Sunteți pe pagina 1din 19

BUSINESS PLAN

Societatea cu Răspundere Limitată “STRATAN”


s.Nişcani, r. Călăraşi, Republica Moldova

(informaţiile prezentate în business plan sunt confidenţiale)

Beneficiar:
Directorul S.R.L. „Stratan”
Domnu Stratan __________________

Denumirea Societăţii: Societate cu Răspundere Limitată “Stratan”


Adresa: s. Nişcani, r. Călărasi
Data fondării: 11 martie 2001
Nr. înregistrare / cod fiscal: 1002611551174
Statutul juridic: Societate cu Răspundere Limitată
Numele Directorului: Stratan Constantin
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

CĂLĂRAŞI - 2007

-2- 2
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

CUPRINS

I. SUMAR EXECUTIV......................................................................................................................4

II. Descrierea afacerii........................................................................................................................4

III. Personalul firmei..........................................................................................................................6

IV. Descrierea produselor.................................................................................................................6

V. ANALIZA PIEŢEI.......................................................................................................................7

VI. Planul de marketing....................................................................................................................7

VII. ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ.......................................................................................8

VIIi. finanţarea proiectului investiţional.........................................................................................9

ix. previziuni financiare..................................................................................................................11

X. Analiza mediului economic.........................................................................................................15

ANEXE

-3- 3
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

I. SUMAR EXECUTIV
S.R.L. „Stratan” (Societate) a fost fondată la 11 martie 2001 şi este înregistrată ca plătitor de
taxă pe valoarea adăugată. Întreprinderea activează în s. Nişcani, r. Călăraşi. Mărimea
capitalului social al Societăţii constituie suma de 5,400 lei. Societatea este o întreprinderea
specializată în comercializarea cerealelor,legumelor, fructelor.
În anul 2007 veniturile din vânzări ale Societăţii au constituit 3,906,720 lei. Profitul net
pentru aceeaşi perioadă de referinţă a constituit respectiv suma 1,159,251 lei.
Societatea solicită un credit bancar in sumă de 900,000 lei pentru aşi acoperi cheltuielile in
prima jumătate a anului 2007 .
Aceste cheltuieli s-au format in urma procesului de productiei a materiei prime si la
achizitionarea ei.
Societatea va avea profit dupa comercializarea productiei in ultemele luni ale anului.
Perioada creditului este de 1 an ,rata anuală a dobînzii aferente creditului este de 20%
anual.
Dobînda scadentă aferentă creditului va fi achitată lunar.
Rata de deservire a datoriei nu este mai joasă de
II. DESCRIEREA AFACERII

S.R.L. „Stratan” (Societate) a fost fondată la 11martie 2001 şi este înregistrată ca plătitor
de taxă pe valoarea adăugată. Întreprinderea activează în s. Nişcani, r. Călăraşi. Mărimea
capitalului social al Societăţii constituie suma de 5,400 lei.
S.R.L. „Stratan” a fost fondată de către doi fondatori. Informaţiile referitor la cotele de
participare a fondatorilor sunt prezentate mai jos:

Numele, Cota de participare


Funcţia
prenumele %
Stratan Constantin Director 50
Stratan Victor Contabil-şef 50
Total 100
Directorul S.R.L. „Stratan”, Domnu Stratan deţine funcţia de Director din momentul fondării
Societăţii. Experienţa şi cunoştinţele au contribuit la succesul Societăţii.
Societatea doreşte să obţină cea mai bună imagine pe piaţa naţională a comercializării
producţiei agricole” deja în anul 2008 doreşte să sporească veniturile de vânzări,prin a-şi
diversifica şi mări stocul de mărfuri pentru comercializarea lor la nivel naţional.

.
S.R.L. „Stratan” a asamblat un frigider modern pentru păstrarea fructelor în or. Călăraşi,
Activitatea frigiderului va fi organizată pe două căi: (1) depozitarea şi păstrarea producţiei
proprii (2) prestarea serviciilor de păstrare a fructelor potenţialilor beneficiari sau
producători agricoli din zonă.
Raionul Călăraşi este un raion unde producătorii agricoli sunt specializaţi în producerea
strugurilor de masă şi este o tendinţă pozitivă de plantarea de noi suprafeţe de vii. Beneficiarii
direcţi ai activităţii noi a Societăţii (frigider modern pentru păstrarea fructelor) vor fi:
 Producătorii agricoli din aria de deservire a frigiderului vor beneficia de servicii
pentru depozitarea şi păstrarea fructelor în cantitate de cca. 30-20 tone;

-4- 4
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

 SRL „Stratan”, care va depozita producţia proprie de fructe (cca. 120-150) ce se


vor comercializa la preţuri avantajoase (va fi dezvoltat lanţul valoric);
 Cei 3 lucrători permanenţi angajaţi şi cei ce vor fi angajaţi temporar pentru
asigurarea activităţii frigiderului.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi:
 Gospodăriile agricole (inclusiv gospodării ţărăneşti, SRL-uri şi alte forme
organizatorico-juridice) ce dispun de plantaţii multianuale,
 Va fi creată o concurenţă în rândurile producătorilor de fructe, în ceea ce priveşte
producerea fructelor calitative cu posibilitatea de păstrare în frigider;
 Comunitatea unde va fi creat o unitate frigorifică modernă pentru păstrarea
fructelor, ce va crea locuri noi de muncă şi va spori spiritul de întreprinzător în
rândul agenţilor economici;
 Sporirea potenţialului ţării în ceea ce priveşte exportul de fructe peste hotarele ei.
Mediul concurenţial. În prezent, pe piaţa păstrării şi comercializării fructelor în stare
proaspătă păstrate în frigider şi cerealelor se constată un deficit acut. În r. Călăraşi (în
oraşele Nisporeni,Ungheni din vecinătate se constată un deficit acut de păstrare a
fructelor în frigider) sunt puţini agenţi economici, care dispun de frigider pentru păstrarea
producţiei agricole şi există o bază importantă de materie primă.
Misiunea companiei. S.R.L. “Stratan” activează pentru a satisface cerinţa de business a
pieţei în comercializarea fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider pentru potenţialii
clienţi. Societatea tinde să obţină cea mai bună imagine pe piaţa naţională şi cea externă în
ceea ce priveşte comercializarea fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider.
Misiunea de bază a Societăţii - comercializarea fructelor în stare proaspătă păstrate în
frigider calitative şi competitive la preţuri avantajoase conform cererii şi ofertei pe piaţa
internă şi externă.
Filozofia de business a Societăţii. Filozofia de business este de a dezvolta afacerea
combinând experienţa şi dorinţa de a fi eficienţi în business, fiind oneşti cu personalul
angajat şi receptivi la schimbările pieţei pentru a crea cel mai înalt grad de satisfacere
pentru potenţialii clienţi.
Viziune asupra viitorului Societăţii. S.R.L. “Stratan” va avea un viitor de succes, datorită
experienţei echipei şi planificării minuţioase a: scopurilor, pieţei ţintă, politicii de produs,
preţ, promovare şi distribuţie.
Cercetările prealabile ale pieţei demonstrează că piaţa va fi receptivă la businessul de
păstrare şi comercializarea a fructelor în stare proaspătă păstrate în frigider pe care
Compania intenţionează să-l dezvolte. Stilul de management flexibil, progresiv şi energic,
cît şi entuziasmul angajaţilor vor stimula dezvoltarea planificată a Societăţii.
Obiectivele Societăţii:
Pe termen scurt (anul curent - 2008):
• Sporirea cifrei de afacere din contul comercializării fructelor păstrate în frigider.
• Crearea reţelei de comercializare a mărfurilor Societăţii.
• Identificarea potenţialilor finanţatori pentru lărgirea afacerii prin procurarea terenurilor
agricole.
• Înregistrarea mărcii comerciale ale Societăţii.
• Selectarea şi conlucrarea cu potenţialii furnizori de materie primă şi potenţialii clienţi.

-5- 5
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

• Instruirea adecvată a personalului tehnic în ceea ce priveşte procesul tehnologic.


• Dezvoltarea unei campanii publicitare adecvate scopurilor de dezvoltare a Societăţii.
Pe perioadă îndelungată (în următorii cinci ani):
• Stabilizarea economică şi organizaţională a întreprinderii.
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de Societate.
• Mărirea suprafeţelor agricoler.
• Participarea anuală la expoziţie pentru promovarea serviciilor şi imaginii Societăţii.
• Promovarea şi publicitatea continuă a mărfurilor şi serviciilor Societăţii.
• Penetrarea comercializării mărfurilor şi serviciilor Societăţii pe noi pieţe convenabile.

III. PERSONALUL FIRMEI

În prezent S.R.L. „Stratan” are angajaţi 7 lucrători. Personalul Societăţii este constituit în
strictă corespundere cu genurile de activitate pe care le practică Societatea.
Salarizarea personalului administrativ se efectuează în regie. Personalul administrativ este
remunerat conform salariului funcţional lunar stabilit. Personalul tehnic va fi remunerat în
acord conform volumului de lucru îndeplinit.
Componenţa personalului şi planificarea fondului anual de remunerare
Iul-Dec 2007
Numărul

Salariu Fondul anual de


Nr. Numărul
funcţional salarii cu contribuţii
lunar, lei în FS, lei
Personal administrativ
1 Director 1 2500 6750
2 Contabil-şef 1 2200 5940
Personal tehnic
3 Şoferi 2 1250 5625
4 Paznici 3 450 3645
În total salariul cu FS 8 X 21960

IV. DESCRIEREA PRODUSELOR

S.R.L. „Stratan” intenţionează să atragă un credit bancar şi prin intermediul acestui


împrumut Societatea intenţionează să-şi stingă cheltuielile de productie.
 Păstrarea fructelor în stare proaspătă în frigider şi comercializarea lor în sezonul rece
al anului pe teritoriul ţării şi peste hotarele ei (preponderent).

-6- 6
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

,Sortimentul şi volumul de producţie.


Consumuri, lei

muncitorilor la
Salarizare
Energia electrică

Materiale pentru
Materia primă
Volumul, t

Alte cheltuieli
Vânzări

Servicii de transport

ambalare
Total Marja
Specificare totale,

Uzura
consumuri brută, lei
lei
, lei

frigider
Producţia de struguri de masă păstrată 2007
Struguri de masă - 225000
producţie proprie 150 1,050,000 7950 12450 38220 75000 128193 131181 1,442,994 0 807006

Ambalarea producţiei. Producţia comercializată va fi ambalată în lăzi de tip eurostandard. În


cazul comercializării strugurilor direct la consumatori de către S.R.L. „Stratan”, materialele
pentru ambalare vor fi procurate de la întreprinderile specializate în confecţionarea lăzilor de
lemn de tip eurostandard. Clienţii ce vor procura producţie direct de la frigider vor asigura
transportul şi materialele pentru ambalare din sursele proprii.
Marca comercială. În conformitate cu regulamentul de aplicare a Legii nr. 588/1995
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la mărci), S.R.L.
„Stratan” va elabora şi înregistra marca sa comercială.

V. ANALIZA PIEŢEI

În prezent piaţa comercializării fructelor în stare proaspătă cunoaşte o dezvoltarea în


creştere şi această tendinţă se va menţine pentru o perioadă îndelungată. Existenţa pieţei,
cererii sporite şi mediul concurenţial favorabil i-a permis Societăţii să-şi focuseze eforturile
spre implementarea în viaţă a acestei afacere – crearea unei unităţi frigorifice în or.
Călăraşi, r. Călăraşi.
Piaţa ţintă a S.R.L. „Stratan” în ceea ce priveşte comercializarea fructelor în stare
proaspătă păstrate în frigider va constitui:
♦ exportul fructelor peste hotarele ţării (preponderent);
♦ comercializarea fructelor în or. Chişinău şi teritoriul republicii.
Potenţialii clienţi ai fructelor păstrate în frigider pot fi grupaţi în două categorii: (i) clienţi
majori - vor fi toate întreprinderile de comerţ autohtone şi străine şi (ii) clienţi mici –
gospodăriile casnice, şcoli, grădiniţe, etc.
Cercetările prealabile ale pieţei demonstrează că piaţa va fi receptivă la businessul de
producere şi comercializare a fructelor păstrate în frigider pe care Compania intenţionează
să-l dezvolte. Stilul de management flexibil, progresiv şi energic, cît şi entuziasmul
angajaţilor vor stimula dezvoltarea planificată a Societăţii.

VI. PLANUL DE MARKETING

S.R.L. “Stratan” va avea un viitor de succes, datorită experienţei echipei şi planificării


minuţioase a: scopurilor, pieţei ţintă, politicii de produs, preţ, promovare şi distribuţie.
Politica preţurilor. Politica de preţuri a Societăţii se bazează pe principiul: preţuri
competitive - vânzări stabile. Preţurile la mărfurile şi serviciile Societăţii se stabilesc
conform cererii şi ofertei pe piaţă şi costurilor de producere. Preţurile la mărfurile şi
serviciile comercializate sunt stabilite în dependenţă de volumul solicitat şi modul de

-7- 7
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

achitare a clientului. Societatea a adoptat o strategie flexibilă de preţ pentru clienţii


permanenţi şi cei angrosişti.
Strategia de preţ. În conformitate cu nivelul preţurilor de pe piaţa ţintă şi analiza costurilor
de achiziţie, Societatea îşi planifică o strategie a preţului şi modalităţilor de plată specifice,
care constă în stabilirea unei marje de profit acceptabile de potenţialii clienţi la iniţierea
activităţii, cu scopul de a atrage clienţii noi.
Principiile de activitate ale Societăţii vor fi următoarele: (1) orientarea către cerinţele
clienţilor; (2) calitate constantă şi livrare în termenii stabiliţi; (3) folosirea tehnologiilor
moderne şi ecologice de păstrare a fructelor; (4) preţuri competitive şi accesibile
consumătorilor finali.
S.R.L. „Stratan” va oferi produse naturale, care vor avea o calitate impecabilă şi cu un
conţinut avansat de vitamine, ce vor satisface exigentele consumatorilor orientaţi spre un mod
de alimentare sănătos. Oferta Societăţii va fi destinată celor care caută siguranţa şi calitate în
produsele pe care le consumă.
VII. ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

În prezent Societatea dispune de mijloace fixe care îi permite pe deplin să asigure dezvoltarea
neăntreruptă a procesului de producţie conform genurilor de activitate practicate.
Procesul tehnologic.
Camera frigorifică este instalată cu utilaje performante care funcţionează pe freon.
Temperatura în camerele frigorifice va fi de 0oC cu condiţia depozitării zilnice nu mai mult
de 7% de la capacitatea camerei.Pentru prelucrarea terenului agricol societatea dispune
de tehnică şi utilaje noi.
Un factor important la elaborarea tehnologiei de activitate a frigiderului constă în păstrarea
calităţii înalte ale fructelor prin crearea condiţiilor, care ar permite reducerea vitezei
schimbărilor (procesele fiziologice cum ar fi: respiraţia, care elimină căldură şi umiditate) în
fructele depozitate. Pentru înlăturarea acestor fenomene negative, în camerele frigorifice
este necesar să fie asigurat de 2-8 ori circulaţia aerului în fiecare oră şi 1-5 ori schimbului
aerului din contul intrării aerului.
În tehnologia recomandată pentru păstrarea fructelor, un rol important la reducerea proceselor
fiziologice ale fructelor se va acorda la reglarea mediului de gaze din camere, când prin
intermediul diferitor metode se va reduce conţinutul oxigenului şi se va mări conţinutul bioxidului
de carbon. Prin intermediului acestui proces, schimbul de substanţe în fructe se reduce
considerabil şi permite de a spori termenul de păstrare a fructelor cu 50% (aspectul exterior al
fructului practic nu se schimbă şi nu se înrăutăţeşte).
Pregătirea frigiderului pentru depozitarea fructelor va fi petrecută după ce va fi efectuată ordine
minuţioasă şi continuă privind dezinfectarea încăperilor (cu soluţie de formalina sau prin
fumegare). Înainte cu 15-20 zile de începerea depozitării fructelor se va efectua stropirea
păreţilor cu soluţie de var (în proporţie de 1.5 kg var nestins la 10 l de apă cu adăugarea a 200
gr de piatră vânătă).
Depozitarea producţiei în camere se va efectua uniform, luând în consideraţie că
cantitatea de depozitare zilnică a fructelor nu trebuie să depăşească 7-10% din volumul
camerei, pentru a nu favoriza procesul de stricare a fructelor deja depozitate.
Echipamentul frigorific trebuie să funcţioneze la capacitatea sa maximă, începând cu
prima partidă depusă la păstrare.
Regularea temperaturii şi umidităţii relative a aerului se menţine automat. În fiecare
cameră frigorifică sunt instalate 3 termometre pentru controlul temperaturii aerului.

-8- 8
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Termometrele sunt instalate în zonele cu o aerisire mai joasă şi în partea de jos a


camerei. În centrul camerei este instalată un aparat pentru controlul umidităţii relative a
aerului. Toate indicaţiile termometrelor şi aparatelor vor fi verificate regulat de specialiştii
frigiderului. Un rol important va fi acordat la indicaţiile psihrometrului, care va controla
concentraţia bioxidului de carbon în aer.
Cea mai mare atenţie pentru reducerea pierderilor de la uscarea şi stricarea fructelor se
va acorda: (1) alegerii soiurilor de fructe cu calităţi bune pentru păstrare; (2) depozitării
fructelor (fără deteriorări mecanice şi de vătămători, curate, neumizite); (3) utilizării
containerelor şi lăzilor corespunzătoare standardelor moderne; (4) răcirii cât mai rapide a
fructelor recoltate; (5) asigurării condiţiilor sanitare corespunzătoare; (6) controlului
permanent asupra stării fructelor depozitate; (7) comercializării la timp a producţiei care
pierde calităţile în procesul păstrării.
Impactul asupra mediului înconjurător. Activitatea economică pe care o va practica
Societatea nu poluează nici într-un mod mediul înconjurător şi nu prezintă nici un risc şi
pericol pentru ecologie. Utilajul este certificat, dispune de toate actele necesare de dare
în exploatare.

VIII. FINANŢAREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL

Bugetul investiţiei de procurare a echipamentului pentru asamblarea frigiderului modern în


or.Călăraşi de către S.R.L. “Stratan” constituie 2.141.344 lei. Contribuţia Societăţii la investiţie

Costul investiţiei şi sursele de finanţare

Specificarea mijloacelor fixe Valoarea iniţială Rata anuală a Suma anuală


de bilanţ, lei uzurii a uzurii, lei

Clădiri şi edificii (mijloace fixe neproductive)

Clădirea gospodăriei comunale 132400 0,025 3310

Clădiri şi edificii 745230 0,025 18631

Total clădiri şi edificii 877630 21941

Echipament agricol şi utilaj

Tractoare şi combine(2 unităţi) 453012 0.100 45301

Agregate agricole 392450 0.100 39245

Maşini şi utilaje 301254 0,100 30125

Mijloace de transport 75461 0,100 7546

Plantaţii multianuale 789120 0,025 19728

Alt echipament 130000 0,025 3250

Total echipament agricol şi utilaj 2,141,297 145,196

Frigider pentru păstrarea fructelor

Clădirea frigiderului 487123 0,025 12178

Materiale termoizolante (Sandwich) 823453 0.040 32938

-9- 9
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Echipament frigorific 578912 0.100 57891

Electrocar 86542 0.100 8654

Alt echipament (containere) 165314 0.100 16531

Total frigider pentru păstrarea fructelor 2141344 128193

Total pe Întreprindere 5160271 295329

Graficul achitării creditului de către S.R.L. “Struguras”


Rata de Rest de Suma
Sold Dobânda Dobânda
Anul rambursare rambursat anuală spre
creditar scadentă cumulativă
a creditului a creditului achitare
În total 2007 360,000 0 22,200 360,000 22,200 22,200
În total 2008 245,000 115,000 52,170 245,000 52,170 167,170
În total 2009 130,000 115,000 35,150 130,000 35,150 150,150
În total 2010 4,900 125,100 18,130 4,900 18,130 143,230
În total rambursat 4,900 355,100 127,650 4,900 127,650 482,750

Termenii de recuperarea a investiţiilor


Pentru afacerea dată – asamblarea frigiderului pentru păstrarea producţiei agricole de
valoare înaltă, termenii de recuperare a investiţiilor date va constitui cca. 1.5 ani. Sursele
disponibile din credit va permite Societăţii de a efectua o investiţie capitală importantă
pentru întreprindere şi dezvoltarea lanţului valoric, fără a omite din circuitul monetar al
Societăţii a unei sume importante de resurse financiare.
Anii
Specificare
2007 2008 2009 2010
Profit net 261,975 296,154 333,626 372,596
Costul investiţiei (iniţial/rămasă) 375,100 -113,125
Recuperarea investiţiilor -113,125 183,029 X X

Coeficienţii deservirii împrumutului


Conform estimărilor de plan Societatea va genera suficiente venituri necesare pentru
deservirea creditului. Rata de deservire a datoriei nu este mai joasă de 2.37 puncte ce
arată posibilitatea reală a Societăţii de a rambursa creditul conform graficului de achitare
stipulat în acordul de împrumut.
Calcularea coeficienţilor de deservire a creditului pentru SRL „Struguras”
Specificare 2007 2008 2009 2010
Profit net 261,975 296,154 333,626 372,596
Uzura calculată 26,216 47,428 41,942 37,302
Numerar la sfârşitul perioadei 288,191 343,582 375,568 409,898
Achitarea creditului FIDA 0 115,000 115,000 125,100
Achitarea dobânzii anuale FIDA 22,200 52,170 35,150 18,130
Deservirea creditului 22,200 167,170 150,150 143,230
Rata de deservire a datoriei 13.98 2.37 2.74 2.99

- 10 - 10
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

IX. PREVIZIUNI FINANCIARE

În anul 2007 Societatea planifică un volum de vânzări în suma de 1,345,160 lei. Vânzările provin
din comercializarea: fierului uzat 729,395 lei, fructe păstrate în frigider 420,000 lei, materiale de
construcţie 119,164 lei, darea spaţiului în arendă 14,400 lei şi alte mărfuri 26,053 lei.
Planul vânzărilor pentru anii 2007-2010 este determinat conform necesităţilor în mărfuri şi
servicii, pentru care există o cerere garantată.

- 11 - 11
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Veniturile din vânzări planificate pentru anii 2007-2010, S.R.L. „Struguras”


2007 2008 2009 2010
Specificare
Ian-Iun Iul-Sep Oct-Dec Total Total Total Total
Venituri din vânzări 332 526 373 217 639 417 1 345 160 1 737 970 1 828 344 1 930 732
Comercializarea fierului uzat 249 395 307 200 172 800 729 395 960 000 1 009 920 1 066 476
Comerţ materiale construcţie 49 879 44 343 24 943 119 164 142 905 150 336 158 755
Producţie agricolă din frigider 0 0 420 000 420 000 555 000 583 860 616 556
Darea spaţiului în arenda 7 200 3 600 3 600 14 400 14 400 15 149 15 997
Alte mărfuri şi servicii 26 053 18 074 18 074 62 201 65 665 69 080 72 948

Contribuţiile marginale pentru serviciile prestate de S.R.L. „Struguras” şi mărfurile


comercializate pentru anii 2007-2008 sunt prezentate mai jos.
Contribuţia marginală pentru mărfurile comercializate de S.R.L. „Struguras”, Iul-Dec 2007

Cheltuieli variabile în

Structura contribuţiei
Cheltuieli variabile la

Venituri din vânzări,


comercializare, lei

marginală, lei
Vol, tone, m2

marginale, %
1 unitate, lei

Contribuţia
total, lei
Specificarea Preţ de

lei
Comercializarea fierului uzat X X X 480 000 345 000 135 000 41,3%
Metale feroase 150 1 200,00 700,00 180 000 105 000 75 000 23,0%
Metale neferoase 10 30 000,00 24 000,00 300 000 240 000 60 000 18,4%
Comerţ materiale construcţie X X X 69 285 60 248 9 037 2,8%
Producţie agricolă din frigider X X X 420 000,0 250 691,0 169 309 51,8%
Struguri de masă - producţie proprie 20,0 16 000,0 11 112,9 320 000,0 222 257,8 97 742,2 29,9%
Struguri de masă - servicii de păstrare 40,0 2 500,0 710,8 100 000,0 28 433,2 71 566,8 21,9%
Darea spaţiului în arenda 60 120,00 0,00 7 200,0 0 7 200 2,2%
Alte mărfuri şi servicii X X X 36 149 30 124 6 025 1,8%
TOTAL 1 012 634 686 063 326 571 100,0%

Contribuţia marginală pentru mărfurile comercializate de S.R.L. „Struguras”, Iul-Dec 2008


Preţ de comercializare,

Venituri din vânzări, lei


Cheltuieli variabile la 1

Contribuţia marginală,
Cheltuieli variabile în

Structura contribuţiei
Vol, tone, m2

marginale, %
unitate, lei

total, lei

Specificarea
lei

lei

Comercializarea fierului uzat X X X 960 000 690 000 270 000 52,5%
Metale feroase 300 1 200,00 700,00 360 000 210 000 150 000 29,2%
Metale neferoase 20 30 000,00 24 000,00 600 000 480 000 120 000 23,3%
Comerţ materiale construcţie X X X 142 905 124 265 18 640 3,6%
Producţie agricolă din frigider X X X 555 000 354 712 200 288 38,9%
Struguri de masă - producţie proprie 30 16 000,00 11 112,89 480 000 333 387 146 613 28,5%
Struguri de masă - servicii de păstrare 30 2 500,00 710,83 75 000 21 325 53 675 10,4%
Darea spaţiului în arendă 60 240,00 0,00 14 400 0 14 400 2,8%
Alte mărfuri şi servicii X X X 65 665 54 721 10 944 2,1%
TOTAL 1 737 970 1 223 698 514 272 100,0%

Costurile totale pentru asigurarea volumelor de vânzări constituie suma de 798,342 lei
pentru anul 2007 (Iulie-Decembrie) şi 1,556,816 lei pentru anul 2008. Costurile anuale ale
Societăţii pentru anii 2007 şi 2008 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- 12 - 12
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Calcularea costurilor anuale în S.R.L. „Struguras” pentru anii 2007-2008


Iul-Dec 2007 2008
Nr. Articolul
Suma, lei Structura Suma, lei Structura
1 Plata muncii person. admin + F.S. 41,216 5.2% 84,480 5.4%
2 Cheltuieli de deplasare 2,500 0.3% 5,000 0.3%
3 Mărfuri de birou 750 0.1% 1,500 0.1%
4 Cheltuieli arendă transport şi piese 3,000 0.4% 6,000 0.4%
5 Cheltuieli de reclamă 1,500 0.2% 3,000 0.2%
6 Cheltuieli telefon 6,000 0.8% 12,000 0.8%
7 Cheltuieli energia electrică 2,400 0.3% 4,800 0.3%
8 Cheltuieli pentru încălzirea oficiului 4,000 0.5% 8,000 0.5%
9 Cheltuieli de reprezentare 2,500 0.3% 5,000 0.3%
10 Alte cheltuieli 12,500 1.6% 25,000 1.6%
11 Amortizarea clădirilor şi edificiilor 13,713 1.7% 11,168 0.7%
12 Achitarea dobânzii anuale FIDA 22,200 2.8% 52,170 3.4%
13 Achitarea creditului FIDA 0 0.0% 115,000 7.4%
14 Costul producţiei păstrate în frigider 250,691 31.4% 354,712 22.8%
15 Comercializarea fierului uzat 345,000 43.2% 690,000 44.3%
16 Comerţ materiale construcţie 60,248 7.5% 124,265 8.0%
17 Alte mărfuri şi servicii 30,124 3.8% 54,721 3.5%
TOTAL CHELTUIELI 798,342 100.0% 1,556,816 100.0%

Raportul privind rezultatele financiare ale S.R.L. „Struguras”


În anul 2007 sunt preconizate vânzări de 1,345,160 lei din comercializarea volumului
planificat de mărfuri şi servicii. Vânzările în anul 2010 se cifrează la 1,930,732 lei, ceea ce
va constitui o creştere cu 43.5% în comparaţie cu anul 2007.
Profitul net planificat pentru anul 2007 va constitui suma de 261,975 lei. În anul 2010 acest
indicator se cifrează la 372,596 lei, ceea ce va constitui o creştere cu cca. 40% în
comparaţie cu anul 2007.
Planificarea rezultatelor operaţionale în SRL „Struguras” pentru anii 2007-2010
2007 2008 2009 2010
Specificare
Ian-Iun Iul-Sep Oct-Dec Total Total Total Total
1 2 3 4 5 6 7 8
Venituri din vânzări 332 526 373 217 639 417 1 345 160 1 737 970 1 828 344 1 930 732
Comercializarea fierului uzat 249 395 307 200 172 800 729 395 960 000 1 009 920 1 066 476
Comerţ materiale construcţie 49 879 44 343 24 943 119 164 142 905 150 336 158 755
Producţie agricolă din frigider 0 0 420 000 420 000 555 000 583 860 616 556
Darea spaţiului în arenda 7 200 3 600 3 600 14 400 14 400 15 149 15 997
Alte mărfuri şi servicii 26 053 18 074 18 074 62 201 65 665 69 080 72 948
Costul vânzărilor 190 616 289 546 396 516 876 679 1 223 698 1 283 659 1 351 693
Contribuţia marginală 141 910 83 670 242 901 468 481 514 272 544 686 579 039
Contribuţia marginală, % 42,7% 22,4% 38,0% 34,8% 29,6% 29,8% 30,0%
Alte venituri operaţionale 0 0 0 0
Plata muncii person. Admin + F.S. 40,615 21,120 21,120 82,855 84,480 92,083 100,647
Cheltuieli de deplasare 2,319 1,250 1,250 4,819 5,000 5,300 5,671
Mărfuri de birou 642 375 375 1,392 1,500 1,590 1,701
Cheltuieli arendă transport şi piese 3,000 1,500 1,500 6,000 6,000 6,360 6,805
Cheltuieli de reclamă 1,234 750 750 2,734 3,000 3,180 3,403
Cheltuieli telefon 5,341 3,000 3,000 11,341 12,000 12,720 13,610
Cheltuieli energia electrică 2,206 1,200 1,200 4,606 4,800 5,088 5,444
Cheltuieli pentru încălzirea oficiului 3,598 2,000 2,000 7,598 8,000 8,480 9,074

- 13 - 13
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Continuarea tabelei
1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli de reprezentare 2,007 1,250 1,250 4,507 5,000 5,300 5,671
Alte cheltuieli 32,241 6,250 6,250 44,741 25,000 26,500 28,355
Achitarea dobânzii anuale FIDA 8,880 13,320 22,200 52,170 35,150 18,130
Uzura mijloacelor fixe 6,857 3,428 3,428 13,713 11,168 9,308 7,931
Total cheltuieli fixe 100,060 51,003 55,443 206,506 218,118 211,059 206,443
Rez activ operaţ: profit (pierdere) 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596
Rez activ financiară profit (pierdere)
Rez activ econ-finan profit (pierdere)
Impozit pe venit
Profit net 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596

Profitul net planificat pentru perioada 2007-2010 ne prezintă capacitatea întreprinderii de a


avea surse suficiente pentru acoperirea costurilor de producţie şi rambursarea în termen a
împrumutului acordat prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
Contul de profit şi pierderi pentru anii 2007-2010 în S.R.L. „Struguras”
2007
Specificare 2008 2009 2010
Ian-Iun Iul-Sep Oct-Dec Total
Venituri din vânzări 332,526 373,217 639,417 1,345,160 1,737,970 1,828,344 1,930,732
Costul vânzărilor 190,616 289,546 396,516 876,679 1,223,698 1,283,659 1,351,693
Profit brut (pierdere globală) 141,910 83,670 242,901 468,481 514,272 544,686 579,039
Alte venituri operaţionale 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli comerciale 1,234 750 750 2,734 3,000 3,180 3,403
Cheltuieli generale şi administrative 98,826 41,373 41,373 181,572 162,948 172,729 184,910
Alte cheltuieli operaţionale 0 8,880 13,320 22,200 52,170 35,150 18,130
Rez activitatea operaţională: profit (pierdere) 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596
Rez activitatea de investiţii: profit (pierdere)
Rez activitatea financiară: profit (pierdere) 0 0 0 0 0 0 0
Rez activ. econ-financiară: profit (pierdere) 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul excepţional: profit (pierdere)
Profit (pierderi) până la impozit 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596
Cheltuieli (economii) privind impozitul venit 0 0 0 0 0 0 0
Profit net (pierdere netă) 41,850 32,667 187,457 261,975 296,154 333,626 372,596

Fluxul de numerar lunar


Fluxul de numerar al Societăţii pentru perioada anilor 2007 - 2010 va constitui respectiv:
anul 2007 – 235,596 lei; anul 2008 – 427,918 lei; anul 2009 – 655,853 lei şi anul 2010 –
911,281 lei. Vânzările înregistrate sunt suficiente pentru acoperirea costurile operaţionale
lunare, dar nu permit de a finanţa procurarea utilajului. Fluxul de numerar al Societăţii este
pozitiv. Aceasta denotă că Societatea îşi va onora obligaţiunile de rambursare a sumei
creditului conform graficului stipulat în acordul de împrumut. În tabelul de mai jos este
prezentat fluxul de numerar pentru perioada anilor 2007-2010 în SRL „Struguras”.
Fluxul de numerar pentru anii 2007-2010 în S.R.L. „Struguras”
Specificare 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5
Venituri din vânzări 1,345,160 1,737,970 1,828,344 1,930,732
Comercializarea fierului uzat 729,395 960,000 1,009,920 1,066,476
Comerţ materiale construcţie 119,164 142,905 150,336 158,755
Producţie agricolă din frigider 420,000 555,000 583,860 616,556
Darea spaţiului în arenda 14,400 14,400 15,149 15,997
Alte mărfuri şi servicii 62,201 65,665 69,080 72,948
Continuarea tabelei

- 14 - 14
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

1 2 3 4 5
Costul vânzărilor 876,679 1,223,698 1,283,659 1,351,693
Plata muncii person. admin + F.S. 82,855 84,480 92,083 100,647
Cheltuieli de deplasare 4,819 5,000 5,300 5,671
Mărfuri de birou 1,392 1,500 1,590 1,701
Cheltuieli arendă transport şi piese 6,000 6,000 6,360 6,805
Cheltuieli de reclamă 2,734 3,000 3,180 3,403
Cheltuieli telefon 11,341 12,000 12,720 13,610
Cheltuieli energia electrică 4,606 4,800 5,088 5,444
Cheltuieli pentru încălzirea oficiului 7,598 8,000 8,480 9,074
Cheltuieli de reprezentare 4,507 5,000 5,300 5,671
Alte cheltuieli 44,741 25,000 26,500 28,355
Achitarea dobânzii anuale FIDA 22,200 52,170 35,150 18,130
Total cheltuieli fixe 192,793 206,950 201,751 198,511
Flux de numerar
Flux de numerar iniţial 12 235,596 427,918 655,853
Crearea frigiderului 400,100 0
Achitarea creditului FIDA 0 115,000 115,000 125,100
Costuri totale (variabile + fixe) 1,069,472 1,430,648 1,485,410 1,550,204
Ieşiri de numerar 1,469,572 1,545,648 1,600,410 1,675,304
Intrări din credit 360,000
Venituri din vânzări 1,345,160 1,737,970 1,828,344 1,930,732
Intrări de numerar 1,705,160 1,737,970 1,828,344 1,930,732
Flux de numerar 235,596 427,918 655,853 911,281
Fluxul lunar de numerar pentru anii 2007-2008 ne prezintă capacitatea Societăţii de a
organiza activitatea fără deficit de numerar Anexa 2.

X. ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC


Puncte tari
1. S.R.L. „Struguras” activează în or. Cantimir ce au o amplasare convenabilă.
2. Politica de preţuri a Societăţii pentru clienţii săi.
3. O istorie de succes în activitate şi pieţe convenabile pentru comercializare.
4. Prestarea serviciilor de păstrare a fructelor pentru potenţialii clienţi.
5. Profesionalismul şi competenţa personalului Societăţii.
6. Dezvoltarea unei campanii publicitare adecvate scopurilor de dezvoltare a Societăţii.
Puncte slabe
1. Concurenţă pe piaţă în privinţa comercializării producţiei agricole de valoare înaltă.
2. Clienţi sau potenţiali clienţi ai Societăţii cu capacitate de plată redusă.
3. Capacitate redusă de mobilizarea a resurselor financiare pentru efectuarea unei
investiţii capitale.
Oportunităţi
1. Aplicarea metodelor moderne de promovare a serviciilor şi mărfurilor Societăţii.
2. Cerere sporită pe piaţă în ceea ce priveşte consumul de fructe proaspete în perioada
rece a anului.
3. Existenţa unei baze mari de materie primă, care va fi utilizată în procesul de producţie
al Societăţii.

- 15 - 15
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

4. Tendinţe şi dinamică ascendentă în dezvoltarea pieţei producţiei agricole de valoare


înaltă.
Primejdii
1. Situaţia legislativă a activităţii de antreprenoriat este dependentă de oscilaţiile politice.
2. Fluctuaţiile frecvente de curs a valutei naţionale faţă de cele străine contribuie la
scumpirea serviciilor prestate de către Societate.

Businessul Societăţii în păstrarea şi comercializarea fructelor în stare proaspătă din


frigider nu prezintă riscuri în derularea cu succes a afacerii şi în procesul de activitate nu
pot interveni probleme, care pot împiedica dezvoltarea continue a afacerii. Activitatea
frigiderului pentru păstrarea producţiei agricole de valoare înaltă nu poluează mediul
înconjurător şi nu prezintă riscuri pentru ecologie.

- 16 - 16
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

Anexe
Anexa 1
Graficul de rambursare a creditului şi dobânzii aferente. SRL „Struguras”
Rata de Rest de Suma
Sold Dobânda Dobânda
Anul rambursare rambursat a anuală spre
creditar scadentă cumulativă
a creditului creditului achitare
August 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
September 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
October 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
November 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
December 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
În total 2007 360,000 0 22,200 360,000 22,200 22,200
January 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
February 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
March 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
April 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
May 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
June 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
July 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
August 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
September 360,000 4,440 360,000 4,440 4,440
October 360,000 25,000 4,440 335,000 4,440 29,440
November 335,000 40,000 4,132 295,000 4,132 44,132
December 295,000 50,000 3,638 245,000 3,638 53,638
În total 2008 295,000 115,000 52,170 245,000 52,170 167,170
January 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
February 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
March 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
April 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
May 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
June 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
July 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
August 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
September 245,000 3,022 245,000 3,022 3,022
October 245,000 25,000 3,022 220,000 3,022 28,022
November 220,000 40,000 2,713 180,000 2,713 42,713
December 180,000 50,000 2,220 130,000 2,220 52,220
În total 2009 180,000 115,000 35,150 130,000 35,150 150,150
January 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
February 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
March 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
April 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
May 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
June 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
July 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
August 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
September 130,000 1,603 130,000 1,603 1,603
October 130,000 25,000 1,603 105,000 1,603 26,603
November 105,000 40,000 1,295 65,000 1,295 41,295
December 65,000 60,100 802 4,900 802 60,902
În total 2010 4,900 125,100 18,130 4,900 18,130 143,230
În total rambursat 355,100 127,650 127,650 482,750

- 17 - 17
Anexe
Anexa 2
Fluxul de numerar pentru anii 2007-2008 în S.R.L. „Struguras”
Business plan BC „Moldova-Agroindbank” SA

2007 2008
Specificare
Total Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O ct Nov Dec
Venituri din vânzări
Com ercializarea fierului uzat 480,000 57,600 120,000 129,600 86,400 48,000 38,400 960,000 38,400 48,000 76,800 96,000 115,200 144,000 144,000 96,000
67,200 48,000 48,000 38,400
Com erţ m ateriale construcţie 69,285 8,314 17,321 18,707 12,471 6,929 5,543 142,905 5,716 7,145 11,432 14,290 17,149 21,436 21,436 14,290
10,003 7,145 7,145 5,716
Producţie agricolă din frigider 420,000 63,000 147,000 210,000 555,000 166,500 166,500 194,250 27,750
Darea spaţiului în arenda 7,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Alte mărfuri şi servicii 36,149 6,025 6,025 6,025 6,025 6,025 6,025 65,665 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472
În total - venituri din vînzări 1,012,634 73,139 144,546 155,532 169,096 209,153 261,168 1,737,970 50,788 61,817 94,904 116,963 139,021 172,108 172,108 116,963 250,375 228,317 256,067 78,538
Costuri variabile
Com ercializarea fierului uzat 345,000 41,400 86,250 60,548 37,260 34,500 85,043 690,000 27,600 34,500 55,200 69,000 82,800 103,500 103,500 69,000 48,300 34,500 34,500 27,600
Com erţ m ateriale construcţie 60,248 9,037 12,050 15,062 12,050 1,807 10,242 124,265 1,243 2,485 3,728 4,971 7,456 16,154 21,125 12,427 9,941 8,699 6,213 29,824
Producţie agricolă din frigider 250,691 0 0 50,138 100,276 50,138 50,138 354,712 0 0 0 0 0 0 0 0 106,413 124,149 53,207 70,942
Darea spaţiului în arenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte mărfuri şi servicii 30,124 5,021 5,021 5,021 5,021 5,021 5,021 54,721 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560
În total costuri variabile 686,063 55,458 103,320 130,768 154,607 91,466 150,444 1,223,698 33,403 41,545 63,488 78,531 94,816 124,215 129,185 85,987 169,215 171,908 98,480 132,926
Costuri fixe
Plata muncii person. adm in + F.S. 41,216 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 84,480 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040
Cheltuieli de deplasare 2,500 417 417 417 417 417 417 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
Mărfuri de birou 750 125 125 125 125 125 125 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Cheltuieli arendă transport şi piese 3,000 500 500 500 500 500 500 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Cheltuieli de reclam ă 1,500 250 250 250 250 250 250 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Cheltuieli telefon 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Cheltuieli energia electrică 2,400 400 400 400 400 400 400 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Cheltuieli pentru încălzirea oficiului 4,000 1,333 1,333 1,333 8,000 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
Cheltuieli de reprezentare 2,500 417 417 417 417 417 417 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
Alte cheltuieli 12,500 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 25,000 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083
Achitarea dobânzii anuale FIDA 22,200 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 52,170 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,132 3,638
În total costuri fixe 98,566 12,061 16,501 16,501 17,834 17,834 17,834 206,950 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,338 17,030 16,537

Flux de num erar


Flux de num erar iniţial 21,800 27,420 12,045 20,307 16,963 116,815 209,705 209,752 212,686 226,764 247,858 274,724 305,279 330,863 344,501 408,323 422,394 522,952
Crearea frigiderului 400,100 400,100 0
Achitarea creditului FIDA 0 0 0 0 0 0 115,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 40,000 50,000
Costuri totale (variabile + fixe) 784,629 67,519 119,821 147,269 172,441 109,301 168,278 1,430,648 50,741 58,884 80,826 95,869 112,154 141,553 146,523 103,325 186,553 189,246 115,510 149,463
Ieşiri de num erar 1,184,729 67,519 519,921 147,269 172,441 109,301 168,278 1,545,648 50,741 58,884 80,826 95,869 112,154 141,553 146,523 103,325 186,553 214,246 155,510 199,463
Intrări din credit 360,000 360,000 0
Venituri din vânzări 1,012,634 73,139 144,546 155,532 169,096 209,153 261,168 1,737,970 50,788 61,817 94,904 116,963 139,021 172,108 172,108 116,963 250,375 228,317 256,067 78,538
Intrări de num erar 1,372,634 73,139 504,546 155,532 169,096 209,153 261,168 1,737,970 50,788 61,817 94,904 116,963 139,021 172,108 172,108 116,963 250,375 228,317 256,067 78,538
Flux de num erar 27,420 12,045 20,307 16,963 116,815 209,705 209,752 212,686 226,764 247,858 274,724 305,279 330,863 344,501 408,323 422,394 522,952 402,027

- 19 - 19