Sunteți pe pagina 1din 2

Spete 1.

Concursul organizat de catre Ministerul Administratiei si Internelor pentru ocuparea unei functii din clasa a III-a este castigat de dl. Popescu. Ministrul Administratiei si Internelor numeste , prin ordin , pe dl. Popescu in functia publica respectiva . Ulterior , insa , constatandu-se ca , la data desfasurarii concursului , acesta nu implinise varsta de 1 ani , ministrul Aministratiei si Internelor revoca ordinul de numire in functie , desi la data emiterii ordinului de numire Popescu avea 1 ani impliniti. In motivarea ordinului de revocare se arata ca , potrivit Statutului functionarilor publici, pentru a putea ocupa o functie publica , persoana trebuie sa aiba varsta de minimum 1 ani impliniti. !in moment ce legiuitorul conditioneaza accesul la functia publica de o anumita varsta, este evident ca aceasta conditie trebuie indeplinita nu doar la momentul numirii in functie, ci si la data desfasurarii concursului pentru ocuparea acestei functii. Prin urmare , intrucat Popescu nu indeplinea , la data desfasurarii concursului, conditia varstei legale, numirea acestuia in functia publica s-a facut cu incalcarea prevederilor legale. Impotriva ordinului de revocare a ordinului de numire in functia publica Popescu introduce actiune la instant de contencios administrative . Ce va decide instanta "

#. $a propunerea directorului general al !irectiei %enerale Afaceri &uropene si 'elatii Internationale din cadrul M.A.I., ministrul administratiei si internelor emite , in conditiile $egii nr.1 (1))) , un ordin prin care aplica lui *.+. ,avand calitatea de referent de specialitate in cadrul !%A&'I- sanctiunea suspendarii dreptului de promovare in functie pe o perioada de 1 an, ca urmare a savarsirii de catre acesta a unei abateri disciplinare costand in negli.enta repetata in rezolvarea lucrarilor repartizate de superiorul ierar/ic. Impotriva ordinului de sanctionare , *.+. introduce actiune la instanta de contencios administrativ competenta, solicitand anularea acestuia. Ce argumente poate invoca *.+. in sustinerea cererii sale"Ce va decide instanta de contencios administrativ" 0.Presedintele Consiliului 1udetului 2 emite o dispozitie prin care se prevede obligatia functionarilor publici din aparatul de lucru al consiliului .udetean de a

contribui cu o suma de bani reprezentand 34 din salariul de baza la constituirea unui fond destinat a.utarii victimelor inundatiilor ce au afectat unele localitati din cadrul acestei unitati administrative-teritoriale. &ste legala dispozitia presedintelui consiliului .udetean"

3. A.5. este functionar public de conducere in cadrul Ministerului 2, dar si cadru didactic la Universitatea 6. In calitate de cadru didactic universitar, A.5. publica intr-o revista de specialitate un articol in care critica ve/ement conducerea Ministerului 2, dar si modul in care se desfasoara activitatea in cadrul acestui minister. Se poate vorbi in acest caz de o incalcare a limitelor dreptului de opinie al functionarilor publici"

Speta 7 ,care lipseste de aici- nu mi se vede bine pe foaie, s-a 8ero8at aiurea9 Spor la treaba: