Iisus , marele iniţiat din Dacia

Articol scris pentru concursul lui VisUrat si Arhi

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi -totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a căror existenţă nu o pot contesta). Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve în a crede ca evreii se tem atât de mult de o „născocire” şi mai ales o născocire de-a lor, cu care ar trebui sa fie mândri. Avem rezerve în a crede si faptul că Isus lipseşte cu desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, acuzându-l însă de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II menţionează pe „Yeshu” care „ practica vrăjitoria şi uimea Israelul” (B Sanhedrin, 43,a; cf Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II,p.305, ed1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas,1995, p245). Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii.Tacitus de exemplu, ne confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte în vremea când guvernator al Palestinei era Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr, (Scrisori, 10,96) si Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25,4). Să nu mai punem la socoteală faptul ca o „născocire evreiască” nu putea beneficia de „acte în regulă” a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum şi altele cum sunt Mărturia păgânului Lentullus, proconsul al Tyrului şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; Epistola femeii lui Pilat, pe numele său

Procula, adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. Atâta zarvă pentru o „născocire evreiască” ?… ne îndoim în mod serios. Urmărind atât relatările istorice despre Isus, cât şi cele evangheli ce, avem anumite rezerve în a crede că Iisus ar fi fostevreu aşa cum afirma M. Eliade şi ca divinitatea căreia i se închina el şi o numea Tată, era Yahwe al evreilor. Sa purcedem şi să vedem dovezile…..! Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus Beneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui Iisus: una a lui Lentullus , funcţionar roman în regiunea Tyr si Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, Pontius Pillat, ambele

adresateîmpăratului de la Roma.

Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne

spune: „(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul lo cuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba lui bogată si de aceeaşiculoare cu părul său,

este lungă

şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt albaştrii vineţi,blânzi şi senini.”
(diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993, p. 116).

De altfel, în majoritatea icoanelor creştine mai vechi sau mai noi, Fecioara Maria este înfăţişată cu acelaşi păr şaten, ochi albaştri, piele deschisă la culoare… prin urmare, nimic din caracterele tipologico-rasiale ale evreilor. “ Faptul este dovedit şi de afirmaţia lui Pontiu Pilat: „Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr…Mi s -a spus că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă aşteptam să vad, atât de mare era deo sebirea dintre el şi ascultătorii lui… El părea a fi cam de vreo 30 de ani. N -am văzut în viaţa mea o privire atât de senină şi de dulce, un contrast mai izbitor decât între el şi ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate” (ibidem, p. 121) Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! Dar cărui neam putea aparţine el? Ne lămureşte în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu care vorbind despre tărtărienii plecaţi spre Sumer din „Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că, sumerienii, „în acord cu prezumţiile sumerologilor”, aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu fruntea lată) – descriere ce se potriveşte perfect tipului uman geto dacic. La acesta se adaugă portul bărbii lungi şi a pletelor ( Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Iar I. I. Russu completează: ”…dacii erau aşa cum este aproape în totalitate poporul român, iar brahicefalii europoizi (a se înţelege tărtărienii – n.n) cuceritori ai Sumerului la mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul castaniu” (ibidem, p. 64) Prin urmare ca şi caracteristici tipologice, Isus se încadrează tipului uman carpatodunărean şi nicidecum tipului semitic! Zamolxe în predicile lui Iisus Urmărind cu atenţie textele creştine, putem observa ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele pe care le atribuie Iisuspărintelui său divin, atrag atenţia în mod deosebit: Dumnezeu, Tatăl şi Omul. Ioan ne spune în Evanghelia sa: „Şi eu am văzut şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,1:33). Cine este această divinitate căreia i se închina Iisus ştiută fiind

cit. Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus. acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. moartea sa se petrece pe munte. Densuşianu „Dacia Preistorică”. Chr.diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament ? Ne lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N.cit. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul Noului testament. MHDIZEI Ren. De notat în acest sens este şi faptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune vârfurile munţilor. un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj. Cine era acest om ? în nici un caz denumirea nu se referă la Iosif – logodnicul Mariei. singurul zeu al Daciei. este cazul să amintim încă un nume sub care Isus apare în Evanghelii: ”Fiul lui David” ca şi precizarea lui Marcu referitoare la acesta titulatura: ” Şi învăţând în Templu. cu referire la Iisus. într-o peşteră. Arhetip. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. ca un termen naţional. tatăl sau tătar (op. iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia). în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei. Dumnedeu (Dumnezău – n. nota 6).). (op. ci mai degrabă la aceea fiinţă celestă la care face referire Daniel: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată. şi în timpurile Imperiului Roman. rom. 209 -210. nota 2) Observăm că Dumnezeu într-o forma sau alta este odenumire naţională a divinităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe.n). pe teritoriul actualei Românii existând numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar. Spunem aceasta cu atât mai mult cu cât Isus în Evanghelii apare şi cu denumirea de Mesia. este “Tatăl „ care. Iată ce spune Densuşianu:” Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat. p. Una dintre cele mai fregvente denumiri pe care şi le dădea sieşi Iisus. p. Pentru a ne lămuri mai bine.. o dovadă în plus ca Iisus era de origine dacică iar formarea s-a spirituală s-a desavârşit aici. aflăm tot de la Densuşianu. cit. ( N. naşterea lasă de bănuit ca s-ar fi petrecut tot pe munte.. Dacia Preistorică. Mai trebuie amintit şi faptul cănumele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi Messios. Ed.208 -210). 2002. Densuşianu. cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). Atragem din nou atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus în toate momentele principale ale vieţii sale pământeşti a fost legat de munte: Schimbarea la faţă se petrece pe munte. Iisus zicea: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi . Mai mult. 214). era un alt nume al lui Zamolxe. din cele mai vechi timpuri până azi. era ceea de Fiu al Omului. unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei. p.

De ce? Pentru că …geografia sacră a antichităţii se reduce la…Dacia. Axa Lumii se afla în r egiunea polului getic. însuşi David îl numeşte pe el Domn. Şi iată cum o singura literă poate schimba o întreagă istorie! Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi Iisus îşi spunea “Fiul Omului”. Numai că pentru antici. carora li se adresa numindu-i „Voi evreii” . unul de Caraiman si altul de Omul. Urmărind cele spuse pană acum precum şi alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai probabil. în Hiperboreea dacică. Şi mai departe tot el ne lamureste spunând: „ Vârfuri le cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n. Mai mult. în această perioadă. mai exact pe Vârful Omu şi în peştera Ialomicioara. zeul dacilor. Poporul model din predicile lui Isus Iisus Christos. Concluzia care se impune alăturând cele două atribute ale lui Iisus. Densuşianu vine şi ne lămureşte şi în această privinţă: „cuvântul Om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge. iniţiatul dac desăvarşit se delimita foarte clar de evrei. cartea Psalmilor atribuită lui David în Vechiul Testament. ţara lui Zamolxe.n) poartă azi numele. Deci. peştera marelui preot al lui Zamolxe. cit. careia i se închina si Iisus. de unde dar este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). Urmărind puţinmersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui David ! Ba mai mult. Tatăl. p. Dacii. cruce care. perioada dintre 12 si 30 de ani în care nu se ştie nimic despre el. Mai întâi sa încercăm să punem unul lângă altul. Cit. ne spune Eliade devine Axis Mundi – axa lumii. Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe. Fiul Omului si Fiul lui David ar fi o dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) (care) se închină lui Zamolxe. căci ei vor fi mângâiaţi! Ferice de cei blanzi. căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice de cei care plâng. Iata ce spune Iisus în Predica de pe Munte: „Ferice de cei săraci în duh. Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe Munte şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi să vedem dacă există vre-un model viu pentru acestea. p. nota 2). Numai ca…. Mai mult moartea lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică pronunţată. iar momentele naşterii lui Christos şi a morţii lui Iisus sunt legate de o peşteră… peşteră care peste tot este legată de iniţierile misterice. unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul” (op. Esenienii erau discipolii dacilor fiind singurii dintre evrei care s-au „încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială din Carpaţi. căci ei vor moşteni pământul! . această denumire de Fiu al Omului ne -ar putea indica şi ce anume a facut Iisus în perioada aşa numită ”albă” a vieţii sale. face notă discordantă cu întreg conţinutul Vechiului Testament având mai degrabă un caracter esenian. ai dacilor care în calitate de locuitori ai davelor se numeau “davi”. Iisus şi -a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /Zamolxe în Dacia. Ciudat nu? Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie pentru a afla cine este acest David despre care vorbeşte Isus. 226).aşternut picioarelor tale”. 255. doua texte sacre: Evanghelia după Matei si Herto Valus a antichitatii pelasge.

Textul este versificat: „Fericiţi cei ce-s cutezători Că a lor este victoria În plaiurile cele sfinte Fericiţi cei ce plâng. Că ei vor culege roadele În Grădinile Cerurilor Fericiţi vor fi şi cei milostivi Că aceia se vor mântui Fericiţi cei curaţi în suflet Că s-or hrăni doar cu lumină Fericiţi făcătorii de pace. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! (Evanghelia după Matei. Pământul făcându-l gradină. 95 – 96) …şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament. 1999. care cuprinde învăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. Adrian Bucurescu. că aceia În dalbe ceruri s-or mângâia. Fericiţi cei blânzi. căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori. scrise versificat. 5:3-10) Să privim acum comparativ. Că Fii cerului s-or chema Fericiţi cei prigoniţi pentru Dreptate. Că aceia se vor sătura Şi niciodată n-or mai răbda. hiperboreană. un text antic numit Herto Valus. aceleaşi pe care Iisus. Ed. Arhetip. Omul. care vorbind despre daci ne lamureşte şi asupra provenienţei acestor legi înălţătoare :”Zamolxe (marele preot. Dacia Magică. (Herto Valus. Cartea Secretă. că a lor este Raiul. căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le -a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială. Acestea erau Legile Belagine.n. Fericiţi aceia care muncesc.Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei milostivi. căci ei vor găsi mila! Ferice de cei cu inima curată. Fericiţi cei care flămâzesc Şi însetează după ştiinţă. are o paralelă în lucrarea lui Herodot. că aceia Vor moşteni întreg pământul. le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor. Se mai impune o precizare: prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu -şi găseşte paralela în textul Belaginelor. cf.n)…a cladit . p.

diacon Gheorghe Băbuţ. p. Vor veni vremuri şi mai bune. vol II. ZAMOLXE IN PREDICILE LUI IISUS The U R I to TrackBack this entry is: https://quadratus. 1997. 1992 . IDEI SI CREDINTE RELIGIOASE. Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu. Cornel Barsan. SOLOMONAR. Pleroma -n. Documente istorice. 1995. Revanşa Daciei.o casă pentru adunările bărbaţilor. Arhetip. Pelerinul Român. N. Adrian Bucurescu. 85 comentariiScrie un comentariu . Preidis. 6. 2002. Iisus. Like 2 bloggers like this. Densuşianu. AXIS MUNDI. AXA LUMII. în care îi primea şi îi punea să benchetuiasca pe fruntaşii ţării. unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bogaţiile”…” (Herodot.. Craiova. EUGEN DELCEA. PAUL LAZAR TONCIULESCU. poate destul de întortocheat şi misterios. J. IISUS. Dacia Magica. CARACTERE TIPOLOGICO-RASIALE ALE LUI IISUS. Arhetip. cf. Oradea.n). Obiectiv. Craiova. IV. VAMILE VAZDUHULUI. 50) Am scris acest articol. 2.1999. ZAMOLXE. Obiectiv. Istoria ideilor şi credinţelor religioase. Istoria despre Christos.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/trackback/ Feed RSS pentru acest post. Ed. Trad. Duquesne.wordpress. 4. dar oropsit de la începuturile sale şi până în prezent. după vechile profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută! zamolxe Bibliografie: 1. Humanitas. N DENSUSIANU. a tracilor şi dacilor liberi să se trezească. DACIA. 1993. MIRCEA ELIADE. Revanşa Daciei. Ed.. si Râm). nici oaspeţii lui şi nici unul dintre urmaşii acestora nu vor muri. 1997. Ed. IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA. HIPERBOREEA DACICA. ed. 3. HERTO VALUS. ADRIAN BUCURESCU. Dacia Preistorică. Vămile Văzduhului. Istorii. Ed. în speranţa că măcar unii dintre urmaşii ramanilor( fii lui Ra(m). Ed. Obiectiv. Ed. vol I. 5. ci vor merge într-un anume loc (Împăratia cerurilor.   PUBLISHED IN:  CU ZAMOLXE. Craiova. iar ei la randul lor să trezească şi pe alţii facând cunoscută adevărata istorie a acest ui neam străvechi şi măreţ. DACIA PREISTORICA. 95. învaţându-i că nici el. Enigmele Terrei. Cornel Bârsan. Rama. Istoria începe în Carpaţi. HERODOT. DESPRE DACI ON 31/08/2008 AT 23:02 COMENTARII (85) TAGS: ADD NEW TAG.CORNEL BARSAN. 7. Mircea Eliade.

] idei fanteziste care să le prezinte drept “probe”... On 03/05/2011 at 12:27 dunareanu said: A aparut Evanghelia Dacilor http://reteaualiterara. Răspunde 2. care a fost scrisa cu mult in urma a ce spuneti dvs. evanghelist Ioan la sfârsitul Evangheliei care-i poarta numele: “… sunt si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care.1. marele iniţiat din Dacia" | Secretele lui Lovendal . asta nu e un oras de care sa scris in biblie. Răspunde 5.com/profiles/blogs/evanghelia-dacilor Răspunde 4. On 21/01/2011 at 17:49 istermihai said: EU nu sunt deloc un om citit. Luca si a lui Ioan)nu au putut cuprinde intreaga activitate pamanteasca a lui Iisus Hristos.? nu am inteles ce vroiati sa spuneti despre “sodomie” ca .ning. doar imi place sa cred ca sunt bun analist…observator…etc sunt 2 chestii care cred ca nu se leaga: 1. Este cazul autorului acestui blog Quadratus care susţine nici mai mult nici mai puţin că Iisus ar fi fost un mare iniţiat din Dacia.Nr.25). On 24/07/2011 at 12:17 Minciuni ordinare împotriva creştinismului (6): "Iisus. On 01/09/2012 at 09:57 nicu said: Expresia “Fiul Omului” mai poate sa insemne “Fiul Patriei”.. daca s-ar fi scris cu de-amanuntul. Zău? [.. cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris” (Ioan 21.1 in Romania in conspiratii si mistere said: [. folositi termenul de sodoma. On 05/03/2011 at 13:48 Vlad Ion said: Este si normal ca cele patru Evanghelii (ale lui Matei. Acest lucru il spune cat se poate de limpede Sf.] Răspunde 3. Marcu.

dar chiar nimeni nu gandeste si din punctul de vedere al lui satan. Noi o numim sodomie. Cu salutari.Zilele din “Urma” au inceput . Corpul strain. Craterul format ii da Marii Negre cea mai mare adancime dintre toate marile interioare ale pamantului. o mare stanca de pe Marte. eroarea ingerilor lui Satan a fost imperecherea barbat cu barbat si femeie cu femeie. dupa parerea cartii. aruncat asupra Atlantidei. VA ROG DACA DORITI SA IMI RASPUNDETI FOLOSITI MAIL saptede7@yahoo. On 20/01/2011 at 23:46 Ioan said: Dragii mei. sper sa ma ia cineva in seama. Atat.omul a fost “nascut” pe Pămant si nu “facut” din lut . Atlantida. dar am fost invatati sa fim dreptio si sa nu judecam pe nimeni . Exista multe cuvinte . pai atlantida unde era…???? pe luna? nu era tot pe pamant? deci nu a deviat nimic. a fost opera lui Satan. Alte idei ale cartii: .Iisus S-A NASCUT DAC! .Numele lui Dumnezeu Cel Adevarat este LER . Aceasta a fost “caderea ingerilor” si motivil razboiului cu Dumnezeu. multumesc.ok! dar termenul e total nepotrivit deci ce vroiati sa spuneti concret/ care a fost greseala de la care sa plecat. Ioan Răspunde 6. DECI UNDE E AEVARUL…DOMNILOR INVATATI SI CITITI. oricine. sa nu ma criticati prea rau. Exista MULT ADEVAR cand cineva iL prezinta pe Iisus ca fiind dac. de mici invatam sa il condamnam si sa il uram. scuze daca nu am inteles bine.a fost acolo in tara raiului si ca nu era bine. asa cum reiese si din articolul de mai sus a fost in Marea Neagra. a cazut unde era locul cel mai de pret. deocamdata. nu sunt rauvoitor.com Răspunde o On 11/02/2011 at 01:08 Ioan said: Stimate Domn. ce a vrut satan si LER nu avrut ? 2 ati spus ca satan a aruncat o bucata din marte catre pamant si LER a deviato si a cazut in atlantida si ascufundato.Pamantul este in pericol de autodistrugere Deasemenea. in carte este dezvelita si taina Sfantului Graal.

fiind îngeri şi nemuritori. pt ca va intereseaza toate celea din tainele Dumnezeirii. cred sa fie suficiente pentru a intari ideea ca nu numai ca Iisus a fost DAC. imi permit si sa inserez in continuare cateva fragmente: ATLANTIDA TAINA MĂRII NEGRE Sfârşitul Împărăţiei Raiului este în legătură cu trădarea lui Satan.php?page=detalii&id=27702 Si. a existat într-adevăr. Prea multe exemplare nu exista dar. comandantul suprem al oştilor cereşti. aparuta recent in Editura Dacia XXI: Aici o puteti gasi: http://evanghelia. la un moment dat. Atlantida. dar si ca Dumnezeu a avut Numele de… LER si ca limba romana este limba vorbita de insusi Dumnezeu.civilizaţie de esenţă divină. după Legea Sfântă a Dumnezeirii cereşti. numită Atlantida. Această stare a fost cunoscută de Domnul. încă înainte de Naşterea Omului se găsea o lume minunată. Atlantida era o civilizaţie de un nivel neatins până astăzi de către omenirea Pământului. pe aceste pagini. pe Pamant si in ceruri. îngerii puteau să-şi întemeieze şi familii adevărate. era ţara dăruită îngerilor de către Ler Dumnezeu. Atlanţii nu au urmat porunca Domnului. A vorbi despre această istorie. fiind o ţară a îngerilor. în care. Timpul de proba se apropie.frumoase aici. legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara Raiului. care şi-a întemeiat o familie omenească în Munţii Carpaţi. Cam indraznet nui asa? Ce-ati zice daca ati putea vorbi cu Dumnezeu si I-ati auzi raspunsul??? Cu permisiunea Dv.. Din împerecherea lor au început să se nască monştri. Aici. Mar Nero sau Mare Nigra. cu distrugerea Ţării Raiului în timpul războiului dintre Satan şi Dumnezeu şi cu înşelăciunea împrăştierii limbilor. În Atlantida. Şi. era o super. ci de îngeri ai lui Dumnezeu. le-as spune tot asa cum au aparut intr-o carte. Daca imi dati voie si mie sa spun cateva cuvinte. Atlantida. a omenirii şi popoarelor Ţării Raiului. Iată că. Nu va speriati de noutatea si indrazneala unor afirmatii. Această ţară. lume şi pământ de legendă. Pe locul unde se întinde astăzi Marea Neagră. cu căderea acestuia din sfinţenie. demoni şi duhuri ale răului.piata-cartii. care refuză să binecuvânteze această viaţă şi cere atlanţilor să părăsească păcatul şi fărădelegea. căci. înseamnă să spunem câteva cuvinte şi despre continentul cel tainic al amintirii omeneşti. locuită nu de oameni. aceasta s-a întâmplat chiar şi conducătorului lor.ro/index. o ţară a zeilor. cartea se numeste “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.com/t2-evanghelia-tainica-a-imparatiei-cerurilor-sipamanturilor#2 http://www. locuitorii ei cunoşteau şi se bucurau de toată ştiinţa şi ajutorul lui Dumnezeu.forumieren. spre a trăi şi a se bucura cu toţii împreună. în sfinţenia Atlantidei se întâmplă o mutaţie: îngerii atlanţi părăsesc sfinţenia vieţii şi cad în păcatul sodomiei. credeau că pot trăi . Satan.

planul lui Satan era să distrugă mai întâi Ţara Raiului. după trădarea lui Satan şi trecerea lui alături de îngerii păcatului. ale morţii veşnice. au apărut demonii şi duhurile răului. viruşii şi microbii tuturor bolilor. împreună cu întregul Univers al celor văzute şi nevăzute. Dragii Mei. a apărut o nouă lume şi o nouă stăpânire. Odată posesor al Cuvântului satanic şi al puterii dătătoare de moarte şi pieire. În lupta cu Dumnezeu. În acest mod. în calitate de comandant suprem. laserul puterii satanice. parte divină a existenţei omeneşti. Aşa că. pentru că Domnul se găsea în Ţara Raiului. adevărul Atlantidei şi al formării Mării Negre. Acest război a fost atât de groaznic încât s-a cutremurat Cerul şi Pământul. Acesta a fost începutul conflictului şi al războiului dintre oştile cereşti şi cele ale atlanţilor. Peste această lume s-a aşezat Stăpânitorul ei.aşa şi mai departe. Prin Satan a apărut moartea. lumina neagră invizibilă. demonii răului au descoperit ceea ce încă nu exista până atunci. ale înşelăciunii. a monştrilor şi a duhurilor pustiilor a fost forţa care a zdruncinat Puterile cereşti şi Dumnezeirea Cea Sfântă a lui Ler Dumnezeu. devenind putere demonică. numai că. iar mai apoi. Acesta este timpul în care. stricăciunea. atlanţii duc un război nemaipomenit contra poporului Raiului şi împotriva Puterilor cereşti. rădăcină. nu poate distruge şi sufletul omului. adevărul apariţiei stăpânirii puterilor satanice. putea fi distrus doar de raza infernală. molimele. mii de ani. Şi. Dacă moartea dată de Dumnezeu omului. a duhurilor rele şi a armelor lor dătătoare de moarte. bomba atomică. Războiul dintre Satan şi Dumnezeu a durat zece ani şi s-a sfârşit prin înfrângerea forţelor satanice şi îngroparea acestora sub Marea Neagră de astăzi. Sufletul. întreaga Dumnezeire. . a demonilor. aici s-au dat şi luptele cele mai mari. atlanţii persistă mai departe în păcat şi fac presiuni asupra Domnului să le accepte acest mod de viaţă denaturat şi născător de monstruozitate. ispitei şi păcatului de tot felul. Este ceea ce astăzi înseamnă bomba atomică. Căci. fără de Dumnezeu şi în fărădelegea păcatului. vă scriu această istorie să puteţi înţelege ceea ce. cu toată porunca lui Dumnezeu. pricină. moartea satanică înseamnă nu numai moartea trupului. Lumea Infernului Satanic şi Stăpânirea Morţii Veşnice. Stăpânirea lui Satan. ci şi pieirea sufletului dumnezeiesc. a apărut suferinţa şi moartea veşnică. mamă şi tată al Răului cel Mare. La această forţă uriaşă s-a adăugat pentru prima oară şi intervenţia monştrilor. Satan atacă Ţara Raiului cu toată puterea armată a Atlatidei. ci şi de pieire totală şi veşnică. arma dătătoare nu numai de moarte. a demonilor. bolile. cât ar fi ea de distrugătoare. din rău se face mai rău: războiul devine şi mai ucigător. devenit el însuşi Răul Cel Mare. omul nu a putut pricepe. ci îL şi atacă. Căci. putere creată de către însuşi Io Ler Dumnezeu. nu numai că îL ameninţă pe Ler Împărat cu războiul. pentru apărarea Raiului pământesc. până atunci niciodată muritor. înseamnă trecerea într-o altă formă de existenţă a vieţii nemuritoare. în acest timp Satan a inventat ceea ce astăzi oamenii numesc « raza morţii ». Atlanţii. cu efect distrugător de putere infernală.

Despre scufundarea Atlantidei şi apariţia Mării Negre mai vorbesc încă amintirile popoarelor. Dar e doar o parere si nimic mai mult. asa cum poate s-ar fi planuit initial. în abisul întunecat.. acoperind Atlantida.Ca să înţelegeţi cât de violent a fost acest război. spune Cuvântul lui Dumnezeu. acoperind şi ducând în abisuri toată oastea şi civilizaţia demonică a lui Satan. pentru a determina o rascoala masiva in vedera eliberarii lor de sub romani. Astfel. Iar numele Mării „Negre” a rămas până astăzi mărturie despre cataclismul cel mare. Şi vorbesc. astăzi. S-a creat astfel o nouă mare. zac îngerii. vă pot scrie cum a venit sfârşitul lui. cea mai adâncă şi mai tainică dintre toate mările interioare ale Pământului. cutremurând întreg Pământul. cred mai degraba ca Isus nu a reusit sa adune suficienta multime incat sa provoace o rascoala masiva. fie ca deja preotii evreii si-au dat seama la un moment dat ca nu l-ar mai putea controla si s-au dezis de el. demonii şi monştrii păcatului. Iar pe deasupra. fie ca nu aduna destula multime in jurul lui pentru ca rascoala sa aibe o adevarata forta. . Satan a rupt o piatră uriaşă din planeta Marte şi a aruncat-o asupra Pământului. Insa as indrazni sa cred ca povestea lui Isus ar tebui integrata in contextul politic de atunci. mai ales oamenii de ştiinţă. Ler Dumnezeu a deviat traiectoria acestui imens bolid şi l-a aruncat peste Atlantida. legendele şi credinţele pământului. spune Cuvântul lui Dumnezeu. sau cel putin sa se ajunga la o anumita intelegere cu romanii. Aşa s-a sfârşit istoria Atlantidei. Se pare insa ca Isus fie ca nu a mai respectat planul initial. ce ar fi fost daca Isus ar fi reusit sa adune suficienta populatie incat sa determine acea rascoala care sa-i fi facut pe romani sa plece. Răspunde 7. Ca să apere Ţara Raiului de distrugere şi să pună capăt monstruozităţii războiului. Acesta este Adevărul. Imaginati-va voi. In orice caz. cei care s-au ridicat împotriva ordinii Stăpânirii lui Dumnezeu.H. As crede ca preotii evreii isi facusera niste planuri cu Isus. super-civilizaţie şi monstruozitate infernală care a adus sfârşitul Împărăţiei Raiului pământesc. S-ar mai fi dezis evreii de el? Inclin sa cred ca ar fi ajuns regele evreilor. după cum şi cercetările ştiinţifice o confirmă. On 09/12/2010 at 23:43 Roger said: Subscriu in cea mai mare parte la opinia lui Corrado. acoperind sub ea întreaga lume a îngerilor şi demonilor Răului. s-au prăbuşit în abisuri de necrezut apele tăcute ale Mării Mediterane. Atlantida s-a scufundat. Acolo. Pe când grozăvia luptelor era tot mai mare. în anul 4366 î. Prăbuşirea Atlantidei. Marea Neagră. a zguduit temeliile Pământului. una dintre minunăţiile Creaţiei divine. care a ascuns în taina apelor albastre povestea atât de întunecată a Atlantidei.

. Solomonar Răspunde 10. in acea vreme si de foarte multa vreme. Admitem ca tot ce se spune aici..wordpress. Revin cu doua intrebari la care nu reusesc sa gasesc raspunsul. era total robit lui SATAN.] Răspunde 9. Pt. care..com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/ [. Ce a cautat Iisus la evrei ? De ce tac Ortodocsii si inca mai tin slujbe iudeo-crestine conform VT? Cu stima.. noi nu o cunoastem… . Iisus a propovaduit iudeilor Evanghelia dreptatii. care. Răspunde o On 11/02/2011 at 01:34 Ioan said: Stimate Domn. marele iniţiat din Dacia « Daniilgaucan's Blog said: [. Fiul Daciei” (pe care am citit-o) sunt corecte si adevarate. FIUL DACIEI!” IISUS S-A NASCUT DAC! Iisus a dorit sa salveze poporul evreu. Iisus a fost intr-adevar DAC! Domnul Delcea are MARE-MARE DREPTATE cand spune “IISUS. On 31/08/2010 at 19:26 Iisus . aceasta. tu cunosti cuvantu` magic? Ti-l zic eu: asa trebuie.Răspunde 8. On 06/08/2010 at 00:09 quadratus said: Ophicus. in cartile lui Zecharia Sitchin si tot ce sustine domnul Delcea in cartea “Iisus.] http://quadratus. On 05/08/2010 at 22:24 Ophicus said: Salutare. din pacate.

DAR…lamuritima si pe mine cu o chestie. dacii nu aduceau o jertfa propriu zisa. On 16/07/2010 at 19:54 ilie said: Nu credeti ca sunteti cam laudarosi? Nu neg faptul ca stramosii nostri au fost oamenii primordiali. daca isus a fost scolit in Dacia cum de el propovaduia bunatatea. On 19/07/2010 at 22:24 quadratus said: @Radu.Ortodocsii tac pt ca INCA nu stiu despre asa ceva.Prea vrem sa fim buricul pamantului si mai ales in problema legata de acest . eu…nu ma pricep citesc asa sporadic cand apuc cate ceva despre daci si sitoria noastra. adica sa nu ucizi. Salutare! Ioan Răspunde 11. lasa si tu de la tine… ca ce sa facem? Trebuie sa existe de toate felurile pe lume! Solomonar Răspunde 14. va multumesc! Răspunde 13. nu-i tampita întrebarea dar tre sa mai citesti p-aici un pic si sa vezi ca nu-i chiar asa. dar parca intrecem masura uneori. iar dacii nostrii ucideau ca jertfa? poate e o intrebare tampita dar va rog cineva sa ma lamuresca. On 27/07/2010 at 22:51 ionutz777 said: Buna seara! bag seama ca sunt in “mijlocul ” unor cunoscatori in domeniu. On 28/07/2010 at 12:53 quadratus said: ionutz 777. Citeste:http://quadratus.wordpress.. e ceva in sange nu pot explica ce.com/2008/09/05/kogaion-muntele-sacru-al-dacilor/ poate o sa întelegi mai bine:) numa bine:) zamolxe Răspunde 12.

On 09/06/2010 at 03:03 cristian said: precizato* Răspunde 16. Pana la urma Iisus habar nu a avut de istorie si stiinta si totusi voi incercati sa-l numiti in tot felul de parabole cum ca ar fi Fiul Omului.initial uitasem sa precizez sursa pe care am precizat o in prealabil! insa consider just sa va cer permisiunea de a posta articolul! Răspunde o On 09/06/2010 at 11:47 quadratus said: .Sa pastram totusi o decenta. Prea multa publicitate pentru unele carti cu acest subiect. Va multumesc! Răspunde o On 19/07/2010 at 13:54 Radu said: Iliuță. carti care se vor a fi vandute ca painea calda.ignorant pe nume Jeshua – Iisus Christos. Jeshua nu a fost decat un evreu agitator si nimic mai mult. Hai sa nu mai credem in basme si mituri de 2 lei.Desigur ca o sa ma blamati zicandu-mi ca sunt diavol sau mai stiu eu ce. nu fata de Jeshua. Eu zic ca suntem urmasii marilor daci. mituri care au orbit romanii timp de 2000 de ani. care la randul lor au fost conceputi in Cetatea Carpatilor de catre o mare si super civilizatie extraterestra. dar mai degraba fata de stramosii nostri daci care au fost oameni deosebiti si modesti. On 09/06/2010 at 03:02 cristian said: mi-am permis sa preiau si eu articolul. nu te înjurăm pentru că ești doar o bășină puturoasă! Ignoranța te caracterizează mult mai bine decît “diavol” ) Răspunde 15. Cred ca se bate apa in piua pe un subiect care nu merita atata interes. caci nu merita .

Mai mult Domnul Iisus vine pe pamant in baza unui plan divin cunoscut doar de el si de Dumnezeu cel Adevarat lucru care nedumereste si inspaimanteaza cumplit toate fiintele celeste din fiecare eon prin care trece Fiul Omului. De aceea a si putut trai cu deplinatate sacrificiul sau.razbointrucuvant.nici un bai atata timp cat ai pus sursa şi numele autorului zamolxe Răspunde  On 09/06/2010 at 15:34 cristian said: multumesc mult iti apreciez munca felicitari 17. In cateva scrieri apocrife se prezinta dialogul Domnului Iisus cu ucenicii sai. Succes in continuare. forta de munca si sa te apere Dumnezeu! Răspunde 18. iar pana la capat nici insusi Iisus nu stia toata istoria. fara ca ei sa stie de acest lucru). Sanatate. Mi-am adus aminte ceva interesant – satana uraste limba latina iar rugaciunile spuse in latina au o deosebita putere. ci sabie. nu te lasa descurajat de idiotii care intervin si vor sa iti puna piedica. iar toate aceste fiinte cumplit de speriate se intreaba cum se s-a putu intampla asta ( ca Iisus sa treaca prin toate aceste planuri. cu numelele lor sfinte inscrise pe mantia sa. E foarte simplu. si discuta despre intelesul psalmilor si de fiecare data ii intreaba daca ei inteleg felul in care vorbeste cu ei.Cristian. printre care si multe femei. Vreau sa spun despre Iisus ca acesta a declarat ca nu a venti pentru a aduce pace. precum nici David. Prin psalmi se profeteste insasi viata lui Iisus si tot ce va urma. On 29/04/2010 at 20:47 Noyan said: Salut di nou. Nici eu nu cred ca Iisus era de origine evreiasca. Pentru mai multe explicatii ale acestor cuvinte puteti parcurge explicatiile fetelor bisericesti la urmatorul link:http://www.ro/2008/06/20/n-am-venit-sa-aduc-pace-ci-sabie/. planul nu era cunoscut decat de Tata si de Fiu . vad ca intr-un fel am anticipat un fragment din articolul tau in comentariul facut la alt articol de pe blog. On 04/04/2010 at 23:34 sir`din`nori said: . asta se intampla numai cand esti pe drumul cel bun. daca exista ca personaj istoric cu adevarat. succes.

râul Iza)=Fiica.Corect. Cu stima.unde nu existau literele lui Chiril şi Metodiu:Jesus (citit Iesus). o s vă prezint un material spre editare ( v-am mai abordat)” Mosteniri străvechi în credintele populare romanesti” zamolxe Răspunde o On 04/04/2010 at 23:45 ciompli said: ISUS=magar cind se scrie cu un singur[i]IISUS este cu totul altceva .Aisa (v.A era scris ca o scara pusă pe un perete. On 04/04/2010 at 13:34 Eugen DELCEA said: La daci. Kapnobataiu’.Domnule Delcea. permiteti-ne sa va intampinam lipsiti de teribilism. nu ne atrage ca “donjuanism”.Aisus (citit Esus-formă grecizată. asa cum nici ironia si nici sarcasmul nu sunt argumente.în fond Ais-Es)însemna Fiul.de unde a ieşit Iisus. Cat despre istorie.a spus:”VOI EVREII vă închinaţi lui Satan”. Iar despre colegul zamolxe.Adică.semn al “aprecierii” iudaice faţă de Mântuitor!Iisus nu l-a recunoscut niciodată pe Iahve de dumnezeu şi nu i-a rostit niciodată numele.era deja o ţară elenizată. nefiind vasalul altor modele. pentru realizarile dumneavoastra (si implicit ale editurii).el nu era evreu(v. el traieste mesajul muncii lui . şi Petru)iar Iahve =Satan. Ni se spune că în vremea lui Christos existau mulţi Iesus în Israel. Deci:nu mai scrieţi isus=măgar !!! Răspunde o On 04/04/2010 at 14:54 quadratus said: Domnule Delcea multam fain de vizită:)Fan club n-o să fie deşi v-am citit cam toate cartile legate de istoria straveche şi am verificat informatia cuprinsa în ele nu ca n-am încredere dar mi-s de formatiune istoric.În vechile cărţi popeşti.Dimpotrivă. Răspunde 19.Adevărul îl aflăm de la occidentali.o cultură creată de traco-macedoneanul Alexandru… După răstignirea lui Christos s-a petrecut însă un fenomen ciudat :Isus a luat înţelesul de…măgar.

pe la…500 îen. Răspunde 20.Era un es.ro/index.denumirile de dac.avea o cultură solară. imi permit sa va aduc la cunostinta ca.doar să am timp şi să fiu lăsat să scriu şi să public…Deja au intervenit cum au putut ! Aisus Christheos(Fiul Zeilor Blonzi-în geto-dacă)nu a fost un pământean.Fiul Daciei”. On 04/04/2010 at 13:07 Eugen DELCEA said: Mă bucur să am un blog dedicat.en. Ialomicioarei etc) dar au fugit numai când au auzit de ideea că Iisus ar fi…Zalmoxe.Ki=Pământul Tatălui Ra. Zalmoxe nu e un nume. Aşa cum am dovedit în premieră că viaţa a apărut pe Terra într-un singur loc(spun premiaţi Nobel).Kia.un prim volum dintr-o serie fără limită informaţională.ci o funcţie. Daca va intereseaza o mare sustinere a datelor despre Iisus.un pleiadean.T. autorul.Ra. Ge. Zeul/Domnul Pământului. mi-i si frica de asa multe ADEVARURI pe care le scrieti Dv. Pentru că am văzut apetenţa multora de a-mi fura ideile. dacică.de fapt.Da.Documentarea este foarte mare.Răspunde o On 21/01/2011 at 00:00 Ioan said: Draga Domnule Delcea. .am reuşit să-mi găsesc timp pentru o nouă carte care va “şoca” şi va da noi idei plagiatorilor…De aici încolo va fi greu să mai ţină pasul!În mai 2010 va apărea cartea mea “Iisus.care îşi avea Baza terestră în Da.aşa am afirmat în premieră.la fel şi cea cu Iisus dac…Numai că puţin pricep ce însemnau.prin 2000.”frate” cu dacii(inscripţie dacică:”fraţii din Pleiade”).răstignit ca şi Christos.trac sau get.că Iisus (ca şi majoritatea Apostolilor)nu era evreu.adică în HAR. Iata unde o puteti gasi: http://www.Ki=Pământul Sfânt.cel care apărea pe o gemă getică din Dobrogea. Ma bucur ca afirmatiile acestei carti nu sunt singulare.ci un Raman(Înţelept/Învăţător).piatacartii.Ta=Mama şi Tatăl.DEAL (Casa/Grădina Domnului)din ţara numită Grădina Maicii Domnului.php?page=detalii&id=27702 Cu deosebita stima.Foarte mulţi nici nu ştiu că se închină Satanei când recită pe nas din Vechiul Testament…Am încercat să port o discuţie cu unul din preoţii vechi din jumătate de ţară (Cozia.ion(Fiul Zeului Şef/Fiul Domnului)iar aceştia (esenienii)se şcolarizau anual la pleistai-ii daci…Cum teoria cu Pământul Primordial mi-a fost preluată de foarte mulţi(inclusiv un conferenţiar brusc inspirat). cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.mai lipseşte un fan-club…Gluma-glumă dar subiectul Iisus este mai serios decât cred preoţii. de curand a aparut in Editura Dacia XXI.

dar se pare ca sa falsificat Biblia dar in unele locuri a scapat numele de Maryam. si. si domnul Delcea aci de fata.vom publica şi planul satanic care se desfăşoară sub ochii noştri închişi:”Apocalipsa lui Antichrist”.totul este să ştii să le găseşti… Un singur exemplu:En. Oricum este un adevar pe care multi il simt.unică şi poate fi manipulat mental prin intermediul sateliţilor! Răspunde o On 04/04/2010 at 22:50 Catalin said: Ideea ca Iisus nu era evreu o stiu cu mult inainte de anul 2000. si cei de la care le stiu probabil le stia si mai de mult. si cercetand ulterior am aflat multe lucruri interesante Răspunde  On 05/04/2010 at 11:02 quadratus said: Cataline. Cu originea fecioarei Maria m-am convins atunci cand am aflat ca numele ei era Maryam si nu Miriam cum spun evreii. inainte de 2000) si tatal meu mi-a spus ca. deci clar inainte de 2000.a fost şi pentru mine să descopăr lucruri ascunse în cărţi aflate la îndemâna tuturor dar este baza pentru ce urmează… Pentru că nu facem artă pentru artă. Apropo cand s-a nascut fata mea. De biserica probabil . miriam si alte variatii nu imi sunau bine in suflet. asa ca nu te umfla inutil in pene ca tu ai spuso in premiera. Iisus nu era evreu. ai dreptate. sunt informatii despre care stiu de prin 1996. mariam.Sichin coroborate cu “Dacia Preistorică” şi cele de ufologie oferă foarte multe răspunsuri. stiam ca trebuie sa poarte numele sfintei Fecioare dar maria. Oricum. si este cunoscut faptul ca un adevar poate fi “redescoperit” de mai multe persoane aproape simultan. Tin minte ca am intrebat-o pe profesoara de religie si a spus “unde ai auzit asa ceva? nu-i adevarat” si s-a cam suparat pe mine.Adevăratul Satana ! Primul volum este şocant. putin probabil ca ideea (descoperirea?) sa fie acceptata in viitorul apropiat.Cărţile lui Z. Oricum. e important ca ideea incepe sa prinda un contur tot mai bine definit prin efortul celor care cerceteaza. si. spun unele guri.Lucruri incredibile şi extrem de grave!Un singur exemplu:orice om poate fi urmărit pe întreg Pământul după…aura energetică. Cred ca eram prin clasa a cincea sau a sasea.lil(de la sumerieni)=Zeus/Joe-Joseph/Jupiter/Iahve. nu cred ca e sesntial cine a spus-o prima data.imi amintesc ca eram in scoala generala (asadar. printre care si prietenul zamolxe. si cand am auzit Maryam am simtit ca asta e. si este un nume foarte folosit ina cea perioada la Egipteni si alte popoare. si.

Solomonar Răspunde o On 21/01/2011 at 00:18 Ioan said: . după ce vin cu afirmaţii şocante (iniţial).@ Catalin : Nu mă “umflu inutil”.în Cuvântul editorului la “Conspiraţia Satanei”. Bucurescu nu a îndrăznit să afirme clar că Iisus a fost get…Ulterior. aşa că nici gând despre IIsus. 3.Fac extrem de rar asemenea “raiduri” pe Internet şi constat iar că. Orice religie e.Tudor Diaconu. Solomonar  On 06/08/2011 at 09:46 Eugen DELCEA said: 1.Fiul Daciei”… o On 04/04/2010 at 22:58 quadratus said: Stimate domn.sunt foarte mulţi care se transformă în descoperitorii acelei ipoteze…E cazul altor bloguri pe care textele mele au fost însuşite şi prezentate ca proprii…Fireşte.Fiul Daciei ! 2.mă săturasem de aberaţiile şi hoţiile (din textele mele) de pe alte bloguri şi m-a binedispus situaţia găsită aici. atata timp cat va dura biserica. dar dl.Atât. nimeni nu trecuse de pragul cu “dacii.Pur şi simplu eram înainte de culcare.2000). afirmaţie atribuită pe bloguri autorului Cristian Crăiţă.a ajuns la aceeaşi concluzie şi dl.unul dintre vechile popoare ale Europei”.De ce am tot fost întrebat dacă va apărea vol. când am afirmat în premieră că civilizaţia umană a fost creată în Ardeal.Ele (emulaţiile) explică de ce nu am fost lăsat în pace să editez seria din mai 2011 şi nu sunt lăsat nici acum.vin apoi şi le contestă. blogul nu va este dedicat.Pănă în august 1999.11. muritoare.Limbaj “academic” şi afirmaţie eronată.Mă bucur să creez astfel de emulaţii dar vreau să mi se recunoască munca şi priorităţile. acest lucru l-am recunoscut de atunci. cei care se trezesc mai târziu. reluată pe larg în Cuvântul la “Marile Mistere” (07.am folosit informaţii din “Dacia Secretă” a lui Adrian Bucurescu.E drept. insa.niciodata.Primul anunţ scris despre originea getică a lui Iisus a fost făcut de mine în august 1999.Nu am fost ironic în afirmaţia cu…Fan Club-ul.independent. 4. Toate cele bune. II la “Iisus.rău-voitoare.

Felicitari si multumiri pt. o credinta intima ce fiinteaza in mine cu valoare de adevar (aceea a vietilor pamentesti consecutive).respectiv placutele de plumb din anii 30-40 e.php?page=detalii&id=27702 Toate cele bune si Dumnezeu sa va binecuvanteze! Răspunde 21.Faptul ca dintr-o data evenimentele sunt descrise foarte exact.iar continutul descifrarii este pur si simplu socant. On 14/03/2010 at 02:01 Stuparu Viorel said: Va salut! Am o nelamurire cu informatia din site-ul Arimin.poate cineva sa-mi confirme ca din lotul de la Sinaia chiar faceau parte si acestea?Sau este o facatura menita sa parodieze si ridiculizeze informatii din alte placute. Va rog.ro/index.placutele respective fiind apropiate ca data. afirmatiile Domniei Voastre! O fericita si binecuvantata intamplare face ca sa mai existe inca o carte ce contine afirmatii asemanatoare in legatura cu Iisus si cu Yahwe.n. stupi Răspunde 22.Si de unde au aparut brusc in jur de o suta de placute cand se vorbea ca ar mai fi doar 35? Cu stima.Totusi. Aici o puteti gasi: http://www.iar tot lotul sa fie astfel decredibilizat.cineva a facut referire la aceste placute. As dori sa ne cunoastem si sa ne intalnim. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI.in vreme ce alte placute sunt la intervale mari de timp si nitel mai vagi prin ceea ce transmit ar putea sugera o facatura satanica menita sa decredibilizeze intreaga poveste a placutelor de la Sinaia…. On 07/01/2010 at 21:40 Bogdan said: Salutare oameni buni.Deoarece pe blogul dv.respectiv uciderea lui Ile de rabini..Ma bucur sa vad ca oameni preocupati de adevar se intalnesc si dezbat asemenea probleme. ma determina sa atrag politicos atentia asupra pericolului subtil pe care il reprezinta “lationalismul”.Fara indoiala discutia este ampla si faptul ca ne-am nascut aici tine de .Un pic mai “pe romaneste” s-ar putea spune ca am avut noroc tura asta.piata-cartii. cautati urgent cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.Din pacate lecturile relativ putine ma impiedica sa adaug ceva valoros.DISTINSE DOMN DELCEA.

sex sau mai stiu eu ce. mai ales in ceea ce priveste probleme destul de spinoase ale istoriei antice si religiei. Cam atat am avut de spus. din religie multe sunt tinute ascunse. in cazul de fata Biblia. Ceea ce noi (eu.Mi-am permis aceasta atitudine un pic mai incisiva deoarece nu am gasit nicaieri referinte SI la acest mod de a vedea lucrurile. inseamna ca el insusi credea in el …Oare de ce s-ar raporta la el (vechiul testament)( cel in care cred . Vorba lui Oscar Wilde. ti se reveleaza anumite lucruri. fiecare pune cap la cap dupa cum stie si poate. pare a fi o legatura nu? Sau Iisus daca intareste cuvintele prin exemple din vechiul testament . Daca te ghidezi strict dupa un singur document. zamolxe &co) scriem aici nu e litera de lege. care particica sa poata analiza si filtra orice informatie si sa o aseze la locul ei. Fiecare insa leaga evenimentele dupa cunostintele sale si. Nu pretindem ca in acest blog sunt enuntate adevaruri absolute.Totusi. “adevarul este rareori pur si niciodata simplu”. iar Iisus sia ales cei 12 apostoli sa iSi propovaduiasca evangheia. si ca vechiul testament are legatura cu Noul testament nu este o facatura… Din cate stiu in Vecchiul Testament se spune de Cele 12 semintii ale lui Israel . nu e articolul meu. si astazi studiat la facultatile de profil. rasa. Eu zic ca e bine sa ramana in mintea fiecaruia o particica neatinsa de nimic. in rest e liber oricine sa creada orice. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde 24. descoperi elemente noi. insa da-mi voie sa comentez raspunsul tau. care a fost si ramane un istoric de anvergura.din istorie multe izvoare s-au pierdut sau distrus.Slava Logosului! Răspunde 23. si anume ca evreii sun poporul eles.daca mai cercetezi si alte documente si matrurii din antichitate (vezi Lentullus. as folosi acelasi Nou testament ca sa intaresc ceea ce se crede . cu cat ai mai multe piese din “puzzle”. cu atat mai bine. tin sa va sigur ca nu exista nici un pic de repros sau atitudine malitioasa. Sa nul uitam pe modernul Densusianu. On 05/01/2010 at 21:32 cst said: Buna seara! am citit cam tot ce se scrie aici si as vrea sa imi spun si eu parerea Cred ca daca tot ni s-au dat exemple contra POporului evreu din noul testament . Pontiu Pilat etc). Ei.o suma de considerente obiective. precizia nu clarifica un enunt ci tinde mai degraba sa il trivializeze asa ca o atitudine nepartinitoare poate accepta ca adevarul intrun sens mai larg conceput si prezentat este util in sensul evitarii dispozitiei de “umflare in pene”. fara prejudecati legate de religie. On 06/01/2010 at 11:47 quadratus said: @cst.In caz ca acest mod de comunicare lipsit de dimensiunea sufleteasca trezeste in d-voastra semne de intrebare.

in aceste doua poruncise cuprind toata legea si prorocii. SPRE MANTUIRE.40] Răspunde 25. despre care evreii zic ca este Svaot. pentru cine este interesat. cand a zis femeia aceea sa ii vindece fiul parca. Doamne ajuta! Răspunde o On 05/04/2010 at 00:17 ciompli said: Domnul IISUS a spus eu nu am venit sa stric legea si prorocii ci am venit sa o intaresc. On 09/11/2009 at 12:34 anamaria_brunetik said: chiar imi place foarte frumos chiar nu am cuvinte:) Răspunde .evreii) daca nu ar fi vorba despre acelasi Dumnezeu si in vechiul si in Noul testament? si cred ca scrie intr-o evangheie .este vorba despre prorocii vechiului testament cu acestea a fost ispitit Domnul IISUS de catre un invatator de lege [Mat22-35.cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau2iar a doua. decii Iisus recunoaste pe Acela ca fiind Dumnezeu . si ca si cainii adica ate neamuri mananca din faramiturile stapanului ce cad de la Masa… IN CONCLUZIE VA INTELEG SI MIE MI-AR PLACE SA STIU CA SUNT DIN NEAMUL CE ALES . in special Mileniul de intuneric.ca Iisus le spune celor de fata cu .la fel ca aceasta:sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti.atentie mare legile vechiului testament se cuprind in doua legi1sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toata inima ta. Sfanta minciuna si Istorie falsificata. On 29/12/2009 at 20:40 un cetatean said: foarte bun articolul. care vorbea ca este vorba despre Dumnezeul in care cred ei despre care se zice in Vechiul Ttestament . Sau toate pildele care spun clar despre poporul ales…El spune insasi ca a venit pentru poporul lui Israel si nu pentru alt neam . DAR CRED CA E BINE CA NE PUTEM MANGAIA SI NOI ALATURI DE EI . Constantin Olariu Arimin. recomand site-ul domnului Ec. Răspunde 26.

Rama. ca si la Hindusi. Omul.Apollo si Iisus trebuie pus semnul egal. On 01/10/2009 at 14:09 Tzuky said: Tot acest articol este foarte bun. Om. Răspunde 31.ale cărei urme morale ni se prezintă la toate popoarele europene. Deci Zamolse/Iisus este fiul Mumei Pamantului Geei si al Tatalui Cer. am ascultat destul istorii care nu erau ale nostre. caci cine suntem noi daca nu stim cine sunt Stramosii Nostri. dar ai omis ceva.Zamolse nu era Dumnezeu. cu mare placere. ”Cea mai arhaică religie.el era ca si Iisus un Inititat care a intrat in Pestera si s-a nascut a doua oara. indestructibil Om il arata pe Dumnezeu. On 01/10/2009 at 00:42 Tzuky said: Dumnezeu sa te binecuvanteze. Eu imi pierdusem .27. asta este cea ce trebuia ca sa aratam lumii cine au fost Stramosii Nostri. Deci intre Zamolse. ca elemente generatoare”. Răspunde 30. Solomonar Răspunde 28. On 04/11/2009 at 17:35 Dacic Dracon said: As dori permisiunea dumneavoastra pentru a publica anumite materiale de pe acest blog pe site. este adoraţiunea primitivă a Cerului şi a Pământului . On 01/10/2009 at 00:46 Tzuky said: Dar aceste lucruri trebuie sa le stie toti Romanii. On 04/11/2009 at 21:17 quadratus said: @Dacic Dracon. Va multumesc! Cu Respect Dacic Dracon! Răspunde 29. cuvantul sacru. Mai ales ca societatea umana se indreapta spre autodestrugere.

care este Dumnezeul Meu. mi-am recapata-o.IIsus.a primit prima reintrupare si au poposit in TARA ROMANEASCA Răspunde 33. Răspunde o On 26/04/2009 at 19:11 cabirul said: Amin .trebuie sa plec sa urmez calea ce MI-A fost data de Tatal Meu.A plecat si a stat la COMUNITATEA -FIU al Lumini.i-a spus mamai sale:IMMa .din porunca lui Dumnezeu .De la esenieni a plecat pe mare si prima tara unde a poposit a fost Tara Romaneasca.Prima vizita in Tara Romaneasca este la Sinaia.formata din esenieni. Si nimeni nu va mai putea ascunde adevarul.Acesti ingeri.dupa ce a plecde la Templu.FIUL LUI HRISTOS s-a nascut dintr-o fecioara.in muntii Bucegi.IISUS .ce-si desfasura activitatea in 3 din salile din Piramida KHEOPS. Primi ingeri pe Planeta Pamant. Aici a stat 30 de zile. in cartile doamnei Georgeta Florea ve-ti gasi un raspuns la tot ce se spune pro si contra. On 08/04/2009 at 22:10 Bhudiin said: Am incercat sa descifrez Herto Valus dar nu mi`a iesit ce e aici.Aici a stat 4 ani.In interiorul pamantului sub munte.exista Maria mama fiului lui Dumnezeu intrupat din Hristos care este primul fiu al lui Dumnezeu intrupare ce a avut loc pe Nava Barca-Curcubeu. dar citind despre religia si istoria Stramosilor Nostri. Cand am citit asta crdinta mi-e si mai mare. La varsta de 12 ani.apoi Busteni de unde a mers catre BABELE. Răspunde 32.unde a stst 777 de zile. Oricum o persoana foarte speciala m`a convins ca vom reveni la vremurile bune.FIUL LUI DUMNEZEU.In primul rand exista Dumnezeu.cu varful OMUL.este Padurea de Cristal de Cuart si Crucea Mica a diamantelor si este sub varful OMUL. Ce a fost va fi din nou. Sfinxul din BUCEGI este locul de inchinaciune al tuturor INGERILOR dupa planeta pamant.asa cum s-a petrecut si cu ANA mama Mariei.EU .credinta in Dumnezeu.au fost Ingerii cazuti in Atlantida. On 23/06/2009 at 19:11 florea chisoi said: Dupa cum scriu toti cei se ocupa de acest aspect.umita Maria.Dumnezeultau si Dumnezeul tuturor.

Răspunde o On 01/10/2009 at 01:03 Tzuky said: Cand Mesia va veni a doua oara. Răspunde o On 01/10/2009 at 00:57 Tzuky said: Da. dar noi nu trebuie sa ne pierdem credinta.Poate anii apocaliptici. Sa ne ajute Dumnezeu! Amin! Răspunde  On 11/02/2011 at 00:52 Ioan said: . va veni in Tara Sfanta.Eu sint convinsa ca Iisus este de al nostru. in gradina mumei sale..Exact cu a profetit SADHU-SUNDAR SINGH iluminat indian care a trecut la crestinism in urma unei experiente spirituale deosebite. exact la asta ma gandeam si eu: Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate.aratinduise Iisus care la intrebat :de ce ma prigonesti eu sint salvatorul lumii intregi.El numeste Romania :Gradina Maici Domnului .Sundar Sing fiind budist. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. sau sa ne-o regasim prin intermediul lui Iisus/Mesia/Zamolse.si cred din tot sufletul ca Romania este pamint sfint.Răspunde 34. Si de care daca citim cu atentie ne dam seama ca au inceput. On 01/04/2009 at 20:33 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am regasit dinou si citind articolul imi bucur sufletul.Dar intii trebuie sa treaca poporul nostru prin necazurii si alte lucrari ale deavolului care au inceput deja.Eu cred cu tarie ca Iisus este al nostru nu al evreilor.Dumnezeu sa ne ajute. in Gradina Maicii Domnului a Mumei Pamantului. si cred ca va fi mai rau. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! Probabil de asta se intampla ce se intampla acum.

Ioan 35.dar cred si simt la fel.html Lectura placuta! Toate cele bune. ma bucr mult ca nu a fost abandonat sau trecut sub tacere cum se intampla adesea cand este vorba de adevarurile incomode. On 13/03/2009 at 10:04 baicus florin daniel said: Felicitari Zamolxe ca existi! Nu am atat de multe cunostiinte inca.ro/index. care tratau acest subiect. Ader la aceasta teorie. de-a lungul timpului am avut acces la destule carti. in zilele noastre. idei foarte interesante si de ultima ora. sau cu opiniile care nu concorda cu ceea ce reprezinta opinia majoritatii. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. Răspunde o On 11/02/2011 at 00:47 Ioan said: Pentru interesul Dv. nu pot decat sa ma simt mandra de aceasta teorie. nu foarte multe. e drept. una a dacilor liberi di Moldova subcarpatica (carpii si costobocii). care am o dubla origine.php?page=detalii&id=27702 http://forum. On 17/03/2009 at 07:53 bendis said: Am o varsta oarecum respectabila.si. care.Iisus a… VENIT! Si a intemeiat deja Imparatia Cerurilor pe Pamant. cum am facut-o intotdeauna. O gasiti aici: http://www. nu va mai fi doar o teorie pe masura ce dovezile se vor aduna si vor fi facute publice. carte a misterelor si a dezlegarilor lor. iar eu. Ioan Răspunde 36. desi neoficial. speram. la tema aceasta va multumesc. Referitor la Iisus de origine daca si “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica.chiar daca sunt de aici din .com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331.softpedia. sub conducerea sa… conform cartii Evanghelia Tainica… de Ioan Suciu Doamne-ajuta mai departe! Cu stima. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu.piata-cartii. iar cealalta a dacilor asa zis romanizati din inima Ardealului.

Deci. Biblia a fost astfel “masluită încat Noul testament să apara ca si continuare a Vechiului Testament şi promovata ca atare desi printre randuri şi foarte clar se vede si azi că mozaicii (israelitii) nu-l acceptă pe Iisus ca mesia.Cazane. On 19/02/2009 at 10:08 quadratus said: MamiPeMirc.Domogled. eu cred ca e doar ideea (implantata nu de azi de ieri in capul romanului) cum ca sunem o natie cam nevolnica. Cumva legate de Hercule Răspunde 37.de la insula Rusava. Egiptul a fost civilizat de dacii străvechi (hiperborei).Drobeta. Si.de la “Portile de Fier”. Niste lamuriri suplimentare poate ca nu ar strica: Tibetu crede că centrul spiritual s-a mutat la ei într-o anume perioada şi ca înainte era pe valea larga a unui rau (Dunărea). un soi de hibrid (ca n-am vrut sa spun avorton) parasit de “parinti” (a se citi Roma) si care nu prea meritam mare scofala.ca de altfel in tot spatiu Carpato-Danubiano-Pontic. Răspunde o On 07/11/2010 at 21:03 roxaline said: @florin Cauta info despre Rusava si o sa afli chestii interesante. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde . in nici un caz. On 20/02/2009 at 00:28 quadratus said: Ophicus. operatiunea asta de indobitocire a maselor continua.. ziua buna Iaca cum: Dacia este perioada alba a lui Isus am spus în articol si de ce. din pacate.un loc la fel de minunat. Da ce nu fac unii ca să fie poporul din fruntea omenirii.etc.Dunare. conform ideilor implantate in mintile multora (din nefericire) pamantul asta nu poate contine nimic mai mult decat… sol. India a fost collonizată de Ramii lui Rama (altă denumire a dacilor stravechi care în cantecele noastre apar sub numele de Rohmani/Ramani) şi. nu?:) ala de-i zice ales…:)Numa Bine zamolxe Răspunde 38.

Urmaresc de ceva timp acest subiect. poate că ai dreptate! Sau eşti doar “nea Gică contra”? Răspunde o On 11/02/2011 at 00:40 Ioan said: Referitor la “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica.ro/index. cine ştie. carte a misterelor si dezlegarea lor. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. ne referim invariabil la planeta Pamânt… o fi un “complex de provinciali” al pământenilor faţă de restul Universului? Apoi. Am umblat prin majoritatea locurilor pomenite de D-na Cristina Panculescu in cartea “Taina Kogaiononului”. punctează nişte aspecte. Recent am citit si vizionat pe net despre perioada cand IIsus se . Restul este o perioada alba. multe personalităţi mai mari sau mai mici au avut – intrun fel sau altul-legături cu acest Pământ Strămoşesc (apreciez că ai folosit majuscule) care ne rabdă pe toţi. Pildele seamana izbitor cu cele din Ramtha. Nasterea. de pildă ?! Zamolxe. buni sau răi cum ne aflăm Fără suparare. In Biblie avem doar aproximativ 80% din viata lui Iisus. care pot da de gândit… ai contraargumente? ok! spuneni-le şi hai să le discutăm.39. banuiesc ca toti de pe aici avem o groaza de intrebari “existentiale”. Pana aici totul e OK.php?page=detalii&id=27702 http://forum. dacă nu porneşti de la idei preconcepute (induse de o educaţie trunchiată din motive politice) se pare că vrem sau nu.softpedia.piata-cartii. toată istoria umanităţii. On 18/02/2009 at 19:02 Ophichus said: Salut tuturor de pe acest site. stând strâmb şi judecând drept. O gasiti aici: http://www. a pornit de undeva… de ce nu ar putea fi din Dacia Hiperboreană. idee foarte interesanta si de ultima ora.html Toate cele bune. Ioan Răspunde 40. pana la sfarsit. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu. Cam atat. In mare parte impartasesc cele reproduse in articol. Dar.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331. On 19/02/2009 at 00:58 MamiPeMirc said: Mario Barangea! ironia e bună întotdeauna când nu “alunecă” spre maliţiozitate… Vorbind despre istorie. un pic de pe la 12 ani si cand a aparut pentru botez.

A face o analogie fortata. atata timp cat nu cunoasteti persoanele implicate. Deci: Unde ne incadram cu Dacia? Răspunde 41. Apoi pleaca in Egipt unde a avut parte de cele (parca 7 – sa nu gresesc) initieri. din toate punctele de vedere. De ce? Sunt antrenate in poveste o mare masa de oameni (un popor). ce esta rau in a fi provincial? Va garantez ca nici eu. V-as ruga sa lasati analizele psihologice si de orice alta natura laoparte. Decat poate doar celor care nu stiu sa o ia ca atare. Nu ne-a dunat nimeni de pe drumuri si nici nu ne-a castigat careva la loz in plic. domnule. On 15/02/2009 at 16:50 Mario Barangea said: Salut.spune ca a stat in Tibet (exista si documente in acest sens la o manastire de acolo). nici ceilalti care posteaza articole pe acest blog nu suferim de vreun soi de complex de inferioritate. India. Intrebare: De ce pe plan mondial nu se vorbeste nimic de Dacia. Nu am avut intentia sa jignesc pe nimeni. Nu este articolul meu insa. Răspunde 43. ca si administrator al acestui blog. Ironia nu strica nimanui. On 10/02/2009 at 18:50 quadratus said: Stimabile domn Barangea. cumva?) si. Pana aici exista dovezi scrise. Daca s-ar fi nascut aici. imi permit sa intervin in legatura cu comentariul dumneavoastra. Argumente. ce a mai cautat in Israel?Atuci toata povestea cu Biblia a fost inventata? Imi este greu sa cred. mai ales. Dar asta nu inseamna ca reproducerea unor asemenea texte nu arunca in derizoriu insasi ideea ca exista un fond autohton demn de studiat. Sta o perioada in India. pe urma s-a dus in Tibet. aduce deservicii intelegerii amandorura. Răspunde 42. desigur. si sa va rezumati strict la subiect. In primul rand nu inteleg exact la ce anume va referiti cand va permiteti a-i numi pe altii “provinciali” (la romanii din Romania si nu cei din Spania. Articolul nu va apartine. intre traditii diferite fundamental. On 15/02/2009 at 19:03 quadratus said: Argumente. Egipt. cu argumente .

Te mai asteptam.ca de pareri neavizate suntem satui. Ma tem ca este vorba doar de un complex de provinciali… In rest. au avut cumva de a face cu Pamantul Stramosesc. in sfarsit.suficient de solide. respect draga Quadratus… Răspunde 45. O saptamana fabuloasa va doresc! Solomonar Răspunde 44.ai avea ceva impotriva daca public acest articol pe blogul meu? . On 28/01/2009 at 19:31 quadratus said: @Mihail Horatiu. On 28/01/2009 at 19:01 Mihail Horatiu said: ai o viziune interesanta si originala. Solomonar Răspunde 46. Respecte. in mare parte realista/ adevarata. bine ai venit pe la noi. On 10/02/2009 at 17:10 Mario Barangea said: Presupun ca nu mai trece multa vreme si vom afla. felicitari pt curajul de a o posta! Răspunde 47. On 05/01/2009 at 15:06 oceanospotamos said: Salut. ca toate marile personalitati ale lumii. On 05/01/2009 at 17:25 quadratus said: n-am nimic împotriva oceanospotamos:) poţi lua si altele dacă vrei:) zamolxe Răspunde 48.

. în speta ai lui Satan (asa spun Evangheliile) si de ce nu vorbea niciodata despre Yahwe. Evreu’ de azi e diferit de cel de atunci aia erau tuciurii si cu păr negru.amoreii. ca tot uit sa ma semnez:) Răspunde 51. Poate îmi oferi o mica lamurire: de ce Isus daca era evreu îi numea pe evrei fii deavolului.Răspunde 49. Io nu vreau sa le contrazic.Aşa spun legendele noastre. On 20/12/2008 at 23:18 quadratus said: ia nu mai uita! Solomonar Răspunde 50. asta era rasa regala si statea colo înca înaintea evreilor. Aştia erau neam pelasg.. On 20/12/2008 at 22:58 quadratus said: karmapolis sa-ti spun o trebusoara interesanta. david am spus ce-i cu el. . maria magdalena are caracterul unei zeite mama. evreii vechi aia de rasa regala nu erau evrei… erau albi. IN alta ordine de idei. nu.T au apartinut primilor locuitori ai palestinei.ca si mariamama lui Isus. Atat Isus cat si presupusul David desre care ma îndoiesc ca a avut existenta istorica întrucat cartea sa Psalmii e diferită de toate celelalte carti ale V. care toti erau roscati cu ochi albastri(ca si maria magdalena). On 20/12/2008 at 11:07 karmapolice said: mersi ca ai bagat commul. NUma bine Răspunde 52. cei considerati de rasa regala.. aşa spun marturiile istorice! Stii ce se spue despre solomonarii romani (vechii preoti geto-daci)? Ca-s roscaţi şi cu păr lung . nu la ei ma refeream ci la cei de singe vechi. On 20/12/2008 at 23:01 quadratus said: semnaza: Zamolxe .

Asta legat de ideea de a te “baga” cineva la spam. Sustin ideea daciei neumuritoare. Zi faina! Solomonar Răspunde 54. asta nu inseamna ca detii adevarul. cam asa cum Krishna a fost avatarul lui Vishnu. Chiar daca stai in Ierusalim. regala si pura. Sorry sa-ti sparg balonul de sapun dar exista doua tipologii ebraice-cei bruneti cu ochi negrii sau albastrii/verzi si cei blonzi/roscati cu ochii albastrii/verzi. il chema Ili iar povestea lui e descrisa pe placutele de la Sinaia. Si inca ceva. David si Iisus erau asa. Stiu ce vorbesc pentru ca traiesc la Ierusalim. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: chiar sint curioasa daca accepti si opinii contrare-ma bagi la spam? Răspunde 55. Zalmoxis NU a fost zeul suprem al getilor. Iisus a fost intr-adevar dac. On 20/12/2008 at 10:56 quadratus said: @karmapolice. hai sa fim sobri. etc.Răspunde 53. Dar Iisus NU are altfel de singe decit ebraic. DA. o forma a lui kronos. NU-i tot aia. Cat despre problema evreilor ashkenazi (mi se pare ca la ei te referi). a fost un AVATAR al zeului suprem DHyo sau DHeus. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: Iisus NU a avut singe get. Răspunde o On 26/04/2009 at 18:29 cabirul said: “Evreii” albi sint defapt celtii care au creeat Galileea. Din pacate la acea vreme femeia fusese elimita din . stiu ca primul scris in lume e cel de la Tartaria. il lasam pe zamolxe sa comenteze. noi nu sintem urmasii romei ci a vitejilor geti.daca unii au idei putin mai “altfel” decat gloata nu inseamna ca acel cineva e batut in cap. cei care sint considerati de rasa veche. Omului viu i s-a suprapus mitul gemenilor divini Apollo-Artemis.

puteti si voi face !”Iisus si-a ales special momentul rastignirii:echinoctiul de primavara. iar Maria Magdalena n-a primit recunoasterea cuvenita.Iisus.Iisus Hristos a dorit sa demonstreze si in acelasi timp sa de-a o lectie lumii intregi (dar mai ales fariseiilor din Israel) ca frica invinge moartea.Iisus a plecat din Egipt cu convingerea ca puterea spiritului sau.deoarece frica este cea care nu permite sa facem progrese.A fost o planificare dinainte deliberat pentru initiere.In templele din Egipt.putea functiona independent de corp.Trei zile inainte de crucificare.balanta.Ce doresc sa spun cu asta ? Daca erai destul de avansat (si cred ca Iisus era ). On 11/12/2008 at 19:00 padureanu sanda said: Un interesant punct de vedere. el iese la iveala.Un stadiu de purificare este absolut necesar inainte de folosirea unei Camere a Ascensiunii.proba Maxima pentru suprema demnitate:Hermes.Venind din Egipt.Buddha.Anticii spun sa incepem o actiune majora atunci cand Soarele este in echinoctiul primaverii.De ce in marea piramida ?Pentru ca marea piramida simula magnetismul scazut si frecventa ridicata. Răspunde  On 24/10/2010 at 21:46 Corrado said: Ce a mai cautat Iisus in Israel?Buna intrebare ! Egiptul era o scoala finala de initiere pentru marii maestrii ai vremii.au trebuit sa treaca prin Proba Maxima.si multi alti mari initiati.un mare plan pus la punct in cel mai mic detaliu.cele 7 rituri de initiere.. 56. mai devreme sau mai tirziu (citeste mii de ani). si in .Dante etc.puteai sa-ti ridici corpul tau din morti dandu-i viata prin puterea spiritului tau. Cred ca ar trebui sa ne implicam mai mult in cercetare si afirmare in aceasta directi.Iisus a venit in Israel cu un ideal extraordinar in minte:”Orice pot face Eu.Zoroastru. Dar cum adevarul niciodata nu piere.initiatul se pregatea pentru a invinge frica de moarte.Iisus a inceput sa faca minunile pe care le stim.initiatul era legat la ochi si inchis intr-un sarcofag unde era tinut acolo 3 zile si 3 nopti exact ca invierea lui Iisus.ea nu reprezinta nimic in realitate.ritualurile elaborate ale religiei evreiesti au fost special destinate acestui proces.In proba Maxima.este calea in care intelepciunea vine la noi. De ce a stat Iisus 40 de zile in pustiu ?Pentru a-si purifica sufletul !Cati oameni de pe pamant cunosc faptul ca mancarea subjuga sufletul ?Iisus avea nevoie de acest lucru pentru inaltarea sufletului sau in marea piramida.Iisus la rugat pe Iuda sa-l de-a pe mana autoritatiilor la un moment foarte precis.

Răspunde 61. nu sa fie linsate de “traditionalisti” si “conservatori” Răspunde 57. fara sa cadem in excese si devieri ucigatoare. On 05/12/2008 at 22:37 Atlantis said: Ma bucur sa vad ca sunt tot mai multi oameni in tara asta care au inceput sa gandeasca…este cazul sa devenim constienti de ceea ce suntem cu adevarat. On 21/11/2008 at 13:11 Dorina Bruda said: Imi place enor si sa va dea Dumnezeu snatate ca asa avem ocazia sa ne dam seama cine sintem. On 21/11/2008 at 13:15 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am gasit si pot sa-mi bucur sufletul cu asa informatii Răspunde 60. On 01/09/2008 at 09:43 zamolxe said: să fii pusastef ! sa ne citit cu bine . Felicitari pentru articol! Răspunde 58. On 21/11/2008 at 17:18 quadratus said: te mai asteptăm Dorina!:) zamolxe Răspunde 59. Ar fi bine ca astfel de pozitii sa fie lasate sa se afirme.altele asemanatoare.

Răspunde .Imi doresc ca si altii sa fie mandri de originea lor si sa se trezeasca in ei dorintza fierbinte de a nu-si mai lasa tzara pe mana altora.Răspunde 62. On 01/09/2008 at 08:07 pusastef said: Sunt mandra ca sunt romanca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful