Iisus , marele iniţiat din Dacia

Articol scris pentru concursul lui VisUrat si Arhi

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi -totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a căror existenţă nu o pot contesta). Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve în a crede ca evreii se tem atât de mult de o „născocire” şi mai ales o născocire de-a lor, cu care ar trebui sa fie mândri. Avem rezerve în a crede si faptul că Isus lipseşte cu desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, acuzându-l însă de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II menţionează pe „Yeshu” care „ practica vrăjitoria şi uimea Israelul” (B Sanhedrin, 43,a; cf Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II,p.305, ed1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas,1995, p245). Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii.Tacitus de exemplu, ne confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte în vremea când guvernator al Palestinei era Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr, (Scrisori, 10,96) si Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25,4). Să nu mai punem la socoteală faptul ca o „născocire evreiască” nu putea beneficia de „acte în regulă” a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum şi altele cum sunt Mărturia păgânului Lentullus, proconsul al Tyrului şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; Epistola femeii lui Pilat, pe numele său

Procula, adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. Atâta zarvă pentru o „născocire evreiască” ?… ne îndoim în mod serios. Urmărind atât relatările istorice despre Isus, cât şi cele evangheli ce, avem anumite rezerve în a crede că Iisus ar fi fostevreu aşa cum afirma M. Eliade şi ca divinitatea căreia i se închina el şi o numea Tată, era Yahwe al evreilor. Sa purcedem şi să vedem dovezile…..! Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus Beneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui Iisus: una a lui Lentullus , funcţionar roman în regiunea Tyr si Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, Pontius Pillat, ambele

adresateîmpăratului de la Roma.

Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne

spune: „(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul lo cuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba lui bogată si de aceeaşiculoare cu părul său,

este lungă

şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt albaştrii vineţi,blânzi şi senini.”
(diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993, p. 116).

De altfel, în majoritatea icoanelor creştine mai vechi sau mai noi, Fecioara Maria este înfăţişată cu acelaşi păr şaten, ochi albaştri, piele deschisă la culoare… prin urmare, nimic din caracterele tipologico-rasiale ale evreilor. “ Faptul este dovedit şi de afirmaţia lui Pontiu Pilat: „Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr…Mi s -a spus că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă aşteptam să vad, atât de mare era deo sebirea dintre el şi ascultătorii lui… El părea a fi cam de vreo 30 de ani. N -am văzut în viaţa mea o privire atât de senină şi de dulce, un contrast mai izbitor decât între el şi ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate” (ibidem, p. 121) Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! Dar cărui neam putea aparţine el? Ne lămureşte în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu care vorbind despre tărtărienii plecaţi spre Sumer din „Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că, sumerienii, „în acord cu prezumţiile sumerologilor”, aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu fruntea lată) – descriere ce se potriveşte perfect tipului uman geto dacic. La acesta se adaugă portul bărbii lungi şi a pletelor ( Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Iar I. I. Russu completează: ”…dacii erau aşa cum este aproape în totalitate poporul român, iar brahicefalii europoizi (a se înţelege tărtărienii – n.n) cuceritori ai Sumerului la mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul castaniu” (ibidem, p. 64) Prin urmare ca şi caracteristici tipologice, Isus se încadrează tipului uman carpatodunărean şi nicidecum tipului semitic! Zamolxe în predicile lui Iisus Urmărind cu atenţie textele creştine, putem observa ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele pe care le atribuie Iisuspărintelui său divin, atrag atenţia în mod deosebit: Dumnezeu, Tatăl şi Omul. Ioan ne spune în Evanghelia sa: „Şi eu am văzut şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,1:33). Cine este această divinitate căreia i se închina Iisus ştiută fiind

208 -210). Pentru a ne lămuri mai bine. 2002. Dumnedeu (Dumnezău – n. Densuşianu. cit. din cele mai vechi timpuri până azi. moartea sa se petrece pe munte. Mai trebuie amintit şi faptul cănumele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi Messios.cit.). Chr. 214). ( N. naşterea lasă de bănuit ca s-ar fi petrecut tot pe munte. De notat în acest sens este şi faptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune vârfurile munţilor. 209 -210. Iisus zicea: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi . Ed. era un alt nume al lui Zamolxe. MHDIZEI Ren. este “Tatăl „ care. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei.diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament ? Ne lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N. (op. acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. aflăm tot de la Densuşianu. p. în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei. Una dintre cele mai fregvente denumiri pe care şi le dădea sieşi Iisus. cit.. cu referire la Iisus.. într-o peşteră. este cazul să amintim încă un nume sub care Isus apare în Evanghelii: ”Fiul lui David” ca şi precizarea lui Marcu referitoare la acesta titulatura: ” Şi învăţând în Templu. pe teritoriul actualei Românii existând numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar.n). p. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul Noului testament. Mai mult. Spunem aceasta cu atât mai mult cu cât Isus în Evanghelii apare şi cu denumirea de Mesia. p. Dacia Preistorică. nota 2) Observăm că Dumnezeu într-o forma sau alta este odenumire naţională a divinităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe. Iată ce spune Densuşianu:” Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat. tatăl sau tătar (op. ca un termen naţional. Atragem din nou atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus în toate momentele principale ale vieţii sale pământeşti a fost legat de munte: Schimbarea la faţă se petrece pe munte. Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus. iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia). şi în timpurile Imperiului Roman. o dovadă în plus ca Iisus era de origine dacică iar formarea s-a spirituală s-a desavârşit aici. Arhetip. nota 6). rom. cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). singurul zeu al Daciei. Cine era acest om ? în nici un caz denumirea nu se referă la Iosif – logodnicul Mariei. un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj. Densuşianu „Dacia Preistorică”. era ceea de Fiu al Omului. ci mai degrabă la aceea fiinţă celestă la care face referire Daniel: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată.

p. perioada dintre 12 si 30 de ani în care nu se ştie nimic despre el. Numai ca…. cartea Psalmilor atribuită lui David în Vechiul Testament. Tatăl. Axa Lumii se afla în r egiunea polului getic.n) poartă azi numele. căci ei vor moşteni pământul! . Dacii. Mai întâi sa încercăm să punem unul lângă altul. Numai că pentru antici. unul de Caraiman si altul de Omul. şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge. 226). Şi iată cum o singura literă poate schimba o întreagă istorie! Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi Iisus îşi spunea “Fiul Omului”. Cit. Mai mult. însuşi David îl numeşte pe el Domn. Poporul model din predicile lui Isus Iisus Christos. Ciudat nu? Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie pentru a afla cine este acest David despre care vorbeşte Isus. p. ţara lui Zamolxe. doua texte sacre: Evanghelia după Matei si Herto Valus a antichitatii pelasge. iniţiatul dac desăvarşit se delimita foarte clar de evrei. mai exact pe Vârful Omu şi în peştera Ialomicioara. Iisus şi -a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /Zamolxe în Dacia. Concluzia care se impune alăturând cele două atribute ale lui Iisus. Fiul Omului si Fiul lui David ar fi o dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) (care) se închină lui Zamolxe. ne spune Eliade devine Axis Mundi – axa lumii. căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice de cei care plâng.aşternut picioarelor tale”. ai dacilor care în calitate de locuitori ai davelor se numeau “davi”. această denumire de Fiu al Omului ne -ar putea indica şi ce anume a facut Iisus în perioada aşa numită ”albă” a vieţii sale. face notă discordantă cu întreg conţinutul Vechiului Testament având mai degrabă un caracter esenian. Esenienii erau discipolii dacilor fiind singurii dintre evrei care s-au „încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială din Carpaţi. Şi mai departe tot el ne lamureste spunând: „ Vârfuri le cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n. nota 2). cit. carora li se adresa numindu-i „Voi evreii” . căci ei vor fi mângâiaţi! Ferice de cei blanzi. în Hiperboreea dacică. 255. Iata ce spune Iisus în Predica de pe Munte: „Ferice de cei săraci în duh. în această perioadă. Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe. unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul” (op. peştera marelui preot al lui Zamolxe. Mai mult moartea lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică pronunţată. Urmărind puţinmersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui David ! Ba mai mult. Densuşianu vine şi ne lămureşte şi în această privinţă: „cuvântul Om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. Deci. Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe Munte şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi să vedem dacă există vre-un model viu pentru acestea. de unde dar este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). careia i se închina si Iisus. De ce? Pentru că …geografia sacră a antichităţii se reduce la…Dacia. cruce care. iar momentele naşterii lui Christos şi a morţii lui Iisus sunt legate de o peşteră… peşteră care peste tot este legată de iniţierile misterice. Urmărind cele spuse pană acum precum şi alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai probabil. zeul dacilor.

95 – 96) …şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament. că aceia În dalbe ceruri s-or mângâia. un text antic numit Herto Valus. Fericiţi cei care flămâzesc Şi însetează după ştiinţă. Arhetip. hiperboreană. scrise versificat. Că aceia se vor sătura Şi niciodată n-or mai răbda. că a lor este Raiul. Omul. Se mai impune o precizare: prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu -şi găseşte paralela în textul Belaginelor. aceleaşi pe care Iisus.n)…a cladit . Cartea Secretă.Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate. care vorbind despre daci ne lamureşte şi asupra provenienţei acestor legi înălţătoare :”Zamolxe (marele preot. (Herto Valus. Fericiţi cei blânzi. Pământul făcându-l gradină. căci ei vor găsi mila! Ferice de cei cu inima curată. Fericiţi aceia care muncesc.n. 5:3-10) Să privim acum comparativ. căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. care cuprinde învăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. cf. 1999. Că ei vor culege roadele În Grădinile Cerurilor Fericiţi vor fi şi cei milostivi Că aceia se vor mântui Fericiţi cei curaţi în suflet Că s-or hrăni doar cu lumină Fericiţi făcătorii de pace. Că Fii cerului s-or chema Fericiţi cei prigoniţi pentru Dreptate. căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori. Ed. le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor. în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le -a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială. Textul este versificat: „Fericiţi cei ce-s cutezători Că a lor este victoria În plaiurile cele sfinte Fericiţi cei ce plâng. p. are o paralelă în lucrarea lui Herodot. Acestea erau Legile Belagine. că aceia Vor moşteni întreg pământul. căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei milostivi. Adrian Bucurescu. Dacia Magică. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! (Evanghelia după Matei.

Pleroma -n. Revanşa Daciei. ci vor merge într-un anume loc (Împăratia cerurilor. IISUS. HERTO VALUS. Istoria despre Christos. Dacia Magica. Humanitas. Obiectiv. SOLOMONAR. ADRIAN BUCURESCU.n). unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bogaţiile”…” (Herodot. ZAMOLXE. N DENSUSIANU. Enigmele Terrei. Cornel Barsan. învaţându-i că nici el. Ed. 2002. 6. 85 comentariiScrie un comentariu . vol I. cf. după vechile profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută! zamolxe Bibliografie: 1. Cornel Bârsan. 1992 . Obiectiv. Craiova. Arhetip. Obiectiv. MIRCEA ELIADE. J. Istoria începe în Carpaţi. 50) Am scris acest articol. VAMILE VAZDUHULUI. 5. 4. Craiova. DACIA PREISTORICA. Dacia Preistorică. Arhetip. EUGEN DELCEA. 7. în speranţa că măcar unii dintre urmaşii ramanilor( fii lui Ra(m). 1997. 95.   PUBLISHED IN:  CU ZAMOLXE. IDEI SI CREDINTE RELIGIOASE. Ed. 1993. HERODOT. AXIS MUNDI. Like 2 bloggers like this. ZAMOLXE IN PREDICILE LUI IISUS The U R I to TrackBack this entry is: https://quadratus. Vămile Văzduhului. Preidis. Craiova. a tracilor şi dacilor liberi să se trezească. CARACTERE TIPOLOGICO-RASIALE ALE LUI IISUS. dar oropsit de la începuturile sale şi până în prezent. Vor veni vremuri şi mai bune. si Râm). Densuşianu.wordpress. Adrian Bucurescu. PAUL LAZAR TONCIULESCU. diacon Gheorghe Băbuţ..com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/trackback/ Feed RSS pentru acest post. Documente istorice. DACIA. HIPERBOREEA DACICA. 1995. Ed. Ed. p. Istoria ideilor şi credinţelor religioase. Iisus. în care îi primea şi îi punea să benchetuiasca pe fruntaşii ţării. ed. vol II.. Ed. 2. Pelerinul Român. Istorii. 3. nici oaspeţii lui şi nici unul dintre urmaşii acestora nu vor muri. Trad. 1997. IV. Rama. Revanşa Daciei. Duquesne. IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA.1999. Oradea. iar ei la randul lor să trezească şi pe alţii facând cunoscută adevărata istorie a acest ui neam străvechi şi măreţ. DESPRE DACI ON 31/08/2008 AT 23:02 COMENTARII (85) TAGS: ADD NEW TAG. Mircea Eliade.CORNEL BARSAN. Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu. AXA LUMII.o casă pentru adunările bărbaţilor. poate destul de întortocheat şi misterios. N. Ed.

Zău? [.ning.? nu am inteles ce vroiati sa spuneti despre “sodomie” ca . Răspunde 5. On 24/07/2011 at 12:17 Minciuni ordinare împotriva creştinismului (6): "Iisus. On 21/01/2011 at 17:49 istermihai said: EU nu sunt deloc un om citit. daca s-ar fi scris cu de-amanuntul.] idei fanteziste care să le prezinte drept “probe”. doar imi place sa cred ca sunt bun analist…observator…etc sunt 2 chestii care cred ca nu se leaga: 1. cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris” (Ioan 21. marele iniţiat din Dacia" | Secretele lui Lovendal .25). Acest lucru il spune cat se poate de limpede Sf. Luca si a lui Ioan)nu au putut cuprinde intreaga activitate pamanteasca a lui Iisus Hristos. asta nu e un oras de care sa scris in biblie.1 in Romania in conspiratii si mistere said: [. evanghelist Ioan la sfârsitul Evangheliei care-i poarta numele: “… sunt si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care.Nr.com/profiles/blogs/evanghelia-dacilor Răspunde 4.. Răspunde 2. On 05/03/2011 at 13:48 Vlad Ion said: Este si normal ca cele patru Evanghelii (ale lui Matei.1.. On 03/05/2011 at 12:27 dunareanu said: A aparut Evanghelia Dacilor http://reteaualiterara... On 01/09/2012 at 09:57 nicu said: Expresia “Fiul Omului” mai poate sa insemne “Fiul Patriei”. folositi termenul de sodoma. Este cazul autorului acestui blog Quadratus care susţine nici mai mult nici mai puţin că Iisus ar fi fost un mare iniţiat din Dacia.] Răspunde 3. Marcu. care a fost scrisa cu mult in urma a ce spuneti dvs.

scuze daca nu am inteles bine.ok! dar termenul e total nepotrivit deci ce vroiati sa spuneti concret/ care a fost greseala de la care sa plecat. Atlantida.omul a fost “nascut” pe Pămant si nu “facut” din lut . Alte idei ale cartii: .Zilele din “Urma” au inceput . aruncat asupra Atlantidei. dar chiar nimeni nu gandeste si din punctul de vedere al lui satan.Pamantul este in pericol de autodistrugere Deasemenea. Corpul strain. oricine. a fost opera lui Satan. Atat. sper sa ma ia cineva in seama. VA ROG DACA DORITI SA IMI RASPUNDETI FOLOSITI MAIL saptede7@yahoo. de mici invatam sa il condamnam si sa il uram. asa cum reiese si din articolul de mai sus a fost in Marea Neagra.Numele lui Dumnezeu Cel Adevarat este LER . Exista multe cuvinte . multumesc. nu sunt rauvoitor.Iisus S-A NASCUT DAC! .com Răspunde o On 11/02/2011 at 01:08 Ioan said: Stimate Domn. o mare stanca de pe Marte. DECI UNDE E AEVARUL…DOMNILOR INVATATI SI CITITI. Cu salutari. Noi o numim sodomie. dar am fost invatati sa fim dreptio si sa nu judecam pe nimeni . deocamdata. Craterul format ii da Marii Negre cea mai mare adancime dintre toate marile interioare ale pamantului. dupa parerea cartii. Ioan Răspunde 6. eroarea ingerilor lui Satan a fost imperecherea barbat cu barbat si femeie cu femeie. in carte este dezvelita si taina Sfantului Graal. ce a vrut satan si LER nu avrut ? 2 ati spus ca satan a aruncat o bucata din marte catre pamant si LER a deviato si a cazut in atlantida si ascufundato.a fost acolo in tara raiului si ca nu era bine. On 20/01/2011 at 23:46 Ioan said: Dragii mei. pai atlantida unde era…???? pe luna? nu era tot pe pamant? deci nu a deviat nimic. sa nu ma criticati prea rau. Aceasta a fost “caderea ingerilor” si motivil razboiului cu Dumnezeu. a cazut unde era locul cel mai de pret. Exista MULT ADEVAR cand cineva iL prezinta pe Iisus ca fiind dac.

imi permit si sa inserez in continuare cateva fragmente: ATLANTIDA TAINA MĂRII NEGRE Sfârşitul Împărăţiei Raiului este în legătură cu trădarea lui Satan.ro/index. fiind o ţară a îngerilor. a existat într-adevăr. Mar Nero sau Mare Nigra. ci de îngeri ai lui Dumnezeu. pe Pamant si in ceruri. cu distrugerea Ţării Raiului în timpul războiului dintre Satan şi Dumnezeu şi cu înşelăciunea împrăştierii limbilor. credeau că pot trăi .frumoase aici. care refuză să binecuvânteze această viaţă şi cere atlanţilor să părăsească păcatul şi fărădelegea. a omenirii şi popoarelor Ţării Raiului. numită Atlantida. Nu va speriati de noutatea si indrazneala unor afirmatii. Din împerecherea lor au început să se nască monştri. cartea se numeste “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. după Legea Sfântă a Dumnezeirii cereşti. Iată că. aparuta recent in Editura Dacia XXI: Aici o puteti gasi: http://evanghelia.php?page=detalii&id=27702 Si. Această stare a fost cunoscută de Domnul. lume şi pământ de legendă. era o super. Atlantida. pt ca va intereseaza toate celea din tainele Dumnezeirii. legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara Raiului. Prea multe exemplare nu exista dar. în care. cu căderea acestuia din sfinţenie. Şi.. care şi-a întemeiat o familie omenească în Munţii Carpaţi. În Atlantida. locuitorii ei cunoşteau şi se bucurau de toată ştiinţa şi ajutorul lui Dumnezeu. Daca imi dati voie si mie sa spun cateva cuvinte. în sfinţenia Atlantidei se întâmplă o mutaţie: îngerii atlanţi părăsesc sfinţenia vieţii şi cad în păcatul sodomiei.com/t2-evanghelia-tainica-a-imparatiei-cerurilor-sipamanturilor#2 http://www. locuită nu de oameni. Satan. cred sa fie suficiente pentru a intari ideea ca nu numai ca Iisus a fost DAC.forumieren. Pe locul unde se întinde astăzi Marea Neagră. Această ţară. dar si ca Dumnezeu a avut Numele de… LER si ca limba romana este limba vorbita de insusi Dumnezeu. pe aceste pagini. era ţara dăruită îngerilor de către Ler Dumnezeu. îngerii puteau să-şi întemeieze şi familii adevărate. căci.civilizaţie de esenţă divină. Atlantida. A vorbi despre această istorie. fiind îngeri şi nemuritori. aceasta s-a întâmplat chiar şi conducătorului lor. înseamnă să spunem câteva cuvinte şi despre continentul cel tainic al amintirii omeneşti. încă înainte de Naşterea Omului se găsea o lume minunată. Cam indraznet nui asa? Ce-ati zice daca ati putea vorbi cu Dumnezeu si I-ati auzi raspunsul??? Cu permisiunea Dv. la un moment dat. le-as spune tot asa cum au aparut intr-o carte. o ţară a zeilor. spre a trăi şi a se bucura cu toţii împreună. Aici. demoni şi duhuri ale răului.piata-cartii. Atlanţii nu au urmat porunca Domnului. Atlantida era o civilizaţie de un nivel neatins până astăzi de către omenirea Pământului. comandantul suprem al oştilor cereşti. Timpul de proba se apropie.

. Acesta a fost începutul conflictului şi al războiului dintre oştile cereşti şi cele ale atlanţilor. bomba atomică. iar mai apoi. devenind putere demonică. a demonilor. arma dătătoare nu numai de moarte. a monştrilor şi a duhurilor pustiilor a fost forţa care a zdruncinat Puterile cereşti şi Dumnezeirea Cea Sfântă a lui Ler Dumnezeu. a duhurilor rele şi a armelor lor dătătoare de moarte. viruşii şi microbii tuturor bolilor. ci şi pieirea sufletului dumnezeiesc. numai că. bolile. atlanţii duc un război nemaipomenit contra poporului Raiului şi împotriva Puterilor cereşti. după trădarea lui Satan şi trecerea lui alături de îngerii păcatului. cât ar fi ea de distrugătoare. laserul puterii satanice. a demonilor. până atunci niciodată muritor. parte divină a existenţei omeneşti. din rău se face mai rău: războiul devine şi mai ucigător. pentru că Domnul se găsea în Ţara Raiului. pentru apărarea Raiului pământesc. Peste această lume s-a aşezat Stăpânitorul ei. stricăciunea. planul lui Satan era să distrugă mai întâi Ţara Raiului. devenit el însuşi Răul Cel Mare. a apărut suferinţa şi moartea veşnică. nu numai că îL ameninţă pe Ler Împărat cu războiul. Prin Satan a apărut moartea. fără de Dumnezeu şi în fărădelegea păcatului. Aşa că. demonii răului au descoperit ceea ce încă nu exista până atunci. a apărut o nouă lume şi o nouă stăpânire. ci şi de pieire totală şi veşnică. Stăpânirea lui Satan. Acest război a fost atât de groaznic încât s-a cutremurat Cerul şi Pământul. lumina neagră invizibilă. nu poate distruge şi sufletul omului. ci îL şi atacă. Căci. în acest timp Satan a inventat ceea ce astăzi oamenii numesc « raza morţii ». putere creată de către însuşi Io Ler Dumnezeu. întreaga Dumnezeire. molimele. mii de ani. putea fi distrus doar de raza infernală. Satan atacă Ţara Raiului cu toată puterea armată a Atlatidei. În lupta cu Dumnezeu. ale morţii veşnice. rădăcină. atlanţii persistă mai departe în păcat şi fac presiuni asupra Domnului să le accepte acest mod de viaţă denaturat şi născător de monstruozitate. în calitate de comandant suprem. împreună cu întregul Univers al celor văzute şi nevăzute. Războiul dintre Satan şi Dumnezeu a durat zece ani şi s-a sfârşit prin înfrângerea forţelor satanice şi îngroparea acestora sub Marea Neagră de astăzi. ispitei şi păcatului de tot felul.aşa şi mai departe. Dacă moartea dată de Dumnezeu omului. cu toată porunca lui Dumnezeu. adevărul Atlantidei şi al formării Mării Negre. adevărul apariţiei stăpânirii puterilor satanice. Acesta este timpul în care. moartea satanică înseamnă nu numai moartea trupului. La această forţă uriaşă s-a adăugat pentru prima oară şi intervenţia monştrilor. vă scriu această istorie să puteţi înţelege ceea ce. Şi. Căci. au apărut demonii şi duhurile răului. Atlanţii. cu efect distrugător de putere infernală. aici s-au dat şi luptele cele mai mari. ale înşelăciunii. Odată posesor al Cuvântului satanic şi al puterii dătătoare de moarte şi pieire. mamă şi tată al Răului cel Mare. pricină. înseamnă trecerea într-o altă formă de existenţă a vieţii nemuritoare. Dragii Mei. Sufletul. În acest mod. Este ceea ce astăzi înseamnă bomba atomică. omul nu a putut pricepe. Lumea Infernului Satanic şi Stăpânirea Morţii Veşnice.

S-ar mai fi dezis evreii de el? Inclin sa cred ca ar fi ajuns regele evreilor. Răspunde 7. vă pot scrie cum a venit sfârşitul lui. acoperind Atlantida. Şi vorbesc. Acesta este Adevărul. ce ar fi fost daca Isus ar fi reusit sa adune suficienta populatie incat sa determine acea rascoala care sa-i fi facut pe romani sa plece. Satan a rupt o piatră uriaşă din planeta Marte şi a aruncat-o asupra Pământului. Acolo. Iar pe deasupra. super-civilizaţie şi monstruozitate infernală care a adus sfârşitul Împărăţiei Raiului pământesc. sau cel putin sa se ajunga la o anumita intelegere cu romanii. a zguduit temeliile Pământului. acoperind şi ducând în abisuri toată oastea şi civilizaţia demonică a lui Satan. In orice caz. s-au prăbuşit în abisuri de necrezut apele tăcute ale Mării Mediterane.. fie ca nu aduna destula multime in jurul lui pentru ca rascoala sa aibe o adevarata forta. spune Cuvântul lui Dumnezeu. pentru a determina o rascoala masiva in vedera eliberarii lor de sub romani. cei care s-au ridicat împotriva ordinii Stăpânirii lui Dumnezeu. cutremurând întreg Pământul. Astfel. Despre scufundarea Atlantidei şi apariţia Mării Negre mai vorbesc încă amintirile popoarelor. On 09/12/2010 at 23:43 Roger said: Subscriu in cea mai mare parte la opinia lui Corrado. Prăbuşirea Atlantidei. mai ales oamenii de ştiinţă. Pe când grozăvia luptelor era tot mai mare. fie ca deja preotii evreii si-au dat seama la un moment dat ca nu l-ar mai putea controla si s-au dezis de el. asa cum poate s-ar fi planuit initial. Imaginati-va voi. Aşa s-a sfârşit istoria Atlantidei. spune Cuvântul lui Dumnezeu. Atlantida s-a scufundat. Iar numele Mării „Negre” a rămas până astăzi mărturie despre cataclismul cel mare. Dar e doar o parere si nimic mai mult. Ca să apere Ţara Raiului de distrugere şi să pună capăt monstruozităţii războiului. una dintre minunăţiile Creaţiei divine. S-a creat astfel o nouă mare. care a ascuns în taina apelor albastre povestea atât de întunecată a Atlantidei. legendele şi credinţele pământului. . cred mai degraba ca Isus nu a reusit sa adune suficienta multime incat sa provoace o rascoala masiva. Marea Neagră. acoperind sub ea întreaga lume a îngerilor şi demonilor Răului. Se pare insa ca Isus fie ca nu a mai respectat planul initial. cea mai adâncă şi mai tainică dintre toate mările interioare ale Pământului. în abisul întunecat. Ler Dumnezeu a deviat traiectoria acestui imens bolid şi l-a aruncat peste Atlantida.H. zac îngerii. astăzi. demonii şi monştrii păcatului. în anul 4366 î. As crede ca preotii evreii isi facusera niste planuri cu Isus. Insa as indrazni sa cred ca povestea lui Isus ar tebui integrata in contextul politic de atunci. după cum şi cercetările ştiinţifice o confirmă.Ca să înţelegeţi cât de violent a fost acest război.

. Iisus a propovaduit iudeilor Evanghelia dreptatii. Fiul Daciei” (pe care am citit-o) sunt corecte si adevarate. FIUL DACIEI!” IISUS S-A NASCUT DAC! Iisus a dorit sa salveze poporul evreu. On 05/08/2010 at 22:24 Ophicus said: Salutare. noi nu o cunoastem… . Pt. marele iniţiat din Dacia « Daniilgaucan's Blog said: [. On 31/08/2010 at 19:26 Iisus ..] http://quadratus. Iisus a fost intr-adevar DAC! Domnul Delcea are MARE-MARE DREPTATE cand spune “IISUS. Revin cu doua intrebari la care nu reusesc sa gasesc raspunsul.] Răspunde 9. in acea vreme si de foarte multa vreme. aceasta. care. in cartile lui Zecharia Sitchin si tot ce sustine domnul Delcea in cartea “Iisus.Răspunde 8. Răspunde o On 11/02/2011 at 01:34 Ioan said: Stimate Domn.wordpress. care. Solomonar Răspunde 10. din pacate.. Ce a cautat Iisus la evrei ? De ce tac Ortodocsii si inca mai tin slujbe iudeo-crestine conform VT? Cu stima. era total robit lui SATAN..com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/ [. tu cunosti cuvantu` magic? Ti-l zic eu: asa trebuie. On 06/08/2010 at 00:09 quadratus said: Ophicus. Admitem ca tot ce se spune aici.

Prea vrem sa fim buricul pamantului si mai ales in problema legata de acest . e ceva in sange nu pot explica ce. Citeste:http://quadratus. lasa si tu de la tine… ca ce sa facem? Trebuie sa existe de toate felurile pe lume! Solomonar Răspunde 14. Salutare! Ioan Răspunde 11..com/2008/09/05/kogaion-muntele-sacru-al-dacilor/ poate o sa întelegi mai bine:) numa bine:) zamolxe Răspunde 12. nu-i tampita întrebarea dar tre sa mai citesti p-aici un pic si sa vezi ca nu-i chiar asa. iar dacii nostrii ucideau ca jertfa? poate e o intrebare tampita dar va rog cineva sa ma lamuresca.wordpress. On 19/07/2010 at 22:24 quadratus said: @Radu. On 16/07/2010 at 19:54 ilie said: Nu credeti ca sunteti cam laudarosi? Nu neg faptul ca stramosii nostri au fost oamenii primordiali. eu…nu ma pricep citesc asa sporadic cand apuc cate ceva despre daci si sitoria noastra. On 28/07/2010 at 12:53 quadratus said: ionutz 777. On 27/07/2010 at 22:51 ionutz777 said: Buna seara! bag seama ca sunt in “mijlocul ” unor cunoscatori in domeniu. dacii nu aduceau o jertfa propriu zisa. DAR…lamuritima si pe mine cu o chestie. adica sa nu ucizi.Ortodocsii tac pt ca INCA nu stiu despre asa ceva. va multumesc! Răspunde 13. dar parca intrecem masura uneori. daca isus a fost scolit in Dacia cum de el propovaduia bunatatea.

On 09/06/2010 at 03:02 cristian said: mi-am permis sa preiau si eu articolul. nu fata de Jeshua. nu te înjurăm pentru că ești doar o bășină puturoasă! Ignoranța te caracterizează mult mai bine decît “diavol” ) Răspunde 15. Prea multa publicitate pentru unele carti cu acest subiect. Hai sa nu mai credem in basme si mituri de 2 lei. Eu zic ca suntem urmasii marilor daci. dar mai degraba fata de stramosii nostri daci care au fost oameni deosebiti si modesti.initial uitasem sa precizez sursa pe care am precizat o in prealabil! insa consider just sa va cer permisiunea de a posta articolul! Răspunde o On 09/06/2010 at 11:47 quadratus said: . Pana la urma Iisus habar nu a avut de istorie si stiinta si totusi voi incercati sa-l numiti in tot felul de parabole cum ca ar fi Fiul Omului. carti care se vor a fi vandute ca painea calda.Sa pastram totusi o decenta. mituri care au orbit romanii timp de 2000 de ani. Cred ca se bate apa in piua pe un subiect care nu merita atata interes. Jeshua nu a fost decat un evreu agitator si nimic mai mult. Va multumesc! Răspunde o On 19/07/2010 at 13:54 Radu said: Iliuță.Desigur ca o sa ma blamati zicandu-mi ca sunt diavol sau mai stiu eu ce. caci nu merita . On 09/06/2010 at 03:03 cristian said: precizato* Răspunde 16. care la randul lor au fost conceputi in Cetatea Carpatilor de catre o mare si super civilizatie extraterestra.ignorant pe nume Jeshua – Iisus Christos.

On 04/04/2010 at 23:34 sir`din`nori said: . cu numelele lor sfinte inscrise pe mantia sa. succes. Mai mult Domnul Iisus vine pe pamant in baza unui plan divin cunoscut doar de el si de Dumnezeu cel Adevarat lucru care nedumereste si inspaimanteaza cumplit toate fiintele celeste din fiecare eon prin care trece Fiul Omului. E foarte simplu. daca exista ca personaj istoric cu adevarat. asta se intampla numai cand esti pe drumul cel bun. iar pana la capat nici insusi Iisus nu stia toata istoria. In cateva scrieri apocrife se prezinta dialogul Domnului Iisus cu ucenicii sai.nici un bai atata timp cat ai pus sursa şi numele autorului zamolxe Răspunde  On 09/06/2010 at 15:34 cristian said: multumesc mult iti apreciez munca felicitari 17. Nici eu nu cred ca Iisus era de origine evreiasca. Mi-am adus aminte ceva interesant – satana uraste limba latina iar rugaciunile spuse in latina au o deosebita putere. fara ca ei sa stie de acest lucru). ci sabie. precum nici David. planul nu era cunoscut decat de Tata si de Fiu . Sanatate. si discuta despre intelesul psalmilor si de fiecare data ii intreaba daca ei inteleg felul in care vorbeste cu ei. iar toate aceste fiinte cumplit de speriate se intreaba cum se s-a putu intampla asta ( ca Iisus sa treaca prin toate aceste planuri.ro/2008/06/20/n-am-venit-sa-aduc-pace-ci-sabie/. vad ca intr-un fel am anticipat un fragment din articolul tau in comentariul facut la alt articol de pe blog. Prin psalmi se profeteste insasi viata lui Iisus si tot ce va urma.Cristian. Pentru mai multe explicatii ale acestor cuvinte puteti parcurge explicatiile fetelor bisericesti la urmatorul link:http://www. printre care si multe femei. Succes in continuare. De aceea a si putut trai cu deplinatate sacrificiul sau. Vreau sa spun despre Iisus ca acesta a declarat ca nu a venti pentru a aduce pace. forta de munca si sa te apere Dumnezeu! Răspunde 18. nu te lasa descurajat de idiotii care intervin si vor sa iti puna piedica. On 29/04/2010 at 20:47 Noyan said: Salut di nou.razbointrucuvant.

A era scris ca o scara pusă pe un perete.de unde a ieşit Iisus. Cu stima. Cat despre istorie.era deja o ţară elenizată.Corect. Kapnobataiu’. nefiind vasalul altor modele.a spus:”VOI EVREII vă închinaţi lui Satan”. râul Iza)=Fiica. el traieste mesajul muncii lui .în fond Ais-Es)însemna Fiul. Iar despre colegul zamolxe.Adevărul îl aflăm de la occidentali. Deci:nu mai scrieţi isus=măgar !!! Răspunde o On 04/04/2010 at 14:54 quadratus said: Domnule Delcea multam fain de vizită:)Fan club n-o să fie deşi v-am citit cam toate cartile legate de istoria straveche şi am verificat informatia cuprinsa în ele nu ca n-am încredere dar mi-s de formatiune istoric.Aisa (v.Aisus (citit Esus-formă grecizată.Domnule Delcea.Adică. pentru realizarile dumneavoastra (si implicit ale editurii). Răspunde 19.Dimpotrivă.o cultură creată de traco-macedoneanul Alexandru… După răstignirea lui Christos s-a petrecut însă un fenomen ciudat :Isus a luat înţelesul de…măgar.unde nu existau literele lui Chiril şi Metodiu:Jesus (citit Iesus). şi Petru)iar Iahve =Satan.el nu era evreu(v. asa cum nici ironia si nici sarcasmul nu sunt argumente. On 04/04/2010 at 13:34 Eugen DELCEA said: La daci. Ni se spune că în vremea lui Christos existau mulţi Iesus în Israel. permiteti-ne sa va intampinam lipsiti de teribilism.În vechile cărţi popeşti.semn al “aprecierii” iudaice faţă de Mântuitor!Iisus nu l-a recunoscut niciodată pe Iahve de dumnezeu şi nu i-a rostit niciodată numele. nu ne atrage ca “donjuanism”. o s vă prezint un material spre editare ( v-am mai abordat)” Mosteniri străvechi în credintele populare romanesti” zamolxe Răspunde o On 04/04/2010 at 23:45 ciompli said: ISUS=magar cind se scrie cu un singur[i]IISUS este cu totul altceva .

că Iisus (ca şi majoritatea Apostolilor)nu era evreu.ci un Raman(Înţelept/Învăţător).am reuşit să-mi găsesc timp pentru o nouă carte care va “şoca” şi va da noi idei plagiatorilor…De aici încolo va fi greu să mai ţină pasul!În mai 2010 va apărea cartea mea “Iisus.care îşi avea Baza terestră în Da. Pentru că am văzut apetenţa multora de a-mi fura ideile. de curand a aparut in Editura Dacia XXI.aşa am afirmat în premieră.trac sau get.Răspunde o On 21/01/2011 at 00:00 Ioan said: Draga Domnule Delcea.Foarte mulţi nici nu ştiu că se închină Satanei când recită pe nas din Vechiul Testament…Am încercat să port o discuţie cu unul din preoţii vechi din jumătate de ţară (Cozia. autorul.Da. mi-i si frica de asa multe ADEVARURI pe care le scrieti Dv. Răspunde 20. Zeul/Domnul Pământului. Zalmoxe nu e un nume.un prim volum dintr-o serie fără limită informaţională.Fiul Daciei”. On 04/04/2010 at 13:07 Eugen DELCEA said: Mă bucur să am un blog dedicat.Documentarea este foarte mare.Ra.T.doar să am timp şi să fiu lăsat să scriu şi să public…Deja au intervenit cum au putut ! Aisus Christheos(Fiul Zeilor Blonzi-în geto-dacă)nu a fost un pământean.ion(Fiul Zeului Şef/Fiul Domnului)iar aceştia (esenienii)se şcolarizau anual la pleistai-ii daci…Cum teoria cu Pământul Primordial mi-a fost preluată de foarte mulţi(inclusiv un conferenţiar brusc inspirat).Ki=Pământul Sfânt.”frate” cu dacii(inscripţie dacică:”fraţii din Pleiade”).DEAL (Casa/Grădina Domnului)din ţara numită Grădina Maicii Domnului.php?page=detalii&id=27702 Cu deosebita stima.ci o funcţie. Iata unde o puteti gasi: http://www.cel care apărea pe o gemă getică din Dobrogea. Ialomicioarei etc) dar au fugit numai când au auzit de ideea că Iisus ar fi…Zalmoxe.ro/index. Aşa cum am dovedit în premieră că viaţa a apărut pe Terra într-un singur loc(spun premiaţi Nobel).de fapt.mai lipseşte un fan-club…Gluma-glumă dar subiectul Iisus este mai serios decât cred preoţii.pe la…500 îen. Ge. Daca va intereseaza o mare sustinere a datelor despre Iisus.adică în HAR.en. .răstignit ca şi Christos.denumirile de dac. cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu.avea o cultură solară. dacică.Era un es.Ta=Mama şi Tatăl.piatacartii. imi permit sa va aduc la cunostinta ca.prin 2000.Ki=Pământul Tatălui Ra.la fel şi cea cu Iisus dac…Numai că puţin pricep ce însemnau.Kia. Ma bucur ca afirmatiile acestei carti nu sunt singulare.un pleiadean.

miriam si alte variatii nu imi sunau bine in suflet. si este cunoscut faptul ca un adevar poate fi “redescoperit” de mai multe persoane aproape simultan.Adevăratul Satana ! Primul volum este şocant. ai dreptate. inainte de 2000) si tatal meu mi-a spus ca.vom publica şi planul satanic care se desfăşoară sub ochii noştri închişi:”Apocalipsa lui Antichrist”.lil(de la sumerieni)=Zeus/Joe-Joseph/Jupiter/Iahve. si domnul Delcea aci de fata. si cercetand ulterior am aflat multe lucruri interesante Răspunde  On 05/04/2010 at 11:02 quadratus said: Cataline.Sichin coroborate cu “Dacia Preistorică” şi cele de ufologie oferă foarte multe răspunsuri. Oricum. spun unele guri. si este un nume foarte folosit ina cea perioada la Egipteni si alte popoare. deci clar inainte de 2000. e important ca ideea incepe sa prinda un contur tot mai bine definit prin efortul celor care cerceteaza. Cu originea fecioarei Maria m-am convins atunci cand am aflat ca numele ei era Maryam si nu Miriam cum spun evreii. si cei de la care le stiu probabil le stia si mai de mult. putin probabil ca ideea (descoperirea?) sa fie acceptata in viitorul apropiat. si. Apropo cand s-a nascut fata mea.Lucruri incredibile şi extrem de grave!Un singur exemplu:orice om poate fi urmărit pe întreg Pământul după…aura energetică. printre care si prietenul zamolxe. si cand am auzit Maryam am simtit ca asta e. Iisus nu era evreu. Oricum este un adevar pe care multi il simt. asa ca nu te umfla inutil in pene ca tu ai spuso in premiera. si.a fost şi pentru mine să descopăr lucruri ascunse în cărţi aflate la îndemâna tuturor dar este baza pentru ce urmează… Pentru că nu facem artă pentru artă. De biserica probabil . Oricum. Tin minte ca am intrebat-o pe profesoara de religie si a spus “unde ai auzit asa ceva? nu-i adevarat” si s-a cam suparat pe mine.totul este să ştii să le găseşti… Un singur exemplu:En. stiam ca trebuie sa poarte numele sfintei Fecioare dar maria. mariam. si.imi amintesc ca eram in scoala generala (asadar. Cred ca eram prin clasa a cincea sau a sasea. dar se pare ca sa falsificat Biblia dar in unele locuri a scapat numele de Maryam. nu cred ca e sesntial cine a spus-o prima data. sunt informatii despre care stiu de prin 1996.Cărţile lui Z.unică şi poate fi manipulat mental prin intermediul sateliţilor! Răspunde o On 04/04/2010 at 22:50 Catalin said: Ideea ca Iisus nu era evreu o stiu cu mult inainte de anul 2000.

atata timp cat va dura biserica. după ce vin cu afirmaţii şocante (iniţial). reluată pe larg în Cuvântul la “Marile Mistere” (07.rău-voitoare.Primul anunţ scris despre originea getică a lui Iisus a fost făcut de mine în august 1999. aşa că nici gând despre IIsus.mă săturasem de aberaţiile şi hoţiile (din textele mele) de pe alte bloguri şi m-a binedispus situaţia găsită aici. muritoare. II la “Iisus.Ele (emulaţiile) explică de ce nu am fost lăsat în pace să editez seria din mai 2011 şi nu sunt lăsat nici acum.vin apoi şi le contestă. acest lucru l-am recunoscut de atunci.unul dintre vechile popoare ale Europei”.De ce am tot fost întrebat dacă va apărea vol. blogul nu va este dedicat.@ Catalin : Nu mă “umflu inutil”.Fiul Daciei”… o On 04/04/2010 at 22:58 quadratus said: Stimate domn. Solomonar  On 06/08/2011 at 09:46 Eugen DELCEA said: 1. 4.a ajuns la aceeaşi concluzie şi dl. Bucurescu nu a îndrăznit să afirme clar că Iisus a fost get…Ulterior. Solomonar Răspunde o On 21/01/2011 at 00:18 Ioan said: . dar dl.Tudor Diaconu.Fac extrem de rar asemenea “raiduri” pe Internet şi constat iar că.independent.Fiul Daciei ! 2. 3.sunt foarte mulţi care se transformă în descoperitorii acelei ipoteze…E cazul altor bloguri pe care textele mele au fost însuşite şi prezentate ca proprii…Fireşte. insa. cei care se trezesc mai târziu.2000).Limbaj “academic” şi afirmaţie eronată.11.în Cuvântul editorului la “Conspiraţia Satanei”.Pur şi simplu eram înainte de culcare.Mă bucur să creez astfel de emulaţii dar vreau să mi se recunoască munca şi priorităţile.E drept.am folosit informaţii din “Dacia Secretă” a lui Adrian Bucurescu.Atât. când am afirmat în premieră că civilizaţia umană a fost creată în Ardeal. Orice religie e.Nu am fost ironic în afirmaţia cu…Fan Club-ul. nimeni nu trecuse de pragul cu “dacii.Pănă în august 1999. afirmaţie atribuită pe bloguri autorului Cristian Crăiţă. Toate cele bune.niciodata.

Va rog.Fara indoiala discutia este ampla si faptul ca ne-am nascut aici tine de ..piata-cartii.Faptul ca dintr-o data evenimentele sunt descrise foarte exact.iar continutul descifrarii este pur si simplu socant. stupi Răspunde 22.DISTINSE DOMN DELCEA. cautati urgent cartea “EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. On 14/03/2010 at 02:01 Stuparu Viorel said: Va salut! Am o nelamurire cu informatia din site-ul Arimin.Si de unde au aparut brusc in jur de o suta de placute cand se vorbea ca ar mai fi doar 35? Cu stima.respectiv uciderea lui Ile de rabini.Din pacate lecturile relativ putine ma impiedica sa adaug ceva valoros.Deoarece pe blogul dv.in vreme ce alte placute sunt la intervale mari de timp si nitel mai vagi prin ceea ce transmit ar putea sugera o facatura satanica menita sa decredibilizeze intreaga poveste a placutelor de la Sinaia…. Aici o puteti gasi: http://www. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI.Totusi.poate cineva sa-mi confirme ca din lotul de la Sinaia chiar faceau parte si acestea?Sau este o facatura menita sa parodieze si ridiculizeze informatii din alte placute. afirmatiile Domniei Voastre! O fericita si binecuvantata intamplare face ca sa mai existe inca o carte ce contine afirmatii asemanatoare in legatura cu Iisus si cu Yahwe. On 07/01/2010 at 21:40 Bogdan said: Salutare oameni buni.cineva a facut referire la aceste placute.n.Ma bucur sa vad ca oameni preocupati de adevar se intalnesc si dezbat asemenea probleme.php?page=detalii&id=27702 Toate cele bune si Dumnezeu sa va binecuvanteze! Răspunde 21.iar tot lotul sa fie astfel decredibilizat. As dori sa ne cunoastem si sa ne intalnim.Un pic mai “pe romaneste” s-ar putea spune ca am avut noroc tura asta. o credinta intima ce fiinteaza in mine cu valoare de adevar (aceea a vietilor pamentesti consecutive).ro/index.placutele respective fiind apropiate ca data. Felicitari si multumiri pt.respectiv placutele de plumb din anii 30-40 e. ma determina sa atrag politicos atentia asupra pericolului subtil pe care il reprezinta “lationalismul”.

Slava Logosului! Răspunde 23. Fiecare insa leaga evenimentele dupa cunostintele sale si. Eu zic ca e bine sa ramana in mintea fiecaruia o particica neatinsa de nimic.o suma de considerente obiective. zamolxe &co) scriem aici nu e litera de lege. “adevarul este rareori pur si niciodata simplu”. iar Iisus sia ales cei 12 apostoli sa iSi propovaduiasca evangheia. pare a fi o legatura nu? Sau Iisus daca intareste cuvintele prin exemple din vechiul testament .Mi-am permis aceasta atitudine un pic mai incisiva deoarece nu am gasit nicaieri referinte SI la acest mod de a vedea lucrurile. cu cat ai mai multe piese din “puzzle”. as folosi acelasi Nou testament ca sa intaresc ceea ce se crede . in cazul de fata Biblia.In caz ca acest mod de comunicare lipsit de dimensiunea sufleteasca trezeste in d-voastra semne de intrebare. tin sa va sigur ca nu exista nici un pic de repros sau atitudine malitioasa. Daca te ghidezi strict dupa un singur document. ti se reveleaza anumite lucruri. fara prejudecati legate de religie. Vorba lui Oscar Wilde. On 06/01/2010 at 11:47 quadratus said: @cst. si anume ca evreii sun poporul eles.din istorie multe izvoare s-au pierdut sau distrus. Sa nul uitam pe modernul Densusianu. precizia nu clarifica un enunt ci tinde mai degraba sa il trivializeze asa ca o atitudine nepartinitoare poate accepta ca adevarul intrun sens mai larg conceput si prezentat este util in sensul evitarii dispozitiei de “umflare in pene”. descoperi elemente noi. On 05/01/2010 at 21:32 cst said: Buna seara! am citit cam tot ce se scrie aici si as vrea sa imi spun si eu parerea Cred ca daca tot ni s-au dat exemple contra POporului evreu din noul testament . care particica sa poata analiza si filtra orice informatie si sa o aseze la locul ei. si ca vechiul testament are legatura cu Noul testament nu este o facatura… Din cate stiu in Vecchiul Testament se spune de Cele 12 semintii ale lui Israel . Cam atat am avut de spus. din religie multe sunt tinute ascunse. insa da-mi voie sa comentez raspunsul tau.daca mai cercetezi si alte documente si matrurii din antichitate (vezi Lentullus. si astazi studiat la facultatile de profil. Ei. sex sau mai stiu eu ce. mai ales in ceea ce priveste probleme destul de spinoase ale istoriei antice si religiei.Totusi. in rest e liber oricine sa creada orice. care a fost si ramane un istoric de anvergura. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde 24. rasa. nu e articolul meu. inseamna ca el insusi credea in el …Oare de ce s-ar raporta la el (vechiul testament)( cel in care cred . Nu pretindem ca in acest blog sunt enuntate adevaruri absolute. Pontiu Pilat etc). fiecare pune cap la cap dupa cum stie si poate. cu atat mai bine. Ceea ce noi (eu.

la fel ca aceasta:sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. care vorbea ca este vorba despre Dumnezeul in care cred ei despre care se zice in Vechiul Ttestament . Sau toate pildele care spun clar despre poporul ales…El spune insasi ca a venit pentru poporul lui Israel si nu pentru alt neam . decii Iisus recunoaste pe Acela ca fiind Dumnezeu .evreii) daca nu ar fi vorba despre acelasi Dumnezeu si in vechiul si in Noul testament? si cred ca scrie intr-o evangheie . SPRE MANTUIRE. pentru cine este interesat. Răspunde 26.cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau2iar a doua. Constantin Olariu Arimin.in aceste doua poruncise cuprind toata legea si prorocii.atentie mare legile vechiului testament se cuprind in doua legi1sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toata inima ta. cand a zis femeia aceea sa ii vindece fiul parca. Sfanta minciuna si Istorie falsificata. DAR CRED CA E BINE CA NE PUTEM MANGAIA SI NOI ALATURI DE EI . On 09/11/2009 at 12:34 anamaria_brunetik said: chiar imi place foarte frumos chiar nu am cuvinte:) Răspunde . si ca si cainii adica ate neamuri mananca din faramiturile stapanului ce cad de la Masa… IN CONCLUZIE VA INTELEG SI MIE MI-AR PLACE SA STIU CA SUNT DIN NEAMUL CE ALES .ca Iisus le spune celor de fata cu . recomand site-ul domnului Ec.40] Răspunde 25. despre care evreii zic ca este Svaot. Doamne ajuta! Răspunde o On 05/04/2010 at 00:17 ciompli said: Domnul IISUS a spus eu nu am venit sa stric legea si prorocii ci am venit sa o intaresc. in special Mileniul de intuneric.este vorba despre prorocii vechiului testament cu acestea a fost ispitit Domnul IISUS de catre un invatator de lege [Mat22-35. On 29/12/2009 at 20:40 un cetatean said: foarte bun articolul.

caci cine suntem noi daca nu stim cine sunt Stramosii Nostri. cu mare placere. asta este cea ce trebuia ca sa aratam lumii cine au fost Stramosii Nostri. On 01/10/2009 at 00:42 Tzuky said: Dumnezeu sa te binecuvanteze. On 01/10/2009 at 14:09 Tzuky said: Tot acest articol este foarte bun.27. cuvantul sacru. Răspunde 30. ca si la Hindusi. ca elemente generatoare”.ale cărei urme morale ni se prezintă la toate popoarele europene. este adoraţiunea primitivă a Cerului şi a Pământului . Rama. dar ai omis ceva. On 04/11/2009 at 17:35 Dacic Dracon said: As dori permisiunea dumneavoastra pentru a publica anumite materiale de pe acest blog pe site. Răspunde 31. Omul. On 04/11/2009 at 21:17 quadratus said: @Dacic Dracon.el era ca si Iisus un Inititat care a intrat in Pestera si s-a nascut a doua oara. Eu imi pierdusem . Mai ales ca societatea umana se indreapta spre autodestrugere. ”Cea mai arhaică religie.Zamolse nu era Dumnezeu. am ascultat destul istorii care nu erau ale nostre. indestructibil Om il arata pe Dumnezeu. On 01/10/2009 at 00:46 Tzuky said: Dar aceste lucruri trebuie sa le stie toti Romanii. Om. Solomonar Răspunde 28. Deci intre Zamolse. Deci Zamolse/Iisus este fiul Mumei Pamantului Geei si al Tatalui Cer. Va multumesc! Cu Respect Dacic Dracon! Răspunde 29.Apollo si Iisus trebuie pus semnul egal.

IISUS . Sfinxul din BUCEGI este locul de inchinaciune al tuturor INGERILOR dupa planeta pamant.exista Maria mama fiului lui Dumnezeu intrupat din Hristos care este primul fiu al lui Dumnezeu intrupare ce a avut loc pe Nava Barca-Curcubeu.Aici a stat 4 ani. Ce a fost va fi din nou. Si nimeni nu va mai putea ascunde adevarul.IIsus.cu varful OMUL. dar citind despre religia si istoria Stramosilor Nostri.in muntii Bucegi.dupa ce a plecde la Templu. Primi ingeri pe Planeta Pamant.apoi Busteni de unde a mers catre BABELE. Oricum o persoana foarte speciala m`a convins ca vom reveni la vremurile bune. On 23/06/2009 at 19:11 florea chisoi said: Dupa cum scriu toti cei se ocupa de acest aspect.este Padurea de Cristal de Cuart si Crucea Mica a diamantelor si este sub varful OMUL.au fost Ingerii cazuti in Atlantida.umita Maria. Răspunde 32.care este Dumnezeul Meu. La varsta de 12 ani.i-a spus mamai sale:IMMa .a primit prima reintrupare si au poposit in TARA ROMANEASCA Răspunde 33.Acesti ingeri.FIUL LUI DUMNEZEU. Răspunde o On 26/04/2009 at 19:11 cabirul said: Amin .De la esenieni a plecat pe mare si prima tara unde a poposit a fost Tara Romaneasca.EU . in cartile doamnei Georgeta Florea ve-ti gasi un raspuns la tot ce se spune pro si contra.formata din esenieni.asa cum s-a petrecut si cu ANA mama Mariei. Aici a stat 30 de zile.In interiorul pamantului sub munte.unde a stst 777 de zile. On 08/04/2009 at 22:10 Bhudiin said: Am incercat sa descifrez Herto Valus dar nu mi`a iesit ce e aici.In primul rand exista Dumnezeu.trebuie sa plec sa urmez calea ce MI-A fost data de Tatal Meu. mi-am recapata-o.Dumnezeultau si Dumnezeul tuturor.A plecat si a stat la COMUNITATEA -FIU al Lumini.FIUL LUI HRISTOS s-a nascut dintr-o fecioara.credinta in Dumnezeu.ce-si desfasura activitatea in 3 din salile din Piramida KHEOPS.din porunca lui Dumnezeu . Cand am citit asta crdinta mi-e si mai mare.Prima vizita in Tara Romaneasca este la Sinaia.

Si de care daca citim cu atentie ne dam seama ca au inceput. si cred ca va fi mai rau. sau sa ne-o regasim prin intermediul lui Iisus/Mesia/Zamolse.Dumnezeu sa ne ajute. in gradina mumei sale.si cred din tot sufletul ca Romania este pamint sfint.Eu cred cu tarie ca Iisus este al nostru nu al evreilor. Sa ne ajute Dumnezeu! Amin! Răspunde  On 11/02/2011 at 00:52 Ioan said: . căci ei vor fi saturaţi! Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. căci a lor este Împărăţia Cerurilor! Probabil de asta se intampla ce se intampla acum. Răspunde o On 01/10/2009 at 01:03 Tzuky said: Cand Mesia va veni a doua oara..Exact cu a profetit SADHU-SUNDAR SINGH iluminat indian care a trecut la crestinism in urma unei experiente spirituale deosebite.Sundar Sing fiind budist. in Gradina Maicii Domnului a Mumei Pamantului.Eu sint convinsa ca Iisus este de al nostru.Poate anii apocaliptici.Răspunde 34. va veni in Tara Sfanta. Răspunde o On 01/10/2009 at 00:57 Tzuky said: Da. dar noi nu trebuie sa ne pierdem credinta. exact la asta ma gandeam si eu: Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate. On 01/04/2009 at 20:33 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am regasit dinou si citind articolul imi bucur sufletul.El numeste Romania :Gradina Maici Domnului .aratinduise Iisus care la intrebat :de ce ma prigonesti eu sint salvatorul lumii intregi.Dar intii trebuie sa treaca poporul nostru prin necazurii si alte lucrari ale deavolului care au inceput deja.

nu va mai fi doar o teorie pe masura ce dovezile se vor aduna si vor fi facute publice.dar cred si simt la fel. iar eu. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu. ma bucr mult ca nu a fost abandonat sau trecut sub tacere cum se intampla adesea cand este vorba de adevarurile incomode. nu foarte multe. sub conducerea sa… conform cartii Evanghelia Tainica… de Ioan Suciu Doamne-ajuta mai departe! Cu stima. de-a lungul timpului am avut acces la destule carti. in zilele noastre.si. On 13/03/2009 at 10:04 baicus florin daniel said: Felicitari Zamolxe ca existi! Nu am atat de multe cunostiinte inca. iar cealalta a dacilor asa zis romanizati din inima Ardealului. care tratau acest subiect. idei foarte interesante si de ultima ora. desi neoficial. Ioan 35. Ioan Răspunde 36. O gasiti aici: http://www. On 17/03/2009 at 07:53 bendis said: Am o varsta oarecum respectabila.php?page=detalii&id=27702 http://forum. Referitor la Iisus de origine daca si “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica. carte a misterelor si a dezlegarilor lor. una a dacilor liberi di Moldova subcarpatica (carpii si costobocii).softpedia. Ader la aceasta teorie. sau cu opiniile care nu concorda cu ceea ce reprezinta opinia majoritatii.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331.Iisus a… VENIT! Si a intemeiat deja Imparatia Cerurilor pe Pamant. la tema aceasta va multumesc.piata-cartii.html Lectura placuta! Toate cele bune. speram.ro/index. Răspunde o On 11/02/2011 at 00:47 Ioan said: Pentru interesul Dv. nu pot decat sa ma simt mandra de aceasta teorie.chiar daca sunt de aici din . aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. cum am facut-o intotdeauna. e drept. care. care am o dubla origine.

On 19/02/2009 at 10:08 quadratus said: MamiPeMirc. conform ideilor implantate in mintile multora (din nefericire) pamantul asta nu poate contine nimic mai mult decat… sol. un soi de hibrid (ca n-am vrut sa spun avorton) parasit de “parinti” (a se citi Roma) si care nu prea meritam mare scofala. Da ce nu fac unii ca să fie poporul din fruntea omenirii. in nici un caz. Niste lamuriri suplimentare poate ca nu ar strica: Tibetu crede că centrul spiritual s-a mutat la ei într-o anume perioada şi ca înainte era pe valea larga a unui rau (Dunărea). nu?:) ala de-i zice ales…:)Numa Bine zamolxe Răspunde 38. eu cred ca e doar ideea (implantata nu de azi de ieri in capul romanului) cum ca sunem o natie cam nevolnica. O zi frumoasa! Solomonar Răspunde . Egiptul a fost civilizat de dacii străvechi (hiperborei). operatiunea asta de indobitocire a maselor continua.de la “Portile de Fier”.ca de altfel in tot spatiu Carpato-Danubiano-Pontic. Cumva legate de Hercule Răspunde 37.Domogled. On 20/02/2009 at 00:28 quadratus said: Ophicus.de la insula Rusava. Deci.Drobeta. din pacate.un loc la fel de minunat. Si. Răspunde o On 07/11/2010 at 21:03 roxaline said: @florin Cauta info despre Rusava si o sa afli chestii interesante.Dunare.. Biblia a fost astfel “masluită încat Noul testament să apara ca si continuare a Vechiului Testament şi promovata ca atare desi printre randuri şi foarte clar se vede si azi că mozaicii (israelitii) nu-l acceptă pe Iisus ca mesia. ziua buna Iaca cum: Dacia este perioada alba a lui Isus am spus în articol si de ce.Cazane. India a fost collonizată de Ramii lui Rama (altă denumire a dacilor stravechi care în cantecele noastre apar sub numele de Rohmani/Ramani) şi.etc.

dacă nu porneşti de la idei preconcepute (induse de o educaţie trunchiată din motive politice) se pare că vrem sau nu. Urmaresc de ceva timp acest subiect. a pornit de undeva… de ce nu ar putea fi din Dacia Hiperboreană. On 18/02/2009 at 19:02 Ophichus said: Salut tuturor de pe acest site. Recent am citit si vizionat pe net despre perioada cand IIsus se . ne referim invariabil la planeta Pamânt… o fi un “complex de provinciali” al pământenilor faţă de restul Universului? Apoi. Pana aici totul e OK. Restul este o perioada alba. poate că ai dreptate! Sau eşti doar “nea Gică contra”? Răspunde o On 11/02/2011 at 00:40 Ioan said: Referitor la “pornirea” istoriei oamenilor din zona Carpato-Danubiano-Pontica. Cam atat. Am umblat prin majoritatea locurilor pomenite de D-na Cristina Panculescu in cartea “Taina Kogaiononului”. idee foarte interesanta si de ultima ora. punctează nişte aspecte. aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI. buni sau răi cum ne aflăm Fără suparare. cine ştie. care pot da de gândit… ai contraargumente? ok! spuneni-le şi hai să le discutăm. banuiesc ca toti de pe aici avem o groaza de intrebari “existentiale”. Pildele seamana izbitor cu cele din Ramtha. On 19/02/2009 at 00:58 MamiPeMirc said: Mario Barangea! ironia e bună întotdeauna când nu “alunecă” spre maliţiozitate… Vorbind despre istorie. pana la sfarsit.php?page=detalii&id=27702 http://forum. imi permit sa va sugerez cartea “Evanghelia tainica a imparatiei cerurilor si pamanturilor” de Ioan suciu.ro/index.com/bloguri/is1/CARE-ESTE-ADEVARATUL-NUME-ALDOMNULUI-DUMNEZEU-5331.39. un pic de pe la 12 ani si cand a aparut pentru botez.piata-cartii. Dar. toată istoria umanităţii. Nasterea. stând strâmb şi judecând drept. In Biblie avem doar aproximativ 80% din viata lui Iisus. de pildă ?! Zamolxe.html Toate cele bune. O gasiti aici: http://www. carte a misterelor si dezlegarea lor. In mare parte impartasesc cele reproduse in articol. Ioan Răspunde 40. multe personalităţi mai mari sau mai mici au avut – intrun fel sau altul-legături cu acest Pământ Strămoşesc (apreciez că ai folosit majuscule) care ne rabdă pe toţi.softpedia.

ce esta rau in a fi provincial? Va garantez ca nici eu. cu argumente . Nu este articolul meu insa. Articolul nu va apartine.spune ca a stat in Tibet (exista si documente in acest sens la o manastire de acolo). In primul rand nu inteleg exact la ce anume va referiti cand va permiteti a-i numi pe altii “provinciali” (la romanii din Romania si nu cei din Spania. Dar asta nu inseamna ca reproducerea unor asemenea texte nu arunca in derizoriu insasi ideea ca exista un fond autohton demn de studiat. Pana aici exista dovezi scrise. Daca s-ar fi nascut aici. Sta o perioada in India. V-as ruga sa lasati analizele psihologice si de orice alta natura laoparte. Argumente. aduce deservicii intelegerii amandorura. India. ce a mai cautat in Israel?Atuci toata povestea cu Biblia a fost inventata? Imi este greu sa cred. intre traditii diferite fundamental. On 15/02/2009 at 19:03 quadratus said: Argumente. Răspunde 43. pe urma s-a dus in Tibet. domnule. A face o analogie fortata. Nu ne-a dunat nimeni de pe drumuri si nici nu ne-a castigat careva la loz in plic. Răspunde 42. Nu am avut intentia sa jignesc pe nimeni. On 10/02/2009 at 18:50 quadratus said: Stimabile domn Barangea. De ce? Sunt antrenate in poveste o mare masa de oameni (un popor). Deci: Unde ne incadram cu Dacia? Răspunde 41. nici ceilalti care posteaza articole pe acest blog nu suferim de vreun soi de complex de inferioritate. Ironia nu strica nimanui. si sa va rezumati strict la subiect. ca si administrator al acestui blog. din toate punctele de vedere. atata timp cat nu cunoasteti persoanele implicate. mai ales. Decat poate doar celor care nu stiu sa o ia ca atare. Egipt. desigur. imi permit sa intervin in legatura cu comentariul dumneavoastra. On 15/02/2009 at 16:50 Mario Barangea said: Salut. cumva?) si. Intrebare: De ce pe plan mondial nu se vorbeste nimic de Dacia. Apoi pleaca in Egipt unde a avut parte de cele (parca 7 – sa nu gresesc) initieri.

On 10/02/2009 at 17:10 Mario Barangea said: Presupun ca nu mai trece multa vreme si vom afla. Te mai asteptam. Solomonar Răspunde 46. On 05/01/2009 at 15:06 oceanospotamos said: Salut. in sfarsit. O saptamana fabuloasa va doresc! Solomonar Răspunde 44. On 28/01/2009 at 19:01 Mihail Horatiu said: ai o viziune interesanta si originala.ca de pareri neavizate suntem satui. au avut cumva de a face cu Pamantul Stramosesc. Respecte. felicitari pt curajul de a o posta! Răspunde 47. respect draga Quadratus… Răspunde 45. On 28/01/2009 at 19:31 quadratus said: @Mihail Horatiu.ai avea ceva impotriva daca public acest articol pe blogul meu? . On 05/01/2009 at 17:25 quadratus said: n-am nimic împotriva oceanospotamos:) poţi lua si altele dacă vrei:) zamolxe Răspunde 48. in mare parte realista/ adevarata.suficient de solide. Ma tem ca este vorba doar de un complex de provinciali… In rest. ca toate marile personalitati ale lumii. bine ai venit pe la noi.

david am spus ce-i cu el. asta era rasa regala si statea colo înca înaintea evreilor. On 20/12/2008 at 23:18 quadratus said: ia nu mai uita! Solomonar Răspunde 50. On 20/12/2008 at 23:01 quadratus said: semnaza: Zamolxe . în speta ai lui Satan (asa spun Evangheliile) si de ce nu vorbea niciodata despre Yahwe. Aştia erau neam pelasg. aşa spun marturiile istorice! Stii ce se spue despre solomonarii romani (vechii preoti geto-daci)? Ca-s roscaţi şi cu păr lung . Poate îmi oferi o mica lamurire: de ce Isus daca era evreu îi numea pe evrei fii deavolului. NUma bine Răspunde 52.Aşa spun legendele noastre. cei considerati de rasa regala.ca si mariamama lui Isus. IN alta ordine de idei. evreii vechi aia de rasa regala nu erau evrei… erau albi... care toti erau roscati cu ochi albastri(ca si maria magdalena). ca tot uit sa ma semnez:) Răspunde 51. Atat Isus cat si presupusul David desre care ma îndoiesc ca a avut existenta istorica întrucat cartea sa Psalmii e diferită de toate celelalte carti ale V..Răspunde 49. Evreu’ de azi e diferit de cel de atunci aia erau tuciurii si cu păr negru. maria magdalena are caracterul unei zeite mama. Io nu vreau sa le contrazic.T au apartinut primilor locuitori ai palestinei. On 20/12/2008 at 11:07 karmapolice said: mersi ca ai bagat commul. . nu. nu la ei ma refeream ci la cei de singe vechi. On 20/12/2008 at 22:58 quadratus said: karmapolis sa-ti spun o trebusoara interesanta.amoreii.

noi nu sintem urmasii romei ci a vitejilor geti. Zalmoxis NU a fost zeul suprem al getilor. Asta legat de ideea de a te “baga” cineva la spam. a fost un AVATAR al zeului suprem DHyo sau DHeus. Si inca ceva. DA. o forma a lui kronos. Iisus a fost intr-adevar dac. Omului viu i s-a suprapus mitul gemenilor divini Apollo-Artemis. Stiu ce vorbesc pentru ca traiesc la Ierusalim. Sustin ideea daciei neumuritoare. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: chiar sint curioasa daca accepti si opinii contrare-ma bagi la spam? Răspunde 55. Cat despre problema evreilor ashkenazi (mi se pare ca la ei te referi). Sorry sa-ti sparg balonul de sapun dar exista doua tipologii ebraice-cei bruneti cu ochi negrii sau albastrii/verzi si cei blonzi/roscati cu ochii albastrii/verzi. Zi faina! Solomonar Răspunde 54. On 20/12/2008 at 10:56 quadratus said: @karmapolice. il lasam pe zamolxe sa comenteze. il chema Ili iar povestea lui e descrisa pe placutele de la Sinaia. hai sa fim sobri. NU-i tot aia. Din pacate la acea vreme femeia fusese elimita din . asta nu inseamna ca detii adevarul. stiu ca primul scris in lume e cel de la Tartaria. etc. cam asa cum Krishna a fost avatarul lui Vishnu. Chiar daca stai in Ierusalim. Dar Iisus NU are altfel de singe decit ebraic.daca unii au idei putin mai “altfel” decat gloata nu inseamna ca acel cineva e batut in cap. cei care sint considerati de rasa veche. Răspunde o On 26/04/2009 at 18:29 cabirul said: “Evreii” albi sint defapt celtii care au creeat Galileea. regala si pura.Răspunde 53. David si Iisus erau asa. On 20/12/2008 at 09:46 karmapolice said: Iisus NU a avut singe get.

Iisus Hristos a dorit sa demonstreze si in acelasi timp sa de-a o lectie lumii intregi (dar mai ales fariseiilor din Israel) ca frica invinge moartea. 56.Iisus a plecat din Egipt cu convingerea ca puterea spiritului sau.Ce doresc sa spun cu asta ? Daca erai destul de avansat (si cred ca Iisus era ).Iisus a venit in Israel cu un ideal extraordinar in minte:”Orice pot face Eu..A fost o planificare dinainte deliberat pentru initiere.deoarece frica este cea care nu permite sa facem progrese.Trei zile inainte de crucificare.puteti si voi face !”Iisus si-a ales special momentul rastignirii:echinoctiul de primavara.au trebuit sa treaca prin Proba Maxima.balanta.putea functiona independent de corp.proba Maxima pentru suprema demnitate:Hermes.Iisus la rugat pe Iuda sa-l de-a pe mana autoritatiilor la un moment foarte precis.cele 7 rituri de initiere.Zoroastru. si in . Cred ca ar trebui sa ne implicam mai mult in cercetare si afirmare in aceasta directi. De ce a stat Iisus 40 de zile in pustiu ?Pentru a-si purifica sufletul !Cati oameni de pe pamant cunosc faptul ca mancarea subjuga sufletul ?Iisus avea nevoie de acest lucru pentru inaltarea sufletului sau in marea piramida.ea nu reprezinta nimic in realitate.un mare plan pus la punct in cel mai mic detaliu.Dante etc. Răspunde  On 24/10/2010 at 21:46 Corrado said: Ce a mai cautat Iisus in Israel?Buna intrebare ! Egiptul era o scoala finala de initiere pentru marii maestrii ai vremii.si multi alti mari initiati.Venind din Egipt.puteai sa-ti ridici corpul tau din morti dandu-i viata prin puterea spiritului tau.In proba Maxima.este calea in care intelepciunea vine la noi.Buddha. el iese la iveala.ritualurile elaborate ale religiei evreiesti au fost special destinate acestui proces.In templele din Egipt. Dar cum adevarul niciodata nu piere.Un stadiu de purificare este absolut necesar inainte de folosirea unei Camere a Ascensiunii.initiatul era legat la ochi si inchis intr-un sarcofag unde era tinut acolo 3 zile si 3 nopti exact ca invierea lui Iisus.Iisus a inceput sa faca minunile pe care le stim.Anticii spun sa incepem o actiune majora atunci cand Soarele este in echinoctiul primaverii. iar Maria Magdalena n-a primit recunoasterea cuvenita. mai devreme sau mai tirziu (citeste mii de ani).Iisus. On 11/12/2008 at 19:00 padureanu sanda said: Un interesant punct de vedere.initiatul se pregatea pentru a invinge frica de moarte.De ce in marea piramida ?Pentru ca marea piramida simula magnetismul scazut si frecventa ridicata.

Răspunde 61. fara sa cadem in excese si devieri ucigatoare. Ar fi bine ca astfel de pozitii sa fie lasate sa se afirme. On 05/12/2008 at 22:37 Atlantis said: Ma bucur sa vad ca sunt tot mai multi oameni in tara asta care au inceput sa gandeasca…este cazul sa devenim constienti de ceea ce suntem cu adevarat. On 21/11/2008 at 13:15 Dorina Bruda said: Ma bucur enorm ca v-am gasit si pot sa-mi bucur sufletul cu asa informatii Răspunde 60. On 01/09/2008 at 09:43 zamolxe said: să fii pusastef ! sa ne citit cu bine . nu sa fie linsate de “traditionalisti” si “conservatori” Răspunde 57. On 21/11/2008 at 17:18 quadratus said: te mai asteptăm Dorina!:) zamolxe Răspunde 59. On 21/11/2008 at 13:11 Dorina Bruda said: Imi place enor si sa va dea Dumnezeu snatate ca asa avem ocazia sa ne dam seama cine sintem.altele asemanatoare. Felicitari pentru articol! Răspunde 58.

Imi doresc ca si altii sa fie mandri de originea lor si sa se trezeasca in ei dorintza fierbinte de a nu-si mai lasa tzara pe mana altora. On 01/09/2008 at 08:07 pusastef said: Sunt mandra ca sunt romanca. Răspunde .Răspunde 62.