Sunteți pe pagina 1din 4

2IL HUXO GH FDUW SH SXQWHD GH FRPDQG SH WLPSXO PDUXOXL QDYHL

'LQ PRPHQWXO OX ULL vQ SULPLUH D VHUYLFLXOXL GH FDUW vQ PDU DL XUP WRDUHOH DWULEX LL
- -n timpuI maruIui nu trebuie s ui i nici o cIip semnifica ia cuvntuIui ,watch" (veghe, aten ie
sporit ), vizuaI i auditiv ; doar atunci cnd este necesar, po i intra n camera h r iIor pentru o scurt
perioad de timp, pentru executarea atribu iiIor de naviga ie, dar mai nainte trebuie s te asiguri c nava
este n siguran i c personaIuI din serviciuI de cart privete (supravegheaz ) n IocuI t u; asigur -te c
observatorii (timonieruI de cart, marinaruI de veghe) cunosc situa ia generaI , sectoareIe de
responsabiIitate i orice situa ie speciaI pe care trebuie s o urm reasc cu aten ie; eficien a activit ii
observatoriIor poate fi muIt mbun t it prin ncuraj riIe taIe i angajarea acestora n scurte conversa ii
privind inteIe, sectoareIe de observare, etc;
- -men ine nava pe drumuI i cu viteza ordonate de comandant, cu excep ia cazuriIor de evitare a
abordajeIor sau aItor situa ii de pericoI pentru nav ; verific drumuI care se ine Ia compas de c tre
timonier, pozi ia i viteza navei Ia intervaIe de timp suficient de frecvente, foIosind orice mijIoace de
naviga ie necesare disponibiIe, pentru a te asigura c nava urmeaz drumuI pIanificat, mai aIes dup
schimb ri de drum;
- -imediat ce descoperi o nav , m soar un reIevment Ia ea; supravegheaz modificarea reIevmentuIui i
continu s masori reIevmente i distan e Ia intervaIe de timp pentru a determina dac exist pericoI de
abordaj; ia m suri din timp i hot rte pentru executarea manevrei de evitare a abordajeIor n
conformitate cu ReguIamentuI interna ionaI pentru prevenirea abordajeIor pe mare COLREG
(InternationaI ReguIations for Preventing CoIIisions at Sea); continu s iei reIevmente chiar dup
executarea manevrei de evitare, pn eti sigur c ceaIaIt nav a trecut n siguran ; foIosete radaruI
pentru a executa manevra simuIat de evitare (triaI manoeuvre); fii atent Ia indica iiIe radaruIui dac ai
fixat sectoruI de gard sau zona de autoachizi ie a inteIor; este contraindicat s te ncrezi numai n radar;
ochiuI uman poate detecta o schimbare n ncIinarea navei muIt mai repede dect radaruI; set riIe
radaruIui i ecranuI nu sunt ntotdeauna regIate pentru a prezenta rezuItatuI optim;
-
- -ordon timonieruIui de cart, conform formuIeIor standard, drumuI giro sau compas pe care trebuie s -I
in i verific ceI pu in o dat pe or , precum i dup fiecare schimbare de drum dac timonieruI de cart
sau piIotuI automat, ine drumuI corect; verific cupIarea piIotuIui automat ceI pu in odat pe cart; asist
Ia predarea-primirea postuIui Ia timon ntre timonierii de cart;
- -execut personaI sau supravegheaz schimbarea de pe piIot automat Ia guvernarea manuaI sau invers,
pentru a nu executa aceast manevr pe timpuI unei situa ii de pericoI;
- -determin devia ia compasuriIor etaIon i de drum ceI pu in o dat pe cart i atunci cnd este posibiI,
dup fiecare schimbare de drum substan iaI ;
- -indica iiIe GPS (GIobaI Positioning System) sunt utiIe, dar nu uita s compari indica iiIe date de c tre
acesta cu ceIe determinate cu aparatura i instrumenteIe de naviga ie;
-
- -compar frecvent indica iiIe compasuIui etaIon cu ceIe aIe girocompasuIui i verific sincronizarea
repetitoareIor giro cu girocompasuI mam ;
- -verific sincronizarea ceasurjIor din camera h r iIor cu ceIe din compartimentuI maini;
- -urm rete aprinderea i stingerea IuminiIor de naviga ie, verific dac acestea func ioneaz
corespunz tor i pretinde ca observatoruI s Ie aib n aten ie;
- -ordon darea semnaIeIor Iuminoase sau sonore cerute de situa ie;
- -foIosete mijIoaceIe de comunica ii GMDSS (GIobaI Maritime Distress Safety System), de semnaIizare
optic i sonor reguIamentare pentru avertizarea aItor nave asupra inten iiIor taIe, precum i pentru
comunica ii cu sta ii de coast sau cu naveIe, n func ie de situa ie;
- -urm rete ridicarea - coborrea paviIioaneIor conform regIement riIor n vigoare;
- -execut veghe auditiv continu pe canaIuI interna ionaI (canaIuI 16) de primejdie i apeI;
- -efectueaz teste de func ionare a echipamenteIor de naviga ie de Ia bord, ct de frecvent este posibiI i
circumstan eIe permit, n speciaI cnd se ateapt condi ii pericuIoase, care afecteaz naviga ia, nainte de
orice intrare n port, strmtoare, canaI etc; cu sprijinuI ofi eruIui mecanic de cart verific func ionarea
instaIa iiIor de guvernare i de manevr -ancorare i execut cteva manevre de schimbare a sensuIui de
mar aI eIiceIor;
- -foIosete radaruI atunci cnd este cazuI, ori de cte ori se ntInete sau se ateapt vizibiIitate redus ,
precum i permanent n timpuI naviga iei ntr-o zon cu trafic intens, pentru a urm ri manevreIe naveIor
din vecin tate, innd seama de performan eIe acestuia; ori de cte ori foIoseti radaruI, trebuie s ai n
aten ie urm toareIe aspecte:
- a.seIecteaz o scaI corespunz toare a distan eIor;
- b.schimb scaIeIe de distan Ia intervaIe de timp suficient de frecvente, astfeI nct semnaIeIe ecou aIe
inteIor s fie detectate ct mai din timp posibiI, avnd n vedere c ecouriIe mici sau sIabe pot sc pa
detect rii;
- c.fii atent Ia indica iiIe radaruIui privitoare Ia CPA (CIosesf Point of Aproach - distan a minim de
apropiere fa de nava int ) i TCPA (Time to CIosest Point of Approach - timpuI pn Ia distan a de
minim de apropiere); dac radaruI t u permite, execut manevra simuIat de evitare (triaI manoeuvre);
- execut din timp i cu hot rre manevra de evitare a coIiziunii;

5HGX YLWH]D vQ XUP WRDUHOH VLWXD LL
- Ia intrarea i Ia ieirea din port;
- Ia trecerea prin dreptuI porturiIor fIuviaIe;
- Ia apropierea de sta iiIe de mbarcare a piIotuIui;
- Ia trecerea prin zoneIe n care se efectueaz Iucr ri hidrotehnice;
- Ia trecerea pe Ing nave care efectueaz diferite Iucr ri sau opera iuni de nc rcare-desc rcare;
- atunci cnd vaIuriIe produse de nav pericIiteaz maIuriIe, diguriIe sau Iucr ri de art ;
- n condi ii de vizibiIitate redus ;
- n condi ii hidrometeoroIogice greIe;
- Ia apropierea unei zone cu adncimi mici, pentru care nu ai Ia bord o hart corespunz toare;
- n zone cu restric ii de vitez , Ia recomandarea piIotuIui;
- n orice aIte situa ii, cnd se ordon aceasta de armator sau de c tre comandantuI navei;

Q FRQGL LL GH YL]LELOLWDWH UHGXV (cnd se ntInesc sau se ateapt asemenea situa ii) trebuie s iei
urm toareIe m suri de prevenire a unui accident de naviga ie:
- - redu viteza pn Ia Iimita de siguran ;
- - conformeaz -te reguIiIor prev zute n reguIamentuI interna ionaI pentru prevenirea abordajeIor pe
mare, mai aIes n ceea ce privete emiterea semnaIeIor de cea ;
- anun postuI de comand aI compartimentuIui maini pentru preg tirea mainiIor principaIe de
propuIsie c este posibiI o manevr imediat i s pun teIegrafuI n pozi ia ,Aten iune";
- aprinde IuminiIe de naviga ie;
- -pune imediat n func iune radaruI i, dac este cazuI, sonda uItrason;
- fii atent Ia comunica iiIe pe canaIuI interna ionaI de primejdie i apeI;
- ordon timonieruIui s treac de Ia guvernarea navei pe piIot automat Ia guvernarea manuaI ;
- impune Iinite Ia bord, interzicnd aceIe Iucr ri care provoac zgomot pe punte pentru a putea auzi
semnaIeIe sonore de cea emise de aIte nave;
- anun -I pe comandant;
- -pe timp r u, trimite persoane din echipa de cart s controIeze ori de cte ori este necesar, amararea
obiecteIor, starea por iIor etane, a tambuchiuriIor, a guriIor de magazii i a aItor deschideri n pun i sau n
bordaj i s ia m suriIe ce se impun; cere echipajuIui s respecte normeIe de protec ie a muncii pe vreme
rea;
- -dac recep ionezi un mesaj de primejdie, urgen sau securitate, nscrie imediat dateIe primite pe hart
i n jurnaIuI de bord i ntiin eaz -I pe comandant; ac ioneaz n continuare n conformitate cu ordineIe
acestuia;

Q VLWXD LD vQ FDUH QDYLJKH]L vQ ]RQH FRVWLHUH

- - foIosete harta cu scara cea mai mare afIat Ia bord, convenabiI pentru zona respectiv ; verific dac
este recent corectat ;
- -identific precis toate repereIe de naviga ie reIevante pentru determinarea cu precizie a punctuIui navei
i pericoIeIe de naviga ie;
- -determin punctuI navei Ia intervaIe frecvente de timp, recomandabiI prin mai muIte metode, ori de cte
ori este posibiI; trebuie s - i fie cIar c nici un instrument nu poate fi considerat ca absoIut de ncredere; o
verificare contiincioas a naviga iei i piIotajuIui navei este una din mariIe precau ii mpotriva greeIiIor
cauzate de erori umane sau defec iuni Ia tehnic ;
Q VLWXD LD vQ FDUH DL OD ERUG SLORW WUHEXLH V DL vQ DWHQ LH
- coopereaz cu piIotuI, schimbnd informa ii privind executarea naviga iei, caracteristiciIe navei i
condi iiIe IocaIe aIe zonei;
- prezen a piIotuIui Ia bord nu te scutete de sarciniIe, obIiga iiIe i r spunderiIe privind siguran a navei;
de aceea controIeaz riguros pozi ia i micarea navei;
- dac nu n eIegi ac iuniIe sau inten iiIe piIotuIui, cere-i I muriri supIimentare, iar dac ndoiaIa persist ,
cheam -I pe puntea de comand pe comandant, iar pn Ia sosirea acestuia, ia m suri pentru a asigura
naviga ia n siguran ;
-nu uita nici un moment reguIiIe MARPOL ( InternationaI Convention for the Prevention of PoIIution
From Ships) pentru a preveni poIuarea accidentaI sau opera ionaI a mediuIui marin:
-fii mereu atent Ia condi iiIe hidrometeoroIogice, urm rete i nregistreaz din or n or vaIoriIe
eIementeIor meteoroIogice, mareea, starea m rii, precum i efecteIe acestora asupra drumuIui i vitezei
navei proprii; raporteaz de ndat comandantuIui navei despre avizeIe de furtun recep ionate, precum i
despre schimbarea condi iiIor hidrometeoroIogice;
-execut periodic, prin personaIuI din echipa de cart, controaIe pe nav pentru urm rirea m suriIor de
siguran a navei;
-n toate cazuriIe de sinistru (incendiu, gaze, gaur de ap etc.) d semnaIe de aIarm pe nav i
ac ioneaz GMDSS; n continuare, trebuie s conduci cu caIm i eficient activitatea echipajuIui pn Ia
sosirea comandantuIui pe puntea de comand ;
-dac o persoan a c zut peste bord n ap , ac ioneaz ferm conform reguIiIor stabiIite pentru saIvarea
acesteia;
-nu permite accesuI pe puntea de comand a aItor persoane, dect dac i au postuI de Iucru aici, sau au
aprobare de Ia comandant;
-d i r spunde Ia saIutuI cu paviIionuI, naveIor comerciaIe sau miIitare;
-Ia sosirea comandantuIui pe puntea de comand , raporteaz -i situa ia (pozi ia navei, drumuI, viteza), aIte
informa ii soIicitate de c tre acesta;
-compIeteaz jurnaIuI de bord, r spunzi de exactitatea dateIor nscrise n acest document juridic;