A.

Agonişti Morfina (Morfilong MS-contin) Hidromorfonul Oximorfonul Omnoponul

Clasificarea analgezicelor Analgezice cu acţiune centrală I. Analgezice opioide Antagonişti Naloxonul Naltrexonul

Agonişti moderaţi Agonişti – antagonişti I. Alcaloizii opiului (derivaţii fenantrenei) Codeina Nalbufina Hidrocodonul Buprenorfina Oxicodonul 2. Preparate sintetice a) Derivaţii fenilheptilaminei Propoxifenul b) Derivaţii fenilpiperidinei Difenoxilatul Piritramid (Dipidolor)

-

Metadona Trimeperidina Fentanil Alfentanil Sufentanil Levorfanolul Tilidina

-

c) Derivaţii morfinanei Butorfanolul d) Derivaţii acidului ciclohexan-carbonic e) Derivaţii benzomorfanei - Pentazocina (Fortral) - Dezocina II. Acţiune mixtă (opioidă + neopioidă) Tramadol

-

Levalorfanul

Preparate neopioide Clonidina Carbamazepina Amitriptilina Valproat sodic Imizina Baclofen ketamina Somatostatina Difenhidramina Levomepromazina - Paracetamolul Preparate combinate: Solpadein, Soldrex, Saridon, Panadol B. Analgezice cu acţiune preponderent periferică I. Antiinflamatoriile nesteroidiene Derivaţi Ac.acetilsalicilic Salicilatul de sodiu 1) Derivaţii pirazolonei Fenilbutazona Metamizol Baralgina 2) Deriv. Ac.indolacetic Indometacina Sulindacul 3) Deriv.ac.fenilacetic Diclofenacul Alclofenac Tolmetina 4) Deriv.ac.fenilpropionic Ibuprofenul Ketoprofenul Fenoprofenul Naproxenul 5) Oxicamii Piroxicamul Izoxicamul 6) Fenamaţii Ac.flufenamic Ac.mefenamic Ac.niflumic 7) acidului acetilsalicilic

Apartenenţa de grup: 1. I. lorazepam. beclamidă. miorelaxantele periferice. carbamazepină. vegetative) de rezervă – clonazepam. II. Inducţie moderată 2-5 min şi durata instrumediară de acţiune 15-60 min. hidroxidionul morfina oxibutiratul sodic diazepamul Anticonvulsivantele simptomatice I. acidul valproic. gabapentină. carbamazepină. miorelaxantele periferice: tubocurarină. I. trimetadionă CRIZELE MIOCLONICE – de elecţie – fenobarbital. benzobarbital. CLASIFICAREA ANTIEPILEPTICELOR DUPĂ UTILIZAREA CLINICĂ A. anestezicele locale: lidocaină 5. clorpromazină. etc. etc. anatruxoniu. talamonal 8.benzodiazepinele. benzodiazepinele: diazepam. pancuroniu. gabapentină CRIZELE MINORE – de elecţie – etosuximida. etc. inducţie lentă 15-60 min şi durata lungă a acţiune mai mult 60 min.barbituricele. valproatul de sodiu de rezervă – clonazepam. acidul valproic. vigabatrină. fenobarbital sodic. ketamina întrodusă i/m midazolamul fentanilul talamonalul III. magneziu sulfat. valproat de sodiu. derivaţii GABA. CRIZELE PARŢIAL COMPUSE – de elecţie – fenitoină. carbamazepină senzoriale. acidul valproic. clonazepam de rezervă – morsuximidă. valproatul de sodiu. valproatul de sodiu. preparatele de magneziu: magneziu sulfat 7. sultiam II. midazolam. După influenţa asupra centrului respirator: 1. primidonă. 2. anestezicele locale. preparatele ce puternic inhibă centrul respirator: . EPILEPSIILE PARŢIALE CRIZELE PARŢIALE SIMPLE – de elecţie – fenobarbital. fenitoină. . barbituricele: tiopental. preparatele ce slab inhibă centrul respirator: . Inducţie rapidă 10-30 sec. neurolepticele. fenobarbital. 3. motorii. acetazolamidă. fenitoină sodică B. fenazepam. acidul valproic. trimetadionă CRIZELE AKINETICE – de elecţie – clonazepam. derivaţii alifatici. EPILEPSIILE GENERALIZATE CRIZELE MAJORE – de elecţie – fenobarbital. barbital. şi durata scurtă până la 10 min. lamotrigin. teopentalul sodic metohexital sodic etomidatul ketamina întrodusă i/v propanididul II. derivaţii alifatitici: cloralhidrat 6. fenitoină. nitrazepam de rezervă – felbamat STAREA DE RĂU – de elecţie – diazepam EPILEPTIC de rezervă – clonazepam.Clasificarea anestezicelor generale parenterale după durata inducţiei şi durata acţiunii. lorazepam. (crize jacksoniene. clonazepam. derivaţii GABA: oxibat de natriu 4. clonazepam de rezervă – etosuximidă. neurolepticele: droperidol. morsuximidă. 2. metohexital.

Agoniştii GABA – fenibut. Carbamaţii – meprobamat 5). Benzodiazepinele – diazepam. Clasificarea preparatelor antiinflamatorii: Antiinflamatorii nesteroidiene: A. diverse – mefenezina. amantadină B. 2.fenobarbital de rezervă – clonazepam. Preparatele dopaminergice I.glutamatergici amantadină Adjuvante miorelaxantele centrale: 1). acidul valproic. Preparatele colinolitice (colinoblocantele centrale) Trihexidfenidil Biperiden Prociclidină Pridinol C. tetrazepam. valproatul de sodiu. miolgina (clorzoxazona + paracetamol). midocalmul tizatidină (sirdalud) etc. Benactizină Dietazină Orfenadrină Preparatele ce inhibă receptorii nmda . Agoniştii dopaminergici 1) cu acţiune directă – bromocriptină. 5. 3. pergolidă. fenazepam. nakom) II. acidul acetilsalicilic salicilamida acetilsalicilatul de lizină diflunisalul salicilatul de metil Derivaţii de pirazolonă şi pirazolidină: fenazona kebuzona aminofenazona azapropazona propifenazona metamizolul sodic fenilbutazona oxifenbutazona Acizii indolacetici şi analogii lor: indometacina ketorolacul sulindacul tolmetina etodolacul Acizii arilacetici: diclofenacul nabumetona alclofenacul lonazolacul Acizii arilpropionici: ibuprofenul ketoprofenul flurbiprofenul fenoprofenul . Neselective (acţionează prin intermediul ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II): Salicilaţii: B. 2). I. 1. 3). gabapentină. mefedolul tolperison. Preparatele ce restabilesc fondalul de dopamină Levodopa şi preparatele ei combinate (madopar. vigabatrină. 4. 4). sultiam CLASIFICAREA ANTIPARKINSONIENELOR A. baclofen. lisurid 2) cu acţiune indirectă – selegilină. D. Derivaţii de benzoxazonă – clorzoxazona (paraflex).

barbital A.preparatele de F. Neurolepticele . Oxicamii: piroxicamul tenoxicamul 8.zopiclonă .nervoflux VI.secobarbital VII.metacvalonă II.carbromal . Sulfanilamidele: sulfasalazina salazopiridazina 5. Fenamaţii: acidul flufenamic acidul meclofenamic acidul mefenamic acidul niflumic 7. Aldehide .oxazepam .diazepam C.lorazepam .temazepam .brotizolam .reladorm .prazepam B.droperidol E. Medicamente cu acţiune lentă. Tranchilizantele .a.meprobamat . Benzodiazepinele . Nebenzodiazepinele A.fenobarbital serotoninei .clortiazepam triptofan . Ureide aciclice . Derivaţii alifatici .clordiazepoxid .nitrazepam fenibul .lometazepam oxibatul de Na .ciclobarbital .clorpiramină .pentobarbital . Penicilamina: 4.naproxenul carprofenul acidul tiaprofenic 6. Barbituricele V. Antiinflamatorii steroidiene: Glucocorticoizi: hidrocortisonul dexametazona prednisolonul metilprednisolonul prednisolonul triamcinolona betametazona parametazona III.butabarbital .prometazină . Derivaţii paraaminofenolului: fenacetina paracetamolul B.bromizoval IV. de durată lungă (medicamente de bază): 1. imidazopinidinici .difenhidramină .flurazepam predecesorii . Derivaţii 4-aminochinolinici: clorochina hidrohiclorochina 3. der.clorpromazină III. Carbamaţii .ketazolam VII. der. CLASIFICAREA HIPNOTICELOR I. Derivaţii GABA şi doxilamină L- .amobarbital B. Citotoxicele: ciclofosfamida metotrexatul azatioprina ciclosporina ş. Combinate . Diverse grupe A.cloralhidrat . Sedativele . Selective: nimesulida meloxicamul celecoxibul (în curs de evaluare clinică) II.zolpidem B.clonazepam .midazolam .medazepam . H1-antihistaminicele .triazolam . de ciclopirolonă .flunitrazepam . Compuşii de aur: aurotiomalatul de sodiu aurotioprolul aurotiosulfatul de sodiu auranofinul aurotioglucoza 2. Chinazolonele .

Analogii rilizing hormonului somatotrop. Analogii vasopresinei . Analogii tireotropinei (TTH) . secobarbital. ciclobarbital. metacvalonă. difenhidramină. carbromal Instalarea efectului rapidă (10-15 min) Durata efectului 2-5 ore T½ 2-10 ore 20-40 min II. prometazină. clordiazepoxid. . barbital. bromizoval.) tamoxifenul (tamifen. . SCURTĂ brotizolam. zitazonium etc. . Analogii oxitocinei . groliberina) Analogii somatostatinei.sermorelina (geret. Preparatele hormonale ale neurohipofizei A. Analogii hormonului foliculostimulant .menotropina (pergogrin – FSH + LH = 2 : 1) II. . 40-60 min 4-7 ore 10-40 ore 8-12 ore 30-90 ore Analogii rilizing hormonului foliculostimulant şi luteinizant.metiloxitocina Preparatele antihormonale I. Analogii corticotropinei (ACTH) .tetracosactida (sinacten etc) III.oxitocina (sintocinon) .octreotida (sandostatina) Analogii rilizing hormonului corticotrop. Gonadotropina corionică umană (pregnil. clomid etc.somatremul IV. clorpiramină.tirotropina (tireostimulina etc) V.gonadorelina . pREPARATELE HORMONALE ALE HIPOFIZEI I. humegon etc) (FSH + LH = 1 : 1) . Antiestrogenii: . butabarbital.urofolitropina (ferilitina etc) B. zopiclonă.) toremifenul (fareston) . flunitrazepam.clomifenul (clostilbegit. midazolam. nitrazepam. cloralhidrat.etinamat Durata I. amobarbital. Gonadotropina umană de menopauză . fenobarbital.valeriană .somatotropina (humatrop.protirelina (relefact etc). diazepam. genotropina etc) . meprobamat. Analogii gonadotropinelor: A. ketazolam. L-triptofan. profazi etc) C. oxazepam. Analogii somatotropinei (STH) . zolpidem.demoxitocina (sandopart. triazolam. III. pentobarbital. clotiazepam. glutetimidă. . LUNGĂ Flurazepam. temazepam.analogii ei sintetici: buserelina (suprefact etc) gozerelina (zoladex) nafarelina (sinarel etc) leuprorelina (lupron) deslorelina.menotropina (pergonal. metiprilonă.corticoliberina Analogii rilizing hormonului tireotrop.terlipresina (remestip) B.somatostatina (stilamina) .corticotropina . dezaminoxitocina) . MEDIE lormetazepam.desmopresina (adiuretina – SD) .

Diane – 35 .mitotanul (lisodren) V.megestrolul . B.estriolul Semisintetici: .hexestrolul (sinestrolul) .estrona (foliculina) .percloratul de potasiu etc.danazolul (danol. PROGESTATIVELE Clasificarea 1.hinagolidul (norprolac) Inhibitorii sintezei hormonului luteinizant (HL): .bromocriptina (parlodel.tiamazolul (mercazolil) .tiamazolul (mercazolil. Preparatele antitiroidiene Ce dereglează sinteza hormonilor tiroidieni (tioamidele) . 1.octestrolul etc. Antitiroidienele: . Anticorticoizii: .etinilestradiolul (microfolina) .… de la 50 la 1000 molecule impurităţi 3) monocomponente .preparatele iodului . eulexin etc) . Naturale – progesteronul Semisintetice: a) analogii progesteronului – hidroxiprogesteronul . serocriptina etc) .II. valerat .nilutamidul (anandron) .lizuridul (lizenil) . 2.metirapona . VIII.estradiolul (dehidrofoliculina): .propiltiouracilul . danovan) Analogii somatostatinei: . enantat. III.dienestrolul . benzoat.Serenoa repens (permixon) IV.ciproteronul acetat (androcur etc) . 3.dietilstilbestrolul .octreotida . căpătate. Preparatele insulinei După provinienţă: 1) porcine 2) bovine 3) mixte biosintetice 4) umane semisintetice După gradul de purificare 1) tradiţionale – la 1 mln molecule insulină revin până la 100.propiltiouracilul (tireostat II) .dipropionat.mifepristona (mifegina) Antiandrogenii: . Antiprogestativele: .flutamidul (flucinom.aminoglutetimida .finasterid .000 molecule impurităţi (somatostatina etc) 2) monopic . VII. A.somatostatina. ESTROGENII Clasificarea Naturali: . C. 2. Inhibitorii secreţiei prolactinei: . VI. metimazol D.metiltiouracilul (tireostat I) . I. prin metoda ingineriei genetice (umane). IX.buserelina Inhiborii LH şi FSH: .… până la 50 molecule impurităţi 4) semisintetice – purificate.mestranolul Nesteroidieni sintetici: .

enantat.sustanon-250 .testobromleţitul . fluoximesteronul.(derivaţi de pregnan) b) analogii testosteronului (derivaţi de estran) (oxiprogesterona) – medroxiprogesteronul (depo-provera) – megestrolul – clormadinona – etisteronul (pregnina) – noretisteronul – levonorgestrelul – etinodiolul – alilestradiolul (turinal) – linestrolul – dimetisteronul ANDROGENII Clsificarea 1. decanoat. mesterolona  perorale preparatele combinate . 2. fenilpropionat.dihidrotestosferonul Semisintetice: a) testosteronul sub formă de eteri: acetat. Naturali – testosteronul . propionat.testenat . izocaproat b) c) metiltestosteronul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful