute din re eaua de supraveghere i sistemul de control permit identificarea zonelor aer. poluate i luarea rapid a m surilor strategice i tactice de combatere a polu rii i de a accentu rii acesteia. prevenire Dintre ramurile economice, cu emisii de substan e poluante n jude se fac remarcate: transporturile, industria alimentar , industria construc iilor de Re ii aerului este astfel aleas nct s urm reasc efectul ma eaua ini. de supraveghere a calit cumulat al industriei, traficului, a nc lzirii spa iilor de locuit i Re eaua de supraveghere a calit ii aerului func ioneaz din 1991, cnd au existat doar dou comerciale. puncte de supraveghere a calit ii aerului. Amplasarea punctelor de prelevare a fost astfel aleas nct s asigure monitorizarea principalelor surse de poluare i anume: a) poluarea de fond or eneasc - 1 punct de prelevare (zona central ); b) efectul poluant al traficului - 1 punct de prelevare amplasat n una din cele mai aglomerate intersec ii ale municipiului Satu Mare (Burdea -zona Sud); c) influen a rampei de depozitare a de eurilor urbane - 1 punct de prelevare amplasat n apropierea frontului de lucru de desc rcare a de eurilor (zona Est); d) influen a platformei industriale - zona sud vest, SC Samcif SA i zon cu trafic rutier e) influen a platformei industriale - zona nord-est, SC Bentoflux SA intens; Calitatea aerului este urm rit prin determinarea: . poluan ilor gazo i n imisie n 5 sta ii de recoltare, indicatorii urm ri i fiind: sulf, oxizi de azot, amoniac, dioxid de substan e oxidante (ozon). - pulberilor n suspensie frac iunea PM10 ntr-un singur punct de recoltare amplasat la sediul APM Satu Mare; - pulberilor totali n suspensie n 2 puncte din ora - pulberilor sedimentabile n 5 puncte n localit ile Satu Mare, Carei i T nad;

12

apelor de precipita ii recoltate din 11 puncte, acestea fiind amplasate pe ntreg teritoriul jude ului, n special n zonele limitrofe pentru urm rirea calit ii aerului influen at industrial a jude elor vecine. de activitatea n aer se disperseaz produ i poluan i proveni i din surse artificiale i naturale. Cei mai numero i i mai periculo i provin din activit i industriale, transport, agrotehnice i intensive. zootehnice Poluan ii caracteristici ai aerului ambiental proveni i din procese de ardere s-au schimbat n ultimii ani, datorit modific rii combustibililor utiliza i, n sensul c nu se folosesc combustibili solizi (c rbune) ci gaz metan, reducndu-se astfel con inutul de dioxid mai sulf de i azot. n schimb, datorit traficului intens, a produ ilor de ardere rezulta i de la gazelor i al emisiilor de compu i organici volatili a crescut con inutul de substan e oxidante combustia nivelul solului. Tot din procesele de combustie i din traficul intens provine con inutul crescut la metale grele din praful din aer, care poate fi reg sit i n sol prin sedimentarea prafului de O alt problem important este reprezentat de degajarea amoniacului din zona rampelor de fin. depozitare a de eurilor, con inut care dep e te deseori limitele admise de standardele romne. Dup cre terea temperaturii mediului ambiant de asemenea apare n atmosfer o cantitate crescut de amoniac, care provine din procesele de nc lzire a solului umed, unde ncep procesele metabolice microbiene. Con inutul crescut de amoniac din aer este sp lat de apele de precipita ii unde se reg sesc sub form de s ruri de amoniu. Re eaua de supraveghere a calit ii precipita iilor cuprinde 2 puncte: sediul APM i Sta Meteo. n cursul anului 2008 s-au nregistrat 129 de c deri de precipita ia Valorile pH-ului au variat ntre 5,76 7,48 . Cea mai sc zut valoare a pH-ului s-a nregistrat ii. data de 3 martie cu valoarea de 5,51 la Statia Meteo. n luna iulie au c zut cele mai multe n precipita ii. Nu s-au nregistrat ploi cu caracter acid (sub 5,6), att n zone cu aer curat meteo) lipsite de surse majore de poluare, ct i n zone urbane industrializate. (stasau ii S-au nregistrat i precipita ii cu caracter predominant alcalin i nc rc ri ionice n general ridicate, valoarea cea mai crescut fiind de 7,48. Concentra iile ridicate de sulfa i i cloruri determin acidifierea apelor de precipita amoniu determin alcalinizarea acestora, ambele procese avnd efecte negative asupra ii, cele de vegeta iei, apelor, solurilor i construc Calitatea aerului determinat prin poluan ii gazo i NO2, SO2, HN3, O3 i pulberi n iilor. suspensie se determin doar n municipiul Satu Mare n laboratorul teritorial al APM. Pe lng aceste puncte de m surare dispersate pe teritoriul municipiului din anul 2006 sa amplasat o sta ie de monitorizare a calit ii aerului de fond urban n incinta Colegiului Ioan Slavici din municipiul Satu Mare. M sur torile au nceput din ianuarie 2008. Na ional

Figura 2.2.1 13

Figura 2.2.2

Prelevatoarele de poluan i gazo i Prelevatoarele de pulberi totale n suspensie (TSP) Prelevatorul de pulberi n suspensie PM10
Fig.2.2.3. Repartizarea re elei de monitorizare a calit ii aerului n municipiul Satu Mare

Fig. 2.2.4. Prelevatorul cu 3 canale a poluan

ilor gazo i

14

2.2.1 Dioxid de azot Dioxidul de azot poate proveni din surse naturale i surse antropice. n punctele de recoltare amplasate de laboratorul APM Satu Mare dep irile se datoreaz n mod special activit ii antropice, adic nc lzirea reziden ial i evacu rile de gaze de e apament de la motoarele vehiculelor n etapa de accelera ie sau la viteze mari. n anul 2008 s-au efectuat 1046 m sur tori din care s-au nregistrat 36 de dep iri n special punctele amplasate n zone cu trafic rutier intens, din care 17 dep iri pe Drumul Careiului la de sud a ora ului, 17 dep iri pe strada Magnoliei n zona de sud-vest a ora ului, 2 dep iri n zona stada Fabricii n zona de nord-est a ora ului. n zona central , adic sediul APM nu s-au pe dep iri la acest indicator. Nu s-au nregistrat dep iri nici n zona gropii de gunoi fa nregistrat 2007 nd s-au efectuat 1057 m sur tori din care s-au nregistrat 127 de dep iri n special c de anul punctele amplasate n zone cu trafic rutier intens, din care 33 dep iri pe str. Magnoliei, la dep iri pe drumul Careiului i 73 dep iri pe strada 67 Fabricii.
120,00 250,00 100,00 200,00 Limita 2005 80,00 Limita 2005 2008 60,00 2006 NO2 - central Maxima 2007 40,00 2005 50,00 20,00 2005 2006 2007- central Media NO2 2005 0,00 MediaMaxima NO2 - central MediaMaxima NO2 - Groapa de gunoi Satu Mare NO2 - Groapa de gunoi Satu Mare Media 2006 2007 2008 NO2 - Groapa de 100,00 gunoi Satu Mare Maxima2005 150,00 2006 2007

0,00

Fig. 2.2.1.1 Varia

iile valorilor medii i maxime n zona central i a gropii de gunoi

400 350 300 250 200 150 100 50 0 MediaMaximaMediaMaximaMediaMaxima NO2 - drum Careiului NO2 - str. MagnolieiNO2 - str. Fabricii Limita 2005 2006 2007 2008

Fig. 2.2.1.2 Varia

iile valorilor medii i maxime

15

2008

1730,00 %

Frecven a dep irilor NO2 - Groapa de Gunoi

2007

1991,01 %

Nr. total de m sur tori % depasirilor

2006

1982,02 %

2005 150160170180190200210

1920,00 %

Fig. 2.2.1.3 Varia

iile dep irilor n compara

ie cu num rul

de analize

2.2.2. Concentra

ii ale dioxidului de sulf

Poluarea cu dioxid de sulf poate fi cauzat de activitatea antropic : sisteme de nc lzire populaa iei care nu utilizeaz gaz metan, centralele termoelectrice i procesele industriale (siderurgie, rafin rie, producerea acidului Pe raza municipiului Satu Mare sunt amplasate 4 pompe de prelevare pentru monitorizarea sulfuric). concentra iilor de dioxid de sulf ( Central, zona gropii de gunoi a ora ului, str. Fabriciinord-est, Drumul Careiului-zona sud, str. Magnoliei-zona sud-vest). Avnd n vedere c pe raza zona jude ului Satu Mare nu se reg sesc nici una din industriile generatoare de dioxid de sulf , cursul anului 2008 din cele 1048 de m sur tori efectuate nu s-au nregistrat dep iri fa n 2007 nd din cele 1063 de m sur tori efectuate doar una a nregistrat valori c de dep ire.

140 120 100 80 60 2005 40 20 0 MediaMaxima SO2 - central SO2 central Media 2005 Limita 2005 SO2 central Maxima 2006 2007 2008

140 120 100 80 60 40 20 0 MediaMaxima SO2 - Groapa de gunoi Satu Mare SO2 Groapa de gunoi Satu Mare Media 2005 SO2 Groapa de gunoi Satu Mare Maxima Limita 2005 2006 2007 2008

2005

Fig. 2.2.2.1 Varia

iile valorilor medii i maxime n zona central i a gropii de gunoi

16

250

200

150

Limita 2005 2006

100

2007 2008

50

0 MediaMaximaMediaMaximaMediaMaxima SO2 - drum Careiului SO2 - str. MagnolieiSO2 - str. Fabricii

Fig. 2.2.2.2 Varia

iile valorilor medii i maxime

2.2.3. Pulberi n suspensie (PM10 i PM2,5) n laboratorul APM Satu Mare se efectueaz analize de pulberi n suspensie, frac iunea PM10, traficul rutier, fa de loca ie, se desf oar la o distan de 150 m i f r alt industrial . Frac iunea PM 2,5 nu este determinat . surs de poluare Din probele recoltate pe lng cele gravimetrice s-au determinat i concentra iile de metale grele. Analize de pulberi n suspensie frac iunea PM10 sunt efectuate n cadrul laboratorului APM din 2003, aparatura utilizat pentru recoltare de probe este prezentat n figura urm toare :

Fig.2.2.3.1 Prelevatorul Sven-Leckel de PM10

n cursul anului 2008 s-au efectuat un num r de 361 prelev ri din care 3 dep iri la probe gravimetrice fa de anul 2007, cnd s-au nregistrat tot 3 dep iri gravimetrice din 365 prelev ri.

17

PM10 zona central

150,00

100,00

50,00

0,00

200620072008200620072008 MediaMax

Pulb.susp.24,8316,3214,75139,33116,0264,33

Fig. 2.2.3.1 Varia

iile valorilor medii si maxime

2.2.4. Metale grele Majoritatea punctelor de recoltare ai pulberilor sedimentabile sunt amplasate n raza unit de prelucrare a lemnului. Se remarc sc derea accentuat a valorilor maxime nregistrate la ilor depunerile de pulberi sedimentabile pn n anul 2008, fa de anul 2007 nu s-au nregistrat dep iri ale valorilor maxime admise la acest indicator, fapt datorat punerii n func iune a sisteme de exhaustare la unit ile mari poluatoare. Nu s-au ob inut dep iri ale concentra noilor metalelor grele la pulberi sedimentabile. iei Poluarea atmosferei cu pulberi n suspensie are multe surse. n primul rnd, industriile de prelucrare a metalelor care elibereaz n atmosfer cantit i nsemnate de pulberi, apoi centralele termice pe combustibili solizi, fabricile de ciment, transport rutier, haldele i depozitele de steril, etc. Natura acestor pulberi este foarte diversificat . Ele pot con ine fie oxizi de fier, fie metale (plumb, grele cadmiu, mangan, crom), n cazul intreprinderilor produc toare i prelucr toare de metale neferoase, sau alte noxe. Pentru urm rirea polu rii cu pulberi totale n suspensie s-au amplasat puncte de prelevare reprezentative: 1 punct de prelevare pentru trafic pe drumul Careiului i 1 punct prelevare n zona unei unit i de prelucrare a bentonitei (str. Fabricii) i a g rii CFR. n de anului 2008 s-au efectuat 367 prelev ri fa de 313 n anul 2007. decursul Num rul dep irilor n anul 2007: 20 la plumb, 38 la cadmiu. n urma determin rii con inutului de metale grele din pulberile n suspensie frac iunea PM10 au ob inut, din urm toarele metale determinate : plumb, zinc, cadmiu, cupru, crom, 2 dep iri scadmiu i 3 dep iri la plumb, fa de anul 2007 cnd s-au ob inut: 3 dep iri la plumb, la cadmiu 3 la din 365 determin ri.
Metale - PM 10 - zona central valori medii si maxime

0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 200620072008200620072008 MediaMax Pb(susp.) Cd(susp.) Cr(susp.)

18

. Fig. 2.2.4.2. Metale -PM10 central

varia

iile valorilor medii i maxime n zona

2.2.5 Concentra

ii ale monoxidului de carbon

M sur torile de monoxid de carbon se efectueaz prin sta ia automat de monitorizare a calit ii aerului . La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine att natural ct i antropic . Monoxidul de carbon se formeaz principal prin arderea incomplet a combustibililor n Surse naturale: incendierea p durilor, emisiile vulcanice si desc rc rile electrice. fosili. Surse antropice: se formeaz n principal prin arderea incomplet a combustibililor fosili. Alte surse antropice: producerea o elului i a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier feroviar. , aerian i Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos n special n perioada de calm atmosferic din timpul iernii si primaverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scazute), cand arderea combustibililor fosili atinge un maxim. Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o suprafa ntins , nepunnd n pericol s n tatea uman . Efecte asupra s n t ii popula iei Este un gaz toxic, n concentra ii mari fiind letal (la concentratii de aproximativ 100 mg/m3) reducerea capacitatii de transport a oxigenului n snge, cu consecin e asupra sistemului prin respirator i a sistemului cardiovascular. La concentra ii relativ sc zute: - afectez sistemul nervos central; - sl be te pulsul inimii, mic ornd astfel volumul de snge distribuit n - reduce acuitatea vizual i capacitatea fizic ; organism; - expunerea pe o perioad scurt poate cauza oboseala acut ; - poate cauza dificult i respiratorii i dureri n piept persoanelor cu boli - produce iritabilitate, migrene, respira ie rapid , lipsa de coordonare, grea , ame cardiovasculare; confuzie, eal , reduce capacitatea de concentrare. Segmentul de popula e cea mai afectat de expunerea la monoxid de carbon o reprezinta: copiii, vrstnicii, persoanele cu boli respiratorii i cardiovasculare, persoanele fum torii. anemice, Efecte asupra plantelor La concentra ii monitorizate n mod obisnuit n atmosfera nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului. n cursul anului 2008 m sur torile efectuate prin sta ia automata nu au nregistrat nici o dep ire, valoarea maxim zilnic a mediilor de 8 ore este de 10 mg/mc, cf Ord 592/2002 . Valoarea maxim a variat ntre 2,1 i 2,5 1,2 mg/mc n perioada de iarn , n luna noiembrie.
Channel: CO (mg/m3), period: 01 Jan 2008-31 Dec 2008 - Validate data
6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 55 5 55 5 7 5 5 7 5 7 7 5 5 7 5 7 9 7 5 7 5 9 7 5 9 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 9 7 5 7 5 9 7 9 5 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 9 7 5 7 5 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 9 7 5 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 9 7 5 9 7 5 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 9 7 9 7 9 7 7 9 7 9 9 79 9 9 9 99 55 5 55 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 7 5 9 5 9 7 5 9 7 9 5 7 5 9 7 9 7 5 9 7 5 7 5 9 7 9 7 9 7 9 9 7 9 7 9 7 99 99 9 9 5 5 55 55 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 5 7 5 9 7 9 7 5 9 7 5 7 5 9 7 9 5 7 5 9 7 5 9 9 7 5 9 7 5 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 9 7 5 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 9 7 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 7 5 9 7 5 9 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 9 7 5 7 5 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 9 7 5 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 5 9 7 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 7 5 9 7 5 9 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 9 7 5 9 7 5 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 9 7 5 7 5 9 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 9 7 5 7 5 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 5 9 7 5 9 7 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 9 5 7 5 9 7 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 5 7 5 9 7 9 5 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 99 9 99 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 13 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 13 15 11 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 15 13 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 13 11 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 15 13 11 11 13 15 11 13 15 11 13 15 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 13 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 15 11 13 13 11 15 11 15 13 15 13 11 15 15 13 13 15 15 13 13 13 15 15 13 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 11 11 11 11 11 11 11 11 13 11 13 11 13 11 13 11 11 13 11 13 11 13 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 13 11 13 15 13 11 15 11 11 13 15 13 11 15 11 15 13 13 11 15 11 15 13 15 13 11 15 11 15 13 11 13 13 15 15 13 13 15 15 13 13 15 15 13 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 11 11 11 11 11 11 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 11 13 15 13 11 15 11 15 13 13 11 15 11 15 13 13 11 15 11 15 13 11 13 13 15 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 13 15 11 11 15 13 11 13 15 13 11 15 15 11 13 15 13 11 15 13 11 15 13 11 15 11 13 13 15 13 11 15 11 15 13 11 13 15 11 15 13 15 13 11 11 15 13 11 13 15 15 11 15 13 11 13 15 13 11 15 11 13 15 11 15 13 11 13 15 13 11 15 11 11 13 15 13 11 15 15 11 13 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 15 13 11 13 13 15 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 13 15 13 15 11 15 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 15 11 13 13 11 15 11 15 13 13 11 15 11 15 13 13 11 15 11 15 13 11 13 13 15 11 15 13 11 13 15 11 11 15 13 11 13 15 15 11 13 11 13 15 13 11 15 15 11 13 15 13 11 15 11 13 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 15 13 11 13 11 15 11 15 13 13 15 11 15 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 13 15 13 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 15 13 11 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 15 13 11 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 13 11 13 15 13 11 15 11 13 15 13 11 15 11 15 13 11 13 11 15 11 15 13 15 13 11 15 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 13 15 13 11 15 13 11 13 15 11 15 13 11 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 3 3 2008 3 2008 3 2008 3 2008 2008 3 5 3 5 2008 3 2008 5 3 5 2008 3 2008 53 5 2008 7 3 2008 5 7 5 2008 7 3 3 2008 5 7 3 5 2008 7 3 2008 5 7 3 5 2008 7 2008 7 3 5 3 5 2008 7 5 2008 7 3 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 7 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 n nn n n 2008 n 2008 n 2008 n 2008 n 2008 n 2008 2008 n n 2008 2008 n 2008 n 3 n 2008 3 n 2008 n 3 2008 3 n 2008 3 n 2008 3 n 2008 3 2008 n 3 n 2008 3 n 2008 3 2008 n 3 n 2008 3 2008 n 2008 3 n 3 2008 3 n 2008 3 n 3 2008 n 2008 3 3 2008 3 2008 3 3 3 3 3 3 3 3 3 r r3 r r 2008 2008 r r r 2008 2008 r r 2008 2008 2008 r r 2008 2008 r r 3 2008 r 3 2008 r 3 2008 r 3 2008 r 2008 3 r 3 2008 r 5 3 r 5 2008 2008 r 3 r 5 3 5 2008 2008 r 3 2008 r 5 3 5 2008 7 5 2008 r 7 3 r 3 r 5 2008 7 3 5 2008 7 r 3 r 5 2008 7 3 5 2008 r 7 3 2008 7 r 5 3 5 2008 r 7 3 2008 5 7 3 r 2008 3 5 r 7 3 2008 r 5 7 r 5 2008 3 r 7 3 2008 5 7 r 5 2008 7 3 5 2008 r 3 2008 r 5 7 3 5 2008 7 r 7 3 2008 r 5 3 r 5 2008 7 3 2008 7 r 5 7 3 r 5 2008 3 7 5 2008 r 7 2008 r 3 r 5 7 3 5 2008 7 3 2008 r 5 3 r 2008 7 3 5 2008 r 7 2008 5 7 3 r 3 5 2008 r 7 3 2008 5 7 r 5 2008 7 3 5 r 3 2008 r 5 7 3 2008 7 5 r 3 2008 r 5 7 3 r 5 2008 7 3 2008 r 7 3 y 5 7 3 5 2008 7 5 2008 y 3 2008 y 7 3 y 5 2008 7 3 5 2008 7 y 5 3 y 5 2008 7 3 5 2008 7 2008 y 7 3 y 5 3 5 2008 7 3 2008 y 5 7 y 7 3 5 2008 7 3 2008 y 5 7 3 y 3 5 2008 y 7 3 2008 5 7 y 5 7 3 2008 y 3 2008 y 5 7 3 5 2008 7 5 y 3 2008 y 5 7 3 y 5 2008 7 2008 y 7 3 y 5 3 5 2008 7 5 2008 y 7 3 2008 y 7 3 y 5 2008 7 5 2008 7 3 y 3 y 5 2008 7 3 5 2008 7 2008 y 7 3 y 5 3 5 2008 y 7 3 2008 7 y n 5 3 5 2008 7 3 2008 n 5 7 3 n 2008 3 5 n 7 3 2008 5 7 n 5 3 2008 n 7 3 2008 n 5 7 3 n 5 2008 7 5 n 3 2008 5 7 3 n 5 2008 7 2008 n 7 3 2008 n 5 3 5 2008 7 3 5 n 7 2008 n 7 3 5 2008 7 5 2008 n 7 3 n 3 n 5 2008 7 3 5 2008 7 n 5 7 3 n 2008 3 5 2008 n 7 3 2008 n 7 3 n 3 2008 7 2008 n 7 3 n 2008 7 3 2008 n 3 2008 7 n 3 2008 n 3 2008 n 2008 3 n 3 2008 n 3 2008 2008 3 3 2008 3 2008 3 3 3 3 32008 3 3 32008 3 3 g g g g 2008 g 2008 g 2008 g 2008 g 2008 g 2008 g 2008 g 2008 g g 2008 2008 g 3 g 3 2008 2008 g 3 2008 g 3 g 2008 3 2008 g 3 g 2008 3 2008 2008 g 3 g 3 2008 g 3 2008 g 3 2008 g 3 2008 g 3 g 2008 3 g 3 2008 g 2008 3 2008 g 3 2008 p 3 2008 p 3 2008 p 3 2008 2008 p 3 p 3 p 2008 3 2008 p 3 p 2008 3 2008 3 2008 p 3 p 3 2008 2008 p 3 p 3 2008 p 3 2008 p 3 2008 p 3 2008 p 2008 3 p 3 2008 p 3 2008 2008 p 3 p 3 2008 2008 p 3 p 3 2008 2008 p 3 p 3 p 2008 3 2008 p 3 p 2008 3 2008 p 3 2008 t 3 2008 t 3 2008 t t 2008 3 t 3 2008 t 2008 3 2008 t 3 2008 t 2008 3 t 3 2008 t 3 2008 t 3 2008 t 3 t 2008 3 2008 t 3 t 2008 3 2008 t 3 2008 t 3 t 3 2008 2008 t 3 t 2008 3 2008 t 2008 3 t 3 2008 t 3 2008 t 2008 3 t 3 2008 t 3 t 2008 t 3 2008 3 t 2008 3 2008 t 3 2008 t 3 2008 v 3 2008 v 3 v 2008 3 2008 v 3 v 2008 3 2008 2008 v 3 v 3 2008 3 2008 v 3 v 3 2008 2008 v 3 v 3 2008 v 3 2008 v 3 2008 v 3 2008 v 3 2008 v 3 2008 v 3 v 2008 2008 v 3 v 3 2008 2008 v 3 2008 v 3 v 2008 2008 3 v 3 v 2008 3 2008 2008 v 3 v 3 2008 v 3 2008 v c 3 2008 3 2008 c 3 c 2008 3 c 3 2008 c 3 2008 c 3 2008 c 3 2008 c 3 2008 c 3 2008 2008 c 3 c 3 c 2008 3 2008 c c 3 2008 2008 c 3 2008 c 3 c 2008 3 2008 c 3 c 2008 3 2008 c 3 2008 c 3 2008 c 3 2008 c 2008 3 c 3 2008 3 c 2008 3 c 3 2008 c 2008 3 c 3 2008 c 3 2008 2008 c 3 3 2008 3 2008 3 2008 33 33 3 33 33 b b b b b 2008 2008 b b 2008 2008 b 2008 b 2008 b 2008 b b 2008 2008 b 3 b 2008 3 2008 b 2008 3 b 3 b 2008 3 2008 b 3 b 2008 3 2008 2008 b 3 b 3 2008 2008 b 3 b 3 b 2008 3 2008 b 3 b 2008 3 2008 2008 b 3 3 2008 3 2008 2008 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 19 21 17 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 21 19 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 19 17 21 19 17 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 19 21 17 21 19 17 17 21 19 17 19 21 17 19 21 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 19 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 21 17 19 19 17 21 17 21 19 21 19 17 21 21 19 19 21 21 19 19 19 21 21 19 19 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 17 17 17 17 17 17 17 17 19 17 19 17 19 17 19 17 17 19 17 19 17 19 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 19 17 19 21 19 17 21 17 17 19 21 19 17 21 17 21 19 19 17 21 17 21 19 21 19 17 21 17 21 19 17 19 19 21 21 19 19 21 21 19 19 21 21 19 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 17 17 17 17 17 17 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 17 19 21 19 17 21 17 21 19 19 17 21 17 21 19 19 17 21 17 21 19 17 19 19 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 17 17 21 19 17 19 21 19 17 21 21 17 19 21 19 17 21 19 17 21 19 17 21 17 19 19 21 19 17 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 21 19 17 17 21 19 17 19 21 21 17 21 19 17 19 21 19 17 21 17 19 21 17 21 19 17 19 21 19 17 21 17 17 19 21 19 17 21 21 17 19 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 21 19 17 19 19 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 19 21 17 21 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 21 17 19 19 17 21 17 21 19 19 17 21 17 21 19 19 17 21 17 21 19 17 19 19 21 17 21 19 17 19 21 17 17 21 19 17 19 21 21 17 19 17 19 21 19 17 21 21 17 19 21 19 17 21 17 19 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 21 19 17 19 17 21 17 21 19 19 21 17 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 19 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 21 19 17 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 21 19 17 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 19 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 21 19 17 19 17 21 17 21 19 21 19 17 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 19 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 19 21 19 21 19 21 21 19 21 19 21 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 9 9 99 99 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 11 9 13 9 13 11 9 11 13 9 13 11 9 11 13 9 13 11 9 11 13 11 13 9 15 9 15 11 13 9 11 15 13 9 15 11 13 9 11 15 13 9 15 11 13 9 11 15 13 9 15 13 11 9 11 15 13 9 15 13 11 11 15 13 15 13 11 11 15 13 15 13 11 15 11 13 15 13 15 13 15 13 15 13 13 15 15 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 9 99 99 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 11 9 9 11 13 9 11 13 9 11 13 9 11 13 911 13 9 11 13 9 13 11 9 9 11 15 13 9 15 13 11 11 9 15 13 9 15 13 11 11 9 11 15 13 9 15 13 11 9 15 11 13 9 15 13 11 9 15 11 13 9 13 15 11 9 11 15 13 9 11 13 15 13 9 15 11 13 9 11 15 13 9 11 9 15 13 9 11 15 13 15 11 9 13 9 11 15 13 9 15 13 11 15 11 9 11 15 13 9 15 13 11 9 13 11 15 9 15 13 11 9 11 13 9 15 9 15 13 11 9 15 11 13 11 13 9 15 13 9 15 11 13 9 11 15 13 11 9 15 11 13 9 11 15 13 9 15 11 13 9 11 15 13 9 15 13 11 15 9 11 15 13 9 13 11 9 15 13 9 11 15 13 9 13 11 15 11 9 15 13 9 15 13 11 9 15 11 13 11 9 15 13 11 9 15 11 13 15 9 15 13 11 9 15 11 13 11 13 9 15 9 15 11 13 11 15 13 9 13 9 15 11 13 9 11 15 13 9 15 11 13 9 11 15 13 9 15 13 11 9 11 15 13 9 15 13 11 9 15 9 11 15 13 9 15 13 11 11 9 15 13 9 15 13 11 9 15 11 11 13 9 15 13 11 9 15 11 13 9 15 13 11 9 11 15 13 9 11 13 15 9 15 11 13 11 13 15 13 15 11 13 11 15 13 11 15 13 11 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 13 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 01 02 03 04 05 06 Jul 07 Jul 08 Jul 09 Jul 10 Jul 11 Jul 12 13 Jul Jul 14 15 Jul 16 Jul Jul 17 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 22 Jul 23 Jul 24 25 Jul 26 Jul Jul 27 28 Jul 29 Jul Jul 30 Jul 31 Jul Jul Jul Jul Jul Jul 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 01 02 03 04 05 06 07 Ja Ja 08 09 Ja 10 Ja Ja 11 Ja 12 Ja 13 Ja 14 Ja 15 Ja 16 17 Ja Ja 18 19 Ja 20 Ja Ja 21 22 Ja 23 Ja 24 Ja 25 Ja 26 Ja 27 Ja 28 Ja 29 30 Ja Ja 31 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 01 02 03 04 05 06 Ap 07 Ap 08 09 Ap 10 Ap Ap 11 12 Ap 13 Ap 14 Ap 15 Ap 16 Ap 17 Ap 18 Ap 19 Ap 20 Ap 21 22 Ap 23 Ap Ap 24 25 Ap 26 Ap Ap 27 Ap 28 Ap 29 Ap 30 Ap Ap Ap Ap Ap Ap 01 02 03 04 05 06 Ju 07 Ju 08 Ju 09 Ju 10 11 Ju 12 Ju Ju 13 14 Ju Ju 15 Ju 16 Ju 17 Ju 18 Ju 19 Ju 20 21 Ju 22 Ju Ju 23 24 Ju 25 Ju Ju 26 Ju 27 Ju 28 Ju 29 Ju 30 Ju Ju Ju Ju Ju Ju 01 02 03 04 05 06 Fe 07 Fe 08 Fe 09 Fe 10 Fe 11 12 Fe 13 Fe 14 Fe 15 Fe Fe 16 Fe 17 Fe 18 Fe 19 Fe 20 Fe 21 Fe 22 Fe 23 Fe 24 25 Fe 26 Fe 27 Fe 28 Fe Fe 29 Fe 01 Fe 02 Fe 03 Fe 04 Fe 05 06 Fe 07 Ma Ma 08 09 Ma 10 Ma 11 Ma 12 Ma 13 Ma 14 Ma 15 Ma 16 Ma 17 18 Ma 19 Ma 20 Ma Ma 21 22 Ma 23 Ma 24 Ma 25 Ma 26 Ma 27 Ma 28 Ma 29 30 Ma 31 Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma 01 02 03 04 05 06 Ma 07 08 Ma 09 Ma Ma 10 Ma 11 Ma 12 Ma 13 Ma 14 Ma 15 Ma 16 17 Ma 18 Ma 19 Ma Ma 20 21 Ma 22 Ma 23 Ma 24 Ma 25 Ma 26 Ma 27 Ma 28 29 Ma 30 Ma Ma 31 Ma Ma Ma Ma Ma 01 02 03 04 05 06 Au 07 08 Au Au 09 10 Au 11 Au Au 12 13 Au 14 Au 15 Au 16 Au 17 Au 18 Au 19 Au 20 21 Au Au 22 23 Au 24 Au Au 25 Au 26 Au 27 Au 28 Au 29 Au 30 Au 31 Au 01 Au 02 03 Au Au 04 05 Au 06 Au Se 07 Se 08 Se 09 Se 10 Se 11 Se 12 Se 13 14 Se Se 15 16 Se 17 Se 18 Se 19 Se 20 Se 21 Se 22 Se 23 Se 24 Se 25 26 Se 27 Se Se 28 29 Se 30 Se 01 Se 02 Se 03 Se 04 Se 05 Se 06 Oc 07 Oc 08 09 Oc 10 Oc Oc 11 12 Oc 13 Oc Oc 14 Oc 15 Oc 16 Oc 17 Oc 18 Oc 19 20 Oc 21 Oc 22 Oc 23 Oc Oc 24 Oc 25 Oc 26 Oc 27 Oc 28 Oc 29 30 Oc 31 Oc Oc 01 02 Oc 03 Oc 04 Oc 05 Oc 06 No 07 No 08 No 09 No 10 No 11 12 No 13 No No 14 15 No 16 No No 17 No 18 No 19 No 20 No 21 No 22 No 23 24 No 25 No 26 No No 27 28 No 29 No 30 No 01 No 02 No 03 No 04 No 05 06 No 07 De 08 De 09 De De 10 11 De 12 De 13 De 14 De 15 De 16 De 17 De 18 19 De 20 De 21 De 22 De De 23 De 24 De 25 De 26 De 27 De 28 De 29 30 De De 31 De De De De De 17 17 17 17 17 17 17 19 19 17 17 19 19 17 17 19 19 17 17 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 17 21 19 17 19 21 19 17 21 23 17 23 19 21 19 17 23 21 17 23 19 21 19 17 23 21 17 23 19 21 19 17 23 21 17 23 21 19 19 23 21 23 21 19 19 23 21 23 21 19 19 23 21 23 21 19 23 19 21 23 21 23 21 23 21 23 21 21 23 23 21 23 21 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 17 17 19 21 19 17 21 17 19 21 19 17 21 17 17 19 21 19 17 21 17 21 19 19 17 23 21 17 23 21 19 19 17 23 21 17 23 21 19 17 19 19 23 21 17 23 21 19 17 23 19 21 17 23 21 19 17 23 19 21 17 21 23 19 17 23 19 21 19 17 21 17 23 21 17 23 19 21 19 17 23 21 19 17 23 21 19 17 23 21 17 23 19 21 19 17 23 21 17 23 21 19 17 23 19 19 23 21 17 23 21 19 17 21 19 17 23 17 23 21 19 17 19 21 23 17 23 21 19 17 23 19 21 19 17 21 23 21 17 23 19 21 19 17 23 21 19 17 23 19 21 19 17 23 21 17 23 19 21 19 17 23 21 17 23 21 19 17 23 19 17 23 21 17 21 19 23 21 19 17 23 21 17 23 21 19 17 19 23 21 17 23 21 19 17 23 19 21 19 17 23 21 19 17 23 19 21 23 17 23 21 19 17 23 19 21 19 21 17 23 17 23 19 21 19 17 23 21 21 17 23 19 21 19 17 23 21 17 23 19 21 19 17 23 21 17 23 21 17 19 19 17 23 21 17 23 21 19 23 19 17 23 21 17 23 21 19 17 19 23 21 17 23 21 19 17 23 19 19 21 17 23 21 19 17 23 19 21 17 23 21 19 17 23 19 21 19 21 23 23 19 21 19 21 23 21 23 19 21 19 23 21 19 23 21 19 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 21 23 21 21 23 23 21 23 23 23 23 23 23 23 17

SM-1 -

19

2.2.6. Concentra

ii ale benzenului

M sur torile de benzen i al i compu i organici (BTX) se efectueaz prin sta ia de monitorizare ii aerului . Benzenul este un compus aromatic foarte usor, volatil automat a calit solubil in apa. 90% din cantitatea de benzen in aerul ambiental provine din traficul rutier. i Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea i distribu ia acestuia. Efecte asupra s n t ii Substan a cancerigen , ncadrat n clasa A1 de toxicitate, cunoscut drept cancerigen om. Produce efecte d un toare asupra sistemului nervos central. n cursul anului 2008 pentru m sur torile efectuate prin sta ia automat nu au nregistrat nici o dep ire, valoarea anual de 5 g/mc, cf Ord 592/2002 . La Satu Mare s-a ob inut valoarea medie anual de 3,785 medie g/mc.
Channel: Benzene (ug/m3), period: 01 Jan 2008-31 Dec 2008 Validate data
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 r rr 2008 2008 rr 2008 r 2008 r 2008 r 2008 r 2008 r 2008 r 2008 r 2008 r 2008 2008 rr 2008 r 2008 2008 200802 Apr 200804 yyy 2008 y 2008 y 2008 2008 y Apr y 2008 y 2008 y 2008 y 2008 y 200806 2008 y 2008 y 2008 y 2008 y 2008 2008 200801 Jun 200803 Jun 200805 gg Jun g 2008 g 2008 g 2008 g 2008 200807 g 2008 2008 g g 2008 g 2008 g 2008 g 2008 g 2008 g Jun 2008 g 2008 2008 2008 vvv 2008 v 2008 v 2008 v 2008 v 2008 v 2008 v 2008 v 2008 2008 vv 2008 v 2008 v 2008 v 2008 c 2008 c 2008 c 2008 c 2008 c 2008 2008 cc 2008 c 2008 c 2008 c 2008 c 2008 c 2008 2008 cc 2008 c 2008 2008 2008 p p p 2008 p 2008 p 2008 p 2008 p 2008 2008 pp 2008 p 2008 p 2008 p 2008 p 2008 p 2008 p 2008 2008 200801 Oct 200803 Oct 200805 Apr 200808 Apr 200810 Apr200809 Jun 200811 Jun 200813 Jun 200815 Jun Oct 200807 Oct 200809 Oct 01 03 05 07 Jan 09 Jan 11 Jan 13 Jan 15 Jan 17 Jan 19 Jan 21 Jan 23 Jan 25 Jan 27 Jan 29 Jan 31 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Feb 10 Feb 12 Feb 14 Feb 16 Feb 18 Feb 20 Feb 22 Feb 24 Feb 26 Feb 28 Feb 01 Feb 03 Feb 05 Feb 07 Ma 09 Ma 11 Ma 13 Ma 15 Ma 17 Ma 19 Ma 21 Ma 23 Ma 25 Ma 27 Ma 29 Ma 31 Ma Ma Ma Ma 02 04 06 08 Au 10 Au 12 Au 14 Au 16 Au 18 Au 20 Au 22 Au 24 Au 26 Au 28 Au 30 Au Au Au Au 02 04 06 08 Ma 10 Ma 12 Ma 14 Ma 16 Ma 18 Ma 20 Ma 22 Ma 24 Ma 26 Ma 28 Ma 30 Ma Ma Ma Ma 01 03 05 07 Se 09 Se 11 Se 13 Se 15 Se 17 Se 19 Se 21 Se 23 Se 25 Se 27 Se 29 Se Se Se Se 02 04 06 08 No 10 No 12 No 14 No 16 No 18 No 20 No 22 No 24 No 26 No 28 No 30 No 02 No 04 No 06 No 08 De 10 De 12 De 14 De 16 De 18 De 20 De 22 De 24 De 26 De 28 De 30 De De De De 200812 Apr 200814 Apr 200816 200817 Jun 200819 Jun 200821 Jun 200823 Jun 200811 Oct 200813 Oct 200815 Apr 200818 Apr 200820 Apr200825 Jun 200827 Jun 200829 Jun 200801 Jul Oct 200817 Oct 200819 Oct 200822 Apr 200824 Apr 200826 200803 Jul 200805 Jul 200807 Jul 200809 Jul 200821 Oct 200823 Oct 200825 Apr 200828 Apr 200830 Apr 2008 200811 Jul 200813 Jul 200815 Jul 200817 Jul Oct 200827 Oct 200829 Oct 200819 Jul 200821 Jul 200823 Jul 200825 Jul 200831 Oct 2008 200827 Jul 200829 Jul 200831 Jul 2008

SM-1 -

Figura 2.7.5.1 2.2.7. Concentra ii ale amoniacului

APM Satu Mare efectueaz determin ri ale concentra iei amoniacului de lung durat , adic ore cu un prelevator amplasat la coala General nr. 13, situat la distan a de cca 200 m 24 de de depozitare a de eurilor i un prelevator n zona central la sediul agen iei. fa rampa 2008 s-au efectuat 583 de m sur tori, dep iri nu s-au ob inut la nici un punct de prelevare, n anul fa de anul 2007, cnd n zona central nu s-au ob inut dep iri iar n zona gropii de gunoi 199 prelev ri s-au nregistrat 13 dep iri. din
120 100 80 60 40 20 0 MediaMaxima NH3 - central 2005NH3 central Media NH3 central Maxima 2005 Limita 2005 2006 2007
100 150 NH3 - Groapa de gunoi Satu Mare Maxima 2005 de gunoi Satu Mare Media 250

200

2005 Limita 2005 2006 2007 2008

2008NH3 - Groapa
50

0 MediaMaxima NH3 - Groapa de gunoi Satu Mare

Fig. 2.2.7.1 Varia

iile valorilor medii i maxime n zona central i a gropii de gunoi

20

2008Frecven

1730.00 % a dep irilor NO2 - Groapa de Gunoi

2007

1991.01 % Nr. total de m sur tori% depasirilor

2006

1982.02 %

2005

1920.00 %

150160170180190200210

Fig. 2.2.7.2 Varia analize

iile dep irilor n compara

ie cu num rul

de

2.2.8. Ozonul Ac iunea ozonului troposferic este d un toare asupra s n t ii umane i vegeta iei i formeaz la nivelul solului datorit reac iei dintre oxizii de azot i compu ii organici se prezen razelor solare. n cursul anul 2008 s-au nregistrat 207 dep iri fa de 292 din volatilian 2007. anul
300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 MediaMaxima O3 - central 2005 O3 - central Media Limita 2005 O3 - central Maxima

Limita 2005 2006 2007 2008

Fig. 2.2.8.1 Varia

iile valorilor medii i maxime n zona central

Frecven a dep irilor O3 - Central 2008 2007 2006 2005 2430244024502460247024802490 2461 245111.91 % 247017.94 % 24815.48 %

Nr. total de m sur tori % depasirilor

Fig. 2.2.8.2 Varia

ia num rului de dep iri n raport cu num rul de determin ri

21

M sur tori de ozon sunt efectuate i prin sta ia automat . Este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros nec cios. Se concentreaz n stratosfer i asigur protec ia mpotriva radia iei UV d un toare vietii. Ozonul prezent la nivelul solului se comport ca o component a"smogului fotochimic". Se formeaz prin intermediul unei reac ii care implic n particular de azot i compu ii organici volatili. oxizi Efecte asupra sanat ii Concentra ia de ozon la nivelul solului provoac iritarea traiectului respirator i iritarea Concentra ii mari de ozon pot provoca reducerea func iei respiratorii. ochilor. Efecte asupra mediului Este responsabil de daune produse vegetatiei prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane. Metode de masurare din sta ia automat este o metoda fotometric n UV. n urma analizelor efectuate nu s-au ob inut dep iri ale limitelor stabilite prin Ordinul valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore de 120 g/mc, valori peste 100 g/mc s-au ob inut 592, n perioada iulie-august.

Channel: O3 (ug/m3), period: 01 Jan 2008-31 Dec 2008 - Validate data


120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
8 8 88 3 8 3 8 3 8 3 8 8 3 3 8 8 3 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 5 8 3 8 8 5 3 7 5 3 7 5 8 8 7 3 5 3 8 7 5 3 8 7 5 7 3 8 5 3 8 8 7 5 3 9 7 5 3 9 7 8 8 9 5 3 7 5 3 9 7 5 3 8 8 9 7 9 5 3 8 7 5 3 8 9 7 5 9 7 5 3 8 9 3 8 7 5 3 9 7 5 3 8 9 7 5 8 8 9 7 5 3 9 7 5 3 8 8 9 7 9 7 5 3 8 5 3 3 8 9 7 5 9 7 5 8 9 7 3 8 3 9 7 5 3 8 9 7 5 8 3 8 9 9 7 5 3 7 5 3 8 5 8 9 7 9 7 3 8 9 5 3 5 3 8 9 7 5 8 9 7 3 8 5 3 9 7 5 3 8 9 7 5 8 7 3 8 9 9 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 7 5 7 3 5 3 7 5 3 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 3 8 3 8 3 8 3 3 8 3 8 8 3 5 3 8 5 8 3 8 5 3 8 5 3 5 8 5 3 8 3 8 5 3 7 5 3 8 7 8 5 3 7 5 3 8 7 5 3 8 7 8 7 5 3 8 5 3 7 5 8 7 5 3 8 3 8 7 5 3 7 5 3 8 7 5 8 3 7 5 3 8 7 5 3 7 7 5 3 5 3 7 5 7 5 3 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 3 8 3 3 8 8 3 8 3 3 8 8 3 8 5 3 5 3 8 5 8 3 8 5 3 5 3 8 5 8 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 58 7 5 3 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 9 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 9 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 9 5 3 7 5 8 7 5 8 7 3 8 5 3 8 7 5 3 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 8 7 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 3 8 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 9 5 3 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 8 7 5 3 7 5 8 7 3 8 5 3 9 7 5 3 8 7 5 3 8 7 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 5 3 8 7 5 3 7 5 8 7 5 3 8 3 7 5 3 8 7 5 3 8 7 8 5 3 7 5 3 8 7 5 8 7 3 8 7 5 3 8 5 3 7 5 8 7 5 3 8 3 8 7 5 3 7 5 3 8 7 8 5 3 8 7 5 3 7 5 8 7 8 7 5 3 8 5 3 8 7 5 3 7 5 8 3 8 7 5 3 7 5 3 8 7 8 8 7 5 3 8 7 5 3 7 5 8 7 3 8 5 3 8 7 5 3 7 5 3 8 8 38 7 5 3 7 5 3 8 7 8 5 3 8 7 5 3 7 5 8 7 5 3 8 9 3 5 8 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 7 5 9 5 7 7 5 7 5 7 5 7 5 7 7 9 7 7 7 7 9 08 08 08 08 08 08 08 3 08 3 08 3 3 08 3 08 08 3 08 08 5 3 08 5 3 08 5 5 3 08 5 3 08 3 5 3 08 08 08 3 7 5 3 08 7 5 08 7 7 5 3 08 7 5 3 08 5 7 5 3 08 3 08 3 08 5 7 5 3 7 08 3 08 7 5 3 08 9 7 5 7 9 7 5 3 5 3 5 3 7 7 5 3 5 3 7 5 3 7 7 5 7 5 7 5 9 7 5 7 5 7 5 7 7 7 7 7 9 7 08 08 08 08 08 08 08 3 08 3 08 3 08 3 08 3 08 3 08 3 08 5 3 08 5 3 5 08 3 08 5 3 08 5 3 5 08 3 08 5 3 08 7 5 3 7 5 08 7 3 08 5 3 08 7 5 3 7 5 08 7 3 08 5 3 08 7 5 3 7 5 08 7 3 08 5 3 08 7 5 3 7 5 08 7 3 5 3 7 5 3 7 5 7 3 5 3 7 5 3 7 5 7 3 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 08 08 08 08 08 08 08 3 08 3 08 08 3 08 3 08 3 08 3 08 5 3 5 08 3 08 08 5 3 5 3 08 08 5 3 08 5 3 08 7 5 7 3 08 5 3 08 08 7 5 7 5 3 08 3 08 7 5 3 7 5 3 08 7 08 9 5 3 08 7 5 3 08 08 7 7 5 3 08 5 3 08 7 5 7 5 3 08 3 08 7 5 3 08 93 7 5 3 08 08 7 5 3 08 7 5 08 7 7 5 3 08 5 08 3 7 5 9 7 5 08 08 3 5 3 08 7 5 3 08 7 08 7 5 3 08 7 08 5 7 9 7 3 08 08 5 7 5 3 7 5 08 08 3 08 7 5 3 08 7 08 9 5 3 08 08 7 9 7 5 9 7 3 08 08 5 3 08 9 7 5 08 9 3 08 7 5 3 08 9 9 7 08 9 5 3 08 08 7 5 3 9 7 3 08 08 5 3 08 9 7 5 3 08 9 3 08 7 5 3 08 9 7 5 3 08 9 5 3 08 08 7 5 3 9 3 7 5 08 08 5 3 08 9 7 5 3 08 9 7 5 3 08 7 5 3 08 9 7 5 3 08 5 3 9 7 08 08 7 5 3 9 7 3 5 08 08 7 5 3 08 9 7 5 08 3 7 5 3 08 7 5 3 08 9 7 5 08 9 5 3 73 9 7 5 9 7 5 7 5 3 9 7 5 3 7 75 5 7 9 7 9 7 5 9 7 57 97 99 9 7 9 79999 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 15 13 11 15 13 11 15 13 11 11 15 13 15 13 11 15 13 11 11 15 13 15 13 11 15 13 11 15 13 11 15 13 11 15 13 11 13 11 15 15 13 9 15 13 9 13 15 9 15 13 9 15 13 9 15 13 9 15 13 9 15 13 11 9 15 13 11 9 15 11 9 15 11 9 15 11 9 15 11 9 15 11 9 11 15 9 15 11 9 15 13 11 9 15 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 9 9 9 9 9 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 11 9 9 11 9 11 9 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 9 13 11 9 13 11 9 11 13 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 13 13 11 13 11 13 13 11 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 9 9 9 9 9 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 11 11 9 11 9 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 13 11 13 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 15 9 13 11 9 13 11 9 13 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 15 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 11 9 13 11 9 15 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 15 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 11 9 13 11 9 15 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 11 9 13 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 11 13 13 11 9 13 11 9 11 13 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 13 11 9 13 11 9 15 13 11 9 13 11 11 9 13 9 13 11 13 11 9 11 13 9 13 11 9 15 13 11 9 13 11 13 11 13 13 11 13 11 13 11 13 11 15 13 13 13 13 13 15 13 13 13 9 9 9 9 11 9 11 11 9 11 9 11 11 9 9 9 11 9 13 9 11 9 13 11 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 9 9 11 13 11 9 9 15 13 11 9 15 13 11 13 11 9 13 11 9 11 9 13 13 11 9 11 9 13 13 11 9 13 11 15 13 11 11 13 13 11 13 11 13 11 13 13 13 15 13 13 13 13 13 9 9 911 9 9 911 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 9 11 9 9 9 9 11 9 11 9 11 11 9 13 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 13 11 13 11 11 9 13 9 13 11 9 15 13 11 9 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 13 11 9 13 11 13 11 9 15 9 13 11 9 13 11 9 11 13 13 11 13 11 13 11 9 15 13 11 13 11 9 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 9 15 13 11 11 13 9 13 11 13 9 13 11 13 9 13 11 15 13 11 15 13 11 9 15 13 11 13 11 9 15 13 11 11 9 15 13 11 15 9 15 13 11 15 13 11 13 11 9 15 13 11 13 11 9 15 13 11 13 11 9 15 13 9 9 15 13 11 15 13 11 11 13 11 15 13 11 13 11 9 11 15 13 11 13 11 9 15 9 9 15 13 9 15 13 11 13 11 13 11 15 13 11 13 11 9 13 11 15 13 11 13 11 9 11 11 15 11 15 13 11 13 11 15 13 9 15 13 11 13 11 9 13 11 15 13 13 9 13 11 13 11 13 11 15 13 13 11 15 15 13 13 11 13 15 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 15 r r r r r 200 r 200 200 r 200 r r 200 200 r r 200 r 200 r 200 r 200 r 200 200 r 200 r r 200 200 r r 200 r 200 r 200 r 200 r 200 r 200 200 r r 200 200 r 200 r r 200 200 200 200 200 l l l l l 200 l 200 l 200 l 200 200 l l 200 l 200 200 l l 200 l 200 200 l l 200 l 200 200 l l 200 l 200 200 l l 200 l 200 200 l l 200 l 200 200 l l 200 l 200 200 l l 200 200 200 200 b b b b b 200 200 b 200 b b 200 200 b b 200 b 200 b 200 b 200 b 200 b 200 200 b b 200 200 b 200 b b 200 b 200 b 200 b 200 b 200 200 b b 200 200 b 200 b b 200 200 200 200 200 n n n n 200 n n 200 n 200 n 200 n 200 n 200 200 n n 200 n 200 200 n n 200 n 200 200 n n 200 n 200 200 n n 200 n 200 200 n n 200 n 200 200 n n 200 n 200 200 n n 200 200 200 200 200 g g g g g 200 g 200 200 g g 200 g 200 200 g g 200 g 200 200 g g 200 g 200 200 g g 200 g 200 200 g g 200 g 200 200 g g 200 g 200 200 g g 200 g 200 200 g g 200 g 200 200 g p 200 p 200 p 200 p 200 p 200 p 200 200 p p 200 p 200 200 p p 200 p 200 200 p p 200 p 200 200 p p 200 p 200 p 200 p 200 p 200 200 p 200 p p 200 200 p p 200 p 200 p 200 p 200 p 200 200 200 200 200 nn n nn 200 n 200 n 200 200 n n 200 n 200 n 200 n 200 n 200 200 n 200 n n 200 n 200 n 200 n 200 n 200 200 n n 200 200 n 200 n n 200 n 200 n 200 n 200 n 200 200 n n 200 200 200 200 200 ar ar ar ar ar ar ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 20 ar ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 ar 20 20 20 20 20 20 20 ct ct ct ct ct ct ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 20 ct ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 ct 20 20 20 20 20 20 20 ay ay ay ay ay ay ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 ay 20 20 20 20 20 20 20 15 ov ov ov ov ov ov ov ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 20 ov ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 20 ov ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ov 20 ec 20 ec 20 20 ec ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 20 ec ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 ec 20 20 20 20 20 20 20 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 21 19 17 21 19 17 21 19 17 17 21 19 21 19 17 21 19 17 17 21 19 21 19 17 21 19 17 21 19 17 21 19 17 21 19 17 19 17 21 21 19 15 21 19 15 19 21 15 21 19 15 21 19 15 21 19 15 21 19 15 21 19 15 21 19 15 21 17 15 21 17 15 21 17 15 21 17 15 21 17 15 21 17 15 21 17 15 21 17 15 21 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 15 17 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 17 15 19 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 17 15 17 15 17 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 19 17 15 19 17 19 17 15 19 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 19 17 15 19 15 19 17 15 21 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 15 19 17 15 21 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 21 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 17 19 17 19 17 15 19 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 19 15 19 17 15 21 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 21 17 15 19 17 15 19 17 15 15 19 17 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 17 15 19 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 17 19 17 19 17 15 19 17 15 15 19 17 19 17 15 19 17 15 19 17 15 17 19 17 19 17 15 19 15 19 19 17 15 19 17 15 17 15 19 15 19 17 19 17 19 17 15 19 15 19 19 17 15 21 17 15 19 17 15 17 19 15 19 17 17 15 19 19 15 19 17 15 21 17 15 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 17 21 17 19 17 19 17 19 19 19 19 21 19 19 19 19 15 15 15 15 17 15 17 15 15 17 15 17 15 17 15 17 15 19 15 17 15 19 17 17 15 17 15 19 17 15 19 17 15 15 19 17 19 17 15 15 21 17 19 17 15 21 19 17 19 17 15 19 17 15 15 19 17 19 17 15 17 15 19 19 17 15 17 19 19 17 21 19 19 17 19 17 17 19 19 17 19 17 19 17 19 19 21 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 15 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 17 15 15 15 15 15 15 17 17 15 19 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 17 15 19 15 19 17 15 21 17 15 19 17 15 19 17 15 17 19 17 19 17 15 19 15 19 17 15 21 17 15 19 17 15 19 17 15 17 19 17 19 17 19 17 19 19 17 15 21 17 15 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 15 21 19 17 19 17 15 19 17 17 15 19 17 19 19 15 19 17 21 19 17 21 17 15 21 19 17 19 17 15 21 19 17 19 17 15 21 19 17 21 17 15 21 19 17 21 19 17 19 17 15 21 19 17 15 19 17 21 19 17 19 17 15 21 19 15 19 17 15 21 19 17 21 19 17 19 17 21 19 17 17 15 19 21 19 17 19 17 15 21 17 15 19 17 15 21 19 15 21 19 17 19 17 21 19 17 19 17 15 21 19 17 19 17 15 19 17 19 17 21 17 21 19 17 21 19 15 21 19 17 19 17 15 17 21 19 19 17 15 19 17 19 17 19 21 19 21 17 21 19 19 17 19 21 19 17 21 19 21 19 21 21 19 21 19 21 19 21 21 01 02 03 04 05 06 07 Ju 08 Ju 09 Ju 10 Ju 11 Ju 12 Ju 13 Ju Ju 14 15 Ju 16 Ju 17 Ju 18 Ju 19 Ju 20 Ju 21 Ju 22 Ju Ju 23 24 Ju 25 Ju 26 Ju 27 Ju 28 Ju 29 Ju 30 Ju 31 Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 21 23 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 23 21 23 21 23 21 23 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 21 23 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 23 21 23 21 21 23 23 21 23 21 23 21 23 23 23 21 21 23 21 23 21 23 21 21 23 23 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 21 21 23 21 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 01 02 03 04 05 06 Ja 07 08 Ja 09 Ja 10 Ja 11 Ja 12 Ja 13 Ja 14 Ja 15 Ja Ja 16 17 Ja 18 Ja 19 Ja 20 Ja 21 Ja 22 Ja 23 Ja 24 Ja 25 Ja 26 Ja 27 Ja 28 Ja 29 Ja 30 Ja 31 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 01 02 03 04 05 06 07 08 Ap Ap 09 10 Ap Ap 11 Ap Ap 12 13 Ap 14 Ap 15 Ap 16 Ap 17 Ap 18 Ap 19 Ap 20 Ap Ap 21 22 Ap 23 Ap 24 Ap 25 Ap 26 Ap 27 Ap 28 Ap 29 Ap Ap 30 Ap Ap Ap Ap Ap Ap 01 02 03 04 05 06 Ju 07 08 Ju 09 Ju 10 Ju 11 Ju 12 Ju 13 Ju 14 Ju 15 Ju Ju 16 17 Ju 18 Ju 19 Ju 20 Ju 21 Ju 22 Ju 23 Ju 24 Ju Ju 25 26 Ju 27 Ju 28 Ju 29 Ju 30 Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju 01 02 03 04 05 06 07 O 08 O 09 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O O 16 17 O 18 O 19 O 20 O 21 O 22 O 23 O 24 O O 25 26 O 27 O 28 O 29 O 30 O 31 O O O O O O O 01 02 03 04 05 06 07 Fe 08 Fe 09 Fe 10 Fe 11 Fe 12 Fe 13 Fe Fe 14 15 Fe 16 Fe 17 Fe 18 Fe 19 Fe 20 Fe 21 Fe 22 Fe Fe 23 24 Fe 25 Fe 26 Fe 27 Fe 28 Fe 29 Fe 01 Fe 02 Fe 03 Fe 04 Fe 05 Fe 06 Fe 07 M 08 M 09 M M 10 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M M 19 20 M 21 M 22 M 23 M 24 M 25 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30 M 31 M M M M M M M 01 02 03 04 05 06 07 Au 08 Au 09 Au 10 Au 11 Au 12 Au 13 Au 14 Au 15 Au 16 Au 17 Au 18 Au 19 Au 20 Au Au 21 22 Au 23 Au 24 Au 25 Au 26 Au 27 Au 28 Au 29 Au 30 Au 31 Au 01 Au 02 Au 03 Au 04 Au 05 Au 06 Au 07 Se 08 Se 09 Se 10 Se 11 Se 12 Se 13 Se 14 Se Se 15 16 Se 17 Se 18 Se 19 Se 20 Se 21 Se 22 Se 23 Se Se 24 25 Se 26 Se 27 Se 28 Se 29 Se 30 Se Se Se Se Se Se Se 01 02 03 04 05 06 07 N 08 N 09 N 10 N 11 N 12 N N 13 14 N 15 N 16 N 17 N 18 N 19 N 20 N 21 N N 22 23 N 24 N 25 N 26 N 27 N 28 N 29 N 30 N N 01 02 N 03 N 04 N 05 N 06 N 07 D 08 D 09 D D 10 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D D 19 20 D 21 D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D D D D D D D 01 02 03 04 05 06 07 M 08 M 09 M 10 M 11 M M 12 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M M 21 22 M 23 M 24 M 25 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30 M 31 M M M M M M M 21 21 21 21 23 21 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 21 23 21 23 23 21 23 21 23 21 23 21 21 23 23 21 21 23 23 21 23 23 21 23 21 21 23 23 21 23 21 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 23 21 21 21 21 21 21 23 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 23 21 21 23 21 23 21 23 21 23 21 23 23 23 23 23 21 23 21 23 23 23 23 23 21 23 23 21 23 23 21 23 21 23 23 23 21 23 23 21 23 23 21 23 23 21 23 23 23 21 23 21 23 23 23 21 21 23 21 23 23 23 23 23 21 23 23 21 23 21 23 21 21 23 23 23 23 21 23 23 21 23 23 23 23 21 23 23 21 23 23 21 23 23 23 23 23

SM-1 -

Figura 2.2.8.3 2.9. Evolu ia calit ii aerului

Majoritatea ora elor printre care i Satu Mare se confrunt cu un set comun de probleme, precum calitatea sc zut a aerului, emisii de gaze cu efect de ser , trafic intens i nivel crescut de zgomot ambiental, generarea de de euri i ape uzate. La baza acestor ambuteiaje, probleme se afl pe de o parte modific rile in stilul de via contemporan (cre terea dependen ei de ma inile proprietate personal , cre terea num rului de gospod rii cre terea volumului de resurse utilizate pe cap de locuitor), iar pe de alt parte modific rile individuale, demografice, de care trebuie s se in cont n dezvoltarea solu iilor. 22

Solu iile i m surile propuse trebuie s fie orientate spre viitor, s ncorporeze aspecte de prevenirea riscurilor, precum anticiparea schimb rilor climatice sau reducerea progresiv legate dependen ei de combustibilii fosili. a Problemele de mediu din ora e sunt deosebit de complexe, deoarece cauzele sunt interdependente. Ini iativele locale de rezolvare a unor probleme pot genera altele noi, n alt domeniu, i pot fi in contradic ie cu politicile la nivel na ional sau regional. De exemplu, de imbun t ire a calit ii aerului prin achizi ionarea de "autobuze curate" pot fi politicile cre tereade transportului privat, determinat de decizii legate de utilizarea terenurilor (de ex. subminate construirea de parc ri in zona central a ora ului). Problemele calit ii necorespunz toare a mediului sunt deseori legate de aspectele socioeconomice. Este recunoscut la scar larg c majoritatea autorit ilor publice locale de succes utilizeaz abordarea integrat pentru a administra mediul urban, prin adoptarea de strategii pe termen lung i de planuri de ac iune, in care sunt analizate in detaliu leg turile diferite politici i responsabilit i, inclusiv leg turile ntre diferite niveluri ntre Obliga iile impuse la nivel local, regional, na ional sau european (de ex. utilizarea terenului, administrative. zgomot ambiental, calitatea aerului) pot fi implementate mai eficient la nivel local atunci c nd sunt integrate ntr-un cadru local de management strategic. Autorit tile publice locale au un rol decisiv n mbun t tirea mediului urban. Diversitatea ce prive te, istoria, geografia, clima, condi iile administrative i legislative conduce la n ceea de solu ii dezvoltate la nivel local, n func ie de condi iile adoptarea Obiectivele: locale. - sc derea valorilor medii orare, zilnice, anuale ale poluan ilor, ceea ce se pot ob o reducerea emisiilor surselor industriale, ine prin : o reducerea emisilor de noxe prin nchiderea gropilor de de euri, o reducerea emisilor prin optimizarea traficului -reducerea concentra iilor de pulberi prin: o reducerea traficului din zonele cu densitate mare de popula ie, o creareea centurilor de ocolire pentru redirijarea tranzitului rutier, o modernizarea transportului n comun, o repararea str zilor - limitarea principalelor surse ale polu rii cu ozon i compu i organici volatili - conservarea i dezvoltarea zonelor verzi ale ora ului i a perdelelor de arbori de-a lungul c ilor rutiere. - stimularea adopt rii unor sisteme de nc lzire cu grad sc zut de emana ii de gaze i pulberi.
Jude Ora Sta ia Tipul Tip Num r determin ri Concentra ia sta ieipoluant zilnica (SO2, NOx, TSP, PM10, Pb, Cd, etc) SM1 FU NOx 8145 valori 19,5 ppm 6234 validate SO2 8425 valori 5482 validate CO 8238 valori 6105 validate O3 8666 valori 7038 validate Benzol 5575 valori 4489 validate PM10 6953 valori 3016 validate Pb 118 0,015 ppm 8,27 ppm 0,2 ppm 106,5 ppm 1,75 ppm 14,81 ppm UM Frecven a dep irii VL sau CMA (%)

Satu Mare

Satu Mare

Tabel 2.9.1 23

Capitolul 3. SCHIMB RI CLIMATICE 3.1. Cadru general. Schimb rile climatice reprezint schimb rile de clim care sunt atribuite direct sau indirect activit i omene ti, care altereaz compozi ia atmosferei la nivel global i care se adaug unei variabilit ii naturale a climatului observate n cursul unor perioade Schimb rile climatice reprezint una din provoc rile majore ale secolului nostru un domeniu comparabile. complex n care trebuie s ne mbun t im cunoa terea i n elegerea, pentru a lua m suri imediate i corecte n vederea abord rii eficiente a provoc rilor din acest domeniu, respectnd principiul precau iei. Obiectivul Conven iei Cadru a Na iunilor Unite pentru Schimb ri Climatice elaborat la Rio Janeiro n 1992 este realizarea stabiliz rii concentra iilor de gaze cu efect de ser n de la un nivel atmosfer care s previn interferen a antropic nociv cu sistemul climatic. Acest nivel trebui realizat ntr-un interval de timp suficient care s permit ecosistemelor s se adapteze va mod n natural la schimb rile climatice, astfel nct produc ia de alimente s nu fie amenin s permit at i continuarea dezvolt rii economice ntr-o manier durabil Rom .nia urmeaz s reduc emisiile de dioxid de carbon echivalent cu 8%, n prima perioad de angajament 2008 - 2012, fa de anul de referin 1989. Pentru perioada imediat urm toare, Consiliul European a stabilit dou obiective cheie: Reducerea cu cel pu in 20% a emisiilor de gaze cu efect de ser pn n anul 2020 fa de anul 1990 i cu 30% dac se ajunge la un acord interna ional; O pondere a energiilor regenerabile n consumul final de energie al UE de 20% pn n anul 2020, incluznd n aceasta i inta de 10% biocarburan i n totalul consumului de carburan utiliza i n transporturi. i 3.2. Emisii totale anuale de gaze cu efect de ser
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de CO2 (tone/an) Emisii anuale de CO2 /cap de locuitor (tone/an) 546049 562170 515774 419493 511100 637537 740207 794327 575481

1.485 1.529 1.403 1.141 1.390 1.734 2.013 2.160 1.565

Tabelul

3.2.1.

- Emisii totale anuale de CO2 echivalent perioada 2000-2008


Emisii anuale de CO2ech (Mg/an)

900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 562170,95

740207,48 637537,92

794326,97 575481,75

511100,81419493,92515774,48546049,17

Emisii anuale de CO2 ech (tone/an)

200020012002200320042005200620072008

Figura 3.2.1.

- Emisii totale anuale de CO2 echivalent perioada 2000-2008

24

3.3. Emisii anuale de dioxid de carbon n anul 2008 la nivelul jude ului Satu-Mare la elaborarea inventarului de emisii n baza factorilor Corinair s-a ob inut un total de 438474,6 tone CO2 emis, ceea ce reprezint o sc dere de 34% fa de anul 2007. Principalele activit i n urma c rora rezult cantit i nsemnate de dioxid ile referitoare la grupele 2, 3 i 7 respectiv emisii provenite emisii de decarbon, sunt activit instala iile de ardere neindustriale (22,0%), arderi n industria de prelucrare ( 15,4%) i din transportul rutier (61,6%).
Ponderea provenientei emisiilor de CO2 pe grupe SNAP (%)

0,91 %22,02 %

Instalatii de ardere neindustriale Arderi in industria de 15,40 % prelucrare Transport rutier Tratarea si depozitarea deseurilor

61,67 %

Figura 3.3.1.

Provenien

a emisiilor de CO2 anul 2008

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de CO2 (tone/an) Emisii anuale de CO2 /cap de locuitor (tone/an) 460222 476019 419424 351099 444746 405415 489029 665286 438474

1.252 1.295 1.141 0.955 1.210 1.103 1.330 1.809 1.193

Tabelul

3.3.1.

- Emisii totale anuale de CO2 perioada 2000-2008

Emisii anuale de CO2 (tone/an)


700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Emisii anuale de CO2 (tone/an) 476019,42460222, 55 419424,36 351099,73 489029,59 444746,97405415,22 438474,64 665286,61

200020012002200320042005200620072008

Figura 3.3.1.

- Emisii totale anuale de CO2 perioada 2000-2008

25

3.4. Emisii anuale de metan


Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de CH4 (tone/an) Emisii anuale de CH4 /cap de locuitor (tone/an) 3686.11 3715.84 4276.76 2965.70 2591.46 7294.17 8120.59 2780.61 2764.13

0.0100 0.0101 0.0116 0.0081 0.0070 0.0198 0.0221 0.0076 0.0075

Tabelul

3.4.1 - Emisii totale anuale de CH4 perioada 2000-2008

n urma calculelor pentru anul 2008 emisiile de metan au atins valoarea de 2780,612 tone/an nregistrnd o sc dere de 65 % fa de anul precedent. La totalul emisiilor de metan 70,4% reprezentat aportul emisiilor din re eaua de distribu iei a gazului metan, iar restul a se mpart pe emisii din instala ii de ardere industriale, activit i de tratare i depozitare procentelor de eurilor, arderi n industria de prelucrare, transportul rutier, agricultura i alte a surse.

Emisii anuale de CH4 (tone/an) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Emisii anuale de CH4 (Mg/an)


8120,60 7294,18

4276,773686,11371 5,85 2965,70 2591,46 2780,612764,14

200020012002200320042005200620072008

Figura 3.4.1 - Emisii totale anuale de CH4 perioada 2000-2008

3.5. Emisii anuale de protoxid de azot n anul 2008 conform calculelor s-a emis o cantitate de 254.7 tone de protoxid de azot cu 52% mai mult dect n anul 2007. Sursa acestor emisii a fost aproape n totalitate natura respectiv cantitate de 65% tone de protoxid de azot s-a emis din p durile de foioase i conifere, p uni o lacuri. Diferen ele care sunt ntre anii 2000-2004 i 2005-2008 se explic prin faptul c i surs (natura) s-a ad ugat la inventarul de emisii ncepnd cu anul 2005. aceast
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emisii anuale de N2O (tone/an) Emisii anuale de N2O /cap de locuitor (kg/an) 27.156 26.190 21.090 19.724 38.494 254.661 260.146 227.895 254.710

0.074 0.071 0.057 0.054 0.105 0.693 0.708 0.620 0.693

Tabelul

3.5.1.

- Emisii totale anuale de N2O perioada 2000-2008

26

Emisii anuale de N2O (Mg/an)


300 250 200 150 100 50 0 200020012002200320042005200620072008 38,4919,7221,0927,1626,19 Emisii anuale de N2O (tone/an) 227,90

254,71260,15254,66

Figura

3.5.1.

- Emisii totale anuale de N2O perioada 2000-2008

3.6 Ac iuni privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser 3.6.1 Participarea la utilizarea mecanismelor protocolului de la Kyoto Protocolul de la Kyoto prevede trei mecanisme flexibile pentru realizarea intelor propuse: Implementarea n comun (JI); Mecanisme de dezvoltare durabil (CDM); Comercializarea interna ional a emisiilor (IET). n jude ul Satu Mare deocamdat nu exist proiecte implementate prin care s se utilizeze mecanismele flexibile prev zute de Protocolul de la Kyoto. S-au anun at deja inten ii de investi ii mari n unit i de producere a biocombustibililor i bioetanol) mai ales n zona Carei n special datorit poten ialului agricol important. (biodiesel aceea i zon exist i un proiect de nfiin are a unui parc eolian pentru producerea energiei Tot n electrice. 3.6.2 Participarea Romniei la implementarea schemei europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser (EU ETS), nu este un mecanism flexibil prev zut de Protocolul de la Kyoto ci un instrument de reducere ntrun mod eficient din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de ser i se aplic numai pentru emisiile de CO2. Odat cu apari ia H.G. 780/2006 care transpune Directiva 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser , Romnia a aderat la bursa european a tranzac iilor cu certificate de emisii de CO2. Scopul final este acela constr de a nge operatorii s se retehnologizeze n scopul diminu rii emisiilor sau s adopte solu energetice nepoluante. ii n jude ul Satu Mare exist doi operatori sub inciden a Directivei 2003/87/CE, care de in autoriza ie pentru emisii de gaze cu efect de ser S.C. UNIO S.A. Satu Mare i S.C. Ardealul S.A. Carei. Operatorul fiec rei instala ii are obliga ia de a restitui, pn cel tarziu la fiec rui an, 30 aprilie a un num r de certificate de emisii de gaze cu efect de ser egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de ser provenite de la instala ia respectiv n anul calendaristic total anterior. Prima perioad de aplicare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser (EU ETS) este 2005 2007, iar a doua perioad este 2008 2012. Alocarea nivel na ional a num rului de certificate de gaze cu efect de ser se stabile te prin Planul la National de Alocare (N.A.P.) Acesta reprezint documentul prin care autoritatea competent stabile te num rul de certificate de emisii de gaze cu efect de ser pe care inten ioneaz aloce s lepentru fiecare perioad , precum i reparti ia acestor certificate la nivel de instala desf oar una sau mai multe dintre activit ile prev zute n anexa nr. 1 a H.G. iicare 27 780/2006.

Lund ca dat de ncepere pentru comercializare 1 ianuarie 2007, Rom nia a elaborat Planul Na ional de Alocare pentru anul 2007 i pentru perioada 2008 2012, ntr-un singur document i l-a transmis spre aprobare Comisiei Europene. Aceasta a dat publicit ii, pe data de 26 octombrie 2007, decizia adoptat n ceea ce prive te Planul Na ional de Alocare de certificate de emisii de gaze cu efect de ser pentru Romnia. Alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de ser propus pentru perioada 2008 2012 prin Planul National de Alocare pentru operatorii din jude ul Satu Mare care intr sub inciden H.G. a 780/2006 este prezentat n tabelul 3.6.2.1.:

Nr. crt.

Operator economic

Adresa i amplasament

Alocare nr. de Autoriza ia privind certificate de emisii emisiile de gaze cu de gaze cu efect de efect de ser ser (2008 2012)

Satu Mare, B1. S.C. UNIO S.A. Satudul L.Blaga Nr.1/ 28.02.2008 140.567 nr. 35 Mare S.C. Nr.2/07.04.2007 Carei, str. Al. 2. ARDEALUL revizuit cu nr. 26.940 I.Cuza nr. 24 S.A. Carei 9231/10.12.2008 Planul National de Alocare (N.A.P.) 379.500.000 Tabel 3.6.2.1 Alocarea de certificate de emisii de CO2 pentru operatorii din jude Satu Mare ul Capitolul 4. APA 4.1 Introducere Pentru a pune bazele unui control eficient al pol rii apelor, Directiva Cadru pentru Ap ( 2000/60/CE ) prevede un obiectiv comun pentru toate statele care o implementeaz : atingerea calit ii ecologice i chimice bune a apelor pn n anul 2015. Astfel, Cadru pentru Ap stabile te clar termenul limit pn la care apele trebuie s ating un Directiva calit ii apelor, prin reducerea polu rii apelor provocat de activitatea uman , industrial prag al agricol . i Directiva Cadru pentru Ap urm re te crearea unei solidarit i la nivelul bazinal, prin implicarea cet enilor n protejarea, managementul apelor i luarea deciziilor. Cooperarea autorit i publice, comunit i locale, organiza ii neguvernamentale s fie eficient i dintre De asemenea, la nivelul Direc iilor de ap func ioneaz Comitetele de Baz nfiin ate n transparent. conformitate cu Legea Apelor 107/1996 i H.G. nr. 121/2000. Aceasta avizeaz Schemele Directoare de Amenajare i management ale Bazinelor Hidrografice, aprob ncadrarea n categorii de calitate a cursurilor de ap i recomand priorit ile priviind finan area de dezvoltare. Prin structura lor, Comitetele de Bazin asigura participarea publicului i programelor consultarea tuturor p r ilor interesate n luarea deciziilor privind problemele legate de managementul apei. 4.2 Resursele de ap Pentru municipiul Satu Mare sursa de ap este pnza freatic aluvionar al rului Some prin cele 2 fronturi de captare: cantonat n contul

Frontul de captare M rtine ti Noroieni Micula cu 60 de pu uri ( P2 P65 ) de medie adncime , H = 100 125 ml, =12 , amplasate la o distan de 250 300 ml unul de altul din care 40 n func iune n cursul anului 2008, capacitatea maxim este de 900 l/s; 28

Frontul de captare Gr dina Romei este amplasat n parcul din imediat vecinate a g rii CFR, se compune din 8 pu uri de medie adncime, din care 2 pu uri de =8 5/8, cu H =60 m i 6 pu uri de =12 , cu H = 100 125 m. n cursul anului 2008 au fost n func iune 5 foraje. Pentru municipiul Carei sursa de ap este pnza freatic cantonat n conul aluvionar al rului Some prin Frontul de Captare Doba veti 32 foraje de medie adncime din care un num r de 11 foraje n func iune n cursul anului 2008. La nivelul ora ului T nad, frontul de captare este compus din 9 foraje, cu o ad ncime de 40 220 m, iar n anul 2008 au fost n func iune 7 foraje. n B.H. Cri uri alimentarea cu ap a ora ului T nad se face prin intermediul a 9 foraje de adncime situate n lunca v. Sant u. n B.H. Tisa SC. RECOM SA. Negre ti Oa alimenteaz popula ia prin captarea de suprafa ( tip tirolez ) de la Valea Rea. 4.2.1Resursele de ap teoretice i tehnic utilizabile

Folosin ele de ap pe teritoriul jud. Satu Mare, de tipul aliment rilor cu ap pentru popula ie, industrie, zootehnie au captat n majoritate ap din subteran preluat din pu forate, s pate sau izvoare. uri Resursa de suprafa Resursa Jude Teoretic din subteran Utilizabil Teoretic Utilizabil (miimc) (miimc) (miimc) (miimc) Satu Mare (B.H. Tisa) 2905.89 1740.05 558.01 324.60 Satu Mare (B.H. Some ) 393.03 70 20316.06 14968.88 Tabel 4.2.1.1 Resurse de ap teoretice i tehnic utilizabile - la nivel de B.H. Cri uri - resurse de ap teoretice: 3116,4 mil. - resurse de ap utilizabile: 744,734 mil. mc mc 4.2.2 Prelev ri de ap Prelev rile de ap din datele furnizate de Direc ia Apelor Cri uri la nivelul este din subteran B.H.Cri uri. Prelev rile de ap din datele furnizate de c tre SGA Satu Mare este la nivelul bazinelor hidrografice Some respectiv Tisa i n tabelul (4.2.1.2 ) de mai jos este prezentat situa volumelor captate n cursul anului 2008: ia

29

VOLUME DE AP

CAPTATE N ANUL 2008

N BH SOME

I B.H. TISA ( mii mc ) i Unit i de Iriga ii PiscicultTotal transport ur

Nr. Bazin hidrografic Tip prelevare Gospod rie Alte crt. Comunal activit ptr. popula ie 1 B.H. SOME Sursa de TOTAL B.H. SOME 2 B.H. TISA Surs Sursa de TOTAL B.H. TISA din Surs

Unit i Unit i industriale

din subteran 11382.73 38.84 1562.52 1975.09 7.30 2.40 - 14968.88 suprafa - - 0 - - - 70 70

Din surse directe 11382.73 38.84 1562.52 1975.09 7.30 2.40 70 15038.88

subteran 114 12.18 60.45 20.97 97.20 19.80 - 324.60 suprafa 445.20 33.60 251.15 285.3 - - 724.80 1740.05

Din surse directe 559.2 45.78 311.6 306.27 97.20 19.80 724.80 2064.65

3 B.H. CRI URI Din subteran 935.7 71.85 43 - - 0 0 1050.55


Tabel 4.2.1.2

30

4.3 Ape de suprafa 4.3.2 Starea rurilor interioare Calitatea apelor de suprafa din jud. Satu Mare este urm rit de AN Apele Romne SA Direc ia Apelor Some Tisa, Sistemul de Gospod rire al Apelor Satu Mare iar ncadrarea sec iunilor de monitorizare n clase de calitate s-a f cut conform Ordinului 1146/2002. Subbazinul Tur cuprinde 4 sec iuni de supraveghere a calit ii apelor de suprafa utilizate pentru potabilizare, din care una pe cursul principal: rul Tur amonte de captare SC Recom SA Negre ti Oa ; Celelalte 3 sec iuni sunt amplasate pe afluen i astfel: rul Valea Rea la captarea SC Recom SA Negre ti Oa ; rul Valea Alb la captarea SC Recom SA Negre ti Oa ; r ul Talna Mare la captarea SC Politex SA Negre ti Oa . n anul 2008 captarea SC Recom Negre ti Oa de pe rul Tur nu a func ionat. Rul Valea Rea la captarea SC Recom SA Negre ti Oa s-a ncadrat n categoria A2 de calitate fiind corespunz toare nivelului de tratare normal fizic , chimic i dezinfec ie sta ia de tratare nenregistrndu-se dep iri fa de categotie cerut de tehnologia de tratare. asigurat de n anul 2008 SC Recom SA Negre ti Oa de pe rul Valea Alb nu a func ionat. Rul Talna Mare la capatra SC Politex SA Negre ti Oa s-a ncadrat n categoria A2 de calitate fiind corespunz toare nivelului de tratare normal fizic , chimic i dezinfec ie sta ia de tratare, de i s-a nregistrat o valoare mai mare la indicatorul CBO5 n campania din luna asigurat de septembrie ( 10,8 mg/l fa de 5 mg/l ) i o valoare mai mare la indicatorul CCOCr tot n campania din luna septembrie ( 21,3 mg/l fa de 20 mg/l ). Situa ia calit ii globale a apelor curg toare de suprafa n anul 2008 s-au stabilit sec iuni de control, conform Normativului privind obiectivele de referin pentru clasificarea n 16 apelor suprafa , n bazinul hidrografic SOME -TISA, jud. Satu Mare este prezentat n tabelul calit de ii (4.4.1.2.): Nr. Crt Cursul de apa Sectiunea de control C1 C2 C3 C4 C5 C6 1. 2. 3. 4. 5. 6. Some Dara I II II II III II II II II III SC SI FC SE SB Calitate a Global

Crasna Supuru de Jos I II III II III II III III III III Crasna Berveni I III IV II III II IV IV IV IV Valea Am. Poiana Vinului Codrului I II II I III I II II I III Homorod u Vechi Am. P ulian I - I - - - I - - I Am. Tur Negre ti I I I I III I II II II II Oa Tur Am. lac C line ti I II II I III I II II II III Tur Turulung I II I I III II II II II III

7. 8.

31

9.

Valea Captare Rea Negre ti I I I I III I II II II III 10. Valea Am. acum. Rea C line ti I II I I III I II II II III 11. Valea Captare Alb Negre ti I I I I III I I I I III 12. Tur Am. E.M. Tur I II I I III I II II I III 13. Tur Am. confl.Tur I II I II V I IV IV II V 14. Talna Captare Negre ti I II I I III I II II - III 15. Talna P unea Mare I II I I III I III III II III 16. Tarna Aval Mare Bocic u I II I I III I II II III III Tabel 4.3.1.1 C1 C2 C3 C4 SB SE C5 C6 SC - Regimul termic i acidifiere; - Regimul oxigenului; - Nutrien i; - Salinitate; stare biologic ; stare ecologic ; - Poluan i toxici specifici de origine natural ; - Substan e toxice organice; i FC stare chimic i fizico-chimic

ncadrarea sec iunilor de monitorizare n categorii de calitate dup indicatorii fizico - chimici jud n in Satu Mare aferent BH Cri uri n anul 2008 s-a f cut conform Ordinului 161/2006 i este redat n urm torul tabel 4.3.1.2: Cursul de Sec iune Clase de calitate ap RO Nutrienti Salinit ate

Poluanti toxici specifici

Alti indicatori chimici relevanti

Calitate global

Ier Andrid II II II II - II Ier Tarcea II II II I II II Cheche Zimoia S c eni II II I II - II Andrid I I II II - II Tabel 4.3.1.2 ncadrarea lungimilor de ruri monitorizate n jud Satu Mare aferent BH Cri uri n anul 2008 de c tre laboratorul DA Cri uri , n clase de calitate, func ie de caracterizarea global prezentat tabelul 4.3.1.4: n

32

Cursul de Tronsonul Lungimea (km) ap Total I II III IV V


Ier am. Tarcea 8 - 8 - - -

Cheche Izv. cfl. Ier 33 - 33 - - Zimoia Izv. cfl. Ier 15 - 15 - - Total 56 - 56 - - In procente 100% - 100% - - -

Tabel 4.3.1.3 Stabilirea st rii ecologice a cursurilor de ape de suprafa fizico chimici fiind redat n tabelul 4.3.1.4: indicatorii Nr. crt. Curs de ap dup indicatorii biologici i

Indicator biologic Indicator fizico chimic

Starea ecologic

1 Ier - Andrid III II Moderata ( III ) 2 Chechet - Sacaseni III II Moderata ( III ) 3 Zimoias - Andrid III II Moderata ( III )

Tabel 4.3.1.4

4.3.2 Starea lacurilor Studiul privind stabilirea gradului i ritmului de eutrofizare a lacului de acumulare Oa , jude ul Satu C line ti- Mare, a nceput n anul 1983 i a continuat n anii urm tori, inclusiv 2008 cnd au efectuat patru campanii de recoltare. sRecoltarea de prim var s-a efectuat n luna martie, respectiv mai cnd s-au recoltat ase probe din cele trei puncte de prelevare: deversor, mijloc las i coad lac. S-au prelevat probe de la suprafa a apei i din adncime maxim , respectiv adncimi intermediare. Dup efectuarea analizelor conform standardelor n vigoare, s-au formulat cteva concluzii privind chimismul, biologia i starea igienico-sanitar a apei, precum i studiul trofic al lacului acumulare C line ti-Oa . de 4.3.2.1 Calitatea principalelor lacuri din Rom nia n raport cu gradul de troficitate Recoltarea de prim var s-a efectuat n luna martie, respectiv luna mai cnd s-au recoltat ase probe din cele trei puncte de prelevare: deversor, mijloc lac i coad lac. S-au prelevat probe de la suprafa a apei i din adncime maxim , respectiv adncimi intermediare.Transparen a apei m surat cu discul Secchi a fost de 30 - 65 cm . Culoarea apei a fost verzuie i nu a prezentat un miros deosebit, diferen ele de temperatur ntre suprafa i adncime fiind nesemnificative. Oxigenarea apei a fost bun n toate punctele de prelevare avnd valori peste 9,0 mg/l (clasa I a conform Ordin 161/2006). nc rcarea cu substan e organice biodegradabile exprimat prin valorile CCOMn a oscilat ntre 4,25,7 mgO2/l, ceea ce ncadreaz apa n clasa I - II a de calitate (Ordin 161/2006). Valorile fosforului total au fost cuprinse ntre 0,03-0,18 mgP/L, valori ce ncadreaz apa lacului n categoria celor mezo - hipertrofe. Num rul de celule fitoplanctonice a fost cuprins ntre 72500-225000 celule/litru.

33

Fitoplanctonul este alc tuit din diatomee: Achnanthes, Caloneis, Dydymosphaenia, Gomphonema , Melosira, Pinnularia, Synedra, Cymbella, Nitzschia; criptofite: Cryptomonas marssonii , euglenoficee: Euglena, Trachelomonas. Valorile biomasei fitoplanctonice sunt cuprinse ntre 0,114-1,75 mg/l, valori care conform Ordin 161/2006 ncadreaz apa lacului n categotia celor ultraoligotrofe - oligotrofe. Valorile clorofilei a au fost curinse ntre 1,8-3 g/l.caracteristic apelor oligo-mezotrofe Num rul de bacili coliformi total/100 cm3 la mijloc lac a fost de 2400, bacili coliformi fecali/100 de 270 i enterococi fecali/100 cm3 de 130. cm3 Cea de-a doua recoltare s-a efectuat n data de 13.05.2007. Transparen a apei a variat ntre 40-60 cm. Varia iile de temperatur ntre suprafa i adncimea maxim nu au dep it 2 oC. Concentra ia oxigenului dizolvat a fost cuprins ntre 8,3 10,8 mg/l . Concentra iile fosforului total au oscilat ntre 0,06-0,1 mg/l, valori caracteristice apelor eutrofe. Num rul de celule fitoplanctonice a fost cuprins ntre 51250 - 135000. Dominante au fost pirofitele: Cryptomonas; diatomee: Melosira, Cyclotella, Asterionella, Achnanthes; clorofite: Scenedesmus, Pediastrum,.Cosmarium Biomasa fitoplanctonic a variat ntre 0,121-0,731 mg/l, ape ultra-oligotrofe. Cre te i concentra ia clorofilei a (3,6 - 19,5 g/l).ape Analiza bacteriologic efectuat la mijloc lac a pus n eviden un num r de bacili coliformi mezo-eutrofe. total/100 cm3 de 700, bacili coliformi fecali/100 cm3 de 170 i enterococi fecali/100 cm3 absenti. Recoltarea de var s-a efectuat n data de 30.06.2008. Transparen a a fost cuprins ntre 50 - 70 cm. Diferen ele de temperatur ntre suprafa i adncime maxim la deversor au fost de 3,8 C ( 24,5 20, 7 C ) . Oxigenul dizolvat a avut concentra ii ntre 10,4 mg/l (deversor suprafa ) i 4,6 mg/l ( deversor adncimea maxim ) clasele I-III de calitate conf Ord 161/2006. Concentra iile fosforului total s-au dispersat n intervalul 0,06-0,15 mgP/l (ape eu-hipertrofe), timp ce concentra ia azotului mineral total a variat ntre 0,06-0,155, valori ce caracterizeaz ape n ultraoligo-oligotrofe. Concentra ia num rului de celule fitoplanctonice a fost n concordan cu anotimpul estival (260.000 -2.340.000 /l ). Dominante au fost diatomeele: Melosira, Asterionella; clorofitele: Pediastrum, Ankistrodesmus, Cosmarium, Crucigenia, Eudorina, Scenedesmus; euglenofitele: Trachelomonas, Euglena Valorile biomasei fitoplanctonice au nregistrat cre teri, fiind cuprinse ntre 4,42 -8 ,1 mg/l ape mezo-eutrofe. Concentra ia clorofilei a a oscilat ntre 11,8-28,4 g/l, ape Inventarierea macrofitelor a eviden iat dominan a speciei Trapa natans, ce acoper aprox. 30 % eu-hipertrofe din suprafa a lacului, fiind masat n special la coada acestuia. Alte specii de hidrofite prezente fost: Spirodela polyrhiza, Lemna minor, Lemna gibba, Salvinia natans. Speciile helofite sunt au prezente n special la coada lacului i au ca reprezentan i speciile: Typha latipholia, Phramites australis, Juncus inflexus, Equisetum sp. Num rul de bacili coliformi total/100 cm3 la mijloc lac a fost de 1950, bacili coliformi fecali/100 de 180 i enterococi fecali/100 cm3 de 94. cm3 Recoltarea de toamn s-a efectuat n data de 30.09.2008. Transparen a apei a fost cuprins ntre 25-60 cm. Apa a prezentat o bun oxigenare (10,1-13,1 mg/l) clasa I a de calitate. Num rul de celule fitoplanctonice a variat ntre 512.500-2.325.000/l, iar biomasa fitoplanctonic ntre 2,3 - 9,15 mg/l - lacuri oligo-eutrofe. Grupele i speciile dominante fitoplanctonice sunt similare sezonului estival. Valorile clorofilei a au fost cuprinse ntre 13,5-46,2 g/l, eu-hipertrofe. 34

Din punct de vedere calitativ n fitoplancton dominante au fost genurile: Achnanthes, Navicula, Nitzschia, Cryptomonas, Dinobryon , Ceratium, Cosmarium, Pediastrum, Coelastrum, Coccomonas , Scenedesmus. Num rul de bacili coliformi total/100 cm3 la mijloc lac a fost de 78, bacili coliformi fecali/100 absen i i enterococi fecali/100 cm3 absen i. cm3

4.3.2.2 Calitatea principalelor lacuri din Rom nia n raport cu chimismul apei Prima recoltare s-a desf urat n data de 31.03.2008. nc rcarea cu substan e organice biodegradabile exprimat prin valorile CCOMn a oscilat ntre 4,25,7 mgO2/l, ceea ce ncadreaz apa n clasa I - II a de calitate (Ordin 161/2006). Valorile CBO5 au oscilat ntre 1,2-2,7 mgO2/l, valori ce ncadreaz apa n clasa I a de calitate. Valorile CCOCr au variat ntre 5,1-13,03 mgO2/l i ncadreaz apa n clasa a I- II a de calitate. Regimul nutrien ilor i concentra ia lor reprezint unul dintre cei mai importan i indici ai procesului de eutrofizare. Ca indicatori sunt utiliza i forforul total iu azotul mineral total 161/2006). (Ordin Azotul mineral total nregistreaz valori cuprinse ntre 0,433-0,824 mgN/l i n ncadreaz apa n categoria celor mezo-eutrofe. Cea de a doua recoltare s-a efectuat n data de 13.05.2008. Valorile CCOMn au fost cuprinse ntre 5,7- 8 mgO2/l (clasa II a) i cele ale CCOCr ntre 12,5-17,3 mgO2/l, valorile determinate ncadrnd apa n clasa II a de calitate. Valorile CBO5 au oscilat ntre 1,0-3,2 mgO2/l, clasa I-II a de calitate. Azotul mineral total a avut valori cuprinse ntre 0,037-0,275 mgN/L, ape ultraoligotrofe-oligotrofe Analiza fitobentosului a eviden iat o densitate de 3.440.000 exp /m2 , S index = 1,99 Recoltarea de var s-a efectuat n data de 30.06.2008. Valorile CBO5 curinse ntre 1,9 - 4,9 mgO2/l ncadreaz apa n clasele I-II de calitate. Recoltarea de toamn s-a efectuat n data de 30.09.2008. Valorile CCOMn au variat ntre 6,9-9,1 mg/l - clasa II a de calitate. Valorile CCOCr au fost cuprinse ntre 11,1-22,2 mgO2/l clasa II a de calitate. Valorile CBO5 cuprinse ntre 1,7-6,4 mg/l ncadreaz apa n clasa a I a respectiv a III a de calitate. Azotul mineral total (0,042 - 0,078 mgN/l) este caracteristic apelor ultraoligotrofe. CONCLUZII : 1. Concentra ia fosforului total (mgP/l) ncadreaz apa lacului C line ti-Oa n categoria celor eu-hipertrofe. 2. Concenta ia azotului mineral total (mgN/l) ncadreaz apa n clasa celor ultraoligo-oligotrofe, cu excep ia prim verii cnd valorile au ncadrat apa n categoria celor mezo-eutrofe 3. Biomasa fitoplanctonic este caracteristic apelor ultraoligo-oligotrofe prim vara, mezoeutrofe n sezonul estival i eutrofe n cel autumnal. 4. Valorile clorofilei a ncadreaz apa lacului n categoria celor eu-hipertrofe vara i toamna datorit densit ii crescute a cloroficeelor. 5. Valoarea S index calculat dup fitobentos ncadreaz apa n clasa a II a de calitate. 6. Pe aproximativ 30 % din suprafa a lacului, n special coad lac s-a constatat dezvoltarea masiv a speciei Trapa natans , care reduce valoarea pesc reasc a lacului. 7. Pe parcursul anului 2008 nu s-au observat fenomene de nflorire a apei sau mortalit i piscicole.

35

4.3.3 Starea fluviului Dun rea Nu e cazul n jude ul Satu Mare.

4.3.4 Calitatea apei Dun rii pe teritoriul Rezerva Nu e cazul n jude 4.4 Apele subterane ul Satu Mare.

iei Biosferei Delta Dun rii

Pentru cunoa terea calit ii resurselor de ap subteran , n anul 2008 au fost urm rite analize fizico-chimice de c tre laboratorul S.G.A.Satu Mare, un num r total 53 foraje , 19 foraje prin n b.h.Tisa i 34 foraje n b.h.Some -Crasna( n total 37 recolt ri de probe n B.H. Tisa i 67 n B.H. Somes). probe Prin compararea cu Legea nr.458/2002, care reglementeaz limitele indicatorilor de calitate pentru apa potabil ,lund n considerare valorile ob inute pentru indicatorii monitoriza i tabelelor 5.2 ,s-au constatat urm toarele: ,conform Analiznd separat forajele din B.H.Some -Crasna au existat cazuri de dep ire ale limitelor admise ,astfel : - la parametrii indicatori a existat n general ncadrare n baremurile de potabilitate , ns existat 13 cazuri de depasire a pH-ului. Indicatorul CCOMn a prezentat depasiri in 27 de cazuri au ,iar oxigenul dizolvat a prezentat 50 de cazuri de dep ire a limitelor admise.Indicatorul amoniu prezentat valori dep ite fa de limitele admise n 19 cazuri , la duritate total au fost a dep ire 3 cazuri desub limitele admise .Datorit fonduilui natural au fost mai multe valori dep ite la cazuri Fe(in 9 i Mn (n 26 cazuri).Conductivitatea electric ,clorurile i sulfa ii au prezentat valori limitele admise la toate forajele. n - la parametrii chimici s-au semnalat dep iri de metale grele Pb , Cd(1 caz) i Ni(1 caz),la restul metalelor valorile ob inute s-au ncadrat n cele admise .Aceste dep iri se datoreaz fondului natural al zonei. Au fost dep iri la NO2(2 cazuri) i la NO3(la forajul Lucaceni F1/II) i 9 cazuri de dep ire ortofosfa i . la Urm rind forajele din b.h.Tisa,au rezultat cazuri de dep ire a limitei admise (pentru apa astfel potabil: ), - n ceea ce prive te parametrii indicatori a existat n general ncadrare n baremurile de potabilitate ,cu unele excep ii: s-au nregistrat dep iri ale valorii pH-ului n domeniul slab 9 cazuri acid n ,s-au semnalat 14 cazuri de dep ire ale indicatorului CCOMn , 21 de cazuri de dep ire a valorii indicatorului oxigen dizolvat ; i 2 cazuri de dep ire a valorii indicatorului amoniu de ire a durit ii totale .Fierul i manganul ,prezente n general n apele subterane de idep uncaz arealul jude ului Satu Mare , dep iri la Fe s-au semnalat n doar 3 cazuri ins la Mn n 13 cazuri pe Conductivitatea electric ,clorurile i sulfa ii au prezentat valori n limitele admise la toate . - din punct de vedere al parametrilor chimici : au fost cazuri de dep ire la metale :Pb n 13 forajele. cazuri, i un caz de dep ire a Cd( la forajul Micula F1/II) .Restul metalelor :Cu,Zn,Cr tot i au dep iri ale valorilor admise. Ni prezentat nu NO2 nu au prezentat dep iri ,ns a fost un singur caz de dep ire a valorii NO3 (la forajul Dumbrava F1 AD) i un caz de dep ire a ortofosfa ilor (la forajul Livada Vii F1). Parametrii microbiologici au fost monitoriza i la apele subterane la forajul Micula F1/II in i la forajele Martine ti FE 44,Martine ti FE 28 , Doba FE2, Doba F1MA i Odoreu F6. B.H.Tisa 36

Forajele din frontul de captare al mun.Satu Mare i FE2 Doba nu au prezentat dep iri la nici din cele 4 recoltari la indicatorii microbiologici. Forajele Odoreu F6, F1 MA Doba i Micula F1 unul au prezentat mici dep iri (de ordinul unit ilor i zecilor de unit i la indicatorul bacili /II, ). Nu s-au totali semnalat la nici un foraj monitorizat, dep iri la indicatorii bacili coli fecali sau coliformi streptococi fecali. n jud. SM aferent bh Cri uri s-au monitorizat un num r de 7 foraje: Caua F3, Caua F9, Snmicl u F1R , CIG F1A, Petre ti F1, Mecentiu F1, Sant u F1.

Nr Sta ia crt. hidrogeologic

Denumire ru

Cod foraj

Indicatorii analiza i raport de depasire fata de , Legea Apelor 458/2002


NO2 NO3 NH
4

PO4 CCO Mn 0,1 mg/l 5 mg/l

Mn Ca O2

0,5
mg/l

50 mg/l

0,5 mg /l

0,05 mg/l

100 mg/ l

>6

SUBBAZINUL HIDROGRAFIC IER 1 Cauas Chechet F3 1.20 1.36 1.4 2 Cauas Chechet F9 1.5 26.3 1.7 3 CIG Cheche F1A 2.92 1.2 2.62 1.7 1.1 4 Mecentiu Ier F1 1.3 2.64 5 Petresti P Morii F1 3.56 1.3 1.9 6 Snmicl us Cubic F1R 26.3 2.1 1.4 7 Santau Santau F1 2.4 1.8 11.7 2.5 1.1 Tabel 4.4.1 Prin analizele efectuate de A.P.M.Satu Mare, n B.H.Somes a fost investigat calitatea apelor freatice din zona rampelor de de euri a municipiului Satu Mare cu dou recolt ri i din rampelor de de euri Carei s-a efectuat o recoltare n respectiv i din 11 fntni domestice din zona mediul rural. Din cele 11 foraje rurale monitorizate de A.P.M. Satu Mare cele mai afectate calitativ au fost forajul din localitatea Viile Satu Mare , M riu (nr. 121), R dule ti , satul Tur (nr.498 ), Veti (inr.7). Bercu Deprecierea calit ii celei mai pre ioase dintre ape, apa subteran este foarte grav deoarece regenerarea acesteia este mult mai anevoioas dect a apei de suprafa . Trebuie s se respecte zonele de protec ie sanitar att la foraje ,ct i la fntni, conform legisla iei n vigoare. 4.5 Apa potabil n prezent cerin a de ap potabil a municipiului Satu Mare este asigurat de pnza freatic cantonat n conul aluvionar al rului Some prin intermediului capt rilor existente. S.C. Apaserv Satu Mare S.A. este operatorul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare n urm toarele localit i : municipiul Satu Mare; municipiul Carei; ora ul T nad; S.C. Apaserv Satu Mare S.A. este operatorul serviciilor publice de alimentare cu ap urm toarele localit i care au sisteme centralizate de distribu ie a apei: 37

comuna Odoreu- localit ile M rtine ti, Odoreu, Berindan ; comuna P ule ti localit ile P ule ti, Ambud, Ama i, Petin, Hrip, Rucomuna eni; Lazuri localitatea Lazuri ; comuna Dorol localit ile Dorol , Dara; comuna Doba localit ile Doba, P ulean, Boghi ; comuna Berveni localit ile Berveni, Luc ceni; comuna Urziceni localit ile Urziceni i Urziceni Comunele sunt alimentate cu ap de la sistemul de alimentare P dure. Odoreu, P ule ti, Lazuri, Dorol ap a municipiului Satu Mare. cu Comunele Doba, Berveni, Urziceni sunt alimentate cu ap municipiului Carei. de la sistemul de alimentare cu ap a

Cantitatea de ap brut captat n anul 2008 a municipiului Satu Mare i comunele alimentate de la sistemul municipiului a fost de 9.174 mii mc, a municipiului Carei i comunele alimentate de la sistemul municipiului a fost de 3.189 mii mc iar a ora ului T nad a fost de 630 mc. mii Consumul de ap potabil pentru zonele urbane a fost de 6.410.546 mc pentru municipiul Satu Mare, 1.154.460 mc pentru municipiul Carei respectiv 277.752 pentru ora ul T nad. Consumul de ap comuna comuna comuna comuna comuna comuna comuna potabil pentru zonele rurale au fost :

Odoreu 91.459 mc ; P ule ti 59.451 mc ; Lazuri 22.735 mc ; Dorol 2.012 mc ; Doba 37.940 mc ; Berveni 16.428 mc ; Urziceni 23.012 mc ;

Calitatea apei potabile

Apa potabil livrat corespunde din punct de vedere al legii 458/2002 privind calitatea apei potabile. n pu ine cazuri s-au nregistrat dep iri fa de limitele admise la indicatorii fier, mangan, rezidual liber i probe necorespunz toare bacteriologic. clor

Sistemul Crt.

Nr. Probe necorespunz toare Nr. Fe (mg/l) Mn (mg/l) Cl2 rez. liber Examen bacteriologic

1. Municipiul Satu Mare i 23 20 26 comunele alimentate de la sistemul municipiului 2. Municipiul Carei i 12 63 15 8 comunele alimentate de la sistemul municipiului 3. Ora ul T nad - - 4 2 Tabel 4.4.2 38

n urma investiga iilor efectuate de c tre Autoritatea S n t ii Publice cu privire la apei din fntnile jude ului Satu Mare care au fost utilizate ca surse locale de ap de b ut, calitatea preciz m c n anul 2008 la un num r de 51 probe de ap de fntn au fost nregistrate dep iri pentru nitra i peste limita maxim admis care este de 50 mg/l ap . Ca i localit i n care au fost nregistrate dep iri peste concentra ia maxim admis de ap pentru nitra i, acestea sunt urm toarele: Lazuri 500 mg/l; Medie u Aurit 150 mg; Halmeu 150 50mg/l mg; Homorodu de Jos 200 mg/l; Apa 150 mg/l; Micula 100 mg/l; Tur 150 mg/l; Porumbe ti 150 mg/l; Cehal ntre 150-500 mg/l; Berveni 80 mg/l; Tiream 150 mg/l; Culciu Mare 150 mg/l; C r eu 150 mg/l; Lip u 250 mg/l; Urziceni 150 mg/l; Livada 120 mg/l; Dr gu eni 100 mg/l; Veti 350 mg/l. Preciz m c aceste dep iri pentru nitra i se refer numai pentru probele de ap din fntnile au fost verificate i analizate. care Din datele furnizate de Direc ia apelor Cri uri, calitatea apei din punct de vedere al substan elor prioritar periculoase toate cele 3 sec iuni sunt corespunz toare dup indicatorul total crom mai pu in indicatorul cupru care prezint dep iri in sec iunile: Ier Andrid 6.95 Zimoias g/l, Andrid 2.94 g/l, Chechet Sacaseni 6.03 g/l fata de 1.3 g/l admis.

4.6. Apele uzate 4.6.1 Structura apelor uzate generate n 2008 Apa uzat menajer , industrial i pluvial canalizat n jude ul Satu Mare este prezentat tabelul 4.6.1: n Nr.crt. Denumire U.M. fizic Satu Mare 2008 1. mii mc 9466 canalizat din care: l/s 299,3 38,8 10,5 1228 333 popula ie case Volumul mii mc 1421 de ap136 35 l/s 44,9 4,3 1,1 % 15,01 11,07 10,51 asoc. proprietari mii mc 210 1 l/s 6,7 0,1 % 2,22 0,08 apartamente contorizate mii mc 2613 358 67 individual l/s 82,6 11,3 2,1 % 27,60 29,15 20,12 particulari SRL mii mc 240 128 25 l/s 7,6 4,0 0,8 % 2,54 10,42 7,51 institu ii mii mc 2224 411 63 l/s 70,3 13,0 4,2 % 23,49 33,47 39,64 intreprinderi mii mc 2334 190 132 l/s 73,8 6,0 4,2 % 24,66 15,48 39,64 comer mii mc 424 4 11 l/s 13,4 0,1 0,3 % 4,48 0,33 3,30 Tabel 4.6.1 Carei 2008 T nad 2008

39

Sta ii de epurare or ene ti 1. S.C. Apaserv. Satu Mare S.A.: Are ca i profil de activitate, alimentarea cu ap a municipiului Satu Mare, avnd racorda i un num r de 115.200 locuitori, cca 50 agen i economici mari i peste 1.000 societ i mici ( mic i comer ) . industrie Prelevarea apelor din subteran se face prin foraje de medie ad ncime grupat n dou fronturi: frontul de acceptare M rtine ti Noroieni Micula, alc tuit din 64 foraje avnd un debit instalat de 1300 l/s;(din care 25 foraje n exploatare) frontul de captare din Gr dina Romei 8 foraje din care 3 n exploatare, avnd un debit instalat de 100 l/s. Apele uzate menajere i industriale precum i apele pluviale colectate de pe raza ntregului municipiu sunt transportate prin re eaua de canalizare n sistem unitar la Sta ia de epurare, dup care se evacueaz n r. Some . Sta ia de epurare este de tip mecano-biologic i are o capacitate de 950 l/s. Prelev rile de ap : zilnic max. 120.960 mc, zilnic med. 36.288 mc, anual 13.245 mii mc . Volume evacuate: zilnic max.: 82080 mc, zilnic mediu: 33679 mc. Condi ii de evacuare a apelor uzate : pH 6,5-8,5; suspensii 350 mg/l; CCOCr 500 mg/l; CBO5 300 mg/l; Reziduu fix 2000 mg/l; amoniu 30 mg/l; substan e extract. 30,0 mg/l; Cr total 1,5 mg/l;Pb 0,5; cianuri 1,0 mg/l; fenoli 30 mg/l; detergen i 25 mg/l; sulfuri 1 mg/l; sulfite 2 mg/l; sulfa i 600,0; 1,0; fosfor total 5,0 mg/l. nichel Unitatea dispune de un program de etapizare aprobat pentru reabilitarea frontului de captare, a aduc inuii apei, retehnologizarea i modernizarea sta iei de tratare a apei reabilitarea M rtine ti,colectoarelor principale, a sta iilor de pompare intermediare i retehnologizarea i modernizarea sta iei de epurare finan at de ISPA ,cu termen pentru finalizarea lucr rilor anul n ceea ce prive te volumele captate i cele evacuate n cursul anului 2008, situa ia se prezint 2008. astfel: Volumul total captat 9198,705 mii mc; Debit mediu prelevat 291,68 l/s; Volum total evacuat 8056,041 mii mc; Debit mediu evacuat 255.455 l/s; Debit maxim evacuat 313,640 l/s. Lucr rile de retehnologizare i modernizare a frontului de captare M rtine ti Micula, aduc iunii apei la sta ia de tratare, sta ia de tratare a apei, colectoarele principale, sta pompare iile de i sta ia de epurare au fost finalizate n luna septembrie 2008, n present fin puse n func iune. Lucr rile de investi ii s-au realizat n cadrul unui proiect finan at prin programul valoarea investi iei fiind de 37 milioane Euro. ISPA, Sta ia de epurare dispune de un laborator de analize fizico-chimice, acreditat conform normativelor europene, prin care se urmare te calitatea apelor uzate la intrare n sta ie, pe trepte de epurare, la iesirea din sta ie precum i la beneficiarii care sunt racorda i la re eaua de canalizare. n cursul anului 2008 nu s-a produs poluarea accidental a r. Some de la aceast sta ie de epurare. Impactul evacu rii apelor epurate a fost nesemnifivativ cu excep ia ncadr rilor bacteriologice. 2.Direc ia Ap Canal Carei - Sta ia de epurare or eneasc Carei: Avnd ca i profil alimentarea cu ap a municipiului Carei i a localit ilor Doba, P ulian, Berveni, Luc ceni, Urziceni i Urziceni P dure, colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate municipiului Carei. Num rul de locuitori racorda i este de 18650. din 40

Autoriza ia de gospod rire a apelor nr.13/14.01.2008 cu termen de valabilitate un an de la data emiterii 14.01.2009, mpreun cu Programul de etapizare aprobat. n curs de reautorizare. Volume i debite de ap reglementate: Sursa de ap subteran, frontul de captare Doba Veti , zilnic mediu 11000 m3 ( 127,3 l/s ) evacuare n rul Crasna prin afluent necodificat v. Po tei, zilnic mediu 7966 m3 (92,2 l/s ). iar n anul 2008 volumul de ap prelevat a fost de 3178,827 mii mc volumul zilnic mediu 8709,1 m3 ( 100,79 l/s ) . Volumul de ap evacuat a fost de 1887,798 mii mc, volumul mediu zilnic 5172 m3 (59,86 l/s ). Parametrii cantitativi nregistra i s-au ncadrat in cei autoriza Func i. ionarea sta iei de epurare a fost ngreunat de uzura fizic i moral avansat a utilajelor instala iilor componente ale sta iei de epurare cca. 30 de ani. ncepnd cu luna iulie 2008 s-au i executat la sta ia de epurare lucr ri de retehnologizare i modernizare ( lucr ri ce vor continua ni anul 2009 ), iar apele uzate menajere i industriale s-a evacuat pe by- pass n Valea Po tei i apoi n r. Crasna, aceast n baza solicit rilor lunare ale Prim riei Carei acceptate de Direc Apelor ia Some Tisa. Fa de limitele indicatorilor fizico- chimici i apelor evacuate, stabilite autoriza ia de gospod rire a apelor ( NTPA 002 ), nu s-au nregistrat dep iri. prin Unitatea are dotarea necesar pentru interven ii n cazul polu rii accidentale conform Planului prevenire i combatere a acestora. de Automonitoringul calit ii apelor uzate epurate, evacuate se realizeaz prin laboratorul de analize fizico- chimice al sta iei de epurare Carei i laboratorul sta ie de epurare Satu Mare. Se urm re te calitatea efluentului final epurat la indicatorii: pH, suspensii, reziduu fix, substan e extractibile. n cadrul laboratorului sta iei de epurare Satu Mare sunt analiza i CCOCr, CBO5 , azot amoniacal, fosfor total, detergen i, sulfuri i hidrogen sulfurat, sulfa i, indicatorii: plumb. To i parametrii calitativi reglementa i au fost urm ri i cu o frecven lunar , conform nichel, autoriza iei de gospod rir a apelor. Substan ele prioritar periculoase reglementate, au fost determinate prin laboratorul Wessling Romania S.R.L. Tg. Mure , constatndu-se ncadrarea n limitele reglementate. 3. SC RECOM SA Negre ti Oa - Sta ia de epurare or eneasc

Are ca i profil, alimentarea cu ap a ora ului Negre ti Oa , colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate, cu capacitatea de 10375 locuitori. Condi ii de evacuare a apelor uzate : CCOCr 125 mg/l; CBO5 25 mg/l; reziduu fix 2000 mg/l; detergen i 0,5 mg/l; substan e extractibile 20 mg/l; fosfor total 2,0 mg/l; azot total 15,0 mg/l; suspensii 35 mg/l; sulfa i 600 mg/l; nichel 0,5 mg/l; plumb 0,2 mg/l. n anul 2008 din cele trei surse de suprafa existente ( v. Rea, v. Alb i r. Tur ) captare apei f cut din v. Rea, sursa care a asigurat necesarul de ap al ora ului. s-a Epurarea apelor uzate colectate de la popula ie, industrie i celelalte unit i economice de pe teritoriul ora ului, se realizeaz ntr-o sta ie de epurare mecano-biologic retehnologizat cu capacitatea de Qzi med.= 27,8 l/s (2400 mc/zi ); Qzi max.= 75 l/s (6480 mc/zi ) dup care sunt evacuate n r. Tur. Volumul de ap prelevat a fost de 707.001 mii mc ( 26,17 l/s ) iar volumul de ap evacuate a fost de 569228 mc ( 18,05 l/s ). Debitul maxim evacuat a fost de Q max = 20,14 l/s. Din analize fizico-chimice i biologice efectuate rezult c sta ia de epurare a func ionat corespunz tor, cu ncadrarea indicatorilor de la evacuare n limitele reglementate. S.C. ABOMIX S.A. SATU MARE Ferma de porci Moftin

Profil de activitate fiind cre terea i ngr area suinelor cu o capacitate de max. 45000 capete, efectiv mediu n 2008 a fost de 31000 capete de porci. A fost reglementat prin autoriza ia de gospod rire a apelor nr.244/23.05.2008, cu termen de valabilitate 10 ani. 41

Volume de ap autorizate au fost V zi max = 261,34 mc ( 3,02 l/s) i V zi max = 244,0 mc ( 2,82 Debitul evacuat Q zi max = 260,38 mc/zi ( 3,01 l/s ), Q zi med = 208,29 mc/zi ( 2,41 l/s ). l/s) Apele uzate epurate fiind evacuate n r. Crasna, dup o prealabil epurare mecano-chimic i biologic prin sta ia de epurare cu capacitatea de 30 mc/h ( 8,33 l/s ). Condi iile de evacuare pe perioada lucr rilor de investi ii: MTS=350 mg/l; CBO5= 300 mg/L; CCOCr =500 mg/l; NH4 = 30 mg/l; Rez. fix =2500 mg/l; SE=30 mg/l; Ptot =5 mg/l; Fenoli=0,3 mg/l; sulfuri i H2S =1; pH=6,5-8,5. Substan e periculoase: conform angajamentelor asumate pe Directiva 76/464/CEE: hexaclorbenzen, hexaclorbutadien , 1,2-dicloretan, tricloretilen , triclorbenzen i PAH cu de o analiz frecven a pe perioada 2008-2009. Volumul de ap prelevat din subteran n anul 2008 a fost de 135,96 mii mc, cu un debit de 371,52 mc/ zi ( 4,3 l/s ), iar debitul mediu evacuat in 2008 a fost de 297,78 mc/zi ( 3,44 l/s n anul 2008, de la acast unitate nu s-au nregistrat pol ri accidentale, ntreaga re ea de transport ). a fost nlocuit cu conducte noi. 4. C.N.M.P.N. REMIN S.A. BAIA MARE- Exploatarea minier Tur

n 2008 a vut loc activitate de securizare i nchidere definitiv perimetru minier. Realizat n anul 2008 n total 0 mii t/ an din care Mina Penigher 0 mii t /an, inundat , Mina Ghezuri 0 mii t/an, dezafectat i ncepere inundare. Aviz de mediu 27/2.06.2003 pentru ncetarea activit ii n cadrul perimetrului minier Penigher. n cadrul strategiei de nchidere s-a ob inut avizul de gospod rire a apelor 359/18.10.2006 pentru Planul de ncetare a activit ii la mina Tur inclusive sectorul Ghezuri. " Func ionarea actual este reglementat prin autoriza ia de gospod rire a apelor 390/29.08.2007 modificatoare a autoriza iei 517/2006 emis de DAST Cluj Napoca cu termen de valabilitate de un an. Prin H.G. 469/12 iulie 2007 s-a aprobat nchiderea definiti a minei Tur i monitorizarea de mediu post nchidere. factorilor n anul 2007 s-a realizat inundarea complet a minei Penigher i a nceput inundarea minei Ghezuri n luna octombrie, astfel n anul 2008 s-a continuat dezafectarea minei Ghezuri i s-a continuat inundarea pe orizonturi a acesteia. Func ionarea sta iei de epurare a fost continu pentru debitele provenite de la mina Penigher, inundat complet. Volume de ap prelevate n 2008 pe surse i scopuri: - iz. Coparcea n scopuri potabile i igienico-sanitare la sediul i la sta ia de epurare din incinta Penigher: V an = 6,6 mii mc, Q zi med = 18,3 mc/zi ( 0,21 l/s ); - p. Tur n scopuri potabile, igienico sanitare i industriale din incinta Ghezuri V an = 0 sistat . Debite i volume evacuate n 2008 prin o gur de evacuare, restul de 5 sistate: - ape menajere din incinta Penigher V an = 0,19 mii mc/an ,Q zi med. =0,8 mc/zi (0,027 l/s ), colectate n fosa septic , evacuare sistat iar incinta Ghezuri sistat ; - apele industriale din incinta Penigher sistate din mai 2002, n iunie 2004 a nceput inundarea galeriilor, n octombrie 2007 inundare complet , iar incinta Ghezuri sistat din ianuarie 2008; - apele de min n anul 2008 au fost evacuate numai ape de min provenite de la sectorul Penigher complet inundat din decembrie 2007. La sectorul Ghezuri a nceput inundarae subteranului din octombrie 2007 iar pe parcursul anului 2008 a continuat inundarea. V total an = 61,497 mii mc, Q zi med. an =168,48 mc/zi ( 1,95 l/s ). Volumul total pe an epurat prin sta ia de epurare mecano chimic este : V an = 61,497 mii mc, Q zi med an = 168,48 mc/zi ( 1,95 l/s ).

42

Func ionarea sta iei de epurare mecano chimic cu o capacitate nominal proiectat de 26 l/s fost continu i din cauza ncarc rilor apelor de min cu curgere gravita ional de la mina a Penigher, apele epurate mecano chimic s-au ncadrat la majoritatea indicatorilor n limitele reglementate. n anul 2008 nu s-a produs nici o poluare accidental de la mina Tur doar avarii minore de cteva ore f r impact major asupra calit ii apelor p. Tur .. Prim ria T nad ev. strand cu 43,0 mii mc/an ap uzat evacuat n v. Sant u prezint la total 20.152 mg/l fata de 15 mg/l reglementat, reziduu filtrat 10422.833 mg/l fa depazot iri 2000 demg/l, cloruri 3981.033 mg/l fa de 500,0 mg/l reglementat, CCOCr 292.333 mg/l fata de 125.0 mg/l reglementat, CBO5 58.733 mg/l fata de 25.0 mg/l reglementat si suspensii 35.833 mg/l fata de 35.0 mg/l reglementat. SC Biamin SRL T nad complex turistic cu 12,0 mii mc/an ap uzat evacuat n v. Sant u prezint dep iri doar la cloruri 651.95 mg/l fa de 500,0 mg/l reglementat. 4.6.2. Poluan i n apele uzate

La centralizarea cantit ilor de nocivit i evacuate n cele dou bazine Some i Tisa au fost n considerare urm toarele activit i economice cum ar fi industria extractiv , industria luate transportul, mnt i alimentar , administra ia public , nv s n tate. Cantit ile de nocivit i con inute n apele uzate din bazinul Some respectiv Tisa n anul 2008 pe activit i economice au fost ( Tabel 4.6.2.1.):

Nr. crt. Substan

BAZINUL SOME

BAZINUL TISA

e nocive Cantitate ( tone / an )

Substan

e nocive Cantitate ( tone / an ) 23,551

1. Materii n suspensie 1240,424 Materii n suspensie 2. CBO5 1025,058 CBO5 67,649 3. CCOCr 2388,985 CCOCr 42,701 4. Azot total 173,146 Azot total 5,729 5. Fosfor total ( P ) 30,004 Fosfor total ( P ) 0,983 6. Azot i 7. Azota i ( NO2 ) 0,0 Azot i i (NO3 ) 144 Azota i ( NO2 ) 0,096

i (NO3 ) 1,776

8. Amoniu (NH4 ) 227,498 Amoniu (NH4 ) 92,726 9. Reziduu filtrabil 6253,619 Reziduu filtrabil 593,588 10.Cloruri ( Cl ) 0,0 Cloruri ( Cl ) 79,991 11.Sulfa i ( SO4 ) 2,400 Sulfa i ( SO4 ) 100,976

12.Fenoli 0,00 Fenoli 36,626 13.Detergen 43 i sintetici 0,058 Detergen i sintetici 0,046

14.Substan

e extractibile 2,196 Substan

e extractibile

1,800

15.Produse petroliere 0,0 Produse petroliere 0,0 16.H2S + sulfuri S2 0,002 H2S + sulfuri S2 0,054 17.Clor rezidual liber Cl2 0,002 Clor rezidual liber Cl2 Tabel .4.6.2.1. n apele uzate evacuate din bazinul Tisa au mai fost i unle metale cum ar fi plumb i compu ii s i cu o cantitate evacuat egal cu 0,025 ( t/an ), respectiv zinc cu o cantitate egal cu evacuat 0,0620 ( t/an ), crom total: 0,248 ( t/an ) , cupru : 0,024 ( t/an ), nichel: 0,124 ( t/an din industria extractiv . ) toate 4.6.3. Re ele de canalizare -

Sistemul de canalizare a municipiului Satu Mare este realizat n sistem unitar. Pentru cartierele Micro 17 i Carpa i II sistemul de canalizare a fost proiectat n sistem divizor datorit , dar modului de execu ie necorespunz tor func ioneaz n sistem unitar, sta ia de epurare avnd capacitatea de 900 l/s. Re eaua de canalizare menajer a municipiului Carei este de 57,772 km, beton simplu de 56,688 km i PVC de 1,084 km, iar re eaua pluvial fiind beton simplu de 4,755 km. Sta ia de epurare avnd capacitatea de 126 l/s. Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate de la sat iile de epurare din municiipiile Mare Satu i Carei s-au ncadrat n limitele maxime admise, prev zute n autoriza iile de gospod rire apelor. a Re eaua de canalizare menajer a ora ului T nad este de 9,7 km din tub beton 200 400 respectiv PVC 315 avnd lungimea de 1,35 km, iar canalizarea pluvial fiind din tub 300 1000 avnd lungimea de 2,9 km. Sta ia de epurare avnd capacitatea de 20 l/s. Alimentarea cu ap a ora ului T nad se face prin intermediul a 9 foraje de adncime situate n lunca v. Sant u. Cantitatea de ap evacuat de sta ia de epurare a SC APA SERV SATU MARE - T nad a fost de 523.0 mii mc ap suficient epurat . Prim ria T nad ev. trand cu 43,0 mii mc/an ap uzat evacuat n v. Sant u prezint la total 20.152 mg/l fata de 15 mg/l reglementat, reziduu filtrat 10422.833 mg/l fa depazot iri 2000 demg/l, cloruri 3981.033 mg/l fa de 500,0 mg/l reglementat, CCOCr 292.333 mg/l fata de 125.0 mg/l reglementat, CBO5 58.733 mg/l fata de 25.0 mg/l reglementat si suspensii 35.833 mg/l fata de 35.0 mg/l reglementat. SC Biamin SRL T nad complex turistic cu 12,0 mii mc/an ap uzat evacuat n v. Sant u prezint dep iri doar la cloruri 651.95 mg/l fa de 500,0 mg/l reglementat.

4.7.

Zone critice sub aspectul polu rii apelor de suprafa

i a celor subterane

n ceea ce prive te calitatea apelor de suprafa , prul Tur aval de EM Tur se men zona critic , datorate surselor de poluare cu pondere nsemnat , care nu au rezolvat n totalitate ine m surile de protec ie a calit ii apelor, evacund ape insuficient epurate sau neepurate. Rul Tur , datorit evacu rilor de ape de min neepurate sau insuficient epurate provenite de la E.M. Tur , calitatea apei rului pe o lungime de 16 km, n aval de localitatea Tur , pn la confluenta se schimb la grupa de indicatori : metale, ale cursului Tur ncadrndu-se n clasa a a de calitate. Schimb de la clasa a III-a la clasa a V-a de calitate. V44

Aici putem aminti i zonele vulnerabile care sunt definite in conformitate cu prevederile Directivei 91/676/EEC, transpus prin HG 964/2000 privind protec ia apelor impotriva polu rii cu nitra i proveni i din surse agricole i zonele sensibile definite in acord cu prevederile Directivei 91/271/EEC, armonizat prin HG 188/2002 privind normele de desc rcare n mediul acvatic a apelor uzate. n conformitate cu documentul de pozi ie ncheiat ntre Romnia si Comunitatea European referitor la capitolul de mediu, finalizat n decembrie 2004, tot teritoriul Romniei este considerat zon sensibil la nutrien i. n ceea ce prive te zonele vulnerabile, pentru delimitarea acestora a fost analizata in primul r nd vulnerabilitatea natural , respectiv caracteristicile pedo-hidro-climatice ale zonei din transmiterii nitra ilor c tre corpurile de ap . Zona a fost declarat vulnerabil n cazul n perspectiva vulnerabilitatea natural s-au suprapus surse de nitra i proveni i din activit ile care peste Zonele vulnerabile la poluarea cu nitra i din spa iul hidrografic Some -Tisa, jud. Satu Mare agricole. sunt prezentate n (Tabelul 4.8.1). Acestea provin in totalitate din surse de nitra i actuale, rezultnd n principal din complexele zootehnice n func iune i n secundar din contribu ia adus de cre terea animalelor n gospod riile individuale. Suprafa a (ha) Sursa la nivelul localitatii Nr. Agricola Arabila Actuale Istorice

crt. Comuna Jude 1. 2. 3. 4.

CRUCISOR SATU-MARE 1650 753 * MOFTIN SATU-MARE 10715 8249 * PAULESTI SATU-MARE 5294 3687 * URZICENI SATU-MARE 2742 2212 * Tabelul 4.8.1Lista localitatilor unde exista surse de nitrati din activitatile agricole

n zonele declarate vulnerabile la poluarea cu nitra i, managementul fermelor agricole, cum ar fi stocarea i mpr tierea gunoiului de grajd, sortimentul de culturi, etc. trebuie s fie acord cu principiile Codului de Bune Practici Agricole (http://www.icpa.ro) . orientat in De asemenea, se va realiza monitorizarea de conformitate a solului i corpurilor de ap din zonele vulnerabile in concordan cu legisla ia existent . La nivelul Direc iei Apelor Some -Tisa nu exist zone vulnerabile la poluarea cu nitra i din surse istorice. 4.8. Obiective i m suri privind aspectul polu rii apei ( inclusiv cu referiri la mediul urban) n anul 2008 s-a reactualizat Planul de Management pe bazinul H. Some - Tisa urmnd procedura de consultare a tuturor m surilor din Planul de Management pe parcursul anului 2009 , termenul final fiind decembrie 2009. Capitolul 5. SOLUL 5.1. Introducere Solul reprezint o component de baz a mediului geografic, interfa a ntre litosfer , atmosfer hidrosfer , genernd func ii esen iale dezvolt rii vie ii pe i mai multor politici comunitare este acela de protec ie a func iilor vitale pe care le pObiectivul mnt. genereaz solul. Cu toate acestea distrugerea i degradarea solului sunt n cre tere, n timp ce eforturile menite s restabileasc fertilitatea i func iile productive ale solului nu produc necesare men inerii calit ii i capacit ii solului. Deficien ele solului determin un efectele asupra sectoare ale mediului, precum i asupra s n t ii oamenilor i animalelor. impact altor crescut 45

Cel mai important rol al solului este de a produce biomas i de a descompune resturile organice, asigurnd reciclarea elementelor nutritive. Condi ia necesar pentru ca solul s poat s i ndeplineasc func ia complex pe care are o n sus inerea agriculturii i implicit a alimenta iei umane, este de a asigura buna calitate solurilor. a Utilizarea resurselor de sol n diferite scopuri, mai ales n cele industriale, se impune cu necesitatea ca orice amenajare a teritoriului s fie conceput innd seama de propriet ile fertilitatea acestuia i serviciile pe care solul le poate oferi att societ ii prezente ct i solului, viitoare, evitndu-se cu orice pre distrugerea solului. celei 5.2. Fondul funciar Fondul funciar a fost reglementat prin Legea nr. 18/1991, cu modific rile i complet rile ulterioare i reprezint cea mai important resurs natural a Terenurile de orice fel, indiferent de destina ie, de titlul pe baza c ruia sunt de inute sau de rii. domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar. Structurile edafice ale unui teritoriu constituie o resurs natural fundamental , deoarece solul este suportul i mediul de via al plantelor, ndeosebi a celor de cultur , agricultura fi conceput neput nd f r existen a cuverturii edafice.

5.2.1. Reparti

ia solurilor Romniei pe categorii de folosin

Suprafa a teritorial a jude ului Satu Mare este de 441.785 ha. n tabelul 5.2.1.1., figura 5.2.1.2. i figura 5.2.1.3. este reprezentat evolu agricole pe tipuri de folosin e, n jude ul Satu Mare, n perioada 2000 2008 terenurilor Categoria Suprafa a (ha) Nr. de crt folosin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Arabil 222207 223553 223821 221316 221746 221746 221746 222339 221653 2 P uni 55522 54457 54553 56602 56602 56602 54658 56446 57167 3 Fne e i 28503 28220 27970 27481 28384 28384 26123 paji ti naturale 4 Vii 3851 3784 3823 4037 3626 3626 3588 3588 3385 5 Livezi 7421 7126 7336 8064 7131 7131 6133 6694 7122 TOTAL 317504 317331 317515 317500 317489 317489 317275 AGRICOL
Tabel 5.2.1.1.

ia reparti iei

28384

28129

317489

317456

46

Reparti

ia terenurilor agricole n jude

ul Satu Mare

arabil p uni fne vii arabil fne livezi 200020012002200320042005200620072008 e livezi e

Fig. 5.2.1.2 Reparti

ia terenurilor pe categorii de folosin

Reparti

ia terenurilor pe categorii de folosin n anul 2008

Suprafa

a terenurilor agricole n jude 2000-2008

ul Satu Mare

2008
9%1%2%arabil 18%

317456 317489 317275 317489 317489 317500 317515 317331 317504 total agricol

2007 2006 p uni fne e vii livezi


70%

2005 2004 2003


2002 2001 2000

b.

a. Fig.5.2.1.3. (a, b)

Suprafa a agricol a jud. Satu Mare reprezint 71,8% din suprafa a total a jude ului. Terenurile arabile reprezint 70%; viile reprezint 1%; livezile 2%, iar p unile, fne ele i naturale 27% din suprafa a agricol a jude ului. paji tile 5.3. Presiuni ale unor factori asupra st rii de calitate a solurilor Poluarea cu produ i chimici utiliza i n agricultur reprezint una din cele mai importante, dar cele i mai controversate probleme de s n tate. 5.3.1. ngr minte ngr mintele reprezint hrana plantelor i au rolul de a prentmpina sc derea con inutului de substan e nutritive n sol.

47

Elementele nutritive necesare plantelor se reg sesc n solul luat ca atare sau mbog it cu ngr minte naturale (b legarul i gunoiul de la diverse animale sau resturi vegetale) i n ngra minte chimice folosite ca fertilizan i. ngr mintele sunt substan e minerale sau organice, simple sau compuse, naturale sau ob inute pe cale de sintez , care se aplic sub form solid sau lichid , n sol, la suprafa peaplant , pentru completarea necesarului de elemente nutritive i pentru imbun t irea condi lui sau deiilor cre tere i dezvoltare a plantelor agricole. Scopul principal este cel al ridic rii st rii de fertilitate a solului, n vederea sporirii produc vegetale din punct de vedere cantitativ i calitativ i cu o perturbare minim sau deloc a mediului iei ecologic. Aplicarea ngr mintelor este un factor important, care determin cre terea productivit plantelor i a fertilit ii solului, dar cu riscul de a cre te nivelul de impurificare a mediului ii provocnd dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seam prin acumularea nitra ilor), n cazul n ambiant, care sunt folosite f r a se lua n considerare natura solurilor, necesit ile plantelor i condi meteorologice locale. iile Conform Art. 1. al ORDINULUI nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localit ilor pe jude e unde exist surse de nitra i din activit i agricole, jude ul Satu Mare este cuprins acestui i declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitra n anexa ordin cu 61 de localit i. Nr.crt. conf. LocalitateNr.crt. ORD. nr. Unitate Administrativ 1552/2008 Cod SirutaSup Teritorial
1 1522 136713 AC 2 1523 179873 AGRI 3 1524 136768 ANDRID 4 1525 136802 APA 5 1526 136848 ARDUD 6 1527 137103 BRS U 7 1528 136919 BATARCI 8 1529 136964 BELTIUG 9 1530 137032 BERVENI 10 1531 137069 BIXAD 11 1532 137185 BOTIZ 12 1533 137229 C LINE TI-OA 13 1534 137274 C M RZANA 14 1535 179677 C MIN 15 1536 136553 C PLENI 16 1537 136526 CAREI 17 1538 137292 C UA 18 1539 137363 CEHAL 19 1540 137407 CERTEZE 20 1541 179882 CIUME TI 21 1542 137443 CRAIDOROL 22 1543 137504 CRUCI OR 23 1544 137540 CULCIU 24 1545 137611 DOBA 25 1546 137675 DOROL 26 1547 137728 FOIENI 27 1548 137746 GHER A MIC 28 1549 137764 HALMEU 29 1550 137899 HOMOROADE 30 1551 137960 LAZURI

48

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582

138039 138084 138164 138208 136599 138280 138351 138431 138501 138538 138574 138618 180028 138770 138663 138734 138805 138869 138921 139009 139143 136642 139054 139107 139170 139214 139250 139287 139330 139358 139394

LIVADA MEDIE U AURIT MICULA MOFTIN NEGRE TI-OA ODOREU ORA U NOU PAULE TI PETRE TI PIR PI COLT POMI PORUMBE TI S C ENI SANISLAU SANT U S UCA SOCOND SUPUR TARNA MARE TR OL T NAD TEREBE TI TIREAM TUR TURULUNG URZICENI VALEA VINULUI VAMA VETI VIILE SATU MARE

Tabelul nr. 5.3.1.1 Localit ile cu zone vulnerabile la nitra i n jude ul Satu Mare anul 2008 Din datele primite de la Direc ia Jude ean de Statistic Satu Mare, n tabelul nr. 5.3.1.2. sunt redate cantit ile de ngr minte chimice i naturale aplicate pe terenurile agricole n 2005-2008. perioada

AN

ngr minte chimice folosite N P2O5 K2O Total 7812 7325 6896 6595 2317 2339 3204 1762

N+P2O5+K2O (kg/ha s.a.)

ngr minte naturale to

Suprafa ha

2005 2006 2007 2008

Arabil Agricol 694 10823 50,22 35,07 300885 16463 789 7325 32,27 23,08 238240 11912 1447 11547 44,15 30,84 235400 10650 789 9086 40,99 28,62 238240 11912 Tabel 5.3.1.2 Cantit i de ngr minte aplicate

49

ngr minte chimice utilizate n jude Mare perioada 2005-2008

ul Satu

Cantitatea de ngr sminte chimice folosite (N, P2O5, K2O) pe suprafa a agricol a jude ului Satu Mare n 2008

K2O

2008 P2O5 2007 2006 2005

Agricol 41% Arabil 59%

010002000300040005000600070008000 kg

Figura 5.3.1.1 Varia ia cantit ii de ngr minte n 2008 5.3.2. Produse pentru protec ia plantelor

Figura 5.3.1.2 Cantit

i aplicate

Cele mai diversificate i puternice efecte poluante se exercit asupra solului, vegeta iei i pnzelor freatice prin tratamentele chimice acumulate de-a lungul anilor. Din datele furnizate de DADR - Unitatea Fitosanitar Satu Mare n Tabelul 5.3.2.1. i Fig. 5.3.2.1-5.3.2.2 sunt redate cantit ile de pesticide aplicate n perioada 2001-2008 pe culturile jude ului Satu Mare, pentru prevenirea i combaterea unor forme de via vegetal sau animal . Conform situa iei privind cantit ile de produse de protec ie a plantelor utilizate pentru combaterea bolilor, d un torilor i buruienilor n anul 2008 reiese faptul c : - cea mai mare cantitate de insecticide, de 28200 l, a fost utilizat din produsul OLEOCARBETOX 12 CE pe o suprafa tratat de 1880 ha din jude ul Satu Mare; acest produs este un insecticid organofosforic ce se folose te pentru combaterea ou lor hibernante ale: p duchelui de San Jos, p ianjenului ro u, acarienilor, afidelor i cotarilor. Conform listei pesticidelor retrase de pe pia a Uniunii Europene n anul trecut, acest produs trebuia retras pn Decembrie 2008. n - dintre inscticide, produsul CALYPSO 480 SC (suspensie concentrata) a fost aplicat pe cea mai mare suprafa tratat din jude (13854,2 ha), folosindu-se o cantitate de 1108,3 l. Acest produs este un insecticid sistemic din grupa chimic cloronicotini, grupa III de toxicitate moderat ), destinat combaterii d un torilor la cereale, legume i fructe (cartof, vi de vie, (toxicitate fructiferi, porumb, rapita etc). Prezint un spectru larg de activitate mpotriva insectelor cu pomi sistemic ridicata n plant , ac ionnd asupra insectelor d un toare prin contact i ingestie. activitate nociv mediului acvatic, putnd provoca efecte adverse, pe termen lung, dac p trunde n apele de Este suprafa sau subterane. - NUPRID MAX AL 222 FS este un insectofungicid din care s-a utilizat o cantitate de 3734,2 l pe o suprafa tratat de 11250 ha. Este omologat pn n prezent pentru tratarea semin elor, pentru combaterea unor boli i d un tori cu poten ial major de d unare a culturilor de cereale p ioase; ac ioneaz asupra d un torilor din sol i de pe plante. - folosit pe o suprafa restrns din jude , de 7,1 ha, SINORATOX 5G are spectrul de ac iune destul de larg putnd fi utilizat n combaterea principalilor d un tori din sol, n legumicultur i culturile cereale. Cantitatea utilizat n anul 2008 a fost de 214,3 - dintre fungicide, cantitatea cea mai mare (6526 kg) a fost utilizat din produsul ALCUPRAL kg. 50 PU (con inut de 50% cupru metalic sub form de oxiclorur de cupru) pe o suprafe tratat de 50

2175,3 ha. Este un fungicid de contact, cu spectru larg de ac iune n prevenirea i combaterea atacului mai multor d un tori pentru plantele de cultur . - cele mai mare cantit i de erbicide au fost utilizate din produsele TROPHY (15005,6 kg la o suprafa tratat de 7502,8 ha) i GUARDIAN (13010,7 kg la o suprafa tratat de 6505,4 ha). Ambele produse, sunt erbicide cu ac iune la sol, foarte active, pe baz de acetoclor, destinate culturii porumbului; produsele combat buruienile graminee, fiind aplicate nainte de r s rire.

51

2001 2002 2003 2004 Tipul produsului Suprafa a Cantitatea Suprafa a Cantitatea Suprafa a Cantitatea ha kg, l ha kg, l ha kg, l 1 INSECTICIDE 74.190,0 108.615,8 89.324,0 140.560,3 141.348,0 213.421,6 103.223 146.227,5 2 FUNGICIDE 186965,0 98.365,8 151.495,0 143.729,2 196.259,0 132.423,4 169.784 102.304,3 3 ERBICIDE 60.738,0 104.581,4 73.075,0 115.999,5 79.877,0 162.519,6 83.598 172.103,7 321.893 311.563 313.894 400.289 417.484 508.364,6 356.605 420.635,5 Total Tabel 2005 2006 2007 2008 Tipul Suprafa a Cantitatea Suprafa a Cantitatea Suprafa a Cantitatea ha kg, l ha kg, l Ha kg, l produsului 1 INSECTICIDE 136.782 245.775,4 161.687 278.985,2 142.158 98.791,7 106.943,8 100.256,7 2 FUNGICIDE 99.838 130.082,5 109.524 89.744,8 132.836 96.548,0 79.048,8 114.777,3 3 ERBICIDE 78.511 149.957,4 83.334 146.004,0 72.810 117.235,4 83.675,2 128.917,4 315.131 525.815,3 354.545 514.734 347.804 312.575,1 269.667,8 343.951,4 Total 5.3.2.1.Situa ia privind pesticidele folosite pentru protec

Suprafa a Cantitatea ha kg, l

Suprafa a Cantitatea ha kg, l

ia plantelor n perioada 2001-2008

52

Pesticide aplicate n jude


269668 347804 354545 315131 356605 417484 313894 321893 326362

ul Satu Mare

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

343.951,40 312575,1 514734,0 525815,3 420635,5 508364,6 400289,0 311563,0 387298,1 cantitatea aplicat suprafa a tratat

Fig. 5.3.2.1

Cantit

ile de pesticide, pe categorii, n jude perioada 2005-2008

ul Satu Mare n

100256,7 114777,3 98791,7 96548 278985,2 89744,8 146004 117235,4 2008 2007 2006 2005 128917,4

245775,4

130082,5

149957,4

insecticidefungicideerbicide

Fig. 5.3.2.2

5.3.3. Soluri afectate de reziduuri zootehnice Nu s-au identificat suprafe e afectate de reziduurile zootehnice.

53

5.3.4. Situa ia amenaj rilor de mbun t iri funciare/agricole Conform datelor furnizate de Administra ia Na ional a mbun t irilor Funciare RA Satu Mare suprafa amenajat cu diverse lucr ri la nivelul anului 2008 nsumeaz 283.892 ha din care suprafa a agricol a amenajat n jude ul Satu Mare este de 246.518 ha. Tipurile de lucr ri pentru mbun t irea funciar a terenurilor din jude ul Satu Mare, precum i terenurilor amenaj rileagricole pe categorii de folosin n anul 2008 sunt prezentate n tabelul urm tor:
Suprafa a total amenajat (ha) din care Total n sisteme din coloana 1: -hectareP uni Fne e Vii, Livezi de Suprafa a natural naturale pepiniere pomi, agricol e viticole pepiniere, amenjat arbu ti (col.3-4fructiferi 5-6-7)

Felul amenaj rii

Teren arabil

1 2 3 4 5 6 7 8 Amenaj ri pt iriga ii 4692 4692 4393 - - - - 4393 din care: n sisteme 4692 x 4393 - - - - 4393 Mod de - brazde - - - - - - - amenajare -aspersiune 4692 4692 4393 - - - - 4393 pt iriga ii - orez rii - - - - - - - Suprafata agricola irigata x x - - - - - Terenuri desecate 232873 232873 153392 31841 13447 670 1620 200970 din care:n sisteme 232873 X 153392 31841 13447 670 1620 200970 - cu evecuare 94895 94895 55282 12410 4215 gravita ional desecate 211 532 72650 Terenuri 137978 137978 98210 19431 9232 459 1088 128320 n sisteme - cu evacuare
prin pompare

Lucrari de combaterea 38015 38015 17463 5091 6746 1405 2138 32843 eroziunii i de ameliorare a terenurilor din care:n sisteme 38015 38015 17463 5091 6746 1405 2138 32843 Lucr ri de drenaj 8312 8312 - - - - - 8312 Tabel 5.3.4.1. Terenuri amenajate prin lucr ri de mbun t iri funciare n jude ul Satu Mare n anul 2008

5.3.5. Poluarea solurilor n urma activit

ii din sectorul industrial

Se analizeaz periodic indicatorii de calitate a mediului din zona evacu rilor miniere Tur i num rul punctelor de recoltare fiind n totalitate de 21. Socea, Prin studiul zonelor evacu rilor miniere Tur (min nchis ) i Socea (min nchis ) s-a evaluat poluarea cu metale grele. S-a urm rit evolu ia concentra iei metalelor grele att din probe de sol, vegeta ie recoltate la 2 m de malul cursurilor de ap , ct i din ap , care este vectorul principal al acestor metale. Recolt rile se efectueaz din anul 1994 n zona minier Tur i 1999 zona minier Socea. n Poluarea apare din cauza evacu rii apelor de min n prul Tur , care este afluent al rului Tur, efectul negativ al prezen ei acestor metale resim indu-se astfel pn departe de sursa de poluare. Pe lng acest fapt, n cazul n care condi iile meteorologice determin m rirea debitului acestui pru datorit precipita iilor abundente din acea zon , apele p r sesc albia, determinnd astfel i poluarea solului de-a lungul cursului. Din aceast cauz , vegeta ia este puternic afectat , 54

existnd chiar zone unde vegeta ia nu se mai instaleaz . Probele de ap i sol au fost recoltate 5 puncte. Aceste puncte au fost stabilite pe m sura ndep rt rii de la sursa de poluare . din Analiznd rezultatele ob inute observ m o nc rcare general mare cu metale grele n zona pr ului Tur . Tipurile de minereuri neferoase extrase fiind sulfuri de tip blend , galen , pirit calcopirit , metalele se solubilizeaz n urma extrac iei apoase i a temperaturii ridicate de i apele astfel rezultate au o nc rcare foarte mare de metale grele. Formele de sulfuri sub min reziduale i ac iunea aerului se transform n sulfa i. Concentra iile de metale grele recoltate din probe de n toate punctele de recoltare (P1-P5) dep esc limitele admise de STAS 1146/2002. Calitatea ap solului n punctele investigate dep esc valorile normale la metale grele, dar sunt sub valorile pragului de alert i de interven ie definite prin OM 756/97, dup cum reiese din tabelul 5.3.5.1 pH-ul acid al apei men ine majoritatea metalelor sub form solubil . Astfel, prin infiltrarea apelor . acide din pru are loc nu numai acidifierea solului, dar i acumularea metalelor grele i sub form de sulfa i. Dup cum reiese din rezultatele ob inute se observ acumularea unei concentra crescute de metale grele pe malul rului Tur, situat departe de sursa de poluare. Compar nd cu ii rezultatele anului 2006 se constat o men inere a con inutului crescut de metale grele n aceste puncte de prelevare. n urma analizelor efectuate s-a ob inut o corela ie de peste 95% ntre unele forme de metale grele (Ni, Mn, Cr, Cu) acumulate n sol i vegeta ie.
Parametrul statistic Pb Cu Zn Cd Valori normale :20 Valori normale:20 Valori normale :100 Valori normale :1 Prag alert :250- Prag alert :250- Prag alert :700- Prag alert :5-10 1000 500 1500 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 cm 0-10 10-20 cm cm cm cm cm cm cm 3.06.2008

Data recolt rii Mina Turt Amonte min 1.56 63.80 0.20 9.91 4.37 121.41 0,02 0,01 Aval min 31.33 2.09 4.40 0.25 44.11 9.52 0.91 0.08 Evacuare St. Epurare 1.60 57.07 0.06 7.67 2.65 88.94 0.13 1.83 Comuna Tur 89.67 47.28 19.36 14.32 144.23 124.36 2.45 1.85 Aval conf. Tur 51.37 44.74 11.50 7.67 136.61 105.78 2.36 2.13 Tab. 5,3,5,1.Parametrii statistici ai con inutului de metale grele (Cu, Pb, Zn i Cd) n zona miniera Tur

Indicatorii fizico-chimici i microbiologici determina i n zona evacu rii miniere Socea, identice cu cei determina i n zona minier Tur . Punctele de recoltare s-au ales n mod similar, sunt apele de min care se scurg avnd emisarul p.Tarna .S-a constatat afectarea calit ii mediului degradarea calit ii apei, cre terea con inutului de metale grele n sol, acumularea acestora n prin vegeta ie i sc derea activit ii microflorei din sol. Un fenomen deosebit de interesant este unor aparigrupe ia fiziologice de bacterii n num r crescut, de ordinul 105, care sunt capabile de cre tere pe soluri cu nc rcare mare de metale grele. Deasemenea, se constat prezen a bacteriilor produc toare de hidrogen sulfurat, activitatea c rora este sus inut de mirosul puternic, caracteristic din zon .

55

n zona evacu rilor miniere unde activitatea a sc zut sau s-a sistat (cazul Mina Socea), n urma unor analize complete, se observ men inerea st rii degradate a mediului, revenirea biocenozei la starea ini ial necesitnd timp ndelungat de refacere.

Parametrul statistic

Pb Cu Zn Cd Valori normale :20 Valori normale:20 Valori normale :100 Valori normale :1 Prag alert :250- Prag alert :250- Prag alert :700- Prag alert :5-10 1000 500 1500 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 cm 0-10 10-20 cm cm cm cm cm cm cm

27.08.2008 Mina Socea Amonte min 12.68 10.43 11,00 12,10 45,25 93,18 0,95 0,08 Aval min 13.38 10.58 19,45 19,35 98,05 107,85 0,02 0,01 Evacuare St. Epurare 12.15 24.83 9,55 28,25 80,20 140,60 0,01 0,01 Comuna Tur 12.08 8.75 5,95 4,80 92,58 67,05 0,01 0,01 Aval conf. Tur 9,18 10,95 7,08 7,70 73,00 104,13 0,01 0,01 Tabel. 5.3.5.2.Parametrii statistici ai con Socea inutului de metale grele (Cu, Pb, Zn i Cd) n zona miniera

5.3.6. Poluarea solurilor cu emisii de la termocentralele pe c rbune n jude ul Satu Mare nu exist instala ii mari de ardere.

5.4. Calitatea solurilor Condi iile de pedogenez foarte variate ale jude ului Satu Mare au dus la formarea unei mari diversit i a nveli ului de soluri, consecin a unit ilor de relief existente. Ca efect al factorilor pedogenetici, au rezultat mai multe tipuri de sol avnd caracteristici specifice n interac iunii evolu continuie. Calitatea solurilor rezult din interac iunile complexe ntre elementele componente ale acestuia poate i fi legat de interven iile defavorabile i practicile agricole neadaptate la condi iile introducerea n sol de compu i mai mult sau mai pu in toxici, acumularea de produse toxice de mediu, provenind din activit ile industriale i urbane. Evaluarea calit ii solurilor const n caracterizarea care limiteaz capacitatea productiv a acestora. identificarea factorilor i Calitatea solului reprezint ansamblul propriet ilor obi nuite, pozitive sau negative, care se la folosirea i func iile solului. refer Localizarea i definirea n spa iu terestru a fiec rei por iuni de teren joac un rol nsemnat determinarea condi iilor ecologice respectiv a voca iei unei por iuni de teren pentru anumite n (agricole, ile reliefului i condi iile utilit isilvice, social-economice, etc). Astfel, particularit caracterizeaz jude ul printr-o mare diversitate de soluri. pedoclimatice

56

Productivitatea terenurilor agricole ca rezultat al diversit ii mari a condi iilor nsu irilor intrinseci fizico-geografice i a ale solurilor ct i a interven iilor antropice intervenite la timp, este n spa iu de mult diferit la un areal pedoclimatic la altul. Solul, ca i aerul i apa este un factor de mediu cu influen deosebit asupra s n t calitatea solului depinde formarea i protec ia surselor de ap , att a celei de suprafa , ct ii. De ales a celei subterane. mai 5.4.1. Reparti ia terenurilor pe clase de calitate

n baza datelor extrase din studiile pedologice aflate n arhiva O.S.P.A. Satu Mare, ntocmit n vedrea realiz rii i reactualiz rii periodice a Sistemului na ional i jude ean de monitorizare teren pentru agricultur , prelucrate conform Metodologiei de Elaborare a Studiilor Pedologice i solSistemului de Taxonomie a Solurilor (I.C.P.A. Bucure ti, 1987, 2003) i a altor acte normative a reactualizate prin Ordinul 223/2002 al M.A.A.P, situa ia reparti iei terenurilor agricole pe clase calitate din arealul geografic al jude ului Satu Mare se prezint conform tabelului urm tor: de Clase de Calitate Total agricol - II - III - IV - - V 47618 ha 15% 111110 ha 35% 107935 ha 34% 38095 ha 12%

(ha) - I 317456 12698 ha 4%


Tabel 5.4.1.1 Reparti 2008

ia, pe clase de calitate, a suprafe

ei agricole n jude ul Satu Mare n anul

Reparti

ia, pe clase de bonitate, a terenurilor agricole n 2008

12%

4% 15%

34%

35%

IIIIIIIVV

Figura 5.4.1.1 Solurile jude ului Satu Mare se ncadreaz n clasa de mijloc de fertilitate cu 43 de puncte nota bonitate. Cea mai mare suprafa agricol a fondului funciar este cuprins n clasele III i de calitate, fiind trecut n categoria terenurilor care necesit m suri de ameliorare complexe. O IV de suprafa restrns a fondului agricol este cuprins n categoria I de calitate ca terenuri de fenomene de degradare. Acestea sunt n principal terenuri arabile, i numai un procent redus, neafectate de cca. 5% din totalul arabil (221654 ha) se situeaz n aceast clas de calitate. n ceea ce

57

prive te viile i livezile jude ului Satu Mare, acestea sunt situate pe terenuri degradate clasate cea n mai mare parte n categoria terenurilor care necesit m suri de ameliorare complexe - clasa IV de calitate. Din totalul agricol al jude ului, p unile i fne ele ocup cca. 27% (85296 ha) claselor de calitate fiind clasa IV cu aproximativ 33400 de ha cuprinse n aceast clas . media
ncadrarea terenurilor n clase de calitate, pe folosinte agricole

70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% IIIIIIIVV Clasa de bonitate

Arabil P uni, fne Arabil Vii Vii Livezi e

Figura 5.4.1.2

5.4.2. Principalele restric

ii ale calit

ii solurilor

Pentru jude ul Satu Mare folosirea eficient a terenurilor agricole este condi ionat de factori restrictivi sau procese de degradare: urm torii - terenuri afectate de eroziunea de suprafa i adncime n propor ie de 18,2% situate n Dealurile T nadului, Codrului i Oa ului. - terenuri afectate de procese de pseudogleizare i gleizare n procent de 68% - terenuri cu aciditate moderat/puternic 65% - terenuri afectate de salsodizare - 2% - terenuri cu compactare secundar 58% Cele prezentate indic necesitatea intensific rii eforturilor pentru a reduce fenomenele i procesele naturale de risc prin continuarea delimit rii i inventarierea suprafe elor care nu au luate n studiu, cele din bazinul hidrografic al Turului, zona colinar a Codrului i T nadului fost sunt prezente procese naturale de risc (geomorfologice, hidrice, climatice i edefice). unde 5.5. Monitorizarea calit ii solurilor 5.5.1 Monitorizarea solurilor la nivel local Supravegherea calit ii solului este n grija Institutului de Cercet ri pentru Pedologie Agrochimie, ara monitorizeaz i ICPA, ns i Agen iile pentru Protec ia Mediului din toat solurilor sub aspectul polu rii, adic a acumul rii substan elor toxice i periculoase n sol, calitatea la modificarea echilibrului chimic i biologic a acestuia. Pe lng indicatorii ce caracterizeaz care duc fenomenele care afecteaz calitatea solului: pH, fosfor, potasiu, azot amoniacal i nitric, s ruri solubile, sodiul schimbabil se determin compozi ia scurgerilor de suprafa , excesul de umiditate, 58

con inutul de nitra i, metale grele, contaminarea cu agen i patogeni, acoperirea solului cu solide. Conform ordiunului comun al MMGA nr. 197/05 i MAPDR 242/05 monitorizarea calit ii reziduuri solurilor sub aspectul polu rii cu nitra i proveni i din ape subterane este urm rit prin acitivitate programul deal oficiului Jude ean de Studii Pedologice i Sistemul de Gospodire a Apelor Some Concep ia de baz privind instituirea sistemului na ional de monitoring al calit ii solului Tisa. porne te de la faptul c poluarea solului const n acele ac iuni care deregleaz func ionarea normal a solului ca suport i mediu de via n cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau antropice. Deci, poluarea solului are n vedere efectele i consecin ele deprecierii acestuia n interdependen cu ceilal i factori ai mediului nconjur tor, cu ntreaga ecosfer . Re eaua de monitorizare a solului urm rit de APM Satu Mare cuprinde cu prec dere din zone cu trafic turier intens , cu 198 puncte de recoltare - 4 puncte de recoltare de pe arterele principale care ies din jude , stabilite astfel nct probele sunt recoltate de o parte i alta a drumului de la adcimea 0 25 cm, i zonele circulate intens de pe tot teritoriul jude ului - 3 puncte de recoltare din centrele ora elor principale din jude (Carei, T nad, Negre ti) - cele dou poduri din municipiul Satu Mare, probele fiind recoltate de la ambele capete ale podului de la adncimea 0 25 cm. - Din acest an s-au inclus n re eaua de monitorizare puncte noi de pe teritoriul jude ului Satu Mare i zona parcurilor de pe teritoriul municipiului Satu Mare. Pe lng aceste probe prelevate se mai urm re te calitatea solului n zone cu caracter specific din jude : solone urile din zona C ua , solurile nisipoase din p durea Mujdeni. Frecven a de recoltare a acestor probe este de 2 ori pe an. Prin sistemul actual de monitorizare a calit ii factorilor de mediu se urm resc doar indicatori fizico-chimici, ca metalele grele, poluan ii organici i anorganici infiltra i n sol suprafa i pluviale. Prin determinarea concentra iilor acestora i ncadrarea lor ntr-un sistem prin ape de bonitare se ob ine o caracterizare a solurilor. Din acest motiv pentru caracterizarea complet a de solurilor ar fi binevenit completarea acestui mod de bonitare cu indicatori microbiologici, i determinarea prezen ei bacteriene i a activit ilor microbiene desf urate de acestea. Aceste anume valori sunt utilizabile complementar indicatorilor fizico-chimici, inclusiv metalele grele, pentru determinarea efectului sinergic al poluan ilor n sol. Laboratorul APM Satu Mare are n planul de activitate inclus astfel de determin ri, n special determinarea num rului de unit i formatoare colonii (UFC), identificarea unor microorganisme care apar in unui anumit grup fiziologic (bacteriile de amonificatoare) i activit i enzimatice (dehidrogenazic , catalazic , Analizele fosfatazic ). probelor de sol recoltate din zone cu trafic intens, soluri cu folosin e mai pu sensibile , arat c la un pH aproape de neutralitate, dintre indicatorii fizico-chimici reglementa in prin i OM 756/1997, se dep esc deseori valorile pragului de alert la sulfa i i metale grele. zone, Acestecu trafic rutier intens, arat o acumulare crescut de metale grele, care de i nu ntotdeauna ating pragul de alert , prin efectul sinergic manifestat pot duce la diminuarea microflorei solului, ap rnd astfel organisme specifice capabile s supravie uiasc . Varia iile care apar n decursul anilor pot fi decrise prin varia ia indicelui biologic de activitate n calculul c ruia intervine enzimatic a florei microbiene, activitate care scade cu cre terea gradului de poluare. activitatea

59

Concentra
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008200720072008

ia metalelor grele

n zonele cu trafic rutier intens

Cu total,ppm Zn total, ppm Pb total, ppm Mn total,ppm Cr total,ppm Cd total, ppm

mediamaxima

Fig. 5.5.1 Varia

ia num rului de dep iri ob inute n decursul anilor 2005-2008


Frecven a dep irilor la metale grele

2008 Cd total, ppm 2007

2008 Pb total, ppm 2007

2008 2007

2008 Cu total, ppm 2007

0102030405060

Fig. 5.5.2 Frecven

a dep irilor la matele grele n perioada 2007-2008

Dintre celelalte tipuri de sol urm rite (solune , sol forestier, sol nisipos) se constat de cernoziom c fa unde apare valoarea maxim pentru num rul total de bacterii i con inutul de humus, se observ o activitate respiratorie, dehidrogenazic , catalazic i fosfatazic sc zut , aprovizion datorit rii mai slabe cu substan e nutritive. Activitate microbiologic cea mai slab o solone prezinturile i terenurile forestiere datorit att con inutului sc zut de elemente nutritive ului acid . Coeficien ii de corela ie ob inu i indic o leg tur clar ntre ct cu i tendin pHmodului de varia ie a indicatorilor microbiologici i fizico-chimici. Prin analiza rezultatelor similitudinea diferite de sol se poate constata c activitatea florei pedobionte prezint un echilibru, ob inutetipuri n neconstatndu-se mari varia ii ntre tipuri de sol. Deci, putem afirma c modificarea brusc a acestui echilibru stabil poate fi cauzat de ac iunea unor agen i poluan i.

60

5.6. Zone critice sub aspectul degrad rii solurilor 5.6.1 Inventarul terenurilor afectate de diferite procese Structura i caracteristicile solului reprezint rezultatul unor procese geomorfice i geologice milenare de formare a solului, fapt ce face ca solul s fie o resurs neregenerabil . Prin urmare, este mult mai pu in costisitoare prevenirea oric rei forme de deteriorare sau contaminare a straturilor de sol, dect ncercarea de a restabili func iile solului. Din categoria riscului mediu-mare, n care se includ alunec ri de teren actuale sau reactive, cele mai afectate sunt comunele Ceh lu , Socond, Hodod, Bogdand, C mrzana. n fig.5.6.1 este prezentat harta probabilit ii producerii alunec rilor de teren n jude ul Satu Mare.

Fig.5.6.1.1 Probabilitatea de producere a alunec rilor de teren n jude ul Satu Mare

Situatia terenurilor degradate n jude ul Satu Mare, conform datelor transmise de c tre unit ile teritoriale, care pot fi constituite n perimetre de ameliorare prin mp durire i reintroduse astfel n administrativ economic este prezentat n tabelul urm tor: circuitul Suprafa a terenurilor din cadastrul funciar ha
(arabil, P /Fn, neproductiv)

Unitatea Nr. Administrativ crt. teritorial

Natura degrad rii terenurilor din perimetrul de ameliorare


Tipul degrad rii Suprafa a - ha -

Observa ii

1.

Negre ti-Oa

8600

din care neproductiv 2180 - terenuri cu exces permanent de 3,2

-terenuri cu eroziune de - excesiv suprafa : - puternic - terenuri cu eroziune n adncime 20 - terenuri cu alunec ri active 50 - terenuri cu aglomer ri de pietri , grohoti , stnc rii

50 40

70

61

umiditate total 233,2 - terenuri cu eroziune de suprafa excesiv 7,28 P uni n

2.

Brs u

8,48 - terenuri s r turate i acide 1,2 Arabil n

proprietatea consiliului local pe pante intre 515% proprietatea consiliului local pe pante intre 515% Fne e n proprietatea consiliului local; Suprafa a este propus a fi inclus Proiectul de n reabilitare a fostei Ecedea mla tini Pantele terenurilor sunt ntre 5%-35% 140 ha intre 5-15% i 78 ha peste 35%. Pantele terenurilor sunt ntre 5%-35% - 82 ha pn la 5% i 7 ha ntre 15-35%. Pantele terenurilor sunt pn la 5% P uni n proprietatea consiliului local P uni n proprietatea consiliului local pe pante intre 515%

total 8,48

3.

Berveni

101
din care neproductive 17 ha

- terenuri cu exces de umiditate

80

260,75 4. Bogdand
din care terenuri neproductive 78

5.

C line ti-Oa

118,37
din care terenuri neproductive 62

- terenuri cu eroziune de suprafa excesiv - terenuri cu eroziune n adncime 139,5 - terenuri cu exces permanent de umiditate - mla tini 1 total 182,8 - depozite de aluviuni toren iale 26,31 - terenuri cu exces permanent de umiditate - mla tini 1,07 total 32,51

36

6,3

5,13

6.

C pleni

361

7.

Certeze

320

- terenuri s r turate i acide 145 - alte degrad ri 41 - terenuri neproductive 145 total 186 - terenuri cu eroziune n adncime 130 - terenuri cu alunec ri active 98 - terenuri cu pr bu iri, surp ri, curgeri 92 noroioase total 320 - terenuri cu alunec ri active 20

8.

Cruci or

20

62

82,69 9. Foieni
din care fne e 1,55 ha

- terenuri nisipoase expuse erod rii prin 82,69 ap sau vnt -terenuri cu eroziune de - puternic 12 suprafa : - excesiv 10 - terenuri cu eroziune n adncime 8 - terenuri cu alunec ri active 16 - terenuri cu exces permanent de 30 umiditate - mla tini 5 - alte degrad ri 80 total 161 -terenuri cu eroziune - puternic 20 de suprafa : - excesiv 100 - terenuri cu eroziune n adncime 80 - terenuri cu aglomer ri de pietri , 100 grohoti , stnc rii total 300 - terenuri nisipoase expuse erod rii prin 5 ap sau vnt - terenuri cu exces permanent de 5 umiditate total 10 - terenuri cu eroziune de suprafa puternic 56
Pantele terenurilor sunt ntre 5%-35% 180 ha pn la 5% i 10 ha peste 35%.

10.

Gher a Mic

320
din care p uni 230 ha

11.

Ora u Nou

320
din care terenuri neproductive 20 ha

Pantele terenurilor sunt ntre 5%-35% 250 ha pante intre 5-15%

12.

Pi colt

10
terenuri neagricole

13.

Pomi

56

P une, relieful n pant de pn la 5%. proprietatea consiliului local pe pante pn la 5% Pantele terenurilor sunt ntre 5%-35%.

14. Sant u 30 - terenuri s r turate i acide 30 P uni n

15. S c eni 732,82


din care terenuri neproductive 36 ha

16.

Socond

139,15

- terenuri cu eroziune de suprafa 237,35 excesiv - terenuri cu eroziune n adncime 379,55 - terenuri s r turate i acide 79,53 total 696,43 18 Pantele terenurilor - terenuri cu eroziune n adncime
sunt ntre 5%-35%.

- terenuri cu alunec ri active 128 Pantele 17. Supur 128


terenuri agricole

terenurilor sunt ntre 5%-15%. Pantele terenurilor sunt ntre 5%-35%.

18.

Tarna Mare

14

- depozite de aluviuni toren

- terenuri cu eroziune n adncime 2 - terenuri cu alunec ri active 1,5 - terenuri cu exces permanent de umiditate - mla tini 2,5 total 8 iale 86,78 Arabil, n

63

19. Terebe ti 86,78 proprietate


privat

31,42 20. Tiream


din care terenuri neproductive 12,42 ha

- terenuri cu exces permanent de umiditate -terenuri cu eroziune de - puternic suprafa : - excesiv - terenuri cu eroziune n adncime 10 total 100

19 Pante pn

la 5% Fne e, n proprietate privat cu relieful n pant ntre 515%-60 ha i ntre 15-35% 40 ha. Pante pn la 5%

40 50

21.

Tr ol

100

22.

Urziceni

23.

Viile Satu Mare

83,23

- terenuri nisipoase expuse erod rii prin ap sau vnt - mla tini 1 - terenuri cu eroziune n adncime 19,76 - alte degrad ri 21,89 - terenuri neproductive 41,58 total 83,23

Tabel 5.6.1.1. Situa

ia terenurilor din perimetrele de ameliorare prin mp durire


ie de natura degrad rii terenurilor din

Din datele prezentate n tabelul de mai sus, func

perimetrele de ameliorare,n jude ul Satu Mare exist : - terenuri afectate de eroziunea n adncime - 806,81 ha n 10 localit i - terenuri afectate de eroziunea de suprafa - 658,63 ha n 8 localit i - terenuri cu alunec ri active - 313,5 ha n 6localit i - terenuri s rate i acide - 255,73 ha n 4 localit i - terenuri cu exces permanent de umiditate - 150 ha n 8 localit i - terenuri cu aglomer ri de pietri , grohoti , stnc rii - 170 ha n 2 localit - i terenuri nisipoase expuse erod rii prin ap sau vnt - 90,69 ha n 3 localit i - depozite de aluviuni toren iale 113 ha n 2 localit i, iar terenuri afectate de pr bu iri, surp ri, curgeri noroioase 92 ha n o localitate. - mla tini 10 ha n 5 localit i - alte tipuri de degrad ri 143 ha n 3 localit i. Conform situa iei realizate de c tre DADR Satu Mare privind terenurile degradate, improprii pentru a fi cultivate agricol i care pot fi reintroduse n circuitul economic numai prin mp durire 5 localit i din jude sunt incluse ca fiind afectate de diverse degrad ri:T nad (2,59 ha), alte Porumbe ti (5,6 ha), Micula (13 ha), Pir (55,92), Vama (35 ha). Perimetrele cu terenuri degradate sunt delimitate, de regul , n extravilan, dar exist perimetre i suprafe e de intravilan ce constituie continuarea unor degrad ri din extravilan i pun caren pericol n special a ez rile umane.Conform datelor specificate de c tre Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen Some al jude ului Satu Mare n anul 2008 procesele de degradare a terenurilor s-au produs datorit alunec rilor de teren i cu prec dere a inunda iilor de var (perioada iunie-iulie). n urma acestor fenomene de degradare a terenurilor au fost afectate aproximativ 19 localit i din mediul rural (terenuri agricole, locuin e i gospod rii).

64

Nr. Unitatea Tipul crt. administrativ- degrad rii teritorial


1. Alunec ri de teren

Efectele degrad rii (Amploarea i intensitatea)


Terenuri afectate

Categoria de teren
x x 5

Suprafa (ha)

Locuin e Gospod rii Observa afectate a afectate x 29.05.2008;

ii

Bogdand

din care:2 locuin e n pericol de pr bu ire

Arabil Inunda ii P uni/fne e

250 400

10 43 2225.07.2008 3 sate afectate 1 locuin distrus

2. Certeze Alunec ri de teren 3. Vama Alunec ri de teren

P uni/fne e 0,15 x x 02.09.2008 x x x x 18.09.2008


lucr ri de ap rare maluri0,09km 2 sate afectate

4. Tarna Mare Inunda 5. Tr ol

ii arabil 101,5 68 68 13.04.2008 55 280 30 10 300 180 50 100 300 140 30 60 200 11 11 18.06.2008
1 sat afectat

Inunda ii Arabil P uni/fne e

6. C mrzana Inunda ii Arabil P uni/fne e 7. Ardud Inunda 8. Bixad Inunda 9. Supur Inunda ii Arabil P uni/fne e ii Arabil P uni/fne e ii Arabil P uni/fne e Vii 10. Hodod Inunda ii Arabil P uni/fne e

10 40 18.06.2008 26 50 18.06.2008 32 x 18.06.2008 1 11 1720.07.2008 3 sate afectate

18 80 25.07.2008;
Din care:2 locuin e distruse i 4 n pericol de pr bu ire 23.07.2008 1 sat afectat

11. Cehal Inunda

ii P uni/fne e - 5 5 22-

Tabel 5.6.1.2 Localit ile afectate de alunec ri de teren i inunda ii n jude ul Satu Mare n 2008 Alunec rile de teren sunt rezultatul direct al interac iunii dintre factorii naturali i mecanice ale rocilor. Inunda iile reprezint fenomene hidrice extreme generate de apele mari sau caracteristicile de viituri. Procesele de degradare a albiei i malurilor rurilor s-au intensificat n urma viiturilor:

65

Fig. 5.6.1.2 Rul Some n arealul localit

ii Valea Vinului (jud. Satu Mare)

n majoritatea situa iilor cele dou fenomene genereaz efecte negative de ordin social, economic i ecologic. De i frecvente, uneori cu consecin e grave, alunec rile de teren, inunda iile sau alte tipuri fenomene care determin deteriorarea calitativ i degradarea n timp a solurilor, acestea nu au de f cut obiectul unei structuri legislative majore n preocup rile interna ionale i na ionale de urbanism. mediu i 5.6.2. Inventarul siturilor contaminate Conform Hot rrii 1408/2007 privind modalit ile de investigare i evaluare a polu rii solului i subsolului, Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului prin unit ile teritoriale aferente a demarat la nceputul anului 2008 procesul de identificare preliminar a siturilor contaminate pe baz de chestionare, transmise operatorilor economici i autorit ilor publice locale. Identificarea preliminar a siturilor poten ial contaminate se efectueaz n scopul elabor rii i aprob rii a dou categorii de liste:lista siturilor contaminate istoric, orfane i abandonate, respectiv lista siturilor actual. contaminate Din totalul de 88 de chestionare trimise pentru completare c tre operatorii economici autorizati jude ul Satu Mare 41 au raspuns la chestionare; ct prive te autorit ile publice locale, din din de 64 chestionare transmise, 32 prim rii au r spuns chestionarelor. totalul Lista siturilor poten ial contaminate la nivelul jude ului Satu Mare este elaborat n baza fi elor caracterizare pentru activit ile operatorilor economici sau a de in torilor de terenuri pe de amplasamentele c rora este posibil prezen a unor situri contaminate/poten ial contaminate. Acestea sunt nregistrate n baza de date on-line existent pe pagina web a ANPM-ului privind siturile contaminate i cuprinde 37 de nregistr ri (4 operatori economici i 25 autorit i locale). publice Depozitele de de euri urbane i rurale, constituie una dintre cele mai mari probleme nerezolvate pn n prezent. Aceste depozite polueaz factorii de mediu prin apele exfiltrate i gazele degajate prin fermentare, precum i prin arderea de eurilor.

66

Cele 4 depozite de de euri municipale ale jude ului, respectiv cele ale municipiilor Satu Mare, Carei, T nad i Negre ti-Oa sunt incluse n proiectul Managementul regional al de eurilor urbane i ecologizarea rampelor de de euri din jude ul Satu Mare pentru care a fost eliberat ARPM Cluj - Acordul de mediu nr. 8/27.09.2006, avnd ca obiective de investi ii nchiderea de depozitelor neecologice existente att din mediu urban ct i rural. 5.7. Ac iuni ntreprinse pentru reconstruc ia ecologic ameliorarea st rii de calitate a solurilor 5.7.1. Modalit i de investigare a terenurilor degradate i pentru

La baza investig rii i evalu rii diferitelor procese de degradare stau studiile pedologice, executate de Oficiile Jude ene de Studii Pedologice i Agrochimice (OSPA), conform legisla iei vigoare. n n noiembrie 2007 a intrat n vigoare H.G. nr. 1408 privind modalit ile de investigare i evaluare polu rii solului i subsolului. Aceast hot rre reglementeaz modalit ile de investigare
i evaluare a polu rii solului i subsolului, n scopul identific rii prejudiciilor aduse acestora i

stabilirii responsabilit ilor pentru refacerea mediului geologic. Investigarea solului i subsolului pentru evaluarea contamin rii se realizeaz prin metode specifice geologice, hidrogeologice, geochimice i geofizice i pedologice. 5.7.2. Reconstruc ia ecologic a solurilor

n anul 2008 au fost efectuate lucr ri de ecologizare n situl contaminat apar innd de SC PETROM SA Satu Mare Depozit de carburan i Carei de pe str. Dorului nr. 4. Lucr rile au fost prev zute prin avizul de mediu pentru ncetarea activit ii nr. 17/2007 i au cuprins urm toarele: bioremedierea solului poluat cu produse petroliere prin excavarea solului poluat, tratarea p mntului excavat cu nutrien i, adaosuri de microorganisme care reduc hidrocarburile la CO2 i H2O, omogenizarea, depozitarea sub form de prism a solului i aerarea natural prin mobilizarea prismei, verificarea prin analize de laborator a nivelului de produse petroliere, refacerea zonei excavate. Lucr rile au fost efectuate n urma deciziei de nchidere a depozitului de c tre SC PETROM SA. Pe lng ecologizarea zonei s-a trecut i la demolarea depozitului, colectarea tuturor de eurilor rezultate din construc ii i demol ri i transportul acestora c tre locurile c tre administra iile publice locale. desemnate de Lucr rile de ecologizare au fost efectuate prin societ i autorizate cu care SC PETROM SA are contracte ncheiate n vederea efectu rii lucr rilor de ecologizare i de transport a de eurilor periculoase. Lucr rile s-au finalizat n luna iulie 2008. Ca urmare a recolt rii de probe de sol zona contaminat s-a confirmat c solul din zona poten ial contaminat se ncadreaz n limitele din prev zute de Ord. MAPPM nr. 756/1997. La recep ia lucr rilor au participat reprezentan ii APM Satu Mare i ai GNM Comisariatul Jude ean Satu Mare , reprezentantul SC PETROM SA

Capitolul 6. CONSERVAREA NATURII I A BIODIVERSIT 6.1. Biodiversitatea jude ului Satu Mare

II, BIOSECURITATEA

Capitalul natural al jude ului Satu Mare este variat ca urmare a interac iunii dintre formele de existente (cmpie, dealuri i mun i) i factorii climatici care au determinat constituirea a 3 relief regiuni 67

biogeografice i anume : panonic , continental i alpin fiecare fiind caracterizat printr-un tip de vegeta ie i faun specific . Pn n prezent au fost inventariate circa 1550 de specii anumit plante i 3264 de specii de faun existente pe teritoriul jude ului Satu Mare. n urma impactului de antropic puternic determinat de dezvoltarea industrial i de intensivizarea agriculturii o parte speciile dintre de plante i animale s lbatice au disp rut sau sunt amenin ate cu dispari ia ca urmarea exploat rii nera ionale a acestora sau a distrugerii habitatelor n care acestea tr iesc. Lund a considerare importan a deosebit pe care o are capitalul natural pentru dezvoltarea durabil a n colectivit ilor umane sub aspectul asigur rii de resurse regenerabile (ap , aer, hran , mbr c minte, medicamente, regenerarea aerului i apei etc.), a valorii peisagistice i de de protec ie i de asigurare a echilibrelor ecologice necesare men inerii unui mediu nconjur tor recreare, s n tos, rezult necesitatea imperativ a conserv rii biodiversit ii ca o condi ie dezvoltarea armonioas a genera iilor viitoare. necesar pentru 6.2. Habitatele naturale. Flora i fauna s lbatic 6.2.1 Habitatele naturale Prin habitat natural se n elege zonele terestre, acvatice sau subterane, n stare natural sau seminatural , ce se diferen iaz prin caracteristici geografice, abiotice i Habitatul unei specii este mediul definit prin factori abiotici i biotici, n care tr ie te o specie biotice. orice stadiu al ciclului biologic. n n jude ul Satu Mare au fost inventariate 28 tipuri de habitate cu importan conservativ comunitar i 25 de habitate de interes na ional. A. Habitate de interes comunitar: Nr. crt. Cod Tip habitat A. Habitate costiere i de s r tur 1. 1530* Stepe i mla tini s r turate panonice B. Dune de nisip costiere i continentale 1. 2190 Depresiuni umede interdunale 2. 2330 Dune continentale cu p uni deschise cu Corynephorus i Agrostis 3. 2340* Dune continentale panonice C. Habitate de ape dulci Ape st t toare oligotrofe pn la mezotrofe, cu 1 3130 vegeta ie din Littorelletea uniflorae i/sau din Isoto Nanojuncetea. 2. 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegeta ie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition 3. 3160 Lacuri distrofice i iazuri Cursuri de ap din zonele de cmpie pn la 4. 3260 cele montane cu vegeta ie din Ranunculion fluitantis i Calltitricho Batrachion 5. 3270 Ruri cu maluri n moloase cu vegeta ie de Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. D. Tuf ri uri i lande temperate 1. 40 AO* Tuf ri uri subcontinentale peri-panonice

68

E. Forma iuni ierboase naturale i seminaturale 1. Paji ti xerofile seminaturale i facies cu tufi uri 1. 6230* Paji ti montane de Nardus bogate n specii, pe substraturi silicioase. 2. 6250* Paji ti panonice pe loess 3. 6260* Paji ti panonice pe nisipuri 2. Paji ti umede seminaturale cu ierburi nalte 1. 6410 Paji ti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae). 2. 6430 Comunit i de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor pn la nivel montan i alpin. 3. 6510 Paji ti de altitudine joas (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). F. Habitate din turb rii i mla tini 1 7110* Turb rii active 2. 7120 Turb rii degradate nc capabile de o regenerare natural G. 4.Habitate de p dure 1. 9110 P duri de fag de tip Luzulo - Fagetum 2. 9130 P duri de fag de tip Asperulo - Fagetum 3. 9160 P duri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli P duri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus 4. 91 EO* excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae) P duri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 5. 91FO angustifolia din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris) 6. 91 IO* Vegeta ie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. 7. 91 MO P duri balcano panonice de cer i gorun 8. 92 AO Z voaie cu Salix alba i Populus alba TOTAL: 26 Tabel 6.2.1.1. Habitate de interes comnunitar din jude ul Satu Mare

B. Habitate de interes na

ional :

Nr. crt Cod Tip habitat A 2.2.1 Ape st t toare dulcicole 1 R2210 Comunit i danubiene cu Bolboschoenus maritimus i Schoenoplectus tabernaemontani B 2.3.1. Lande i tuf ri uri temperate 1 R 3112 Tuf ri uri (Vaccinium myrtillus) 2 R 3114 T ieturi de vulgaris) 3 R 3119 Tuf ri uri sud est carpatice de afin cu iarb neagr (Calluna p dure cu zmeur (Rubus idaeus) de alun ( Corylus avellana )

69

C 2 .3. 2 Stepe i paji ti xerice calcicole 1 R 3407 Paji ti ponto panonice de Stipa stenophylla ( S. tirsa) i Danthonia (provincialis) 2 R 3708 Comunit i daco getice cu Angelica alpina. sylvestris, Crepis paludosa i Scirpus sylvatcicus 3 R 3709 Comunit i danubiene cu Juncus effusus, Juncus inflexus i 4 R 3711 Paji ti dacice de Nardus stricta i Molinia caerulea Agrostis 5 R 3715 canina. Paji ti danubian panonice de Agrostis stolonifera 6 R 3802 Paji ti daco getice de Arrhenatherum D 2.4.1 P duri temperate de foioase cu frunze c z toare 1 R 4105 P duri sud est carpatice de fag Fagus sylvatica i brad Abies alba cu Festuca drymeia 2 R 4109 P duri sud est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum 3. R 4110 P duri sud est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 4. R 4118 P duri dacice de fag (Fagus sylvatica ) drymeia i carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera 5. R 4148 P duri panonice psamofile de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Convallaria majalis 6. R 4405 P duri dacice de plop negru Populus nigra cu Rubus caesius 7. R 4419 Tuf z log ( Salix 8. R 4420 Tuf canescens 9. R 4421 Tuf ri uri sud est carpatice de cinerea) cu Calamagrostis ri uri de z log (Salix cinerea) cu mu chi de turb ri uri de z log (Salix cinerea) cu mur (Rubus caesius) E 2.5.1 Mla tini de turb nalt

1. R 5102 Turb rii sud est carpatice oligotrofe Sphagnum F 2.5.2 Vegeta ie decu margini de ape magellanicum 1 R 5302 Comunit i danubiene mezo higrofile cu Eleocharis palustris 2. R 5305 Comunit i danubiene cu Typha angustipholia i TOTAL: 25 Typha latifolia

Tabel 6.2.1.2. Habitate de interes na

ional din jude

ul Satu Mare

6.2.2. Flora i fauna s lbatic 6.2.2.1 Flora jude ului Satu Mare Att din punct de vedere al formelor de relief ct i pe baza considerentelor fitogeografice , teritoriul jude ului Satu Mare poate fi mp r it n trei unit i: cmpia, zonele colinare din sud a teritoriului inclusiv Culmea Codrului i zona montan - lan ul vulcanic Oa Guti care partea de nchide depresiunea Oa ului. a. Zona de cmpie se ncadreaz n sectorul nordic al Cmpiei de Vest. Este o unitate fitogeografic distinct numit districtul Cmpia Some ului, avnd o serie de particularit restul de es din partea de nord vest a rii: i fa regiunii de - Taxoni vegetali caracteristici pentru acest district floristic al rii ( Fumaria jankae endemic , Centaurea indurata var. hirsuta), dintre care i unele specii de pe nisipuri ( de ex. Corynephorus canescens);

70

- Flora nisipurilor din nord vestul rii constituie o not specific a teritoriului, unde apar serie de specii arenicole caracteristice zonei, precum i alte rarit i cu areal disjunct (Iris o Spergula humilis, pentandra, Alyssum montanum subsp. gmelinii, Carex suspina etc.); - Prezen a unor specii ce apar de obicei numai n regiunile montane (Calamagrostis stricta, Betula pubescens, Carex appropinquata etc.); - este singura zon de cmpie a rii unde apar plcuri de Sphagnum (S. platyphyllum i S. inundatum la Livada; S. squarrosum la Ciume ti); - num rul mare al elementelor circumpolare n compara ie cu partea central i sudic a Cmpiei de Vest; - prezen a masiv a elementului atlanto mediteranean Fritillaria meleagris (laleaua pestri ); - asocia iile vegetale caracteristice acestei zone sunt: Festuco vaginatae corynephoretum, Carici- Calamagrostetum neglectae precum i Querco robori Caricetum brizoidis. b. Zona colinar - Unitatea care cuprinde piemonturile vestice ale T nadului i a Codrului, deasupra c rora se ntinde Culmea Codrului este ncadrat n provincia daco iliric . n zonele colinare cresc o serie de specii mediteraneene, ponto-mediteraneene, euroasiatice cu caracter continental, respectiv dacice, care sunt r spndite n general mai la sud de acest teritoriu. n schimb covorul vegetal al Culmii Codrului are o serie de caracteristici distincte fa de restul Fiind a ezat frontal n direc ia vnturilor vestice, n ciuda altitudinilor modeste prime te o zonei. apreciabil de precipita ii pe an. Vegeta ia Culmii Codrului are o serie de asem n ri cu cea cantitate Mun ii Oa Guti. din c. Zona montan - Mun ii Oa Guti ad postesc o serie de elemente comune cu Maramure ul nvecinat ca : Euphorbia carpatica, Woodosia ilvensis, Aruncus dioicus, Avenula planiculmis etc. Prezen a unor specii de plante i a asocia iilor Caricetum lasiocarpae i Calamagrostetum canescentis pledeaz n direc ia afinit ilor fitogeografice spre Carpa ii Un caracter intermediar o are Depresiunea Oa ului, azi puternic antropizat . Prin v ile largi Orientali. ale rurilor p trund aici o serie de elemente ale florei regiunii de c mp. n concluzie, pe teritoriul jude ului Satu Mare se ntlnesc urm toarele unit i fitogeografice Provincia panonic districtul Cmpia Some ului, ce cuprinde regiunea de : es; Provincia daco iliric , de care apar in n general regiunile colinare i piemontale ale teritoriului; Subprovincia Carpa ilor Orientali, n care se include etajul montan. Flora i fauna s lbatic constituie un patrimoniu natural de valoare estetic , tiin ific , cultural , recreativ , economic i intrinsec , care trebuie protejat i transmis genera Condi iile naturale locale de relief, clim i cele edafice deosebit de variate ( 3 regiuni iilor viitoare. biogeografice : alpin ,continental i panonic ), au determinat marea diversitate a florei jude Satu Mare. Prezen a unor sta iuni azonale contribuie la mbog irea tezaurului floristic; n schimb ului lipsa unor forma iuni calcaroase, de grohoti uri, stnc rii masive, precum i n l imile relativ ce cauzeaz lipsa etajului alpin i subalpin au determinat ca unele specii ce se g sesc n jude reduse nvecinate s nu mai ajung n zona noastr . ele Analiza procentual a florei pe baza bioformelor eviden iaz prezen a sta iunilor i substraturilor deosebit de variate. Procentul cel mai mare l ating hemicriptofitele (42,1%), care populeaz ecosisteme diverse. Terofitele apar n num r nsemnat (30,2%) n special pe terenurile antropizate i n primul rnd n zonele agricole. Hidatofitele (6.2%) ating procente mai mari n sta iunile nedesecate, n special pe cmpie. Geofitele (10,1%) populeaz p durile i unele p uni nearate. Camefitele (2,7%) i n special epifitele (0,1%) sunt slab reprezentate. Procentul fanerofitelor (8,4%) este destul de mare n raport cu suprafa a de vegeta ie lemnoas (15% din

71

suprafa

a jude ului).
Analiza procentual a florei din jude baza bioformelor ul Satu Mare pe

Hemicriptofite Terofite Hidatofite Geofite Camefite Epifite Fanerofite

Fig.

6.2.2.1.1Analiza procentual a bioformelor identificate n jude

ul Satu Mare

Dintre elementele fitogeografice ponderea cea mai mare o de in eurasiaticele (Achillea ptarmica, Blysmus compressus, Erythronium dens-canis, Holoschoemus romanus subsp. holoschoemus 42.7%). Eurasiaticele cu caracter continental (Aster amellus, Euclidium syriacum, Ranunculus pedatus etc. 8,2 %) populeaz n special sta iunile ierboase, inclusiv s r turile. concordan cu relieful i coordonatele geografice ale jude ului, procentul speciilor europene n Hottonia palustris, Nymphaea alba, Saxifraga tridactylites,Trollius europaeus etc.- 12.3%) este ( destul de nsemnat, pe lng care se remarc i cele central-europene, care au reprezentan i n special ntre plantele de p dure (Aposeris foetida, Cerastium sylvaticum, Ranunculus lanuginosus, Vicia pisiformis etc.-7,0%). Dintre cele circumpolare speciile Carex lasiocarpa, Eriophorum vaginatum, Lathyrus palustris, Pyrola minor etc.-9,0 %) apar pe terenuri ml tinoase. Elementele pontice, inclusiv ponto-panonice (Inula ensifolia, Polygonum arenarium, Urtica kioviensis etc.-2,7%) respectiv ponto-mediteraneene (Crocus reticulatus, Lotus angustissimus, Ranunculus illyricus etc.-3,0%) cresc n sta iunile nsorite i aride de la altitudini joase. Speciile sudice mediteraneene (Danthonia alpina, Lychinis coronaria, Saxifraga bulbifera, etc.- 4,9% ), inclusiv cele submediteraneene, apar n special pe coastele sudice i vestice ale zonelor colinare precum i pe dunele de nisip, n sta iuni cu regim de umiditate ridicat. Elementele atlantice i atlanto-mediteraneene ( 2,4 % ) populeaz de preferin mezohigrofile i f getele. Se remarc prezen a unui num r nsemnat de specii dacice sau daco terenurile balcanice (Crocus banaticus, Ferulago sylvatica, Lathyrus hallersteinii etc. 1,6%), care apar n mai multe sta iuni. Elementele balcanice (Quercus frainetto, Seseli palasii, Trinia ramosissima - 0,9 % ) se g sesc pe pantele nsorite ale zonelor colinare. n schimb majoritatea elementelor panonice (Achillea asplenifolia, Cirsium brachycephalum, Festuca vaginata etc. 1,0 % ) apar pe cmpie. Dintre elementele carpatice (0, 7 % ) o importan fitogeografic deosebit o constituie prezen endemismelor (Euphorbia carpatica, Phyteuma tetramerum, Ranunculus carpaticus 0,5% ). n a sta iunile montane, cantonate la altitudini mai mari, apar i specii alpino-carpatice (Aconitum variegatum, Avenula planiculmis, Senecio subalpinus etc. 0,4 % ) precum i unele elemente arcto-alpine ( Arabis alpina, Woodsia ilvensisi- 0,1 % ). Cosmopolitele (Lemna gibba, Limosella aquatica etc. 4,9 % ) se g sesc n tot jude ul, pe cnd speciile adventive ( Ambrosia artemisiifolia, Elsholtzia ciliata, Panicum dichotomiflorum etc. 6,3 % ) sunt caracteristice n primul rnd terenurilor agricole.

72

Analiznd componen a florei jude ului n func ie de factorii ecologici, rezult c din punct de vedere al cerin elor fa de umiditatea solului cele mai numeroase sunt mezofitele i mezoxerofitele, fa de temperatur mezotermele, iar al reac iei solului mai numeroase sunt speciile neutrofile i plantele euriionice. Dintre plantele spontane care cresc pe teritoriul jude circa i ale florei Romniei. Dintre acestea unele figureaz pe lista ului50 specii constituie rarit endemismelor, relictelor i a celor ocrotite. A. Specii de flor s lbatic de interes na ional identificate n jude ul Satu Mare Nr. Denumirea OUG crt. Denumirea speciei popular Statutul legal 57/2007 1. Lycopodium inundatum br di or Strict protejat Anexa 4.B 2. Corynephorus canescens Strict protejat Anexa 4.B 3. Euphorbia carpatica Strict protejat Anexa 4.B Tabel 6.2.2.1.1 Specii de flor s lbatic de interes na B. Specii de flor Nr. crt. Denumirea speciei 1. Sphagnum fallax Mu chi de turb 2. Sphagnum resurvum Mu chi de turb 3. Sphagnum squarrosum Mu chi de turb 4. Sphagnum warnstorfi Mu chi de turb 5. Sphagnum platyphyllum Mu chi de turb 6. Sphagnum inundatum Mu chi de turb 7. Sphagnum warnstorfi Mu chi de turb 8. Sphagnum platyphyllum Mu chi de turb 9. Lycopodium clavatum Pedicu 10. 11. 12. 13. ional semnalate n jude ul Satu Mare

s lbatic de interes comunitar Denumirea popular Statutul legal M suri de management Anexa 5.A M suri de management Anexa 5.A

OUG 57/2007

M suri de management Anexa 5.A M suri de management Anexa 5.A M suri de management Anexa 5.A

M suri de management Anexa 5.A M suri de management Anexa 5.A M suri de management Anexa 5.A

M suri de management Anexa 5.A

Lycopodium inundatum Br di or Strict protejat Anexa 5.A Eleocharis carniolica Pipirigu Strict protejat Anexa 3;4A Iris humilis sbsp.arenaria Stnjenel Strict protejat Anexa 3;4A Iris aphylla ssp.hungarica Stnjenel Strict protejat Anexa 3;4A

14. Galanthus nivalis Ghiocei M suri de management Anexa 5A 15. Angelica palustris Angelica de balt Strict protejat Anexa 3;4A 16. Cirsium brachycephalum P l mid Strict protejat Anexa 3;4A 17. Ligularia sibirica G lbenele, curechi de munte Strict protejat Anexa 3;4A

73

18. Arnica montana Arnic 19. 20. 21. 22.

M suri de management Anexa 5A

Adenophora lilifolia Strict protejat Anexa 3; 4A Echium russicum Capul arpelui Strict protejat Anexa 3;4A Lindernia procubens Strict protejat Anexa 4A Aldrovanda vesiculosa Strict protejat Anexa 3;4A ei Strict protejat Anexa 3;4A

23. Pulsatilla pratensis ssp. hungarica* Dedi

24. Marsilea quadrifolia Trifoia de balt Strict protejat Anexa 3;4A * specie proritar conform Directivei Habitate 92/43/CEE i OUG nr. 57/2007 Tabel 6.2.2.1.2. Specii de flor s lbatic Satu Mare ul de interes comunitar semnalate n jude

- Num r specii de flor s lbatic de interes na ional identificate n jude : 3 - Num r specii de flor s lbatic de interes comunitar: 24 Scurt descriere a principalelor specii de interes conservativ identificate n jude ul Satu Mare: - Eleocharis carniolica - pipirigu : specie rar , strict protejat de interes comunitar care tr ie te n locurile umede de lng malurile rurilor. - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica dedi el: specie rar , strict protejat de interes comunitar tr ie te n paji tile nisipoase din zona Cmpiei Careiului; - Iris humilis ssp.arenaria stnjenel: specie vulnerabil /rar (Lista ro ie) , strict de interes protejat comunitar care tr ie te n paji tile nsorite de pe dunele de nisip; - Ligularia sibirica - curechi de munte: specie rar , relict glaciar, (Lista ro ie), strict protejat de interes comunitar, care tr ie te n paji ti umede i n mla tinile din regiunile - Marsilea quadrifolia trifoia de balt : specie vulnerabil (Lista ro ie) , strict protejat montane; interes comunitar care tr ie te n b l i, mla tini i ape de stAdenophora t toare:liliifolia : specie strict protejat de interes comunitar care tr ie te prin fne deela marginea p durii Foieni. 6.2.2.2 Fauna s lbatic a jude ului Satu Mare

Pe teritoriul jude ului Satu Mare se ntlnesc 3 tipuri de ecosisteme: terestre, acvatice i subterane. La acestea se adaug i zona ariilor antropizate. Fauna terestr este dispus spa etaje ial n i zone biogeografice. Deosebim un etaj al p durilor de foioase (nemoral) i un etaj al p durilor de conifere (boreal). n cmpie se individualizeaz o zon de silvostep . Pe lng acestea fauna jude ului cuprinde mai multe complexe de animale azonale, restrnse n suprafa determinate de condi iile topoclimatice, edafice i trofice particulare, pe stnc rii, nisipuri, lunci. turb rii i I. Fauna etajului boreal ( molidi uri p duri de conifere ) Datorit condi iilor mai grele de via , animalele sunt mai reduse ca num r, iar activitatea lor se desf oar mai ales n coronamentul i pe trunchiul copacilor. Animalele tipice acestui forestier sunt: p s rile, molu tele i insectele. Mamiferele nu au reprezentan i tipici deoarece etaj cerbul i c priorul tr iesc i n p durile de foioase, iar roz toarele de p dure ca veveri sunt p durilor de foioase. P durile de conifere ad postesc o faun bogat i a specii i pr tipice ii 74

caracteristica de p s ri, din care unele tr iesc numai n acest biotop. Din neamul cioc nitoarelor ntlnim: negraica, cioc nitoarea pestri ; r pitoare de noapte: buha, huhurezul mic, huhurezul mare (oaspete de iarn ); corvide: alunarul, corbul; turbidae: sturzul de munte (oaspete de iarn ), mierla gulerat , mierla neagr , sturzul de vsc; p s ri cnt toare: pi igoiul de munte, pi moigoiul at, pitulicea mic , au elul cu cap galben (oaspete de iarn ).Dintre reptile amintim: oprla munte, vipera comun (rar), iar dintre amfibieni : salamandra carpatin , salamandra comun , de broasca brun . Foarte bogat este i fauna nevertebratelor alc tuite din: molu te, insecte i miriapode. I. Fauna etajului nemoral (p duri de fag i gorun) Fauna f getelor este cu mult mai bogat i mai diversificat dect cea din molidi uri, deoarece condi iile de existen s-au mbun t it sub aspectul regimului termic i a luminii. Mamiferele s lbatice ntlnite n acest etaj: c priorul, cerbul, jderul de copac, lupul, mistre viezurele, iepurele, oarecele scurm tor, oarecele de cmp. Fauna p s rilor: ierunca, acvila ul, ip toare mic , orecarul, uliul g inilor, cucul, huhurezul mic, cioc nitoarea mare, pitulicea sturzul mic , de vsc, codro ul de gr din , fsa de p dure, cinteza. Fauna f getelor mai cuprinde un num r mare de insecte care tr iesc n frunzar i sunt reprezentate prin numeroase specii de coleoptere, proture, colembole, himenoptere, diptere. Insectele sunt prezente n toate stadiile de dezvoltare. Unele consum frunze ca omizile defoliatoare ale coleopterelor i lepidopterelor, altele distrug lemnul. Fauna gorunetelor este alc tuit din mamifere, p s ri, reptile, batracieni. Mamiferele care tr iesc n aceste p duri nu sunt locuitori tipici ai acestora: pr ul de stejar, iepurele, lupul, vulpea, mistre ul, c priorul (foarte frecvent), veveri a (rar), pisica Ornitofauna este foarte bogat fiind alc tuit din: porumbei s lbatici, turtureaua, s lbatic gorunetelor (rar). ro ie, uliul porumbar, potrnichea, fazanul, cucul, privighetoare, pi igoi, mierla, grangurele, gaia sticletele, sitarul, florinte. Dintre reptile amintim: arpele orb, arpele de cas , arpele de oprla de cmp, gu terul. Amfibienii sunt prezen i n gorunete pe sol prin: broasca ro ie de frunze, p dure, broasca rioas brun , broasca rioas verde, brot celul (specie de cmpie pu in numeroas ). Dintre nevertebrate se ntlnesc n frunzarul p durii: melci, p ianjeni, insecte, rme, miriapode, colembole. III. Fauna de silvostep este mai pu in variat dect cea de p dure. Mamiferele caracteristice sunt roz toarele: popnd ul, hrciogul, oarecele pitic, oarecele de cmp, iepurele orbetele,de cmp, iar n apele de cmpie ntlnim obolanul de ap i bizamul. Ornitofauna este alc tuit din: dropie (accidental), pitpalacul, potrnichea, eretele de cmp, uliul g inilor, p dure, ciuful destriga, gugu tiucul, fsa de cmp, ciocrlia, cioara neagr , l car, vrabia de cas , Reptilele sunt slab reprezentate att ca specii ct i ca indivizi: arpele de cas , arpele de st ncu a. op ap ,rla de cmp; iar dintre batracieni: broasca rioas comun , broasca de p mnt. Fauna acestei zone de silvostep cuprinde numeroase specii de insecte predominnd ortopterele (l custe, cosa i de p une, greiere de p dure, c lug ri a) i coleopterele. IV. Fauna azonal cuprinde: 1. Fauna stnc riilor - zon cu condi ii austere de via care individualizeaz un complex faunistic, iar animalele prezint o serie de adapt ri speciale. Fauna petrofil este format din: p s ri, reptile, insecte , gasteropode etc. 2. Fauna nisipurilor este psamofil cu o serie de adapt ri morfologice i etologice. Cele mai numeroase specii apar in insectelor i reptilelor, deoarece nveli ul lor tegumentar impermeabil permite supravie uirea cu o cantitate mic de ap . ntlnim n aceast zon gasteropode, insecte (ortoptere, coleoptere), iar vertebratele sunt reprezentate de amfibieni, reptile, p s ri i mamifere. 75

3. Fauna s r turilor. Cele mai des ntlnite specii sunt: fluturele Cuculia asteris, heteropterul Leptoceraea viridis, hemopterul Euconomelus lepidus precum i unele specii de paseriforme. 4. Fauna turb riilor cuprinde nevertebrate, relicte glaciare tipice i n mai mic m sur vertebrate, cum este asocia ia ornitologic Dendrocopeta majoris-Anthetum trivialis. Dintre nevertebratele caracteristice sunt prezente doar specii de protozoare, rotiferi, tardigrade i gastotrichi. 5. Fauna luncilor i a stufului. Mamiferele caracteristice acestor zone sunt: bizamul, vidra, obolanul de ap , vulpea, mistre ul etc. Avifauna este alc tuit din: barza alb , fluiera ul, mal, privighetoarea de z voi, l stunul de mal, cucul, codobatura etc. Pe lng acestea se sitarul de adaug o serie de nevertebrate: molu te caracteristice, microcrustacei, p ianjeni, unele insecte mai pu in caracteristice. V. Fauna zonelor antropizate (fauna localit ilor i a terenurilor agricole) 1.Fauna ruderal este reprezentat de specii de vertebrate, mamifere: dihorul de cas , obolanul cenu iu, oarecele de cmp; p s ri: ciocrlanul, pietrarii; reptile: gu terul; broasca rioas ; molu te: limax etc. amfibieni: 2.Fauna parcurilor i gr dinilor este reprezentat in principal de p s ri, insecte , gasteropode etc. P s rile sunt extrem de variate: cioc nitori, sturzi, pi igoiul mare, sticlete, co ofana. cintez , Dintre insecte putem aminti: g rg ri a merilor, gndacul zmeurii, omida p roas a dudului. n locurile umede din parcuri se ntlnesc diver i melci. 3.Fauna culturilor de legume este reprezentat prin: crti e, rndunele, l stuni de cas , pi igoi, iar dintre nevertebrate: g rg ri a fasolei, plo ni a ro ie a verzei, gndacul de g rg ri a cepei, p duchele verde al castrave ilor etc. Colorado, 4.Fauna culturilor de cereale reprezentat prin: iepure de cmp, hrciog, popnd u, oarece de cmp, cioara de sem n tur . Dintre nevertebrate ntlnim: c r bu ii cerealelor, plo ni a cerealelor etc. 5.Fauna livezilor este alc tuit din p s ri insectivore: graurul, sticletele, botgro i, grangurele. Dintre insectele fitofage: p duchele verde al m rului, g rg ri a florilor de m r, merilor, p duchele de San Jose etc. precum i unele specii de limax. viermele 6.Fauna viilor este cea mai s rac , fiind alc tuit din insecte d un toare: viermele de srm , c r bu ul marmorat, c r bu ul vi ei de vie, molia strugurilor viespea strugurilor. aranee: p ianjenul ro u, p ianjeni eriofizi. Dintre p s ri cele mai des ntlnite sunt: mierlele Dintre cristeii de cmp. i A. Specii de faun s lbatic de interes na ional identificate n jude ul Satu Mare OUG 57/2007

Nr. Denumirea crt. Denumirea speciei popular Statutul legal I Nevertebrate 1. Heteropterus morpheus fluture protejat anexa 4B 2. Maculinea alcon fluture protejat anexa 4B 3. Everes alcetas fluture protejat anexa 4B 4. Argynnis laodice fluture protejat anexa 4B 5. Physa fontinalis protejat anexa 4B II Vertebrate 1. Carassius carassius Caracud protejat anexa 4B 2. Lota lota Mihal protejat anexa 4B 3. Salamandra salamandra Salamandr de foc protejat anexa 4B

76

4. Triturus vulgaris Triton comun protejat 5. Rana temporaria Broasc 6. Rana lessonae 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. protejat 7. Bufo bufo Broasc anexa 4B

anexa 4B anexa 4B

ro ie de munte protejat protejat

rioas brun

anexa 4B

Vipera berus Viper protejat anexa 4B Anguis fragilis N prc protejat anexa 4B Vespertilio murinus Liliac bicolor protejat anexa 4B Lepus europaeus Iepure management anexa 5B Sciurus vulgaris Veveri management Anexa 5B Nanospalax leucodon Orbete protejat anexa 4B Ondatra zibethica Bizam management anexa 5B Vulpes vulpes Vulpe management anexa 5B Martes foina Jder de piatr management anexa 5B Meles meles Viezure, bursuc management anexa 5B Mustela nivalis Nev stuic management anexa 5B Mustela erminea Hermin management anexa 5B Capreolus capreolus C prior management anexa 5B Cervus elaphus Cerb european management anexa 5B Dama dama Cerb lop tar management anexa 5B Sus scrofa Mistre management anexa 5B Limicola falcinellus Prund ra de n mol protejat Anexa 4B Ardea cinerea Strc cenu iu management Anexa 5B Phalacrocorax carbo Cormoran mare management Anexa 5B Merops apiaster Prigorie protejat Anexa 4;4B Upupa epops Pup za protejat Anexa 4B Falco tinnunculus Vnturel ro u protejat Anexa 4B Falco subbuteo oimul rndunelelor protejat Anexa 4B Grus grus Cocorul mare protejat Anexa 3;4B Bombycilla garrulus M t sar protejat Anexa 4B Corvus corax Corb protejat Anexa 4B caryocatactes Alunar, gai de munte protejat Anexa 4B Serinus serinus C n ra protejat Anexa 4B Carduelis chloris Florinte protejat Anexa 4B Carduelis carduelis Sticlete protejat Anexa 4B Carduelis spinus Scatiul protejat Anexa 4B coccothraustes Bot gros, cire ar protejat Anexa 4B Motacilla cinerea Codobatur vn t protejat Anexa 4B Motacilla alba Codobatura alb protejat Anexa 4B Motacilla flava Codobatura galben protejat Anexa 4B Muscicapa striata Muscar sur protejat Anexa 4B Oriolus oriolus Grangure protejat Anexa 4B Aegithalos caudatus Pi igoi codat, pi igu protejat Anexa 4B Sitta europaea oi protejat Anexa 4B Locustella fluviatilis Grelu el de z voi protejat Anexa 4B

34. Nucifraga

39. Coccothraustes

77

48. Locustella 49. Phylloscopus 4B 50. Phylloscopus 51. Phylloscopus 52. Phylloscopus 53. Regulus 54. Panurus

luscinoides Grelu el de stuf protejat

Anexa 4B

trochillus Pitulice verde, pitulice fluier toare protejat Anexa collybita Pitulice, pitulice mic protejat Anexa 4B

sibilatrix Pas re de aur, pitulice sfrietoare protejat Anexa 4B pugnas protejat Anexa 4B Anexa 4B Anexa 4B

regulus Pas re de aur, pitulice sfrietoare protejat biarmicus Pi igoi b rbos,pi igoi de stuf protejat protejat Anexa 4B

55. Remiz pendulinus Au el de balt , boicu 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Erithacus rubecula M c leandru protejat Anexa 4B Phoenicurus phoenicurus Codro de gr din protejat Anexa 4B Phoenicurus ochruros Codru de cas protejat Anexa 4B Jynx torquilla Capntors protejat Anexa 4B Picus viridis Cioc nitoarea verde protejat Anexa 4B Athene noctua Cucuveaua comun protejat Anexa 4B Otus scops Ciuf pitic protejat Anexa 4B Athene noctua Cucuveaua comun protejat Anexa 4B Tyto alba Striga protejat Anexa 4B Specii de flor s lbatic de interes na ional semnalate n jude ul Satu Mare

Tabel 6.2.2.2.1

C. Specii de faun s lbatic de interes comunitar identificate n jude ul Satu Mare Nr. Denumirea OUG crt. Denumirea speciei popular Statutul legal 57/2007 I Nevertebrate 1. Carabus variolosus protejat anexa 3;4A 2. Cerambyx cerdo Croitor mare protejat anexa 3;4A 3. Lucanus cervus R da c protejat anexa 3;4A 4. *Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria protejat anexa 3 5. Eriogaster catax protejat anexa 3;4A 6. Proserpinus proserpina protejat anexa 4A 7. Maculinea arion protejat anexa 4A 8. Maculinea teleius protejat anexa 3;4A 9. Lycaena helle protejat anexa 3;4A 10. Lycaena dispar protejat anexa 3;4A 11. Parnassius mnemosyne protejat anexa 4A 12. Zerynthia polyxena protejat anexa 4A 13. *Lepidea morsei protejat anexa 3;4A 14. Colias myrmidone protejat anexa 3;4A 15. Euphydryas aurina protejat anexa 3;4A 16. Euphydryas maturna protejat anexa 3

78

17. Hirudo medicinalis Lipitoare management anexa 5A 18. Theodoxus transversalis protejat anexa 3;4A 19. Unio crassus protejat anexa 3 20. Helix pomatia Melc de livad management anexa 5A 21. Astacus astacus Rac de ru management anexa 5 A II Vertebrate 1. Zingel zingel Pietrar protejat anexa 4A; 5A 2. Zingel streber Fusar mic protejat anexa 3 3. Gymnocephalus schraetser R sp r protejat anexa 3 4. Gymnocephalus baloni Ghibor de ru protejat anexa 3; 4A 5. Rutilus pigus Babu c de Tur protejat anexa 3;5A 6. Aspius aspius Avat protejat anexa 3 7. Gobio albipinnatus Porcu or de es protejat anexa 3 8. Gobio kessleri Porcu or de nisip protejat anexa 3 9. Barbus barbus Mrean management anexa 5A 10. Rhodeus sericeus amarus Boarc protejat anexa 3 11. Cobitis taenia Zvrlug protejat anexa 3 12. Cobitis elongata Fs mare protejat anexa 3 13. Misgurnus fossilis ipar protejat anexa 3 14. Sabanejewia aurata Dun ri protejat anexa 3 15. Umbra krameri ig nu protejat anexa 3 16. Acipenser ruthenus Ceg management anexa 5A 17. Triturus cristatus Triton cu creast protejat anexa 3; 4A 18. Triturus montandoni Triton carpatic protejat anexa 3; 4A 19. Bombina bombina Buhai de balt cu burt ro ie protejat anexa 3; 4A galben protejat anexa 3; 4A

20. Bombina variegata Buhai de balt 21. Rana arvalis Broasc de mla tin 22. Rana esculenta Broasc 23. Rana ridibunda Broasc 24. Rana temporaria Broasc 25. Rana dalmatina Broasc

cu burt

protejat

anexa 4A

(verde) mic

de lac management anexa 5A anexa 4B;5A

mare de lac management anexa 5 A ro ie de munte protejat

ro ie de p dure management anexa 4A brun de p mnt s p toare protejat anexa 4A anexa 4A; 5A

26. Pelobates fuscus Broasc 27. Bufo viridis Broasc 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

rioas

verde protejat

Hyla arborea Brot cel protejat anexa 4A Coronella austriaca arpe de alun protejat anexa 4A Elaphe longissima arpe a lui Esculap protejat anexa 4A Natrix tessellata arpe de ap protejat anexa 4A Ablepharus kitaibelli oprli de frunzar protejat anexa 4A Lacerta agilis oprl de cmp protejat anexa 4A Lacerta viridis Gu ter protejat anexa 4A Podarcis muralis oprl de ziduri protejat anexa 4A Emys orbicularis estoas de ap protejat anexa 3;4A

79

37. Rhinolophus 38. Rhinolophus 39. Barbastella 40. Myotis 41. Myotis

ferrumequinum Liliac mare cu nas potcoav hipposideros Liliac mic cu nas potcoav

protejat anexa 3;4A protejat anexa 3;4A

barbastellus Liliac crn (cu botul lat) protejat anexa 3;4A


Liliac-mic-cu-urechide- oarece (urechiprotejat anexa 3;4A ascu ite) Liliac de ele teu, liliac de iaz, liliac cu protejat anexa 3;4A picioare p roase, liliac de balt

bechsteini Liliac cu urechi mari protejat anexa 3;4A blythii

42. Myotis 43. Myotis 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

dasycneme

emarginatus Liliac cu urechi r scroite (cu spini) protejat anexa 3;4A

Myotis myotis Liliac comun mare protejat anexa 3;4A Vespertilio murinus Liliac bicolor protejat anexa 4B;4A Spermophilus (Citellus )citellus Popnd u protejat anexa 3;4A Muscardinus avellanarius Pr de alun protejat anexa 4A Cricetus cricetus Hrciog protejat anexa 4A *Canis lupus Lup protejat anexa 3;4A *Ursus arctos Urs brun protejat anexa 3;4A Lutra lutra Vidr protejat anexa 3;4A Martes martes Jder de copac management anexa 5A Mustela putorius Dihor de cas management anexa 5A Felis silvestris Pisic s lbatic protejat anexa 4A Lynx lynx Rs protejat anexa 3;4A platyrhynchos Ra crecca Ra a mare, ra a s lbatic management Anexa 5A

56. Anas 57. Anas 58. 59. 60. 61. 62. 63. Anas Anas Anas Anas Anser Anser

a pitic , ra

a mic

management Anexa 5A

querquedula Ra a critoare management Anexa 5A acuta Ra a suli ar management Anexa 5A clypeata Ra a lingurar management Anexa 5A strepera Ra a pestri management Anexa 5A anser Gsca de var management Anexa 5A albifrons Grli a mare management Anexa 5A fabalis Gsca de sem n tur management Anexa 5A erythropus Grli a mic protejat Anexa 3 nyroca Ra a ro ie protejat Anexa 3 ferina Ra a cu cap castaniu management Anexa 5A

64. Anser 65. Anser 66. Aythya 67. Aythya 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Aythya fuligula Ra a mo at management Anexa 5A Aythya marila Ra a cu cap negru management Anexa 5A Branta leucopsis Gsca cu obraz alb protejat Anexa 4A Branta ruficollis Gsca cu piept ro u protejat Anexa 3 Bucephala clangula Ra a sun toare management Anexa 5A Cygnus olor Leb da de var protejat Anexa 3 Mergus albellus Ferestra mic protejat Anexa 4A

80

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

Mergus serrator Ferestra mo at management Anexa 5A Mergus merganser Ferestra mare management Anexa 5A Somateria mollissima Eider, ra pufoas management Anexa 5A Tadorna ferruginea Califar ro u protejat Anexa 3 Tadorna tadorna Califar alb protejat Anexa 3 Apus apus L stun mare protejat Anexa 4A Pluvialis apricaria Ploier auriu protejat Anexa 3;4A dubius Prund ra gulerat mic protejat Anexa 4A

82. Charadrius

83. Charadrius hiaticula Prund ra gulerat protejat Anexa 4A 84. Vanellus vanellus Nag management Anexa 5A 85. Burhinus oedicnemus Pas rea ogorului protejat Anexa 3 86. Larus melanocephalus Pesc ru cu cap negru protejat Anexa 3;4A 87. Larus minutus Pesc ru mic protejat Anexa 3;4A 88. Recurvirostra avosetta Cioc ntors protejat Anexa 3 89. Calidris minuta Fugaci mic Anexa 4A 90. Calidris alpina Fugaci, prund ra de rm protejat Anexa 3;4A 91. Limosa limosa Sitar de mal management Anexa 3;4A 92. Numenius arquata Culic mare protejat Anexa 4A:5A 93. Numenius phaeopus Culic mic protejat Anexa 4A 94. Tringa 95. Tringa 96. Tringa 97. Tringa 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 108. 109. 110. 111. 112. totanus Fluierar cu picoare ro ii protejat erythropus Fluierar negru protejat stagnatilis Fluiera Anexa 4A de lac protejat Anexa 4A Anexa 4A de z voi, fluiera Anexa 4A

stagnatilis Fluierar cu picioare verzi protejat

Tringa ochropus Fuierar de z voi protejat Anexa 4A Tringa hypoleucos Fluierar de munte protejat Anexa 4A Lymnocryptes minimus Beca ina mic management Anexa 5A Gallinago gallinago Beca ina comun management Anexa 5A Gallinago media Beca ina mare protejat Anexa 3 Scolopax rusticola Sitar de munte management Anexa 5A Philomachus pugnax B t u management Anexa 5A Sterna hirundo Chir de balt protejat Anexa 3;4A Chlidonias niger Chirighi neagr protejat Anexa 3;4A leucopterus Chirighi cu aripi albe protejat Anexa 4A Botaurus stellaris Buhai de balt protejat Anexa 3 Ixobrychus minutus Strc pitic protejat Anexa 3 Nycticorax nycticorax Strc de noapte protejat Anexa 3 Ardeola ralloides Strc galben protejat Anexa 3 Egretta garzetta Egreta mic protejat Anexa 3 (Casmerodius albus)alba Egreta mare protejat Anexa 3

107. Chlidonias

113. Egretta

114. Ardea purpurea Strc ro u protejat Anexa 3 115. Ciconia nigra Barza neagr protejat Anexa 3 116. Ciconia ciconia Barza alb protejat Anexa 3 81

117. 118. 119. 120. 121.

Gavia stellata Cufundar mic protejat Anexa 3;4A Gavia arctica Cufundar polar protejat Anexa 3 Pelecanus onocrotalus Pelican comun protejat Anexa 3 Phalacrocorax pygmeus Cormoran mic protejat Anexa 3 Podiceps ruficollis Corcodel mic protejat Anexa 4A nigricollis Corcodel cu gt negru protejat Anexa 4A griseigena Corcodel cu gt ro u protejat Anexa 4A cristatus Corcodel mare protejat Anexa 4A auritus Cufundac cu gu a ro ie protejat Anexa 4A

122. Podiceps 123. Podiceps 124. Podiceps 125. Podiceps

126. Plegadis falcinellus ig nu protejat Anexa 3 127. Platalea leucorodia Lop tar protejat Anexa 3 128. Columba 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. oenas Porumbel de scorbur management Anexa 5A Columba palumbus Porumbel gulerat management Anexa 5A Streptopelia decaocto Gugu tiuc management Anexa 5A Streptopelia turtur Turturic management Anexa 5A Alcedo atthis Pesc ra albastru protejat Anexa 3;4A Coracias garrulus Dumbr veanc protejat Anexa 3 Cuculus canorus Cuc protejat Anexa 4A Milvus migrans Gaie neagr protejat Anexa 3 Haliaeetus albicilla Codalb protejat Anexa 3 Circetus gallicus erpar protejat Anexa 3 Circus aeruginosus Erete de stuf protejat Anexa 3 Circus cyaneus Erete vn t protejat Anexa 3 pygargus Erete sur, orecar cenu iu protejat Anexa 3

140. Circus

141. Aquila pomarina Acvil ip toare mic protejat Anexa 3;4A 142. Hieraaetus pennatus Acvil mic protejat Anexa 3 143. Aquila chrysaetos Acvila de munte protejat Anexa 2;3A 144. Accipiter gentilis Uliu porumbar, uliul g inilor protejat 145. Accipiter nisus Uliu p s rar, uliu mic protejat 146. Buteo 147. Buteo 148. Falco 149. Falco 150. Falco 151. Falco 152. Falco 153. Pandion buteo orecar, orecar comun protejat lagopus
orecar nc l at, orecar de iarn

Anexa 4A

Anexa 4A

Anexa 4A
protejat Anexa 4A

naumanni Vnturel mic, vnturel ro u protejat columbarius oimule vespertinus oimule de iarn protejat

Anexa 3 protejat Anexa 3

Anexa 4

de sear , vnturel de sear

cherrug oimule dun rean protejat Anexa 3 peregrinus oim c l tor protejat Anexa 3 halietus Vultur pescar, uligan pescar protejat Anexa 3 de mesteac n protejat Anexa 3

154. Tetrao tetrix Coco

82

155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172.

Tetrastes (Bonasia) bonasia Ierunc management Anexa 5A Perdix perdix Pot rniche management Anexa 5A Coturnix coturnix Prepeli management Anexa 5A Phasianus colchicus Fazan management Anexa 5A Grus grus Cocorul mare protejat Anexa 3;4B Otis tarda Dropie protejat Anexa 3 Porzana porzana Creste pestri protejat Anexa 3 parva G inu mic , creste cenu iu protejat Anexa 3 Porzana pusilla Crete mic protejat Anexa 3 Crex crex Cristel de cmp protejat Anexa 3 Rallus aquaticus Creste de balt protejat Anexa 4A Gallinula chloropus G inu a de balt management Anexa 5A Fulica atra Li i management Anexa 5A Lullula arborea Ciocrlie de p dure protejat Anexa 3 Alauda arvensis Cioc rlie de c mp protejat Anexa 5A Galerida cristata Ciocrl u management Anexa 5 Certhia familiaris Cojoac comun protejat Anexa 4A Corvus monedula St ncu a management Anexa 5A management Anexa 5A management Anexa 5A

162. Porzana

173. Corvus frugilegus Cioara de semanatur

174. Corvus corone cornix Cioara cenu ie, griv

175. Garrulus glandarius Gai a management Anexa 5A 176. Pica pica Co ofana management Anexa 5A 177. Sturnus vulgaris Graur management Anexa 5A 178. Emberiza 179. Emberiza 180. Emberiza 181. 182. 183. 184. 185. 186. 188. 189. 190. 191. 192. 193. calandra
Presura galben ,presura sur protejat Anexa 4A

citrinella Presura galben schoeniclus Presur

protejat

Anexa 4A de balt protejat Anexa 4A

de stuf, presur

Fringilla coelebs Cintez protejat Anexa 4A Fringilla montifringilla Cinteza de iarn protejat Anexa 4A Pyrrhula pyrrhula Mugurar, lingular protejat Anexa 4A Lanius collurio Sfrnciocul ro ietic protejat Anexa 3;4A Lanius minor Sfrncioc mic protejat Anexa 3;4A Lanius excubitor Sfrncioc mare protejat Anexa 4A senator Sfrncioc cu cap ro u protejat Anexa 4A Anthus campestris Fs de cmpie protejat Anexa 3;4A Anthus trivialis Fs de p dure protejat Anexa 4A Anthus pratensis Fs de lunc protejat Anexa 4A Ficedula parva Muscar mic protejat Anexa 3;4A Ficedula hypoleuca Muscar negru protejat Anexa 4A Ficedulla albicollis Muscar gulerat protejat Anexa 3;4A major Pi igoi de gr din , pi igoi mare protejat Anexa 4A Anexa 4A caeruleus Pi igoi albastru protejat

187. Lanius

194. Parus 195. Parus

83

196. Parus 197. Parus 198. Parus

ater Pi igoi de br det protejat Anexa 4A cristatus Pi igoi mo at protejat Anexa 4A palustris Pi igoi de munte, pi igoi sur protejat Anexa 4A

199. Acrocephalus paludicola L car de pipirig protejat Anexa 3;4A 200. Sylvia nisoria Silvie protejat Anexa 3 201. Acrocephalus arundinaceus L car mare protejat Anexa 4A 202. Acrocephalus 203. Acrocephalus 4A 204. Acrocephalus 205. Hippolais 206. Hippolais 207. Sylvia 208. Sylvia 209. Sylvia 210. Sylvia scirpaceus
Privighetoare de lac, l car iriac, l car de protejat Anexa 4A stuf

palustris L car de balt , l car de mla tin protejat Anexa schoenabaenus L car de rogoz, l car mic protejat icterina
Frunz ri de gr din , frunz ri g lbuie protejat Anexa 4A

Anexa 4A

pallida Frunz ri

cenu ie protejat

Anexa 4A

atricapilla Privighetoare cu cap negru protejat Anexa 4A communis borin


Silvia de cmp, privighetoare cenu ie Privighetoare de gr din , silvia de gr din protejat Anexa 4A

protejat Anexa 4A

curruca Purcelu , scrofi , silvie mic troglodytes Pitulice protejat Anexa 4A albastr , gu vn t

protejat

Anexa 4A

211. Troglodytes 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

212. Luscinia svecica Gu

protejat

Anexa 3;4A

Luscinia megarhynchos Privighetoare ro ie protejat Anexa 4A Luscinia luscinia Privighetoare mare protejat Anexa 4A Saxicola rubetra M r cinar de lunc protejat Anexa 4A Saxicola torquata M r cinar mare protejat Anexa 4A Oenanthe oenanthe Pietrar sur protejat Anexa 4A Turdus viscivorus Sturz de vsc management Anexa 5A Turdus philomelos Stuz cnt tor management Anexa 5A Turdus iliacus Sturz de vii management Anexa 5A Turdus pillaris Sturz de munte management Anexa 5A Picus canus Cioc nitoare verzuie protejat Anexa 3 Dryocopus martius Cioc nitoare neagr protejat Anexa 3 syriacus Cioc nitoare pestri minor Cioc nitoare pestri de gr din protejat Anexa 3;4A Anexa 3;4A protejat Anexa 4A mic medius Cioc nitoarea ro ie protejat

224. Dendrocopos 225. Dendrocopos 226. Dendrocopos

227. Dendrocopos major Cioc nitoare mare protejat Anexa 4A 228. Caprimulgus europaeus Caprimulg, lipitoare protejat Anexa 3 229. Strix uralensis Huhurez mare protejat Anexa 4A 230. Strix aluco Huhurez mic, huhurez de p dure protejat Anexa 4A

84

231. Strix

uralensis Huhurez mare, huhurez de iarn

protejat

Anexa 4A

232. Asio flammeus Ciuf de cmpie, ciuf de balt

protejat

Anexa 4A

233. Asio otus Ciuf de p dure protejat Anexa 4A * specie prioritar conform Directivei Habitate 92/43/CEE i OUG nr. 57/2007 Tabel 6.2.2.2.2 ul FAUNA S LBATIC - Num r specii de faun s lbatic de interes na - Num r specii de interes comunitar: 254 Scurt descriere a Satu Mare: ional identificate n jude : 69 Specii de flor s lbatic de interes na Satu Mare ional semnalat n jude

principalelor specii de interes conservativ identificate n

jude

ul

Specii de p s ri de interes conservativ global: Falco cherrug oim dun rean : pas re de var care populeaz mai ales inuturile de step adesea cuib rind n colonii de strci. Se hr ne te n principal cu popnd i dar i cu Este specie critic periclitat i n prezent n Romnia este posibil s mai cuib reasc numai p so ri. perechi. n Europa cuib resc cca 350 500 de perechi (Ucraina 120 150 perechi, Ungaria 80 2 6 perechi etc.). - Coracias garrulus - dumbr veanca : destul de rar , r spndit n Sudul i Estul Europei, n regiuni deschise cu copaci mari scorburo i. Coloritul corpului este o combina ie de verde cu albastru iar spatele cafeniu. - Falco vespertinus vnturel de sear : specie vulnerabil , oaspete de var , cuib re te adesea n coloniile de ciori de sem n tur cu efectiv n descre tere n prezent nregistrndu-se Rom n nia cel mult 600 1200 perechi clocitoare. Crex crex cristel de cmp, specie vulnerabil , oaspete de var , r spndit n terenurile deschise cu vegeta ie ierboas , mai ales n luncile cu paji ti umede. Principalii factori care afecteaz densitatea popula iei sunt: drenarea luncilor umede, cositul mecanic i vn toarea. Specii ameni ate la nivelul Uniunii Europene: - Circus aeruginosus erete de stuf: specie protejat , oaspete de var , cuib re te n stuf ri urile ntinse din zonele hele teelor i a - Circus pygargus - erete sur: specie periclitat , de pasaj i rar oaspete de var , maximum mla tinilor. 20 40 perechi clocitoare n Romnia. Factorii care afecteaz negativ popula ia de erete sur sunt: nlocuirea culturilor mozaicate cu monoculturi ntinse, tratamentele cu pesticide i folosirea utilajelor mecanizate. - Ardea purpurea strc ro u: specie periclitat , oaspete de var cu efectiv n reducere, cca 800 1200 perechi clocitoare n Romnia. Factori negativi: asanarea zonelor umede; - Botaurus stellaris buhai de balt : specie protejat , oaspete de var , cuib re te local stuf n ri urile ntinse; Factori negativi: asanarea zonelor umede; - Ciconia ciconia barza alb : specie vulnerabil , oaspete de var , prezent n zonele unde exist habitate convenabile de hr nire: paji ti umede, smrcuri, mla tini etc. Popula declin, cca 4000 6000 perechi clocitoare. Factori negativi: asanarea zonelor umede, ie n electrocutarea, distrugerea cuiburilor;

85

- Ciconia nigra barza neagr : specie vulnerabil , oaspete de var , cuib re te n p duri ntinse cu copaci nal i, n apropierea unor ape curg toare sau stagnante (ca habitat trofic), cu efectiv redus cca 40 120 perechi clocitoare. Factori negativi: restr ngerea suprafe elor cu t p ierea duri, arborilor b trni (mai ales a stejarilor i gorunilor), reducerea abunden ei faunei prezen a omului; acvatice, Total specii identificate n flora i fauna jude ului Satu Mare: 4809

1. 2. 3. 4.

Specii Specii Specii Specii

ate cu dispari Nr. crt. Nr. Specii 2008 (%) pe cale de dispari ie 0,2 n pericol critic 1,2 vulnerabile 1,6 n declin 2,9

Specii amenin

ia (%)

Tabel 6.2.2.2.3 Specii de plante i animale s lbatice amenin ate cu dispari Mare

ia n jude ul Satu

6.2.3. Specii din flora i fauna s lbatic

valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice

Specii de faun de interes cinegetic exploatate de c tre administratorii fondurilor de vn toare jude , respectiv Direc ia Silvic Satu Mare, Asocia ia Jude ean a Vn torilor i Pescarilor din Satu Mare i Asocia ia Vn torilor i Pescarilor Sportivi Carei. Sportivi

- Specii de faun

s lbatic
Direc

valorificate economic.
Satu Mare AJVPS Satu Mare AVPS Carei Total realiz ri Realizat*

ia Silvic

Specii Efectiv evaluat Aprobat Realizat*

Efectiv evaluat

Aprobat

Realizat *

Efectiv evaluat

Aprobat

Urs (Ursus arctos) 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Lup (Canis lupus) 17 2 1** 10 0 0 0 0 0 1

Pisic s lbatic (Felis silvestris) 58 3 0 138 0 0 0 0 0 0

Cerb (Cervus elaphus) 142 8 1 105 5 4 19 3 2 7 C prior (Capreolus capreolus) 821 50 17 1727 136 101 113 15 14 132 Cerb lop tar ( Dama dama ) 50 3 0 - 0 0 0 0 0 0 Mistre (Sus scrofa) 561 195 84 436 168 70 41 12 1 155

86

Iepure (Lepus europaeus) 6558 250 17 22800 2015 823 1100 130 115 955 Vulpe (Vulpes vulpes) 477 300 31 - 960 165 40 20 2 198 Viezure (Meles meles) 95 8 0 - 0 0 10 0 0 0 Dihor (Putoris putoris) 126 10 0 - 60 0 10 1 0 0

Nev stuic (Mustela nivalis) 142 30 0 - 70 0 20 3 0 0

Bizam (Ondrata zibethica) 140 30 0 - 0 0 40 5 0 0

Jder de copac (Martes martes) 88 10 0 - 0 0 - 1 0 0

Jder de piatr (Martes foina) 30 30 0 - 0 0 0 0 0 0

Fazan (Phasianus colchicus) 4262 363 141 19841 2495 1124 810 150 123 1388 Potrniche (Perdix perdix) 1786 183 36 7660 270 41 320 0 0 77 Prepeli (Coturnix coturnix) - 925 198 - 420 395 - 150 140 733

Gsc

de var (Anser anser) - 80 0 - 90 0 - 0 0 0

Grli a mare (Anser albifrons) - 20 0 - 0 0 - 0 0 0 Ra (Anas sp.) - 945 61 - 2230 1488 - 20 18 1567

Beca

in (Gallinago gallinago) - 145 0 - 30 0 - 10 0 0

Li i

(Fulica atra) - 50 0 - 0 0 - 0 0 0

G inu de balt (Gallinula chloropus) - 30 0 - 0 0 - 0 0 0 Sturzul viilor (Turdus iliacus) - 700 217 - 400 73 - 40 0 290 Sturz de vsc (Turdus viscivorus) - 0 0 - 0 0 - 0 0 0

Porumbel gulerat (Columba palumbus) - 170 0 - 80 - - 10 0 0

87

Porumbel de scorbur (Columba oenas) - 20 0 - 0 - - 0 0 0 Gugu tiuc (Streptopelia decaocto)

- 290 0 - 200 0 - 10 10 0

Graur (Sturnus vulgaris) - 560 0 - 200 200 - 20 10 210

Ciocrlie( Alauda arvensis) - 0 0 - 400 251 - 200 100 351

Turturic (Streptopelia turtur) - 200 0 - 0 0 - 10 0 0

Sitar de mal (Limosa limosa) - 0 0 - 0 0 - 0 0 0

Sitar de p dure (Scolopax rusticola) - 400 0 - 240 12 - 40 0 12

Gai (Garrulus glandarius) - 317 0 - 0 - - 10 0 0

Cioar griv (Corvus corone cornix) - 485 0 - 2200 800 - 40 7 807

Cioar de sem n tur ( Corvus frugilegus) - 0 0 - 0 0 - 0 0 0

Co

ofan

(Pica pica) - 530 0 - 3395 1243 - 80 21 1264

Coco ar (Turdus pilaris) - 0 0 - 0 0 - 0 0 0

*capturi realizate n perioada 15.05.2008 31.12.2008.


** un exemplar de lup recoltat n data de 18.03.2008 Tabel 6.2.3.1. Specii din economic faun s lbatic valorificate

- Num r specii de faun Specii de flor

s lbatic

valorificate economic: 38

s lbatic Specia

valorificate economic Cantitatea aprobat de Academia Romn (kg)

Cantitatea recoltat (kg)

A. Ciuperci: hribi (Boletus sp.) 320.000 2.150 ghebe (Armillaria mellea) 85.000 100,0 oi e sau pini oare (R. Virescens) 500,0 150,0 88

ciuperc de p dure (Agaricus silvatica ) 250,0 100,0 B. Fructe de p dure:


mure ( Rubus fructicosus) fructe. 200.000 0 m ce e ( Rosa canina) fructe. 300.000 43.190 porumbe (Prunus spinosa) fructe. 265.000 11.175 m lin ( Prunus serotina) fructe 40.000 0 soc ( Sambucus nigra) fructe 80.000 0 p ducel (Prunus spinosa) fructe 80.000 0 corn (Cornus mas) 10.000 0 diverse vi in, cire , m r, prun, frag, coac z, etc. fructe. 20.000

C. Alte plante s lbatice:


frunze de leurd (Alium ursinum) 200,0 100,0 macri s lbatic (Rumex acetosa) 100,0 30,0 sun toare (Hypericum perforatum) herba 10.000 0 flori de tei (Tilia sp.) flori 5.000 0 cru in (Rhamnus frangula) coaj 10.000 0 urzic moart (Lamiumsp.) flori, herba 3.000 0 urzic (Urtica dioica) frunze, herba 10.000 0 Tabel 6.2.3.2. Resurse naturale-recolt ri autorizate din flora s lbatic

- Specii de flor

s lbatic

valorificate economic: 18

n anul 2008 s-au eliberat un num r de 12 autoriza ii n conformitate cu ordinul 647/2001 i ordinul 410/2008 i anume: - 4 autoriza ii pentru achizi ii plante 8 autoriza ii pentru capturarea animalelor s lbatice. s lbatice; 6.2.4. Specii de inute n captivitate - nu este cazul 6.2.4.1. gr dini zoologice, acvarii publice i centre de reabilitare i/sau ngrijire - nu este cazul 6.3. Starea ariilor naturale protejate 6.3.1. Arii de interes na ional i jude Arii naturale protejate de interes na Nr. crt. Numele Dunele de nisip Foieni, Comuna Foieni

ean

ional. Suprafa a [ ha ] 10,0 Actul de reglementare HCJ nr.4/1995 Legea nr.5/2000 (cod 2.677) Starea de conservare

Tipul

1.

botanic

Bun Sc derea nivelului freatic

HCJ nr.4/1995 2. Mla tina Verme , Comuna Sanisl u botanic 10,0 Legea nr.5/2000 (cod 2.679) 89

datorat unor canale de desecare 3. Tinoavele din M- ii Oa botanic 1,0 HCJ nr.4/1995 Legea nr.5/2000 ( cod 2.678) Bun U oar sc dere a nivelului freatic datorat unor canale de desecare

4. P durea

Urziceni botanic

38,0

HCJ nr.4/1995 Legea nr.5/2000 (cod 2.676)

5.

Rul Tur (Cursul inferior al rului Tur)

mixt

6212,0

P durea Runc, 6. Comuna Pomi, sat forestier 68,5 Borle ti Suprafa a total: 6339,5 Tabel 6.3.1.1 Ariile naturale protejate de interes na - Num r arii naturale de interes na ional: 6 - tipul de administrare a ariilor naturale protejate: - nr. arii atribuite n custodie: 5 Arii naturale protejate de interes jude Rezerva ii naturale : Nr. crt. 1. Numele Apele minerale din comuna Bixad Tipul ean Suprafa a [ ha ]

HCJ nr.4/1995 Legea nr.5/2000 (cod 2.680) Extins prin HG 2151/2004 ( cod VII.10) HCJ nr.4/1995 Legea nr.5/2000 ( cod 2.681) ional din jude

Bun

Bun

ul Satu Mare

Actul de reglementare

Starea de conservare

geologic

0,01 HCJ nr.4/1995 Bun

2. B ile Puturoasa geologic 3. B ile Tarna Mare geologic

0,01 HCJ nr.4/1995 Bun 0,01 HCJ nr.4/1995 Bun 0,01 HCJ nr.4/1995 Bun

4. Valea M riei (izvoare) geologic

5. Apele minerale din comuna Certeze geologic 0,01 HCJ nr.4/1995 Bun 6. Apele minerale de la Luna Negre ti geologic 7. Parc dendrologic botanic 10,3 HCJ nr.4/1995 Bun 90 0,01 HCJ nr.4/1995 Bun

Carei 8. P durea Noroieni mixt 1198,0 HCJ nr.4/1995 Bun 9. P durea Mare mixt 385,0 HCJ nr.4/1995 Bun Suprafa a total 1593,36 Tabel 6.3.1.2 Ariile naturale protejate de interes jude - Num r arii naturale de interes jude ean: 9 Monumente ale naturii: Nr. crt. Denumirea tiin ific Denumirea popular Localizare Nr.ex.

ean din jude

ul Satu Mare

Starea de conservare Bun ,dar cu tendin de restrngere a arealului ex.secular par ial distrus de furtun

Fritillaria meleagris laleaua pestri

Viile Satu Mare Rtu Mare, T t re ti Rtul Mic, T t re ti

2 Tilia tomentosa teiul C mrzana 1 Sophora japonica L.f. 3 pendula Zbl. Salcm japonez Satu Mare 1 bun Pomi, Livada, 4 Liriodendron tulipifera L. Arborele lalea Medie u Aurit 5 Platanus acerifolia Wild platan loc. Marna 1 bun

4 bun

Versantul NV al 100 vf. Muntele Mic 6 Erythronium dens-canis m seaua ciutei mp la 50 m sub vrf clopo ei, 7 Gentiana excisa Parc Bixad bun gen ura albastr 8 Narcissus stelaris narcis alb Pdurea Mare bun 9 Trollius europaeus bulbuci de munte zona Oa bun bun

bun

10 Deutorogonia pudorina fluture P durea Noroieni 11. Everes alcetas fluture P durea Mare 12. Chamaesphecia hungarica bun

fluture P dure Mare Bun

Bun

13. Ciconia nigra barza neagr M d ras, Livada 14. Platalea leucorodia lop tar

Zone ml tinoase

Bun

91

15. Egretta alba Egreta alb 16. Ardea cinerea Strc cenu iu 17. Podiceps auritus corcodel Foieni 18. Somateria mollissima eiderul comun Bun

Zone ml tinoase Zone ml tinoase

Bun Bun

Zone ml tinoase

Vulnerabil

19 Pandion haliaetus uligan pescar zone ml tinoase V 20. Bonasa bonasia ierunca zona Oa 21. Aquila chrysaetos pajura 22. Lyrurus tetrix coco - V Vulnerabil

Vulnerabil

M- ii Guti vf. Pietroasa iganul - V

Vulnerabil Vulnerabil

de mesteac n Platoul O an Maramure an - V Trupuri mari de p dure din jude V Vulnerabil -

23. Felis silvestris pisica s lbatic 24. Lutra lutra vidr bazin Some -Tur - V

Vulnerabil

Tabel 6.3.1.3 Monumentele naturii declarate prin Hot rrea Consiliului jude 4/1995. - num r monumente ale naturii: 24 6.3.2. Arii de interes interna ional - nu este cazul 6.3.3. Arii de interes comunitar Localizare Denumirea sitului Cod Natura 2000 Suprafa a (ha) Jude ul Satu Mare % Ha % ha Cmpia ROSCI0020 24.224 62 15.019 38 9.205 Careiului Cmpia Ierului ROSCI0021 21.785 36 7.842 64 13.942 Rul Tur ROSCI0214 20.953 100 20.953 - Cmpia Nirului ROSPA0016 38.682,1 60,4 23.364 39,6 15.318,1 Valea Ierului Lunca inferioar a ROSPA0068 20.126,5 100 20.126,5 - Turului TOTAL 44.317 Tabel 6.3.3.1. Situri Natura 2000 existente pe teritoriul jude

ean Satu Mare nr.

Jude ul Bihor

ului Satu Mare

92

- Nr. situri de importan comunitar ( SCI): 3 - Nr. arii de protec ie special avifaunistic (SPA): 2 Suprafa a ocupat de siturile Natura 2000 raportat la suprafa a total a jude ului Satu Mare 10,03 (44.317 ha) (%): - tipul de administrare: - nu sunt structuri de administrare constituite (Hele teele de la Moftinu Mic luate n custodie de c tre Societatea Ardelean Carpatin Satu Mare - declarate ca SPA prin HG nr. 2151/2004 - au fost incluse n SPA Cmpia Nirului Valea Ierului ) Arii protejate pe tipuri Tipuri 2002 2003 2004-2005 2006 2007 2008 Rezerva ii naturale 36,58 39,02 35,55 35,55 35,55 Monumente ale naturii 63,42 60,98 55,55 55,55 55,55 NATURA 2000 0 0 8,90 8,90 8,90
Tabel 6.3.3.2. Arii naturale protejate pe tipuri
70 60 50 40 30 20 10 0 20042005 200620072008 Rezerva ii naturale

Monumente ale naturii Natura 2000

Fig 6.3.3.3. Num rul ariilor naturale protejate pe tipuri n perioadele 2002 2008 (%)

Ponderea ariilor protejate n suprafa

a total

a jude

ului Satu Mare

Ponderea ariilor protejat 2000-2001 2002-2003 protejate n2004-2005 suprafa 2006-2007 2008 Rezerva ii a total (%) Tipul naturale 1,79 1,79 arie 1,82 1,82 1,79* Natura 2000** 0 0 0 9,1 10,03 * Hele teele de la Moftinul Mic (HG 2151/2004) au fost incluse n SPA Cmpia Nirului-Valea Ierului 1284/2007). ** situri Natura 2000 declarate prin Ordinul 1964/2007 i HG 1284/2007. (HG
Tabel 6.3.3.4. Ponderea ariilor naturale protejate n suprafa a total a jude ului Satu Mare

93

12 10 8 Rezerva 6 4 2 0 2002-20032004-20052006-20072008 ii naturale Natura 2000

Fig.

6.3.3.5. Ponderea ariilor naturale protejate n suprafa a total a jude

ului Satu Mare (%)

Activit ile socio-economice desf urate ntr-un ritm alert pot duce la poluarea mediului i la distrugerea valorilor naturale. Monitorizarea acestora la nivelul jude ului au rolul de a sesiza orice modificare intervenit n areal. la timp n urma controalelor f cute n cursul anului 2008 (14 din care 4 efectuate mpreun cu GNM Comisariatul Jude ean Satu Marei), s-a constatat c zonele protejate, cu unele excep ii, nu afectate semnificativ de activit i antropice , starea acestora fiind bun . sunt

Fig. 6.3.3.6. Dunele de nisip de la Foieni

Fig. 6.3.3.7. Dunele de nisip ie arenicol

Foieni

Fig. 6.3.3.8 Mla tina Verme

vegeta

94

Fig. 6.3.3.9 Mla tina Verme Oa Guti (Cet uia Mare)

Fig. 6.3.3.10 Tinoavele din M- ii

Fig. 6.3.3.11 Tinoavele din M- ii Guti Oa l trucului) ( Poiana (Poiana l trucului)

Fig. 6.3.3.12 Tinoavele din M- ii Oa Guti

Fig. 6.3.3.13 Tinoavele din M- ii Oa Guti (Mla tina M r u a Ligularia sibirica) de strc cenu iu)

Fig. 6.3.3.14. P durea (Colonie

Urziceni

95

Fig. 6.3.3.15 P durea Rezervatia Rul Tur

Urziceni (bra mort nuf r galben)

Fig. 6.3.3.16

Fig. 6.3.3.17 Hele teele de la Adrian (Rezervatia la Bercu. Rul Tur) Rul Tur)

Fig. 6.3.3.18 Hele teele de (Rezervatia

Fig. 6.3.3.19 P durea Runc Egreta mare (Egretta alba) Moftinul Mic

Fig. 6.3.3.20 Hele teele de la

96

Fig. 6.3.3.21 Tinoavele din M- ii Oa Guti (Mla tina Trestia)

Fig. 6.3.3.22 Tinoavele din M- ii Oa Guti (Mla tina Trestia Ligularia sibirica)

Fig. 6.3.3.23. M seaua ciutei ( Erythronium Narcisa albdens-canis). (P durea Tufoasa)

Fig. 6.3.3.24. Narcissus stelaris

Fig. 6.3.3.25. Bulbuci de munte Fritillaria

Fig. 6.3.3.26 Laleaua pestri Trollius europaeus. meleagris

97

Fig. 6.3.3.27 Dedi el Pulsatilla pratensis ssp. hungarica Salc m japonez japonica f. pendula

Fig. 6.3.3.28 Sophora

Fig. 6.3.3.29 Barza neagr Ciconia nigra lutra) 6.5. Starea p durilor 6.5.1. Fondul forestier Esen a Forma de proprietate Suprafa

Fig. 6.3.3.30 Vidra (Lutra

(ha)

Proprietate de stat 1.699 Proprietate privat 1.689 R inoase n afara fondului forestier 19 Total 3.407 Proprietate de stat 29.893 Proprietate privat 34.168 n afara fondului forestier Total 2.220 66.281 Proprietate de stat 31.552 Foioase Proprietate privat 35.857 n afara fondului forestier Total 2.239 69.688 Total Tabel 6.5.1.1. Fondul forestier din jude ul Satu Mare.

98

Suprafe e de p dure (ha) Nr De in tori Gr I-a (protec crt . RNP 5.015 26.577 2. Unit ie) Gr a II-a (produc ie i protec ie)

i administrativ teritoriale 5.910 11.999

3. Persoane juridice 773 4.119 4. Persoane fizice 1.735 9.832 TOTAL 13.433 52.527 TOTAL GENERAL 65.960
Tabel 6.5.1.2. Situa p dure. ia p durilor n func ie de proprietari i tipul de

6.5.2. Func ia economic a p durilor Evolu ia gndirii economice ine seama de existen a i importan a p durilor ca surs de bunuri si servicii sociale. Studiile de prognoz cu privire la produc ia i consumul produselor produc toare baz de lemn, sunt unanime n ceea ce prive te cre terea interesului economic fa de p duri. pe Cre terea produc iei i consumului de produse lemnoase este nso it de evolu ia progresului tehnic de prelucrare a lemnului, de ridicare a valorilor de ntrebuin are i financiare ale produselor p durii. Produc ia de lemn este dirijat de c tre stat n interesul nevoilor economiei na ionale, acesta fiind investit cu dreptul de a reglementa exploatarea i valorificarea produselor pe baz lemn i de redistribuire pe teritoriul rii la nivel de jude e a investi iilor alocate de activitate de existen a p durilor i a produselor acestora. Valorificarea produselor sectoarelorlegate de din p durile proprietatea statului sau proprietate public se face doar prin organizarea de licita recoltate fii, cndu-se deci apel la concuren . In definitiv indiferent de tipul de proprietate valorific rile produse lemnoase sau accesorii se fac n baza legii cererii i ofertei. Fondul forestier al jude de Satu Mare nu ofer doar masa lemnoas (principalul produs al p durii) ci i numeroase produse ului accesorii: r ina, coaj , liber, semin e, fructe, flori, muguri, plante medicinale, ciuperci pomi de cr ciun, nuiele de r chit pentru mpletituri, etc. Fondul forestier la nivelul jude comestibile, Mare o pondere de cca 15% din suprafa a jude ului fiind mult mai mic dect cea nregistrat ului are Satu la nivelul rii ( 26,7%). Nr. crt. R inoase Stejar Alte specii tari Alte specii moi

Locul de recoltare

Fag

TOTAL

1. P duri proprietate public a statului 1,6 20,6 34,8 13,8 2,2 73,0 2. P duri proprietate public a unit ilor 0,6 13,4 12,3 7,3 0,3 33,9 adm. teritoriale

3. P duri proprietate privat 0,1 3,9 5,5 3,0 0,2 12,7 4. Vegeta ie forestier din afara FFN 0 1,7 0 0,1 0 1,8
ia recolt rilor din p duri n anul 2008 ( mii m3 brut

TOTAL 2,3 39,6 52,6 24,2 2,7 121,4


Tabel 6.5.2.1. Situa )

99

Material lemnos valorificat ( Industrie mii mc ) popula ie Unitatea D.S. Satu Mare 48,64 21,18 69,82 7334,3 Ocolul silvic Ciume ti 5,9 1,7 7,6 148,76 0 0 TOTAL 54,54 22.88 77.42 7483.06 0 76,2

Total mii mc

Valoare mii lei

Produse accesorii ciuperci, fructe de p dure, pomi de iarn

Valoare mii lei

76,2

Tabel 6.5.2.2. Modul de valorificare a materialului lemnos i a produselor accesorii.

6.5.3. Masa lemnoas

pus

n circuitul economic Agen i Agen i economici economici cu activitate care de construiesc exploatare n i contrapartid prelucrare drum lemn forestier (mc) (mii mc)

Unitatea

Total (mii m3)

Nevoi proprii RNP (mii mc)

Popula ie din mediu rural (mii mc)

D.S.SatuMare

69,82 48,64 0 0 21,18

Ocolul silvic Ciume ti 7,6 5,9 0 0 1,7 TOTAL 77,42 54,54 0 0 22,88
Tabel 6.5.4.1 Masa lemnoas pus n circuitul economic.

6.5.4. Distribu

ia p durilor dup

principalele forme de relief (ha)

Forme de relief Total (ha) Unitatea Cmpie Deal Munte D.S. Satu Mare 37.117 15.513,5 1164 53794,5 Ocolul silvic Ciume ti 2.304 2.331 0 4.635 TOTAL 39421 17844,5 1164 58.429,5
Tabel 6.5.4.1. Distribu ia p durilor dup principalele forme de relief.

6.5.5. Starea de s n tate a p durilor

100

Activitatea denumit generic "protec ia p durilor" are ca scop prevenirea atacurilor produse de boli i d un tori precum i combaterea acestora, ncadrndu-se n ansamblul m surilor de gospod rire ra ional i gestionare durabil a fondului forestier na ional, n concordan principiile acceptate la nivel european i mondial, principii ce converg spre ob inerea de foloase cu economice maxime, f r a neglija nici un moment echilibrul ecologic pe care p durea trebuie s -l genereze i s -l men in . Func ionarea sistemului de monitoring forestier (supravegherea st rii s n tate a p durilor) se nscrie n sfera preocup rilor majore, manifestate la nivel european i de mondial, de supraveghere i conservare a resurselor forestiere. Scopul activit ii de monitoring forestier este furnizarea continu a informa iilor privind starea vegeta iei i a solurilor efectele polu rii asupra p durilor, n vederea elabor rii i fundament rii m surilor de forestiere, redresare i prevenire a st rilor negative n p dure. n urma evalu rii parametrilor privind gospod rire, i decolorarea frunzi ului din coroanele arborilor i a v t m rilor fizice s-a constatat o stare defolierea s n tate a arboretelor bun i foarte bun . n privin a v t m rilor fizice cele mai multe de natur antropic , rezultate n special n urma exploat rii i colect rii materialului sunt de Suprafe e afectate de diverse cauze: lemnos. - Incendii: Direc ia Silvic Satu Mare: 10 ha r inoase (paguba: 100 mii lei); 20 ha foioase (paguba: 200 mii lei) - Inunda ii: 0 - Secet : 5,0 ha (pagub : 25,7 mii lei) - Braconaje: 0 - Alte cauze : Direc ia Silvic Satu Mare: r inoase -10ha (paguba: 500 mii lei), foioase-30 ha (paguba: 3000 mii lei). - Suprafe e tratate pentru combaterea insectelor i parazi ilor vegetali: 0 ha.

6.5.6. Suprafe

ele din fondul forestier na

ional parcurse cu t ieri

T ierile de arbori reprezint activitatea de produc ie i de execu ie desf urat pe o suprafa de p dure, de pe care urmeaz a se recolta materialul lemnos provenit din t ieri de produse principale sau t ieri de ameliorare, n scopul valorific rii superioare a masei lemnoase (produse principale, secundare sau accidentale). Aceste t ieri se realizeaz n conformitate cu termenele i prevederile din Amenajamentele silvice, iar volumul maxim de mas lemnoas , aprobat conform legisla iei n vigoare.

Suprafe e din fondul forestier na ional parcurse cu t ieri DS Satu Mare 2225 1761 464 O S Ciume ti 964 - 964 TOTAL 3189 1761 1428
Tabel 6.5.6.1. Suprafe

Total (ha) Stat (ha)

Al

i de in tori (ha)

ele din fondul forestier jude

ean parcurse cu t ieri

101

6.5.7. Zone cu deficit de vegeta

ie forestier i disponibilit

i de mp durire

Localitatea Persoane fizice Persoane juridice A.D.S U.A.T TOTAL Certeze 509,77 0 0 88,7 598,47 Cruci or 10,00 0 0 10,0 20,00 Gher a Mic 80,00 0 0 0,0 80,00 Hodod 130,00 0 0 0,0 130,00 Sanisl u 640,00 10,0 0 70,0 720,00 Supur 136,00 0 0 0,0 136,00 Tarna Mare 0,00 0 0 10,0 10,00 Tur 27,00 0 0 0,0 27,00 TOTAL 1532,77 10,0 0 178,7 1721,47
U.A.T Unit i administrative teritoriale Tabel 6.5.7.1 Zone cu deficit de vegeta ie forestier i disponibilit (ha). i de mp durire

6.5.8. Suprafe 6.5.9. Suprafe

e de teren scoase din fondul forestier pentru alte utiliz ri : 1,0 ha e de p duri regenerate in anul 2008 (ha) Regener ri artificiale (mp duriri i remp duriri)

Specificare

Regener ri naturale

TOTAL

D.S. Satu Mare 106 97 203 Ocolul silvic 188 131 319 Ciume ti TOTAL 294 228 522 Evolu ia suprafe elor mp durite n jude ul Satu Mare

SPECIFICARE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DS Satu Mare 94,2 266,0 222,0 346,0 279,0 310,0 114,0

97,0

Ocolul silvic Ciume ti (privat)

0,0 21,0 12,0 0,0 39,6 42,0 4,0 2,0

TOTAL 94,2 287,0 234,0 346,0 318,6 352,0 118,0

99,0

Tabel 6.5.9.1 Evolu ia suprafe elor mp durite n jude ul Satu Mare n perioada 2001 2008 (ha)

102

400 350 300 250 200 150 100 50 0 200020012002200320042005200620072008 DS Satu Mare OS Ciume ti Total

Fig 6.5.9.1 Evolu

ia suprafe elor mp durite n jude ul Satu Mare n perioada 2000 2008 (ha)

6.5.10. Presiuni antropice exercitate asupra p durilor. Sensibilizarea publicului Fondul forestier al jude ului Satu Mare se ncadreaz n a a zise p duri cultivate n care intervin n plus i se intensific tot mai mult interac iunile dintre programele proprii ale p durii cele i de natur social-economic . In mod treptat omul a subordonat i modificat ecosistemele forestiere, intervenind progresiv i activ asupra programelor reglatoare ale acestora , s vr ind o oper major de transformare p durii virgine n p dure cultivat . Omul a ajuns astfel s joace un rol determinant i decisiv a construirea sau reconstruirea ecosistemului forestier . Este de remarcat faptul c efectele antropice n sunt dependente strict de raportul dintre resursele forestiere, cre terea demografic i nivelul dezvoltare social-economic , diferite de la o zon la alta. A adar interven ia omului asupra de n p aceast durii regiune a reprezentat o oper de durat , soldndu-se cu efecte pozitive i negative. Astfel se iau la data actual m suri de refacere i ameliorare a structurii i stabilit ii, productive protectoare a p durilor. Un fenomen negativ care se constat n majoritatea p durilor a capacit i ii din jude sunt t ierile ilegale i braconajul care sunt mai frecvente n aproprierea localit aspect ilor.negativ Un alt este depozitarea necontrolat de de euri menajere sau prezen a de eurilor n zonele de agrement din p durile din aproprierea localit ilor urbane. n fiecare an, n perioada 15 martie 15 aprilie, se desf oar Luna P durii, eveniment deosebit de important n via a p durii, cu rol educativ, constnd n antrenarea popula iei i n special a tineretului i a copiilor la realizarea unor lucr ri silvice (planta ii, sem n turi, igienizarea cur iri, unor arborete). Aceste ac iuni au importan att n dezvoltarea n sufletele tinerei genera ii a dragostei de p dure, ct i a necesit ii ocrotirii i ap r rii codrului romnesc. prilej au loc diferite simpozioane, conferin e n scopul cunoa terii i populariz rii importan Cu acest n ei economie i societate, pentru formarea unei con tiin e ecologice care s angajeze opinia p durii public n ap rarea p durii, cel mai important factor de mediu. Tot n scopul sensibiliz rii publicului asupra Aurului verde al omenirii sunt amplasate panouri avertizoare cu rol informa ional, pentru p strarea lini tii i cur eniei n p dure, prevenirea incendiilor etc. pentru 6.5.11. Impactul silviculturii asupra naturii i mediului Direc iile n care silvicultura poate influen a mediul sunt exploat rile forestier i folosirea substan elor de combatere. n jude ul Satu Mare exploat rile forestiere cu destina ie industrial 103

sunt relativ mici, neavnd o influen semnificativ popula iei la drumul de acces sau direct din depozite destinat p durii. asupra Substan ele de combatere se folosesc doar pe suprafe fiind nesemnificativ . Se aplic cu succes i metode asemenea un impact minim asupra mediului

asupra mediului. Valorificarea lemnului limiteaz influen a factorului antropic e mici, influen a asupra mediului de combatere integrate, metode care au de

6.6. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversit ii n prezent majoritatea teritoriului jude ului este folosit ca teren agricol. Suprafa a precum i intensitatea folosirii acestuia cre te progresiv, fapt ce are repercusiuni asupra florei i faunei s lbatice. Astfel necesitatea conserv rii unor habitate naturale caracteristice jude ului a problem devenito de mare actualitate. Turismul necontrolat i pescuitul sportiv contribuie la poluarea solului n zonele de campare. n anul 2008 recoltarea unor resurse naturale regenerabile (narcise, laleaua pestri , ghiocei, ciuperci, fructe de p dure, plante medicinale) i comercializarea neautorizat n pie avut e o a amploare mai redus comparativ cu anii preceden i. Braconajul (t ierea ilegal a p durilor,vn toarea i pescuitul ilegal) nu a afectat n mod semnificativ biodiversitatea jude ului Satu Mare n cursul anului 2008. Efectuarea n trecut a unor lucr ri de desecare n zona ariilor naturale protejate Mla tina Verme i P durea Urziceni a determinat o schimbare a structurii vegeta iei i par habitatelor naturale specifice acestor rezerva ii naturale. Se impune luarea unor m suri pentru ial a refacerea regimului hidric specific acestor habitate naturale. 6.7. Biosecuritatea 6.7.1. Reglement ri n domeniul biosecurit

ii

Cadrul legislativ pentru desf urarea activit ilor cu organisme modificate genetic este n acest moment de urm toarele acte normative: reprezentat - OG nr.49/2000 privind regimul de ob inere, testare, utilizare i comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum i a produselor rezultate din acestea, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea 214/2002 - Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului - Hot rre nr. 28 din 5 ianuarie 2006 privind transportul transfrontier al organismelor modificate genetic, - Hot rre nr. 173 din 9 februarie 2006 privind trasabilitatea i etichetarea organismelor modificate genetic i trasabilitatea alimentelor i hranei pentru animale, ob inute din organisme modificate genetic - Hot rre nr. 256 din 22 februarie 2006 privind hrana pentru animale i alimentele modificate genetic - Ordin nr. 237 din 7 aprilie 2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic - Ordonan de Urgen nr. 43/23.05.2007 privind introducerea deliberat n mediu i introducerea pe pia a organismelor modificate genetic - Ordonan de Urgen nr. 44/23.05.2007 privind utilizarea n condi ii de izolare a microorganismelor modificate genetic - Prin Legea nr. 59/2003 Romnia a ratificat Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea la Conven ia privind Diversitatea Biologic .

104

- Ordin nr. 973/21.08.2008 privind infiintarea Registrului activitatilor de utilizare in conditii izolare a microorganismelor modificate genetic de - Legea nr. 3/2008 (M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/ 2007 privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic - OM nr. 1.829/2007 (M. Of. nr. 856/13.12.2007) al ministrului mediului i dezvoltarii durabile pentru aprobarea Indrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului i sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu i pe piata a organismelor modificate genetic 6.7.2. Sistemul de autorizare n domeniul biosecurit 6.7.2.1. Cadrul institu ional ii

Principalele autorit i cu responsabilit i n domeniu sunt: - Ministerul Mediului ca autoritate responsabil cu emiterea autoriza iilor/acordurilor i activit ilor reglementate ( la nivel teritorial Garda Na ional de Mediu Comisariatul Jude controlul Mediu ean deSatu Mare i Agen ia pentru Protec ia Mediului Satu Mare). - Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale cu responsabilit i n autorizarea i cultivatorilor de plante superioare modificate genetic (DADR Satu Mare ). monitorizarea - Ministerul S n t ii i Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor i Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, cu responsabilit i n Autoritatea cultivatorilor i al procesatorilor de produse din OMG ( DSP Satu Mare i DSVSA Satu Mare ). controlul
- Comisia pentru Securitatea Biologic , ca autoritate tiin ific cu rol consultativ n procesul de

luare a deciziilor de c tre Ministerul Mediului. 6.7.2.2. Procedura de autorizare n conformitate cu prevederile Ordinului 237/2006 modificat prin Ordinul 471/14.07.2006 , cultivatorii de plante OMG parcurg urm torul traseu pentru autorizare: - depun cerere de autorizare pentru cultivare la DADR Satu Mare - ob in autoriza ia de cultivare de la DADR Satu Mare - raporteaz suprafe ele cultivate ( la 7 zile de la terminarea sem natului) - raporteaz suprafe ele recoltate, produc iile ob inute i destina ia acestuia pn la 1 decembrie. n anul 2008 , DADR Satu Mare a eliberat un num r de 3 autoriza ii (SC Medeea Agroprod SRL, Centrul pentru Testarea Soiurilor M rtine ti i SCDA Lovrin, loca ia Petre ti). 6.7.2.3. Evaluarea riscurilor Nu au fost semnalate efecte negative asupra faunei, florei sau a culturilor agricole din vecin tatea solelor cultivate cu soia modificat genetic. 6.7.2.4. M suri de monitorizare a riscurilor i de interven ie n caz de accidente Nu s-au efectuat observa ii speciale privind monitorizarea culturilor de soia i de porumb modificate genetic, altele dect cele care se fac curent privind starea fitosanitar sau vegetativ a culturii. anul 2008 starea fitosanitar i vegetativ a culturilor de soia i porumb modificate genetic n bun . a fost

105

6.7.3. Etichetarea i trasabilitatea OMG Se face conform Hot rrii nr.173 din 9 februarie 2006 privind trasabilitatea i etichetarea organismelor modificate genetic i trasabilitatea alimentelor i hranei pentru animale, ob inute organisme modificate genetic. din 6.7.4. Controlul implement rii legisla iei

Organismul abilitat n executarea controalelor oficiale pentru asigurarea trasabilit ii produc iei de plante modificate genetic de la cultivator pn n depozit este Inspec ia de Stat pentru Controlul Organismelor Modificate Genetic (ISCOMG). ncepnd cu data de 01.01.2007 cultivarea soiei modificate genetic n scopuri comerciale este interzis n Romnia. n jude ul Satu Mare , n anul 2008, au fost organizate culturi cu loturi cu organisme modificate genetic n scopul cercet rii, n dou unit i: Centru pentru Testarea Soiurilor M rtine ti ISTIS Bucure ti i SCDA Lovrin n loca ia Petre ti i n scop comercial SC din subordinea MEDEEA AGROPROD SRL n loca ia Ger u a. 1. SC MEDEEA AGROPROD SRL, Loca ia Ger u a pe o suprafa autorizat de 338 ha a cultivat hibridul de porumb OMG MON 810 soiul DKC4442YG. Unitatea de ine autoriza ia DADR nr. 1694/14.04.2008 pentru cultivarea plantelor modificate genetic. Cultura a fost nfiin at cu scop comercial, cantitatea de 460,8 t de semin e se va folosi pentru producerea de bioetanol. 2. Centrul pentru Testarea Soiurilor, Loca ia M rtine ti Conform planului tematic din anul 2008 au fost testa i 7 hibrizi de porumb OMG i 2 hibrizi de soia OMG. Din suprafa a autorizat de 0,40 ha s-a cultivat 0,19 ha. (autoriza ia DADR nr. 1401/13.03.2008 pentru cultivarea plantelor modificate genetic). Semin ele r mase dup sem nat au fost distruse prin ardere (proces verbal de distrugere nr. 56/27.06.2008). Dup recoltarea i evaluarea produc iei s mn a i resturile vegetative au fost distruse prin ardere (proces verbal de distrugere nr. 96/21.11.2008). 3. SCDA LOVRIN, Loca ia Petre ti - a avut un lot de testare experimental a 3 hibrizi de porumb OMG n localitatea Petre ti pe o suprafa de 0,12 ha, din cea autorizat de 0,2916 ha. Cultivarea plantelor modificate genetic s-a realizat pe baza autoriza iei DADR nr. 1976/07.05.2008. Dup recoltare i evaluarea produc iei, s mn a i resturile vegetale s-au distrus prin ardere (procesele verbale de distrugere nr. 129/03.06.2008,nr.150/12.09.2008, nr.154/06.11.2008). n urma controalelor efectuate de GNM Comisariatul Jude ean Satu Mare la Centrul pentru Testarea Soiurilor Satu Mare i la SCDA LOVRIN, Loca ia Petre ti s-a constatat c testarea experimental a soiurilor de soia i a hibrizilor de porumb OMG s-a f cut cu respectarea legisla n iei domeniu a OMG urilor. n anul 2008 s-au efectuat un num r total de 6 controale la agen i economici cultivatori de OMG: - Centrul pentru Testarea Soiurilor, Loca ia M rtine ti - SC Syngenta Agro SRL,cmp experimental administrat de SCDA Lovrin n localitatea Petre ti. Nu s-au nregistrat situa ii de nc lcare a legisla iei specifice n vigoare.

106

6.7.5. Loca ii i suprafe e cultivate cu plante superioare modificate genetic n Romnia n jude ul Satu Mare , n anul agricol 2008, a fost nfiin at o singur cultur de porumb modificat genetic (hibridul de porumb OMG MON 810 soiul DKC4442YG), cu scop comercial, produc ia urmnd s fie folosit pentru producerea de bioetanol. A fost autorizat i testarea experimental a unor soiuri de soia i a unor hibrizi de porumb OMG.

6.7.5.1. Soia Nr. crt. Loca 1 ia Suprafa a cultivat Ha Soiul Operatori n domeniu

M rtine ti

0,04 DKB08-51, DKB25-51 Centrul pentru Testarea Soiurilor M rtine ti

Tabel 6.7.5.1.1. Loca ia i suprafa a cultivat cu soia modificat genetic operatorul n domeniu din jude ul Satu Mare i

6.7.5.2. Porumbul Nr. crt. Loca a cultivat ia Ha Hibridul Operatori n domeniu X51345, NX400BB, NX44287WV, Centrul pentru Testarea 1. M rtine ti 0,15 NX44277YT, Soiurilor M rtine ti NX44267DW, NX4529, NX44257GB SC MEDEEA 2. Ger u a 338 MON 810 DKC4442YG AGROPROD SRL, Loca ia Ger u a 3. Petre ti 0,12 GA21,Bt11, MIR604 SCDA LOVRIN, Loca TOTAL 338,27
Tabel 6.7.5.2.1 Loca ii i suprafe e cultivate cu hibrizi de porumb modifica operatorii n domeniu din jude ul Satu Mare i i genetic

Suprafa

ia Petre ti

6.7.6. Coexisten

No iunea de coexisten semnific protejarea culturilor conven ionale i ecologice de orice pagub economic cauzat de contaminarea ntmpl toare cu material modificat genetic. Aceasta presupune c ntre cultura unei plante modificate genetic i cultura conven ional a acelea i trebuie s existe o distan suficient de mare astfel nct s se evite polenizarea ncruci at plante permite care ar contaminarea culturii conve ionale cu material genetic modificat. n urma controalelor

107

efectuate de GNM Comisariatul Jude ean Satu Mare nu s-au semnalat nc lc ri ale legisla iei referitoare la coexisten a culturilor modificate genetic cu cele conven ionale i ecologice. n cadrul Uniunii Europene, n cazul porumbului modificat genetic i cel conven ional, distan variaz de la 25 de metri (Olanda, Suedia) la 800 de metri (Ungaria, Luxemburg). Comisia ele Europeana precizeaz c m surile de coexisten la nivel frontalier nu au fost stabilite pn prezent. n 6.7.7. Perspective De la data ader rii Romniei la Uniunea European cultivarea sau testarea plantelor superioare modificate genetic se supune acquis-ului comunitar. Dup aderarea Romniei la Uniunea European , n Romnia s-a interzis cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele dec t cele acceptate n Uniunea European .

Capitolul 7. DE EURI 7.1. Date generale n zilele noastre, de eurile au devenit o problem . Arunc m mai multe dect n trecut. Pentru a produce bunurile de consum, care mai devreme sau mai trziu devin de euri, folosim cantit i din ce n ce mai mari de materii prime i surse naturale , energie i ap . n plus, tipurile de de euri au s- diversificat, multe dintre ele fiind greu de asimilat de mediu, iar spa iul alocat gunoaielor l rgit. s-a tot De eurile pe care le producem au ajuns s afecteze s n tatea noastr i mediul nconjur tor. Cu toate acestea, continu m s consum m i s arunc m. Romnia ncearc prin toate mijloacele s reduc cantitatea de de euri generate, prin adoptarea de m suri legislative, care s responsabilizeze to i factorii implica i n procesul de generare, produc ie pn la eliminare. de la 7.2. De euri municipale De eurile municipale i asimilabile reprezint totalitatea de eurilor generate, n mediul urban ni mediul rural, din gospod rii, institu ii, unit i comerciale i prestatoare de servicii menajere), (de euri de euri stradale colectate din spa ii publice, str zi, parcuri, spa ii verzi, de euri construc ii i demol ri, n moluri de la epurarea apelor uzate din or ene ti. 7.2.1. Cantit i i compozi ie Evaluarea datelor de baz privind generarea de eurilor municipale sunt furnizate n principal de c tre operatorii de salubritate i se bazeaz n mare m sur pe estim ri i nu pe date precise, rezultate din cnt riri. Compozi ia medie a de eurilor menajere n mediul urban i n mediul rural, a fost estimat pe baza datelor furnizate de c tre agen ii de salubritate, ponderea lor fiind reprezentat , n tabelul 7.2.1.1. Ponderea (%) Material Mediul urban Mediul Rural Hrtie i carton 11 7 Sticl 6 4

108

Plastic 8 8 Metale 3 2 Lemn 3 0 Biodegradabile 53 67 Alte tipuri de de euri 16 12 Tabelul 7.2.1.1.

Compozi ia medie a de eurilor n mediul urban


16%
alte tipuri de de euri

11%
hrtie/carton

6%
sticl

8%
plastic

Hrtie i carton Sticl Plastic Metale Lemn Biodegradabile Alte tipuri de de euri

3%
metal

3%
lemn

53%
biodegradabile

Compozi ia medie a de eurilor n mediul rural

12%
alte tipuri de de euri

7%
hrtie/carton4%sticl 8% plastic

2%

metal

0% 67%
biodegradabile lemn

n urma interpret rilor statistice din anul 2007, a rezultat o cantitate de 106 738,8 to de euri municipale, din care 70 524,6 tone de euri menajere i asimilabile; 4675 tone de euri rezultate servicii; 31 539,2 tone de euri din construc ii i demol ri. din 7.2.2. De euri biodegradabile De eurile biodegradabile municipale reprezint frac ia biodegradabil din de eurile menajere asimilabile colectate n amestec, precum i frac ia biodegradabil din de eurile municipale i colectate separat, inclusiv de euri din parcuri i gr dini, pie e, de euri stradale i de euri voluminoase.

109

Conform Raportului Agen iei Europene de Mediu Managementul de eurilor biodegradabile municipale, frac ia biodegradabil din de eurile municipale este reprezentat de: de eurile alimentare i de gr din , de eurile de hrtie i carton, textile, lemn, precum i alte de euri biodegradabile con inute n de eurile colectate. Ponderea de eurilor biodegradabile n de eurile municipale este prezentat un tabelul 7.2.2.1
Ponderea de eurilor

biodegradabile (%)

De euri menajere de la populatie: Urban, din care: 69 de euri alimentare i de gr din hrtie+carton; lemn; textile 8 Rural, din care 60 de euri alimentare i de gr din h rtie+carton; lemn; textile 5 De euri asimilabile din comer , industrie, institu ii (colectate n amestec i separat) 60 De euri din gr dini i parcuri 90 De euri din pie e 80 De euri stradale 44 Tabel 7.2.2.1 7.2.3. Gestionarea ambalajelor i a de eurilor de ambalaje

61

55

Conform datelor din baza de date privind ambalajele i de eurile de ambalaje i a datelor statistice ale rilor europene cu o dezvoltare economic mai apropiat de cea a Romniei, 60 % din cantitatea de de euri de ambalaje provine de la popula ie i 40 % de la industrie, comer i institu ii. Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare pentru Protec ia Mediului - ICIM Bucure ti a la solicitarea Asocia iei Romne de Ambalaje i Mediu un studiu privind ponderea de eurilor de realizat ambalaje din de eurile menajere. Cunoscnd ponderea materialelor de de euri de ambalaje n total de euri menajere se determin structura de eurilor de ambalaje din de eurile menajere, conform tabelului 7.2.3.1. Ponderea materialelor de Structura de eurilor de de euri de ambalaje n ambalaje ce se reg sesc n de eurile menajere de eurile menajere (%) (%) Hrtie i carton 3,2 22,10 Plastic 7,1 48,52 Sticl 3,0 20,49 Metale 1,3 8,89 Lemn 0 0,00 Total 14,6 100,00 Tabel 7.2.3.1.

110

n conformitate cu Ordinul nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor asupra ambalajelor i a de eurilor de ambalaje precum i a Hot rrii de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a de eurilor de ambalaje, ca urmare a implement rii Directivei nr. 94/62/EC privind ambalajele i de eurile de ambalaje, n anul 2008, s-au identificat i monitorizat activitatea unui num r de 101 agen i economici care au obliga ia organiz rii recuper rii deambalaje eurilor din care 14 agen i economici care i-au predat responsabilitatea realiz rii de reciclare i valorificare a de eurilor de ambalaje, a altor 8 societ i comerciale implicate obiectivelor activitatea de valorificare/reciclare a de eurilor de ambalaje i a 8 consilii locale. Cantit n rezultate n urma acestei raport ri sunt prezentate n tabelul 7.2.3.2. ile Cantitatea de ambalaje corespunz toare produc iei/ importului 7747,08 Cantitatea de ambalaje corespunz toare produc iei/ importului Mici produc tori/ importatori 10,838 Tabel 7.2.3.2. 7.2.4. Tratarea i valorificarea de eurilor municipale n jude ul Satu Mare nu se realizeaz tratarea de eurilor municipale. Valorificarea reciclabile de eurilor (hrtie, carton, plastic) din de euri municipale se realizeaz prin firme autorizate. Colectarea selectiv a continuat i chiar s-a extins n anul 2008, realizndu-se n: Satu Mare, Carei, Negre ti Oa , Vama, Turulung, C pleni, Urziceni, Foieni, cantitatea total de ambalaje colectate fiind de 64,488 tone din care: 39,008 tone de euri plastic, 22,18 tone de euri de hrtie/carton i 3,300 tone de euri metalice. Cantitatea de de euri de ambalaje preluate i gestiontate Operatorii economici autoriza i 5378,02 Cantitatea de de euri de ambalaje gestionate Consiliile locale 867,18

Cantitatea de ambalaje introdus pe pia 1586,75

Fig. 7.2.4.1Punct de colectare Satu Mare plastic

Fig. 7.2.4.2 De euri de

111

Fig. 7.2.4.3 Punct de colectare plastic - Negre ti Oa Metalul este colectat separat i predat la unit ile tip REMAT de c tre persoane fizice, astfel pe depozitele de de euri nu apare metal dect n cantit i neglijabile. nc t Pentru celelalte componente ale de eurilor menajere nu se efectueaz o colectare selectiv biodegradabil). (sticl , 7.2.4. Eliminarea de eurilor municipale La nivelul jud. Satu Mare, eliminarea de eurilor municipale (att de eurile urbane ct i ) se realizeaz prin depozitare final , n depozite comune. industriale Toate depozitele de de euri existente n mediul rural sau urban din jude ul Satu Mare sunt neecologice, prezentnd o serie de neajunsuri: sunt neamenajate corespunz tor, necontrolate, nemprejmuite i improprii pentru func ionarea conform standardelor de mediu. n jude exist patru mari depozite de de euri, opera ionale pentru urm toarele municipii, respectiv ora e i un num r de 164 gropi de gunoi n mediul rural, suprafe ele acestora fiind prezentate n tabelul 7.2.5.1 Localit Suprafa i Satu Mare Carei Negre ti Oa T nad Rural

a 25 ha 0,8 ha 0,42 ha 2 ha 63,936 ha Tabel 7.2.5.1

Nici unul din aceste depozite de de euri nu este ecologic. Caracterisitice generale ale depozitelor existente municipale i or ene ti sunt prezentate n tabelul 7.2.5.2

112

Proprietar Prim ria Satu Mare Prim ria T nad

Operator SC Florisal SA Serv.Public de salubrizare T nad SC Bio Transilvania SRL SC Recom SA

Depozit Capacitate neconform/ proiectat localitate (mc) Satu Mare Str.Odoreului 900 000 2010 T nad Str.Sant ului 60 000 2010 La 1 km de Carei, os.CareiT nad Negre ti Oas DN19 la 0,5 km de Certeze Tabel 7.2.5.2

An sistare activitate

Prim ria Carei Prim ria Negre tiOa

250 000 2009

42 000 2009

7.2.5.3 Groapa de gunoi Negre ti Oa

7.2.5.4 Groapa de gunoi Satu Mare

7.2.5.5

Groapa de gunoi Carei

7.2.5.6

Groapa de gunoi Carei

113

Depozitele de de euri menajere aflate pe teritoriul comunelor, vor fi de asemenea nchise, n cea mai mare parte prin salubrizarea zonei i reintroducerea acesteia n circuitul natural. De eurile menajere generate de c tre popula ie sunt stocate temporar n spa ii special amenajate n acest scop, n recipien i de diferite capacit i. Colectare de eurilor menajere de platformele de precolectare este efectuat de firmele care asigur salubrizarea. pe La nivelul jude ului Satu Mare, colectarea i transportul de eurilor se realizeaz de cinci SC Florisal SA Satu Mare, SC Bio-Transilvania SRL Carei, SC Recom SA Negre ti Oa , Serv. operatori: Public de salubrizareT nad, SC Cleanman SRL Vama, (SC Instal Ros SRL fiind autorizat ns nu i-a nceput activitatea). Fa de agen ii de salubrizare mai sus mentiona i, n comunele din la nivelul jude - anului 2008 erau nfiin ate servicii de salubritate prin hot rri ale consiliilor locale. Acestea ns , nu de in licen e de operare eliberate de c tre ANRSC cf. Legii 51/2006 i nici ndeplinesc condi iile legale privind capabilitatea managerial , dotare i capacitate tehnic . nu De eurile menajere sunt transportate la locurile de depozitare cu utilaje speciale, cum sunt: autogunoiere compactoare, autotransportoare de container, tractoare, etc. n ceea ce prive te gradul de acoperire cu servicii de salubrizare (tabel 7.2.5.7) n anul 2007 se constat o cre tere fa de anul 2006 astfel nct s se realizeze obiectivele care trebuie atinse anul 2009: 100% n mediul urban i 90% n mediul rural. n Grad de acoperire cu Satu Mare 2003 2004 2005 2006 2007 servicii de Total 28,43 28.88 36,0 33,0 37,0 Jude ul salubrizare(%) Mediul urban 63,32 62.00 74,0 64,0 70,0 Mediul rural - - 4,0 7,0 7,0 Tabel 7.2.5.7 7.2.6 Gestionarea de eurilor periculoase din de eurile municipale n prezent, de eurile periculoase ca parte din de eurile menajere i asimilabile de eurilor menajere, nu sunt colectate separat. Aceste de euri pot ngreuna procesul de descompunere n depozitele de de euri, precum i tratarea levigatului i, n final pot polua apa freatic . Conform prevederilor Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit ilor (cu complet rile ulterioare) responsabilitatea precolect rii, colect rii i transportul de eurilor periculoase din de euri menajere, cu excep ia celor cu regim special, apar ine administra iei toxice publice locale. Tratarea i eliminarea de eurilor periculoase municipale se va realiza n instala ii autorizate n acest sens. La nivelul jude ului conform PJGD, pentru colectarea de eurilor periculoase, vor fi luate n calcul toate variantele prezentate: colectare prin unit ile mobile, colectare direct de la gospod rii, puncte de colectare a de eurilor periculoase, containere pentru colectarea pe categorii a de eurilor periculoase, colectarea prin magazine sau companii specializate (mai pu in varianta colect rii directe de la popula ie) n func ie de zone i de tipul de eurilor care trebuie colectate. 7.2.7 Gestionarea de eurilor din construc ii i desfiin ri

Legisla ia din Romnia prevede c produc torii de de euri au sarcina de a transporta de eurile din construc ii i demol ri ntr-un loc indicat de prim rie.

114

n prezent nu exist date relevante privind cantitatea generat de de euri din construc ii i la nivelul demol ri jude ului. Conform datelor statistice la nivel european, indicatorii de generare a din de construc eurilor ii i demol ri sunt de ordinul sutelor de kilograme pe locuitor i Datorit previziunii de cre tere a cantit ii de de euri din construc ii i demol ri, an. luate n considerare toate m surile disponibile n vederea realiz rii recicl rii i recuper rii trebuie Conform Chestionarelor statistice privind generarea de eurilor n anul 2007 se constat o cre tere acestora. semnificativ a de eurilor din construc ii i demol ri, fa de datele pentru anul 2006 (tabel 7.2.7.1). AN 2006 2007 Cantitate colectat 8460 31539,2 (tone) Tabel 7.2.7.1

7.3 De euri de produc De eurile de produc Acestea pot fi: industriale.


De euri de produc De euri de produc

ie ie, reprezint totalitatea de eurilor generate din activit ile

ie nepericuloase, ie periculoase

De eurile industriale, constituie o surs major de poluare pentru mediu, datorit modului n care sunt gestionate. Cantit ile de de euri de produc ie generate variaz de la an la an, datorit varia activit ilor generatoare de de euri, a retehnologiz rii, a preocup rii crescnde de a minimiza iei cantitatea de de euri generat . Cantit ile de de euri de produc ie generate anual sunt nregistrate i raportate de c tre agen economici, pe baza chestionarelor de anchet statistic . Aceste date sunt analizate, prelucrate ii validate de c tre Institutul Na ional de Statistic , mpreun cu ANPM. i Principalele probleme pe care le ridic gestionarea de eurilor industriale la nivelul jude ului Satu Mare sunt legate de: -diversitatea mare de tipuri de de euri produse; -cantitatea semnificativ produs anual; -lipsa unui depozit industrial conform; Lipsa unor tehnologii performante de reciclare a de eurilor de produc ie, precum i lipsa unor tehnici de colectare selectiv , conduc la un management defectuos n ceea ce prive te reciclarea acestor categorii de de euri. Principalele tipuri de de euri de produc ie colectate i valorificate n anul 2008 n jude ul Satu sunt Mare prezentate n tabelul de mai jos: Nr.crt. Denumire de eu Cantitate valorificat (to) 1. De euri de la prelucrarea lemnului 3467,94 2. De euri hrtie/carton 2455,895 3. De euri metalice 30825,25 4. Anvelope pneumatice uzate 1758,297 5. De euri de ambalaje din PET 642,889 Tabel 7.3.1 Cantit i pe tipuri de de euri colectate i valorificate 115

7.3.1. De euri periculoase Pentru asigurarea unei bune protec ii a factorilor de mediu precum i a s n t ii popula necesar ca de eurile s fie colectate frecvent i eliminate ntr-un mod care s nu prezinte pericol. iei este n acest scop se stabilesc m suri pentru : eliminarea n condi ii sigure i f r producerea de noxe la neutralizare reducerea cantit ii de de eu, aplicnd solu ia optim : reducere , reciclare- , reutilizare identificarea zonelor contaminate , evaluarea riscurilor pentru s n tatea popula iei . Cantit ile de de euri de produc ie generate variaz de la an la an, datorit varia iei generatoare de de euri, a retehnologiz rii, a preocup rii crescnde de a minimiza cantitatea de activit ilor de euri generat . Cantit ile de de euri de produc ie generate anual sunt nregistrate de agen ii economici i raportate, pe baza chestionarelor de anchet statistic , elaborate n conformitate cu HG 856/2002 privind eviden a gestiunii de eurilor din care a rezultat pentru jud. Satu Mare o cantitate de 1335,49 tone de euri periculoase . De eurile de produc ie periculoase generate n cursul anului 2007 provin din exploatarea minier , fabricarea sticlei, produc ia de mobilier, industria textil , produc ia de echipamente service auto, fabricarea de produse din cauciuc, produc ia de componente electrice, produc ie de electrocasnice, piese i accesorii auto, acoperiri metalice, fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat Cantit ile de de euri de produc ie periculoase generate n 2007 : . - generate 196,619 tone - eliminate 181,535 tone - r mase n stoc 1138,879 tone Situa ia de eurilor industriale periculoase generate n anul 2008 va fi prezentat dup finalizarea cercet rii statistice. 7.3.2 Gestionarea de eurilor de produc ie De euri industriale care con in substan e periculoase pot periclita s n tatea ori chiar via oamenilor sau pot afecta fauna i vegeta ia. Dintre acestea fac parte unele metale grele (plumb, a cadmiu, mercur etc.), substan e corozive, explozive, inflamabile. Aceste de euri trebuie tratate nainte de depozitare, apoi depozitate astfel nct s ajunge n aer, sol sau n re eaua hidrografic . nu poataccidental Agen ii economici gestioneaz aceste de euri prin contractarea serviciilor unor firme autorizate. n cursul anului 2008, au fost transportate cu respectarea Ordinului nr. 2/2004 la instala iile de valorificare /eliminare urm toarele tipuri de de euri : - uleiuri uzate 29,802 tone - n moluri cu con inut de substan e periculoase 8,03 tone - lacuri i vopsele cu con inut de solven i organici 24,37 tone - solu ii chimice fotografice 4,085 tone - emulsie uzat 25,1 tone - adezivi i cleiuri 1,62 tone - n mol de la separatoare ulei/ap 18,7 tone - lam din rezervoare 9,3 tone - ambalaje contaminate 2,352 tone - solu ie izocianat 0,64 tone

116

7.3.3 Gestionarea i controlul bifenililor policlorura

i i ale altor compu i similari

PCB sunt considera i ca fiind produse periculoase, datorit persisten ei acestora n mediul nconjur tor, a capacit ii de bioacumulare, a faptului c nu se degradeaz n mediul ambiant cauzeaz efecte adverse i toxice asupra organismelor expuse la aceste substan e. i n vederea evit rii efectelor negative asupra s n t ii oamenilor, bunurilor i asupra mediului nconjur tor, bifenilii policlorura i i compu ii similari, sunt supu i unui regim special de control la nivel European prin Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor gestiunereglementat i policlorura i i trifenililor policlorura i (PCB/PCT). Aceast directiv a fost transpus n rom n prin legisla ia Hot rrea nr. 975//2007 - privind modificarea i completarea Hot rrii nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea i controlul bifenililor policlorura i altor compu i similari. Obiectivul principal al legisla iei privind materialele i echipamentele i ale con inut de PCB const n controlarea elimin rii PCB-urilor, decontaminarea sau eliminarea cu echipamentului con innd PCB-uri i/sau eliminarea PCB-urilor folosite, n vederea lichid rii lor complete. n conformitate cu prevederile HG nr. 975//2007 - privind modificarea i completarea Hot rrii nr. 173/2000, n anul 2008, APM Satu Mare a reactualizat inventarul jude ean de eliminare a echipamentelor cu con inut de PCB/PCT. Astfel, la nivelul jude ului Satu Mare s-a constatat existen a a 1265 buc i condensatori cu PCB din care: 265 buc i de condensatori sco i din func iune care con in PCB; 1000 buc i de condensatori n func iune care con in PCB n anul 2008 nu au fost eliminate echipamente cu con inut de PCB.

7.4. Gestionarea de eurilor de baterii i acumulatori 7.4.1. Gestionarea de eurilor de baterii i acumulatori portabili n luna octombrie 2008 a fost lansat, de APM Satu Mare n parteneriat cu ISJ Satu Mare, GNM Comisariatul Jude ean Satu Mare , IF Technologie SRL Cluj Napoca, Clubul Lions Some Satu Mare, Programul de educa ie ecologic pentru pre colari Ne juc m i recicl m, program descris in capitolul 7.11 - Ini iative adoptate pentru reducerea impactului de eurilor asupra mediului. 7.4.2. Gestionarea de eurilor de baterii i acumulatori auto i industriali Urmare a apari iei legisla iei privind regimul bateriilor i acumulatorilor care con in substan periculoase prin care s-a impus produc torilor de acumulatori s organizeze un sistem propriu de e colectare a bateriilor uzate, SC ROMBAT SA Bistri a a organizat acest sistem de colectare a de eurilor de acumulatori auto uza i (sistem care func ioneaz i la nivelul jude ului Satu acumulatori care apoi sunt valorifica i la SC NEFERAL SA Bucure ti. Mare), Cantit ile de de euri de baterii i acumulatori colecta i/valorifica i la nivelul jude ului sunt n tabelul 7.4.2.1. Satu prezentate Mare AN Cantitate Cantitate colectat (tone) valorificat (tone) 2008 154,99 159,83 58,5 Tabel 7.4.2.1 Stoc (tone)

117

7.5. De euri generate din activit

i medicale

Cantit ile de de euri medicale periculoase generate n cursul anului 2008 sunt prezentate n tabelul 7.5.1. An Cantitate Cantitate generat eliminat 2008 55,397 55,397 Tabel 7.5.1. n ceea ce prive te eliminarea de eurilor spitalice ti, acestea sunt colectate i transportate de SC Bio - Pack SRL Baia Mare, respectiv de SC IF Technologie SRL Cluj Napoca, la instala ia regional de incinerare apar innd SC IF Technologie SRL Cluj Napoca. 7.6 N moluri ul Satu Mare, au fost generate n anul 2007, n moluri din industrie i gospod rie comunal .

n jude

7.6.1. N moluri provenite de la epurarea apelor uzate or ene ti Cantit ile de n moluri generate n cursul anului 2007, rezultate de la sta or ene ti n judetul Satu Mare sunt prezentate n tabelul 7.6.1.1 Denumirea Debit Locuitori sta iei m3/h deservi i SC Apaserv SA Satu Mare 3430 180 000 SC Apaserv SA Sec ia Carei 454 27000 SC Recom Sa Negresti Oas 104,16 8500 SC Apaserv SA Sec ia T nad 72 11500 12,7 Tabel 7.6.1.1 7.6.2. N moluri provenite de la epurarea apelor uzate Cantit ile de n moluri generate n cursul anului 2007, prezentate n tabelul 7.6.2.1 iile de epurare

Cantitate n mol (s.u) t/an 3257 130 143

industriale. rezultate din chestionarele statistice sunt

An Tip n mol Produs (to) Eliminat (to) Depozitat/Stocat (to) 2007 N moluri industriale 369,23 Tabel 7.6.2.1 - 369,23

118

7.7. De euri de echipamente electrice i electronice HG nr. 448/2005 transpune Directiva nr. 2002/96/CE privind de eurile de echipamente electrice i electronice modificat prin Directiva nr 2003/108/EC. Principalele cerin e legislative prev d crearea de sisteme care s permit de in torilor i distribuitorilor finali s predea de eurile de echipamente electrice i electronice gratuit c tre punctele de colectare, asigurarea colect rii de c tre distribuitorii de echipamente electrice i electronice a acestui tip de de euri n aceea i cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate, asigurarea unei rate a colect rii selective de 4kg/locuitor/an n anul 2008, asigurarea i accesibilit innd disponibilit ii ii, pe ntreg teritoriul rii, a punctelor de colectare necesare, densitatea popula iei. cont de Conform prevederilor HG nr.448/2005, art. 5, alin. 3, privind nfiin area punctelor de colectare la nivelul fiec rui jude , situa ia la 31 decembrie 2008 n jude ul Satu Mare se prezenta astfel: Punct jude ean/ora peste 100.000 de locuitori/ora peste 20.000 de locuitori ora peste 100.000 de locuitori Categorii de DEEE colectate, conform Anexei 1B din HG 448/2005 Toate categoriile

Amplasament/punct de colectare (date de identificare)

Societatea care administreaz Autorizare punctul de colectare stabilit Autoriza ia de mediu num rul 22/28.02.07

Satu Mare, Aleea Mure (fosta central termic )

SC Alpin SRL, Satu Mare, str. Oa ului Bio Transilvania SRL Tabel 7.7.1.

ora peste Carei, str. Iuliu Maniu, 20.000 de nr. 21 locuitori

Pentru jude amplasamentul propus de Consiliul Jude ean Satu Mare, (n ora ul Negre ti Oa , n centrala termic dezafectat din Cartierul Balta), este revendicat prin Legea 10, APM a teapt propuneri n cazul n care aceast loca ie nu are statut juridic definitivat. alte n vederea stabilirii unui punct de colectare jude ean, Consiliul Jude ean Satu Mare are n vedere urm toarele op iuni: ini ierea unor discu ii cu reprezentan ii Prim riei Satu Mare i ai firmei SC Alpin SRL pentru a vedea n ce m sura este posibil ca punctul de colectare al municipiului Satu Mare s fie declarat i punct de colectare jude ean selectarea unui operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE i punerea la dispozi ia acestuia a unui spa iu adecvat pentru colectare suportarea de c tre Consiliul Jude an Satu Mare a contravalorii chiriei pentru un spa iu adecvat identificat de c tre operator n ceea ce prive te tratarea DEEE la nivelul jude ului Satu Mare nu exist nicio instala ie de tratare. Cantit ile de DEEE colectate n jude ul Satu Mare sunt prezentate n tabelul 7.7.2:

119

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008 Cantitate colectat (tone) Cantitate colectat kg/locuitor

Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate colectat colectat colectat colectat (tone) kg/locuitor (tone) kg/locuitor 0.5 0.00136 50.76 0.13859 247,208 0,6 Tabelul 7.7.2

n cursul anului 2008 au continuat campaniile na ionale de colectare a de eurilor de echipamente electrice i electronice propuse de MMDD, care s-au desf urat n: 19 aprilie, 4 octombrie, 1 noiembrie i 6 decembrie la care au participat prim riile Satu Mare, Carei, Negre ti Oa , precum c localit i rurale (Odoreu, Agri , Lazuri, Culciu, Sanisl u, Turulung, Viile Satu Mare), teva i cantit ile colectate fiind prezentate n tabelul 7.7.3. Campania Cantitatea de DEEE colectata (tone) 19. 04. 2008 9,453 04. 10.2008 5,575 01.11.2008 10,185 06.12.2008 5,490 TOTAL 30,703 tone Tabel 7.7.3. 7.8. Vehicule scoase din uz - agen i economici autoriza VSU, num r de vehicule colectate i dezmembrate i pentru colectarea i tratarea

M surile de prevenire a producerii de de euri provenite de la vehiculele scoase din uz, precum i reutilizarea, reciclarea i alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz i a componentelor acestora, n vederea reducerii cantit ii de de euri destinate elimin rii, au fost reglementate HG.2406/2004 modificat i completat prin HG.1313/2006 prin Prevederile actelor normative privind gestionarea vehiculelor scoase din uz stabilesc m suri pentru mbun t irea, din punct de vedere al protec iei mediului, a activit ilor agen ilor economici implica i n tratarea vehiculelor scoase din uz. direct La nivelul jude ului Satu Mare sunt autoriza i un num r de 5 operatori economici pentru colectarea/tratarea VSU, prezenta i n tabelul 7.8.1. Date de identificare operator economic Localizare Activitate desf urat autorizat SC REMAT SA Satu Mare, strada Depozitelor, nr. 35 Colectare/tratare SC FEROMETAL SRL Satu Mare, strada Magnoliei, nr. 53 Colectare/tratare AF PASTOR GHEORGHE Carei, str. 25 Octombrie, nr. 112 Colectare/tratare

SC FISCHER AUTO SRL M d ras, str. Principal , nr.3/A Colectare/tratare SC HB MIHAELA SRL Satu Mare, str. Lucian Blaga, fn Colectare/tratare Tabel 7.8.1 120

n anul 2008 a fost reluat Programul Na ional de stimulare a nnoirii Parcului Na ional auto nceput n anul 2006. Prin acest program se urm re te scoaterea vehiculelor vechi din circula ie i acordarea sumei de 3000 lei celor care predau vehiculele pentru dezmembrare cu posibilitatea achizi ionarii unui autovehicul nou, precum i reducrea polu rii produse de autovehiculele vechi poseda sisteme non euro sau mai mici de euro III. ce Din totalul de 1145 autovehicule colectate n judetul Satu Mare n anul 2008, 265 de buc i au fost colectate prin intermediul acestui program. Exist la nivelul Regiunii 6 N-V, o instala ie de tip Schredder, cu echipament de decontaminare VSU i instala ie de sortare a materialelor neferoase rezultate, instalat n jude ul Cluj, apar a societ ii S.C. Remat Invest S.R.L. La aceast instala ie au fost predate un num r de 140 VSU, innd colectate la nivelul Remat SA Satu Mare. Din cauza costurilor de transport, vehiculele scoase din uz se trateaz prin dezmembrarea elementelor importante i apoi balotarea n vederea export rii materialului feros. n prezent, eliminarea vehiculelor scoase din uz este o activitate economic profitabil din cauza faptului c se valorific doar componentele metalice (aproximativ 70% din masa vehiculului), restul fiind eliminate prin depozitare. Instala iile de dezmembrare i reciclare au n general un nivel tehnic sc zut . 7.9. Uleiuri uzate Gestionarea uleiurilor uzate se va realiza printr-un sistem func ional care s protejeze mediul nconjur tor. Regulile, aprobate de HG 235/2007, sunt obligatorii pentru to i produc torii i utilizatorii. Poluatorul acesta care se aplic n cazul celor care nu respect regulile pl teeste teprincipiul de colectare, depozitare i distrugere a uleiurilor uzate. O prim m sur este obligativitatea instituirii unei eviden e stricte a uleiurilor gestionate pe fluxuri (de la produc tori / importatori pn la eliminare), astfel nct s existe o baz de date care s reflecte realitatea existent pe pia i din care s rezulte ratele de colectare i valorificare a acestei categorii de de euri. Aceste date sunt necesare pentru ndeplinirea obliga iei de raportare la Comisia European a situa iei implement rii directivelor comunitare. n cursul anului 2008 a fost reactualizat baza de date, astfel la nivelul jude ului Satu Mare exist un agent economic importator de uleiuri i 36 de agen i economici generatori de uleiuri uzate. n urma raport rilor au rezultat urm toarele cantit i: ulei comercializat 3517,178 tone, ulei uzat colectat 101,766 to, ulei uzat predat 101,766 tone. Situa ia existent a demonstrat o deficien n gestionarea uleiurilor uzate, fiind semnalate cazuri de utiliz ri ale acestei categorii de de euri n alte scopuri dect cel al valorific rii acestora. 7.10. Impactul activit ilor de gestionare a de eurilor asupra mediului

n condi iile actuale, de cre tere a nivelului de poluare datorit activit ii antropice, de ecologizare a localit ilor presupune ac iuni complexe de asigurarea calit ii aerului, apei, no iunea solului i vegeta iei. Un rol important revine, n acest sens, i unor servicii publice, cum ar fi cele de 121

alimentare cu ap , de canalizare sau de salubritate, prin care se realizeaz dreptul omului de a ntr-un ile cotidiene, dreptul de tr i ambient curat, care s nu-i afecteze s n tatea i activit mpotriva polu rii mediului. a fi ocrotit Eliminarea de eurilor solide urbane exercit o serie de influen e asupra mediului nconjur tor i s n t ii umane. Dou moduri principale de eliminare a de eurilor solide urbane se consider a genera probleme de mediu: a) depozitarea la gropile de gunoi i incinerarea de eurilor colectate i b) de eurile necolectate, depozitate necontrolat. a) n ceea ce prive te impactul gropilor de gunoi, trebuie spus c dimensiunea acestuia este considerabil , avnd n vedere c depozitarea constituie metoda cea mai frecvent de eliminare a de eurilor solide urbane n rile dezvoltate.terenuri permit p trunderea n pnza freatic a substan elor toxice antrenate de apa ploilor i formarea, a a cum s-a ar tat, a amestecului denumit leachate, care poate con ine o varietate de poluan i periculo i, cum ar fi metale grele sau substan chimice organice. Gravitatea problemei este ilustrat prin faptul c , de exemplu, mai mult de o e cincime din locurile de depozitare a de eurilor periculoase din SUA o constituie terenurile de depozitare municipale . Gropile de de euri solide municipale prezint riscuri pentru mediu i s n tate i prin eliminarea multor gaze. Compozi ia i cantitatea de gaze sunt determinate de cantitatea i compozi ia mai de eului biodegradabil, a solu iei percolative (leachate), de tipul i grosimea solului acoperitor, tehnicile de plasament al de eului i de caracteristicile terenului. Metanul i dioxidul de carbon de principalele gaze emise. Dou cauze stau la baza polu rii aerului prin gropile de de euri solide sunt municipale, i anume, descompunerea de eurilor i arderea lor. Descompunerea de eurilor creeaz prejudicii atmosferei prin eliberarea de metan i alte gaze, n condi ii anaerobe. Se estimeaz c 7% din totalul emisiilor de metan din lume provin de pe terenurile cu gropi de depozitare a de eurilor, gazul metan constituind o component important a factorilor de nc lzire global a atmosferei. Descompunerea gunoaielor prezint i un risc de incendiu, administrarea incorect putnd conduce, n anumite condi ii, la explozia acestor gaze. Arderea de eurilor este r spndit i la gropile de depozitare deschise din rile n curs de dezvoltare. De i arderea deschis a gunoaielor este interzis de lege, de multe ori, incendierea este deliberat , cu scopul de a reduce volumul excesiv al acestora. Alteori, se produc incendii n mod spontan, cnd de eurile organice devin combustibile, prin expunerea la razele solare. Incinerarea, ca metod de eliminare a de eurilor solide municipale, genereaz , de asemenea, probleme privind mediul nconjur tor i s n tatea public , fiindc arderea gunoiului nu este proces curat. un Pentru a urm ri impactul rampei de depozitare a de eurilor asupra mediului i s n t umane i iiefectul acestuia n timp asupra factorilor de mediu laboratorul APM Satu Mare monitorizeaz cu o frecven de 4 ori pe an n municipiul Satu Mare i de 2 ori n Carei zona rampelor de depozitare a de eurilor. Din anul 2007 am introdus n re eaua de monitorizare si zona rampei de depozitare din ora ul Negre ti. Oa , iar din 2008 groapa din Tasnad. Groapa de gunoi a municipiului Satu Mare are o suprafa de 29 ha i este situat la ie irea din municipiu, n intravilanul acestuia, pe locul unei foste c r mid rii. Fenomenul de levigare vertical are loc datorit acumul rii de ape pluviale n perimetru i a stratului de ap freatic pe mic la adncime. aflat Datorit faptului c nc nu a fost instituit integral selectarea de eurilor menajere, iar cele industriale sunt depozitate mpreun cu cele menajere, impactul asupra mediului este deosebit. Aceasta pe de o parte i datorit faptului c n imediata vecin tate a perimetrului studiat se gospod afl rii particulare, crendu-le disconfort i contribuind la r spndirea bolilor, insectelor roz i toarelor, iar pe de alt parte exist posibilitatea infest rii apelor subterane ce ajung n fntnile 122

popula iei din zon (care utilizeaz aceste ape n scop menajer) i a apelor care ajung la frontul captare a apei municipiului Satu Mare , care este situat la o distan de cca 1500 m fa de rampa de de gunoi. Pe lng problemele generate de infiltrarea poluan ilor n sol i pnza freatic apare discomfortul olfactiv cauzat de procesele de degradare i autoaprindere a materialelor depozitate. Analizele fizico-chimice i microbiologice repetate din probe de sol arat o nc rcare organic mare , ob inndu-se valori crescute ale fosforului aproape n toate punctele de recoltare la ambele rampe de depozitare studiate. De asemenea se ob in concentra ii crescute de azot nitric i amoniacal n sol, n special n perioade de timp cu precipita ii abundente . Prezen a acestor compu i organici favorizeaz dezvoltarea unei microflore bogate n sol, ceea ce poate poate fi benefic ca proces de biodegradabilitate dar i efect negativ prin crearea discomfortului olfactiv. Concentra iile metalelor totale determinate: cupru, zinc, plumb, crom i cadmiu la toate datele recoltate (aprile, iulie, octombrie, decembrie) prezint dep iri ale valorilor normale admise 756/97 de OM dar nu ating pragul de alert . Frecven a dep irilor la ambele depozite sunt prezentate Fig. 7.10.1. i 7.10.2. n
Groapa de gunoi Sat Mare procentul dep irilor la metale

Cd

11.11%

Pb

50

77.78%

Cu 0102030405060708090

16.66666667

27.78%

Fig. 7.10.1. Frecven din municipiul Satu Mare

a dep irilor ob

inute n perioada 2007 - 2008 la depozitul de de euri

Groapa de gunoi Carei procentul dep irilor la metale

Cd

0.00%

Pb

50.00%

Cu 0102030405060

12.50%

Fig. 7.10.2. Frecven din municipiul Carei

a dep irilor ob

inute n perioada 2007 - 2008 la depozitul de de euri

123

Pnza freatic din zona rampelor de depozitare este urm rit prin recolt ri din fntni domestice. Calitatea apei este determinat prin indicatori fizico-chimici i bacteriologici Din analizele determinate de laboratorul A.P.M. Satu Mare din 4 f ntni din zona rampelor de de euri a municipiului Satu Mare (4 recolt ri/an) i Carei (2 recolt ri/an) prin comparare Legea 458/2002 modificat i completat n 2004, privind calitatea apei potabile au fost semnalate cu dep iri ale limitei parametrilor indicatori: CCOMn la prob recoltat din fntna situat la distan de 50 m de rampa de de euri a mun. Carei. La majoritatea fntnilor din jurul rampei de o de euri a mun. Satu Mare i Carei s-au registrat dep iri ale pametrilor chimici: CCOMn, NH4, NO2 i NO3. De asemenea, analizele bacteriologice arat dep iri att la num r bacterii totali, ct i coliform fecali n toate punctele de recoltare. coliformi Deprecierea calit ii celei mai preten ioase dintre ape-apa subteran este foarte grav deoarece regenerarea acesteia este mult mai anevoioas dect a apei de suprafa . Trebuie s se respecte zonele de protec legisla iei n vigoare. ie sanitar att la foraje, ct i la fntni, conform

APM Satu Mare efectueaz determin ri ai poluan ilor gazo i de lung durat , adic 24 prin dotarea ore, laboratorului cu un prelevator performant, amplasat la coala General nr. 13, la distan a de cca 200 m fa de rampa de depozitare. Poluan ii determina i: NH3, NO2, SO2. situat Dup modificarea perioadei de aspira ie a sc zut frecven a dep irilor, concentra ia determinat nu s-au nregistrat dep iri ale valorilor admise. n anul 2007 s-au ob inut 13 dep iri amoniacului din 199 prelev ri. Totu i, dup cre terea temperaturii mediului ambiental apare n atmosfer o cantitate crescut de amoniac, care provine din procesele de nc lzire a solului umed, unde ncep procesele metabolice microbiene. Con inutul crescut de amoniac din aer este sp lat de apele de precipita ii unde se reg sesc sub form de s ruri de amoniu Poluarea atmosferei are puternice implica ii i n poluarea solului, prin depozi iile de sedimente cu con inut de metale grele, prin intermediul apelor de precipita ii care angreneaz diver i poluan i din diferite zone, prin radia iile ultraviolete a luminii solare cu influen microflorei asupra solului. Calitatea solurilor se degradeaz i prin depozit rile necontrolate de prin sc p rile accidentale de lichizi poluatoare (combustibili, ape uzate industriale, etc.) din de euri, conducte i rezervoare subterane. Apele freatice de asemenea, fac parte integrant din structura solului avnd n vedere c poluan ii ce cauzeaz degradarea calit ii solului vor fi reg si freatic . Prin urm rirea calit ii pnzei freatice recoltate din fntni domestice se poate i n p nza dep iri la indicatorii CCOMn, azoti i, azota i, bacterii coliformi totali i fecali, ceea ce constata inacceptabile pentru folosirea lor ca ap de b ut. De asemenea, au un con inut crescut de metale le face grele, ceea ce foarte probabil se infiltreaz de la groapa de gunoi. Depozitul de de euri al ora ului Negre ti Oa cu 13.871 locuitori, cu o suprafa de 0,42 situat ha, ntr-o vale, teren n litigiu, existnd un mare risc de sp lare i antrenare a de eurilor precipita de c tre iile din zon . Privind analizele din zona rampei de depozitare Negre ti arat o mare de substan e bogate n azot, fosfor i humus. Poluarea istoric care exist n acea zon nc rcare arat o infiltrare avansat a poluan ilor care a dus la dezvoltarea unei microflore adaptat la concentra iile crescute ale poluan ilor. Calitatea pnzei freatice urm rit prin cele dou foraje o cantitate crescut de metale grele (Pb, Cu, si Cd) iar prezen a n num r foarte mare a bacililor arat coliformi totali i fecali, nu permite folosirea acestora ca ap potabil .

124

Groapa de gunoi Negresti Oas procentul dep irilor la metale

Cd

33 0.00%

Pb

25

66.67%

Cu

16.67%

010203040506070

Fig. 7.10.3. Frecven

a dep irilor ob inute n perioada 2007 - 2008 la depozitul de de euri din municipiul Negre ti Oa

Groapa de gunoi T nad procentul dep irilor la metale

Cd

33.00%

Pb

50.00%

Cu 0102030405060

33.00%

Fig. 7.10.4. Frecven din

a dep irilor ob inute n cursul anului 2008 la depozitul de de euri municipiul T nad

Groapa de gunoi de la T nad a fost introdus n re eaua de monitorizare din anul 2008. Ora ul T nad are 8500 locuitori. Depozitul ora ului T nad se afl n extravilan la de localitate 2 km NE n apropierea liniei CF ,avnd o suprafa de 2 ha. Municipiul T nad nu dispune capacit te de eliminare final i reciclare pentru de euri. de

125

Analizele au fost efectuate pe probe de sol luate de pe dou adncimi (0-25cm, 25-50 cm), din 3 puncte de recoltare aferente celor dou gropi de gunoi. Interpretarea analizelor de sol dup anul 1997 se realizeaz conform normativului n vigoare OM 756/1997, care cuprinde reglement rile privind evaluarea polu rii mediului. n ora ul T nad, probele de sol recoltate de la suprafa sunt pentru a explica migrarea n adncime a poluan ilor i posibilitatea de analiz a relevante nu profilelor de sol. n acest scop sunt necesare foraje de adncime. se apreciaz adncimea de interceptare a acviferului freatic la 8-12 m. n urma analizelor efectuate din probele de sol se constat att nc rcare organic mare, ct i con inut crescut de metale grele, care de i nu ating pragul de alert , dar datorit efectului sinergic pot d una microflorei solului sau determin apari ia unor grupe specifice capabile s tr iasca pe medii nutritive cu con inut crescut de metale. Cele mai grave efecte ale managementului defectuos al de eurilor solide municipale sunt considerate dup cum s-a ar tat poluarea aerului i contaminarea rezervelor de ap de b ut. Efectele se r sfrng, n cele din urm , asupra popula iei, afectnd fie direct, fie indirect starea s n tate a acesteia. De altfel, n a ez rile urbane, agen ii patogeni din aer, ap , sol sau hran de au num rat ntotdeauna printre cauzele majore de mboln vire, iar s n tatea locuitorilor a depins sde abilitatea lor de a administra propriul mediu de via . n concluzie, n zona rampei de gunoi se constat degradarea calit ii aerului, a solului pnzei freatice, indicatorii determina i dep ind valorile normale propuse de standardele n i vigoare. 7.11. Ini iative adoptate pentru reducerea impactului de eurilor asupra mediului

Reducerea impactului de eurilor asupra mediului este n strns leg tur cu cantit ile de generate, de euri modul de colectare, valorificare i/sau eliminare al acestora. Diversificarea tipurilor de euri colectate n scopul valorific rii constituie un prim pas n reducerea impactului de eurilor asupra mediului. Con tientizarea publicului, este o preocupare continu a APM Satu Mare, concretizat prin campanii de informare i educare privind problematica gestion rii de eurilor pe tema colect rii selective. 1. Programul interna ional de educa ie ecologic Via pentru mediu via pentru om are ca scop promovarea form rii atitudinilor necesare pentru a ntelege inter-rela iile dintre oameni, cultur i mediul nconjurtor, pentru dezvoltarea activittii con tiente i responsabile care are drept scop mbunttirea calittii mediului. A fost ini iat, lansat i organizat de A.P.M. Satu Mare i I.S.J. Satu Mare: - 2005/2006: la nivelul jude ului Satu Mare - 2006/2007: la nivelul Regiunii 6NV n jude ele: Satu Mare, Maramure , Bistri a N s ud, Bihor ncepnd cu anul colar 2007/2008 programul a fost extins la nivelul jude elor de grani : Satu Mare Romnia i Szabolcs Szatmar Bereg- Ungaria. Implementarea cu succes a acestui Program s-a realizat cu implicarea activ a institu iilor din:

Romnia: APM Satu

Mare, ISJ Satu Mare,

SGA Satu Mare

126

Ungaria: Inspectoratul pentru Protec a Mediului, Protec ia Naturii i Gospod rirea Apelor Fels -Tisza-Nyregyhzajud. Szabolcs Szatmar Bereg, Direc ia de Protec ia Mediului i Gospod rirea Apelor Fels Tisza Nyregyhza, Sucursala IIIMtszalka

Rezultate: s-au implicat 49 unit i colare din jude ul Satu Mare Romnia i 25 din Ungaria s-au colectat 62.654 kg de euri din care 2650 kg PET i 60004 kg hrtie estetica unit ilor colare a fost mbun t it elevii dezvoltndu- i abilit ile privind colectarea selectiv a de eurilor, multe unit i realizndu- i puncte colectare selectiv a de eurilor de ncepnd din anul colar 2008/2009, programul se va extinde la nivelul jude elor vecine de granit Satu Mare Romnia, Szatmar Szabolcs Bereg - Ungaria i Direc ia Vinograd Ucraina; s-a reamenajat punctul de informare privind concursul Via pentru mediu, via pentru om !. La acest punct de informare, amenajat n incinta APM Satu Mare, sunt men ionate: obiectivele concursului, precum i realiz rile programului.

2. Programul de educa ie pentru colari Educa ie prin copii, pentru adul i este derulat de APM Satu Mare din anul 2006 OBIECTIVE: reamenajarea trimestrial la parterul institu iei a col ului eviden ierea unit ilor colare care se remarc prin desf urarea a numeroase activit ecologic beneficiul mediului i n realizarea de c tre copii de diverse obiecte ornamentale din de euri reciclabile REZULTATE s-au expus lucr ri realizate de gr dini ele nr. 6, 10, 13 , Draga Mea i coala cu clasele VIII nr.10 Satu Mare, coala Ion Creang Satu Mare, coala Vasile Lucaciu Satu Mare I lucr rile expuse fiind realizate cu un grad ridicat de profesionalism . interesul tot mai mare a unit ilor de nv mnt de a realiza expozi ii cu diverse obiecte un desing deosebit confec ionate din materiale reciclabile cu

127

3. O alt ac iune are a avut succes a fost desf urarea campaniei cu mesajul Ia-m cu tine cump la r turi de nlocuire a pungilor de plastic la cump r turi cu cele din de h rtie reciclat , ini iat de APM Satu Mare n colaborare cu Tipografia Some ul Satu Mare n parcarea supermarketurilor. Campania a constat din mp r irea a 200 de pungi de hrtie reciclat pentru cump r turi i respectiv de pliante tuturor celor care au trecut pragul supermachetului REAL , precum i dialogarea cu cet enii pe aceast tem . Oamenii au manifestat interes privind nlocuirea pungilor de plastic cu cele de hrtie, marea majoritate la ie irea din supermarket folosind pungile primite pentru a transporta cump r turile f cute.;

4. O alt ac iune demarat n vederea inform rii i educ rii comunit ii s tm rene privind problematica gestion rii de eurilor pe tema colect rii selective, a fost implicarea APM Satu Mare concursul Satu Mare - Ora verde, Satu Mare - ora curat, n ini iat de Prim ria municipiului Satu Mare n colaborare cu societatea de salubrizare SC Florisal SA. Concursul s-a derulat pe o perioad de 10 luni, finalizarea lui fiind de Ziua Interna ional a Gr dinilor Zoologice i Parcurilor 9 august 2008, i a avut drept scop mbun t irea aspectului urbanistic al municipiului Satu Mare (amenajare spa iu verde i ecologizarea zonelor limitrofe a asocia iilor de locatari din municipiul Satu Mare, precum i implementarea colect rii selective a de eurilor produse de c tre locuitorii municipiului n zonele limitrofe domiciliului). Competi ia s-a adresat tuturor cet municipiu enilor din i a fost mp r it pe doua sec iuni: cea mai frumoas i mai bine gospod rit asocia ie de proprietari cel mai frumos balcon 128

5. ncepnd cu luna octombrie 2008, APM Satu Mare a monitorizat stadiuli proiectelor pe gestiunea de eurilor care au ob inut finan are prin Programul PHARE CES, monitorizare materializat prin ntlniri de lucru cu reprezentan ii autorit ilor publice La nivelul jude ului Satu Mare sunt n derulare 4 mari proiecte pe gestiunea de eurilor, finan locale prin ate fonduri Phare CES, i anume: - Imbun t tirea, extinderea i cre terea nivelului de colectare i transport al de eurilor menajere al c rui titular este Consiliul local Livada - Sistem de colectare selectiv a de eurilor in localit ile T nad, S uca, S c eni, Craidorol i Cehal din Satu Mare- titular proiect Consiliul local Sant u, Pir, selectiv a de eurilor menajere n Cmpia Careiului i Ierului TGestionarea nad - Proiectul de colectare selectiv a de eurilor n satele componente din comunele Microregiunii Some -Sud- titular proiect Consiliul local Brsau Obiectivul principal al proiectelor const n con tientizarea comunit ii privind importan a implic rii n colectarea selectiv a de eurilor reciclabile i asigurarea infrastructurii de colectare selectiv prin dotarea gospod riilor cu containere pentru de euri menajere respectiv amenajarea punctelor de colectare i dotarea lor cu containere speciale pentru materiale reciclabile. n urma discu iilor purtate cu cei prezen i s-a constatat receptivitatea i interesul redus a cet enilor privind colectarea selectiv a de eurilor . 6. Programul de educa ie ecologic pentru pre colariNe juc m i recicl m a fost lansat luna octombrie 2008 de APM Satu Mare n parteneriat cu ISJ Satu Mare, GNM Comisariatul n Jude ean Satu Mare , IF Tehnologie SRL Cluj Napoca, Clubul Lions Some Satu Mare OBIECTIVE: asigurarea unui management integral al de eurilor prin cre terea nivelului de informare, con tientizare i educa ie a pre colarilor i colarilor n spiritul colect rii selective a de eurilor periculoase menajere (baterii portabile uzate), n scopul adopt rii unei atitudini ce vizeaz dezvoltarea durabil Dezvoltarea capacit ii de cunoa tere i n elegere a mediului prin stimularea curiozit ii pentru investigarea realit nconjur toare; ii Formarea unei atitudini pozitive fa de mediu, de implicare con tient a copiilor n protejarea mediului i manifestarea unei atitudini civice prin realizarea unor activit i de educa ie ecologic n mod sistematic pentru a oferi societ ii un model de bune practici educa ionale; Dezvoltarea rela iilor de prietenie i fairplay ntre copii. Promovarea caracterului caritativ al activit ilor de mediu n beneficiul copiilor cu probleme sociale i de s n tate REZULTATE s-au nscris 36 de unit i pre colare din jude ul Satu Mare, din care 16 n mediu urban i mediul 20 din rural. n perioada 11.11.2008 1.12.2008 s-au distribuit containerele asigurate de o firm autorizat din Cluj Napoca, la toate unit ile pre colare nscrise n Program. 129

echipa de lucru fomat din reprezentan i APM i ai Clubului Lions au vizitat 4 puncte de colectare din municipiul Satu Mare (Gr dini a cu program prelungit nr. 6 Satu Mare, Gr dini a program prelungit nr.7 i structura cu program normal nr. 15 Satu Mare, Gr dini a cu program cu prelungit nr. 1 i gr dini a cu program prelungit nr. 29 Satu Mare, Gr dini a cu program nr. 10 Guliver Satu Mare) i 3 puncte de colectare din mediu rural (Gr dini ele din Ardud, prelungit Supuru Ac , de Jos ), n vederea asigur rii consultan ei de specialitate pentru implementarea cu succes a obiectivelor Programului, n concordan cu cerin ele UE n acest domeniu. s-a constatat interesul deosebit pentru nceperea ct mai repede a ac iunii de colectare, ba mai mult unele gr dini e deja au demarat ac iunea de colectare a bateriilor uzate, confec ionnd pentru grupe, mini containere de colectare foarte ingenioase.

7.12. Tendin

e privind generarea de eurilor

Din perspectiva impactului asupra mediului, priorit ile n gestionarea de eurilor sunt prevenirea sau reducerea gener rii de eurilor, reutilizare/reciclare material /valorificare energetic , tratare/eliminare final .

130

131

Obiectivele i intele jude ene reflect respectarea ierarhiei de eurilor, acordnd o importan prioritar prevenirii de eurilor i promov rii reutiliz rii, recicl rii i valorific rii impactul asupra mediului s fie ct mai redus. acestora negativ astfel nc t De asemenea, obiectivele sunt armonizate cu strategia i planul na ional i regional de gestionare a de eurilor. Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a de eurilor implic schimb ri majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimb ri va necesita participarea tuturor segmentelor societ persoane individuale n calitate de consumatori, ntreprinderi, institu ii social-economice, precum ii: autorit ii publice. i Tendin ele actuale privind de eurile au n vedere dou aspecte: - diminuarea volumului de de euri; - pericolul polu rii mediului. 7.12.1Prognoza privind generarea de eurilor municipale
Cantitate de de euri (tone) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. De euri municipale (de euri menajere i asimilabile 115.945 113.876 115.648 116.255 116.842 117.378 117.773 118.156 118.716 din comer , industrie, institu ii, din care: 1.1 De euri menajere (colectate in amestec i separat)

45.089 37.844 42.804 52.288 84.588 85.451 86.184 86.900 87.797

Urban 42.398 35.797 40.814 48.004 58.773 58.935 59.062 59.083 59.311 Rural 2.691 2.048 1.989 4.284 25.815 26.516 27.122 27.817 28.487

1.2 + 1.3

De euri asimilabile din comer , industrie, institu ii (colectate in amestec si separat)

17.510 17.650 17.791 17.934 18.077 18.222 18.367 18.514 18.663

1.5 De euri din gr dini i parcuri

1.264 1.274 1.284 1.295 1.305 1.315 1.326 1.337 1.347

1.6 De euri din pie e 4.944 4.984 5.023 5.064 5.104 5.145 5.186 5.228 5.269 1.7 De euri stradale 4.746 4.784 4.822 4.861 4.900 4.939 4.978 5.018 5.058 1.8 De euri menajere generate i necolectate

42.392 47.340 43.923 34.814 2.868 2.306 1.731 1.159

581

Urban 14.485 20.136 17.492 10.538 0 0 0 0

Rural 27.907 27.204 26.431 24.277 2.868 2.306 1.731 1.159 581

Tabelul 7.12.1.1.

7.12.2 Prognoza privind generarea de eurilor de produc

ie

Depozitarea ntmpl toare pe sol a de eurilor, evacuarea acestora n cursurile de ap , arderea necontrolat a de eurilor n mediul urban reprezint o serie de riscuri majore pentru mediul ambiant. Strategia modern privind gospod rirea de eurilor include o ierarhizare a op iunilor de management al acestora n care primul accent este pus pe prevenirea producerii de eurilor. Aceasta este urmat de promovarea ac iunilor de reciclare i refolosire i apoi optimizarea metodelor de stocare final a de eurilor. Prognoza de generare a de eurilor de produc ie arat o sc dere a acestora, n cea mai mare parte datorit ncet rii sau reducerii activit ii unor agen i economici sau modific rilor survenite activit ile unor companii industriale. n Se consider c indicele de sc dere al cantit ilor de de euri periculoase generate va fi mai pe m sur ce vor fi implementate tehnologii curate i se vor aplica principiile prevenirii, mare, controlului al polu rii. reducerii integrat i O parte din de eurile periculoase generate vor fi supuse unor opera ii de tratare/ denocivizare, n unele cazuri rezultnd de euri cu caracter nepericulos.

7.12.3mbun t

irea calit

ii managementului de eurilor

Formarea unei cuno tin e ecologice n rndul cet enilor reprezint una dintre problemele stringente ale societ ii romne ti, iar pentru realizarea acestui deziderat trebuie ca m surile educative s fie mbinate cu cele punitive.

132

Pentru mbun t irea managementului de eurilor este necesar cre terea nivelului de educa con a popula iei n spiritul colect rii selective a de eurilor reciclabile. Un rol ie tientizare i revine colilor prin educarea elevilor n cadrul orelor op ionale de ecologie n spiritul colect rii important selective a de eurilor menajere reciclabile: hrtie, flacoane de plastic, fier vechi. Unul din obiectivele importante ale Strategiei de dezvoltare economico-social a jude ului Satu Mare este Programul de management al de eurilor, pentru reducerea gradului de poluare a mediului i protejarea s n t ii popula iei. Avndu-se n vedere prevederile HG 349/2005, Consiliul Jude ean Satu Mare i-a propus rezolvarea problemelor de salubritate i gestiune a de eurilor, pn n 2009. n acest sens, a fost ob inut finan area proiectului Managementul regional al de eurilor urbane ecologizarea rampelor de de euri din jude ul Satu Mare, avnd ca obiective: realizarea unui i depozit regional de de euri, n apropierea municipiului Satu Mare; dou sta ii de transfer, n ora ele Carei i Negre ti Oa ; patru micro-sta ii de transfer, n T nad, Livada, Beltiug, Valea Vinului i platforme de precolectare n fiecare localitate amplasat pe traseele figurate (vezi harta jude ului), precum i alte 4 proiecte de gestionare a de eurilor, astfel c la nivelul jude urm avem toarele proiecte privind gestionarea de eurilor: ului An estimat implemen tare

Program Localizare Denumire proiect

Observa

ii

Phare CES 2004

Zona Livada

mbun t irea, extinderea i cre terea nivelului de colectare i transport a de eurilor menajere

2008

Include comunele Medie u Aurit, Halmeu, C line ti-Oa , Turulung,Micula,Gher a Mic , Turt, Apa, Porumbe ti, Agri i ora ul Livada Include comunele S uca, S c eni, Sant u,

Phare CES 2005

Zona T nad

Sistem de colectare selectiv a de eurilor

2008

Pir, Cehal, Craidorolt i ora ul T nad

Phare CES 2004

Microregiunea Careiului i Ierului

Gestionarea de eurilor n Microregiunea Cmpia Careiului i Ierului Proiect de colectare selectiv a de eurilor n satele

Include comunele: Petre i, Andrid, 2008 Berveni, C min, C pleni, C uas, Ciume ti, Foieni, Piscolt, Sanisl u, Urziceni,Tiream Include comunele: Brs u, Cruci or, Culciu, Homorod, P ule ti,

Phare CES 2005

Microregiunea Some Sud

2008

133

componente din comunele Microregiunii Some Sud Managementul regional al de eurilor i ecologizarea rampelor de de euri existente n jude ul Satu Mare Tabel 7.12.3.1

Pomi, Valea Vinului

Ordonan a de Guvern 40/09.08.06

Jude ul Satu Mare

20092010

Cuprinde: Master Plan la nivel jude ean, Studiu de fezabilitate, Studii de teren, Analiza CostBeneficiu, Analiz institu ional , Impactului asupra Evaluarea mediului.

Rezultatele proiectelor se vor materializa prin: dotarea comunelor cu echipamente moderne de colectare i transport a de eurilor menajere (europubele, eurocontainere i autogunoiere compactoare); asigurarea serviciului de salubrizare i gestionarea de eurilor la parametrii de calitate prev zu i prin normativele n vigoare; informarea publicului. Aceste proiecte sunt complementare proiectului Managementul regional al de eurilor urbane i ecologizarea rampelor de de euri din jude ul Satu Mare.

134

Statie de transfer Negresti-Oas

Depozit regional de deseuri Satu Mare

Micro-statie de transfer Livada

Micro-statie de transfer Tasnad/ Statie de transfer depozit de inchis Carei/ Micro-statie de depozit de inchis transfer Beltiug

Micro-statie de transfer Valea Vinului Depozit de inchis Negresti-Oas

Depozit de inchis Satu Mare

Fig 7.12.3.2 Harta jude

ului Satu Mare

135

Capitolul 8. SUBSTAN

E I PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

8.1 Introducere Cantit i substan iale de chimicale sunt produse n companii mari i utilizate la tot felul de munc din i, inclusiv n locuri de munc din unit i mici unde lucr torii nu sunt locuri de diverse unit proteja i. Pentru a fi competitiv , industria are n permanen nevoie de materiale noi. Multe bine chimicalele noi sunt introduse n produc ia de bunuri de larg consum cum sunt medicamentele, dintre coloran ii, chimicalele folosite n agricultur , mbr c mintea, nc l A n vigoare Regulamentul 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea i ambalarea intrat mintea . substan elor i a amestecurilor care are ca obiectiv alinierea legisla iei Uniunii Europene de clasificare, etichetare i ambalare a substan elor i amestecurilor la Sistemul Global Armonizat Na iunilor Unite (GHS). Acest nou sistem va asigura ca acelea i pericole s fie descrise i al comunicate prin etichetare n acela i mod, pretutindeni n lume. Este de a teptat ca utilizarea criteriilor de clasificare i a elementelor de etichetare, convenite pe plan interna ional, s la eforturile globale privind protec ia s n t ii i mediului fa de efectele periculoase contribuie de chimicale. prezentate Noul Regulament va completa Regulamentul REACH privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restric ionarea chimicalelor. Regulamentul CLP solicit operatorilor economici/companiilor s clasifice, s eticheteze i s ambaleze adecvat chimicalele periculoase din domeniul propriu de activitate, nainte de introducerea acestora pe pia . Noul sistem CLP are ca obiectiv protec ia lucr torilor, consumatorilor i mediului prin etichetare, care reflect efectele periculoase posibile ale chimicalelor, prelund totodat din REACH sarcina notific rii clasific rilor c tre Agen ia de Produse European Chimice (ECHA). Acest Regulament va nlocui, dup o perioad de tranzi ie, sistemul actual de clasificare, i ambalare a substan elor i amestecurilor/preparatelor, bazat pe Directive (D 67/548, respectiv etichetare 1999/45). Dup intrarea n vigoare (20 ian.2009) termenele limit de la care se aplic noile reguli D de clasificare vor fi : 1 decembrie 2010, pentru SUBSTAN E i 1 iunie 2015, pentru AMESTECURI. Intrarea n vigoare a Regulamentului CLP presupune totodat o serie de modific ri ale actelor legislative existente (Directiva 67/548, Directiva 1999/45, Regulamentul 1907/2006 (REACH)), inclusiv a legisla iei din aval (Directiva 76/769, Directiva 76/768 i Regulamentul 648/2004), n vederea adapt rii acestora la noul Regulament CLP. La 1 iunie 2015 Directivele 67/548 i 1999/45 se vor abroga, reglementarea n domeniu urmnd a fi asigurat de dou regulamente i anume : Regulamentul 1907/2006 (REACH) i Regulamentul 1272/2008 (CLP) .

8.2 Informatii referitoare la substantele chimice ca atare sau in preparat conform Ordinului MMGA nr. 1001/MEC nr. 552/2005 Ordinul MMGA nr. 1001/MEC nr. 552/2005 stabile te procedurile de raportare, de c tre agen ii economici, a datelor i informa iilor referitoare la substan ele i preparatele chimice Agen ii economici produc tori, importatori, utilizatori sau distribuitori de substan e i /sau . chimice transmit anual Agen iei pentru Protec ia Mediului informa ii generale indiferent de preparate informa ii detaliate dac cantitatea este mai mare de 1000 tone/an, informa ii suplimentare la cantitate, solicitare .

136

8.3. Importul i exportul anumitor substan

e i preparate periculoase ( PIC )

Hot rrea nr.305/2007 privind unele m suri pentru aplicarea Regulamentului nr.304/2003 privind exportul i importul produ ilor chimici periculo i procedura PIC - stabile te un sistem comun notificare i informare pentru exportul n ri ter e a produselor chimice care sunt introduse de supuse unor interdic ii severe n Comunitate datorit efectelor acestora asupra s n t ii sau i mediului. Regulamentul nr.304/2003 aplic obligatoriu procedura interna ional de acord oamenilor preliminar scris conform Conven iei de la Rotterdam, anumitor produse chimice periculoase interzise sau supuse unor restric ii severe n Comunitate : fibre de azbest, compu i arsenici, tricloretan, hexacloretan, benzidin i s rurile sale, PCB,PBB,PCT, pentaclorfenol, compu i ai mercurului, deriva i de benzidin , pesticide DDT, lindan, clordan, dieldrin, etilenoxid, pentaclorfenol. Exceptate de la notificare sunt substan ele narcotice i psihotrope, materiale i substan elor radioactive, de eurile, alimentele i aditivi alimentari, organisme modificate genetic, de uz veterinar, produse chimice pentru analize. medicamente Din datele furnizate de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Satu Mare n anul 2007 : produse chimice importate 1261,282 tone produse chimice exportate 44,816 tone n anul 2008 : produse chimice importate 1517486, 438 tone produse chimice exportate 269, 81 tone Dintre acestea niciun produs nu a fost ncadrat n categoria produ ilor chimici periculo i reglementa i de Regulamentul nr.304/2003 privind exportul i importul produ ilor chimici periculo i. 8.4. Prevenirea, reducerea i controlul polu rii mediului cu azbest - inventarul cantit ilor azbest de inute de c tre agen ii economici i institu ii publice de

Deoarece azbestul a fost inclus printre poluan ii din prima categorie, care analiza trebuie isdin punct fie de vedere al toxicit ii lor i al efectelor grave poten iale asupra s n t
ii i mediului, ar trebui s se ia m surile necesare pentru a asigura c emisiile de azbest n aer, umane evacu rile de azbest n mediul acvatic i de eurile solide de azbest sunt, pe ct posibil , reduse surs la sau prevenite . De i anumite produse care con in azbest au disp rut n ultimii ani de pe pia , un num r important de produse sunt nc prezente, mai ales n construc ii, n instala ii sau n ntreprinderi i, din aceast cauz , datorit inhal rii fibrelor de azbest, un num r mare de persoane pot fi afectate diferite boli, cazurile de cancer fiind cele mai frecvente. de n conformitate cu legisla ia n vigoare Hot rrea nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea i controlul polu rii mediului cu azbest , modificat prin Hot rrea 734/2006, de la 01.01.2007 s-au interzis toate activit ile de comercializare i de utilizare a azbestului i a produselor care azbest con in. n urma reactualiz rii inventarului agen ilor economici i a institu iilor publice de in tori cu la nivelul jude ului Satu Mare a rezultat urm toarea reparti ie a materialelor cu azbest de azbest articole 31.12.2008 : la - acoperi cl diri 238550,29 mp - re ea alimentare cu ap 269,385 km - alte articole cu azbest 663 kg - de euri cu con inut de azbest 51 to

137

- pere i cu azbest 760 mp De eurile cu con inut de azbest sunt stocate n incinta unit ilor economice i vor trebui predate depozitele de de euri periculoase autorizate , din care s-au eliminat la depozit autorizat 1,5 tone la de eu din construc ii cu con inut de azbest . 8.5 Substan e reglementate de Protocolul de la Montreal ( ODS )

Conform inventarului pe anul 2007, n jude ul Satu Mare se folosesc ca i refrigeren i R12, R22, R134a, R 404A, R 407C i R 409 A, R 410, R 600 - izobutan. Ace tia sunt folosi i pentru activit ile de service n domeniul frigotehnic, pentru reumplerea echipamentelor aflate n func sau la punerea n folosin a echipamentelor noi. iune Din datele transmise de agen ii economici reiese c n 2007 s-au utilizat 3218,5 kg de refrigeren pentru reumplerea unor echipamente aflate in func iune. Dintre ace tia s-au folosit 666.35 kg i HFC restric iona i (R12 i R22), 542.2 kg R134a i 2009.7 kg refrigeren i ecologici (R 404a, 407c i R 409 A, R 410 i R 600). Stocul la 01.01.2008 a fost de 718.4 kg , cantit i reciclate R kg . 65.5 Se observ o sc dere semnificativ a propor iei de R12 i R22 folosi i n anul 2007 comparativ cu anii 2005 i 2006 i implicit o cre tere a propor iei consumului agen ilor ecologici . frigorifici Soda calcinat nu se folose te n tratarea apei la sta iile de epurare ape uzate , iar n industria produc ie sticl s-au folosit 29,1 tone sod calcinat . de 8.6. Biocide (utilizare, import, export) Produsele biocide, a a cum sunt definite de actele normative, sunt acele substan e active i preparatele con ind una sau mai multe substan e active, condi ionate ntr-o form n care sunt furnizate utilizatorului, avd scopul s distrug , s mpiedice, s fac inofensiv i s ac iunea previn sau s exercite un alt efect de control asupra oric rui organism d un tor, prin mijloace chimice sau biologice. n Romnia s-a transpus Directiva 98/8/CE prin H.G 956/2005 privind plasarea pe pia a produselor biocide . Biocidele sunt clasificate n patru grupe principale: grupa I - dezinfectante i produse biocide generale utilizate pentru: igiena uman , spa ii private zone i de s n tate public , igiena veterinar , ndustria alimentar i de preparare a furajelor, potabil ; apa grupa a II-a - conservan i utiliza i pentru: produsele mbuteliate, pelicule, lemn, fibre, piele i materiale polimerizate, zid rie, nstala ii de r cire pe baza de lichide i a sistemelor cauciuc prelucrare, mpiedicarea depunerilor de n mol, fluidele utilizate n metalurgie; de grupa a III-a - pesticidele utilizate pentru combaterea bolilor i d un torilor; grupa a IV-a - alte produse biocide utilizate ca i conservan i pentru produse alimentare sau furajere, produse antibioderma, fluide pentru mb ls mare i produse toxidermale, pentru combaterea altor vertebrate. Regimul biocidelor n Uniunea European este reglementat prin Directiva 98/8/CE. Singurul domeniu de utilizare a produselor biocide urm rit de c tre Agen ia de S n tate Public Satu Mare este cel de dezinfec ie, dezinsec ie i deratizare (DDD), n care scop permite aplicarea doar a produselor avizate de Ministerul S n t ii, ncadrate n grupele ( III i IV de toxicitate) doar i de c tre societ i autorizate. Nu s-au nregistrat ncidente cauzate de utilizarea acestor produse.

138

Din datele furnizate de Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor Satu Mare, fost utilizate n cadrul ac iunilor de dezinfec ie efectuate n focarele de boli ap rute pe parcursul au anului 2008, respectiv n dezinfec iile curente efectuate n laboratorul propriu, urm toarele produse: Sod caustic - 100 kg, aldezin - 47 l i germostop - 73 l , clorura de var - 250 kg, 37% - 126 litri . formol Produsele fitosanitare sunt substan e chimice destinate protec iei culturilor agricole. Regimul gestion rii produselor de uz fitosanitar este reglementat prin Legea nr. 85/13.09.1995 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 4/20.01.1995 privind fabricarea, comercializarea i utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, d un torilor i buruienilor n agricultur silvicultur . Conform prevederilor acestei legi, n jude ul Satu Mare a fost reglementat din punct i de vedere al protec iei mediului comercializarea i utilizarea produselor de uz fitosanitar, nefiind identifica i produc tori de astfel de produse. Aprovizionarea agen ilor economici cu profil de comercializare i/sau utilizare se realizeaz prin societ i cu profil de distribu ie a fitosanitar, produselor decare uz au sediul social n alte jude e. n ceea ce prive te importul de produse de uz fitosanitar, n cursul anului 2008 nu au fost importate . Cantit ile de biocide fitosanitare utilizate n anul 2008 n jude ul Satu Mare sunt n sc dere cantitativ dar i sortimental , preponderent au fost utilizate grupa de toxicitate III i IV utilizare permise la i agricultorilor individuali. Reducerea impactului produselor de uz fitosanitar asupra factorilor de mediu i implicit asupra s n t ii umane se realizeaz prin: -introducerea pe piat doar a acelor produse avizate de Comisia interministerial pentru omologarea produselor de uz fitosanitar ; -interzicerea utiliz rii stocurilor vechi de produse organoclorurate ; -promovarea utiliz rii produselor sistemice, ecologice 8.7 Poluan ii organici persisten i

Poluan ii Organici Persisten i (men iona i ca POP) sunt substan ele chimice care r mn intacte mediu perioade ndelungate, toxice pentru oameni i organismele s lbatice i care se acumuleaz n n esuturile grase, sunt volatile i au o circula ie global prin atmosfer i apele m rilor oceanelor. i Se cunosc 12 poluan i organici persisten i cu propriet i toxice, care influen eaz negativ organismelor vii. Ei sunt grupa i astfel: asupra a) - pesticide: aldrina, dildrina, diclor-difenil-tetracloretanul (DDT), heptaclorul, mirexul, taxofena, endrina; clordanul, b) - substan e chimice industriale: hexaclorbenzolul (HCB) - se utilizeaz i n calitate de policlorbifenilul (PCB); pesticid, c) - produse secundare de la ardere: dioxinele, furanii. Lund n considerare abordarea preventiv , n conformitate cu Principiul 15 al Declara iei de la privind mediul i dezvoltarea, precum i faptul c obiectivul cel mai important este protejarea Rio s n t ii umane i a mediului mpotriva poluan ilor organici persisten i, prin Conven ia de Stockholm, ratificata prin LEGEA nr. 261/2004, se prevede eliminarea sau, dup caz, la restric ionarea comercializ rii i utiliz rii a 8 produse de uz fitosanitar cu grad ridicat de persisten , bioacumulare i anume: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex, toxicitate, toxafen.

139

Poluan ii organici persisten i se men in n mediul inconjur tor un timp foarte ndelungat pn descompunerea par ial sau complet , se transport la distan e mari de la surse, se depun n la esuturile organismelor vii, unde nimeresc cu hrana, apa, aerul inspirat . n conformitate cu noul sistem de management al substan elor chimice al Uniunii Europene REACH, pentru utilizarea a 2 grupuri de substan e s-a introdus necesitatea ob inerii de autoriza specifice : substan elor care provoac cancer CMRs, categoria 1 i 2 i anumitor substan ii persistente n mediu POPs, incluse n Anexa XIII . e foarte La nivelul jude ului, comercializarea i utilizarea produselor de uz fitosanitar s-a f cut numai scopurile pentru care au fost omologate i n conformitate cu instruc iunile de utilizare, astfel n n anul nc t, 2008, nu au fost semnalate polu ri accidentale ori sesiz ri si reclama ii privind gestionarea necorespunz toare a produselor de uz fitosanitar.

8.8. Produse

pentru protec

ia plantelor

Utilizarea direct a pesticidelor n agricultur a ridicat probleme de mediu legate de: contaminarea solului, calitatea apei, biodiversitate (extinderea habitatului i a leg turilor sale, tendin bog ia speciilor, speciile dominante, diversitatea genetic a agroecosistemelor), diversitatea elespeciilor, peisajului. Datorit structurii lor chimice, produsele de uz fitosanitar (pesticidele), au efecte nedorite asupra s n t ii oamenilor i a mediului : -penetreaz n lan urile trofice i mediul nconjur tor; -sunt mutagene, teratogene si cancerigene; -produc efecte secundare necunoscute cauzate de nterac iunea dintre ele i metaboli ii plantelor; -distrug echilibrele naturale, pentru c n afara organismelor d un toare sunt distruse i cele -se reduce sau se distruge fertilitatea solului datorit efectelor secundare asupra micro- i utile ; macroorganismelor acestuia ; -reducerea speciilor dintr-un ecosistem; -remanen a n alimente, putnd d una s n t ii umane. n cursul anului 2008 , pe teritoriul jude ului Satu Mare au fost utilizate 343,95 tone pesticide, : astfel - insecticide, acaricide, nematocide : 100,256 to - fungicide, bactericide : 114,777 to - erbicide : 128,917 to 8.9.Evaluarea riscului asupra mediului reprezentat de produsele biocide i pentru protec ia plantelor Legisla ia are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru autorizarea si inregistrarea produselor biocide in Romnia pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, n special poluarea apelor de suprafa , subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de ser , precum oric i a rui risc pentru s n tatea popula iei. Pentru ndeplinirea acestor atribu ii pe teritoriul s-a at Comisia Na ional pentru Produse Biocide, organism f r personalitate juridic Rominfiin niei func care ioneaz pe lng Ministerul S n t Evaluarea riscului asigur o estimare a situa iei n care dac o substan utilizat n modul ii. ar putea cauza efecte adverse. Aceasta cuprinde o descriere a naturii efectelor i un calcul al definit probabilit ii ca s se ntmple, precum i o apreciere privind extinderea/amploarea. Evaluarea riscului utiliz rii substan elor chimice periculoase se face n baza H.G nr.803/2007 privind stabilirea unor m suri pentru aplicarea regulamentului CEE nr.793/93 i a Regulamentului

140

CE nr. 1488/2006, Ordinul comun nr. 1406/191/2003 al Ministerului Apelor i Protec Mediului i al Ministerului S n t ii i Familiei pentru aprobarea Metodologiei de evaluare iei riscului rapid apentru mediu i s n tatea uman . Orice evaluare a riscului chimicalelor are dou componente distincte: (1) o evaluare a propriet ilor intrinseci denumit evaluarea periculozit (2) a expunerii care depinde de utilizare. ii o estimare i Evaluarea periculozit ii identific propriet ile care prezint pericol (ex. sensibilizant, toxic pentru mediu acvatic) i determin poten a substan ei n func ie de aceste propriet carcinogenic, periculoase. Evaluarea expunerii identific sursele chimicalelor care conduc la expunere i i calculeaz doza adsorbit de un organism expus sau estimeaz emisia ntr-un compartiment particular al mediului. Cuno tin ele precise despre propriet ile intrinseci precum i despre expunerea ap rut ca al utiliz rii specifice i al distrugerii sunt o condi ie esen ial indispensabil pentru rezultat luare a deciziei privind managementul siguran ei/securit ii substan ei. procesul de De asemenea, cuno tin ele reale privind propriet ile intrinseci sunt importante, deoarece constitue baza pentru clasificarea chimicalelor. acestea O parte substan ial a m surilor de management, formulate n domeniul legislativ specific s n triiii umane sau mediului, sunt direct legate de clasificarea chimicalelor protej - stabile te etichetarea ambalajelor chimicalelor pentru informarea utilizatorului despre propriet : chimicalelor i cu recomand rile pentru utilizarea n siguran ile o , substan clasificat ca fiind carcinogen , mutagen sau toxic pentru reproducere, de ini reguliaz , o examinare a m surilor de restric ionare n sectorul de consum, - stabile te numeroase m suri de siguran /securitate cu privire la s n tatea ocupa ional , protec ia apei, administrarea de eurilor, prevenirea pericolelor unor accidente majore i poluarea aerului, formulate n domeniul legislativ specific.

MEDIU

Identificarea pericolului

EVALUAREA PERICOLULUI

EVALUAREA EXPUNERII

CARACTERIZAREA RISCULUI

141

8.10. Metale grele mercurul, nichel , cadmiu , plumb Metalele grele afecteaz n mod indiscutabil s n tatea oamenilor. Ei intr n contact direct sau indirect cu substan ele toxice prin intermediul legumelor i fructelor care acumuleaz metalele grele, ajunse n p mnt, n procesul de cre tere. Plumbul este un metal greu care, odat inhalat sub form de vapori sau ingerat n cantit i ct de mici, duce la afec iuni grave ale creierului ale sau sistemului nervos. Cuprul i compu ii s i sunt, de asemenea, deosebit de toxici. Animalele subacvatice care tr iesc n mediile poluate cu acest metal greu se aleg cu afec iuni ale sistemului nervos sau digestiv, iar pe tii i pierd mirosul. Cadmiul se acumuleaz mai ales n culturile de care se afl n apropierea minelor din care se extrage acest metal greu. Vaporii de cadmiu sunt orez cancerigeni i deosebit de toxici pentru mediul nconjur tor. Nichelul este, de asemenea, cancerigen i provoac alergii. n anul 2008 a fost reactualizat inventarul agen ilor economici care utilizeaz mercur i a pentru jude ul Satu Mare faptul c nu exist agen i economici care folosesc n procesul rezultat mercur sau produse cu con inut de mercur. tehnologic Laboratoarele unit ilor cu activitate spitaliceasc , laboratorul de chimie sanitar i laboratoarele ile de nv mnt, laboratoare proprii ale agen ilor toxicologie, de chimie din unit utilizeaz compu i chimici cu mercur : iodura de mercur,azotat de mercur ,azotat mercuros, sulfura economici, de mercur, clorura mercuric , oxid galben de mercur. Din eviden a sa SC Ardealul SA a predat 30,9 kg mercur c tre SC Mondeco SRL din Suceava . Situa ia mercurului metalic la 01.01.2008 AMC industriale - 0,34 kg mercur metalic - 36 ,83 kg l mpi cu vapori de Hg - 166 buc i de euri cu con inut de mercur - 16,22 kg Conform inventarului metalelor restric ionate s-au utilizat n anul 2007 metale restric compu i ai acestora dup cum urmeaz : ionate i

n activit i de acoperiri metalice (nichelare - cromare) au fost utilizate 3118,7 kg nichel si 1050 kg crom i s-au generat 2630 kg de euri cu con inut de metale (Ni,Cd,Pb,Cr,Co,As) care au fost eliminate prin incinerare la instala ie autorizat n activit i de fabricare a echipamentelor de ridicat si manipulat au fost utilizate 1000 kg compu i ai cromului din extrac n mol cu con ia altor minereuri metalifere neferoase s-au generat 125 530 kg de euri de inut de metale

din colectarea i epurarea apelor de min s-au generat 53200 kg de eu de n mol, din care s-au eliminat 32200 kg prin depozitatare, iar n stoc au r mas 21000 kg de eu . 8.11. Introducerea pe pia a detergen ilor

Detergent reprezint orice substan sau preparat care con ine s punuri i/sau al i destina de sp lare i cur are. surfactani proceselor i Se consider detergen i i un - preparat auxiliar de sp lare, destinat nmuierii (presp l rii), cl tirii sau albirii uz casnic etc.; hainelor, lenjeriei de

142

- balsam pentru rufe, destinat modific rii tu eului es turilor n opera iile de completare a es sp turilor; l rii - preparat de cur are, destinat produselor de ntre inere domestic de uz general i/sau produse de cur are pentru suprafe e (de exemplu: materiale, produse, ma ini, instala ii alte mijloace mecanice,de transport i echipamente conexe, instrumente, aparatur etc.); - alte preparate de cur are i sp lare, destinate oric ror alte procese de sp lare i La pe pia detergen ii trebuie s se conformeze cerin elelor stabilite de Regulamentul curpunerea are. nr.648/2004 pentru a oferi un nivel nalt de protec ie a mediului . CE Surfactan ii care sunt i substan e active n sensul Directivei 98/8/CE i care se utilizeaz dezinfectan i sunt excepta i de la aplicarea dispozi iilor din anexele II, III, IV i VIII ale ca regulament, cu condi ia ca: prezentul (a) s fie specifica i n lista din anexa I sau IA la Directiva 98/8/CE sau (b) s fie componente ale produselor biocide autorizate conform Directivei 98/8/CE articolul 15 alineatul (1) sau (2) sau (c) s fie componente ale produselor biocide autorizate conform m surilor de tranzi ie sau sub rezerva programului de lucru de 10 ani prev zut de Directiva 98/8/CE articolul 16. Produc torii sunt responsabili de conformitatea detergen ilor i/sau a surfactan ilor pentru detergen i cu dispozi iile din prezentul regulament i din anexele acestuia . Produc torii care pun pe pia substan ele i/sau preparatele specificate n prezentul regulament pun la dispozi ia autorit ilor competente informa ii privind unul sau mai multe ale testelor men ionate de anexa III; iar pentru acei surfactan i care dau rezultate negative la rezultate testele men ionate de anexa III i care fac obiectul unei cereri de derogare conform articolului depun: 5 (i) o documenta ie tehnic privind rezultatele testelor men ionate de anexa II, (ii) o documenta ie tehnic privind rezultatele testelor i informa iile men ionate de anexa Produc torii care introduc pe pia preparatele specificate de prezentul regulament pun la IV. dispozi ia oric rui membru al personalului medical, la cerere, f r ntrziere i cu titlu tehnic o a fi ingredientelor, stipulat n anexa VII C. gratuit, La momentul actual nu exist la nivelul jude ului Satu Mare produc tori autoriza i de detergen i . Capitolul 9. RADIOACTIVITATEA 9.1. Re eaua na ional de supraveghere a radioactivit ii mediului

Re eaua Na ional de Supraveghere a Radioactivit ii Mediului (RNSRM) este parte integrat a sistemului de supraveghere a polu rii mediului din subordinea Ministerului Mediului respectiv Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului (ANPM). Sta iile RNSRM func ioneaz n cadrul Agen iei pentru Protec ia Mediului din fiecare jude , in subordinea serviciului de Monitorizare, Sintez i Coordonare. La nivelul anului 2008, RNSRM a cuprins un num r de 46 de sta ii din cadrul Agen iilor de Protec ie a Mediului, coordonarea tiin ific i metodologic fiind laboratorul na ional de referin pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM Bucure ti. asigurat de Func ionarea re elei na ionale se face conform normelor stabilite de: Legea nr. 265 din 29.06.2006. pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului Directiva 96/29/EURATOM care stabile te standardele de baz de securitate pentru protec ia s n t ii lucr torilor i a popula iei mpotriva radia iilor ionizate 143

Decizia Consiliului 87/600/EURATOM privind acordurile Comunit de informa ie n caz de urgen radiologic .

ii pentru schimbul ini

ial

Sarcinile RNSRM constau n supravegherea radioactivit ii factorilor de mediu, n scopul protec popula iei i a mediului n caz de accident nuclear sau urgen radiologic . iei Laboratorul de supraveghere a radioactivit ii mediului din cadrul APM Satu Mare, i-a nceput activitatea in anul 1962, n prezent i desf oar activitatea dup un program de permanen zilnic de 11 ore, efectund m sur tori beta globale, i preg te te probe pentru m sur tori gamma respectiv tritiu pentru laboratorul central din Bucure ti. n momentul trecerii la orarul de var , structura programului se p streaz orele fiind cu 1 or (ex. ora 8 devine ora 9). neschimbat decalate , 9.2. Programul Na ional de monitorizare a radioactivit ii mediului

Pe teritoriul jude ului Satu Mare exist o singur sta ie de supraveghere a radioactivit sta ia 01 Satu Mare, sta ie ce face parte din Re eaua Na ional de Supraveghere a Mediului, ii mediului: prev zut cu o dotare unitar de echipamente i n care programele de supraveghere a radioactivit ii mediului se fac dup o metodologie unic de prelevare, preg tire i m surare probelor de mediu. a Sta ia de Supraveghere a Mediului 01 Satu Mare(sta ie de cmpie situat la o altitudine de 126 m, fa de nivelul m rii) este o sta ie de lucru cu program de 11 ore i efectueaz prelev ri m isur ri de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, ap potabil , ap brut din rul Some , necultivat i vegeta ie spontan , n scopul detect rii cre terilor nivelelor de radioactivitate sol realiz rii avertiz rii / alarm rii factorilor de n i mediu Pe raza jude ului Satu Mare, neexistnd obiective nucleare majore, nu se deruleaz programe de decizie. supraveghere a activit ilor cu impact asupra st rii de s n tate a popula iei cauzate de existen unor a astfel de obiective. Tipurile probelor recoltate, frecven a de recoltare, tehnica de m surare, calculul valorilor activit ilor specifice, a limitelor de detec ie i a impreciziilor rezultatelor pentru fiecare n parte, precum i transmiterea centralizat a rezultatelor sunt conforme cu ndrumarul tip de prob metodologic de lucru la sta iile RNSRM. M sur torile beta globale a probelor de mediu se realizeaz n doua etape: -m surare imediat dup prelevarea i preg tirea probelor i - m surare ntrziat la 5 zile de la colectarea probei respective. M surarea imediat a probelor de mediu are ca scop detectarea rapid a oric rei cre teri semnificative ale nivelelor de radioactivitate din mediu. Determinarea nivelului global al radioactivit ii artificiale n mediu se realizeaz prin m sur toarea ntrziat ( la 5 zile colectare) a probelor de mediu. de la Tipurile de probe de mediu colectate i frecven a de recoltare pentru programul standard de lucru pentru o sta ie cu program de 11 ore sunt prezentate n tabel Tip prob Frecven a de recoltare Aerosoli atmosferici 2 aspira ii / zi Depuneri i precipita ii atmosferice 1 / zi Ap potabil 1 / zi Ap de suprafa 1 / zi Vegeta ie 1 / s pt mn , de la 01martie la 31 octombrie

144

Sol 1 / s pt mn , de la 01martie la 31 octombrie Probe de precipita ii pt. analiza de tritiu In func ie de nr. de precipita ii/luna Tabel 9.2.1. n cazul n care valorile imediate ale activit ii specifice dep esc valorile prezentate mai jos se fac rem sur ri:
10 Bq/mc pentru aerosoli 200 Bq/mp zi pentru depuneri 2 Bq/l pentru ape

Datele de radioactivitatea mediului sunt validate zilnic ( flux rapid) si lunar (fluxul lent) i baze de date, p strate att la nivelul sta iilor Ra ct i la Laboratorul Central de Radioactivitatea stocate n Mediului Bucure ti. Orice dep ire a valorii medii lunare cu 100% a debitului de doz absorbit se anun la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucure ti pentru a valida valoarea i identifica Pe tot parcursul anului 2008 se continu supravegherea radioactivit ii mediului i cu cauzele. ajutorul sta iei automate de radioactivitate, AAMS, catargul sta iei este montat n curtea Colegiului National Mihail Eminescu, n apropierea APM Satu Mare. Partea de aparatur de supraveghere, respectiv, PC-ul i consola meteo se afl n incinta sta iei de radioactivitate. Aparatura func ioneaz n parametrii, citirile dozei absorbite f cndu-se la 30 minute, datele meteo nu sunt recep ionate de aparatura de laborator din cauza distan ei mai mari de 100 m( distan a ne-a fost comunicat n momentul mont rii aparaturii, dup ce a fost turnat placa de beton pentru sus inere) consola meteo din laborator afi eaz astfel doar valorile indoor. 9.2.1. Radioactivitatea aerului Supravegherea radioactivit ii aerului se realizeaz prin urm rirea factorilor de mediu: aerosoli atmosferici, doza absorbit , depuneri atmosferice totale i precipitat ii. 9.2.1.1. Aerosoli atmosferici Valorile varia iilor anuale pentru 2008 ale aerosolilor atmosferici m surarea imediat pentru intervalul orar 02-07( 03-08) respectiv ora 08-13 ( 09-14)sunt prezentate n figura 9.2. 1.1
6 5 4 3 2 1 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie Aerosol val imediata 0ra 2-7 MediaAerosol val imediata 0ra 2-7 Maxima

Aerosol val imediata ora 8-13 MediaAerosol val imediata ora 8-13 Maxima

fig.9.2.1.1.1Aerosoli i 8-13 145

m sur tori imediate ( medii i maxime) aspira

ie 2-7

Valorile varia iilor anuale pentru 2008 ale aerosolilor atmosferici m surarea 5 zile pentru intervalul orar 02-07( 03-08) respectiv ora 08-13 ( 09-14)sunt prezentate n figura nt rziat dupa 9.1.1.2
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie Aerosoli dupa 5 zile ora 2-7 MediaAerosoli dupa 5 zile ora 2-7 Maxima Aerosoli dupa 5 zile ora8-13 MediaAerosoli dupa 5 zile ora8-13 Maxima

Fig.9.2.1.1.2 Aerosoli m suratoare la 5 zile(medii i maxime)

Valorile varia iilor anuale pentru 2008 ale radonului respectiv toronului urm rit pentru intervalul orar 02-07( 03-08) respectiv ora 08-13 ( 09-14) sunt prezentate n figura 9.2,1.1.3 i figura 9.2.1.1.4
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie aspiratia 2-7 Radon Mediaaspiratia 2-7 Radon Maxima aspiratia 2-7 Toron Mediaaspiratia 2-7 Toron Maxima

Fig.9.2.1.1.3 Radon i Toron( maxime i medii) n intervalul 02-07(03-08)

146

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie

aspiratia 8-13 Radon Mediaaspiratia 8-13 Radon Maxima aspiratia 8-13 Toron Mediaaspiratia 8-13 Toron Maxima

Fig.9.2.1.1.4 Radon i Toron( maxime i medii) n intervalul 08-13 (09-14) 9.2.1.2. Debitul dozei gama n aer Citirile valorilor dozei absorbite se fac la interval de o or , valorile fiind nregistrate i transmise zilnic, respectiv lunar la LRM Bucure ti. Varia ia valorilor dozei absorbite, este urmarit pe parcursul intregului an, pentru anul 2008 varia ia anual este prezentat n figura 9.2.1.2.1
0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie Doza absorbita MediaDoza absorbita Maxima

Fig.9.2.1.2.1 Doza absorbit ( media i maxima)

147

9.2.1.3. Depuneri atmosferice totale i precipita

ii

Probele de depuneri atmosferice se ob in prin prelevarea zilnic , de pe o suprafa de 0,3 colectorul standard, a pulberilor sedimentabile i a precipita iilor atmosferice. Dup prelevare m2, preg ii beta globale i tire, probele de depuneri totale sunt m surate pentru determinarea activit imediate i rem surate dup 5 zile de la prelevare. Probele zilnice se cumuleaz lunar i sunt m surate gamma spectrometric. Valorile varia iilor anuale a activit ii pentru 2008 ale depunerilor atmosferice masurate la 5 zile sunt prezentate n figura 9.2.1.3.1 zilnice si
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie Depuneri atmosferice imediate MediaDepuneri atmosferice imediate Maxima Depuneri atmosferice dupa 5 zile MediaDepuneri atmosferice dupa 5 zile Maxima

Fig.9.2.1.3.1 Depuneri atmosferice 9.2.2. Radioactivitatea apelor In cadrul sta iei de radioactivitate Satu Mare se urm re te att activitatea principalelor ruri din jude , Some , Tur i Crasna, precum i activitatea zlinic a apei potabile. Apa potabil Proba de apa potabil se recolteaz din re eaua ora ului Satu Mare, masur torile efectuate sunt zilnice, raportarea f candu-se zilnic respectiv lunar c tre laboratorul central LRM Bucure ti. Varia ia valorilor activit ii apei potabile, este urm rit pe parcursul ntregului an, anul 2008 varia ia anual este prezentat n figura 9.2.2.1 pentru

148

250 200

Apa potabila Media Apa potabila Maxima

150 100 50 0 IanuarieAprilieIulieOctombrie

Fig.9.2.2.1 Apa potabil 9.2.2.1 Radioactivitatea principalelor ruri Varia ia anual a activitatii apei brute recoltat din rul Some la Satu Mare, este parcursul an, pentru anul 2008 varia ia anual este prezentat n figura 9.2.2.1.1 urm rit ntregului pe
Apa Apa Apa Apa Bruta Bruta Bruta Bruta ( ( ( ( Rau Rau Rau Rau Somes Somes Somes Somes La La La La Satu Satu Satu Satu Mare) Mare) Mare) Mare) imediate Media imediate Maxima dupa 5 zile Media dupa 5 zile Maxima

800 700 600 500 400 300 200 100 0

IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie

Fig.9.2.2.1.1 Apa Brut Ru Some la Satu Mare In urma protocolului ncheiat ntre APM i Apele Romne pe tot parcursul anului 2008 a fost urm rit activitatea principalelor cursuri ale rurilor transfrontaliere din jude ul Satu Mare, Some ru recoltat la Dara, ru Tur recoltat la Micula respectiv Crasna recoltat la Berveni. Recolt rile celor trei probe se fac lunar, punctele de colectare fiind comune cu partea maghiar , parteneri n protocol. In graficele al turate sunt prezentate varia ia anual a activit ii rurilor amintite. 149

350 300

250 200 150 100

50 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie

Rau Somes la Dara masuratoare imediataRau Somes la Dara masuratoare dupa 5 zile

Fig.9.2.2.1.2 Ru Some

la Dara

160 140

120 100 80 60

40

20 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie Rau Tur la Micula masuratoare imediataRau Tur la Micula masuratoare dupa 5 zile

Fig.9.2.2.1.3 Ru Tur la Micula

150

250

200

150

100

50

0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie Rau Crasna la Berveni masuratoare imediataRau Crasna la Berveni masuratoare dupa 5 zile

Fig.9.2.2.1.4 Ru Crasna la Berveni 9.2.2.2. Radioactivitatea Dun rii nu e cazul 9.2.2.3. Radioactivitatea M rii Negre nu e cazul

9.2.3. Radioactivitatea solului Prelevarea probelor de sol se efectueaz sapt mnal, pe tot parcursul anului, iar m surarea global a probelor se face dup 5 zile. Recoltarea se face la punctul hidrometric Satu Mare. Este beta prob de sol necultivat. n luna iunie, se recolteaz o prob de sol de pe o suprafa necultivat de 10x10 cm2, pn adncimea de 5 cm, care se analizeaz gamma spectrometric ( proba anual ). la Valorile prezentate reprezint nivelul radioactivit ii ce corespunde unui kilogram de mas (m.u.). uscat Varia ia valorilor activit ii probelor de sol, pe parcursul anului 2008 este reprezentat n al turat. graficul

151

700 600 500 400 300 200 100 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie

Sol MediaSol Maxima

Fig.9.2.3.1 Sol 9.2.4. Radioactivitatea vegetata iei

Probele de vegeta ie spontan sunt prelevate sapt mnal, m surarea beta global a probelor efectundu-se la 5 zile de la recoltare. Perioada de prelevare a probelor de vegeta ie spontan este aprilie octombrie 2008. Valorile prezentate reprezint nivelul radioactivit ii ce unui kilogram de masa verde (m.v.). In luna iunie a fiec rui an sunt recoltate probele anuale de corespunde vegeta ie netratat i proba de vegeta ie comestibil , gru netratat. Varia ia valorilor activit ii probelor de vegeta ie, pe parcursul anului 2008 este graficul al turat. reprezentat n
400 350 300 250 200 150 100 50 0 IanuarieMartieMaiIulieSeptembrieNoiembrie Vegetatie masuratoare imediataVegetatie masuratoare dupa 5 zile

Fig.9.2.4.1 Vegeta

ie

152

9.3. Programe de supraveghere a radioactivit ii mediului n zonele cu fondul natural modificat antropic Nu este cazul. 9.3.1. Impactul func ion rii CNE Cernavod asupra popula iei i mediului Nu este cazul. 9.3.1.1 Programul de supraveghere radiologic a mediului. Nu este cazul. 9.3.1.2 Expunerea popula iei n zona de influen CNE PROD Cernavod . Nu este cazul 9. 3.2. Impactul func ion rii CNE Kozlodui asupra popula iei i mediului Nu este cazul. 9.3.2.1 Programul de supraveghere radiologic a mediului. Nu este cazul 9.3.2.2 Expunerea popula iei n zona de influen CNE Kozlodui. Nu este cazul 9.3.2.3 Expunerea popula iei n zona de influen a SCN+FCN Pite ti. Nu este cazul 9.3.2.4 Expunerea popula iei n zona platformei M gurele. Nu este cazul Capitolul 10. MEDIUL URBAN 10.1. A ez rile urbane 10.1.1. Amenajarea teritorial 10.1.1.1 Procesul de urbanizare Procesul de urbanizare-dezvoltare a zonelor comerciale, reziden 2008 prin realizarea urm toarelor obiective: n anul
construirea de centre comerciale, hipermarketuri construirea de cartiere i ansambluri reziden iale (case de locuit,

iale

a continuat

blocuri), locuin

e pentru tineri.

10.1.1.2 Dezvoltarea zonelor reziden iale Municipiul Satu Mare fiind situat la intersec ia a 4 c i de comunica ie rutiere i 3 c i de comunica feroviare ar putea deveni un centru comercial important cu at t mai mult cu ct este o poart de ie intrare dinspre vestul Europei. Traficul transfontalier de marf faciliteaz dezvoltarea zonal i implementarea de servicii adiacente acestor activit comercial i. Denumire UM Valoare Suprafa a total ha 441.785 Num rul ora elor i municipiilor TOTAL nr. 6 din care: nr. 2 Num rul municipiilor Num rul comunelor nr. 58 Num rul satelor nr. 220 din care : nr. 17 Num rul satelor ce apar in de ora e sau municipii nr. Ora e/1000 kmp . 1,36 nr. Sate/ 1000 kmp . 50,70

Tabelul 10.1.1.2.1mp r

irea administrativ a teritoriului n anul 2008

153

Infrastructura economic
re ele de distribu

a jude

ului Satu Mare este format

din:

ie a energiei electrice n municipii i ora e, precum i n 218 din cele

278 de localit i rurale, care asigur dotarea cu instala ii electrice n 130697 din celee136150 locuin e nregistrate la recens mntul popula iei din martie 2002; locuin
re ele de distribu ie a apei potabile n lungime de 824,1 km, care asigur distribu ia

apei n toate localit ile urbane i n 56 localit i re rurale; ele de canalizare n lungime de 309,7 km n localit ile urbane i 8 localit i rurale, ce asigur dotarea cu aceste instala ii a 68763 locuin e;
ele de distribu ie a gazului natural de 441,3 km la care au acces utilizatorii din 21

re

localit

i;
o densitate de 50 km cale ferat la mia

220 km linie de cale ferat , ceea ce asigur

de km i care este deservit de 52 de sta km sunt drumuri na

ii i halte; ene i comunale;

1604 km drumuri, asigurnd o densitate de 36,3 km la suta de km . Din ace tia 241

ionale, iar 1352 km sunt drumuri jude

371 km str zi or ene ti, din care 231 km sunt modernizate; aeroportul Satu Mare trafic la 14 km de centrul municipiului Satu Mare, folosit n trafic

intern i interna 10.1.1.3 Concentr rile urbane

ional.

Popula ia urban a fost de 173730 persoane din totalul de 365535 persoane din ntreg jude Satu Mare, indicatorul de urbanizare fiind de 47,52 %. Jude ul Zona urban ( ha ) Intravilan ( ha ) % zona urban din suprafa a jude ului Densitatea popula iei n zona urban (persoane/kmp) Tabel 10.1.1.3.1.Distribu ie popula ie

ul

Satu Mare 62165 25678 14% 271,72

Lungime (km) Satu Mare

Re ele ap potabil Re ele ap menajer Volum Num r Popula ie Lungime Jude distribuitlocalit racordat i (km) (mii mc)

Volum Num r Popula ie distribuitlocalit racordat i (mii mc)

824,1 11420 62 308000 309,7 9500 14 175000 ele de alimentare cu ap potabil , re ele ap menajer iilor verzi i a zonelor de agrement

Tabel 10.1.1.3.2.Re

10.1.1.4. Situa ia spa

Vegeta ia, element fundamental al mediului natural, constituie componenta principal a spa iilor verzi. Prin intermediul spa iilor verzi se realizeaz obiectivul de ameliorare a mediului i de armonizare a peisajelor antropice cu cele naturale, astfel nct s se creeze condi ii nconjur tor ambientale propice desf ur rii activit ilor sociale. 154

Spa iile verzi reprezint o categorie func ional n cadrul localit ilor sau aferent nconjur toare, acestora, n zonaal c rei specific este determinat, n primul rnd de vegeta ie i n al doilea rnd cadrul construit, cuprinznd dot ri i echip ri destinate activit ii cultural educative, de recreative a popula iei. sportive sau A ez rile urbane pot fi considerate sisteme ecologice complexe. Ele prezint o interac iune foarte puternic cu mediul. Exist o tendin marcat ca sistemul urban i cel productiv s se extind asupra celor protective i asimilativ-disipative, cu evidente consecin e negative. Jude ul Satu Mare nu face excep ie de la aceast regul . Din datele furnizate de Direc ia Jude ean de Statistic , Prim rii, precum i din sursele proprii de documentare, la ora actual repartizarea spa iilor verzi n mediul urban se prezint astfel: Suprafa a total Suprafa a Ora ul spa ii verzi spa iu verde Zone de agrement (ha) (mp/locuitor) Satu Mare 278,5 24,68 9,1 ha Carei 62,2 26,69 Gr dina Viilor 82,63 ha T nad 4,04 5,32 Sta Negre ti Oa iune balnear T nad 3,58 ha

26,92 17,71 - Valea M riei - Luna es 7ha


iilor verzi

Livada 11,00 15,7 Baza sportiv Ardud 46,17 70,45 -

Tabel 10.1.1.4.1. Repartizarea spa

n ceea ce prive te parcurile naturale acestea cuprind suprafe men inerea peisajului natural existent i a folosirii actuale, folosin e de viitor. Cunoscnd capacitatea lor de neutralizare de izolant fonic, parcurile reprezint adev ra i pl mni ai pulberilor, estetic. 10.1.1.4. 1. Parcuri

e de teren n care se urm re te cu perspectiva extinderii acestor a poluan ilor, de filtrare a ora elor avnd i un rol

Parcurile sunt spa ii verzi, cu suprafa a de minimum 1 hectar, special amenajate care servesc nu numai pentru odihn i recreere ci i pentru manifest ri culturale i sportive. Parcurile cuprind perimetrul lor, planta ii de arbori i arbu ti i diverse specii de plante n decorative. n municipiul Satu Mare parcurile ocup o suprafa de 170834 mp, din care: Grdina Romei 68886 mp; Parcul Clo ca 25000 mp; Parcul Libert ii 19634 mp; Parcul Vasile Lucaciu 18776 mp; Parcul Micro 17 (UFO) 26000 mp; Parcul Lini tii 19145 mp.

155

Fig. 10.1.1.4.1.1 Parcul Gr dina Romei n municipiul Carei, Parcul Dendrologic de ine o suprafa de 103000 mp, cuprinznd cca 110 specii exotice i indigene, specii de valoare tiin ific i ornamental deosebit.

Fig. 10.1.1.4.1.2 Parcul Dendrologic Carei

10.1.1.4. 2. Scuaruri Scuarurile reprezint o categorie important de spa ii verzi, cu suprafa a mai mic de 1 hectar, acces nelimitat, intens traversate de vizitatori care sunt mai r spndite n cadrul ora elor i cu r spund nevoilor de odihn , avnd i un rol decorativ. Vegeta ia din cadrul scuarurilor este din arbori, arbu ti, precum i din plante decorative i este dispus n grupuri de-a lungul aleilor. format Scuarurile se g sesc i n zona blocurilor, acestea facilitnd trecerea de pe o strad pe alta. sunt n general pavate cu pietri , iar vegeta ia este dispus de o parte i de alta a Aleile n municipiul Satu Mare scuarurile ocup o suprafa de 57680 mp, din care cele mai importante lor. sunt: Viitorului 5092 mp; Titulescu 5678 mp; Eroii Revolu iei 8444 mp; George Boitor mp; Brndu a - 5040 mp; Mic - 5230 mp; Turnul Pompierilor - 5100 mp; Soarelui - 4500 mp; A.N.I 5040 2000 mp; B lcescu - 220 mp; Co buc - 200 mp; A. Vlaicu - 3500 mp; Insule Spital Jude ean - 4500 mp; Odobescu - 900 mp; Botizului - 1836 mp; Arinului - 400 mp.

156

n 2008 n municipiul Satu Mare s-a nfiin at un scuar de 10.000 mp pe o zon cartierul Cri an (Micro 15).

degradat

din

cartierul Cri an (Micro 15) realizat

Fig. 10.1.1.4. 2.2 Scuar de la SPAS Fig. 10.1.1.4. 2.1 Scuarul din

n anul 2008 Zona de agrement public este de 9,1 ha. n ora ul T nad, scuarurile ocup 18207 mp, iar n ora ul Negre ti Oa scuarurile ocup o suprafa de 12500 mp respectiv scuarul M. Eminescu 6300 mp, scuarul Central 6200 mp.

10.2. Zgomot Zgomotul este un sunet disturb tor, incomod sau chiar periculos. Zgomotul nu se define te din punct de vedere fizic, ci dintr-un punct de vedere subiectiv: clasificarea sunetului ca zgomot este f cut n func ie de persoanele afectate. Zgomotul conduce la reac ii de stres ale sistemului sangvin (presiune sangvina, modific ri ale frecventei b t ilor inimii, contrac ie a vaselor sanguine, eliberare de hormoni de stres). involuntar aceste reac ii apar la un nivel al presiunii acustice de peste 60 dB (A), pot ns fi In mod i la un nivel mult mai sc zut al presiunii acustice, n func ie de existenta precedentelor biologice nt lnite relevante sau a st rii afective (sup rare, frica). Gradul de sensibilitate i obi nuin a joaca important n ceea ce prive te durata acestor reac ii. un rol De regul , apari ia pe termen scurt a acestor reac ii nu cauzeaz probleme de s n tate. Pierderea echilibrului fiziologic pe termen lung poate avea ns drept consecin afec iuni cronice ale sistemului sangvin. Cercet rile recente cu privire la zgomotul provenit din traficul rutier arat c locuitorii din perimetrul str zilor des circulate, c rora le corespunde un nivel de presiune acustic de peste pn la 75 dB(A), sunt cu 20% mai expu i riscului de infarct fa de locuitorii din preajma 65 mai in circulate.(Babisch, 2000). Pn n prezent nu exist analize asem n toare pentru alte strpu zilor tipuri de poluare fonic . Re eaua de monitorizare al Agen iei de Protec ie a Mediului pentru zgomot cuprinde 11 puncte de m surare, cu frecven a de m surare s pt mnal Aceste puncte sunt amplasate n zone reziden iale cu circula ie rutier intens , un punct de masurare fiind amlasat n gradina Romei pentru monitorizarea zgomotului de fond. Punctele de determinare au fost stabilite pentru evaluarea impactului traficului rutier asupra factorului uman.

157

10.2.1 H r i stategice de zgomot. Autorit ile administra iei publice locale realizeaz cartarea zgomotului i elaboreaz strategice zgomot i planurile de ac iune potrivit prevederilor HG 674/2007 penrtru h r de ile aflate n rile adminstrarea lor cu respectarea termenelor prev zute la art 4 alin 7,8. aglomer
prin realizarea cart rii zgomotului se determina expunerea populatiei la zgomotul ambiant; pe baza rezultatelor cart rii zgomotului se asigura accesul publicului la informa iile cu privire la

zgomotul ambiant i a efectelor sale;


pe baza rezultatelor cart rii zgomotului se adopta planurile de ac iune pentru prevenirea i

reducerea zgomotului ambiant Harta de zgomot a jude ul Satu Mare trebuie s se ntocmeasc cf HG 321/2005, modificat de HG 674/2007 ncepnd cu anul 2011 -Harta de zgomot care arat situa ia anului calendaristic precedent pana la data de 30 iunie 2012-Planuri de ac iune prev la art 4 alin 6 din HG647/2007 pana la data de 18 iulie 2013 10.2.2 M sur tori de zgomot n anul 2008 Intensitatea zgomotului generat de traficul rutier variaz n func ie de perioada zilei, atingnd apogeul la orele de vrf n circula ie. Problemele de dep iri frecvente a limitei maxime admise de 60 - 70 dB(A) este n zona podurilor, pe drumurile intens circulate, n special n intersec ii, se ob in valori crescute de 80 dB(A), provocnd i efecte de trepida ii a locuin zon .Num rul de m sur tori i maximele nregistrate sunt prezentate n tabelul 11.3.1. elor din Maxima Num r m surat m sur tori (dB) Indicator utilizat Determin ri n urma Sesiz ri sesiz rilor rezolvate 12 100%

Regiunea APM Satu Mare 484 74,1

% Dep iri 62%

Leq

Tabelul 11.3.1

10.3. Mediu i s n tate 10.3.1. Efectele polu rii aerului asupra st rii de s n tate Din datele furnizate de Autoritatea de S n tate Public Satu Mare s-a urm rit prezen a pulberilor sedimentabile n aerul atmosferic din mediul urban prin patru puncte fixe n municipiul Satu Mare i prin dou puncte fixe n ora ul Negre ti Oa . Din totalul de 48 de probe prelevate n municipiul Mare, Sat a fost nregistrat o singur dep ire n luna octombrie 2008. n ora ul Negre ti Oa din 24 de probe recoltate nu au fost nregistrate dep iri peste limita maxim admis cele Pulberile sedimentabile ca i poluan i iritan i pot afecta starea de s n tate a popula iei prin producerea sau favorizarea mboln virilor prin bron ite acute i cronice, astmul bron ic, pulmonar i favorizarea apari iei infec iilor de c i respiratorii emfizemul superioare . 10.3.2. Efectele apei poluate asupra st rii de s n tate n municipiile Satu Mare i Carei, ora ele Negre ti Oa , T nad, aprovizionarea cu ap face se prin sistem central, respectiv prin uzine de ap n Satu Mare, Carei i Negre ti Oa i prin

158

instala ie central de ap cu dezinfec ie prin clorinare n ora ul T nad. n cursul anului fost nregistrate epidemii hidrice n mediul urban. 2008 nu au Apa poluat are numeroase efecte asupra st rii de s n tate cum ar fi mboln viri de natur digestiv (febra tifoid , dizenterie, boal diareic acut , hepatita viral acut tip A, etc) posibilitatea apari iei unor intoxica ii acute n cazul n care apa poluat con ine substan e precum i toxice peste limitele admise (dep iri la nitra i, pesticide, fluor, arsen, plumb, mercur, etc) chimice posibilitatea mboln virii i transmiterii unor boli parazitare n cazul consum rii de ap i parazi i. cu infestat n jude ul Satu Mare n cursul anului s-au nregistrat dep iri la nitra i la probele de ap din fntni. Ca i efect asupra st rii de s n tate produse prin consumul apei de b ut din fntni poluate cu nitra i men ion m posibilitatea apari iei la copii de vrsta 0-1 an (sugari) a prin methemoglobinemie. n anul 2008 au fost nregistrate n jude ul Satu Mare patru cazuri de mboln virii methemoglobinemie la sugari n localit ile Livada (un caz), Oar (un caz), Lazuri (un caz), Beltiug (un caz). 10.3.3 Efectele gestion rii de eurilor municipale asupra st rii de s n tate Ca i efecte asupra st rii de s n tate a popula iei din punct de vedere al gestion rii de eurilor menajere se men ioneaz posibilitatea transmiterii unor boli digestive parazitare, afec iuni respiratorii i disconfort pentru popula ie n cazul aprinderii accidentale a gunoaielor menajere efecte iritante pentru aparatul respirator datorit fumului i gazelor de ardere. De asemenea se cu produce poluarea aerului atmosferic i exist risc de poluare pentru apa subteran , de afectare apei din stratul freatic. a 10.3.4. Efectele zgomotului asupra s n t ii popula iei

Autoritatea de S n tate Public Satu Mare nu a efectuat n cursul anului 2008 determin ri de zgomot stradal n municipiul Satu Mare. Ca i efecte ale zgomotului asupra st rii de s n tate men ion m posibilitatea apari iei unor st ri de disconfort, favorizarea unor mboln viri ale aparatului auditiv, precum i agravarea unor afec iuni neuro-psihice. 10.4 Obiective i m suri 10.4.1. Obiective i m suri pentru gestionarea calit

ii aerului

Printre obiectivele principale legate de poluarea aerului, discutate n cadrul Uniunii Europene se num r : realizarea unui mediu n care nivelele poluan ilor produ i de om s nu reprezinte un factor de pentru mediu i s n tatea uman ; risc realizarea unor nivele de calitate ale aerului care s nu aib impact sau s nu presupun un crescut pentru s n tatea popula iei i starea mediului; risc asigurarea faptului c noile standarde de calitate a aerului, inclusiv standardele pentru dioxid de sulf, CO, metale grele i hidrocarburi aromatice vor fi atinse pna n anul 2010 i a particule, faptului c standardele pentru sursele mobile i punctuale de poluare sunt respectate. n vederea prevenirii i combaterii polu rii aerului, la nivel na ional, s-au stabilit norme concentra de ii maxime admisibile ale poluan ilor atmosferici i s-au elaborat acte legislative

159

corespunzatoare cu cerin ele europene i interna ionale. Principalele modalit i de men inere calit ii aerului sunt: a reducerea i chiar eliminarea degaj rii n atmosfer a substan elor poluante; diminuarea influen ei r spndirii poluan ilor n aer; amplasarea ramurilor industriale poluante ct mai departe de centrele populate; cre terea suprafe elor spa iilor verzi, care influen eaz benefic meteorologice i asigur o circula ie mai rapid a diferitelor substan e poluante. fenomenele n zonele urbane, problemele de mediu afecteaz n mare m sur calitatea vie ii cet Analiza aspectelor demografice, inclusiv a celor referitoare la popula ie, zonele de locuit i spa enilor. ocupate, iile eviden iaz o tendin de degradare a mediului n zonele urbane. Dezvoltarea politicilor i strategiilor na ionale pentru reducerea emisiilor de poluan i ai aerului constituit una dintre obliga iile principale impuse de Conven iile la care Romnia este semnatar . a Avnd n vedere c n cursul anului 2008 s-a implementat re eaua na ional de monitorizare a calit ii aerului , conform Ordinului 35/2007 s-a elaborat draftul de plan de gestionare a calit aerului n cazul apari iei unui episod de poluare, deasemenea s-a constituit prin Ordin de prefect ii Comisia Tehnic pentru ntocmirea programului de gestionare a calit ii aerului. S-au ncheiat o serie de protocoale de colaborare cu diverse institu ii care vor fi implicate n cazul punerii n aplicare a planurilor i/sau programelor de gestionare a calit ii aerului. 10.4.2. Obiective i m suri privind reducerea polu rii apei Extinderea re elelor de canalizare existente n localit ile urbane ale jude ului Satu precum i modernizarea, retehnologizarea sta iilor de epurare a apelor uzate menajere din aceste Mare, localit i, pentru ca apele uzate epurate s se ncadreze n valorile limit admise de n vigoare, la evacuarea acestora n emisarii naturali. reglement rile 10.4.3.Obiective i m suri privind gestionarea de eurilor municipale Conform Aquisului comunitar, pn la data de 16.07.2009 se vor nchide depozitele de de euri menajere din Carei i Negre ti-Oa , respectiv pn la data de 16.07.2010 se vor nchide depozitele de de euri menajere din Satu Mare i T nad. 10.4.4 Obiective privind reducerea zgomotului

Principalul obiectiv n domeniul zgomotului prev zut n cadrul celui de-al VI-lea Program de ac iune pentru protec ia mediului const n reducerea num rului de persoane afectate n mod regulat i pe termen lung de nivele ridicate ale zgomotului, de la un numar de 100 milioane de persoane n anul 2000 cu 10% pn n anul 2010 i cu 20% pna n anul 2020. Pentru limitarea ac iunii surselor de zgomot este necesar adoptarea unei strategii adecvate, sustinut de reglement ri legislative corespunz toare. Principalele mijloace de combatere a zgomotului pot fi clasificate n: reducerea nivelului de zgomot la surs ; m suri urbanistice; m suri de protec ie a construc iilor i ia direct a omului expus n mediu poluat fonic. clprotec dirilor; n prezent, ini iativele Comunit ii europene pentru reducerea zgomotului s-au concentrat pe stabilirea de standarde de zgomot pentru anumite tipuri de echipamente.

160

Se urm re te n continuare implementarea prevederilor Directivei 2002/49/CE privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiental transpus n legisla ia romn prin Hot rrea de Guvern nr. 321/2005.

10.4.5. Obiective i m suri privind situa

ia spa

iilor verzi i a zonelor de agrement

Avnd n vedere degradarea spa iilor verzi de pe teritoriul localit ilor din Romnia, cauzat distrugerea acestora ca urmare a dezvolt rii activit ilor economice i sociale, n scopul de mbun ta irii factorilor de mediu i a calit tii vie ii prin cre terea suprafe elor spa iile verzi i, protej rii i gestion rii durabile a acestora, precum i al reprezentate de din localit standardelor cre terii de via a a locuitorilor, pentru realizarea unor obiective prev zute de cel de-al Program ilor Europene, adoptat prin Decizia Parlamentului aseleade ac iune pentru mediu al Comunit European i Consiliului 1.600/2002/CE a fost ini iat, prin OUG nr. 59 din 20/06/2007, Programul na ional de mbun t ire a calit ii mediului prin realizarea de spa ii verzi n localit Scopul irea factorilor de mediu i a calit ii mediului n localit i. programului este mbun t Obiectivele programului sunt cre terea suprafe elor spa iilor verzi din localit i i i. acestora, de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea i modernizarea spa iilor apropiereape mcap rimii verzi din localit i i nfiin area de noi parcuri, scuaruri, i aliniamente plantate ori existente reabilitarea celor Normele i standardele europene privind spa iul verde recomandat pe cap de locuitor, cuprinse n OUG nr. 114/2007 pentru modificarea i completarea OUG nr. 195/2005 privind protec ia mediului, prev d ca pn n 2010 suprafa a de spa iu verde ce revine pe un locuitor s ajung la 20mp iar pn n 2013 aceasta s ajung la 26mp. Din cele 97 proiecte, care au fost selectate n cadrul Programului na ional de mbun t ire a calit mediului prin realizarea de spa ii verzi n localit i, sesiunea n sesiunea 3 31 ianuarie 2008, ii proiecte vizeaz localit i din jude ul Satu Mare: 7 Suma Localitatea Titlul proiectului alocat -leiMunicipiul Reabilitare zona agrement Gr dina Romei 619.267,95 Satu Mare n municipiul Satu Mare lei Comuna 500.000.00 Petre ti Parc central de agrement, de studii i sport lei Program na ional de mbun t ire a calit Comuna mediului prin realizarea de spa ii verzi n 685.474 lei P ule ti ii comuna P ule ti Comuna Reamenajarea spa iilor verzi din comuna Halmeu Halmeu, jude ul Satu Mare 399964,95 lei Comuna 314.885,01 C min Amenajare teren de joac i spa ii verzi lei Comuna Amenajarea parcului central din comuna Porumbe ti Porumbe ti, jude ul Satu Mare 250.000 lei Comuna Amenajare spa iu verde i teren de joac Tiream n comuna Tiream 499.920 lei Tabel 10.4.5.1.

161

n cadrul Programului na ional de mbun t ire a calit ii mediului prin realizarea de spa localit n i s-a derulat contractul pentru finan are nerambursabil ncheiat ntre Agen ia Fondului ii verzi pentru Mediu i Municipiul Satu Mare pentru realizarea obiectivului de investi ie: Reamenajare spa ii verzi i terenuri de joac n cartierele Carpa i I, Carpa i II i Micro 17 din municipiul Mare Satu. n cadrul acestui proiect s-au amenajat i modernizat un num r total de 6 amplasamente pe o suprafa de 77,0 mp, pe cele 3 cartiere Carpa i I, Carpa i II i Micro 17. Printre rezultatele acestui proiect se afl amenajarea a unei suprefe e de 2.217 mp de spa iu verde(gazon) i plantarea a 520 buc. de arbori, 500 buc. de arbu ti i 447 buc. de conifere. n 2008 n municipiul Satu Mare s-a nfiin at un scuar de 10.000 mp pe o zon degradat din cartierul Cri an (Micro 15), s-au nfiin at 13.321 mp zone verzi prin reabilitarea str zilor a trei str Odoreului zi i adiacente (Oa ului, Carpa ilor, O.Ghibu). Este n derulare reabilitarea lacului din Gr dina Romei cu o suprafa de 4.140 mp i a 3.800 mp de covor vegetal. Prim ria ora ului Livada a depus 2 proiecte pentru nfiin area a 2 spa ii verzi cu o suprafa 12.639 demp, cu o valoare de 936.435 lei. n cazul ora ului Negre ti-Oa va fi depus spre finana are proiectul intitulat Reabilitarea i dezvoltarea Centrului Civic Neger ti-Oa , n cadrul Programului Opera ional Regional 2007-2013 Axa Prioritar 1 Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor Centre urbane, care fac parte planul integral. din n cadrul proiectului Parc Balnear n Regiunea de Nord-Vest, Loca iile T nad, Beltiug i Marghita, cod: RO2006/018-147.04.01.01.01.03.10, pe lng lucr rile de realizare a respectiv drumuri de acces, alei pietonale, re ele de canalizare, sta ie de epurare, re ele de infrastructurii, alimentare cu energie electric , vor fi realizate i lucr ri de amenajare a spa iilor verzi, plant rin de arbori i arbu ti, precum i n lucr ri de nierbare. Execu ia lucr rilor va ncepe const nd prim n vara acestui an, iar termenul de finalizare a acestui proiect este luna aprilie a anului 2010. Conform Legii 24/2007 Prim ria municipiului Satu Mare a ntocmit registrul spa iilor verzi, urmnd s se efectueze transpunerea suprafe elor m surate pe hart digital . Autorit ile administra iei publice din mediul urban, n vederea realiz rii suprafe elor de spa n ii conformitate cu prevederile europene, n cursul anului 2008, au luat urm toarele m suri : verzi Elaborarea unor programe n care vor fi eviden iate etapele de realizare a normelor de spa iu verde/locuitor prev zute mai sus, cu indicarea termenelor intermediare propuse respectiv 20 m2 pn n anul 2010 i 26 m2 pn n anul 2013. Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile i Ministerul Agriculturii, P durilor i lansat n rii noiembrie Programul na ional de responsabilitate social "Milioane de oameni, Dezvolt Rurale 2006, a milioane de copaci", care are ca scop promovarea activit ilor de voluntariat n cadrul companiilor, organiza iilor i a institu iilor pentru plantarea de copaci sau alte plante n ora e mprejurimile acestora, conform calendarului anual de plant ri, toamna i prim vara. i n S-a semnat un Protocol ntre Agen ia pentru Protec ia Mediului Satu Mare, Inspectoratul colar Jude ean Satu Mare, Direc ia Silvic Satu Mare i Autorit ile publice locale din jude Mare, prin care p r ile convin s colaboreze i s coopereze, pe baz de parteneriat activ, ul Satu reafirmarea importan ei conserv rii i extinderii spa iilor verzi, avnd la baz Legea 24/2007. pentru n anul 2008 prin acest Protocol s-au realizat ac iuni de plant ri de puie i (aproximativ 4000 de buc.) asigura i de Direc ia Silvic n urma ac iunilor de r riri, n vederea amanaj rii celor spa iide verzi (85989,3 mp) la nivelul celor 85 de institu ii de nv mnt nscrise n program, 8,5 ha cum dupurmeaz : - Municipiul Satu Mare: 2,9 ha la nivelul a 20 de institu ii de nv mnt; - Municipiul Carei: 0,4 ha la nivelul a 5 unit i de nv mnt - Ora ul Negre ti-Oa : 0,6 ha la nivelul a 14 unit i de nv ; ul Ardud : 0,6 ha la nivelul a 14 unit i de nv mnt; Ora mnt;

162

- mediul rural: 4,4 ha la nivelul a 32 unit i de nv mnt; Prin realizarea acestor noi spa ii verzi aproximativ 8500 mp se va asigura unui num r de 4300 de pre colari i colari suprafa a de 20 mp necesar recreerii n condi ii optime din punct de vedere spa iului verde. In cadrul acestui program "Milioane de oameni, milioane de copaci", APM Satu al Mare a ocupat locul I pe tara.Mai jos sunt prezentate aspecte de la ac iunile de plant ri.

n municipiul Satu Mare n anul 2008 s-au t iat 513 de arbori i au fost planta arbori i 9.300 de arbu ti. Capitolul 11. PRESIUNI ASUPRA MEDIULUI 11.1. Agricultura 11.1.1. Interac iunea agriculturii cu mediul

i 1.990 de

Sistemele antropizate sunt formate prin transformarea i simplificarea sistemelor ecologice naturale, fac parte din sistemul de resurse care alc tuiesc capitalul natural, iar productivitatea se realizeaz prin procese asem n toare cu ale sistemelor ecologice naturale. lor Al turi de industrie, agricultura a devenit un generator de agen i poluan i pentru mediu contribuind la degradarea si chiar la distrugerea unor resurse materiale regenerabile. Practicarea n anii trecu a unei agriculturi intensive a dus inevitabil la poluarea solului i a apei prin utilizarea n exces i ngr mintelor chimice i a pesticidelor astfel nct agricultura a ajuns din agent poluator a a polu rii. victima Cele mai importante probleme identificate sunt: eroziunea solului cu folosin agricol ( special solurile nisipoase ), poluarea chimic a solului i a apei, sec tuirea solului de humus n elemente nutritive, acestea avnd drept impact asupra produc iei agricole i mediului. i Folosirea nera ional a ngr mintelor cu azot i fosfor a provocat eutrofizarea apelor suprafa i poluarea cu nitra i a apelor freatice i de suprafa . Depozitarea de dejec iilor a condus de asemenea la impurificarea apelor cu nitra i. necorespunz animaliere toare a Apare ca necesitate cre terea contribu iei pozitive a agriculturii fa de mediul nevoia de a polu rii provocate de agricultur i adoptarea unei politici agricole n a a nconjur reducere tor , nct aceasta s in cont de mediu. fel

163

11.1.2. Evolu iile din domeniul agriculturii, estim rile noilor efective de animale i perfec ionarea metodelor de reducere a emisiilor din sectorul agricol 11.1.2.1. Evolu ia suprafe ANUL 110 ha 90 ha 94 ha 266 ha 222 ha 347 ha 288 ha 310 ha 260 ha 2008 Total 2190 ha 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 elor de p duri regenerate SUPRAFA hectare ) A DE P DURE REGENERAT (

203 ha
Tabel 11.1.2.1.1

11.1.2.2 Evolu

ia eptelului EFECTIVE (

nr. de capete) Nr. Categorii crt de animale 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bovine total 61030 57587 57937 60457 63161 61639 64527 63453 58614 54140 Vaci lapte Alte41200 bovine 42010 (bubaline) 41823 419002020 2005 2018 1976 1937 1895 1822 1808 2300 Ovine 42050 total 41700 Caprine 4380 6863 6247 5422 5533 5899 5605 9610 10184 11500 64587 42150 73739 42309 82733 76556 32900181395 34995 148817 1 3 Porcine 154477 165789 178494 158845 156239 169399 150527 128550 101431 121465 134243 156206 P s ri 158007613891 159326 total G ini 42000 2 798593 111746 ou toare 0 510000 680000 710000 688000 712000 740000 800080 450000 1350452 5 Cabaline 19593 19305 19504 19717 17782 18065 18091 16882 15458 14163 956066 6 Animale blan 32 65 151 321 - - - - 171 115 1091317 1234688 Tabel 11.1.2.2.1 1536841 1275227 11.1.2.3. Agricultura ecologic 1560235 4

2008

3005

476440

Ca principiu de baz , tehnologiile de cultur a speciilor de plante horticole, furaje i plante pe care agen ii economici le realizeaz numai n sistem ecologic, utilizeaz n fertilizarea tehnice suprafe elor numai ngr minte organice, eliminnd total sau n mare m sur opera iunile de

164

erbicidare i combatere fitosanitar cu produse chimice nlocuite cu tehnologii complementare de lucrare a solului. Obiectivele agriculturii ecologice sunt: - dezvoltarea produc iei i a unei pie e interne de produse agro-alimentare ecologice - armonizarea regulilor de produc ie i de inspec ie - crearea unui disponibil pentru export pe tipuri de produse - includerea Romniei pe lista rilor ter e emis de Comisia European care pot face export produse agro-alimentare ecologice de Practicarea unei agriculturi ecologice presupune: - p strarea si utilizarea eficienta a poten -ntre inerea fertilit ii solului cu ialului genetic - p strarea echilibrului ecologic n cheltuieli minimale -asigurarea circuitului normal a substan elor i folosin mediu ambiant - mbun t irea calitativa a maximal a de eurilor - folosirea tehnicii i p mnturilor neproductive - perfec ionarea sistemelor tradi ionale de ob inere a utilajelor adecvate produselor La momentul agricole actual la nivelul jud Satu Mare exist ncerc ri de a practica o agricultur ecologic . Au fost nregistra i la Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Satu Mare fermieri urm torii
Nr.crt Denumire Sediu Profil 1. Copos Otinel Ilie Carei, str.IasziOszkar nr.39 Apicultur 50 familii albine 2. Moldovan Gheorghe Carei,str. C plenilor nr61/a Apicultur 50 familii albine 3. Poti Sighismund Ioan Pir - Si Apicultur 100 familii albine 4. Murvai Vasile Dorol Apicultur - 100 familii albine 5. Murvai Margareta Dorol Apicultur 100 familii albine 6. AF Gherman Marioara Remetea Oa nr.226 Cre terea oilor 7. SC PADRE PIO SRL Satu Mare,str. I.Slavici nr 34 Cultura gru i soia - 355 ha 8. SC SIMA TALY SRL Satu Mare ,str Bujorului 132 Cultura gru i soia 139 ha 9. SC CICOGNA SRL Teren arabil nelucrat 10 AF Variu Maria Luna es Activitati n ferme mixte 11. PF. Fullop Robert Ceh lu Apicultur 75 familii albine

Tabel 11.1.2.3.

11.1.3. Impactul activit

ilor din sectorul agricol asupra mediului

Odat cu intensificarea agriculturii a ap rut un conflict ntre obiectivele acestei ramuri i cele care in de mediul nconjur tor. Aceast situa ie se datoreaz pe de o parte faptului c nu au fost recunoscute leg turile de interdependen care unesc agricultura i mediul nconjur tor, iar pe de alt parte de m surile necorespunz toare care au fost luate i anume: - utilizarea nera ional i necontrolat a ngr mintelor chimice determin solurilor, poluarea pnzei freatice i a apelor de suprafa , poluare istoric cu efecte i n acidifierea prezent.- nerespectarea cu stricte e a agrotehnicii antierozionale determin degradarea calit ii iar neexecutarea lucr rilor agrotehnice n timp util determin distrugerea accelerat solului, a solurilor. structurii - emisiile rezultate din agricultur constau n principal din gaz metan i amoniac, gaze rezultate din procesele de fermenta ie enteric i managementul dejec iilor animalelor precum emisiile din procese naturale. i

165

11.1.4. Utilizarea durabil

a solului

In vederea utiliz rii durabile a solului, n jud. Satu Mare s-au implementat ac iunile de protec ameliorare si valorificare a resurselor de sol, prin: ie, -dezvoltarea unor sisteme de agricultur care s se poat autosus ine prin conservarea i mbun t irea continu a fertilit ii resurselor solului -asigurarea resurselor n primul rnd prin regenerarea lor -respectarea nainte de toate a principiilor biologice i ecologice care se manifest n intern naturale. ecosistemele - promovarea practic rii unei agriculturi pe baze durabile n rndul produc torilor agricoli locali (folosirea culturilor cu caracter de protec ie, folosirea aratului longitudinal, folosirea naturale, etc.) ngr mintelor - stoparea extinderii fenomenului de acidifiere a solului prin realizarea de planuri concrete de utilizare durabil a substan elor chimice n agricultur la nivel jude ean i local i prin con tientizarea i informarea produc torilor agricoli cu privire la utilizarea durabil a substan chimice elor n agricultur . Reducerea polu rii la nivel local, regional reprezint o necesitate de necontestat n vederea conserv rii resurselor biologice. Este indubitabil c prin diminuarea gradului de poluare se va contribui la men inerea biodiversit ii i astfel se va putea conserva nealterat cadrul natural necesar desf ur rii activit iilor umane. 11.2. Capacitatea de pescuit 11.2.1. Pescuitul n apele interioare n jude ul Satu Mare sunt doar activit i de pescuit recreativ. 11.2.2. Pescuitul marin - nu este cazul abordarea acestui capitol n jude

ul Satu Mare

11.3.
Nr. crt .

Acvacultur
Pers. Supraf Fizica/juridica ata luciului de apa Specii de pesti Capacitatea de productie anuala(t/an) Sursa de apa Nr. Autorizatiei/licent ei pentru practicarea acvaculturii

1. IntercomeximBercu Nou

2. 3.

4.

5.

Anul 2007 270 ha Cyprinidae autohtone i 150 t Rul Tur RUAasiatice, tiuca, al u,so 00169/31.08.2007 mn Anul 2008 Piscicola SA215 Cyprinidae autohtone i 120 t Rul Tur RUAAdrian ha asiatice 0044/31.10.2008 Crescendo 0,10 P str v indigen , 20 t Rul RUA- 00713/ SRL-Negre ti ha fintinel,curcubeu Talna 11.03.2008 Superioar Sinteza SRL 340 Cyprinidae autohtone 200 t Rul Tur RUA C line ti - Oa ha i asiatice 00255/27.02.2008 somn , al u, tiuc , Kiss Vas 4 ha Cyprinidae autohtone 2 t RUA - 00712/ SRL Satu i asiatice, tiuca, al u Balastier 05.03.2008 Mare (Turulung)

166

6.

tiuca SRL 20 ha Cyprinidae autohtone i (Moftinu Mic) asiatice, tiuc , al u Chereu a 7. Pe ti orul de 1,8 Cyprinidae autohtone aur SRL ha i asiatice

5 t

Valea Becheni Ape pluviale

RUA 0017/ 17.03.2008 RUA 00717/ 27.03.2008

1,5 t

Tabel 11.3.1 Dinamica persoanelor fizice/juridice autorizate pe acvacultur n perioada

2007-2008

11.4. Industria 11.4.1 Poluarea din sectorul industrial i impactul acesteia

asupra mediului

n jude sunt reprezentate n principal industria de prelucrarea lemnului, industria prelucr rilor mecanice, industria u oar , industria alimentar . Poluarea industrial afecteaz to i factorii de mediu, cu accent pe poluarea aerului i apei. La nivelul jude ului Satu Mare sunt inventariate un num r de 14 instala ii ce intr sub prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polu rii (IPPC) Categoriile de activit i industriale ale acestor instala ii sunt: instala ii pentru (tab.11.4.1) intensiv a p s rilor, avnd o capacitate mai mare de 40.000 locuri pentru p s ri; instala cre terea cre terea intensiv a porcilor avnd o capacitate mai mare de 2.000 de locuri pentru porci de ii pentru produc ie (cu o greutate ce dep e te 30 kg); instala ii pentru prelucrarea metalelor feroase cu ciocane a c ror energie de lovire dep e te 50 kJ/ciocan i care utilizeaz o putere :Forje mai mare de calorific 20MW. Sunt inventariate un numar de 7 instala ii care intr sub inciden a Directivei 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compu i organici volatili(COV) provenite din utilizarea solven organici n anumite activit i i instala ilor Categoriile de activit i ale acestor instala ii sunt: alte tipuri de acoperire, inclusiv ii. metalelor consum solven i 5-15 to/an; acoperirea de protec ie i retu area suprafe elor acoperirea solvent -consum > 0,5 to/an; acoperirea cu adeziv - consum solvent > 15 to/an; extrac ia i rafinarea uleiurilor vegetale i a gr similor animale - consum solvent > 10to/an; acoperirea suprafe elor lemn - consum solvent 15-25 to/an; acoperirea suprafe elor din lemn - consum solvent >25 to/an din ;fabricarea nc l mintei - consum solvent > 5 to/an La nivelul judetului Satu Mare sunt 2 instala ii:una din domeniul industriei constructoare de ma ini amplasat n municipiul Satu Mare i una din domeniul industriei alimentare (fabricarea uleiuri comestibile ) amplasat n municipiul Carei ,care se ncadreaz n categoria Instala iilor de ardere cu o putere termic nominal mai mare de 20 MW (cu excep ia instala iilor pentru de euri de periculoase i municipale) din alte sectoare dect cel energetic,pentru care s-au emis autoriza privind emisia de gaze cu efect de ser ii La nivelul jude ului sunt inventariate un num r de 3 obiective care prezint pericole de producere a accidentelor majore n care sunt implicate substan e periculoase i care trebuie s conformeze Directivei SEVESO II. Obiectivele sunt ncadrate la categoria cu risc minor i se se refer la un depozit produse petroliere amplasat n municipiul Satu Mare,Terminal produse petroliere amplasat n Halmeu,Terminal GPL Porumbe ti. 11.4.2 Activit i industriale care se supun prevederilor directivei privind prevenirea i controlul polu rii industriale La nivelul jude ului Satu Mare sunt inventariate un num r de 14 instala ii ce intr sub prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polu rii (IPPC) (tab.11.4.2.1)

167

Nr. crt. Numele agentului economic Adresa

Numarul si data emiterii autorizatiei integrate de mediu

Termenul de valabilitate al autorizatie

1 SC Abo Mix SA Satu Mare


Ferma de suine Moftin

Moftinu Mare ,str.G rii nr.1

93 NV6 /30.10.2007 Actualizare a AIM 14 NV6/22.05.2006

30.10.2017

2 SC AVE IMPEX SRL Ferma Satu Mare Satu Mare, str. Careiului 160 4NV6 /7.03.2006 7.03.2016 3 SC AVE IMPEX SRL Ferma Vetis 2 Satu Mare, str. Careiului 160 5NV6 /7.03.2006 7.03.2016 4 SC AVE IMPEX SRL Ferma Vetis 3 Satu Mare, str. Careiului 160 6NV6 /7.03.2006 7.03.2016 5 SC AVE IMPEX SRL Ferma Vetis 4 Satu Mare, str. Careiului 160 7NV6 /7.03.2006 7.03.2016 6 SC AVE IMPEX SRL Ferma de pasari Botiz Botiz,str.Odoreului fn 61 NV6/ 19.07.2007 18.07.2017 SC AVE IMPEX SRL Bicau 8 NV6 /7.03.2006, 7.03.2016 revizuita la data de 7 Ferma de pasari Bicau
30.10.2007

8 SC DROSERA SRL Ferma de pasari Urziceni Urziceni 26 NV6 /24.07.2006 23.07.2016 9 SC UNIO SA Forja SAtu Mare,B-dul L.Blaga nr.35 45 NV6/ 18.12.2006 31.12.2013 cu PA SC PROAVIS SRL Botiz,str.O vareu fn 43 NV6/ 18.12.2006 17.12.2016 10 (fost Beny Urs) Revizuita in data de
Ferma de pasari Botiz 23.06.2008

11 SC AVICOLA APA SRL Ferma de pasari Berindan Berindan,comuna Odoreu 106 NV6/05.09.2008 04.09.2018 SC AGROFERM SRL Iojib, 104 NV 6/23.07.2008 22.07.2018 comuna Mediesu 12 Ferma de pasari Iojib 13 14
SC SAMAVIA SRL Ferma de pasari Iojib SC VERES AGRO PROD COM SRL Complex de suine Andrid Aurit Iojib, 105 NV6/25.08.2008 24.08.2018 comuna Mediesu Aurit Andrid 108 NV 6 /02.12.2008 01.12.2018

Tab.11.4.2.1 Lista operatorilor IPPC 11.4.3 M suri i ac iuni intreprinse n scopul prevenirii ,amelior rii i reducerii polu rii industriale Pe parcursul anului 2008 s-au luat o serie de m suri n scopul prevenirii i reducerii polu rii industriale. Astfel: - s-a urm rit con tientizarea operatorilor economici n ceea ce prive te obliga iile pe care le au privind ncadrarea n limitele de emisii impuse - s-a realizat o mai bun colaborare ntre operatori i autoritatea de mediu - s-au derulat procedurile de autorizare a operatorilor industriali, finalizate prin emiterea autoriza iilor de mediu. - n cazul n care activit ile nu au fost conforme, pe baza bilan ului de mediu s-au impus n autoriza iile de mediu programe pentru conformare. Prin programele pentru conformare s-au stabilit m suri privind :realizarea de sta ii de epurare, dotarea cu filtre pentru reducerea

168

polu rii atmosferice, realizarea de m suri pentru protec ia solului i subsolului, m suri privind reducerea nivelului de zgomot i de vibra ii - In cazul instala iilor IPPC, s-au impus prin autoriza iile de mediu integrate emise : valorile limit de emisie, obliga iile privind prevenirea eficient a polu rii prin recurgerea la bune disponibile; luarea m surilor necesare pentru prevenirea accidentelor i cele tehnici mai limitarea consecin elor acestora; luarea m surilor pentru monitorizarea emisiilor - S-a realizat informarea publicului n cadrul procedurilor de reglementare Stabilirea condi iilor din autoriza iile integrate de mediu pe baza prevederilor Directivei IPPC La nivelul jude ului Satu Mare toate cele 14 instala ii IPPC de in Autoriza ii integrate de mediu. Autoriza iile integrate de mediu emise: cuprind detalii cu privire la m surile adoptate pentru protec ia aerului, apei i solului. cuprind m surile pentru ca ca exploatarea instala iei s se realizeze astfel nct: o s se previn poluarea n special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; o s nu se produc nici o poluare semnificativ o s fie evitat producerea de de euri;n cazul n care se produc de euri, ele s fie valorificate, iar dac acest lucru este imposibil tehnic sau economic, s fie eliminate, astfel nct s se evite sau s se reduc orice impact asupra mediului o s se utilizeze eficient energia o s fie luate m surile necesare pentru prevenirea accidentelor i limitarea consecintelor acestora o s fie luate m surile necesare pentru ca n cazul ncet rii definitive a activit ii s se evite orice risc de poluare i s se readuc amplasamentul la o stare satisf c toare cuprind valorile limit de emisie pentru poluan i, care pot fi emi i n cantit i rezultat al ca func ion rii instala iei, lundu-se n considerare natura lor, precum i poten semnificative, transfer al polu rii dintr-un mediu n altul, respectiv: ap , aer, sol. ialul de con in cerin e de monitorizare corespunz toare, frecven a i metodologia specific de m surare, proceduri de evaluare i obliga ii privind furnizarea c tre autoritatea competent datelor solicitate pentru verificarea conform rii func ion rii instala iei cu cerin ele a autoriza prev zuteie. de

169

Nr. crt.

Societatea Adresa punct de lucru Satu Mare, str.Gara Ferastrau nr.9/a

Activitatea Cod CAEN

Nr.Autoriza /Data

ie M suri din programul pentru conformare Termen realizare

1 SC APASERV SATU MARE SA PUNCT DE LUCRU CAREI

2 SC CARPIC SA Carei,str. Mihai Viteazu, nr.121 3 SC CARPIC SA Carei,str. Mihai Viteazu, nr.121 Satu Mare, B-dul V. Lucaciu,16

4100 5/28.01.2005 1.Realizarea proiectului tehnic i ob inerea avizelor 31.03.2008 i captarea,tratarea si acordurilor necesare pentru proiectul Modernizarea i distributia apei retehnologizarea sta iei de epurare din Municipiul Carei 9001- colectarea si tratarea apelor uzate 1714-Preg tirea fibrelor 33/08.03.2007. 8.Reabilitare i reechipare bazin de aerare 31.05.2008. i filarea n fire de in,cnep i iut 1714-Preg tirea fibrelor 33/08.03.2007. 9.Reabilitare decantor secundar 30.06.2008 i filarea n fire de in,cnep i iut 149/13.08.2207 . 2.Elaborarea proiectului ethnic privind modernizarea 30.06.2008 i reabilitarea sta iei de epurare i a documenta iei pentru accesare de fonduri

4 SC LOCATERM SA SEC IA ARDUD

5 SC ELECTROLUX ROMNIA SA

6 SC PICOMA SA Satu Mare,

7 SC LUCI PROD SRL Negresti-

4100 captarea,tratarea si distributia apei 9001- colectarea si tratarea apelor uzate Satu Mare, 2971-Fabricarea de Calea ma ini,aparate Traian, nr. electrocasnice 23-29 2972-Fabricarea de aparate electrice de uz casnic 1910 - t b cirea i str. t.O.Iosfinisarea pieilor if nr.6 1920 - fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si articolelor de harnasament 1591 - fabricarea Oa , bauturilor alcoolice str.Turului distilate nr.137 1592 - fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

5/28.01.2005 3.b.Elaborarea studiului privind diminuarea nivelului de 30.06.2008 vibra ii,Etapa II

103/26.06.2006 5.Mutarea din unitate a fazelor de cenu rire i a doua 30.06.2008. dec rnare 30.06.2008. 6.Mutarea din unitate a opera iilor de nmuiere i dec rnare n crud

19/03.02.2006 1.Amenajarea unei platforme corespunz toare de 30.06.2008 dpozitare temporar a n molului provenit de la instala iile de preepurare,respective a borhotului grosier de la centrifugare

170

8 SC CFR NTRE INERE REPARA II VAGOANE SA CONSTAN APUNCT DE LUCRU SATU MARE 9 SC ELECTROLUX ROMNIA SA

Satu Mare, 3520-Construc ia i str.Dinu repararea materialului Lipati,nr.26 rulant

339/20.05.2004 3. Reabilitarea sta

iei de preepurare 30.06.2008.

Satu Mare, Calea Traian, nr. 23-29

10 SC ELECTROLUX ROMNIA SA 11 SC CARPIC SA Carei,str.

12 SC APASERV SATU MARE SA PUNCT DE LUCRU CAREI 13 SC PICOMA SA 9.Dezafectarea birourilor i a atelierului cenu ar 30.09.2008. 14 SC CARPIC SA 12.Probe i rodaj utilaje 30.09.2008 15 SC CFR 1.Dezafectarea i scoaterea celor trei rezervoare de NTRE INERE combustibil din subsol. REPARA II VAGOANE 2.Refacerea ecologic a solului din zona SA CONSTAN Asubterane dezafectate. PUNCT DE LUCRU SATU MARE 16 SC CARPIC SA 13.Probe func ionale finale. 31.10.2008. 17 SC CARPIC SA 14.Punere n func iune. 30.11.2008.

2971-Fabricarea de 5/28.01.2005 2.a.Elaborarea documenta iei tehnice pentru depoluarea 30.07.2008 ma ini,aparate pnzei freatice prin reducerea concentra iei indicatorilor electrocasnice existen i n zona pu urilor func ionale propuse de APM 30.07.2008. 2972-Fabricarea de Satu Mare. aparate electrice de uz 2.a2.Realizarea efectiv a documenta iei tehnice de casnic execu ie a reducerii concentra iei indicatorilor existen n i zona pu urilor func ionale propuse de c tre APM Satu Mare. 3.c.Elaborarea studiul privind diminuarea nivelului de 30.08.2008. vibra ii,Etapa III 1714-Preg tirea fibrelor 33/08.03.2007 3.Realizare bazin de omogenizare ape uzate,cu sta ie 30.08.2008. Mihai i filarea n fire de de pompare,obiect nou. 30.08.2008. Viteazu, in,cnep i iut 4. Realizare sta ie de flota ie cu tratare chimic a apelor 30.08.2008. nr.121 uzate. 30.08.2008. 5. Sta ie automat de preparare i dozare lapte de var30.08.2008. obiect nou. 30.08.2008. 6. Realizare sta ie de pompare ape uzate omogenizate n treapta biologic -obiect nou. 10. Reabilitare sta ie de pompare n mol recirculat. 11. Reabilitare paturi depozitare n mol 2.Modernizarea i retehnologizarea sta iei de epurare 30.08.2008. din municipiul Carei.

30.09.2008 30.09.2008 rezervoarelor

171

18 SC LOCATERM SA SEC IA ARDUD 19 SC NU U SRL Negre ti

1.Execu

ia lucr rilor de extindere a re

20 SNTFC DE CALATORI CFR - CALATORI SA RTFC Cluj - Depoul de locomotive Satu Mare

2030-Fabricarea de Oa , str. elemente de dulgherie Victoriei, i tmpl rie pentru nr.5 construc ii. Satu Mare, 6010 - transporturi pe str.Botizuluicale ferat nr.16

elei dde 31.12.2008. canalizare L=14,51 Km. 19/12.02.2007. 1.1.Achizi ionarea unei instala ii de brichetare rumegu 31.12.2008 . 1.2. Echiparea centralei tehnice cu un sistem 31.12.2008 automatizat de alimentare cu rumegu .

21 SC ANTREPRIZA REPARA II I LUCR RI-A.R.L. CLUJ SA-Baza de produc ie Satu Mare

Satu Mare, str. Odoreului, nr. 42-44

Baz produc asfaltice.

6/12.01.2006 1. Executarea unui decantor separator care s 31.12.2008. func ioneze n serie cu cel existent. 31.12.2008. 2. Executarea unui tronson de canalizare ntre 31.12.2008. decantorul vechi i cel nou,precum i ntre decantorul 31.12.2008. nou i sta ia de pompare n lungime de 90 ml. 31.12.2008. 3.Decopertarea terasamentului i nlocuirea solului la linia V depou,zona PTE i amenajarea unei platforme betonate sub calea de rulare pe o lungime de 20m i o l ime de 3m 4.Decopertarea terasamentului i nlocuirea solului poluat la linia V depou,zona magazia de ulei i amenajarea unei platforme betonate sub calea de rulare pe o lungime de 60m i o l ime de 3m. 5.Decopertarea terasamentului i nlocuirea solului poluat la linia I depou,o lungime de 90m i o l ime de 3m. ie mixturi558/19.08.2004 1.Reabilitarea i extinderea canaliz rii interioare 31.12.2008 . colectarea tuturor categoriilor de ape poten ial poluante. 31.12.2008 pentru Racordarea re elei de canalizare la un decantorseparator de produse petroliere. 2. Realizarea unui sistem de colectare i epurare a apelor pluviale din zona platformelor tehnologice de produc ie, compus din decantor i separator de produse petroliere,nainte de evacuare n re eaua de canalizare a localit ii

172

11.5 Turismul Situat n partea de nord-vest a Romniei, jude ul Satu Mare (4.405 km p tra i) este una din por principale ale Romniei, avnd grani e cu Ungaria i Ucraina. ile Avnd un climat temperat-continental, jude ul Satu Mare a fost populat cu mai mult de 100.000 de ani i.Hr., oamenii locuind pe terasele inalte din ara Oa ului (Remetea-Oa , Boine ti, Oa etc.). Cline ti-In aceast regiune Dacii au creat n circa 1000 de ani, o civiliza ie dezvoltat , n la Medie u-Aurit. special Situat la intersec ia unor drumuri comerciale importante, avnd nenum rate resurse naturale, jude ul Satu-Mare (atestat documentar din 1181) a avut o istorie tumultoas , cu evenimente memorabile. Puternice cet i ale c ror ruine se afl n Satu Mare, Ardud, Medie u-Aurit, T m eni, Carei, biserici romane (Ac , secolul XIII), biserici gotice (Ardud, Eriu-Sncrai, Beltiug) dovedesc etc., continuitatea locuitorilor din aceste inuturi. In epoca modern jude ul Satu Mare se mndre te cu personalit i care au activat n spiritul umanismului: arhiepiscopul Grigore Maior, fondator de coli, Kolcsey Ferenc, lupt tor pentru libertate i justi ie social , doctor Vasile Lucaciu, ap r tor al popula iei romne ti din Transilvania, Satu Mare i poetul maghiar Ady Endre, pictorul Aurel Popp. Secolul XX a marcat profund jude ul Satu Mare prin cele dou r zboaie mondiale i prin Unirea Transilvaniei cu Romnia pe 1 Decembrie 1918. Creat de sculptorul Vida Gheza n 1964, monumentul de la Carei este reprezentativ pentru secolul al XX-lea, un secol cu r zboaie i catastrofe naturale, dar de asemenea un secol de mari progrese i speran e dup Decembrie 1989. Aici se g sesc multe muzee care a teapt s fie vizitate: Muzeul Jude ului (arheologie i tiin naturii); Muzeul Ora ului T nad (istoria i etnografia ora ului); Muzeul T rii Oa ului din ele Oa ,fondat Negre ti- n 1972 (muzeu de etnografie n aer liber); Muzeul Etnografic al Svabilor din Petre ti cu peste 200 de exponate ct i Rezerva ia Dacilor Liberi de la Medie u-Aurit. Unul dintre cele mai importante avantaje pe care le ofer jude ul Satu Mare este f r ndoial amplas cel al rii geografice deosebit de atractive. Re edin a de jude , municipiul Satu Mare este situat destul de aproape de 4 capitale europene, situ ndu-se la 684 km de Bucure ti, 570 km de Viena, 350 km de Budapesta i 530 km de Bratislava. Jude ul Satu Mare are grani a comun cu Ucraina i Ungaria, punctele de trecere ale frontierei Petea - Csengersima cu Ungaria i Halmeu - Diakovo cu Ucraina, aflate la 8 km, respectiv 35 de fiind km de municipiul Satu Mare i Urziceni - Vallaj, aflat la 7 km de municipiul Carei. Este de men totodat ionat distanta de doar 50 km de autostrad (n construc ie) care va lega estul de nordul Europei prin estul Ungariei. Vama Petea, modernizat n totalitate este n acest moment punct de trecere a frontierei deschis att traficului de c l tori ct i pentru traficul rutier de m rfuri.Tot pe grani a cu Ungaria, Careiului, func ioneaz pentru traficul de c l tori Vama Urziceni Vallaj. n zona Vama Halmeu, aflat la grani a cu Ucraina, este deschis n prezent att traficului de m rfuri, i feroviar, ct i traficului de rutier Vama c lInterioar tori. , aflat n municipiul Satu Mare, este complet modernizat i informatizat , servicii de calitate i prompte, inclusiv v muire la domiciliu potrivit normelor legale n vigoare. oferind Trebuie men ionat func ionarea Parcului Industrial Satu Mare-Sud, toate parcelele acestuia fiind n prezent concesionate. Parcul industrial Satu Mare, realizat prin finan are din fondurile Uniunii Europene, este opera ncep nd cu anul 2005. ional Parcul industrial este realizat pe un amplasament situat n apropierea Aeroportului Satu Mare, a sta iei de cale ferata Satu Mare - Sud i a DN 19A spre Cluj-Napoca, avnd o suprafa total 70 hectare. de 173

Parcul este organizat n 18 parcele, cu suprafe e cuprinse ntre 1,25 si 6,9 ha, toate fiind concesionate n acest moment, i dispune de toate utilit ile necesare (electricitate, apa, canalizare, leg turi telefonice prin fibra optic etc.). Aici trebuie men ionat i realizarea unui consor iu romno-olandez, care a amenajat pe DN 19, ie irea din Satu Mare spre Carei un mini-parc industrial care ofer spa ii construite, dotate cu la facilit ile necesare desf ur rii unei activit i de produc ie sau toate comer . 11.5.1 Poten ial turistic Jude ul Satu Mare prezint un mare poten ial turistic, insuficient valorificat pna n prezent. turismul balnear este legat de existen a apelor minerale i termale din zonele Satu Mare, T nad, Astfel, Carei, Bixad, Tur B i, B ile Puturoasa, Valea M riei, Beltiug, Ac . n zona Mun ilor Oa se practica drume ii i sporturi de iarn , zona fiind de altfel n dezvoltare prin atragerea unor pot Phare. fonduri Turismul rural, precum i cel etnografic ntrune te condi ii de practicare n zona Codru i n Oa ului, care conserv arhitectura tradi ional (case, biserici i por i din lemn), Tara populare (n special ol ritul), manifest ri populare tradi ionale (Smbra Oilor- Huta Certeze, n me te uguri mai ; Festivalul Folclorului Codrenesc, O eloaia, n luna august ; S rb toarea C p unilor, Halmeu, luna n luna iunie ; Festivalul Folcloric al Na ionalit ilor, Bogdand, n luna septembrie). Turismul cultural include dou circuite tematice interesante, i anume : Circuitul cet ilor i castelelor antice i medievale: Satu Mare Carei Ta nad Ardud Medie ul Aurit Livada Turulung i Circuitul m n stirilor s tm rene: Bixad Prilog Lunca Pot ului Marius Nou . oara Scri Prin atragerea de fonduri nerambursabile, Camera de Comer , Industrie i Agricultur Satu Mare propune s contribuie la elaborarea unor strategii de dezvoltare i promovare a turismului i transfrontalier i la dezvoltarea unor programe turistice transna ionale. Jude ul Satu Mare ofer pasiona ilor de istorie mai multe loca ii ce pot fi vizitate printre care num r i localitatea Ardud, unde se afl ruinele ceta ii apar innd voievodului romn Bartolomeu se Dragfi, ruda lui tefan cel Mare. La Ac i a teapt vizitatorii trandul cu ap termal , reformat (monument din secolul al XIII-lea), precum i padurile populate de lupi, iepuri, mistre biserica ci, prioare.Alte repere pentru amatorii de turism: Muzeul din T nad, Muzeul Sv besc din Petre ti, Muzeul Maghiar din Bogdand, Muzeul Motilor din Scarisoara, Biserica din lemn de la Soconzel, rezerva ia dacilor liberi de la Medie u Aurit, rezerva ia arheologic Bobold-Carei. Jude ul Satu Mare se remarc prin tradi iile p strate cu toate micile am nunte. In zilele de s rb toare, oamenii i i pun frumoase costume populare i se adun la hor , n Negre ti-Oa . Ora ul, este r sfirat pe 77 de coline i este mprejmuit de mun i mp duri i n care tr iesc c prioare, cerbi, ur i, mistre i. Ridicat la rang de municipiu n deceniul trecut.

Figura 11.5.1.1 Peisaj din Negre ti Oa Municipiul Carei este i el un punct turistic demn de luare aminte. Cunoscut nc din 1320, sub denumirea de Villa Karul, ora ul de mndre te cu splendidul castel Karoly (ast zi muzeu), construit n anul 1794 n parcul ora ului i foarte bine conservat. Istoria castelului din Carei ncepe n anul 1482, cnd Karoly Laszlo construia o cas ntrit. Construc ia a strnit mpotrivirea nobililor din comitatul Stmar, fiind nevoie de interven ia regelui Matei Corvin pentru aplanarea conflictului. 1592, datorit deselor incursiuni ale turcilor, Karoly Mihaly ia decizia de a nt ri construc ia n 174

existent. Cl direa veche a fost nconjurat cu ziduri puternice, ntrerupte cu bastioane, avnd an exterior ntrit cu palisade peste care trecea un singur pod suspendat. De asemenea este un prezent o garnizoan numeroas i bine narmat . Cetatea a jucat un rol important de-a lungul sec. XVII, f cnd parte din rndul marilor fort re e de ap rare a frontierei vestice a Importan a cet ii este mentionat mai ales dup reconstruc ia ei ntre anii 1661-1666. Transilvaniei. Importan a ei continu i n timpul r zboaielor duse de principele Rakoczi Francisc al II-lea mpotriva habsburgilor ( 1703-1711 ). Cetatea este asediat de armata principelui, dar dup cteva zile Karoly Sandor trece de partea principelui fiind numit conduc torul armatei. n 1705 cetatea este atacat de austrieci i distrus par ial, fiind ref cut n acelasi an. Deoarece la sfrsitul sec. XVIII cetatea nu mai juca nici un rol militar, Karoly Jozsef a hot rt demolarea zidurilor i astuparea an urilor. P strnd funda ia i unele ziduri a fost construit castel patrulater, cu un singur etaj. Construc ia a fost terminat n anul 1794, era n stil baroc un cuprindea 20 de camere la parter, 21 la etaj i o capel . Tot n aceast perioad se formeaz i parcul cu plante rare i se construie te un manej pentru 24 de cai. n urma cutremurului din 1834, castelul n bun parte s-a d rmat restaurarea fiind f cut abia ntre 1894-1896. Cu aceast ocazie castelul este mult modificat , ad ugndu-i-se nc un nivel la fa ad , trei turnuri mici mari. Restaurarea s-a f cut n stil neogotic, condus de arhitectul Meining Arthur ajutat de me teri i patru pricepu i din Carei. Elementele de ap rare din actuala form a cl dirii au doar rol decorativ bastionul, an ul cu ap ). Arhitectura interioar a cl dirii, u ile, ferestrele, balustrada ( interioare precum i obiectele din fier forjat au fost f urite de me teri locali. Holul era destinat sc rii primirii oaspe ilor, s lile de la parter erau folosite ca sufragerii i buc t rie n timp ce la etajele i II erau locuin e. nc perile Ide n prezent, n castel se afl un muzeu istoric i de tiin ele naturii, aici func ionnd i peste 80.000 biblioteca cude volume.

Castelul Karoly din Carei Tot aici se afl Monumentul Osta ului Romn, opera marelui sculptor Vida Geza, n scut pe aceste meleaguri. Se mai pastreaz , spre ncntarea turi tilor, vechi case medievale, sedii ale breslelor me te ug re ti, ateliere de ceramic i Ora ul T nad este situat n partea de nord-vest a rii, i n partea sudic a jude ului Satu artizanat. i se ntinde pe o suprafa de 9911,53 ha. Mare, Relieful ora ului T nad este variat, de la cmpia joas cu v i adnci, la dealurile piemontane interfluvii largi fragmentate de v i. cu Localitatea T nad beneficiaz de o clim moderat-continental cu o temperatura maxim multianual de +39C i o temperatur minim multianual de-31C. Localitatea T nad parcurge mai multe forme de organizare administrativ . Pn n 1948 a apar inut jude ului S laj. In perioada 1948-1968 a f cut parte din regiunea Maramure . Intre 1952-1960 a fost centru raional apar innd regiunii Maramure . anii 175

T nad prime te titlul de ora n 1968, subordonat administrativ jude ului Satu Mare. La ora actual este cea mai atractiv sta iune balneoclimateric din jude Hoteluri i restaurante . n judet exist mai multe capacit i de cazare i restaurante, n majoritatea acceptndu-se c r credit i de Visa, MasterCard, Eurocard. Ele nsumeaza peste 500 de locuri de cazare. Agen iile de turism au n ofertele lor diverse programe turistice n tar i str in tate, oferind servicii de ticketing pentru cele mai importante companii de transport aerian. i Cteva dintre ofertele de cazare din municipiul Satu Mare: Hotel Alma Spa, Hotel Dana , Hotel Astoria , Hotel Coral, Hotel Dacia, Vila Bodi, Vila Cardinal .

Hotelul Dacia

11.5.2 Impactul turismului asupra mediului Turismul din jude ul Satu Mare este dezvoltat insuficient raportat la poten ialul jude posibilit ile de exploatare a resurselor naturale existente (ape geotermale, zone de agrement, ului i la minerale etc.). ape Turismul este un important consumator de spa iu i resurse naturale i antropice, un generator de schimb ri la nivelul mediul nconjur tor i al economiei, determinnd mai multe tipuri de efecte. Analiza impactului turismului asupra mediului v zut ca i cumul al tuturor acestor efecte, pozitive sau negative, intereseaz deoarece se urm re te ca expansiunea turismului s p streze echilibrul ecologic, s evite suprasolicitarea resurselor, poluarea i orice alte efecte negative asupra mediului. Orice activitate genereaz un oarecare efect asupra mediului natural i social mai ales atunci cnd aceste activit i nu sunt controlate i supravegheate corespunz tor de c tre i provoac autorit i excese sau dezechilibre n cadrul mediului. De aceea este obligatoriu s se efectueze studii ale impactului asupra mediului naintea oricarei construc ii i ntreprinderi de activitate turistic , susceptibile s modifice sau s denatureze cadrul ambiant. Amenaj rile turistice, n principal construirea locurilor de cazare i a echipamentelor turistice, avea consecin e nefavorabile: defri rile, accelerarea eroziunii, perturbarea unor cursuri de ape, pot crearea unor fenomene microclimatice, alunec ri de teren, avalan e etc. Acelea i amenaj ri sunt efectuate pentru realizarea unor lucr ri ample care duc la modificarea peisajului, crend un relief artificial, sau la adaptarea acestuia pentru dezvoltarea unor activit i turistice (amenajarea unor versan i pentru instalarea telescaunului sau a prtiilor de schi).

176

11.5.3 Tendin e de dezvoltare a turismului. Printre obiectivele principale aflate n curs de execu ie se poate aminti proiectul Dezvoltarea zonelor turistice Luna- es - Bor a , loca ia Luna- es, jude ul Satu Mare, care prevede reamenajarea unei prtii de schii existente amenajat nainte de anul 1990, precum i realizarea tuturor utilit ilor necesare unei zone de agrement (alimentare cu ap , re ele de canalizare, sta ie de epurare, parc ri, unit i de alimenta ie public i de cazare, hotel etc.). Proiectul se afl n curs de execu ie. i camping De asemenea se pot aminti i proiectele de amenajare a unor parcuri balneare n cadrul zonelor de agrement T nad i Beltiug i jude ul Satu Mare. i aceste proiecte sunt n curs de execu ie (T nad) sau de organizare a licita iei publice (Beltiug). Realizarea acestor proiecte asigura mbun t irea calit ii serviciilor de cazare i alimenta ie public , dotarea vor infrastructura necesar normelor Uniunii Europene. trandurilor cu Un alt proiect propus a se realiza prevede nfiin area unui aquaparc cu ap geotermal n apropiere de municipiul Satu Mare la cca. 5 km nord de localitate, n apropiere de P durea Noroieni, beneficiarul proiectului fiind SC SANAQUA SRL Satu Mare. Acest proiect prevede punerea n valoare a apei geotermale existente n zon identificat prin foraje i realizarea unui complex de cazare i tratament. 11.6 Polu ri accidentale . Accidente majore de mediu

nc de la sfr itul anului 2005 s-a constituit prin Decizia nr. 153/19.12.2005 echipa de interven ie la nivelul APM Satu Mare i s-a elaborat planul de ac iune n caz de polu ri accidentale. n jude ul Satu Mare n cursul anului 2008 au avut loc urm toarele cazuri de polu ri accidentale

- n data de 07.06.2008 APM a fost sesizat de primarul ISU cu privire la apari ia de pe ti mor peicanalul CCIV aflat n administrarea ANIF Satu Mare . n uram investiga iilor f cute de SGA s-a constatat ca est e vorba de o mortalitate piscicol de mic amploare datorat contextului hidrometeorologic din aceast perioad . - n data de 30 iunie 2008 viceprimarul comunei Doba a sesizat telefonic APM Satu Mare cu privire la aparitia unui fenomen de poluare pe canalul Homorodu Vechi (Keleti), sec iunea P ulian. Urmare a constat rii GNM, SGA i ANIF s-a constatat evacuarea apei reziuduale n canal de la o ferm de vaci din zon . S-au luat m suri de stoparea evacu rilor. - n data de 22.08.2008 apari ia unui nor de fum lng ferma SC Ave Impex SRL situat n localitatea Botiz unde este depozitat o cantitate mare de dejec ii animaliere care ardeau mocnit i emana un fum dens urt mirositor. Reprezentan i ai Agen iei pentru Protec ia Mediului s-au deplasat la fa a locului pentru prelevarea de probe de aer pentru determinarea gradului de poluare .

Capitolul 12

ENERGIA

12.1. Impactul sectorului energetic asupra mediului Tipurile de impact ale re elelor electrice asupra mediului nconjur tor sunt:impactul asupra organismelor vii provocat de cmpul electric, cmpul magnetic zgomot, impactul vizual i psihologic impactul asupra terenului, florei i faunei impactul asupra obiectivelor industriale, construc iilor impactul asupra terenurilor agricole, a ez ri umane, zonelor protejate impactul asupra recep iilor radio i televiziune. 177

Condi ia esen ial pentru o dezvoltare durabil const n urm rirea realiz rii economice terii i ocup rii, ca i a sporirii oportunit ilor pentru to i, innd n acela i timp cre necesitatea atingerii unor standarde de mediu din ce n ce mai ridicate pentru toate activit ile cont de economice desf urate pe teritoriul rii i a reducerii impactului negativ al sectorului transporturilor energetic i alasupra mediului, concomitent cu adoptarea unei atitudini proactive, orientate spre ameliorarea calit ii factorilor de mediu. Discrepan ele fundamentale ntre Romnia i Uniunea European n domeniul mediului nconjur tor sunt n principal consecin a unor politici de dezvoltare adoptate i aplicate n Romnia nainte de 1989, politici care vizau o cre tere economic rapid , f r a ine seama de standarde mediu i f r a lua n considerare posibilele efecte negative ale activit ilor economice asupra de mediului. Dup 1989, schimb rile intervenite n structura economiei na ionale au avut un dublu impact asupra mediului. Pe de o parte, lipsa eficien ei n folosirea resurselor, nc ncurajat pre uri care nu includ costuri de mediu reprezint o cauz major a deterior rii calit ii de de alt parte, nivelul sc zut al investi iilor, att n termeni cantitativi, ct i calitativi, mediului. Pe infrastructurii de mediu, la care se adaug slaba aplicare a standardelor de mediu impuse de din domeniul legisla ia na ional duc n cele din urm la accentuarea diferen elor. Politica energetic a UE reflect aceste gam larg de probleme i are trei scopuri principale: securitatea aprovizion rii competivitate protec ia mediului. De i aceste direc ii pot p rea diferite, ele sunt strns intercorelate. De exemplu, n eficien a energetic mbun t iri , contribuie pe de o parte la securitatea furniz rii prin reducerea cantit energie ii de consumat , dar i la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser i agen i poluan reducerea consumului de combustibili fosili. Pe de alt parte, liberalizarea pie ei energetice i i prin concuren a sporit vor cre te competitivitatea prin reducerea costurilor, ns f r ca costurilor sa fie deplin i o mbun t ire a managementului cererii de energie, reducerea internalizarea poate avea ca rezultat reduceri de pre uri care vor descuraja economisirea energiei i vor ncuraja costurilor consumul de energie. n conformitate cu obiectivele politicii energetice, obiectivele de mediu specifice ale energetice a UE privind integrarea politicii de mediu (detaliate n comunicatul Comisiei Europene politicii asupra integr rii politicii de mediu n cadrul politicii energetice a Comunit ii, 1998) sunt: reducerea impactul producerii i utiliz rii energiei asupra mediului promovarea economisirii energiei i eficien ei energetice cre terea ponderii produc iei i utiliz rii de energii Consumul de energie este n cre tere, n principal datorit intensific rii transportului, curate. datorit cre terii consumului n domeniul casnic i al serviciilor. Se prevede totu i c rata dar i cre tere se va reduce pn n 2010 datorit cre terii eficien ei utiliz rii combustibilului n de transporturi. Consumul de energie este o surs major de poluare atmosferic . Acesta contribuie la peste 90 % din emisiile de bioxid de sulf din UE, la aproape totalitatea emisiilor de oxizi azotici, aproape jum tate din emisiile de compu i organici volatili f r metan i la aproximativ 85 % la particule. din M surile necesare pentru reducerea impactului energetic asupra mediului includ introducerea de convertori catalitici, utilizarea de tehnologii de combatere a polu rii conform Directivei privind limitarea emisiilor anumitor poluan i in atmosfera de la instala iile mari de i utilizarea celor mai performante tehnologii disponibile conform directivei pentru prevenirea i ardere controlul integrat al polu rii. De asemenea, o contribu ie important la reducerea polu rii atmosferice o reprezint trecerea de la utilizarea c rbunelui la utilizarea gazului natural. n sectorul energiei electrice, mai mult de jum tate din reducerile emisiilor de bioxid de i oxizi azotici sunt determinate de introducerea m surilor de combatere a emisiilor, aproximativ sulf 178

un sfert din reduceri se datoreaz modific rilor n compozi ia combustibililor fosili, iar restul reducerilor se datoreaz cre terii eficien ei producerii de electricitate cu ajutorul fosili, precum i procentului mai mare al surselor de energie nucleare i regenerabile. combustibililor Alte presiuni asupra mediului datorate producerii i consumului de energie includ de euri miniere i nucleare, contaminarea apei provenita din minerit, scurgerilor i devers rilor de petrol ape n maritime, contaminarea solului din cauza scurgerilor i devers rilor de combustibili lichizi, precum i impactul asupra ecosistemelor produs de construirea i func ionarea barajelor mari. Energia electric este produs utiliznd al i combustibili i consumul unei unit i de electric nseamn consumul a dou pn la trei unit i din alt surs de energie. n consecin energie cre ,terea consumului de energie electric va avea ca efect o cre tere dispropor ionat a presiunilor asupra mediului, n special n ceea ce prive te emisiile de bioxid de carbon; reducerea acestor efecte negative asupra mediului este posibil numai prin utilizarea unor tehnologii cu eficien ridicat i cu emisii reduse. O etap decisiv in atingerea durabilit ii unei societ i moderne este reprezentat de gospod rirea eficient i eficace a resurselor naturale. In concep ia de elaborare a politicilor ale guvernelor s-a produs o modificare esen ial potrivit c reia s-a strategiiloreconomice i c activitatea de protec ie a mediului reprezint o component necesar a transform rii considerat economic i a dezvolt rii durabile a societ ii. Cele doua componente mediu i dezvoltaresistemului mai nu sunt considerate ca fiind independente, ele eviden iind rela ia de reciprocitate dintre un mediu curat, dezvoltarea durabil i o economie solid . 12.2. Consumul brut de energie La nivelul jude ului Satu Mare s-a nregistrat, n decursul anului 2008, un consum aproximativ de energie electric de 460 mil. kWh 12.2.1 Consumul final energetic i consumul de energie pe locuitor S-a incadrat in limita a 2300 kWh/locuitor 12.3 .Productia de energie electric La nivelul judetului Satu Mare nu sunt unitati care genereaz energie. nc lzirea la nivelul unit ilor administrative se realizeaz prin sisteme individuale, sistemele de centralizat a agentului termic fiind desfin ate. furnizare 12.4. Impactul consumului de energie electric asupra mediului Energia este esen ial pentru bun starea economic i social . Energia ofer confort mobilitate ii activit ilor industriale i i i este esen ial pentru bunul mers al majorit toate acestea, comerciale. Cu produc ia i consumul de energie exercit presiuni considerabile asupra mediului, care includ contribu ii la schimb rile climatice, deteriorarea ecosistemelor naturale, deteriorarea mediului construit i producerea de efecte adverse asupra s n t ii umane. n jude ul Satu Mare att n cazul energiei electrice ct i n cazul gazului natural se realizeaz doar transportul i distribu ia c tre agen i economici i popula ie, nu dispunem hidrocentrale sau centrale termoelectrice. de 12.5. Impactul extrac iei de i ei i gaze naturale asupra mediului

Nu este cazul pentru jude 12.6. Energii neconven 179 ionale

ul Satu Mare.

La nivelul judetului Satu Mare pn in prezent nu s-au ini iat sau dezvoltat sisteme de producere a energiilor neconven ionale.

12.7. Evolu ia energiei n perioada 1995 2008 i tendin ele generale n urm torii ani Energia electric continu s reprezinte un procent tot mai mare din consumul final de energie , att ca rezultat al cre terii num rului de aparate electrice n domeniul casnic i al serviciilor, ct i ca rezultat al utiliz rii mai frecvente a proceselor de produc ie industriale pe energie electric . bazate Potrivit indicatorilor din strategia de dezvoltare 2007-2013, consumul brut total de energie a situat s- anul trecut la 2.476,8 kWh/locuitor, iar pana in 2013 va creste cu 20%, urmand sa ajunga la 2.970 kWh/ locuitor.

Capitolul 13 TRANSPORTURILE 13.1. Impactul transporturilor asupra mediului. Emisii din transport

n jude ul Satu Mare ntlnim transporturi auto, feroviare, aeriene i speciale. Impactul cumulat al acestora asupra mediului este mare, c ile de transport modificnd conforma ia terenurilor i schimbnd peisajul eco-urban. Transportul auto se desf oar n total pe 1606 km, dintre care 268 km drumuri na ionale i 1338 Km drumuri jude ene i comunale. C ile ferate nsumeaz 215 km, prin jude ul Satu Mare iese din ar pe la Halmeu magistrala 4 de transport feroviar. Aeroportul Satu Mare are o pist lungimea de 2500m, liniile aeriene f cnd leg tura cu capitala i cu alte ora e europene. cu Din categoria transporturi speciale se pot aminti transporturile prin conducte, liniile de transport electric aerian, liniile de transport de informa ie. Traficul auto, n special n municipiul Satu Mare dar i de-alungul principalelor osele reprezint principalul factor poluant, att al aerului ct i al solului. n urma elabor rii inventarului anual de emisii s-au constatat c transporturile au contribuit n mare parte la emisiile de poluan i n atmosfer dup cum urmeaz : - n 96,4% la emisiile de TSP; - n 99,5% la emisiile de Pb; - n 99,8% la emisiile de Cu; - n 92,3% la emisiile de Zn; - n 69,2% la emisiile de CO; - n 82,2% la emisiile de NOx. Poluarea fonic apare n marile intersec ii din municipiul Satu Mare, n zona nodului feroviar dar i de-alungul oselelor. S-au nregistrat frecvent dep iri ale limitei maxime admise. Pn n anul 2011 se va finaliza harta de zgomot a municipiului Satu Mare, ceea ce va permite estim ri, model ri i anticip ri de zgomot pentru orice proiect care va modifica urban . arhitectura Transportul i distribu ia gazelor naturale, contribuie cel mai mult la emisiile de CH4, pe seama sc p rilor, a accidentelor i a pierderilor n re eaua de distribu Transporturile de energie electric i de informa ie contribuie la poluarea electromagnetic , ie. necuantificat deocamdat . Toate transporturile speciale modific , prin crearea infrastructurii, n mod negativ estetica i echilibrul ecourban.

180

13.2. Evolu ia transporturilor i ac transporturi

iuni desf urate n scopul reducerii emisiilor din

Evolu ia traficului i a infrastructurii n jude ul Satu Mare se ncadreaz n tendin a la nivelul general rii. Infrastructura rutier se afl ntr-o stare de degradare avansat (excep ie drumul E 81 (DN 19A) Satu Mare - limit jude spre Cluj - Napoca). Exist numeroase proiecte prioritare care ar mbun t i mult condi iile de trafic n jude i implicit ar reduce emisiile: reabilitarea DN 19 Oradea - Sighet (tronson Pi colt - Carei - Satu Mare - Negre ti-Oa - Huta Certeze) care str bate jude ul de la vest la est; realizarea drumului rapid Baia Mare - Petea - Nyiregyhaza (Ungaria); realizarea centurilor de ocolire a ora elor Satu Mare (cu pasaj peste calea ferat ), Carei i Negre ti-Oa n curs de construc ie; reabilitarea drumurilor n municipiul Satu Mare; reabilitarea celorlalte drumuri na ionale, jude ene i comunale. Starea tehnic a autovehiculelor este un alt factor determinant al emisiilor poluante n transporturi. 13.3. Situa ia parcului auto

2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006** 2007** 2008** Vehicule ptr. transportul 59741 60191 60468 60674 60407 c l torilor -total - autobuze 245 242 246 246 233 - microbuze 49 134 177 198 226 - autoturisme 59457 59815 60045 60230 59948 Vehicule ptr. transport marf 7237 7507 7669 7718 7744 7604 7005

50891 54770 178 218 50495 186 231 54353

62855 205 275 62375 7698

Motociclete 426 391 398 437 556 515 566 577 Motorete 194 197 185 188 246 268 182 169
Tabel 13.3.1. Situa ia parcului auto perioada 2001-2008

*Date furnizate de Institutul Na ional de Statistic Direc ia Jude ean de Statistic Mare Satu**Date de pe site-ul Poli iei Satu-Mare, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor Anul trecut, prin programul de stimulare a nnoirii parcului auto na ional n jude ul Satu Mare au fost scoase din uz 265 ma ini vechi. Programul de nnoire a parcului auto prevede predarea spre casare a oric rui tip de autoturism mai vechi de 12 ani, n schimbul sumei de 3.000 lei sub forma unei prime de casare, constituit ca avans pentru achizi ionarea unei ma ini noi. Capitolul 14. Instrumente ale politicii de mediu n Romnia 14.1. Cheltuieli i resurse pentru protec ia mediului Cheltuielile pentru protec ia mediului reprezint m sura economic a r spunsului dat de societate pentru abordarea problemelor generate de starea mediului ntr-o anumit etap . Acestea includ cheltuielile efectuate pentru desf urarea activit ilor de supraveghere i protec ie a mediului i refer pe la prevenirea sau refacerea efectelor negative asupra mediului. cele carese 181

Indicatorii care caracterizeaz cheltuielile de mediu sunt: - cheltuieli totale pentru protec ia mediului: reflect fluxurile financiare alocate de pentru ac iuni care au ca scop prevenirea, reducerea sau combaterea pagubelor aduse mediului. intreprindere - investi ii pentru protec ia mediului: includ bunurile tangibile noi sau existente,cump rate de sau produse la ter i pentru utiliz ri proprii avnd o durat de func ionare mai mare de un an cu scopul protec ie a mediului; de - cheltuieli curente pentru protec ia mediului: cuprind cheltuieli care sunt necesare pentru repararea i ntre inerea instala iilor, echipamentelor i utilajelor pentru protec ia operarea, mediului. 14.2. Cheltuieli i investi ii efectuate de agen ii economici n anul 2008 i raportate la Garda Na ional de Mediu Valoarea investi iilor din programe de conformare raportate de de c tre agen i economici sunt prezentate n urm torul tabel: Nr. Titular, Valoare (mii Crt. Denumire investi ie EURO) 1. SC PETROM SA 48,71 -modernizare sta ie nr. 8 2. SC FIROC INVEST SRL - achizi ionare filtre i melan 0,29 - achizi ionare filtre 0,886 3. SC ARCA SRL - modernizare sta ie de epurare 40,29 4. SC APASERV SATU MARE SA - Reabilitare sta ie de tratare ape uzate i supervizareSta ia de 71,92 epurare Carei - reabilitare sta ie de epurare Carei etapa I ( n curs de finalizare); 105,80 5. SC BENTONITA SA 0,253 - depozitarea i eliminarea de eului steril 6. PRIM RIA CERTEZE 67,57 - proiecte pentru alimentare cu ap i canalizare 7. SC SILVANIA FOREST SA 79,87 - modernizare proces fabricare 8. SC ABO MIX SA Ferma Moftin 1093,3 - modernizare i reabilitare sta ie epurare, refacere re ele de canalizare, lucr ri privind epurarea apelor epurate pentru consum tehnologic 9. PRIM RIA MUNICIPIULUI CAREI 105,00 -retehnologizare sta ie epurare organizare antier golire bazine 10. SC PICOMA SA - mutarea unitatea opera iilor de nmuiere i desc rnare n crud;4,80 - mutarea din unitate a fazelor de cenu rire i a doua 4,80 desc rnare; - dezafectare birouri i atelier; 9,60 - refacere canalizare, demolare cenu rie i birouri 17,57 TOTAL 1545,67 Tabel 14.2.1

182

14.3. Fondul pentru mediu Veniturile Fondului pentru Mediu sunt venituri publice, const nd n taxe i contribu ii. Fondul pentru Mediu (FM) este constituit conform principiilor europene Poluatorul pl te te i Responsabilitatea produc torului, n vederea implement rii legisla iei privind protec ia nconjur tor, armonizat cu prevederile acquis-ului comunitar. mediului Acest Fond este gestionat de c tre Administra ia Fondului pentru Mediu (AFM), institu ie public , aflat n coordonarea Ministerului Mediului . Administra ia Fondului pentru Mediu acord sprijin financiar pentru realizarea proiectelor de protec ia mediului, ajutnd pe de o parte autorit ile publice locale s implementeze priorit prioritare Planului Na ional de Dezvoltare i Directivele UE, pentru sporirea poten ialului de investi ile reabilitarea mediului i cre terea calit ii vie ii n cadrul comunit ilor, precum i ii, popula iei, alt parte, ca operatorii economici s - i ndeplineasc obliga iile protejarea sni pe t deii programele cuprinse n de conformare. Pentru a ndeplini obliga iile asumate de Romnia n procesul de negociere a Tratatului de Aderare la Uniunea European , Administra ia Fondului pentru Mediu finan eaz urm toarele categorii de proiecte:
prevenirea polu rii; reducerea impactului asupra atmosferei, apei i solului; reducerea nivelurilor de zgomot; utilizarea de tehnologii curate; gestionarea de eurilor, inclusiv a de eurilor periculoase; protec ia resurselor de ap , sta iile de tratare, sta iile de epurare pentru comunit i locale; gospod rirea integrat a zonei costiere; conservarea biodiversit ii; administrarea ariilor naturale protejate; educa ia i con tientizarea publicului privind protec ia mediului; cre terea produc iei de energie din surse regenerabile; reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ; reconstruc ia ecologic i gospod rirea durabil a p durilor; mp durirea terenurilor degradate situate n zonele deficitare n p duri, stabilite n condi iile

legii;
nchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; lucr ri destinate prevenirii, nl tur rii i/sau diminu rii efectelor produse de fenomenele

meteorologice periculoase la lucr rile de gospod rire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului. Nr. Crt Beneficiar Titlu proiect Durata implementare proiect 34/N/04.04.2007 Nr. contract

Categ. H-conservarea biodiversit ii 1. Asocia ia pentru Protec ia Inventarierea 24 luni Liliecilor, Satu Mare, jud. Satu diversit ii Mare habitatelor importante pentru lilieci, asigurarea st rii favorabile 183

de conservare i promovarea habitatelor ca situri Natura 2000 Categ.I-administrarea ariilor naturale protejate 2. SOCIETATEA CARPATIN Administrarea 24 luni ARDELEAN , Satu Mare ariei protejate din jude ul Satu Mare 3. SOCIETATEA CARPATIN ARDELEAN , Satu Mare Managementul ariilor protejate din jude ul Satu Mare 12 luni

111/N/07.06.200 7

123/N/02.07.200 7

Tabel 14.3.1 Situa Nr. Crt.

ia proiectelor n curs de finan

are

Durata Nr. Contract implementare proiect Categ.J-educa ia i con tientizarea publicului privind protec ia mediului; 1. Asocia ia "Promovarea 42.003,96 12 luni 290/N/10.12.2007 pentru conserv rii Protec ia liliecilor din Liliecilor din Romnia prin Romania, educare Satu Mare con tientizare, pentru atingerea standardelor europene n domeniu" Categ.F - protec ia resurselor de ap , sta iile de tratare, sta iile de epurare pentru comunit i locale 2. Consiliul ,,Extindere 110.421,57 9 luni 185/N/09.10.2007 Local al alimentare cu Comunei ap a Foieni localit ii Foieni, Com. Foieni, Jude ul Satu Mare" Categ. H-conservarea 3. Funda ia Universitar Vasile Goldi 184 biodiversit ii Conservarea 41.705,66 biodiversit ii n cteva arii protejate din

Beneficiar Titlu proiect Valoare finan at

12 luni

105/N/08.11.2006

jud. Maramure , Satu Mare i Arad Tabel 14.3.2 Situa

ia proiectelor finalizate n 2008

Sesiunea 01.02-07.03.2008 - Comitetul de Avizare al AFM a aprobat finan area unui singur proiect din cele cinci depuse pentru jude ul Satu Mare: Conservarea biodiversit ii i reconstruc ie ecologic a bazinului inferior al rului Tur Hele teul Adrian (arie protejat ) , ora ul Livada, jud. Satu Mare A doua sesiune de solicitare de proiecte s-a desf urat n perioada 10.10.2008 28.11.2008. n cele dou sesiuni de finan are, la nivelul jude ului Satu Mare, au fost depuse 16 proiecte. Prin proiectele finan ate din Fondul pentru mediu, Administra ia Fondului pentru Mediu contribuie promovarea dezvolt rii durabile, acoperind un segment important din problemele de mediu cu care la se confrunt n acest moment Romnia.

14.4.1 Fondurile Uniunii Europene de preaderare Fondurile de preaderare reprezint un ansamblu de resurse financiare alocate de Uniunea European pentru a sprijini rile candidate la aderare din Europa Central i de Est n eforturile de satisfacere a criteriilor de la Copenhaga i Madrid. lor Programul PHARE n Romnia Programul PHARE este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare finan ate de Uniunea European n procesul de asisten acordat rilor din Centrul i Estul Europei, candidate aderarea la Uniunea European . la Obiectivele PHARE sunt:
nt rirea administra iilor i institu iilor publice pentru a func iona eficient n interiorul Uniunii

Europene;
apropierea de acquis-ul comunitar (legisla ia extins a Uniunii Europene) i reducerea

necesita

ii perioadelor de tranzi

ie ;

promovarea coeziunii economice i sociale.

Phare - Coeziune Economic i Social Proiectele care au ob inut finan are - jud. Satu Mare : Alimentare cu ap potabil a satelor Cig, S r uad, i Valea Morii din ora ul T nad, Satu Mare jud. Extindere re ele de canalizare n municipiul Carei Reciclarea de eurilor provenite din activitatea de produc ie la SC PLASTICA SRL La nivelul jude ului Satu Mare sunt n derulare 4 mari proiecte pe gestiunea de eurilor, finan prin atefonduri Phare CES: mbun t irea extinderea i cre terea nivelului de colectare, transport a de eurilor - Livada parteneriat cu Halmeu al c rui titular este Consiliul local Livada menajere Sistem de colectare selectiv a de eurilor in localit ile T nad,S uca, S c eni, Pir, i Cehal din Satu Mare- titular proiect Consiliul local SantCraidorol u, selectiv a de eurilor din microregiunea Cmpia Careiului i Ierului T Gestionarea nad Consiliile Locale :Tiream, Petresti, C min, Foieni, Berveni, Urziceni, Sanisl u, Piscolt, Andrid, C uas, Ciumesti, C pleni - titular proiect Consiliul local Tiream 185

Proiectul de colectare selectiv a de eurilor n satele componente din comunele Microregiunii Some -Sud- titular proiect Consiliul local Brsau n perioada 16 30 octombrie 2008, o echip de speciali ti din APM Satu Mare a desf urat o ampl ac iune de monitorizare a modului de implementare a proiectelor pe gestiunea de eurilor finan ate prin Phare CES. Phare CBC 2005 Romnia-Ucraina Complex de educa transfrontalier ie ecologic i de monitorizare a calit ii aerului n context

Investi ia se realizeaz n Satu Mare, de c tre Prim ria Satu Mare ca proprietar al loca iei care urmeaz s fie reabilitat (fosta baie comunal monument istoric) i care va asigura cofinan realiz area rii obiectivului n parteneriat cu Agen ia pentru Protec ia Mediului Satu Mare care a cu realizarea studiului de fezabilitate n faza de depunere a proiectului pentru finan are i care contribuit administra complexul pe perioada existen ei APM, n baza acordului de parteneriat ncheiat ntre va cele dou p r i. Complexul de educa ie ecologic i de monitorizare a aerului va g zdui, n premier n Satu Mare i la nivel na ional, o gam complex de activit i destinate n special tinerei genera ii la v rsta pre colar , societ ii civile, administra iei locale i agen ilor economici, crend ncep nd de premisele producerii unor muta ii importante la nivelul mentalit ilor, ceea ce, pe termen mediu astfel lung, i va avea cu siguran rezultate cuantificabile n planul ac iunii.n prezent se efectueaz lucr rile de reabilitare ale cl dirii fostei B i Comunale din municipiul Satu Mare, unde va func Complexul de educa ie ecologic i de monitorizare a calit ii aerului. iona

Figura 14.4.1.1 Baia comunal

n reconstruc

ie

F cnd parte din patrimoniul cultural na ional, fosta baie comunal din Gr dina Romei, un monument de arhitectur ce dateaz din 1901, ajunsese ntr-o stare de degradare avansat din cauza vandalismului. Alegerea imobilulului a fost motivat de situarea n cel mai mare parc din ora . Gr dina Romei se ntinde pe o suprafa de 7,5 ha i impresioneaz prin numeroasele exemplare deosebite de specii de arbori, cum ar fi platanul, frasinul, plopul chinezesc, castanul porcesc, salcia pletoas i plng toare, nucul american i nucul negru, mesteac nul, teiul cu frunza mic , catalpa, zada etc. salcia Gr dina e i locul de desf urare a manifest rilor dedicate Zilei Copilului, a ac iunilor neguvernamentale organiza iilor din sfera ecologiei sau culturii. n acest parc s-a construit un loc de joac pentru copii, realizat din materiale ecologice. Alegerea unui astfel de cadru natural ca loca ie pentru Complexului are i valoarea de simbol al comuniunii dintre om i natur . sediul 186

Odat cu inaugurarea cl dirii e prev zut a se desf ura n incinta sa etapa final a concursului inter colar Via pentru mediu, via pentru om, extins n acest an la nivelul a trei Ungaria, Complexul va cuprinde nc peri dup cum vom prezenta n continuare. ri: RomUcraina. nia, n s lile de curs vor activa pre colari, elevi din nv mntul gimnazial i liceal, ele vor cadrelor didactice, ONG-urilor, activit ilor cu partea ungar i ucrainean . fi destinate Sala de conferin e va servi la organizarea de cursuri, seminarii, reuniuni la nivel regional i transfrontalier, destinate reprezentan ilor comunit ilor locale, organiza iilor nv mntului preuniversitar i universitar, ntlnirilor dintre tinerii ecologi ti din Romnia neguverna-mentale, Uniunea European , ntlnirilor de lucru cu partenerii din Ucraina. Dat fiind c Prim ria e i se vor putea organiza i activit i pe alte tematici. aplicantul, Va fi i o sal de expozi ie, cu desene, fotografii, obiecte realizate din materiale reciclabile. Laboratorul, dotat conform standardelor UE, va asigura n principal monitorizarea calit ii aerului, att prin intermediul sta iei automate din Satu Mare, ct i prin interconectarea re elei romne ti monitorizare a calit ii aerului i de avertizare a polu rilor accidentale n zona de frontier , de prin prezentul proiect, cu cea a p r ii ucrainiene. Pentru c n zona de frontier cu Ucraina realizat vagoane circul nc rcate cu substan e periculoase care tranziteaz jude ul Satu Mare, pentru a preveni un accident ecologic, n zona de grani se vor monta 2 senzori care la orice dep ire a concentra iei de poluan i n atmosfer vor semnaliza. Astfel, factorii de r spundere vor fi n premieri.pe ar , laboratorul va permite biomonitorizarea efectelor polu rii produse de traficul avertiza rutier n zona de frontier . Practic pre colarii i colarii vor colecta probe de frunze i vor determina, n func ie de concentra ia metalelor grele de pe frunze, impactul traficului asupra aerului zona de grani . calit n ii Pe co ul de fum cu o n l ime de 30 de metri, din spatele cl dirii, va fi montat o camer web va monitoriza traficul rutier din municipiu i care va fi conectat la site-ul realizat odat cu care Preocuparea celor care vor administra complexul e s asigure o participare ct mai numeroas din proiectul. partea comunit ii cu ocazia diverselor activit i, promovnd munca n echip , i accesul tuturor factorilor interesa i n probleme de mediu, pentru c astfel impactul activit ilor va fi mult mai mare. Phare 2006 - PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTUR REGIONAL Parcul balnear n Regiunea de Nord-Vest, loca iile : T nad, Beltiug, Marghita Programul ISPA A fost finalizat proiectul mbun t irea sistemelor de alimentare cu ap potabil , colectare a apelor uzate i a sta deiei epurare a municipiul Satu Mare solicitant Prim ria mun. Satu Mare Obiectivul general al m surii este mbun t irea infrastructurii de mediu din Satu Mare, cu scopul de a ndeplini obliga iile stabilite n cadrul Parteneriatului de Aderare. Obiective n domeniul sistemului de alimentare cu ap : - asigurarea pentru locuitorii ora ului Satu Mare, a unui serviciu de calitate n ceea ce prive te furnizarea apei potabile, care s ndeplineasc cerin ele Directivei UE pentru Apa Potabil 98/83/EC; - furnizarea continu i la presiune constant a apei i evitarea contamin rii re elei de distribu ie a apei potabile; - reducerea folosirii ineficiente a apei i a pierderilor de ap ; - mbun t irea s n t ii popula iei ora ului; - reducerea costurilor de exploatare, ntre inere i reparare a sistemului de furnizare a apei potabile. Obiective n domeniul sistemului de canalizare: - conformarea la standardele de epurare (la nivel de treapt secundar ) prev zute de Directiva UE pentru Ape Uzate 91/271/CEE; - mbun t irea calit ii apei rului Some ; 187

- depozitarea ecologic a n molului rezultat din procesul de epurare n conformitate cu Directiva UE 86/278/CEE; - eliminarea infiltra iilor de ap din pnza freatic n sistemul de canalizare; - reducerea pierderilor de ap rezidual . n valoare de aproape 37,5 milioane de euro, proiectul ISPA Satu Mare este unul complex, cuprinznd patru componente de lucr ri i dou componente de asisten tehnic , dup cum urmeaz : 1. Reabilitarea sta iei de epurare a apei potabile de la M rtine ti REZULTAT Reabilitarea sta iei de tratare a apei potabile Modernizarea laboratorului sta iei Furnizarea apei potabile de nalt calitate, la standardele europene, n regim de continuitate, f r ntreruperi, contribuind n mod substan ial la mbun t irea s n t 2.ii Reabilitarea popula ieisistemului de furnizare a apei potabile REZULTAT Reforarea i reechiparea a 15 pu uri, reabilitarea altor 39 pu uri de captare a apei nlocuirea sec iunilor de o el i a por iunilor cu defec iuni ale conductelor existente, rerspectiv instalarea a cca 6 km de conduct de aduc iunen nou c tre sta ia de tratare a apei potabile 3. Reabilitarea sta iei de epurare REZULTAT Modernizarea i reechiparea sta iei de epurare din municipiul Satu Mare, n vederea atingerii standardelor europene privind calitatea apei uzate deversate n rul Some , ru care travereseaz grani a romno-ungar la numai 10 km de la ie irea din municipiu Tratarea n molurilor rezultate din procesul de epurare n conformitate cu directivele europene de mediu Epurarea debitului suplimentar de ap rezidual rezultat ca urmare a extinderii re elei de canalizare 4. Reabilitarea sistemului de canalizare REZULTAT Reabilitarea principalelor colectoare situate pe malul st ng al rului Some Reabilitarea a 7 sta ii de pompare intermediare Reabilitarea a 13km dintre cele mai deteriorate conducte de canalizare de pe 22 str zi din municipiul Satu Mare Eliminarea infiltra iilor de ap freatic n sistemul de canalizare i pierderile de ap rezidual Reducerea riscului de surp ri ntregul proiect ISPA Satu Mare a fost dus la ndeplinire de SC APASERV Satu Mare SA. Cea mai mare investi ie din municipiul Satu Mare, finan at de Uniunea European prin programul ISPA, a fost recep ionat de SC APASERVA SATU MARE SA mpreun cu Prim ria Municipiului Satu Mare n data de 29 septembrie 2008 Printre cele 32 de m suri pe mediu derulat prin Programul ISPA, pe plan na ional, cea din Satu Mare este prima m sur finalizat . FEADR M sura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea i mbun t irea mo tenirii rurale Conform rapoartelor de selec ie pentru proiectele depuse n sesiunile de proiecte martie, aprilie, mai, din jude ul Satu Mare au fost selectate pentru finan are 8 proiecte. 188

MATRA BBI Proiectul Liliecii i proiectele de investi ie ghid pentru evaluarea impactului de mediu -solicitant - Asocia ia pentru Protec ia Liliecilor din Romnia : -partener - Agen ia pentru Protec ia Mediului Satu Mare Proiectul a fost demarat prin coordonarea Dutch Mammal Society (Societatea Mamifere), proiect n oglind prin implicarea Muzeului Na ional din Sofia, Bulgaria i Bat Research and Protection Center din Bulgaria. S-a finalizat Ghidul pentru evaluarea impactului de mediu elaborat cu exper i chireptologi olandezi, dup modelul olandez iar interpretarea studiului i actualizarea datelor este de c tre Asocia ia pentru Protec ia Liliecilor din Romnia i Agen ia pentru Protec ia Mediului implementat Mare.P Satu n la sfr itul anului se va distribui Ghidul factorilor interesa Asocia ia pentru Protec ia Liliecilor din Romnia, n colaborare cu Agen ia pentru Protec ia i. Mediului, are inten ia s contribuie la elaborarea unui studiu de impact asupra mediului n care pune se accent asupra rolului liliecilor n conservarea naturii. 14.4.2. Fondurile Uniunii Europene de post-aderare Programul Opera ional Sectorial (POS) Mediu reprezint documentul de programare a Fondurilor Structurale i de Coeziune care stabile te strategia de alocare a fondurilor europene n vederea dezvolt rii sectorului de mediu n Romnia, n perioada 2007-2013. Comisia European (CE) a aprobat acest program n data de 11 iulie 2007. Urmare a acestei decizii, Rom nia va beneficia, n perioada 2007-2013, de un important sprijin financiar pentru implementarea unor proiecte care vor contribui la protec ia i mbun t irea calit ii mediului i a standardelor de via din POS este ara Mediu noastr . unul dintre cele mai importante programe opera ionale din punct de vedere al aloc rii financiare i reprezint cea mai important surs de finan are pentru sectorul de mediu. Programul este finan at din dou fonduri - Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) i Fondul de Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adaug i cofinan area na ional de aproximativ 1,1 miliarde Euro. Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) contribuie la eliminarea dezechilibrelor regionale n Comunitatea European , reducerea diferen ei ntre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni i recuperarea decalajului de c tre regiunile mai pu in favorizate. Fondul de Coeziune (FC) sprijin statele membre n vederea reducerii diferen elor de dezvoltare economic i social i stabiliz rii economiei na ionale. Obiectivele specifice POS Mediu sunt:
cre terea accesului popula

iei din toate jude

ele

rii la servicii publice de ap , canalizare i

epurare, pn
mbun t

n 2015;
irea managementului de eurilor i reducerea num rului de zone poluate istoric, n

minimum 30 de jude poluate localit re

e, pn i, pn

n 2015; n anul 2015;

reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare n cele mai protec ia naturii prin managementul ariilor naturale protejate, inclusiv prin implementarea

elei Natura 2000;


ii n cele mai vulnerabile zone i reducerea eroziunii costiere a

reducerea riscului la inunda

M rii Negre, pn

n 2015.
irea standardelor de via ale popula iei

Obiectivul global al POS Mediu vizeaz mbun t

i a standardelor de mediu i, n acela i timp, contribuie substan ial la realizarea angajamentelor de aderare i la respectarea legisla iei de mediu. Implementarea programului POS Mediu va 189

conduce la cre terea calit ii serviciilor publice de ap , canalizare, salubritate i cont de principiile termoficare, innd dezvolt rii durabile i poluatorul Pentru asigura o absorb ie eficient i rapid a fondurilor alocate POS Mediu, preg tirea pl teate . portofoliului de proiecte a demarat n anul 2004 cu sprijinul programelor de preaderare PHARE i ISPA, precum i prin credite externe. Acest portofoliu cuprinde circa 60 de proiecte de investi infrastructura de ap i de gestionare a de eurilor, cu o valoare de investi ii de aproximativ ii n miliarde Euro. 4 Pentru realizarea acestui obiectiv global, prin POS Mediu se vor finan a investi ii pentru urm toarele sectoare de mediu: Prioritatea 1: Apa potabil i canalizarea Accesul redus al al popula iei la infrastructura de ap i ap uzat (52%), calitatea necorespunz toare a apei potabile i lipsa facilit ilor de canalizare i epurare a apelor uzate anumite zone, num rul mare de operatori mici, care desf oar i alte activit i sunt problemele n care se confrunt Romnia n sectorul de ap . cu Proiectele realizate prin prioritatea 1 POS Mediu sunt o solu ie la aceast situa ie. Investi vizeaz iile extinderea/modernizarea re elelor de ap i canalizare, construirea/modernizarea de sta deii epurare, precum i cre terea calit ii serviciilor publice de ap i canalizare, n condi tarife pentru popula ie. iile acceptabile unor Pentru dezvoltarea acestui tip de proiecte este necesat cooperarea ntre autorit ile locale implicate n proiect, care vor stabili o strategie de dezvoltare a infrastructurii la nivel jude ean/regional. Ele trebuie s formeze o Asocia ie de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) i creeze un Operator Regional (Companie Regional de Ap ), responsabil pentru realizarea s investi iilor i gestionarea serviciilor de ap /ap Beneficiar: ADI reprezentat de Operatorul Regional. uzat . Finan area: din Fondul de Coeziune. n sectorul de ap se afl n curs de preg tire 33 de aplica ii de finan are din POS Mediu (Fondul de Coeziune). Se estimeaz c acestea vor fi finalizate gradual n cursul anului 2009. Astfel: Prin 3 proiecte de Asisten Tehnic finan ate din fonduri ISPA, bugetul de stat i mprumut KfW, se preg tesc 15 aplica ii de finan are, n jude ele Alba, Vlcea, Hunedoara, Bra ov, Satu-Mare, Timi , Neam , Buz u, Prahova, Bac u, Ia i, Mure , Dmbovi a, Covasna, Harghita. Proiectele de ap /ap uzat sunt proiecte regionale care includ majoritatea localit ilor urbane jude ele respective dar i o parte din comunit ile rurale mai mari. din Proiectul aflat n preg tire pentru jude ul Satu Mare: Extinderea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i canalizare n jude ul Satu Mare - se afl n etapa de aprobare a Master Planului. Beneficiarii aceastui proiect vor fi locuitorii a 7 localit i din jude - Lazuri : - Odoreu - Botiz - P ule ti - C pleni - Foieni - Certeze Se estimeaz c pn la sfr itul anului 2009 vor fi transmise gradual la CE pentru aprobare aplica iile de finan are pentru jude ele men ionate mai sus. Prioritatea 2: De eurile 190

n Romnia, n majoritatea localit ilor, de eurile sunt colectate i depozitate n locuri care respect regulile europene de mediu. nu POS Mediu propune remedierea acestei st ri de fapt prin investi iile n achizi ionarea de containere pentru colectarea selectiv , facilit i de transport, sortare, compostare i reciclare, depozite de de euri la standarde europene, nchiderea depozitelor vechi, neconforme etc. construirea Similar sectorului de ap , i n cadrul acestui sector se impune o abordare regional , fiind necesar colaborarea ntre autorit ile publice locale pentru crearea unor structuri asociative Beneficiar: ADI reprezentat de Consiliul Jude ean. (ADI). Finan area: din Fondul European de Dezvoltare Regional . Tot n cadrul acestei priorit i se are n vedere i reabilitarea terenurilor contaminate din cauza activit ilor economice desf urate n trecut, cnd nu s-au luat n considerare aspectele de protec ie a mediului. n prezent, se elaboreaz o strategie na ional pentru managementul terenurilor poluate, precum un iinventar al acestora. Aceste documente vor sta la baza select rii unor proiecte pilot de nchidere/reabilitare a terenurilor contaminate istoric, cu impact ecologic semnificativ. Evaluarea selec ia proiectelor este responsabilitatea AM POS Mediu. i Beneficiari: autorit ile administra iei publice locale (Consiliile Jude ene, Consiliile Finan area: din Fondul European de Dezvoltare Regional . Locale). Prioritatea 3: Termoficarea Acest sector se adreseaz celor 22 de municipalit i (cu centrale de termoficare aferente) care beneficiaz , potrivit Tratatului de Aderare, de perioade de tranzi ie pentru conformare cu standardele europene n ceea ce prive te emisiile de poluan i. Prioritatea 4: Protec ia naturii n ultimele decenii, exploatarea excesiv a resurselor naturale, precum i fragmentarea habitatelor, au avut un impact negativ asupra patrimoniului natural al Rom niei. De i Romnia este nzestrat cu o bogat diversitate biologic , multe specii de plante i animale sunt amenin ate cu dispari n ia. prezent, Romnia trebuie s asigure nfiin area Re elei Natura 2000, n conformitate cu prevederile legisla iei europene i s implementeze m suri de conservare n ariile naturale protejate. n cadrul acestei priorit i, investi iile vizeaz asigurarea unui management corespunz tor al protejate, men inerea i mbun t irea st rii de conservare favorabil a habitatelor i ariilor stoparea degrad rii biodiversit ii i a resurselor naturale, precum i con tientizarea speciilor, relevan i. factorilor Beneficiari: administratorii i custozii ariilor protejate, ARPM-urile i APM-urile, autorit ONG-urile, institutele de cercetare, universit ile, muzeele. ile publice, Finan area: din Fondul European de Dezvoltare Regional . Alocare financiar : 215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro. Prioritatea 5: Inunda iile i zona costier Proiectele din cadrul acestei axe prioritare vor avea ca scop realizarea infrastructurii pentru prevenirea inunda iilor i reducerea consecin elor distructive ale acestora, elaborarea unor h r pericol i de i risc al inunda iilor, planuri i m suri, inclusiv informare public i instruire reducerii riscurilor i reabilitarea zonei costiere a M rii Negre afectate de eroziune. n domeniul Beneficiar: A.N.A.R. Finan area: din Fondul de Coeziune. Prioritatea 6: Asisten tehnic Scopul acestei priorit i este de a contribui la cre terea capacit ii de absorb ie a fondurilor prin sprijinirea preg tirii proiectelor, finan area activit ilor de monitorizare, evaluare i UE, control al 191

proiectelor, instruirea personalului i a beneficiarilor cu privire la gestionarea fondurilor precum i ac iuni de informare i publicitate POS Mediu. europene, Beneficiari: AM i OI POS Mediu. Finan area: din Fondul European de Dezvoltare Regional . 14.5. PLANIFICAREA DE MEDIU Pentru a p stra un echilibru ntre mediul natural, resursele acestuia i om, este necesar o strategic a dezvolt rii, astfel nct s existe n permanen un raport stabil ntre habitatul planificare popula iai uman . Aceast strategie de abordare planificat a problemelor de mediu a fost stabilit natural cadrul Conferin ei Ministeriale Un mediu pentru Europa desf urat n 1993 la Lucerna, Elve n fost prin conven ia cunoscut sub numele Programul de Ac iune pentru Mediu pentru ia,concretizat i a Europa Central i de Est, document cadru care constituie o baz pentru ac iunea guvernelor administra iilor locale, a Comisiei Comunit ilor Europene i a organiza iilor interna ionale, i financiare i a investitorilor priva i n regiune institu iilor Ultimii ani au fost o m rturie a schimb rilor majore la nivelul cre terilor economice, a . a protec iei umane mediului, ii concentrate a tuturor forurilor mondiale de decizie. dezvolt rii i a responsabilit reprezentative n acest sens Conferin a Mondial asupra Mediului din 1972, desf urat la Sunt Conferin a Mondial asupra Mediului i Dezvolt rii - Rio de Janeiro, 1992, unde s-a sus inut Stockholm i ac iune planul depentru dezvoltarea global a secolului 21. Planificarea strategic de mediu este un proces permanent, iar etapele elabor rii i realiz rii plan strategic formeaz un ciclu continuu, prin intermediul sistemului de monitorizare i corectare, unui pe baza mecanismului parteneriatului strategic. La baza acestuia se afl colaborarea ntre institu agen ii, i economici, organiza ii neguvernamentale, comunitate local , toate avnd un interes comun n ceea ce prive te rezolvarea problemelor de mediu. Planurile de ac iune pentru mediu reprezint un instrument de sprijin al comunit ii n stabilirea priorit ilor privind problemele de mediu i solu ionarea acestora la nivel local/regional. presupun dezvoltarea unei viziuni colective, prin evaluarea calit ii mediului la un moment dat, Acestea identificarea problemelor de mediu existente, stabilirea celor mai adecvate strategii pentru lor i alocarea unor ac iuni de implementare care s conduc la ob inerea unei mbun t iri rezolvarea mediului ii reale a i a s n t Programele de ac iune pentru protec ia mediului elaborate n rile Europei Centrale i de Est publice. printre au avut,altele, urm toarele obiective:
mbun t irea condi iilor de mediu n cadrul comunit ii, prin implementarea strategiilor de iei mediului i cre terea

ac

iune concrete, eficiente din punct de vedere al costurilor;


ilor n domeniul protec

con tientizarea publicului, a responsabilit

sprijinului acordat de public pentru strategiile i investi iile necesare ac mediului; ie a


nt rirea capacit

iunilor de protec

ilor locale i a ONG-urilor privind managementul i implementarea

programelor pentru protec ia mediului i promovarea parteneriatului ntre cet eni, autorit ONG-uri, comunit i tiin ifice i mediul de afaceri n ceea ce prive te activit ile pentru i locale, mediului; protec ia
identificarea, evaluarea i stabilirea priorit ilor de mediu pentru care este necesar a se

ac iona, pe baza datelor tiin ifice i a resurselor comunit ii; elaborarea unui plan local/regional de ac iune pentru protec ia mediului, care s identifice ac iunile specifice necesare solu ion rii problemelor i promov rii viziunii comunit ii; dezvoltarea abilit ilor autorit ilor locale/regionale n ob inerea de fonduri din partea institu iilor na ionale i interna conformarea cu legisla ia na ional de mediu. ionale;

192

Planul de Ac iune pentru Mediu ofer un punct de pornire n dezvoltarea unei comunit i durabile ofer i garan ia faptului c respectiva comunitate a abordat i examinat corespunz tor principalele aspecte de mediu care afecteaz n mod nefavorabil s n tatea uman i a ecosistemului. Avnd n vedere modificarea modului de abordare a problematicii de mediu prin prisma transpunerii acquis-ului comunitar de mediu, a noilor responsabilit i asumate de autorit i i urmare a evalu rii rezultatelor implement rii planurilor de ac iune pentru mediu la nivel regional ca jude ean, s-a constatat necesitatea actualiz rii acestora. i Acest proces const n reevaluarea obiectivelor generale i specifice stabilite n documentul de planificare, n func ie de starea actual a mediului i n conformitate cu Directivele Uniunii Europene i modific rile legislative na ionale de mediu. n urma monitoriz rii implement rii Planului de Ac iune pentru Mediu, s-a constatat c dintr-un num r total de 305 ac iuni de mediu propuse pentru ndeplinirea obiectivelor la nivel jude ului Mare, Satu au fost realizate 69%, se afl n curs de realizare 13%, iar 10% au fost anulate .

PLAM/PRAM (num r de ac iuni) Termen de realizare Realizate Permanente 41 2008 >2008 Total Realizate n avans In curs de Nerealizate Amnate realizare

Anulate Total 41

160 21 13 - 26 220 9 17 15 - 3 44 201 9 38 28 - 29 305 ia monitoriz rii ac iunilor pentru ndeplinirea obiectivelor propuse Satu Mare

Tabelul nr. 14.5.1. Situa n PLAM

n anul 2007 a nceput un nou proces de actualizare a PLAPM Satu Mare, coordonat de c tre Agen ia pentru Protec ia Mediului Satu Mare, care a constat n reevaluarea obiectivelor n domeniul protec iei mediului n concordan cu modific rile intervenite n starea factorilor de i n legisla ia specific . mediu Fiecare problem identificat necesit alocarea unui set coerent de ac iuni care s vizeze m suri necesare pentru rezolvarea acelei probleme. Pentru a putea realiza o abordare logic gradual n rezolvarea problemelor/aspectelor de mediu, n concordan cu principiile complementarit ii, un plan de ac iune con ine o serie de elemente incluse ntr-o structur bine definit . PLAM se realizeaz de Comitetul de Coordonare i Grupul de Lucru pe baza etapelor corespunz toare unor principii de planificare strategic .

193

S-ar putea să vă placă și