P. 1
Clasificarea-analgezicelor

Clasificarea-analgezicelor

|Views: 44|Likes:

More info:

Published by: غينادي غينادي on May 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

A.

Agonişti Morfina (Morfilong MS-contin) Hidromorfonul Oximorfonul Omnoponul

Clasificarea analgezicelor Analgezice cu acţiune centrală I. Analgezice opioide Antagonişti Naloxonul Naltrexonul

Agonişti moderaţi Agonişti – antagonişti I. Alcaloizii opiului (derivaţii fenantrenei) Codeina Nalbufina Hidrocodonul Buprenorfina Oxicodonul 2. Preparate sintetice a) Derivaţii fenilheptilaminei Propoxifenul b) Derivaţii fenilpiperidinei Difenoxilatul Piritramid (Dipidolor)

-

Metadona Trimeperidina Fentanil Alfentanil Sufentanil Levorfanolul Tilidina

-

c) Derivaţii morfinanei Butorfanolul d) Derivaţii acidului ciclohexan-carbonic e) Derivaţii benzomorfanei - Pentazocina (Fortral) - Dezocina II. Acţiune mixtă (opioidă + neopioidă) Tramadol

-

Levalorfanul

Preparate neopioide Clonidina Carbamazepina Amitriptilina Valproat sodic Imizina Baclofen ketamina Somatostatina Difenhidramina Levomepromazina - Paracetamolul Preparate combinate: Solpadein, Soldrex, Saridon, Panadol B. Analgezice cu acţiune preponderent periferică I. Antiinflamatoriile nesteroidiene Derivaţi Ac.acetilsalicilic Salicilatul de sodiu 1) Derivaţii pirazolonei Fenilbutazona Metamizol Baralgina 2) Deriv. Ac.indolacetic Indometacina Sulindacul 3) Deriv.ac.fenilacetic Diclofenacul Alclofenac Tolmetina 4) Deriv.ac.fenilpropionic Ibuprofenul Ketoprofenul Fenoprofenul Naproxenul 5) Oxicamii Piroxicamul Izoxicamul 6) Fenamaţii Ac.flufenamic Ac.mefenamic Ac.niflumic 7) acidului acetilsalicilic

barbituricele: tiopental. etc. fenitoină. neurolepticele: droperidol. trimetadionă CRIZELE AKINETICE – de elecţie – clonazepam. clonazepam. derivaţii GABA: oxibat de natriu 4. derivaţii GABA. CLASIFICAREA ANTIEPILEPTICELOR DUPĂ UTILIZAREA CLINICĂ A. morsuximidă. valproatul de sodiu de rezervă – clonazepam. motorii. vegetative) de rezervă – clonazepam. ketamina întrodusă i/m midazolamul fentanilul talamonalul III. I. hidroxidionul morfina oxibutiratul sodic diazepamul Anticonvulsivantele simptomatice I. clonazepam de rezervă – morsuximidă. Inducţie rapidă 10-30 sec. miorelaxantele periferice. II. preparatele ce puternic inhibă centrul respirator: . Apartenenţa de grup: 1. acidul valproic. teopentalul sodic metohexital sodic etomidatul ketamina întrodusă i/v propanididul II. şi durata scurtă până la 10 min. gabapentină. fenitoină. Inducţie moderată 2-5 min şi durata instrumediară de acţiune 15-60 min. 3. clonazepam de rezervă – etosuximidă. magneziu sulfat. talamonal 8. etc. anatruxoniu. valproatul de sodiu. benzobarbital. EPILEPSIILE PARŢIALE CRIZELE PARŢIALE SIMPLE – de elecţie – fenobarbital. barbital. valproatul de sodiu. fenobarbital. anestezicele locale. derivaţii alifatitici: cloralhidrat 6. anestezicele locale: lidocaină 5. 2. După influenţa asupra centrului respirator: 1. miorelaxantele periferice: tubocurarină. carbamazepină senzoriale. primidonă. carbamazepină. acidul valproic. nitrazepam de rezervă – felbamat STAREA DE RĂU – de elecţie – diazepam EPILEPTIC de rezervă – clonazepam.benzodiazepinele. etc.Clasificarea anestezicelor generale parenterale după durata inducţiei şi durata acţiunii. gabapentină CRIZELE MINORE – de elecţie – etosuximida. metohexital. beclamidă. trimetadionă CRIZELE MIOCLONICE – de elecţie – fenobarbital. I. valproat de sodiu. pancuroniu. 2. derivaţii alifatici. acetazolamidă. fenitoină sodică B. preparatele de magneziu: magneziu sulfat 7. . fenobarbital sodic. clorpromazină. vigabatrină.barbituricele. sultiam II. lorazepam. acidul valproic. EPILEPSIILE GENERALIZATE CRIZELE MAJORE – de elecţie – fenobarbital. inducţie lentă 15-60 min şi durata lungă a acţiune mai mult 60 min. acidul valproic. carbamazepină. lamotrigin. (crize jacksoniene. neurolepticele. CRIZELE PARŢIAL COMPUSE – de elecţie – fenitoină. preparatele ce slab inhibă centrul respirator: . fenazepam. benzodiazepinele: diazepam. lorazepam. midazolam.

mefedolul tolperison. Benzodiazepinele – diazepam.fenobarbital de rezervă – clonazepam. 3). Preparatele dopaminergice I. lisurid 2) cu acţiune indirectă – selegilină. 5. midocalmul tizatidină (sirdalud) etc. vigabatrină. 4. 1. I. Clasificarea preparatelor antiinflamatorii: Antiinflamatorii nesteroidiene: A. 4). diverse – mefenezina. Preparatele colinolitice (colinoblocantele centrale) Trihexidfenidil Biperiden Prociclidină Pridinol C. Agoniştii dopaminergici 1) cu acţiune directă – bromocriptină. 3. baclofen. pergolidă. Carbamaţii – meprobamat 5). Agoniştii GABA – fenibut. fenazepam. Neselective (acţionează prin intermediul ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II): Salicilaţii: B. sultiam CLASIFICAREA ANTIPARKINSONIENELOR A. amantadină B. Benactizină Dietazină Orfenadrină Preparatele ce inhibă receptorii nmda . 2. tetrazepam. gabapentină. nakom) II. D. Derivaţii de benzoxazonă – clorzoxazona (paraflex). 2). Preparatele ce restabilesc fondalul de dopamină Levodopa şi preparatele ei combinate (madopar. acidul valproic.glutamatergici amantadină Adjuvante miorelaxantele centrale: 1). miolgina (clorzoxazona + paracetamol). valproatul de sodiu. acidul acetilsalicilic salicilamida acetilsalicilatul de lizină diflunisalul salicilatul de metil Derivaţii de pirazolonă şi pirazolidină: fenazona kebuzona aminofenazona azapropazona propifenazona metamizolul sodic fenilbutazona oxifenbutazona Acizii indolacetici şi analogii lor: indometacina ketorolacul sulindacul tolmetina etodolacul Acizii arilacetici: diclofenacul nabumetona alclofenacul lonazolacul Acizii arilpropionici: ibuprofenul ketoprofenul flurbiprofenul fenoprofenul .

medazepam .fenobarbital serotoninei .flurazepam predecesorii .ketazolam VII. Derivaţii alifatici . Oxicamii: piroxicamul tenoxicamul 8.clorpromazină III. Chinazolonele .carbromal .cloralhidrat . Tranchilizantele . der. de durată lungă (medicamente de bază): 1.oxazepam . Combinate . Carbamaţii .pentobarbital .clonazepam . Diverse grupe A. Derivaţii paraaminofenolului: fenacetina paracetamolul B. Penicilamina: 4.reladorm .barbital A. Sedativele . Neurolepticele . der.clordiazepoxid . Derivaţii 4-aminochinolinici: clorochina hidrohiclorochina 3. Barbituricele V.triazolam . Benzodiazepinele . Ureide aciclice .ciclobarbital .midazolam .prazepam B. Medicamente cu acţiune lentă.naproxenul carprofenul acidul tiaprofenic 6. Citotoxicele: ciclofosfamida metotrexatul azatioprina ciclosporina ş.clortiazepam triptofan .amobarbital B. Selective: nimesulida meloxicamul celecoxibul (în curs de evaluare clinică) II. Compuşii de aur: aurotiomalatul de sodiu aurotioprolul aurotiosulfatul de sodiu auranofinul aurotioglucoza 2. Sulfanilamidele: sulfasalazina salazopiridazina 5.droperidol E.zopiclonă .lometazepam oxibatul de Na .clorpiramină .zolpidem B. Derivaţii GABA şi doxilamină L- .diazepam C.secobarbital VII.meprobamat .flunitrazepam . Nebenzodiazepinele A.metacvalonă II.prometazină . Aldehide .lorazepam .a. de ciclopirolonă .brotizolam . H1-antihistaminicele . Antiinflamatorii steroidiene: Glucocorticoizi: hidrocortisonul dexametazona prednisolonul metilprednisolonul prednisolonul triamcinolona betametazona parametazona III. CLASIFICAREA HIPNOTICELOR I.nervoflux VI.butabarbital .bromizoval IV. imidazopinidinici .temazepam .preparatele de F.difenhidramină .nitrazepam fenibul . Fenamaţii: acidul flufenamic acidul meclofenamic acidul mefenamic acidul niflumic 7.

Gonadotropina umană de menopauză . metacvalonă. Analogii corticotropinei (ACTH) .somatremul IV.gonadorelina . profazi etc) C. Analogii gonadotropinelor: A. difenhidramină. oxazepam.terlipresina (remestip) B.menotropina (pergogrin – FSH + LH = 2 : 1) II. meprobamat.analogii ei sintetici: buserelina (suprefact etc) gozerelina (zoladex) nafarelina (sinarel etc) leuprorelina (lupron) deslorelina.octreotida (sandostatina) Analogii rilizing hormonului corticotrop. Analogii tireotropinei (TTH) .corticoliberina Analogii rilizing hormonului tireotrop. .) toremifenul (fareston) . zopiclonă.somatotropina (humatrop.corticotropina . Analogii somatotropinei (STH) .demoxitocina (sandopart.metiloxitocina Preparatele antihormonale I. III. Analogii oxitocinei . clomid etc. butabarbital.protirelina (relefact etc). Analogii hormonului foliculostimulant . bromizoval. L-triptofan.oxitocina (sintocinon) .tirotropina (tireostimulina etc) V.tetracosactida (sinacten etc) III. pentobarbital. clordiazepoxid. MEDIE lormetazepam. .urofolitropina (ferilitina etc) B. temazepam.valeriană . nitrazepam. fenobarbital. . clotiazepam.etinamat Durata I. ketazolam. triazolam. flunitrazepam.sermorelina (geret. Gonadotropina corionică umană (pregnil. Analogii rilizing hormonului somatotrop. ciclobarbital. carbromal Instalarea efectului rapidă (10-15 min) Durata efectului 2-5 ore T½ 2-10 ore 20-40 min II. 40-60 min 4-7 ore 10-40 ore 8-12 ore 30-90 ore Analogii rilizing hormonului foliculostimulant şi luteinizant. glutetimidă. SCURTĂ brotizolam. Antiestrogenii: . . . metiprilonă.somatostatina (stilamina) . cloralhidrat. secobarbital. prometazină. groliberina) Analogii somatostatinei. zitazonium etc.menotropina (pergonal. pREPARATELE HORMONALE ALE HIPOFIZEI I. zolpidem. barbital. Preparatele hormonale ale neurohipofizei A. diazepam. LUNGĂ Flurazepam. clorpiramină. midazolam. genotropina etc) . humegon etc) (FSH + LH = 1 : 1) .) tamoxifenul (tamifen. amobarbital.clomifenul (clostilbegit. dezaminoxitocina) .desmopresina (adiuretina – SD) . Analogii vasopresinei .

propiltiouracilul .nilutamidul (anandron) .mestranolul Nesteroidieni sintetici: .estrona (foliculina) .percloratul de potasiu etc. Antitiroidienele: . VIII. 2.Serenoa repens (permixon) IV. 2.Diane – 35 . VI. benzoat.buserelina Inhiborii LH şi FSH: .hexestrolul (sinestrolul) .hinagolidul (norprolac) Inhibitorii sintezei hormonului luteinizant (HL): .000 molecule impurităţi (somatostatina etc) 2) monopic .finasterid . Preparatele antitiroidiene Ce dereglează sinteza hormonilor tiroidieni (tioamidele) . Inhibitorii secreţiei prolactinei: . Preparatele insulinei După provinienţă: 1) porcine 2) bovine 3) mixte biosintetice 4) umane semisintetice După gradul de purificare 1) tradiţionale – la 1 mln molecule insulină revin până la 100. A.tiamazolul (mercazolil) . VII.megestrolul .metirapona . Anticorticoizii: . valerat . prin metoda ingineriei genetice (umane).lizuridul (lizenil) . Antiprogestativele: . enantat.danazolul (danol.bromocriptina (parlodel.propiltiouracilul (tireostat II) .preparatele iodului . Naturale – progesteronul Semisintetice: a) analogii progesteronului – hidroxiprogesteronul . metimazol D.… până la 50 molecule impurităţi 4) semisintetice – purificate.… de la 50 la 1000 molecule impurităţi 3) monocomponente . B. IX. C.tiamazolul (mercazolil. eulexin etc) .II. căpătate.metiltiouracilul (tireostat I) .dienestrolul .octestrolul etc. danovan) Analogii somatostatinei: .octreotida .mifepristona (mifegina) Antiandrogenii: . ESTROGENII Clasificarea Naturali: . 1.aminoglutetimida .mitotanul (lisodren) V. 3.somatostatina. I. III.dietilstilbestrolul .etinilestradiolul (microfolina) .estradiolul (dehidrofoliculina): . serocriptina etc) .dipropionat. PROGESTATIVELE Clasificarea 1.flutamidul (flucinom.ciproteronul acetat (androcur etc) .estriolul Semisintetici: .

(derivaţi de pregnan) b) analogii testosteronului (derivaţi de estran) (oxiprogesterona) – medroxiprogesteronul (depo-provera) – megestrolul – clormadinona – etisteronul (pregnina) – noretisteronul – levonorgestrelul – etinodiolul – alilestradiolul (turinal) – linestrolul – dimetisteronul ANDROGENII Clsificarea 1. izocaproat b) c) metiltestosteronul.testobromleţitul . fenilpropionat. Naturali – testosteronul .sustanon-250 .dihidrotestosferonul Semisintetice: a) testosteronul sub formă de eteri: acetat. mesterolona  perorale preparatele combinate . fluoximesteronul. 2. decanoat. propionat. enantat.testenat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->