Iisus , marele iniţiat din Dacia

Articol scris pentru concursul lui VisUrat si Arhi

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi -totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a căror existenţă nu o pot contesta). Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve în a crede ca evreii se tem atât de mult de o „născocire” şi mai ales o născocire de-a lor, cu care ar trebui sa fie mândri. Avem rezerve în a crede si faptul că Isus lipseşte cu desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, acuzându-l însă de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II menţionează pe „Yeshu” care „ practica vrăjitoria şi uimea Israelul” (B Sanhedrin, 43,a; cf Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II,p.305, ed1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas,1995, p245). Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii.Tacitus de exemplu, ne confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte în vremea când guvernator al Palestinei era Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr, (Scrisori, 10,96) si Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25,4). Să nu mai punem la socoteală faptul ca o „născocire evreiască” nu putea beneficia de „acte în regulă” a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum şi altele cum sunt Mărturia păgânului Lentullus, proconsul al Tyrului şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; Epistola femeii lui Pilat, pe numele său

Procula, adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. Atâta zarvă pentru o „născocire evreiască” ?… ne îndoim în mod serios. Urmărind atât relatările istorice despre Isus, cât şi cele evangheli ce, avem anumite rezerve în a crede că Iisus ar fi fostevreu aşa cum afirma M. Eliade şi ca divinitatea căreia i se închina el şi o numea Tată, era Yahwe al evreilor. Sa purcedem şi să vedem dovezile…..! Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus Beneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui Iisus: una a lui Lentullus , funcţionar roman în regiunea Tyr si Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, Pontius Pillat, ambele

adresateîmpăratului de la Roma.

Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne

spune: „(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul lo cuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba lui bogată si de aceeaşiculoare cu părul său,

este lungă

şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt albaştrii vineţi,blânzi şi senini.”
(diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993, p. 116).

De altfel, în majoritatea icoanelor creştine mai vechi sau mai noi, Fecioara Maria este înfăţişată cu acelaşi păr şaten, ochi albaştri, piele deschisă la culoare… prin urmare, nimic din caracterele tipologico-rasiale ale evreilor. “ Faptul este dovedit şi de afirmaţia lui Pontiu Pilat: „Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr…Mi s -a spus că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă aşteptam să vad, atât de mare era deo sebirea dintre el şi ascultătorii lui… El părea a fi cam de vreo 30 de ani. N -am văzut în viaţa mea o privire atât de senină şi de dulce, un contrast mai izbitor decât între el şi ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate” (ibidem, p. 121) Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! Dar cărui neam putea aparţine el? Ne lămureşte în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu care vorbind despre tărtărienii plecaţi spre Sumer din „Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că, sumerienii, „în acord cu prezumţiile sumerologilor”, aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu fruntea lată) – descriere ce se potriveşte perfect tipului uman geto dacic. La acesta se adaugă portul bărbii lungi şi a pletelor ( Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Iar I. I. Russu completează: ”…dacii erau aşa cum este aproape în totalitate poporul român, iar brahicefalii europoizi (a se înţelege tărtărienii – n.n) cuceritori ai Sumerului la mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul castaniu” (ibidem, p. 64) Prin urmare ca şi caracteristici tipologice, Isus se încadrează tipului uman carpatodunărean şi nicidecum tipului semitic! Zamolxe în predicile lui Iisus Urmărind cu atenţie textele creştine, putem observa ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele pe care le atribuie Iisuspărintelui său divin, atrag atenţia în mod deosebit: Dumnezeu, Tatăl şi Omul. Ioan ne spune în Evanghelia sa: „Şi eu am văzut şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,1:33). Cine este această divinitate căreia i se închina Iisus ştiută fiind

p. Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus.. unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei. ci mai degrabă la aceea fiinţă celestă la care face referire Daniel: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată. Dumnedeu (Dumnezău – n. Chr. nota 2) Observăm că Dumnezeu într-o forma sau alta este odenumire naţională a divinităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe. Una dintre cele mai fregvente denumiri pe care şi le dădea sieşi Iisus. un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj. este “Tatăl „ care. Spunem aceasta cu atât mai mult cu cât Isus în Evanghelii apare şi cu denumirea de Mesia. şi în timpurile Imperiului Roman. Atragem din nou atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus în toate momentele principale ale vieţii sale pământeşti a fost legat de munte: Schimbarea la faţă se petrece pe munte. acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. Densuşianu. cu referire la Iisus. tatăl sau tătar (op. aflăm tot de la Densuşianu. era ceea de Fiu al Omului. cit. Pentru a ne lămuri mai bine. Mai mult. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul Noului testament. ( N. pe teritoriul actualei Românii existând numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar. ca un termen naţional. 2002. (op. nota 6). Dacia Preistorică. o dovadă în plus ca Iisus era de origine dacică iar formarea s-a spirituală s-a desavârşit aici. în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei. cit.diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament ? Ne lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N. 214). 209 -210. moartea sa se petrece pe munte. p. Iisus zicea: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi . …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. într-o peşteră. iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia).208 -210). era un alt nume al lui Zamolxe. Mai trebuie amintit şi faptul cănumele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi Messios. Arhetip. cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13).).n). rom. MHDIZEI Ren. Iată ce spune Densuşianu:” Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat. este cazul să amintim încă un nume sub care Isus apare în Evanghelii: ”Fiul lui David” ca şi precizarea lui Marcu referitoare la acesta titulatura: ” Şi învăţând în Templu. din cele mai vechi timpuri până azi. Ed. naşterea lasă de bănuit ca s-ar fi petrecut tot pe munte. Densuşianu „Dacia Preistorică”. Cine era acest om ? în nici un caz denumirea nu se referă la Iosif – logodnicul Mariei.cit. singurul zeu al Daciei. p.. De notat în acest sens este şi faptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune vârfurile munţilor.

Poporul model din predicile lui Isus Iisus Christos. Ciudat nu? Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie pentru a afla cine este acest David despre care vorbeşte Isus. unul de Caraiman si altul de Omul. şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge. p. Numai ca…. Deci. mai exact pe Vârful Omu şi în peştera Ialomicioara. Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe Munte şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi să vedem dacă există vre-un model viu pentru acestea.aşternut picioarelor tale”. Urmărind cele spuse pană acum precum şi alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai probabil. Tatăl. cit. unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul” (op. Fiul Omului si Fiul lui David ar fi o dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) (care) se închină lui Zamolxe. cartea Psalmilor atribuită lui David în Vechiul Testament. p. Şi mai departe tot el ne lamureste spunând: „ Vârfuri le cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n. Concluzia care se impune alăturând cele două atribute ale lui Iisus. ţara lui Zamolxe. iniţiatul dac desăvarşit se delimita foarte clar de evrei. această denumire de Fiu al Omului ne -ar putea indica şi ce anume a facut Iisus în perioada aşa numită ”albă” a vieţii sale. careia i se închina si Iisus. iar momentele naşterii lui Christos şi a morţii lui Iisus sunt legate de o peşteră… peşteră care peste tot este legată de iniţierile misterice. Cit. Urmărind puţinmersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui David ! Ba mai mult. zeul dacilor. doua texte sacre: Evanghelia după Matei si Herto Valus a antichitatii pelasge. perioada dintre 12 si 30 de ani în care nu se ştie nimic despre el. carora li se adresa numindu-i „Voi evreii” . cruce care. Şi iată cum o singura literă poate schimba o întreagă istorie! Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi Iisus îşi spunea “Fiul Omului”. Dacii. de unde dar este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). Axa Lumii se afla în r egiunea polului getic. De ce? Pentru că …geografia sacră a antichităţii se reduce la…Dacia. însuşi David îl numeşte pe el Domn. Mai mult moartea lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică pronunţată.n) poartă azi numele. Iata ce spune Iisus în Predica de pe Munte: „Ferice de cei săraci în duh. în Hiperboreea dacică. face notă discordantă cu întreg conţinutul Vechiului Testament având mai degrabă un caracter esenian. Mai mult. ai dacilor care în calitate de locuitori ai davelor se numeau “davi”. Numai că pentru antici. Esenienii erau discipolii dacilor fiind singurii dintre evrei care s-au „încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială din Carpaţi. 255. căci ei vor moşteni pământul! . căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice de cei care plâng. 226). ne spune Eliade devine Axis Mundi – axa lumii. căci ei vor fi mângâiaţi! Ferice de cei blanzi. Iisus şi -a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /Zamolxe în Dacia. Mai întâi sa încercăm să punem unul lângă altul. Densuşianu vine şi ne lămureşte şi în această privinţă: „cuvântul Om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. peştera marelui preot al lui Zamolxe. în această perioadă. Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe. nota 2).

Fericiţi cei blânzi. Se mai impune o precizare: prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu -şi găseşte paralela în textul Belaginelor. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei milostivi.n)…a cladit . Fericiţi cei care flămâzesc Şi însetează după ştiinţă. Textul este versificat: „Fericiţi cei ce-s cutezători Că a lor este victoria În plaiurile cele sfinte Fericiţi cei ce plâng. Omul. Fericiţi aceia care muncesc. căci ei vor găsi mila! Ferice de cei cu inima curată. Ed. p. Acestea erau Legile Belagine. Arhetip.n. căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori. Că ei vor culege roadele În Grădinile Cerurilor Fericiţi vor fi şi cei milostivi Că aceia se vor mântui Fericiţi cei curaţi în suflet Că s-or hrăni doar cu lumină Fericiţi făcătorii de pace. Dacia Magică. Cartea Secretă. în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le -a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială. care vorbind despre daci ne lamureşte şi asupra provenienţei acestor legi înălţătoare :”Zamolxe (marele preot. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! (Evanghelia după Matei. (Herto Valus. Adrian Bucurescu. Că Fii cerului s-or chema Fericiţi cei prigoniţi pentru Dreptate. Pământul făcându-l gradină. 5:3-10) Să privim acum comparativ. 1999. un text antic numit Herto Valus. are o paralelă în lucrarea lui Herodot. care cuprinde învăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. aceleaşi pe care Iisus. că aceia Vor moşteni întreg pământul. că a lor este Raiul. cf. scrise versificat. Că aceia se vor sătura Şi niciodată n-or mai răbda. hiperboreană. că aceia În dalbe ceruri s-or mângâia. 95 – 96) …şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament.Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate. căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor.

Rama. 85 comentariiScrie un comentariu . Mircea Eliade. Iisus. Revanşa Daciei. PAUL LAZAR TONCIULESCU.n). ZAMOLXE IN PREDICILE LUI IISUS The U R I to TrackBack this entry is: https://quadratus.1999. SOLOMONAR. nici oaspeţii lui şi nici unul dintre urmaşii acestora nu vor muri.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/trackback/ Feed RSS pentru acest post. Istoria începe în Carpaţi. 95. iar ei la randul lor să trezească şi pe alţii facând cunoscută adevărata istorie a acest ui neam străvechi şi măreţ. Istoria ideilor şi credinţelor religioase. HIPERBOREEA DACICA. DACIA PREISTORICA. Enigmele Terrei. Revanşa Daciei. Dacia Magica. Craiova. diacon Gheorghe Băbuţ. 1997. 2. Ed. poate destul de întortocheat şi misterios. Humanitas. Arhetip. Like 2 bloggers like this. Ed. J. Dacia Preistorică. Preidis. Craiova. Arhetip. Istoria despre Christos. Oradea. IISUS. Obiectiv. N DENSUSIANU. Vor veni vremuri şi mai bune. VAMILE VAZDUHULUI. CARACTERE TIPOLOGICO-RASIALE ALE LUI IISUS. vol II.CORNEL BARSAN. cf. 2002. AXA LUMII. Ed. vol I. 5. unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bogaţiile”…” (Herodot. Pleroma -n. Istorii. Obiectiv. învaţându-i că nici el. Adrian Bucurescu. IV. Pelerinul Român. N. Ed. ed. IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA. Ed. AXIS MUNDI. după vechile profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută! zamolxe Bibliografie: 1. 6. HERODOT. p..   PUBLISHED IN:  CU ZAMOLXE. 50) Am scris acest articol. 1997. MIRCEA ELIADE. si Râm). Ed. Cornel Bârsan. Cornel Barsan. DACIA. EUGEN DELCEA. ADRIAN BUCURESCU. 7. a tracilor şi dacilor liberi să se trezească. Duquesne. Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu. Documente istorice. ZAMOLXE. Obiectiv. Densuşianu. HERTO VALUS. 1995. 1992 .wordpress. ci vor merge într-un anume loc (Împăratia cerurilor. în care îi primea şi îi punea să benchetuiasca pe fruntaşii ţării. 3. dar oropsit de la începuturile sale şi până în prezent. 4. Craiova. în speranţa că măcar unii dintre urmaşii ramanilor( fii lui Ra(m).o casă pentru adunările bărbaţilor. Trad. IDEI SI CREDINTE RELIGIOASE. DESPRE DACI ON 31/08/2008 AT 23:02 COMENTARII (85) TAGS: ADD NEW TAG. Vămile Văzduhului.. 1993.

1. marele iniţiat din Dacia" | Secretele lui Lovendal . care a fost scrisa cu mult in urma a ce spuneti dvs.. cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris” (Ioan 21. Este cazul autorului acestui blog Quadratus care susţine nici mai mult nici mai puţin că Iisus ar fi fost un mare iniţiat din Dacia. Marcu. Acest lucru il spune cat se poate de limpede Sf. On 05/03/2011 at 13:48 Vlad Ion said: Este si normal ca cele patru Evanghelii (ale lui Matei.] Răspunde 3.25). daca s-ar fi scris cu de-amanuntul. Luca si a lui Ioan)nu au putut cuprinde intreaga activitate pamanteasca a lui Iisus Hristos.] idei fanteziste care să le prezinte drept “probe”.. On 21/01/2011 at 17:49 istermihai said: EU nu sunt deloc un om citit.. On 24/07/2011 at 12:17 Minciuni ordinare împotriva creştinismului (6): "Iisus. On 03/05/2011 at 12:27 dunareanu said: A aparut Evanghelia Dacilor http://reteaualiterara. Răspunde 5. On 01/09/2012 at 09:57 nicu said: Expresia “Fiul Omului” mai poate sa insemne “Fiul Patriei”. Răspunde 2..1 in Romania in conspiratii si mistere said: [. folositi termenul de sodoma. Zău? [.com/profiles/blogs/evanghelia-dacilor Răspunde 4.? nu am inteles ce vroiati sa spuneti despre “sodomie” ca . asta nu e un oras de care sa scris in biblie.Nr.ning. evanghelist Ioan la sfârsitul Evangheliei care-i poarta numele: “… sunt si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care. doar imi place sa cred ca sunt bun analist…observator…etc sunt 2 chestii care cred ca nu se leaga: 1.

dar chiar nimeni nu gandeste si din punctul de vedere al lui satan. DECI UNDE E AEVARUL…DOMNILOR INVATATI SI CITITI. multumesc. pai atlantida unde era…???? pe luna? nu era tot pe pamant? deci nu a deviat nimic. scuze daca nu am inteles bine. Corpul strain. deocamdata. Noi o numim sodomie. Ioan Răspunde 6. de mici invatam sa il condamnam si sa il uram. a cazut unde era locul cel mai de pret. Atlantida.omul a fost “nascut” pe Pămant si nu “facut” din lut .Pamantul este in pericol de autodistrugere Deasemenea. Exista multe cuvinte . o mare stanca de pe Marte. dar am fost invatati sa fim dreptio si sa nu judecam pe nimeni . Exista MULT ADEVAR cand cineva iL prezinta pe Iisus ca fiind dac.ok! dar termenul e total nepotrivit deci ce vroiati sa spuneti concret/ care a fost greseala de la care sa plecat.Zilele din “Urma” au inceput . ce a vrut satan si LER nu avrut ? 2 ati spus ca satan a aruncat o bucata din marte catre pamant si LER a deviato si a cazut in atlantida si ascufundato. in carte este dezvelita si taina Sfantului Graal. oricine. Cu salutari. Aceasta a fost “caderea ingerilor” si motivil razboiului cu Dumnezeu. On 20/01/2011 at 23:46 Ioan said: Dragii mei.com Răspunde o On 11/02/2011 at 01:08 Ioan said: Stimate Domn. sa nu ma criticati prea rau. eroarea ingerilor lui Satan a fost imperecherea barbat cu barbat si femeie cu femeie. aruncat asupra Atlantidei. dupa parerea cartii. a fost opera lui Satan.Iisus S-A NASCUT DAC! . Atat. Craterul format ii da Marii Negre cea mai mare adancime dintre toate marile interioare ale pamantului. nu sunt rauvoitor. VA ROG DACA DORITI SA IMI RASPUNDETI FOLOSITI MAIL saptede7@yahoo.Numele lui Dumnezeu Cel Adevarat este LER .a fost acolo in tara raiului si ca nu era bine. sper sa ma ia cineva in seama. asa cum reiese si din articolul de mai sus a fost in Marea Neagra. Alte idei ale cartii: .

numită Atlantida. A vorbi despre această istorie. legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara Raiului. Atlantida. cred sa fie suficiente pentru a intari ideea ca nu numai ca Iisus a fost DAC. Din împerecherea lor au început să se nască monştri. Daca imi dati voie si mie sa spun cateva cuvinte. Atlantida era o civilizaţie de un nivel neatins până astăzi de către omenirea Pământului. Aici. imi permit si sa inserez in continuare cateva fragmente: ATLANTIDA TAINA MĂRII NEGRE Sfârşitul Împărăţiei Raiului este în legătură cu trădarea lui Satan. pt ca va intereseaza toate celea din tainele Dumnezeirii. pe Pamant si in ceruri.frumoase aici. era ţara dăruită îngerilor de către Ler Dumnezeu. Mar Nero sau Mare Nigra. Cam indraznet nui asa? Ce-ati zice daca ati putea vorbi cu Dumnezeu si I-ati auzi raspunsul??? Cu permisiunea Dv. după Legea Sfântă a Dumnezeirii cereşti. demoni şi duhuri ale răului. înseamnă să spunem câteva cuvinte şi despre continentul cel tainic al amintirii omeneşti. Această ţară. Această stare a fost cunoscută de Domnul. a existat într-adevăr. În Atlantida. le-as spune tot asa cum au aparut intr-o carte. lume şi pământ de legendă. aceasta s-a întâmplat chiar şi conducătorului lor. Pe locul unde se întinde astăzi Marea Neagră. Şi. Timpul de proba se apropie. Prea multe exemplare nu exista dar. era o super. Nu va speriati de noutatea si indrazneala unor afirmatii. încă înainte de Naşterea Omului se găsea o lume minunată. fiind o ţară a îngerilor. în sfinţenia Atlantidei se întâmplă o mutaţie: îngerii atlanţi părăsesc sfinţenia vieţii şi cad în păcatul sodomiei.php?page=detalii&id=27702 Si. Atlanţii nu au urmat porunca Domnului. care refuză să binecuvânteze această viaţă şi cere atlanţilor să părăsească păcatul şi fărădelegea. locuitorii ei cunoşteau şi se bucurau de toată ştiinţa şi ajutorul lui Dumnezeu. pe aceste pagini. a omenirii şi popoarelor Ţării Raiului.ro/index. spre a trăi şi a se bucura cu toţii împreună.forumieren. aparuta recent in Editura Dacia XXI: Aici o puteti gasi: http://evanghelia. în care. îngerii puteau să-şi întemeieze şi familii adevărate. locuită nu de oameni. Iată că.com/t2-evanghelia-tainica-a-imparatiei-cerurilor-sipamanturilor#2 http://www. Atlantida. ci de îngeri ai lui Dumnezeu. cu căderea acestuia din sfinţenie. fiind îngeri şi nemuritori. dar si ca Dumnezeu a avut Numele de… LER si ca limba romana este limba vorbita de insusi Dumnezeu. cartea se numeste “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. la un moment dat. căci.. cu distrugerea Ţării Raiului în timpul războiului dintre Satan şi Dumnezeu şi cu înşelăciunea împrăştierii limbilor. comandantul suprem al oştilor cereşti. care şi-a întemeiat o familie omenească în Munţii Carpaţi. credeau că pot trăi .piata-cartii. o ţară a zeilor.civilizaţie de esenţă divină. Satan.

a duhurilor rele şi a armelor lor dătătoare de moarte. demonii răului au descoperit ceea ce încă nu exista până atunci. Dragii Mei. din rău se face mai rău: războiul devine şi mai ucigător. bomba atomică. pentru că Domnul se găsea în Ţara Raiului. pricină. arma dătătoare nu numai de moarte. Căci. bolile. fără de Dumnezeu şi în fărădelegea păcatului. adevărul apariţiei stăpânirii puterilor satanice. planul lui Satan era să distrugă mai întâi Ţara Raiului. viruşii şi microbii tuturor bolilor. până atunci niciodată muritor. cu efect distrugător de putere infernală. adevărul Atlantidei şi al formării Mării Negre. Este ceea ce astăzi înseamnă bomba atomică. atlanţii duc un război nemaipomenit contra poporului Raiului şi împotriva Puterilor cereşti. stricăciunea. În acest mod. aici s-au dat şi luptele cele mai mari. Peste această lume s-a aşezat Stăpânitorul ei. a demonilor. Atlanţii. devenind putere demonică. Sufletul. moartea satanică înseamnă nu numai moartea trupului. nu numai că îL ameninţă pe Ler Împărat cu războiul. iar mai apoi. Odată posesor al Cuvântului satanic şi al puterii dătătoare de moarte şi pieire. a demonilor. ci îL şi atacă. Căci. mamă şi tată al Răului cel Mare. nu poate distruge şi sufletul omului. întreaga Dumnezeire. putea fi distrus doar de raza infernală. Şi. Războiul dintre Satan şi Dumnezeu a durat zece ani şi s-a sfârşit prin înfrângerea forţelor satanice şi îngroparea acestora sub Marea Neagră de astăzi. împreună cu întregul Univers al celor văzute şi nevăzute. ale morţii veşnice. după trădarea lui Satan şi trecerea lui alături de îngerii păcatului. Prin Satan a apărut moartea. ale înşelăciunii. Acesta este timpul în care. vă scriu această istorie să puteţi înţelege ceea ce. molimele. cât ar fi ea de distrugătoare. Acest război a fost atât de groaznic încât s-a cutremurat Cerul şi Pământul. cu toată porunca lui Dumnezeu. înseamnă trecerea într-o altă formă de existenţă a vieţii nemuritoare. rădăcină. ispitei şi păcatului de tot felul. devenit el însuşi Răul Cel Mare. a apărut o nouă lume şi o nouă stăpânire. Dacă moartea dată de Dumnezeu omului. În lupta cu Dumnezeu. La această forţă uriaşă s-a adăugat pentru prima oară şi intervenţia monştrilor. Lumea Infernului Satanic şi Stăpânirea Morţii Veşnice. . laserul puterii satanice. atlanţii persistă mai departe în păcat şi fac presiuni asupra Domnului să le accepte acest mod de viaţă denaturat şi născător de monstruozitate. putere creată de către însuşi Io Ler Dumnezeu. ci şi pieirea sufletului dumnezeiesc. Stăpânirea lui Satan. mii de ani. Satan atacă Ţara Raiului cu toată puterea armată a Atlatidei. în calitate de comandant suprem. pentru apărarea Raiului pământesc. ci şi de pieire totală şi veşnică. a monştrilor şi a duhurilor pustiilor a fost forţa care a zdruncinat Puterile cereşti şi Dumnezeirea Cea Sfântă a lui Ler Dumnezeu. au apărut demonii şi duhurile răului.aşa şi mai departe. numai că. Acesta a fost începutul conflictului şi al războiului dintre oştile cereşti şi cele ale atlanţilor. parte divină a existenţei omeneşti. a apărut suferinţa şi moartea veşnică. lumina neagră invizibilă. în acest timp Satan a inventat ceea ce astăzi oamenii numesc « raza morţii ». omul nu a putut pricepe. Aşa că.

acoperind sub ea întreaga lume a îngerilor şi demonilor Răului.. astăzi. . acoperind Atlantida. Prăbuşirea Atlantidei. Marea Neagră. Iar numele Mării „Negre” a rămas până astăzi mărturie despre cataclismul cel mare. Aşa s-a sfârşit istoria Atlantidei. S-a creat astfel o nouă mare. Imaginati-va voi. în abisul întunecat. cei care s-au ridicat împotriva ordinii Stăpânirii lui Dumnezeu. S-ar mai fi dezis evreii de el? Inclin sa cred ca ar fi ajuns regele evreilor. după cum şi cercetările ştiinţifice o confirmă. Insa as indrazni sa cred ca povestea lui Isus ar tebui integrata in contextul politic de atunci. vă pot scrie cum a venit sfârşitul lui. On 09/12/2010 at 23:43 Roger said: Subscriu in cea mai mare parte la opinia lui Corrado. în anul 4366 î. Pe când grozăvia luptelor era tot mai mare. legendele şi credinţele pământului. Astfel. As crede ca preotii evreii isi facusera niste planuri cu Isus. super-civilizaţie şi monstruozitate infernală care a adus sfârşitul Împărăţiei Raiului pământesc. acoperind şi ducând în abisuri toată oastea şi civilizaţia demonică a lui Satan.H. spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să apere Ţara Raiului de distrugere şi să pună capăt monstruozităţii războiului. zac îngerii. s-au prăbuşit în abisuri de necrezut apele tăcute ale Mării Mediterane. demonii şi monştrii păcatului. care a ascuns în taina apelor albastre povestea atât de întunecată a Atlantidei. cea mai adâncă şi mai tainică dintre toate mările interioare ale Pământului. Şi vorbesc. Răspunde 7. sau cel putin sa se ajunga la o anumita intelegere cu romanii. Atlantida s-a scufundat. Ler Dumnezeu a deviat traiectoria acestui imens bolid şi l-a aruncat peste Atlantida. Dar e doar o parere si nimic mai mult. ce ar fi fost daca Isus ar fi reusit sa adune suficienta populatie incat sa determine acea rascoala care sa-i fi facut pe romani sa plece. Acolo. pentru a determina o rascoala masiva in vedera eliberarii lor de sub romani. Despre scufundarea Atlantidei şi apariţia Mării Negre mai vorbesc încă amintirile popoarelor. asa cum poate s-ar fi planuit initial. a zguduit temeliile Pământului. cred mai degraba ca Isus nu a reusit sa adune suficienta multime incat sa provoace o rascoala masiva. mai ales oamenii de ştiinţă. Iar pe deasupra. Satan a rupt o piatră uriaşă din planeta Marte şi a aruncat-o asupra Pământului. fie ca deja preotii evreii si-au dat seama la un moment dat ca nu l-ar mai putea controla si s-au dezis de el. In orice caz. spune Cuvântul lui Dumnezeu. una dintre minunăţiile Creaţiei divine. cutremurând întreg Pământul. Acesta este Adevărul.Ca să înţelegeţi cât de violent a fost acest război. Se pare insa ca Isus fie ca nu a mai respectat planul initial. fie ca nu aduna destula multime in jurul lui pentru ca rascoala sa aibe o adevarata forta.

Răspunde o On 11/02/2011 at 01:34 Ioan said: Stimate Domn. aceasta. Fiul Daciei” (pe care am citit-o) sunt corecte si adevarate.. FIUL DACIEI!” IISUS S-A NASCUT DAC! Iisus a dorit sa salveze poporul evreu. Iisus a fost intr-adevar DAC! Domnul Delcea are MARE-MARE DREPTATE cand spune “IISUS. marele iniţiat din Dacia « Daniilgaucan's Blog said: [. in acea vreme si de foarte multa vreme.. Ce a cautat Iisus la evrei ? De ce tac Ortodocsii si inca mai tin slujbe iudeo-crestine conform VT? Cu stima. in cartile lui Zecharia Sitchin si tot ce sustine domnul Delcea in cartea “Iisus. Pt. noi nu o cunoastem… .wordpress. On 06/08/2010 at 00:09 quadratus said: Ophicus. On 31/08/2010 at 19:26 Iisus .. Revin cu doua intrebari la care nu reusesc sa gasesc raspunsul.. Iisus a propovaduit iudeilor Evanghelia dreptatii. Solomonar Răspunde 10. din pacate.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/ [. On 05/08/2010 at 22:24 Ophicus said: Salutare.Răspunde 8.] http://quadratus. care. era total robit lui SATAN. care. tu cunosti cuvantu` magic? Ti-l zic eu: asa trebuie. Admitem ca tot ce se spune aici.] Răspunde 9.

lasa si tu de la tine… ca ce sa facem? Trebuie sa existe de toate felurile pe lume! Solomonar Răspunde 14. On 28/07/2010 at 12:53 quadratus said: ionutz 777. On 19/07/2010 at 22:24 quadratus said: @Radu. va multumesc! Răspunde 13. On 27/07/2010 at 22:51 ionutz777 said: Buna seara! bag seama ca sunt in “mijlocul ” unor cunoscatori in domeniu. eu…nu ma pricep citesc asa sporadic cand apuc cate ceva despre daci si sitoria noastra. Citeste:http://quadratus. dar parca intrecem masura uneori. dacii nu aduceau o jertfa propriu zisa. daca isus a fost scolit in Dacia cum de el propovaduia bunatatea.. nu-i tampita întrebarea dar tre sa mai citesti p-aici un pic si sa vezi ca nu-i chiar asa. Salutare! Ioan Răspunde 11. On 16/07/2010 at 19:54 ilie said: Nu credeti ca sunteti cam laudarosi? Nu neg faptul ca stramosii nostri au fost oamenii primordiali. DAR…lamuritima si pe mine cu o chestie.com/2008/09/05/kogaion-muntele-sacru-al-dacilor/ poate o sa întelegi mai bine:) numa bine:) zamolxe Răspunde 12. adica sa nu ucizi.Prea vrem sa fim buricul pamantului si mai ales in problema legata de acest . iar dacii nostrii ucideau ca jertfa? poate e o intrebare tampita dar va rog cineva sa ma lamuresca. e ceva in sange nu pot explica ce.Ortodocsii tac pt ca INCA nu stiu despre asa ceva.wordpress.

Jeshua nu a fost decat un evreu agitator si nimic mai mult.Sa pastram totusi o decenta.ignorant pe nume Jeshua – Iisus Christos. On 09/06/2010 at 03:03 cristian said: precizato* Răspunde 16.Desigur ca o sa ma blamati zicandu-mi ca sunt diavol sau mai stiu eu ce. Prea multa publicitate pentru unele carti cu acest subiect. Pana la urma Iisus habar nu a avut de istorie si stiinta si totusi voi incercati sa-l numiti in tot felul de parabole cum ca ar fi Fiul Omului. carti care se vor a fi vandute ca painea calda. Va multumesc! Răspunde o On 19/07/2010 at 13:54 Radu said: Iliuță. Eu zic ca suntem urmasii marilor daci. mituri care au orbit romanii timp de 2000 de ani. Hai sa nu mai credem in basme si mituri de 2 lei.initial uitasem sa precizez sursa pe care am precizat o in prealabil! insa consider just sa va cer permisiunea de a posta articolul! Răspunde o On 09/06/2010 at 11:47 quadratus said: . nu te înjurăm pentru că ești doar o bășină puturoasă! Ignoranța te caracterizează mult mai bine decît “diavol” ) Răspunde 15. Cred ca se bate apa in piua pe un subiect care nu merita atata interes. care la randul lor au fost conceputi in Cetatea Carpatilor de catre o mare si super civilizatie extraterestra. nu fata de Jeshua. caci nu merita . On 09/06/2010 at 03:02 cristian said: mi-am permis sa preiau si eu articolul. dar mai degraba fata de stramosii nostri daci care au fost oameni deosebiti si modesti.

planul nu era cunoscut decat de Tata si de Fiu . succes. iar pana la capat nici insusi Iisus nu stia toata istoria. nu te lasa descurajat de idiotii care intervin si vor sa iti puna piedica. Nici eu nu cred ca Iisus era de origine evreiasca. Sanatate. asta se intampla numai cand esti pe drumul cel bun. cu numelele lor sfinte inscrise pe mantia sa. Pentru mai multe explicatii ale acestor cuvinte puteti parcurge explicatiile fetelor bisericesti la urmatorul link:http://www. Mi-am adus aminte ceva interesant – satana uraste limba latina iar rugaciunile spuse in latina au o deosebita putere. Vreau sa spun despre Iisus ca acesta a declarat ca nu a venti pentru a aduce pace. Prin psalmi se profeteste insasi viata lui Iisus si tot ce va urma. ci sabie.razbointrucuvant.Cristian. forta de munca si sa te apere Dumnezeu! Răspunde 18.nici un bai atata timp cat ai pus sursa şi numele autorului zamolxe Răspunde  On 09/06/2010 at 15:34 cristian said: multumesc mult iti apreciez munca felicitari 17. In cateva scrieri apocrife se prezinta dialogul Domnului Iisus cu ucenicii sai. E foarte simplu. Succes in continuare. iar toate aceste fiinte cumplit de speriate se intreaba cum se s-a putu intampla asta ( ca Iisus sa treaca prin toate aceste planuri. On 04/04/2010 at 23:34 sir`din`nori said: . printre care si multe femei. Mai mult Domnul Iisus vine pe pamant in baza unui plan divin cunoscut doar de el si de Dumnezeu cel Adevarat lucru care nedumereste si inspaimanteaza cumplit toate fiintele celeste din fiecare eon prin care trece Fiul Omului. De aceea a si putut trai cu deplinatate sacrificiul sau.ro/2008/06/20/n-am-venit-sa-aduc-pace-ci-sabie/. vad ca intr-un fel am anticipat un fragment din articolul tau in comentariul facut la alt articol de pe blog. precum nici David. On 29/04/2010 at 20:47 Noyan said: Salut di nou. daca exista ca personaj istoric cu adevarat. fara ca ei sa stie de acest lucru). si discuta despre intelesul psalmilor si de fiecare data ii intreaba daca ei inteleg felul in care vorbeste cu ei.

Cat despre istorie.o cultură creată de traco-macedoneanul Alexandru… După răstignirea lui Christos s-a petrecut însă un fenomen ciudat :Isus a luat înţelesul de…măgar.Domnule Delcea.Adică. On 04/04/2010 at 13:34 Eugen DELCEA said: La daci.În vechile cărţi popeşti.a spus:”VOI EVREII vă închinaţi lui Satan”.A era scris ca o scara pusă pe un perete. şi Petru)iar Iahve =Satan.semn al “aprecierii” iudaice faţă de Mântuitor!Iisus nu l-a recunoscut niciodată pe Iahve de dumnezeu şi nu i-a rostit niciodată numele.unde nu existau literele lui Chiril şi Metodiu:Jesus (citit Iesus).în fond Ais-Es)însemna Fiul.Adevărul îl aflăm de la occidentali. permiteti-ne sa va intampinam lipsiti de teribilism. asa cum nici ironia si nici sarcasmul nu sunt argumente. nu ne atrage ca “donjuanism”.el nu era evreu(v.Dimpotrivă. nefiind vasalul altor modele. Kapnobataiu’. o s vă prezint un material spre editare ( v-am mai abordat)” Mosteniri străvechi în credintele populare romanesti” zamolxe Răspunde o On 04/04/2010 at 23:45 ciompli said: ISUS=magar cind se scrie cu un singur[i]IISUS este cu totul altceva .Aisa (v. Cu stima.era deja o ţară elenizată. Răspunde 19. Ni se spune că în vremea lui Christos existau mulţi Iesus în Israel.de unde a ieşit Iisus.Corect.Aisus (citit Esus-formă grecizată. pentru realizarile dumneavoastra (si implicit ale editurii). Iar despre colegul zamolxe. râul Iza)=Fiica. el traieste mesajul muncii lui . Deci:nu mai scrieţi isus=măgar !!! Răspunde o On 04/04/2010 at 14:54 quadratus said: Domnule Delcea multam fain de vizită:)Fan club n-o să fie deşi v-am citit cam toate cartile legate de istoria straveche şi am verificat informatia cuprinsa în ele nu ca n-am încredere dar mi-s de formatiune istoric.

Daca va intereseaza o mare sustinere a datelor despre Iisus.de fapt.ion(Fiul Zeului Şef/Fiul Domnului)iar aceştia (esenienii)se şcolarizau anual la pleistai-ii daci…Cum teoria cu Pământul Primordial mi-a fost preluată de foarte mulţi(inclusiv un conferenţiar brusc inspirat).ro/index. cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. Zalmoxe nu e un nume. Ialomicioarei etc) dar au fugit numai când au auzit de ideea că Iisus ar fi…Zalmoxe.la fel şi cea cu Iisus dac…Numai că puţin pricep ce însemnau. mi-i si frica de asa multe ADEVARURI pe care le scrieti Dv.Ra. de curand a aparut in Editura Dacia XXI.T.mai lipseşte un fan-club…Gluma-glumă dar subiectul Iisus este mai serios decât cred preoţii. dacică. Răspunde 20.cel care apărea pe o gemă getică din Dobrogea. imi permit sa va aduc la cunostinta ca.adică în HAR.DEAL (Casa/Grădina Domnului)din ţara numită Grădina Maicii Domnului. Ge.Ta=Mama şi Tatăl.avea o cultură solară.care îşi avea Baza terestră în Da.Răspunde o On 21/01/2011 at 00:00 Ioan said: Draga Domnule Delcea.trac sau get.ci un Raman(Înţelept/Învăţător).pe la…500 îen. Pentru că am văzut apetenţa multora de a-mi fura ideile.Foarte mulţi nici nu ştiu că se închină Satanei când recită pe nas din Vechiul Testament…Am încercat să port o discuţie cu unul din preoţii vechi din jumătate de ţară (Cozia.răstignit ca şi Christos.am reuşit să-mi găsesc timp pentru o nouă carte care va “şoca” şi va da noi idei plagiatorilor…De aici încolo va fi greu să mai ţină pasul!În mai 2010 va apărea cartea mea “Iisus.aşa am afirmat în premieră. Zeul/Domnul Pământului. Aşa cum am dovedit în premieră că viaţa a apărut pe Terra într-un singur loc(spun premiaţi Nobel). Iata unde o puteti gasi: http://www.Documentarea este foarte mare.doar să am timp şi să fiu lăsat să scriu şi să public…Deja au intervenit cum au putut ! Aisus Christheos(Fiul Zeilor Blonzi-în geto-dacă)nu a fost un pământean.en.Fiul Daciei”.Kia. autorul.prin 2000.Ki=Pământul Sfânt.că Iisus (ca şi majoritatea Apostolilor)nu era evreu. On 04/04/2010 at 13:07 Eugen DELCEA said: Mă bucur să am un blog dedicat.”frate” cu dacii(inscripţie dacică:”fraţii din Pleiade”). .un pleiadean.Era un es.un prim volum dintr-o serie fără limită informaţională.Ki=Pământul Tatălui Ra.piatacartii.Da.php?page=detalii&id=27702 Cu deosebita stima.denumirile de dac. Ma bucur ca afirmatiile acestei carti nu sunt singulare.ci o funcţie.

Tin minte ca am intrebat-o pe profesoara de religie si a spus “unde ai auzit asa ceva? nu-i adevarat” si s-a cam suparat pe mine.Cărţile lui Z.lil(de la sumerieni)=Zeus/Joe-Joseph/Jupiter/Iahve. si este un nume foarte folosit ina cea perioada la Egipteni si alte popoare.a fost şi pentru mine să descopăr lucruri ascunse în cărţi aflate la îndemâna tuturor dar este baza pentru ce urmează… Pentru că nu facem artă pentru artă. e important ca ideea incepe sa prinda un contur tot mai bine definit prin efortul celor care cerceteaza.unică şi poate fi manipulat mental prin intermediul sateliţilor! Răspunde o On 04/04/2010 at 22:50 Catalin said: Ideea ca Iisus nu era evreu o stiu cu mult inainte de anul 2000. deci clar inainte de 2000. Oricum. dar se pare ca sa falsificat Biblia dar in unele locuri a scapat numele de Maryam. Iisus nu era evreu. spun unele guri. si. sunt informatii despre care stiu de prin 1996. putin probabil ca ideea (descoperirea?) sa fie acceptata in viitorul apropiat.imi amintesc ca eram in scoala generala (asadar. Oricum. De biserica probabil . Apropo cand s-a nascut fata mea. si este cunoscut faptul ca un adevar poate fi “redescoperit” de mai multe persoane aproape simultan. si. si.vom publica şi planul satanic care se desfăşoară sub ochii noştri închişi:”Apocalipsa lui Antichrist”.Sichin coroborate cu “Dacia Preistorică” şi cele de ufologie oferă foarte multe răspunsuri. inainte de 2000) si tatal meu mi-a spus ca. nu cred ca e sesntial cine a spus-o prima data. si cei de la care le stiu probabil le stia si mai de mult. si cercetand ulterior am aflat multe lucruri interesante Răspunde  On 05/04/2010 at 11:02 quadratus said: Cataline.totul este să ştii să le găseşti… Un singur exemplu:En. si domnul Delcea aci de fata. mariam. miriam si alte variatii nu imi sunau bine in suflet. printre care si prietenul zamolxe.Adevăratul Satana ! Primul volum este şocant. Cred ca eram prin clasa a cincea sau a sasea. Oricum este un adevar pe care multi il simt. stiam ca trebuie sa poarte numele sfintei Fecioare dar maria. asa ca nu te umfla inutil in pene ca tu ai spuso in premiera. Cu originea fecioarei Maria m-am convins atunci cand am aflat ca numele ei era Maryam si nu Miriam cum spun evreii. si cand am auzit Maryam am simtit ca asta e. ai dreptate.Lucruri incredibile şi extrem de grave!Un singur exemplu:orice om poate fi urmărit pe întreg Pământul după…aura energetică.

De ce am tot fost întrebat dacă va apărea vol. 3.2000).Fiul Daciei ! 2. Solomonar  On 06/08/2011 at 09:46 Eugen DELCEA said: 1. muritoare.în Cuvântul editorului la “Conspiraţia Satanei”.Primul anunţ scris despre originea getică a lui Iisus a fost făcut de mine în august 1999. II la “Iisus. Orice religie e. Solomonar Răspunde o On 21/01/2011 at 00:18 Ioan said: .Fac extrem de rar asemenea “raiduri” pe Internet şi constat iar că.Tudor Diaconu.Limbaj “academic” şi afirmaţie eronată.a ajuns la aceeaşi concluzie şi dl.@ Catalin : Nu mă “umflu inutil”.independent. acest lucru l-am recunoscut de atunci.Ele (emulaţiile) explică de ce nu am fost lăsat în pace să editez seria din mai 2011 şi nu sunt lăsat nici acum.Atât. dar dl.vin apoi şi le contestă. blogul nu va este dedicat. când am afirmat în premieră că civilizaţia umană a fost creată în Ardeal. reluată pe larg în Cuvântul la “Marile Mistere” (07.E drept.Fiul Daciei”… o On 04/04/2010 at 22:58 quadratus said: Stimate domn.Nu am fost ironic în afirmaţia cu…Fan Club-ul.am folosit informaţii din “Dacia Secretă” a lui Adrian Bucurescu.11. după ce vin cu afirmaţii şocante (iniţial).rău-voitoare.unul dintre vechile popoare ale Europei”. Toate cele bune. cei care se trezesc mai târziu. insa.Mă bucur să creez astfel de emulaţii dar vreau să mi se recunoască munca şi priorităţile.Pănă în august 1999. nimeni nu trecuse de pragul cu “dacii.niciodata.mă săturasem de aberaţiile şi hoţiile (din textele mele) de pe alte bloguri şi m-a binedispus situaţia găsită aici. atata timp cat va dura biserica.Pur şi simplu eram înainte de culcare. 4. aşa că nici gând despre IIsus. afirmaţie atribuită pe bloguri autorului Cristian Crăiţă. Bucurescu nu a îndrăznit să afirme clar că Iisus a fost get…Ulterior.sunt foarte mulţi care se transformă în descoperitorii acelei ipoteze…E cazul altor bloguri pe care textele mele au fost însuşite şi prezentate ca proprii…Fireşte.

n. As dori sa ne cunoastem si sa ne intalnim.Ma bucur sa vad ca oameni preocupati de adevar se intalnesc si dezbat asemenea probleme.Totusi.iar tot lotul sa fie astfel decredibilizat.Din pacate lecturile relativ putine ma impiedica sa adaug ceva valoros.piata-cartii.placutele respective fiind apropiate ca data.iar continutul descifrarii este pur si simplu socant.respectiv placutele de plumb din anii 30-40 e.Fara indoiala discutia este ampla si faptul ca ne-am nascut aici tine de .cineva a facut referire la aceste placute.ro/index.Deoarece pe blogul dv.DISTINSE DOMN DELCEA. On 14/03/2010 at 02:01 Stuparu Viorel said: Va salut! Am o nelamurire cu informatia din site-ul Arimin. stupi Răspunde 22. afirmatiile Domniei Voastre! O fericita si binecuvantata intamplare face ca sa mai existe inca o carte ce contine afirmatii asemanatoare in legatura cu Iisus si cu Yahwe. Va rog.respectiv uciderea lui Ile de rabini. o credinta intima ce fiinteaza in mine cu valoare de adevar (aceea a vietilor pamentesti consecutive). On 07/01/2010 at 21:40 Bogdan said: Salutare oameni buni. cautati urgent cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.poate cineva sa-mi confirme ca din lotul de la Sinaia chiar faceau parte si acestea?Sau este o facatura menita sa parodieze si ridiculizeze informatii din alte placute..Un pic mai “pe romaneste” s-ar putea spune ca am avut noroc tura asta.in vreme ce alte placute sunt la intervale mari de timp si nitel mai vagi prin ceea ce transmit ar putea sugera o facatura satanica menita sa decredibilizeze intreaga poveste a placutelor de la Sinaia….Si de unde au aparut brusc in jur de o suta de placute cand se vorbea ca ar mai fi doar 35? Cu stima.Faptul ca dintr-o data evenimentele sunt descrise foarte exact. ma determina sa atrag politicos atentia asupra pericolului subtil pe care il reprezinta “lationalismul”. Aici o puteti gasi: http://www. Felicitari si multumiri pt.php?page=detalii&id=27702 Toate cele bune si Dumnezeu sa va binecuvanteze! Răspunde 21. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI.

in cazul de fata Biblia. inseamna ca el insusi credea in el …Oare de ce s-ar raporta la el (vechiul testament)( cel in care cred .o suma de considerente obiective. On 06/01/2010 at 11:47 quadratus said: @cst. din religie multe sunt tinute ascunse. mai ales in ceea ce priveste probleme destul de spinoase ale istoriei antice si religiei. rasa. zamolxe &co) scriem aici nu e litera de lege.Slava Logosului! Răspunde 23. si astazi studiat la facultatile de profil. precizia nu clarifica un enunt ci tinde mai degraba sa il trivializeze asa ca o atitudine nepartinitoare poate accepta ca adevarul intrun sens mai larg conceput si prezentat este util in sensul evitarii dispozitiei de “umflare in pene”. care a fost si ramane un istoric de anvergura.In caz ca acest mod de comunicare lipsit de dimensiunea sufleteasca trezeste in d-voastra semne de intrebare.Totusi. Vorba lui Oscar Wilde. Eu zic ca e bine sa ramana in mintea fiecaruia o particica neatinsa de nimic. Pontiu Pilat etc). Ei. Daca te ghidezi strict dupa un singur document. si anume ca evreii sun poporul eles. sex sau mai stiu eu ce. descoperi elemente noi. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde 24. cu cat ai mai multe piese din “puzzle”.Mi-am permis aceasta atitudine un pic mai incisiva deoarece nu am gasit nicaieri referinte SI la acest mod de a vedea lucrurile. tin sa va sigur ca nu exista nici un pic de repros sau atitudine malitioasa. nu e articolul meu. fara prejudecati legate de religie. Ceea ce noi (eu. On 05/01/2010 at 21:32 cst said: Buna seara! am citit cam tot ce se scrie aici si as vrea sa imi spun si eu parerea Cred ca daca tot ni s-au dat exemple contra POporului evreu din noul testament . Nu pretindem ca in acest blog sunt enuntate adevaruri absolute. Cam atat am avut de spus. as folosi acelasi Nou testament ca sa intaresc ceea ce se crede . Fiecare insa leaga evenimentele dupa cunostintele sale si. care particica sa poata analiza si filtra orice informatie si sa o aseze la locul ei. “adevarul este rareori pur si niciodata simplu”. in rest e liber oricine sa creada orice. insa da-mi voie sa comentez raspunsul tau. si ca vechiul testament are legatura cu Noul testament nu este o facatura… Din cate stiu in Vecchiul Testament se spune de Cele 12 semintii ale lui Israel . pare a fi o legatura nu? Sau Iisus daca intareste cuvintele prin exemple din vechiul testament . cu atat mai bine. iar Iisus sia ales cei 12 apostoli sa iSi propovaduiasca evangheia.daca mai cercetezi si alte documente si matrurii din antichitate (vezi Lentullus.din istorie multe izvoare s-au pierdut sau distrus. fiecare pune cap la cap dupa cum stie si poate. ti se reveleaza anumite lucruri. Sa nul uitam pe modernul Densusianu.

cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau2iar a doua. Sfanta minciuna si Istorie falsificata. decii Iisus recunoaste pe Acela ca fiind Dumnezeu . DAR CRED CA E BINE CA NE PUTEM MANGAIA SI NOI ALATURI DE EI . despre care evreii zic ca este Svaot.atentie mare legile vechiului testament se cuprind in doua legi1sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toata inima ta. Doamne ajuta! Răspunde o On 05/04/2010 at 00:17 ciompli said: Domnul IISUS a spus eu nu am venit sa stric legea si prorocii ci am venit sa o intaresc.la fel ca aceasta:sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. si ca si cainii adica ate neamuri mananca din faramiturile stapanului ce cad de la Masa… IN CONCLUZIE VA INTELEG SI MIE MI-AR PLACE SA STIU CA SUNT DIN NEAMUL CE ALES . SPRE MANTUIRE.40] Răspunde 25. in special Mileniul de intuneric. On 09/11/2009 at 12:34 anamaria_brunetik said: chiar imi place foarte frumos chiar nu am cuvinte:) Răspunde . Constantin Olariu Arimin.evreii) daca nu ar fi vorba despre acelasi Dumnezeu si in vechiul si in Noul testament? si cred ca scrie intr-o evangheie . cand a zis femeia aceea sa ii vindece fiul parca.este vorba despre prorocii vechiului testament cu acestea a fost ispitit Domnul IISUS de catre un invatator de lege [Mat22-35. Răspunde 26.in aceste doua poruncise cuprind toata legea si prorocii. On 29/12/2009 at 20:40 un cetatean said: foarte bun articolul. care vorbea ca este vorba despre Dumnezeul in care cred ei despre care se zice in Vechiul Ttestament . pentru cine este interesat.ca Iisus le spune celor de fata cu . Sau toate pildele care spun clar despre poporul ales…El spune insasi ca a venit pentru poporul lui Israel si nu pentru alt neam . recomand site-ul domnului Ec.

Va multumesc! Cu Respect Dacic Dracon! Răspunde 29. ”Cea mai arhaică religie. cuvantul sacru. On 01/10/2009 at 00:42 Tzuky said: Dumnezeu sa te binecuvanteze.Apollo si Iisus trebuie pus semnul egal. Deci Zamolse/Iisus este fiul Mumei Pamantului Geei si al Tatalui Cer. dar ai omis ceva. Rama. On 01/10/2009 at 14:09 Tzuky said: Tot acest articol este foarte bun. Eu imi pierdusem . Om. Omul. ca si la Hindusi. ca elemente generatoare”. On 04/11/2009 at 17:35 Dacic Dracon said: As dori permisiunea dumneavoastra pentru a publica anumite materiale de pe acest blog pe site.Zamolse nu era Dumnezeu. indestructibil Om il arata pe Dumnezeu. cu mare placere. Răspunde 30. On 01/10/2009 at 00:46 Tzuky said: Dar aceste lucruri trebuie sa le stie toti Romanii. Mai ales ca societatea umana se indreapta spre autodestrugere.27. am ascultat destul istorii care nu erau ale nostre. Deci intre Zamolse. asta este cea ce trebuia ca sa aratam lumii cine au fost Stramosii Nostri. este adoraţiunea primitivă a Cerului şi a Pământului . On 04/11/2009 at 21:17 quadratus said: @Dacic Dracon.el era ca si Iisus un Inititat care a intrat in Pestera si s-a nascut a doua oara. Solomonar Răspunde 28. Răspunde 31. caci cine suntem noi daca nu stim cine sunt Stramosii Nostri.ale cărei urme morale ni se prezintă la toate popoarele europene.

IIsus.unde a stst 777 de zile.asa cum s-a petrecut si cu ANA mama Mariei.trebuie sa plec sa urmez calea ce MI-A fost data de Tatal Meu. Aici a stat 30 de zile.a primit prima reintrupare si au poposit in TARA ROMANEASCA Răspunde 33.cu varful OMUL.este Padurea de Cristal de Cuart si Crucea Mica a diamantelor si este sub varful OMUL.De la esenieni a plecat pe mare si prima tara unde a poposit a fost Tara Romaneasca.in muntii Bucegi. mi-am recapata-o. in cartile doamnei Georgeta Florea ve-ti gasi un raspuns la tot ce se spune pro si contra.In interiorul pamantului sub munte.umita Maria. Cand am citit asta crdinta mi-e si mai mare.exista Maria mama fiului lui Dumnezeu intrupat din Hristos care este primul fiu al lui Dumnezeu intrupare ce a avut loc pe Nava Barca-Curcubeu. dar citind despre religia si istoria Stramosilor Nostri. Răspunde o On 26/04/2009 at 19:11 cabirul said: Amin .dupa ce a plecde la Templu.EU . Răspunde 32.FIUL LUI HRISTOS s-a nascut dintr-o fecioara. La varsta de 12 ani.Acesti ingeri.In primul rand exista Dumnezeu.IISUS .care este Dumnezeul Meu.A plecat si a stat la COMUNITATEA -FIU al Lumini. Oricum o persoana foarte speciala m`a convins ca vom reveni la vremurile bune.au fost Ingerii cazuti in Atlantida.Dumnezeultau si Dumnezeul tuturor. On 23/06/2009 at 19:11 florea chisoi said: Dupa cum scriu toti cei se ocupa de acest aspect.apoi Busteni de unde a mers catre BABELE.i-a spus mamai sale:IMMa .ce-si desfasura activitatea in 3 din salile din Piramida KHEOPS.Aici a stat 4 ani.FIUL LUI DUMNEZEU.Prima vizita in Tara Romaneasca este la Sinaia.credinta in Dumnezeu. Sfinxul din BUCEGI este locul de inchinaciune al tuturor INGERILOR dupa planeta pamant.din porunca lui Dumnezeu . Si nimeni nu va mai putea ascunde adevarul. On 08/04/2009 at 22:10 Bhudiin said: Am incercat sa descifrez Herto Valus dar nu mi`a iesit ce e aici. Ce a fost va fi din nou. Primi ingeri pe Planeta Pamant.formata din esenieni.

Dar intii trebuie sa treaca poporul nostru prin necazurii si alte lucrari ale deavolului care au inceput deja. si cred ca va fi mai rau. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii.Sundar Sing fiind budist. va veni in Tara Sfanta.Poate anii apocaliptici.si cred din tot sufletul ca Romania este pamint sfint.. in gradina mumei sale. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! Probabil de asta se intampla ce se intampla acum. exact la asta ma gandeam si eu: Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate. in Gradina Maicii Domnului a Mumei Pamantului. Răspunde o On 01/10/2009 at 00:57 Tzuky said: Da. dar noi nu trebuie sa ne pierdem credinta.El numeste Romania :Gradina Maici Domnului .Exact cu a profetit SADHU-SUNDAR SINGH iluminat indian care a trecut la crestinism in urma unei experiente spirituale deosebite.Eu sint convinsa ca Iisus este de al nostru. Răspunde o On 01/10/2009 at 01:03 Tzuky said: Cand Mesia va veni a doua oara. sau sa ne-o regasim prin intermediul lui Iisus/Mesia/Zamolse.Eu cred cu tarie ca Iisus este al nostru nu al evreilor.aratinduise Iisus care la intrebat :de ce ma prigonesti eu sint salvatorul lumii intregi. Sa ne ajute Dumnezeu! Amin! Răspunde  On 11/02/2011 at 00:52 Ioan said: .Răspunde 34.Dumnezeu sa ne ajute. On 01/04/2009 at 20:33 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am regasit dinou si citind articolul imi bucur sufletul. Si de care daca citim cu atentie ne dam seama ca au inceput.

On 13/03/2009 at 10:04 baicus florin daniel said: Felicitari Zamolxe ca existi! Nu am atat de multe cunostiinte inca. Ader la aceasta teorie. sub conducerea sa… conform cartii Evanghelia Tainica… de Ioan Suciu Doamne-ajuta mai departe! Cu stima. Ioan Răspunde 36. sau cu opiniile care nu concorda cu ceea ce reprezinta opinia majoritatii. Răspunde o On 11/02/2011 at 00:47 Ioan said: Pentru interesul Dv. iar eu. care am o dubla origine. Referitor la Iisus de origine daca si “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica. care.si. in zilele noastre. e drept. nu va mai fi doar o teorie pe masura ce dovezile se vor aduna si vor fi facute publice.chiar daca sunt de aici din . ma bucr mult ca nu a fost abandonat sau trecut sub tacere cum se intampla adesea cand este vorba de adevarurile incomode.Iisus a… VENIT! Si a intemeiat deja Imparatia Cerurilor pe Pamant. On 17/03/2009 at 07:53 bendis said: Am o varsta oarecum respectabila. la tema aceasta va multumesc. iar cealalta a dacilor asa zis romanizati din inima Ardealului. cum am facut-o intotdeauna. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu. O gasiti aici: http://www.ro/index. nu foarte multe. una a dacilor liberi di Moldova subcarpatica (carpii si costobocii).dar cred si simt la fel. Ioan 35. carte a misterelor si a dezlegarilor lor.softpedia. de-a lungul timpului am avut acces la destule carti. care tratau acest subiect. idei foarte interesante si de ultima ora. speram.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331.html Lectura placuta! Toate cele bune. desi neoficial. nu pot decat sa ma simt mandra de aceasta teorie.piata-cartii.php?page=detalii&id=27702 http://forum.

Răspunde o On 07/11/2010 at 21:03 roxaline said: @florin Cauta info despre Rusava si o sa afli chestii interesante.etc. nu?:) ala de-i zice ales…:)Numa Bine zamolxe Răspunde 38. On 20/02/2009 at 00:28 quadratus said: Ophicus.. Egiptul a fost civilizat de dacii străvechi (hiperborei). Da ce nu fac unii ca să fie poporul din fruntea omenirii. Si.Cazane.ca de altfel in tot spatiu Carpato-Danubiano-Pontic. in nici un caz.Drobeta.de la “Portile de Fier”. din pacate. India a fost collonizată de Ramii lui Rama (altă denumire a dacilor stravechi care în cantecele noastre apar sub numele de Rohmani/Ramani) şi. Biblia a fost astfel “masluită încat Noul testament să apara ca si continuare a Vechiului Testament şi promovata ca atare desi printre randuri şi foarte clar se vede si azi că mozaicii (israelitii) nu-l acceptă pe Iisus ca mesia. operatiunea asta de indobitocire a maselor continua. On 19/02/2009 at 10:08 quadratus said: MamiPeMirc. Deci. conform ideilor implantate in mintile multora (din nefericire) pamantul asta nu poate contine nimic mai mult decat… sol. ziua buna Iaca cum: Dacia este perioada alba a lui Isus am spus în articol si de ce.un loc la fel de minunat. eu cred ca e doar ideea (implantata nu de azi de ieri in capul romanului) cum ca sunem o natie cam nevolnica.Domogled.de la insula Rusava. un soi de hibrid (ca n-am vrut sa spun avorton) parasit de “parinti” (a se citi Roma) si care nu prea meritam mare scofala. Niste lamuriri suplimentare poate ca nu ar strica: Tibetu crede că centrul spiritual s-a mutat la ei într-o anume perioada şi ca înainte era pe valea larga a unui rau (Dunărea).Dunare. Cumva legate de Hercule Răspunde 37. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde .

ro/index. Am umblat prin majoritatea locurilor pomenite de D-na Cristina Panculescu in cartea “Taina Kogaiononului”. poate că ai dreptate! Sau eşti doar “nea Gică contra”? Răspunde o On 11/02/2011 at 00:40 Ioan said: Referitor la “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica. Ioan Răspunde 40. cine ştie. Urmaresc de ceva timp acest subiect. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. In mare parte impartasesc cele reproduse in articol. de pildă ?! Zamolxe.html Toate cele bune. Cam atat. carte a misterelor si dezlegarea lor. On 19/02/2009 at 00:58 MamiPeMirc said: Mario Barangea! ironia e bună întotdeauna când nu “alunecă” spre maliţiozitate… Vorbind despre istorie.piata-cartii. banuiesc ca toti de pe aici avem o groaza de intrebari “existentiale”. multe personalităţi mai mari sau mai mici au avut – intrun fel sau altul-legături cu acest Pământ Strămoşesc (apreciez că ai folosit majuscule) care ne rabdă pe toţi. idee foarte interesanta si de ultima ora.php?page=detalii&id=27702 http://forum. dacă nu porneşti de la idei preconcepute (induse de o educaţie trunchiată din motive politice) se pare că vrem sau nu. Recent am citit si vizionat pe net despre perioada cand IIsus se . O gasiti aici: http://www. un pic de pe la 12 ani si cand a aparut pentru botez. pana la sfarsit. Dar.softpedia. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu. buni sau răi cum ne aflăm Fără suparare. Pana aici totul e OK.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331.39. Nasterea. On 18/02/2009 at 19:02 Ophichus said: Salut tuturor de pe acest site. Pildele seamana izbitor cu cele din Ramtha. punctează nişte aspecte. Restul este o perioada alba. a pornit de undeva… de ce nu ar putea fi din Dacia Hiperboreană. ne referim invariabil la planeta Pamânt… o fi un “complex de provinciali” al pământenilor faţă de restul Universului? Apoi. In Biblie avem doar aproximativ 80% din viata lui Iisus. care pot da de gândit… ai contraargumente? ok! spuneni-le şi hai să le discutăm. toată istoria umanităţii. stând strâmb şi judecând drept.

On 15/02/2009 at 19:03 quadratus said: Argumente. atata timp cat nu cunoasteti persoanele implicate. nici ceilalti care posteaza articole pe acest blog nu suferim de vreun soi de complex de inferioritate. Nu am avut intentia sa jignesc pe nimeni. Apoi pleaca in Egipt unde a avut parte de cele (parca 7 – sa nu gresesc) initieri. Daca s-ar fi nascut aici. Sta o perioada in India. din toate punctele de vedere. On 10/02/2009 at 18:50 quadratus said: Stimabile domn Barangea. cumva?) si. ca si administrator al acestui blog. Nu ne-a dunat nimeni de pe drumuri si nici nu ne-a castigat careva la loz in plic. Pana aici exista dovezi scrise. Dar asta nu inseamna ca reproducerea unor asemenea texte nu arunca in derizoriu insasi ideea ca exista un fond autohton demn de studiat. aduce deservicii intelegerii amandorura. Intrebare: De ce pe plan mondial nu se vorbeste nimic de Dacia. V-as ruga sa lasati analizele psihologice si de orice alta natura laoparte. cu argumente .spune ca a stat in Tibet (exista si documente in acest sens la o manastire de acolo). si sa va rezumati strict la subiect. On 15/02/2009 at 16:50 Mario Barangea said: Salut. Argumente. ce esta rau in a fi provincial? Va garantez ca nici eu. Nu este articolul meu insa. Articolul nu va apartine. Răspunde 43. Decat poate doar celor care nu stiu sa o ia ca atare. pe urma s-a dus in Tibet. De ce? Sunt antrenate in poveste o mare masa de oameni (un popor). India. ce a mai cautat in Israel?Atuci toata povestea cu Biblia a fost inventata? Imi este greu sa cred. domnule. Egipt. In primul rand nu inteleg exact la ce anume va referiti cand va permiteti a-i numi pe altii “provinciali” (la romanii din Romania si nu cei din Spania. Deci: Unde ne incadram cu Dacia? Răspunde 41. intre traditii diferite fundamental. Răspunde 42. A face o analogie fortata. desigur. imi permit sa intervin in legatura cu comentariul dumneavoastra. mai ales. Ironia nu strica nimanui.

au avut cumva de a face cu Pamantul Stramosesc. in sfarsit. Te mai asteptam. ca toate marile personalitati ale lumii.ca de pareri neavizate suntem satui. in mare parte realista/ adevarata. On 28/01/2009 at 19:01 Mihail Horatiu said: ai o viziune interesanta si originala. Ma tem ca este vorba doar de un complex de provinciali… In rest. O saptamana fabuloasa va doresc! Solomonar Răspunde 44. On 28/01/2009 at 19:31 quadratus said: @Mihail Horatiu. On 05/01/2009 at 15:06 oceanospotamos said: Salut.suficient de solide. On 10/02/2009 at 17:10 Mario Barangea said: Presupun ca nu mai trece multa vreme si vom afla.ai avea ceva impotriva daca public acest articol pe blogul meu? . felicitari pt curajul de a o posta! Răspunde 47. bine ai venit pe la noi. respect draga Quadratus… Răspunde 45. Solomonar Răspunde 46. On 05/01/2009 at 17:25 quadratus said: n-am nimic împotriva oceanospotamos:) poţi lua si altele dacă vrei:) zamolxe Răspunde 48. Respecte.

amoreii. Evreu’ de azi e diferit de cel de atunci aia erau tuciurii si cu păr negru. david am spus ce-i cu el. asta era rasa regala si statea colo înca înaintea evreilor. aşa spun marturiile istorice! Stii ce se spue despre solomonarii romani (vechii preoti geto-daci)? Ca-s roscaţi şi cu păr lung . On 20/12/2008 at 23:01 quadratus said: semnaza: Zamolxe . NUma bine Răspunde 52. Poate îmi oferi o mica lamurire: de ce Isus daca era evreu îi numea pe evrei fii deavolului. maria magdalena are caracterul unei zeite mama. . evreii vechi aia de rasa regala nu erau evrei… erau albi. On 20/12/2008 at 23:18 quadratus said: ia nu mai uita! Solomonar Răspunde 50. Atat Isus cat si presupusul David desre care ma îndoiesc ca a avut existenta istorica întrucat cartea sa Psalmii e diferită de toate celelalte carti ale V. ca tot uit sa ma semnez:) Răspunde 51. cei considerati de rasa regala.Aşa spun legendele noastre. Aştia erau neam pelasg..T au apartinut primilor locuitori ai palestinei. IN alta ordine de idei. în speta ai lui Satan (asa spun Evangheliile) si de ce nu vorbea niciodata despre Yahwe.. nu la ei ma refeream ci la cei de singe vechi. On 20/12/2008 at 11:07 karmapolice said: mersi ca ai bagat commul.ca si mariamama lui Isus. care toti erau roscati cu ochi albastri(ca si maria magdalena).. nu. Io nu vreau sa le contrazic.Răspunde 49. On 20/12/2008 at 22:58 quadratus said: karmapolis sa-ti spun o trebusoara interesanta.

Sorry sa-ti sparg balonul de sapun dar exista doua tipologii ebraice-cei bruneti cu ochi negrii sau albastrii/verzi si cei blonzi/roscati cu ochii albastrii/verzi. cei care sint considerati de rasa veche. regala si pura. Sustin ideea daciei neumuritoare. o forma a lui kronos.daca unii au idei putin mai “altfel” decat gloata nu inseamna ca acel cineva e batut in cap. Stiu ce vorbesc pentru ca traiesc la Ierusalim. Zi faina! Solomonar Răspunde 54. il lasam pe zamolxe sa comenteze. Răspunde o On 26/04/2009 at 18:29 cabirul said: “Evreii” albi sint defapt celtii care au creeat Galileea. cam asa cum Krishna a fost avatarul lui Vishnu. etc. Cat despre problema evreilor ashkenazi (mi se pare ca la ei te referi). On 20/12/2008 at 10:56 quadratus said: @karmapolice. Din pacate la acea vreme femeia fusese elimita din . Zalmoxis NU a fost zeul suprem al getilor. asta nu inseamna ca detii adevarul. il chema Ili iar povestea lui e descrisa pe placutele de la Sinaia. Chiar daca stai in Ierusalim. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: chiar sint curioasa daca accepti si opinii contrare-ma bagi la spam? Răspunde 55. NU-i tot aia. Asta legat de ideea de a te “baga” cineva la spam. David si Iisus erau asa. DA. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: Iisus NU a avut singe get. Si inca ceva. Dar Iisus NU are altfel de singe decit ebraic. stiu ca primul scris in lume e cel de la Tartaria. Iisus a fost intr-adevar dac. hai sa fim sobri. a fost un AVATAR al zeului suprem DHyo sau DHeus.Răspunde 53. Omului viu i s-a suprapus mitul gemenilor divini Apollo-Artemis. noi nu sintem urmasii romei ci a vitejilor geti.

puteai sa-ti ridici corpul tau din morti dandu-i viata prin puterea spiritului tau.Anticii spun sa incepem o actiune majora atunci cand Soarele este in echinoctiul primaverii.Iisus a inceput sa faca minunile pe care le stim.este calea in care intelepciunea vine la noi. 56.Venind din Egipt.Un stadiu de purificare este absolut necesar inainte de folosirea unei Camere a Ascensiunii.initiatul era legat la ochi si inchis intr-un sarcofag unde era tinut acolo 3 zile si 3 nopti exact ca invierea lui Iisus.Iisus Hristos a dorit sa demonstreze si in acelasi timp sa de-a o lectie lumii intregi (dar mai ales fariseiilor din Israel) ca frica invinge moartea. mai devreme sau mai tirziu (citeste mii de ani). iar Maria Magdalena n-a primit recunoasterea cuvenita.putea functiona independent de corp.au trebuit sa treaca prin Proba Maxima.Ce doresc sa spun cu asta ? Daca erai destul de avansat (si cred ca Iisus era ).un mare plan pus la punct in cel mai mic detaliu. Răspunde  On 24/10/2010 at 21:46 Corrado said: Ce a mai cautat Iisus in Israel?Buna intrebare ! Egiptul era o scoala finala de initiere pentru marii maestrii ai vremii.initiatul se pregatea pentru a invinge frica de moarte.Iisus.cele 7 rituri de initiere.. On 11/12/2008 at 19:00 padureanu sanda said: Un interesant punct de vedere.Iisus a venit in Israel cu un ideal extraordinar in minte:”Orice pot face Eu.balanta.A fost o planificare dinainte deliberat pentru initiere. De ce a stat Iisus 40 de zile in pustiu ?Pentru a-si purifica sufletul !Cati oameni de pe pamant cunosc faptul ca mancarea subjuga sufletul ?Iisus avea nevoie de acest lucru pentru inaltarea sufletului sau in marea piramida. Dar cum adevarul niciodata nu piere.Zoroastru.Trei zile inainte de crucificare.Dante etc.ritualurile elaborate ale religiei evreiesti au fost special destinate acestui proces.proba Maxima pentru suprema demnitate:Hermes. el iese la iveala.Buddha.ea nu reprezinta nimic in realitate.puteti si voi face !”Iisus si-a ales special momentul rastignirii:echinoctiul de primavara.In proba Maxima.Iisus la rugat pe Iuda sa-l de-a pe mana autoritatiilor la un moment foarte precis.In templele din Egipt. Cred ca ar trebui sa ne implicam mai mult in cercetare si afirmare in aceasta directi.Iisus a plecat din Egipt cu convingerea ca puterea spiritului sau. si in .deoarece frica este cea care nu permite sa facem progrese.De ce in marea piramida ?Pentru ca marea piramida simula magnetismul scazut si frecventa ridicata.si multi alti mari initiati.

On 01/09/2008 at 09:43 zamolxe said: să fii pusastef ! sa ne citit cu bine . nu sa fie linsate de “traditionalisti” si “conservatori” Răspunde 57. On 21/11/2008 at 13:15 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am gasit si pot sa-mi bucur sufletul cu asa informatii Răspunde 60. On 21/11/2008 at 13:11 Dorina Bruda said: Imi place enor si sa va dea Dumnezeu snatate ca asa avem ocazia sa ne dam seama cine sintem. Ar fi bine ca astfel de pozitii sa fie lasate sa se afirme. On 21/11/2008 at 17:18 quadratus said: te mai asteptăm Dorina!:) zamolxe Răspunde 59. Răspunde 61. fara sa cadem in excese si devieri ucigatoare. On 05/12/2008 at 22:37 Atlantis said: Ma bucur sa vad ca sunt tot mai multi oameni in tara asta care au inceput sa gandeasca…este cazul sa devenim constienti de ceea ce suntem cu adevarat.altele asemanatoare. Felicitari pentru articol! Răspunde 58.

Răspunde 62.Imi doresc ca si altii sa fie mandri de originea lor si sa se trezeasca in ei dorintza fierbinte de a nu-si mai lasa tzara pe mana altora. Răspunde . On 01/09/2008 at 08:07 pusastef said: Sunt mandra ca sunt romanca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful