Iisus Din Dacia

Iisus , marele iniţiat din Dacia

Articol scris pentru concursul lui VisUrat si Arhi

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi -totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a căror existenţă nu o pot contesta). Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve în a crede ca evreii se tem atât de mult de o „născocire” şi mai ales o născocire de-a lor, cu care ar trebui sa fie mândri. Avem rezerve în a crede si faptul că Isus lipseşte cu desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, acuzându-l însă de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II menţionează pe „Yeshu” care „ practica vrăjitoria şi uimea Israelul” (B Sanhedrin, 43,a; cf Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II,p.305, ed1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas,1995, p245). Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii.Tacitus de exemplu, ne confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte în vremea când guvernator al Palestinei era Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr, (Scrisori, 10,96) si Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25,4). Să nu mai punem la socoteală faptul ca o „născocire evreiască” nu putea beneficia de „acte în regulă” a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum şi altele cum sunt Mărturia păgânului Lentullus, proconsul al Tyrului şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; Epistola femeii lui Pilat, pe numele său

Procula, adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. Atâta zarvă pentru o „născocire evreiască” ?… ne îndoim în mod serios. Urmărind atât relatările istorice despre Isus, cât şi cele evangheli ce, avem anumite rezerve în a crede că Iisus ar fi fostevreu aşa cum afirma M. Eliade şi ca divinitatea căreia i se închina el şi o numea Tată, era Yahwe al evreilor. Sa purcedem şi să vedem dovezile…..! Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus Beneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui Iisus: una a lui Lentullus , funcţionar roman în regiunea Tyr si Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, Pontius Pillat, ambele

adresateîmpăratului de la Roma.

Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne

spune: „(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul lo cuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba lui bogată si de aceeaşiculoare cu părul său,

este lungă

şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt albaştrii vineţi,blânzi şi senini.”
(diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993, p. 116).

De altfel, în majoritatea icoanelor creştine mai vechi sau mai noi, Fecioara Maria este înfăţişată cu acelaşi păr şaten, ochi albaştri, piele deschisă la culoare… prin urmare, nimic din caracterele tipologico-rasiale ale evreilor. “ Faptul este dovedit şi de afirmaţia lui Pontiu Pilat: „Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr…Mi s -a spus că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă aşteptam să vad, atât de mare era deo sebirea dintre el şi ascultătorii lui… El părea a fi cam de vreo 30 de ani. N -am văzut în viaţa mea o privire atât de senină şi de dulce, un contrast mai izbitor decât între el şi ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate” (ibidem, p. 121) Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! Dar cărui neam putea aparţine el? Ne lămureşte în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu care vorbind despre tărtărienii plecaţi spre Sumer din „Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că, sumerienii, „în acord cu prezumţiile sumerologilor”, aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu fruntea lată) – descriere ce se potriveşte perfect tipului uman geto dacic. La acesta se adaugă portul bărbii lungi şi a pletelor ( Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Iar I. I. Russu completează: ”…dacii erau aşa cum este aproape în totalitate poporul român, iar brahicefalii europoizi (a se înţelege tărtărienii – n.n) cuceritori ai Sumerului la mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul castaniu” (ibidem, p. 64) Prin urmare ca şi caracteristici tipologice, Isus se încadrează tipului uman carpatodunărean şi nicidecum tipului semitic! Zamolxe în predicile lui Iisus Urmărind cu atenţie textele creştine, putem observa ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele pe care le atribuie Iisuspărintelui său divin, atrag atenţia în mod deosebit: Dumnezeu, Tatăl şi Omul. Ioan ne spune în Evanghelia sa: „Şi eu am văzut şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,1:33). Cine este această divinitate căreia i se închina Iisus ştiută fiind

este “Tatăl „ care. Atragem din nou atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus în toate momentele principale ale vieţii sale pământeşti a fost legat de munte: Schimbarea la faţă se petrece pe munte. Dumnedeu (Dumnezău – n. ci mai degrabă la aceea fiinţă celestă la care face referire Daniel: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată. Spunem aceasta cu atât mai mult cu cât Isus în Evanghelii apare şi cu denumirea de Mesia. naşterea lasă de bănuit ca s-ar fi petrecut tot pe munte. rom. Ed. Chr. pe teritoriul actualei Românii existând numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar. ( N. Pentru a ne lămuri mai bine. Iată ce spune Densuşianu:” Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat. p. aflăm tot de la Densuşianu. MHDIZEI Ren. singurul zeu al Daciei. cit. în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei. Cine era acest om ? în nici un caz denumirea nu se referă la Iosif – logodnicul Mariei. (op. nota 2) Observăm că Dumnezeu într-o forma sau alta este odenumire naţională a divinităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe. 209 -210.208 -210). Densuşianu „Dacia Preistorică”. cu referire la Iisus. De notat în acest sens este şi faptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune vârfurile munţilor.diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament ? Ne lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N. cit. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. tatăl sau tătar (op. moartea sa se petrece pe munte. p. Mai trebuie amintit şi faptul cănumele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi Messios. într-o peşteră. p.n). Una dintre cele mai fregvente denumiri pe care şi le dădea sieşi Iisus. Mai mult. un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj. o dovadă în plus ca Iisus era de origine dacică iar formarea s-a spirituală s-a desavârşit aici. şi în timpurile Imperiului Roman.. 2002.cit. Dacia Preistorică. cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia). Iisus zicea: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi . era ceea de Fiu al Omului. acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus. unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei. era un alt nume al lui Zamolxe.). Arhetip. nota 6). din cele mai vechi timpuri până azi. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul Noului testament.. Densuşianu. este cazul să amintim încă un nume sub care Isus apare în Evanghelii: ”Fiul lui David” ca şi precizarea lui Marcu referitoare la acesta titulatura: ” Şi învăţând în Templu. 214). ca un termen naţional.

Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe Munte şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi să vedem dacă există vre-un model viu pentru acestea. Dacii. cruce care. Concluzia care se impune alăturând cele două atribute ale lui Iisus. Esenienii erau discipolii dacilor fiind singurii dintre evrei care s-au „încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială din Carpaţi. p. Cit. în această perioadă. Ciudat nu? Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie pentru a afla cine este acest David despre care vorbeşte Isus. Urmărind cele spuse pană acum precum şi alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai probabil. peştera marelui preot al lui Zamolxe. iniţiatul dac desăvarşit se delimita foarte clar de evrei. Axa Lumii se afla în r egiunea polului getic. de unde dar este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice de cei care plâng. şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge. nota 2). însuşi David îl numeşte pe el Domn. 255. Mai mult moartea lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică pronunţată. Iisus şi -a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /Zamolxe în Dacia. această denumire de Fiu al Omului ne -ar putea indica şi ce anume a facut Iisus în perioada aşa numită ”albă” a vieţii sale. careia i se închina si Iisus. Iata ce spune Iisus în Predica de pe Munte: „Ferice de cei săraci în duh. carora li se adresa numindu-i „Voi evreii” . Poporul model din predicile lui Isus Iisus Christos. Numai că pentru antici.aşternut picioarelor tale”. ai dacilor care în calitate de locuitori ai davelor se numeau “davi”. ne spune Eliade devine Axis Mundi – axa lumii. în Hiperboreea dacică. p. Densuşianu vine şi ne lămureşte şi în această privinţă: „cuvântul Om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul” (op. Numai ca…. face notă discordantă cu întreg conţinutul Vechiului Testament având mai degrabă un caracter esenian. ţara lui Zamolxe. Mai întâi sa încercăm să punem unul lângă altul. De ce? Pentru că …geografia sacră a antichităţii se reduce la…Dacia. cartea Psalmilor atribuită lui David în Vechiul Testament. căci ei vor moşteni pământul! . mai exact pe Vârful Omu şi în peştera Ialomicioara. 226). Tatăl. căci ei vor fi mângâiaţi! Ferice de cei blanzi. unul de Caraiman si altul de Omul. Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe. doua texte sacre: Evanghelia după Matei si Herto Valus a antichitatii pelasge. Deci. Şi iată cum o singura literă poate schimba o întreagă istorie! Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi Iisus îşi spunea “Fiul Omului”.n) poartă azi numele. cit. Urmărind puţinmersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui David ! Ba mai mult. perioada dintre 12 si 30 de ani în care nu se ştie nimic despre el. iar momentele naşterii lui Christos şi a morţii lui Iisus sunt legate de o peşteră… peşteră care peste tot este legată de iniţierile misterice. Fiul Omului si Fiul lui David ar fi o dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) (care) se închină lui Zamolxe. zeul dacilor. Mai mult. Şi mai departe tot el ne lamureste spunând: „ Vârfuri le cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n.

Adrian Bucurescu. scrise versificat. Că aceia se vor sătura Şi niciodată n-or mai răbda. care cuprinde învăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. că aceia În dalbe ceruri s-or mângâia. Acestea erau Legile Belagine. care vorbind despre daci ne lamureşte şi asupra provenienţei acestor legi înălţătoare :”Zamolxe (marele preot. că a lor este Raiul. cf. Că Fii cerului s-or chema Fericiţi cei prigoniţi pentru Dreptate. le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor. căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori. Arhetip. Se mai impune o precizare: prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu -şi găseşte paralela în textul Belaginelor. are o paralelă în lucrarea lui Herodot. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! (Evanghelia după Matei. Dacia Magică. Că ei vor culege roadele În Grădinile Cerurilor Fericiţi vor fi şi cei milostivi Că aceia se vor mântui Fericiţi cei curaţi în suflet Că s-or hrăni doar cu lumină Fericiţi făcătorii de pace. Fericiţi cei blânzi. căci ei vor găsi mila! Ferice de cei cu inima curată.n. în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le -a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială. 1999. Omul. că aceia Vor moşteni întreg pământul. 95 – 96) …şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament. p.n)…a cladit . Fericiţi cei care flămâzesc Şi însetează după ştiinţă. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei milostivi. Fericiţi aceia care muncesc. Cartea Secretă. 5:3-10) Să privim acum comparativ. hiperboreană. (Herto Valus. Ed. un text antic numit Herto Valus. căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. Textul este versificat: „Fericiţi cei ce-s cutezători Că a lor este victoria În plaiurile cele sfinte Fericiţi cei ce plâng. Pământul făcându-l gradină.Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate. aceleaşi pe care Iisus.

3. Trad. HERTO VALUS. ZAMOLXE IN PREDICILE LUI IISUS The U R I to TrackBack this entry is: https://quadratus. AXA LUMII. Pleroma -n. Istoria despre Christos.o casă pentru adunările bărbaţilor. Craiova. în speranţa că măcar unii dintre urmaşii ramanilor( fii lui Ra(m). ed. 50) Am scris acest articol. Istorii. unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bogaţiile”…” (Herodot. SOLOMONAR. Pelerinul Român. cf. IV. AXIS MUNDI. Istoria începe în Carpaţi. Arhetip. Preidis. Ed. Adrian Bucurescu. 1995. diacon Gheorghe Băbuţ. ci vor merge într-un anume loc (Împăratia cerurilor. 2002. J. DACIA PREISTORICA. Obiectiv. Dacia Preistorică. poate destul de întortocheat şi misterios. N. Arhetip. în care îi primea şi îi punea să benchetuiasca pe fruntaşii ţării. Cornel Bârsan. Obiectiv. după vechile profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută! zamolxe Bibliografie: 1. si Râm). Obiectiv. Like 2 bloggers like this. Mircea Eliade. Ed. Ed. DESPRE DACI ON 31/08/2008 AT 23:02 COMENTARII (85) TAGS: ADD NEW TAG. vol II. Oradea. 6. Vor veni vremuri şi mai bune. Istoria ideilor şi credinţelor religioase. Iisus. p.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/trackback/ Feed RSS pentru acest post. Duquesne. DACIA. IDEI SI CREDINTE RELIGIOASE. 1993. nici oaspeţii lui şi nici unul dintre urmaşii acestora nu vor muri. Vămile Văzduhului. HIPERBOREEA DACICA. Enigmele Terrei. IISUS.1999. iar ei la randul lor să trezească şi pe alţii facând cunoscută adevărata istorie a acest ui neam străvechi şi măreţ. Humanitas. Revanşa Daciei. vol I.wordpress. 7. a tracilor şi dacilor liberi să se trezească.. Ed. PAUL LAZAR TONCIULESCU. Ed.. ADRIAN BUCURESCU. 1997. IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA. Ed. Documente istorice. 2. Dacia Magica. Rama. Craiova. 4. N DENSUSIANU. Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu. 95. MIRCEA ELIADE. 85 comentariiScrie un comentariu . dar oropsit de la începuturile sale şi până în prezent. învaţându-i că nici el. 1997.n). Revanşa Daciei. HERODOT.CORNEL BARSAN. Densuşianu. ZAMOLXE. CARACTERE TIPOLOGICO-RASIALE ALE LUI IISUS. EUGEN DELCEA. 5. Craiova. Cornel Barsan. VAMILE VAZDUHULUI. 1992 .   PUBLISHED IN:  CU ZAMOLXE.

] Răspunde 3.Nr.. cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris” (Ioan 21.] idei fanteziste care să le prezinte drept “probe”.25). doar imi place sa cred ca sunt bun analist…observator…etc sunt 2 chestii care cred ca nu se leaga: 1.. Răspunde 5. On 24/07/2011 at 12:17 Minciuni ordinare împotriva creştinismului (6): "Iisus. care a fost scrisa cu mult in urma a ce spuneti dvs. On 01/09/2012 at 09:57 nicu said: Expresia “Fiul Omului” mai poate sa insemne “Fiul Patriei”. Marcu. evanghelist Ioan la sfârsitul Evangheliei care-i poarta numele: “… sunt si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care.? nu am inteles ce vroiati sa spuneti despre “sodomie” ca . Acest lucru il spune cat se poate de limpede Sf. folositi termenul de sodoma. Este cazul autorului acestui blog Quadratus care susţine nici mai mult nici mai puţin că Iisus ar fi fost un mare iniţiat din Dacia. On 21/01/2011 at 17:49 istermihai said: EU nu sunt deloc un om citit.1. On 03/05/2011 at 12:27 dunareanu said: A aparut Evanghelia Dacilor http://reteaualiterara.1 in Romania in conspiratii si mistere said: [. Răspunde 2. Zău? [. Luca si a lui Ioan)nu au putut cuprinde intreaga activitate pamanteasca a lui Iisus Hristos.. asta nu e un oras de care sa scris in biblie. daca s-ar fi scris cu de-amanuntul. marele iniţiat din Dacia" | Secretele lui Lovendal .ning. On 05/03/2011 at 13:48 Vlad Ion said: Este si normal ca cele patru Evanghelii (ale lui Matei.com/profiles/blogs/evanghelia-dacilor Răspunde 4..

omul a fost “nascut” pe Pămant si nu “facut” din lut . sper sa ma ia cineva in seama. in carte este dezvelita si taina Sfantului Graal. Atlantida. scuze daca nu am inteles bine. Noi o numim sodomie. Ioan Răspunde 6.a fost acolo in tara raiului si ca nu era bine. Alte idei ale cartii: . nu sunt rauvoitor.Zilele din “Urma” au inceput . asa cum reiese si din articolul de mai sus a fost in Marea Neagra. a cazut unde era locul cel mai de pret. pai atlantida unde era…???? pe luna? nu era tot pe pamant? deci nu a deviat nimic. Craterul format ii da Marii Negre cea mai mare adancime dintre toate marile interioare ale pamantului. eroarea ingerilor lui Satan a fost imperecherea barbat cu barbat si femeie cu femeie. ce a vrut satan si LER nu avrut ? 2 ati spus ca satan a aruncat o bucata din marte catre pamant si LER a deviato si a cazut in atlantida si ascufundato. On 20/01/2011 at 23:46 Ioan said: Dragii mei. Exista MULT ADEVAR cand cineva iL prezinta pe Iisus ca fiind dac. Corpul strain. VA ROG DACA DORITI SA IMI RASPUNDETI FOLOSITI MAIL saptede7@yahoo.ok! dar termenul e total nepotrivit deci ce vroiati sa spuneti concret/ care a fost greseala de la care sa plecat.Pamantul este in pericol de autodistrugere Deasemenea. multumesc.Numele lui Dumnezeu Cel Adevarat este LER . deocamdata. Exista multe cuvinte . DECI UNDE E AEVARUL…DOMNILOR INVATATI SI CITITI. o mare stanca de pe Marte.Iisus S-A NASCUT DAC! . de mici invatam sa il condamnam si sa il uram. oricine.com Răspunde o On 11/02/2011 at 01:08 Ioan said: Stimate Domn. Aceasta a fost “caderea ingerilor” si motivil razboiului cu Dumnezeu. a fost opera lui Satan. Cu salutari. Atat. dar chiar nimeni nu gandeste si din punctul de vedere al lui satan. sa nu ma criticati prea rau. aruncat asupra Atlantidei. dupa parerea cartii. dar am fost invatati sa fim dreptio si sa nu judecam pe nimeni .

pe aceste pagini. fiind îngeri şi nemuritori. dar si ca Dumnezeu a avut Numele de… LER si ca limba romana este limba vorbita de insusi Dumnezeu. era ţara dăruită îngerilor de către Ler Dumnezeu. Mar Nero sau Mare Nigra.com/t2-evanghelia-tainica-a-imparatiei-cerurilor-sipamanturilor#2 http://www.php?page=detalii&id=27702 Si. Atlantida era o civilizaţie de un nivel neatins până astăzi de către omenirea Pământului. în care. cu căderea acestuia din sfinţenie. era o super. căci. în sfinţenia Atlantidei se întâmplă o mutaţie: îngerii atlanţi părăsesc sfinţenia vieţii şi cad în păcatul sodomiei. legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara Raiului. pt ca va intereseaza toate celea din tainele Dumnezeirii.frumoase aici. În Atlantida. o ţară a zeilor. după Legea Sfântă a Dumnezeirii cereşti. cartea se numeste “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. fiind o ţară a îngerilor. Aici. demoni şi duhuri ale răului.civilizaţie de esenţă divină. Daca imi dati voie si mie sa spun cateva cuvinte. Atlantida. Iată că. cu distrugerea Ţării Raiului în timpul războiului dintre Satan şi Dumnezeu şi cu înşelăciunea împrăştierii limbilor. lume şi pământ de legendă.. care şi-a întemeiat o familie omenească în Munţii Carpaţi. la un moment dat. Din împerecherea lor au început să se nască monştri. credeau că pot trăi . A vorbi despre această istorie. numită Atlantida. pe Pamant si in ceruri.ro/index.forumieren. Timpul de proba se apropie. încă înainte de Naşterea Omului se găsea o lume minunată. Această stare a fost cunoscută de Domnul. cred sa fie suficiente pentru a intari ideea ca nu numai ca Iisus a fost DAC. locuitorii ei cunoşteau şi se bucurau de toată ştiinţa şi ajutorul lui Dumnezeu. aceasta s-a întâmplat chiar şi conducătorului lor. înseamnă să spunem câteva cuvinte şi despre continentul cel tainic al amintirii omeneşti. locuită nu de oameni. Cam indraznet nui asa? Ce-ati zice daca ati putea vorbi cu Dumnezeu si I-ati auzi raspunsul??? Cu permisiunea Dv. Această ţară. a existat într-adevăr. ci de îngeri ai lui Dumnezeu. comandantul suprem al oştilor cereşti. îngerii puteau să-şi întemeieze şi familii adevărate. Nu va speriati de noutatea si indrazneala unor afirmatii. care refuză să binecuvânteze această viaţă şi cere atlanţilor să părăsească păcatul şi fărădelegea. Satan. Şi. aparuta recent in Editura Dacia XXI: Aici o puteti gasi: http://evanghelia. Prea multe exemplare nu exista dar. a omenirii şi popoarelor Ţării Raiului.piata-cartii. le-as spune tot asa cum au aparut intr-o carte. Pe locul unde se întinde astăzi Marea Neagră. spre a trăi şi a se bucura cu toţii împreună. imi permit si sa inserez in continuare cateva fragmente: ATLANTIDA TAINA MĂRII NEGRE Sfârşitul Împărăţiei Raiului este în legătură cu trădarea lui Satan. Atlantida. Atlanţii nu au urmat porunca Domnului.

în calitate de comandant suprem. iar mai apoi. adevărul apariţiei stăpânirii puterilor satanice. vă scriu această istorie să puteţi înţelege ceea ce. Acesta este timpul în care. pricină. înseamnă trecerea într-o altă formă de existenţă a vieţii nemuritoare. au apărut demonii şi duhurile răului. după trădarea lui Satan şi trecerea lui alături de îngerii păcatului. în acest timp Satan a inventat ceea ce astăzi oamenii numesc « raza morţii ». demonii răului au descoperit ceea ce încă nu exista până atunci. aici s-au dat şi luptele cele mai mari. Acesta a fost începutul conflictului şi al războiului dintre oştile cereşti şi cele ale atlanţilor. arma dătătoare nu numai de moarte. ci îL şi atacă. lumina neagră invizibilă. moartea satanică înseamnă nu numai moartea trupului. până atunci niciodată muritor. a demonilor. Este ceea ce astăzi înseamnă bomba atomică. cât ar fi ea de distrugătoare. ale înşelăciunii. întreaga Dumnezeire. Peste această lume s-a aşezat Stăpânitorul ei. a duhurilor rele şi a armelor lor dătătoare de moarte. ale morţii veşnice. rădăcină. nu poate distruge şi sufletul omului. Satan atacă Ţara Raiului cu toată puterea armată a Atlatidei. a apărut suferinţa şi moartea veşnică. devenind putere demonică. atlanţii duc un război nemaipomenit contra poporului Raiului şi împotriva Puterilor cereşti. Lumea Infernului Satanic şi Stăpânirea Morţii Veşnice. Sufletul. cu toată porunca lui Dumnezeu. Acest război a fost atât de groaznic încât s-a cutremurat Cerul şi Pământul. numai că. bolile. Căci. Odată posesor al Cuvântului satanic şi al puterii dătătoare de moarte şi pieire. putere creată de către însuşi Io Ler Dumnezeu. mii de ani. cu efect distrugător de putere infernală. a apărut o nouă lume şi o nouă stăpânire. nu numai că îL ameninţă pe Ler Împărat cu războiul. parte divină a existenţei omeneşti. laserul puterii satanice. ispitei şi păcatului de tot felul. Atlanţii. ci şi de pieire totală şi veşnică. bomba atomică. pentru apărarea Raiului pământesc. a monştrilor şi a duhurilor pustiilor a fost forţa care a zdruncinat Puterile cereşti şi Dumnezeirea Cea Sfântă a lui Ler Dumnezeu. atlanţii persistă mai departe în păcat şi fac presiuni asupra Domnului să le accepte acest mod de viaţă denaturat şi născător de monstruozitate. Dragii Mei. Prin Satan a apărut moartea. devenit el însuşi Răul Cel Mare. fără de Dumnezeu şi în fărădelegea păcatului. Războiul dintre Satan şi Dumnezeu a durat zece ani şi s-a sfârşit prin înfrângerea forţelor satanice şi îngroparea acestora sub Marea Neagră de astăzi. . ci şi pieirea sufletului dumnezeiesc. Aşa că. Şi. molimele. Dacă moartea dată de Dumnezeu omului. În acest mod. din rău se face mai rău: războiul devine şi mai ucigător. mamă şi tată al Răului cel Mare. împreună cu întregul Univers al celor văzute şi nevăzute. La această forţă uriaşă s-a adăugat pentru prima oară şi intervenţia monştrilor. Stăpânirea lui Satan. stricăciunea. omul nu a putut pricepe. pentru că Domnul se găsea în Ţara Raiului.aşa şi mai departe. Căci. În lupta cu Dumnezeu. planul lui Satan era să distrugă mai întâi Ţara Raiului. viruşii şi microbii tuturor bolilor. putea fi distrus doar de raza infernală. a demonilor. adevărul Atlantidei şi al formării Mării Negre.

Aşa s-a sfârşit istoria Atlantidei. în abisul întunecat. spune Cuvântul lui Dumnezeu. fie ca nu aduna destula multime in jurul lui pentru ca rascoala sa aibe o adevarata forta. cei care s-au ridicat împotriva ordinii Stăpânirii lui Dumnezeu. asa cum poate s-ar fi planuit initial. în anul 4366 î. fie ca deja preotii evreii si-au dat seama la un moment dat ca nu l-ar mai putea controla si s-au dezis de el. Despre scufundarea Atlantidei şi apariţia Mării Negre mai vorbesc încă amintirile popoarelor. pentru a determina o rascoala masiva in vedera eliberarii lor de sub romani. S-ar mai fi dezis evreii de el? Inclin sa cred ca ar fi ajuns regele evreilor. Marea Neagră. Acolo. ce ar fi fost daca Isus ar fi reusit sa adune suficienta populatie incat sa determine acea rascoala care sa-i fi facut pe romani sa plece. după cum şi cercetările ştiinţifice o confirmă. Atlantida s-a scufundat. Astfel. S-a creat astfel o nouă mare. a zguduit temeliile Pământului. . mai ales oamenii de ştiinţă. legendele şi credinţele pământului. Iar pe deasupra. Pe când grozăvia luptelor era tot mai mare. acoperind Atlantida. Dar e doar o parere si nimic mai mult. care a ascuns în taina apelor albastre povestea atât de întunecată a Atlantidei. Prăbuşirea Atlantidei. cutremurând întreg Pământul. In orice caz.. vă pot scrie cum a venit sfârşitul lui. Şi vorbesc. acoperind sub ea întreaga lume a îngerilor şi demonilor Răului. sau cel putin sa se ajunga la o anumita intelegere cu romanii. Ler Dumnezeu a deviat traiectoria acestui imens bolid şi l-a aruncat peste Atlantida. demonii şi monştrii păcatului. acoperind şi ducând în abisuri toată oastea şi civilizaţia demonică a lui Satan. astăzi. Imaginati-va voi. Satan a rupt o piatră uriaşă din planeta Marte şi a aruncat-o asupra Pământului. As crede ca preotii evreii isi facusera niste planuri cu Isus. Ca să apere Ţara Raiului de distrugere şi să pună capăt monstruozităţii războiului. On 09/12/2010 at 23:43 Roger said: Subscriu in cea mai mare parte la opinia lui Corrado. Acesta este Adevărul. Insa as indrazni sa cred ca povestea lui Isus ar tebui integrata in contextul politic de atunci. una dintre minunăţiile Creaţiei divine. Răspunde 7.H. spune Cuvântul lui Dumnezeu. super-civilizaţie şi monstruozitate infernală care a adus sfârşitul Împărăţiei Raiului pământesc. Se pare insa ca Isus fie ca nu a mai respectat planul initial. zac îngerii. cred mai degraba ca Isus nu a reusit sa adune suficienta multime incat sa provoace o rascoala masiva.Ca să înţelegeţi cât de violent a fost acest război. s-au prăbuşit în abisuri de necrezut apele tăcute ale Mării Mediterane. Iar numele Mării „Negre” a rămas până astăzi mărturie despre cataclismul cel mare. cea mai adâncă şi mai tainică dintre toate mările interioare ale Pământului.

Pt. On 05/08/2010 at 22:24 Ophicus said: Salutare. noi nu o cunoastem… . Solomonar Răspunde 10.wordpress. Iisus a propovaduit iudeilor Evanghelia dreptatii. Revin cu doua intrebari la care nu reusesc sa gasesc raspunsul. Ce a cautat Iisus la evrei ? De ce tac Ortodocsii si inca mai tin slujbe iudeo-crestine conform VT? Cu stima. On 06/08/2010 at 00:09 quadratus said: Ophicus. Iisus a fost intr-adevar DAC! Domnul Delcea are MARE-MARE DREPTATE cand spune “IISUS. care.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/ [.] Răspunde 9.] http://quadratus.. aceasta.Răspunde 8.. FIUL DACIEI!” IISUS S-A NASCUT DAC! Iisus a dorit sa salveze poporul evreu. Admitem ca tot ce se spune aici. On 31/08/2010 at 19:26 Iisus . tu cunosti cuvantu` magic? Ti-l zic eu: asa trebuie. marele iniţiat din Dacia « Daniilgaucan's Blog said: [.. din pacate. in cartile lui Zecharia Sitchin si tot ce sustine domnul Delcea in cartea “Iisus.. era total robit lui SATAN. in acea vreme si de foarte multa vreme. Răspunde o On 11/02/2011 at 01:34 Ioan said: Stimate Domn. care. Fiul Daciei” (pe care am citit-o) sunt corecte si adevarate.

dar parca intrecem masura uneori. On 27/07/2010 at 22:51 ionutz777 said: Buna seara! bag seama ca sunt in “mijlocul ” unor cunoscatori in domeniu.Ortodocsii tac pt ca INCA nu stiu despre asa ceva. eu…nu ma pricep citesc asa sporadic cand apuc cate ceva despre daci si sitoria noastra. On 28/07/2010 at 12:53 quadratus said: ionutz 777. DAR…lamuritima si pe mine cu o chestie. lasa si tu de la tine… ca ce sa facem? Trebuie sa existe de toate felurile pe lume! Solomonar Răspunde 14. adica sa nu ucizi. nu-i tampita întrebarea dar tre sa mai citesti p-aici un pic si sa vezi ca nu-i chiar asa. dacii nu aduceau o jertfa propriu zisa. iar dacii nostrii ucideau ca jertfa? poate e o intrebare tampita dar va rog cineva sa ma lamuresca. e ceva in sange nu pot explica ce.com/2008/09/05/kogaion-muntele-sacru-al-dacilor/ poate o sa întelegi mai bine:) numa bine:) zamolxe Răspunde 12.Prea vrem sa fim buricul pamantului si mai ales in problema legata de acest . Citeste:http://quadratus. On 16/07/2010 at 19:54 ilie said: Nu credeti ca sunteti cam laudarosi? Nu neg faptul ca stramosii nostri au fost oamenii primordiali. Salutare! Ioan Răspunde 11.wordpress. daca isus a fost scolit in Dacia cum de el propovaduia bunatatea. On 19/07/2010 at 22:24 quadratus said: @Radu. va multumesc! Răspunde 13..

Cred ca se bate apa in piua pe un subiect care nu merita atata interes.Desigur ca o sa ma blamati zicandu-mi ca sunt diavol sau mai stiu eu ce. nu te înjurăm pentru că ești doar o bășină puturoasă! Ignoranța te caracterizează mult mai bine decît “diavol” ) Răspunde 15. Eu zic ca suntem urmasii marilor daci. Pana la urma Iisus habar nu a avut de istorie si stiinta si totusi voi incercati sa-l numiti in tot felul de parabole cum ca ar fi Fiul Omului. On 09/06/2010 at 03:02 cristian said: mi-am permis sa preiau si eu articolul. Hai sa nu mai credem in basme si mituri de 2 lei. Va multumesc! Răspunde o On 19/07/2010 at 13:54 Radu said: Iliuță.ignorant pe nume Jeshua – Iisus Christos. On 09/06/2010 at 03:03 cristian said: precizato* Răspunde 16.Sa pastram totusi o decenta. Jeshua nu a fost decat un evreu agitator si nimic mai mult. dar mai degraba fata de stramosii nostri daci care au fost oameni deosebiti si modesti. caci nu merita .initial uitasem sa precizez sursa pe care am precizat o in prealabil! insa consider just sa va cer permisiunea de a posta articolul! Răspunde o On 09/06/2010 at 11:47 quadratus said: . nu fata de Jeshua. Prea multa publicitate pentru unele carti cu acest subiect. care la randul lor au fost conceputi in Cetatea Carpatilor de catre o mare si super civilizatie extraterestra. carti care se vor a fi vandute ca painea calda. mituri care au orbit romanii timp de 2000 de ani.

fara ca ei sa stie de acest lucru). In cateva scrieri apocrife se prezinta dialogul Domnului Iisus cu ucenicii sai. cu numelele lor sfinte inscrise pe mantia sa. printre care si multe femei. forta de munca si sa te apere Dumnezeu! Răspunde 18. Pentru mai multe explicatii ale acestor cuvinte puteti parcurge explicatiile fetelor bisericesti la urmatorul link:http://www. Sanatate. planul nu era cunoscut decat de Tata si de Fiu . succes. si discuta despre intelesul psalmilor si de fiecare data ii intreaba daca ei inteleg felul in care vorbeste cu ei. vad ca intr-un fel am anticipat un fragment din articolul tau in comentariul facut la alt articol de pe blog. Vreau sa spun despre Iisus ca acesta a declarat ca nu a venti pentru a aduce pace. nu te lasa descurajat de idiotii care intervin si vor sa iti puna piedica.ro/2008/06/20/n-am-venit-sa-aduc-pace-ci-sabie/. Mi-am adus aminte ceva interesant – satana uraste limba latina iar rugaciunile spuse in latina au o deosebita putere. asta se intampla numai cand esti pe drumul cel bun. Nici eu nu cred ca Iisus era de origine evreiasca. On 29/04/2010 at 20:47 Noyan said: Salut di nou. ci sabie. Mai mult Domnul Iisus vine pe pamant in baza unui plan divin cunoscut doar de el si de Dumnezeu cel Adevarat lucru care nedumereste si inspaimanteaza cumplit toate fiintele celeste din fiecare eon prin care trece Fiul Omului. Succes in continuare. E foarte simplu. iar pana la capat nici insusi Iisus nu stia toata istoria. On 04/04/2010 at 23:34 sir`din`nori said: .Cristian. daca exista ca personaj istoric cu adevarat. iar toate aceste fiinte cumplit de speriate se intreaba cum se s-a putu intampla asta ( ca Iisus sa treaca prin toate aceste planuri. Prin psalmi se profeteste insasi viata lui Iisus si tot ce va urma. precum nici David. De aceea a si putut trai cu deplinatate sacrificiul sau.nici un bai atata timp cat ai pus sursa şi numele autorului zamolxe Răspunde  On 09/06/2010 at 15:34 cristian said: multumesc mult iti apreciez munca felicitari 17.razbointrucuvant.

Adevărul îl aflăm de la occidentali.Domnule Delcea. nu ne atrage ca “donjuanism”.Aisus (citit Esus-formă grecizată. permiteti-ne sa va intampinam lipsiti de teribilism. şi Petru)iar Iahve =Satan.Corect.unde nu existau literele lui Chiril şi Metodiu:Jesus (citit Iesus).A era scris ca o scara pusă pe un perete. nefiind vasalul altor modele. o s vă prezint un material spre editare ( v-am mai abordat)” Mosteniri străvechi în credintele populare romanesti” zamolxe Răspunde o On 04/04/2010 at 23:45 ciompli said: ISUS=magar cind se scrie cu un singur[i]IISUS este cu totul altceva . pentru realizarile dumneavoastra (si implicit ale editurii).semn al “aprecierii” iudaice faţă de Mântuitor!Iisus nu l-a recunoscut niciodată pe Iahve de dumnezeu şi nu i-a rostit niciodată numele. Răspunde 19. el traieste mesajul muncii lui . Deci:nu mai scrieţi isus=măgar !!! Răspunde o On 04/04/2010 at 14:54 quadratus said: Domnule Delcea multam fain de vizită:)Fan club n-o să fie deşi v-am citit cam toate cartile legate de istoria straveche şi am verificat informatia cuprinsa în ele nu ca n-am încredere dar mi-s de formatiune istoric.Aisa (v.în fond Ais-Es)însemna Fiul. Kapnobataiu’. Iar despre colegul zamolxe.Dimpotrivă.de unde a ieşit Iisus. râul Iza)=Fiica. Cat despre istorie.o cultură creată de traco-macedoneanul Alexandru… După răstignirea lui Christos s-a petrecut însă un fenomen ciudat :Isus a luat înţelesul de…măgar. asa cum nici ironia si nici sarcasmul nu sunt argumente. On 04/04/2010 at 13:34 Eugen DELCEA said: La daci.era deja o ţară elenizată. Cu stima.Adică.a spus:”VOI EVREII vă închinaţi lui Satan”. Ni se spune că în vremea lui Christos existau mulţi Iesus în Israel.el nu era evreu(v.În vechile cărţi popeşti.

am reuşit să-mi găsesc timp pentru o nouă carte care va “şoca” şi va da noi idei plagiatorilor…De aici încolo va fi greu să mai ţină pasul!În mai 2010 va apărea cartea mea “Iisus.care îşi avea Baza terestră în Da. Răspunde 20.Kia. Pentru că am văzut apetenţa multora de a-mi fura ideile.ro/index.piatacartii.răstignit ca şi Christos. Iata unde o puteti gasi: http://www.Ra.Da.aşa am afirmat în premieră. autorul.Ta=Mama şi Tatăl. Zalmoxe nu e un nume.un pleiadean. Aşa cum am dovedit în premieră că viaţa a apărut pe Terra într-un singur loc(spun premiaţi Nobel). Daca va intereseaza o mare sustinere a datelor despre Iisus.la fel şi cea cu Iisus dac…Numai că puţin pricep ce însemnau. mi-i si frica de asa multe ADEVARURI pe care le scrieti Dv.Fiul Daciei”.”frate” cu dacii(inscripţie dacică:”fraţii din Pleiade”).de fapt. Ma bucur ca afirmatiile acestei carti nu sunt singulare.php?page=detalii&id=27702 Cu deosebita stima.Foarte mulţi nici nu ştiu că se închină Satanei când recită pe nas din Vechiul Testament…Am încercat să port o discuţie cu unul din preoţii vechi din jumătate de ţară (Cozia.ion(Fiul Zeului Şef/Fiul Domnului)iar aceştia (esenienii)se şcolarizau anual la pleistai-ii daci…Cum teoria cu Pământul Primordial mi-a fost preluată de foarte mulţi(inclusiv un conferenţiar brusc inspirat). Ialomicioarei etc) dar au fugit numai când au auzit de ideea că Iisus ar fi…Zalmoxe. On 04/04/2010 at 13:07 Eugen DELCEA said: Mă bucur să am un blog dedicat.doar să am timp şi să fiu lăsat să scriu şi să public…Deja au intervenit cum au putut ! Aisus Christheos(Fiul Zeilor Blonzi-în geto-dacă)nu a fost un pământean.T. dacică.Era un es.DEAL (Casa/Grădina Domnului)din ţara numită Grădina Maicii Domnului. Zeul/Domnul Pământului. Ge.pe la…500 îen.că Iisus (ca şi majoritatea Apostolilor)nu era evreu.cel care apărea pe o gemă getică din Dobrogea. imi permit sa va aduc la cunostinta ca.un prim volum dintr-o serie fără limită informaţională.adică în HAR.denumirile de dac.Ki=Pământul Tatălui Ra. cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.Documentarea este foarte mare.ci o funcţie. .Răspunde o On 21/01/2011 at 00:00 Ioan said: Draga Domnule Delcea.avea o cultură solară.Ki=Pământul Sfânt.mai lipseşte un fan-club…Gluma-glumă dar subiectul Iisus este mai serios decât cred preoţii.prin 2000.trac sau get.ci un Raman(Înţelept/Învăţător).en. de curand a aparut in Editura Dacia XXI.

dar se pare ca sa falsificat Biblia dar in unele locuri a scapat numele de Maryam. miriam si alte variatii nu imi sunau bine in suflet. nu cred ca e sesntial cine a spus-o prima data.Lucruri incredibile şi extrem de grave!Un singur exemplu:orice om poate fi urmărit pe întreg Pământul după…aura energetică. asa ca nu te umfla inutil in pene ca tu ai spuso in premiera.a fost şi pentru mine să descopăr lucruri ascunse în cărţi aflate la îndemâna tuturor dar este baza pentru ce urmează… Pentru că nu facem artă pentru artă. putin probabil ca ideea (descoperirea?) sa fie acceptata in viitorul apropiat. Apropo cand s-a nascut fata mea. spun unele guri. Oricum. si cei de la care le stiu probabil le stia si mai de mult.imi amintesc ca eram in scoala generala (asadar. deci clar inainte de 2000. si cercetand ulterior am aflat multe lucruri interesante Răspunde  On 05/04/2010 at 11:02 quadratus said: Cataline. Oricum este un adevar pe care multi il simt. si. Cred ca eram prin clasa a cincea sau a sasea.lil(de la sumerieni)=Zeus/Joe-Joseph/Jupiter/Iahve. Tin minte ca am intrebat-o pe profesoara de religie si a spus “unde ai auzit asa ceva? nu-i adevarat” si s-a cam suparat pe mine. si este cunoscut faptul ca un adevar poate fi “redescoperit” de mai multe persoane aproape simultan.unică şi poate fi manipulat mental prin intermediul sateliţilor! Răspunde o On 04/04/2010 at 22:50 Catalin said: Ideea ca Iisus nu era evreu o stiu cu mult inainte de anul 2000.Cărţile lui Z.totul este să ştii să le găseşti… Un singur exemplu:En. printre care si prietenul zamolxe. mariam. si este un nume foarte folosit ina cea perioada la Egipteni si alte popoare. si. sunt informatii despre care stiu de prin 1996. si cand am auzit Maryam am simtit ca asta e. e important ca ideea incepe sa prinda un contur tot mai bine definit prin efortul celor care cerceteaza.Sichin coroborate cu “Dacia Preistorică” şi cele de ufologie oferă foarte multe răspunsuri. ai dreptate.vom publica şi planul satanic care se desfăşoară sub ochii noştri închişi:”Apocalipsa lui Antichrist”. Oricum. Cu originea fecioarei Maria m-am convins atunci cand am aflat ca numele ei era Maryam si nu Miriam cum spun evreii. stiam ca trebuie sa poarte numele sfintei Fecioare dar maria. si domnul Delcea aci de fata.Adevăratul Satana ! Primul volum este şocant. De biserica probabil . inainte de 2000) si tatal meu mi-a spus ca. si. Iisus nu era evreu.

Limbaj “academic” şi afirmaţie eronată.vin apoi şi le contestă.independent.Fiul Daciei ! 2. atata timp cat va dura biserica. dar dl. blogul nu va este dedicat. Orice religie e. după ce vin cu afirmaţii şocante (iniţial). cei care se trezesc mai târziu. Toate cele bune.Ele (emulaţiile) explică de ce nu am fost lăsat în pace să editez seria din mai 2011 şi nu sunt lăsat nici acum.rău-voitoare.De ce am tot fost întrebat dacă va apărea vol. afirmaţie atribuită pe bloguri autorului Cristian Crăiţă.unul dintre vechile popoare ale Europei”.Pănă în august 1999.Pur şi simplu eram înainte de culcare. nimeni nu trecuse de pragul cu “dacii.sunt foarte mulţi care se transformă în descoperitorii acelei ipoteze…E cazul altor bloguri pe care textele mele au fost însuşite şi prezentate ca proprii…Fireşte.a ajuns la aceeaşi concluzie şi dl.11. aşa că nici gând despre IIsus.Atât.@ Catalin : Nu mă “umflu inutil”.niciodata.Primul anunţ scris despre originea getică a lui Iisus a fost făcut de mine în august 1999.Fiul Daciei”… o On 04/04/2010 at 22:58 quadratus said: Stimate domn.Tudor Diaconu.în Cuvântul editorului la “Conspiraţia Satanei”. muritoare. II la “Iisus.Nu am fost ironic în afirmaţia cu…Fan Club-ul. 4.Mă bucur să creez astfel de emulaţii dar vreau să mi se recunoască munca şi priorităţile. Bucurescu nu a îndrăznit să afirme clar că Iisus a fost get…Ulterior. 3. reluată pe larg în Cuvântul la “Marile Mistere” (07. Solomonar Răspunde o On 21/01/2011 at 00:18 Ioan said: .Fac extrem de rar asemenea “raiduri” pe Internet şi constat iar că. când am afirmat în premieră că civilizaţia umană a fost creată în Ardeal. insa.E drept. acest lucru l-am recunoscut de atunci.am folosit informaţii din “Dacia Secretă” a lui Adrian Bucurescu.2000). Solomonar  On 06/08/2011 at 09:46 Eugen DELCEA said: 1.mă săturasem de aberaţiile şi hoţiile (din textele mele) de pe alte bloguri şi m-a binedispus situaţia găsită aici.

Felicitari si multumiri pt. As dori sa ne cunoastem si sa ne intalnim.iar tot lotul sa fie astfel decredibilizat.Ma bucur sa vad ca oameni preocupati de adevar se intalnesc si dezbat asemenea probleme.Totusi.in vreme ce alte placute sunt la intervale mari de timp si nitel mai vagi prin ceea ce transmit ar putea sugera o facatura satanica menita sa decredibilizeze intreaga poveste a placutelor de la Sinaia….DISTINSE DOMN DELCEA. cautati urgent cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.iar continutul descifrarii este pur si simplu socant.piata-cartii. Aici o puteti gasi: http://www. o credinta intima ce fiinteaza in mine cu valoare de adevar (aceea a vietilor pamentesti consecutive). Va rog.php?page=detalii&id=27702 Toate cele bune si Dumnezeu sa va binecuvanteze! Răspunde 21.Un pic mai “pe romaneste” s-ar putea spune ca am avut noroc tura asta. stupi Răspunde 22.cineva a facut referire la aceste placute.poate cineva sa-mi confirme ca din lotul de la Sinaia chiar faceau parte si acestea?Sau este o facatura menita sa parodieze si ridiculizeze informatii din alte placute. ma determina sa atrag politicos atentia asupra pericolului subtil pe care il reprezinta “lationalismul”.n. On 07/01/2010 at 21:40 Bogdan said: Salutare oameni buni. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI.Fara indoiala discutia este ampla si faptul ca ne-am nascut aici tine de .respectiv uciderea lui Ile de rabini.Din pacate lecturile relativ putine ma impiedica sa adaug ceva valoros.. afirmatiile Domniei Voastre! O fericita si binecuvantata intamplare face ca sa mai existe inca o carte ce contine afirmatii asemanatoare in legatura cu Iisus si cu Yahwe.Deoarece pe blogul dv. On 14/03/2010 at 02:01 Stuparu Viorel said: Va salut! Am o nelamurire cu informatia din site-ul Arimin.Si de unde au aparut brusc in jur de o suta de placute cand se vorbea ca ar mai fi doar 35? Cu stima.respectiv placutele de plumb din anii 30-40 e.placutele respective fiind apropiate ca data.ro/index.Faptul ca dintr-o data evenimentele sunt descrise foarte exact.

rasa. iar Iisus sia ales cei 12 apostoli sa iSi propovaduiasca evangheia. care particica sa poata analiza si filtra orice informatie si sa o aseze la locul ei. On 06/01/2010 at 11:47 quadratus said: @cst. fiecare pune cap la cap dupa cum stie si poate. inseamna ca el insusi credea in el …Oare de ce s-ar raporta la el (vechiul testament)( cel in care cred . tin sa va sigur ca nu exista nici un pic de repros sau atitudine malitioasa. as folosi acelasi Nou testament ca sa intaresc ceea ce se crede . zamolxe &co) scriem aici nu e litera de lege.Mi-am permis aceasta atitudine un pic mai incisiva deoarece nu am gasit nicaieri referinte SI la acest mod de a vedea lucrurile. precizia nu clarifica un enunt ci tinde mai degraba sa il trivializeze asa ca o atitudine nepartinitoare poate accepta ca adevarul intrun sens mai larg conceput si prezentat este util in sensul evitarii dispozitiei de “umflare in pene”. Pontiu Pilat etc). insa da-mi voie sa comentez raspunsul tau. din religie multe sunt tinute ascunse. care a fost si ramane un istoric de anvergura. ti se reveleaza anumite lucruri. in cazul de fata Biblia. cu atat mai bine. mai ales in ceea ce priveste probleme destul de spinoase ale istoriei antice si religiei.Slava Logosului! Răspunde 23. Nu pretindem ca in acest blog sunt enuntate adevaruri absolute. nu e articolul meu. in rest e liber oricine sa creada orice. Vorba lui Oscar Wilde. Ei. Eu zic ca e bine sa ramana in mintea fiecaruia o particica neatinsa de nimic. si astazi studiat la facultatile de profil. si ca vechiul testament are legatura cu Noul testament nu este o facatura… Din cate stiu in Vecchiul Testament se spune de Cele 12 semintii ale lui Israel . “adevarul este rareori pur si niciodata simplu”. Fiecare insa leaga evenimentele dupa cunostintele sale si.o suma de considerente obiective.din istorie multe izvoare s-au pierdut sau distrus. pare a fi o legatura nu? Sau Iisus daca intareste cuvintele prin exemple din vechiul testament . Sa nul uitam pe modernul Densusianu.Totusi. cu cat ai mai multe piese din “puzzle”. Cam atat am avut de spus. si anume ca evreii sun poporul eles. fara prejudecati legate de religie. Daca te ghidezi strict dupa un singur document. Ceea ce noi (eu.In caz ca acest mod de comunicare lipsit de dimensiunea sufleteasca trezeste in d-voastra semne de intrebare. On 05/01/2010 at 21:32 cst said: Buna seara! am citit cam tot ce se scrie aici si as vrea sa imi spun si eu parerea Cred ca daca tot ni s-au dat exemple contra POporului evreu din noul testament . O zi frumoasa! Solomonar Răspunde 24.daca mai cercetezi si alte documente si matrurii din antichitate (vezi Lentullus. sex sau mai stiu eu ce. descoperi elemente noi.

despre care evreii zic ca este Svaot. recomand site-ul domnului Ec.40] Răspunde 25. decii Iisus recunoaste pe Acela ca fiind Dumnezeu . Răspunde 26. in special Mileniul de intuneric.in aceste doua poruncise cuprind toata legea si prorocii. DAR CRED CA E BINE CA NE PUTEM MANGAIA SI NOI ALATURI DE EI .evreii) daca nu ar fi vorba despre acelasi Dumnezeu si in vechiul si in Noul testament? si cred ca scrie intr-o evangheie . Sfanta minciuna si Istorie falsificata. care vorbea ca este vorba despre Dumnezeul in care cred ei despre care se zice in Vechiul Ttestament . Doamne ajuta! Răspunde o On 05/04/2010 at 00:17 ciompli said: Domnul IISUS a spus eu nu am venit sa stric legea si prorocii ci am venit sa o intaresc.atentie mare legile vechiului testament se cuprind in doua legi1sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toata inima ta.la fel ca aceasta:sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. si ca si cainii adica ate neamuri mananca din faramiturile stapanului ce cad de la Masa… IN CONCLUZIE VA INTELEG SI MIE MI-AR PLACE SA STIU CA SUNT DIN NEAMUL CE ALES . SPRE MANTUIRE. cand a zis femeia aceea sa ii vindece fiul parca. On 09/11/2009 at 12:34 anamaria_brunetik said: chiar imi place foarte frumos chiar nu am cuvinte:) Răspunde .cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau2iar a doua.ca Iisus le spune celor de fata cu . pentru cine este interesat. Constantin Olariu Arimin. Sau toate pildele care spun clar despre poporul ales…El spune insasi ca a venit pentru poporul lui Israel si nu pentru alt neam .este vorba despre prorocii vechiului testament cu acestea a fost ispitit Domnul IISUS de catre un invatator de lege [Mat22-35. On 29/12/2009 at 20:40 un cetatean said: foarte bun articolul.

asta este cea ce trebuia ca sa aratam lumii cine au fost Stramosii Nostri. este adoraţiunea primitivă a Cerului şi a Pământului .el era ca si Iisus un Inititat care a intrat in Pestera si s-a nascut a doua oara.ale cărei urme morale ni se prezintă la toate popoarele europene. Solomonar Răspunde 28. ca si la Hindusi. Deci intre Zamolse. On 01/10/2009 at 00:46 Tzuky said: Dar aceste lucruri trebuie sa le stie toti Romanii.27.Zamolse nu era Dumnezeu. On 04/11/2009 at 21:17 quadratus said: @Dacic Dracon. Răspunde 30.Apollo si Iisus trebuie pus semnul egal. Mai ales ca societatea umana se indreapta spre autodestrugere. On 01/10/2009 at 00:42 Tzuky said: Dumnezeu sa te binecuvanteze. Rama. On 01/10/2009 at 14:09 Tzuky said: Tot acest articol este foarte bun. dar ai omis ceva. ”Cea mai arhaică religie. am ascultat destul istorii care nu erau ale nostre. cu mare placere. ca elemente generatoare”. Răspunde 31. cuvantul sacru. caci cine suntem noi daca nu stim cine sunt Stramosii Nostri. Va multumesc! Cu Respect Dacic Dracon! Răspunde 29. indestructibil Om il arata pe Dumnezeu. Eu imi pierdusem . Deci Zamolse/Iisus este fiul Mumei Pamantului Geei si al Tatalui Cer. Omul. On 04/11/2009 at 17:35 Dacic Dracon said: As dori permisiunea dumneavoastra pentru a publica anumite materiale de pe acest blog pe site. Om.

Dumnezeultau si Dumnezeul tuturor.din porunca lui Dumnezeu .a primit prima reintrupare si au poposit in TARA ROMANEASCA Răspunde 33.care este Dumnezeul Meu.formata din esenieni. Oricum o persoana foarte speciala m`a convins ca vom reveni la vremurile bune. Răspunde o On 26/04/2009 at 19:11 cabirul said: Amin . dar citind despre religia si istoria Stramosilor Nostri.credinta in Dumnezeu.in muntii Bucegi.In primul rand exista Dumnezeu.IIsus. Sfinxul din BUCEGI este locul de inchinaciune al tuturor INGERILOR dupa planeta pamant.apoi Busteni de unde a mers catre BABELE.Prima vizita in Tara Romaneasca este la Sinaia.De la esenieni a plecat pe mare si prima tara unde a poposit a fost Tara Romaneasca.asa cum s-a petrecut si cu ANA mama Mariei.EU . La varsta de 12 ani.A plecat si a stat la COMUNITATEA -FIU al Lumini.Acesti ingeri.FIUL LUI HRISTOS s-a nascut dintr-o fecioara.i-a spus mamai sale:IMMa .cu varful OMUL. Cand am citit asta crdinta mi-e si mai mare. Si nimeni nu va mai putea ascunde adevarul.FIUL LUI DUMNEZEU. On 08/04/2009 at 22:10 Bhudiin said: Am incercat sa descifrez Herto Valus dar nu mi`a iesit ce e aici.exista Maria mama fiului lui Dumnezeu intrupat din Hristos care este primul fiu al lui Dumnezeu intrupare ce a avut loc pe Nava Barca-Curcubeu.In interiorul pamantului sub munte. Primi ingeri pe Planeta Pamant.dupa ce a plecde la Templu.unde a stst 777 de zile. Ce a fost va fi din nou. Răspunde 32. in cartile doamnei Georgeta Florea ve-ti gasi un raspuns la tot ce se spune pro si contra. On 23/06/2009 at 19:11 florea chisoi said: Dupa cum scriu toti cei se ocupa de acest aspect.au fost Ingerii cazuti in Atlantida.trebuie sa plec sa urmez calea ce MI-A fost data de Tatal Meu.ce-si desfasura activitatea in 3 din salile din Piramida KHEOPS.Aici a stat 4 ani. mi-am recapata-o.este Padurea de Cristal de Cuart si Crucea Mica a diamantelor si este sub varful OMUL.IISUS . Aici a stat 30 de zile.umita Maria.

sau sa ne-o regasim prin intermediul lui Iisus/Mesia/Zamolse.Sundar Sing fiind budist. va veni in Tara Sfanta.Poate anii apocaliptici.aratinduise Iisus care la intrebat :de ce ma prigonesti eu sint salvatorul lumii intregi. Răspunde o On 01/10/2009 at 00:57 Tzuky said: Da..Eu sint convinsa ca Iisus este de al nostru. Răspunde o On 01/10/2009 at 01:03 Tzuky said: Cand Mesia va veni a doua oara.Eu cred cu tarie ca Iisus este al nostru nu al evreilor. in Gradina Maicii Domnului a Mumei Pamantului. si cred ca va fi mai rau.El numeste Romania :Gradina Maici Domnului . dar noi nu trebuie sa ne pierdem credinta. exact la asta ma gandeam si eu: Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate.si cred din tot sufletul ca Romania este pamint sfint. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! Probabil de asta se intampla ce se intampla acum. Sa ne ajute Dumnezeu! Amin! Răspunde  On 11/02/2011 at 00:52 Ioan said: . On 01/04/2009 at 20:33 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am regasit dinou si citind articolul imi bucur sufletul.Exact cu a profetit SADHU-SUNDAR SINGH iluminat indian care a trecut la crestinism in urma unei experiente spirituale deosebite.Dar intii trebuie sa treaca poporul nostru prin necazurii si alte lucrari ale deavolului care au inceput deja. Si de care daca citim cu atentie ne dam seama ca au inceput. in gradina mumei sale.Răspunde 34. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii.Dumnezeu sa ne ajute.

de-a lungul timpului am avut acces la destule carti.piata-cartii.chiar daca sunt de aici din .softpedia. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. speram. idei foarte interesante si de ultima ora. una a dacilor liberi di Moldova subcarpatica (carpii si costobocii). nu pot decat sa ma simt mandra de aceasta teorie. nu foarte multe. Ader la aceasta teorie.html Lectura placuta! Toate cele bune. desi neoficial. iar cealalta a dacilor asa zis romanizati din inima Ardealului. in zilele noastre. care am o dubla origine. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu.ro/index. Ioan Răspunde 36. Ioan 35. iar eu. carte a misterelor si a dezlegarilor lor. e drept. la tema aceasta va multumesc. ma bucr mult ca nu a fost abandonat sau trecut sub tacere cum se intampla adesea cand este vorba de adevarurile incomode.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331. On 13/03/2009 at 10:04 baicus florin daniel said: Felicitari Zamolxe ca existi! Nu am atat de multe cunostiinte inca. O gasiti aici: http://www. On 17/03/2009 at 07:53 bendis said: Am o varsta oarecum respectabila. care. sub conducerea sa… conform cartii Evanghelia Tainica… de Ioan Suciu Doamne-ajuta mai departe! Cu stima. Răspunde o On 11/02/2011 at 00:47 Ioan said: Pentru interesul Dv. Referitor la Iisus de origine daca si “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica.Iisus a… VENIT! Si a intemeiat deja Imparatia Cerurilor pe Pamant. nu va mai fi doar o teorie pe masura ce dovezile se vor aduna si vor fi facute publice. care tratau acest subiect. cum am facut-o intotdeauna.php?page=detalii&id=27702 http://forum. sau cu opiniile care nu concorda cu ceea ce reprezinta opinia majoritatii.si.dar cred si simt la fel.

Drobeta. Biblia a fost astfel “masluită încat Noul testament să apara ca si continuare a Vechiului Testament şi promovata ca atare desi printre randuri şi foarte clar se vede si azi că mozaicii (israelitii) nu-l acceptă pe Iisus ca mesia. nu?:) ala de-i zice ales…:)Numa Bine zamolxe Răspunde 38. Niste lamuriri suplimentare poate ca nu ar strica: Tibetu crede că centrul spiritual s-a mutat la ei într-o anume perioada şi ca înainte era pe valea larga a unui rau (Dunărea). Da ce nu fac unii ca să fie poporul din fruntea omenirii. Răspunde o On 07/11/2010 at 21:03 roxaline said: @florin Cauta info despre Rusava si o sa afli chestii interesante.. ziua buna Iaca cum: Dacia este perioada alba a lui Isus am spus în articol si de ce.ca de altfel in tot spatiu Carpato-Danubiano-Pontic. India a fost collonizată de Ramii lui Rama (altă denumire a dacilor stravechi care în cantecele noastre apar sub numele de Rohmani/Ramani) şi.Dunare.etc.de la insula Rusava.de la “Portile de Fier”. eu cred ca e doar ideea (implantata nu de azi de ieri in capul romanului) cum ca sunem o natie cam nevolnica. Deci. din pacate. operatiunea asta de indobitocire a maselor continua. un soi de hibrid (ca n-am vrut sa spun avorton) parasit de “parinti” (a se citi Roma) si care nu prea meritam mare scofala. conform ideilor implantate in mintile multora (din nefericire) pamantul asta nu poate contine nimic mai mult decat… sol. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde .un loc la fel de minunat. On 20/02/2009 at 00:28 quadratus said: Ophicus.Domogled. On 19/02/2009 at 10:08 quadratus said: MamiPeMirc. Cumva legate de Hercule Răspunde 37.Cazane. Si. Egiptul a fost civilizat de dacii străvechi (hiperborei). in nici un caz.

toată istoria umanităţii.html Toate cele bune. On 18/02/2009 at 19:02 Ophichus said: Salut tuturor de pe acest site. Recent am citit si vizionat pe net despre perioada cand IIsus se . Nasterea.ro/index. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. Am umblat prin majoritatea locurilor pomenite de D-na Cristina Panculescu in cartea “Taina Kogaiononului”. ne referim invariabil la planeta Pamânt… o fi un “complex de provinciali” al pământenilor faţă de restul Universului? Apoi. Dar. Pana aici totul e OK. multe personalităţi mai mari sau mai mici au avut – intrun fel sau altul-legături cu acest Pământ Strămoşesc (apreciez că ai folosit majuscule) care ne rabdă pe toţi. Ioan Răspunde 40. un pic de pe la 12 ani si cand a aparut pentru botez. buni sau răi cum ne aflăm Fără suparare. dacă nu porneşti de la idei preconcepute (induse de o educaţie trunchiată din motive politice) se pare că vrem sau nu. punctează nişte aspecte.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331. cine ştie. In mare parte impartasesc cele reproduse in articol. idee foarte interesanta si de ultima ora.softpedia.piata-cartii. care pot da de gândit… ai contraargumente? ok! spuneni-le şi hai să le discutăm. stând strâmb şi judecând drept. O gasiti aici: http://www. a pornit de undeva… de ce nu ar putea fi din Dacia Hiperboreană. Cam atat. Pildele seamana izbitor cu cele din Ramtha. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu. Restul este o perioada alba. pana la sfarsit.php?page=detalii&id=27702 http://forum. poate că ai dreptate! Sau eşti doar “nea Gică contra”? Răspunde o On 11/02/2011 at 00:40 Ioan said: Referitor la “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica. Urmaresc de ceva timp acest subiect. carte a misterelor si dezlegarea lor. On 19/02/2009 at 00:58 MamiPeMirc said: Mario Barangea! ironia e bună întotdeauna când nu “alunecă” spre maliţiozitate… Vorbind despre istorie. In Biblie avem doar aproximativ 80% din viata lui Iisus. banuiesc ca toti de pe aici avem o groaza de intrebari “existentiale”. de pildă ?! Zamolxe.39.

intre traditii diferite fundamental. ce esta rau in a fi provincial? Va garantez ca nici eu. Răspunde 42. si sa va rezumati strict la subiect. Nu ne-a dunat nimeni de pe drumuri si nici nu ne-a castigat careva la loz in plic. Apoi pleaca in Egipt unde a avut parte de cele (parca 7 – sa nu gresesc) initieri. V-as ruga sa lasati analizele psihologice si de orice alta natura laoparte. On 15/02/2009 at 16:50 Mario Barangea said: Salut. On 10/02/2009 at 18:50 quadratus said: Stimabile domn Barangea. Pana aici exista dovezi scrise. Decat poate doar celor care nu stiu sa o ia ca atare. Răspunde 43. Nu am avut intentia sa jignesc pe nimeni. Dar asta nu inseamna ca reproducerea unor asemenea texte nu arunca in derizoriu insasi ideea ca exista un fond autohton demn de studiat. In primul rand nu inteleg exact la ce anume va referiti cand va permiteti a-i numi pe altii “provinciali” (la romanii din Romania si nu cei din Spania. De ce? Sunt antrenate in poveste o mare masa de oameni (un popor). Deci: Unde ne incadram cu Dacia? Răspunde 41. ce a mai cautat in Israel?Atuci toata povestea cu Biblia a fost inventata? Imi este greu sa cred. Ironia nu strica nimanui. India. Intrebare: De ce pe plan mondial nu se vorbeste nimic de Dacia. ca si administrator al acestui blog. Sta o perioada in India. nici ceilalti care posteaza articole pe acest blog nu suferim de vreun soi de complex de inferioritate. din toate punctele de vedere. Argumente. aduce deservicii intelegerii amandorura. cumva?) si. Articolul nu va apartine. Nu este articolul meu insa. domnule. imi permit sa intervin in legatura cu comentariul dumneavoastra. A face o analogie fortata.spune ca a stat in Tibet (exista si documente in acest sens la o manastire de acolo). On 15/02/2009 at 19:03 quadratus said: Argumente. mai ales. Daca s-ar fi nascut aici. atata timp cat nu cunoasteti persoanele implicate. pe urma s-a dus in Tibet. Egipt. cu argumente . desigur.

O saptamana fabuloasa va doresc! Solomonar Răspunde 44. On 28/01/2009 at 19:31 quadratus said: @Mihail Horatiu. in sfarsit.suficient de solide. Te mai asteptam. On 05/01/2009 at 15:06 oceanospotamos said: Salut. bine ai venit pe la noi. respect draga Quadratus… Răspunde 45. On 10/02/2009 at 17:10 Mario Barangea said: Presupun ca nu mai trece multa vreme si vom afla. in mare parte realista/ adevarata. Ma tem ca este vorba doar de un complex de provinciali… In rest. au avut cumva de a face cu Pamantul Stramosesc. On 05/01/2009 at 17:25 quadratus said: n-am nimic împotriva oceanospotamos:) poţi lua si altele dacă vrei:) zamolxe Răspunde 48.ca de pareri neavizate suntem satui. On 28/01/2009 at 19:01 Mihail Horatiu said: ai o viziune interesanta si originala. ca toate marile personalitati ale lumii. Respecte. Solomonar Răspunde 46. felicitari pt curajul de a o posta! Răspunde 47.ai avea ceva impotriva daca public acest articol pe blogul meu? .

maria magdalena are caracterul unei zeite mama. On 20/12/2008 at 23:01 quadratus said: semnaza: Zamolxe . în speta ai lui Satan (asa spun Evangheliile) si de ce nu vorbea niciodata despre Yahwe. Atat Isus cat si presupusul David desre care ma îndoiesc ca a avut existenta istorica întrucat cartea sa Psalmii e diferită de toate celelalte carti ale V.amoreii. Evreu’ de azi e diferit de cel de atunci aia erau tuciurii si cu păr negru. care toti erau roscati cu ochi albastri(ca si maria magdalena). On 20/12/2008 at 11:07 karmapolice said: mersi ca ai bagat commul.ca si mariamama lui Isus. Io nu vreau sa le contrazic. david am spus ce-i cu el. IN alta ordine de idei.T au apartinut primilor locuitori ai palestinei.Aşa spun legendele noastre. NUma bine Răspunde 52. nu.Răspunde 49. .. Poate îmi oferi o mica lamurire: de ce Isus daca era evreu îi numea pe evrei fii deavolului. evreii vechi aia de rasa regala nu erau evrei… erau albi. On 20/12/2008 at 23:18 quadratus said: ia nu mai uita! Solomonar Răspunde 50.. aşa spun marturiile istorice! Stii ce se spue despre solomonarii romani (vechii preoti geto-daci)? Ca-s roscaţi şi cu păr lung . Aştia erau neam pelasg. cei considerati de rasa regala. On 20/12/2008 at 22:58 quadratus said: karmapolis sa-ti spun o trebusoara interesanta. asta era rasa regala si statea colo înca înaintea evreilor. ca tot uit sa ma semnez:) Răspunde 51. nu la ei ma refeream ci la cei de singe vechi..

daca unii au idei putin mai “altfel” decat gloata nu inseamna ca acel cineva e batut in cap. Sorry sa-ti sparg balonul de sapun dar exista doua tipologii ebraice-cei bruneti cu ochi negrii sau albastrii/verzi si cei blonzi/roscati cu ochii albastrii/verzi. Omului viu i s-a suprapus mitul gemenilor divini Apollo-Artemis. il lasam pe zamolxe sa comenteze. Asta legat de ideea de a te “baga” cineva la spam. Zalmoxis NU a fost zeul suprem al getilor.Răspunde 53. asta nu inseamna ca detii adevarul. David si Iisus erau asa. Răspunde o On 26/04/2009 at 18:29 cabirul said: “Evreii” albi sint defapt celtii care au creeat Galileea. Din pacate la acea vreme femeia fusese elimita din . hai sa fim sobri. Chiar daca stai in Ierusalim. regala si pura. Zi faina! Solomonar Răspunde 54. il chema Ili iar povestea lui e descrisa pe placutele de la Sinaia. o forma a lui kronos. Dar Iisus NU are altfel de singe decit ebraic. DA. etc. a fost un AVATAR al zeului suprem DHyo sau DHeus. Cat despre problema evreilor ashkenazi (mi se pare ca la ei te referi). noi nu sintem urmasii romei ci a vitejilor geti. On 20/12/2008 at 10:56 quadratus said: @karmapolice. Stiu ce vorbesc pentru ca traiesc la Ierusalim. Sustin ideea daciei neumuritoare. Iisus a fost intr-adevar dac. NU-i tot aia. cei care sint considerati de rasa veche. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: chiar sint curioasa daca accepti si opinii contrare-ma bagi la spam? Răspunde 55. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: Iisus NU a avut singe get. Si inca ceva. cam asa cum Krishna a fost avatarul lui Vishnu. stiu ca primul scris in lume e cel de la Tartaria.

ritualurile elaborate ale religiei evreiesti au fost special destinate acestui proces.Anticii spun sa incepem o actiune majora atunci cand Soarele este in echinoctiul primaverii.Iisus a venit in Israel cu un ideal extraordinar in minte:”Orice pot face Eu.Dante etc.Buddha. mai devreme sau mai tirziu (citeste mii de ani)..este calea in care intelepciunea vine la noi.Ce doresc sa spun cu asta ? Daca erai destul de avansat (si cred ca Iisus era ).un mare plan pus la punct in cel mai mic detaliu.De ce in marea piramida ?Pentru ca marea piramida simula magnetismul scazut si frecventa ridicata.ea nu reprezinta nimic in realitate. iar Maria Magdalena n-a primit recunoasterea cuvenita.initiatul se pregatea pentru a invinge frica de moarte.Iisus a plecat din Egipt cu convingerea ca puterea spiritului sau.putea functiona independent de corp.puteai sa-ti ridici corpul tau din morti dandu-i viata prin puterea spiritului tau. Dar cum adevarul niciodata nu piere.In proba Maxima.puteti si voi face !”Iisus si-a ales special momentul rastignirii:echinoctiul de primavara.proba Maxima pentru suprema demnitate:Hermes.Iisus.deoarece frica este cea care nu permite sa facem progrese.initiatul era legat la ochi si inchis intr-un sarcofag unde era tinut acolo 3 zile si 3 nopti exact ca invierea lui Iisus. Răspunde  On 24/10/2010 at 21:46 Corrado said: Ce a mai cautat Iisus in Israel?Buna intrebare ! Egiptul era o scoala finala de initiere pentru marii maestrii ai vremii.Zoroastru.Iisus Hristos a dorit sa demonstreze si in acelasi timp sa de-a o lectie lumii intregi (dar mai ales fariseiilor din Israel) ca frica invinge moartea.Iisus la rugat pe Iuda sa-l de-a pe mana autoritatiilor la un moment foarte precis.A fost o planificare dinainte deliberat pentru initiere.Iisus a inceput sa faca minunile pe care le stim.In templele din Egipt.cele 7 rituri de initiere. De ce a stat Iisus 40 de zile in pustiu ?Pentru a-si purifica sufletul !Cati oameni de pe pamant cunosc faptul ca mancarea subjuga sufletul ?Iisus avea nevoie de acest lucru pentru inaltarea sufletului sau in marea piramida.Venind din Egipt. si in .Un stadiu de purificare este absolut necesar inainte de folosirea unei Camere a Ascensiunii.Trei zile inainte de crucificare. On 11/12/2008 at 19:00 padureanu sanda said: Un interesant punct de vedere. Cred ca ar trebui sa ne implicam mai mult in cercetare si afirmare in aceasta directi.si multi alti mari initiati. 56.balanta. el iese la iveala.au trebuit sa treaca prin Proba Maxima.

On 01/09/2008 at 09:43 zamolxe said: să fii pusastef ! sa ne citit cu bine . Felicitari pentru articol! Răspunde 58. On 05/12/2008 at 22:37 Atlantis said: Ma bucur sa vad ca sunt tot mai multi oameni in tara asta care au inceput sa gandeasca…este cazul sa devenim constienti de ceea ce suntem cu adevarat. On 21/11/2008 at 17:18 quadratus said: te mai asteptăm Dorina!:) zamolxe Răspunde 59. Răspunde 61.altele asemanatoare. nu sa fie linsate de “traditionalisti” si “conservatori” Răspunde 57. On 21/11/2008 at 13:15 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am gasit si pot sa-mi bucur sufletul cu asa informatii Răspunde 60. Ar fi bine ca astfel de pozitii sa fie lasate sa se afirme. On 21/11/2008 at 13:11 Dorina Bruda said: Imi place enor si sa va dea Dumnezeu snatate ca asa avem ocazia sa ne dam seama cine sintem. fara sa cadem in excese si devieri ucigatoare.

Imi doresc ca si altii sa fie mandri de originea lor si sa se trezeasca in ei dorintza fierbinte de a nu-si mai lasa tzara pe mana altora. On 01/09/2008 at 08:07 pusastef said: Sunt mandra ca sunt romanca. Răspunde .Răspunde 62.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful