Sunteți pe pagina 1din 67

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru dezvoltare durabila BD-DD
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/107/1.5/S/76945
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov

Universitatea Transilvania din Braov


coala Doctoral Interdisciplinar
Departament: M.T.S.A.I.

Ec. Andreea HERANU

Titlul tezei (lb. romn): STRATEGII DE MARKETING UTILIZATE


PENTRU DEZVOLTAREA UNEI DESTINAII PRIN TURISMUL DE
EVENIMENTE
Titlul tezei (lb. englez): MARKETING STRATEGIES USED FOR THE
DEVELOPMENT OF A DESTINATION TROUGH EVENT TOURISM

Conductor tiinific
Prof.dr.ec. Gabriel BRTUCU

BRASOV, 2013

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268410525
RECTORAT

D-lui (D-nei)
..............................................................................................................
COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr.5917 din 11.07.2013
PREEDINTE:

CONDUCTOR TIINIFIC:
REFERENI:

Conf. univ.dr. Ioana Bianca CHIU


PRODECAN Facultatea de tiine Economice i
Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania din Braov
Prof. univ. dr. Gabriel BRTUCU
Universitatea Transilvania din Braov
Prof. univ. dr. Aurelia Felicia STNCIOIU
Academia de Studii Economice din Bucureti
Prof. univ. dr. Ilie ROTARIU
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof. univ. dr. Ana ISPAS
Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 25.09.2013, ora 15,
sala CE1.
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm
s le transmitei n timp util, pe adresa andreea.hertanu@unitbv.ro.
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.
V mulumim.

CONINUT

Introducere.....
Capitolul 1. Clarificri conceptuale privind planificarea dezvoltrii unei
destinaii turistice.......
1.1.Stadiul actual al cunoaterii...
1.2. Definirea termenilor specifici planificrii dezvoltrii unei destinaii
turistice....
1.3. Elementele componente i clasificarea destinaiilor turistice........................
1.4.Ciclul de via al unei destinaii turistice.................................
1.5.Planificarea dezvoltrii unei destinaii turistice.........
Capitolul 2. Particulariti ale utilizrii marketingului pentru dezvoltarea
unei destinaii turistice......
2.1. Marketingul destinaiei turistice...
2.2. Strategii de marketing specifice destinaiilor turistice.
2.2.1. Cercetarea de pia n destinaiile turistice.....
2.2.2. Mixul de marketing in destinaiile turistice...
Capitolul 3. Rolul evenimentelor n dezvoltarea unei destinaii turistice.
3.1. Definirea evenimentelor i a turismului de evenimente...
3.2. Beneficiile evenimentelor pentru destinaiile turistice.
3.3. Rolul marketingului n valorificarea prin turism a evenimentelor...
3.3.1.Influena factorilor macro i micro-mediului de marketing asupra pieei
turismului de evenimente.............
3.3.2.Comportamentul consumatorului de turism de evenimente.......
3.3.3. Mixul de marketing specific turismului de evenimente......
Capitolul 4. Analiza stadiului actual de dezvoltare a destinaiei turistice
Braov.................................................................................................................
4.1. Analiza pieei turistice brasovene.
4.2. Auditul destinaiei turistice Braov..
4.3. Imaginea destinaiei turistice Braov...
4.4.Analiza principalelor evenimente desfurate n destinaia turistic Braov
Capitolul 5. Cercetri de marketing utilizate pe piaa braovean a
turismului de evenimente..
5.1. Metode de cercetare n marketingul turismului de evenimente....
5.2. Cercetare cantitativ de marketing cu tema: Atitudinile i opiniile
populaiei braovene cu privire la dezvoltarea turismului de evenimente n
oraul Braov...............................................................................................
5.2.1 Ipotezele i obiectivele cercetrii.......
5.2.2 Validarea eantionului........
5.2.3 Sinteza rezultatelor cercetrii cantitative.......
5.2.4 Limitele cercetrii cantitative.....
5.3 Cercetare de marketing cu tema: Analiza atitudinilor, valorii percepute i a
comportamentului de cumprare al turitilor cu privire la Festivalul Olimpic al
Tineretului European, ediia Braov 2013...
5.3.1 Ipotezele i obiectivele cercetri....
5.3.2 Populaia cercetat i mrimea acesteia........
5.3.3 Sinteza rezultatelor cercetrii.....
5.3.4. Limitele cercetrii cantitative................................................................

Pag.
Pag.
tez rezumat
1
1
6
5
6
11

5
6

13
18
21
30

6
7
7
9

30
42
45
46
53
53
64
68
69

9
12

13
13
14
17

77
86
104

19

104
122
134
136
144

19
19
21
21
22

144
144

22
22

145
149
153
171
171

23
23
24
24
25

172
173
174
177

25
25
26
26

5.4. Cercetare calitativ de marketing cu tema: Opiniile organizatorilor de


evenimente privind dezvoltarea Braovului prin intermediul turismului de
evenimente...........................................................................................................
5.4.1 Ipotezele i obiectivele principale ale cercetrii calitative........
5.4.2 Metodologia de proiectare a cercetrii..........
5.4.3 Analiza i interpretarea rezultatelor obinute n urma intervievrii
organizatorilor de evenimente.........
5.4.4 Limitele cercetrii calitative.......
5.5 Concluziile cercetrilor de marketing...
Capitolul 6. Strategii de marketing pentru poziionarea Braovului ca
destinaie turistic organizatoare de evenimente
6.1. Segmentarea, intirea i poziionarea Braovului pe piaa turismului de
evenimente...........................................................................................................
6.2. Analiza SWOT a turismului de evenimente a municipiului Braov.............
6.3. Strategii de marketing................................................................................
6.3.1. Strategii de pia pentru dezvoltarea Braovului prin intermediul
turismului de evenimente.....................................................................................
6.3.2. Strategiile mixului de marketing pentru dezvoltarea Braovului prin
intermediul turismului de evenimente..........................................................
Concluzii generale, contribuii originale, diseminarea rezultatelor,
direcii viitoare de cercetare.....
A. Concluzii generale.
B. Contribuii originale.
C. Diseminarea rezultatelor..
D. Direcii viitoare de cercetare
Bibliografie.
Lista Tabelelor...
Lista figurilor.....
Anexe...
Abstract
Curriculum Vitae (Romanian)
Curriculum Vitae (English)

178

27

178
179
180

27
28
28

191
191
193

29

196

32

198
200
204

35
36
40

205

41

214

47

214
215
218
220
222
236
238
241

47
48
51
52
54

30

TABLE OF CONTENT
Introduction........
Chapter 1. Conceptual clarification regarding the development planning
of tourism destinations ........
1.1. Current state of knowledge ..
1.2. Defining the specific terms of development planning of a tourism
destination ...........
1.3. The components and classification of tourism destinations..........................
1.4. Life cycle of a tourism destination ........................................
1.5. Planning the development of a tourism destination .
Chapter 2. Particularities of the use of marketing to develop a tourism
destination .........................
2.1. Tourism destination marketing ......
2.2. Specific marketing strategies for tourism destinations
2.2.1. Market research in tourism destinations .........
2.2.2. Marketing mix in tourism destinations .........
Chapter 3. The role of events in the development of tourism destinations..
3.1. Definition of events and events tourism ..........................
3.2. The benefits of events for tourism destinations ...........
3.3. The role of marketing in events capitalization by tourism ..............
3.3.1. Influence of macro and micro marketing environment factors on the
events tourism market ...................
3.3.2. Events tourism consumer behavior .........................................
3.3.3. Events tourism specific marketing mix .............................
Chapter 4. Analysis of the current state of development of the Brasov
tourism destination............................................................................................
4.1. Brasov tourism market analysis .......
4.2. Brasov tourism destination audit........
4.3. Image of Brasov tourism destination .......
4.4. Analysis of the main events held in Brasov tourism destination..................
Chapter 5. Marketing research used in Brasov events tourism market ..
5.1. Research methods used in events tourism marketing .................
5.2. Quantitative Marketing Research on: Attitudes and opinions of Brasov
population on events tourism development in Brasov ................................
5.2.1 Research hypotheses and objectives ..
5.2.2 Sample validation ..............
5.2.3 Synthesis of the quantitative research results ....
5.2.4 The limits of the quantitative research ..
5.3 Marketing Research on: Analysis of attitudes, perceived value and
purchase behavior of tourists regarding the European Youth Olympic Festival,
Brasov 2013 edition...................................
5.3.1 Research hypotheses and objectives ......
5.3.2 Population studied and its size ......................
5.3.3 Synthesis of the research results
5.3.4. The limits of the quantitative research......................................................
5.4. Qualitative Marketing Research on: Opinions of event organizers
regarding Brasov development through events tourism.....................................
5.4.1 Main hypotheses and objectives of the qualitative research ......
5.4.2 Research design methodology .......................

Thesis
1
6

Abstract
1
5

6
11

5
6

13
18
21
30

6
7
7
9

30
42
45
46
53
53
64
68
69

9
12

13
13
14
17

77
86
104

19

104
122
134
136
144
144
144

19
19
21
21
22
22
22

145
149
153
171
171

23
23
24
24
25

172
173
174
177
178

25
25
26
26
27

178
179

27
28

5.4.3 Analysis and interpretation of the results obtained from interviewing


event organizers .............................
5.4.4 The limits of the qualitative research ....
5.5 Marketing research conclusions ...................
Chapter 6. Marketing strategies for positioning Brasov as a events
organizing tourist destination .......................................
6.1. Segmentation, targeting and positioning Brasov events tourism market.....
6.2. SWOT analysis of events tourism in Brasov municipality.........................
6.3. Marketing strategies................................................................................
6.3.1. Market Strategies for Brasov development through events tourism..........
6.3.2. Marketing mix strategies for Brasov development through events
tourism......................................................................................................
General conclusions, original contributions, results dissemination, future
research directions ...................
A. General conclusions......
B. Original contributions.
C. Results dissemination.......
D. Future research directions
References.
List of Tables ...
List of Figures .....
Appendices.
Abstract
Curriculum Vitae (Romanian)
Curriculum Vitae (English)

180

28

191
191
193

29

196
198
200
204
205

32
35
36
40
41

214

47

214
215
218
220
222
236
238
241

47
48
51
52
54

30

INTRODUCERE
Marketingul repezint o ideologie a economiei contemporane, devenind vital oricrui
segment al economiei, fie industrie, agricultur sau servicii, fiecare dintre aceste sectoare au
nevoie de o strategie de marketing foarte bine elaborat, specific, care ajut la sustinerea
unei afaceri i n acelai timp poate conduce o ntreprindere la cretere. Marketingul
reprezint un set de aciuni care stau la baza dezvoltrii i susinerii unei destinaii turistice, de
la stadiul de start-up pan la repoziionarea acesteia pe pia. Poziionarea pe piaa turistic a
unei destinaii, trebuie s in cont de importana planificrii strategice.
Marketingul, n accepiunea turismului, reprezint procesul, instrumentele i
tehnicile de analiz, organizare i utilizare a bazei tehnico-materiale a turismului prin care se
realizeaz o cretere a cererii de produse turistice pentru o anumit destinaie. Avnd n
vedere evoluia marketingului n domeniu serviciilor, se poate afirma faptul c marketingul
turistic s-a specializat pe ramurile turismului i s-a diversificat aprnd conceptul de
marketing al destinaiei turistice, strategiile care trebuie abordate n cadrul acestora fiind
diferite.
Marketingul are un rol important n cadrul turismului de evenimente, fiind parte
integrat a organizrii acestor produse. Acest rol este evideniat prin elaborarea strategiilor de
cercetare, atragere i dezvoltare a evenimentelor deja existente sau proiectate. Pe parcursul
acestei lucrri se vor putea observa asemnrile i deosebirile dintre conceptele marketingului
clasic i marketingul turismului de evenimente.
Turismul este una dintre industriile cele mai expansive, avnd un grad de dezvoltare
foarte rapid i un potenial de dezvoltare foarte mare. Acesta precum s-a constatat n rndurile
de mai sus, asemenea marketingului, s-a mulat pe dorinele clienilor, ajungndu-se la un
grad de specializare pe nie de pia foarte focalizate, nie care au un comportament aparte,
fiind atrase doar prin produse specifice nevoilor lor.
Destinaiile turistice ilustreaz cadrul dezvoltrii i planificrii turismului. Acestea
sunt mai mult dect simple locuri, reprezint o sum de elemente, de la atracii turistice pn
la populaia local i autoriti.
Evenimentele fac parte din viaa cotidian a oamenilor, acestea reprezint un prilej de
destindere, socializare i uninune a comunitilor locale, acestea fiind prezente n istorie din
cele mai vechi timpuri, dinaintea erei noastre, de la olimpiadele romane. Aceste argumente au
stat la baza formrii turismului de evenimente.

n definirea turismului n general regsim toate caracteristicile care stau la baza


organizrii i derulrii evenimentelor n general. Turismul de evenimente nglobeaz toi
actorii din turism, i mai mult fa de alte forme de turism, nglobeaz tradiiile i obiceiurile
unei comuniti. Derivnd din turismul cultural, acesta a devenit o form de sine stttoare
deoarece tipologia evenimentelor este foarte diversificat, acoper o arie foarte larg de
domenii, de la domeniul sportiv, pn la mediul de afacei, mediul academic mediul cultural
.a.m.d.
Cercetnd tema: turismul de evenimente, se poate vorbi despre un element de
atractivitate al unei destinaii turistice, un eveniment poate fi motivul principal de cltorie
pentru turiti, poate fi un plus de valoare, un avantaj competitiv al unei zone, sau o form de
agrement.
Scopul acestei lucrri este acela de a demonstra c evenimentele pot fi un instrument
de marketing pentru dezvoltarea destinaiilor turistice, un eveniment de talie internaional
poate promova o destinaie turistic, avnd capacitatea de atragere a turitilor din toat lumea,
astfel, atingnd obiectivele unei planificri strategice elaborate anterior.
Obiectivul principal al lucrrii este acela de a dezvolta conceptul de marketing pentru
turismul de evenimente ntr-o accepiune a abordrii acestora ca produse de sine stttoare
care trebuie nglobate n strategia de dezvoltare a unei destinaii turistice, precum i
sublinierea rolului acestora n dezvoltarea economic, social i cultural a unei anumite ri
sau regiuni.
Obiectivele specifice care deriv din acest obiectiv sunt:
1. Definirea i analizarea conceptelor de destinaie turistic, planificarea unei destinaii,
marketingul destinaiilor turistice i strategii de dezvoltarea specifice acestora.
2. Definirea i analizarea conceptului de marketing al turismului de evenimente.
3. Definirea i analizarea termenului de evenimente ca parte integrat a turismului i a
strategiilor de dezvoltare a unei destinaii turistice prin intermediul acestora.
4. Analiza comportamentului consumatorului de evenimente i definirea i dezvoltarea
mixului de marketing pentru turismul de evenimente.
5. Analiza i poziionarea destinaiei turistice Braov la nivel naional i analiza pieei
braovene a turismului de evenimente.
6. Realizarea unor studii privind opiniile, comportamentele i tendinele de dezvoltare a
turismului de evenimente la nivelul oraului Braov.
7. Elaborarea unui set de strategii de dezvoltare a destinaiei turistice Braov prin
intermediul turismului de evenimente.
n vederea ndeplinirii obiectivelor specifice i a obiectivului principal al lucrrii a fost
analizat literatura de specialitate a acestui ramuri, i au fost realizate o serie de trei cercetri
2

(dou cantitative i una calitativ) foarte bine conturate de studiul de caz, Festivalul Olimpic
al Tineretului European, ediia Braov 2013. Prin studierea acestui eveniment s-a urmrit
observarea efectelor pe care le poate avea acesta asupra turismului n destinaia Braov,
asupra economiei locale i asupra dezvoltrii comunitii locale.
Lucrarea este structurat n 6 capitole, prezentnd aspecte, analize i studii de caz
necesare atingerii obiectivelor i a scopului propus. Fiecare capitol pornete de la
reprezentarea general a aspectelor abordate, continund cu particularizarea acestora.
n acest sens, primul capitol prezint o serie de clarificri conceptuale privind
planificarea dezvolrii unei destinaii turistice, ncepnd cu stadiul actual al cercetrii i
continund cu aspecte conceptuale referitoare la principalii termeni care definesc planificarea
dezvoltrii destinaiei turistice. Stadiul actual al cercetrii prezint o analiz a lucrrilor pe
baza crora s-a fundamentat aceast lucrare, venind n ntmpinarea nevoii de cercetare a
acestui domeniu. De asemenea acest capitol a delimitat i definit conceptele de turism,
destinaii turistice, dezvoltarea destinaiilor i etapele planificrii acestora. Acest capitol
prezint, pe lng definiii, i clasificri n funcie de diferite caracteristici i tendine de
dezvoltare.
Ce-l de-al doilea capitol a prezentat particulariti ale aplicrii marketingului pentru
dezvoltarea unei destinaii turistice, punnd accent pe strategiile specifice destinaiilor
turistice, conturnd strategiile mixul de marketing specific acestora. Acest capitol prezint, de
asemenea, concepte specifice marketingului destinaiei turistice. Au fost pezentate pe rnd i
n detaliu: strategiile aferente produselor i specifice destinaiilor, strategii de pre, de
distribuie mpreun cu strategiile aferente promovrii destinaiilor.
Capitolul al treilea are ca obiect conturarea rolului evenimentelor n dezvoltarea
unei destinaii turistice. S-a urmrit definirea evenimentelor, a turismului de evenimente,
prezentarea beneficiilor evenimentelor pentru destinaiile turistice i nu n ultimul rnd rolul
marketingului n valorificarea prin turism a evenimentelor. Acest subcapitol a evideniat
strategiile specifice turismului de evenimente.
Analiza stadiului actual de dezvoltare a destinaiei turistice Braov este subiectul
capitolului cu patru. Acest capitol ncepe cu analiza cererii i ofertei pentru turism a
municipiului Braov. n cadrul acestei analize destinaia turistic Braov este poziionat n
funcie de principalii concureni: Bucureti i Sibiu. Capitolul a continuat cu analiza auditului
destinaiei turistice Braov realizat prin intermediul a dou modele: analiza SWOT i modelul
Ritchie i Crouch privind analiza competitivitii unei destinaii. Capitolul a continuat cu
analiza imaginii turistice a acestui ora, i, nu n ultimul rnd, analiza principalelor
evenimente desfurate n destinaia turistic Braov.

Al cincilea capitol cuprinde cele trei cercetri de marketing. Pentru nceput, au fost
prezentate o serie de aspecte teoretice privind cercetrile cantitative de marketing,
particularizate pe domeniul turismului. Aceste aspecte sunt completate de exemple de lucrri
de cercetare efectuate n rndul rezidenilor justificnd astfel necesitatea primei cercetri.
Aceast prim cercetare este una cantitativ i are n vizor rezidenii oraului Braov, avnd
tema: Atitudinile i opiniile populaiei braovene cu privire la dezvoltarea turismului de
evenimente n oraul Braov. Aceast cercetare a avut dou obiective principale. Primul a
avut n vedere determinarea gradului de cunoatere i contientizare, dar i a atitudinilor
braovenilor cu privire la dezvoltarea turismului de evenimente, n general, n oraul Braov.
Al doilea obiectiv a avut ca studiu de caz Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediia
Braov 2013, n privina cruia braovenii i-au prezentat opiniile. O a doua cercetare, care
este n prealabil justificat de o serie de surse bibliografice aparinnd literaturii de
specialitate, este de asemenea o cercetare cantitativ realizat n rndul turitilor n calitate de
spectatori la Festivalul Olimpic al Tineretului, ediia Braov, 2013, i a avut ca tem: Analiza
atitudinilor, valorii percepute i a comportamentului de cumprare al turitilor cu privire la
Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediia Braov 2013. A treia cercetare este o
cercetare calitativ, realizat n rndul principalilor organizatori de evenimente din oraul
Braov, avnd ca scop identificarea opiniilor organizatorilor de evenimente privind
dezvoltarea Braovului prin intermediul turismului de evenimente.
Capitolul ase cuprinde strategiile de marketing propuse pentru promovarea
destinaiei turistice Braov prin intermediul turismului de evenimente. Strategiile de
marketing prezentate n cadrul acestui capitol au fost formulate dintr-o descriere a acestora,
prezentarea obiectivelor i a planului de aciuni n completarea mixului de marketing, Aceste
strategii vin n complatarea strategiei de dezvoltare i promovare a turismului din oraul
Braov, avnd ca obiectiv principal poziionarea oraului ca destinaie turistic organizatoare
de evenimente, dar i pentru atragerea promovrii imaginii Braovului pe plan internaional
prin atragerea de evenimente de importan european.
n urma studiilor, analizelor i cercetrilor cantitative i calitative, la sfritul lucrrii
au fost prezentate o serie de concluzii, direcii viitoare de cercetare, propuneri i
contribuii personale care vor veni n ajutorul urmtorilor cercettori.

CAPITOLUL 1. CLARIFICRI CONCEPTUALE PRIVIND PLANIFICAREA


DEZVOLTRII UNEI DESTINAII TURISTICE

Orice demers tiinific presupune identificarea stadiului actual al cunoaterii n


domeniul care face obiectul analizei. Ca atare, n prezenta lucrare, am procedat la o atent
analiz a literaturii de specialitate naionale i internaionale care a abordat subiecte legate de
turism, destinaie turistic, planificarea dezvoltrii destinaiei, marketingul destinaiilor
turistice, strategii de dezvoltare a destinaiilor, turismul de evenimente i marketingul
turismului de evenimente.
1.1.

Stadiul actual al cunoaterii


Turismul a fost cercetat ncepnd cu anii `40 cnd fenomenul turistic era descoperit pe

pieele naionale i internaionale. Ulterior acest domeniu a luat amploare i a fost analizat din
prisma elementelor componente, nefiind doar un schimb de bunuri i servicii, presupunnd
organizare i planificare, necesitnd strategii elaborate pe termen scurt, mediu i lung.
Planificarea dezvoltrii destinaiilor turistice trebuie s aib ca baz poziionarea strategic
determinat prin intermediul ciclului de via al destinaiei. Planificarea de marketing a
destinaiilor turistice a fost cercetat de o serie de autori precum: Heath i Wall (1992), Wang
i Pizam (2011), Getz (1997), Stncioiu (2004, 2005). Din analiza literaturii de specialitate au
rezultat o serie de propuneri de etapizare a procesului de planificare..
n prezent problematica marketingului destinaiilor turistice este foarte dezbtut i
actual, activitatea de marketing fiind considerat vital pentru dezvoltarea i succesul unei
destinaii. O serie de autori au contribuit la cercetarea i dezvoltarea marketingului
destinaiilor turistice precum Anholt 1, Baloglu i Kozak2, Pike3 .a.. n Romnia, autori ca
Ispas, Constantin i Candrea 4, Rotariu5, Cismaru6 .a. au ncercat s pun accent pe aceast
ramur a cercetrii turistice.
n cadrul strategiilor de marketing, o nou tendin n diversificarea ofertei de produse
turistice la nivelul unei detinaii o reprezint turismul de evenimente. Lucrarea de fa
1

Anholt, S., Destination Marketing, Editura Butterworth Heinemann, 2001.


Baloglu, S, Kozak, M., Managing and Marketing Tourist Destinations Strategies to Gain a Competitive Edge,
Routledge, New York, 2011.
3
Pike, S., Destination Marketing- an Integrated Marketing Communication Approach, ButterworthHeinenmann, Oxford, 2008.
4
Ispas, A., Constantin, C., Candrea, A., Identifying the Image of Tourist Destinations. The case of Brasov and
Poiana Brasov, Romania, Tourism & Hospitality Management 2010, Conference Proceedings,
5
Rotariu, I., Dezvoltarea destinaiei turistice, Editura Alma Mater, Sibiu, 2009.
6
Cismaru, L., Strategii de securitate n marketingul destinaiei turistice-Tez de doctorat, Universitatea
Transilvania Braov, 2011.
2

prezint evenimentele din perspectiva strategiilor de marketing ale destinaiilor turistice, tem
susinut de o serie de autori7 fcnd referire nu doar la conceptele de baz, ci i la
instrumente de marketing, comportamentul consumatorului i cercetri de marketing n
domeniul marketingului turismului de evenimente i marketingului detinaiilor turistice.
Exist o tendin de cretere exponenial a evenimentelor culturale incepnd cu anii 1990
care a fost stimulat de diversificarea ofertei turistice existente 8. Acest fapt ar justifica
interesul privind rolul i importana acestor evenimente n cadrul ofertei turistice actuale.
1.2.

Definirea termenilor specifici planificrii dezvoltrii unei destinaii turistice


Turismul reprezint o important parte din economia unei ri, i din vieile oamenilor

n general. Destinaiile de vacan sunt alese cu grij, imaginea unei ri ca destinaie turistic
fiind

un

factor

elementar

alegerea

locului

de

petrecere

vacanei.

experien turistic este o suma de evenimente memorabile.


Prin raportare la ceea ce consider turitii ca fiind o destinaie turistic, aceast
noiune devine foarte dificil de definit din punct de vedere stiinific. Explicaia const n
faptul c nu exist o concordan ntre percepie i apreciere, fiecare turist evalund
destinaia turistic n funcie de propriul sejur i de ateptrile pe care le are. 9 Kolter, et.
al. 10 subliniaz c, tot din perspectiva turitilor, destinaiile sunt locuri cu o oarecare form
existent sau perceput limit/grani, precum limita fizic a unei insule, bariere politice, sau
chiar i limite create de pia. Astfel, destinaia turistic poate fi definit ca acea zon clar
delimitat din punct de vedere geografic, perceput de ctre turiti ca o entitate distinct/de
sine stttoare i care are un cadru legislativ i politic unitar.11
1.3. Elementele componente i clasificarea destinaiilor turistice
O destinaie turistic local este spaiul fizic n care un turist petrece cel puin o noapte.
Aceasta include produse turistice, cum ar fi servicii suport, atracii i resurse turistice, oferite n
cadrul unei cltorii cu o edere de minim 24 de ore. Ea are limite fizice i administrative care-i
condiioneaz managementul, precum i imagini i percepii care-i determin competitivitatea pe
pia. Destinaiile locale ncorporeaz diverse grupuri de factori interesai i includ de cele mai
multe ori o comunitate gazd. Unii autori disting trei categorii de elemente ale unei

Richards, B., How to market tourism attractions, festivals and special events: a practical guide to maximising
visitor attendance and income, Marea Britanie, Editura: Longman, 1992.
8
Getz, D., Festivals, Special Events and Tourism, Editura Van Nostrand Reinhold, New Zork, 1991.
9
Cismaru, L., Teza de doctorat Strategii de securitate n marketingul destinaiei turistice, Braov, 2011, p.30.
10
Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C., Marketing for Hospitality and tourism, a asea ediie, Editura Pearson,
ediie aprut internional, 2012, p.508.
11
Buhalis, D., Marketing in the competitive destination of the future, Tourism Management, nr. 21, 1999, p. 97.

destinaii:12
elementele constitutive de baz, numite i miezul sau inima destinaiei: localizarea
geografic, climatul, condiiile naturale de la faa locului, siturile istorice i arheologice;
elementele periferice naturale (mprejurimile destinaiei, populaia local, ambiana
general de la destinaie);
elementele periferice create (facilitile de divertisment, facilitile de cazare i
alimentaie, serviciile comerciale, infrastructura de transport).
1.4.

Ciclul de via al unei destinaii turistice


Abordarea ciclului de via este un concept bine dezvoltat n marketing i este din ce

n ce mai adoptat pentru a explica dezvoltarea destinaiilor prin intermediul modelului ciclului
de via al zonelor turistice (TALC). n timp ce a fost criticat ca fiind dificil de
operaionalizat, modelul TALC ofer un instrument descriptiv util pentru analiza dezvoltrii
destinaiilor i evoluia pieelor lor.13
Acest ciclu de via este specific, i include ase etape14: explorarea, implicarea,
dezvoltarea, consolidarea, stagnarea, declinul, revigorarea, moartea sau distrugerea,
dispariia.
1.5.

Planificarea dezvoltrii unei destinaii turistice


Dup determinarea etapei de dezvoltare n cardul creia se poziioneaz o destinaie

turistic, intervine procesul de planificare. Acest proces vine ca rspuns la prevenirea sau
soluionarea problemelor aduse de impactul negativ al dezvoltrii turismului. innd cont de
evoluia foarte rapid n anumite zone a acestei ramuri economice, planurile strategice pe
termen mediu i lung reprezint o necesitate vital pentru a preveni impactul negativ asupra
mediului economic, social i natural al unei destinaii turistice. Poziionarea i planificarea
sunt instrumente de marketing eficiente, care pot duce la dezvoltarea unei destinaii.
n ceea ce privete planificarea destinaiilor turistice, aceasta este pus n aplicare la
diferite niveluri, de la general, care poate fi implementat la o ntreag ar sau regiune, pn
la un nivel local, fiind implementat o planificare specific, detaliat pentru o anumit
staiune. n general, se poate aprecia c procesul planificrii de marketing cuprinde cinci etape
(sau 11 pai) 15: stabilirea obiectivelor generale de marketing, analiza situaiei existente,

12

Rotariu, I., Dezvoltarea destinaiei turistice, note de curs, Editura Alma Mater, Sibiu, 2009, p.27.
Cooper, C., Jackson, S., Destination life cycle: The isle of man case study, Annals of Tourism Research, Vol.
16, nr. 3, 1989, p. 377.
14
Stncioiu, A.,-F., Strategii de marketing n turism, Editura Economic, Bucureti, 2004, p. 68.
15
Stncioiu, A.,-F., Strategii de marketing n turism, Editura Economic, Bucureti, 2004, p. 69.
13

stabilirea obiectivelor i a strategiilor de marketing, stabilirea bugetului de marketing,


elaborarea programului de marketing, controlul, evaluarea i eventualele corecii.
Problema planificrii turistice privete att nivelul regional, naional i internaional,
ct i locuri, zone specifice fiecrei ri. Planificarea turistic la toate nivelurile este esenial
pentru asigurarea unei dezvoltri turistice de succes.

CAPITOLUL 2. PARTICULARITI ALE UTILIZRII


MARKETINGULUI PENTRU DEZVOLTAREA UNEI DESTINAII
TURISTICE
Destinaiile sunt produse turistice dificil de controlat i comercializat datorit
complexitii relaiilor i diversitii de interese implicate n dezvoltarea i fabricarea
produselor turistice. n acest sens, strategiile i aciunile ar trebui s ia n considerare dorinele
tuturor participanilor la sistemul turistic (rezideni, oameni de afaceri, investitori, turiti,
intermediari n turism i alte grupuri de interes). Marketingul destinaiei turistice nu trebuie
privit ca un simplu instrument de atragere a unui numr ct mai mare de turiti, ci trebuie
neles ca un mecanism complex prin care se faciliteaz dezvoltarea durabil a destinaiei.
Avnd n vedere definiiile prezentate n capitolul anterior, s-a identificat necesitatea
marketingului, n completarea planificrii dezvoltrii destinaiei turistice. Dup determinarea
importanei planificrii dezvoltrii destinaiilor turistice, trebuie subliniate importana,
elementele marketingului, precum i strategiile de marketing specifice. n urma consultrii
unei serii de surse bibliografice din literatura de specialitate, avnd ca subiect principal
marketingul destinaiei turistice, acest capitol prezint o serie de aspecte generale privind
acest domeniu, dar i strategii de succes care au fost implementate de-a lungul timpului n
cadrul unor destinaii internaionale.
2.1. Marketingul destinaiei turistice
Pentru nceput trebuie subliniat faptul c marketingul este ntlnit din cele mai vechi
timpuri, ncepnd cu primele schimburi de mrfuri fcute pe timpul Greciei i Romei antice,
negustorii ncercnd sa atrag clieni prin persuasiune. Ulterior, o serie de autori susin
existena mai multor ere sau etape, amintite i n lucrarea lui Balaure, et. al. 16, respectiv: era
produciei (caracterizat de creterea ofertei i scderea preurilor), era vnzrilor (a ceea ce
se putea produce) i era marketingului (semnificnd producerea a ceea ce se putea vinde-dup
anii 1960).
ntr-o prim definiie a marketingului, acest termen este prezentat ca fiind un proces
social i managerial prin care grupurile i indivizii obin ceea ce le trebuie i ceea ce doresc
prin crearea i schimbul de produse sau valori cu alte grupuri sau indivizi 17, la care se mai
adaug i accepiunea de aciune sau activitate comercial de promovare i vnzare a

16
17

Balaure, V. (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureti, 2000.


Kotler, Ph., et. al., Principiile marketingului, ediia european, Editura Teora, Bucureti, 2000, p. 28.

produselor sau serviciilor, nglobnd i cercetarea de pia i publicitatea.18 Se mai poate


constata faptul c pe lng proprietatile menionate, marketingul nglobeaz i
comportamentul consumatorului, ca element component al strategiei de marketing 19,
instrumentele folosite pentru aceste strategii: mediul de marketing, elementele mixului de
marketing de baz i adugite.
Cele mai noi tendine n domeniul marketingului se refer o serie de tipuri de
marketing aprute datorit creterii importanei ariilor precum: marketingul politic,
marketingul religiilor etc. n ceea ce privete politicile i strategiile de marketing, schimbrile
comportamentului consumatorului au avut ca efect apariia unor noi strategii orintate ctre
clieni, care s le satisfac nevoile i dorinele. Instrumentele folosite n cadrul politicilor i
strategiilor de marketing s-au diversificat, lund amploare internetul, i promovarea
destinaiilor on-line, canalul de comunicaii, politica de promovare i distribuie fiind doar
cteva din puinele elemente care au suferit modificri majore.
Conceptul de marketing de loc s-a conturat la nceputul anilor 1990, dac nu ca teorie
complet nou, cel puin ca o ncercare serioas de a crea o nou abordare n acest domeniu,
lucrrile lui Kotler fiind principalele texte care abordeaz aceast problematic 20. Ulterior,
acest termen a fost preluat de Ashworth i Goodall21 i mai trziu de Anholt 22 i dezvoltat de o
serie de ali specialiti.
Abordarea destinaiilor turistice din perspectiva marketingului a devenit o problem
foarte dezbtut n literatura de specialitate. n prezent, marketingul destinaiilor turistice este
recunoscut ca fiind o component esenial pentru managementul acestor entiti. Avnd n
vedere literatura de specialitate din domeniul marketingului, care pornete de la acceptarea
ipotezei potrivit creia marketingul este un instrument de management, o serie de cercettori
interpreteaz marketingul destinaiilor turistice ca fiind o form a planificrii strategice
orientate ctre pia, deci, n consecin, ca o abordare strategic de fixare a dezvoltrii mai
degrab dect un instrument de promovare.23
O destinaie turistic, dup cum este menionat i n capitolul anterior, este o entitate
complex, format dintr-o sum de elemente (atracii, servicii, populaia local .a.). Pentru a
18

Dicionarul Oxford, online, http://oxforddictionaries.com/definition/english/marketing.


Solomon, M., Bamossy, G, Askegaard, S., Hogg, M. K., Consumer Behaviour: A European Perspective, ediia
a 3-a, Editura Prentice Hall, Anglia, 2006, p. 8.
20
Cismaru, L., Strategii de securitate n marketingul destinaiei turistice-Tez de doctorat, Universitatea
Transilvania Braov, 2011, p. 48.
21
Ashworth, G.J., Goodall, B., Marketing tourism places,Editura Routledge, 1990.
22
Anholt, S., Destination Marketing, Editura Butterworth Heinemann, 2001, p.96.
23
Tourism destination marketing A tool for destination management? A case study from Nelson/Tasman
Region, New Zealand
19

10

se remarca pe piaa turistic, acest amalgam, aceast diversitate de elemente trebuie sintetizat
ntr-un logo, un brand foarte bine definit. O ntreag istorie, elemente naturale, antropice,
atracii, evenimente i festivaluri .a. trebuie rezumate n 5-6 cuvinte care s exprime cu
exactitate ce ofer destinaia, care este identitatea acesteia i avantajul competitiv n faa altor
destinaii din ntreaga lume. Pentru a avea succes pe piaa turistic, brandul i logo-ul trebuie
mbriate de toi actorii din turism, de comunitatea local i de autoriti.
Trebuie s existe o uniformizare a marketingului unei destinaii turistice, aceasta fiind
posibil doar prin colaborarea ntre toate prile interesate sau implicate n dezvoltarea
turismului ntr-o anumit zon. Marketingul destinaiei turistice este nucleul n jurul cruia
leviteaz toate prile interesate n dezvoltarea unei destinaii turistice.

n vederea asigurrii succesului unei destinaii turistice, organizaiile de management trebuie s


aib n vedere, n primul rnd, urmtoarele aspecte specifice activitii de marketing:24

Stabilirea unui mix potrivit de trsturi i servicii.

Elaborarea unei imagini care s fie atractiv pentru piaa int.

Plasarea eficien i accesibil a imaginii destinaiei.

Promovarea eficient, a valorilor i imaginii destinaiei pentru a-i asiagura vizibilitatea


i elementele distinctive n rndul poteialilor consumatori.
Probabil cea mai important provocare pentru marketingul destinaiilor turistice este

de a aduce toi partenerii individuali mpreun pentru a coopera mai degrab dect s

24

Howie, F., Managing the tourist destination, Thomson Leaming, Londra, 2003, p.143.

11

concureze i pentru a pune n comun resursele n vederea dezvoltrii unui mix de marketing
integrat i sistemul de livrare.
n ceea ce privete politicile i strategiile de marketing utilizate n general, i n mod
special n aceast lucrare, acestea se refer la o serie de instrumente care ajut la dezvoltarea
unei ramuri a turismului, unei destinaii turistice etc. Politicile i strategiile se refer la mixul
de marketing (politica de produs, politica de pre, de distribuie i politica de promovare) i
particularitile caracteristice ariei turismului, i n special turismului de evenimente (politica
de personal, politica de parteneriat i politica de promovare).
2.2. Strategii de marketing specifice destinaiilor turistice
Marketingul destinaiei turistice nu trebuie considerat doar un instrument pentru a
atrage mai muli turiti n regiune (situaie ntalnit n multe destinaii turistice); marketingul
ar trebui s opereze ca un mecanism pentru a facilita obiectivele de dezvoltare regional i s
raionalizeze proviziile turismului asigurandu-se c obiectivele strategice ale destinaiei
turistice se vor mplini. Marketingul destinaiilor turistice ar trebui, de asemenea, s genereze
intrri n funcie de resursele utilizate pentru producia i dezvoltarea produselor turistice,
precum i regenerarea acestor resurse. n acest fel beneficiile se vor face simite n toate
componentele sistemului turistic. Aadar, marketingul destinaiilor turistice ar trebui utilizat
ca un mecanism strategic de coordonare, planificare i gestiune, mai mult dect un instrument
de vnzare. n acest sens, organismele publice din turism trebuie s favorizeze planificarea
integrat a ansamblului de activiti ce se regsesc ntr-o destinaie.

12

CAPITOLUL 3. ROLUL EVENIMENTELOR N DEZVOLTAREA UNEI


DESTINAII TURISTICE

Dup cum a fost specificat n capitolele anterioare, comunitile i regiunile turistice


sunt tot mai competitive, bazndu-se pe o planificare, pe pieele interes specializate i pe
strategii specifice pentru a obine avantaje i pentru a ndeplini obiectivele economice, sociale
i de mediu. Dup cum se poate observa n capitolul anterior, turismul n cadrul destinaiilor a
devenit un pilon important al economiilor locale n mai multe destinaii urbane i un procent
important al populaiei lor devine tot mai dependent de aceast industrie.25
Destinaiile turistice i pot diversifica oferta de produse, astfel devenind mai
competitive pe pia, prin intermediul turismului de evenimente. Acesta a atins o amploare la
nivel mondial din cele mai vechi timpuri. Dei festivalurile i evenimentele speciale nu au
aceeai prezen fizic i aceeai permanen ca o atracie turistic, ambele au obiectivul
comun de a atrage vizitatori. 26 Nu toate evenimentele ajung s fie cunoscute la nivel mondial,
dar acest lucru nu nseamn c nu i ating obiectivul principal. Destinaiile turistice i pot
diversifica oferta, astfel devenind mai competitive prin intermediul turismului de evenimente.
3.1. Definirea evenimentelor i a turismului de evenimente
Evenimentele au fost cu siguran influenate de aceste modelri ale istoriei umane,
aflat ntr-un stadiu continuu de dezvoltare. Nu se vor putea gsi niciodat toate piesele
necesare pentru alctuirea unui istoric al evenimentelor, dar fiecare din urmtoarele categorii
au trecut prin decursul a ctorva mii de ani de umanitate:

Timp liber muzic i dans, sport, recreere.

Cultural ceremonial, religios, artistic.

Personal zile festive, nuni, ncoronri, execuii.

Organizaional comercial, politic, militar, economic.

Muli autori au dezbtut definiia evenimentelor i diveri termeni folosii pentru a le


descrie; cu toate acestea, nu s-a ajuns la un acord n privina termenilor sau categoriilor
standard de utilizare.
Pe baza acestei definiii putem concluziona c termenul eveniment poate fi privit n mai
multe moduri, avnd n vedere ca alte texte i dicionare ofer definiii similare. Glosarul de
25

Candrea, A. N., Ispas, A., Constantin, C., Hertanu, A., Residents attitudes toward tourism development in
Braov, Romania, Proceedings of the 21th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2012,
p. 1.
26
Richards, B., How to market tourist attractions, festivals and special events. A guide to maximising visitor
attendance and income, Longman, Anglia, 1992, p.16.

13

termeni APEX Industry Glossary27 definete evenimentul ca fiind o ocazie organizat


precum o ntlnire, convenie, expoziie, eveniment special, gal, dineu etc. Un eveniment este
de obicei alctuit din cteva funciuni diferite i conectate ntre ele.
Turismul de evenimente a fost un termen nou n anii 1980, dar a devenit ferm stabilit
ca o component important a turismului de interes special i un ingredient semnificativ n
cadrul destinaiilor i al strategiilor de marketing de la nivelul detinaiilor turistice. Aria
turismului de evenimente acoper o ptur larg de ocazii planificate culturale, sportive,
politice i de afaceri: de la mega-evenimente, cum ar fi Jocurile Olimpice i trgurile
internaionale, la festivalurile unor comuniti restrnse, de la programe de evenimente din
cadrul parcurilor i atraciilor, la vizitele demnitarilor i ansambluri interguvernamentale; de
la mici ntlniri i petreceri, la convenii i concursuri. 28
Perspectiva lui Getz29 subliniaz rolul evenimentelor n dezvoltarea unei destinaii
turistice, justificnd faptul c turismul de evenimente are dou semnificaii, respectiv:
1. Planificarea sistematic, dezvoltarea i marketingul evenimentelor ca atracii
turistice, catalizatori pentru alte direcii de dezvoltare, constructori de imagine i
animatori ai atraciillor i destinaiilor turistice.
2. Un segment de pia format din acei oameni care cltoresc pentru a participa la
evenimente, sau care pot fi motivai pentru a participa la evenimente n timp ce
sunt n deplasare.
Marketingul evenimentelor trebuie s pun n lumin, pe lng activitatea de
promovare, politica de produs, pre, distribuie, personal, ambient i sponsorizare. Toate
aceste elemente ale mixului de marketing au devenit un necesitate pentru evenimentele care
doresc s aib succes pe pia.
3.2.Beneficiile evenimentelor pentru destinaiile turistice
Dimanche30 susine importana evenimentelor n crearea avantajului competitiv pentru
o destinaie turistic: Combinaia puternic a evenimentelor ca (1) generator de imagine
pentru destinaie i (2) realizatori de experien pentru vizitatori, contribuie la a face
evenimentele drept strategii cheie pentru a ajuta destinaiile s obin avantajul competitiv.
ns, acest lucru implic i un anumit efort care va trebui depus pentru ca evenimentul
27

Getz, D., Event studies: theory, research and policy for planned events, Oxford, Marea Britanie: Elsevier,
2007, p.14.
28
Getz, D., Event management and event tourism, Editura: Cognizant Communication Corporation, Statele Unite
ale Americii, 1997, p. 1-2.
29
Idem, p. 16.
30
Dimanche, F., Strategic Development of Tourism Through Events, Creating competitive advantage for your
destination An International Conference on Destination Management, Budapest, Hungary, 2007, slide 5.

14

respectiv s se poat realiza n cele mai bune condiii i, totodat, rezultatele obinute s fie
cele scontate i dorite. n acest caz, este necesar acordarea unei atenii deosebite elementelor
ce in de planificarea, promovarea i organizarea propriu-zis a evenimentului astfel nct s
se realizeze o valorificare eficient a resurselor turistice avute n vedere pentru ca, n final,
acesta s poat reprezenta un adevrat avantaj competitiv pentru destinaia turistic aleas.
Completnd punctul de vedere a lui Dimanche, Williams, Hainsworth i Dossa31
subliniaz o serie de avantaje pe care le poate aduce turismul de evenimente unei comuniti,
respectiv: reputaia i construirea imaginii destinaiei, interaciunile sociale cu alte culturi,
creterea oportunitilor de afaceri pentru populaia gazd i, nu n ultimul rnd, dezvoltarea
unor noi piee.
nsumnd toate beneficiile pe care turismul de evenimente i evenimentele le pot
aduce destinaiilor turistice, aceast lucrare propune schema din figura 3.3.

Figura 3.3. Beneficiile pe care turismul de evenimente le poate aduce destinaiilor


turistice
n continuare vor fi prezentate, pe scurt, aceste beneficii.

31

Williams, P.W., Hainsworth, D., Dossa, K.B., Community Development and Special Event Tourism: The
Men's World Cup of Skiing at Whistler, British Columbia, The Journal of Tourism Studies, Vol. 6, Nr. 2, p. 15

15

1. Avantajele financiare se refer la profitul pe care o destinaie turistic l poate obine din
urma participrii turitilor la eveniment (biletele achiziionate, cheltuielile produse n
spaiul desfurrii evenimentului etc.), din achiziionarea serviciilor specifice turismului
cazare, alimentaie, transport, achiziionarea de suveniruri, taxele de staiune etc.
Avantajele financiare indirecte care se pot realiza n special din organizarea evenimentelor
de afaceri evenimente de tip business days, expoziii, conferine sunt investiiile pe
care acestea le pot atrage, oportunitile de afaceri ulterioare, deschiderea spre piee noi.
2. Promovarea destinaiei turistice se face automat prin intermediul turismului de
evenimente, aceasta avnd parte de o promovare involuntar din partea mass-mediei,
ntlnit n special n cazul evenimentelor internaionale, megaevenimentelor sau
olimpiadelor sportive. n ceea ce privete diferitele tipuri de evenimente, acestea creaz o
anumit imagine n rndul turitilor.
3. Un alt beneficiu l reprezint imaginea creat n mintea posibililor vizitatori despre
destinaia turistic. Dac produsul turistic este reprezentat de destinaia n sine,
evenimentele pot avea un impact pozitiv asupra imaginii, crend nu doar o diversitate n
activitile de vacan sau o valoare adugat, ci i o conexiune cu zona i cultura zonei
respective, cu populaia local i cu stilul de via specific. n acest fel, turitii pot
beneficia de un tablou complet al destinaiei respective.
4. Infrastructura este unul din elementele care intr n componena organizrii i desfurrii
evenimentelor, mai exact n componena produsului turistic de tip eveniment. Aceasta
trebuie construit, adaptat sau amenajat n conformitate cu desfurarea evenimentelor.
Construcia de infrastructur nseamn investiii n acest sens, crearea unor noi locuri de
munc, recuperarea investiiilor i atragerea profiturilor ulterioare utilizrii utilitilor de
ctre populaia local.
5. n ceea ce privete atragerea unei cereri pentru destinaie i diversificarea ofertei
turistice, evenimentele constituie oportunitatea ideal pentru a dezvolta o destinaie
turistic. Acestea reprezint un turism de ni, adresndu-se unei categorii clare de turiti,
care cltoresc special pentru a lua parte la diferite concerte, festivaluri, evenimente
sportive, dar, n acelai timp, reprezint oportunitatea destinaiei turistice de a-i
diversifica produsele, oferind turitilor ansa de a lua parte la evenimente unice.
6. Prin intermediul turismului de evenimente se poate reduce sau chiar elimina
sezonalitatea. Calendarul turistic al multor destinaii se rezum la activitate pe parcursul a
ctorva luni (2-3luni/an). Pentru a extinde aceast perioad, turitii trebuie atrai de o serie
de atracii de interes secundar sau de preuri atractive.
16

7. Pentru destinaia turistic, prin dezvoltarea turismului, crete nivelul de via al populaiei
locale. Evenimentele, conform lui Getz32, atrag dup ele noi oportuniti de afaceri,
posibilitatea de a construi o carier n acest domeniu i de oferte de locuri de munc.

3.3. Rolul marketingului n valorificarea prin turism a evenimentelor


Turismul, ca activitate economico-social, prezint anumite particulariti. Acestea se
reflect n mod direct asupra asupra mixului de marketing.
Piaa turistic este caracterizat prin sezonalitate, fenomen ntreinut att de cererea
turistic ce se concentreaz mai ales n perioada concediilor i vacanelor, ct i de oferta
turistic, n structura creia exist elemente naturale care au valoare turistic numai n
anumite perioade ale anului. Acest aspect conduce la situaia n care activitatea turistic se
concentreaz n anumite perioade ale anului, ceea ce determin o folosire necorespunztoare
(incomplet) a bazei tehnico-materiale existente. Marketingul destinaiilor turistice, prin
instrumentele de care dispune, poate s prelungeasc sezonul turistic, s atenueze
sezonalitatea, n principal prin intermediul strategiilor formulate n politica de produs i de
pre.33 Turismul de evenimente poate reduce sezonalitatea creat de celelalte tipuri de turism,
poate crea un turism n afara sezonului (de exemplu: Oktoberfest, desfurat n Munich,
Bavaria, Germania).
Analiza i cunoaterea mediului extern de marketing este foarte important pentru a
putea ntelege nu numai conceptele, att teoretice, ct i practice, care stau la baza dezvoltrii
unei destinaii turistice, dar i pentru a ntelege evoluia, n acest caz, a turismului de
evenimente i a

impactului acestora asupra destinaiilor. Micromediul de marketing al

turismuui de evenimente este analizat, de asemenea, n a doua parte a acestui capitol prin
intermediul celor cinci fore din cadrul modelului Porter.
n analiza turismului de evenimente este esenial o analiz a micromediului de
marketing, iar pentru aceasta am ales modelul lui Porter, respectiv vor fi analizate cele 5 fore:
nivelul concurenei, puterea de negociere a clienilor, puterea de negociere a furnizorilor,
ameninarea produselor substituente i ameninarea venit din partea noilor intrai pe pia.
Clienii dezvolt n mod frecvent o atitudine fa de aciunea de cumprare, bazat pe
evalurile serviciilor precedente. Ele sunt supuse, de asemenea, unui proces cognitiv de luare

32

Getz, D., Event management and event tourism, Cognizant Communication Corporation, Statele Unite ale
Americii, 1997, p. 1.
33
Florescu, C., Mlcomete, P., Pop, N., Marketing. Dicionar explicativ, Editura Economic, 2003, p. 438.

17

a deciziilor cu privire la alegerea sau respingerea unei firme de servicii. Yang 34 a descris
aceast atitudine ca dezvoltarea unui proces destul de stabil de simpatie/antipatie a unui
produs bazat pe experiena precedent. Aceast atitudine este puternic legat de inteniile
clienilor de a trata critic produsul/serviciul i s se angajeze n comportamente prin viu-grai.
n acest sens, se definesc inteniile comportamentale ca o probabilitate declarat de a se
angaja ntr-un anumit comportament. Studiile anterioare de marketing utilizau evalurile de
servicii ale clienilor n ceea ce privete calitatea i/sau satisfacia, pentru a descoperi
comportamentul lor post-cumprare, care, la rndul lor, reflect inteniile comportamentale
ale consumatorului. Pe baza unor studii anterioare, inteniile comportamentale pot fi descrise
ca o probabilitate declarat pentru a reveni la un festival, comentnd pozitiv la adresa acestuia
i a recomanda evenimentul membrilor familiei, prietenilor i altor persoane pe viitor.
Obiectivul principal al marketingului n domeniul activitii de turism const n
promovarea activitii turistice n diferite zone, staiuni sau localiti de interes turistic, n
scopul eficienei situaiei economico-sociale. Este necesar s se valorifice produsul turistic n
ansamblul su, i nu de a axa ntregul efort pe serviciile de baz (transport, cazare,
alimentaie), aa cum se ntmpl adesea n practic. n afar de acestea, n marketingul
turistic se mai ntlnesc i alte strategii de marketing, ce au la baz elementele de difereniere
a serviciilor turistice fa de celelalte servicii, i anume, parteneriate, personalul, mpachetarea
i programarea. Marketingul n turismul de evenimente este o latur destul de nou i nu
foarte explorat din punct de vedere al cercertrilor, avnd elemente specifice. Mixul de
marketing n domeniul turismului de evenimente aduce cteva elemente noi, particulariti
care pot aduce fonduri considerabile pentru organizarea evenimentului. Aceste elemente noi
sunt politica de parteneriat i politica de sponsorizare.

34

Yang, J., Gu, Y., Cen, J, Festival Tourists Emotion, Perceived Value, and Behavioral Intentions: A Test of
the Moderating Effect of Festivalscape, Journal of Convention & Event Tourism, 2011, 12: 27.

18

CAPITOLUL 4. ANALIZA STADIULUI ACTUAL DE DEZVOLTARE A


DESTINAIEI TURISTICE BRAOV
n mod tradiional, marketingul destinaiilor avea ca finalitate creterea numrului de
vizitatori, considernd turismul ca orice alt produs. Totui aceast abordare este considerat o
orientare miop n care nu se ine cont de impactul dezvoltrii turistice. n plus, cum s-a mai
artat anterior, nu trebuie identificat marketingul destinaiilor doar cu promovarea destinaiei, ci
i cu satisfacerea nevoilor turitilor i comunitii locale. n general, sectorul public i cel privat
au aplicat doar o parte din mixul de marketing n turism (comunicarea), acordand prea puin
atenie celorlalte componente ale mixului de marketing.
4.1. Analiza pieei turistice braovene
Pentru a analiza piaa turismului de trebuie, mai nti, s trecem n revist componentele
pieei turistice. n vederea dezvoltrii termenului specific de pia turistic a evenimentelor,
trebuie delimitai o serie de termeni specifici turismului, i pieei turistice, dup cum urmeaz:
piaa turistic, componentele pieei turistice, cererea i oferta turistic.
Concluziile rezultate n urma analizei au indicat o tendin de evoluie ascendenta att
a cererii, ct i a ofertei turistice din Municipiul Braov n perioada analizat (12 ani), cu o
relativ contracie a sectorului turistic n primul an al crizei economice din Romnia, dar i cu
o redresare mai rapid dect cea nregistrat la nivel naional. De asemenea, s-a constatat i o
foarte bun poziionare a cererii turistice din Braov raportat la cererea turistic pentru
oraele reedina de jude, orae cu un potenial relativ comparabil n ceea ce privete
organizarea de evenimente.
Att din punctul de vedere al cererii, ct i din cel al ofertei turistice, Braovul s-a
plasat, n intervalul de timp analizat, peste Municipiul Sibiu, fiind relativ apropiat de
Bucureti n ceea ce privete gradul de ocupare i avnd cea mai mare durat medie a
sejurului comparativ cu celelalte dou orae incluse n analiz.
4.2.Auditul destinaiei turistice Braov
Principalele puncte tari ale potenialului turistic din judeul Braov identificate n
cadrul analizei SWOT sunt: diversitatea potenialului turistic natural, a reliefului, florei i
faunei, existena ariilor naturale protejate i existena unui patrimoniu cultural-istoric bogat
(monumente istorice i de art medieval, tradiii i obiceiuri ale diferitelor naionaliti,
structuri steti istorice bine pstrate, urme vestigii din istoria Transilvaniei: ceti, biserici,
muzee) etc.

19

Principalele puncte slabe ale potenialului turistic din judeul Braov identificate n
cadrul analizei SWOT sunt: starea de conservare n continu degradare a unor obiective
turistice culturale (n special a bisericilor rneti de la Drueni, Buneti, Homorod,
Merchiaa), nerespectarea normelor de construcie n unele zone turistice, n special n
perimetrul ariilor naturale protejate, prezena deeurilor n ariile naturale, poluarea fonic n
anumite locaii turistice, distrugerea florei, prezena kitsch-ului n anumite locaii turistice
culturale, slaba promovare a artizanatului local, lipsa interesului privind promovarea i
transmiterea tradiiilor i obiceiurilor locale, restaurarea neprofesionist a monumentelor de
art i cultur, slaba valorificare a unor obiective turistice naturale i culturale etc.
Principalele oportuniti pentru valorificarea potenialului turistic din judeul Braov
care au fost identificate n cadrul analizei SWOT se refer la: dezvoltarea unor servicii care s
asigure o cretere a calitii activitilor din turism, accesarea de fonduri interne i externe
pentru reabilitarea monumentelor i ansamblurilor istorice i de arhitectur din jude, precum
i pentru diversificarea serviciilor turistice, promovarea evenimentelor i a festivalurilor,
dezvoltarea pachetelor turistice tematice: ecoturism, agroturism, sporturi montane etc.,
amenajarea i mrirea capacittii bazelor de agrement, dezvoltarea i mbuntirea
infrastructurii de transport pentru facilitarea accesului spre zonele turistice, extinderea i
mbuntirea reelei de informare turistic astfel nct s rspund nevoilor turitilor,
atragerea operatorilor de turism din judeul Braov la trgurile naionale i internaionale, o
mai mare implicare a administraiilor locale n promovarea activitilor turistice etc.
Principalele ameninri pentru valorificarea potenialului turistic din judeul Braov
care au fost identificate n cadrul analizei SWOT se refer la: supraaglomerarea zonelor
turistice prin construcii fr autorizaii sau care nu respect mediul nconjurtor, promovarea
unor servicii turistice necorespunztoare din punct de vedere calitativ, nclzirea climatic
risc s efecteze derularea activitilor turistice de iarn, lipsa interveniei urgente poate duce
la degradarea iremediabil a unor monumente istorice, diminuarea valorii istorice,
arhitecturale i ambientale a obiectivelor protejate prin folosirea unor materiale
necorespunztoare n momentul reabilitrii lor, tendina ca falsul istoric i kitsch-ul s ia locul
valorilor autentice etc.
Prin urmare, se poate concluziona faptul c toate aceste componente i atribute
determinante pot contribui la crearea avantajului competitiv pentru aceast destinaie,
oportunitile sunt multiple, fiind necesar numai valorificarea i promovarea eficient a
acestora.

20

4.3. Imaginea destinaiei turistice Braov


Imaginea Braovului ca destinaie turistic a fost studiat n perioada 2008 2009, prin
intermediul unor cercetri cantitative de marketing desfurate n rndul turitilor 35.
Rezultatele cercetrilor ntreprinse indic faptul c Braovul are o imagine bun n rndul
turitilor, aceast variabil nregistrnd o medie de 4.03 puncte pe o scal interval, unde 1
indic o imagine negativ, iar 5 indic o imagine pozitiv a destinaiei turistice. Totodat,
respondenii au considerat c n Braov se desfoar evenimente culturale interesante
(festivaluri, concerte), aceast variabil nregistrnd o medie de 3.81 pe o scal de la 1 la 5,
unde 1 indic dezacordul total, iar 5 indic acordul total al turistilor privind afirmaia
prezentat.
4.4. Analiza principalelor evenimente desfurate n destinaia turistic Braov
n Braov strategia de dezvoltare turistic durabil prevede un obiectiv int nc din
anul 2007, ns aplicarea sa practic ntrzie s apar. Acesta prevede Promovarea
activitilor36 care pot atrage turiti prin realizarea calendarului evenimentelor culturale i
sportive anuale la nivel judeean i dezvoltarea pachetelor turistice (agroturism, ecoturism,
turism montan, ciclism rural, mountain bike, excursii de patrimoniu etc.) care s asigure o
ofert turistic diversificat.

35

Ispas, A., Constantin, C., Candrea, A.N., Identifying the image of tourist destinations. The case of Brasov and
Poiana Brasov, Romania, lucrare sustinuta la The 20th Biennal International Congress Tourism&Hospitality
Industry 2010, New Trends in Tourism and Hospitality Management, 6-8.05.2010, Opatija, Croatia, inclusa in
volumul congresului, p. 88-100, www.fthm.hr/thi2010.
36
Concept de dezvoltare durabil a Judeului Braov realizat de Consiliul Judeean Braov, 2007

21

CAPITOLUL 5. CERCETRI DE MARKETING UTILIZATE PE PIAA

BRAOVEAN A TURISMULUI DE EVENIMENTE

Informaia este instrumentul esenial de evoluie n orice domeniu. n turism informaia


este vital pentru susinerea unei destinaii turistice i este de asemenea baza procesului de
formare a deciziilor, cercetarea de marketing n turism fiind instrumentul principal de adunare i
analiz a datelor care ajut managerii i actorii din turism s ia decizii. 37

5.1. Metode de cercetare n marketingul turismului de evenimente


Cercetarea de marketing n domeniul turismului de evenimente nu este tocmai o
noutate pentru rile dezvoltate n special, cercetrile privind aceast form de turism
abordeaz toate laturile i toate elementele interesate i implicate direct sau indirect: turitii,
populaia local, autoritile, firmele de organizare de evenimente, firmele cu servicii conexe
acestui domeniu etc.
Turismul de evenimente este totui o ramur destul de nou n ceea ce privete dezvoltarea lui
n Romnia. De la aceast premis pornete cercetarea de fa, avnd ca scop principal
identificarea organizatorilor de evenimente i motivarea acestora, precum i stabilirea
instrumentelor de marketing folosite de ctre acetia. n acest scop au fost realizate dou
cercetri cantitative i una calitativ pentru a determina cteva aspecte eseniale privind
dezvoltarea turismului de evenimente n arealul Braovului i cum ar putea aceast destinaie
turistic s se dezvolte prin intermediul acestui tip de turism.
Profitnd de faptul c Braovul a fost gazda unui eveniment de talie internaional, ca
studiu de caz a fost folosit Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediia Braov 2013, pe
baza acestuia determinnd care sunt efectele contientizate i reale pe care le poate avea un
astfel de eveniment.
5.2. Cercetare cantitativ de marketing cu tema: Atitudinile i opiniile populaiei
braovene cu privire la dezvoltarea turismului de evenimente n oraul Braov
Metoda de cercetare folosit a fost ancheta pe baz de sondaj, avnd la baza interviul
personal direct. Ancheta prin sondaj, n forma ei tradiional, reprezint o cercetare, un studiu
punctual menit s msoare sau s cerceteze ceva la cererea unei organizaii. 38

37

Goeldner, C.R., Ritchie, B.J.R., Tourism. Principles, Practices, Philosophies. Ediia a 11-a, John Wiley&Sons,
New Jersey i Canada, 2009, p. 515.
38
Lefter, C, Cercetarea de marketing, Editura Infomarket, Braov, 2004, p. 71

22

Goeldner i Ritchie39 susin faptul c cea mai ntlnit metod de culegere a datelor
legate de turism i cltorii este metoda interviului, continund cu explicaia legat de
interviul personal, stipulnd faptul c este o metod flexibil permind intervievatorului s
pun ntrebrile n aa fel nct respondentul s poat rspunde, rezultnd obinerea unul
volum de informaii mai mare.40
5.2.1. Ipotezele i obiectivele cercetrii
Avnd n vedere importana turismului n cadrul serviciilor n municipiul Braov i
innd cont c turismul de evenimente este o form de turism care poate atrage turiti, dar i
venituri n aceast zon, s-a realizat o cercetare cu tema Atitudinile i opiniile populaiei
braovene cu privire la dezvoltarea turismului de evenimente n oraul Braov.
Ipotezele generale ale acestei cercetri sunt urmtoarele:
1. Gradul de cunoastere al dezvoltrii turismului de evenimente n rndul
braovenilor este foarte mare.
2. Evenimentele culturale au frecvena cea mai mare de participare n rndul
rezidenilor braoveni.
3. Atitudinea rezidenilor braoveni n ceea ce privete turismul de evenimente este
una general pozitiv.
4. Rezidenii braoveni au auzit de Festivalul Olimpic al Tineretului European.
5. Rezidenii braoveni sunt informai n privina desfurrii Festivalului Olimpic al
Tineretului European 2013 n Braov.
6. Majoritatea braovenilor vor participa la Festivalul Olimpic al Tineretului
European.
7. Efectele percepute de braoveni n ceea ce privete desfurarea Festivalului
Olimpic al Tineretului European n Braov sunt pozitive.
5.2.2. Validarea eantionului
Populaia vizat este compus din locuitorii oraului Braov.
Unitatea de analiz n acest caz este imobilul unde am aplicat chestionarul.
Tipul de eantionare ales este eantionarea aleatoare, deoarece aceast ofer fiecrui
individ aceeai probabilitate de a face parte din eantion. Pentru constituirea eantionului final
am optat pentru eantionarea n trepte.
5.2.3. Sinteza rezultatelor cercetrii cantitative
39

Goeldner, C.R., Ritchie, B.J.R., Tourism. Principles, Practices, Philosophies. Ediia a 11-a, John Wiley&Sons,
New Jersey i Canada, 2009, p. 515.
40
Goeldner, C.R., Ritchie, B.J.R., Tourism. Principles, Practices, Philosophies. Ediia a 11-a, John Wiley&Sons,
New Jersey i Canada, 2009, p. 515.

23

Gradul de cunoatere al dezvoltrii turismului de evenimente n rndul braovenilor este


ntr-adevr mare, dar parte din populaia brasovean nu contientizeaz oportunitile care le poate
aduce turismul de evenimente.
Atitudinea rezidenilor braoveni n ceea ce privete turismul de evenimente este una
general pozitiv, chiar de suport, 95,4 % din totalul repondenilor consider c imaginea Braovului
ca destinaie turistic poate fi promovat prin intermediul evenimentelor. De asemenea, majoritatea
braovenilor sunt pui la punct cu noutile despre evenimente utiliznd nu numai formele massmediei pentru informare, ci i prieteni, locul de munc panouri stradale, reviste de specialitate, etc.
Rezidenii braoveni nu numai c au auzit de Festivalul Olimpic al Tineretului European
(95,9%), dar susin acest eveniment (60,2 %) i particip la acest eveniment (79,1 %,).
Un alt aspect al turismului de evenimente este promovarea, evenimentele putnd
promova o destinaie turistic. n urma analizei a reieit faptul c peste 80% dintre
respondeni consider c imaginea Braovului ca destinaie turistic poate fi promovat prin
intermediul evenimentelor. Acest rezultat este foarte important din perspectiva dezvoltrii
Braovului ca destinie turistic bazat pe evenimente. n momentul n care populaia local
susine i contientizeaz efectele benefice ale unei iniiative de dezvoltare, acea destinaie are
un atuu, iar turitii care vor vizita oraul i vor participa la evenimente vor observa acest
lucru, promovnd mai departe Braovul ca destinaie de vacan n rndul prietenilor i
familiei.
Putem concluziona c turismul de evenimente la nivelul municipiului Braov este o
oportunitate din perspectiva braovenilor, promovnd imaginea acestuia ca destinaie turistic
pe plan naional i internaional, aducnd n principal beneficii oraului. Un eveniment de talie
internaional precum Festivalul Olimpic al Tineretului European, poate avea un impact
pozitiv nu numai asupra imaginii Braovului ca destinaie turistic, ci i asupra comunitii
braovene, i asupra dezvoltrii urbane crend infrastructur i faciliti de care se pot folosi
nu numai participanii i turitii venii special pentru acest eveniment, ci i populaia local.
Efectele negative prencum deteriorarea mediului sau creterea preurilor au fost observate de
ctre foarte puini braoveni.
5.2.4. Limitele cercetrii cantitative
La nivelul cercetrii cantitative s-au identificat o serie de limite, ntre care:
Dimensiunea relativ mic a eantionului care a fcut obiectul cercetrii (456 de
subieci inclui) care genereaz o eroare aleatoare de 5%.
Rata relativ ridicat a refuzurilor de a participa la interviu din partea unor persoane
24

selectate pentru a fi incluse n eantion.


Rata relativ ridicat a rspunsurilor incomplete la anumite ntrebri.
5.3. Cercetare de marketing cu tema: Analiza atitudinilor, valorii percepute i a
comportamentului de cumprare al turitilor cu privire la Festivalul Olimpic al Tineretului
European, ediia Braov 2013
Getz41 a subliniat importana analizrii motivelor vizitatorilor pentru participarea la
festivaluri i evenimente. Identificarea unor astfel de motivaii este o condiie prealabil
pentru planificarea programelor de eveniment n mod eficient i comercializarea acestora la
vizitatori. Analiza motivaiilor de participare la festivaluri ajut, de asemenea, manageri de
evenimente pentru poziie mai bun a festivalului organizat de ei.
Ca metod de cercetare a fost folosit un chestionar auto-administrat n locaiile de
desfurare a

Festivalului Olimpic al Tineretului European, pentru colectarea datelor

empirice n cadrul acestei cercetri. Chestionarul de tip anchet a cuprins urmtoarele


componente principale:determinarea motivelor de participare ca specator, valoarea perceput,
atitudinea fa de organizarea festivalului i inteniile de comportament, care au fost msurate
cu ajutorul scalei de tip Likert i au avut n vedere toate componentele pachetului turistic
(cazare, alimentaie i agrement).
5.3.1. Ipotezele i obiectivele cercetrii
Principalele ipoteze ale cercetrii sunt urmtoarele:
1. Turitii au n general o atitudine pozitiv n ceea ce privete organizarea
Festivalului Olimpic al Tineretului European;
2. Turitii sunt informai n privina desfurrii Festivalului Olimpic al
Tineretului European 2013 n Braov;
3. Majoritatea turitilor consider c festivalul a avut parte de o promovare
corespunztoare;
5.3.2. Populaia cercetat i mrimea acesteia
Metoda de eantionare folosit a fost cea neprobabilistic convenional. Eantionul
acestui studiu a fost alctuit din participanii n calitate de spectatori n cadrul
competiiilor festivalului care au avut vrsta de 16 ani i peste. Zona de festival a fost
mprit n cadrane i doi intervievatori au fost desemnai s colecteze sondajele.

41

Lee, C.-K., Lee, Y.-K., Wicks, B. E., Segmentation of festival motivation by nationality and satisfaction,
Tourism Management, Volume 25, Issue 1, 2004, p. 61.

25

Cercetarea a fost realizat n rndul a 154 de tineri i aduli, 87 de gen masculin i 67


feminin; cu vrste cuprinse n marea majoritate, ntre 16 i 64 de ani; 76 dintre ei fiind
elevi/studeni, 78 dintre ei avnd studii superioare i postuniversitare.
5.3.3. Sinteza rezultatelor cercetrii
n ceea ce privete cercetarea n rndul turitilor rezultatele au artat c 72,7% dintre
turitii care au luat parte la cercetare privind atitudinile turitilor au ales destinaia Braov
special pentru a participa ca spectator la Festivalul Olimpic al Tineretului European ediia
Braov 2013, 20,8% dintre acetia dorind s participe pentru c le plac astfel de evenimente
speciale; 14,3% deoarece au auzit de acest festival i pare distractiv; 12,3% din motive
personale nemenionate n chestionar (pentru agrement, concediu, divertisment, hochei) i
doar n proporii ceva mai mici de 7,8% pentru unicitate sau pentru petrecerea timpului alturi
de familie.
Durata sejurului turitilor a fost ntre 1-14 zile de o zi fiind a celor care au venit din
apropierea Braovului, 4-8 zile a celor care au venit fie n vacana de iarn, fie ca i-au luat
concediu pentru a fi alturi de familie i/sau prieteni, 10-14 zile petrecnd cei care au venit
special sa participe sau sa fie spectatori n cadrul festivalului, majoritatea n calitate de
suporteri ai echipelor participante.
n urma cercetrii, observm c, n ceea ce privete bugetul alocat pentru deplasarea i
ederea turitilor n scopul participrii la Festivalul Olimpic al Tineretului European a fost
incepand de la 20 lei ajungand pana la 3000 lei i respectiv, incepand cu 400 i finaliznd cu
2000 pentru turitii strini.
Aproape o jumtate dintre acetia au optat pentru probele de hochei pe ghea i schi
alpin, urmate de patinaj artistic i snowboarding, mai puin interesante pentru respondeni au
fost probele de schi fond, patinaj vitez i biatlon. Ca activiti adiacente i complementare,
turitii plnuiesc s practice sporturile de iarn (37,7%), 17,5% au optat pentru divertisment i
ntr-un procent de 8,4% i 4,5% turitii au ales activitile de shopping i alte motive
nemenionate n chestionar. Respondeii au fost mulumii i foarte mulumii de serciviile
turistice de cazare, alimentaie i agrement, i n special de organizarea festivalului.
5.3.4. Limitele cercetrii cantitative
Fiind o cercetare realizat prin metoda interceptrii aleatoare a turistului, pot aprea
erori n ceea ce privete locul de provenien i calitatea de turist a respondentului.
De asemenea, metoda de eantionare neprobabilistic convenional, nu poate fi
estrapolat la nivelul unui eantion foarte larg, avnd o eroare destul de mare.

26

5.4. Cercetare calitativ de marketing cu tema: Opiniile organizatorilor de


evenimente privind dezvoltarea Braovului prin intermediul turismului de evenimente
Turismul de evenimente, ca parte a marketingului unei destinaii este un element
foarte important, nu numai din punct de vedere economic, dar subliniaz, de asemenea,
dezvoltarea cultural i social a unui loc (sat, ora, jude, ar). Evenimentele joac un rol
important n dezvoltarea turismului, aducnd un avantaj competitiv unei destinaii i, odat cu
acesta, un anumit numr de turiti i beneficii economice.
Prile interesate sunt actori importani n dezvoltarea i promovarea destinaiilor
turistice, precum i n organizarea de evenimente. Aceast cercetare se concentreaz pe
opiniile principalilor organizatori de evenimente din Braov cu privire la rolul evenimentelor
n promovarea oraului ca destinaie turistic. Folosind o cercetare calitativ, studiul prezint
modul n care evenimentele, precum festivaluri medievale, festivaluri de muzic sau
competiii sportive evideniaz caracteristici culturale, sociale sau naturale i cum toate
acestea contribuie la promovarea Braovului ca o destinaie turistic. Rezultatele acestui
studiu ofer o imagine de ansamblu asupra evenimentelor din Braov, optimiznd
managementul evenimentelor i prin acesta, marketingul destinaiei.
Cercetarea calitativ a fost elaborat dup metoda interviului de profunzime
semidirectiv, eantionul folosit fiind compus din 6 organizatori de evenimente la nivelul
judeului Braov. Pentru a acoperi diversitatea evenimentelor, organizatorii au fost alei dup
tipul evenimentelor care pun n eviden potenialul turistic al destinaiei Braov. Ca i
entiti, au fost alese organizaii de dezvoltare la nivelul judeului, i organizaii nonguvernamentale organizatoare de evenimente. Interviurile de profunzime au avut la baz o
serie de teme i subteme.
5.4.1. Ipotezele si obiectivele principale ale cercetrii calitative
Principalele ipoteze ale cercetrii calitative sunt:
1. Organizatorii de evenimente din Braov contientizeaz importana evenimentelor n
strategia de dezvoltare a oraului ca destinaie turistic
2. Din perspectiva organizatorilor de evenimente, acest tip de turism reprezint un
avantaj n vederea atragerii turitilor n Braov
3. n opinia organizatorilor de evenimente din judeul Braov, evenimentele au un impact
pozitiv asupra imaginii destinaiei turistce.
4. Majoritaea organizatorilor de evenimente au o strategie de marketing care are n
vedere implementarea unui mix de marketing corespunztor evenimentelor.
5.4.2. Metodologia de proiectare a cercetrii
27

n vederea obinerii unor rezultate relevante, cei ase subieci alei pentru a participa la
aceast cercetare, care au rspuns la interviurile de profunzime semidirective, au fost selectai
dup o serie de criterii stabilite nainte de desfsurarea lor propriu-zis, dup cum urmeaz:

Organizatorii de evenimente au fost selectai din dou arii tematice principale ale
turismului de evenimente, i anume, organizatorii de evenimente culturale i
organizatorii de competiii zportive.

Subiecii au funcii de conducere n cadrul organizaiilor/ asociaiilor n care activeaz.

Subiecii pot da rspunsuri relevante cu privire la strategiile folosite n activitarea lor.

Temele i subtemele interviului de profunzime semi-directiv sunt urmtoarele:


I.
II.
III.

Rolul i planificarea evenimentelor ntr-o destinaie.


Scopul, rezultatele i impactul evenimentelor.
Caracteristicile mixul de marketing specifice evenimentelor.
Metodologia de culegere a datelor a constat n nregistrarea rspunsurilor celor

chestionai prin notarea lor, ulterior avnd loc faza de transcriere i prelucrare a datelor care sa realizat prin intermediul introducerii acestora n form electronic. Prelucrarea datelor a fost
fcut conform principiilor analizei de coninut, rspunsurile organizatorilor fiind centralizate
ntr-o gril de analiz.
5.4.3. Analiza i interpretarea rezultatelor obinute n urma intervievrii organizatorilor
de evenimente
Trebuie menionat faptul c asociaiile i organizaiile luate n calcul pentru aceast
cercetare au fost din sfera turismului cultural i turismului sportiv, acestea organiznd
evenimente cu specificul acestor tipuri de turism.
n ceea ce privete prima tem a interviului Rolul i planificarea evenimentelor ntr-o
destinaie, toi respondenii consider c evenimentele atrag turiti, majoritatea motivnd
rspunsul prin promovarea evenimentelor pe plan naional i internaional atrage vizibilitatea
destinaiei turistice Braov. Planificarea strategic a evenimentelor este o activitate necesar
n cazul majoritii asociaiilor i organzaiilor care au luat parte la cercetare.
A doua tem a adus n discuie n primul rnd scopul organizrii evenimentelor pentru
desinaia turistic Braov, respondenii lund n calcul nu numai atragerea turitilor, ci i
atragerea investitorilor i a culturii n aceast destinaie, prin intermediul evenimentelor
organizate. Rezultatele acestor evenimente este strns legat de scopul acestora, majoritatea
organizaiilor reuind s ating scopul primar. Impactul evenimentelor i msurarea acestuia
aduce n lumin nu doar aspectele pozitive, ci i cele negative legate de aglomerarea zonei de
desfurare, crearea blocajelor n trafic, deteriorarea mediului natural. Ca impact pozitiv sunt
28

menionate crearea unui spirit civic, a unor oportuniti de comunicare i relaionare ntre
diferitele comuniti implicate n desfurarea evenimentelor, schimbul de know-how etc..
n ceea ce privete a treia parte a interviului, legat de mixul de marketing, majoritatea
respondenilor au marcat urmtoarele etape n crearea unui eveniment: (1) dezvoltarea unei
viziuni discuii, brainstorming; (2) elaborarea unei strategii i formarea unei echipe a cror
membri s aib atribuii exacte; (3) dezvoltarea unei planificri calendaristice a activitilor de
organizare; (4) desfurarea evenimentului. n ceea ce privete atragerea evenimentelor
majoritatea sunt interesai s participe la organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret i a
atragerii titlului de Capital European a Culturii. Toate organizaiile folosesc marketingul
viral ca strategie principal a promovrii evenimentelor, doar cateva folosind promovarea
clasic prin intermediul publicitii TV sau radio. Strategiile de distribuie au n vedere canale
directe, fie prin intermediul site-ului evenimentului, fie la faa locului. Atragerea sponsorilor
se face n funcie de specificul evenimentelor organizate, asigurnd vizibilitatea acestora.
Legarea parteneriatelor precum i atragerea voluntarilor i implicarea comunitii braovene
sunt de asemenea puncte foarte importante pe lista organizatorilor de evenimente intervievai.
5.4.4. Limitele cercetrii calitative
n ceea ce priveste metoda de cercetare calitativ aleas - interviul de profunzime
semidirectiv aceasta are o serie de limite determinate att de persoana intervievat ct i de
percepia respondenilor asupra ntrebrilor:
Eventuale erori n procesul de interpretare i prelucrare a datelor.
Durata interviurilor i disponobilitatea respondenilor.
Dificultatea modelrii interviului, din perspectiva intervievatorului, acesta trebuind s
aib atenie distributiv foarte dezvoltat.
Lipsa reprezentativitii n ceea ce privete populaia cercetat.
Plecnd de la aceast cercetare i innd cont de rezultatele acesteia, autoritile locale
mpreun cu asociaiile i organizaiile care se ocup de managementul destinaiei turistice
Braov pot atrage mai multe evenimente de talie internaional, dezvoltnd n acest fel
turismul de evenimente i atrgnd turiti n aceast destinaie.

29

CAPITOLUL 6. STRATEGII DE MARKETING PENTRU


POZIIONAREA BRAOVULUI CA DESTINAIE TURISTIC
ORGANIZATOARE DE EVENIMENTE
n urma analizei literaturii de specialitate, a pieei i comportamentului consumatorului
de turism de evenimente i n urma cercetrilor de marketing, nglobnd toate rezultatele,
acest capitol prezint o propunere practic de strategii de marketing pentru dezvoltarea
destinaiei turistice Braov prin intermediul turismului de evenimente.
Datorit potenialului turistic i a infrastructurii, Braovul ar putea deveni cu uurin
gazda unor evenimente de talie internaional. Pentru a atrage astfel de evenimente trebuie
pornit de la avantajul competitiv pe care l are aceast destinaie, trebuie construit i
promovat imaginea de destinaie organizatoare de evenimente sportive, apoi atrai
investitori. Acesta const n potenialul natural i antropic al destinaiei turistice i n
diversitatea formelor de turism practicate.
La nivelul judeului, n cadrul Strategiei de Dezvoltare a Judeului Braov 42,
evenimentele sunt percepute drept patrimoniu antropic i cultural, fiind observate mai n
detaliu i avnd un loc i n cadrul analizei SWOT a judeului. n acest document este
subliniat faptul c, n jude, lipsete infrastructura necesar organizrii i desfurrii unor
evenimente culturale, sociale i de afaceri de mari dimensiuni. De asemenea este menionat
legtura dintre diferitele forme de turism practicate n cadrul judeului i turismul de
evenimente care uneori concentreaz chintesena culturii, istoriei i tradiiilor acestui loc n
cteva zile de srbtoare. Se precizeaz faptul c evenimentele sunt un instrument de atracie
a turitilor, dar este semnalat i lipsa unui calendar comun care s conin toate manifestatiile
de acest gen. n ceea ce privete direciile urmtoare de dezvoltare, sunt amintite pe lng
evenimentele culturale i evenimentele sportive (Festivalul Olimpic al Tineretului European),
promovarea i organizarea evenimentelor de succes i care pot atrage turiti.
n ceea ce privete cercetrile realizate n cadrul acestei lucrri, au reieit o serie de
concluzii de care trebuie s se in cont n formularea strategiilor de marketing care pot
poziiona Braovul ca destinaie turistic organizatoare de evenimente, dup cum urmeaz:

42

Agenia de Dezvoltare Durabil a Judeului Braov, Strategia de dezvoltare a judeului Braov, orizonturi
2013-2020-2030,
http://www.addjb.ro/uploads/media/Strategia_de_dezvoltare_a_judetului_Brasov_orizonturi_2013-20202030.pdf

30

1. Din punct de vedere al populaiei locale, din 456 de respondeni, 436 consider c imaginea
Braovului poate fi promovat prin intermediul turismului de evenimente. n completarea
acestui fapt, printre evenimentele prin care municipiul poate fi promovat ca destinaie
turistic au fost enumerate: Zilele Braovului, Srbtoarea i parada Junilor, Cerbul de aur,
Festivalul Olimpic al Tineretului European, Festivalul Turnirul cetilor, Trguri
meteugreti, Transilvanian Tourism Fair etc.
2. Din perspectiva turitilor au reieit o serie de trsturi comportamentale ale patricipanilor
la eveniment, care, extrapolate pot genera comportamentul de cumprare al turitilor
participani la evenimentele desfurate n municipiul Braov, i o serie de segmente de
pia evideniate ulterior n acest capitol.
3. Organizatorii de evenimente au subliniat importana acestui tip de turism, tipurile de
evenimente care se desfoar la nivelul acestei destinaii i, de asemenea, strategiile de
marketing utilizate n organizarea i desfurarea evenimentelor, i importana acestor
strategii.
Toate strategiile propuse n continuare n acest capitol au ca principale obiective:
organizarea unor evenimente culturale i sportive ciclice de interes naional;
atragerea unor evenimente culturale de talie internaional n Braov.
Obiectivele strategice nu se rezum doar la creterea indicatorilor circulaiei turistice,
ci se refer i la:

Pozitionarea oraului Braov ca destinaie turistic organizatoare de evenimente.

Creterea vizibilitii oraului pe plan naional i internaional prin apariiile media care
vor avea ca element central prezentarea evenimentelor desfurate.

Diversificarea segmentelor de turiti crora se adreseaz destinaia ca produs turistic.


Obiectivele operaionale propuse pentru ndeplinirea obiectivelor strategice vor avea

n vedere:

Atragerea unui numr de 20 de investitori care pot sponsoriza evenimentele din destinaia
turistic Braov prin:
o desemnarea a 3 persoane care s atrag sponsori;
o elaborarea unei mape de prezentare care s conin: beneficiile aduse de
sponsorizri i cerinele organizatorilor.

Semnarea unor contracte de sponsorizare.

Promovarea i consolidarea imaginii Braovului ca destinaie organizatoare de evenimente


n mintea consumatorilor individuali i organizaionali prin:
31

o crearea unei campanii publicitare;


o crearea unei e-platforme;
o promovarea produselor i serviciilor turistice de tipul evenimentelor deja existente
ale judeului prin intermediul materialelor de promovare;
o promovarea n cadrul trgurilor naionale i internaionale cu prezentarea noii
strategii de promovare prin intermediul evenimentelor.

Diseminarea informaiilor legate de toate evenimentele organizate la nivelul destinaiei


turistice Braov prin crearea unui site dedicat evenimentelor organizate la nivelul
municipiului i prin organizarea bianual a unor conferine de pres.

Consolidarea imaginii destinaiei turistice Braov ca organizatoare de evenimente n


mintea consumatorilor individuali i organizaionali prin crearea unei campanii
publicitare.

6.1. Segmentarea, intirea i poziionarea Braovului pe piaa turismului de evenimente


Din cercetrile de marketing i din analizele realizate, au rezultat o serie de segmente
de pia bine conturate n rndul consumatorilor de turism de evenimente din destinaia
turistic Braov. Avnd n vedere tipurile de evenimente existente pe piaa Braovului, se
difereniaz urmtoarele segmente de turiti:
Turitii care particip la evenimentele culturale de tipul Festivalului de Dramaturgie
Contemporan, Srbtorile oraului: Zilele Braovului, Festivalul Turnirul Cetilor.
Vizitatorii care particip n calitate de spectatori la evenimentele sportive de tipul
Festivalului Olimpic al Tineretului European, Campionate de hochei sau meciuri de
fotbal.
Turitii de afaceri care particip la expoziii, trguri de turism Transilvania Tourism
Fair - sau evenimente de tipul Business Days.
Turitii care particip la evenimente de tipul congreselor medicale, conferinelor i
altor manifestaii de natur tiinific.
Durata sejurului n cazul turismului de evenimente este de 2-3 zile, dar din cercetrile
realizate n cadrul acestei lucrri a rezultat faptul c destinaia turistic Braov poate atrage i
alte segmente de turiti:

vacanieri (turiti care rmn mai mult de 4 zile n destinaia turistic Braov);

turiti de weekend (cei care vin doar pe perioada desfurrii evenimentului).


n funcie de ara de provenien se pot distinge dou mari categorii de turiti:

32

Turiti strini (turitii atrai de evenimentele internaionale, dup cum a rezultat din
cercetarea realizat n rndul turitilor care au participat la Festivalul Olimpic al
Tineretului European).

Turiti romni (turitii care doresc s participe n calitate de spectatori la diferitele


evenimente locale desfurate n Braov).
Poziionarea destinaiei turistice Braov ca destinaie organizatoare de evenimente s-a

realizat n comparaie cu municipiul Bucureti i Sibiu prin determinarea a 8 indicatori de


caracterizare a competitivitii pieei. Fiecare dintre cei 8 indicatori au fost notai cu note de la
1 la 10 n funcie de gradul de dezvoltare al fiecrei destinaii turistice (fig. 6.1.). Notele au
fost acordate in conformitate cu datele prezentate anterior n capitolul 4, completate de datele
pentru municipiul Bucureti i Sibiu, date obinute de pe site-urile de prezentare ale oraelor
(www.turism.sibiu.ro, www.miculparis.ro).

Figura 6.1. Schema poziionrii Braovului ca destinaie turistic organizatoare de


evenimente n comparaie cu municipiul Sibiu i municipiul Bucureti
Din figura 6.1 putem observa faptul c destinaia turistic Braov se afl la limita
inferioar comparativ cu celelalte dou destinaii. Aceast poziionare se explic prin
urmtoarele:
1. Diversitatea evenimentelor la nivelul destinaiei turistice Braov n comparaie cu
Sibiul i cu Bucuretiul nu este foarte mare, dei au turismul de evenimente a nceput

33

s se dezvolte foarte mult n ultimii 3 ani, Braovul rmne cu mult n urma celor dou
destinaii.
2. Infrastructura specific organizrii de evenimente s-a dezvoltat foarte mult n oraul
Braov, n mare msur datorit faptului c a fost gazda Festivalului Olimpic al
Tineretului European. n afar de infrastructura specific desfurrii evenimentelor
sportive, i infrastructura desfurrii evenimentelor culturale se dezvolt, prin
construcia Filarmonicii, reamenajarea Teatrului Sic Alexandrescu i a Operei.
3. Indicatorii cererii turistice, dup cum s-a putut observa n capitolul 4, n comparaie cu
Sibiul, Braovul este mai competitiv.
4. Din punct de vedere al accesibilitii, Braovul are un punct lips reprezentat de
absena aeroportului i a unei autostrzi care s susin traficul aglomerat n special n
weekenduri.
5. Promovarea oraelor este pe acelai loc, acestea avnd fiecare site-uri special
construite pentru turism, iar participarea la trgurile de turism este prezent n
strategiile de promovare ale oraelor.
6. Evenimentele internaionale sunt prezente n special n Bucureti pe partea de turism
de afaceri i n Sibiu prin turismul cultural, n Braov singurul eveniment ciclic
internaional Cerbul de Aur nu se mai organizeaz din anul 2009.
7. Calitatea evenimentelor a fost msurat cu ajutorul feedback-urilor turitilor, prezente
pe site-urile destinaiilor sau blogurile personale. Dei aprecierile sunt n general
pozitive, la nivelul municipiului Bucureti i Braov s-au nregistrat o serie de opinii
negative n ceea ce privete organizarea unor evenimente.
8. n ceea ce privete oferta de cazare turistic i diversitatea acesteia, Braovul se
poziioneaz sub Bucureti, dar deasupra Sibiului.
innd cont c Braovul se situeaz pe poziia a aptea n organizarea spectacolelor i
concertelor n anul 2011, potrivit unui studiu realizat de Direcia Judeean de Statistic
Braov la nivel naional43, se poate susine faptul c aceast destinaie are o direcie bun, dar
trebuie s depun mai multe eforturi pentru a fi cunscut ca destinaie turistic organizatoare
de evenimente.
6.2. Analiza SWOT a turismului de evenimente a municipiului Braov
43

Activitatea
cultural-artistic
n
judeul
http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/Cultura%202005-2011.pdf

34

Braov

perioada

2005-2011:

Pentru a defini obiectivele trebuie identificate iniiativele de organizare i atragere a


evenimentelor nternaionale de promovare a Braovului prin intermediul turismului de
evenimente. n acest sens a fost realizat o analiz SWOT a promovrii dezvoltrii destinaiei
turistice Braov prin turismul de evenimente, care prezint punctele tari, punctele slabe,
oportunitile i ameninrile ale acesteia anterior implementrii.
Principalele puncte tari sunt:
1. Experiena acumulat pn n prezent n organizarea evenimentelor i atragerea
evenimentelor internaionale.
2. Gama de evenimente existent n cadrul ofertei turistice la nivelul destinaiei turistice
Braov pune n valoare tradiiile i obiceiurile, promovnd cultura acestui ora.
3. Mrirea infrastructurii turistice prin intermediul evenimentelor organizate, care poate fi
utilizat i de populaia local.
Principalele puncte slabe sunt:
1. Dezvoltarea doar la nivel regional sau chiar local a evenimentelor i a turismului de
evenimente.
2. Insuficiena infrastructurii de servicii turistice de agrement i specifice desfurrii
evenimentelor.
3. Foarte puine evenimente reuesc s se promoveze ca produse turistice individuale.
4. Concentrarea evenimentelor n perioada verii, cnd cererea turistic este foarte mare.
5. Lipsa cercetrilor de pia care s aib n vizor evenimentele.
6. Alocarea fondurilor publice pentru realizarea festivalurilor.
Principalele oportuniti care pot favoriza dezvoltarea Braovului ca destinaie organizatoare
de evenimente sunt:
1. Atragerea publicitii internaionale asupra destinaiei turistice Braov
2. Crearea unor noi posibiliti de organizare a pachetelor turistice care s mareasc durata
medie a sejurului n oraul Braov.
3. Atragerea investitorilor strini i locali n dezvoltarea Braovului.
4. Creterea nivelului de trai prin crearea locurilor de munc din turism i adiacente
turismului.
5. Creterea contribuiei turismului la bugetul local, i implicit stimularea economiei
locale.
6. Implicarea activ a populaiei locale n dezvoltarea i promovarea Braovului ca
destinaie turistic.
7. Diminuarea sezonalitii i atragerea turitilor n lunile de primvar i toamn, cnd
35

cererea turistic scade.


Principalele ameninri privind dezvoltarea Braovului ca destinaie organizatoare de
evenimente sunt:
1. Mrimea relativ mic a destinaiei turistice Braov.
2. Dezinteresul turitilor pentru produsele turistice de tipul evenimentelor.
3. Existena unei game variate de produse turistice i oportuniti de a petrece timpul liber
la nivelul destinaiei turistice Braov.
4. Lipsa de interes a investitorilor n ceea ce privete acordarea de finanri pentru acest tip
de program.
5. Lipsa de cooperare a prilor interesate i implicate n managementul destinaiei turistice
Braov.
6. Competiia acerb din partea altor orae precum Sibiu sau Bucureti.
Analiza SWOT este instrumentul care subliniaz necesitatea strategiilor i directiile
strategice viitoare care trebuie s fie implementate n cadrul destinaiei turistice Braov.
6.3. Strategiile de marketing
Punerea n practic a planificrii de marketing se realizeaz cel mai frecvent la nivelul
unei destinaii turistice prin intermediul strategiilor. Acestea sunt un instrument prin care se
ating obiectivele strategice, nivelul de dezvoltare la care dorete s ajung destinaia ntr-o
anumit perioad de timp, dar i aciunile prin care se vor ndeplini aceste obiective.
Strategiile de marketing asigur coordonarea eforturilor destinaiei n scopul atingerii
obiectivelor utiliznd resursele n modul cel mai eficient.
Iniiativele de dezvoltare a turismului de evenimente n Braov sunt puine, iar
strategiile propuse sunt doar pe scal local, sau n cel mai bun caz naional. n cadrul
Strategiei de dezvoltare a judeului Braov44, evenimentele au o pondere minor n
dezvoltarea oraului ca destinaie turistic.
Se poate observa necesitatea implementrii unor strategii de dezvoltare a destinaiei
turistice Braov prin intermediul turismului de evenimente. n acest sens distingem dou
direcii strategice de dezvoltare: strategiile de pia i strategiile mixului de marketing pentru
dezvoltarea Braovului prin turismul de evenimente.
n vederea poziionrii Braovului ca destinaie turistic organizatoare de evenimente
propunem abordarea strategiilor

de marketing din

44

dou perspective:

perspectiva

Agenia de Dezvoltare Durabil a Judeului Braov, Strategia de dezvoltare a judeului Braov, orizonturi
2013-2020-2030,
http://www.addjb.ro/uploads/media/Strategia_de_dezvoltare_a_judetului_Brasov_orizonturi_2013-20202030.pdf

36

organizatorului de eveniment ca factor PULL, prin atragerea evenimentelor, i n acelai timp


ca factor PUSH, n ceea ce privete funcia de vnztor al evenimentelor atrase sau
organizate.

Evenimente sportive
sau culturale
internaionale

Braov ca PUSH
destinaie
turistic
organizatoare
de evenimente

PULL

Turiti

Figura 6.2. Perspectivele poziionrii destinaiei turistice Braov prin intermediul


evenimentelor
Strategiile de tip PULL se refer la atragerea unor evenimente internaionale n sensul
de a fi gzduite de oraul Braov. Aceste strategii pot fi orientate spre dou direcii:
Atragerea evenimentelor prin ctigarea unor licitaii.
Depunerea unor proiecte pentru a demonstra necesitatea i capacitatea gzduirii
evenimentelor.
Licitaiile sunt ntlnite cel mai des n cazul evenimentelor sportive de talie
internaional precum Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale de Fotbal etc. Etapele sunt
urmtoarele:

depunerea cererii privind gzduirea unui eveniment de talie internaional;

acceptarea cererilor oraelor care doresc sa gzdiuasc un astfel de evenimen de un


comitet (de exemplu Comitetul Olimpic);

depunerea candidaturii din partea oraului gazd,

evaluarea candidaturilor tuturor rilor prin vizite pe teren i emiterea raportului privind
evaluarea;

alegerea oraului gazd.


Braovul a avut parte de o experien de acest gen, ctignd dreptul de a organiza

Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediia 2013. Pentru a trece la nivelul urmtor,
Jocurile Olimpice de Iarn pentru Tineret, Braovul ar trebui s investeasc n infrastructur,
iar acesta nu este un obiectiv prioritar pentru a dezvolta aceast destinie turistic.
Depunerea unor proiecte pentru a demonstra necesitatea i capacitatea gzduirii
evenimentelor presupune prezentarea inteniei de a gzdui un eveniment. Cel mai bun
exemplu n cazul Braovului este reprezentat de ctigarea titlului de Capital Cultural
European. Acest titlu reprezint oficial un eveniment cu durata de 1 an de zile, o ocazie unic
de a regenera oraele, de a le schimba imaginea i de a le face publicitate la nivel european i
37

internaional, ceea ce poate duce la dezvoltarea turismului 45. Titlul de Capital Cultural
European este un premiu al Comisiei Europene, care este alocat pe o baz de rotaie la
fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Fiecare stat membru este rugat s
nominalizeze un ora gazd, de multe ori dup un proces de licitaie competitiv.
n decursul acestui anului n care va fi Capital European a Culturii, oraul va fi
gazda unor serii de evenimente culturale i artistice naionale i internaionale care vor fi
promovate pe plan european. Procesul ctigrii acestui titlu este lung i presupune o viziune
att global, ct i local a dezvoltrii destinaiei turistice Braov. Etapele acestui proces sunt
urmtoarele46:
I. Etapa de preselecie:

Cu ase ani nainte de eveniment, fiecare stat membru n cauz public o invitaie de
depunere a candidaturilor destinat oraelor care ar putea fi interesate s obin titlul.
Oraele au la dispoziie zece luni pentru a rspunde cu o prezentare a proiectului
programului general pentru anul n cauz. Oraele interesate s obin titlul pot obine
informaii la reuniunea de informare organizat n aceast etap de statul lor membru.

Ulterior, un comitet se reunete n fiecare dintre statele n cauz. Din acest comitet
numit comitet de selecie fac parte treisprezece persoane: ase experi numii de ara n
cauz i apte experi numii de instituiile europene. Aceti apte experi europeni sunt
numii pentru o perioad de trei ani i sunt schimbai n treimi anuale, dup formula
(2+2+3). Ei nsoesc experii naionali n ambele state membre n cauz pentru a evalua
candidaturile pe baza obiectivelor i criteriilor impuse pentru obinerea titlului.

Comitetul de selecie ntocmete o list a oraelor care urmeaz s fie luate n considerare
n etapa urmtoare i emite recomandri privind progresele i evoluia situaiei. Regulile
concursului, inclusiv cele aplicabile procedurii de votare i nominalizrilor transmise
comitetului, vor fi stabilite ntr-o invitaie de depunere a candidaturilor sau ntr-un
document oficial publicat de statul membru n cauz.

II. Etapa de selecie:

Ulterior, oraele preselecionate au la dispoziie cteva luni pentru a i elabora mai n


detaliu programul. Anumite informaii trebuie incluse n acest fiier detaliat, care este
prezentat cu ocazia celei de-a doua reuniuni a comitetului de selecie din statul membru
n cauz. Reuniunea respectiv are loc la nou luni de la reuniunea de preselecie.

45

Ghid
pentru
oraele
candidate
la
titlul
http://ec.europa.eu/culture/documents/doc633_ro.pdf, p. 3.
46
Idem, p. 5.

38

de

Capital

cultural

european:

Comitetul recomand un ora pentru fiecare ar vizat i ofer consiliere n privina


urmtoarei etape a pregtirilor.
Pe baza rapoartelor primite de la comitetul de selecie n cauz, fiecare dintre cele
dou state membre transmite instituiilor europene o nominalizare. Ulterior, Consiliul de
Minitri al UE, hotrnd la recomandarea Comisiei pregtit pe baza raportului comitetului,
desemneaz oficial cele dou orae care urmeaz s dein titlul patru ani mai trziu.
Strategia de marketing propune o analiz de sponsori pentru a obine un astfel
de titlu de Capital Cultural European care va necesita o seciune transversal de sectoare,
inclusiv financiare, companii aeriene, companii de buturi racoritoare, companii auto,
contabilitate, hoteluri, transport, energie, construcii, produse alimentare i mass-media
parteneri.
Braovul a intrat n cursa pentru ctigarea acestui acestui titlu pentru anul 2021. Prin
depunerea proiectului de candidatur, au fost conturate o serie de evenimente culturale care ar
crete ansele de primire a titlului de Capital Cultural European.
Pentru a ctiga acest titlu, Braovul va trebui s acumuleze o experien ampl n
orgnizarea de evenimente de succes. n vederea acumulrii experienei, trebuie s existe o
serie de demersuri n vederea atragerii evenimentelor internaionale, acest lucru constnd n
organizarea unor concerte n cadrul unor turnee internaionale, sau gzduirea unor evenimente
artistice internaionale de tipul Cirque du Soleil. Toate aceste evenimente necesit o structur
pe care, n mare parte, Braovul o deine, dar nu o exploateaz la capacitatea maxim. De
asemenea evenimentele naionale i regionale care prezint o anumit ciclicitate pot fi
introduse n pachete turistice, vndute ulterior ageniilor de turism.
n ceea ce privete strategiile de produs eveniment, acestea vor fi dezbtute pe larg
n cadrul strategiilor mixului de marketing.
Strategiile de tip PUSH au n vedere mpingerea evenimentelor spre turiti, punerea pe
pia a evenimentelor. Aceste strategii constau n principal n strategiile de pia i strategiile
mixului de marketing pentru dezvoltarea Braovului prin intermediul turismului de
evenimente.
6.3.1. Strategii de pia pentru dezvoltarea Braovului prin intermediul
turismului de evenimente
n ceea ce privete strategiile de pia n ceea ce privete turismul de evenimente,
Getz47 face referire la 8 strategii, dup cum urmeaz:
47

Getz, D., Event Management & Event Tourism, Editura Cognizant Communication Company, S.U.A., 1997,
pp. 267-268.

39

strategia diferenial;

strategia niei de marketing;

strategia de conducere prin preuri;

penetrarea pieei;

reformularea produsului;

extinderea pieei;

dezvoltarea produselor;

strategia de diversificare.
Nu toate aceste strategii sunt potrivite pentru a fi implementate n cadrul destinaiei

turistice Braov, n continuare fiind prezentate cele care pot dezvolta aceast destinaie prin
turismul de evenimente. innd cont de rezultatele cercetrilor, de segmentele de pia
determinate n urma acestora i de motivele turitilor de participare la evenimente, se observ
necesitatea implementrii strategiei marketingului difereniat. n cazul acestei strategii trebuie
create evenimente care s aduc o valoare adugat turismului braovean, acestea trebuie s
fie unice i s in cont de segmentele de pia pe care le intesc. Dup cum este evideniat n
subcapitolul 6.1., prin diversitatea lor, evenimentele acoper un segment larg de pia ceea ce
permite prosibilitatea de a atrage un numr ridicat de turiti nu doar prin promovarea
evenimentelor existente culturale, sportive i de afaceri -, ci i prin crearea unor noi
evenimente care s pun n valoare potenialul turistic antropic i natural, i s utilizeze
infrastructura specific.
Reformularea produsului este o strategie care pune n eviden posibilitatea de
adaptare continu a evenimentelor existente pe piaa braovean. Tendinele n organizarea i
participarea la evenimente sunt ntr-o continu schimbare, iar organizatorii de evenimente
trebuie s aib n vedere acest fapt. Deoarece concurena devine din ce n ce mai acerb pe
piaa turismului de evenimente la nivel naional, organizatorii de evenimente din Braov
trebuie s neleag comportamentul de cumprare al participanilor la evenimente pentru a
putea rmne pe aceast pia. O alt strategie care pune n lumin produsul eveniment i
piaa n continu schimbare este dezvoltarea produselor, prin descoperirea i dezvoltarea
anumitor detalii ale evenimentelor deja organizate n Braov. Strategiile de produs sunt
evideniate n urmtorul subcapitol.

40

6.3.2. Strategiile mixului de marketing pentru dezvoltarea Braovului prin


intermediul turismului de evenimente
Strategiile mixului de marketing pun n valoare produsul oferit de destinaie, aceste
strategii putnd poziiona Braovul ca destinaie organizatoare de evenimente.
Strategii de produs
n concordan cu rezultatele cercetrilor, se poate susine importana dezvoltrii
destinaiei turistice Braov prin intermediul turismului de evenimente. n ceea ce privete
tipurile de evenimente, sunt propuse urmtoarele:
1. evenimente culturale;
2. evenimente sportive.
n ceea ce privete formularea produsului destinaie turistic constituit pe baza
turismului de evenimente, acestea din urm trebuie vizualizate ca fiind principalele atracii n
jurul crora graviteaz brandul destinaiei, construirea imaginii acesteia i formarea pachetului
turistic.
O prim strategie de produs vizeaz dezvoltarea destinaiei turistice Braov pe baza
produselor de tipul evenimentelor turistice existente: intete atragerea de clieni noi folosind
evenimente existente, cu adaptri, dup cum urmeaz:

se propune reintroducerea festivalului Cerbul de Aur n programul de evenimente al


oraului Braov;

Festivalul de Dramaturgie Contemporan atrage n fiecare an un numr mare de


spectatori, intotdeauna mai mare dect numrul locurilor disponibile. Propunerea const n
dezvoltarea acestui festival i extinderea festivalului n Centrul Cultural Reduta, i
atragerea mai multor spectacole i implicit mai multor turiti spre aceasta destinaie
turistic.
O a doua strategie pune n lumin diversificarea produselor de tip evenimente n

concordan cu segmentarea pieei:

Evenimente culturale internaionale:


o pentru a atrage segmentul de vrst cuprins ntre 18-24 de ani se propune
organizarea unor festivaluri muzicale care s aduc pe scena Braovean formaii
cu renume internaional. Un exemplu de succes este prezentat de principalul
competitor al Braovului, destinaia turistic Sibiu, care ncepnd cu anul 2005 este
gazda festivalului ArtMania;
o manifestaii artistice de tipul Cirque du Soleil ar atrage o gam foarte diversificat
de turiti, sergmentele int ale acestui eveniment fiind foarte mare;
41

o organizarea unui festival internaional de muzic clasic, avnd n vedere c va


exista sala Filarmonicii Braov, acest festival putnd s atrag o serie de turiti
stini i naionali cu vrste cuprinse ntre 35-54 de ani, cu venituri medii spre mari.

Evenimente sportive naionale i internaionale dup succesul Festivalului Olimpic al


Tineretului European ediia 2013, s-a putut observa faptul c acest tip de evenimente pot
poziiona Braovul pe piaa turistic naional i internaional ca destinaie organizatoare
de evenimente, iar segmentele de pia atrase sunt cuprinztoare vrste cuprinse ntre
18-55 de ani, venituri medii i mari. Propunerile de produse de tipul evenimentelor
sportive sunt urmtoarele: organizarea unor campionate naionale i internaionale de schi
pentru juniori, organizarea unor campionate internaionale de hochei tot pentru juniori i
organizarea unor campionate naionale i internaionale de not.
Toate aceste evenimente nu doar poziioneaz Braovul ca destinaie turistic

organizatoare de evenimente, dar vor oferi un atuu n evaluarea oraului n vederea obinerii
titlului de Capital European a Culturii.
Aceste produse evenimente trebuie organizate de ctre OMD-urile care activeaz la
nivelul Braovului n parteneriat cu autoritile locale.
Strategii de mpachetare
Strategia de mpachetare se refer la diversificarea pe orizontal a produselor propuse
mai sus, adugnd serviciilor participare la evenimente toate serviciile specifice turismului i
adiacente acestui sector, respectiv:

n ceea ce privete festivalurile de muzic, i segmentul de pia intit se propune


un pachet turistic care s includ, pe lng biletul de acces la eveniment:
o transportul naional sau internaional al turitilor interesai ctre destinaia
turitic Braov, cu reducerile de pre aferente (dac persoanele prezint
legitimaii de studii sau cardul european Euro 26). Acest lucru presupune
un parteneriat ntre OMD-urile care organizeaz festivalul i diferite firme
de transport cum ar fi CFR sau Regiotrans.
o cazare n uniti de turism specifice acestui segment de pia, respectiv
hosteluri sau pensiuni de 1-2 stele.
o tururi ghidate ale Braovului realizate n colaborare cu organizaia Guided
Braov, organizaie care face tuturi gratuite de ora.

Manifestaiile artistice de tipul Cirque du Soleil, avnd un segment att de larg ca


int, pachetul turistic se poate referi la o medie de vrst de 25-34 de ani, cu
42

venituri medii care s includ:


o transport cu trenul;
o cazare la uniti de tipul pensiunilor de 2-3 stele sau hotelurilor de 1, 2 sau
chiar si 3 stele;
o excursii opionale n mprejurimile Braovului.

mpachetarea festivalului de muzic clasic trebuie s aib n vedere


caracteristicile segmentului de pia pe care l intete, respectiv trebuie avut n
vedere faptul c transportul este asigurat de ctre turist (mijloc de transport
personal). Pachetul va include n plus fa de biletul de participare la eveniment,
cazare la hoteluri de 3, 4 i 5 stele avnd posibilitatea de a opta pentru un pachet
all inclusive.

n ceea ce privete evenimentele sportive, acestea pot fi mpachetate fie n produse


de tip all-inclusive, fie separat incluznd transport i/sau cazare.

Precum produsele turistice, i pachetele turistice trebuie propuse de ctre OMD-uri


ageniilor de turism, care le vor comercializa pe piaa turistic.
Strategii de pre
Stabilirea unui pre al unei destinaii sau al unui eveniment care s poziioneze o
destinaie pe o pia cu o concuren foarte ridicat este o misiune dificil. innd cont de
strategiile de produs propuse de n aceast lucrare, cea mai potrivit i eficient strategie de
pre ar fi strategia preurilor difereniate n funcie de segmentele de pia prezentate
anerior, de variabilele vrst i venit, i n funie de tipul evenimentului. Preurile difereniate
sunt utilizate n scopul de a diminua efectele de sezonalitate cu atragerea unui segment diferit
al pieei. Avnd n vedere diversitatea evenimentelor existente deja pe piaa braovean,
aceast strategie va fi usor de implementat la nivelul destinaiei turistice, putnd fi inclus
ntr-ul pre global al unui pachet turistic.
O alt strategie de pre este reprezentat de strategia preului forfetar, aplicat
pachetelor de servicii care includ cazarea, transportul i o serie de servicii de agrement.
Gruparea mai multor servicii determin scderea preului produsului global determinnd, n
mod normal, creterea vnzrilor.
Strategia discounturilor pentru vnzri n cantiti mari este una din strategiile
cele mai ntlnite n cazul evenimentelor, i n special n cazul evenimentelor sportive.
Aceast strategie trebuie avut n vedere n managementul orientat ctre diminuarea
pierderilor.
43

Strategii de distribuie
Distribuia serviciilor n general, este un procedeu complex i dificil privit din prisma
caracteristicii definitorii a acestora i anume intangibilitatea. n cazul turismului, i n special
n cazul turismului de evenimente, distribuia produselor cu acest specific necesit o
determinare de achiziie din partea cumprtorului, i crearea unei imagini tangibile de partea
opus, organizatorul.
n ceea ce privete strategiile de distribuie, este important facilitarea vnzrii
produselor de tipul evenimentelor n rndul consumatorilor individuali i organizaionali.
Aceast activitate poate fi realizat prin:

accesibilitatea cumprrii fie a biletelor pentru participare la evenimente;

includerea produselor de acest tip n pachetele turistice comercializate de


ctre ageniile de turism.

n ceea ce privete ultima propunere, este fundamentat de ctre agenii de prestigiu


din Marea Britanie, Spania sau Portugalia (Thomas Cook, El Corte Ingles Viajes, Abreu) care
au inclus n cadrul ofertei de produse turistice, pachete de tip all inclusive pentru evenimente
sportive sau culturale internaionale.
Un alt instrument foarte aproape de clieni este internetul, aceasta fiind o metod de
diversificare a canalelor de distribuie, prin canale scurte i lungi, prin crearea unui site
special pentru evenimentele din oraul Braov, prin intermediul cruia att turitii, ct i
localnicii pot achiziiona bilete de participare.
Strategii de promovare
Promovarea, n cazul unei destinaii turistice, este foarte important aceast component a
mixului de marketing reprezentnd de fapt ambalajul destinaiei.
Dimanche48 subliniaz rolul evenimentelor n strategiile de promovare a unei destinaii
turistice prin intermediul turismului de evenimente:
Dincolo de turism, evenimentele sunt manageri i marketeri n ceea ce privete
construirea imaginii unei destinaii i dezvoltarea brandului.
Vizeaz mass-media, potenialii turiti, dar, de asemenea, investitorii i potenialii
parteneri de afaceri.
Strategiile de promovare au avut la baz informaiile obinute prin intermediul
cercetrilor de marketing. Propunerile pentru strategiile de promovare ale destinaiei turistice
48

Dimanche, F., Strategic Development of Tourism Through Events, Creating competitive advantage for your
destination An International Conference on Destination Management, Budapest, Hungary, 2007, slide 14.

44

Braov sub egida turismului de evenimente sunt urmtoarele:


1. Crearea unei e-platforme.
2. Participarea la trguri naionale i internaionale cu prezentarea produselor turistice
de tipul evenimentelor.
3. Promovarea produselor i serviciilor turistice de tipul evenimentelor deja existente
ale judeului prin intermediul materialelor de promovare:
4. Organizarea lunar a conferinelor de pres.
5. Crearea unei campanii de publicitate pentru consolidarea imaginii Braovului ca
destinaie turistic promotoare de turism de evenimente.
Impactul scontat ar fi de consolidare a imaginii Braovului ca destinaie turistic de
evenimente pe piaa turistic din Romnia.
Strategii de personal
Strategiile de marketing, n ceea ce privete turismul de evenimente din oraul Braov,
au n vedere implicarea populaiei locale ca voluntari ai acestor evenimente. Prin aceast
implicare se urmrete consolidarea comunitii i sentimentul de apartenen la un grup.
Dup cum am amintit i n capitolul 3, voluntarii sunt nite pioni foarte importani cei care
ajut la derularea cu succes a unui eveniment, acetia au nevoie de motivaie i de trainiguri
pentru a putea aduce un plus de valoare evenimentului. Motivarea voluntarilor locali este, n
primul rnd, intrinsec, dorina de a lua parte i a ajuta la organizarea unui eveniment de
oricare fel i ndeamn pe acetia s participe activ n cadrul evenimentelor.
Strategii de sponsorizare
Sponsorizrile corporatiste ofer sprijin esenial pentru gzduirea evenimentelor i
contribuie la succesul de ansamblu al acestora. Fr sprijinul partenerilor oficiali,
evenimentele nu se pot s se desfura. Evenimentele n general necesit surse de venituri prin
care s poat fii organizate, aceste surse pot fi fie bugetul de stat ie sponsorizrile.
Evenimentele sportive permit partenerilor prezentarea brandului lor ntr-un mod
relevant i dinamic, oferind o ans unic de a evidenia imaginea, produsele, serviciile i
iniiativele corporative ale companiilor.
Avnd n vedere creterea trendului de sponsorizri din mediul privat i implicarea
sectorului privat n diferite evenimente, acestea sunt critice pentru organizarea cu succes a
evenimentelor culturale sau sportive n oraul Braov. n acest sens trebuie atrai ct mai
muli sponsori n organizarea evenimentelor.
n aceast accepiune, strategiile de sponsorizare au n vedere:
45

a. Atragerea a 15 sponsori oficiali, companii multinaionale care au o stabilitate


economic i o imagine pozitiv n rndul comunitii. Aceste companii
trebuie s sprijine evenimentule din punct de vedere financiar, dar i n materie
de produse, naintea i n timpul evenimentului;
b. Atragerea a 25 de sponsori secundari, firme locale i naionale care s sprijine
activitile evenimentelor prin oferirea de finane, produse i servicii.
Strategii de parteneriate
Colaborarea ntre autoriti, guvern, populaia autohton, agenii de turism din ara i
din strintate i ONG-uri este vital pentru buna desfurare a evenimentelor. i n cazul
politicii de parteneriat trebuie avute n vedere relaiile ntre urmtoarele pri interesate.
Avnd n vedere aceste legturi, putem observa complexitatea organizrii evenimentelor i a
turismului de evenimente. La nivelul municipiului Braov, turismul de evenimente nu ine
cont de toate aceste conexiuni, de aceea aceast destinaie turistic nu este dezvoltat prin
intermediul acestui tip de turism, i nu este poziionat pe piaa turistic naional ca o
destinaie organizatoare de evenimente. Propunerea aceasta ar pune n valoare destinaia
turistic Braov i ar ajuta la dezvoltarea unui turism de evenimente organizat.
n urma implementrii acestor strategii, municipiul Braov ar putea deveni gazda unor
evenimente de talie internaional, precum Jocurile Olimpice pentru Tineretului sau ar putea
primi titlul de Capital Cultural European, amndou aceste distincii ar poziiona destinaia
turistic Braov pe piaa internaional a turismului de evenimente.

46

CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUII ORIGINALE.


DISEMINAREA REZULTATELOR. DIRECII VIITOARE DE
CERCETARE.
A. CONCLUZII GENERALE
Pentru nceput au fost clarificate conceptele de baz, i anume produsele turistice,
destinaiile turistice i evenimentele n turism. Primul capitol a avut n centru destinaia
turistic, componentele acesteia, ciclul de via al acestora i nu n ultimul rnd importana i
etapele planificrii activitii turistice n cadrul acestora. Pentru a analiza orice pia, trebuie
facut o analiz n detaliu a cererii i ofertei. Aceast lucrare prezint aceast analiz prin
prezentarea stadiului actual de dezvoltare a destinaiei turistice Braov. n aceast analiz au
fost folosite urmtoarele instrumente:
Analiza principalilor indicatori ai circulaiei turistice i analiza Braovului
n comparaie cu municipiul Bucureti i municipiul Sibiu;
Analiza SWOT, aplicarea modelului Ritchie i Crouch i imaginea
destinaiei turistice Braov;
Analiza principalelor evenimente organizate n Braov.
Comportamentul consumatorului de evenimente turistice este component foarte
important n analiza oricrei piee. Ca i elemente analizate in cadrul comportamentul
consumatorului s-au urmrit urmtoarele aspecte: segmentare, targeting i pozitionare, luarea
deciziei i tipurile de consumatori de turism de evenimente.
Un punct forte al prezentei teze de doctorat este reprezentat de cele trei cercetri
desfurate n rndul populaiei rezidente, n rndul turitilor i n rndul organizatorilor de
evenimente din judeul Braov. Turismul de evenimente la nivelul municipiului Braov este o
oportunitate din perspectiva braovenilor, promovnd imaginea acestuia ca destinaie turistic
pe plan naional i internaional, aducnd n principal beneficii oraului. Un eveniment de talie
internaional precum Festivalul Olimpic al Tineretului European, poate avea un impact
pozitiv nu numai asupra imaginii Braovului ca destinaie turistic, ci i asupra comunitii
braovene, i asupra dezvoltrii urbane crend infrastructur i faciliti de care se pot folosi
nu numai participanii i turitii venii special pentru acest eveniment, ci i populaia local.
Efectele negative prencum deteriorarea mediului sau creterea preurilor au fost observate de
ctre foarte puini braoveni.
n urma defurrii cercetrilor la nivelul tezei de doctorat, n zona proiectrii i
organizrii de evenimente, se poate observa c specialitii pun tot mai des accentul pe livrarea
ctre clieni a unor evenimente ce ar trebui s aib o rat de succes ridicat. n corelaie cu
47

aceast rat de succes au fost identificai n urma interviurilor n profunzime, un set de factori
care, n opinia acestora, contribuie la buna desfaurare a evenimentului i care l inflenteaz
ntr-o msur mai mic sau mai mare. Astfel rata de succes a evenimentului poate fi explicat
de ctre aceti factori, prin intermediul unui model de previziune a succesului unui eveniment,
pornind de la informaiile legate de eveniment i compania organizatoare pe care clienii le
pot obine.
Necesitatea i oportunitatea vine din specificul destinatiei turistice Braov, care se dorete
a deveni cea mai important destinaie turistic din Romnia, cu aproximativ 1 milion de
turiti naionali i internaionali atrai anual.
B. CONTRIBUII ORIGINALE
innd cont de dezvoltarea rapid a turismului, a formelor de turism, i a contextului
economic actual, mpreun cu stadiul actual al cunoaterii n domeniul turismului de
evenimente, trebuie luate n considerare noi metodologice, teoretice i practice avnd ca scop
principal nelegerea mai profund a specificului marketingului produselor de tipul
evenimentelor, fie ele locale, naionale sau internaionale.
Evenimentele, ca produse turistice trebuie privite din mai multe perspective, respectiv
trebuie avut n vedere opinia tuturor actorilor implicai n organizarea i dezvoltarea
turismului de evenimente ntr-o anumit regiune. n acest sens lucrarea de fa prezint, prin
intermediul cercetrilor realizate, trei perspective:
a. Perspectiva comunitii locale, mai exact a rezidenilor.
b. Perspectiva turitilor, participani activi sau ca spectatori n cadrul
evenimentului.
c. Perspectiva stakeholderilor, mai exact a organizatorilor i partenerilor implicai
n organizarea evenimentelor.
n urma analizrii rezultatelor, s-au putut vedea o serie de asemanri i diferenieri n
ceea ce privete atitudinea acestora fa de dezvoltarea turismului de evenimente, respectiv
putem observa unele diferene n ceea ce privesc motivele de participare la evenimente, i
metodele de informare n ceea ce privesc evenimentele.
Obiectivul fundamental al acestei teze de doctorat este acela de a dezvolta un concept
de marketing al produselor de tipul evenimentelor, care s vizeze nu doar turitii ci i
comunitatea i organizatorii de evenimente. Dezvoltarea unei destinaii turistice nu poate fi
realizat dect ntr-o armonie i colaborare permanent ntre cele trei pri. Realizarea celor
trei cercetri de marketing a fost conceput n consens cu acest obiectiv.

48

Prin urmare definirea marketingului turismului de evenimente din perspectiva


dezvoltrii unei destinaii turistice, a fost imperios necesar. Definirea acestui concept a
reieit din analiza dezvoltrii turismului pe ramuri, a conceptului general de turism de
evenimente, evoluia i specializarea marketingului pe domenii de activitate economic,
dezvoltarea i nu n ultimul rnd innd cont de contextul general al economiei i de
comportamentul consumatorului. Definiia propus nglobeaz scopul principal al
marketingului, precum i tendinele noi ale turismului pe scal global, care au adus n lumin
noi tipuri de produse, evenimentele numrndu-se printre acestea.
innd cont de cele prezentate i avnd la baz tot ceea ce a elaborat aceast lucrare,
este propus urmtoarea definiie a marketingului turismului de evenimente:
Marketingul turismului de evenimente reprezint un ansamblu de analize, activiti i
procese prin intermediul crora sunt create i promovate produsele de tipul evenimentelor, i
sunt distribuite persoanelor interesate direct sau indirect, aducnd un avantaj competitiv
destinaiei turistice organizatoare i zonelor adiacente destinaiei. Reprezint, n sine, un
instrument de promovare i dezvoltare a unei destinaii turistice, prin care aceasta poate fi
adus pe scena nternaional.
Marketingul turismului de evenimente are n vedere dezvoltarea durabil a unei
destinaii turistice, innd cont de cei trei factori pe care aceasta se bazeaz, respectiv:

Din punct de vedere social, prin crearea unei relaii ntre indivizi, a unei
conexiuni ntre comunitile gazd i turiti; prin conferirea sentimentului de
apartenen, fericire i mndrie n rndul membrilor comunitii; prin promovarea
i susinerea tradiiilor i obiceiurilor pe fondul crora o comunitate este bazat.

Din punct de vedere economic, prin atragerea investiiilor i investitorilor; prin


crearea unei infrastructuri durabile n timp; prin atragerea veniturilor din turism.

Din punct de vedere ecologic prin promovarea unui sim al consumului limitat.

Prin dezvoltarea turismului de evenimente se creaz un plus de valoare, de calitate a


unei destinaii, care poate oferi turitilor, n calitate de consumatori, un produs n plus, ajutnd
astfel la creterea numrului de turiti, i implicit a veniturilor generate de ctre acetia.
Marketingul turismului de evenimente presupune o combinare armonioas ntre politicile i
strategiile de marketing, ntre stakeholderi, comunitarea local i turiti, nglobnd n toate
acestea punerea n valoare a potenialului turistic al destinaiei.
Definiia propus pentru acest tip de marketing are n vizor, nu doar caracteristicile
clasice ale marketingului, ci i noile dimensiuni adugate acestuia, venind cu o serie de
completri caracteristice turismului de evenimente, respectiv:
49

construirea unui sistem managerial organizat care s coordoneze toate evenimentele, i


activitile din cadrul acestora;

indeplinete funcia de promotor al destinaiei turistice n cadrul pieei int;

are n vedere segmentarea pieei i selectarea pieelor int;

se pune accentul pe creterea numrului de turiti, a mbuntirii serviciilor i a


mririi duratei sejurului;

creaz, dezvolt i organizeaz activitatea turistic a clienilor.


Originalitatea temei const i n caracaterul ei unic pn n prezent n literatura de

specialitate romneasc, subliniind c nu au fost identificate alte studii realizate pe aceast


tem i c nu au fost identificate analize bazate pe metode statistice sau din sfera cercetrilor
cantitative sau calitative care s arate implicaiile procesului de marketing n domeniul
promovrii unei destinaii turistice prin intermediul organizrii de evenimente.
Deoarece studiile existente pn n prezent pe piaa evenimentelor din Romnia sunt
puine la nivel de organizare a evenimentelor nternaionale pe plan local, acest lucru fiind i
un efect al lipsei acestui tip de evenimente. Teza de doctorat este foarte util n ceea ce
privete cunoaterea compurtamentului consumatorului, dar i n vederea implementrii unor
politici i strategii de marketing ulterioare, clarificnd anumite aspecte care vor interconecta
mult mai bine partea teoretic de cea practic.
n demersul de cercetare ntreprins, au fost avute n vedere segmentele de consumatori
individuali, i att organismele i asociaiile publice specializate n organizarea i proiectarea
evenimentelor turistice att sportive ct i culturale. Astfel a fost realizat un program de
observare dens ce a urmrit att studierea aplicrii politicilor i strategiilor de marketingului
n cazul organizaiilor care au, printre altele, activiti de organizare a evenimentelor turistice,
ct i studierea comportamentului consumatorului de evenimente.
Prin atragerea unor astfel de evenimente se aduc o serie de produse turistice de calitate
superioar, create dup anumite standarde de calitate, fiin supuse unor reguli stricte de
organizare.

C. DISEMINAREA REZULTATELOR

50

Rezultatele documentrii efectuate, dar i ale cercetrilor de marketing realizate pentru


ntocmirea acestei lucrri de doctorat sunt cuprinse n diferite articole publicate n reviste
naionale i internaionale de specialitate, dar i n volumele unor conferine internaionale.
n cadrul conferinelor internaionale cotate ISI (categoria A) au fost prezentate
urmtoarele lucrri:
Candrea, A.-N., Ispas, A., Heranu, A., Choosing the right souvenir for the promotion

1.

of tourist destinations hosting sports events. The case of Braov, Romania, The 6th
International Conference on Business Excellence, Vol. 1, 14-15 octombrie, 2011,
Braov, Romnia;
2.

Heranu, A., Ispas, A., The development of event based tourism products in tourism
agencies in Cambridge, 7th International Conference on Business Excellence, Vol. 1,
12-13 octombrie, 2012, Braov, Romnia

n cadrul conferinelor internaionale cotate BDI au fost prezentate urmtoarele lucrri:


1. Candrea, A.-N., Ispas, A., Cristinel, C., Heranu, A., Residents attitudes toward
tourism development in Brasov, Romania, 21th Biennial International Congress
Tourism & Hospitality Industry 2012.
Lucrrile urmtoare au fost publicate n reviste de specialitate cotate categoria B+/B i
volumelor conferinelor la care doctoranda a participat:
1.

Heranu, A., Vnzarea produselor turistice prin intermediul internetului, Revista de


logistic i management, Nr. 3, 2010;

2.

Heranu, A., Yield management, Revista de logistic i management, Nr. 4, 2010;

3.

Heranu, A., Romania as a touristic destination from foreign tourist perspective


revista ASPEKT, nr. 5, 2010;

4.

Ispas, A., Heranu, A., Characteristics of event tourism marketing. case study: the
European Youth Olympic Festival, Brasov 2013, Bulletin of The Transilvania
University of Braov. Vol. 4 (53), No. 1, Series V: Economic Sciences, 2011;

5.

Heranu, A., Ispas, A., Dsclescu, M., Vierau, T., The structural funds
contribution in the competitiveness and urban marketing of the Center region and
Brasov county, Bulletin of The Transilvania University of Braov. Vol. 4 (53), No. 2,
Series V: Economic Sciences, 2011;

6.

Candrea, A.-N., Ispas, A., Heranu, A., Choosing the right souvenir for the promotion
of tourist destinations hosting sports events. The case of Brasov, Romania Proceedings

51

of the 6th International Conference on Business Excellence, Vol. 1, 14-15 octombrie,


2011, Braov, Romnia;
7.

Boitor, A.-B., Heranu, A., ACTA and the effects of the agreement on the online
marketing strategies, Bulletin of The Transilvania University of Braov, Vol. 5 (54),
No. 1, Series V: Economic Sciences, 2012;

8.

Heranu, A., Boitor, A.-B., The role of OEMs in software distribution, Bulletin of The
Transilvania University of Braov, Vol. 5 (54), No. 1, Series V: Economic Sciences,
2012;

9.

Boitor, A.-B., Heranu, A., Enterprise software market and its features, Bulletin of
The Transilvania University of Braov, Vol. 5 (54), No. 2, Series V: Economic
Sciences, 2012;

10.

Candrea, A.-N., Ispas, A., Cristinel, C., Heranu, A.,

Residents attitudes toward

tourism development in Brasov, Romania, Proceedings of the 21th Biennial International


Congress Tourism & Hospitality Industry 2012.
11.

Heranu, A., Boitor, A.-B., S.T.E.P. Analysis on event tourism, Vol. 5 (54), Bulletin of
The Transilvania University of Braov, No. 2, Series V: Economic Sciences, 2012;

12.

Heranu, A., Ispas, A., The development of event based tourism products in tourism
agencies in Cambridge, Proceedings of the 7th International Conference on Business
Excellence, Vol. 1, 12-13 octombrie, 2012.

13.

Boitor, A.-B., Heranu, A., The influence of marketing experiments on the relationship
between software producers and their retailers n: Analele Universitii din Oradea.
Seria tiine Economice, No. 1/ Iulie 2013

14.

Heranu, A., Boitor, A.-B., Brtucu, G., Cercetri de marketing n turismul de


evenimente. Studiu de caz Festivalul Olimpic al Tineretului European, Braov 2013,
Revista Romn de Marketing, nr. 2, iunie, 2013

D. DIRECII VIITOARE DE CERCETARE


Globalizarea poate aduce, pe lng efectele pozitive legate de creterea investiiilor
sau diminuarea omajului, cteva efecte negative. Acestea vor fi simite la nivel cultural prin
degradarea obiceiurilor i stilului de viaa tradiional, de dragul creterii profiturilor. Astfel,
bucatria tradiional se va adapta preferinelor turitilor, obiceiurile populare i tradiiile vor
fi puse n pericolul de a deveni kitch, iar valorile culturale vor lua forma culturii dominante, n
acest moment, cea american. Turistul nu este interesat numai de resursele naturale i

52

antropice, dar i de aspectele legate de valorile culturale, tradiii i obiceiuri, serbri tematice
etc.
Criza economic a introdus ntreaga lume n recesiune, provocnd o multitudine de
schimbri n comportamentul turistului, forat s-i pstreze banii pentru lucruri mai
importante. Recesiunea a pus un semn de ntrebare pe constana i stabilitatea salariului,
fornd planificri ale bugetului pentru indivizi i comuniti, stagnnd activitile cu caracter
de odihn.
Fiecare destinaie turistic trebuie s dezvolte i promoveze pachete sau produse
turistice care s existe independent de infrastructura turistic a unei destinaii, pentru a crete
atractivitatea zonei respective. Aceste produse turistice pot fi evenimentele, n cazul multor
destinaii turistice exist, dar nu sunt promovate corespunztor.
Trebuie elaborate i organizate cu regularitate o serie de campanii de contientizare a
publicului, pentru a evidenia importana industriei turismului prezente la radio, televiziune i
pres scris, ns foarte importante sunt evenimentele: Evenimente culturale, Spectacole
locale, regionale, Sptmani turistice, Evenimente tematice, Ceremonii de premiere.
n scopul ncurajrii participrii n numr mai mare a vizitatorilor la abundena de
spectacole i evenimente culturale din Romnia exist dou principale cerine: n primul rnd,
publicitatea evenimentelor cu mult timp nainte i n al doilea rnd, facilitarea rezervrii i
cumprrii biletelor.
Evenimentele care se desfoar pe parcursul anului reprezint un mijloc eficient de
extindere a sezonului turistic i demonstreaz posibililor vizitatori care ajung n respectiva
destinaie c exist o gam larg de activiti la care acetia pot s participe. Aceste
evenimente, festivaluri etc., trebuie orientate n special ctre exprimarea tradiiilor i culturii
locale, dar pot prezenta interes dac sunt ndreptate ctre o pia specific de ni, sau
sptmnile de drumeie cu un numr de trasee speciale pentru panoram sau de interes
special.

53

BIBLIOGRAFIE SELECTIV

1. Anholt, S., Brand new justice. How branding places and products can help the developing
world, Editura: Elsevier, 2003.
2. Anholt, S., Destination Marketing, Editura Butterworth Heinemann, 2001
3. Baade, R.A., Baumann, R., Matheson, V. A., Selling the game: Estimating the economic
impact of professional sports trough taxable sales, Southern Economic Journal, 2008, 74(3),
pp. 794-810.
4. Baloglu, S, Kozak, M., Managing and Marketing Tourist Destinations Strategies to Gain a
Competitive Edge, Editura Routledge, New York, 2011.
5. Bltescu, C.A., Neacu, A.N., Turismul de evenimente, management i marketing, Editura
Universitii Transilvenia din Braov, Braov, 2012.
6. Barron, P., Rihova, I., Motivation to volunteer: a case study of the Edinburgh International
Magic Festival, International Journal of Event and Festival Management, 2 (3), 2011, pp.
202 217.
7. Batchelor, R., Strategic marketing of tourism destinations in The international marketing of
travel and tourism: A strategic approach, Ed. Vellas, F., Becherel L., London, MacMillan
Press Ltd., 1999, pp. 183-195.
8. Brtucu, G., Ispas, A., Chiu, I.B., Marketingul serviciilor publice, Editura: Infomarket,
Braov, 1999.
9. Buhalis, D., Marketing in the competitive destination of the future, Tourism Management,
nr. 21, 1999, pp. 97-116.
10. Butler, R., The concept of a tourism area cycle of evolution: Implications for resources,
Canadian Geographer, vol. 24, nr. 1, 1980, pp. 5-12.
11. Candrea, A.N., Ispas, A., Constantin, C. Heranu, A., Residents attitudes toward tourism
development in Brasov, Romania, Tourism & Hospitality Management 2012, Conference
Proceedings, Opatija Croatia, pp. 1-11, www.fthm.uniri.hr/thi2012.
12. Candrea, A.N., Teza de doctorat: Strategii i politici de marketing pentru dezvoltarea
ecoturismului n Romnia, Universitatea Transilvania, Facultatea de tiine economice i
Administratrea Afacerilor, Braov, 2009.
13. Carmichael, B.A., Global competitiveness and special events in cultural tourism: the
example of the Barnes Exhibit at the Art Gallery of Ontario, Toronto, The Canadian
Geographer, 46, no 4, 2002, pp. 310-324.
14. Cetin, I., Brandabur, R., Marketingul serviciilor, Bucureti: Editura Uranus, 2004.

54

15. Cimpoca N., Chira V. A., Dobrescu E. M., Transa L., Branding de ar Romnia, Editura
Sigma, Bucureti, 2008.
16. Cismaru, L., Strategii de securitate n marketingul destinaiei turistice-Tez de doctorat,
Universitatea Transilvania Braov, 2011
17. Dimanche, F., Strategic Development of Tourism Through Events, Creating competitive
advantage for your destination An International Conference on Destination Management,
Budapest, Hungary, 2007, prezentare PPT.
18. Fntnariu, A. M., Competitive Image of Romanian Tourist Destination, Review of General
Management, vol. 15, nr. 1, 2012.
19. Florescu, C., Mlcomete, P., Pop, N., Marketing. Dicionar explicativ, Editura Economic,
Bucureti, 2003.
20. Fratu (Oltean), D., Mixul de marketing al destinaiei turistice. Aplicaie pentru zona Braov,
Universitatea Transilvania din Braov, 2012.
21. Gee, C.Y., Choy, D.J.L., Makens, J.C., The travel industry, Editura AVI, S.U.A., 1984.
22. Getz, D. Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, vol. 29,
nr. 3 2008, p. 403-328.
23. Getz, D., Event management and event tourism, Editura Cognizant Communication
Corporation, Statele Unite ale Americii., 1997.
24. Getz, D., Tourism planning and destination life cycle, Annals of Tourism Research, vol. 19,
nr. 4, 1992, pp. 752-770.
25. Gherasim, T., Gherasim, D., Marketing Turistic, Editura Economic, Bucureti, 1999
26. Goeldner, C. R., Ritchie, J.R.B., Tourism: Principles, Practices, Philosophies, a 10-a ediie,
Editura John Wiley & Sons, Hoboken New Jersey, 2006.
27. Goldblatt, J., Special events. A new generation and the next frontier, ediia a 6-a, John Wiley
&sons, Inc., New Jeresey i Canada, 2010.
28. Hall, C.M., Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships ediia a 2-a, Editura
Pearson, Marea Britanie, 2008.
29. Hart, N., Stapletonp, J., The CIM Marketing Dictionary, p. 109
30. Heath, B., Wall, G., Marketing tourism destination, John Wiley, SUA, 1992.
31. Heranu, A., Lucrare de disertaie Imaginea Romniei ca destinaie turistic din
perpectiva turitilor strini. Studiu de caz: populaia Portugaliei, Universitatea
Transilvania Braov, Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor, Braov,
2010.
32. Heranu, A., Yield management, Revista de logistic i management, Nr. 4, 2010;

55

33. Heranu, A., Ispas, A., The development of event based tourism products in tourism
agencies in Cambridge, 7th International Conference on Business Excellence, Vol. 1, 12-13
octombrie, 2012, Braov, Romnia
34. Heranu, A., Boitor, A.-B., S.T.E.P. Analysis on event tourism, Vol. 5 (54), Bulletin of The
Transilvania University of Braov, No. 2, Series V: Economic Sciences, 2012;
35. Heranu, A., Boitor, A.-B., Brtucu, G., Cercetri de marketing n turismul de evenimente.
Studiu de caz Festivalul Olimpic al Tineretului European, Braov 2013, Revista Romn de
Marketing, nr. 2, iunie, 2013
36. Heranu, A., Pascariu, A., Petrea, E., Rduceanu, O., Calendarul evenimentelor culturale
i sportive din judeul Braov. Mijloc de informare i promovare turistic, Olimpiada
Naional a studenilor economiti.
37. Howie, F., Managing the tourist destination, Thomson Leaming, Londra, 2003.
38. Hoyle, L. H., Event Marketing, Editura: John Wiley & Sons INC., New York si Canada,
2002.
39. Hunt, J.D., Image as a factor in tourism development, Journal of Travel Research, 1975, Nr.
13, p. 1-7.
40. Ispas, A., Constantin, C., Candrea, A.N., Identifying the image of tourist destinations. The
case of Brasov and Poiana Brasov, Romania, lucrare susinut la The 20th Biennal
International Congress Tourism&Hospitality Industry 2010, New Trends in Tourism and
Hospitality Management, 6-8.05.2010, Opatija, Croatia, inclus n volumul congresului, pp.
88-100, www.fthm.hr/thi2010.
41. Ispas, A., Heranu, A., Characteristics of event tourism marketing. case study: the
European Youth Olympic Festival, Brasov 2013, Bulletin of The Transilvania University of
Braov. Vol. 4 (53), No. 1, Series V: Economic Sciences, 2011;
42. Ispas, A., Marketing turistic, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2011.
43. to protecting the brand of a sporting event, Londra, Editura: Sweet & Maxwell, 2008.
44. Karen A., Smith, Garnham, R., Distribution Channels for Convention Tourism, Journal of
Convention & Event Tourism, 8:1, 2006, pp.1-30
45. Kimbu, A.N., The Challenges of Marketing Tourism Destinations in the Central African
Subregion: the Cameroon Example, International Journal of Tourism Research, 13, 2011.
46. Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C., Marketing for Hospitality and tourism, a asea ediie,
Editura Pearson, ediie aprut internional, 2012.
47. Kotler, P., Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, Editura: Prentice-Hall,
Statele Unite ale Americii, 1988.
48. Kotler, P., Principles of Marketing, Editura Prentice Hall, Editura Upper Saddle River, New

56

49. Lee, C.-K., Lee, Y.-K., Wicks, B. E., Segmentation of festival motivation by nationality and
satisfaction, Tourism Management, Volume 25, Issue 1, 2004, pp. 61-70.
50. Lefter, C, Cercetarea de marketing, Editura Infomarket, Braov, 2004.
51. Love, L.L., Sheldon, P.S., 1998. Souvenirs: Messengers of Meaning. Advances in Consumer
Research, 25, pp. 170-175.
52. Minciu, R., Economia Turismului, Editura Uranus, Bucureti, 2001.
53. Morrison, A. Hospitality and Travel Marketing, a 4-a ediie, Delmar, Cengage Learning,
International, 2010.
54. Nancy, M., Hodur, M.S., Leistritz, F.L., Estimating the Economic Impact of Event Tourism,
Journal of Convention & Event Tourism, 2006, 8:4, 63-79.
55. Nedelea, A., Piaa turistic, Editura Didactic i pedagogic R.A., Bucureti, 2003.
56. Nicolescu, E., Marketingul n Turism, Editura Sport-Turism, Bucureti, 1976.
57. Ni I., Ni C., Piaa Turistic a Romniei, Editura Ecran Magazin, Braov, 2000.
58. zoemir, G., ulha, O.: Satisfaction and Loyalty of Festival Visitors, Anatolia: An
International Journal of Tourism and Hospitality Research, vol. 20, nr. 2., 2009, pp. 359360.
59. Petcu, N., Statistic n turism. Teorie i aplicaii, Editura Albastr, Cluj Napoca, 2000,.
60. Pike, S., Destination Marketing- an Integrated Marketing Communication Approach,
Butterworth-Heinenmann, Oxford, 2008.
61. Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I., The Competitive Destination: A Sustainable Tourism
Perspective, Editura CABI Publishing, Oxfordshire (Marea Britanie), 2003.
62. Rotariu, I., Dezvoltarea destinaiei turistice note de curs, Editura Alma Mater, Sibiu, 2009.
63. Rothschild, Ph. C., Social media use in sports and entertainment venues, International
Journal of Event and Festival Management, Vol. 2 No. 2, 2011
64. Rusescu, M. C., Cnda, A.V., The Event, Component of services marketing theoretical
approach, publicat Revista Calitatea - Acces la Succes, Bucuresti, anul 12, nr. 121, 2011.
65. Rusescu, M. C., Managementul Marketingului n cazul Societilor Comerciale Specializate
n Organizarea de Evenimente de Marketing, Tez de doctorat, Academia de Studii
Economice Bucureti, 2011.
66. Schiffman, I., Lazr Kanuk, L., Consumer Behavior, Prentice Hall College Div, a 6-a ediie,
1997.
67. Shone A., Parry, B., Successful event management, Ed. Cengage Learning, Londra, 2004.
68. Shonk, D. J., Site Selection, Satisfaction, and Intent to Return: An Exploratory Study of the
Perceptions of Rights Holders of Small-Scale Sporting Events, Journal of Convention &
Event Tourism, 13:1, pp. 1-15.
69. Solomon, M., Bamossy, G, Askegaard, S., Hogg, M. K., Consumer Behaviour: A European
57

Perspective, ediia a 3-a, Editura Prentice Hall, Anglia, 2006, p. 8.


70. Sonder, M., Event entertainment and production, Editura John Wiley&Sons, New Jersey i
Canada: 2004.
71. Stncioiu, A.,-F., et. al., Planificarea de marketing n turism, Editura Economic, Bucureti,
2005.
72. Stncioiu, A.,-F., Strategii de marketing n turism, Editura Economic, Bucureti, 2004.
73. Stnciulescu, G., Managementul operaiunilor n turismul de evenimente, Bucureti, Editura
ASE, 2010.
74. Stnescu, D.M., Strategii de dezvoltare n turism, Editura Premier, Ploieti, 2006.
75. Stokes, R.L., Tez de doctorat: Inter-organizational relationship for events tourism strategy
making in Australian states and territories, Griffith University, Iunie 2003, p. 63.
76. Strokes, R., Tourism strategy making: Insights to the events tourism domain, Tourism
Management, nr. 29, 2008.
77. Swanson, K.K., 2004. Tourists' and Retailers' Perceptions of Souvenirs. Journal of Vacation
Marketing, 10(4), pp. 363-377.
78. Tomlinson, A., Young, Ch., National identity and global sports events: culture, politics, and
spectacle in the Olympics and the Football World Cup, Albany, N.Y., Editura: State
University of New York Press, 2006.
79. Vanhove, N. The Economics of Tourism Destinations, Ediia a II-a, Ed. Elsevier, SUA,
2011.

58

Rezumat
Teza de doctorat intitulat Strategii de marketing utilizate pentru dezvoltarea unei
destinaii prin turismul de evenimente, prezint o serie de aspecte privind destinaiile
turistice, planificarea i strategii de dezvoltare specifice acestora, abordnd turismul de
evenimente din perspectiva marketingului destinaiilor turistice. Scopul principal al acestei
teze este de a cerceta i descoperi strategiile i instumentele de marketing potrivite
poziionrii i dezvoltrii unei destinaii turistice prin intermendiul turismului de evenimente.
Turismul de evenimente i importana acestuia n destinaiile turistice, i conceptul de
marketing i de strategii de marketing au reprezentat nucleul acestei lucrri. Pe baza acestor
clarificri i a cercetrilor de marketing realizate n cadrul prezentei teze au fost elaborate
propuneri practice care au prezentat o serie de strategii de marketing propuse pentru
poziionarea i dezvoltarea destinaiei turistice Braov prin intermediul turismului de
evenimente.
Abordarea propus pentru marketingul turismului de evenimente are influene pozitive
n ceea ce privete diversificarea i modernizarea politicilor i strategiilor de marketing
ntreprinse n vederea dezvoltrii destinaiei turistice Braov.

Abstract
The thesis entitled Marketing strategies used for the development of a destination
trough event tourism" presents a number of issues regarding tourist destinations, planning and
specific development strategies, covering event tourism from the perspective of tourism destination
marketing. The main purpose of this thesis is to investigate and discover the right marketing
instruments and strategies for positioning and development of tourist destinations through event
tourism.
Event tourism and its importance within tourist destinations, and the concept of marketing
and marketing strategies were the core of this paper.

Based on these clarifications and the

marketing research conducted in this thesis, the result were practical proposals that presented a
series of marketing strategies for positioning and development of Brasov through event tourism.
The proposed approach for event tourism marketing has positive effects in terms of the
diversification and modernization of marketing policies and strategies undertaken to develop the
tourist destination Brasov.

59

CURRICULUM VITAE
Nume i prenume: Heranu Andreea
Data i locul naterii: 13.11.1986, Braov, Judeul Braov
Naionalitate: Romn
Date de contact: tel. 0722296968
E-mail: andreeahertanu.heea@yahoo.com; andreea.hertanu@unitbv.ro

Studii
2010 2013 Doctorand cu frecven n domeniul Marketing, n cadrul Universitii
Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiine Economice i Administrarea Afacerilor;
2008 2010 Masterat Administrarea afacerilor n turism, Facultatea de tiine Economice,
Universitatea Transilvania Braov;
2005 2008 Licen n tiinte Economice, Specializarea Economia Comerului, Turismului i
Serviciilor, Facultatea de tiine Economice, Universitatea Transilvania din Braov;
Experien profesional i didactic
Perioada
Funcia

2010 2013
Doctorand cu frecven

2010-2013
Cadru didactic asociat
Predare discipline legate de Marketing i
Turism:
Marketing
Internaional,
Fundamentele Marketing-ului, Ecoturism
i Turism Rural, Marketing Turistic,
Amenajarea turistic a teritoriului,
Economia turismului.

Universitatea Transilvania din Braov,


Facultatea de tiine Economice i
Administrarea
Afacerilor,
catedra
M.T.S.A.I.
Competene lingvistice: englez (avansat), francez (intermediar), portughez (intermediar),
Instituia

Universitatea Transilvania din


Braov

spaniol (intermediar).
Competene tehnice: Cunotine operare PC: Microsoft Office, SPSS, FoxPro, Microsoft
Outlook
60

CURRICULUM VITAE

Name and Surname: Heranu Andreea


Date and place of birth: 13.11.1986, Braov
Nationality: Romanian
Contact details: phone no. 0722296968
E-mail: andreeahertanu.heea@yahoo.com; andreea.hertanu@unitbv.ro

Education
2010 2013 PhD Student in Marketing, Transilvania University of Brasov, Faculty of
Economic Science and Business Administration;
2008 2010 Master in Business Administration in Tourism, Faculty of Economics,
University "Transilvania" Brasov;
2004 2008 Bachelor's degree in economics, Economy of Commerce, Tourism and Services,
Faculty of Economics, Transilvania University of Braov;;

Work Experience
Period
Position

2010 2013
PhD Student

Institution

Transilvania University
from Brasov

2010-2013
Associate Professor
Teaching subjects related to
Marketing and Tourism:
International Marketing,
Fundamentals of marketing,
Ecotourism and Rural Tourism,
Tourism Marketing, Tourism
Spatial planning, tourism
economy.
Transilvania University from
Brasov, Faculty of Economics and
Business Administration,
M.T.S.A.I. Department

Foreign Languages: English (advanced), French (medium), Portuguese (medium), Spanish


(medium).
Technique Skills: PC programs: Microsoft Office, SPSS, FoxPro, Microsoft Outlook.
61

S-ar putea să vă placă și