Sunteți pe pagina 1din 3

Info test: Detectia mutatiilor genei PAI

1.Ce este gena PAI-1 Inhibitorul activatorului plasminogenului (PAI-1) este o proteina ce detine un rol important in procesul fibrinolitic. Astfel, nivelurile plasmatice crescute de PAI-1 sunt responsabile de scaderea activitatii fibrinolitice si determina dezvoltarea trombozelor arteriale sau venoase. Gena care codifica aceasta proteina, denumita deasemenea PAI-1, este situata pe cromozomul si contine ! introni si " e#oni. 2. Ce sunt polimorfismele la nivelul genei PAI-1 $-au observat doua polimorfisme in regiunea promotorului genei PAI-1. Primul polimorfism este caracterizat prin prezenta a % sau & reziduuri de guanina in pozitia -' & a genei PAI-1. (a cazurile cu alela corespunzand prezentei a % reziduuri de guanina e#ist) un risc crescut de tromboz) venoas), mai ales dac) sunt prezente si muta*ii suplimentare. +easemenea, pentru acest genotip s-a observat un risc crescut de infarct miocardic ,i avortur spontan precoce. Al doilea polimorfism consta in substitutia adeninei cu guanina -n pozi*ia -!%%. .n cazul -n care alela A este prezenta, riscul de tromboz) venoas) este crescut pentru purtatorii de factor / (eiden. 3. Date statistice 0irca &-!1 din populatia generala poate avea o anomalie a coagularii, doar o parte a acestora putand dezvolta complicatii trombotice. 0onform 2rganiza*iei 3ondiale a $)n)t)*ii (23$), -n *ara noastr) mortalitatea prin afec*iuni cardio-vasculare reprezinta de '11 din num)rul total de decese, fa*) de 4 1 -n 56 ,i &4 1 -n statele care au aderat recent la 56. 4.Semnificatia clinica a prezentei mutatiilor in gena PAI-1 3utatiile de la nivelul promotorului genei PAI-1 determina un nivel crescut proteinei PAI-1, ceea ce reduce procesul de fibrinoliza si creste riscul de tromboza venoasa si arteriala. 5. Pro a !e la orator Proba7 s8nge integral recoltat in vacutainer cu anticoagulant 6+9A (minim : m(). ". #estul evi!entiaza$ cele doua polimorfisme din promotirul genei PAI-1, utilizand metoda reactiei de polimerizare in lant (P0;) asociata cu detectie prin hibridizare pe stripuri.

Gena inhibitorului activatorilor plasminogenului PAI (polimorfism 675 4G/5G)-risc trombofilie !! lei
Informatii generale si recomandari Inhibitorul activatorului plasminogenului (PAI-1) detine un rol important in procesul fibrinolitic. Astfel, nivelurile plasmatice crescute de PAI-1 sunt responsabile de scaderea activitatii fibrinolitice si se coreleaza cu dezvoltarea trombozelor arteriale sau venoase. Gena PAI-1 este situata pe cromozomul si contine ! introni si " e#oni. Polimorfismul $G%&G (deletia%insertia guanozinei in pozitia ' & a promotorului genei PAI-1) este un determinant genetic ma(or al nivelurilor de PAI-1. )esi prezenta alelei $G a fost asociata cu niveluri crescute de PAI-1 studiile publicate au dat rezultate contradictorii in ceea ce priveste incidenta alelei $G la pacientii cu tromboza venoasa profunda. *nele studii au raportat ca nu e#ista nici o diferenta in distributia genotipurilor $G%&G la pacienti si subiectii de control, altele au demonstrat aceasta asociere '+ +!+1,. Pe de alta parte, unii autori au sugerat ca asocierea alelei $G cu alte defecte trombofilice (cum ar fi factorul - .eiden, mutatia protrombinica, hiperhomocisteinemia, scaderea activitatii proteinei / sau 0, niveluri crescute factor -III) creste riscul de tromboza1. In ceea ce priveste patologia sarcinii, potrivit unui studiu, prezenta genotipurilor $G%$G sau $G%&G este clinic semnificativa pentru dezvoltarea tromboembolismului venos in sarcina. *n alt studiu a aratat ca genotipul $G%$G, statusul homozigot pentru mutatia -al1$.eu a factorului 2III sau homozigotia%heterozigotia compusa pentru ambele defecte se asociaza cu pierderile de sarcina din trimestrul I, prin afectarea formarii placentei 3. *n studiu publicat recent a raportat ca prezenta alelei $G constituie un factor de risc independent pentru infarctul miocardic la pacienti tineri (4 $& ani), la fel ca fumatul, hipertensiunea arteriala si istoricul familial de afectiuni cardiovasculare $. .a pacientii cu boala coronariana prezenta genotipului $G%$G a fost asociata cu un risc crescut de moarte subita1. 5ai multe studii nu au reusit sa demonstreze asocierea polimorfismului cu riscul crescut de accident vascular ischemic". Specimen recoltat 6 sange venos'. Recipient de recoltare 6 vacutainer ce contine 7)8A ca anticoagulant'. Cantitate recoltata - cat permite vacuumul'. Cauze de respingere a probei - folosirea heparinei ca anticoagulant'. Stabilitate proba 6 7 zile la 3-!9/'. Metoda - :eal-time P/: (.ight/;cler)< reactie de polimerizare in lant cu detectie in timp real a produsului P/: acumulat, prin masurarea fluorescentei emise+ la sfarsitul ciclurilor de amplificare se efectueaza genotiparea, prin analiza curbei de topire '. Interpretarea rezultatelor Pentru un pacient, se raporteaza unul din cele 1 rezultate posibile< -genotip homozigot &G%&G+ -genotip heterozigot $G%&G+ -genotip homozigot $G%$G. =omozigotii $G%$G (frecventa 11> in populatia europeana) prezinta niveluri PAI-1 cu 3&> mai mari fata de homozigotii &G%&G'+1,. ?iveluri de PAI-1 peste limita superioara a normalului sunt intalnite si in cazul genotipului heterozigot $G%&G care are o frecventa de $,> in populatia europeana. 0tarea de purtator al alelei $G este asociata cu adipozitate, hipertensiune arteriala si cu un risc usor crescut de infarct miocardic'. @ibliografie

1. Anvari A, 0chuster 7, Gottsauner-Aolf 5, Ao(ta B, =uber C. PAI-I $G%&G pol;morphism and sudden cardiac death in patients Dith coronar; arter; disease. In 8hromb :es. 3,,1 Bul 1&+1,1(3)<1,1- . 3. Astrid )ossenbach-Glaninger, 5ichael van 8rotsenburg et al. Plasminogen Activator Inhibitor 1 $G%&G Pol;morphism and /oagulation Eactor 2III -al1$.eu Pol;morphism< Impaired Eibrinol;sis and 7arl; Pregnanc; .oss. In /linical /hemistr;. 3,,1+ $"<1,!1-1,!'. 1. Guglielmone =., 5inoldo 0., Barchum G. PAI-1 G7?7 $G%&G G7?F8GP7 A0 A? A))I8IF?A. :I0C EA/8F: I? PA8I7?80 AI8= 8=:F5@F0I0< A :78:F0P7/8I-7 /F=F:8 08*)G. In Bournal Ff 8hrombosis and =aemostasis, -ol.&, 0upplement 1, August 3,, . $. Irma Isordia 0alas et al. Association of the plasminogen activator inhibitor-1 gene $G%&G pol;morphism Dith 08 elevation acute m;ocardial infarction in ;oung patients. In :ev 7sp /ardiol, 3,," Apr+ '3($)< 1'&- 3. &. B.E. 0chenH, @. 0tephan, 0. IeDinger, 8. 0peer, G. Pindur. /omparison of the plasminogen activator inhibitor-1 $G%&G gene pol;morphism in females Dith venous thromboembolism during pregnanc; or spontaneous abortion. In /linical =emorheolog; and 5icrocirculation, 3,,'. '. .aborator 0;nevo. :eferinte specifice tehnologiei de lucru utilizate 3,,". :ef 8;pe< /atalog. . .aborator; /orporation of America.)irector; of 0ervices and Interpretive GuidePlasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) $G%&G Pol;morphism. DDD.labcorp.com 3,,". :ef 8;pe< Internet /ommunication !. 0artori 5aria 8eresa+ )anesin /ristina+ 0aggiorato Graziella+ 8ormene )aniela+ 0imioni Paolo+ 0piezia .uca+ Patrassi Giovanni 5aurizio+ Girolami Antonio. 8he PAI-1 gene $G%&G pol;morphism and deep vein thrombosis in patients Dith inherited thrombophilia, In /linical and Applied 8hrombosis%=emostasis, -ol. ", ?o. $, 3""-1, (3,,1). ". 8santes, Argirios et al. Plasminogen activator inhibitor-1 $G%&G pol;morphism and risH of ischemic stroHe< a meta-anal;sis. In @lood /oagulation J Eibrinol;sis< Bul; 3,, 6 -olume 1! 6 Issue & 6 $" -&,$. 1,. *ri 0eligsohn, Bohn =. Griffin. =ereditar; 8hrombophilia. In Ailliams =ematolog;. 0eventh 7dition. 5cGraD-=ill, 3,,',1"",.