Sunteți pe pagina 1din 2

FI DE INSTRUIRE COLECTIV privind securitatea i sntatea n unc nt!

c it a"i###########################################

Subsemnatul , avnd funcia de ., am procedat la instruirea unui numr de .......lucratori zilieri de la S.C. AGRO S !CRA S.R."., conform tabelului nominal de pe verso, #n domeniul securitii $i sntii #n munc, pentru desfasurarea de activitati in baza "e%ii nr. &'(')** privind e+ercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri #n #ntreprindere(unitate #n ziua,----------------.se va completa data, ziua, anul/ 0n cadrul instruirii s1au prelucrat urmtoarele materiale,

1Re%ulament intern de desf$urare a cursului 1Ci de acces $i evacuare a slii de curs 1 nstruciuni de securitate a muncii la lucrrile #n birouri, corpuri administrative, sli de curs 12revederile art. *&, 341&) 5.G. *3'&('))6 17ematic de instruire1 procedura de anunare $i acordare de prim a8utor #n caz de accidentare la locul de munc
1le%ea &'(')** privind e+ercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 1Re%uli de deplasare in unitate. 19asuri ce se e+ecuta in caz de alarmare, pericol %rav si iminent de accidentare 1Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala pe societate 1plan de prevenire si protectie pentru riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala. 1 nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 2rezenta fi$ de instructa8 se va pstra Ane+a la Re%istrul de evidenta a zilierilor."unar se va ar:iva

;erificat,

Semntura celui care a efectuat instruirea

S<A=O "AS<"O

T$%EL NO&IN$L cu persoanele participante la instruire Subsemnaii am fost instruii $i am luat cuno$tin de materialele prelucrate $i consemnate #n fi$a de instruire colectiv privind securitatea $i sntatea #n munc $i ne obli%m s le respectm #ntocmai. !r.crt. *. '. >. 3. &. 6. 4. ?. @. *). **. *'. *>. *3. *&. *6. *4. *?. *@. '). !umele $i prenumele Act identitate(%rupa san%uin Semntura

INTOC&IT Semntura celui care a efectuat instruirea S<A=O "AS<"O

S-ar putea să vă placă și