Sunteți pe pagina 1din 22

Strategii

antreprenoriale

STRATEGIILE ANTREPRENORIALE

Urmaresc

explorarea

variantelor

strategice

pentru

a

decide asupra modelului de afaceri (MA) pentru firma;

Presupune:

Examinarea mediului MA;

Evaluarea MA;

Explorarea perspectivelor MA.

STRATEGIILE

ANTREPRENORIALE

1.Opțiuni privind strategiile antreprenoriale

2. Strategii de creștere

1. OPȚIUNI PRIVIND STRATEGIILE ANTREPRENORIALE

A.

Infiintarea unei noi firme (Start-up);

B.

Asocierea (Joint-ventures);

C.

Cumpararea unei afaceri deja existente (Acquisition) /Preluare

amiabila/ostila (Hostile takeover)

D.

Fuziunea (Merger)

E.

Franciza (Franchising)

A. Infiintarea unei noi firme (Start-up);

Start-up = entitate nou creata, aflata in stadiu de dezvoltare si in cautare de piete/ segmente de consumatori.

Poate avea potential ridicat de crestere;

Modelul de afaceri este, de regula, rezultatul unei abordari de sus in jos;

Poate avea diverse dimensiuni si imbraca forme juridice diferite (in RO: S.A.; S.R.L.; S.N.C.; S.C.S.; S.C.A.);

Adesea, finantarea initiala se face din resursele

intreprinzatorului.

ETAPELE infiintarii unei Soc.Com. (in general) si a unui SRL (in special):

1. Se alege forma juridica de societate (in nume colectiv; in comandita simpla, pe actiuni, in comandita pe actiuni, cu raspundere limitata);

2. Alegerea si rezervarea denumirii societatii: se aleg min. 3 denumiri, in ordinea preferintelor;

3. Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (codul CAEN); stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate;

4. Stabilirea locului / spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare;

5. Stabilirea administratorului, sau administratorilor societatii;

6. Tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare: intreprindere mica - microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare - macrointreprindere (16% impozit);

7. Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu (foarte important);

8. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au

ales-o;

9. Declaratii ale asociatilor ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori;

10. Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu;

ETAPE (continuare):

11.Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Dir. Generala a Finantelor publice (dureaza 5 zile lucratoare);

12.Capitalul social al firmei - se stabileste suma (minim 200 lei/ SRL); se alege banca la care se doreste deschiderea contului si se depun banii de catre un administrator, asociat sau un imputernicit al acestora).

13.Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public;

14.Se face cererea de inregistrare a societatii comerciale;

15.Declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate

16.Dupa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul

Oficiului Registrului Comertului.

In termen de aproximativ 4 zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, respectiv:

incheierea judecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului).

B. Asocierea (Joint-ventures)

este o intelegere (formala/ informala) intre 2 sau

mai multi parteneri (per.fizice si/sau juridice) de a contribui fin. la crearea unei noi entitati de afaceri, cu un scop reciproc avantajos pentru o perioada

determinata, de regula, pana la atingerea

obiectivului propus;

frecventa indeosebi la intrarea pe piete straine

(prin asocierea cu ag. ec. autohtoni); partenerii straini contribuie,de obicei cu tehnol. noi si practici

de business moderne.

Asocierea (Joint-Venture):

Avantaje:

membrii impart, deopotriva, riscurile si costurile/castigurile;

poate amplifica potentialul de inovare, prin activitati comune de cercetare si dezvoltare;

ofera oportunitati de crestere a vanzarilor, indeosebi prin castigarea

accesului la noi piete;

Firmele

mici

au

sansa

sa

colaboreze

cu

companii

mari

pentru

dezoltarea, productia si comercializarea unor produse.

Dezavantaje:

Riscuri legate de intelegerea defectuoasa a responsabilitatilor fiecareia

dintre parti.

C. Cumpararea unei afaceri deja existente

(Acquisition) /Preluare amiabila/ostila (Hostile takeover) a se vedea pentru studiu strategii_initiere.pdf

D. Fuziunea (Merger)

Motivatii specifice:

Defensive:

pentru supravietuire, in cazul: unei structuri deteriorate a capitalului; unei tehnologii uzate moral; pierderii unor furnizori; aparitiei unor produse superioare;

Pentru protectia impotriva: unei preluari nedorite; inovatiilor de produs ale altora; competitivitatii in declin.

Ofensive:

pentru castigarea: unei cote de piata superioare; pozitiei de leader pe piata; consolidare financiara; valorificarea talentului managerial;

pentru diversificare, in vederea: reducerii sezonalitatii activitatii; extinderea in plan international; dezvoltarii de planuri strategice multiple.

Fuziune si preluari de firme (comparaţie)

 

Fuziuni

 

Preluari de firme

 

Amiabile, realizate pe negocieri

 

Amiabile

 

Ostile

1.

fără rezistenţa din

1.

fără rezistenţa din partea fimei

1.

cu rezistentă din partea

partea fimei vizate

vizate

firmei vizate

2.

plata prin schimb de

2. plata cash sau prin schimb de acţiuni

2.

plata cash

acţiuni

 

3.

un singur ofertant

3. un singur ofertant

3.

ofertanţi multipli

4.

anunţ anticipat

4.

anunţ anticipat pâna la un

4.

surpriza

 

anumit grad

 

5.

managementul deţine o

5.

managementul deţine o cota

5.

managementul deţine o

cota importanta în firmă

importanta în firmă

cota redusă în firma

6.

firma ofertantă cu

6.

ţinta are performanţe

6.

ţinta are performanţe sub

surplus de cash cauta o ţinta cu mari oportunităţi dar care are nevoie de cash

deasupra mediei din industria respectivă

mediei din industria respectivă

 

7.

ţinta provine din industriile în

7.

ţinta provine din industriile

crestere

mature

 

8.

ofertanţii sunt probabil alte

8.

ofertanţii sunt raideri

firme care caută noi oportunităţi

 

de investiţii

Sursa: Hurduzeu Gh., Achizitii de firme pe piata de capital, p. 26.

E. Franciza (Franchising) a se vedea

pentru studiu strategii_initiere.pdf

2.Strategii de creștere

Obiective ale strategiilor de creştere

Obiective cuantificabile

Obiective necuantificabile

creşterea cifrei de afaceri

sporirea capacităţii de producţie

creşterea activelor

sporirea cotei de piaţă deţinute

perfecţionarea sistemului managerial

îmbunătăţiri de ordin organizatoric

perfecţionarea

comportamentului

întreprinderii în cadrul pieţei

Strategii de creştere internă

 

Avantaje

Dezavantaje

- exploatarea unui domeniu cunoscut

- dificultăţi privind specializarea în noul

-

menţinerea

domeniu de competenţă

independenţei firmei

- vulnerabilitatea - dificultăţi în atingerea dimensiunii critice

- promovarea personalului

- menţinerea structurii

 

firmei

Strategii de creştere

Strategii de creştere

Conţinut

Concentrare prin:

focalizarea pe un singur produs

dezvoltarea pieţei dezvoltarea produsului integrare orizontală

sau o gamă restrânsă de produse

Integrare verticală în amonte/aval

pătrunderea în zona de afaceri a furnizorilor sau a clienţilor

Diversificare concentrică pătrunderea firmei în domenii diferite de cele ale afacerilor sale

 

curente, dar apropiate de acestea

Diversificare conglomerată pătrunderea firmei în domenii de afaceri complet diferite de cele ale afacerilor sale (curente)

Strategia concentrării constă în

alegerea unei căi unice de dezvoltare

a întreprinderii prin orientarea tuturor

eforturilor într-o singură industrie şi

dezvoltarea unui singur produs (linie

de produse) , o singură piaţă sau o singură tehnologie.

Modalităţi de punere în aplicare

a strategiei de concentrare

- dezvoltarea produsului

- dezvoltarea pieţei

- integrarea pe orizontală ( presupune, în general, o achiziţie , deci o dezvoltare externă).

a)Strategiei de concentrare bazată pe dezvoltarea pieţei se bazează pe diferenţierea produselor/serviciilor faţă de firmele concurente şi desfăşurarea unor ample campanii promoţionale;

b)Concentrarea prin dezvoltarea produsului are drept punct de plecare reputaţia firmei şi a produselor în rândul clienţilor.

c)Strategia de concentrare prin integrare orizontală

reprezintă una dintre cele mai frecvente alternative adoptate în sfera comercială în scopul îmbunătăţirii poziţiei competiţionale a firmelor într-un anumit sector

de activitate. Constă în adăugarea, în general prin

achiziţii, de noi afaceri care au obiect de activitate similar cu cel al firmei şi operează pe aceleaşi pieţe.

Strategia diversificării

- constă în includerea în portofoliul de afaceri al firmei a noi produse, servicii sau afaceri, diferite de cele incluse în activitatea sa curentă

- forme: diversificarea concentrică şi conglomerată.

a) Diversificarea concentrică bazată pe produs se poate realiza în situaţia în care o firmă care

comercializează confecţii îşi extinde gama produselor

prin includerea în sortiment a articolelor de marochinărie.

b) În mod similar, diversificarea concentrică având

drept obiect piaţa poate avea loc atunci când o firmă

care comercializează articole pentru nou-născuţi decide să desfacă şi jucării pentru acelaşi segment ţintă.

c) Diversificarea concentrică bazată pe tehnologie este specifică îndeosebi domeniilor de activitate industrială în cadrul cărora aceeaşi tehnologie poate fi utilizată pentru obţinerea mai multor categorii de produse.

Diversificarea concentrică presupune extinderea domeniilor de activitate strategică ale firmei prin adăugarea a noi afaceri distincte, dar cu particularităţi similare afacerii iniţiale.

Exemple de firme care au recurs la diversificarea

concentrică sunt Walt Disney Company care a

încorporat caracteristicile personajelor cunoscute din desenele animate în produse de îmbrăcăminte sau elemente ale unor parcuri de distracţie , precum şi

firma Head specializată în produse sportive pentru

iarnă, care afectată de sezonalitate a trecut şi la produse pentru sezonul cald: schiuri nautice, rachete

de tenis.