Sunteți pe pagina 1din 8

COD ETICA PROFESIONALA 2012

SC VALORIS CENTER SRLCladirea RAMS Center, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, etaj 7, Bucuresti, cod 33094; Sector 3, Bucuresti,
Romania; C.I.F: RO18602432; Nr. Registrul Comertului: J 40/6644/2006; Tel: +40.21.529.99.29; Fax:
+40.21.255.00.03; E-mail contact@valoris.ro; Web: www.valoris.ro


COD ETICA PROFESIONALA

Aprobat
Cristina Man
Director General


COD ETICA PROFESIONALA 2012SC VALORIS CENTER SRL

Cladirea RAMS Center, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, etaj 7, Bucuresti, cod 33094; Sector 3, Bucuresti,
Romania; C.I.F: RO18602432; Nr. Registrul Comertului: J 40/6644/2006; Tel: +40.21.529.99.29; Fax:
+40.21.255.00.03; E-mail contact@valoris.ro; Web: www.valoris.ro

Cuprins
1. Principii generale
2. Obiectivele Codului
3. Scopul
4. Codul
5. Aplicabilitatea codului
6. Principii Profesionale in relatiile cu clientii
7. Abateri etice
8. Dispozitii finale


COD ETICA PROFESIONALA 2012SC VALORIS CENTER SRL

Cladirea RAMS Center, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, etaj 7, Bucuresti, cod 33094; Sector 3, Bucuresti,
Romania; C.I.F: RO18602432; Nr. Registrul Comertului: J 40/6644/2006; Tel: +40.21.529.99.29; Fax:
+40.21.255.00.03; E-mail contact@valoris.ro; Web: www.valoris.ro

1.Principii generale

Codul de etica profesionala al companiei cuprinde un un set minim de principii, valori si
regulide conduit ce trebuie luate ca referinta in activitatile pe care administratorii,
conducerea executiva si departamentele functionale ale companiei le indeplinesc.
Codul are menirea de a promova responsabilitatea sociala, cultura calittii care s contribuie
la realizarea unor produse superioare de calitate si este un mod de rezolvare a problemelor
de etica in afaceri.
Acesta urmareste prevenirea producerii actelor neconventionale si imorale care pot aparea
in desfasurarea activitatilor.
Valoris este structurata pe un set de valori a caror respectare asigura companiei un mediu
stabil de desfasurare a afacerilor si dezvoltare:COD ETICA PROFESIONALA 2012SC VALORIS CENTER SRL

Cladirea RAMS Center, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, etaj 7, Bucuresti, cod 33094; Sector 3, Bucuresti,
Romania; C.I.F: RO18602432; Nr. Registrul Comertului: J 40/6644/2006; Tel: +40.21.529.99.29; Fax:
+40.21.255.00.03; E-mail contact@valoris.ro; Web: www.valoris.ro

2.Obiectivele Codului

Sa ofere referinte etice pentru toti cei implicati n activitatile companiei.
Sa promoveze responsabilitatea sociala.
Sa asigure transparenta n relatiile dintre conducerea companiei si departamentele
acesteia.
Sa serveasc drept suport pentru elaborarea si aplicarea politicilor comerciale, de
mediu, de piata si sociale.
Sa previn producerea actelor neregulamentare si lipsite de etica3.Scopul

Scopul prezentului Cod l constituie crearea unui cadru etic n interiorul companiei, necesar
desfurrii bunei activiti, astfel nct membrii personalului s-i ndeplineasc toate
obligaiile ce decurg din aceast activitate cu profesionalism i corectitudine, precum i s
se abin de la orice fapt, care ar putea prejudicia activitatea profesionala pe care o
deruleaza.

4.Codul

Principii:
n activitatea lor cei vizati de prezentul cod se vor onora urmtoarele valori si principii
generale:
Legalitate
Competenta
Obiectivitate
Responsabilitate personal si sociala
Profesionalism
Inovatie
Angajamentul fat de acest set de valori presupune c fiecare persoan implicat n
asigurarea mediului propice dezvoltarii afacerilor:

Cunoaste, ntelege si respect n totalitate reglementarile interne si normele
companiei
COD ETICA PROFESIONALA 2012SC VALORIS CENTER SRL

Cladirea RAMS Center, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, etaj 7, Bucuresti, cod 33094; Sector 3, Bucuresti,
Romania; C.I.F: RO18602432; Nr. Registrul Comertului: J 40/6644/2006; Tel: +40.21.529.99.29; Fax:
+40.21.255.00.03; E-mail contact@valoris.ro; Web: www.valoris.ro

Utilizeaz consecvent criteriile, standardele si indicatorii de performant in
desfasurarea activitatii.

Mentine un nivel ridicat de competenta profesionala; aceasta implica o permanenta
grija profesional de imbunatatire a cunostintelor.

Are o atitudine obiectiv n activittile pe care le excuta, ofer informatii corecte,
face afirmatii si si exprim opinii doar n posesia datelor si informatiilor necesare,
dincolo de orice apreciere individual emotional bazat pe prejudecti si impresii.

Face recomandri si ia decizii bazate exclusiv pe date si informatii precise verificate
temeinic.si asum responsabilitatea personal pentru afirmatiile si opiniile exprimate
si poate oricnd dovedi acordul dintre acestea si reglementrile legale aplicabile,
regulile interne ale companiei, standardele cerute si datele faptice.

Accept obligatia de a da socoteal pentru activittile ntreprinse, opiniile si
concluziile formulate si de a suporta consecintele pentru nemplinirile posibile. In
toate actiunile intreprinse urmareste sa fie responsabil fata de colegi, mediu
comunitatea sociala si alte parti implicate.

Executa lucrarile si sarcinile cu profesionalism afisand o atitudine deschisa si
proactiva,comunica in permanenta cu persoanele/ departamentele necesare
indeplinerii acestora.

Este deschis la initiative noi atat din punct de vedere comercial cat si tehnic, si
raspunde la schimbrile de piata locala, dar avand o imagine globala a tendintelor.

Conformarea cu sau depasirea cerintelor legislatiei in vigoare aplicabile aspectelor de
mediu si riscurilor de sanatate si securitate in munca identificate.

Identificarea, conformarea si depasirea altor cerinte aplicabile aspectelor de mediu
identificate respectiv riscurilor de sanatate si securitate in munca, cerinte provenite
de la parti interesate externe organizatiei.

Indeplinirea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii
in munca

COD ETICA PROFESIONALA 2012SC VALORIS CENTER SRL

Cladirea RAMS Center, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, etaj 7, Bucuresti, cod 33094; Sector 3, Bucuresti,
Romania; C.I.F: RO18602432; Nr. Registrul Comertului: J 40/6644/2006; Tel: +40.21.529.99.29; Fax:
+40.21.255.00.03; E-mail contact@valoris.ro; Web: www.valoris.ro

Imbuntirea continu a sistemului integrat de management prin actiuni de
prevenire a poluarii mediului si de reducere a riscurilor de accidente, raniri sau
imbolnaviri profesionale.

Educarea, instruirea, contientizarea i motivarea ntregului personal n domeniul
calitatii serviciului, proteciei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.

Eliminarea responsabil i n deplin siguran a deeurilor.

Imbunatatirea continua a nivelului de securitate la locurile de munca, prin masuri
care iau in considerare principiile generale de prevenire.

Constientizarea personalului si a partenerilor privind posibilitatile de protectie a
mediului astfel incat activitatile/serviciile/procesele Valoris sa produca un impact
pozitiv asupra mediului inconjurator5.Aplicabilitatea codului

In vederea indeplinirii atributiilor, conducerea societatii, dar si departamentele subordonate
trebuie in permanenta sa se ghideze dupa principiile etice care le vor asigura performanta in
afaceri:

- tratarea angajatilor/ colegilor cu respect si demnitate, netolerand nici un comportament
agresiv fizic sau psihic, nu vor exista abuzuri verbale sau de orice alta natura.

- mentinerea relatiilor de incredere si parteneriat cu actionari/clienti/ furnizori/ salariati;

- oferirea de produse sigure, de inalta calitate;

- respectarea mediului prin conservarea resurselor; reutilizarea deseurilor rezultate in urma
proceselor de productie, colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea acestora prin
unitati specializate;

- dezvoltarea de noi tehnologii si produse ecologice;

- dedicarea fata de comunitate;

COD ETICA PROFESIONALA 2012SC VALORIS CENTER SRL

Cladirea RAMS Center, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, etaj 7, Bucuresti, cod 33094; Sector 3, Bucuresti,
Romania; C.I.F: RO18602432; Nr. Registrul Comertului: J 40/6644/2006; Tel: +40.21.529.99.29; Fax:
+40.21.255.00.03; E-mail contact@valoris.ro; Web: www.valoris.ro

- respectarea legilor si a regulilor interne ale societatii conform ROI (regulament ordine
interioara) ,intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 257 din Codul Muncii

- prezentarea unei tinute si a unui limbaj corespunzator, atat in relatia cu clientii/ furnizorii/
colaboratorii/ institutiile, cat si in relatiile interdepartamentale;

- existenta transparentei in prelucrarea datelor contractuale care vor fi comunicate tuturor
persoanelor implicate;

- sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese si sa nu cedeze la presiuni interne si
externe in legatura cu orice relatie care ar implica societatea contractual;

- responsabilizarea conducerii in promovarea unor programe de investitii sociale prin
aderarea la asociatii cu caracter neguvernamental, nepatrimonial si apolitic care isi propun
sa promoveze spiritul si solidaritatea umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu
caracter umanitar.

6.Principii Profesionale in relatiile cu clientii
Fiecare angajat este responsabil pentru fixarea granitelor clare, adecvate si valide cultural
care guverneaza fiecare intalnire de afaceri
Nici un anagajat al companiei nu va avea implicare sexuala in relatiile cu partenerii de
afaceri.
Reprezentantii companiei propun intelegeri clare cu clientii si le voi respecta in intregime in
relatiile profesionale de orice tip.
Compania se asigura ca clientul intelege natura colaborarii, se considera protejat printr-un
angajament de confidentialitate, are disponibilitate sa-si onoreze angajamentul financiar si
alte conditii ale intelegerii.
Reprezentantii Valoris comunica clar si deschis experienta si expertiza referitoare la
serviciile solicitate de parteneri si nu creaza false asteptari privind competentele sale in
mediul de afaceri.
Reprezentatii companiei nu vor furniza informatii sau sfaturi nesigure sau derutante si nu
vor exploata in cunoastinta de cauza (oneros) nici un aspect al relatiilor de afaceri client in
propriul lor interes, beneficiu sau castig material.
COD ETICA PROFESIONALA 2012SC VALORIS CENTER SRL

Cladirea RAMS Center, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, etaj 7, Bucuresti, cod 33094; Sector 3, Bucuresti,
Romania; C.I.F: RO18602432; Nr. Registrul Comertului: J 40/6644/2006; Tel: +40.21.529.99.29; Fax:
+40.21.255.00.03; E-mail contact@valoris.ro; Web: www.valoris.ro

Respectam dreptul clientului de a stopa relatia de afaceri conform termenilor contractuali si
vom semnala clar orice alerta care indica lipsa posibila de eficacitate a colaborarii.
7.Abateri etice

Urmtoarele acte si atitudini vor fi considerate abateri etice:

Nerespectarea legilor si reglementrilor legale;
Nerespectarea regulilor de procedur, a principiilor profesionale si a altor reguli si
rezolutii pertinente;
Neraportarea existentei unui conflict de interese, exprimarea unei opinii ntr-un caz de
conflict de interese, orice fel de implicare sau participare la proceduri ce implic
conflictul de interes;
Folosirea functiei n scopul dobndirii unor cstiguri personale de natur material sau a
altor avantaje;
Dezvluirea de informatii de natura financiar a companiei, dezbaterile din cadrul
consiliilor de administratie, structura si continutul bazelor de date cu partenerii cheie ai
firmei, sau orice alte date de natura secreta sau care ar avea un impact negativ asupra
societatii.
Necomunicarea informatiilor in timp util, astfel cum este prevazuta in normele legale,
regulamentul intern sau alte proceduri cu caracter obligatoriu.
Esecul de a coopera cu alte institutii, departamente functionale sau salariati.
Intimidarea, crearea de presiuni de orice fel, vizibile (mit, amenintri) sau mai
putin vizibile (santaj, pile/interventii), asupra persoanelor din conducere, precum si
cedarea la astfel de presiuni create asupra salariatilor din afara societati (de la clienti,
furnizori, institutii,etc.)8.Dispozitii finale

Regulile privind conduita etica prezentate in acest cod sunt obligatorii pentru toti membrii
conducerii: administratori si management, precum si pentru ceilalti salariatii si nu sunt
acceptate incalcari ale acestora.