A.

Agonişti Morfina (Morfilong MS-contin) Hidromorfonul Oximorfonul Omnoponul

Clasificarea analgezicelor Analgezice cu acţiune centrală I. Analgezice opioide Antagonişti Naloxonul Naltrexonul

Agonişti moderaţi Agonişti – antagonişti I. Alcaloizii opiului (derivaţii fenantrenei) Codeina Nalbufina Hidrocodonul Buprenorfina Oxicodonul 2. Preparate sintetice a) Derivaţii fenilheptilaminei Propoxifenul b) Derivaţii fenilpiperidinei Difenoxilatul Piritramid (Dipidolor)

-

Metadona Trimeperidina Fentanil Alfentanil Sufentanil Levorfanolul Tilidina

-

c) Derivaţii morfinanei Butorfanolul d) Derivaţii acidului ciclohexan-carbonic e) Derivaţii benzomorfanei - Pentazocina (Fortral) - Dezocina II. Acţiune mixtă (opioidă + neopioidă) Tramadol

-

Levalorfanul

Preparate neopioide Clonidina Carbamazepina Amitriptilina Valproat sodic Imizina Baclofen ketamina Somatostatina Difenhidramina Levomepromazina - Paracetamolul Preparate combinate: Solpadein, Soldrex, Saridon, Panadol B. Analgezice cu acţiune preponderent periferică I. Antiinflamatoriile nesteroidiene Derivaţi Ac.acetilsalicilic Salicilatul de sodiu 1) Derivaţii pirazolonei Fenilbutazona Metamizol Baralgina 2) Deriv. Ac.indolacetic Indometacina Sulindacul 3) Deriv.ac.fenilacetic Diclofenacul Alclofenac Tolmetina 4) Deriv.ac.fenilpropionic Ibuprofenul Ketoprofenul Fenoprofenul Naproxenul 5) Oxicamii Piroxicamul Izoxicamul 6) Fenamaţii Ac.flufenamic Ac.mefenamic Ac.niflumic 7) acidului acetilsalicilic

carbamazepină. După influenţa asupra centrului respirator: 1. CRIZELE PARŢIAL COMPUSE – de elecţie – fenitoină. derivaţii GABA. derivaţii GABA: oxibat de natriu 4. hidroxidionul morfina oxibutiratul sodic diazepamul Anticonvulsivantele simptomatice I. etc. fenobarbital sodic. clonazepam. Inducţie rapidă 10-30 sec.barbituricele. derivaţii alifatitici: cloralhidrat 6.Clasificarea anestezicelor generale parenterale după durata inducţiei şi durata acţiunii. . 3. trimetadionă CRIZELE AKINETICE – de elecţie – clonazepam. inducţie lentă 15-60 min şi durata lungă a acţiune mai mult 60 min. barbituricele: tiopental. carbamazepină senzoriale. (crize jacksoniene. preparatele ce puternic inhibă centrul respirator: . preparatele ce slab inhibă centrul respirator: . teopentalul sodic metohexital sodic etomidatul ketamina întrodusă i/v propanididul II. valproat de sodiu. benzodiazepinele: diazepam. gabapentină CRIZELE MINORE – de elecţie – etosuximida. acidul valproic. anatruxoniu. I. 2. clorpromazină. fenitoină sodică B. clonazepam de rezervă – morsuximidă. nitrazepam de rezervă – felbamat STAREA DE RĂU – de elecţie – diazepam EPILEPTIC de rezervă – clonazepam. vegetative) de rezervă – clonazepam. midazolam. şi durata scurtă până la 10 min. acidul valproic. EPILEPSIILE PARŢIALE CRIZELE PARŢIALE SIMPLE – de elecţie – fenobarbital. ketamina întrodusă i/m midazolamul fentanilul talamonalul III. fenitoină. lamotrigin. derivaţii alifatici. valproatul de sodiu. II. acetazolamidă. talamonal 8. magneziu sulfat. I. acidul valproic. lorazepam. trimetadionă CRIZELE MIOCLONICE – de elecţie – fenobarbital. CLASIFICAREA ANTIEPILEPTICELOR DUPĂ UTILIZAREA CLINICĂ A. sultiam II. anestezicele locale: lidocaină 5. lorazepam. miorelaxantele periferice. carbamazepină. fenobarbital. valproatul de sodiu de rezervă – clonazepam. fenazepam. acidul valproic. etc. neurolepticele. 2. miorelaxantele periferice: tubocurarină. vigabatrină. EPILEPSIILE GENERALIZATE CRIZELE MAJORE – de elecţie – fenobarbital. Apartenenţa de grup: 1. clonazepam de rezervă – etosuximidă. beclamidă. motorii.benzodiazepinele. neurolepticele: droperidol. preparatele de magneziu: magneziu sulfat 7. primidonă. pancuroniu. benzobarbital. fenitoină. gabapentină. metohexital. anestezicele locale. etc. valproatul de sodiu. Inducţie moderată 2-5 min şi durata instrumediară de acţiune 15-60 min. morsuximidă. barbital.

lisurid 2) cu acţiune indirectă – selegilină. acidul acetilsalicilic salicilamida acetilsalicilatul de lizină diflunisalul salicilatul de metil Derivaţii de pirazolonă şi pirazolidină: fenazona kebuzona aminofenazona azapropazona propifenazona metamizolul sodic fenilbutazona oxifenbutazona Acizii indolacetici şi analogii lor: indometacina ketorolacul sulindacul tolmetina etodolacul Acizii arilacetici: diclofenacul nabumetona alclofenacul lonazolacul Acizii arilpropionici: ibuprofenul ketoprofenul flurbiprofenul fenoprofenul . sultiam CLASIFICAREA ANTIPARKINSONIENELOR A. midocalmul tizatidină (sirdalud) etc. acidul valproic. vigabatrină. 1. Preparatele ce restabilesc fondalul de dopamină Levodopa şi preparatele ei combinate (madopar. 3. 4). amantadină B. gabapentină. Agoniştii GABA – fenibut. 2. miolgina (clorzoxazona + paracetamol). Derivaţii de benzoxazonă – clorzoxazona (paraflex). Preparatele colinolitice (colinoblocantele centrale) Trihexidfenidil Biperiden Prociclidină Pridinol C. fenazepam. tetrazepam. I. 4. Neselective (acţionează prin intermediul ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II): Salicilaţii: B. Carbamaţii – meprobamat 5). Clasificarea preparatelor antiinflamatorii: Antiinflamatorii nesteroidiene: A. D. 3). pergolidă. Benzodiazepinele – diazepam. valproatul de sodiu.fenobarbital de rezervă – clonazepam. diverse – mefenezina. nakom) II. Agoniştii dopaminergici 1) cu acţiune directă – bromocriptină. 2). 5. baclofen. mefedolul tolperison.glutamatergici amantadină Adjuvante miorelaxantele centrale: 1). Preparatele dopaminergice I. Benactizină Dietazină Orfenadrină Preparatele ce inhibă receptorii nmda .

Compuşii de aur: aurotiomalatul de sodiu aurotioprolul aurotiosulfatul de sodiu auranofinul aurotioglucoza 2.brotizolam . Derivaţii paraaminofenolului: fenacetina paracetamolul B.ketazolam VII.prazepam B.diazepam C. Neurolepticele . Fenamaţii: acidul flufenamic acidul meclofenamic acidul mefenamic acidul niflumic 7.lorazepam .clonazepam .pentobarbital . Aldehide .droperidol E. Penicilamina: 4. Carbamaţii .fenobarbital serotoninei .reladorm . Oxicamii: piroxicamul tenoxicamul 8. Barbituricele V.zolpidem B.meprobamat .secobarbital VII.clortiazepam triptofan . H1-antihistaminicele . der.difenhidramină . der.lometazepam oxibatul de Na .ciclobarbital .nitrazepam fenibul . Diverse grupe A. Combinate . Chinazolonele . Derivaţii GABA şi doxilamină L- . Derivaţii 4-aminochinolinici: clorochina hidrohiclorochina 3.temazepam .nervoflux VI.amobarbital B. CLASIFICAREA HIPNOTICELOR I.zopiclonă .clordiazepoxid . Benzodiazepinele . Sedativele .cloralhidrat .barbital A.butabarbital . Sulfanilamidele: sulfasalazina salazopiridazina 5.clorpromazină III. imidazopinidinici .metacvalonă II. de durată lungă (medicamente de bază): 1.midazolam .naproxenul carprofenul acidul tiaprofenic 6. Derivaţii alifatici .flurazepam predecesorii . Ureide aciclice . Citotoxicele: ciclofosfamida metotrexatul azatioprina ciclosporina ş. Tranchilizantele . Selective: nimesulida meloxicamul celecoxibul (în curs de evaluare clinică) II.medazepam .clorpiramină .bromizoval IV. Antiinflamatorii steroidiene: Glucocorticoizi: hidrocortisonul dexametazona prednisolonul metilprednisolonul prednisolonul triamcinolona betametazona parametazona III.triazolam . de ciclopirolonă .carbromal .a.preparatele de F. Medicamente cu acţiune lentă.flunitrazepam .oxazepam . Nebenzodiazepinele A.prometazină .

pentobarbital.valeriană .menotropina (pergonal. zitazonium etc. temazepam. nitrazepam. Analogii rilizing hormonului somatotrop. Analogii oxitocinei .protirelina (relefact etc). Gonadotropina umană de menopauză .gonadorelina . . clorpiramină. clotiazepam.octreotida (sandostatina) Analogii rilizing hormonului corticotrop.) tamoxifenul (tamifen.somatotropina (humatrop. triazolam. dezaminoxitocina) .tetracosactida (sinacten etc) III. zopiclonă. Analogii hormonului foliculostimulant . amobarbital.sermorelina (geret.somatremul IV. . Analogii somatotropinei (STH) . . LUNGĂ Flurazepam. Analogii corticotropinei (ACTH) . groliberina) Analogii somatostatinei.menotropina (pergogrin – FSH + LH = 2 : 1) II. Antiestrogenii: . midazolam.desmopresina (adiuretina – SD) . Analogii vasopresinei .tirotropina (tireostimulina etc) V. bromizoval. glutetimidă. pREPARATELE HORMONALE ALE HIPOFIZEI I. clordiazepoxid.terlipresina (remestip) B. ciclobarbital. carbromal Instalarea efectului rapidă (10-15 min) Durata efectului 2-5 ore T½ 2-10 ore 20-40 min II. profazi etc) C. zolpidem. butabarbital. fenobarbital.corticotropina . Preparatele hormonale ale neurohipofizei A.urofolitropina (ferilitina etc) B. . metiprilonă.demoxitocina (sandopart.corticoliberina Analogii rilizing hormonului tireotrop. cloralhidrat.clomifenul (clostilbegit. barbital.analogii ei sintetici: buserelina (suprefact etc) gozerelina (zoladex) nafarelina (sinarel etc) leuprorelina (lupron) deslorelina. MEDIE lormetazepam. genotropina etc) . Gonadotropina corionică umană (pregnil. secobarbital.somatostatina (stilamina) .oxitocina (sintocinon) . Analogii gonadotropinelor: A. .etinamat Durata I. L-triptofan. 40-60 min 4-7 ore 10-40 ore 8-12 ore 30-90 ore Analogii rilizing hormonului foliculostimulant şi luteinizant. difenhidramină. humegon etc) (FSH + LH = 1 : 1) . prometazină.) toremifenul (fareston) . diazepam.metiloxitocina Preparatele antihormonale I. clomid etc. ketazolam. metacvalonă. Analogii tireotropinei (TTH) . flunitrazepam. oxazepam. III. SCURTĂ brotizolam. meprobamat.

propiltiouracilul .000 molecule impurităţi (somatostatina etc) 2) monopic . 2.preparatele iodului .… până la 50 molecule impurităţi 4) semisintetice – purificate.octestrolul etc.mestranolul Nesteroidieni sintetici: .… de la 50 la 1000 molecule impurităţi 3) monocomponente .dipropionat. VIII.metiltiouracilul (tireostat I) . B.megestrolul .II. Preparatele antitiroidiene Ce dereglează sinteza hormonilor tiroidieni (tioamidele) . Preparatele insulinei După provinienţă: 1) porcine 2) bovine 3) mixte biosintetice 4) umane semisintetice După gradul de purificare 1) tradiţionale – la 1 mln molecule insulină revin până la 100. III. C. benzoat. prin metoda ingineriei genetice (umane).dietilstilbestrolul . 2.octreotida . valerat . A.estradiolul (dehidrofoliculina): .tiamazolul (mercazolil) . 3. Anticorticoizii: .estrona (foliculina) .metirapona . 1.Diane – 35 . VII. enantat.bromocriptina (parlodel. ESTROGENII Clasificarea Naturali: .etinilestradiolul (microfolina) .finasterid .nilutamidul (anandron) .lizuridul (lizenil) .ciproteronul acetat (androcur etc) .danazolul (danol.percloratul de potasiu etc.somatostatina.aminoglutetimida . căpătate. danovan) Analogii somatostatinei: . I.propiltiouracilul (tireostat II) . Antitiroidienele: .estriolul Semisintetici: .buserelina Inhiborii LH şi FSH: .flutamidul (flucinom. Antiprogestativele: .hinagolidul (norprolac) Inhibitorii sintezei hormonului luteinizant (HL): .mifepristona (mifegina) Antiandrogenii: . PROGESTATIVELE Clasificarea 1.mitotanul (lisodren) V. serocriptina etc) . metimazol D.tiamazolul (mercazolil. VI. Inhibitorii secreţiei prolactinei: . eulexin etc) .dienestrolul . IX. Naturale – progesteronul Semisintetice: a) analogii progesteronului – hidroxiprogesteronul .hexestrolul (sinestrolul) .Serenoa repens (permixon) IV.

decanoat. Naturali – testosteronul .sustanon-250 .testobromleţitul . 2.testenat . propionat. enantat. fenilpropionat. fluoximesteronul.dihidrotestosferonul Semisintetice: a) testosteronul sub formă de eteri: acetat. mesterolona  perorale preparatele combinate . izocaproat b) c) metiltestosteronul.(derivaţi de pregnan) b) analogii testosteronului (derivaţi de estran) (oxiprogesterona) – medroxiprogesteronul (depo-provera) – megestrolul – clormadinona – etisteronul (pregnina) – noretisteronul – levonorgestrelul – etinodiolul – alilestradiolul (turinal) – linestrolul – dimetisteronul ANDROGENII Clsificarea 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful