Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor: Solyom Csilla

Nr. ore/spt.: 2
Manual: Going for Gold Intermediate, Longman
Clasa: X A

PROIECTAREA PE UITATE !E "#$%ARE R. &: !O'EIU( PERSOA(
Detalieri de coninut
ale Unitii de nvare
C. S.
vizate
Activiti de nvare Resurse Evaluare
Relaii interpersonale
U1 A question of
family
1.1,
2.2,
3.2,
4.3
exerciii de verificare a nelegerii sensului global dintr-un text scris
descriere pe baza unor poze
brainstorming
exerciii de reformulare i transpunere n alt registru funcional,
luare de notie
frontal
pereci
frontal
pereci
4 ore
!nunarea temei de
proiect"
Micul meu univers
observare sistematic#
$ome%or&
'ontinuing a stor(
U9 More than words 1.2,
2.3,
3.3,
4.1
exerciii de identificare
exerciii de construire a paragrafului
exerciii de redactare a unor scrisori informale gidate
exerciii de transfer de informaie n i din coduri non-lingvistice
)imagini*
+ndividual
pereci
individual
grup
4 ore
$ome%or&
'ompunere
discursiv#" Learning
English by computer
observare sistematic#
Timpul liber
U2 ime out
1.2,
2.3,
3.2,
4.3
exerciii de operare cu fragmente de texte )ordonare n ordinea
logic# a desf#ur#rii unor evenimente*
exerciii de construire a paragrafului
dialog
exerciii de transfer i transformare
+ndividual , pereci
individual
pereci , grup
pereci
4 ore
$ome%or&
-crisoare informal#"
!escribing your
routine
observare sistematic#
U" he senses
1.3,
2.2,
3.4,
4.2
exerciii de discriminare
descrieri
.oc de rol
exerciii de transfer i transformare
n pereci , pe grupe
pe grupe, apoi frontal
grupe
pereci
4 ore
observare sistematic#
$ome%or&
-crisoare informal#"
!escribing a film
Universul adolelescenei
(stiluri de via
U# $ractice ma%es
perfect&
1.2,
2.1,
3.1
4.2
exerciii de verificare a nelegerii sensului global dintr-un text
exerciii de redactare simpl# cu ntreb#ri de spri.in i plan
exerciii de formulare , construire a unei argument#ri
exerciii de reformulare
prontal
pereci
pereci , grup
individual 3 ore
$ome%or&
-tor( from a title
observare sistematic#
' (hatever ne)t 1.3,
2.1,
3.2,
4.1
exerciii de discriminare
exerciii de completare de formulare, text lacunar
exerciii de luare de notie
exerciii de transfer i transformare
+ndividual , frontal
+ndividual , frontal
+ndividual
/ereci
4 ore
$ome%or&
+nformal letter based
on notes
observare sistematic#
12 !o you remember& 1.1,
2.3,
3.2
exerciii de verificare a nelegerii sensului global dintr-un text
exerciii de redactare" paragraf, rezumat, eseu structurat
compararea unor imagini
/ereci , grup
+ndividual
/ereci
3 ore
$ome%or&
-tor( from first
sentence
observare sistematic#
Sntate
U* +ody wor%s
1.1,
2.2,
3.3,
exerciii de selectarea ideilor principale dintr-un text
elaborarea a unor experiene personale, pe baz# de suport vizual
redactarea unor scrisori de invitaie
pereci
pereci
individual

3 ore
$ome%or&
0etter of invitation
1valuare secvenial# a
proiectului
Alimentaie
U1, he business of food
1.2,
2.1,
4.3
exerciii cu alegere alegere multipl#
descrieri
exerciii de reformulare i transpunere n alt registru funcional
pereci
grup
pereci
3 ore
$ome%or&
- 2ransactional
letter"planning a
%ee&end
-3eport" food
preferences
observare sistematic#
Evaluare individual
2 ore
4i# evaluare proiect
2est paper
3el.interpers" 51 ! 6uestion of famil( )4 ore*, 57 8ore tan %ords )4 ore*
2imp liber" 52 2ime out )4 ore*, 53 2e senses )4 ore*
5niversul adolescentei" 54 /ractice ma&es perfect )3 ore*, 59 :atever next )4 ore*, 512 ;o (ou remember )3 ore*
-anatate" 5< =od( %or&s )3 ore*
Alimentatie: U15 The business of food (3 ore)
Evaluare sumativa: 2 ore