A.

Agonişti Morfina (Morfilong MS-contin) Hidromorfonul Oximorfonul Omnoponul

Clasificarea analgezicelor Analgezice cu acţiune centrală I. Analgezice opioide Antagonişti Naloxonul Naltrexonul

Agonişti moderaţi Agonişti – antagonişti I. Alcaloizii opiului (derivaţii fenantrenei) Codeina Nalbufina Hidrocodonul Buprenorfina Oxicodonul 2. Preparate sintetice a) Derivaţii fenilheptilaminei Propoxifenul b) Derivaţii fenilpiperidinei Difenoxilatul Piritramid (Dipidolor)

-

Metadona Trimeperidina Fentanil Alfentanil Sufentanil Levorfanolul Tilidina

-

c) Derivaţii morfinanei Butorfanolul d) Derivaţii acidului ciclohexan-carbonic e) Derivaţii benzomorfanei - Pentazocina (Fortral) - Dezocina II. Acţiune mixtă (opioidă + neopioidă) Tramadol

-

Levalorfanul

Preparate neopioide Clonidina Carbamazepina Amitriptilina Valproat sodic Imizina Baclofen ketamina Somatostatina Difenhidramina Levomepromazina - Paracetamolul Preparate combinate: Solpadein, Soldrex, Saridon, Panadol B. Analgezice cu acţiune preponderent periferică I. Antiinflamatoriile nesteroidiene Derivaţi Ac.acetilsalicilic Salicilatul de sodiu 1) Derivaţii pirazolonei Fenilbutazona Metamizol Baralgina 2) Deriv. Ac.indolacetic Indometacina Sulindacul 3) Deriv.ac.fenilacetic Diclofenacul Alclofenac Tolmetina 4) Deriv.ac.fenilpropionic Ibuprofenul Ketoprofenul Fenoprofenul Naproxenul 5) Oxicamii Piroxicamul Izoxicamul 6) Fenamaţii Ac.flufenamic Ac.mefenamic Ac.niflumic 7) acidului acetilsalicilic

teopentalul sodic metohexital sodic etomidatul ketamina întrodusă i/v propanididul II.benzodiazepinele. EPILEPSIILE GENERALIZATE CRIZELE MAJORE – de elecţie – fenobarbital. barbituricele: tiopental. clonazepam de rezervă – morsuximidă. vegetative) de rezervă – clonazepam. etc. anatruxoniu. valproatul de sodiu de rezervă – clonazepam. carbamazepină. clonazepam de rezervă – etosuximidă. carbamazepină senzoriale. benzodiazepinele: diazepam. I. CRIZELE PARŢIAL COMPUSE – de elecţie – fenitoină. gabapentină. fenitoină. I. lorazepam. neurolepticele. vigabatrină. acidul valproic. trimetadionă CRIZELE MIOCLONICE – de elecţie – fenobarbital. acidul valproic. fenitoină. trimetadionă CRIZELE AKINETICE – de elecţie – clonazepam. Inducţie rapidă 10-30 sec. primidonă. preparatele de magneziu: magneziu sulfat 7. fenazepam. pancuroniu. gabapentină CRIZELE MINORE – de elecţie – etosuximida. miorelaxantele periferice. midazolam. miorelaxantele periferice: tubocurarină. derivaţii alifatitici: cloralhidrat 6. hidroxidionul morfina oxibutiratul sodic diazepamul Anticonvulsivantele simptomatice I. barbital. valproatul de sodiu. (crize jacksoniene. acetazolamidă. metohexital. Apartenenţa de grup: 1. beclamidă. neurolepticele: droperidol. şi durata scurtă până la 10 min. 2. nitrazepam de rezervă – felbamat STAREA DE RĂU – de elecţie – diazepam EPILEPTIC de rezervă – clonazepam. anestezicele locale. II. 2. clonazepam. clorpromazină. acidul valproic. acidul valproic. morsuximidă. EPILEPSIILE PARŢIALE CRIZELE PARŢIALE SIMPLE – de elecţie – fenobarbital. fenitoină sodică B. valproat de sodiu.Clasificarea anestezicelor generale parenterale după durata inducţiei şi durata acţiunii. Inducţie moderată 2-5 min şi durata instrumediară de acţiune 15-60 min. benzobarbital. preparatele ce slab inhibă centrul respirator: . ketamina întrodusă i/m midazolamul fentanilul talamonalul III. . etc. talamonal 8. 3. derivaţii alifatici. lamotrigin. derivaţii GABA: oxibat de natriu 4. carbamazepină. După influenţa asupra centrului respirator: 1. lorazepam. motorii. derivaţii GABA. magneziu sulfat.barbituricele. sultiam II. etc. CLASIFICAREA ANTIEPILEPTICELOR DUPĂ UTILIZAREA CLINICĂ A. valproatul de sodiu. anestezicele locale: lidocaină 5. fenobarbital. preparatele ce puternic inhibă centrul respirator: . fenobarbital sodic. inducţie lentă 15-60 min şi durata lungă a acţiune mai mult 60 min.

Derivaţii de benzoxazonă – clorzoxazona (paraflex). 5. Preparatele colinolitice (colinoblocantele centrale) Trihexidfenidil Biperiden Prociclidină Pridinol C. Benzodiazepinele – diazepam. I. D. diverse – mefenezina. 4. 3). mefedolul tolperison. 2). nakom) II. pergolidă. amantadină B. Agoniştii GABA – fenibut. Benactizină Dietazină Orfenadrină Preparatele ce inhibă receptorii nmda .fenobarbital de rezervă – clonazepam. gabapentină.glutamatergici amantadină Adjuvante miorelaxantele centrale: 1). fenazepam. lisurid 2) cu acţiune indirectă – selegilină. miolgina (clorzoxazona + paracetamol). sultiam CLASIFICAREA ANTIPARKINSONIENELOR A. 3. Carbamaţii – meprobamat 5). Neselective (acţionează prin intermediul ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II): Salicilaţii: B. 1. tetrazepam. Preparatele dopaminergice I. baclofen. Clasificarea preparatelor antiinflamatorii: Antiinflamatorii nesteroidiene: A. acidul acetilsalicilic salicilamida acetilsalicilatul de lizină diflunisalul salicilatul de metil Derivaţii de pirazolonă şi pirazolidină: fenazona kebuzona aminofenazona azapropazona propifenazona metamizolul sodic fenilbutazona oxifenbutazona Acizii indolacetici şi analogii lor: indometacina ketorolacul sulindacul tolmetina etodolacul Acizii arilacetici: diclofenacul nabumetona alclofenacul lonazolacul Acizii arilpropionici: ibuprofenul ketoprofenul flurbiprofenul fenoprofenul . vigabatrină. 4). 2. acidul valproic. Preparatele ce restabilesc fondalul de dopamină Levodopa şi preparatele ei combinate (madopar. Agoniştii dopaminergici 1) cu acţiune directă – bromocriptină. valproatul de sodiu. midocalmul tizatidină (sirdalud) etc.

preparatele de F. Diverse grupe A.difenhidramină .diazepam C.nitrazepam fenibul . Penicilamina: 4. Derivaţii 4-aminochinolinici: clorochina hidrohiclorochina 3.oxazepam .flurazepam predecesorii .midazolam . Chinazolonele . Tranchilizantele . Derivaţii alifatici . Fenamaţii: acidul flufenamic acidul meclofenamic acidul mefenamic acidul niflumic 7.metacvalonă II. Oxicamii: piroxicamul tenoxicamul 8.amobarbital B.butabarbital .lometazepam oxibatul de Na . Citotoxicele: ciclofosfamida metotrexatul azatioprina ciclosporina ş.zopiclonă .temazepam . Carbamaţii . H1-antihistaminicele .meprobamat .nervoflux VI. Sulfanilamidele: sulfasalazina salazopiridazina 5.brotizolam .droperidol E.lorazepam . Derivaţii GABA şi doxilamină L- .barbital A.clordiazepoxid .ketazolam VII. Ureide aciclice . CLASIFICAREA HIPNOTICELOR I. Neurolepticele .triazolam . der. Antiinflamatorii steroidiene: Glucocorticoizi: hidrocortisonul dexametazona prednisolonul metilprednisolonul prednisolonul triamcinolona betametazona parametazona III. Sedativele . de durată lungă (medicamente de bază): 1. Selective: nimesulida meloxicamul celecoxibul (în curs de evaluare clinică) II.secobarbital VII.bromizoval IV.clorpromazină III. der.zolpidem B. Barbituricele V. Aldehide .pentobarbital .prometazină .naproxenul carprofenul acidul tiaprofenic 6. imidazopinidinici .flunitrazepam .cloralhidrat .carbromal . de ciclopirolonă .reladorm .ciclobarbital . Derivaţii paraaminofenolului: fenacetina paracetamolul B.fenobarbital serotoninei .clortiazepam triptofan . Medicamente cu acţiune lentă. Compuşii de aur: aurotiomalatul de sodiu aurotioprolul aurotiosulfatul de sodiu auranofinul aurotioglucoza 2. Benzodiazepinele .clonazepam .prazepam B. Combinate . Nebenzodiazepinele A.medazepam .a.clorpiramină .

menotropina (pergonal.tetracosactida (sinacten etc) III.menotropina (pergogrin – FSH + LH = 2 : 1) II. SCURTĂ brotizolam. fenobarbital. groliberina) Analogii somatostatinei. genotropina etc) . Gonadotropina corionică umană (pregnil.sermorelina (geret. butabarbital.demoxitocina (sandopart. glutetimidă.corticoliberina Analogii rilizing hormonului tireotrop. Gonadotropina umană de menopauză .corticotropina .) tamoxifenul (tamifen. Analogii tireotropinei (TTH) .valeriană . 40-60 min 4-7 ore 10-40 ore 8-12 ore 30-90 ore Analogii rilizing hormonului foliculostimulant şi luteinizant.terlipresina (remestip) B. secobarbital. midazolam. humegon etc) (FSH + LH = 1 : 1) . zitazonium etc.clomifenul (clostilbegit. Analogii rilizing hormonului somatotrop. LUNGĂ Flurazepam. clorpiramină. carbromal Instalarea efectului rapidă (10-15 min) Durata efectului 2-5 ore T½ 2-10 ore 20-40 min II. Analogii vasopresinei . profazi etc) C. amobarbital. pREPARATELE HORMONALE ALE HIPOFIZEI I. Preparatele hormonale ale neurohipofizei A. clordiazepoxid. .desmopresina (adiuretina – SD) .protirelina (relefact etc). cloralhidrat. oxazepam. . flunitrazepam. ketazolam. Antiestrogenii: . ciclobarbital. Analogii hormonului foliculostimulant .etinamat Durata I. barbital. bromizoval. metiprilonă. zolpidem.analogii ei sintetici: buserelina (suprefact etc) gozerelina (zoladex) nafarelina (sinarel etc) leuprorelina (lupron) deslorelina.) toremifenul (fareston) . diazepam. clomid etc. temazepam.gonadorelina .tirotropina (tireostimulina etc) V. triazolam. pentobarbital.somatotropina (humatrop. Analogii gonadotropinelor: A. Analogii oxitocinei .urofolitropina (ferilitina etc) B.somatostatina (stilamina) .somatremul IV. meprobamat. MEDIE lormetazepam. dezaminoxitocina) . . Analogii somatotropinei (STH) . difenhidramină.oxitocina (sintocinon) . nitrazepam.metiloxitocina Preparatele antihormonale I. Analogii corticotropinei (ACTH) . prometazină. L-triptofan. clotiazepam. III. metacvalonă. zopiclonă.octreotida (sandostatina) Analogii rilizing hormonului corticotrop. . .

PROGESTATIVELE Clasificarea 1.octestrolul etc.propiltiouracilul . B.percloratul de potasiu etc. C. 2. Preparatele insulinei După provinienţă: 1) porcine 2) bovine 3) mixte biosintetice 4) umane semisintetice După gradul de purificare 1) tradiţionale – la 1 mln molecule insulină revin până la 100. benzoat.estriolul Semisintetici: .… de la 50 la 1000 molecule impurităţi 3) monocomponente .dienestrolul .hinagolidul (norprolac) Inhibitorii sintezei hormonului luteinizant (HL): . 3. eulexin etc) . A. VII.propiltiouracilul (tireostat II) .finasterid .mestranolul Nesteroidieni sintetici: .Diane – 35 .somatostatina.metiltiouracilul (tireostat I) . serocriptina etc) . metimazol D. VI. Anticorticoizii: .metirapona .Serenoa repens (permixon) IV.nilutamidul (anandron) . IX. Antiprogestativele: .000 molecule impurităţi (somatostatina etc) 2) monopic .ciproteronul acetat (androcur etc) . III.preparatele iodului . valerat .danazolul (danol. Antitiroidienele: .mitotanul (lisodren) V.flutamidul (flucinom.etinilestradiolul (microfolina) .… până la 50 molecule impurităţi 4) semisintetice – purificate.lizuridul (lizenil) .dietilstilbestrolul .octreotida .megestrolul .II. enantat.buserelina Inhiborii LH şi FSH: . Preparatele antitiroidiene Ce dereglează sinteza hormonilor tiroidieni (tioamidele) . VIII. 1. danovan) Analogii somatostatinei: . Inhibitorii secreţiei prolactinei: .dipropionat.tiamazolul (mercazolil. prin metoda ingineriei genetice (umane).bromocriptina (parlodel. I.estradiolul (dehidrofoliculina): . ESTROGENII Clasificarea Naturali: . 2. căpătate.estrona (foliculina) .aminoglutetimida . Naturale – progesteronul Semisintetice: a) analogii progesteronului – hidroxiprogesteronul .tiamazolul (mercazolil) .hexestrolul (sinestrolul) .mifepristona (mifegina) Antiandrogenii: .

izocaproat b) c) metiltestosteronul.dihidrotestosferonul Semisintetice: a) testosteronul sub formă de eteri: acetat.testobromleţitul . Naturali – testosteronul . fluoximesteronul.testenat . mesterolona  perorale preparatele combinate . enantat. propionat.(derivaţi de pregnan) b) analogii testosteronului (derivaţi de estran) (oxiprogesterona) – medroxiprogesteronul (depo-provera) – megestrolul – clormadinona – etisteronul (pregnina) – noretisteronul – levonorgestrelul – etinodiolul – alilestradiolul (turinal) – linestrolul – dimetisteronul ANDROGENII Clsificarea 1. 2. fenilpropionat. decanoat.sustanon-250 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful