Sunteți pe pagina 1din 41

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureti Specializarea Management

Anul universitar 2007-2008 Semestrul 1

Anul de studii: II

Disciplina: Contabilitate financiar ntrebri pentru examen


ADEVRAT SAU FALS 1. Principiul prudentei presupune aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa nu se evite riscul de transfer asupra exercitiilor financiare viitoare, a incertitudinilor prezente susceptibile a greva patrimoniul si rezultatele societatii. 2. In caz de noncontinuitate evaluarea elementelor patrimoniale se face in functie de utilitatea acestora. 3. Evaluarea elementelor patrimoniale se realizeaza: la data intrarii in patrimoniu; la data inventarului; la data incheierii exercitiului financiar; la data iesirii din patrimoniu.

4. Sursele de finantare aflate la dispozitia unei societati comerciale o perioada mai mica de un an sunt evidentiate cu ajutorul conturilor din clasa conturilor de capitaluri. 5. Activul net contabil este egal cu produsul dintre valoarea matematica contabila a unei actiuni si numarul total de actiuni. 6. La o societate pe actiuni capitalul social este dat de produsul dintre numarul de parti sociale si valoarea nominala a unei parti sociale. 7. Subventiile primite de la buget se pot clasifica in doua mari categorii si anume subventii aferente activelor si subventii aferente veniturilor. 8. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate, evidentiate cu ajutorul conturilor de capitaluri, asigura evidenta datoriilor societatii pe termen scurt si mediu. 9. Metodele de amortizare folosite sunt metoda amortizarii liniare, metoda amortizarii degresive, metoda amortizarii accelerate si metoda amortizarii conturilor de activ. 10. Conturile 4423, 4427 si 4428 prezinta functie contabila de activ.

11. Situatiile financiare anuale se intocmesc lunar pe baza datelor cuprinse in balanta de verificare intocmita la finele fiecarei luni. 12. inregistrata. ALEGERE 1. O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 100.000 lei, la o rata a dobanzii de 20%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul N stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile: 1 Soldul final debitor al contului 121 - Profit sau pierdere - reprezinta pierderea

a. b. c. d. e.

666 1621 666 1621 666 666 666

= = = = = = =

1621 1682 1621 1682 1621 1682 1682

20.000,00 lei 9.917,81 lei 20.000,00 lei 10.000,00 lei 9.917,81 lei 10.000,00 lei 20.000,00 lei

2. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.02.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 52.500 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. Utilajul a fost pus in functiune in luna februarie N. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea in contabila a amortizarii in anul N este: a. b. c. d. e. 6812 6811 6812 6811 6811 = = = = = 2813 2813 2813 2813 2813 21.875 lei 21.875 lei 26.250 lei 26.250 lei 5.250 lei

3. O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila de 135.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 9.520 lei inclusiv TVA. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport: a. 461 = % 7583 4427 2133 % 758 4727 2133 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 135.000.000 lei 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 135.000 lei 121.500 lei 13.500 lei 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 135.000 lei 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 135.000 lei 121.500 lei 13.500 lei 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 2

b.

6583 4111

= =

c.

% 2813 658 4111

% 7583 4427 2133 % 7583 4427 2133

d.

2813 4111

= =

e.

% 2813 6583 461

% 7583 4427

a.

b. c. d.

e.

% = 2133 135.000 lei 2813 121.500 lei 6583 13.500 lei 4. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date: TVA colectata : 10.000 lei TVA neexigibila : 2.000 lei TVA deductibila : 12.000 lei Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea 4426 = % 12.000 lei 4427 10.000 lei 4423 2.000 lei 4428 = 4426 12.000 lei 4427 = 4423 2.000 lei 4426 = 4427 10.000 lei 4424 = 4428 2.000 lei % = 4426 12.000 lei 4427 10.000 lei 4424 2.000 lei % = 4426 12.000 lei 4427 10.000 lei 4428 2.000 lei

5. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 100.000 lei ( TVA 19% ) este: a. % 301 4426 % 601 4426 % 601 4426 % 301 4426 % 301 4426 = 404 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei

b.

401

c.

404

d.

401

e.

462

6. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion de 10.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 5.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele: a. b. c. d. 7814 491 6812 6812 6814 491 6812 = = = = = = = 491 6814 151 151 491 7814 151 10.000 lei 5.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 10.000 lei 3

151 = 7812 5.000 lei 7812 = 151 10.000 lei 151 = 6812 5.000 lei 7. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si informatii: - valoarea de intrare : 50.000 lei - valoarea reziduala : 5.000 lei - durata de viata utila: 5 ani. Valoarea amortizabila este: e. a. b. c. d. e. 5.000 lei 25.000 lei 75.000 lei 50.000 lei 45.000 lei

8. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000 lei. Durata de viata utila 10 ani. In conditiile amortizarii utilajului , utilizand metoda de amortizare degresiva(fara influenta uzurii morale), marimea amortizarii in anul al doilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara sunt: a. b. c. d. e. 20.000 lei 25.000 lei 20.000 lei 20.000 lei 25.000 lei 6 ani 5 ani 4 ani 5 ani 4 ani 4 ani 5 ani 6 ani 5 ani 6 ani

9. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel: 701 - 20.000 lei; 704 5.000 lei; 707 10.000 lei; 711 4.000 lei; 758 10.000 lei; 766 5.200 lei. Suma corecta a cifrei de afaceri este: a. b. c. d. e. 49.000 lei 25.000 lei 39.000 lei 35.000 lei 55.200 lei

10. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel: - valorile contabile: 301 1.500 lei; 371 2.000 lei; 345 6.000 lei. - valorile de inventar: 301 1.800 lei; 371 1.200 lei; 345 6.500 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N: a. 6814 = 397 800 lei % = 7814 800 lei 391 300 lei 394 500 lei b. 6814 = % 800 lei 391 300 lei 394 500 lei c. 6814 = 397 800 lei d. 397 = 7814 800 lei e. 397 = 7814 800 lei 4

% 800 lei 391 300 lei 394 500 lei 11. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 10.000 lei. TVA 19%. In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consemnata in aceasta fiind de 12.000 lei. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii: % 371 408 4426 b. % 371 4426 4426 c. % 408 4426 408 d. 408 4426 % 371 4426 4426 408 a. = 401 14.180 lei 11.900 lei 2.280 lei 2.280 lei 14.280 lei 12.000 lei 2.280 lei 1.900 lei 14.280 lei 12.000 lei 2.280 lei 1.900 lei 11.900 lei 1.900 lei 2.380 lei 2.000 lei 380 lei 2.280 lei 14.280 lei

6814

= =

4428 401

= =

4428 401

= = = =

4428 401 4428 401

e.

= =

4428 401

12. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 100.000 lei. TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 85.000 lei. Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt: a. 461 = % 119.000 lei 701 100.000 lei 4427 19.000 lei b. 4111 = % 119.000 lei 708 100.000 lei 4427 19.000 lei 608 = 345 85.000 lei c. 461 = % 119.000 lei 701 100.000 lei 4427 19.000 lei 711 = 345 85.000 lei d. 4111 = % 119.000 lei 701 100.000 lei 4427 19.000 lei e. 4111 = % 119.000 lei 701 100.000 lei 4427 19.000 lei 711 = 345 85.000 lei

13. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 10.000 USD. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 3,35 lei/USD. Incasarea creantei de laclientul extern se realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 3,34 lei /USD. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei: a. 5124 = % 4111 765 4111 33.500 lei 33.400 lei 100 lei 33.500 lei 33.400 lei 100 lei 33.500 lei 33.400 lei 100 lei 33.500 lei 33.400 lei 100 lei 33.500 lei 33.400 lei 100 lei

b.

% 5121 665 c. % 5124 666 d. % 5124 665 e. % 5121 666

4111

4111

4111

14. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 12.000 lei si materii prime in valoare de 20.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un prt de 40.000 lei. TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este: a. % 4427 4424 % 4426 4423 4427 = 4426 7.600 lei 6.080 lei 1.520 lei 7.600 lei 6.080 lei 1.520 lei 7.600 lei 6.080 lei 1.520 lei 6.080 lei 7.600 lei

b.

4427

c.

d. e.

4427 4427

= =

% 4426 4423 4426 4426

15. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata de viata utila de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita: acccelerata (in primul an s-a amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei (fara TVA). TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice:

a.

461

% 7583 4427 2131 % 758

11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 140.000 lei 11.900 lei 10.000 lei 6

6583 b. 4111

= =

4427 % 2813 658 c. 4111 = 2131

1.900 lei 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei 11.900 lei 9.000 lei 2.900 lei 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei

% 7583 4427 2131

% 2813 6583 d. 4111

% 7583 4427 2131

% 2813 6583 e. 461

% 7583 4427 2131

% 2813 6583

16. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 5.000 lei. TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice este: a. % 2131 4426 6812 % 2131 4426 2131 % 2131 4426 2131 % 2131 4426 6812 % 2131 4426 = 401 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 5.000 lei 124.000 lei 105.000 lei 19.950 lei

b.

= =

1513 404

c.

= =

1513 401

d.

401 404

e.

= =

1513 404

17. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 10.000 EURO. Se cunosc urmatoarele elemente: 7

- taxa vamala 10% - comisionul vamal 5% - cota TVA 19% - cursul de schimb la data vamuirii 4,00 ROL/EURO. Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este: a. b. c. d. e. 7.600 lei 8.360 lei 1.140 lei 8.740 lei 760 lei

18. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel: - valorile contabile: 301 1.500 lei; 371 2.000 lei; 345 6.000 lei. - valorile de inventar: 301 1.800 lei; 371 1.200 lei; 345 6.500 lei. - provizioane pentru deprecierea marfurilor: 200 lei. - provizioane pentru deprecierea produselor finite: 100 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N: a. 6814 % 391 394 6814 394 397 7814 6814 394 = = 397 7814 800 lei 800 lei 300 lei 500 lei 600 lei 100 lei 600 lei 100 lei 800 lei 100 lei

b. c. d. e.

= = = = = =

397 7814 7814 394 397 7814

19. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost estimata la 16.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este: a. b. c. d. e. 214 658 214 131 214 = = = = = 758 214 134 7584 2814 16.000 lei 16.000 lei 16.000 lei 16.000 lei 16.000 lei

20. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 100.000 lei, cu o durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 60 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA 11.900 lei, TVA 19 %, metoda de amortizare folosita: metoda liniara. Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii:

a.

461

% 7583 4427 212

11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei 14.161 lei 11.900 lei 2.261 lei 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei 14.161 lei 11.900 lei 2.261 lei 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 100.000 lei.

b.

% 2812 6583 461

% 7583 4427 212

c.

% 2812 6583 4111

% 7583 4427 212

d.

% 2812 6583 4111

% 7583 4427 212

e.

% 2812 6583 461

2812

% 7583 4427 212

21. O societate comerciala a obtinut la 01.09.N un imprumut pe termen lung de 200.000 lei, la o rata a dobanzii de 15%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii la sfarsitul exercitiului financiar N stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile, ca nu s-a inregistrat dobanda de la contractarea imprumutului iar plata acesteea se efectueaza la scadenta ? a. b. c. d. e. 666 1621 666 1621 666 666 666 = = = = = = = 1621 1682 1621 1682 1621 1682 1682 30.000,00 lei 9.917,81 lei 30.000,00 lei 10.000,00 lei 9.917,81 lei 10.000,00 lei 30.000,00 lei

22. O societate comerciala achizitioneaza la data de 30.10.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 150.000 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. Utilajul este pus in functiune in luna de achizitie. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea in contabitate a amortizarii in anul N este: 9

a. b. c. d. e.

6812 6811 6812 6811 6811

= = = = =

2813 2813 2813 2813 2813

12.500 lei 12.500 lei 75.000 lei 75.000 lei 15.000 lei

23. O societate comerciala vinde un mijloc de transport care are o valoare contabila de 180.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita: accelerata (procent 50%). Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 9.520 lei inclusiv TVA. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport: a. 461 = % 7583 4427 2133 % 758 4727 2133 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 180.000 lei 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 180.000 lei 150.000 lei 30.000 lei 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 180.000 lei 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 180.000 lei 170.000 lei 10.000 lei 9.520 lei 8.000 lei 1.520 lei 180.000 lei 170.000 lei 10.000 lei

b.

6583 4111

= =

c.

% 2813 658 4111

% 7583 4427 2133 % 7583 4427 2133

d.

2813 4111

= =

e.

% 2813 6583 461

% 7583 4427 2133

% 2813 6583

24. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date: TVA colectata : 25.000 lei TVA neexigibila : 25.500 lei TVA deductibila : 25.500 lei Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea:

10

a.

4426

b. c. d.

e.

4428 4427 4426 4424 % 4427 4424 % 4427 4428

= = = = =

% 4427 4423 4426 4423 4427 4428 4426

4426

25.500 lei 25.000 lei 500 lei 25.000 lei 25.000 lei 25.000 lei 25.000 lei 25.500 lei 25.000 lei 500 lei 25.500 lei 25.000 lei 500 lei

25. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 150.000 lei ( TVA 19% ) este: a. % 301 4426 % 601 4426 % 601 4426 % 301 4426 % 301 4426 = 404 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei

b.

401

c.

404

d.

401

e.

462

26. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in valoare de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 18.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele: a. b. c. d. e. 7814 491 6812 6812 6814 491 6812 151 7812 151 = = = = = = = = = = 491 6814 151 151 491 7814 151 7812 151 6812 20.000 lei 2.000 lei 20.000 lei 2.000 lei 20.000 lei 2.000 lei 20.000 lei 2.000 lei 20.000 lei 2.000 lei

11

27. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si informatii: - valoarea de intrare : 100.000 lei - valoarea reziduala : 10.000 lei - durata de viata utila: 10 ani. Valoarea amortizabila este: a. b. c. d. e. 10.000 lei 110.000 lei 125.000 lei 100.000 lei 90.000 lei

28. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 180.000 lei. Durata de viata utila 10 ani. In conditiile amortizarii utilajului , utilizand metoda de amortizare accelerata (folosind cota maxim admisa) , marimea amortizarii in anul al treilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea accelerata si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara sunt: a. b. c. d. e. 90.000 lei 90.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 1 an 9 ani 2 ani 1 an 3 ani 9 ani 1 an 8 ani 9 ani 7 ani

29. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel: 701 - 120.000 lei; 704 80.000 lei; 706 10.000 lei; 711 100.000 lei; 758 10.000 lei; 765 10.000 lei; 766 12.000 lei. Suma corecta a cifrei de afaceri este: a. b. c. d. e. 210.000 lei 342.000 lei 330.000 lei 320.000 lei 310.000 lei

30. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel: - valorile contabile: 301 20.000 lei; 371 125.000 lei; 345 420.000 lei. - valorile de inventar: 301 20.000 lei; 371 120.000 lei; 345 400.000 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N: a. 6814 = 397 25.000 lei 394 = 7814 20.000 lei b. 6814 = 394 20.000 lei c. 6814 = 397 5.000 lei 6814 = 394 20.000 lei d. 397 = 7814 5.000 lei e. 397 = 7814 5.000 lei 6814 = 394 20.000 lei 31. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 200.000 lei. TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 210.000 lei. Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt: 12

a.

461

b.

4111

c.

608 461

= =

711 d. 4111

= =

e. 4111

711

% 701 4427 % 708 4427 345 % 701 4427 345 % 701 4427 % 701 4427 345

238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei 238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei 210.000 lei 238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei 210.000 lei 238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei 238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei 210.000 lei

32. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 15.000 USD. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 2,80 lei/USD. Incasarea creantei de la clientul extern se realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 2,75 lei /USD. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei: a. 5124 = 4111 42.000 lei b. % = 4111 42.000 lei 5121 41.250 lei 665 750 lei c. % = 4111 42.000 lei 5124 41.250 lei 666 750 lei d. % = 4111 42.000 lei 5124 41.250 lei 665 750 lei e. % = 4111 42.000 lei 5121 41.250 lei 666 750 lei 33. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 150.000 lei si materii prime in valoare de 20.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 100.000 lei. TVA neexigibila 25.000 lei. TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este: a. % 4427 4424 % 4426 4423 4427 = 4426 32.300 lei 19.000 lei 13.300 lei 32.300 lei 19.000 lei 13.300 lei 32.300 lei 19.000 lei 13.300 lei 19.000 lei 32.300 lei 13

b.

4427

c.

d. e.

4427 4427

= =

% 4426 4423 4426 4426

34. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 150.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 8 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei (fara TVA). TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice: a. 461 = % 7583 4427 2131 % 758 4427 % 7583 4427 2131 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 150.000 lei 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei 11.900 lei 9.000 lei 2.900 lei 150.000 lei 120.000 lei 30.000 lei 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 150.000 lei 120.000 lei 30.000 lei

b.

6583 4111

= =

c.

4111

d.

% 2813 6583 4111

% 7583 4427 2131

e.

% 2813 6583 461

% 7583 4427 2131

% 2813 6583

35. O socierate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 150.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 15.000 lei. TVA 19%. Inregistrarile contabile ce se efectueaza la intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice sunt: a. % 2131 4426 6812 % 2131 4426 2131 % 2131 4426 2131 = 401 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei 15.000 lei 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei 15.000 lei 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei 15.000 lei 14

b.

= =

513 404

c.

= =

1513 401

401

d.

e.

% 2131 4426 6812 % 2131 4426

404

= =

1513 404

178.500 lei 100.000 lei 28.500 lei 28.500 lei 196.350 lei 165.000 lei 31.350 lei

36. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 25.000 EUR. Se cunosc urmatoarele elemente: - taxa vamala 8% - comisionul vamal 1% - cota TVA 19% - cursul de schimb la data vamuirii 3,70 ROL/EUR. Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este: a. b. c. d. e. 19.156,75 lei 17.750,75 lei 17.575,00 lei 18.981,00 lei 15.993,25 lei

37. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel: - valorile contabile: 301 1.500 lei; 371 2.000 lei; 345 6.000 lei. - valorile de inventar: 301 1.800 lei; 371 1.800 lei; 345 6.500 lei. - provizioane pentru deprecierea marfurilor: 200 lei. - provizioane pentru deprecierea produselor finite: 100 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N: a. 6814 % 391 394 6814 394 397 7814 6814 394 = = 397 7814 200 lei 400 lei 300 lei 100 lei 200 lei 100 lei 200 lei 100 lei 200 lei 100 lei

b. c. d. e.

= = = = = =

397 7814 7814 394 397 7814

38. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un corp de mobilier a carui valoare a fost estimata la 25.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este: a. b. c. d. e. 214 658 214 131 214 = = = = = 758 214 2814 7584 134 25.000 lei 25.000 lei 25.000 lei 25.000 lei 25.000 lei

39. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 200.000 lei, cu o durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 80 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA 23.800 lei, TVA 19 %, metoda de amortizare folosita: metoda liniara. 15

Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii: a. 461 = % 7583 4427 212 23.800 lei 20.000 lei 3.800 lei 200.000 lei 160.000 lei 40.000 lei 28.322 lei 23.800 lei 4.522 lei 200.000 lei 160.000 lei 40.000 lei 23.800 lei 20.000 lei 3.800 lei 200.000 lei 160.000 lei 40.000 lei 28.322 lei 23.800 lei 4.522 lei 200.000 lei 160.000 lei 40.000 lei 23.800 lei 20.000 lei 3.800 lei 200.000 lei

b.

% 2812 6583 461

% 7583 4427 212

c.

% 2812 6583 4111

% 7583 4427 212

d.

% 2812 6583 4111

% 7583 4427 212

e.

% 2812 6583 461

2812

% 7583 4427 212

40. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 1 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 24.000 lei, durata de viata utila 5 ani. n conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare ? a. 12.000 lei b. 3.000 lei c. 4.500 lei d. 3.500 lei e. 5.000 lei 41. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 36.000 lei, durata de viata utila 5 ani. n conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare ? a. 7.875 lei.; b. 4.500 lei; c. 3.375 lei; d. 18.000 lei; e. 11.250 lei. 16

42. a. 212 = b. 1011 = c. 5121 = d. 456 = e. 1011 =

nregistrarea contabila de subscriere a actiunilor / partilor sociale este: 456 1012 456 1011 456

43. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul constituirii unei intreprinderi se inregistreaza astfel: a. 5121 = 1011 b. 5121 = 1012 c. 5121 = 456 d. 5121 = 212 e. 456 = 5121 44. Cheltuielile de constituire pe seama contului de la banca se inregistreaza in contabilitate: a. 635 = 5121 b. 201 = 5121 c. 201 = 456 d. 5121 = 201 e. 5121 = 456 45. n situatia in care valoarea matematica contabila este mai mare decat valoarea nominala a unei actiuni, cresterea de capital social se inregistreaza contabil astfel: a. 5121 = % 1011 1041 b. 201 = % 1012 1041 c. 5121 = 1012 d. 456 = 1011 e. 456 = % 1011 1041 46. 1012 = 1012 = 456 = 456 = 5121 = Rambursarea capitalului social catre actionari/asociati se inregistreaza astfel: 456 1011 5121 1012 456

a. b. c. d. e.

47. Daca la o instalatie tehnologica apare o rezerva din reevaluare( pozitiva) are loc inregistrarea contabila: a. 2813 = 2131 b. 2131 = 105 c. 2131 = 2813 d. 105 = 2131 e. 2813 = 105 48. este: 17 nregistrarea privind acordarea de dividende in anii ce s-au incheiat cu pierderi

a. 1062 b. 1068 c. 1061 d. 129 e. 104 49. a. b. c. d. e. 6811 6811 2111 6811 5121

= = = = =

502 457 457 1061 457 nregistrarea amortizarii unei constructii este:

= = = = =

2812 2813 6811 5121 2812

50. Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 10.000 lei drept compensatie pentru pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare, aceasta va inregistra incasarea subventiei astfel: a. 131 = 7584 10.000 lei b. 445 = 771 10.000 lei c. 131 = 771 10.000 lei d. 5121 = 445 10.000 lei e. % = 445 11.900 lei 5121 10.000 lei 4426 1.900 lei 51. Constituirea sau suplimentarea provizioanelor aferente clasei I de capitaluri se contabilizeaza astfel: a. 6812 = 151 b. 151 = 7812 c. 6812 = 7812 d. 151 = 6812 e. 7812 = 151 52. este: a. b. c. d. e. 666 161 1682 1682 5121 = = = = = 1682 5121 5121 666 1682 nregistrarea contabila privind plata dobanzii datorate la banca de o societate

53. O intreprindere achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic, in valoare de 15.000, TVA 19%. Care este inregistrarea contabila ? a. % = 401 17.850 203 15.000 4426 2.850 b. % = 404 17.850 203 10.000 4426 2.850 c. % = 401 17.850 204 10.000 4426 2.850 18

d.

e.

% = 205 4426 4426 =

404

205

17.850 15.000 2.850 10.000

54. nregistrarea contabila privind plus de inventar reprezentand un calculator (incadrat la active imobilizate) este: a. b. c. d. e. 214 214 214 5121 5121 = = = = = 456 5121 134 214 131

55. Receptia si punerea in functiune a unei instalatii tehnologice realizata in regie proprie se inregistreaza astfel: a. b. c. d. e. 6452 2131 2131 6452 5121 = = = = = 4371 231 5121 2131 722

56. nregistrarea imobilizarilor corporale in curs din productie proprie pe baza bonului de predare-primire si a procesului-verbal de receptie este: a. 5121 = 231 b. 231 = 233 c. 231 = 722 d. 5121 = 722 e. 5121 = 722 57. Constituirea inregistreaza astfel: a. b. c. d. e. 6813 280 6813 280 290 = = = = = 290 290 280 290 6813 ajustarilor pentru deprecierea activelor necorporale se

58. n luna X a exercitiului N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%. n luna X+1 se primeste factura in valoare de 1.500 lei, TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii? a. % = 371 4426 401 595 lei 500 lei 95 lei 190 lei 1.190 lei 285 lei 1.785 lei 19

4426 = 4428 408 = 401 b. 4426 = 4428 408 = 401

c.

% = 408 4426

401

1.285 lei 1.000 lei 285 lei 190 lei 1.475 lei 1.190 lei 285 lei 285 lei 1.785 lei 1.500 lei 285 lei 190 lei

d.

408 = 4428 % = 401 371 408 4426 = 4428 % = 401 371 4426 4426 = 4428

e.

59. O societate detine un sold initial de produse finite in valoare de 2.000 lei, stocuri obtinute la cost de productie 500 lei; stocuri constatate la inventariere 1.600 lei. n conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent, care sunt formulele contabile ? a. 711 345 b. 711 345 c. 345 d. 711 345 711 e. 711 345 = = = = = = = = = = 345 711 345 711 711 345 711 345 345 711 2.000 lei 1.600 lei; 1.600 lei 2.000 lei; 400 lei; 2.000 lei 500 lei 900 lei; 2.000 lei 500 lei;

60. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date: TVA colectata 12.000 lei; TVA neexigibila 2.000 lei; TVA deductibila 10.000 lei. Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea: a. % = 4427 12.000 lei 4426 10.000 lei 4424 2.000 lei b. 4427 = 4428 12.000 lei 4426 = 4423 2.000 lei c. 4426 = 4427 10.000 lei 4424 = 4428 2.000 lei d. 4427 = % 12.000 lei 4426 10.000 lei 4423 2.000 lei e. 4427 = % 12.000 lei 4426 10.000 lei 4428 2.000 lei 61. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de cheltuieli si venituri la o societate comerciala se prezinta astfel: 601 20.000 lei; 604 5.000 lei; 607 10.000 lei; 666 2.000 lei; 701 17.000 lei; 704 80.000 lei; 766 10.000 lei;721 2.000 lei. 20

Suma corecta a cifrei de afaceri este: a. b. c. d. e. 97.000 lei 72.000 lei 107.000 lei 109.200 lei 62.000 lei 62. 6911 = 441 = 512 = 441 = 6911 = 63. astfel: a. 601 b. 301 c. 301 d. 601 e. 601 = = = = = nregistrarea contabila privind impozitul pe profit platit in plus este: 4411 6911 441 512 512 Darea in consum a unor materii prime in valoare de 75.000 lei se inregistreaza 701 701 601 301 % 301 4427 75.000 lei 75.000 lei 75.000 lei 75.000 lei 89.250 lei 75.000 lei 14.250 lei

a. b. c. d. e.

64. Constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie se inregistreaza in contabilitate: a. 5114 = 413 b. 627 = 5121 c. 6864 = 59 d. 5121 = 59 e. 59 = 413 65. O societate comerciala datoreaza bugetului statului suma de 15.000 lei, reprezentand amenzi si penalitati. nregistrarea contabila privind plata sumei datorate este: a. 6581 = 4481 15.000 lei. b. 635 = 446 15.000 lei. c. 4481 = 512 15.000 lei. d. 471 = 531 15.000 lei. e. % = 512 17.850 lei. 4481 15.000 lei. 4426 2.850 lei 66. O societate inregistreaza un extras de cont bancar care reprezinta plata comisioanelor bancare in suma de 250 lei. nregistrarea contabila va fi: a. 462 = 5121 250 lei b. 627 = 5121 250 lei c. 512 = 5114 250 lei d. 401 = 5121 250 lei e. 5121 = 4111 250 lei 67. O societate incaseaza suma de 80.000 lei, suma ce reprezinta chiria de la un partener de afaceri pentru 2 luni ale anului financiar urmator, ca urmare a inchirierii unui spatiu al societatii. nregistrarea sumei primite se face: 21

a. b. c. d. e.

472 472 512 512 472

= = = = =

706 512 472 472 706

80.000 lei. 80.000 lei 80.000 lei 80.000 lei 80.000 lei

68. O societate comerciala contracteaza la finele exercitiului financiar un abonament la o publicatie de larga circulatie pentru anul urmator. Valoarea abonamentului este de 12.000. lei. nregistrarea contabila privind contractarea abonamentului este: a. 626 = 531 12.000 lei b. 6581 = 531 12.000 lei c. 471 = 626 12.000 lei d. 626 = 471 12.000 lei e. 471 = 531 12.000 lei 69. O societate vinde unui client produse finite in valoare de 75.000 lei. Costul de productie al bunurilor de natura stocurilor vandute este de 68.000 lei, TVA 19%. Scoaterea din gestiune a produselor finite vandute presupune inregistrarea: a. 711 = 345 68.000. lei b. 4111 = % 80.920 lei 711 68.000 lei 4427 12.920 lei c. 4111 = % 89.250 lei 701 75.000 lei 4427 12.920 lei d. 601 = 301 68.000 lei e. 4111 = 711 68.000 lei 70. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 20.000.000 lei, impartit in 20.000 actiuni; rezerve 16.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 10.000 actiuni la un pret de emisiune de 1.200 lei/actiune. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi si formula contabila ? a. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune D.S.- ul = 200 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 12.000.000 1011 10.000.000 1041 2.000.000 b. Valoarea matematica = 1.077 lei/actiune D.S.- ul = 723 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 12.000.000 c. Valoarea matematica = 1.800 lei/actiune D.S.- ul = 2.000 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 18.000.000 1012 12.000.000 1041 6.000.000 d. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune D.S.- ul = 200 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 10.000.000 e. Valoarea matematica = 1.800 lei/actiune 22

D.S.- ul = 1.600 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 12.000.000 1012 10.000.000 1041 2.000.000 71. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei, impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni la un pret de emisiune de 1.200 lei/actiune. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi si formula contabila ? a. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune D.S.- ul = 200 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 6.000.000 1012 5.000.000 1041 1.000.000 b. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune D.S.- ul = 200 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 6.000.000 c. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune D.S.- ul = 200 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 6.000.000 1011 5.000.000 1041 1.000.000 d. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune D.S.- ul = 200 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 5.000.000 e. Valoarea matematica = 1.077 lei/actiune D.S.- ul = 723 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 5.000.000 72. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: - in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni a 1.200 lei/actiune pret de emisiune; - in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 1.000.000 pentru care se emit 5.000 actiuni. Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt: a. D.S. = 200 si D.A. = 400; b. D.S. = 200 si D.A. = 300; c. D.S. = 200 si D.A. = 0; d. D.S. = 723 si D.A. = 100; e. D.S. = 723 si D.A. = 300. 73. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei format din 10.000 actiuni; rezerve 5.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin incorporari de rezerve in valoare de 4.000.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni. 23

Care este valoarea matematica contabila noua a actiuni, marimea DA-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi ? a. 1.250 lei/act., 250 lei, 5/1; b. 1.500 lei/act., 0 lei, 5/1; c. 1.250 lei/act., 250 lei, 1/5; d. 1.167 lei/act., 333 lei, 1/5; e. 1.500 lei/act., 250 lei, 1/5 74. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul constituirii unei intreprinderi se inregistreaza astfel: a. 5121 = 1011 b. 5121 = 1012 c. 5121 = 456 d. 5121 = 212 e. 456 = 5121 75. Valoarea matematica contabila are formula: Capital social / Numar de actiuni Activ net contabil / Numar de actiuni Cresterea de capital social / Numar de actiuni Rezerve / Numar de actiuni Numar de actiuni vechi /Numar de actiuni noi

a. b. c. d. e.

76. O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 20.000 lei, la o rata a dobanzii de 10%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii la sfarsitul exercitiului financiar N stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile, ca nu s-a inregistrat dobanda de la contractarea imprumutului iar plata acesteea se efectueaza la scadenta ? a. b. c. d. e. 666 1621 666 1621 666 666 666 = = = = = = = 1621 1682 1621 1682 1621 1682 1682 1.000 lei 1.000 lei 2.000 lei 2.000 lei 1.000 lei 1.000 lei 2.000 lei

77. O societate comerciala achizitioneaza la data de 25.05.N un utilaj( pus in functiune in luna de achizitie) cu valoarea contabila de intrare de 50.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate ( cota 40%) inregistrarea contabila a amortizarii in primul an de viata utila este: a. b. c. d. e. 6812 6811 6812 6811 6811 = = = = = 2813 2813 2813 2813 2813 20.000 lei 20.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 11.667 lei

78. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.06.N un mijloc de transport care este pus in functiune in aceiasi luna. Valoarea contabila de intrare de 60.000 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea contabila a amortizarii in anul N este: 24

a. b. c. d. e.

6812 6811 6812 6811 6811

= = = = =

2813 2813 2813 2813 2813

15.000 lei 15.000 lei 30.000 lei 30.000 lei 6.000 lei

79. O societate comerciala vinde un mijloc de transport care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 5 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 83.300 lei inclusiv TVA. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport: a. 461 = % 7583 4427 2133 % 7583 4727 2133 83.300 lei 70.000 lei 13.300 lei 140.000 lei 83.300 lei 70.000 lei 13.300 lei 140.000 lei 70.000 lei 70.000 lei 83.300 lei 70.000 lei 13.300 lei 140.000 lei 83.300 lei 70.000 lei 13.300 lei 140.000 lei 80.000 lei 60.000 lei 83.300 lei 70.000 lei 13.300 lei 140.000 lei 70.000 lei 70.000 lei

b.

6583 4111

= =

c.

% 2813 658 4111

% 7583 4427 2133 % 7583 4427 2133

d.

2813 4111

= =

e.

% 2813 6583 461

% 7583 4427 2133

% 2813 6583

80. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date: TVA colectata : 12.000 lei TVA neexigibila : 2.000 lei TVA deductibila : 14.000 lei Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea: a. 4426 = % 4427 4423 4426 4423 14.000 lei 12.000 lei 2.000 lei 14.000 lei 2.000 lei 25

b.

4428 4427

= =

c. d.

e.

4426 4424 % 4427 4424 % 4427 4428

= = =

4427 4428 4426

4426

12.000 lei 2.000 lei 14.000 lei 12.000 lei 2.000 lei 14.000 lei 12.000 lei 2.000 lei

81. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date: TVA colectata : 14.000 lei TVA neexigibila : 14.000 lei TVA deductibila : 14.000 lei Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea: a. b. c. d. e. 4427 4426 4426 4427 4428 = = = = = 4426 4427 4428 4428 4426 14.000 lei 14.000 lei 14.000 lei 14.000 lei 14.000 lei

82. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 20.000 lei ( TVA 19% ) este: a. % = 404 23.800 lei 301 20.000 lei 4426 3.800 lei b. % = 401 23.800 lei 601 20.000 lei 4426 3.800 lei c. % = 404 23.800 lei 601 20.000 lei 4426 3.800 lei d. % = 401 23.800 lei 301 20.000 lei 4426 3.800 lei e. % = 462 23.800 lei 601 20.000 lei 4426 3.800 lei 83. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in valoare de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 0 (zero) lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele: a. 7814 = 491 20.000 lei 491 = 6814 20.000 lei b. 6812 = 151 20.000 lei 6812 = 151 20.000 lei c. 6814 = 491 20.000 lei 491 = 7814 20.000 lei d. 6812 = 151 20.000 lei 151 = 7812 20.000 lei e. 7812 = 151 20.000 lei 151 = 6812 20.000 lei 26

84. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si informatii: - valoarea de intrare: 20.000 lei - valoarea reziduala: 2.000 lei - durata de viata utila: 10 ani. Valoarea amortizabila este: a. b. c. d. e. 2.000 lei 22.000 lei 24.000 lei 25.000 lei 18.000 lei

85. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel: 701 - 30.000 lei; 704 20.000 lei; 706 10.000 lei; 707 30.000 lei, 711 20.000 lei; 7583 7.000 lei; 765 2.000 lei; 766 1.000 lei. Suma corecta a cifrei de afaceri este: a. 90.000 lei b. 97.000 lei c. 120.000 lei d. 30.000 lei e. 3.000 lei 86. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel: - valorile contabile: 301 20.000 lei; 371 40.000 lei; 345 60.000 lei. - valorile de inventar: 301 25.000 lei; 371 35.000 lei; 345 65.000 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N: a. 6814 % 391 394 6814 = = 397 7814 5.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 5.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 5.000 lei 5.000 lei 5.000 lei 5.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 5.000 lei

b.

c. d. e.

6814 397 397 6814

= = = =

% 391 394 397 7814 7814 % 391 394

87. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 10.000 lei. TVA 19%. In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consemnata in aceasta fiind de 12.000 lei. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii: a. % 371 408 4426 = 401 14.180 lei 11.900 lei 2.280 lei 2.280 lei 27

4428

b.

c.

d.

% 371 4426 4426 % 408 4426 408 408 4426 %

401

= =

4428 401

= = = = 371 4426 = =

4428 401 4428 401

14.280 lei 12.000 lei 2.280 lei 1.900 lei 14.280 lei 12.000 lei 2.280 lei 1.900 lei 11.900 lei 1.900 lei 2.380 lei 2.000 lei 380 lei 2.280 lei 14.280 lei

e.

4426 408

4428 401

88. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 20.000 lei. TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 19.000 lei. Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt: a. 461 = % 701 4427 % 708 4427 345 % 701 4427 345 % 701 4427 % 701 4427 345 23.800 lei 20.000 lei 3.800 lei 23.800 lei 20.000 lei 3.800 lei 19.000 lei 23.800 lei 20.000 lei 3.800 lei 19.000 lei 23.800 lei 20.000 lei 3.800 lei 23.800 lei 20.000 lei 3.800 lei 19.000 lei

b.

4111

c.

608 461

= =

d.

711 4111

= =

e.

4111

711

89. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 15.000 USD. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 2,90 lei/USD. Incasarea creantei de la clientul extern se realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 2,80 lei /USD. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei: a. % 5124 665 % 5121 665 = 4111 43.500 lei 42.000 lei 1.500 lei 43.500 lei 42.000 lei 1.500 lei 28

b.

4111

c.

d.

% 5124 665 4111

461

e.

461 665

% 5124 665 % 5124

43.500 lei 42.000 lei 1.500 lei 43.500 lei 42.000 lei 1.500 lei 43.500 lei 42.000 lei 1.500 lei

90. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 10.000 USD. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 2,80 lei/USD. Incasarea creantei de la clientul extern se realizeaza la 30 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 3,00 lei /USD. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei: a. 5124 = % 4111 765 % 4111 765 % 4111 766 4111 30.000 lei 28.000 lei 2.000 lei 30.000 lei 28.000 lei 2.000 lei 30.000 lei 28.000 lei 2.000 lei 30.000 lei 28.000 leI 2.000 lei 30.000 lei 28.000 lei 2.000 lei

b.

5121

c.

5124

d.

e.

% 5124 665 % 5124 666

4111

91. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 20.000 lei si materii prime in valoare de 10.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 20.000 lei. TVA neexigibila 20.000 lei. TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este: a. % 4427 4424 % 4427 4423 4427 4427 4426 = 4426 5.700 lei 3.800 lei 1.900 lei 5.700 lei 3.800 lei 1.900 lei 3.800 lei 5.700 lei 5.700 lei 3.800 lei 1.900 lei

b.

4427

c. d. e.

= = =

4426 4426 % 4427 4423

92. O socierate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 238.000 lei inclusiv TVA. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 10.000 lei. TVA 19%. 29

Inregistrarile contabile ce se efectueaza la intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice sunt: a. % 2131 4426 6812 % 2131 4426 2131 % 2131 4426 2131 % 2131 4426 2131 % 2131 4426 = 401 238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei 10.000 lei 238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei 10.000 lei 283.220 lei 238.000 lei 45.220 lei 10.000 lei 238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei 10.000 lei 295.120 lei 248.000 lei 47.120 lei

b.

= =

1513 404

c.

= =

1513 404

d.

= =

1513 401

e.

= =

1513 404

93. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 10.000 EUR. Se cunosc urmatoarele elemente: - taxa vamala 5% - comisionul vamal 1% - cota TVA 19% - cursul de schimb la data vamuirii 3,60 lei/EUR. Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este: a. b. c. d. e. 7.250,40 lei 6.840,00 lei 7.182,00 lei 6.908,40 lei 7.000,00 lei

94. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel: - valorile contabile: 301 2.000 lei; 371 2.500 lei; 345 6.000 lei. - valorile de inventar: 301 2.100 lei; 371 2.000 lei; 345 6.200 lei. - provizioane pentru deprecierea marfurilor: 300 lei. - provizioane pentru deprecierea produselor finite: 200 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N: a. 6814 394 6814 394 397 7814 6812 394 = = = = = = = = 397 7814 397 7814 7814 394 397 7812 200 lei 200 lei 500 lei 200 lei 200 lei 200 lei 200 lei 200 lei 30

b. c. d. e.

95. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost estimata la 2.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este: a. b. c. d. e. 214 131 131 214 658 = = = = = 134 214 2814 758 214 2.000 lei 2.000 lei 2.000 lei 2.000 lei 2.000 lei

96. Inregistrarea cheltuielilor de constituire pe seama contului de la banca se inregistraeaza in contabilitate astfel: a. 201 b. 635 c. 201 d. 5121 e. 5121 = = = = = 5121 5121 456 201 456

97. O societate achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic, in valoare de 2.000 lei. TVA 19%. Inregistrarea contabila este: a. % 205 4426 % 205 4426 % 203 4426 % 208 4426 % 208 4426 = 404 2.380 lei 2.000 lei 380 lei 2.380 lei 2.000 lei 380 lei 2.380 lei 2.000 lei 380 lei 2.380 lei 2.000 lei 380 lei 2.380 lei 2.000 lei 380 lei

b.

401

c.

401

d.

404

e.

401

98. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000 lei. Durata de viata utila 9 ani. n conditiile amortizarii utilajului, utilizand metoda de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, marimea amortizarii in anul al doilea de viata utila este: a. 62.500,00 lei b. 13.888,89 lei c. 2.777,78 lei d. 15.625,00 lei e. 7.812,50 lei. 99. n conditiile utilizarii inventarului permanent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 1.000 lei(TVA 19%) este:

31

a.

b.

c.

d.

e.

% 301 4426 % 301 4426 % 601 4426 % 601 4426 % 301 4426

404

401

404

401

401

1.190 lei 1.000 lei 190 lei 1.190 lei 1.000 lei 190 lei 1.190 lei 1.000 lei 190 lei 1.190 lei 1.000 lei 190 lei 1.416,10 lei 1.190,00 lei 226,10 lei

100. La sfarsitul lunii dispunem de urmatoarele date: TVA colectata 600 lei TVA deductibila 450 lei TVA neexigibila 150 lei. n urma inchiderii conturilor de TVA rezulta: a. TVA de recuperat 150 lei b. Societatea nu are de platit/recuperat TVA c. TVA de plata 150 lei d. TVA de recuperat 300 lei e. TVA de plata 300lei. 101. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de cheltuieli si venituri la o societate comerciala se prezinta astfel: 601 20.000lei; 604 5.000 lei; 607 10.000lei; 666 2.000 lei; 701 - 27.000 lei; 704 80.000 lei; 766 10.000 lei; 7583 2.000 lei. Suma corecta a cifrei de afaceri este: a. 107.000 lei b. 72.000 lei c. 107.000 lei d. 109.200 lei e. 62.000 lei 102. O societate comerciala livreaza produse finite obtinute din productie proprie unui partener extern la un pret de 10.000 EURO. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 4,00 ROL/EURO. Cursul de schimb din ziua incasarii este de 4,02 ROL/EURO. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei:

32

a.

b.

% 5124 665 5124

4111

c.

d.

e.

% 5121 665 5124 4111 766 5124 765

% 4111 765 4111

% 461

40.200 lei 40.000 lei 200 lei. 40.200 lei 40.000 lei 200 lei 40.200 lei 40.000 lei 200 lei 40.200 lei 40.000 lei 200 lei 40.200 lei 40.000 lei 200 lei

103. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura in valoare de 10.000 lei. TVA 19%.In luna urmatoare se primeste factura, valoare marfurilor consemnata in aceasta fiind de 8.000 lei. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii: a. 408 = 401 8.000 lei 4426 = 4428 1.520 lei 408 = % 2.380 lei 371 2.000 lei 4428 380 lei b. 4426 = 4428 1.900 lei 408 = 401 11.900 lei c. % = 401 9.520 lei 408 8.000 lei 4426 1.520 lei 408 = 4428 1.900 lei d. 401 = % 2.380 lei 371 2.000 lei 408 380 lei 4426 = 4426 1.520 lei e. 408 = % 2.380 lei 371 2.000 lei 4428 380 lei 4426 = 4428 1.520 lei 104. O societate comerciala inregistraza dobanda anuala aferenta creantelor legate de participatii, in valoare de 10.000 lei. Formula contabila este: a. 267 = 763 10.000 lei b. 267 = 766 10.000 lei c. 267 = 768 10.000 lei d. 666 = 267 10.000 lei e. 666 = 768 10.000 lei 105. Se transforma 20.000 de obligatiuni in 8.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1,00 leu/ obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este de 1,50 lei / actiune. Indicati formula contabila corecta:

33

a. 161

b. 161

c. 161

d. 161

e. 161

% 1012 1044 % 1011 1044 % 1012 1068 % 1012 169 % 1012 768

20.000 lei 12.000 lei 8.000 lei 20.000 lei 12.000 lei 8.000 lei 20.000 lei 12.000 lei 8.000 lei 20.000 lei 12.000 lei 8.000 lei 20.000 lei 12.000 lei 8.000 lei

106. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni la un pret de emisiune de 1,20 lei actiune. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DS-ului, raportul actiuni vechi / actiuni noi si formula contabila. a. Valoarea matematica 1,60 lei /act. DS-ul 0,20 lei Raport actiuni 2/1 456 = % 6000 1011 5000 1041 1000 b. Valoarea matematica 1,60 lei /act. DS-ul 0,20 lei Raport actiuni 2/1 456 = 1011 6000 c. Valoarea matematica 1,077 lei /act. DS - ul 0,723 lei Raport actiuni 2/1 456 = % 6.000 1011 5.000 1041 1.000 d. Valoarea matematica 1,60 lei /act. DS-ul 0,20 lei Raport actiuni 1/2 456 = 1011 5.000 e. Valoarea matematica 1,077 lei /act. DS-ul 0,723 lei Raport actiuni 2/1 456 = 1012 5.000 107. O societate comerciala a obtinut la 1 august anul N un imprumut pe termen lung de 1.000lei la o rata a dobanzii de 15 % rambursabil in 6 ani la scadenta unica. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul de primire a imprumutului:

34

a. b. c. d. e.

666 666 666 666 666 1621

= = = = = =

1621 1621 1682 1682 1682 1682

150lei 150lei 150lei 62,50 lei 87,50 lei 62,50 lei

108. La sfarsitul lunii dispunem de urmatoarele date: TVA colectata (cont 4427): 590 lei; TVA deductibila (cont 4426): 250 lei; TVA neexigibila (cont 4428): 100 lei si prorata: 100 %. Se cere sa se determine TVA de plata: a. 150 lei b. 490 lei c. 440 lei d. 240 lei e. 340 lei 109. Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: - in faza I noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni 1,20 lei / actiune pret de emisiune; - in faza a II-a incorporare de rezerve in suma de 1.000 lei pentru care se emit 1.000 de actiuni. Marimile distincte ale DS - ului si DA - ului sunt: a. 0,20 lei 0,10 lei b. 0,20 lei 0,30 lei c. 0,20 lei 0 lei d. 0,723 lei 0,10 lei e. 0,723 lei 0,30 lei 110. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoare contabila de intrare de 36.000 lei, durata de viata utila 5 ani. n conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare: a. 7.875 lei b. 4.500 lei c. 3.375 lei d. 18.000 lei e. 11.250 lei 111. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 100.000 lei, cu o durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 60 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA 95.200 lei, TVA 19 %, metoda de amortizare folosita: metoda liniara. Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii: a. 461 = % 7583 4427 212 95.200 lei 80.000 lei 15.200 lei 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei 35

% 2812 6583

b.

4111

% 7583 4427 212

95.200 lei 80.000 lei 15.200 lei 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei 95.200 lei 80.000 lei 15.200 lei 100.000 lei 15.200 lei 100.000 lei 110.400 lei 95.200 lei 15.200 lei 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei

c.

% 2812 6583 4111

% 7583 4427 212 212 2812 % 7583 4427 212

d.

2812 7583 6583 461

= =

e.

% 2812 471

112. Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite constatat la inventarierea fizica in conditiile folosirii inventarului permanent. a. 345 = 711 50.000 lei b. 345 = 701 50.000 lei c. 345 = 348 50.000 lei d. 711 = 345 50.000 lei e. 711 = 348 50.000 lei 113. O societate detine un sold initial de produse finite in valoare de 3.000 lei, stocuri obtinute la cost de productie 600 lei; stocuri constatate la inventariere 2.600 lei. n conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent care sunt formulele contabile: a. 711 = 345 3.000 lei 345 = 711 2.600 lei b. 711 = 345 2.600 lei 345 = 711 3.000 lei c. 345 = 711 400 lei d. 711 = 345 3.000 lei 345 = 711 600 lei 711 = 345 1.000 lei e. 711 = 345 3.000 lei 345 = 711 600 lei 114. n luna X se livreaza produse finite fara factura, pret de vanzare de 3.000 lei, TVA 19 %. n luna X + 1 se intocmeste factura, pret de vanzare 4.000 lei, TVA 19 %. Ce inregistrari se efectueaza la emiterea facturii: a. 4111 = % 1.190 lei 701 1.000 lei 4427 190 lei 4428 = 4427 570 lei 4111 = 418 3.570 lei b. 4428 = 4427 760 lei 36

4111

c. 4428 4111

= =

d. 4111

% 418 701 418 % 418 701 4427 % 418 4427 418 4427 % 701 4427

4.330 lei 3.570 lei 760 lei 570 lei 4.760 lei 3.000 lei 1.000 lei 760 lei 4.330 lei 3.570 lei 760 lei 570 lei 570 lei 1.190 lei 1.000 lei 190 lei

4428 e. 4428 4111

= = =

115. formula: a. 267 = b. 267 = c. 267 = d. 666 = e. 666 = 116. astfel: a. 621 b. 641 c. 621 d. 641 e. 641 = = = = =

Dobanzile anuale aferente creantelor legate de participatii se inregistreaza prin 763 766 768 267 768 50.000 lei 50.000 lei 50.000 lei 50.000 lei 50.000 lei

nregistrarea cheltuielilor cu salariile datorate angajatilor se contabilizeaza 421 401 424 421 462 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei

117. La sfarsitul exercitiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societatii X sunt urmatoarele: 701 8.000 lei, 704 300 lei, 707 400 lei, 708 100 lei, 711 500 lei, 722 2.000 lei, 758 90 lei, 766 300 lei, 7583 600 lei. Indicati suma corecta a cifrei de afaceri: a. 9.300 lei b. 8.800 lei c. 8.890 lei d. 11.390 lei e. 9.490 lei 118. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei format din 10.000 actiuni; rezerve 5.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin incorporari de rezerve in valoare de 4.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DA ului, raportul actiuni vechi / actiuni noi.

37

valoarea matematica contabila noua a. b. c. d. e. 1,25 1,50 1,25 1,167 1,50 lei /act. lei /act. lei /act. lei /act. lei /act.

marimea DA ului raportul actiuni vechi / actiuni noi 0,25 lei 5/1 0 lei 5/1 0,25 lei 1/5 0,333 lei 1/5 0,25 lei 1/5

119. Se transforma 10.000 de obligatiuni in 5.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 10 lei / obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este de 18 lei / actiune. Indicati formula contabila corecta: a. 161 = % 100.000 lei 1011 90.000 lei 1044 10.000 lei b. 161 = % 100.000 lei 1012 90.000 lei 1044 10.000 lei c. 161 = % 100.000 lei 1012 90.000 lei 1068 10.000 lei d. 161 = % 100.000 lei 1012 90.000 lei 169 10.000 lei e. 161 = % 100.000 lei 1012 90.000 lei 1061 10.000 lei 120. O societate comerciala achizitioneaza la data de 25.09.N un mijloc de transport, valoarea contabila a acestuia fiind de 120.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. n conditiile utilizarii metodei de amortizare liniare, inregistrarea contabila a amortizarii in anul N este: a. 6812 = 2813 6.000 lei b. 6811 = 2813 6.000 lei c. 6812 = 2813 24.000 lei d. 6811 = 2813 24.000 lei e. 6811 = 2813 30.000 lei 121 n conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 119.000 lei( TVA inclus; cota TVA19%) este: a. % 301 4426 b. % 601 4426 c. % 601 4426 d. % 301 4426 = 401 141.610 lei 119.000 lei 22.610 lei 141.610 lei 119.000 lei 22.610 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 38

401

401

401

e.

% 601 4426

462 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei

122. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 25.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele: a. 6812 = 151 20.000 lei 6812 = 151 5.000 lei b. 6814 = 491 20.000 lei 6814 = 491 5.000 lei c. 151 = 7812 20.000 lei 151 = 7812 5.000 lei d. 491 = 7814 20.000 lei 491 = 7814 5.000 lei e. 6812 = 151 20.000 lei 151 = 7812 5.000 lei 123. Se transforma 30.000 obligatiuni in 12.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este 1,50 lei/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este 2,00 lei/actiune. Indicati formula contabila corecta: a. 161 = % 60.000 1012 12.000 1041 48.000 b. 161 = % 30.000 1012 24.000 1041 6.000 c. 161 = % 45.000 1012 24.000 1044 21.000 d. 161 = % 30.000 1012 24.000 169 6.000 e. 161 = % 45.000 1012 24.000 1068 21.000 COMPLETION 1. Rezultatul exercitiului poate imbraca forma de profit atunci cand veniturile au o valoare totala mai mare decat valoarea totala a cheltuielilor, fie forma de ___________in situatia inversa. 2. mprumuturile din emisiunea de ______________reprezinta datorii externe create prin vanzarea de titluri de valoare cu venit fix catre terte persoane fizice sau juridice. 3. Activele_____________sunt definite ca fiind active identificabile nemonetar, fara suport material, detinute in vederea utilizarii in procesul de productie, furnizarii de bunuri sau servicii, inchirierii acestora tertilor sau pentru nevoi administrative.

39

4. Gruparea activelor corporale in conturi sintetice si______________, in functie de natura lor dau o imagine fidela asupra structurii acestora in cadrul intreprinderii, datele si informatiile furnizate de contabilitate reprezentand factori importanti in analiza pozitiei intreprinderii, luarea deciziilor manageriale care sa conduca la eficientizarea activitatii si indeplinirea obiectivelor intreprinderii. 5. Activele corporale in curs reprezinta investitii________efectuate in regie proprie sau in antrepriza, care se evalueaza la costul de achizitie sau costul de productie, reprezentand pretul de deviz al investitiei. 6. Amortizarea reprezinta operatia de alocare sistematica a valorii____________a unui activ de-a lungul duratei sale de viata utila. 7. Metoda amortizarii liniare presupune includerea uniforma in cheltuielile de _________a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de viata a activului amortizabil. 8. Metoda amortizarii accelerate consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari anuale de pana la ___% din valoarea amortizabila. 9. Creantele imobilizate reprezinta valori economice de investitie concretizate in ___________acordate pe termen mediu si lung. 10. La intrarea in patrimoniu, stocurile sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la valoarea contabila sau de intrare care este reprezentata de costul de________sau de costul de productie. 11. Ambalajele sunt acele bunuri de natura_____________destinate impachetarii de produse/marfuri, livrate clientilor .cu ocazia cumpararii de catre acestia a produselor/marfurilor respective. 12. Metoda__________presupune scoaterea din gestiunea societatilor a bunurilor de natura stocurilor aferente ultimei intrari. 13. Conturile cu ajutorul carora se evidentiaza datoriile pe termen scurt sunt conturi de pasiv; ele se________cu datoriile societatii fata de terti si se debiteaza cu sumele achitate acestora. 14. Evidenta contabila a decontarilor cu furnizorii se tine cu ajutorul conturilor de________din cadrul grupei de evidenta nr 40.

15. Pretul fortei de munca, precum si expresia valorica a partii din venitul national care este destinat consumului individual, direct al angajatilor poarta denumirea de_____________. 16. Potrivit reglementarilor legale privind impozitul pe profit, profitul impozabil este dat de diferenta dintre venituri si cheltuieli la care se adauga cheltuielile________si se scad deducerile fiscale. 17. Daca la finele unei luni, o societate inregistreaza TVA de recuperat, suma aferenta poate fi recuperata de la buget in baza cererii de_________intocmite sau poate fi compensata cu eventualele sume de platit, reprezentand TVA in perioadele urmatoare. 40

18. La intrarea in patrimoniul unei societati, creantele sunt evaluate la valoarea______________. 19. Cu ocazia inventarierii, pentru fiecare creanta se stabileste valoarea actuala in functie de valoarea probabila de ____________. 20. Provizioanele pentru deprecierea creantelor se constituie pe seama cheltuielilor, de regula, la finele exercitiului financiar, cu ocazia_________. 21. Valoarea de intrare a investitiilor financiare pe termen scurt este data de costul de __________. 22. Rascumpararea de catre o societate a propriilor actiuni se realizeaza fie pentru _________lor, fie pentru corectarea cursului actiunilor proprii, fie pentru revanzarea acestora la angajati. 23. Evidenta cheltuielilor se organizeaza pe feluri de cheltuieli , dupa natura lor, si se grupeaza dupa destinatia pe care o au in societate in: cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare si cheltuieli____________. 24. Sunt considerate cheltuieli inregistrate in avans acele cheltuieli care au fost efectuate in perioada curenta, dar care sunt aferente exercitiului financiar _________. 25. Veniturile__________sunt reprezentate de subventii pentru evenimente extraordinare. 26. Rezultatul fiscal se determina prin adaugarea la rezultatul exercitiului a cheltuielilor__________si scaderea deducerilor fiscale. n cazul in care rezultatul fiscal este pozitiv se determina impozitul pe profit. 27. Dupa efectuarea___________si contabilizarea operatiunilor de regularizare se impune pregatirea datelor necesare pentru determinarea rezultatului si intocmirea situatiilor financiare anuale. 28. n situatia in care contul 121 prezinta sold final creditor rezultatul contabil imbraca forma de _______iar cand soldul este debitor rezultatul contabil imbraca forma de pierdere. 29. Principiul ___________exercitiului conduce la delimitarea in timp a veniturilor si a cheltuielilor societatii pe masura angajarii si a trecerii acestora la rezultatul exercitiului financiar ce le-a generat. 30. Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii nete contabile a bunurilor evaluate cu valoarea reala a acestora care poarta denumirea de valoare__________.

41

S-ar putea să vă placă și