Sunteți pe pagina 1din 20

,- -

,
i


i
t
!
I
i-
I
I
,

I
STUDIA
cu privire La cazurile de excludere
a asociatilor din comerciaLe cu
# #

Abstract
Cont univ. dr. lucian
Universitatea din Craiova
Facultatea de Drept Administrative
Since the activity of the company depends on the conduct of the associates and the manner in
which they perform their statutory and legal duties, Law no. 31/1990 regulated the exclusion of
the associates under certain circumstances for the purpose of protecting the company, but also
the interests ofthe associates.
Exclusion is a sanction against the associate who does not perform certain duties or causes a
certain prejudice to the company, but there are situations when the exclusion does not concern
the person of the associate, but it is a remedy measure meant to protect the company.
Keywords: limited liability company, associates, exclusion, duty to bring a contribution of capital,
fraud to the detriment of the company
Premise
comerciale este urmarea att la momentul
constituirii, ct ulterior pe parcursul acesteia.
Rolul este fundamental n constituirea persoanei juridice ntruct pe
(aportul) sunt de un interes personal.
Este la momentul actelor constitutive un consens, ce-l prin
elementelor specifice contractului de societate (aportul affectio societatis
realizarea beneficiilor), acestea au la acest moment un caracter generic,
static, a se materializa n comune, concrete, cu celor necesare dobndirii
juridice.
Ulterior acestui moment vor exprima "individualitatea" astfel se
contrarietatea de interese.
Structura este vie, ea urmare a vointei asociati lor. Conflictele ntre asociati
" ,
sunt inerente, fie este vorba de societatea n nume colectiv unde elementul personal
iar se cunosc, fie este vorba de o societate pe n cadrul
evident nu sunt ntr-o ca n cazul primului exemplu.
49
:1,
i'
'" I
l .:
i
, i
50
R.R.D.A.1/2012
doar contextul conflictului, modul de exercitare/exteriorizare ori a lor de
a acestora.
Tocmai n considerarea acestor aspecte legiuitorul a reglementat anumite juridice
menite a oferi optime pentru dar a de structura
sunt fie n sensul conflictelor
fie de separare a lor. Separarea constituie uneori singura
pentru stingerea conflictelor, fie pe cale (cesiunea, retragerea), fie pe cale
(excluderea retragerea)'.
Interes personal versus interesul
au interese contrare. Este un pe care trebuie Cum ntre
o pentru satisfacerea propriului interes, implicit avem nevoie
de menite asigure un echilibru al structurii.
Vom astfel interese personale ale un interes social. n planul
dreptului pozitiv vom constata unele drepturile dar
care exercitarea acestor drepturi sau care unui interes social.
Tocmai n sensul unui mecanism de echilibrare a raportului ntre interesul personal
al lor interesul social legiuitorul a reglementat anumite juridice, precum
cesiunea de ori sociale, excluderea, retragerea etc. Nu mai este
legiuitorul a anume dizolvarea
Legiuitorul s-a rezumat doar la a reglementa aceste juridice, de a pune la'
lor anumite instrumente menite conflictul dintre ei, a
stabili o ordine n care se la acestea. n faza de conflict tot este
n a din impas.
n acest context apare ca fiind important dozajul dintre interesul personal interesul n ce
ne am accentuat acestuia din ncercnd a-i identifica sursele normative.
Conturarea principiului comerciale nu este urmarea
de de ori de doctrinari, fiind doar descoperitorii lui printr-un fel
de arheologie legii cadru n materie, respectiv Legea nr. 31/1990 privind
comerciale.
Pe fondul de interese trebuie legiuitorului; din punctul
nostru de vedere prin reglementarea acestor (cesiune, excludere, retragere),
legiuitorul a dat prioritate ce conduc la structurii asociative.
nu se n dizolvarea persoanei juridice. dintre ce atrag excluderea,
, 1. 5chiau, Mecanisme de separare a comerciale, n Ad honorem St.D. Studii juridice
alese, Ed. C.H. Beck, 2006, p. 90.
l D.C. 1. Dogaru, Gh. Teoria a dreptului, Ed. C.H. Beck, 2006, p. 157.
1,
["
l' .
1,'

STUDIA
retragerea ori dizolvarea este uneori astfel trebuie din
materialul probator dea mai bine conturate. raportarea se face la
interesele cu nesocotirea a structurii ca subiect de drept? Oare societatea
prin personalitatea nu a anumite drepturi interese legitime,
cum de altfel art. 136' din Legea nr. 31/1990 le-a recunoscut. concluzia
este n sensul legiuitorul pe zona clasice a naturii
contractualiste a Deci, nu mai este cum este
de probele administrate, avnd prioritate convenabile pentru protejarea
Sediul materiei
Textele de lege care excluderii sunt art. 222-225 din Legea nr. 31/1990.
Potrivit art. 222 din Legea nr. 31/1990 poate fi exclus din societatea n nume colectiv, n
sau cu
a) asociatul care, pus n ntrziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul cu n stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
c) asociatul cu care se drept n ori
contravine art. 80 art. 82;
d) asociatul administrator care comite n dauna sau se de
sau de capitalul social n folosul lui sau al altora.
Cazurile la art. 222 alin. (1) lit. b) c) privesc doar pe din n nume
colectiv din societatea n
din cu nu pot fi n temeiul art. 222 alin. (1)
lit. b) c), ca fiind

astfel de aceste cazuri referindu-se la


excluderea asociatului cu cum este cazul unei comerciale n
nume colectiv sau al n
art. 222 cazurile de n timp ce art. 206
excluderea-remediu.
Astfel, conform art. 206 creditorii particulari ai dintr-o societate n nume colectiv,
n sau cu pot face n art. 62, mpotriva
lor de prelungire a duratei peste termenul fixat
au 'drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior
a fost trebuie n termen de o de la data la
care a devenit la prelungire sau
din societate pe asociatul debitor al oponentului. n acest din caz, drepturile cuvenite
a.sociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului contabil aprobat.
;,,; resJ, decizia nr. 2616 din 16 octombrie 1997 n Dreptul nr. 6/1998; eSJ, decizia
'{ '. nr. 7688 din 14 decembrie 2011 n R.D.C. nr.191-192.
51
R.R.D.A.1/2012
Notiunea de excLudere
.
Din textele de lege mai sus citate excluderea din perspectiva de
realizare poate fi n cazurile enumerate de art. 222 sau rodul lor prin
generale n cazul art. 206.
Din perspectiva premiselor ce conduc la excluderii n s-a
ntre cazurile de art. 222 cnd prin excludere se tinde la
asociatului care nu excluderea-remediu cazul
reglementat de art. 206 cnd prin excluderea se continuarea
comerciale, dar satisfacerea drepturilor unui creditor particular al unuia dintre
Sfera de aplicabilitate
Din mai sus citate excluderea nu este o
tip de societate sau asociat sau sfera de aplicabilitate fiind
doar la anumite forme de societate doar n anumite cazuri.
Astfel este doar excluderea n cazul n nume colectiv, n
a celor cu precum a din societatea n
pe
n ceea ce excluderea-remediu, sfera la care se este expres
de art. 206 alin. (1), anume societatea n nume colectiv, n sau cu

Inadmisibilitatea excluderii n cazul pe
Din enumerarea din art. 222 alin. (1) per a contrario este cererea de
excludere a din pe

nici a lor comanditari la
n pe
n acest sens Curtea de Apel

a prin care se excluderea unui
dintr-o societate pe este chiar textul din Legea nr. 31/1990
face trimitere la n acesta este de interpretare, neputnd
fi aplicat pe ntruct pe de o parte nu poate proceda la
interpretarea unui text de lege prin unor pe care legiuitorul nu a
52
4 Trib. nr. 6672/2004 n C. Cucu, MV. c.G. C. Haraga,
Legea comerciale nr. 31/1990. Repere bibliografice. Decizii ale
Ed. Hamangiu, 2007, p. 509.
5 C. Apel de contencios administrativ, decizia nr. 215 din 14 iunie 1999, n R.D.C. nr. 9/2001,
p.166-168.

,
fi
r .:
i
I
I
!
1
I
I
I
I
I
,
. __
STUDIA
le expres, iar pe de parte prevederea se n cu
specificul n pe
Nu este stabilirea cazurilor n care este excluderea, putnd cu
trage concluzia are aplicabilitate doar n cazul
comerciale n care conlucrarea este de persoane
mixte. S-a n acest sens "Societatea pe o
n care ntietatea revine elementului obiectiv - capitalul - care se divide
pe La aceste la care o parte din capital, este
excluderea unui asociat, modalitate fiind o expresie a intuitu personae
avute n vedere la perfectarea contractului de societate n cazul de persoane
n nume colectiv, n sau cu De aceea, este
excluderea unui asociat dintr-o societate pe avnd mpotriva
administratorului, pentru neregulile constatate n o viznd
schimbarea acestuia din cu plata de daune"6.
nalta Curte de

a motivat cu privire la inadmisibilitatea excluderii
n cazul pe "nu se au n vedere la constituire, calitatea persoanelor, factorul
personal fiind irelevant". n aceste n care ntre de
persoane de capitaluri, ntre calitatea de asociat cea de este evident
prin art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 legiuitorul a restrns sfera persoanelor
care pot fi excluse din societate la cea a asociatului administrator care comite n dauna
n n nume colectiv cu Aceasta
mai sus n sine a excluderii aplicarea n cazul
de persoane ntruct se expres "poate fi exclus din societatea n nume
colectiv, n sau cu asociatul administrator care comite
n dauna Prin urmare, fiind o cu caracter de aceasta
este de interpretare aplicare. n fine, un argument n plus ar fi se
de persoane constituite pe afinitatea dintre nu n considerarea
capitalului, astfel nici din acest punct de vedere nu poate fi aplicarea prevederilor
art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, asupra pe
Curtea prin Decizia nr. 169/2005
8
, analiznd de
a art. 222 prin care, n s-a neaplicarea excluderii la
pe constituie o inegalitate de tratament articolul criticat nfrnge
privitoare la garantarea ocrotirea dreptului de proprietate pe cele
referitoare la accesul liber la a respins de regim juridic
ntre pe alte tipuri de este o a deosebirilor de
care ntre aceste categorii' de a echivala cu o discriminare sau
o inechitate ntr-un stat de drept; de asemenea, Curtea a motivat
societatea n nume colectiv, n se n raport de modul de
constituire, n categoria de persoane, pentru a este
ncrederea dintre , iar n astfel de deciziile se deseori n
6 C Apel de contencios administrativ, decizia nr. 197/1997 n F. Ciutacu, Codul comercial romn adnotat,
ed. a 2-a, Ed. Sigma 2001, p. 148 1. Adam, CN. Savu, Legea comerciale. Comentarii Ed. CH. Beck,
2010, p. 796.
7 icCj, decizia nr. 1572 din 9 mai 2008 (http://www.scj.ro/cautare_deciziLasp).
8 n M. Of. nr. 408 din 13 mai 2005.
53
r----------- ---
R.R.D.A.1/2012
unanimitate, n schimb la pe nu este necesar existe o
de ncredere ntre fiind participarea la capitalul social, iar nu persoana
de
Excluderea nu este nici pe cale nici prin adoptarea unei a
generale a de un anumit indiferent de motivul avut n vedere
chiar n acest sens n actul constitutiv. O astfel de a
generale a este prevederilor Legii nr. 31/1990
9
, iar o care
excluderea unui este de nulitate
Nu sunt pot fi considerate temeiuri pentru excludere actului constitutiv care
pierderea de n caz de producere a unui prejudiciu ca urmare
a ndeplinirii a de serviciu sau pierderea de ca
urmare a contractului individual de privitoare la excludere sunt
imperative, iar cazurile sunt limitativ
Propunere de Lege ferenda
n a fost ca propunere de lege ferenda instituirea unei proceduri prin
care administratori care au fost printr-o fie
la calitatea de oferindu-se ca exemplu din dreptul
francez care permit excluderea la societatea pe societatea
pe cu sediul n o astfel de propunere, n sensul
unor cazuri exprese de excludere a a unei proceduri similare celei
de art' 223.
n excluderii s-a invocat pe caracterul de
interpretare al art. 222 natura anume acestea "constituie un titlu
de credit constatator al drepturilor derivnd din calitatea de astfel
se a fi proprietarul unei din capitalul social, drept real
de care nu poate fi privat"13; pentru aceste considerente autorii
excluderii nu poate fi pe n ceea ce ne se
impune de lege ferenda reglementarea unor cazuri de excludere pentru administratorul
care societatea, neputnd o incompatibilitate ntre
natura a nu constituie un titlu de credit
perfect, ci un titlu de credit special de astfel drepturile
54
9 (5J, decizia nr. 519/1997, n Dreptul nr. 1111997, p. 124.
10 (5J, decizia nr. 519/1997, n 1. Turcu, Teoria practica dreptului comercial romn, Ed: Lumina
Lex, 1998, p. 500-501.
" N.R. Dominte, Organizarea comerciale, Ed. CH. Beck, 2008, p. 447.
12 Excluderea a numeroase dispute doctrinare plecnd de la aprecierea de principiu a
acesteia la pe la sfera ce pot fi anume trebuie
fie administratori sau nu, la identificarea cazurilor de excludere, respectiv doar pentru cazurile n care este
societatea sau alte cazuri cum ar fi cele de abuz de majoritate ori de minoritate.
131. Adam, CN. 5avu, op. cit., p. 796.
14 I.L. Georgescu, Drept comercial romn, voI. II, Ed. AII Beck, 2002, p. 487.
" .. ,

,'.
r<:
I
I
ft
r. ..
STUDIA
sunt configurate exercitate conform actului constitutiv speciale;
statutul de nu este intangibiPS, iar dobndirea unor impune exercitarea
drepturilor cu n sensul de art. 136'. Pe de parte, a refuza
admisibilitatea excluderii la pe doar invocnd caracterul intuitu personae
prezent la reglementate de art. 222 nu se din punctul nostru de vedere
prevalnd aspectul al acestei juridice, scopul fiind structurii
societare persoanelor ce au cauzat prejudicii
CaracteruL cauzeLor de excLudere
Cum art. 221 alin. (1) lit. a)-d) patru cazuri n care pot fi
din care doar aplicabile din comerciale cu
n nu unanimitate de opinii cu privire la caracterul limitativ ori
al acestor
Astfel, o parte a doctrinei interbelice avnd la punctul de vedere al lui Cesare
Vivante, caracterul al n considernd au posibilitatea
de a alte ce pot constitui temei al excluderii n n care acestea sunt
n spiritul legii'6, dndu-se ca exemplu cazul unui asociat ce a fost condamnat definitiv
irevocabil pentru de furt sau nendeplinirea de unul din
a ce-i reveneau necesare obiectului de activitate al astfel
excluderea acestuia se pentru evitarea dezavantajelor pe care le presupune dizolvarea
lichidarea
Cu toate acestea, opinia ce a dominat n att n ct n
a fost cea a limitative'7. a admis prin "singura
extindere ce se face ar fi ca o de dizolvare se aplica excluderii unui
asociat, o asemenea poate produce un efect mai puternic, anume
cu att mai mult poate fi cu un efect restrns"'8; n punndu-se
n dizolvarea pentru imposibilitatea obiectul ca urmare
a. asumate de unul din s-a apreciat un just
motiv de dizolvare, astfel n acest context cu att mai mult instanta a considerat aceasta
.- .
constituie o de excludere.
n prezent, opinia este cea a caracterului limitativ al
r Legiuitorul a doar patru cazuri, astfel printr-o interpretare caracterul
c }t; . li.mitativ al Nu putem caracterul chiar legiuitorul a folosit
.. .. ': .. :... "poate", nerezultnd din alte texte de lege sau din folosirea altor
n termeni ce ar conduce la a stabili caracterul termenul "poate" trebuie interpretat
rJ{;: . "Spre exemplu, neefectuarea 1n art. 100 poate conduce la anularea respectivelor
. nominative.
1sLl. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 176.
17 Interpretarea privea art. 188 C. com. din 1887.
18 Trib. Ilfov, I 22 mai 1945, R.D.C. 1945, p. 370 apud Ll. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 176.
55
:i
,

R.R.D.A.1/2012
doar n cu sau societatea care sunt n aprecieze
temeinicia unei astfel de cereri n
De altfel, acolo unde legiuitorul a dorit sferei cazurilor, a n mod expres cum
este la retragere sau al dizolvare unde s-a trimitere la "motive temeinice", la
latitudinea aprecierea acestora pe baza probelor administrate.
Nu putem nu o de unitate a materiei analizate.
n unele se impune excluderea, chiar din alte ale Legii nr. 31/1990.
n acest sens aducem ca argument art. 6 alin. (2) n care se prevede nu pot fi
fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru
gestiune abuz de ncredere, fals, uz de fals, delapidare,
dare sau luare de pentru de Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea banilor, precum pentru instituirea unor de prevenire
combatere a actelor de terorism, pentru de art. 143-145
din Legea nr. 85/2006 privind procedura sau pentru cele de Legea
nr. 31/1990 privind comerciale.
Or, att timp ct legea astfel de persoane nu pot fi fondatori, per a contrario, n
n care ulterior respectivele persoane nu mai pot avea calitatea
de Legea nr. 31/1990 nu o de pierdere a de asociat
pentru astfel de cazuri, context n care excluderii apare ca singura
Pe de parte, de a considera enumerarea ca fiind este n
cu aprecierea excluderea poate fi doar de de chiar
legiuitorul a alte texte de lege ce permit excluderea, recunoscnd astfel aceasta
nu este atributul exclusiv al de este cazul art. 206 alin. (2) ce prevede,
posibilitatea de a exclude pe asociatul debitor. Instituindu-se o astfel de
recunoscndu-'se "puterea" generale a de a dispune excluderea, nu
vedem de ce nu ar trebui sfera cazurilor dnd posibilitate
n actul constitutiv alte cauze care ar justifica o astfel de urmnd ca
aprecieze De altfel, exemplul dat anterior pentru a
interpretarea al modului de reglementare al cazurilor de dizolvare, poate constitui
un contraargument, n sensul n acestei din juridice legiuitorul a dat
posibilitate n actul constitutiv de dizolvare [art. 227 alin. (1)
lit. g)], astfel este de de ce n cazul care ca finalitate nu conduce la
persoanei juridice are un scop legiuitorul nu a dat posibilitate
identifice alte cazuri de excludena.'
56
,
ivite n activitatea condcic sferei cazurilor de excludere, n
identificndu-se cteva dintre acestea
19
; spre exemplu, grave dintre
care care ar constitui motiv de dizolvare conform
art. 227 alin. (1) lit. e), pot constitui motiv de excludere pentru ce astfel de
sau n cazul lui affectios societatis nu o constituie dizolvarea
19 C. Predoiu, Gh. Piperea, n St.D. S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea comerciale.
Comentariu pe articole, ed. 4, Ed. C.H. Beck, 2009, p. 838-810.

,.'"

J.
,
.. ,
t' .
.? ...
:: :'. ..
. i.
.. ,
, ... , .. : ... ,.
.
STUDIA
ci excluderea sau retragerea asociatului care a pierdut de a conlucra
cu ceilalti asociati.
, ,
Analiza cazurilor de exdudere
n din cu doar sunt cazurile
reglementate de art. 222 alin. (1) lit. a) d), respectiv:
1. asociatuL care, pus n ntrziere, nu aduce aportul la care s-a obligat2;
cu au de a integral la data constituirii
(art. 9') sau cu ocazia capitalul social subscris, astfel aportul este n numerar
acest caz de excludere nu mai aplicabilitatea; aportul este n se
acestea sunt prin transferarea drepturilor prin predarea
societate a bunurilor aflate n stare de utilizare [art. 16 alin. (2)].
Cazul reglementat de art. 222 alin. (1) lit. a) exclusiv aducerea aportului, astfel
sfera analizei trebuie nu momentul de a duce aport, ci doar
faza de a aduce un aport are loc la momentul constituirii ori ulterior al
capitalului social este de fie chiar prin actul constitutiv, fie printr-un
act asumarea unei cu aceste momente a se n
actul constitutiv sau o a generale de majorare, nu poate fi ca
de a aduce un aport, ci eventual ca o creditare a
Textul de lege prevede obligativitatea punerii n ntrziere a asociatului care a se
face potrivit art. 1522 Noul C. civ (corespondentul art. 1079 C. civ. din 1864). Prin punerea
n ntrziere asociatul care ntrzie aportul social este de daunele
pricinuite, iar aportul a fost stipulat n numerar este obligat la plata dobnzilor legale
din ziua n care trebuia [art. 65 alin. (2)]; excluderea nu suportarea
ntrzierii n efectuarea aportului
2
'.
Att timp ct asociatul respectiv nu a fost pus n ntrziere cu privire la ndeplinirea
de a aduce aportul subscris la constituirea capitalului social sau la majorarea acestuia, textul
de lege ntre aceste chiar este una iar
debitorul este de drept n ntrziere, art. 222 alin. (1) lit. a) impune necesitatea punerii
n ntrziere a asociatului care a neglijat ndeplinirea acestei cum
.este expres este aceea ndeplinirea acestei se
dreptul la n excludere mpotriva asociatului debitor
22

Nu se poate considera punerii n ntrziere prin formularea cererii de
chemare n ntruct textul prevede expres efectuarea unei pentru a aduce
la asociatului de a aduce aportul, n timp ce obiectul l constituie
20 A se vedea n acest sens v. administratorilor pentru neefectuarea aporturilor
la care s-au obligat, Dreptul nr. 8/2005, p. 102-109.
z'St.D. Tratat de drept comercial romn, Ed. Universul Juridic, 2009, p. 423.
22 iccJ, decizia nr. 1230 din 9 aprilie 2009 (http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp).
57
---
R.R.D.A.l/2012
tocmai excluderea sa, iar nu executarea respective; legiuitorul stabilind necesitatea
a ales o care fie n sensul a
asociatului cu privire la neexecutarea de a aduce aport, dnd posibilitatea
acestuia cu a suporta anumite
juridice, sau, invoca punctul de vedere.
Nu are valoarea aportului la care asociatul s-a obligat, neputndu-se caracterul
modic al acestuia att timp ct legiuitorul nu a stabilit n o valoare
z3

De asemenea, executarea trebuie fie iar nu doar astfel nu se
poate de a aduce aport a fost prin simpla nregistrare n
contabil, ci numai aducerea la sediul a bunurilor ce fac obiectul aportului n
constituie o executare a acestei care posibilitatea
activitatea

de a aduce aportul trebuie fie de asociat, neputndu-se asimila acestei
cazurile de majorare n acest sens au respins cererile de excludere n
cazul capitalului social de Guvernului nr. 32/1997 considernd
a fost nu prin contractul de societate
ZS
, iar actul normativ n
prevedea n caz de nemajorare n termenul fixat
Z6

Asumarea aportului trebuie se de asociat fie prin semnarea actului constitutiv cu ocazia
comerciale, fie ulterior prin semnarea actului de majorare a
capitalului social.
de a aduce aport nu poate fi din alte acte juridice ncheiate de
n exercitarea ci doar din actului constitutiv.
Interpretarea textului art. 222 alin. (1) lit. a) trebuie n cu de
aport, neputnd fi la alte de a asumate de n
vederea comerciale. Nu poate fi de
aport n acest caz ar avea un caracter general ar include orice la realizarea
obiectului de activitate. n acest sens nalta Curte de

a este
nendoielnic faptul n scopul obiectului de activitate pentru ca pactul societar
finalitate, pot n mod alte de participare la
realizarea determinnd n mod concret ce le revin, iar cu privire la
interpretarea a aportului ar lipsi de aceste
mai nti societatea este sub raport produsul acordului
de al nct excluderii trebuie ca o reziliere a
actului constitutiv.
58
23 CSJ, decizia nr. 2416/2003 n C. Cucu, M.-V. c.G. C. Haraga, op. cit., p. 508.
24 C5J, 76 din 1995, n Dreptul nr. 12/1995, p. 91.
25 C5J, decizia nr. 1076/2003, n Curierul Judiciar nr. 4/2004, p. 77.
26 CCj. decizia nr. 4211 din 28 octombrie 2004, n P.R. nr. 3/2005, p. 55 Dreptul nr. 8/2005, p. 217.
27 CCj. decizia nr. 1611 din 7 mai 2010 (http://www.scj.ro/cautare_deciziLasp).
"
f
,
i
I
I
J
,', .
r, .
:' .
'-,
re ,"
t:l".
(.::
f ' '
1, ,"
-,,'-
STUDIA
nalta Curte de

a excluderii asociatului
n temeiul art. 222 alin. (1) lit. a) nu poate fi de un asociat care s-a obligat la
aducerea unui aport de asociat cu ocazia ncheierii unui contract de asociere
n n ntre societatea cu asociatul
s-a mai ncheiat un contract de asociere n un antecontract de
vnzare prin care asociatul prt se obligase transfere dreptul de proprietate
asupra imobilului aflat n de societatea Cum
asociatul prt nu ndeplinit fusese notificat n acest sens cum
la societatea dorind finalizarea
valorificarea aceasta a considerat sunt ndeplinite pentru a
solicita excluderea asociatului n temeiul art. 222 alin. (1) lit. a).
de fond, respectiv Tribunalul' prin nr. 1755/2010 a
nu s-a dovada nici la momentul constituirii reclamante nici ulterior
acestei date, prta nu asumat vreo cu titlu de aport de natura celei invocate
de anume de a transfera comerciale dreptul de proprietate asupra
imobilului aflat n n reclamanta confuzie ntre actul de constituire
al comerciale n care se face despre aportul asociat, capitalul social
valoarea a sociale contractul de asociere n ncheiat ulterior
constituirii De asemenea, a mai actul constitutiv al reclamante
nu cuprinde asumarea din partea prtei a vreunei de a aporta n proprietatea
bunului pretins nici la momentul constituirii, nici ulterior.
Apelul declarat a fost respins ca nefondat de Curtea de Apel prin decizia
nr. 79/COM/2010 respectivul contract de asociere n este
distinct de contractul de societate, art. 222 alin. (1) lit. a) fiind de interpretare n sensul
excluderii asociatului la nerespectarea '
neaducerii aportului, referindu-se la contractul de societate nicidecum la o asociere n

n recursul declarat, s-a de art. 222 alin. (1) lit. a) a o aplicare
n textul de lege care nu o formalitate pentru
unui asociat de a aporta un bun, ceea ce o asemenea se poate asuma
prin orice nscris sub Curtea niciuna din clauzele contractuale
invocate nu au cu obiectul litigiului, contractele invocate avnd de
cea a actului constitutiv, calitatea de asociat a prtei n asocierea n neputnd fi
cu calitatea de asociat ntr-o societate cu
2. asociatul administrator care comite n dauna sau se de
sau de capitalul social n folosul lui sau al altora
n primul rnd, poate fi exclus doar acel asociat care este administrator,
ce numai calitate mijloacele necesare comiterii fraudei ori folosirii
sociale sau a capitalului social.
28 icCj, decizia nr, 132 din 13 ianuarie 2011, R.R,DA nr, 7/2011, p. 120-126 cu de Adrian Dobre.
59
,'!:
;
R.R.D.A.1/2012
o care se de calitate este aceea de a stabili cnd este
necesar ca asociatul calitatea de ,administrator: la momentul comiterii fraudei,
folosirii sociale ori a capitalului sau la momentul cererii de excludere.
Vom porni n acestui aspect de la o de Tribunalul Dolj29 care
a admis cererea de reclamantul-prt avnd ca obiect retragerea
din societate a respins cererea de excludere de societate ca
avnd n vedere reclamantul-prt nu avea calitatea de administrator la
momentul cererii de excludere sau cum retine instanta "al actualei cu
" ,

ca fiind critica punctul nostru de vedere fiind acela
prtul-reclamant trebuia calitate nu la momentul cererii sau
ci la momentul faptelor prejudiciabile.
o astfel de interpretare are la n primul rnd finalitatea anume aceea de
Legiuitorul a vrut nu o calitate la un anumit moment (putndu-se
rezuma n acest caz spre exemplu doar la revocarea sau obligarea la daune
30
), ci a dorit a
comportamentul, de fraudare ale unui asociat de a proteja societatea.
Societatea nu poate fi dect pe de-a ntregul, temporal
patrimonial, astfel o de cel care era asociat administrator conduce la
excluderea sa pentru este singura modalitate a protejarea a a
este doar administrator am calea n dar ce se
cnd este asociat? Nu a dorit legiuitorul o pentru cel ce
societate tocmai pentru a (de loialitate, de a n comun o
activitate, de a exercita drepturile n interesul tuturor al
A interpreta per a contrario textul, n sensul prtul trebuie calitate
de administrator la momentul cererii este rost (ad absurdum). Absurditatea
acestei din conduita ce ar trebui ntr-un astfel de caz de fraudare,
respectiv ca asociatul administrator societatea, nu ar
putea revoce, ci mai nti de excludere lase n continuare
prejudicii 2-3 luni sau la numai pentru a avea
calitate
60
Evident o astfel de interpretare nu poate fi n cu
a n caz se administratorul societatea prima
a este cea de stopare a acestuia prin orice metode legale,
n primul rnd, de a-l revoca. Chiar de au n astfel de
este o cerere de suspendare pe cale de
revocarea numirea fiind exclusive ale generale.
29 Trib, Dolj. nr. 2837 din 7 decembrie 2010. prin respingerea
recursului de Curtea de Apel Craiova
30 Cum de altfel a n cazul art. 197 alin. (2) pentru administratorii care de a exercita.
autorizarea mandatul de administrator n alte concurente sau avnd obiect de
activitate. nici ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice.

-:.'
1;., ..... ,
I-
I
I
;-
... :"
I ,- -,-
I ,"o
: ..
STUDIA
Mai mult, textul de lege trebuie suporte interpretare n alte este cazul
n care administratorul asociat la mandat, iar lund act de
numesc alt administrator; ntr-o astfel de am admite posibilitatea unui abuz
de drept, ce a fost de nu frauda neavnd
la acel moment informatii sau acces la acte contabile, astfel actiunea n excludere nu mai
. .
poate fi iar respectivul asociat, nemaiexistnd cale de a-l
a fraudat societatea. Este evident o astfel de interpretare nu este excluderea
este o pentru a persoana ca asociat.
Apreciem legiuitorul pentru fraudei pentru calitatea de administrator
a revocarea; sunt diferite, fiecare cu o modalitate de
excluderea nu are calitatea de administrator cu calitatea de asociat.
Legiuitorul cnd a cerut calitate de asociat administrator a vrut sublinieze
acesta avea legale de a frauda societatea, avea mijloacele necesare, iar n caz
ar fi fost doar asociat ar fi fraudat societatea era culpa celor ce i-au permis eventual
temeiul este pe al ar privi dect acoperirea prejudiciului, iar nu pierderea
de asociat. n s-a "nu putem vorbi de atunci cnd s-a adus un
prejudiciu prin utilizarea capitalului sau a sociale de un asociat ce nu
are calitatea de administrator, ntruct fapta acestuia - pentru care o
- a fost lipsei de organizare ori a raporturilor statornicite ntre
nu o a cu a unor
mputerniciri sociale".
n sensul la momentul cererii de excludere asociatul administrator nu trebuie
calitatea de administrator, ci doar la momentul comiterii fraudei decizia nr. 115A
din 27 noiembrie de Curtea de Apel care apelul modificnd
de fond prin care se respinsese ca cererea de excludere a motivat
excluderii n temeiul art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990
este asociatului nu administratorului, atunci cnd revocarea este
ea se pentru orice sau n dauna
nu pentru frauda ce o n calitate de administrator. n s-a apreciat
pentru a fi parte n cererea pentru exeludere nu era necesar ca prtul calitatea de
administrator la data introducerii ci este suficient ca delictele ce i se fi fost
comise n perioada n care a avut o asemenea


n al doilea rnd, textul de lege trei ipoteze distincte: a) comiterea unei fraude n dauna
b) folosirea sociale n folosul lui sau al altora; c) folosirea capitalului
social n folosul lui sau al altora.
Cele trei sunt alternativ, astfel pentru admiterea cererii de excludere este
suficient a se constata sunt ndeplinite uneia dintre ipoteze.
31 A. Gheorghe, L.N. Prvu, D.M. la clarificarea unor probleme ivite n aplicarea de
a legii privind comerciale, R.D.C. nr. 6/1993, p. 108-109.
32 a fost de CCJ prin respingerea recursului prin decizia nr. 1447 din 14 mai 2009
(http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp ).
67
;J
'!'
1
, ..

62
R.R.D.A.1/2012
Vom proceda la analizarea a primei ipoteze de celelalte
a) Se impune cu privire la acest prim caz a analiza de
Comiterea fraudei nu trebuie printr-o de condamnare a asociatul
administrator, fiind suficient ca investit cu cererii de excludere
constate faptele nvederate constituie n dauna
Vom pleca n analiza de de la o chiar de n
materie
33
"prin n dauna se orice sau omisiune
de asociatul administrator, indiferent acesta are sau nu
de reprezentare indiferent prejudiciul de lege se produce n sfera gestiunii
interne sau n sfera cu precum indiferent fraudarea are ca suport
exercitarea n calitate de administrator sau exercitarea drepturilor
societare n simpla calitate de asociat".
Frauda poate rezulta dintr-o dar dintr-o a asociatului administrator n
n care aceasta avea de a ntr-un anumit fep4.
Frauda de asociatul administrator trebuie fie n dauna (iar nu privitor la per-
soana cu calitate), acesta n mod a prejudiciat
interesele Fapta administratorului nu trebuie caracter de repetabilitate, fiind su-
o cu aceasta a creat un prejudiciu
Asociatul administrator trebuie cu n producerea prejudiciului respectiv,
astfel eventualele prejudicii urmare a ori nepriceperii nu constituie motive de
excludere; art. 222 alin. (1) tit. d) presupune producerea cu sub forma a unui'
prejudiciu n patrimoniul acesteia
3s
.
Cu privire la de de au n sfera acestei

contractarea n numele unor mprumuturi bancare, de bunuri de
valoare, cum ar fi televizoare color calculatoare, precum majorarea capitalului social,
toate realizare unilateral de asociatul administrator, acordul celuilalt asociat
36
;
mpiedicarea celuilalt asociat administrator de a participa la activitatea prin
schimbarea precum interzicerea accesului la documentele
efectuarea unor cheltuieli n interes propriu, telefonnd n mod repetat n Germania unde se
deplasa pentru tratament facturnd de la societate n SCOp37;
33 C. Apel decizia nr. 325/R din 8 aprilie 2003 n R.D.C. nr. 11/2004, p. 200-202, rezumat de Doina
34 n sens a se vedea 1. Adam, C.N. Savu, op. cit., p. 795.
35 CCJ, decizia nr. 1315 din 21 aprilie 2010 (http://www.scj.ro/cautare_deciziLasp).
36 CSJ, decizia nr. 3736 din 22 octombrie 1998, n R.D.C. nr. 12/2000, p. 197-198 n R.D.C.
nr. 4/2000, p. 123.
37 Trib. nr. 655/1998 n R.D.C. nr. 4/2000, p. 124-125.
... "
:;"
STUDIA
tuturor autovehiculelor n n care aceasta avea ca obiect
principal de activitate transportul rutier de o societate la o valoare
dar o societate unde asociat unic era prtului
38
;
vnzarea unor terenuri o societate unde asociatul administrator era asociat
unic neachitarea n termenul stabilit, precum semnarea cererii de
la judecarea n a contractului de nu mai avea
calitatea de administrator
39

n schimb, s-a apreciat nu constituie n dauna
- faptele inerente unui administrator silit realizeze n contextul
atitudinii ostile a care nu sunt urmare a culpei grave exclusive a acestuia
40
;
- inabilitatea, dezinteresul n afaceri, att timp ct acestor fapte le
elementul care calificarea lor ca fiind un act de


- erorile n activitatea de gestiune, ineficienta ntr-un sens sau altul sau
alte aspecte avnd n de administratorului
raporturilor de mandat n care acesta se afla de societate, dar nu pot constitui
un temei suficient pentru excludere, altfel s-ar confunda n calitate de asociat
cu n calitate de administrator, iar prejudiciul sunt elemente
n aprecierea fraudei trebuie probate n


- simplul fapt al de administrator la o societate sau avnd
obiect de activitate cu art. 197 alin. 2 nu constituie motiv de excludere
43
(ci doar
motiv de revocare obligare la daune), astfel excluderea poate interveni doar
acestei legale a avut ca efecte fraudarea
- unei sume de bani din contul att timp ct aceasta are la o
de creditare, astfel prin de creditare restituire nu s-a
produs o sau suma a fost n folosul respectivului asociat
44

b) cum am precizat mai sus celelalte ipoteze vizate de art. 222 alin. (1) lit. d) (folosirea
sociale n folosul lui sau al altora folosirea capitalului social n folosul lui sau al
altora) le vom trata cel din considerente ce de organizarea materialului; din
punct de vedere juridic de fapt toate cele trei ipoteze nu pot fi tratate separat,
legiuitorul a o enumerare exempli gratia am tratat separat prima ntruct
este cea mai des avnd o de cuprindere celelalte
ipoteze; evident folosirea sociale sau a capitalului social indiferent de forma de
materializare, actele juridice ntocmite etc. constituie o fraudare n dauna
38 icCj, decizia 1135/2010 (http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp).
39 CCj, decizia nr. 1204 din 22 martie 2011 (http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp).
40 CSJ, decizia nr. 7688 din 14 decembrie 2001 n R.D.C nr. 9/2003, p. 191-192 n R.D.C
nr. 7-8/2003, p. 386-387.
41 C Apel decizia nr. 325/R din 8 aprilie 2003 n R.D.C nr. 11/2004, p. 200-202, rezumat de Doina
42 CCJ, decizia nr. 150 din 18 ianuarie 2011 (http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp).
43 CCj, decizia nr. 2253 din 8 iunie 2007 decizia nr. 367 din 25 ianuarie 2007 citate n 1. Schiau,
T. Prescure, Legea comerciale nr. 31/7990. Analize comentarii pe articole, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu,
2009, p. 595.
44 CCj, decizia nr. 1204 din 22 martie 2011 (http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp).
63

.
..
. ;

:, ....
.
lh
i'
"

Ib
t',
rr
(
.,'
,
IJ
r
".
:


i:
1 j
F

,,:','.
'\'.


,li"
f
1;'
t;IIJrf.


,
>1.,':
IW':
I'I' ..
&" ,1 .:'
I"k'
,1'1:"!lfi
'\ .
,J,I!;;
l:qr
ill' '.:'
I" ,.\
:11,:
li H;
(.!
':,:
,
[.


f'oi'
',t'
1':,
:::
:"
,
iii
..
l'
f:i
1.
;"1
:il
Iii
t:
1
ii
..
,',
i'l
!'.I
oi,

f'

'.'
"
:;i
fi
'ti
!
,Ii
il
i
1
1
i
"
64
R,R,DA 1/2012
n

s-a nu trebuie de capital social n sens


restrns n sfera de aplicare a acestui text de lege ar intra alte elemente ce de
persoanei juridice de constituind tot o
utilizare a bunurilor apreciem folosirea de "capital social" nu este
iar folosirea bunurilor corporale sau incorporale, mobile sau imobile,
va fi motiv de excludere n n care s-a n fraudarea ori n
interesul sau al altora; nu putem considera legiuitorul s-a referit la activul social care
cuprinde bunuri corporale incorporale, etc., ci doar la capitalul social cu scopul de
a proteja aportul cum ntre activ social capital social

a admite
legiuitorului prin art. 222 alin. (1) lit. d) a fost de a se referi la activul social implicit
nu am acoperi n sfera de aporturile nici nu ar exista temei pentru
asociatului administrator care n interes personal sumele din contul
ce au regim de capital social; acestea constituie din perspectiva o datorie
de fiind la pasiv n contabil; nu trebuie o
interpretare de "capital social", excluderea asociatului pentru folosirea bunurilor
putndu-se realiza prin celelalte ipoteze n n care sunt ndeplinite
legale.
Repere aLe actuaLe privind cauzeLe de excLudere
Curtea de

a excluderea se n societatea cu
n nume colectiv numai pentru motivele enumerate limitativ de
Legea nr, 31/1990. de faptul nu se pot stabili alte cauze de excludere, fiind imperative
legii, clauza n contractul de societate prin care se prevede
asociatului administrator cu excluderea n cazul n care fel de pe '
cont propriu este de nulitate n care recurenta nu o poate
invoca drept temei al cererii sale,
nalta Curte de a nu constituie motiv de excludere neparticiparea
asociatului la generale ale lor, ct nu sunt cu
excluderea
48
; Tribunalul prin nr. 278/C din 31 martie 2002 a admis
cererea de excludere ca motiv la adunarea avnd ca obiect majorarea
capitalului social, Curtea de Apel a admis prin decizia nr. 5791 AIC din 13 noiembrie
2000 apelul, a schimbat a respins cererea de excludere. De asemenea,
asociatului de a mai ndeplini de administrator nu constituie motiv de excludere n
temeiul art. 222 alin. (1) lit. d)49.
45 A, Gheorghe, L,N, Prvu, D,M, op, cit., p, 109; C Predoiu, Gh, Piperea, op, cit., p, 862,
46 V, comerciale. Voi. I Resurse proprii. Capitalul social, Ed. Hamangiu,
p.21.
47 Decizia nr. 811 din 14 noiembrie 1995, n R.D.C nr. 7-8/1996, p.151.
48 CSJ, decizia nr. 1325 din 26 februarie 2002, R,R,D.A. nr. 3/2004, p. 129 http://www.scj.ro/SE%20
rezumate%202002/SE%20r%201325%202002.htm
49 CSJ, decizia nr. 813/2001, n P.R. nr. 2/2002, p. 87.
STUDIA
Inactivitatea n societate atitudinea de a unor nu pot constitui o
de excludere din societatea cu refuzul acestor de a conlucra la
bunul mers al atinge affectio societatis, astfel poate constitui doar o
de dizolvare a


De altfel, n sensul excluderii asociatului care nu se n activitatea au
mai fost citnd n acest sens Tribunalului nr. 5608/2004
51
n
care se este excluderii din societatea cu
a asociatului care, pe parcursul mai multor ani, nu a nicio activitate n
cadrul nu s-a prezentat la nici o adunare nici nu a contribuit la majorarea
capitalului social.
n n care excluderea asociatului administrator poate fi doar n cazurile expres
de lege, invocarea refuzului repetat de a convoca adunarea pentru analiza
consiliului de nu poate constitui motiv de excludere
52
.
n practica sunt chemate n multe pe baza probelor
administrate ntre cauzele care constituie motiv de excludere n temeiul art. 222 alin. (1) lit. d)
cele de dizolvare a comerciale n temeiul art. 227 alin. (1) lit. el, dizolvarea
pentru motive temeinice, precum grave dintre care

n avnd n vedere nu s-a dovada prtul-reclamant ar fi dispus
exclusive n detrimentul nscrisurile depuse nu dovedesc aspectele legate de
folosirea patrimoniului n interes personal, ci concluziile raportului de
sunt n sensul acesta nu a prejudiciat societatea, de control judiciar
53
a apreciat
n mod corect de fond a respins cererea de excludere a prtului-reclamant a admis
cererea dovedindu-se existenta unei conflictuale ntre asociati.
, , ,
ntr-o Ils-au invocat dovedit grave ntre
'deoarece este nejustificat ca asociatului care nu are calitatea de administrator i se refuze
consultarea contabile ori a actelor constitutive ale informarea cu privire
la activitatea acesteia ori accesul n sediu prin schimbarea ncuietorilor, cum nu se poate
accepta nici de un asociat a diverselor bunuri n sediul Aceste
sunt grave sunt provocate de ambii
dar de a conlucra n vederea lui
affectio societatis), astfel nct constituie motiv temeinic de dizolvare nu de excludere"54.
50 C. Apel de contencios administrativ, decizia nr. 128/1999, n Curtea de Apel Culegere de
pe anul 1999, Ed. Lumina Lex, 2001, p. 78.
5' C. Cucu, M.-V. c.G. C. Haraga, op. cit., p. 508.
52 C. Apel decizia nr. 269/Com/2004, Culegere de pe anul 2004,
Ed. Lumina Lex, 2005, p. 44.
53 C5J, decizia nr. 909 din 14 februarie 2003 n R.D.C. nr. 7-8/2003, p. 343-345.
S4 C. Apel Craiova, decizia nr. 18 din 25 ianuarie 2007 n R.D.C. nr. 9/2007, p. 118-120 (Dr. N.
a de Apel Craiova).
65
R.R.D.A.l/2012
n schimb, n n care sunt rezultatul atitudinii unuia dintre nu se
poate ca fiind aplicabile art. 227 alin. (1) lit. e) acest text de lege
ca de la fie de a mpiedica
. astfel excluderii se impune de asociatul care nu parolele
necesare sistemului serviciilor de Internet, ca se opune constant capitalului
social sau acte de
66
Cazuri de inadmisibilitate a cererii de excLudere
n cazul n care societatea a fost se n lichidare, cererea de excludere a unui asociat
este nu mai nicio activitate drepturile lor sunt limitate la tot
ce de faza

Este de interes examinarea comiterii sau nu a unei
fraude n dauna de unul din anterior s-a dispus dizolvarea
a n astfel asociatului prin excludere nu mai are
respingerii ca inadmisibile a cererii de excludere n cazul n care dizolvarea
a avut loc n baza generale a

Att timp ct dizolvarea
comerciale s-a n baza generale ce a devenit prin necontestarea
ei de nu sunt solicite excluderea unora dintre


Cu toate majoritatea excluderea lor
dintr-o societate n dizolvare, unele au contrare acestora
chiar la un moment dat a o societate
la ultimul act de lichidare, iar eventualele fraude ncetarea de cele
asociate, n ipoteza n care au existat atrag aplicabilitatea art. 222 din Legea nr. 31/1990.
n sensul opiniei minoritare din considerentele unei decizii a de Apel


n care s-a apreciat dizolvarea nu are valoarea
personalitatea a acesteia continund cu acele comerciale aflate n curs de
derulare la momentul acesteia. De asemenea, s-a apreciat art. 222
nu fac cum societatea este sau nu, concluzia fiind aceea
att timp ct societatea personalitatea la radiere (deci, inclusiv
pe perioada oricare asociat poate fi exclus, cu att mai mult cu ct actele pretins
frauduloase se la o de activitate dispunerii mpotriva
55 CSJ, decizia nr. 2723/2001, n P.R. nr. 4/2002, p. 73,
56 CSJ, decizia nr. 681/1999.
57 CSJ, decizia nr. 3992/2002, n R.R.D.A. nr. 7-8/2003, p. 126.
58 in sensul unei diferite, dar care are n vedere o a se vedea 1. Schiau, T. Prescure, op. cit.,
p. 596; se de autori excluderea este dar numai n n care aplicabilitatea
prevederile art. 231, ntr-o astfel de nu mai este unei excluderi dizolvare
ce revenindu-se asupra luate cu respectarea celorlalte impuse de art. 231, societatea nu se mai
n dizolvare.
S9 CSJ, decizia nr. 918/1996, n Dreptul nr. 7/1997, p. 102.
60 CSJ, decizia nr. 989/1999 n C Cucu, M.v. CB. C Haraga, op. cit., p. 502.
61 C Apel a VI-a decizia nr. 215 din 3 mai2010,
STUDIA
acestei decizii s-a formulat recurs, iar nalta Curte de

a admis recursul, a
modificat decizia ,n sensul respingerii apelului considernd problema
dezbaterii este aceea de a stabili prevederile art. 222 sunt aplicabile n raport cu art. 233.
n continuare motivarea
"Trebuie subliniat prevederile art. 222 din Legea nr. 31/1990 constituie norma
ce de excludere a Se n economia actului
normativ articolul este n cadrul Titlului V, n timp ce prevederile
referitoare la dizolvare sunt cuprinse n Titlul VI al legii; concluzia ce se desprinde, n urma
acestei analize sistematice, este aceea prevederile referitoare la excluderea lor
sunt inserate ntr-o succesiune n continuarea Titlului referitor la modificarea actului
constitutiv, succesiune ce cu ce au ca efect ncetarea
respectiv dizolvarea. Se poate concluziona, deci, n legiuitorului, cauzele de
modificare ale actului constitutiv (n care pot fi incluse de excludere a asociatului)
sunt distincte de cele ce atrag ncetarea (cazurile de dizolvare).
Din se nu se pot aplica concomitent att prevederi care trag
modificarea actului constitutiv sau a structurii ct prevederi care atrag ncetarea

Se apelului au o aplicare a textelor incidente:
chiar art. 222 din Legea nr. 31/1990 nu include ale sale, este evident
acestui text de lege apare doar n unei ce normal,
care nu ale juridice. Interpretarea de apelului n
sensul n Lipsa unei legale, art. 222 din Legea nr. 31/1990 se
aflate n dizolvare este fiind aplicabilitatea normei n cu o reglementare
strict - cea a actelor ce pot fi ndeplinite n perioada la
finalizarea
De asemenea, apelului art. 223 din Legea nr. 31/1990.
Astfel, interpretnd prevederile aLineatelor 1 2 ale art. 233 (primul stabilind dizolvarea
are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, iar cel de-al doilea reglementnd
ntreprinderii de noi apelului trebuie
finalizate comerciale ncepute anterior asimilnd de
excludere a asociatului cu ce trebuie fiind anterior
Or, excluderea asociatului nu poate fi comerciale, caz n care
s-ar impune continuarea la finalizare, chiar s-a dispus dizolvarea
comerciale la care se textul legal sunt cele efectuate pentru
aducerea la ndeplinire a obiectului de activitate al iar finalizarea de lege are
n vedere ncasarea rezultate din sau ndeplinirea
asumate de societate n raportul comercial stabilit cu n n mod nelegal
fondului au extins aplicabilitatea art. 233 alin. (1) (2) din Legea nr. 31/1990 la
din viznd excluderea asociatului.
62 CCj, decizia nr, 1060 din 10 martie 2011,
67
apelului nu au observat prevederile alineatului 4 al art. 233 din Legea nr. 31/1990,
care expres societatea personalitatea pentru
n au interpretat textul legal trunchiat, doar prelungirea
juridice a la ultimul act de lichidare radierea a observa modul
de redactare al articolului de lege care prevede juridice doar pentru
Or, procedura de excludere a asociatului nu poate fi unei
de lichidare, de care se aprecieze continuarea juridice a
Putnd analiza n paralel argumentele oferite de de apel, ct cele ale
supreme nu putem fi de acord n totalitate cu supreme. n primul rnd,
chiar succesiunea textelor de lege ce excluderea dizolvarea este cea
de nu concluzia pe baza acestei
anume unei nu i se pot aplica concomitent att prevederi ce atrag
modificarea structurii ct prevederi ce atrag ncetarea acesteia; celor
juridice n capitole diferite nu poate conduce la concluzia supreme; n mod
include excluderea retragerea n cazurile de modificare, legiuitorul,
le-a reglementat n capitole diferite; chiar efectele excluderii retragerii sunt
de modificare a structurii societare, nu poate oferi un argument care nu chiar
din interpretarea la care
premisa de la care anume excluderea se
doar unei ce normal care nu ale
juridice. Or, dizolvarea nu conduce la pierderea sau limitarea juridice, limitndu-se
doar obiectul de activitate. Este dizolvarea constituie o n
unei comerciale n care nu se mai pot ntreprinde noi
conform art. 233 alin. (2) doar pe directori, administratori,
respectiv directoratul; trebuie restrictiv
doar categoriilor de persoane doar pe care le-ar putea
ntreprinde, cele comerciale doar raporturile dintre societate textul nu-i
pe raporturile dintre
Pentru a aprecia ca fiind interpretarea supreme trebuie ca fie
pentru orice alte cu alte cuvinte societatea nu mai
interveni nici o de modificare cu att mai mult de dizolvare; or,
au admis de o societate n baza generale a
lor poate fi cererea de deschidere a procedurii de faliment de Legea
nr. 85/2006 (a se vedea n acest sens art. 260 din Legea nr. 31/1990). De asemenea,
supreme nu conduce la o din perspectiva lor nu toate
spre exemplu, lund cazul unei dizolvate n baza art. 227 alin. (1) lit. f)
falimentul asociatul administrator comite n dauna avantajnd
alte care au devenit creditori, iar aceste aspecte au devenit cunoscute
n cadrul procedurii a nu admite posibilitatea excluderii implicit se
conduita a asociatului de societate lipsirea de mijloace juridice a
de acoperi prejudiciul, iar beneficieze n urma de sumele de
bani ori bunurile
68