Melosul muzicii bizantine Muzica bizantină - muzica vocală care s-a format şi dezvoltat în perioada şi pe teritoriul Imperiului Bizantin, având

caracteristici proprii. M. b. conţine două stiluri de cântări: liturgice, care s-au dezvoltat în cadrul cultului creştin şi numărul lor este foarte mare. Prima cântare bizantină este menţionată începând cu secolul VI, odată ce Imperiul Roman de Răsărit a devenit Bizantin, iar imnografia şi muzica se dezvoltă din ce în ce mai mult; laice (aclamaţiile), existente într-un număr destul de mic. Perioade privind evoluţia cântărilor liturgice: perioada comună întregii creştinătăţi (sec. I -V) şi perioada bizantină, diferită de cea romană. În prima perioadă, muzica s -a dezvoltat având strânsă legătură cu formele cântării ebraice, de aici sunt preluaţi Psalmii la care au fost adăugate imnele şi cântările duhovniceşti. Perioada bizantină conţine trei faze: 1. a melozilor(sec. V-XI), caracterizată prin apariţia formelor de bază ale imnografiei bizantine (troparul, condacul şi canonul). Reprezentanţi ai perioadei: Roman Melodul, cel căruia i se atribuie primul condac, al Naşterii Maicii Domnului, ,,Fecioara astăzi'' (sec. V-VI) şi condacul Bunei-Vestiri ,,Apărătoarei Doamne'', Sfântul Andrei Criteanul (sec. VII), Sfântul Ioan Damaschinul, cel care a reorganizat octoihul şi căruia i se atribuie notaţia neumatică bizantină, Cosma de Maiuma (sec. VII-VIII), Teofan Graptul (sec. IX), Casia Monahia (sec. IX), Teodor Studitul (759-826) ş. a. 2. a melurgilor (sec. XI-XV): melozi; ei sunt înlocuiţi de către imnografi şi melurgi. În această perioadă creşte treptat numărul semnelor heironomice, este precizată funcţia mărturiilor, apar formulele de intonaţie aparţinând fiecărui eh în parte, apechematele şi începe teoretizarea sistemelor sonore. Reprezentanţi:
1

În consonanţă cu acest principiu. şi alţi creatori de muzică contemporană îşi îndreaptă atenţia spre modalismul cântării de strană. George Enescu în a doua perioadă de creaţie. caracterizată de melismarea unor cântări vechi şi crearea altora noi. Există o multitudine de preocupări şi de atitudini estetice în muzica contemporană românească. Sabin Drăgoi. fie texte din repertoriul liturgic. fie tehnicile de compoziţie specifice creaţiei bizantine şi care ţin de armonie. stihirarelor şi irmologhioanelor vechi. alţi creatori şi-au îndreptat atenţia spre zona bizantină. perioadă care urmează căderii Constantinopolului sub turci (1453). în consens cu spiritualitatea românească. s-au sondat toate profunzimile sonore ale culturii şi spiritualităţii româneşti şi fiecare creator le-a reevaluat în manieră proprie. XIII XIV). De la George Enescu şi până la generaţiile de tineri compozitori. XV) ş. hrisantică sau modernă (începând cu anul 1814). 3. crearea altora noi. preluând şi esenţializând fie elemente de melodică sau ritmică. XIII-XIV). Theodor Rogalski. căruia îi este atribuită inventarea arborelui ehurilor şi a sistemului roatei (trohos). El şi-a elaborat propria strategie de creaţie. în special de aspectul modulatoriu. Ioan Kladas (sec. înfrumuseţarea anastasimatarelor. a. Ion Dumitrescu şi Liviu Comes) – teoreticienii numind aceste elemente sublimate – „folclor imaginar”. XV). fie prelucrate şi sublimate prin procesul componistic (Mihai Jora. Paul Constantinescu a fost unul dintre primii compozitori preocupaţi de sonorităţile bizantine. Ioan Glykes (sec. Mulţi compozitori au fost preocupaţi de zona folclorică. fiind convins că aceasta este singura cale spre universalitate.Sfântul Ioan Cucuzel (cca 1275-1360). Xenos Corones (sec. fostul profesor al lui Ioannis Papadopulos (Ioan Cucuzel). În acelaşi timp. incluzând în creaţiile lor fie elemente preluate ca atare (George Enescu în prima sa etapă de creaţie). de formă şi de tempo. Mihail Ananiotul (sec. 2 .

George Enescu este primul care sparge barierele provincialismului autohton. Subliniera întâietăţii lui Enescu asupra utilizării eterofoniei nu este întâmplătoare. care asigură un colorit oriental lucrărilor muzicale. iar Liviu Comes vine să 3 .Unii autori stilizează sintagme folclorice. Muzica de inspiraţie bizantină Părintele a ceea ce ar putea fi numit bizantinism în muzica românească a sec. Creaţia sa numără multe opusuri dedicate aestei orientări. palpabilă. Ei îmbină elemente bizantine cu cele clasico-romantice. ei recurg şi la folclorul orăşenesc. Tentaţi de a conferi muzicii o tentă balcanică. Spiritualitatea acesteia a ştiut să-şi conserve „ochiul lăuntric” şi „urechea lăuntrică”. serializează intervalele din anumite cântece populare sau folosesc arhetipuri melodice (ison). a fost Paul Constantinescu. realizate după legi numerice. încorporându-le în tehnicile componistice ale avangardei vest-europene prin agregate sonore complexe de tipul texturii. vechiul limbaj bizantin cu tehnicele secolului al XX-lea sau apelează la arhetipuri de tip bizantin. în muzica minimalistă. ritmul parlando-rubato şi eterofonia. sintactice (texturi) sau timbrale. fiind de sorginte folclorică. aspirând către o dimensiune a esenţialităţii şi universalităţii mijloacelor şi mesajului său. Similar ca intenţie este Marţian Negrea. morfogenetică. Cântul liturgic îi furnizează lui Enescu două dintre aspectele fundamentale ale creaţiei sale: starea nonpulsatorie şi monodia. arhetipală sau electronică. XX. a reuşit să „prindă” întotdeauna duhul ascuns al lucrurilor şi să aspire la sublim. 1. Alteori compozitorii români se orientează spre valorificarea intonaţiilor şi structurilor modale vechi bizantine. Tradiţia bizantină şi-a spus cuvântul. Elemente folclorice se găsesc şi în organizările riguroase. privirea de dincolo de realitatea „epidermică”. ca şi „paternitatea” compozitorului Ştefan Niculescu asupra direcţiei muzicale eterofonice.

Ştefen Nichifor îşi dedică şi el lucrările apropierii de muzica bizantină. Toduţă. Grigoriu amestecă elemente bizantine cu nostalgii culturale clasico-romantice. iată o mulţime de posibilităţi de integrare a sa în arta contemporană. 4 . Donceanu să combine nuanţele folclorice şi cele bizantine întru obţinerea unui melos cu parfum arhaic. XX. Înaintând pe firul cronologice se poate conststa o revenire a preocupării pentru muzica de inspiraţie bizantină. Spiritul Muzicii de strană este prezent şi la N. pentru ca F.completeze creaţia de sorginte religioasă. conturând drama ritualului bizantin prin materialul sonor creat de compozitor în câmpul stilistic al tradiţiilor noastre. Apoi Bizanţ după Bizanţ unde T. iar Miriam Marbe caută unirea limbajului vechi bizantin cu cel al sec. ca aluzie. Alte influenţe ale cântului psaltic sunt: apariţia cântului bizantin în limba greacă şi interludiul orchestral din finalul operei -oratoriu Meşterul Manole a lui S. iar Gheorghe Firca sondează corespondenţe instrumentale cu spiritul vocal al formelor imnice. Compozitorul Octavian Nemescu proiectează în muzica sa o lume sonoră metabizantină cu multiple implicaţii şi conotaţii. ca ethos. ca interferenţă. Muzica bizantină ca funcţie. Brânduş. Doru Popovici este în acest sens un reprezentant al muzicii neobizantine căreia îi foloseşte intonaţiile şi structurile modale străvechi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful