Iisus , marele iniţiat din Dacia

Articol scris pentru concursul lui VisUrat si Arhi

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi -totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a căror existenţă nu o pot contesta). Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve în a crede ca evreii se tem atât de mult de o „născocire” şi mai ales o născocire de-a lor, cu care ar trebui sa fie mândri. Avem rezerve în a crede si faptul că Isus lipseşte cu desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, acuzându-l însă de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II menţionează pe „Yeshu” care „ practica vrăjitoria şi uimea Israelul” (B Sanhedrin, 43,a; cf Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II,p.305, ed1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas,1995, p245). Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii.Tacitus de exemplu, ne confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte în vremea când guvernator al Palestinei era Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr, (Scrisori, 10,96) si Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25,4). Să nu mai punem la socoteală faptul ca o „născocire evreiască” nu putea beneficia de „acte în regulă” a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum şi altele cum sunt Mărturia păgânului Lentullus, proconsul al Tyrului şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; Epistola femeii lui Pilat, pe numele său

Procula, adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. Atâta zarvă pentru o „născocire evreiască” ?… ne îndoim în mod serios. Urmărind atât relatările istorice despre Isus, cât şi cele evangheli ce, avem anumite rezerve în a crede că Iisus ar fi fostevreu aşa cum afirma M. Eliade şi ca divinitatea căreia i se închina el şi o numea Tată, era Yahwe al evreilor. Sa purcedem şi să vedem dovezile…..! Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus Beneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui Iisus: una a lui Lentullus , funcţionar roman în regiunea Tyr si Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, Pontius Pillat, ambele

adresateîmpăratului de la Roma.

Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne

spune: „(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul lo cuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba lui bogată si de aceeaşiculoare cu părul său,

este lungă

şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt albaştrii vineţi,blânzi şi senini.”
(diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993, p. 116).

De altfel, în majoritatea icoanelor creştine mai vechi sau mai noi, Fecioara Maria este înfăţişată cu acelaşi păr şaten, ochi albaştri, piele deschisă la culoare… prin urmare, nimic din caracterele tipologico-rasiale ale evreilor. “ Faptul este dovedit şi de afirmaţia lui Pontiu Pilat: „Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr…Mi s -a spus că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă aşteptam să vad, atât de mare era deo sebirea dintre el şi ascultătorii lui… El părea a fi cam de vreo 30 de ani. N -am văzut în viaţa mea o privire atât de senină şi de dulce, un contrast mai izbitor decât între el şi ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate” (ibidem, p. 121) Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! Dar cărui neam putea aparţine el? Ne lămureşte în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu care vorbind despre tărtărienii plecaţi spre Sumer din „Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că, sumerienii, „în acord cu prezumţiile sumerologilor”, aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu fruntea lată) – descriere ce se potriveşte perfect tipului uman geto dacic. La acesta se adaugă portul bărbii lungi şi a pletelor ( Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Iar I. I. Russu completează: ”…dacii erau aşa cum este aproape în totalitate poporul român, iar brahicefalii europoizi (a se înţelege tărtărienii – n.n) cuceritori ai Sumerului la mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul castaniu” (ibidem, p. 64) Prin urmare ca şi caracteristici tipologice, Isus se încadrează tipului uman carpatodunărean şi nicidecum tipului semitic! Zamolxe în predicile lui Iisus Urmărind cu atenţie textele creştine, putem observa ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele pe care le atribuie Iisuspărintelui său divin, atrag atenţia în mod deosebit: Dumnezeu, Tatăl şi Omul. Ioan ne spune în Evanghelia sa: „Şi eu am văzut şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,1:33). Cine este această divinitate căreia i se închina Iisus ştiută fiind

cit. p. naşterea lasă de bănuit ca s-ar fi petrecut tot pe munte.208 -210). (op. singurul zeu al Daciei. Densuşianu. şi în timpurile Imperiului Roman. moartea sa se petrece pe munte. Mai mult. cit. cit. ( N. din cele mai vechi timpuri până azi. pe teritoriul actualei Românii existând numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar. nota 2) Observăm că Dumnezeu într-o forma sau alta este odenumire naţională a divinităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe. iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia). o dovadă în plus ca Iisus era de origine dacică iar formarea s-a spirituală s-a desavârşit aici. cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). p.. era un alt nume al lui Zamolxe. Pentru a ne lămuri mai bine. MHDIZEI Ren. Cine era acest om ? în nici un caz denumirea nu se referă la Iosif – logodnicul Mariei.n). Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus. Iisus zicea: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi . nota 6). Una dintre cele mai fregvente denumiri pe care şi le dădea sieşi Iisus. este cazul să amintim încă un nume sub care Isus apare în Evanghelii: ”Fiul lui David” ca şi precizarea lui Marcu referitoare la acesta titulatura: ” Şi învăţând în Templu. ci mai degrabă la aceea fiinţă celestă la care face referire Daniel: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată.). Arhetip. 209 -210. Dacia Preistorică. rom. Spunem aceasta cu atât mai mult cu cât Isus în Evanghelii apare şi cu denumirea de Mesia. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj. p.diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament ? Ne lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N. aflăm tot de la Densuşianu. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul Noului testament. era ceea de Fiu al Omului. într-o peşteră. în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei. Iată ce spune Densuşianu:” Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat. Mai trebuie amintit şi faptul cănumele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi Messios.. este “Tatăl „ care. unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei. 214). 2002. Dumnedeu (Dumnezău – n. acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. De notat în acest sens este şi faptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune vârfurile munţilor. ca un termen naţional. tatăl sau tătar (op. Atragem din nou atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus în toate momentele principale ale vieţii sale pământeşti a fost legat de munte: Schimbarea la faţă se petrece pe munte. Chr. Ed. Densuşianu „Dacia Preistorică”. cu referire la Iisus.

zeul dacilor. Poporul model din predicile lui Isus Iisus Christos. această denumire de Fiu al Omului ne -ar putea indica şi ce anume a facut Iisus în perioada aşa numită ”albă” a vieţii sale. careia i se închina si Iisus. Concluzia care se impune alăturând cele două atribute ale lui Iisus. Mai mult moartea lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică pronunţată. Fiul Omului si Fiul lui David ar fi o dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) (care) se închină lui Zamolxe. cit. cartea Psalmilor atribuită lui David în Vechiul Testament. perioada dintre 12 si 30 de ani în care nu se ştie nimic despre el. 255. Cit. Axa Lumii se afla în r egiunea polului getic. unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul” (op. carora li se adresa numindu-i „Voi evreii” . Mai mult. şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge. Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe Munte şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi să vedem dacă există vre-un model viu pentru acestea. căci ei vor fi mângâiaţi! Ferice de cei blanzi. Mai întâi sa încercăm să punem unul lângă altul. doua texte sacre: Evanghelia după Matei si Herto Valus a antichitatii pelasge. Şi mai departe tot el ne lamureste spunând: „ Vârfuri le cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n.n) poartă azi numele. Tatăl. mai exact pe Vârful Omu şi în peştera Ialomicioara. însuşi David îl numeşte pe el Domn. iniţiatul dac desăvarşit se delimita foarte clar de evrei. în această perioadă. ţara lui Zamolxe. 226). Urmărind puţinmersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui David ! Ba mai mult. căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice de cei care plâng.aşternut picioarelor tale”. iar momentele naşterii lui Christos şi a morţii lui Iisus sunt legate de o peşteră… peşteră care peste tot este legată de iniţierile misterice. Urmărind cele spuse pană acum precum şi alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai probabil. Ciudat nu? Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie pentru a afla cine este acest David despre care vorbeşte Isus. Deci. de unde dar este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). peştera marelui preot al lui Zamolxe. Dacii. face notă discordantă cu întreg conţinutul Vechiului Testament având mai degrabă un caracter esenian. Numai că pentru antici. Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe. p. cruce care. Numai ca…. căci ei vor moşteni pământul! . unul de Caraiman si altul de Omul. Esenienii erau discipolii dacilor fiind singurii dintre evrei care s-au „încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială din Carpaţi. Iisus şi -a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /Zamolxe în Dacia. De ce? Pentru că …geografia sacră a antichităţii se reduce la…Dacia. ai dacilor care în calitate de locuitori ai davelor se numeau “davi”. nota 2). ne spune Eliade devine Axis Mundi – axa lumii. în Hiperboreea dacică. Densuşianu vine şi ne lămureşte şi în această privinţă: „cuvântul Om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. Şi iată cum o singura literă poate schimba o întreagă istorie! Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi Iisus îşi spunea “Fiul Omului”. p. Iata ce spune Iisus în Predica de pe Munte: „Ferice de cei săraci în duh.

95 – 96) …şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament. Textul este versificat: „Fericiţi cei ce-s cutezători Că a lor este victoria În plaiurile cele sfinte Fericiţi cei ce plâng. 1999. scrise versificat. un text antic numit Herto Valus. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei milostivi. Se mai impune o precizare: prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu -şi găseşte paralela în textul Belaginelor. Omul. Ed. Că Fii cerului s-or chema Fericiţi cei prigoniţi pentru Dreptate. hiperboreană. care vorbind despre daci ne lamureşte şi asupra provenienţei acestor legi înălţătoare :”Zamolxe (marele preot. căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori.n)…a cladit . are o paralelă în lucrarea lui Herodot. Fericiţi cei care flămâzesc Şi însetează după ştiinţă.Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate. căci ei vor găsi mila! Ferice de cei cu inima curată. Dacia Magică. aceleaşi pe care Iisus. (Herto Valus. căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. Fericiţi cei blânzi. Fericiţi aceia care muncesc. Că aceia se vor sătura Şi niciodată n-or mai răbda. le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor. Acestea erau Legile Belagine.n. că aceia În dalbe ceruri s-or mângâia. Cartea Secretă. în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le -a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială. Adrian Bucurescu. că aceia Vor moşteni întreg pământul. care cuprinde învăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. Pământul făcându-l gradină. cf. că a lor este Raiul. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! (Evanghelia după Matei. Arhetip. 5:3-10) Să privim acum comparativ. p. Că ei vor culege roadele În Grădinile Cerurilor Fericiţi vor fi şi cei milostivi Că aceia se vor mântui Fericiţi cei curaţi în suflet Că s-or hrăni doar cu lumină Fericiţi făcătorii de pace.

după vechile profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută! zamolxe Bibliografie: 1. 1995. în speranţa că măcar unii dintre urmaşii ramanilor( fii lui Ra(m). IISUS. dar oropsit de la începuturile sale şi până în prezent. MIRCEA ELIADE. DACIA.o casă pentru adunările bărbaţilor. diacon Gheorghe Băbuţ. Densuşianu. VAMILE VAZDUHULUI. nici oaspeţii lui şi nici unul dintre urmaşii acestora nu vor muri.. 3.CORNEL BARSAN. SOLOMONAR. Cornel Bârsan. AXIS MUNDI. Dacia Preistorică. ADRIAN BUCURESCU. vol II. ci vor merge într-un anume loc (Împăratia cerurilor. Vor veni vremuri şi mai bune.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/trackback/ Feed RSS pentru acest post. DESPRE DACI ON 31/08/2008 AT 23:02 COMENTARII (85) TAGS: ADD NEW TAG. Vămile Văzduhului. Dacia Magica. Istorii. Preidis. 1997. Pelerinul Român. 2.. HERODOT. p. Ed. Obiectiv. J. Trad. Iisus. CARACTERE TIPOLOGICO-RASIALE ALE LUI IISUS. Arhetip. Oradea. N. 1992 . 2002. cf.1999. Documente istorice. Craiova. PAUL LAZAR TONCIULESCU. învaţându-i că nici el. Revanşa Daciei. unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bogaţiile”…” (Herodot. Obiectiv. Mircea Eliade. HIPERBOREEA DACICA. Pleroma -n. Cornel Barsan. 85 comentariiScrie un comentariu . iar ei la randul lor să trezească şi pe alţii facând cunoscută adevărata istorie a acest ui neam străvechi şi măreţ. 1993. Like 2 bloggers like this. Arhetip. Revanşa Daciei. Ed. Ed. Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu. poate destul de întortocheat şi misterios. Ed.n). Enigmele Terrei. ZAMOLXE IN PREDICILE LUI IISUS The U R I to TrackBack this entry is: https://quadratus. 5. IV. IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA. HERTO VALUS. ed. 50) Am scris acest articol. 7. Istoria începe în Carpaţi. 95. DACIA PREISTORICA. 6. AXA LUMII. Humanitas. Rama. 4. Craiova. ZAMOLXE. Ed. Istoria ideilor şi credinţelor religioase. Duquesne. N DENSUSIANU.   PUBLISHED IN:  CU ZAMOLXE. vol I. 1997.wordpress. EUGEN DELCEA. a tracilor şi dacilor liberi să se trezească. IDEI SI CREDINTE RELIGIOASE. Craiova. Ed. Obiectiv. Adrian Bucurescu. Istoria despre Christos. în care îi primea şi îi punea să benchetuiasca pe fruntaşii ţării. si Râm).

doar imi place sa cred ca sunt bun analist…observator…etc sunt 2 chestii care cred ca nu se leaga: 1.. Acest lucru il spune cat se poate de limpede Sf. Este cazul autorului acestui blog Quadratus care susţine nici mai mult nici mai puţin că Iisus ar fi fost un mare iniţiat din Dacia.. On 03/05/2011 at 12:27 dunareanu said: A aparut Evanghelia Dacilor http://reteaualiterara.1 in Romania in conspiratii si mistere said: [. On 01/09/2012 at 09:57 nicu said: Expresia “Fiul Omului” mai poate sa insemne “Fiul Patriei”. On 24/07/2011 at 12:17 Minciuni ordinare împotriva creştinismului (6): "Iisus. folositi termenul de sodoma. daca s-ar fi scris cu de-amanuntul. evanghelist Ioan la sfârsitul Evangheliei care-i poarta numele: “… sunt si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care.Nr.ning.? nu am inteles ce vroiati sa spuneti despre “sodomie” ca .25). Luca si a lui Ioan)nu au putut cuprinde intreaga activitate pamanteasca a lui Iisus Hristos. cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris” (Ioan 21.] Răspunde 3. On 21/01/2011 at 17:49 istermihai said: EU nu sunt deloc un om citit.] idei fanteziste care să le prezinte drept “probe”.. Marcu. marele iniţiat din Dacia" | Secretele lui Lovendal . Răspunde 5. Răspunde 2.com/profiles/blogs/evanghelia-dacilor Răspunde 4. Zău? [. On 05/03/2011 at 13:48 Vlad Ion said: Este si normal ca cele patru Evanghelii (ale lui Matei.1.. asta nu e un oras de care sa scris in biblie. care a fost scrisa cu mult in urma a ce spuneti dvs.

in carte este dezvelita si taina Sfantului Graal. oricine. asa cum reiese si din articolul de mai sus a fost in Marea Neagra. Corpul strain. pai atlantida unde era…???? pe luna? nu era tot pe pamant? deci nu a deviat nimic. scuze daca nu am inteles bine. Craterul format ii da Marii Negre cea mai mare adancime dintre toate marile interioare ale pamantului.Zilele din “Urma” au inceput . dar chiar nimeni nu gandeste si din punctul de vedere al lui satan.com Răspunde o On 11/02/2011 at 01:08 Ioan said: Stimate Domn. Noi o numim sodomie. eroarea ingerilor lui Satan a fost imperecherea barbat cu barbat si femeie cu femeie. Exista MULT ADEVAR cand cineva iL prezinta pe Iisus ca fiind dac. Alte idei ale cartii: . Atlantida. dar am fost invatati sa fim dreptio si sa nu judecam pe nimeni .Iisus S-A NASCUT DAC! .a fost acolo in tara raiului si ca nu era bine. o mare stanca de pe Marte. ce a vrut satan si LER nu avrut ? 2 ati spus ca satan a aruncat o bucata din marte catre pamant si LER a deviato si a cazut in atlantida si ascufundato. dupa parerea cartii. Exista multe cuvinte . multumesc. DECI UNDE E AEVARUL…DOMNILOR INVATATI SI CITITI. deocamdata. On 20/01/2011 at 23:46 Ioan said: Dragii mei. sper sa ma ia cineva in seama. Atat. a fost opera lui Satan.Numele lui Dumnezeu Cel Adevarat este LER .omul a fost “nascut” pe Pămant si nu “facut” din lut . Ioan Răspunde 6. a cazut unde era locul cel mai de pret. nu sunt rauvoitor. aruncat asupra Atlantidei. de mici invatam sa il condamnam si sa il uram. sa nu ma criticati prea rau. Cu salutari. VA ROG DACA DORITI SA IMI RASPUNDETI FOLOSITI MAIL saptede7@yahoo.Pamantul este in pericol de autodistrugere Deasemenea.ok! dar termenul e total nepotrivit deci ce vroiati sa spuneti concret/ care a fost greseala de la care sa plecat. Aceasta a fost “caderea ingerilor” si motivil razboiului cu Dumnezeu.

dar si ca Dumnezeu a avut Numele de… LER si ca limba romana este limba vorbita de insusi Dumnezeu. care refuză să binecuvânteze această viaţă şi cere atlanţilor să părăsească păcatul şi fărădelegea. Cam indraznet nui asa? Ce-ati zice daca ati putea vorbi cu Dumnezeu si I-ati auzi raspunsul??? Cu permisiunea Dv.ro/index. numită Atlantida. Prea multe exemplare nu exista dar. spre a trăi şi a se bucura cu toţii împreună. pe Pamant si in ceruri. Atlantida. În Atlantida. cu distrugerea Ţării Raiului în timpul războiului dintre Satan şi Dumnezeu şi cu înşelăciunea împrăştierii limbilor. legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara Raiului. credeau că pot trăi . Această ţară. imi permit si sa inserez in continuare cateva fragmente: ATLANTIDA TAINA MĂRII NEGRE Sfârşitul Împărăţiei Raiului este în legătură cu trădarea lui Satan. Mar Nero sau Mare Nigra.php?page=detalii&id=27702 Si. pe aceste pagini. aceasta s-a întâmplat chiar şi conducătorului lor. cu căderea acestuia din sfinţenie. care şi-a întemeiat o familie omenească în Munţii Carpaţi. fiind o ţară a îngerilor.frumoase aici.forumieren. a omenirii şi popoarelor Ţării Raiului. Daca imi dati voie si mie sa spun cateva cuvinte. Pe locul unde se întinde astăzi Marea Neagră. o ţară a zeilor. pt ca va intereseaza toate celea din tainele Dumnezeirii. după Legea Sfântă a Dumnezeirii cereşti. căci. le-as spune tot asa cum au aparut intr-o carte. lume şi pământ de legendă. Din împerecherea lor au început să se nască monştri. comandantul suprem al oştilor cereşti. Atlantida era o civilizaţie de un nivel neatins până astăzi de către omenirea Pământului. locuitorii ei cunoşteau şi se bucurau de toată ştiinţa şi ajutorul lui Dumnezeu. cartea se numeste “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. încă înainte de Naşterea Omului se găsea o lume minunată. îngerii puteau să-şi întemeieze şi familii adevărate. ci de îngeri ai lui Dumnezeu. înseamnă să spunem câteva cuvinte şi despre continentul cel tainic al amintirii omeneşti. în sfinţenia Atlantidei se întâmplă o mutaţie: îngerii atlanţi părăsesc sfinţenia vieţii şi cad în păcatul sodomiei. aparuta recent in Editura Dacia XXI: Aici o puteti gasi: http://evanghelia. era o super. a existat într-adevăr. Atlanţii nu au urmat porunca Domnului. locuită nu de oameni. Atlantida. Şi. demoni şi duhuri ale răului. cred sa fie suficiente pentru a intari ideea ca nu numai ca Iisus a fost DAC. era ţara dăruită îngerilor de către Ler Dumnezeu. Această stare a fost cunoscută de Domnul.. Aici. în care. Nu va speriati de noutatea si indrazneala unor afirmatii. Iată că.civilizaţie de esenţă divină.com/t2-evanghelia-tainica-a-imparatiei-cerurilor-sipamanturilor#2 http://www. Satan. la un moment dat.piata-cartii. fiind îngeri şi nemuritori. A vorbi despre această istorie. Timpul de proba se apropie.

Este ceea ce astăzi înseamnă bomba atomică. arma dătătoare nu numai de moarte. moartea satanică înseamnă nu numai moartea trupului. Aşa că. În lupta cu Dumnezeu. Lumea Infernului Satanic şi Stăpânirea Morţii Veşnice. bomba atomică. demonii răului au descoperit ceea ce încă nu exista până atunci. molimele. aici s-au dat şi luptele cele mai mari. . ale morţii veşnice. putere creată de către însuşi Io Ler Dumnezeu. nu poate distruge şi sufletul omului. ale înşelăciunii. cu toată porunca lui Dumnezeu. pentru că Domnul se găsea în Ţara Raiului. stricăciunea. ci îL şi atacă. rădăcină. a apărut suferinţa şi moartea veşnică. pentru apărarea Raiului pământesc. atlanţii persistă mai departe în păcat şi fac presiuni asupra Domnului să le accepte acest mod de viaţă denaturat şi născător de monstruozitate. fără de Dumnezeu şi în fărădelegea păcatului. cu efect distrugător de putere infernală. parte divină a existenţei omeneşti. a demonilor. Căci. atlanţii duc un război nemaipomenit contra poporului Raiului şi împotriva Puterilor cereşti. Sufletul. Acesta este timpul în care. în calitate de comandant suprem. Odată posesor al Cuvântului satanic şi al puterii dătătoare de moarte şi pieire. Atlanţii. Stăpânirea lui Satan. putea fi distrus doar de raza infernală. ci şi pieirea sufletului dumnezeiesc. în acest timp Satan a inventat ceea ce astăzi oamenii numesc « raza morţii ». Şi. au apărut demonii şi duhurile răului. după trădarea lui Satan şi trecerea lui alături de îngerii păcatului. cât ar fi ea de distrugătoare. În acest mod. Acesta a fost începutul conflictului şi al războiului dintre oştile cereşti şi cele ale atlanţilor. Prin Satan a apărut moartea. planul lui Satan era să distrugă mai întâi Ţara Raiului. mamă şi tată al Răului cel Mare. laserul puterii satanice. devenit el însuşi Răul Cel Mare. a demonilor. Războiul dintre Satan şi Dumnezeu a durat zece ani şi s-a sfârşit prin înfrângerea forţelor satanice şi îngroparea acestora sub Marea Neagră de astăzi. a apărut o nouă lume şi o nouă stăpânire. până atunci niciodată muritor. întreaga Dumnezeire. numai că. viruşii şi microbii tuturor bolilor. înseamnă trecerea într-o altă formă de existenţă a vieţii nemuritoare. bolile. din rău se face mai rău: războiul devine şi mai ucigător. ci şi de pieire totală şi veşnică. adevărul Atlantidei şi al formării Mării Negre. adevărul apariţiei stăpânirii puterilor satanice. Peste această lume s-a aşezat Stăpânitorul ei. Dacă moartea dată de Dumnezeu omului.aşa şi mai departe. La această forţă uriaşă s-a adăugat pentru prima oară şi intervenţia monştrilor. devenind putere demonică. a monştrilor şi a duhurilor pustiilor a fost forţa care a zdruncinat Puterile cereşti şi Dumnezeirea Cea Sfântă a lui Ler Dumnezeu. mii de ani. a duhurilor rele şi a armelor lor dătătoare de moarte. nu numai că îL ameninţă pe Ler Împărat cu războiul. pricină. omul nu a putut pricepe. împreună cu întregul Univers al celor văzute şi nevăzute. Dragii Mei. Satan atacă Ţara Raiului cu toată puterea armată a Atlatidei. Acest război a fost atât de groaznic încât s-a cutremurat Cerul şi Pământul. vă scriu această istorie să puteţi înţelege ceea ce. lumina neagră invizibilă. iar mai apoi. Căci. ispitei şi păcatului de tot felul.

fie ca nu aduna destula multime in jurul lui pentru ca rascoala sa aibe o adevarata forta. astăzi. Iar numele Mării „Negre” a rămas până astăzi mărturie despre cataclismul cel mare. S-ar mai fi dezis evreii de el? Inclin sa cred ca ar fi ajuns regele evreilor. As crede ca preotii evreii isi facusera niste planuri cu Isus. Despre scufundarea Atlantidei şi apariţia Mării Negre mai vorbesc încă amintirile popoarelor. una dintre minunăţiile Creaţiei divine. cei care s-au ridicat împotriva ordinii Stăpânirii lui Dumnezeu. a zguduit temeliile Pământului. fie ca deja preotii evreii si-au dat seama la un moment dat ca nu l-ar mai putea controla si s-au dezis de el. ce ar fi fost daca Isus ar fi reusit sa adune suficienta populatie incat sa determine acea rascoala care sa-i fi facut pe romani sa plece. Ler Dumnezeu a deviat traiectoria acestui imens bolid şi l-a aruncat peste Atlantida. On 09/12/2010 at 23:43 Roger said: Subscriu in cea mai mare parte la opinia lui Corrado. Acolo. Răspunde 7. acoperind şi ducând în abisuri toată oastea şi civilizaţia demonică a lui Satan. acoperind sub ea întreaga lume a îngerilor şi demonilor Răului. pentru a determina o rascoala masiva in vedera eliberarii lor de sub romani. Acesta este Adevărul. vă pot scrie cum a venit sfârşitul lui. legendele şi credinţele pământului. spune Cuvântul lui Dumnezeu. zac îngerii.Ca să înţelegeţi cât de violent a fost acest război. Satan a rupt o piatră uriaşă din planeta Marte şi a aruncat-o asupra Pământului. Se pare insa ca Isus fie ca nu a mai respectat planul initial.H. super-civilizaţie şi monstruozitate infernală care a adus sfârşitul Împărăţiei Raiului pământesc. cea mai adâncă şi mai tainică dintre toate mările interioare ale Pământului. Atlantida s-a scufundat. S-a creat astfel o nouă mare. Marea Neagră. asa cum poate s-ar fi planuit initial. s-au prăbuşit în abisuri de necrezut apele tăcute ale Mării Mediterane. Pe când grozăvia luptelor era tot mai mare. Aşa s-a sfârşit istoria Atlantidei.. spune Cuvântul lui Dumnezeu. cutremurând întreg Pământul. mai ales oamenii de ştiinţă. Ca să apere Ţara Raiului de distrugere şi să pună capăt monstruozităţii războiului. după cum şi cercetările ştiinţifice o confirmă. Astfel. Iar pe deasupra. cred mai degraba ca Isus nu a reusit sa adune suficienta multime incat sa provoace o rascoala masiva. demonii şi monştrii păcatului. Dar e doar o parere si nimic mai mult. Imaginati-va voi. în anul 4366 î. acoperind Atlantida. sau cel putin sa se ajunga la o anumita intelegere cu romanii. care a ascuns în taina apelor albastre povestea atât de întunecată a Atlantidei. In orice caz. Insa as indrazni sa cred ca povestea lui Isus ar tebui integrata in contextul politic de atunci. în abisul întunecat. . Prăbuşirea Atlantidei. Şi vorbesc.

tu cunosti cuvantu` magic? Ti-l zic eu: asa trebuie.] http://quadratus. Pt. in acea vreme si de foarte multa vreme. Iisus a fost intr-adevar DAC! Domnul Delcea are MARE-MARE DREPTATE cand spune “IISUS. Solomonar Răspunde 10.. marele iniţiat din Dacia « Daniilgaucan's Blog said: [. Admitem ca tot ce se spune aici. Fiul Daciei” (pe care am citit-o) sunt corecte si adevarate. noi nu o cunoastem… .. era total robit lui SATAN. Iisus a propovaduit iudeilor Evanghelia dreptatii. in cartile lui Zecharia Sitchin si tot ce sustine domnul Delcea in cartea “Iisus. On 31/08/2010 at 19:26 Iisus .wordpress. aceasta.. care.Răspunde 8.. din pacate. Ce a cautat Iisus la evrei ? De ce tac Ortodocsii si inca mai tin slujbe iudeo-crestine conform VT? Cu stima.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/ [. On 05/08/2010 at 22:24 Ophicus said: Salutare. Răspunde o On 11/02/2011 at 01:34 Ioan said: Stimate Domn. care. On 06/08/2010 at 00:09 quadratus said: Ophicus. Revin cu doua intrebari la care nu reusesc sa gasesc raspunsul. FIUL DACIEI!” IISUS S-A NASCUT DAC! Iisus a dorit sa salveze poporul evreu.] Răspunde 9.

eu…nu ma pricep citesc asa sporadic cand apuc cate ceva despre daci si sitoria noastra. daca isus a fost scolit in Dacia cum de el propovaduia bunatatea.Ortodocsii tac pt ca INCA nu stiu despre asa ceva. adica sa nu ucizi. va multumesc! Răspunde 13.com/2008/09/05/kogaion-muntele-sacru-al-dacilor/ poate o sa întelegi mai bine:) numa bine:) zamolxe Răspunde 12. dacii nu aduceau o jertfa propriu zisa. dar parca intrecem masura uneori.wordpress.Prea vrem sa fim buricul pamantului si mai ales in problema legata de acest . On 28/07/2010 at 12:53 quadratus said: ionutz 777. nu-i tampita întrebarea dar tre sa mai citesti p-aici un pic si sa vezi ca nu-i chiar asa. On 16/07/2010 at 19:54 ilie said: Nu credeti ca sunteti cam laudarosi? Nu neg faptul ca stramosii nostri au fost oamenii primordiali. On 19/07/2010 at 22:24 quadratus said: @Radu. lasa si tu de la tine… ca ce sa facem? Trebuie sa existe de toate felurile pe lume! Solomonar Răspunde 14. Citeste:http://quadratus.. iar dacii nostrii ucideau ca jertfa? poate e o intrebare tampita dar va rog cineva sa ma lamuresca. e ceva in sange nu pot explica ce. Salutare! Ioan Răspunde 11. On 27/07/2010 at 22:51 ionutz777 said: Buna seara! bag seama ca sunt in “mijlocul ” unor cunoscatori in domeniu. DAR…lamuritima si pe mine cu o chestie.

Desigur ca o sa ma blamati zicandu-mi ca sunt diavol sau mai stiu eu ce. Cred ca se bate apa in piua pe un subiect care nu merita atata interes. Prea multa publicitate pentru unele carti cu acest subiect.ignorant pe nume Jeshua – Iisus Christos. On 09/06/2010 at 03:03 cristian said: precizato* Răspunde 16. Hai sa nu mai credem in basme si mituri de 2 lei. On 09/06/2010 at 03:02 cristian said: mi-am permis sa preiau si eu articolul. caci nu merita . Jeshua nu a fost decat un evreu agitator si nimic mai mult. Pana la urma Iisus habar nu a avut de istorie si stiinta si totusi voi incercati sa-l numiti in tot felul de parabole cum ca ar fi Fiul Omului. nu fata de Jeshua. Va multumesc! Răspunde o On 19/07/2010 at 13:54 Radu said: Iliuță. care la randul lor au fost conceputi in Cetatea Carpatilor de catre o mare si super civilizatie extraterestra.Sa pastram totusi o decenta. dar mai degraba fata de stramosii nostri daci care au fost oameni deosebiti si modesti. carti care se vor a fi vandute ca painea calda. Eu zic ca suntem urmasii marilor daci. nu te înjurăm pentru că ești doar o bășină puturoasă! Ignoranța te caracterizează mult mai bine decît “diavol” ) Răspunde 15. mituri care au orbit romanii timp de 2000 de ani.initial uitasem sa precizez sursa pe care am precizat o in prealabil! insa consider just sa va cer permisiunea de a posta articolul! Răspunde o On 09/06/2010 at 11:47 quadratus said: .

forta de munca si sa te apere Dumnezeu! Răspunde 18. ci sabie. printre care si multe femei. Sanatate. planul nu era cunoscut decat de Tata si de Fiu . fara ca ei sa stie de acest lucru). daca exista ca personaj istoric cu adevarat. iar pana la capat nici insusi Iisus nu stia toata istoria.nici un bai atata timp cat ai pus sursa şi numele autorului zamolxe Răspunde  On 09/06/2010 at 15:34 cristian said: multumesc mult iti apreciez munca felicitari 17. Vreau sa spun despre Iisus ca acesta a declarat ca nu a venti pentru a aduce pace. Mi-am adus aminte ceva interesant – satana uraste limba latina iar rugaciunile spuse in latina au o deosebita putere. Prin psalmi se profeteste insasi viata lui Iisus si tot ce va urma. On 29/04/2010 at 20:47 Noyan said: Salut di nou. In cateva scrieri apocrife se prezinta dialogul Domnului Iisus cu ucenicii sai. iar toate aceste fiinte cumplit de speriate se intreaba cum se s-a putu intampla asta ( ca Iisus sa treaca prin toate aceste planuri. Nici eu nu cred ca Iisus era de origine evreiasca. De aceea a si putut trai cu deplinatate sacrificiul sau. asta se intampla numai cand esti pe drumul cel bun. si discuta despre intelesul psalmilor si de fiecare data ii intreaba daca ei inteleg felul in care vorbeste cu ei. succes.Cristian.razbointrucuvant. nu te lasa descurajat de idiotii care intervin si vor sa iti puna piedica. vad ca intr-un fel am anticipat un fragment din articolul tau in comentariul facut la alt articol de pe blog. On 04/04/2010 at 23:34 sir`din`nori said: .ro/2008/06/20/n-am-venit-sa-aduc-pace-ci-sabie/. Succes in continuare. Pentru mai multe explicatii ale acestor cuvinte puteti parcurge explicatiile fetelor bisericesti la urmatorul link:http://www. E foarte simplu. Mai mult Domnul Iisus vine pe pamant in baza unui plan divin cunoscut doar de el si de Dumnezeu cel Adevarat lucru care nedumereste si inspaimanteaza cumplit toate fiintele celeste din fiecare eon prin care trece Fiul Omului. cu numelele lor sfinte inscrise pe mantia sa. precum nici David.

Răspunde 19. Cat despre istorie.Domnule Delcea. permiteti-ne sa va intampinam lipsiti de teribilism. Deci:nu mai scrieţi isus=măgar !!! Răspunde o On 04/04/2010 at 14:54 quadratus said: Domnule Delcea multam fain de vizită:)Fan club n-o să fie deşi v-am citit cam toate cartile legate de istoria straveche şi am verificat informatia cuprinsa în ele nu ca n-am încredere dar mi-s de formatiune istoric. râul Iza)=Fiica. Ni se spune că în vremea lui Christos existau mulţi Iesus în Israel.Adevărul îl aflăm de la occidentali. Cu stima. el traieste mesajul muncii lui .era deja o ţară elenizată. On 04/04/2010 at 13:34 Eugen DELCEA said: La daci.de unde a ieşit Iisus. nefiind vasalul altor modele. o s vă prezint un material spre editare ( v-am mai abordat)” Mosteniri străvechi în credintele populare romanesti” zamolxe Răspunde o On 04/04/2010 at 23:45 ciompli said: ISUS=magar cind se scrie cu un singur[i]IISUS este cu totul altceva .o cultură creată de traco-macedoneanul Alexandru… După răstignirea lui Christos s-a petrecut însă un fenomen ciudat :Isus a luat înţelesul de…măgar.el nu era evreu(v. pentru realizarile dumneavoastra (si implicit ale editurii).Aisus (citit Esus-formă grecizată.A era scris ca o scara pusă pe un perete. asa cum nici ironia si nici sarcasmul nu sunt argumente.Dimpotrivă. şi Petru)iar Iahve =Satan.Aisa (v.în fond Ais-Es)însemna Fiul.Corect.semn al “aprecierii” iudaice faţă de Mântuitor!Iisus nu l-a recunoscut niciodată pe Iahve de dumnezeu şi nu i-a rostit niciodată numele.Adică.a spus:”VOI EVREII vă închinaţi lui Satan”. Kapnobataiu’. Iar despre colegul zamolxe. nu ne atrage ca “donjuanism”.În vechile cărţi popeşti.unde nu existau literele lui Chiril şi Metodiu:Jesus (citit Iesus).

doar să am timp şi să fiu lăsat să scriu şi să public…Deja au intervenit cum au putut ! Aisus Christheos(Fiul Zeilor Blonzi-în geto-dacă)nu a fost un pământean.Foarte mulţi nici nu ştiu că se închină Satanei când recită pe nas din Vechiul Testament…Am încercat să port o discuţie cu unul din preoţii vechi din jumătate de ţară (Cozia.care îşi avea Baza terestră în Da.un pleiadean.Era un es.Ta=Mama şi Tatăl.DEAL (Casa/Grădina Domnului)din ţara numită Grădina Maicii Domnului.pe la…500 îen.ro/index.am reuşit să-mi găsesc timp pentru o nouă carte care va “şoca” şi va da noi idei plagiatorilor…De aici încolo va fi greu să mai ţină pasul!În mai 2010 va apărea cartea mea “Iisus. Ma bucur ca afirmatiile acestei carti nu sunt singulare.ci o funcţie.Ki=Pământul Sfânt.de fapt.la fel şi cea cu Iisus dac…Numai că puţin pricep ce însemnau.Fiul Daciei”.en. cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. Ge. dacică.Răspunde o On 21/01/2011 at 00:00 Ioan said: Draga Domnule Delcea.denumirile de dac.că Iisus (ca şi majoritatea Apostolilor)nu era evreu.php?page=detalii&id=27702 Cu deosebita stima.prin 2000. mi-i si frica de asa multe ADEVARURI pe care le scrieti Dv. Pentru că am văzut apetenţa multora de a-mi fura ideile.cel care apărea pe o gemă getică din Dobrogea. Iata unde o puteti gasi: http://www.Ra.răstignit ca şi Christos. .Kia. Răspunde 20. Zalmoxe nu e un nume. imi permit sa va aduc la cunostinta ca.ci un Raman(Înţelept/Învăţător).piatacartii. de curand a aparut in Editura Dacia XXI.Documentarea este foarte mare. Ialomicioarei etc) dar au fugit numai când au auzit de ideea că Iisus ar fi…Zalmoxe.Da. Daca va intereseaza o mare sustinere a datelor despre Iisus.trac sau get.un prim volum dintr-o serie fără limită informaţională.Ki=Pământul Tatălui Ra. On 04/04/2010 at 13:07 Eugen DELCEA said: Mă bucur să am un blog dedicat.avea o cultură solară. autorul. Zeul/Domnul Pământului.”frate” cu dacii(inscripţie dacică:”fraţii din Pleiade”).aşa am afirmat în premieră. Aşa cum am dovedit în premieră că viaţa a apărut pe Terra într-un singur loc(spun premiaţi Nobel).adică în HAR.ion(Fiul Zeului Şef/Fiul Domnului)iar aceştia (esenienii)se şcolarizau anual la pleistai-ii daci…Cum teoria cu Pământul Primordial mi-a fost preluată de foarte mulţi(inclusiv un conferenţiar brusc inspirat).mai lipseşte un fan-club…Gluma-glumă dar subiectul Iisus este mai serios decât cred preoţii.T.

sunt informatii despre care stiu de prin 1996. mariam. si este cunoscut faptul ca un adevar poate fi “redescoperit” de mai multe persoane aproape simultan. ai dreptate. stiam ca trebuie sa poarte numele sfintei Fecioare dar maria. Cred ca eram prin clasa a cincea sau a sasea. putin probabil ca ideea (descoperirea?) sa fie acceptata in viitorul apropiat. Oricum. e important ca ideea incepe sa prinda un contur tot mai bine definit prin efortul celor care cerceteaza. si. si. si este un nume foarte folosit ina cea perioada la Egipteni si alte popoare. si domnul Delcea aci de fata. si cei de la care le stiu probabil le stia si mai de mult. Oricum este un adevar pe care multi il simt.imi amintesc ca eram in scoala generala (asadar. Apropo cand s-a nascut fata mea.Adevăratul Satana ! Primul volum este şocant.Sichin coroborate cu “Dacia Preistorică” şi cele de ufologie oferă foarte multe răspunsuri. miriam si alte variatii nu imi sunau bine in suflet. dar se pare ca sa falsificat Biblia dar in unele locuri a scapat numele de Maryam. Oricum. si cand am auzit Maryam am simtit ca asta e.Lucruri incredibile şi extrem de grave!Un singur exemplu:orice om poate fi urmărit pe întreg Pământul după…aura energetică.vom publica şi planul satanic care se desfăşoară sub ochii noştri închişi:”Apocalipsa lui Antichrist”. Iisus nu era evreu.Cărţile lui Z.unică şi poate fi manipulat mental prin intermediul sateliţilor! Răspunde o On 04/04/2010 at 22:50 Catalin said: Ideea ca Iisus nu era evreu o stiu cu mult inainte de anul 2000. Cu originea fecioarei Maria m-am convins atunci cand am aflat ca numele ei era Maryam si nu Miriam cum spun evreii.lil(de la sumerieni)=Zeus/Joe-Joseph/Jupiter/Iahve. Tin minte ca am intrebat-o pe profesoara de religie si a spus “unde ai auzit asa ceva? nu-i adevarat” si s-a cam suparat pe mine. De biserica probabil .a fost şi pentru mine să descopăr lucruri ascunse în cărţi aflate la îndemâna tuturor dar este baza pentru ce urmează… Pentru că nu facem artă pentru artă. deci clar inainte de 2000.totul este să ştii să le găseşti… Un singur exemplu:En. spun unele guri. inainte de 2000) si tatal meu mi-a spus ca. si cercetand ulterior am aflat multe lucruri interesante Răspunde  On 05/04/2010 at 11:02 quadratus said: Cataline. si. asa ca nu te umfla inutil in pene ca tu ai spuso in premiera. printre care si prietenul zamolxe. nu cred ca e sesntial cine a spus-o prima data.

rău-voitoare.Tudor Diaconu.2000). când am afirmat în premieră că civilizaţia umană a fost creată în Ardeal.în Cuvântul editorului la “Conspiraţia Satanei”.niciodata.a ajuns la aceeaşi concluzie şi dl. insa. nimeni nu trecuse de pragul cu “dacii.11.Fiul Daciei”… o On 04/04/2010 at 22:58 quadratus said: Stimate domn. blogul nu va este dedicat.Primul anunţ scris despre originea getică a lui Iisus a fost făcut de mine în august 1999.mă săturasem de aberaţiile şi hoţiile (din textele mele) de pe alte bloguri şi m-a binedispus situaţia găsită aici. II la “Iisus. atata timp cat va dura biserica.Fac extrem de rar asemenea “raiduri” pe Internet şi constat iar că. acest lucru l-am recunoscut de atunci. Solomonar  On 06/08/2011 at 09:46 Eugen DELCEA said: 1. 4.Pur şi simplu eram înainte de culcare. dar dl. 3.Limbaj “academic” şi afirmaţie eronată. afirmaţie atribuită pe bloguri autorului Cristian Crăiţă.Ele (emulaţiile) explică de ce nu am fost lăsat în pace să editez seria din mai 2011 şi nu sunt lăsat nici acum.@ Catalin : Nu mă “umflu inutil”. Solomonar Răspunde o On 21/01/2011 at 00:18 Ioan said: .De ce am tot fost întrebat dacă va apărea vol.am folosit informaţii din “Dacia Secretă” a lui Adrian Bucurescu.Nu am fost ironic în afirmaţia cu…Fan Club-ul. Orice religie e.E drept. cei care se trezesc mai târziu.unul dintre vechile popoare ale Europei”.Fiul Daciei ! 2. Toate cele bune.independent.Mă bucur să creez astfel de emulaţii dar vreau să mi se recunoască munca şi priorităţile.sunt foarte mulţi care se transformă în descoperitorii acelei ipoteze…E cazul altor bloguri pe care textele mele au fost însuşite şi prezentate ca proprii…Fireşte.Pănă în august 1999.vin apoi şi le contestă. reluată pe larg în Cuvântul la “Marile Mistere” (07.Atât. aşa că nici gând despre IIsus. muritoare. Bucurescu nu a îndrăznit să afirme clar că Iisus a fost get…Ulterior. după ce vin cu afirmaţii şocante (iniţial).

Un pic mai “pe romaneste” s-ar putea spune ca am avut noroc tura asta.Totusi..iar continutul descifrarii este pur si simplu socant. Aici o puteti gasi: http://www. On 07/01/2010 at 21:40 Bogdan said: Salutare oameni buni.placutele respective fiind apropiate ca data. ma determina sa atrag politicos atentia asupra pericolului subtil pe care il reprezinta “lationalismul”.respectiv placutele de plumb din anii 30-40 e.Din pacate lecturile relativ putine ma impiedica sa adaug ceva valoros. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI.Si de unde au aparut brusc in jur de o suta de placute cand se vorbea ca ar mai fi doar 35? Cu stima. Felicitari si multumiri pt.respectiv uciderea lui Ile de rabini.poate cineva sa-mi confirme ca din lotul de la Sinaia chiar faceau parte si acestea?Sau este o facatura menita sa parodieze si ridiculizeze informatii din alte placute.iar tot lotul sa fie astfel decredibilizat. afirmatiile Domniei Voastre! O fericita si binecuvantata intamplare face ca sa mai existe inca o carte ce contine afirmatii asemanatoare in legatura cu Iisus si cu Yahwe.cineva a facut referire la aceste placute. Va rog.Fara indoiala discutia este ampla si faptul ca ne-am nascut aici tine de .php?page=detalii&id=27702 Toate cele bune si Dumnezeu sa va binecuvanteze! Răspunde 21.ro/index. As dori sa ne cunoastem si sa ne intalnim. cautati urgent cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.Deoarece pe blogul dv.n.Faptul ca dintr-o data evenimentele sunt descrise foarte exact.DISTINSE DOMN DELCEA. stupi Răspunde 22. On 14/03/2010 at 02:01 Stuparu Viorel said: Va salut! Am o nelamurire cu informatia din site-ul Arimin.in vreme ce alte placute sunt la intervale mari de timp si nitel mai vagi prin ceea ce transmit ar putea sugera o facatura satanica menita sa decredibilizeze intreaga poveste a placutelor de la Sinaia…. o credinta intima ce fiinteaza in mine cu valoare de adevar (aceea a vietilor pamentesti consecutive).piata-cartii.Ma bucur sa vad ca oameni preocupati de adevar se intalnesc si dezbat asemenea probleme.

insa da-mi voie sa comentez raspunsul tau.din istorie multe izvoare s-au pierdut sau distrus. Eu zic ca e bine sa ramana in mintea fiecaruia o particica neatinsa de nimic. tin sa va sigur ca nu exista nici un pic de repros sau atitudine malitioasa. cu atat mai bine. care a fost si ramane un istoric de anvergura. mai ales in ceea ce priveste probleme destul de spinoase ale istoriei antice si religiei. Ei. Nu pretindem ca in acest blog sunt enuntate adevaruri absolute. si anume ca evreii sun poporul eles. as folosi acelasi Nou testament ca sa intaresc ceea ce se crede . si astazi studiat la facultatile de profil. Pontiu Pilat etc). O zi frumoasa! Solomonar Răspunde 24. “adevarul este rareori pur si niciodata simplu”. Sa nul uitam pe modernul Densusianu. care particica sa poata analiza si filtra orice informatie si sa o aseze la locul ei. Fiecare insa leaga evenimentele dupa cunostintele sale si. Ceea ce noi (eu. Vorba lui Oscar Wilde. sex sau mai stiu eu ce. din religie multe sunt tinute ascunse. rasa. ti se reveleaza anumite lucruri. On 06/01/2010 at 11:47 quadratus said: @cst. pare a fi o legatura nu? Sau Iisus daca intareste cuvintele prin exemple din vechiul testament . fiecare pune cap la cap dupa cum stie si poate. cu cat ai mai multe piese din “puzzle”. precizia nu clarifica un enunt ci tinde mai degraba sa il trivializeze asa ca o atitudine nepartinitoare poate accepta ca adevarul intrun sens mai larg conceput si prezentat este util in sensul evitarii dispozitiei de “umflare in pene”.Slava Logosului! Răspunde 23. iar Iisus sia ales cei 12 apostoli sa iSi propovaduiasca evangheia. inseamna ca el insusi credea in el …Oare de ce s-ar raporta la el (vechiul testament)( cel in care cred . Daca te ghidezi strict dupa un singur document. zamolxe &co) scriem aici nu e litera de lege. nu e articolul meu. si ca vechiul testament are legatura cu Noul testament nu este o facatura… Din cate stiu in Vecchiul Testament se spune de Cele 12 semintii ale lui Israel .daca mai cercetezi si alte documente si matrurii din antichitate (vezi Lentullus.In caz ca acest mod de comunicare lipsit de dimensiunea sufleteasca trezeste in d-voastra semne de intrebare. descoperi elemente noi. On 05/01/2010 at 21:32 cst said: Buna seara! am citit cam tot ce se scrie aici si as vrea sa imi spun si eu parerea Cred ca daca tot ni s-au dat exemple contra POporului evreu din noul testament . in cazul de fata Biblia. fara prejudecati legate de religie.Mi-am permis aceasta atitudine un pic mai incisiva deoarece nu am gasit nicaieri referinte SI la acest mod de a vedea lucrurile. in rest e liber oricine sa creada orice. Cam atat am avut de spus.Totusi.o suma de considerente obiective.

pentru cine este interesat. On 29/12/2009 at 20:40 un cetatean said: foarte bun articolul. DAR CRED CA E BINE CA NE PUTEM MANGAIA SI NOI ALATURI DE EI .la fel ca aceasta:sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. Doamne ajuta! Răspunde o On 05/04/2010 at 00:17 ciompli said: Domnul IISUS a spus eu nu am venit sa stric legea si prorocii ci am venit sa o intaresc.evreii) daca nu ar fi vorba despre acelasi Dumnezeu si in vechiul si in Noul testament? si cred ca scrie intr-o evangheie .este vorba despre prorocii vechiului testament cu acestea a fost ispitit Domnul IISUS de catre un invatator de lege [Mat22-35.cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau2iar a doua.40] Răspunde 25.atentie mare legile vechiului testament se cuprind in doua legi1sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toata inima ta. Sau toate pildele care spun clar despre poporul ales…El spune insasi ca a venit pentru poporul lui Israel si nu pentru alt neam . On 09/11/2009 at 12:34 anamaria_brunetik said: chiar imi place foarte frumos chiar nu am cuvinte:) Răspunde .ca Iisus le spune celor de fata cu . Constantin Olariu Arimin. si ca si cainii adica ate neamuri mananca din faramiturile stapanului ce cad de la Masa… IN CONCLUZIE VA INTELEG SI MIE MI-AR PLACE SA STIU CA SUNT DIN NEAMUL CE ALES .in aceste doua poruncise cuprind toata legea si prorocii. care vorbea ca este vorba despre Dumnezeul in care cred ei despre care se zice in Vechiul Ttestament . Sfanta minciuna si Istorie falsificata. despre care evreii zic ca este Svaot. SPRE MANTUIRE. recomand site-ul domnului Ec. decii Iisus recunoaste pe Acela ca fiind Dumnezeu . cand a zis femeia aceea sa ii vindece fiul parca. in special Mileniul de intuneric. Răspunde 26.

Rama. On 04/11/2009 at 17:35 Dacic Dracon said: As dori permisiunea dumneavoastra pentru a publica anumite materiale de pe acest blog pe site. Răspunde 31. On 01/10/2009 at 00:46 Tzuky said: Dar aceste lucruri trebuie sa le stie toti Romanii. Deci intre Zamolse. indestructibil Om il arata pe Dumnezeu. Deci Zamolse/Iisus este fiul Mumei Pamantului Geei si al Tatalui Cer. On 01/10/2009 at 00:42 Tzuky said: Dumnezeu sa te binecuvanteze. Eu imi pierdusem . Om. ”Cea mai arhaică religie. caci cine suntem noi daca nu stim cine sunt Stramosii Nostri. On 04/11/2009 at 21:17 quadratus said: @Dacic Dracon. dar ai omis ceva. On 01/10/2009 at 14:09 Tzuky said: Tot acest articol este foarte bun. Omul. asta este cea ce trebuia ca sa aratam lumii cine au fost Stramosii Nostri. ca si la Hindusi. ca elemente generatoare”.ale cărei urme morale ni se prezintă la toate popoarele europene.Apollo si Iisus trebuie pus semnul egal.27.Zamolse nu era Dumnezeu. este adoraţiunea primitivă a Cerului şi a Pământului . Va multumesc! Cu Respect Dacic Dracon! Răspunde 29.el era ca si Iisus un Inititat care a intrat in Pestera si s-a nascut a doua oara. Solomonar Răspunde 28. cu mare placere. am ascultat destul istorii care nu erau ale nostre. Mai ales ca societatea umana se indreapta spre autodestrugere. cuvantul sacru. Răspunde 30.

EU . Aici a stat 30 de zile. Cand am citit asta crdinta mi-e si mai mare.FIUL LUI DUMNEZEU.cu varful OMUL.i-a spus mamai sale:IMMa .Aici a stat 4 ani. mi-am recapata-o.In primul rand exista Dumnezeu. in cartile doamnei Georgeta Florea ve-ti gasi un raspuns la tot ce se spune pro si contra.este Padurea de Cristal de Cuart si Crucea Mica a diamantelor si este sub varful OMUL.credinta in Dumnezeu.care este Dumnezeul Meu. Oricum o persoana foarte speciala m`a convins ca vom reveni la vremurile bune.IISUS .Dumnezeultau si Dumnezeul tuturor.asa cum s-a petrecut si cu ANA mama Mariei.FIUL LUI HRISTOS s-a nascut dintr-o fecioara.dupa ce a plecde la Templu. Primi ingeri pe Planeta Pamant.In interiorul pamantului sub munte.Prima vizita in Tara Romaneasca este la Sinaia.au fost Ingerii cazuti in Atlantida.trebuie sa plec sa urmez calea ce MI-A fost data de Tatal Meu.ce-si desfasura activitatea in 3 din salile din Piramida KHEOPS.Acesti ingeri.De la esenieni a plecat pe mare si prima tara unde a poposit a fost Tara Romaneasca.IIsus.a primit prima reintrupare si au poposit in TARA ROMANEASCA Răspunde 33.exista Maria mama fiului lui Dumnezeu intrupat din Hristos care este primul fiu al lui Dumnezeu intrupare ce a avut loc pe Nava Barca-Curcubeu.apoi Busteni de unde a mers catre BABELE.din porunca lui Dumnezeu . Ce a fost va fi din nou. Răspunde 32. On 08/04/2009 at 22:10 Bhudiin said: Am incercat sa descifrez Herto Valus dar nu mi`a iesit ce e aici.in muntii Bucegi.unde a stst 777 de zile. On 23/06/2009 at 19:11 florea chisoi said: Dupa cum scriu toti cei se ocupa de acest aspect. Sfinxul din BUCEGI este locul de inchinaciune al tuturor INGERILOR dupa planeta pamant. La varsta de 12 ani. dar citind despre religia si istoria Stramosilor Nostri.umita Maria. Răspunde o On 26/04/2009 at 19:11 cabirul said: Amin .A plecat si a stat la COMUNITATEA -FIU al Lumini.formata din esenieni. Si nimeni nu va mai putea ascunde adevarul.

in gradina mumei sale.si cred din tot sufletul ca Romania este pamint sfint.Sundar Sing fiind budist. Si de care daca citim cu atentie ne dam seama ca au inceput.aratinduise Iisus care la intrebat :de ce ma prigonesti eu sint salvatorul lumii intregi.El numeste Romania :Gradina Maici Domnului .Dumnezeu sa ne ajute. va veni in Tara Sfanta. On 01/04/2009 at 20:33 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am regasit dinou si citind articolul imi bucur sufletul.Răspunde 34. Răspunde o On 01/10/2009 at 01:03 Tzuky said: Cand Mesia va veni a doua oara. exact la asta ma gandeam si eu: Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate.Poate anii apocaliptici. sau sa ne-o regasim prin intermediul lui Iisus/Mesia/Zamolse.. Răspunde o On 01/10/2009 at 00:57 Tzuky said: Da.Eu cred cu tarie ca Iisus este al nostru nu al evreilor.Eu sint convinsa ca Iisus este de al nostru. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. si cred ca va fi mai rau.Dar intii trebuie sa treaca poporul nostru prin necazurii si alte lucrari ale deavolului care au inceput deja. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! Probabil de asta se intampla ce se intampla acum. Sa ne ajute Dumnezeu! Amin! Răspunde  On 11/02/2011 at 00:52 Ioan said: . in Gradina Maicii Domnului a Mumei Pamantului.Exact cu a profetit SADHU-SUNDAR SINGH iluminat indian care a trecut la crestinism in urma unei experiente spirituale deosebite. dar noi nu trebuie sa ne pierdem credinta.

iar eu.Iisus a… VENIT! Si a intemeiat deja Imparatia Cerurilor pe Pamant. sub conducerea sa… conform cartii Evanghelia Tainica… de Ioan Suciu Doamne-ajuta mai departe! Cu stima.si. Referitor la Iisus de origine daca si “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica. ma bucr mult ca nu a fost abandonat sau trecut sub tacere cum se intampla adesea cand este vorba de adevarurile incomode. care am o dubla origine. desi neoficial. care tratau acest subiect. care. Ader la aceasta teorie. carte a misterelor si a dezlegarilor lor. Răspunde o On 11/02/2011 at 00:47 Ioan said: Pentru interesul Dv. la tema aceasta va multumesc.dar cred si simt la fel. O gasiti aici: http://www. Ioan 35. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. On 17/03/2009 at 07:53 bendis said: Am o varsta oarecum respectabila. nu va mai fi doar o teorie pe masura ce dovezile se vor aduna si vor fi facute publice. de-a lungul timpului am avut acces la destule carti. in zilele noastre.chiar daca sunt de aici din . idei foarte interesante si de ultima ora.ro/index.piata-cartii. cum am facut-o intotdeauna.php?page=detalii&id=27702 http://forum. e drept.softpedia. iar cealalta a dacilor asa zis romanizati din inima Ardealului. nu foarte multe.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331. On 13/03/2009 at 10:04 baicus florin daniel said: Felicitari Zamolxe ca existi! Nu am atat de multe cunostiinte inca. sau cu opiniile care nu concorda cu ceea ce reprezinta opinia majoritatii. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu. una a dacilor liberi di Moldova subcarpatica (carpii si costobocii). speram. nu pot decat sa ma simt mandra de aceasta teorie.html Lectura placuta! Toate cele bune. Ioan Răspunde 36.

On 19/02/2009 at 10:08 quadratus said: MamiPeMirc. eu cred ca e doar ideea (implantata nu de azi de ieri in capul romanului) cum ca sunem o natie cam nevolnica. Da ce nu fac unii ca să fie poporul din fruntea omenirii. conform ideilor implantate in mintile multora (din nefericire) pamantul asta nu poate contine nimic mai mult decat… sol.un loc la fel de minunat. Cumva legate de Hercule Răspunde 37. Biblia a fost astfel “masluită încat Noul testament să apara ca si continuare a Vechiului Testament şi promovata ca atare desi printre randuri şi foarte clar se vede si azi că mozaicii (israelitii) nu-l acceptă pe Iisus ca mesia. ziua buna Iaca cum: Dacia este perioada alba a lui Isus am spus în articol si de ce. Niste lamuriri suplimentare poate ca nu ar strica: Tibetu crede că centrul spiritual s-a mutat la ei într-o anume perioada şi ca înainte era pe valea larga a unui rau (Dunărea). din pacate.de la insula Rusava. nu?:) ala de-i zice ales…:)Numa Bine zamolxe Răspunde 38.de la “Portile de Fier”.Cazane.Drobeta.Domogled. India a fost collonizată de Ramii lui Rama (altă denumire a dacilor stravechi care în cantecele noastre apar sub numele de Rohmani/Ramani) şi. Egiptul a fost civilizat de dacii străvechi (hiperborei). On 20/02/2009 at 00:28 quadratus said: Ophicus. Răspunde o On 07/11/2010 at 21:03 roxaline said: @florin Cauta info despre Rusava si o sa afli chestii interesante. operatiunea asta de indobitocire a maselor continua. in nici un caz.ca de altfel in tot spatiu Carpato-Danubiano-Pontic. Deci.etc. Si. un soi de hibrid (ca n-am vrut sa spun avorton) parasit de “parinti” (a se citi Roma) si care nu prea meritam mare scofala. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde .Dunare..

Recent am citit si vizionat pe net despre perioada cand IIsus se . dacă nu porneşti de la idei preconcepute (induse de o educaţie trunchiată din motive politice) se pare că vrem sau nu.39. On 19/02/2009 at 00:58 MamiPeMirc said: Mario Barangea! ironia e bună întotdeauna când nu “alunecă” spre maliţiozitate… Vorbind despre istorie.ro/index. On 18/02/2009 at 19:02 Ophichus said: Salut tuturor de pe acest site. banuiesc ca toti de pe aici avem o groaza de intrebari “existentiale”.php?page=detalii&id=27702 http://forum.html Toate cele bune. buni sau răi cum ne aflăm Fără suparare. stând strâmb şi judecând drept. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu. Pildele seamana izbitor cu cele din Ramtha. pana la sfarsit. multe personalităţi mai mari sau mai mici au avut – intrun fel sau altul-legături cu acest Pământ Strămoşesc (apreciez că ai folosit majuscule) care ne rabdă pe toţi. Am umblat prin majoritatea locurilor pomenite de D-na Cristina Panculescu in cartea “Taina Kogaiononului”. Nasterea. care pot da de gândit… ai contraargumente? ok! spuneni-le şi hai să le discutăm. a pornit de undeva… de ce nu ar putea fi din Dacia Hiperboreană. O gasiti aici: http://www. poate că ai dreptate! Sau eşti doar “nea Gică contra”? Răspunde o On 11/02/2011 at 00:40 Ioan said: Referitor la “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica. In Biblie avem doar aproximativ 80% din viata lui Iisus. toată istoria umanităţii. cine ştie. Pana aici totul e OK. carte a misterelor si dezlegarea lor. Ioan Răspunde 40. ne referim invariabil la planeta Pamânt… o fi un “complex de provinciali” al pământenilor faţă de restul Universului? Apoi. Urmaresc de ceva timp acest subiect. un pic de pe la 12 ani si cand a aparut pentru botez.softpedia. Dar.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331.piata-cartii. Cam atat. Restul este o perioada alba. In mare parte impartasesc cele reproduse in articol. de pildă ?! Zamolxe. punctează nişte aspecte. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. idee foarte interesanta si de ultima ora.

In primul rand nu inteleg exact la ce anume va referiti cand va permiteti a-i numi pe altii “provinciali” (la romanii din Romania si nu cei din Spania. Argumente. aduce deservicii intelegerii amandorura. India. Decat poate doar celor care nu stiu sa o ia ca atare. domnule. atata timp cat nu cunoasteti persoanele implicate. ca si administrator al acestui blog. Daca s-ar fi nascut aici. Dar asta nu inseamna ca reproducerea unor asemenea texte nu arunca in derizoriu insasi ideea ca exista un fond autohton demn de studiat. Ironia nu strica nimanui. Pana aici exista dovezi scrise. ce a mai cautat in Israel?Atuci toata povestea cu Biblia a fost inventata? Imi este greu sa cred.spune ca a stat in Tibet (exista si documente in acest sens la o manastire de acolo). Răspunde 42. Deci: Unde ne incadram cu Dacia? Răspunde 41. desigur. cumva?) si. Nu am avut intentia sa jignesc pe nimeni. imi permit sa intervin in legatura cu comentariul dumneavoastra. Răspunde 43. Sta o perioada in India. Egipt. V-as ruga sa lasati analizele psihologice si de orice alta natura laoparte. intre traditii diferite fundamental. pe urma s-a dus in Tibet. mai ales. A face o analogie fortata. Apoi pleaca in Egipt unde a avut parte de cele (parca 7 – sa nu gresesc) initieri. si sa va rezumati strict la subiect. Articolul nu va apartine. cu argumente . nici ceilalti care posteaza articole pe acest blog nu suferim de vreun soi de complex de inferioritate. din toate punctele de vedere. Nu ne-a dunat nimeni de pe drumuri si nici nu ne-a castigat careva la loz in plic. On 10/02/2009 at 18:50 quadratus said: Stimabile domn Barangea. ce esta rau in a fi provincial? Va garantez ca nici eu. De ce? Sunt antrenate in poveste o mare masa de oameni (un popor). On 15/02/2009 at 16:50 Mario Barangea said: Salut. Nu este articolul meu insa. Intrebare: De ce pe plan mondial nu se vorbeste nimic de Dacia. On 15/02/2009 at 19:03 quadratus said: Argumente.

ca de pareri neavizate suntem satui.ai avea ceva impotriva daca public acest articol pe blogul meu? . ca toate marile personalitati ale lumii. Ma tem ca este vorba doar de un complex de provinciali… In rest. respect draga Quadratus… Răspunde 45. O saptamana fabuloasa va doresc! Solomonar Răspunde 44. On 10/02/2009 at 17:10 Mario Barangea said: Presupun ca nu mai trece multa vreme si vom afla. On 28/01/2009 at 19:01 Mihail Horatiu said: ai o viziune interesanta si originala. in sfarsit. bine ai venit pe la noi. Te mai asteptam.suficient de solide. felicitari pt curajul de a o posta! Răspunde 47. in mare parte realista/ adevarata. Respecte. On 05/01/2009 at 15:06 oceanospotamos said: Salut. On 28/01/2009 at 19:31 quadratus said: @Mihail Horatiu. On 05/01/2009 at 17:25 quadratus said: n-am nimic împotriva oceanospotamos:) poţi lua si altele dacă vrei:) zamolxe Răspunde 48. Solomonar Răspunde 46. au avut cumva de a face cu Pamantul Stramosesc.

On 20/12/2008 at 22:58 quadratus said: karmapolis sa-ti spun o trebusoara interesanta. Io nu vreau sa le contrazic. aşa spun marturiile istorice! Stii ce se spue despre solomonarii romani (vechii preoti geto-daci)? Ca-s roscaţi şi cu păr lung . Evreu’ de azi e diferit de cel de atunci aia erau tuciurii si cu păr negru. On 20/12/2008 at 23:01 quadratus said: semnaza: Zamolxe . Poate îmi oferi o mica lamurire: de ce Isus daca era evreu îi numea pe evrei fii deavolului.T au apartinut primilor locuitori ai palestinei..amoreii.. cei considerati de rasa regala. nu la ei ma refeream ci la cei de singe vechi. ca tot uit sa ma semnez:) Răspunde 51. Aştia erau neam pelasg. On 20/12/2008 at 23:18 quadratus said: ia nu mai uita! Solomonar Răspunde 50. nu. care toti erau roscati cu ochi albastri(ca si maria magdalena). IN alta ordine de idei. maria magdalena are caracterul unei zeite mama. . evreii vechi aia de rasa regala nu erau evrei… erau albi..ca si mariamama lui Isus. david am spus ce-i cu el.Răspunde 49. On 20/12/2008 at 11:07 karmapolice said: mersi ca ai bagat commul. Atat Isus cat si presupusul David desre care ma îndoiesc ca a avut existenta istorica întrucat cartea sa Psalmii e diferită de toate celelalte carti ale V. NUma bine Răspunde 52. în speta ai lui Satan (asa spun Evangheliile) si de ce nu vorbea niciodata despre Yahwe. asta era rasa regala si statea colo înca înaintea evreilor.Aşa spun legendele noastre.

Zi faina! Solomonar Răspunde 54.daca unii au idei putin mai “altfel” decat gloata nu inseamna ca acel cineva e batut in cap. il lasam pe zamolxe sa comenteze. Stiu ce vorbesc pentru ca traiesc la Ierusalim. DA. stiu ca primul scris in lume e cel de la Tartaria. NU-i tot aia. Iisus a fost intr-adevar dac. hai sa fim sobri. regala si pura. Sorry sa-ti sparg balonul de sapun dar exista doua tipologii ebraice-cei bruneti cu ochi negrii sau albastrii/verzi si cei blonzi/roscati cu ochii albastrii/verzi. asta nu inseamna ca detii adevarul. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: chiar sint curioasa daca accepti si opinii contrare-ma bagi la spam? Răspunde 55. a fost un AVATAR al zeului suprem DHyo sau DHeus. Asta legat de ideea de a te “baga” cineva la spam. On 20/12/2008 at 10:56 quadratus said: @karmapolice. Cat despre problema evreilor ashkenazi (mi se pare ca la ei te referi). Sustin ideea daciei neumuritoare. Omului viu i s-a suprapus mitul gemenilor divini Apollo-Artemis. Răspunde o On 26/04/2009 at 18:29 cabirul said: “Evreii” albi sint defapt celtii care au creeat Galileea. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: Iisus NU a avut singe get. David si Iisus erau asa. noi nu sintem urmasii romei ci a vitejilor geti. Dar Iisus NU are altfel de singe decit ebraic. etc. il chema Ili iar povestea lui e descrisa pe placutele de la Sinaia.Răspunde 53. Zalmoxis NU a fost zeul suprem al getilor. Chiar daca stai in Ierusalim. Din pacate la acea vreme femeia fusese elimita din . cei care sint considerati de rasa veche. o forma a lui kronos. cam asa cum Krishna a fost avatarul lui Vishnu. Si inca ceva.

Un stadiu de purificare este absolut necesar inainte de folosirea unei Camere a Ascensiunii.Trei zile inainte de crucificare.putea functiona independent de corp. On 11/12/2008 at 19:00 padureanu sanda said: Un interesant punct de vedere.De ce in marea piramida ?Pentru ca marea piramida simula magnetismul scazut si frecventa ridicata. si in .Anticii spun sa incepem o actiune majora atunci cand Soarele este in echinoctiul primaverii.Buddha.. Dar cum adevarul niciodata nu piere.deoarece frica este cea care nu permite sa facem progrese.balanta.ea nu reprezinta nimic in realitate.In templele din Egipt.puteai sa-ti ridici corpul tau din morti dandu-i viata prin puterea spiritului tau. 56.ritualurile elaborate ale religiei evreiesti au fost special destinate acestui proces.si multi alti mari initiati. Răspunde  On 24/10/2010 at 21:46 Corrado said: Ce a mai cautat Iisus in Israel?Buna intrebare ! Egiptul era o scoala finala de initiere pentru marii maestrii ai vremii.Ce doresc sa spun cu asta ? Daca erai destul de avansat (si cred ca Iisus era ). mai devreme sau mai tirziu (citeste mii de ani).un mare plan pus la punct in cel mai mic detaliu. De ce a stat Iisus 40 de zile in pustiu ?Pentru a-si purifica sufletul !Cati oameni de pe pamant cunosc faptul ca mancarea subjuga sufletul ?Iisus avea nevoie de acest lucru pentru inaltarea sufletului sau in marea piramida. Cred ca ar trebui sa ne implicam mai mult in cercetare si afirmare in aceasta directi.A fost o planificare dinainte deliberat pentru initiere.este calea in care intelepciunea vine la noi. el iese la iveala.initiatul era legat la ochi si inchis intr-un sarcofag unde era tinut acolo 3 zile si 3 nopti exact ca invierea lui Iisus.proba Maxima pentru suprema demnitate:Hermes.cele 7 rituri de initiere.initiatul se pregatea pentru a invinge frica de moarte.Zoroastru.Iisus.Iisus la rugat pe Iuda sa-l de-a pe mana autoritatiilor la un moment foarte precis.au trebuit sa treaca prin Proba Maxima.In proba Maxima.Iisus a plecat din Egipt cu convingerea ca puterea spiritului sau.Venind din Egipt.Dante etc. iar Maria Magdalena n-a primit recunoasterea cuvenita.Iisus a inceput sa faca minunile pe care le stim.Iisus Hristos a dorit sa demonstreze si in acelasi timp sa de-a o lectie lumii intregi (dar mai ales fariseiilor din Israel) ca frica invinge moartea.puteti si voi face !”Iisus si-a ales special momentul rastignirii:echinoctiul de primavara.Iisus a venit in Israel cu un ideal extraordinar in minte:”Orice pot face Eu.

On 01/09/2008 at 09:43 zamolxe said: să fii pusastef ! sa ne citit cu bine . Felicitari pentru articol! Răspunde 58. Ar fi bine ca astfel de pozitii sa fie lasate sa se afirme. nu sa fie linsate de “traditionalisti” si “conservatori” Răspunde 57. Răspunde 61. On 21/11/2008 at 13:15 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am gasit si pot sa-mi bucur sufletul cu asa informatii Răspunde 60.altele asemanatoare. On 05/12/2008 at 22:37 Atlantis said: Ma bucur sa vad ca sunt tot mai multi oameni in tara asta care au inceput sa gandeasca…este cazul sa devenim constienti de ceea ce suntem cu adevarat. On 21/11/2008 at 13:11 Dorina Bruda said: Imi place enor si sa va dea Dumnezeu snatate ca asa avem ocazia sa ne dam seama cine sintem. fara sa cadem in excese si devieri ucigatoare. On 21/11/2008 at 17:18 quadratus said: te mai asteptăm Dorina!:) zamolxe Răspunde 59.

On 01/09/2008 at 08:07 pusastef said: Sunt mandra ca sunt romanca.Răspunde 62.Imi doresc ca si altii sa fie mandri de originea lor si sa se trezeasca in ei dorintza fierbinte de a nu-si mai lasa tzara pe mana altora. Răspunde .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful