A.

Agonişti Morfina (Morfilong MS-contin) Hidromorfonul Oximorfonul Omnoponul

Clasificarea analgezicelor Analgezice cu acţiune centrală I. Analgezice opioide Antagonişti Naloxonul Naltrexonul

Agonişti moderaţi Agonişti – antagonişti I. Alcaloizii opiului (derivaţii fenantrenei) Codeina Nalbufina Hidrocodonul Buprenorfina Oxicodonul 2. Preparate sintetice a) Derivaţii fenilheptilaminei Propoxifenul b) Derivaţii fenilpiperidinei Difenoxilatul Piritramid (Dipidolor)

-

Metadona Trimeperidina Fentanil Alfentanil Sufentanil Levorfanolul Tilidina

-

c) Derivaţii morfinanei Butorfanolul d) Derivaţii acidului ciclohexan-carbonic e) Derivaţii benzomorfanei - Pentazocina (Fortral) - Dezocina II. Acţiune mixtă (opioidă + neopioidă) Tramadol

-

Levalorfanul

Preparate neopioide Clonidina Carbamazepina Amitriptilina Valproat sodic Imizina Baclofen ketamina Somatostatina Difenhidramina Levomepromazina - Paracetamolul Preparate combinate: Solpadein, Soldrex, Saridon, Panadol B. Analgezice cu acţiune preponderent periferică I. Antiinflamatoriile nesteroidiene Derivaţi Ac.acetilsalicilic Salicilatul de sodiu 1) Derivaţii pirazolonei Fenilbutazona Metamizol Baralgina 2) Deriv. Ac.indolacetic Indometacina Sulindacul 3) Deriv.ac.fenilacetic Diclofenacul Alclofenac Tolmetina 4) Deriv.ac.fenilpropionic Ibuprofenul Ketoprofenul Fenoprofenul Naproxenul 5) Oxicamii Piroxicamul Izoxicamul 6) Fenamaţii Ac.flufenamic Ac.mefenamic Ac.niflumic 7) acidului acetilsalicilic

I. Apartenenţa de grup: 1. nitrazepam de rezervă – felbamat STAREA DE RĂU – de elecţie – diazepam EPILEPTIC de rezervă – clonazepam. acidul valproic. preparatele de magneziu: magneziu sulfat 7. etc. clonazepam de rezervă – morsuximidă. fenitoină sodică B. valproatul de sodiu de rezervă – clonazepam. 2. barbituricele: tiopental. lamotrigin. neurolepticele. lorazepam. motorii. gabapentină.barbituricele. EPILEPSIILE PARŢIALE CRIZELE PARŢIALE SIMPLE – de elecţie – fenobarbital. benzodiazepinele: diazepam. acidul valproic. vegetative) de rezervă – clonazepam. valproat de sodiu. etc. fenitoină. acidul valproic. benzobarbital. preparatele ce slab inhibă centrul respirator: . anatruxoniu. anestezicele locale: lidocaină 5. neurolepticele: droperidol. (crize jacksoniene. trimetadionă CRIZELE AKINETICE – de elecţie – clonazepam. etc. şi durata scurtă până la 10 min. clorpromazină. derivaţii alifatici. hidroxidionul morfina oxibutiratul sodic diazepamul Anticonvulsivantele simptomatice I. ketamina întrodusă i/m midazolamul fentanilul talamonalul III. morsuximidă. Inducţie rapidă 10-30 sec. derivaţii GABA: oxibat de natriu 4. midazolam. I. valproatul de sodiu. EPILEPSIILE GENERALIZATE CRIZELE MAJORE – de elecţie – fenobarbital. metohexital. 2. După influenţa asupra centrului respirator: 1. derivaţii alifatitici: cloralhidrat 6. sultiam II. carbamazepină. anestezicele locale. miorelaxantele periferice: tubocurarină.benzodiazepinele. miorelaxantele periferice. acidul valproic. clonazepam. 3. trimetadionă CRIZELE MIOCLONICE – de elecţie – fenobarbital. CRIZELE PARŢIAL COMPUSE – de elecţie – fenitoină. vigabatrină. derivaţii GABA. pancuroniu. carbamazepină. gabapentină CRIZELE MINORE – de elecţie – etosuximida. II.Clasificarea anestezicelor generale parenterale după durata inducţiei şi durata acţiunii. clonazepam de rezervă – etosuximidă. fenazepam. barbital. talamonal 8. fenitoină. teopentalul sodic metohexital sodic etomidatul ketamina întrodusă i/v propanididul II. carbamazepină senzoriale. primidonă. magneziu sulfat. fenobarbital sodic. beclamidă. inducţie lentă 15-60 min şi durata lungă a acţiune mai mult 60 min. . CLASIFICAREA ANTIEPILEPTICELOR DUPĂ UTILIZAREA CLINICĂ A. fenobarbital. acetazolamidă. Inducţie moderată 2-5 min şi durata instrumediară de acţiune 15-60 min. valproatul de sodiu. preparatele ce puternic inhibă centrul respirator: . lorazepam.

sultiam CLASIFICAREA ANTIPARKINSONIENELOR A. Derivaţii de benzoxazonă – clorzoxazona (paraflex). pergolidă. 2). 4. I. baclofen. 1. vigabatrină. nakom) II. 3. miolgina (clorzoxazona + paracetamol). Neselective (acţionează prin intermediul ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II): Salicilaţii: B. 3). Preparatele colinolitice (colinoblocantele centrale) Trihexidfenidil Biperiden Prociclidină Pridinol C. diverse – mefenezina. 4). 5. Benzodiazepinele – diazepam. Carbamaţii – meprobamat 5). fenazepam. Agoniştii GABA – fenibut. Preparatele ce restabilesc fondalul de dopamină Levodopa şi preparatele ei combinate (madopar. lisurid 2) cu acţiune indirectă – selegilină. Agoniştii dopaminergici 1) cu acţiune directă – bromocriptină. mefedolul tolperison. amantadină B. Preparatele dopaminergice I. midocalmul tizatidină (sirdalud) etc. acidul valproic.fenobarbital de rezervă – clonazepam. gabapentină. Clasificarea preparatelor antiinflamatorii: Antiinflamatorii nesteroidiene: A.glutamatergici amantadină Adjuvante miorelaxantele centrale: 1). valproatul de sodiu. tetrazepam. 2. acidul acetilsalicilic salicilamida acetilsalicilatul de lizină diflunisalul salicilatul de metil Derivaţii de pirazolonă şi pirazolidină: fenazona kebuzona aminofenazona azapropazona propifenazona metamizolul sodic fenilbutazona oxifenbutazona Acizii indolacetici şi analogii lor: indometacina ketorolacul sulindacul tolmetina etodolacul Acizii arilacetici: diclofenacul nabumetona alclofenacul lonazolacul Acizii arilpropionici: ibuprofenul ketoprofenul flurbiprofenul fenoprofenul . Benactizină Dietazină Orfenadrină Preparatele ce inhibă receptorii nmda . D.

clortiazepam triptofan . Tranchilizantele .lometazepam oxibatul de Na .midazolam . Sulfanilamidele: sulfasalazina salazopiridazina 5.droperidol E.flunitrazepam .amobarbital B.bromizoval IV.nervoflux VI. Derivaţii paraaminofenolului: fenacetina paracetamolul B. H1-antihistaminicele .ciclobarbital . Chinazolonele .meprobamat . Compuşii de aur: aurotiomalatul de sodiu aurotioprolul aurotiosulfatul de sodiu auranofinul aurotioglucoza 2. Carbamaţii .flurazepam predecesorii .medazepam . Derivaţii 4-aminochinolinici: clorochina hidrohiclorochina 3.diazepam C.reladorm . Neurolepticele .lorazepam .prazepam B.temazepam .clorpiramină . Aldehide . Diverse grupe A. Benzodiazepinele .zopiclonă . de ciclopirolonă .nitrazepam fenibul .butabarbital .fenobarbital serotoninei . Combinate . Citotoxicele: ciclofosfamida metotrexatul azatioprina ciclosporina ş. Barbituricele V. Nebenzodiazepinele A.triazolam .zolpidem B.a.brotizolam .naproxenul carprofenul acidul tiaprofenic 6. de durată lungă (medicamente de bază): 1.prometazină .preparatele de F.pentobarbital .difenhidramină . der. imidazopinidinici . der. CLASIFICAREA HIPNOTICELOR I.ketazolam VII.carbromal .clorpromazină III. Oxicamii: piroxicamul tenoxicamul 8.secobarbital VII.metacvalonă II. Selective: nimesulida meloxicamul celecoxibul (în curs de evaluare clinică) II. Antiinflamatorii steroidiene: Glucocorticoizi: hidrocortisonul dexametazona prednisolonul metilprednisolonul prednisolonul triamcinolona betametazona parametazona III. Fenamaţii: acidul flufenamic acidul meclofenamic acidul mefenamic acidul niflumic 7.cloralhidrat . Ureide aciclice . Sedativele .barbital A.clonazepam .oxazepam . Derivaţii GABA şi doxilamină L- . Derivaţii alifatici . Penicilamina: 4. Medicamente cu acţiune lentă.clordiazepoxid .

. carbromal Instalarea efectului rapidă (10-15 min) Durata efectului 2-5 ore T½ 2-10 ore 20-40 min II. flunitrazepam. midazolam. dezaminoxitocina) . Gonadotropina corionică umană (pregnil. groliberina) Analogii somatostatinei. Analogii somatotropinei (STH) . clomid etc. secobarbital.analogii ei sintetici: buserelina (suprefact etc) gozerelina (zoladex) nafarelina (sinarel etc) leuprorelina (lupron) deslorelina. nitrazepam.corticoliberina Analogii rilizing hormonului tireotrop.urofolitropina (ferilitina etc) B.metiloxitocina Preparatele antihormonale I.desmopresina (adiuretina – SD) . difenhidramină. zitazonium etc.menotropina (pergonal. metacvalonă. pentobarbital.clomifenul (clostilbegit. .tirotropina (tireostimulina etc) V.valeriană . fenobarbital. SCURTĂ brotizolam.protirelina (relefact etc).somatotropina (humatrop. profazi etc) C. .octreotida (sandostatina) Analogii rilizing hormonului corticotrop. metiprilonă. pREPARATELE HORMONALE ALE HIPOFIZEI I. temazepam. Analogii rilizing hormonului somatotrop.) tamoxifenul (tamifen.somatremul IV.) toremifenul (fareston) . barbital. butabarbital. clorpiramină. meprobamat. bromizoval. . . Preparatele hormonale ale neurohipofizei A. prometazină.etinamat Durata I. Analogii tireotropinei (TTH) . triazolam. Analogii hormonului foliculostimulant .somatostatina (stilamina) . cloralhidrat.demoxitocina (sandopart. III. ketazolam. zolpidem.gonadorelina . 40-60 min 4-7 ore 10-40 ore 8-12 ore 30-90 ore Analogii rilizing hormonului foliculostimulant şi luteinizant. zopiclonă. diazepam. Analogii vasopresinei . Gonadotropina umană de menopauză . oxazepam.corticotropina . Analogii gonadotropinelor: A. Analogii corticotropinei (ACTH) . glutetimidă. LUNGĂ Flurazepam. Analogii oxitocinei . humegon etc) (FSH + LH = 1 : 1) . amobarbital. genotropina etc) .oxitocina (sintocinon) .tetracosactida (sinacten etc) III. L-triptofan.sermorelina (geret. ciclobarbital. MEDIE lormetazepam. Antiestrogenii: .menotropina (pergogrin – FSH + LH = 2 : 1) II. clotiazepam.terlipresina (remestip) B. clordiazepoxid.

IX.octestrolul etc.estrona (foliculina) .dipropionat.tiamazolul (mercazolil. danovan) Analogii somatostatinei: .Diane – 35 . Naturale – progesteronul Semisintetice: a) analogii progesteronului – hidroxiprogesteronul .buserelina Inhiborii LH şi FSH: . 1. prin metoda ingineriei genetice (umane). III. metimazol D. VI.ciproteronul acetat (androcur etc) .mestranolul Nesteroidieni sintetici: .preparatele iodului .bromocriptina (parlodel.octreotida . eulexin etc) . A.mitotanul (lisodren) V.metirapona . căpătate. 3.… până la 50 molecule impurităţi 4) semisintetice – purificate.hexestrolul (sinestrolul) .etinilestradiolul (microfolina) . ESTROGENII Clasificarea Naturali: .estradiolul (dehidrofoliculina): . benzoat. Anticorticoizii: . Antitiroidienele: .flutamidul (flucinom.Serenoa repens (permixon) IV.mifepristona (mifegina) Antiandrogenii: .percloratul de potasiu etc. B.aminoglutetimida .… de la 50 la 1000 molecule impurităţi 3) monocomponente .dietilstilbestrolul . 2. Preparatele antitiroidiene Ce dereglează sinteza hormonilor tiroidieni (tioamidele) .finasterid .propiltiouracilul . VIII. Preparatele insulinei După provinienţă: 1) porcine 2) bovine 3) mixte biosintetice 4) umane semisintetice După gradul de purificare 1) tradiţionale – la 1 mln molecule insulină revin până la 100. Antiprogestativele: . 2.nilutamidul (anandron) .metiltiouracilul (tireostat I) .propiltiouracilul (tireostat II) .somatostatina.estriolul Semisintetici: . serocriptina etc) . PROGESTATIVELE Clasificarea 1.dienestrolul .000 molecule impurităţi (somatostatina etc) 2) monopic . I. valerat .lizuridul (lizenil) .hinagolidul (norprolac) Inhibitorii sintezei hormonului luteinizant (HL): . Inhibitorii secreţiei prolactinei: .II.tiamazolul (mercazolil) . C. enantat.danazolul (danol.megestrolul . VII.

decanoat. mesterolona  perorale preparatele combinate .testenat . Naturali – testosteronul . 2.(derivaţi de pregnan) b) analogii testosteronului (derivaţi de estran) (oxiprogesterona) – medroxiprogesteronul (depo-provera) – megestrolul – clormadinona – etisteronul (pregnina) – noretisteronul – levonorgestrelul – etinodiolul – alilestradiolul (turinal) – linestrolul – dimetisteronul ANDROGENII Clsificarea 1. izocaproat b) c) metiltestosteronul. fenilpropionat. propionat.testobromleţitul . fluoximesteronul. enantat.sustanon-250 .dihidrotestosferonul Semisintetice: a) testosteronul sub formă de eteri: acetat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful