A.

Agonişti Morfina (Morfilong MS-contin) Hidromorfonul Oximorfonul Omnoponul

Clasificarea analgezicelor Analgezice cu acţiune centrală I. Analgezice opioide Antagonişti Naloxonul Naltrexonul

Agonişti moderaţi Agonişti – antagonişti I. Alcaloizii opiului (derivaţii fenantrenei) Codeina Nalbufina Hidrocodonul Buprenorfina Oxicodonul 2. Preparate sintetice a) Derivaţii fenilheptilaminei Propoxifenul b) Derivaţii fenilpiperidinei Difenoxilatul Piritramid (Dipidolor)

-

Metadona Trimeperidina Fentanil Alfentanil Sufentanil Levorfanolul Tilidina

-

c) Derivaţii morfinanei Butorfanolul d) Derivaţii acidului ciclohexan-carbonic e) Derivaţii benzomorfanei - Pentazocina (Fortral) - Dezocina II. Acţiune mixtă (opioidă + neopioidă) Tramadol

-

Levalorfanul

Preparate neopioide Clonidina Carbamazepina Amitriptilina Valproat sodic Imizina Baclofen ketamina Somatostatina Difenhidramina Levomepromazina - Paracetamolul Preparate combinate: Solpadein, Soldrex, Saridon, Panadol B. Analgezice cu acţiune preponderent periferică I. Antiinflamatoriile nesteroidiene Derivaţi Ac.acetilsalicilic Salicilatul de sodiu 1) Derivaţii pirazolonei Fenilbutazona Metamizol Baralgina 2) Deriv. Ac.indolacetic Indometacina Sulindacul 3) Deriv.ac.fenilacetic Diclofenacul Alclofenac Tolmetina 4) Deriv.ac.fenilpropionic Ibuprofenul Ketoprofenul Fenoprofenul Naproxenul 5) Oxicamii Piroxicamul Izoxicamul 6) Fenamaţii Ac.flufenamic Ac.mefenamic Ac.niflumic 7) acidului acetilsalicilic

metohexital. (crize jacksoniene. valproatul de sodiu de rezervă – clonazepam. fenobarbital. teopentalul sodic metohexital sodic etomidatul ketamina întrodusă i/v propanididul II. derivaţii alifatici. morsuximidă. fenitoină. nitrazepam de rezervă – felbamat STAREA DE RĂU – de elecţie – diazepam EPILEPTIC de rezervă – clonazepam. miorelaxantele periferice: tubocurarină. II. CRIZELE PARŢIAL COMPUSE – de elecţie – fenitoină. acidul valproic. barbituricele: tiopental.Clasificarea anestezicelor generale parenterale după durata inducţiei şi durata acţiunii. I. acidul valproic. 2. hidroxidionul morfina oxibutiratul sodic diazepamul Anticonvulsivantele simptomatice I. preparatele ce puternic inhibă centrul respirator: . miorelaxantele periferice. lorazepam. clonazepam de rezervă – etosuximidă. valproatul de sodiu. I. neurolepticele: droperidol. lamotrigin. vegetative) de rezervă – clonazepam. 3. fenazepam. etc. barbital. anestezicele locale: lidocaină 5. EPILEPSIILE PARŢIALE CRIZELE PARŢIALE SIMPLE – de elecţie – fenobarbital. gabapentină. acidul valproic. acetazolamidă. trimetadionă CRIZELE MIOCLONICE – de elecţie – fenobarbital. midazolam. neurolepticele. CLASIFICAREA ANTIEPILEPTICELOR DUPĂ UTILIZAREA CLINICĂ A. ketamina întrodusă i/m midazolamul fentanilul talamonalul III. benzobarbital. acidul valproic. valproat de sodiu. 2. Apartenenţa de grup: 1. valproatul de sodiu. trimetadionă CRIZELE AKINETICE – de elecţie – clonazepam. Inducţie moderată 2-5 min şi durata instrumediară de acţiune 15-60 min. talamonal 8. EPILEPSIILE GENERALIZATE CRIZELE MAJORE – de elecţie – fenobarbital. clorpromazină. motorii. etc. etc. anatruxoniu. preparatele de magneziu: magneziu sulfat 7. clonazepam de rezervă – morsuximidă. derivaţii GABA: oxibat de natriu 4. După influenţa asupra centrului respirator: 1. fenitoină sodică B. fenobarbital sodic. şi durata scurtă până la 10 min.barbituricele. anestezicele locale. . preparatele ce slab inhibă centrul respirator: . magneziu sulfat. pancuroniu. carbamazepină. inducţie lentă 15-60 min şi durata lungă a acţiune mai mult 60 min. sultiam II. gabapentină CRIZELE MINORE – de elecţie – etosuximida. primidonă. fenitoină. clonazepam. derivaţii alifatitici: cloralhidrat 6. derivaţii GABA. carbamazepină senzoriale. benzodiazepinele: diazepam. Inducţie rapidă 10-30 sec.benzodiazepinele. vigabatrină. carbamazepină. beclamidă. lorazepam.

2). Derivaţii de benzoxazonă – clorzoxazona (paraflex). fenazepam. I. baclofen. Clasificarea preparatelor antiinflamatorii: Antiinflamatorii nesteroidiene: A. Preparatele dopaminergice I. 2. miolgina (clorzoxazona + paracetamol). lisurid 2) cu acţiune indirectă – selegilină. 5. Benactizină Dietazină Orfenadrină Preparatele ce inhibă receptorii nmda . valproatul de sodiu. Agoniştii GABA – fenibut. Benzodiazepinele – diazepam. 4). sultiam CLASIFICAREA ANTIPARKINSONIENELOR A. pergolidă. Preparatele colinolitice (colinoblocantele centrale) Trihexidfenidil Biperiden Prociclidină Pridinol C. Neselective (acţionează prin intermediul ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II): Salicilaţii: B. mefedolul tolperison. Carbamaţii – meprobamat 5). Agoniştii dopaminergici 1) cu acţiune directă – bromocriptină.fenobarbital de rezervă – clonazepam. vigabatrină. 4. 1. 3. nakom) II. gabapentină. tetrazepam. acidul acetilsalicilic salicilamida acetilsalicilatul de lizină diflunisalul salicilatul de metil Derivaţii de pirazolonă şi pirazolidină: fenazona kebuzona aminofenazona azapropazona propifenazona metamizolul sodic fenilbutazona oxifenbutazona Acizii indolacetici şi analogii lor: indometacina ketorolacul sulindacul tolmetina etodolacul Acizii arilacetici: diclofenacul nabumetona alclofenacul lonazolacul Acizii arilpropionici: ibuprofenul ketoprofenul flurbiprofenul fenoprofenul . diverse – mefenezina. amantadină B. Preparatele ce restabilesc fondalul de dopamină Levodopa şi preparatele ei combinate (madopar. acidul valproic. 3).glutamatergici amantadină Adjuvante miorelaxantele centrale: 1). D. midocalmul tizatidină (sirdalud) etc.

Nebenzodiazepinele A. Fenamaţii: acidul flufenamic acidul meclofenamic acidul mefenamic acidul niflumic 7.prometazină .zopiclonă .flunitrazepam . Diverse grupe A.droperidol E.zolpidem B. Carbamaţii .naproxenul carprofenul acidul tiaprofenic 6.preparatele de F. CLASIFICAREA HIPNOTICELOR I.barbital A.a. Benzodiazepinele . der. Barbituricele V.cloralhidrat .clorpiramină . imidazopinidinici . Derivaţii 4-aminochinolinici: clorochina hidrohiclorochina 3. der. Derivaţii alifatici .midazolam . Sedativele .oxazepam .amobarbital B.ketazolam VII.lorazepam . Aldehide . Chinazolonele . H1-antihistaminicele .flurazepam predecesorii .carbromal .diazepam C.temazepam .prazepam B.lometazepam oxibatul de Na .medazepam .reladorm . de ciclopirolonă .pentobarbital .clorpromazină III. Medicamente cu acţiune lentă. Antiinflamatorii steroidiene: Glucocorticoizi: hidrocortisonul dexametazona prednisolonul metilprednisolonul prednisolonul triamcinolona betametazona parametazona III.ciclobarbital .bromizoval IV.brotizolam . Penicilamina: 4. Selective: nimesulida meloxicamul celecoxibul (în curs de evaluare clinică) II. Combinate .metacvalonă II.triazolam . Sulfanilamidele: sulfasalazina salazopiridazina 5.secobarbital VII.butabarbital . Ureide aciclice . Tranchilizantele . Citotoxicele: ciclofosfamida metotrexatul azatioprina ciclosporina ş.clordiazepoxid . Derivaţii paraaminofenolului: fenacetina paracetamolul B.clonazepam . Derivaţii GABA şi doxilamină L- . Compuşii de aur: aurotiomalatul de sodiu aurotioprolul aurotiosulfatul de sodiu auranofinul aurotioglucoza 2.nitrazepam fenibul .clortiazepam triptofan . de durată lungă (medicamente de bază): 1.fenobarbital serotoninei .difenhidramină . Oxicamii: piroxicamul tenoxicamul 8. Neurolepticele .meprobamat .nervoflux VI.

. carbromal Instalarea efectului rapidă (10-15 min) Durata efectului 2-5 ore T½ 2-10 ore 20-40 min II. Gonadotropina umană de menopauză . profazi etc) C. zolpidem. clotiazepam. . pREPARATELE HORMONALE ALE HIPOFIZEI I.corticotropina . ciclobarbital.protirelina (relefact etc). clordiazepoxid.metiloxitocina Preparatele antihormonale I. fenobarbital. zopiclonă. Antiestrogenii: . pentobarbital.somatremul IV. Analogii gonadotropinelor: A. dezaminoxitocina) .valeriană . III.somatotropina (humatrop. meprobamat.etinamat Durata I. butabarbital.corticoliberina Analogii rilizing hormonului tireotrop. Analogii rilizing hormonului somatotrop.menotropina (pergonal. groliberina) Analogii somatostatinei. Analogii vasopresinei . barbital. nitrazepam.tirotropina (tireostimulina etc) V. 40-60 min 4-7 ore 10-40 ore 8-12 ore 30-90 ore Analogii rilizing hormonului foliculostimulant şi luteinizant. LUNGĂ Flurazepam. ketazolam. Analogii tireotropinei (TTH) .sermorelina (geret.urofolitropina (ferilitina etc) B.analogii ei sintetici: buserelina (suprefact etc) gozerelina (zoladex) nafarelina (sinarel etc) leuprorelina (lupron) deslorelina.desmopresina (adiuretina – SD) . metacvalonă.tetracosactida (sinacten etc) III.gonadorelina . midazolam. prometazină. . .) toremifenul (fareston) .menotropina (pergogrin – FSH + LH = 2 : 1) II. cloralhidrat. temazepam. amobarbital.octreotida (sandostatina) Analogii rilizing hormonului corticotrop. Analogii somatotropinei (STH) .demoxitocina (sandopart. metiprilonă. Analogii corticotropinei (ACTH) . L-triptofan. Analogii hormonului foliculostimulant . Gonadotropina corionică umană (pregnil. genotropina etc) . secobarbital.clomifenul (clostilbegit. SCURTĂ brotizolam.terlipresina (remestip) B. clorpiramină. flunitrazepam. diazepam.oxitocina (sintocinon) .) tamoxifenul (tamifen. triazolam. oxazepam. bromizoval. . zitazonium etc. MEDIE lormetazepam. humegon etc) (FSH + LH = 1 : 1) . Analogii oxitocinei . clomid etc.somatostatina (stilamina) . Preparatele hormonale ale neurohipofizei A. glutetimidă. difenhidramină.

eulexin etc) . Inhibitorii secreţiei prolactinei: .propiltiouracilul (tireostat II) . benzoat.mestranolul Nesteroidieni sintetici: . Preparatele insulinei După provinienţă: 1) porcine 2) bovine 3) mixte biosintetice 4) umane semisintetice După gradul de purificare 1) tradiţionale – la 1 mln molecule insulină revin până la 100. 3.hinagolidul (norprolac) Inhibitorii sintezei hormonului luteinizant (HL): . VI.tiamazolul (mercazolil) .lizuridul (lizenil) .estradiolul (dehidrofoliculina): . I.somatostatina.metiltiouracilul (tireostat I) .percloratul de potasiu etc.mifepristona (mifegina) Antiandrogenii: .Serenoa repens (permixon) IV. ESTROGENII Clasificarea Naturali: . PROGESTATIVELE Clasificarea 1. 2. Antitiroidienele: . III. Naturale – progesteronul Semisintetice: a) analogii progesteronului – hidroxiprogesteronul . valerat . danovan) Analogii somatostatinei: .aminoglutetimida . Preparatele antitiroidiene Ce dereglează sinteza hormonilor tiroidieni (tioamidele) .… până la 50 molecule impurităţi 4) semisintetice – purificate.buserelina Inhiborii LH şi FSH: .preparatele iodului . B.… de la 50 la 1000 molecule impurităţi 3) monocomponente .finasterid . prin metoda ingineriei genetice (umane).octestrolul etc. IX.II.hexestrolul (sinestrolul) .dipropionat. VIII.flutamidul (flucinom.nilutamidul (anandron) .megestrolul .mitotanul (lisodren) V. Antiprogestativele: .metirapona .propiltiouracilul . serocriptina etc) . A. VII. 1.dietilstilbestrolul . Anticorticoizii: .bromocriptina (parlodel.estriolul Semisintetici: .estrona (foliculina) .000 molecule impurităţi (somatostatina etc) 2) monopic .danazolul (danol. metimazol D.Diane – 35 .ciproteronul acetat (androcur etc) .tiamazolul (mercazolil. C. căpătate. enantat.octreotida .dienestrolul . 2.etinilestradiolul (microfolina) .

propionat. fenilpropionat. decanoat.testobromleţitul . 2. izocaproat b) c) metiltestosteronul. enantat.(derivaţi de pregnan) b) analogii testosteronului (derivaţi de estran) (oxiprogesterona) – medroxiprogesteronul (depo-provera) – megestrolul – clormadinona – etisteronul (pregnina) – noretisteronul – levonorgestrelul – etinodiolul – alilestradiolul (turinal) – linestrolul – dimetisteronul ANDROGENII Clsificarea 1. Naturali – testosteronul .dihidrotestosferonul Semisintetice: a) testosteronul sub formă de eteri: acetat.testenat .sustanon-250 . fluoximesteronul. mesterolona  perorale preparatele combinate .