Sunteți pe pagina 1din 38

Teoria i metodologia curriculum-ului

Prof. Univ. Dr. Stan Panuru

Teoria i metodologia curriculum-ului


Prof. Univ. Dr. Stan Panuru Curs 1 19.04.10 I. Curriculum: conceptualizare i problematic Obiective: - definirea eoriei i metodolo!iei curriculum-ului" - identificarea locului i rolului #C $n %i%temul tiinelor educaiei" - conceptul de curriculum: %emantic& conceptualizare" - diferenierea tipurilor de curriculum" - definirea conceptelor corelative ale curriculum-ului" - cunoaterea i evaluarea per%pectivelor de analiz ale curriculum-ului. Structura tematica '.'. Cine e%te teoria i metodolo!ia curriculum-ului( '.). Conceptul de curriculum '.*. ipuri de curriculum '.+. Concepte corelative celui de curriculum '.,. Per%pective de analiz a curriculum-ului '. '. Cine e%te eoria %i metodolo!ia curriculum-ului(

eoria %i #etodolo!ia Curriculum-ului - #C. e%te o %tiinta a educatiei/%tiinta peda!o!ica fundamentala& avand ca obiect de %tudiu proiectarea in%truirii& abordata la un nivel conceptual de ma0ima !eneralitate& an!a1ata: $n %en% teoretic prin afirmarea unei noi conceptii de%pre educaie i in%truire& marcata de: - prioritatea acordata finalitailor educaiei" - viziunea !lobala i de%c2i%a a%upra in%truirii i educaiei" - centrarea pe obiective& cu valorificarea deplina a e0perienei de $nvare a elevului" - core%ponden peda!o!ic $ntre obiective 3 coninuturi 3 metodolo!ie3 evaluare"

i practic: - elaborarea: - %trate!iilor de dezvoltare a educaiei/politicii educaionale" - planului de $nvm4nt" - pro!ramelor colare" - manualelor colare" - formarea iniial i continu a cadrelor didactice. Datorit importanei %ale evideniate la nivel %ocial& $n conte0tul reformelor $nvm4ntului proiectate i realizate $n ultimile decenii& #C %-a impu% $n plan academic& devenind o di%ciplin de %tudiu fundamental& cu %tatut obli!atoriu $n $nvm4ntul univer%itar i po%tuniver%itar& pentru formarea iniial i continu a per%onalului didactic pentru toate nivelurile %ale '.). Conceptul de curriculum ermenul de curriculum e%te de ori!ine latin: curriculum-curricula 5 aler!are& cur%. Daca aparent nu ar e0i%ta nici o le!atura $ntre %emnificaia etimolo!ic a termenului i ceea ce %emnific el $n prezent& la o analiz mai profund %e poate face o analo!ie $ntre carele de lupt din vec2ea 6om& care trebuiau % parcur! tra%ee determinate& cu 7tra%eul colar8 definit de finaliti i activiti %pecifice cerute de ace%tea. Se poate face c2iar o analo!ie cu curriculum vitae& ca tra%eu al vieii unei per%oane& marcat de evenimente %peciale. Pornind de la cele di%cutate& %e poate %pune c c termenul de curriculum de%emneaz un tra%eu de $nvare bine definit. Conceptul de curriculum& relativ $n!u%t ca %emnificaie la $nceputurile %ale& a devenit cu timpul 7copilul teribil8 al tiinelor educaiei& $nre!i%tr4nd o e0pan%iune %emantic fr precedent& a1un!4nd a%tzi % cuprind tot %au aproape tot ceea ce are le!tur cu %ituaiile de $nvare ori cu proce%ul devenirii umane prin intermediul $nvrii. Conceptul de curriculum %-a impu% ca un concept c2eie $n tiinele educaionale $n deceniile mileniului trecut& c2iar dac are o i%torie mult mai vec2e. 9l a fo%t folo%it lar! $n literatura an!lo-%a0on i american& pentru care conceptia curricular a%upra educaiei a fo%t adoptat $nc de la $nceputul %ecolului al ::-lea. Curriculum-ul e%te reprezentat de totalitatea %ituaiilor de $nvare propu%e de educator %au create de via i e0perienele %pecifice de $nvare la care e%te %upu% un om de-a lun!ul e0i%tenei %ale. Semnificaia ace%tui termen a evoluat $n timp& %pecialitii vorbind i $n prezent de nevoia de conceptualizare a curriculum-ului& domeniul nefiind %uficient de conzurat. ;a cum preciza < =oodlad: - practica curriculum-ului are o i%torie $ndelun!at& $n timp ce pra0iolo!ia curriculum-ului e%te de dat relativ recent" - domeniul de cercetare al curriculum-ului e%te $nc amorf& deci& e%te %lab determinat epi%temolo!ic" - limba1ul curriculum-ului e%te %lab dezvoltat. 6. #. >icule%cu& referindu-%e la curriculum $n !eneral& con%ider c ace%ta e%te reprezentat de totalitatea %ituaiilor de $nvare propu%e de educator %au create de via i e0perienele %pecifice de $nvare la care e%te %upu% un om de-a lun!ul e0i%tenei %ale.

?ivianne De @an%d%2eere: Un curriculum e%te un an%amblu de aciuni planificate pentru a %u%cita in%trucia: el include definirea obiectivelor $nvm4ntului& coninuturile& metodele -inclu%iv cele viz4nd evaluarea.& materialele -incluz4nd i manualele colare. i di%pozitivele referitoare la formarea adecvata a profe%orilor. @ DABainaut: Curriculum-ul e%te un proiect care definete: - elurile& %copurile i obiectivele unui act educaional" - cile& mi1loacele i activitile folo%ite pentru atin!erea ace%tor %copuri" - metodele i in%trumentele nece%are evalurii rezultatelor obinute. 9voluia conceptului de curriculum confirm e0i%tena a * etape di%tincte: - 9tapa tradiional 3 $n care curriculum-ul are %en%ul de 7cur% oficial8& or!anizat $ntrun cadru in%tituionalizat %pecializat $n educaie" - 9tapa modern 3 $n care curriculum-ul are %en%ul de proiect peda!o!ic or!anizat prin corelarea di%ciplinelor de $nvm4nt cu e0perienele de $nvare direct i indirect ale elevilor" - 9tapa po%tmodern 3 $n care curriculum-ul are %en%ul de proiect peda!o!ic or!anizat pe baza unor principii care evideniaz importana prioritar a obiectivelor a%umate& care determin ale!erea anumitor e0periene de $nvare& %trate!ii de or!anizare a $nvrii& mi1loace de evaluare. Cn literatura peda!o!ic rom4nea%c& raport4ndu-%e doar la curriculum-ul colar& conceptul de curriculum e%te utilizat $n %en% lar! i $n %en% re%tr4n%: - $n %en% lar!& prin curriculum colar %au formal %e de%emneaz an%amblul proce%elor educative i al e0perienelor de $nvare prin care trece elevul pe durata parcur%ului %u colar" - $n %en% re%tr4n%& curriculum-ul formal de%emneaz an%amblul acelor documente colare de tip re!lator $n cadrul crora %e de%emneaz datele e%eniale privind proce%ele educative i e0perienele de $nvare pe care coala le ofer elevului. '.*. ipuri de curriculum ;bordarea inte!rativ a curriculum-ului ne obli! la diferenierea tipurilor ace%tora Dup modul $n care e%te conceput& curriculum-ul apare $n mai multe ipo%taze& cu denumiri potrivite %pecificului ace%tora. ;a cum preciza @ DABainaut& educaia permanent/continu a de%c2i% alte per%pective de proiectare i realizare a curriculum-ului. Spre deo%ebire de viziunea tradiional -c4nd %e elabora un curriculum pentru fiecare nivel al %i%temului de $nvm4nt.& peda!o!ia contemporan vorbete de curriculum-urile educaiei permanente& a%tfel $nc4t % nu

%e piard din vedere de%c2iderea educaiei permanente i multiplicarea a%pectelor ei pentru fiecare individ $n cur%ul vieii lui i pentru fiecare faz a vieii %ale. De a%emenea& trebuie precizat c din a doua 1umtate a %ecolului al ::-lea& educaia nonformal i aciunile educative nediri1ate -educaia informal. au cptat din ce $n ce mai mult importan. Principalele forme de curriculum Din per%pectiva formelor educaiei: - Curriculum formal 5 curriculumul din $nvm4ntul in%tituionalizat" el pre%upune propuneri curriculare aprobate oficial i cuprinde planuri de $nvm4nt& pro!rame colare& manuale& !2iduri metodolo!ice etc. - Curriculum nonformal 5 curriculum-ul %pecific educaiei nonformale& $n toate formele %ale" - Curriculum informal 5 %pecific ocaziilor i oprtunitilor de $nvare oferite de %ocietate $n !eneral i a!enii educaionali ai ace%teia -ma%%-media& in%tituii culturale& familia& in%tituii reli!ioa%e& or!anizaii ale comunitii locale etc.. 6eferindu-ne la curriculum-ul formal& ace%ta cu prinde urmroarele tipuri/cate!orii: - Curriculum !eneral -core-curriculum %au treunc2i comun. 5 o %tructur de coninuturi centrat pe nevoile comune ale elevilor i %electate din materii de %trict nece%itate pentru cate!orii lar!i de elevi" core-curriculum e%te con%tituit din acel trunc2i comun de materii obli!atorii pentru toi elevii& iar ca procenta1 ocup p4n la DEF din totalul di%ciplinelor" - Curriculum %pecializat %au de profil 5de%emn4nd diferenierea pe cate!orii de cunotine& deprinderi& capaciti& aptitudini -tiine umani%te& tiine %ocial-politice& %tiine e0acte& arte& te2nic& reli!ie& medicin etc." e%te vorba de acel fond de competene ce trebuie % fie dezvoltate $ntr-un anumit domeniu de %pecializare& cu detalieri i %tandarde diferite $n funcie de nivelul de %pecializare. 6eferindu-ne la curriculum-ul colar& ace%ta poate fi: - Curriculum nucleu 5 cel care core%punde trunc2iului comun& adic numrului minim de ore/e0periene de $nvare de la fiecare di%ciplin obli!atorie prevzut $n planurilecadru de $nvm4nt.

- Curriculum la decizia colii 5 cel care acoper diferena de ore dintre minim i ma0im prevzut de planul de $nvm4nt& curriculum care poate $mbrca urmtoarele forme: o Curriculum nucleu aprofundat 5 form ce pre%upune parcur!erea %e!mentului obli!atoriu din pro!ramul di%ciplinei prin diver%ificarea activitilor de $nvare p4n la acoperirea numrului ma0im de ore din pla1a orar" o Curriculum e0tin% 5 forma ce pre%upune parcur!erea $n $ntre!ime a pro!ramei& re%pectiv i a %e!mentelor facultative& marcate cu a%teri0" o Curriculum elaborat $n coal 5 form ce implic diver%e tipuri de activiti opionale pe care le propune coala %au pe care acea%ta le ale!e din li%ta avan%ata de la

#9C . Proiectarea curriculum-ului elaborat $n coal va avea ca repere: re%ur%ele umane i materiale ale colii& intere%ele elevilor& %ituaiile %pecofice colii& nece%itile comunitii locale. ;lte forme de curriculum: - Curriculum a%cun% %au %ubliminal 5 valorile $ncorporate de elevi i cla%e de elevi necuprin%e $n planificarea curricular& incluz4nd influene formale %au nonformale& datorate %tructurii %ocio-culturale& familiei& !rupurilor %tradale etc. O alt latur a coninuturilor a%cun%e e%te con%tituit din ideolo!ia %au cultura unei coli -$n %en%ul de ritualuri& re!uli& conveniene& proceduri. ;li autori introduc tot $n curriculum-ul a%cun% predi%poziii valorice pentru conduite i capaciti precum: a ti %-i petreci timpul& a te apra& a te face plcut& a te de%curca& a te prote1a& a rm4ne autonom& a te face a%cultat& a te revolta etc. - Curriculum %cri% 5 e%te curriculum-ul oficial& %pecific unei in%tituii educaionale concrete ce $mbrac forma %cri% $n documentele colare bine definite cum %unt planurile de $nvm4nt i pro!ramele colare - Curriculum recomandat 5 element complementar al curriculum-ului %cri%& oferta pu% la di%poziie de e0peri& de %pecialiti& care& $n funcie de e0i!enele i obiectivele colii -%au %ocietii. la un moment dat& deriv %eturi de cunotine i valori pe care le pun la di%poziia diferiilor utilizatori. - Curriculum predat 5 e0perienele de $nvare oferite concret de ctre profe%ori elevilor $n activitatea didactic. Curriculumul predat poate fi nuanat diferit de cel %cri%& aici intr4nd $n 1oc competena profe%orului& tipul de $nvare promovat& %pecificul %trate!iilor didactice utilizate& %tilul didactic etc. - Curriculum $nvat -realizat. 5 e%te ceea ce ac2iziioneaz efectiv elevul i care e%te interiorizat i activizat de ctre ace%ta $n diver%e $mpre1urri colare i e0tracolare.Curriculum-ul realizat poate fi evideniat i prin evaluare. - Curriculum-ul te%tat 5 ceea ce %e m%oar i %e evalueaz prin probele/te%tele de evaluare& in%trumentele de apreciere a pro!re%ului colar. - Curriculum %uport 5 acea ipo%taz a curriculum-ului prezent la nivelul unor %uporturi in%trucionale precum cri& !2iduri& caiete cu %cop didactic& re%ur%e multimedia etc. - Curriculum e0clu% 5 acele %ecvene ale curriculum-ului care nu au fo%t ipo%taziate $n predare din anumite raiuni: devalorizare %ubiectiv& uzur moral a dimen%iunii epi%temice& neadecvare ideolo!ic etc. - Curriculum !eneral 5 acele tipuri de valori propu%e tuturor elevilor dintr-un areal !eo!rafic i care a%i!ur o inte!rare i o coeren la nivelul diferitelor paliere %ociale. - Curriculum zonal -local. 5 acele oferte educaionale de care beneficiaz doar unii elevi dintr-un %paiu !eo!rafic pentru care re%pectivele valori %e dovede%c prioritare: cunotine de etno!rafie& folclor&i%toria %au !eo!rafia comunmitii locale. '.+. Concepte corelative celui de curriculum ;ria curricular = ;ria curricular e%te reprezentat de un domeniu al cunoaterii abordat $n %copul pre!tirii elevilor fie la nivelul culturii in%trumentale& fie la nivelele %uperioare& al culturii !enerale %au al culturii de %pecialitate -profe%ionale.. Cn interiorul ei pot fi cuprin%e mai multe di%cipline& zone interdi%ciplinare& module tematice care urmre%c realizarea acelorai finaliti i care& $n proce%ul educaional %e raporteaz la aceleai obiective cadru. ;ria curricular cuprinde di%cipline le!ate $ntre ele prin faptul c uzeaz de concepte i principii !enerale i 7orientate8 comune -DABainaut& 'GD'.. Curriculumul >aional din 6om4nia e%te %tructurat $n H arii curriculare: @imb i comunicare" #atematic i Stiine ale naturii"

Om i %ocietate" ;rte" 9ducaie fizic i %port" e2nolo!ii" Con%iliere i orientare ;riile curriculare rm4n aceleai pe $ntrea!a durat a colaritii obli!atorii i a liceului& dar ponderea lor pe cicluri i pe cla%e e%te variabil. Coninutul $nvm4ntului 5 odat cu noua concepie de%pre curriculum& focalizarea pe coninuturi& pe li%te tematice de parcur% de ctre elevii aparteneni unui anumit nivel colar/ profil& i-a pierdut %en%ul. Coninuturile abordate rm4n importante& dar ele devin mi1loace de realizare a unor finaliti clare ale demer%ului educaional e0primate $n termeni de competene ce urmeaz a fi evaluate la fine de ciclu colar& de ciclu curricular. 9laborarea coninuturilor e%te un a%pect important al de%i!n-ului curricular& e%te e0pre%ia ace%tuia $n final& dar nu %e confund cu conceptul de curriculum. Ciclurile curriculare 5 reprezint periodizri ale colaritii& !rup4nd mai muli ani de %tudiu& care au $n comun anumite obiective. Iiecare ciclu curricular ofer un %et coerent i clar de obiective de $nvare. Prin obiectivele i coninuturile pe care le propun& ciclurile curriculare confer diver%elor etape ale %colaritii o %erie de dominante curriculare care %e vor reflecta la nivelul pro!ramelor colare - a %e vedea obiectivele ciclurilor curriculare.. ?4r%ta J H D G 'E '' ') '* '+ ', Cla%a =r I II pre!titoare Ciclul ;c2iziii curricu- fundamentale lar III I? ? ?I ?II ?III I:

Dezvoltare

Ob%ervare i orientare

'.,. Per%pective/planuri de analiz a curriculum-ului 90i%ta trei planuri/per%pective de analiz a curriculum-ului: Per%pectiva %tructural a abordrii curriculum-ului -morfolo!ia di%ciplinei.: Per%pectiva proce%ual" Per%pectiva produ%ului. Per%pectiva %tructural a abordrii curriculum-ului -morfolo!ia di%ciplinei.: - indic componentele e%eniale ale curriculumului i relaiile dintre ace%tea" $n ace%t %cop pot fi utilizate dou modele: #odelul triun!2iular" #odelul penta!onal. #odelul triun!2iular: permite identificarea a * variabile de baz: Iinalitile educaionale -%copuri i obiective. care !enereaz arii de $nvare" Coninuturile in%truirii" impul de in%truire/$nvare. Iiecare din cele * cate!orii de variabile an!a1eaz probleme particulare de cercetare& indic4nd pe an%amblu re!i%trul tematic diver%ificat al cercetrii curriculare:

Iinalitile educaionale: Care %unt cate!oriile de finaliti educaionale i $n ce relaii %e afl ele( Care %unt factorii care determin finalitile educaionale( Care %unt funciile peda!o!ice ale obiectivelor educaionale( Care %unt metodele de definire a obiectivelor educaionale( Care %unt modalitile de cla%ificare a obiectivelor educaionale( Care %unt te2nicile de operaionalizare a obiectivelor educaionale( Coninutul: Ce reprezint coninutul -ca noiune. i care e%te tipolo!ia coninuturilor $n $nvm4nt( Care %unt %ur%ele i criteriile de %elecie ale coninuturilor( Care %unt criteriile i modelele de or!anizare peda!o!ic a coninuturilor( Care e%te relaia dintre coninuturi 3 $nvare 3 dezvoltare( impul de in%truire i $nvare: Cum %e aloc timpul de in%truire i $nvare( Care e%te timpul efectiv utilzat $n in%truire i $n $nvare( Care e%te timpul individual nece%ar de $nvare( #odelul penta!onal: permite identificarea a , variabile de baz. 9%te modelul con%iderat inte!ral. Ob%ervaii a%upra modelului: #odelul multiplic reeaua relaiilor funcionale& fiecare variabil corel4ndu-%e cu alte patru" #odelul are 1u%tificri teoretice i practice -%e afl $ntr-o bun core%ponden cu teoriile moderne ale curriculum-ului din europa i din ;merica" Structura penta!onal a curriculum-ului are relevan i pentru decelarea teritoriului de cercetare al curriculum-ului.

Pentru modelul penta!onal 6. >icule%cu folo%ete forma tridimen%ional pentru a diferenia finalitile de obiective& care %unt 7drumul8 %pre ace%tea.

Per%pectiva proce%ual de analiz a curriculum-ului ;cea%ta e0prim proce%ualitatea curriculum-ului& cu parcur!erea celor trei etape: proiectarea& implementarea i evaluarea. Curriculum-ul e0i%t prin cele trei proce%e i nici unul nu poate % fie %u%pendat.

Planul produ%ului ;ce%ta indic rezultatele ateptate ale proiectrii curriculare. Sunt mai multe tipuri de produ%e curriculare: Principale: - Pro!ram de $nvm4nt -pro!ram de %tudii." - Pro!ram colar" au un accentuat caracter - #anuaal colar pre%criptiv-valori K - Planificarea anual/calendari%tic pe uniti de $nvare" - Proiectarea unitilor de $nvare" - Proiectarea leciilor fircrei uniti de $nvare.

;u0iliare curriculare: - =2iduri metodice pentru cadrele didactice" - Caiete de munc independent pentru elevi" - Seturi multimedia" - Softuri educaionale Liblio!rafie

au un accentuat caracter in%trumental-operaional

'. Creu& C. -'GGD.& Curriculum difereniat i per%onalizat& 9ditura Polirom& Iai. ). Cri%tea& S. -)EEE.& Dicionar de peda!o!ie& 9ditura @itera 3 @itera Internaional& C2iinu 3 Lucureti. *. Cuco& C. -)EE).& eoria i metodolo!ia curriculum-ului& $n vol. Peda!o!ie. 9diia a II-a revzut i adu!it& 9ditura Polirom& Iai. +. DABainaut& @. -'GD'.& Pro!rame de $nvm4nt i educaia permanent& 9DP& Lucureti. ,. Potolea& D. -)EE).& Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimen%ional& $n 7Peda!o!ie8& volum coordonat de 9. Pun i D. Potolea& 9ditura Polirom& Iai. J. >icule%cu& 6.& #. -)EED.& eoria i metodolo!ia curriculum-ului. ;%pecte de mana!ement al curriculum-ului& $n vol. Iundamentele peda!o!iei. eoria i metodolo!ia curriculum-ului. ;%pecte de mana!ement al curriculum-ului& coordonator Stan Panuru& 9ditura Univer%itii 7 ran%ilvania& Lraov. H. Stanciu& #. -'GGG.& 6eforma coninuturilor $nvm4ntului& 9ditura Polirom& Iai. D. Un!ureanu& D. -'GGG.& 9ducaie i curriculum& 9ditura 9uro%tampa& imioara.

Curs 2 26.04.10 II. 6eforma curriculum-ului colii rom4neti. 9voluia de la paradi!ma curriculum noional la paradi!ma curriculum centrat pe competene. Obiective: - diferenierea reperelor fundamentale pe care le-a avut $n vedere proce%ul de elaborare a noului Curriculum naional pentru $nvm4ntul obli!atoriu" - interpretarea tr%turilor Curriculum-ului naional" - inventarierea i analiza componentelor Curriculum-ului naional" - Identificarea i analiza nivelurilor i principiilor ce %tau la baza con%truirii Curriculum-ului naional pentru $nvm4ntul obli!atoriu" - Diferenierea paradi!mei curriculum noional de paradi!ma curriculum centrat pe competene Cuprin%: ).'.6epere i ipo%taze ale reformei coninuturilor ).). >iveluri $n conceperea curriculumului ).*. Principii $n conceperea curriculumului ).+. Sc2imbri $n elaborarea i prezentarea pro!ramelor ).,. recerea de la paradi!ma curriculum-ului noional la curriculum centrat pe competente ).'. 6epere i ipo%taze ale reformei coninuturilor Conceptul de curriculum 6eforma curricular din $nvatam4ntul rom4ne%c 6epere ale reformei $n elaborarea curriculumului: ;a cum %e %ubliniaz $n Cartea alb a reformei -'GG,.& proce%ul de elaborare a noului Curriculum naional pentru $nvm4ntul obli!atoriu a avut $n vedere * repere fundamentale: - 6apotarea la dinamica i la nece%itaile actuale& precum i la finalitile de per%pectiv ale %i%temului rom4ne%c de $nvm4nt& !enerate de evoluiile %ocietii i formulate $n diver%e documente de politic educaional" - 6aportarea la tendinele actuale i la criteriile internaionale !eneral acceptate $n domeniul reformelor curriculare" - 6apotarea la acele tradiii ale %i%temului rom4ne%c de $nvm4nt care %unt pertinente din punctul de vedere al reformei $n cur%. ;lturi de reperele enunate& reforma curricular i-a propu% con%truirea pro!ramelor colare pe baza urmtorilor indicatori: - >ivelul& varietatea i comple0itatea intere%elor educaionale ale elevilor" - 6itmul multiplicrii permanente a domeniilor cunoaterii" - 90i!enele formrii per%onalitii elevului $ntr-o lume $n %c2imbare. 9laborarea i aplicarea noului curriculum a evideniat urmtoarele tr%turi ale ace%tuia: - ;decvarea curriculuului& $n an%amblul %u& la conte0tul %ociocultural naional" - Permeabilitatea curriculumului fa de evoluiile $n domeniu& $nre!i%trate pe plan internaional" - Coerena& manife%tat at4t la nivelul relaiei dintre curriculum i finalitile %i%temului de $nvm4nt& c4t i la nivelul diferitelor componente intrin%ece ale ace%tuia"

- Pertinena curriculumului $n raport cu obiectivele educaionale" - ran%parena curriculumului din punctul de vedere al tutror a!enilor educaionali implicai" - ;rticularea optim a etapelor proce%ului curricular $n an%amblul %u: proiectarea& elaborarea& aplicarea& revizuirea permanent. Cncep4nd din anul colar 'GGD-'GGG& $n 6om4nia& Curriculumul naional cuprinde: - Curriculumul naional pentru $nvm4ntul obli!atoriu. Cadru de referin -document re!lator care a%i!ur coerena componentelor %i%temului curricular& $n termeni de proce%e i de produ%e." - Planurile cadru de $nvm4nt pentru cla%ele I-:II/:III& document care %tabilete arrile curriculare& obiectele de %tudiu i re%ur%ele de timp nece%are abordrii ace%tora" - Pro!ramele colare& care %tabile%c obiectivele-cadru& obiectivele de referin& e0emplele de activiti de $nvare& coninuturile $nvrii& precum i %tandardele curriculare de performan prevzute pentru fiecare di%ciplin e0i%ten $n planurile-cadru de $nvm4nt" - =2iduri& norme metodolo!ice i materiale %uport care de%criu condiiile de aplicare i monitorizare ale proce%ului curricular" - #anualele alternative. >outi cu care vine Curriculumul naional: - De%con!e%tionarea pro!ramului colar zilnic al elevului -mai mult timp pentru activitatea independent& lectur& %port& 1oac" elevul trebuie % aib mai mult r!az % %e $nelea! pe %ine. - De%con!e%tionarea materiei" - 7De-%cientizarea8 i umanizarea coninuturilor -punerea accentului $n predare nu pe di%ciplinele pure& ci pe ceea ce ace%tea $l pot $nva pe elev pentru viaa de toate zilele." - ;daptarea materiei la var%ta& preocuprile& intere%ele& aptitudinile elevului" - ;daptarea la realitatea cotidian& la problemele i la $ntrebrile pe care i le pun elevii $n le!tur cu e0perienele propiu-zi%e cu care %e confrunt $n viaa de zi cu zi" - Ile0ibilizarea parcur%urilor oferite de coal -%tructurarea nu a unui $nvm4nt uniform i unic pentru toi& conceput practic pentru un elev ab%tract& ci a unui $nvm4nt pentru fiecare& deci pentru elevul concret" - Orientarea $nvrii %pre formarea de capaciti intelectuale i %pre acionare& folo%irea metodelor interactive& %timularea !4ndirii creative i critice& a activitii indepndente& a %piritului intero!ativ-ar!umentativ& precum i a competenelor proprii rezolvrii de probleme" utilizarae informaiei a%imilate $n conte0te %ituaionale inedite" - Pla%area $nvrii ca proce% $n centru dimen%iunilor colii -important e%te nu ceea ce profe%orul a predat& ci ceea ce elevul a $nvat.. ).). >iveluri $n conceperea curriculumului Curriculum nucleu %au obli!atoriu/trunc2i comun -J,-HEF." Curriculum la decizia colii& care poate $mbrca variantele: - Curriculum e0tin% 3 prin care coala d cur% propunerilor venite din pro!ramele elaborate la nivel naional& pentru %e!mentul de p4n la *EF" - Curriculum nucleu aprofundat 3 prin care coala nu abordeaz deloc materia din %e!mentul de *EF& ci aprofundeaz materia inclu% $n %e!mentul de HEF" - Curriculum elaborat $n coal 3 prin care %e opteaz pentru activiti didactice centrate pe coninuturi or!anizate tematic& interdi%ciplinar& cu relevan pentru zona !eo!rafic re%pectiv& pentru di%cipline opionale.

).*. Principii $n conceperea curriculumului Si%temul actual al $nvm4ntului rom4ne%c admite un plan-cadru con%truit pe urmtoarele principii epi%temolo!ice& didactice i politice: Principiul de%centralizrii i al fle0ibilizrii& $n funcie de %pecificul colii& al comunitii locale& al dorinelor elevilor& prinilor& profe%orilor" Pricipiul de%con!e%tionrii pro!ramului de lucru al elevilor& al re!4ndirii %arcinilor de %tudiu i de $nvare al elevilor" Principiul eficienei& prin valorizarea la ma0imum a re%ur%elor umane i materiale din in%tituiile colare" Principiul compatibilizrii %i%temului naional de in%truire cu cel european i mondial" Principiul %eleciei i al ierar2izrii culturale -%tabilirea di%ciplinelor colare i !ruparea %au ierar2izarea lor pe cate!orii de di%cipline/arii curriculare." Principiul funcionalitii 3 prin luarea $n con%iderare a particularitilor de v4r%t i individuale atunci c4nd %e pre%criu anumite coninuturi de $nvare" Principiul coerenei -inte!rarea pe vertical i pe orizontal a cunotinelor& evitarea rupturilor %au a contradiciilor di%ciplinare." Principiul e!alitii an%elor -delimitarea unor %ecvene de coninut pentru toate cate!oriile de elvi." Principiul relativizrii la per%oane i la parcur%ului individual prin po%tularea unor elemente de coninut difereniate i per%onalizate" Principiul racordrii la nevoile %ociale& la piaa muncii& la tradiiile culturale ale %ocietii rom4neti" ).+. Sc2imbri $n elaborarea i prezentarea pro!ramelor >oile pro!rame ale di%ciplinelor pre%upun o component !eneral i o component particular. Cn componenta !eneral %e re!%e%c urmtoarele a%pecte: - Prezentarea %uccint a %copurilor tuturor pro!ramelor arrilor curriculare din planul de $nvm4nt" - Prezentarea obiectivelor !enerale ale %i%temului de $nvm4nt naional" - Precizarea obiectivelor in%tructiv-educative ale nivelului i profilului de $nvm4nt pentru care au fo%t concepute pro!ramele" - Planul de $nvm4nt $n%oit de precizri i comentarii referitoare la a%pectele particulare ale rolului ariei curriculare re%pective i la relaiile ei cu celelate arii curriculare propu%e" - Principiile didactice fundamentale& corelate cu obiectivele in%tructiv-educative urmrite prin pro!rama propu%. Cn componenta particular a pro!ramei colare %unt e0plicitate urmtoarele elemente: - Prezentarea di%ciplinei %au a ariei curriculare re%pective"

minim..

Obiectivele !enerale %au obiectivele cadru" Obiectivele de referin& pe ani de %tudiu" emele %u!erate %pre %tudiere/elementele de coninut" Su!erarea unor activiti de $nvare" Su!erarea unor metodolo!ii de predare" Su!e%tii privind evaluarea rezultatelor elevilor" Precizarea %tandardelor naionale de performan a elevilor -nivel ma0im& mediu i

).,. recerea de la paradi!ma curriculum-ului noional la curriculum centrat pe competene Paradi!ma curriculum-ului notional -curriculum centrat pe notiuni. e0prima optica traditionala prin care curriculumul %e identifica ca %umumul obiectelor/di%ciplinelor de invatamant& iar fiecare obiect de invatamant %e reducea la continerea unei %uite de cuno%tinte dintr-un anumit domeniu. Paradi!ma curriculum-ului centrat pe competene. Pentru a e0plica noua orientare trebuie %tabilit mai $nt4i ce e%te o competen. Perrenoud : 7o competen de o anumit comple0itate pune $n funciune mai multe %c2eme perceptive& de !4ndire& de evaluare i aciune& care %u%in $n inferene& anticipri& tran%poziii analo!ice& !eneralizri& e%timri de probabilitate& %tabilirea unui dia!no%tic plec4nd de la un an%amblu de indici& cercetarea unor informaii pertinente& elaborarea unei decizii.8

CURRICULUM NOTIONAL - are $n vedere %epararea cla%ic a domeniilor cunoaterii i or!anizarea conceptual a di%ciplinelor academice" - $nvarea %e concentraz a%upra cunotinelor i aplicaiilor la %ituaii tipice" - a ti& a $nele!e& a e0ecuta 3 %unt termenii de referin.

CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENTE - are $n vedere capaciti de diferite tipuri i !rade de comple0itate& $n %pecial competene co!nitive i %ociale %uperioare" - implic !4ndirea i tran%ferul" - %e afl $ntr-o relaie %ub%tanial cu 7 2inMin! curriculum8 i cu or!anizarea inter-& pluri- i tran%di%ciplinar" - a rezolva& a !4ndi critic& a decide& a crea 3 %unt termeni de referin

Liblio!rafie '. Creu& C. -'GGD.& Curriculum difereniat i per%onalizat& 9ditura Polirom& Iai. ). Cri%tea& S. -)EEE.& Dicionar de peda!o!ie& 9ditura @itera 3 @itera Internaional& C2iinu 3 Lucureti. *. Cuco& C. -)EE).& eoria i metodolo!ia curriculum-ului& $n vol. Peda!o!ie. 9diia a II-a revzut i adu!it& 9ditura Polirom& Iai. +. DABainaut& @. -'GD'.& Pro!rame de $nvm4nt i educaia permanent& 9DP& Lucureti. ,. Potolea& D. -)EE).& Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimen%ional& $n 7Peda!o!ie8& volum coordonat de 9. Pun i D. Potolea& 9ditura Polirom& Iai. J. >icule%cu& 6.& #. -)EED.& eoria i metodolo!ia curriculum-ului. ;%pecte de mana!ement al curriculum-ului& $n vol. Iundamentele peda!o!iei. eoria i metodolo!ia curriculum-ului. ;%pecte de mana!ement al curriculum-ului& coordonator Stan Panuru& 9ditura Univer%itii 7 ran%ilvania& Lraov. H. Stanciu& #. -'GGG.& 6eforma coninuturilor $nvm4ntului& 9ditura Polirom& Iai. D. Un!ureanu& D. -'GGG.& 9ducaie i curriculum& 9ditura 9uro%tampa& imioara.

Curs 3 03.05.10 III. ?ariabilele curriculum-ului Structura tematic *.'. #odele de analiz a curriculum-ului *.). ?ariabilele curriculum-ului *.).'. Iinalitatile *.).). Continuturile *.).*. impul *.).+. Strate!ia in%truirii *.).,. Strate!ia evaluarii *.*. Interaciunile dintre componentele curriculum-ului *.'. #odele de abordare a curriculumum-ului Per%pectiva %tructural a abordrii curriculum-ului -morfolo!ia di%ciplinei.: - indic componentele e%eniale ale curriculumului i relaiile dintre ace%tea" $n ace%t %cop pot fi utilizate dou modele: - #odelul triun!2iular" - #odelul penta!onal.

Iiecare din cele * cate!orii de variabile an!a1eaz probleme particulare de cercetare& indic4nd pe an%amblu re!i%trul tematic diver%ificat al cercetrii curriculare: Iinalitile educaionale: - Care %unt cate!oriile de finaliti educaionale i $n ce relaii %e afl ele( - Care %unt factorii care determin finalitile educaionale( - Care %unt funciile peda!o!ice ale obiectivelor educaionale( - Care %unt metodele de definire a obiectivelor educaionale( - Care %unt modalitile de cla%ificare a obiectivelor educaionale( - Care %unt te2nicile de operaionalizare a obiectivelor educaionale( Coninutul: - Ce reprezint coninutul -ca noiune. i care e%te tipolo!ia coninuturilor $n $nvm4nt( - Care %unt %ur%ele i criteriile de %elecie ale coninuturilor(

- Care %unt criteriile i modelele de or!anizare peda!o!ic a coninuturilor( - Care e%te relaia dintre coninuturi 3 $nvare 3 dezvoltare( impul de in%truire i $nvare: - Cum %e aloc timpul de in%truire i $nvare( - Care e%te timpul efectiv utilzat $n in%truire i $n $nvare( - Care e%te timpul individual nece%ar de $nvare( #odelul penta!onal: permite identificarea a , variabile de baz. 9%te modelul con%iderat inte!ral. Ob%ervaii a%upra modelului: - #odelul multiplic reeaua relaiilor funcionale& fiecare variabil corel4ndu-%e cu alte patru" - #odelul are 1u%tificri teoretice i practice -%e afl $ntr-o bun core%ponden cu teoriile moderne ale curriculum-ului din europa i din ;merica" - Structura penta!onal a curriculum-ului are relevan i pentru decelarea teritoriului de cercetare al curriculum-ului.

*.). ?ariabilele curriculumum-ului *.).'. Iinalitile educaiei - Dimen%iunea teleolo!ic a educaiei" - >oiunea de finalitate a educatiei" - Iizionomia unui obiectiv - 6elaia finalitilor cu celelalte variabile ale curriculum-ului - a0onomia finalitilor educaiei" - Iuncia peda!o!ic a obiectivelor educaiei" - Cla%ificarea obiectivelor educaiei" - Operaionalizarea obiectivelor educaiei" - ;vanta1ele i limitele operaionalizrii Dimen%iunea teleolo!ic a educaiei 9ducaia are ) mari dimen%iuni: dimen%iunea teleolo!ic i dimen%iunea a0iolo!ic. Dimen%iunea teleolo!ic -!r. teleo%5 %cop& finalitate. e0prim %pecificul ace%teia de a fi o activitate ce vizeaz o finalitate. Ca atare& nu %e poate di%ocia ideea de educaie de cea de %cop/finalitate. Dimen%iunea a0iolo!ic e0prim ideea c educaia %e face $n numele unor valori& opereaz cu valori i fizeaz finalitatea ca valoare. >oiunea de finalitate a educatiei ;ccepiuni: - intenionalitatea a proce%ului in%tructiv-educativ" - tipuri de ac2iziii la care trebuie % a1un! elevii"

- %c2imbri care trebuie % %e produc $n contiina i $n conduita elevului& %c2imbri de !4ndire& aciune i %imire. Iizionomia unui obiectiv: a. ipuri de ac2iziii: - cunotine& informaii" - %tructuri peratotii ale !4ndirii" - ac2iziii p%i2omotrice" - %tructuri atitudinal-afective -valori& intere%e& %entimente." - capaciti creative" b. =radul de !eneralitate %au de %pecificitate" c. impul de realizare al obiectivulu: pe timp %curt" pe timp mediu" pe timp lun!" d. =radul de %tructurare %au de circum%criere: - obiective ri!uro% circum%cri%e 3 indic un rezultat concret al educaiei& care poate fi $n%oit de o aciune de planificare i de metode de evaluare" - obiective %lab circum%cri%e" - obiective ntermediare. e. Sur%a la care %e conecteaz obiectivul intenionat: - %ur%e monodi%ciplinar -o di%ciplin." - %ur%e interdi%ciplinare -contribuia mai multor di%cipline." 6elaia finalitilor cu celelalte variabile ale curriculum-ului

a0onomia finalitilor educaiei a0onomie: o form de cla%ificare& dar o cla%ificare cu ran!uri& cu ierar2ii - a0onomie 5 rezultatul activitii de identificare& nominalizare i ierar2izare a componentelui unui $ntre! dup un criteriu. Criteriul : dup !radul de !eneralitate corelat cu e0ten%iunea c4mpului educaional vizat: - Obiective !enerale" - Obiective intermediare" - Obiective concrete/operationale. Iuncia peda!o!ic a obiectivelor educaiei: - Iuncia de anticipare" - Iuncia de comunicare" - Iuncia evaluativ" - Iuncia de planificare& or!anizare i re!lare a $ntre!ului proce% educativ. Cla%ificarea obiectivelor educaiei" Criteriul : dup marile domenii ale cunoaterii umane: - obiective co!nitive" a0onomii pentru domeniul co!nitiv. - obiective p%i2omotorii" a0onomii pentru domeniul p%i2omotor - obiective afective. a0onomii pentru domeniul afectiv a0onomia pentru domeniul co!nitiv. L.S.Lloom cu a%e cla%e de obiective i )' de trepte& ta0onomia con%truit dup criteriul %tructural al comple0itii: J. Cla%a de obiective: 9valuarea ,. Cla%a de obiective: Sinteza

+. Cla%a de obiective: ;naliza *. Cla%a de obiective: ;plicarea ). Cla%a de obiective: Compre2en%iunea '. Cla%a de obiective: Cunoaterea/ac2iziia de cunotine Obiectivele educaionale la noi:

Operaionalizarea obiectivelor educaiei Definire: la modul !eneral operaionalizarea vizeaz %trate!ia de compatibilizare a obiectivelor educaiei cu condiiile concrete i reale $n care are loc activitatea in%tructiveducativ. ) %en%uri ale conceptului de operaionalizare: - %en%ul !eneral: %e refer la tran%punerea unui obiectiv $n termeni de operaii& aciuni& manife%tri mob%ervabile" - %en%ul te2nic: - reclam enunarea obiectivului %ub forma comportamentelor ob%ervabile dar i m%urabile& evaluri prin raportare la anumite criterii. e2nici de operaionalizare: e2nica lui I.6.#a!er: '. Obiectivul % indice comportamentul/aciunea operaiei care va fi realizat de elev" ). Obiectivul % %pecifice condiiile n care acioneaz elevii pentru a demon%tra c au atin% obiectivul %pecificat" *. Obiectivul % enune criteriul minimal de performan. 90. 9levul va ti % rezolve o ecuaie al!oritmic cu o necunoa%cut& fr % con%ulte tabelele matematice i ri!lele de calcul& cu o precizie de * zecimale ;vanta1ele i limitele operaionalizrii ;vanta1e: - introduce o anumit ri!urozitate i precizie $n educaie" - pro!rameaz tiinific liniile devenirii prin $nvare" - faciliteaz o comunicare peda!o!ic clar $ntre factorii educativi" - orienteaz mai ri!uro% profe%orul $n orientarea in%truirii i pe elev $n $nvare" - a%i!ur o mai bun evaluare a elevului" Dezavanta1e: - nu toate obiectivele pot i trebuie opetaionalizate -vezi cele care vizeaz creativitatea& atitudini& convin!eri& triri afective. - operaionalizarea pre%upune o anumit fr4miare a activitii didactice" - e0ce%ul de operaionalizare conine pericolul 7robotizrii8 educaiei. *.).). Coninutul curriculum-ului Coninutul curriculum-ului trebuie analizat $n termeni de informaie. Coninutul $nvm4ntului reprezint un an%amblu de informaii de diferite tipuri i !rade de !eneralitate: date factuale& %ituaii problematice& concepte& principii& metode -de comunicare& de cunoatere i de creaie.& criterii valorice& modele atitudinal-comportamentale: a. ace%te informaii %unt tran%formri peda!o!ice pe baza unor criterii %pecifice i devin cunotine" b. coninuturile %unt preponderent mi1loace $n vederea realizrii obiectivului"

c. coninuturile r%pund la $ntrebarea : ce %e pred( Iar obiectivele r%pund la : de ce %e pred( d. coninuturile %unt corpuri or!anizate de cunotine& nu %unt identiti de %ine %tttoare Sur%ele coninutului $nvm4ntului - Di%ciplinele tradiionale -matematica& tiinele& i%toria& !eo!rafia etc.. ce formeaz corpuri de cunotine or!anizate $n 1urul unor concepte de baz" fiecare di%ciplin tradiional prezint lumea dintr-un anumit punct de vedere" - Cultura& conte0tul i produ%ele %pirituale $n !eneral& naionale i univer%ale& modurile de via& ritualurile %ociale& credinele reli!ioa%e& atitudinile %ociale& maniera de a rezolva probleme etc. - Orientrile filo%ofice i politice ale %ocietii date care e0ercit o influen indirect dar vizibil a%ura modului de %electare a coninuturilor" - Structurile i in%tituiile %ociale" - Intere%ele i nevoile indivizilor i comunitilor" K - Cunotinele acumulate $n cri& te0te diver%e editate de oameni de tiin& profe%pri& %pecialiti $n diver%e arii de cunoatere" - Coninuturile colare aflate $n diferite ri" - Documente %emnificative ce prive%c viaa %ocial& economic& cultural& i%toric" - Studiile i cercetrile in%tituiilor %ociale& ale centrelor de cercetare" Criterii de %elecie: - criterii filo%ofice" - criterii ideolo!ice" - criterii epi%temolo!ice" - criterii %ociolo!ice" - criterii p%i2olo!ice" - criterii etice" - criterii peda!o!ice Po%ibiliti de or!anizare a coninuturilor: - #onodi%ciplinaritatea" - Pluridi%ciplinaritatea" - Interdi%ciplinaritatea" - ran%di%ciplinaritatea" - Or!anizarea modular. *.).*. impul Orice %ituaie de $nvare %e de%foar $n timp. Dimen%iunea timpul $nvrii e%te foarte important impul de $nvare: - timp nece%ar predrii" - timp nece%ar $nvrii" - timp nece%ar evalurii. impul de $nvare/timpul de in%truire depind de: - natura coninuturilor de $nvat i volumul ace%tora" - !radul de dificultate al competenelor/capacitilor propu%e ca finaliti" - =radul de dificultate al demer%urilor educaionale direcionate de obiectivele educaionale" - >ivelul de dezvoltare al celui ce $nva ca v4r%t cronolo!ic& p%i2olo!ic& particulariti individuale" - #etodolo!ia de predare-evaluare luat $n calcul"

- Comple0itatea materialelor %uport pentru $nvare" - =radul de confort oferit de %paiul de $nvare" - 9ficiena i eficacitatea metodelor de evaluare oate ace%tea atra! atenia a%upra nece%itii proiectrii curriculare a impului de in%truire $n toate ipo%tazele %ale. oate ace%tea atra! atenia a%upra nece%itii proiectrii curriculare a impului de in%truire $n toate ipo%tazele %ale. oate ipo%tazele timpului de in%truire: imp pentru predare" imp pentru $nvare" imp individual de $nvare imp pentru evaluare impul de in%truire e%te un parametru !4ndit %i $n conte0tul de%i!n-ului curricului pentru c el %t la baza con%truciei planurilor de $nvm4nt ce dau limitele temporale abordrii diferitelor %tructuri or!anizatorice de coninut& di%cipline& uniti de $nvare& teme& module. < Carrol propune un model in%trucional cu a1utorul cruia& proiect4nd corect impul de in%truire i re%pect4nd ritmul de $nvare al fiecrui elev& poate fi optimizat $nvarea& deci %e poate a1un!e la $nvarea deplin *.).+. Strate!ii de in%ruire Se va face la #I *.).,. Strate!ii de evaluare Se va face la #9 *.*. Interaciunile dintre componentele curriculum-ului

Curs 4 10.05.10 I?. Produ%ele curriculare i implementarea ace%tora Con%ideratii !enerale Produ%ele curriculare +.'. Planul de $nvm4nt +.). Planurile-cadru +.).'. Principiile de !enerare a planurilor-cadru +.*. Pro!rama colar +.*.'. Structura pro!ramelor colare pentru $nvm4ntul obli!atoriu +.*.). Structura pro!ramelor colare pentru liceu +.+. #anualele colare +.+.'. Con%trucia manualului +.+.). 9valuarea manualului. Criterii de evaluare +.,. ;lte %uporturi curriculare: !2iduri& %oft educaional& alte au0iliare didactice Con%ideratii !enerale Curriculum-ul %e obiectiveaz $n documente colare& care au rolul de a norma i imprima proce%ului de $nvm4nt un caracter planificat i unitar. Cn condiiile $n care& alturi de uniti colare de %tat& funcioneaz i coli particulare %au confe%ionale& planurile pro!ramele i manualele colare %e multiplic. Ion >e!re identific * cate!orii de produ%e curriculare: - Produ%e curriculare primare: planul de $nvm4nt i pro!ramele colare" - Produ%e curriculare %ecundare: manualele i metodicile" - Produ%e curriculare teriare: proiectrile calendari%tice pe uniti de $nvare& proiectarea unitilor de $nvare& orariile colare. Produ%ele curriculare +.'. Planul de $nvm4nt Planul de $nvm4nt e%te un produ% curricular i totodat un document colar emi% de o in%tituie de $nvm4nt -validat de mini%terul de re%ort. av4nd funcia de a orienta proce%ele in%tructiv-educative. Cn cazul in%tituiilor colare de %tat& planul de $nvm4nt are un caracter unitar i oblu!atoriu pentru toate unitile de acelai !rad %au tip. Un plan de $nvm4nt %tabilete urmtoarele elemente: - Di%ciplinele colare care urmeaz a fi %tudiate& !rupate pe arii curriculare& i %ucce%iunea lor pe anii colari" - >umrul %ptm4nal i anual de ore pentru fiecare obiect& la fiecare an de %tudiu" - Structura anului colar& adic %ucce%iunea intervalelor de timp di%tribuite %tudiilor& vacanelor& e0amenelor. Caracterul unitar al planului a%i!ur o pre!tire uniform a populaiei colare pentru un anumit nivel al $nvm4ntului %au tip de coal. ;ce%t document e0prim $ntr-o manier %intetic modul $n care %unt convertite valorile culturale $n %arcini educative !enerale identificate $n titulaturile diferitelor di%cipline i $n ponderea o locul lor $n an%amblul obiectelor de $nvm4nt.

Succe%iunea& ordinea i !radarea di%ciplinelor %e realizeaz $n funcie de: - comple0itatea domeniilor re%pective" - particularitile de v4r%t ale elvilor" - nevoile prezente i viitoare ale %ocietii. Succe%iunea di%ciplinelor pe ani de %tudii trebuie % a%i!ure tran%ferurile epi%temolo!ice i realizarea unei viziuni !lobale& prin atenuarea i e%tomparea rupturilor co!nitive cauzate de delimitrile nece%are ale di%ciplinelor cla%ice de $nvm4nt Structura unui plan de $nvm4nt ridic o %erie de dificulti peda!o!ice: - Ce obiecte de $nvm4nt trebuie ale%e i propu%e elevilor la un moment dat" - Care trebuie % fie ponderea di%ciplinelor opionale i facultative $n planurile colare" - Care e%te %ucce%iunea optim a obiectelor de $nvm4nt" - C4nd i dac e%te bine ca profe%orul -directorul de coal& in%pectorul etc.. % intervin $n aplicarea planului de $nvm4nt& tiut fiind c ace%ta e%te obli!atoriu. 9lemente de %pecificitate care caracterizeaz planurile actuale de $nvm4nt Planurile-cadru ;ctuala reform curricular din ara noa%tr a adu% o %erie de inovaii i $n le!tur cu planul de $nvm4nt. Cn locul planului unic de $nvm4nt& care a reprezentat produ%ul unui %i%tem %ociopolitic dominat de autoritari%m i de lip%a dreptului la opiune -modalitatea de control untar de la centru. %-a trecut la planuri-cadru de $nvm4nt& care reprezint un %i%tem %ociopolitic $n care domin participarea %ocial i dreptul la opiune& decizia de la nivelul colii fiind i ea valorificat. Cn $nvm4ntul rom4ne%c %e opereaz cu ) cate!orii de planuri cadru: - Plan-cadru $n $nvm4ntul obli!atoriu" - Planurile-cadru la liceu. Planul-cadru $n $nvm4ntul obli!atoriu Cn $nvm4ntul obli!atoriu& Planul-cadru de $nvm4nt reprezint documentul re!lator e%enial& care 1aloneaz re%ur%ele de timp ale proce%ului de predare-$nvare. Planurile-cadru pentru $nvm4ntul obli!atoriu ofer o %oluie a optimizrii bu!etului de timp& $n %en%ul: - Cn el %unt cuprin%e activiti comune tuturor elevilor din ar& $n %copul a%i!urrii e!alitii de an%e ale ace%tora -trunc2i comun/curriculum nucleu." - 9%te prevzut activitatea pe !rupuri/cla%e de elevi $n %copul diferenierii parcur%ului colar $n funcie de intere%ele& nevoile i aptitudinile %pecifice ale elvilor" - Ii0eaz raportul dintre curriculum-ul nucleu i cel aflat la decizia colii. Cn felul ace%ta unitile colare devin pre%po%abile $ntr-o mai mare m%ur dec4t $naite fa de calitatea $nvrii.

Planurile-cadru de liceu 3 %unt mai multe i au o %tructur difereniat pe filiere& profiluri i %pecializri& ceea ce conduce la modelarea unor licee cu per%onalitae proprie& av4nd o ofert %pecific pe piaa educaional: filier teoretic" filier te2nolo!ic" filier vocaional.

Principii de !enerare a planurilor-cadru: Principiul %eleciei i ierar2izrii culturale 3 con%t $n decupa1ul domeniilor cunoaterii umane i ale culturii 3 $n %en% lar! 3 $n domenii ale curriculum-ului colar. Con%ecina: %tabilirea di%ciplinelor colare precum i !ruparea i ierar2izarea ace%tora $n interiorul unei cate!orii mai lar!i. Cn ace%t plan& obiectele de %tudiu %unt !rupatr pe arii curriculare pentru $ntre! $nvm4ntul preuniver%itar -cla%el I-:II/:III.: - @imb i comunicare - #atematic i Ntiine ale naturii - Om i %ocietate - ;rte - 9ducaie fizic i %port - e2nolo!ii - Con%iliere i orientare ;vanta1ele or!anizrii planurilor de $nvm4nt pe arii curriculare: - Po%ibilitatea inte!rrii demer%ului monodi%ciplinar actual $ntr-un cadru interdi%ciplinar" - 9c2ilibrarea ponderilor acordate diferitelor domenii i obiecte de %tudiu" - Concordana cu teoriile actuale privind proce%ul& %tilul i ritmurile $nvrii" - Continuitatea i inte!ralitatea demer%ului didactic pe $ntre! parcur%ul colar al fiecrui elev. Principiul funcionalitii 3 vizeaz racordarea diver%elor di%cipline& precum i a ariilor curriculare: - @a v4r%tele colare i la p%i2olo!ia v4r%telor" - @a amolificarea i diver%ificarea domeniilor cunoaterii - Principiul funcionalitii& coroborat cu o %erie de %trate!ii de or!anizare intern a curriculum-ului& a determinat %tructurarea proce%ului de $nvm4nt $n cicluri curriculare: ciclul ac2iziiilor fundamentale -!r. K'K)." ciclul de dezvoltare -cl% *-J." ciclul de ob%ervare i orientare -cl%. ?II-I:.. Principiul coerenei 3 vizeaz caracterul omo!en al parcur%ului colar& a%i!ur4nd !radul de inte!rare orizontal i vertical al ariilor curriculare $n interiorul %i%temului -raporturile procentuale.. Principiul e!alitii an%elor 3 a%i!urarea unui %i%tem care d dretul fiecrui elev % de%copere i % valorifice la ma0imum potenialul de care di%pune. ;plicarea ace%tui principiu impune: obli!ativitatea $nvm4ntului !eneral i e0i%tena trunc2iului comun - C.& $n m%ur % a%i!ure elevilor acce%ul la 7nucleul8 fiecrei componente a parcur%ului colar. Principiul fle0ibilitii i al parcur%ului individual 3 vizeaz trecerea de la un $nvm4nt pentru toi la un $nvm4nt pentru fiecare& prin: - Cn $nvm4ntul obli!atoriu& numrul total de ore alocate prin planurile-cadru variaz $ntre un minimum i ma0imum" - Planurile-cadru prevd pentru ma1oritatea obiectelor de %tudiu o pla1 orar ce pre%upune un numr de ore minim i unul ma0im" - Pla1a orar ofer: - 9levilor& po%ibilitatea opiunii pentru un anumit domeniu de intere%" - Profe%orilor& fle0ibilitate $n ale!erea unui demer% didactic mai adaptat po%ibilitilor unei anumite cla%e de elevi" - #ana!erilor de coli& or!anizarea unei activiti didactice corelate cu re%ur%ele umane i baza material de care di%pune coala. - @a liceu& curriculum-ul la decizia colii urmrete % coreleze mai bine re%ur%ele colii cu dorinele elevilor.

Principiul racordrii la %ocial: - filier teoretic" - filier te2nolo!ic" - filier vocaional. +.*. Pro!rama colar Pro!rama colar e%te un in%trument care confi!ureaz coninutul proce%ului in%tructiv-educativ la o di%ciplinde $nvm4nt" Pro!rama colar reprezint in%trumentul didactic principal care de%crie condiiile dezirabile pentru reuita $nvrii& e0primate $n termeni de obiective& coninuturi i activiti de $nvare. Pro!rama de%crie oferta educaional a unei anumite di%cipline pentru un parcur% colar determinat. Pro!rama colar cuprinde: - #odelul didactic al di%ciplinei" - Obiectivele cadru" - Obiectivele de referin" - 90emple de activiti de $nvare" - Coninurile $nvrii" - Standardele curriculare de performan. #odelul didactic 3 prezint o oma!ine %intetic a %tructurii interne a di%ciplinei& %emnificativ pentru proce%ul de predare-$nvare. Obiectivele cadru 3 %unt obiective cu un !rad ridicat de !eneralitate i comple0itate& referindu-%e la formarea unor capaciti i atitudini %pecifice di%ciplinei i %unt urmrite dealun!ul mai multor anide %tudiu: 90emple ..... Obiectivele de referin 3 %pecifice rezultatelor ateptate ale $nvrii& urmre%c pro!re%ia $n ac2iziia de competene i de cunotine de la un an de %tudiu la altul. 90emple ................... 90emple de activiti de $nvare 3 %pecific tipuri de activiti potrivite pentru realizarea obiectivelor propu%e. Pro!rama ofer cel puin un e0emplu pentru a%tfel de activiti pentru fiecare obiectiv de referin $n parte. 90emple ... Coninuturile %unt mi1loace prin care %e urmrete atin!erea obiectivelor cadru i de referin propu%e. Unitile de coninut %unt or!anizate tematic& fie $n conformitate cu domeniile con%titutive ale diver%elor obiecte de %tudiu. Standardele curriculare de performan - %unt criterii de evaluare& ele reprezint pentru toi elevii un %i%tem de referin comun i ec2ivalent viz4nd %f4ritul unei trepte de colaritate.

Curs 5 17.05.10 ?. Produ%e curriculare -). Obiective - S definea%c manualul colar ca produ% curricular" - S diferenieze per%pectivele de analiz a manualului colar" - S analizeze con%trucia manualului colar $n concepie curricular" - S compare metodele i procedeele de utilizare a anualelor colare" - S evalueze manualul colar dup %i%temul de criterii nece%ar. Structura tematic ,.'. #anualele colare ,.'.'. Definire i per%pective de analiz ,.'.). Con%trucia/elaborarea manualelor colare ,.'.*. #etode i procedee $n utilizarea manualelor colare ,.'.+. 9valuarea manualului colar ,.'.+.'. Criterii i in%trumente de evaluare a manualelor colare ,.). ;lte %uporturi curriculare -!2iduri& %oft educaional& alte au0iliare didactice ,.'. #anualele colare ,.'.'. Definire i funcii #anualul colar reprezint un alt produ% curricular& re%pectiv un alt document oficial de politic a educaiei& care a%i!ur conretizarea pro!ramei colare $ntr-o form ce vizeaz prezentarea cunotinelor i formarea capacitilor la nivel %i%temic& prin diferite uniti didactice operaionalizabile. #anualul colar e%te un alt produ% curricular& re%pectiv& unul din in%trumentele de lucru pentru elevi& poate cel mai important& care conine e0perienele de $nvare ale elevilor din per%pectiva coniuturilor recomandate de pro!ramele colare la fiecare obiect de %tudiu i an de %tudiu. 90i%t o abordare politic& peda!o!ic i economic a manualelor. ;ce%te abordri trebuie corelate cu urmtoarele premi%e -D. Potolea& )EE*.: - #anualul e%te e0pre%ie i in%trument al reformei colare" - #anualul e%te produ%ul curricular-in%trumental cu cea mai mare influen a%upra $nvrii colare" - #anualul influeneaz certificarea %tudiilor i %elecia candidailor pentru diferite tipuri de coli i trepte de colaritate. Din per%pectivele politic i economic corelate cu primele dou premi%e& %e pot contura urmtoarele a%pecte: Pornind de la prima premi%& 6eforma colar actual a adu% o nou concepie a%upra manualelor colare: - Cn ceea ce privete conceperea& con%trucia i evaluarea manualelor" acea%t nou concepie are o valoare a0iolo!ic& & tiinific i peda!o!ic" - O nou politic $n ceea ce privete dezvoltarea manualelor alternative" - O nou politic $n ceea ce privete acce%ibilitatea la manuale: pentru $nvm4ntul obli!atoriu ace%tea %unt !ratuite& iar pentru $nvm4ntul po%tobli!atoriu e0i%t o pia cva%iliber pentru manuale"

- In%tituirea unei a!enii/in%tituii %pecializate care are ca obiect de activitate evaluarea calitii manualelor colare" - #anualul are ataate unele funcii %pecifice ale unui manual colar& iar elaborarea lui %e face re%pect4ndu-%e ace%te funcii. ; doua premi% %e refer la rolul manualului $n $nvare: - #anualul colar e%te un produ% curricular cu valoare predominant in%trumental" - Dintre produ%ele cu valoare curricular& manualul e%te cel mai important i cel mai frecvent utilizat $n practica colar& de calitatea %a depinz4nd ce %e $nva& cum %e $nva i ce timp %e acord. Problema de ordin economic a manualelor: - #anualele colare pre%upun co%turi ridicate i %tatul trebuie % %uporte ace%te co%turi mai ale% pentru $nvm4ntul obli!atoriu& pentru manualele de liceu co%turile fiind acoperite de prinii elevilor" - Problema co%turilor ridicate %e pune i din partea editurilor& pentru c un manual care trebuie % fie la anumite %tandarde e%tetice pre%upune preuri ridicate. Din per%pectiv peda!o!ic %e impune analizarea elementelor ce in de con%trucia manualelor& a caracteri%ticilor ace%tora i a funciilor pe care le $ndepline%c ,.'.). Con%trucia/elaborarea manualelor colare Cn con%trucia manualului colar trebuie % %e aib $n vedere urmtoarele a%pecte: a. Populaia int 3 Cui %e adre%eaz manualul( - #anualul %e adre%eaz elevului dar el %e adrte%eaz i profe%orului" b. Ce funcii trebuie % $ndeplinea%c manualele colare( - Din per%pectiva elevului& manualul are funce de in%trument de $nvare" - Din per%pectiva profe%orului& manualul are funcie de in%trument teoreticometodolo!ic 6eunind cele dou per%pective& D.Potolea con%ider c funciile de baz ale manualului colar %unt: - Iuncia informativ" - Iuncia formativ" - Iuncia motivaional" - Iuncia de evaluare" - Iuncia de autoin%truire. 6o!er Se!uin con%ider c din punct de vedere al activitilor $nvm4ntului& manualul are * funcii principale: a. Iuncia de informare: - %elecia cunotinelor %e va face a%tfel $nc4t % a%i!ure pro!re%ivitatea i % evite %upra$ncrcaeOe" - %e vor a%i!ura filtra1ul i %elecia cunotinelor prin reduceri& %implificri& reor!anizri. b. Iuncia de %tructurare a $nvrii. Or!anizarea $nvrii %e poate realiza $n mai multe feluri: - de la e0perien practic la teorie" - de la teorie la aplicaii practice& prin controlarea ac2iziiilor" - de la e0erciii practice la elaborarea teoriei" - de la e0pozeu la e0emple& ilu%trri" - de la e0emple i ilu%trri la ob%ervaie i analiz. c. Iuncia de !2idare a $nvrii. 90i%t alternativele: - 6epetiia& memorizarea& imitarea modelelor" - ;ctivitatea de%c2i% i creativ a elevului& care poate utiliza propriile %ale e0periene i ob%ervaii.

Ion >icola& referindu-%e numai la funciile peda!o!ice ale manualului colar& con%ider c ace%tea %unt: - Iuncia de informare& care evideniaz %i%temul de cunotine i capaciti fundamentale $n domeniul de %tudiu re%pectiv& prezentate prin mi1loace didactice adecvate" - Iuncia de formare& care vizeaz %timularea activitii individuale i de !rup& independente i autonome ale elevilor" - Iuncia de antrenare& care %timuleaz operaiile de declanare& activare i %u%inere a ateniei i a motivaiei elevilor $n i pentru $nvare" - Iuncia de autoin%truire& care %timuleaz mecani%mele de implicare i re%po%abilizare a elevului $n propiul %u proce% de formare. Cn elaborarea manualului trebuie % %e a%i!ure $ndeplinirea unor criterii calitative& care pot fi a%i!urate numai prin re%pectarea: - Iunciilor manualului" - Concepiilor i teoriilor de%pre $nvare" - eoria referitoare la con%trucia i evaluarea manualelor colare. Pentru con%trucia manualelor %e apeleaz la urmtoarele %ur%e: ;. eoriile $nvrii" L. Condiiile !enerale ale $nvrii eficiente" C. e2nicile de $nvare eficiente #anualele colare& ca toate produ%ele curriculare& %e %upun unor principii teoretice i norme metodolo!ice !enerale& dar ele reclam i problematici di%tincte privind cin%trucia& implementarea i evaluarea. Cn manualele colare %unt cuprin%e informaii prelucrate i inte!rate dup principii: - didactice" - p%i2olo!ice" - pra0iolo!ice. Structural& manualele colare reflect dimen%iunile funcionale& %emnalate mai $nainte& a%i!ur4nd concretizarea pro!ramei prin realizarea $n ordine ierar2ic a urmtoarelor operaii peda!o!ice: - identificarea unitilor de coninut" - %pecificarea e0perienelor de $nvare core%punztoare" - pro!ramarea unitilor de in%truire la nivelul unor %ecvene evaluabile $n termeni de performan-competen" - an!a1area aciunilor de predare - $nvare 3 evaluare" - $ndrumarea proiectelor de 7$nvare $n cla% i de 7$nvare aca%8. #aterialele de $nvare complementare %au au0iliare $n raport cu manualul colar implic aceeai lo!ic de concretizare/operaionalizare a coninutului in%truirii. Cn per%pectiv curricular& manualul colar reflect calitile unui proiect peda!o!ic de%c2i%& lui put4ndu-i-%e ataa documente audiovizuale i informatice C. Cuco: pentru realizarea manualului& %e cer a fi re%pectate o %erie de e0i!ene: a. Cerine didactice: - modaliti convenabile de $nfiare a informaiei" - re%pectarea unui %til co!nitiv adecvat v4r%tei" b. Cerine i!ienice: - @izibilitatea te0tului %au a materialului icono!rafic" - Calitatea 24rtiei i a cernelii tipo!rafice" - Iormatul manualului" c. Cerine e%tetice: - Calitatea te2noredactrii" - Calitatea ilu%traiilor utilizate"

- Calitatea coloritului. S. Cri%tea& la r4ndul %u& con%ider c elaborarea unui manual colar eficient pre%upune re%pectarea urmtoarelor criterii peda!o!ice: - Selecionarea informaiei cu valoare formativ %uperioar" - ;cce%ibilizarea informaiei %electate printr-o form de prezentare inteli!ibil i %timulativ - ima!ini& tabele& indicatori& elemente rezumative etc. ." - ;daptarea informaiei la %ituaii formative multiple . de%c2i%e $n direcia educaiei permanente." - ;%i!urarea coerenei peda!o!ice interne -ordonarea-corelarea& orientarea formativ a informaiei. i e0terne -$n raport cu diferite autoriti& modele& imperative %ociale e0primate de la nivelul comunitii educative locate i teritoriale." - Iacilitarea %ur%elor de con%ultaii didactice realizabile la nivelul interaciunii dintre in%truirea formal 3 nonformal 3 informal. ,.'.*. #etode i procedee $n utilizarea manualelor colare Cn utilizarea manualelor %e utilizeaz urmtoarele metode i procedee: @atura de orientare a $nvrii 3 cuprin%ul care poate fi de dou tipuri: - Un cuprin% !eneral $n care %unt prezentate temele mari/unitile de $nvare i un cuprin% analitic& $n care %unt prezentate detaliate temele/unitile de $nvare" - Introducerea obiectivelor 3 %unt introdu%e la $nceputul fiecrei uniti de $nvare& unii autori le $nlocuie%c cu $ntrebri" - 9videnierea conceptelor nodale 3 prin mi1loace !rafice -bold& c2enare." - Inventarul conceptelor c2eie 3 la %f4ritul fiecrei muniti de $nvare" - 6ezumatul ideilor de fond" - Sc2eme& dia!rame& ima!ini& tabele 3 care % vizualizeze i % reprezinte coninutul teoretic" - 90erciii& probleme& $ntrebri" - Situaii de e0tindere a $nvrii 3 $n ca%ete de e0tindere care % prezinte %ituaii noi& problematice. ,.'.+. 9valuarea manualului colar Cn evaluarea manualului trebuie %tabilite 7virtuile8/calitile ace%tuia& dar i limitele %ale -D. Potolea& )EE*.. Calitile manualului trebuie raportate la funcii& $n ce m%ur ace%ta $ndeplinete funciile. @imitele manualului pot aprea %ub urmtoarele forme: - 9rori tiinifice& informaii %ubiective" - 90ce% de coninut informaional $n detrimentul dezvoltrii !4ndirii conceptuale& a !4ndirii critice i a celei creative" - In%uficient inte!rare a unor practici eficiente de $nvare" - Prezena unor cliee& %tereotipii culturale& atitudini di%criminatorii" - Inte!rarea de ima!ini cu rol decorativ i nu funcional" - Probe de evaluare care nu reflect evoluiile recente din aria evalurii educaionale" - Utilizarea unui limba1 %implificator lip%it de ele!an& %au din contra a unui limba1 prea %avant" - ;b%ena unui trenin! %pecial al celor care elaboreaz manualele" - Calitatea $ndoielnic a criteriilor utilizate $n evaluarea manualelor colare. Criterii de evaluare a manualelor colare: a. Criterii tiinifico-culturale: - >eutralitatea ideolo!ic. - ;ctualitatea informaiilor" - 9%enialitatea"

- 6i!oare tiinific i/%au pertinena cultural" b. Criterii referitoare la i!iena lecturii: - calitatea tipririi te0tului -mrimea literelor& caracterul literelor& calitatea cernelii." - calitatea 24rtiei. c. Criterii p%i2opeda!o!ice: - Conceperea curricular" - Conformitatea cu pro!rama colar" - ;cce%ibilitatea coninutului" - Or!anizarea i conducerea predrii-$nvrii. d. Criterii economice: - co%turi" - robu%teea manualului" e. Criteriul ori!inalitii manualului f. Criterii de ordin e%tetic: - Suportul iconic -ima!i%tic." - Calitatea culorilor" - Calitatea ilu%traiilor. ,.'.+.'. Criterii i in%trumente de evaluare a manualelor colare Cn evaluarea unui manual %e folo%e%c anumite !rile care cuprind& %ub diferite forme& criteriile de evaluare. Un model de a%tfel de !ril de evaluare e%te urmtorul. 9?;@U;69; #;>U;@9@9O6 -C6I 96II NI I>S 6U#9> 9& d Potolea& )EE*. Criterii '. Concepia curricular '.'. informaii de%pre concepia/principiile care au %tat la baza con%truciei manualului" '.). calitatea concepiei/proiectrii curriculare& principiile nvrii i dezvoltrii" '.*. con%ecvena aplicrii concepiei $n elaborarea manualului. ). Conformitatea cu prevederile pro!ramei ).'. conformitatea cu obiectivele pro!ramei" ).). conformitatea cu coninutul pro!ramei" ).*. relevana coninuturilo !enerale pentru obiectivele prevzute. *. Calitatea coninutului *.'. acurateea tiinific& te2nolo!ic& pertinena cultural" *.). dimen%iunea a0iolo!ic a coninuturilor -promovarea valorilor recuno%cute& ab%ena di%criminrilor ra%iale& etnice& reli!ioa%e& de !en" *.*. or!anizarea %i%tematic& coerent" Criterii *.+. e%enialitatea& reprezentativitatea informaiilor" *.,. raionalitatea volumumuli informaiilor" *.J. %tructuri interdi%ciplinare. +. Principiul acce%ibilitii +.'. nivelul acce%ibilitii coninutului tematic -!radul de dificultate al noiunilor& numrul de noi , + * ) ' E

, + * ) ' E

noiuni pe unitatea de in%truire." +.). acce%ibilitatea limba1ului -claritatea& con%trucia frazei& %til." +.*. acce%ibilitatea %arcinilor de $nvare -$ntrebri& e0erciii& probleme.. ,. Or!anizarea i conducerea $nvrii ,.'. declanarea i cultivarea ateniei i motivaiei $nvrii pe unitatea de in%truire -informaii intere%ante& %ituaii problematice& conflictuale& !rafic atractiv." ,.). utilizarea metodelor care promoveaz $nvarea activ pe unitatea de in%truire" ,.*. relevana metodelor de $nvare activ $n raport cu oboectivele proiectate" ,.+. activiti prevzute pentru dezvoltarea capacitii co!nitive %uperioare i a creativitii" ,.,. prevederi pentru tratarea difereniat a elevilor -e0erciii& probleme& te0te %uplimentare." ,.J. diferenierea i reliefarea conceptelor& principiilor& teoremelor e%eniale prin mi1loace %pecifice -caracterul literelor& $ncadrarea $n c2enar %au band colorat." ,.H. %inteze& rezumate ale ideilor de fond" ,.D. teme pentru aca%" ,.G. $ndrumri& %u!e%tii privind modul de abordare i de realizare a %arcinilor de $nvare" ,.'E. manualul& prin con%trucia %a intern& poate %ervi $ndeplinirii obiectivelor di%ciplinei& fr a mai fi nevoie % %e apeleze la re%ur%e %uplimentare ma1ore Criterii , + * ) ' E J. Suportul iconic J.'. calitatea !rafic-e%tetic a %uportului -claritate& e0pre%ivitate& culoare& valoare e%tetic." J.). calitatea funcional a %uportului -adecvare la obiective i coninut.. H. Probe de evaluare H.'. evaluri pariale $n cuprin%ul unitii de in%truire -rol de feedbacM." H.). evaluri cumulative/%umative i finale" H.*. calitatea tiinific i relevana metodelor de evaluare $n relaia cu obiectivele i coninutul con%iderat. D. Ori!inalitatea manualului D.'. ori!inalitatea din punct de vedere al %trate!iilor i metodelor de predare-$nvare" D.). ori!inalitatea din punctul de vedere al %trate!iilor i metodelor de predare-$nvare" D.*. ori!inalitatea din punctul de vedere al probelor de evaluare" D.+. ori!inalitatea din punctul de vedere al prezentrii i !raficii manualului.

G. Prezentarea& te2noredactarea i condiiile materiale ale manualului G.'. re%pect condiiile de i!ien a lecturii -caracterul literelor& aezarea $n pa!in& calitatea cernelei tipo!rafice& claritatea imprimrii." G.). difereniaz %ucce%iunea i relaiile dintre %ubiecte& teme -!rafic& culoare." G.*. caliti materiale -calitatea 24rtiei.. ,.). ;lte %uporturi curriculare -!2iduri& %oft educaional& alte au0iliare didactice. Cn condiiile %c2imbrilor actuale $n planul politicii educaionale i de accelerare a introducerii unor noi medii educaionale& e0i%tena unor au0iliare peda!o!ice $i 1u%tific pe deplin prezena. Cn ace%t %en% vorbim de: - !2idurile metodolo!ice de aplicare a noului curriculum au o valoare informativ& normativ i euri%tic pentru cadrul didactic" - !2idurile metodolo!ice de proiectare i evaluare pentru diferite di%cipline de $nvm4nt. ;ce%te !2iduri e0pliciteaz direciile de aciune& principiile i %tructurile de aciune -prin e0emplificri concrete. i faciliteaz orientarea $nvm4ntului rom4ne%c $n%pre traiecte preconizate de decideni. Cum informatizarea $nvm4ntului con%tituie o prioritate& %oftul educaional con%tituie o nece%itate eviden. Pro!ramul de calculator e%te un %uport important pentru o predare eficient. De%c2iderea practic nelimitat %pre %ur%e inedite de informare poate fi fructificat la nivelul in%truciei colare prin tematizri& precum: %uporturile audiovizuale $n educaie" or!anizarea videoconferinelor& medii de $nvare virtual" identificarea informaiilor pe Oeb& te2nolo!ii de predare pe Oeb& %trate!ii de evaluare pe Oeb etc. ;u0iliarele didactice fiineaz ca %uporturi materiale ce faciiteaz tran%miterea unor coninuturi i $nvarea. Liblio!rafie '. Cuco& C. -)EE).& Peda!o!ie. 9diia a II-a revzut i adu!it& 9ditura Polirom& Iai. ). Cri%tea& S.-)EEE.& Dicionar de peda!o!ie& =rupul editorial @itera 3 @itera Internaional& C2iinu 3 Lucureti. *. DABainaut& @. -'GD'.& Pro!rame de $nvm4nt i educaia permanent& 9DP& Lucureti. +. >icola& I. -)EEE.& ratat de peda!o!ie !eneral& 9ditura ;rami%& Lucureti. ,. >icule%cu& 6.& #. -)EED.& eoria i metodolo!ia curriculum-ului. ;%pecte de mana!ement al curriculum-ului& $n vol. Iundamentele peda!o!iei. eoria i metodolo!ia curriculum-ului. ;%pecte de mana!ement al curriculum-ului& coordonator Stan Panuru& 9ditura Univer%itii 7 ran%ilvania& Lraov. J. Potolea& D.-)EE*.& Cur% de teoria i metodolo!ia curriculum-ului& Lucureti. H. Se!uin& 6o!er& -'GDG.& @APlaborationde% manuel% %colaire%& U>9SCO& Pari%. Cur% J *'.E,.'E ?I. Or!anizarea curricular a coninuturilor educaiei

Obiective - S definea%c coninuturile educaiei" - S diferenieze caracteri%ticile coninuturilor educaiei ca variabil a curriculumului" - S analizeze %ur%ele coniuturilor educaiei i multiplicarea ace%tora $n %ocietatea modern" - S evalueze indicatorii de pertinen $n %elecia i fi0area coninuturilor $nvm4ntului" - S evalueze %emnificaia principalelor modaliti de or!anizare a coninuturilor $nvm4ntului. Coninuturi J.'. Conceptul de coninut al $nvm4ntului J.). r%turi caracteri%tice ale coninuturilor $nvm4ntului J.*. #ultiplicarea %ur%elor coninuturilor $nvm4ntului J.+. Criterii de %elecie i de or!anizare a coninuturilor J.,. Indicatori de pertinen $n %elecia i fi0area coninuturilor $nvm4ntului J.J. #odaliti de or!anizare a coninuturilor J.'. Conceptul de coninut al $nvm4ntului Coninuturile educaiei reprezint o alt variabil %emnificativ a curriculum-ului& ce relaioneaz cu celelate patru& conform modelului penta!onal de analiz. Definiia ' -conform Dicionarului de peda!o!ie.: Coninutul $nvm4ntului reprezint an%amblul cunotinelor& priceprilor i deprinderilor cuprin%e $n activitatea in%tructiv-educativ de%furat $n cadrul proce%ului de $nvm4nt. Definiia ) -D. Salade.: Coninutul $nvm4ntului e0prim volumul& %tructura i natura cunotinelor cu a1utorul crora e%te realizat in%truirea omului pe trepte di%tincte de colaritate& $ntr-o etap i%toricete determinat. Definiia * -#. Ione%cu.: Coninutul $nvm4ntului e%te definit drept %i%temul informaiilor& aciunilor i operaiilor& care& pe baza unor criterii lo!ico-tiinifice i p%i2opeda!o!ice %unt %electate din valorile culturale ale omenirii i %unt %tructurate& ierar2izate i inte!rate $n coninutul di%ciplinelor colare. Definiia + -#.Stanciu.: Coninuturile $nvm4ntului 5 un an%amblu de cunotine& priceperi& deprinderi& valori& modele atitudinale i comportamentale& or!anizate %i%tematic i etapizate pe cicluri colare& care fac obiectul proce%elor de predare-$nvare. J.). r%turi caracteri%tice ale coninuturilor $nvm4ntului r%turile caracteri%tice ale coninuturilor $nvm4ntului %unt: - dependena coninuturilor de finalitile educaiei -ideal educaional& %copuri& obiective." - coninuturile cuprind elemente variate: cunotine& priceperi& deprinderi& valori& atitudini& comportamente" - caracter dinamic $n raport cu: a. v4r%ta educatului" b. cu %c2imbrile din %ocietate" - a%i!ur o anumit continuitate i pro!ra%ul cunoaterii" - caracterul comple0itii cre%c4nde. J.*. #ultiplicarea %ur%elor coninuturilor $nvm4ntului

Dac o perioad de timp coninuturile $nvm4ntului preuniver%itar %-au alimentat dintr-un numr re%tr4n% de %ur%e: - tiine& - limb matern& - arte& - moral& - activiti %portive& - i%torie& a%tzi a%i%tm la o multiplicare a %ur%elor i la o $ntreptrundere a ace%tora. =eor!e ?ideanu realizeaz o %i%tematizare a ace%ator %ur%e: - evoluia tiinelor e0acte" - evoluia te2nolo!iei i impactul ei a%upra vieii $n !eneral pun problema de a a%ocia cultura 3 munca 3 te2nolo!ia i de a le inte!ra $n noile coninuturi ale $nvm4ntului" - evoluia muncii/relaia educaie-munc" - cercetrile tiinelor %ocio-umane" - evoluia culturii i artei" - dezvoltarea %portului i turi%mului" - impactul %porit al viitorului" - cunoaterea a%piraiilor tineretului" - importana cre%c4nd a ma%%-mediei" - ac2iziiile cercetrilor p%i2opeda!o!ice. ;adar& marile mutaii produ%e $n paradi!mele cunoaterii& apariia de noi %timuli culturali& %ervituile i cerinele %ociale impun o atent i comple0 dimen%ionare a coninuturilor $nvm4ntului $n funcie de o %erie de criterii. J.+. Criterii de %elecie i de or!anizare a coninuturilor - criterii filo%ofice 3 conceprea coninuturilor %e face $n per%pectiva unei concepii de%pre om i %ocietate" - criterii epi%temolo!ice 3 orice coninut colar urmeaz o lo!ic a lui& care e%te $n le!tur cu lo!ica ariei academice %au practice pe care o reprezint" - criterii %ociolo!ice 3 fizionomia coninurilor va o!lindi la un moment dat ceea ce dorete i $i propune o %ocietate" - criterii p%i2olo!ice 3 %electarea i ordonarea coninuturilor %e realizeaz re%pect4nd o %erie de con%tr4n!eri p%i2olo!ice& cerute de particularitile de v4r%t i individuale ale educailor" - criterii etice 3 nu orice cunotin %e preteaz mediului colar -e0i!ene deontolo!ice." - criterii peda!o!ice 3 $n coninuturi %e cuprind nu numai informaiile& ci i operaii& activiti care % duc la formarea deprinderilor& capacitilor& atitudinilor& motivaiei etc.

J.,. Indicatori de pertinen $n %elecia i fi0area coninuturilor $nvm4ntului a. de%c2iderea fa de ac2iziiile i pro!re%ele tiinei i %elecionarea elementelor de introdu% $n cadrul coninuturilor $n lumina finalitilor educaiei"

b. acord a0iolo!ic al coninuturilor cu valorile autentice din domeniul culturii i al artei" c. meninerea unui ec2ilibru $ntre dubla de%c2idere a coninuturilor: - fa de problematica planetar" - fa de trebuinele %pecifice ale comunitii locale& naionale& internaionale" d. adecvarea continu a coninuturilor la trebuinele i po%ibilitile educailor" e. conceprea i dozarea coninuturilor $ntr-un efort pe m%ur cu valoarea formativ" f. orientarea pro%pectiv i democratic a coninuturilor& a%tfel $nc4t an%ele de %ucce% ale celor ce $nva % %porea%c. J.J. #odaliti de or!anizare a coninuturilor #ultiplicarea %ur%elor de $nvm4nt i acumulrile co!nitive din diferite domenii ale cunoaterii impun noi %trate!ii de dimen%ionare i de %tructurare a coninuturilor: I. Structurarea/or!anizarea monodi%ciplinar a coninuturilor educaiei. 9%te modalitatea cla%ic de or!anizare a coninuturilor& $n raport cu or!anizarea academic a tiinelor& ca tiine de %ine %tttoare& di%tincte $ntre ele -vezi efectul diviziunii muncii i a mono%pecializrii cercettorilor.. Ni $n acea%t modalitate& elementele de coninut nu %unt pur i %implu tran%latate $n di%ciplinele de $nvm4nt& ci %unt reconfi!urate $n concordan cu anumite principii de or!anizare i de raionalitate didactic. Sub ace%t a%pect& vorbim de : - Or!anizarea lo!ic 3 %e pleac de la lo!ica fiecrei tiine care devine principiu de or!anizare a coninuturilor fiecrei di%cipline de $nvm4nt. ;a cum %punea C. Cuco& cunotinele %unt a%tfel di%pu%e $nc4t o!linde%c fenomenolo!ia 7creterii8 tiinei& facilit4nd realizarea unor derivaii nductive %au deductive& $n funcie de %pecificitatea cunotinelor ve2iculate -)EE)& p.))E.. Dar& trebuie avut $n vedere c nu $ntotdeauna lo!icile tiinelor %e preteaz i %e adecveaz nivelului didactic. - Or!anizarea linear 3 $n care coninuturile %e prezint ca o %ucce%iune de cunotine i valori care %e relaioneaz i %e precondiioneaz& $n %en%ul c cele anterioare le predetermin pe cele prezente. Ceea ce e%te %pecific ace%tui mod de %tructurare e%te tratarea o %in!ur dat a re%pectivelor cunotine& fr revenirea a%upra lor $n cla%ele urmtoare ale ciclului colar.

- Or!anizarea concentric 3 con%t $n %tructurarea coninuturilor a%tfel $nc4t % %e revin cu $mbo!iri %au %pecificri ulterioare pe diferite niveluri de $nvm4nt. 90emplu: #atematica& @imba i literatura rom4n $n ciclul primar i !imnazial.

- Or!anizarea dup puterea e0plicativ a cunotinelor 3 mod de or!anizare care ofer noi temeiuri i avanta1e a%imilrii i %tocrii cunotinelor. ;ce%tea %unt aezate de la puterea lor de a !enera noi e0plicaii& de a funciona ca %uporturi epi%temice pentru de%coperirea de noi e0plicaii la care elevii trebuie % a1un!. Unitile co!nitive %e lea! intrin%ec unele de latele& orice veri! lip% conduc4nd la ruperea lanului e0plicativ& la di%oluia edificiului epi%temic realizat de di%ciplina re%pectiv. 90emplu: Iizica& C2imia. II. Structurarea /or!anizarea interdi%ciplinar a coninuturilor educaiei

Interdi%ciplinaritatea reprezint o modalitate de or!anizare a coninuturilor $nvrii cu implicaii a%upra $ntre!ii %trate!ii de proiectare a curriculumului& care ofer o ima!ine unitar a%upra fenomenelor i proce%elor %tudiate $n cadrul diferitelor di%cipline de $nvm4nt i care faciliteaz conte0tualizarea i aplicarea cunotinelor colare $n diferite %ituaii de via. ;bordarea i or!anizarea interdi%ciplinar %-a n%cut ca o reacie la limitele predrii i $nvrii monodi%ciplinare& care accentuiaz perceperea i analiza %ecvenial a realitii& artificializ4nd $n mod abuziv o realitatea care e%te unic i continu i !ener4nd o viziune i o $nele!ere mai de!rab %ecvenial dec4t unitar i proce%ual a%upra realitii. Cnc din 'D),& $n Di%cur%ul a%upra unitii tiinelor& i%toricul francez <ean #ic2elet %punea: Cneleapta ;ntic2itate ne-a $nvat c #uzele %unt %urori. Cunoaterea e%te una %in!ur: limbile& literatura& i%toria& fizica& matematica& filo%ofia 3 ramuri ale $nvrii care par $ndeprtate 3 %unt de fapt apropiate& %au mai bine %pu%& %e combin pentru a forma un %i%tem pe care& datorit limitelor noa%tre& $l percepem $n %ucce%iune& %ub form de pri di%tincte. Dar va veni o zi c4nd vom $ncerca % percepem armonia impre%ionant a tiinei. ;ce%ta e%te de fapt %en%ul pro!re%ului cunoaterii umane: mai $nt4i tiin& apoi tiine i din nou tiin - apud& =. ?ideanu& 'GDD& p.)+H.. ;adar&%tructurarea interdi%ciplinar %e vrea a fi un corectiv la frmiarea cunoaterii i al izolrii di%ciplinelor de $nvm4nt& al !i!anti%mului care le $nbu i le abate de la rolul lor %implificator& $nc2iz4ndu-le $n impa%ul 2iper%pecializrii -@. DABainaut& 'GD'& p.)EG.. #odelul interdi%ciplinaritii deriv din %paiul cercetrii tiinifice& iar ca demer% epi%temic $n cadrul educaiei poate i trebuie %e%izat %ub dou a%pecte: - conceperea coninuturilor $n manier interdi%ciplinar" - proiectarea i or!anizarea proce%elor didactice $n viziune interdi%ciplinar. Concep4nd interdi%ciplinaritatea ca un adevrat principiu al cone0iunilor di%ciplinare& C. Cuco con%ider c ace%tea %e pot obiectiva la patru niveluri: - multidi%ciplinaritatea" - interdi%ciplinaritatea" - pluridi%ciplinaritatea" - tran%di%ciplinaritatea. #ultidi%ciplinaritatea 3 modalitatea cea mai puin dezvoltat a le!turilor di%ciplinare/ cone0iu-nii" e%te fundamentat pe tran%ferul de concepie i de metodolo!ie $ntre dou %au mai multe di%cipline& pentru a pune $n lumin diferite a%pecte ale unor fenomene comple0e" Pluridi%ciplinaritatea 3 %au abordarea tematic& ca modalitate mai accentuat a cone0iunii" %e bazeaz pe o comunicare %imetric $ntre diferite paradi!me e0plicative" $n ace%t caz& punctul de plecare $n %tructurarea coninuturilor $l reprezint o tem& o %ituaie& o problem abordat de mai multe di%cipline cu metodolo!ii %pecifice" pluridi%ciplinaritatea are avanta1ul prezentrii unui fenomen $n !lobalitatea %a din diferite per%pective i %ub toate faetele %ale& relief4nd multiplele %ale relaii cu alte fenomene din realitate -e0emplu: Cunoaterea #ediului 3 o di%ciplin inte!rat& dezvoltat tematic i oferind lar!i po%ibiliti de corelare cu alte di%cipline." Interdi%ciplinaritatea 3 e%te o form a cooperrii $ntre di%cipline diferite cu privire la o problema-tic a crei comple0itate nu poate fi %urprin% dec4t printr-o conver!en i o combinare inteli!ent a mai multor puncte de vedere -de e0emplu: Ntiinele >aturii 3 ca di%ciplin inte!rat& $n care criteriile de or!anizare a informaiilor nu %e bazeaz pe lo!icile independente a Lotanicii& a Qoolo!iei& a ;natomiei i fiziolo!iei omului& ci pe !radul i nivelul de or!anizare a materiei vii.: Peda!o!ic vorbind& interdi%ciplinaritatea: - reduce coninutul informaional" - reduce timpul nece%ar de $nvare" - faciliteaz realizarea tran%ferului"

- !enereaz conte0te ce $i fac pe elevi % %e familiarizeze i % opereze cu principii %au concepte !enerale i orientate $n conte0te co!nitive diferite. ran%di%ciplinaritatea 3 forma cea mai pretenioa% a interaciunilor di%ciplinare& ce vizeaz $ntreptrunderea mai multor di%cipline& care % poat conduce $n timp la %inteze dea%upra di%ciplinelor& la con%tituirea de noi di%cipline %au noi domenii ale cunoaterii dincolo de tiinele particulare& oper4nd o unificare conceptual a di%ciplinelor. ran%di%ciplinaritatea are i ea niveluri diferite dar complementare: - pe orizontal 3 ca abordare care de%fiineaz compartimentrile i %e favorizeaz tran%ferul" - pe vertical 3 ca abordare care depla%eaz punctul de focalizare al educaiei dar %pri1in4ndu-%e pe punctele oferite de di%cipline" - tematic 3 ca abordare ce-i permite o libertate total fa de di%ciplin. III. Or!anizarea inte!rat a coninutului 3 %timulat mult de educaia permanent& %e $n%crie $n acelai efort de %tructurare modern i pre%upune inte!rarea unor elemente de coninut particulare $n noi %tructuri e0plicative& noi di%cipline ca %inteze %uperioare& realiz4nd un %alt 7metateoretic8 i 7metavaloric8& prelu4nd i inte!r4nd coninuturi e%enializate i re%emnificate din per%pectiva noii paradi!me e0plicative - de e0emplu& noi di%cipline precu&: Calitatea vieii %au <ocurile %ociale %au rebuinele omului.. Structura inte!rat realizeaz o 1onciune a obiectivelor educaionale& a unor %tructuri de coninuturi corelative i a intere%elor i di%ponbilitilor educailor. Din per%pectiva educaiei permanente& inte!rarea cunotinelor e%te abordat at4t ca o inte!rare vertical& ce a%i!ur coerena diferitelor %tadii ale educaiei unui individ& c4t i ca inte!rare orizontal& ce determin formarea capacitii de a tran%fera cunotinele dob4ndite $n conte0tul colar la domenii de cunoatere %au de aciune care nu au fo%t abordate de coal #odalitile cele mai frecvente de inte!rare a di%ciplinelor %unt: - Polarizarea cunotinelor pe centre de intere% %au pe teme !enerale" - Inte!rarea cunotinelor prin unitile de $nvare& fiecare fiind conceput printr-o %c2em inte!rativ" - Inte!rarea cunotinelor $n 1urul unor activiti fundamentale: con%trucie& cercetare& producie& creaie etc. I?. Or!anizarea modular a curriculum-ului Ideea or!anizrii coninuturilor $nvm4ntului $n module didactice& alctuite din %eturi de cunotine& %ituaii didactice& activiti i mi1loace de%tinate $nvrii& a aprut pe la mi1locul %ecolului al ::-lea& le!at de nece%itatea formrii continue& a formrii i reorientrii profe%ionale. Structurarea modular a curriculum-ului %-a n%cut din nevoia de fle0ibilizare a or!anizrii %tructurilor educaiei& cerut de educaia permanent. 90tinderea educaiei pe tot tra%eul vieii omului& articularea elementelor colare cu cele e0tracolare i meninerea a numero%e po%ibiliti de 7intrri8 i 7ieiri8 $n diver%e puncte ale %i%temului conform nevoilor educailor& inclu%iv a celor de reorientare profe%ional& toate au impu% concepia modular -S.Panuru& 'GGG& pp. '*E-'*'. ;celai lucru $l %emnala prin anii AHG ai %ecolului al ::-lea peda!o!ul bel!ian @. DABainaut atunci c4nd preciza c: - lucrurile au evoluat" - %ubiecii $nvm4ntului %-au diver%ificat con%iderabil" - cunotinele au devenit infinit mai comple0e i mai numeroa%e" - e0i!enele vieii de zi cu zi i cele ale profe%iilor au cre%cut $ntr-un ritm irezi%tibil" - per%pectivele vieii %ociale %-au modificat e0trem de mult" - politicile educative vizeaz orizonturi foarte diferite"

- $nvarea a primit un nou %en% uman i %ocial" - raporturile dintre actorii artei de a $nva i de a preda %-a %c2imbat profund pe c4nd or!anizarea %tudiilor a rma% ne%c2imbat& ri!id& indiferent& incompatibil cu comple0itatea i diver%itatea nevoilor individuale i %ociale. Or!anizarea modular a curriculum-ului pre%upune %tructurarea curricular av4n% ca element de baz modulul peda!o!ic. #odulul e%te o modalitate de %tructurare curricular& care prezint %au definete %ituaii de $nvare a cror $ntindere %e de%foar $n mod obinuit pe un numr definit de ore i %e focalizeaz nu pe coninut& ci pe po%ibilitile celui care $nva. 9l nu e%te con%tituit pe o materie& ci pe activiti de $nvare bine %pecificate& motiv pentru care %e poate inte!ra $n itinerarii i lo!ici variate& duc4nd %pre formarea unor competene $n care viziunea lui 7a ti8 e%te doar un mi1loc pentru realizarea lui 7a ti % faci8 i 7a ti % fii8. @. DABainaut concepe modulu peda!o!ic ca un mi1loc de $nvm4nt care trebuie % r%pund la patru criterii fundamentale: - S prezinte %au % definea%c un an%amblu de %ituaii de $nvare" - S po%ede o funcie proprie %pecificat cu !ri1 i % vizeze obiective bine definite" - S propun probe $n vederea orientrii celui ce %tudiaz i/%au celui ce pred i % ofere un feedbacM - S poat % %e inte!reze $n itinerariile lo!icilor i conte0telor variate ale $nvrii. ;utonomia modulului & rezultat din activitile de $nvare proiectate pentru elev& permite articularea %a cu alte module anterioare i ulterioare. ;cea%t articulare %e centreaz mai puin pe coninurile di%ciplinei %tudiate i mai mult pe ac2iziiile co!nitive i comportamentale precedente i cele proiectate %%e a%i!ure dup parcur!erea modului dat. ;cea%ta $n%eamn c orice modul trebuie !4ndit de la $nceput nu ca un element al unei %tructuri unice& ci ca un componente al unei %tructuri diferite $n conte0te diferite. ;%tfel& modulul poate evolua pe tra%ee diferenaite prin !rade de dificultate& volum de cunotine& tipuri i %tiluri de $nvare $n con%en% cu a%piraiile& nevoile& v4r%ta intelectual %au nivelurile aptitudinilor educailor Caracteri%tica e%enial a modulului didactic e%te per%onalizarea %a& $n %en%ul c: - e%te centrat pe nevoile i po%ibilitile cur%antului" - e%te adaptat intere%elor %ale co!nitive" - e%te adaptat ritmului %u de lucru i c2iar %tilului %u de $nvare. ;bordarea modular& mai ale% la v4r%tele mai mari are o %erie de avanta1e -S. Panuru& 'GGG& p.'*).: - 9%te o 7%trate!ie a reuitei8& opu% ri!iditii %tructurilor i pro!ramelor tradiionale ce ofer tra%ee curriculare unice" - 9limin %au reduc redundana informaional" - Permit individualizarea $nvrii ca ritm& intere%e& nivel de performan etc." - 6eprezint un adevrat releu al democratizrii $nvm4ntului& modulele didactice cu coninut tran%cultural put4nd fi di%tribuite $n toate re!iunile !lobului" - Se racordeaz obiectivelor $nvrii permanente" - ;%i!ur liantul $ntre $nvare& corecie i %pecializare. ?. Or!anizarea difereniat i per%onalizat a curriculum-ului ;cea%t modalitate are drept %cop adaptarea proce%ului de predare-$nvare la: - aptitudinile elevului" - nivelul intere%elor co!nitive" - ritmul i la %tilul %u de $nvare. C. Creu& 'GGD& p.JJ: Prin ace%t mod de or!anizare curricular %e trece de la o 7coal pentru toi8& la o 7coal pentru fiecare8.

Or!anizarea difereniat a coninuturilor i per%onalizat e%te o problem comple0& realizat la diferite niveluri i $n diferite forme. ;cea%t or!anizare difereniat $ncepe de la nivelul documentelor curriculare& re%pectiv a: - Planurilor de $nvm4nt" concepute diferit $n funcie de : - Pro!ramelor colare" - nivelul $nvm4ntului" - #anualelor - profilul colii" - anii de %tudii etc. Proce%ul continu i la alte niveluri& referindu-%e la diferenerea pe care o poate realiza profe%orul& re%pectiv& elevul $n%ui. Din per%pectiva profe%orului& principalele direcii ale diferenierii e0perienei de $nvare %unt: - Coninuturi" - #etode de predare-$nvare" - #ediul p%i2olo!ic creat" - Standarde de performan. Din per%pectiva elevului& a%pectele diferenierii %unt: - 90ten%iunea cunotinelor" - Profunzimea $nele!erii" - 6itmul de lucru" - Stilul de $nvare -reproductiv& creativ& inve%ti!ativ etc... 9. <oia& )EE*& p.'DE: pe an%amblu& diferenierea curriculum-ului %e poate face prin urmtoarele aciuni: - ;daptarea coninuturilor la o cate!orie de elevi& care % aib $n vedere at4t a%pectul cantitativ& c4t i cel calitativ" - ;daptarea la principalele proce%e p%i2ice vizate de curriculum-ul %pecific -nivelul !4ndirii& $nvarea independent& comunicarea inter- i intraper%onal& proce%ele afective." - ;daptarea condiiilor mediului de munc -ambiana p%i2olo!ic& %timularea& re%pectarea dorinelor& comunicarea empatic i cooperarea." - 6aportarea la proce%ele proiectate i realizate& la in%trumentele utilizate& la proce%ele p%i2ice an!a1ate i la coninutul informaional $n%uit. Iormele de or!anizare admini%trativ a c0urriculum-ului difereniat i per%onalizat cuprind !rupe omo!ene de elevi formate pe criterii aptitudinale& accelerarea %tudiilor& $mbo!irea cu pro!rame de educaie formal i nonformal Liblio!rafie '. Creu& C. -'GGD.& Curriculum difereniat i per%onalizat& 9ditura Polirom& Iai. ). Cuco& C. -)EE).& Peda!o!ie. 9diia a II-a revzut i adu!it& 9ditura Polirom& Iai. *. DABainaut& @. -'GD'.& Pro!rame de $nvm4nt i rducaie permanent& 9ditura Didactic i peda!o!ic& Lucureti. +. <oia& 9. -coord..& -)EE*.& Peda!o!ie i elemente de p%i2olo!ie colar& 9ditura ;rve%. ,. #i2e%cu& #.& Dulman& ;.& #i2ai& C. -)EE+.& ;ctiviti tran%di%ciplinare. =2id pentru $nvtori& 9ditura 6adical& Craiova. J. Panuru& S.& Pcurar& D.C. -'GGG.& Didactica& 9ditura Univer%itii 7 ran%ilvania8& Lraov.

S-ar putea să vă placă și