Sunteți pe pagina 1din 23

Tema 1- Managementul clasei/grupei.

Gestionarea situaiilor de criz Aplicaie: Blazonul Sarcina: mprii clasa n echipe de cte 4/5/6 ele i! "iecare echip tre#uie s completeze $i%a cu Blazonul &Ane'a ()* apoi s+o prezinte n $aa cole,ilor din celelalte echipe! -imp de lucru n echip: (5 minute .up completarea Blazonului* $iecare echip prime%te "i%a de lucru din Ane'a /! -imp de lucru n echip: 0 minute Apoi $iecare echip prezint n $aa cole,ilor din celelalte echipe Blazonul propriu %i le mprt%e%te modul n care au lucrat mpreun* con$orm Ane'ei /! -imp de prezentare/echip: 0+5 minute .e precizat* n cadrul porto$oliului d ! de e aluare: + criteriul dup care ai sta#ilit echipele* innd cont de $aptul c prin acti itatea pe echipe se urmre%te cre%terea ,radului de coeziune al clasei n ansam#lu1 + e aluarea acti itii ele ilor n echip* pe #aza o#ser aiilor proprii %i a completrilor lor din Ane'a /1 + apreciere asupra ,radului de inte,rare a caracteristicilor indi iduale &caliti* de$ecte* dorine* alori* realizri* etc!) ale $iecrui mem#ru n produsul $inal al echipei! 2ot: 3n porto$oliul personal ei ata%a Ane'ele ( %i / completate de $iecare echip 4 scanate / $oto,ra$iate !

Ane'a (

Blazonul echipei
.e iza echipei Bucurii* realizri 0 persona;e pre$erate (actori, cntrei, savani) <aliti comune Simbolul echipei .e$ecte comune .orine =alori comune

&preluat din: .e 5eretti* A!* 6e,rand* 7!+A!* Boni$ace* 7! &/88()! -ehnici de comunicare* 9ditura 5olirom* :a%i)

Tema 2 Managementul comunicrii Aplicaie: Sim#olul Sarcina: "iecare ele a pre,ti o $i% A4* pe care se a reprezenta su# $orm de sim#ol &prin desen* cola;* ima,ine printat* etc!)! Su# acel sim#ol* %i a nota prenumele &sau cum dore%te s $ie numit)! "oaia a circula n clas* ast$el nct toi ele ii de pe rndul lui &sau toi cole,ii* dac este timp) s noteze pe acea

$oaie un lucru poziti le,at de persoana lui &o calitate* un aspect pe care l apreciaz/admir)! 5ro$esorul a nota %i el un aspect poziti pe $oaia $iecrui ele ! .up completare* $iecare ele completeaz Ane'a 0* apoi* cine a dori a trece n $aa clasei %i le a mprt%i cole,ilor ce a completat el: moti area ale,erii sim#olului* ce i s+a con$irmat din ceea ce %tia despre el* ce a a$lat nou despre sine/despre ceilali* ce l+a surprins! 2ot: 3n porto$oliul personal ei ata%a $oile ele ilor cu sim#olul personal %i Ane'a 0 4 scanate/ $oto,ra$iate!

Tema 3- Management strategic Aplicaie: Analiza S>?- Sarcina: "iecare cursant a realiza o analiz S>?- a clasei / a unitii %colare unde %i des$%oar acti itatea / a comiei metodice din perspecti a disciplinei pe care o pred !

A2A6:@A S>?5A2<-9 -AB: +9'istena personalului didactic cali$icat %i titular permite realizarea unui n mnt de calitate *dar %i cre%terea ncrederii prinilor n instituiile %colare! +Belaiile interpersonale&educatoare+ prescolari*educatoare 4prini) $a orizeaz climatul deschis %i stimulati ! +-inereea prinilor creaz premise pentru realizarea unui parteneriat e$icient %coal+,rdini+$amilie !+2i elul de cultur %i instruire al unor prini a;ut la o mai #un nele,ere a demersului declan%at de cadrul didactic !+.orina cadrelor didactice de a consilia prinii n pro#lemele care i preocup pe ace%tia*dar %i n pro#leme pe care ace%tia nu le sesizeaza! Bun or,anizare %i structurare a coninutului didactic n planurile personalizate Atilizarea materialului didactic ariat :nteresul pentru dez oltarea %i m#o,irea #azei materiale :mplicarea prinilor n recupararea copiilor AE92:2-AB: :nteresul sczut al cadrelor didactice din n mntul de mas pentru inte,rarea copiilor cu <9S n colecti itate* :ne'istena unor ,hiduri de lucru cu copiii cu autism* apro#at de E!9!2! :ne'istena pro,ramelor prescolare pentru copiii cu autism 2estimularea personalului didactic prin acordarea unui salariu stimulati 5A2<-9 S6AB9 2eimplicarea su$icient a $amililei n educarea / recuperarea copiilor! +2i elul sczut de cultur %i instruire a unor prini! Starea material precar a unor $amilii! Candicapul se er al copiilor! 2umrul mare de copii la ,rup 2umrul mic de cadre didactice n raport cu numrul #ene$iciarilor Azura materialului didactic %i au'iliar e'istent sau lipsa acestuia la ni el de instituie!

?5?B-A2:-A-: +5osi#ilitatea cre%terii randamentului %colar %i a recuperrii copiilor prin implicarea tuturor $actorilor educaionali n procesul instructi 4 educati ! +<re%terea de o$erte educaionale prin curriculum la decizia %colii! +.i ersi$icarea acti itilor e'tra%colare %iimplicarea prinior alturi de precolari %i educatoare n des$%urarea %i pre,tirea acestora 5er$ecionarea permanent a cadrelor didactice 3ncheierea de parteneriate cu alte %coli* instituii pu#lice de stat sau pri ate* ?2D 4 uri TEME PE T!" #P$%# &'E Tema (- #1 Managementul asigurrii calitii

Sarcina: Bealizai un demers de autoe aluare a unui :2.:<A-?B .9 59B"?BEA2FG din S-A2.AB.969 .9 <A6:-A-9* rspunznd la cele H puncte de mai ;os &care nseamn* de $apt* aplicarea spiralei calitii): (!Selectarea domeniului /!.ia,noza ni elului de realizare 0!7udecarea ni elului de realizare 4!:denti$icarea punctelor tari* punctelor sla#e* intelor 5!<rearea unui ,rup de lucru 6!Eodi$icarea / optimizarea 5.: %i a 5? I!Acti iti de dez oltare/optimizare/remediere H!Beaplicarea instrumentului de autoe aluare (! Selectarea domeniului : A! <apacitatea institutionala1 criteriul c) resurse umane Su#domeniul : (! Eana,ementul personalului :ndicatori de per$ormanta : (!(! Eana,ementul personalului didactic si de conducere /! .ia,noza ni elului de realiazare 2r! <rt! .escriptori acreditare Bealizat/ nerealizat .o ezi .escriptori re$erinta 5oliticile de personal pri ind personalul de conducere* didactic* didactic au'iliar si nedidactic sunt de$inite* aplicate si re izuite periodic Bealizat/ nerealizat

(!(!( !

Bespectarea * de catre personalul de conducere an,a;at* a conditiilor pre azute de 6e,ea :n atamantului* precum si de Statutul personalului .idactic

+ dosare 9ste realizat personale1 pe #aza + contracte de urmtoarelor munc1 do ezi:J + o#ser area +$i%a de directa1 ncadrare* + ancheta pe +contract de #aza de munc inter iu indi idual1 indi idual1 "i%a postului analiza documentelor pe #aza unui $ormular de analiza*

.a

(!(!/ !

Sta#ilirea* in statul de $unctiuni* a necesarului de cadre didactice pentru $unctionarea unitatii de in atamant in $unctie de planul de scolarizare realizat de ni elul de scolarizare* de pro$ilul si de specializarile/ cali$icarile pro$esionale e'istente in o$erta educationala

.a

"isa de incadrare* contract indi idual de munca* $isa postului* statul de $unctii* planul de soclarizare

(!(!0 !

Acoperirea cu personal didactic cali$icat este de minim H5K

.a

(!(!4 !

(!(!5 !

Acoperirea cu personal .a didactic titular an,a;at este de cel putin 58K! 5entru restul personalului* e'ista contracte de munca pe durata determinatat sau contracte de cola#orare -ransparenta .a procedurilor de mana,ement al resurselor umane

.osare personale* <ontracte de munca "isa postului .eciziile de incadrare .osare personale* <ontracte de munca "isa postului .eciziile de incadrare 5articiparea la consiliile pro$esorale* procesele er#ale* sedinte de lucru* consiliile de administratie 9$ectuarea inspectiilor la clasa* $isele de e aluare indi iduala* raportul de autoe aluare

(!(!6 !

<orelarea acti itatii de e aluare a cadrelor didactice cu celelalte procedure de mana,ement al resurselor umane

.a

0! 7udecarea ni elului de realizare :n urma autoe aluarii si e aluarii s+a constatat ca unitatea se situeaza la ni elul LBine 4! :denti$icarea punctelor tari* punctelor sla#e* intelor 5uncte tari: realizarea tuturor descriptorilor1 5uncte sla#e: 5! <rearea unui ,rup de lucru: .irector Beprezentant <9A< Secretara An cadru didactic cu e'perienta 6! Eodi$icarea / optimizarea 5.: %i a 5? 5unctele sla#e identi$icate nu necesita schim#area planului de dez oltare! I! Acti iti de dez oltare/optimizare/remediere 2r! <rt! .escriptori acreditare 5lan de optimizare

(!(!( ! (!(!/ !

(!(!0 ! (!(!4 !

Bespectarea * de catre personalul de conducere an,a;at* a conditiilor pre azute de 6e,ea :n atamantului* precum si de Statutul personalului .idactic Sta#ilirea* in statul de $unctiuni* a necesarului de cadre didactice pentru $unctionarea unitatii de in atamant in $unctie de planul de scolarizare realizat de ni elul de scolartizare* de pro$ilul si de specializarile/ cali$icarile pro$esionale e'istente in o$erta educational Acoperirea cu personal didactic cali$icat este de minim H5K Acoperirea cu personal didactic titular an,a;at este de cel putin 58K! 5entru restul personalului* e'ista contracte de munca pe durata determinatat sau contracte de cola#orare -ransparenta procedurilor de mana,ement al resurselor umane <orelarea acti itatii de e aluare a cadrelor didactice cu celelalte proceduri de mana,ement al resurselor umane

.escriptorul este realizat! Studierea 6e,ii :n atamantului precum si a statutului personalului didactic si aplicarea corecta a acestora .escriptorul este realizat! Bealizarea necesarului de cadre didactice in $unctie de planul de scolarizare

.escriptorul este realizat! <ontinuarea selectarii cadrelor didactice cali$icate .escriptorul este realizat !<ontinuarea an,a;arii pesonalului didactic titular si netitular cu contract de munca pe perioada nedeterminata* determinata si cu contracte de cola#orare .escriptorul este realizat! 5rocedurile de mana,ement al resurselor umane or $i prezentate in cadrul comisiilor metodice .escriptorul este realizat! Se $ace con$orm standardelor de e aluare si a do ezilor prezentate

(!(!5 ! (!(!6 !

H! Beaplicarea instrumentului de autoe aluare Beaplicarea instrumentului de e aluare se a realiza incepanad cu data de ( sept! /8(0 .omeniul : A! <apacitate instituional <riteriul : c) resurse umane Su#domeniul : Eana,ementul personalului :ndicator de per$orman (!(! Eana,ementul personalului didactic %i de conducere .escriptori (!(!(!Bespectarea* de ctre personalul de conducere an,a;at* a condiiilor pre zute de 6e,ea n mntului* precum %i de Statutul personalului didactic ! .A (!(!(!/! Bespectarea de ctre personalul de conducere an,a;at* a condiiilor pre zute de 6e,ea 9ducaiei 2aionale* Statutul personalului didactic* precum %i a le,islaiei care se re,lementeaz situaia in tmntului special & CD nr!(/5( / /885 ) + dosare personale1 + contracte de munc1 + inter iuri1 +chestionare! .escriptori speci$ici (!(!(!(!Bespectarea criteriilor pri ind an,a;area personalului de conducere 4 echime n n mntul special* ,rade didcatice* pre,tire psihopeda,o,ic de specialitate! .o ezi / 9 idene + dosare personale1 + contracte de munc1 + inter iuri1 + chestionare!

(!(!/!Sta#ilirea* in Statul de $unciuni* a necesarului de cadre didcatice pentru $uncionarea unitii de n mnt* n $uncie de planul de %colarizare* de pro$ilul %i de specializrile / cali$icrile pro$esionale e'istente n o$erta educaional! .A

(!(!/!(!<orelarea normrii personalului didactic din n mntul special cu planurile de n mnt n i,oare* planul de %colarizare* ni elul de %colarizare* pro$ilul %i specializrile / cali$icrile pro$esionale e'istente n o$erta educaional!

+ stat de $uncii1 + documente pri ind normarea personalului1 + inter iuri1 + chestionare

(!(!/!/!Asi,urarea* n statul de $uncii* a numrului de norme %i de posturi* n $uncie de numrul colecti elor de pre%colari / ele i* con$orm le,islaiei speci$ic n mntului special!

+ stat de $uncii1 + documente pri ind normarea personalului1 + inter iuri1 + chestionare

(!(!0! Acoperirea cu personal didactic cali$icat este de minim H5K .A

+ dosare personale1 (!(!0!(!Acoperirea cu personal didactic +stat de $uncii1 specilizat n educaia special este de cel puin ++ documente H5K din numrul de posture / norme pri ind normarea personalului1 + inter iuri1 + chestionare + dosare personale1 (!(!0!/!9'istena %i le,alitatea contractelor de +stat de $uncii1 munc pe perioad determinat sau de ++ documente cola#orare! pri ind normarea personalului1 + inter iuri1 + chestionare + dosare personale1 +stat de $uncii1 ++ documente pri ind normarea personalului1 + inter iuri1 + chestionare

(!(!4!Acoperirea cu personal didactic titular (!(!4!(! Acoperirea cu personal titular an,a;at an,a;at este de cel puin este de cel puin ;umtate din numrul de 58K ! 5entru restul posture / norme! personalului e'ist contracte de munc pe durat determinat & supli nire %i / sau cumul ) sau contracte de cola#orare! .A

+ dosare personale1

(!(!4!/! 9'istena %i le,alitatea contractelor de munc speci$ice di$eritelor cate,orii de personal didactic!

+stat de $uncii1 ++ documente pri ind normarea personalului1 + inter iuri1 + chestionare + documente pri ind asi,urarea e idenei e alurii personalului didactic1 +inter iuri1 +chestionare! + documente pri ind asi,urarea e idenei e alurii personalului didactic1 +inter iuri1 +chestionare + $i%e %i alte documente de e aluare 1 + inter iuri1 + chestionare

(!(!5! -ransparena procedurilor de mana,ement al resurselor umane! .A

(!(!5!(!<unoa%terea* de ctre personal* a procedurilor de mana,ement al resurselor umane* a rezultatelor e alurii!

(!(!5!/ !Asi,urarea e idenei documentelor pri ind e aluarea personalului didactic* pri ind procedurile de mana,ement al resurselor umane !

(!(!6! <orelarea acti itii de e aluare a cadrelor didactice cu celelalte proceduri de mana,ement al resurselor umane! .A

(!(!6!(!<orelarea rezultatelor e alurii cadrelor didactice cu normarea* cu dez oltarea pro$esional* cu promo area etc!

+ $i%e %i alte (!(!6!/! Asi,urarea unei acti iti de e aluare documente de a cadrelor didactice pe #aza unor metodolo,ii e aluare 1 con$orm le,islaiei n i,oare! + inter iuri1 + chestionare (!(!6!0!<riteriile* procedurile %i instrumentele + $i%e %i alte de e aluare periodic a personalului didactic documente de sunt ela#orate n urma consultrii e aluare 1 reprezentanilor sindicatelor din unitatea de + inter iuri1 n mnt* ai or,anizaiilor + chestionare ne,u ernamentale specializate* ai prinilor %i ai comunitii locale* cu respectarea le,islaiei n i,oare!

.omeniul: A! <apacitate instituional <riteriul: c) resurse umane!

:ndicator de per$orman (!(!Eana,ementul personalului didactic %i de conducere!

.escriptor de calitate

:lustrri Atilizareaindicatorilor demo,ra$ici*economici %i sociali* n ela#orarea politicilor pre izionale pri ind mana,ementul personalului didactic! 9'istena pro,resului* n ulti mii 0 ani de la ultima e aluare e'tern* n pri ina cali$icrii cadrelor didactice %i a o#inerii atestatului de educaie special! 9'istena pro,resului* n ultimii / ani de la ultima e aluare e'tern* n pri ina personalului didactic an,a;at cu contract de munc pe durat nedeterminat! 5articiparea a cel puin H8K dintre cadrele didactice * n ultimii 0 ani* la pro,rame de $ormare %i dez oltare pro$esional cu tematic le,at de educaia copilului cu diza#iliti %i pro,ramele de re$orm n curs! :ntensi$icarea participrii personalului de conducere & directo + rul %i directorii ad;unci )la pro,rame de $ormare mana,erial acreditate& inclusi e pro,rame uni ersitare 4 masterat etc!) n ultimii 5 ani! Aplicarea sistematic n practic a rezultatelor participrii cadrelor didactice * la acti itile de $ormare %i dez oltare pro$esional! Aplicarea sistematic n n practic a rezutatelor participrii personalului de conducere la acti itile de $ormare %i dez oltare pro$esional! .escre%terea constant /lipsa reclamaiilor pri ind acti itatea personalului de conducere! .escre%terea constant /lipsa reclamaiilor pri ind acti itatea personalului didactic! Susinerea $inanciar a parti+ ciprii personalului de conducere la pro,rame de dez oltare pro$esional! Susinerea $inanciar a parti+

.o ezi / e idene

5oliticile de personal pri ind personalul de conducere* (!/!Eana,ementul didactic* personalului didactic didactic au'iliar %i au'iliar %i personalul nedidcatic nedidactic! sunt de$inite* aplicate %i re izuite periodic!

:nter iu cu echipa mana,erial pri ind de$inirea* aplicarea* re izuirea periodic a politicilor de personal .osarele personale ale cadrelor didactice 4 do ezipri ind an,a;area* titulariza 4 rea*pre,tirea de specialitate* pre,tirea psihopeda,o,ic* par ticiparea la pro,rame de $ormare acreditate <ontracte de munc pe perioad nedeterminat determinat sau con+ tracte de cola#orare ale personalului didactic au'iliar %i nedidactic .osarele personale ale personalului didactic au'iliar %i nedidactic+ actele de studii :nter iu/ ches+ tionare aplicate reprezentanilor personalului didactic*didactic au'iliar %i nedidactic!

ciprii personalului didactic la pro,rame de dez oltare pro$esional! 9'istena pro,resului* n ulti mii 0 ani de la e aluarea e'tern* n pri ina cali$icrii personalului didactic au'iliar %i nedidactic! 9'istena pro,resului n ulti+ mii de la ultima e aluare e'tern* n pri ina personalului didactic au'iliarM %i nedidactic an,a;at cu contract de munc pe durat nedetermint! :ntensi$icarea participrii per sonalului didactic au'iliar %i nedidactic* n ultimii 0 ani* la pro,rame de $ormare %i dez oltare pro$esional speci$ic! .escre%terea constant /lipsa reclamaiilor pri ind acti itatea personalului didactic au'iliar %i nedidactic! Susinerea $inanciar a parti+ ciprii personalului didactic au'iliar %i nedidactic la pro,rame de dez oltare pro$esional! 5articiparea conducerii %i a personalului didactic*didactic au'iliar %i nedidactic al %colii la cursuri re$eritoare la multiculturalism %i interculturalitate* la mana,ementul di ersitii %i la istoria %i cultura minoritilor naionale! <riteriile* procedurile %i ins+ trumentele de monitorizare %i de e aluare a presteiei peda,o,ice a cadrelor didactice* a implicrii cadrelor didactice n promo area alorilor %i culturii or,anizaionale a unitii de n mnt* sunt de$inite n documentele comisiei de e aluare %i asi,urarea calitii* sunt aplicate semestrial %i sunt re izuite anual* n urma consultrii sindicatelor din unitatea de n mnt* ai or,anizaiilor ne,u ernamentalespecializate* ai prinilor %i ai comunitii locale! <riteriile* procedurile %i ins+ trumentele de monitorizare %i e alua re periodic a personalului didactic au'iliar%i nedidactic ela#orate de ctre consiliul de administraie* n

urma consultrii reprezentanilor sindicatelor din unitatea de n mnt* ai or,anizaiilor ne,u ernamentale specializate* ai prinilor %i ai comunitii locale* sunt aplicate semestrial %i sunt re izuite anual

Tema ) #2. Managementul acti*itilor e+tracurriculare 5rezentai o acti itate e'tra%colar realizat cu ele ii n anul %colar /8((+/8(/ care* prin rezultatele o#inute* poate constitui un e'emplu de #un practic &respectnd etapele de or,anizare %i des$%urare a acestui tip de acti itate)! ":NG .9 A<-:=:-A-9 (! /! 0! 4! 5! 6! -itlul acti itii: =izita la ,radina zoolo,ica des$%urrii: 8/!84!/8(/ .urata acti itii: H!88+(/!88 Drupul int: O prescolari 5arteneri implicai: parintii copiilor* sponsori ?#iecti ele &/* ma'! 0): a! <unoasterea animalelor sal#atice reale #! Socializarea cu ceilalti copii c! :m#o,atirea cunostintelor prin cunoasterea unor locuri noi si a animalelor sal#atice

I! Besursele: a! umane :educatoare * pro$esor psihopeda,o,*ele i* parinti #! materiale:autocar H! .escrierea acti itii &ma'! 5 $raze): Acti itatea s+a des$asurat in cadrul ,radinii zoolo,ice* copiii $iind insotiti de catre parintii sau insotitorii acestora* in scopul dez oltarii capacitatii de a cunoaste si $ormarea interesuluisi dorintei de a do#andi noi cunostinte* de a capata o noua e'perienta care ii a a;uta sa cunoasca mai e'act si mai pro$und realitatea! O! Bezultate a%teptate: a! Au $ost prezenti toti copiii #! :n atarea si respectarea normelor interne din cadrul Dradinii @oolo,ice c! 5articipantii au prezentat interes pentru acti itate d! .o#andirea unor comportamente adec ate in societate (8! Eodaliti de e aluare a acti itii: a! Apreciere er#ala #! Apreciere cole,iala c! Autoaprecierea d! "oto,ra$ii de ,rup

((! Bezultate nre,istrate: a! 5articipantii au izitat intr+un mod adec at Dradina @oolo,ica #! 5articipantii au $ost impresionati de animalele sal#atice c! <opiii au respectat re,ulile interne d! 5rescolarii au denumit $iecare animal si cate,oria din care $ace parte (/! Su,estii* recomandri: a! =izite mai dese la Dradina @oolo,ica #! Acordarea unui #u,et de timp mai mare

Baport de acti itate Actiunea a a ut ca scop: cunoasterea animalelor sal#atice reale si a particularitatilor acestora* a mediului lor de iata* dar si socilaizarea cu ceilalti copii! (! /! 0! 4! Acti itatea a constat intr+o izita la Dradina @oolo,ica din Bm! =alcea* a and ca o#iecti e: .ez oltarea comportamentuluio social in comunitate .ez oltarea a#ilitatilor de comunicare 5romo area caracterelor dezira#ile in societate "ormarea interesului si a dorintei de a do#andi noi cunostinte 6a actiune au participat prescolarii ,rupei /* dia,nosticati cu autism* insotiti de cadrele didactice de la clasa: educatoare si pro$esor psihopeda,o,* dar si de parintii acestora si insotitorii sau tutorii le,ali! "orma de or,anizare : =izita <entre de interes: do#andirea de noi cunostinte pri ind modul de iata si hranire al animalelor respectarea unor re,uli de protectie a animalelor