Iisus , marele iniţiat din Dacia

Articol scris pentru concursul lui VisUrat si Arhi

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi -totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a căror existenţă nu o pot contesta). Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve în a crede ca evreii se tem atât de mult de o „născocire” şi mai ales o născocire de-a lor, cu care ar trebui sa fie mândri. Avem rezerve în a crede si faptul că Isus lipseşte cu desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, acuzându-l însă de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II menţionează pe „Yeshu” care „ practica vrăjitoria şi uimea Israelul” (B Sanhedrin, 43,a; cf Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II,p.305, ed1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas,1995, p245). Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii.Tacitus de exemplu, ne confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte în vremea când guvernator al Palestinei era Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr, (Scrisori, 10,96) si Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25,4). Să nu mai punem la socoteală faptul ca o „născocire evreiască” nu putea beneficia de „acte în regulă” a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum şi altele cum sunt Mărturia păgânului Lentullus, proconsul al Tyrului şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; Epistola femeii lui Pilat, pe numele său

Procula, adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. Atâta zarvă pentru o „născocire evreiască” ?… ne îndoim în mod serios. Urmărind atât relatările istorice despre Isus, cât şi cele evangheli ce, avem anumite rezerve în a crede că Iisus ar fi fostevreu aşa cum afirma M. Eliade şi ca divinitatea căreia i se închina el şi o numea Tată, era Yahwe al evreilor. Sa purcedem şi să vedem dovezile…..! Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus Beneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui Iisus: una a lui Lentullus , funcţionar roman în regiunea Tyr si Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, Pontius Pillat, ambele

adresateîmpăratului de la Roma.

Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne

spune: „(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul lo cuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba lui bogată si de aceeaşiculoare cu părul său,

este lungă

şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt albaştrii vineţi,blânzi şi senini.”
(diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993, p. 116).

De altfel, în majoritatea icoanelor creştine mai vechi sau mai noi, Fecioara Maria este înfăţişată cu acelaşi păr şaten, ochi albaştri, piele deschisă la culoare… prin urmare, nimic din caracterele tipologico-rasiale ale evreilor. “ Faptul este dovedit şi de afirmaţia lui Pontiu Pilat: „Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr…Mi s -a spus că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă aşteptam să vad, atât de mare era deo sebirea dintre el şi ascultătorii lui… El părea a fi cam de vreo 30 de ani. N -am văzut în viaţa mea o privire atât de senină şi de dulce, un contrast mai izbitor decât între el şi ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate” (ibidem, p. 121) Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! Dar cărui neam putea aparţine el? Ne lămureşte în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu care vorbind despre tărtărienii plecaţi spre Sumer din „Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că, sumerienii, „în acord cu prezumţiile sumerologilor”, aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu fruntea lată) – descriere ce se potriveşte perfect tipului uman geto dacic. La acesta se adaugă portul bărbii lungi şi a pletelor ( Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Iar I. I. Russu completează: ”…dacii erau aşa cum este aproape în totalitate poporul român, iar brahicefalii europoizi (a se înţelege tărtărienii – n.n) cuceritori ai Sumerului la mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul castaniu” (ibidem, p. 64) Prin urmare ca şi caracteristici tipologice, Isus se încadrează tipului uman carpatodunărean şi nicidecum tipului semitic! Zamolxe în predicile lui Iisus Urmărind cu atenţie textele creştine, putem observa ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele pe care le atribuie Iisuspărintelui său divin, atrag atenţia în mod deosebit: Dumnezeu, Tatăl şi Omul. Ioan ne spune în Evanghelia sa: „Şi eu am văzut şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,1:33). Cine este această divinitate căreia i se închina Iisus ştiută fiind

este “Tatăl „ care. nota 2) Observăm că Dumnezeu într-o forma sau alta este odenumire naţională a divinităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe. Pentru a ne lămuri mai bine. ca un termen naţional. cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). Iisus zicea: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi . Dumnedeu (Dumnezău – n. MHDIZEI Ren. din cele mai vechi timpuri până azi. p. tatăl sau tătar (op. şi în timpurile Imperiului Roman. într-o peşteră. Dacia Preistorică. Cine era acest om ? în nici un caz denumirea nu se referă la Iosif – logodnicul Mariei. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul Noului testament. în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei. rom. cu referire la Iisus. Arhetip. cit. Mai trebuie amintit şi faptul cănumele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi Messios. Spunem aceasta cu atât mai mult cu cât Isus în Evanghelii apare şi cu denumirea de Mesia. Iată ce spune Densuşianu:” Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat. De notat în acest sens este şi faptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune vârfurile munţilor. Chr. iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia). era un alt nume al lui Zamolxe. este cazul să amintim încă un nume sub care Isus apare în Evanghelii: ”Fiul lui David” ca şi precizarea lui Marcu referitoare la acesta titulatura: ” Şi învăţând în Templu. p. nota 6).). acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. singurul zeu al Daciei. ( N. Densuşianu. Mai mult. cit. Atragem din nou atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus în toate momentele principale ale vieţii sale pământeşti a fost legat de munte: Schimbarea la faţă se petrece pe munte. 214). pe teritoriul actualei Românii existând numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar. era ceea de Fiu al Omului. o dovadă în plus ca Iisus era de origine dacică iar formarea s-a spirituală s-a desavârşit aici. p. 209 -210. aflăm tot de la Densuşianu. Ed.cit.. Densuşianu „Dacia Preistorică”. Una dintre cele mai fregvente denumiri pe care şi le dădea sieşi Iisus.208 -210). naşterea lasă de bănuit ca s-ar fi petrecut tot pe munte. (op.n). ci mai degrabă la aceea fiinţă celestă la care face referire Daniel: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată.. 2002. un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj. Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus.diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament ? Ne lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N. unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei. moartea sa se petrece pe munte.

Iisus şi -a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /Zamolxe în Dacia. Tatăl. Numai că pentru antici.n) poartă azi numele. De ce? Pentru că …geografia sacră a antichităţii se reduce la…Dacia. doua texte sacre: Evanghelia după Matei si Herto Valus a antichitatii pelasge. perioada dintre 12 si 30 de ani în care nu se ştie nimic despre el. peştera marelui preot al lui Zamolxe. Deci. Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe Munte şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi să vedem dacă există vre-un model viu pentru acestea. careia i se închina si Iisus. unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul” (op. căci ei vor moşteni pământul! . face notă discordantă cu întreg conţinutul Vechiului Testament având mai degrabă un caracter esenian. Esenienii erau discipolii dacilor fiind singurii dintre evrei care s-au „încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială din Carpaţi.aşternut picioarelor tale”. Şi iată cum o singura literă poate schimba o întreagă istorie! Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi Iisus îşi spunea “Fiul Omului”. Ciudat nu? Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie pentru a afla cine este acest David despre care vorbeşte Isus. mai exact pe Vârful Omu şi în peştera Ialomicioara. Mai mult. în această perioadă. Mai întâi sa încercăm să punem unul lângă altul. Fiul Omului si Fiul lui David ar fi o dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) (care) se închină lui Zamolxe. această denumire de Fiu al Omului ne -ar putea indica şi ce anume a facut Iisus în perioada aşa numită ”albă” a vieţii sale. de unde dar este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). ţara lui Zamolxe. Poporul model din predicile lui Isus Iisus Christos. iar momentele naşterii lui Christos şi a morţii lui Iisus sunt legate de o peşteră… peşteră care peste tot este legată de iniţierile misterice. însuşi David îl numeşte pe el Domn. zeul dacilor. Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe. ai dacilor care în calitate de locuitori ai davelor se numeau “davi”. ne spune Eliade devine Axis Mundi – axa lumii. Mai mult moartea lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică pronunţată. şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge. Cit. Urmărind puţinmersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui David ! Ba mai mult. Urmărind cele spuse pană acum precum şi alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai probabil. Numai ca…. 226). cit. căci ei vor fi mângâiaţi! Ferice de cei blanzi. unul de Caraiman si altul de Omul. nota 2). 255. cruce care. iniţiatul dac desăvarşit se delimita foarte clar de evrei. p. Dacii. Axa Lumii se afla în r egiunea polului getic. Şi mai departe tot el ne lamureste spunând: „ Vârfuri le cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n. Iata ce spune Iisus în Predica de pe Munte: „Ferice de cei săraci în duh. carora li se adresa numindu-i „Voi evreii” . Densuşianu vine şi ne lămureşte şi în această privinţă: „cuvântul Om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. cartea Psalmilor atribuită lui David în Vechiul Testament. căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice de cei care plâng. în Hiperboreea dacică. p. Concluzia care se impune alăturând cele două atribute ale lui Iisus.

căci a lor este Împărăţia Cerurilor! (Evanghelia după Matei. Pământul făcându-l gradină. căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori. (Herto Valus.Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate. 95 – 96) …şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament. Că aceia se vor sătura Şi niciodată n-or mai răbda. care vorbind despre daci ne lamureşte şi asupra provenienţei acestor legi înălţătoare :”Zamolxe (marele preot. Dacia Magică. Cartea Secretă. căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. aceleaşi pe care Iisus. Omul. scrise versificat. că aceia În dalbe ceruri s-or mângâia. le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei milostivi. Fericiţi cei blânzi. în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le -a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială. că aceia Vor moşteni întreg pământul. că a lor este Raiul. care cuprinde învăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. Ed. p. Fericiţi cei care flămâzesc Şi însetează după ştiinţă. 1999. Se mai impune o precizare: prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu -şi găseşte paralela în textul Belaginelor. Că ei vor culege roadele În Grădinile Cerurilor Fericiţi vor fi şi cei milostivi Că aceia se vor mântui Fericiţi cei curaţi în suflet Că s-or hrăni doar cu lumină Fericiţi făcătorii de pace. un text antic numit Herto Valus.n)…a cladit . Fericiţi aceia care muncesc. Textul este versificat: „Fericiţi cei ce-s cutezători Că a lor este victoria În plaiurile cele sfinte Fericiţi cei ce plâng. 5:3-10) Să privim acum comparativ. Acestea erau Legile Belagine. căci ei vor găsi mila! Ferice de cei cu inima curată. are o paralelă în lucrarea lui Herodot.n. Adrian Bucurescu. Că Fii cerului s-or chema Fericiţi cei prigoniţi pentru Dreptate. cf. hiperboreană. Arhetip.

DACIA. 85 comentariiScrie un comentariu . nici oaspeţii lui şi nici unul dintre urmaşii acestora nu vor muri. 1992 . Documente istorice.. Iisus. Mircea Eliade. ZAMOLXE IN PREDICILE LUI IISUS The U R I to TrackBack this entry is: https://quadratus. diacon Gheorghe Băbuţ. Istoria ideilor şi credinţelor religioase. Adrian Bucurescu. Densuşianu. Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu.CORNEL BARSAN. 1993. J. Preidis. 1997. Ed. 50) Am scris acest articol. 2. Craiova. Ed. vol II. HIPERBOREEA DACICA. IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA. ZAMOLXE. Ed. Craiova. AXIS MUNDI. Like 2 bloggers like this. N. a tracilor şi dacilor liberi să se trezească. 3. p. Dacia Magica. Oradea. Enigmele Terrei. Ed. Trad. 1995. ADRIAN BUCURESCU. Duquesne. Pleroma -n.wordpress. Craiova. în care îi primea şi îi punea să benchetuiasca pe fruntaşii ţării. Pelerinul Român.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/trackback/ Feed RSS pentru acest post. MIRCEA ELIADE. iar ei la randul lor să trezească şi pe alţii facând cunoscută adevărata istorie a acest ui neam străvechi şi măreţ. Arhetip. Obiectiv. EUGEN DELCEA. după vechile profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută! zamolxe Bibliografie: 1. SOLOMONAR. Dacia Preistorică. ci vor merge într-un anume loc (Împăratia cerurilor. vol I. Vor veni vremuri şi mai bune. învaţându-i că nici el. HERODOT. IV. ed.n). Revanşa Daciei. si Râm). Ed. VAMILE VAZDUHULUI. Obiectiv. dar oropsit de la începuturile sale şi până în prezent. AXA LUMII. IDEI SI CREDINTE RELIGIOASE. HERTO VALUS. Cornel Bârsan. cf. IISUS. 5. 6. Istorii. Istoria începe în Carpaţi.. CARACTERE TIPOLOGICO-RASIALE ALE LUI IISUS.1999. 2002. Arhetip. DESPRE DACI ON 31/08/2008 AT 23:02 COMENTARII (85) TAGS: ADD NEW TAG. 95.o casă pentru adunările bărbaţilor. unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bogaţiile”…” (Herodot. Cornel Barsan. 7. Ed. PAUL LAZAR TONCIULESCU. Obiectiv. în speranţa că măcar unii dintre urmaşii ramanilor( fii lui Ra(m). 4. N DENSUSIANU. Humanitas. Istoria despre Christos. DACIA PREISTORICA. poate destul de întortocheat şi misterios. Vămile Văzduhului. Revanşa Daciei. 1997.   PUBLISHED IN:  CU ZAMOLXE. Rama.

On 21/01/2011 at 17:49 istermihai said: EU nu sunt deloc un om citit. Marcu. Răspunde 5. asta nu e un oras de care sa scris in biblie. Luca si a lui Ioan)nu au putut cuprinde intreaga activitate pamanteasca a lui Iisus Hristos.1 in Romania in conspiratii si mistere said: [. folositi termenul de sodoma. Este cazul autorului acestui blog Quadratus care susţine nici mai mult nici mai puţin că Iisus ar fi fost un mare iniţiat din Dacia.] idei fanteziste care să le prezinte drept “probe”...? nu am inteles ce vroiati sa spuneti despre “sodomie” ca .] Răspunde 3. care a fost scrisa cu mult in urma a ce spuneti dvs. marele iniţiat din Dacia" | Secretele lui Lovendal .25).Nr. On 03/05/2011 at 12:27 dunareanu said: A aparut Evanghelia Dacilor http://reteaualiterara. Răspunde 2.1. daca s-ar fi scris cu de-amanuntul. evanghelist Ioan la sfârsitul Evangheliei care-i poarta numele: “… sunt si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care. On 05/03/2011 at 13:48 Vlad Ion said: Este si normal ca cele patru Evanghelii (ale lui Matei...ning. cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris” (Ioan 21. On 01/09/2012 at 09:57 nicu said: Expresia “Fiul Omului” mai poate sa insemne “Fiul Patriei”. Zău? [. On 24/07/2011 at 12:17 Minciuni ordinare împotriva creştinismului (6): "Iisus. doar imi place sa cred ca sunt bun analist…observator…etc sunt 2 chestii care cred ca nu se leaga: 1. Acest lucru il spune cat se poate de limpede Sf.com/profiles/blogs/evanghelia-dacilor Răspunde 4.

deocamdata.a fost acolo in tara raiului si ca nu era bine. o mare stanca de pe Marte. aruncat asupra Atlantidei.ok! dar termenul e total nepotrivit deci ce vroiati sa spuneti concret/ care a fost greseala de la care sa plecat. sa nu ma criticati prea rau. Alte idei ale cartii: . Atlantida. eroarea ingerilor lui Satan a fost imperecherea barbat cu barbat si femeie cu femeie. Ioan Răspunde 6. dar chiar nimeni nu gandeste si din punctul de vedere al lui satan.omul a fost “nascut” pe Pămant si nu “facut” din lut . dar am fost invatati sa fim dreptio si sa nu judecam pe nimeni . a cazut unde era locul cel mai de pret. dupa parerea cartii. Exista multe cuvinte . ce a vrut satan si LER nu avrut ? 2 ati spus ca satan a aruncat o bucata din marte catre pamant si LER a deviato si a cazut in atlantida si ascufundato. asa cum reiese si din articolul de mai sus a fost in Marea Neagra. VA ROG DACA DORITI SA IMI RASPUNDETI FOLOSITI MAIL saptede7@yahoo. DECI UNDE E AEVARUL…DOMNILOR INVATATI SI CITITI. Atat. scuze daca nu am inteles bine. multumesc. Noi o numim sodomie.Zilele din “Urma” au inceput .com Răspunde o On 11/02/2011 at 01:08 Ioan said: Stimate Domn.Pamantul este in pericol de autodistrugere Deasemenea.Iisus S-A NASCUT DAC! . in carte este dezvelita si taina Sfantului Graal. a fost opera lui Satan. Exista MULT ADEVAR cand cineva iL prezinta pe Iisus ca fiind dac. nu sunt rauvoitor. Corpul strain. oricine. On 20/01/2011 at 23:46 Ioan said: Dragii mei. Craterul format ii da Marii Negre cea mai mare adancime dintre toate marile interioare ale pamantului. Aceasta a fost “caderea ingerilor” si motivil razboiului cu Dumnezeu. Cu salutari.Numele lui Dumnezeu Cel Adevarat este LER . pai atlantida unde era…???? pe luna? nu era tot pe pamant? deci nu a deviat nimic. sper sa ma ia cineva in seama. de mici invatam sa il condamnam si sa il uram.

Mar Nero sau Mare Nigra. ci de îngeri ai lui Dumnezeu. comandantul suprem al oştilor cereşti. cred sa fie suficiente pentru a intari ideea ca nu numai ca Iisus a fost DAC. a omenirii şi popoarelor Ţării Raiului. Atlanţii nu au urmat porunca Domnului. credeau că pot trăi . Nu va speriati de noutatea si indrazneala unor afirmatii. numită Atlantida. era o super. locuită nu de oameni. cu distrugerea Ţării Raiului în timpul războiului dintre Satan şi Dumnezeu şi cu înşelăciunea împrăştierii limbilor. Din împerecherea lor au început să se nască monştri. lume şi pământ de legendă.frumoase aici. dar si ca Dumnezeu a avut Numele de… LER si ca limba romana este limba vorbita de insusi Dumnezeu. Iată că. spre a trăi şi a se bucura cu toţii împreună. Atlantida. În Atlantida. o ţară a zeilor. Această ţară. imi permit si sa inserez in continuare cateva fragmente: ATLANTIDA TAINA MĂRII NEGRE Sfârşitul Împărăţiei Raiului este în legătură cu trădarea lui Satan. Şi.civilizaţie de esenţă divină. înseamnă să spunem câteva cuvinte şi despre continentul cel tainic al amintirii omeneşti. fiind o ţară a îngerilor. Cam indraznet nui asa? Ce-ati zice daca ati putea vorbi cu Dumnezeu si I-ati auzi raspunsul??? Cu permisiunea Dv. A vorbi despre această istorie. fiind îngeri şi nemuritori. care şi-a întemeiat o familie omenească în Munţii Carpaţi. Satan. Atlantida. în sfinţenia Atlantidei se întâmplă o mutaţie: îngerii atlanţi părăsesc sfinţenia vieţii şi cad în păcatul sodomiei. Aici. Daca imi dati voie si mie sa spun cateva cuvinte. aparuta recent in Editura Dacia XXI: Aici o puteti gasi: http://evanghelia. Pe locul unde se întinde astăzi Marea Neagră. legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara Raiului.com/t2-evanghelia-tainica-a-imparatiei-cerurilor-sipamanturilor#2 http://www.forumieren. după Legea Sfântă a Dumnezeirii cereşti. Atlantida era o civilizaţie de un nivel neatins până astăzi de către omenirea Pământului. îngerii puteau să-şi întemeieze şi familii adevărate. aceasta s-a întâmplat chiar şi conducătorului lor.php?page=detalii&id=27702 Si. pe aceste pagini. cartea se numeste “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. pe Pamant si in ceruri.ro/index. încă înainte de Naşterea Omului se găsea o lume minunată. locuitorii ei cunoşteau şi se bucurau de toată ştiinţa şi ajutorul lui Dumnezeu. a existat într-adevăr. Această stare a fost cunoscută de Domnul. era ţara dăruită îngerilor de către Ler Dumnezeu. Prea multe exemplare nu exista dar. pt ca va intereseaza toate celea din tainele Dumnezeirii.. căci. care refuză să binecuvânteze această viaţă şi cere atlanţilor să părăsească păcatul şi fărădelegea. la un moment dat. le-as spune tot asa cum au aparut intr-o carte. Timpul de proba se apropie.piata-cartii. demoni şi duhuri ale răului. cu căderea acestuia din sfinţenie. în care.

Războiul dintre Satan şi Dumnezeu a durat zece ani şi s-a sfârşit prin înfrângerea forţelor satanice şi îngroparea acestora sub Marea Neagră de astăzi. întreaga Dumnezeire. parte divină a existenţei omeneşti. Căci. arma dătătoare nu numai de moarte. bomba atomică. Stăpânirea lui Satan. a demonilor. adevărul Atlantidei şi al formării Mării Negre. pentru apărarea Raiului pământesc. ci şi pieirea sufletului dumnezeiesc. putere creată de către însuşi Io Ler Dumnezeu. ale înşelăciunii. Sufletul. a demonilor. nu poate distruge şi sufletul omului. fără de Dumnezeu şi în fărădelegea păcatului. În acest mod. a duhurilor rele şi a armelor lor dătătoare de moarte. Dragii Mei. stricăciunea. planul lui Satan era să distrugă mai întâi Ţara Raiului. atlanţii duc un război nemaipomenit contra poporului Raiului şi împotriva Puterilor cereşti. Dacă moartea dată de Dumnezeu omului. cu toată porunca lui Dumnezeu. Acesta este timpul în care. moartea satanică înseamnă nu numai moartea trupului. a monştrilor şi a duhurilor pustiilor a fost forţa care a zdruncinat Puterile cereşti şi Dumnezeirea Cea Sfântă a lui Ler Dumnezeu. demonii răului au descoperit ceea ce încă nu exista până atunci. lumina neagră invizibilă. cât ar fi ea de distrugătoare. în acest timp Satan a inventat ceea ce astăzi oamenii numesc « raza morţii ». iar mai apoi. devenit el însuşi Răul Cel Mare. în calitate de comandant suprem. a apărut o nouă lume şi o nouă stăpânire. mamă şi tată al Răului cel Mare. La această forţă uriaşă s-a adăugat pentru prima oară şi intervenţia monştrilor. după trădarea lui Satan şi trecerea lui alături de îngerii păcatului. Satan atacă Ţara Raiului cu toată puterea armată a Atlatidei. vă scriu această istorie să puteţi înţelege ceea ce. Peste această lume s-a aşezat Stăpânitorul ei. aici s-au dat şi luptele cele mai mari. numai că. împreună cu întregul Univers al celor văzute şi nevăzute. a apărut suferinţa şi moartea veşnică. laserul puterii satanice. atlanţii persistă mai departe în păcat şi fac presiuni asupra Domnului să le accepte acest mod de viaţă denaturat şi născător de monstruozitate. ci şi de pieire totală şi veşnică. pentru că Domnul se găsea în Ţara Raiului. Aşa că. cu efect distrugător de putere infernală. putea fi distrus doar de raza infernală.aşa şi mai departe. ale morţii veşnice. ci îL şi atacă. până atunci niciodată muritor. Căci. omul nu a putut pricepe. Şi. În lupta cu Dumnezeu. nu numai că îL ameninţă pe Ler Împărat cu războiul. Prin Satan a apărut moartea. mii de ani. Acesta a fost începutul conflictului şi al războiului dintre oştile cereşti şi cele ale atlanţilor. rădăcină. viruşii şi microbii tuturor bolilor. adevărul apariţiei stăpânirii puterilor satanice. Lumea Infernului Satanic şi Stăpânirea Morţii Veşnice. molimele. devenind putere demonică. Acest război a fost atât de groaznic încât s-a cutremurat Cerul şi Pământul. ispitei şi păcatului de tot felul. . înseamnă trecerea într-o altă formă de existenţă a vieţii nemuritoare. Este ceea ce astăzi înseamnă bomba atomică. Odată posesor al Cuvântului satanic şi al puterii dătătoare de moarte şi pieire. Atlanţii. pricină. din rău se face mai rău: războiul devine şi mai ucigător. au apărut demonii şi duhurile răului. bolile.

Şi vorbesc. Marea Neagră. Satan a rupt o piatră uriaşă din planeta Marte şi a aruncat-o asupra Pământului. Acolo. ce ar fi fost daca Isus ar fi reusit sa adune suficienta populatie incat sa determine acea rascoala care sa-i fi facut pe romani sa plece. Acesta este Adevărul.H. Pe când grozăvia luptelor era tot mai mare. s-au prăbuşit în abisuri de necrezut apele tăcute ale Mării Mediterane. Dar e doar o parere si nimic mai mult. S-a creat astfel o nouă mare. As crede ca preotii evreii isi facusera niste planuri cu Isus. Se pare insa ca Isus fie ca nu a mai respectat planul initial. Despre scufundarea Atlantidei şi apariţia Mării Negre mai vorbesc încă amintirile popoarelor. sau cel putin sa se ajunga la o anumita intelegere cu romanii. S-ar mai fi dezis evreii de el? Inclin sa cred ca ar fi ajuns regele evreilor. Insa as indrazni sa cred ca povestea lui Isus ar tebui integrata in contextul politic de atunci. astăzi. cea mai adâncă şi mai tainică dintre toate mările interioare ale Pământului. On 09/12/2010 at 23:43 Roger said: Subscriu in cea mai mare parte la opinia lui Corrado. după cum şi cercetările ştiinţifice o confirmă.. una dintre minunăţiile Creaţiei divine. Astfel. Răspunde 7. fie ca nu aduna destula multime in jurul lui pentru ca rascoala sa aibe o adevarata forta. în abisul întunecat. Iar pe deasupra. vă pot scrie cum a venit sfârşitul lui. legendele şi credinţele pământului. mai ales oamenii de ştiinţă. fie ca deja preotii evreii si-au dat seama la un moment dat ca nu l-ar mai putea controla si s-au dezis de el. spune Cuvântul lui Dumnezeu. a zguduit temeliile Pământului. zac îngerii. cutremurând întreg Pământul. Iar numele Mării „Negre” a rămas până astăzi mărturie despre cataclismul cel mare. . Imaginati-va voi. Aşa s-a sfârşit istoria Atlantidei. acoperind Atlantida. In orice caz. în anul 4366 î. Prăbuşirea Atlantidei. asa cum poate s-ar fi planuit initial. demonii şi monştrii păcatului. spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să apere Ţara Raiului de distrugere şi să pună capăt monstruozităţii războiului. care a ascuns în taina apelor albastre povestea atât de întunecată a Atlantidei. Ler Dumnezeu a deviat traiectoria acestui imens bolid şi l-a aruncat peste Atlantida.Ca să înţelegeţi cât de violent a fost acest război. cei care s-au ridicat împotriva ordinii Stăpânirii lui Dumnezeu. acoperind sub ea întreaga lume a îngerilor şi demonilor Răului. acoperind şi ducând în abisuri toată oastea şi civilizaţia demonică a lui Satan. cred mai degraba ca Isus nu a reusit sa adune suficienta multime incat sa provoace o rascoala masiva. super-civilizaţie şi monstruozitate infernală care a adus sfârşitul Împărăţiei Raiului pământesc. Atlantida s-a scufundat. pentru a determina o rascoala masiva in vedera eliberarii lor de sub romani.

era total robit lui SATAN..Răspunde 8. FIUL DACIEI!” IISUS S-A NASCUT DAC! Iisus a dorit sa salveze poporul evreu. Ce a cautat Iisus la evrei ? De ce tac Ortodocsii si inca mai tin slujbe iudeo-crestine conform VT? Cu stima. care.. Revin cu doua intrebari la care nu reusesc sa gasesc raspunsul. marele iniţiat din Dacia « Daniilgaucan's Blog said: [.wordpress.. tu cunosti cuvantu` magic? Ti-l zic eu: asa trebuie. Pt.] Răspunde 9.] http://quadratus. aceasta.. in cartile lui Zecharia Sitchin si tot ce sustine domnul Delcea in cartea “Iisus. Răspunde o On 11/02/2011 at 01:34 Ioan said: Stimate Domn.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/ [. Iisus a propovaduit iudeilor Evanghelia dreptatii. Fiul Daciei” (pe care am citit-o) sunt corecte si adevarate. On 31/08/2010 at 19:26 Iisus . On 05/08/2010 at 22:24 Ophicus said: Salutare. in acea vreme si de foarte multa vreme. noi nu o cunoastem… . On 06/08/2010 at 00:09 quadratus said: Ophicus. Solomonar Răspunde 10. Admitem ca tot ce se spune aici. din pacate. Iisus a fost intr-adevar DAC! Domnul Delcea are MARE-MARE DREPTATE cand spune “IISUS. care.

On 27/07/2010 at 22:51 ionutz777 said: Buna seara! bag seama ca sunt in “mijlocul ” unor cunoscatori in domeniu.. iar dacii nostrii ucideau ca jertfa? poate e o intrebare tampita dar va rog cineva sa ma lamuresca.Ortodocsii tac pt ca INCA nu stiu despre asa ceva.com/2008/09/05/kogaion-muntele-sacru-al-dacilor/ poate o sa întelegi mai bine:) numa bine:) zamolxe Răspunde 12. Citeste:http://quadratus. On 28/07/2010 at 12:53 quadratus said: ionutz 777.wordpress. lasa si tu de la tine… ca ce sa facem? Trebuie sa existe de toate felurile pe lume! Solomonar Răspunde 14. dacii nu aduceau o jertfa propriu zisa. daca isus a fost scolit in Dacia cum de el propovaduia bunatatea.Prea vrem sa fim buricul pamantului si mai ales in problema legata de acest . adica sa nu ucizi. e ceva in sange nu pot explica ce. On 19/07/2010 at 22:24 quadratus said: @Radu. eu…nu ma pricep citesc asa sporadic cand apuc cate ceva despre daci si sitoria noastra. va multumesc! Răspunde 13. dar parca intrecem masura uneori. nu-i tampita întrebarea dar tre sa mai citesti p-aici un pic si sa vezi ca nu-i chiar asa. DAR…lamuritima si pe mine cu o chestie. On 16/07/2010 at 19:54 ilie said: Nu credeti ca sunteti cam laudarosi? Nu neg faptul ca stramosii nostri au fost oamenii primordiali. Salutare! Ioan Răspunde 11.

nu te înjurăm pentru că ești doar o bășină puturoasă! Ignoranța te caracterizează mult mai bine decît “diavol” ) Răspunde 15. Prea multa publicitate pentru unele carti cu acest subiect. dar mai degraba fata de stramosii nostri daci care au fost oameni deosebiti si modesti. nu fata de Jeshua. caci nu merita . On 09/06/2010 at 03:03 cristian said: precizato* Răspunde 16. Jeshua nu a fost decat un evreu agitator si nimic mai mult. On 09/06/2010 at 03:02 cristian said: mi-am permis sa preiau si eu articolul.initial uitasem sa precizez sursa pe care am precizat o in prealabil! insa consider just sa va cer permisiunea de a posta articolul! Răspunde o On 09/06/2010 at 11:47 quadratus said: .ignorant pe nume Jeshua – Iisus Christos. carti care se vor a fi vandute ca painea calda. mituri care au orbit romanii timp de 2000 de ani.Sa pastram totusi o decenta. Hai sa nu mai credem in basme si mituri de 2 lei. care la randul lor au fost conceputi in Cetatea Carpatilor de catre o mare si super civilizatie extraterestra. Cred ca se bate apa in piua pe un subiect care nu merita atata interes. Pana la urma Iisus habar nu a avut de istorie si stiinta si totusi voi incercati sa-l numiti in tot felul de parabole cum ca ar fi Fiul Omului. Va multumesc! Răspunde o On 19/07/2010 at 13:54 Radu said: Iliuță. Eu zic ca suntem urmasii marilor daci.Desigur ca o sa ma blamati zicandu-mi ca sunt diavol sau mai stiu eu ce.

Sanatate. On 29/04/2010 at 20:47 Noyan said: Salut di nou. Prin psalmi se profeteste insasi viata lui Iisus si tot ce va urma. vad ca intr-un fel am anticipat un fragment din articolul tau in comentariul facut la alt articol de pe blog. Mai mult Domnul Iisus vine pe pamant in baza unui plan divin cunoscut doar de el si de Dumnezeu cel Adevarat lucru care nedumereste si inspaimanteaza cumplit toate fiintele celeste din fiecare eon prin care trece Fiul Omului. ci sabie. cu numelele lor sfinte inscrise pe mantia sa. Mi-am adus aminte ceva interesant – satana uraste limba latina iar rugaciunile spuse in latina au o deosebita putere. Nici eu nu cred ca Iisus era de origine evreiasca. On 04/04/2010 at 23:34 sir`din`nori said: . forta de munca si sa te apere Dumnezeu! Răspunde 18.ro/2008/06/20/n-am-venit-sa-aduc-pace-ci-sabie/. nu te lasa descurajat de idiotii care intervin si vor sa iti puna piedica. De aceea a si putut trai cu deplinatate sacrificiul sau. Vreau sa spun despre Iisus ca acesta a declarat ca nu a venti pentru a aduce pace. Pentru mai multe explicatii ale acestor cuvinte puteti parcurge explicatiile fetelor bisericesti la urmatorul link:http://www. succes. Succes in continuare. printre care si multe femei. asta se intampla numai cand esti pe drumul cel bun. si discuta despre intelesul psalmilor si de fiecare data ii intreaba daca ei inteleg felul in care vorbeste cu ei. In cateva scrieri apocrife se prezinta dialogul Domnului Iisus cu ucenicii sai. precum nici David. daca exista ca personaj istoric cu adevarat. planul nu era cunoscut decat de Tata si de Fiu .razbointrucuvant.nici un bai atata timp cat ai pus sursa şi numele autorului zamolxe Răspunde  On 09/06/2010 at 15:34 cristian said: multumesc mult iti apreciez munca felicitari 17.Cristian. iar pana la capat nici insusi Iisus nu stia toata istoria. fara ca ei sa stie de acest lucru). iar toate aceste fiinte cumplit de speriate se intreaba cum se s-a putu intampla asta ( ca Iisus sa treaca prin toate aceste planuri. E foarte simplu.

Domnule Delcea. o s vă prezint un material spre editare ( v-am mai abordat)” Mosteniri străvechi în credintele populare romanesti” zamolxe Răspunde o On 04/04/2010 at 23:45 ciompli said: ISUS=magar cind se scrie cu un singur[i]IISUS este cu totul altceva .de unde a ieşit Iisus. Ni se spune că în vremea lui Christos existau mulţi Iesus în Israel.Dimpotrivă. Cu stima. pentru realizarile dumneavoastra (si implicit ale editurii).Aisa (v. nefiind vasalul altor modele. permiteti-ne sa va intampinam lipsiti de teribilism. el traieste mesajul muncii lui . asa cum nici ironia si nici sarcasmul nu sunt argumente.era deja o ţară elenizată.unde nu existau literele lui Chiril şi Metodiu:Jesus (citit Iesus). râul Iza)=Fiica. nu ne atrage ca “donjuanism”.a spus:”VOI EVREII vă închinaţi lui Satan”.În vechile cărţi popeşti.o cultură creată de traco-macedoneanul Alexandru… După răstignirea lui Christos s-a petrecut însă un fenomen ciudat :Isus a luat înţelesul de…măgar. Iar despre colegul zamolxe. şi Petru)iar Iahve =Satan.A era scris ca o scara pusă pe un perete.Adică.Corect. Deci:nu mai scrieţi isus=măgar !!! Răspunde o On 04/04/2010 at 14:54 quadratus said: Domnule Delcea multam fain de vizită:)Fan club n-o să fie deşi v-am citit cam toate cartile legate de istoria straveche şi am verificat informatia cuprinsa în ele nu ca n-am încredere dar mi-s de formatiune istoric.în fond Ais-Es)însemna Fiul. Kapnobataiu’.Adevărul îl aflăm de la occidentali. On 04/04/2010 at 13:34 Eugen DELCEA said: La daci.Aisus (citit Esus-formă grecizată.el nu era evreu(v.semn al “aprecierii” iudaice faţă de Mântuitor!Iisus nu l-a recunoscut niciodată pe Iahve de dumnezeu şi nu i-a rostit niciodată numele. Răspunde 19. Cat despre istorie.

trac sau get. imi permit sa va aduc la cunostinta ca.un prim volum dintr-o serie fără limită informaţională.la fel şi cea cu Iisus dac…Numai că puţin pricep ce însemnau.un pleiadean.prin 2000. autorul.avea o cultură solară.denumirile de dac.Ra.ci o funcţie.Răspunde o On 21/01/2011 at 00:00 Ioan said: Draga Domnule Delcea.ci un Raman(Înţelept/Învăţător). de curand a aparut in Editura Dacia XXI.”frate” cu dacii(inscripţie dacică:”fraţii din Pleiade”).Da.Foarte mulţi nici nu ştiu că se închină Satanei când recită pe nas din Vechiul Testament…Am încercat să port o discuţie cu unul din preoţii vechi din jumătate de ţară (Cozia. Zeul/Domnul Pământului.pe la…500 îen.că Iisus (ca şi majoritatea Apostolilor)nu era evreu. Zalmoxe nu e un nume. cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. Ma bucur ca afirmatiile acestei carti nu sunt singulare.T.Ta=Mama şi Tatăl.de fapt.ro/index.am reuşit să-mi găsesc timp pentru o nouă carte care va “şoca” şi va da noi idei plagiatorilor…De aici încolo va fi greu să mai ţină pasul!În mai 2010 va apărea cartea mea “Iisus. .Era un es. Daca va intereseaza o mare sustinere a datelor despre Iisus. Pentru că am văzut apetenţa multora de a-mi fura ideile.mai lipseşte un fan-club…Gluma-glumă dar subiectul Iisus este mai serios decât cred preoţii.DEAL (Casa/Grădina Domnului)din ţara numită Grădina Maicii Domnului. mi-i si frica de asa multe ADEVARURI pe care le scrieti Dv.răstignit ca şi Christos. dacică.cel care apărea pe o gemă getică din Dobrogea.care îşi avea Baza terestră în Da.Ki=Pământul Sfânt.Documentarea este foarte mare.Ki=Pământul Tatălui Ra. Răspunde 20.Kia. Aşa cum am dovedit în premieră că viaţa a apărut pe Terra într-un singur loc(spun premiaţi Nobel).ion(Fiul Zeului Şef/Fiul Domnului)iar aceştia (esenienii)se şcolarizau anual la pleistai-ii daci…Cum teoria cu Pământul Primordial mi-a fost preluată de foarte mulţi(inclusiv un conferenţiar brusc inspirat).doar să am timp şi să fiu lăsat să scriu şi să public…Deja au intervenit cum au putut ! Aisus Christheos(Fiul Zeilor Blonzi-în geto-dacă)nu a fost un pământean.php?page=detalii&id=27702 Cu deosebita stima. Ialomicioarei etc) dar au fugit numai când au auzit de ideea că Iisus ar fi…Zalmoxe. On 04/04/2010 at 13:07 Eugen DELCEA said: Mă bucur să am un blog dedicat. Ge.piatacartii.Fiul Daciei”.adică în HAR.aşa am afirmat în premieră.en. Iata unde o puteti gasi: http://www.

Iisus nu era evreu. Oricum este un adevar pe care multi il simt. si domnul Delcea aci de fata. De biserica probabil . inainte de 2000) si tatal meu mi-a spus ca. nu cred ca e sesntial cine a spus-o prima data.unică şi poate fi manipulat mental prin intermediul sateliţilor! Răspunde o On 04/04/2010 at 22:50 Catalin said: Ideea ca Iisus nu era evreu o stiu cu mult inainte de anul 2000. asa ca nu te umfla inutil in pene ca tu ai spuso in premiera.Adevăratul Satana ! Primul volum este şocant. miriam si alte variatii nu imi sunau bine in suflet. Tin minte ca am intrebat-o pe profesoara de religie si a spus “unde ai auzit asa ceva? nu-i adevarat” si s-a cam suparat pe mine.Sichin coroborate cu “Dacia Preistorică” şi cele de ufologie oferă foarte multe răspunsuri.lil(de la sumerieni)=Zeus/Joe-Joseph/Jupiter/Iahve. Cu originea fecioarei Maria m-am convins atunci cand am aflat ca numele ei era Maryam si nu Miriam cum spun evreii. ai dreptate.vom publica şi planul satanic care se desfăşoară sub ochii noştri închişi:”Apocalipsa lui Antichrist”. spun unele guri. Oricum. si cercetand ulterior am aflat multe lucruri interesante Răspunde  On 05/04/2010 at 11:02 quadratus said: Cataline.Cărţile lui Z. sunt informatii despre care stiu de prin 1996. Cred ca eram prin clasa a cincea sau a sasea. si. si cand am auzit Maryam am simtit ca asta e. e important ca ideea incepe sa prinda un contur tot mai bine definit prin efortul celor care cerceteaza. si este cunoscut faptul ca un adevar poate fi “redescoperit” de mai multe persoane aproape simultan. putin probabil ca ideea (descoperirea?) sa fie acceptata in viitorul apropiat.Lucruri incredibile şi extrem de grave!Un singur exemplu:orice om poate fi urmărit pe întreg Pământul după…aura energetică. si. mariam. si. deci clar inainte de 2000. Oricum. dar se pare ca sa falsificat Biblia dar in unele locuri a scapat numele de Maryam. si cei de la care le stiu probabil le stia si mai de mult. Apropo cand s-a nascut fata mea. si este un nume foarte folosit ina cea perioada la Egipteni si alte popoare.totul este să ştii să le găseşti… Un singur exemplu:En.a fost şi pentru mine să descopăr lucruri ascunse în cărţi aflate la îndemâna tuturor dar este baza pentru ce urmează… Pentru că nu facem artă pentru artă.imi amintesc ca eram in scoala generala (asadar. stiam ca trebuie sa poarte numele sfintei Fecioare dar maria. printre care si prietenul zamolxe.

a ajuns la aceeaşi concluzie şi dl. blogul nu va este dedicat.Atât. reluată pe larg în Cuvântul la “Marile Mistere” (07.am folosit informaţii din “Dacia Secretă” a lui Adrian Bucurescu.mă săturasem de aberaţiile şi hoţiile (din textele mele) de pe alte bloguri şi m-a binedispus situaţia găsită aici. muritoare. atata timp cat va dura biserica. acest lucru l-am recunoscut de atunci.vin apoi şi le contestă.niciodata.sunt foarte mulţi care se transformă în descoperitorii acelei ipoteze…E cazul altor bloguri pe care textele mele au fost însuşite şi prezentate ca proprii…Fireşte. afirmaţie atribuită pe bloguri autorului Cristian Crăiţă. aşa că nici gând despre IIsus.Nu am fost ironic în afirmaţia cu…Fan Club-ul. Toate cele bune.unul dintre vechile popoare ale Europei”.Limbaj “academic” şi afirmaţie eronată.Fac extrem de rar asemenea “raiduri” pe Internet şi constat iar că. Bucurescu nu a îndrăznit să afirme clar că Iisus a fost get…Ulterior. II la “Iisus. Solomonar Răspunde o On 21/01/2011 at 00:18 Ioan said: .Ele (emulaţiile) explică de ce nu am fost lăsat în pace să editez seria din mai 2011 şi nu sunt lăsat nici acum.E drept. 3.De ce am tot fost întrebat dacă va apărea vol.în Cuvântul editorului la “Conspiraţia Satanei”.rău-voitoare. Orice religie e.Tudor Diaconu. cei care se trezesc mai târziu.Fiul Daciei”… o On 04/04/2010 at 22:58 quadratus said: Stimate domn.Mă bucur să creez astfel de emulaţii dar vreau să mi se recunoască munca şi priorităţile.@ Catalin : Nu mă “umflu inutil”. insa.11. nimeni nu trecuse de pragul cu “dacii. Solomonar  On 06/08/2011 at 09:46 Eugen DELCEA said: 1. dar dl.2000). 4.independent.Pur şi simplu eram înainte de culcare. după ce vin cu afirmaţii şocante (iniţial).Pănă în august 1999.Primul anunţ scris despre originea getică a lui Iisus a fost făcut de mine în august 1999.Fiul Daciei ! 2. când am afirmat în premieră că civilizaţia umană a fost creată în Ardeal.

Felicitari si multumiri pt. o credinta intima ce fiinteaza in mine cu valoare de adevar (aceea a vietilor pamentesti consecutive). On 14/03/2010 at 02:01 Stuparu Viorel said: Va salut! Am o nelamurire cu informatia din site-ul Arimin.iar tot lotul sa fie astfel decredibilizat.respectiv placutele de plumb din anii 30-40 e.piata-cartii.ro/index. Va rog.Si de unde au aparut brusc in jur de o suta de placute cand se vorbea ca ar mai fi doar 35? Cu stima.Ma bucur sa vad ca oameni preocupati de adevar se intalnesc si dezbat asemenea probleme. stupi Răspunde 22.iar continutul descifrarii este pur si simplu socant.php?page=detalii&id=27702 Toate cele bune si Dumnezeu sa va binecuvanteze! Răspunde 21. On 07/01/2010 at 21:40 Bogdan said: Salutare oameni buni.Faptul ca dintr-o data evenimentele sunt descrise foarte exact.placutele respective fiind apropiate ca data.Un pic mai “pe romaneste” s-ar putea spune ca am avut noroc tura asta. cautati urgent cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.respectiv uciderea lui Ile de rabini.Fara indoiala discutia este ampla si faptul ca ne-am nascut aici tine de .Deoarece pe blogul dv.DISTINSE DOMN DELCEA.Din pacate lecturile relativ putine ma impiedica sa adaug ceva valoros.in vreme ce alte placute sunt la intervale mari de timp si nitel mai vagi prin ceea ce transmit ar putea sugera o facatura satanica menita sa decredibilizeze intreaga poveste a placutelor de la Sinaia…. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. As dori sa ne cunoastem si sa ne intalnim. Aici o puteti gasi: http://www. ma determina sa atrag politicos atentia asupra pericolului subtil pe care il reprezinta “lationalismul”.n.Totusi.cineva a facut referire la aceste placute. afirmatiile Domniei Voastre! O fericita si binecuvantata intamplare face ca sa mai existe inca o carte ce contine afirmatii asemanatoare in legatura cu Iisus si cu Yahwe..poate cineva sa-mi confirme ca din lotul de la Sinaia chiar faceau parte si acestea?Sau este o facatura menita sa parodieze si ridiculizeze informatii din alte placute.

Cam atat am avut de spus. nu e articolul meu.Slava Logosului! Răspunde 23. fara prejudecati legate de religie. Ei. inseamna ca el insusi credea in el …Oare de ce s-ar raporta la el (vechiul testament)( cel in care cred .Totusi. tin sa va sigur ca nu exista nici un pic de repros sau atitudine malitioasa. si astazi studiat la facultatile de profil.daca mai cercetezi si alte documente si matrurii din antichitate (vezi Lentullus. rasa. descoperi elemente noi. On 05/01/2010 at 21:32 cst said: Buna seara! am citit cam tot ce se scrie aici si as vrea sa imi spun si eu parerea Cred ca daca tot ni s-au dat exemple contra POporului evreu din noul testament . Eu zic ca e bine sa ramana in mintea fiecaruia o particica neatinsa de nimic. as folosi acelasi Nou testament ca sa intaresc ceea ce se crede . si anume ca evreii sun poporul eles. si ca vechiul testament are legatura cu Noul testament nu este o facatura… Din cate stiu in Vecchiul Testament se spune de Cele 12 semintii ale lui Israel . in cazul de fata Biblia. fiecare pune cap la cap dupa cum stie si poate. sex sau mai stiu eu ce. care a fost si ramane un istoric de anvergura. care particica sa poata analiza si filtra orice informatie si sa o aseze la locul ei. Fiecare insa leaga evenimentele dupa cunostintele sale si. pare a fi o legatura nu? Sau Iisus daca intareste cuvintele prin exemple din vechiul testament . precizia nu clarifica un enunt ci tinde mai degraba sa il trivializeze asa ca o atitudine nepartinitoare poate accepta ca adevarul intrun sens mai larg conceput si prezentat este util in sensul evitarii dispozitiei de “umflare in pene”. insa da-mi voie sa comentez raspunsul tau. Nu pretindem ca in acest blog sunt enuntate adevaruri absolute. cu cat ai mai multe piese din “puzzle”.din istorie multe izvoare s-au pierdut sau distrus. ti se reveleaza anumite lucruri. Sa nul uitam pe modernul Densusianu. iar Iisus sia ales cei 12 apostoli sa iSi propovaduiasca evangheia. Vorba lui Oscar Wilde. Ceea ce noi (eu. zamolxe &co) scriem aici nu e litera de lege. On 06/01/2010 at 11:47 quadratus said: @cst.o suma de considerente obiective. din religie multe sunt tinute ascunse.Mi-am permis aceasta atitudine un pic mai incisiva deoarece nu am gasit nicaieri referinte SI la acest mod de a vedea lucrurile. Pontiu Pilat etc). cu atat mai bine.In caz ca acest mod de comunicare lipsit de dimensiunea sufleteasca trezeste in d-voastra semne de intrebare. Daca te ghidezi strict dupa un singur document. “adevarul este rareori pur si niciodata simplu”. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde 24. in rest e liber oricine sa creada orice. mai ales in ceea ce priveste probleme destul de spinoase ale istoriei antice si religiei.

ca Iisus le spune celor de fata cu . cand a zis femeia aceea sa ii vindece fiul parca. SPRE MANTUIRE.este vorba despre prorocii vechiului testament cu acestea a fost ispitit Domnul IISUS de catre un invatator de lege [Mat22-35. On 09/11/2009 at 12:34 anamaria_brunetik said: chiar imi place foarte frumos chiar nu am cuvinte:) Răspunde .la fel ca aceasta:sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. Constantin Olariu Arimin.in aceste doua poruncise cuprind toata legea si prorocii. Sfanta minciuna si Istorie falsificata.atentie mare legile vechiului testament se cuprind in doua legi1sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toata inima ta.evreii) daca nu ar fi vorba despre acelasi Dumnezeu si in vechiul si in Noul testament? si cred ca scrie intr-o evangheie . Sau toate pildele care spun clar despre poporul ales…El spune insasi ca a venit pentru poporul lui Israel si nu pentru alt neam . despre care evreii zic ca este Svaot.40] Răspunde 25.cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau2iar a doua. On 29/12/2009 at 20:40 un cetatean said: foarte bun articolul. decii Iisus recunoaste pe Acela ca fiind Dumnezeu . si ca si cainii adica ate neamuri mananca din faramiturile stapanului ce cad de la Masa… IN CONCLUZIE VA INTELEG SI MIE MI-AR PLACE SA STIU CA SUNT DIN NEAMUL CE ALES . care vorbea ca este vorba despre Dumnezeul in care cred ei despre care se zice in Vechiul Ttestament . pentru cine este interesat. Răspunde 26. recomand site-ul domnului Ec. in special Mileniul de intuneric. Doamne ajuta! Răspunde o On 05/04/2010 at 00:17 ciompli said: Domnul IISUS a spus eu nu am venit sa stric legea si prorocii ci am venit sa o intaresc. DAR CRED CA E BINE CA NE PUTEM MANGAIA SI NOI ALATURI DE EI .

Deci Zamolse/Iisus este fiul Mumei Pamantului Geei si al Tatalui Cer. cuvantul sacru. On 04/11/2009 at 17:35 Dacic Dracon said: As dori permisiunea dumneavoastra pentru a publica anumite materiale de pe acest blog pe site. On 01/10/2009 at 14:09 Tzuky said: Tot acest articol este foarte bun. On 01/10/2009 at 00:46 Tzuky said: Dar aceste lucruri trebuie sa le stie toti Romanii. este adoraţiunea primitivă a Cerului şi a Pământului . dar ai omis ceva.Apollo si Iisus trebuie pus semnul egal. Omul. ca elemente generatoare”.ale cărei urme morale ni se prezintă la toate popoarele europene. Va multumesc! Cu Respect Dacic Dracon! Răspunde 29. Răspunde 31.Zamolse nu era Dumnezeu. On 04/11/2009 at 21:17 quadratus said: @Dacic Dracon. Răspunde 30. indestructibil Om il arata pe Dumnezeu. asta este cea ce trebuia ca sa aratam lumii cine au fost Stramosii Nostri. Eu imi pierdusem . Om. Rama. On 01/10/2009 at 00:42 Tzuky said: Dumnezeu sa te binecuvanteze.el era ca si Iisus un Inititat care a intrat in Pestera si s-a nascut a doua oara. am ascultat destul istorii care nu erau ale nostre. Mai ales ca societatea umana se indreapta spre autodestrugere. ”Cea mai arhaică religie. Deci intre Zamolse. caci cine suntem noi daca nu stim cine sunt Stramosii Nostri. Solomonar Răspunde 28.27. ca si la Hindusi. cu mare placere.

umita Maria. On 23/06/2009 at 19:11 florea chisoi said: Dupa cum scriu toti cei se ocupa de acest aspect.este Padurea de Cristal de Cuart si Crucea Mica a diamantelor si este sub varful OMUL.Acesti ingeri.au fost Ingerii cazuti in Atlantida.i-a spus mamai sale:IMMa . mi-am recapata-o. Primi ingeri pe Planeta Pamant.De la esenieni a plecat pe mare si prima tara unde a poposit a fost Tara Romaneasca. Si nimeni nu va mai putea ascunde adevarul. in cartile doamnei Georgeta Florea ve-ti gasi un raspuns la tot ce se spune pro si contra.Aici a stat 4 ani.A plecat si a stat la COMUNITATEA -FIU al Lumini. La varsta de 12 ani.asa cum s-a petrecut si cu ANA mama Mariei.Prima vizita in Tara Romaneasca este la Sinaia. dar citind despre religia si istoria Stramosilor Nostri. Sfinxul din BUCEGI este locul de inchinaciune al tuturor INGERILOR dupa planeta pamant.credinta in Dumnezeu.FIUL LUI DUMNEZEU.din porunca lui Dumnezeu .FIUL LUI HRISTOS s-a nascut dintr-o fecioara.IISUS .ce-si desfasura activitatea in 3 din salile din Piramida KHEOPS.dupa ce a plecde la Templu.trebuie sa plec sa urmez calea ce MI-A fost data de Tatal Meu. Cand am citit asta crdinta mi-e si mai mare.In primul rand exista Dumnezeu.a primit prima reintrupare si au poposit in TARA ROMANEASCA Răspunde 33. Oricum o persoana foarte speciala m`a convins ca vom reveni la vremurile bune.EU .IIsus.Dumnezeultau si Dumnezeul tuturor. On 08/04/2009 at 22:10 Bhudiin said: Am incercat sa descifrez Herto Valus dar nu mi`a iesit ce e aici.formata din esenieni. Răspunde 32. Aici a stat 30 de zile. Ce a fost va fi din nou.cu varful OMUL.In interiorul pamantului sub munte.in muntii Bucegi. Răspunde o On 26/04/2009 at 19:11 cabirul said: Amin .care este Dumnezeul Meu.apoi Busteni de unde a mers catre BABELE.exista Maria mama fiului lui Dumnezeu intrupat din Hristos care este primul fiu al lui Dumnezeu intrupare ce a avut loc pe Nava Barca-Curcubeu.unde a stst 777 de zile.

Sundar Sing fiind budist.Eu cred cu tarie ca Iisus este al nostru nu al evreilor. Răspunde o On 01/10/2009 at 01:03 Tzuky said: Cand Mesia va veni a doua oara. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. sau sa ne-o regasim prin intermediul lui Iisus/Mesia/Zamolse.aratinduise Iisus care la intrebat :de ce ma prigonesti eu sint salvatorul lumii intregi. exact la asta ma gandeam si eu: Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate.Dar intii trebuie sa treaca poporul nostru prin necazurii si alte lucrari ale deavolului care au inceput deja. in gradina mumei sale.El numeste Romania :Gradina Maici Domnului . si cred ca va fi mai rau.Poate anii apocaliptici. Răspunde o On 01/10/2009 at 00:57 Tzuky said: Da.Eu sint convinsa ca Iisus este de al nostru..Exact cu a profetit SADHU-SUNDAR SINGH iluminat indian care a trecut la crestinism in urma unei experiente spirituale deosebite.si cred din tot sufletul ca Romania este pamint sfint. in Gradina Maicii Domnului a Mumei Pamantului. Si de care daca citim cu atentie ne dam seama ca au inceput.Răspunde 34. Sa ne ajute Dumnezeu! Amin! Răspunde  On 11/02/2011 at 00:52 Ioan said: . căci a lor este Împărăţia Cerurilor! Probabil de asta se intampla ce se intampla acum. On 01/04/2009 at 20:33 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am regasit dinou si citind articolul imi bucur sufletul.Dumnezeu sa ne ajute. dar noi nu trebuie sa ne pierdem credinta. va veni in Tara Sfanta.

php?page=detalii&id=27702 http://forum.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331.softpedia. O gasiti aici: http://www. Ioan Răspunde 36. sau cu opiniile care nu concorda cu ceea ce reprezinta opinia majoritatii. iar eu. nu foarte multe. cum am facut-o intotdeauna.piata-cartii. una a dacilor liberi di Moldova subcarpatica (carpii si costobocii). idei foarte interesante si de ultima ora. care tratau acest subiect.Iisus a… VENIT! Si a intemeiat deja Imparatia Cerurilor pe Pamant. e drept. speram. de-a lungul timpului am avut acces la destule carti. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI.si. Referitor la Iisus de origine daca si “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu. Ader la aceasta teorie. in zilele noastre.dar cred si simt la fel. On 13/03/2009 at 10:04 baicus florin daniel said: Felicitari Zamolxe ca existi! Nu am atat de multe cunostiinte inca.ro/index. care am o dubla origine. nu va mai fi doar o teorie pe masura ce dovezile se vor aduna si vor fi facute publice. carte a misterelor si a dezlegarilor lor. Ioan 35. sub conducerea sa… conform cartii Evanghelia Tainica… de Ioan Suciu Doamne-ajuta mai departe! Cu stima. iar cealalta a dacilor asa zis romanizati din inima Ardealului. Răspunde o On 11/02/2011 at 00:47 Ioan said: Pentru interesul Dv. desi neoficial. ma bucr mult ca nu a fost abandonat sau trecut sub tacere cum se intampla adesea cand este vorba de adevarurile incomode. On 17/03/2009 at 07:53 bendis said: Am o varsta oarecum respectabila.chiar daca sunt de aici din . la tema aceasta va multumesc. nu pot decat sa ma simt mandra de aceasta teorie.html Lectura placuta! Toate cele bune. care.

Drobeta. Egiptul a fost civilizat de dacii străvechi (hiperborei). Si. nu?:) ala de-i zice ales…:)Numa Bine zamolxe Răspunde 38. ziua buna Iaca cum: Dacia este perioada alba a lui Isus am spus în articol si de ce. in nici un caz. Răspunde o On 07/11/2010 at 21:03 roxaline said: @florin Cauta info despre Rusava si o sa afli chestii interesante. din pacate. On 19/02/2009 at 10:08 quadratus said: MamiPeMirc.de la “Portile de Fier”. On 20/02/2009 at 00:28 quadratus said: Ophicus.de la insula Rusava.etc. eu cred ca e doar ideea (implantata nu de azi de ieri in capul romanului) cum ca sunem o natie cam nevolnica. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde . un soi de hibrid (ca n-am vrut sa spun avorton) parasit de “parinti” (a se citi Roma) si care nu prea meritam mare scofala.Domogled. operatiunea asta de indobitocire a maselor continua.Dunare. Cumva legate de Hercule Răspunde 37. Biblia a fost astfel “masluită încat Noul testament să apara ca si continuare a Vechiului Testament şi promovata ca atare desi printre randuri şi foarte clar se vede si azi că mozaicii (israelitii) nu-l acceptă pe Iisus ca mesia. Deci. India a fost collonizată de Ramii lui Rama (altă denumire a dacilor stravechi care în cantecele noastre apar sub numele de Rohmani/Ramani) şi.un loc la fel de minunat.Cazane.ca de altfel in tot spatiu Carpato-Danubiano-Pontic. Niste lamuriri suplimentare poate ca nu ar strica: Tibetu crede că centrul spiritual s-a mutat la ei într-o anume perioada şi ca înainte era pe valea larga a unui rau (Dunărea). Da ce nu fac unii ca să fie poporul din fruntea omenirii.. conform ideilor implantate in mintile multora (din nefericire) pamantul asta nu poate contine nimic mai mult decat… sol.

idee foarte interesanta si de ultima ora. buni sau răi cum ne aflăm Fără suparare. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. de pildă ?! Zamolxe. care pot da de gândit… ai contraargumente? ok! spuneni-le şi hai să le discutăm. pana la sfarsit. multe personalităţi mai mari sau mai mici au avut – intrun fel sau altul-legături cu acest Pământ Strămoşesc (apreciez că ai folosit majuscule) care ne rabdă pe toţi. On 19/02/2009 at 00:58 MamiPeMirc said: Mario Barangea! ironia e bună întotdeauna când nu “alunecă” spre maliţiozitate… Vorbind despre istorie. poate că ai dreptate! Sau eşti doar “nea Gică contra”? Răspunde o On 11/02/2011 at 00:40 Ioan said: Referitor la “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica.39. ne referim invariabil la planeta Pamânt… o fi un “complex de provinciali” al pământenilor faţă de restul Universului? Apoi. cine ştie. a pornit de undeva… de ce nu ar putea fi din Dacia Hiperboreană. Cam atat. dacă nu porneşti de la idei preconcepute (induse de o educaţie trunchiată din motive politice) se pare că vrem sau nu. carte a misterelor si dezlegarea lor. toată istoria umanităţii. In Biblie avem doar aproximativ 80% din viata lui Iisus. banuiesc ca toti de pe aici avem o groaza de intrebari “existentiale”. O gasiti aici: http://www. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu.html Toate cele bune. Ioan Răspunde 40. punctează nişte aspecte.php?page=detalii&id=27702 http://forum.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331.ro/index. In mare parte impartasesc cele reproduse in articol. Dar.softpedia. Restul este o perioada alba. Pana aici totul e OK.piata-cartii. un pic de pe la 12 ani si cand a aparut pentru botez. Pildele seamana izbitor cu cele din Ramtha. stând strâmb şi judecând drept. On 18/02/2009 at 19:02 Ophichus said: Salut tuturor de pe acest site. Recent am citit si vizionat pe net despre perioada cand IIsus se . Urmaresc de ceva timp acest subiect. Nasterea. Am umblat prin majoritatea locurilor pomenite de D-na Cristina Panculescu in cartea “Taina Kogaiononului”.

intre traditii diferite fundamental. din toate punctele de vedere. desigur. Daca s-ar fi nascut aici. Răspunde 42. On 15/02/2009 at 19:03 quadratus said: Argumente. A face o analogie fortata. ce a mai cautat in Israel?Atuci toata povestea cu Biblia a fost inventata? Imi este greu sa cred. nici ceilalti care posteaza articole pe acest blog nu suferim de vreun soi de complex de inferioritate.spune ca a stat in Tibet (exista si documente in acest sens la o manastire de acolo). On 15/02/2009 at 16:50 Mario Barangea said: Salut. Răspunde 43. si sa va rezumati strict la subiect. aduce deservicii intelegerii amandorura. ca si administrator al acestui blog. pe urma s-a dus in Tibet. Apoi pleaca in Egipt unde a avut parte de cele (parca 7 – sa nu gresesc) initieri. ce esta rau in a fi provincial? Va garantez ca nici eu. domnule. India. Nu este articolul meu insa. Deci: Unde ne incadram cu Dacia? Răspunde 41. imi permit sa intervin in legatura cu comentariul dumneavoastra. atata timp cat nu cunoasteti persoanele implicate. cumva?) si. De ce? Sunt antrenate in poveste o mare masa de oameni (un popor). Argumente. Sta o perioada in India. Decat poate doar celor care nu stiu sa o ia ca atare. Articolul nu va apartine. On 10/02/2009 at 18:50 quadratus said: Stimabile domn Barangea. mai ales. V-as ruga sa lasati analizele psihologice si de orice alta natura laoparte. Ironia nu strica nimanui. In primul rand nu inteleg exact la ce anume va referiti cand va permiteti a-i numi pe altii “provinciali” (la romanii din Romania si nu cei din Spania. Dar asta nu inseamna ca reproducerea unor asemenea texte nu arunca in derizoriu insasi ideea ca exista un fond autohton demn de studiat. cu argumente . Nu ne-a dunat nimeni de pe drumuri si nici nu ne-a castigat careva la loz in plic. Nu am avut intentia sa jignesc pe nimeni. Intrebare: De ce pe plan mondial nu se vorbeste nimic de Dacia. Pana aici exista dovezi scrise. Egipt.

Te mai asteptam. Solomonar Răspunde 46. in sfarsit. bine ai venit pe la noi. On 10/02/2009 at 17:10 Mario Barangea said: Presupun ca nu mai trece multa vreme si vom afla. On 05/01/2009 at 17:25 quadratus said: n-am nimic împotriva oceanospotamos:) poţi lua si altele dacă vrei:) zamolxe Răspunde 48. On 28/01/2009 at 19:01 Mihail Horatiu said: ai o viziune interesanta si originala.ca de pareri neavizate suntem satui. ca toate marile personalitati ale lumii. respect draga Quadratus… Răspunde 45. in mare parte realista/ adevarata. On 05/01/2009 at 15:06 oceanospotamos said: Salut. O saptamana fabuloasa va doresc! Solomonar Răspunde 44. On 28/01/2009 at 19:31 quadratus said: @Mihail Horatiu. felicitari pt curajul de a o posta! Răspunde 47. Ma tem ca este vorba doar de un complex de provinciali… In rest. Respecte. au avut cumva de a face cu Pamantul Stramosesc.ai avea ceva impotriva daca public acest articol pe blogul meu? .suficient de solide.

.amoreii. ca tot uit sa ma semnez:) Răspunde 51. Atat Isus cat si presupusul David desre care ma îndoiesc ca a avut existenta istorica întrucat cartea sa Psalmii e diferită de toate celelalte carti ale V. Evreu’ de azi e diferit de cel de atunci aia erau tuciurii si cu păr negru. Io nu vreau sa le contrazic. aşa spun marturiile istorice! Stii ce se spue despre solomonarii romani (vechii preoti geto-daci)? Ca-s roscaţi şi cu păr lung .. în speta ai lui Satan (asa spun Evangheliile) si de ce nu vorbea niciodata despre Yahwe. Aştia erau neam pelasg. cei considerati de rasa regala.T au apartinut primilor locuitori ai palestinei.Aşa spun legendele noastre. On 20/12/2008 at 23:01 quadratus said: semnaza: Zamolxe . evreii vechi aia de rasa regala nu erau evrei… erau albi. nu la ei ma refeream ci la cei de singe vechi. david am spus ce-i cu el. NUma bine Răspunde 52.. Poate îmi oferi o mica lamurire: de ce Isus daca era evreu îi numea pe evrei fii deavolului.ca si mariamama lui Isus. nu. On 20/12/2008 at 23:18 quadratus said: ia nu mai uita! Solomonar Răspunde 50. maria magdalena are caracterul unei zeite mama. On 20/12/2008 at 22:58 quadratus said: karmapolis sa-ti spun o trebusoara interesanta. care toti erau roscati cu ochi albastri(ca si maria magdalena). . IN alta ordine de idei. On 20/12/2008 at 11:07 karmapolice said: mersi ca ai bagat commul. asta era rasa regala si statea colo înca înaintea evreilor.Răspunde 49.

Omului viu i s-a suprapus mitul gemenilor divini Apollo-Artemis. asta nu inseamna ca detii adevarul. DA. cei care sint considerati de rasa veche. Iisus a fost intr-adevar dac. il chema Ili iar povestea lui e descrisa pe placutele de la Sinaia. Zalmoxis NU a fost zeul suprem al getilor. Din pacate la acea vreme femeia fusese elimita din . il lasam pe zamolxe sa comenteze. Zi faina! Solomonar Răspunde 54. NU-i tot aia. cam asa cum Krishna a fost avatarul lui Vishnu. Sorry sa-ti sparg balonul de sapun dar exista doua tipologii ebraice-cei bruneti cu ochi negrii sau albastrii/verzi si cei blonzi/roscati cu ochii albastrii/verzi. a fost un AVATAR al zeului suprem DHyo sau DHeus. Si inca ceva. David si Iisus erau asa.Răspunde 53. Dar Iisus NU are altfel de singe decit ebraic. regala si pura. On 20/12/2008 at 10:56 quadratus said: @karmapolice. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: chiar sint curioasa daca accepti si opinii contrare-ma bagi la spam? Răspunde 55. noi nu sintem urmasii romei ci a vitejilor geti. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: Iisus NU a avut singe get. stiu ca primul scris in lume e cel de la Tartaria. o forma a lui kronos. Sustin ideea daciei neumuritoare. Asta legat de ideea de a te “baga” cineva la spam. Chiar daca stai in Ierusalim. Cat despre problema evreilor ashkenazi (mi se pare ca la ei te referi).daca unii au idei putin mai “altfel” decat gloata nu inseamna ca acel cineva e batut in cap. etc. Stiu ce vorbesc pentru ca traiesc la Ierusalim. hai sa fim sobri. Răspunde o On 26/04/2009 at 18:29 cabirul said: “Evreii” albi sint defapt celtii care au creeat Galileea.

proba Maxima pentru suprema demnitate:Hermes.un mare plan pus la punct in cel mai mic detaliu. iar Maria Magdalena n-a primit recunoasterea cuvenita.Iisus.Iisus a venit in Israel cu un ideal extraordinar in minte:”Orice pot face Eu.In templele din Egipt.Dante etc.balanta.Iisus a inceput sa faca minunile pe care le stim.putea functiona independent de corp. mai devreme sau mai tirziu (citeste mii de ani).puteai sa-ti ridici corpul tau din morti dandu-i viata prin puterea spiritului tau. Răspunde  On 24/10/2010 at 21:46 Corrado said: Ce a mai cautat Iisus in Israel?Buna intrebare ! Egiptul era o scoala finala de initiere pentru marii maestrii ai vremii.Buddha.puteti si voi face !”Iisus si-a ales special momentul rastignirii:echinoctiul de primavara.Anticii spun sa incepem o actiune majora atunci cand Soarele este in echinoctiul primaverii.initiatul se pregatea pentru a invinge frica de moarte.este calea in care intelepciunea vine la noi.Un stadiu de purificare este absolut necesar inainte de folosirea unei Camere a Ascensiunii. Cred ca ar trebui sa ne implicam mai mult in cercetare si afirmare in aceasta directi. el iese la iveala.ritualurile elaborate ale religiei evreiesti au fost special destinate acestui proces.Zoroastru. On 11/12/2008 at 19:00 padureanu sanda said: Un interesant punct de vedere. Dar cum adevarul niciodata nu piere.initiatul era legat la ochi si inchis intr-un sarcofag unde era tinut acolo 3 zile si 3 nopti exact ca invierea lui Iisus.au trebuit sa treaca prin Proba Maxima..Iisus Hristos a dorit sa demonstreze si in acelasi timp sa de-a o lectie lumii intregi (dar mai ales fariseiilor din Israel) ca frica invinge moartea.Iisus la rugat pe Iuda sa-l de-a pe mana autoritatiilor la un moment foarte precis.Ce doresc sa spun cu asta ? Daca erai destul de avansat (si cred ca Iisus era ).In proba Maxima.deoarece frica este cea care nu permite sa facem progrese.Iisus a plecat din Egipt cu convingerea ca puterea spiritului sau. si in . 56.Trei zile inainte de crucificare.Venind din Egipt. De ce a stat Iisus 40 de zile in pustiu ?Pentru a-si purifica sufletul !Cati oameni de pe pamant cunosc faptul ca mancarea subjuga sufletul ?Iisus avea nevoie de acest lucru pentru inaltarea sufletului sau in marea piramida.ea nu reprezinta nimic in realitate.si multi alti mari initiati.De ce in marea piramida ?Pentru ca marea piramida simula magnetismul scazut si frecventa ridicata.A fost o planificare dinainte deliberat pentru initiere.cele 7 rituri de initiere.

Ar fi bine ca astfel de pozitii sa fie lasate sa se afirme. On 21/11/2008 at 13:15 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am gasit si pot sa-mi bucur sufletul cu asa informatii Răspunde 60. On 01/09/2008 at 09:43 zamolxe said: să fii pusastef ! sa ne citit cu bine . Felicitari pentru articol! Răspunde 58. Răspunde 61. On 21/11/2008 at 17:18 quadratus said: te mai asteptăm Dorina!:) zamolxe Răspunde 59. On 05/12/2008 at 22:37 Atlantis said: Ma bucur sa vad ca sunt tot mai multi oameni in tara asta care au inceput sa gandeasca…este cazul sa devenim constienti de ceea ce suntem cu adevarat. fara sa cadem in excese si devieri ucigatoare. nu sa fie linsate de “traditionalisti” si “conservatori” Răspunde 57.altele asemanatoare. On 21/11/2008 at 13:11 Dorina Bruda said: Imi place enor si sa va dea Dumnezeu snatate ca asa avem ocazia sa ne dam seama cine sintem.

Imi doresc ca si altii sa fie mandri de originea lor si sa se trezeasca in ei dorintza fierbinte de a nu-si mai lasa tzara pe mana altora. On 01/09/2008 at 08:07 pusastef said: Sunt mandra ca sunt romanca.Răspunde 62. Răspunde .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful