Sunteți pe pagina 1din 2

Domeniul Psihologie TEMATICA I. 1. Comportamentul infractional intre preventie si recuperare 2. Posibilitati si limite in diagnosticarea si predictia comportamentului deviant 3.

Utilizarea bateriilor de inteligenta in diagnosticarea si predictia functionarii cognitive 4. Testele de aptitudini si selectia profesionala 5. Psihodiagnoza in activitatea organizationala si manageriala Bibliografie: 1. Mitrofan N. si colab., Psihologie judiciara, ed. a III-a, Ed. Sansa S.R.L., Bucuresti, 2000 2. Mitrofan N., Mitrofan L., Testarea psihologica. Inteligenta si aptitudinile, Ed. Polirom, Iasi, 2005 3. Zlate M., Leadership si Management, Ed. Polirom, Iasi, 2004 II. 1. Neuropsihofiziologia dependentei de alcool si droguri 2. Profilul psihologic al consumatorului de drog 3. Strategii in preventia, diagnoza si modele terapeutice in dependenta de drog la tineri 4. Evaluare cantitativa si calitativa in devianta si dependenta juvenila Bibliografie: 1. Rascanu Ruxandra, Zivari Maria, Psihologie si psihopatologie in dependenta de drog, Ed. Ars Docendi, Bucuresti, 2002 2. Rascanu Ruxandra, Alcool si droguri:"virtuti" si capcane pentru tineri, Ed. Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2004 3. Rascanu Ruxandra, Introducere in psihologie aplicata, Ed. Ars Docendi, Bucuresti, 2000 4. Rascanu Ruxandra, Neuropsihofiziologia deviantei la adolescenti si tineri, Ed. Actami, Bucuresti, 1999 III. 1. Orientarea experientiala in psihoterapie, dezvoltare personala si transpersonala 2. Abordarea unificatoare si transgenerationala in psihoterapie 3. Psihologia si terapia cuplului si a familiei. Principalele directii conceptuale si metodologice Bibliografie: 1. Mitrofan Iolanda (coord.), Orientarea experientiala in psihoterapie, Ed. SPER, Bucuresti, 2000 2. Mitrofan Iolanda, Terapia unificarii, Ed. SPER, Bucuresti, 2004 3. Mitrofan Iolanda, Vasile Diana, Terapii de familie, Ed. SPER, Bucuresti, 2001 IV. 1. Valentele comunicarii totale 2. Dezvoltare si regres in activitatea psihica, in raport de varsta cronologica 3. Semnificatia distorsiunii comunicarii si limbajului in planul comportamentului si al personalitatii Bibliografie: 1. Verza E., Tratat de logopedie, Ed. Fundatiei Humanitas, Bucuresti, 2003 2. Verza E., Verza E.F., Psihologia varstelor, Editura Prohumanitas, Bucuresti, 2000

Complex LEU, Bd. Iuliu Maniu 1-3, corp A, et. 5, sect. 6, Bucuresti Tel: +021-318.15.50 / 318.15.52 Fax: +021 - 318.15.51 e-mail: secretariat@fpse.ro