Sunteți pe pagina 1din 2

Clasificarea erorilor

In functie de momentul aparitiei acestora, pentru o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, erorile se pot clasifica in urmatoarele categorii: erori contabile; erori de declarare; erori de intocmire a documentelor de plata.

Toate aceste erori sunt considerate erori materiale care pot fi corectate fara a fi considerate contraventii astfel incat sa fie aplicate sanctiuni de natura amenzilor la momentul constatarii lor de catre organele fiscale. Totusi, astfel de erori sunt pedepsite de catre organele de inspectie fiscala atunci cand sunt in defavoarea bugetului general consolidat. Pedeapsa se materializeaza prin stabilirea diferentelor suplimentare de plata si calcularea majorarilor de intarziere aferente acestora, sume preluate in actul administrativ fiscal denumit Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala. Daca erorile sunt in favoarea bugetului general consolidat, acestea trebuie recunoscute prin consemnarea in Raportul de inspectie fiscala si inregistrarea in fisa de evidenta analitica pe platitor in vederea restituirii efective sau a compensarii cu alte debite. Faptul ca erorile enumerate anterior sunt recunoscute si acceptate de legiuitor este dovedit prin reglementarea fiecarui tip de eroare printr-un act normativ distinct, astfel:

Nr. crt.

Tip eroare

Act normativ

1.

eroare contabila eroare de declarare

O.M.F.P. nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene O.M.F.P. nr. 179 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA O.M.F.P. nr. 1.311 din 25 aprilie 2008 a documentelor pentru aprobarea procedurii de indreptare de plata a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

2.

3.

eroare de intocmire

Corectarea erorilor contabile Corectarea erorilor contabile constatate in evidenta contabila este reglementata in mod distinct prin O.M.F.P. nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene sectiunea 7 Reguli de evaluare, punctul 63 Corectarea erorilor contabile. Corectarea este reglementata doar pentru erorile aferente perioadelor anterioare anului fiscal curent, constatate in anul fiscal curent. De aceea, corectarea unor astfel de erori in anul fiscal in care au fost constatate se efectueaza pe seama rezultatului reportat cu ajutorul contului 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. Din punct de vedere contabil, erorile din perioadele anterioare sunt definite drept omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale unei firme pentru una sau mai multe perioade anterioare.

Aceste erori sunt recunoscute drept greseli rezultate din utilizarea sau neutilizarea unor informatii credibile care: erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate; ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare.

Cauzele erorilor contabile Prin O.M.F.P. nr. 1.752/2005 se recunoaste faptul ca erorile contabile sunt generate de urmatoarele cauze: greseli matematice; greseli de aplicare a politicilor contabile; ignorarea unor evenimente economice; interpretarea eronata a evenimentelor economice si a fraudelor. Efectele corectarii erorilor contabile In situatia in care corectia genereaza o pierdere contabila, la repartizarea profitului realizat pe anul in curs sau in anul urmator este obligatorie acoperirea acesteia inainte de efectuarea repartizarii profitului realizat. Erorile contabile constatate si corectate precum si rezultatul contabil si fiscal al corectiei efectuate trebuie mentionate in notele intocmite pentru situatiile financiare intocmite pentru anul in care aceste erori au fost constatate si corectate. Corectarea erorilor constatate, aferente exercitiilor financiare precedente, nu determina modificarea situatiilor financiare aferente acelor exercitii financiare. Orice eroare contabila genereaza o eroare fiscala. Articol preluat din Actualizare Consilier TVA septembrie 2009
Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul info TVA.ro" si link catre www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

S-ar putea să vă placă și