A.

Agonişti Morfina (Morfilong MS-contin) Hidromorfonul Oximorfonul Omnoponul

Clasificarea analgezicelor Analgezice cu acţiune centrală I. Analgezice opioide Antagonişti Naloxonul Naltrexonul

Agonişti moderaţi Agonişti – antagonişti I. Alcaloizii opiului (derivaţii fenantrenei) Codeina Nalbufina Hidrocodonul Buprenorfina Oxicodonul 2. Preparate sintetice a) Derivaţii fenilheptilaminei Propoxifenul b) Derivaţii fenilpiperidinei Difenoxilatul Piritramid (Dipidolor)

-

Metadona Trimeperidina Fentanil Alfentanil Sufentanil Levorfanolul Tilidina

-

c) Derivaţii morfinanei Butorfanolul d) Derivaţii acidului ciclohexan-carbonic e) Derivaţii benzomorfanei - Pentazocina (Fortral) - Dezocina II. Acţiune mixtă (opioidă + neopioidă) Tramadol

-

Levalorfanul

Preparate neopioide Clonidina Carbamazepina Amitriptilina Valproat sodic Imizina Baclofen ketamina Somatostatina Difenhidramina Levomepromazina - Paracetamolul Preparate combinate: Solpadein, Soldrex, Saridon, Panadol B. Analgezice cu acţiune preponderent periferică I. Antiinflamatoriile nesteroidiene Derivaţi Ac.acetilsalicilic Salicilatul de sodiu 1) Derivaţii pirazolonei Fenilbutazona Metamizol Baralgina 2) Deriv. Ac.indolacetic Indometacina Sulindacul 3) Deriv.ac.fenilacetic Diclofenacul Alclofenac Tolmetina 4) Deriv.ac.fenilpropionic Ibuprofenul Ketoprofenul Fenoprofenul Naproxenul 5) Oxicamii Piroxicamul Izoxicamul 6) Fenamaţii Ac.flufenamic Ac.mefenamic Ac.niflumic 7) acidului acetilsalicilic

inducţie lentă 15-60 min şi durata lungă a acţiune mai mult 60 min. II. metohexital.Clasificarea anestezicelor generale parenterale după durata inducţiei şi durata acţiunii. 2. Inducţie rapidă 10-30 sec. miorelaxantele periferice. preparatele de magneziu: magneziu sulfat 7. (crize jacksoniene. . 3. EPILEPSIILE GENERALIZATE CRIZELE MAJORE – de elecţie – fenobarbital. anatruxoniu. anestezicele locale: lidocaină 5. benzodiazepinele: diazepam. După influenţa asupra centrului respirator: 1.barbituricele. lorazepam. carbamazepină. Inducţie moderată 2-5 min şi durata instrumediară de acţiune 15-60 min. acidul valproic. derivaţii GABA. ketamina întrodusă i/m midazolamul fentanilul talamonalul III. anestezicele locale. derivaţii alifatitici: cloralhidrat 6. valproat de sodiu. benzobarbital. fenitoină. clonazepam de rezervă – morsuximidă. pancuroniu. preparatele ce slab inhibă centrul respirator: . lorazepam. morsuximidă. valproatul de sodiu de rezervă – clonazepam. gabapentină CRIZELE MINORE – de elecţie – etosuximida. şi durata scurtă până la 10 min. vegetative) de rezervă – clonazepam. motorii. primidonă. CRIZELE PARŢIAL COMPUSE – de elecţie – fenitoină. talamonal 8. preparatele ce puternic inhibă centrul respirator: . fenobarbital. neurolepticele. fenobarbital sodic. carbamazepină. I. fenitoină sodică B. EPILEPSIILE PARŢIALE CRIZELE PARŢIALE SIMPLE – de elecţie – fenobarbital. acidul valproic. clorpromazină.benzodiazepinele. trimetadionă CRIZELE MIOCLONICE – de elecţie – fenobarbital. CLASIFICAREA ANTIEPILEPTICELOR DUPĂ UTILIZAREA CLINICĂ A. etc. gabapentină. midazolam. miorelaxantele periferice: tubocurarină. carbamazepină senzoriale. magneziu sulfat. derivaţii alifatici. neurolepticele: droperidol. etc. barbital. Apartenenţa de grup: 1. etc. acidul valproic. derivaţii GABA: oxibat de natriu 4. teopentalul sodic metohexital sodic etomidatul ketamina întrodusă i/v propanididul II. valproatul de sodiu. acetazolamidă. acidul valproic. I. clonazepam. 2. fenitoină. sultiam II. clonazepam de rezervă – etosuximidă. fenazepam. hidroxidionul morfina oxibutiratul sodic diazepamul Anticonvulsivantele simptomatice I. valproatul de sodiu. beclamidă. barbituricele: tiopental. lamotrigin. trimetadionă CRIZELE AKINETICE – de elecţie – clonazepam. nitrazepam de rezervă – felbamat STAREA DE RĂU – de elecţie – diazepam EPILEPTIC de rezervă – clonazepam. vigabatrină.

4). 5. D. Benzodiazepinele – diazepam. pergolidă. 4. Agoniştii GABA – fenibut. gabapentină. Preparatele dopaminergice I. I. 3). Derivaţii de benzoxazonă – clorzoxazona (paraflex). miolgina (clorzoxazona + paracetamol). sultiam CLASIFICAREA ANTIPARKINSONIENELOR A. 1.glutamatergici amantadină Adjuvante miorelaxantele centrale: 1). acidul valproic. amantadină B. 3. midocalmul tizatidină (sirdalud) etc. valproatul de sodiu. Benactizină Dietazină Orfenadrină Preparatele ce inhibă receptorii nmda . nakom) II.fenobarbital de rezervă – clonazepam. vigabatrină. fenazepam. Clasificarea preparatelor antiinflamatorii: Antiinflamatorii nesteroidiene: A. 2). Agoniştii dopaminergici 1) cu acţiune directă – bromocriptină. 2. Preparatele colinolitice (colinoblocantele centrale) Trihexidfenidil Biperiden Prociclidină Pridinol C. tetrazepam. Neselective (acţionează prin intermediul ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II): Salicilaţii: B. diverse – mefenezina. Carbamaţii – meprobamat 5). acidul acetilsalicilic salicilamida acetilsalicilatul de lizină diflunisalul salicilatul de metil Derivaţii de pirazolonă şi pirazolidină: fenazona kebuzona aminofenazona azapropazona propifenazona metamizolul sodic fenilbutazona oxifenbutazona Acizii indolacetici şi analogii lor: indometacina ketorolacul sulindacul tolmetina etodolacul Acizii arilacetici: diclofenacul nabumetona alclofenacul lonazolacul Acizii arilpropionici: ibuprofenul ketoprofenul flurbiprofenul fenoprofenul . Preparatele ce restabilesc fondalul de dopamină Levodopa şi preparatele ei combinate (madopar. baclofen. mefedolul tolperison. lisurid 2) cu acţiune indirectă – selegilină.

brotizolam .lometazepam oxibatul de Na .fenobarbital serotoninei .cloralhidrat .lorazepam . Sulfanilamidele: sulfasalazina salazopiridazina 5.bromizoval IV.clorpromazină III.zolpidem B.triazolam . Combinate . Nebenzodiazepinele A.medazepam . CLASIFICAREA HIPNOTICELOR I.secobarbital VII.ciclobarbital . Tranchilizantele . der.preparatele de F.clonazepam .metacvalonă II.barbital A. Derivaţii alifatici .nervoflux VI. Antiinflamatorii steroidiene: Glucocorticoizi: hidrocortisonul dexametazona prednisolonul metilprednisolonul prednisolonul triamcinolona betametazona parametazona III.diazepam C. Neurolepticele . Derivaţii 4-aminochinolinici: clorochina hidrohiclorochina 3. Oxicamii: piroxicamul tenoxicamul 8.reladorm . Ureide aciclice .midazolam . Fenamaţii: acidul flufenamic acidul meclofenamic acidul mefenamic acidul niflumic 7. Chinazolonele .zopiclonă . Diverse grupe A.ketazolam VII.amobarbital B.carbromal .clorpiramină . Derivaţii paraaminofenolului: fenacetina paracetamolul B.flurazepam predecesorii .prazepam B. der. Benzodiazepinele . Derivaţii GABA şi doxilamină L- . Medicamente cu acţiune lentă. de ciclopirolonă . H1-antihistaminicele . Carbamaţii . Penicilamina: 4.meprobamat . de durată lungă (medicamente de bază): 1. Selective: nimesulida meloxicamul celecoxibul (în curs de evaluare clinică) II. Compuşii de aur: aurotiomalatul de sodiu aurotioprolul aurotiosulfatul de sodiu auranofinul aurotioglucoza 2.clortiazepam triptofan .temazepam .prometazină .droperidol E. imidazopinidinici .pentobarbital .naproxenul carprofenul acidul tiaprofenic 6. Aldehide .flunitrazepam .oxazepam .butabarbital .clordiazepoxid . Barbituricele V.difenhidramină .a. Citotoxicele: ciclofosfamida metotrexatul azatioprina ciclosporina ş. Sedativele .nitrazepam fenibul .

carbromal Instalarea efectului rapidă (10-15 min) Durata efectului 2-5 ore T½ 2-10 ore 20-40 min II.analogii ei sintetici: buserelina (suprefact etc) gozerelina (zoladex) nafarelina (sinarel etc) leuprorelina (lupron) deslorelina.menotropina (pergonal.clomifenul (clostilbegit.octreotida (sandostatina) Analogii rilizing hormonului corticotrop. . profazi etc) C. ketazolam. Analogii corticotropinei (ACTH) . clorpiramină. zopiclonă. Antiestrogenii: .somatotropina (humatrop. amobarbital. barbital.corticoliberina Analogii rilizing hormonului tireotrop. triazolam. zitazonium etc. genotropina etc) . clordiazepoxid.desmopresina (adiuretina – SD) .) toremifenul (fareston) .oxitocina (sintocinon) . difenhidramină.valeriană . pREPARATELE HORMONALE ALE HIPOFIZEI I. SCURTĂ brotizolam. glutetimidă. Analogii vasopresinei . LUNGĂ Flurazepam.metiloxitocina Preparatele antihormonale I. dezaminoxitocina) .terlipresina (remestip) B. secobarbital. prometazină. Analogii gonadotropinelor: A. III. Gonadotropina umană de menopauză . Analogii somatotropinei (STH) .somatostatina (stilamina) . .tetracosactida (sinacten etc) III.demoxitocina (sandopart. temazepam. metiprilonă. oxazepam. .menotropina (pergogrin – FSH + LH = 2 : 1) II. cloralhidrat. midazolam. Analogii hormonului foliculostimulant .gonadorelina . zolpidem.) tamoxifenul (tamifen. ciclobarbital. Gonadotropina corionică umană (pregnil. humegon etc) (FSH + LH = 1 : 1) . metacvalonă. clotiazepam. MEDIE lormetazepam. meprobamat. pentobarbital. flunitrazepam. clomid etc. 40-60 min 4-7 ore 10-40 ore 8-12 ore 30-90 ore Analogii rilizing hormonului foliculostimulant şi luteinizant. groliberina) Analogii somatostatinei.somatremul IV.tirotropina (tireostimulina etc) V.urofolitropina (ferilitina etc) B.corticotropina . Preparatele hormonale ale neurohipofizei A. . fenobarbital. diazepam. nitrazepam. Analogii oxitocinei . Analogii rilizing hormonului somatotrop.etinamat Durata I. L-triptofan.protirelina (relefact etc). butabarbital.sermorelina (geret. . Analogii tireotropinei (TTH) . bromizoval.

Preparatele antitiroidiene Ce dereglează sinteza hormonilor tiroidieni (tioamidele) .mitotanul (lisodren) V. Preparatele insulinei După provinienţă: 1) porcine 2) bovine 3) mixte biosintetice 4) umane semisintetice După gradul de purificare 1) tradiţionale – la 1 mln molecule insulină revin până la 100.estrona (foliculina) . valerat .megestrolul .mifepristona (mifegina) Antiandrogenii: .propiltiouracilul . VI. Antiprogestativele: . C.metiltiouracilul (tireostat I) . prin metoda ingineriei genetice (umane). 2.finasterid .Diane – 35 .flutamidul (flucinom.etinilestradiolul (microfolina) .estriolul Semisintetici: .tiamazolul (mercazolil.000 molecule impurităţi (somatostatina etc) 2) monopic .tiamazolul (mercazolil) . enantat. 1. A.bromocriptina (parlodel.aminoglutetimida . benzoat. eulexin etc) . Antitiroidienele: . Anticorticoizii: .dietilstilbestrolul . 3.preparatele iodului . danovan) Analogii somatostatinei: . IX.… până la 50 molecule impurităţi 4) semisintetice – purificate.danazolul (danol. Naturale – progesteronul Semisintetice: a) analogii progesteronului – hidroxiprogesteronul .… de la 50 la 1000 molecule impurităţi 3) monocomponente . I.octreotida .dienestrolul .Serenoa repens (permixon) IV.II. căpătate. PROGESTATIVELE Clasificarea 1.buserelina Inhiborii LH şi FSH: .percloratul de potasiu etc.hexestrolul (sinestrolul) .estradiolul (dehidrofoliculina): . metimazol D.somatostatina. B.nilutamidul (anandron) .hinagolidul (norprolac) Inhibitorii sintezei hormonului luteinizant (HL): .lizuridul (lizenil) . 2.mestranolul Nesteroidieni sintetici: . ESTROGENII Clasificarea Naturali: .metirapona .dipropionat.propiltiouracilul (tireostat II) . Inhibitorii secreţiei prolactinei: . serocriptina etc) . VIII. III. VII.ciproteronul acetat (androcur etc) .octestrolul etc.

propionat. decanoat.dihidrotestosferonul Semisintetice: a) testosteronul sub formă de eteri: acetat. izocaproat b) c) metiltestosteronul. Naturali – testosteronul .sustanon-250 .testenat . 2. enantat. fenilpropionat. fluoximesteronul. mesterolona  perorale preparatele combinate .(derivaţi de pregnan) b) analogii testosteronului (derivaţi de estran) (oxiprogesterona) – medroxiprogesteronul (depo-provera) – megestrolul – clormadinona – etisteronul (pregnina) – noretisteronul – levonorgestrelul – etinodiolul – alilestradiolul (turinal) – linestrolul – dimetisteronul ANDROGENII Clsificarea 1.testobromleţitul .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful