Sunteți pe pagina 1din 2

PROPRIETATEA SI LIBERA

INITIATIVA
Proprietatea
Proprietatea exprima raporturile ce se stabilesc intre oameni in legatura cu bunuri
(materiale, spirituale etc. ) si raporturi reglementate prin norme.

Factorii de productie
Factorii de productie reprezint acea parte a resurselor atras, alocat si folosit n
vederea obtinerii de bunuri economice.

Capitalul
Capitalul ca factor de productie reprezint ansamblul bunurilor obtinute prin munc si
folosite pentru a produce noi bunuri economice destinate vnzrii
K(capitalul)= capital tehnic, capital real, capital utilizat

Formule economice
Kteh=Kfix+Kcirc

Kteh=capitalul tehnic utilizat

Kcons=A+Kcirc

Kcons=capitalul tehnic consumat

A=

Kcirc=capitalul circulant
Kfix=capitalul fix

Ra=

A=amortizarea(consum de capital fix)


Ra=rata de amortizare
t=timpul de amortizare(ani)

Capitalul fix
Este acea parte a capitalului tehnic care participa la mai multe cicluri de productie, care
se consuma treptat si care se consuma dupa uzura si incheierea procesului de amortizare

Amortizarea
Este procesul de recuperare treptata in expresie baneasca a cheltuielilor facute cu
achizitionarea capitalului fix

Capitalul circulant
Este acea parte a capitalului tehnic care participa la un singur ciclu de productie, care se
consuma in intregime (profund transformat) si se inlocuieste la urmatorul ciclu de productie