Sunteți pe pagina 1din 4

1) Intensitatea i densitatea curentului...

: Curentul electric cu ajutorul unei marimi egale cu sarcina care trece in unitatea de
timp prin sectiunea trasversala a conductorului.Aceasta marime a fost numita intensitatea curentului electric.Formula I=dq/dt.
Densitatea curentului j reprezin.sarcina care trece intr-o unitate de timp prin unitatea de arie a sectiunii trasversa.a conductoru.In

m2

SI densitatea curentului are unitatea A/

.P/u aparitia si mentinerea curentu. electric este necesar:1)Prezenta a purtatorilor

liberi de sarcina. 2)Prezenta a unui cimp electric, a carui energie s-ar consuma p/u deplasarea purtatorilor. Energiea cimpului

trebuie compensata.

t
(V )

dV= -

jdV
(V )


+ j =0
t

,din aceasta obtinem

, aceasta formula se numeste

ecuatie de continuitate. =L/q rezulta ca unitatea tensiune electromotoare coincide cu cea a diferentei de potential si in SI este
volt.

L12

=q(

)+q

12

, unde

este diferenta de potential dintre extremitatile portiunii

considerate a circuitului.Tensiune U coincide cu diferenta de potential

numai in cazul unei portiuni omogene de

1
E=
E

circuit.Ecua. I=(1/R)U,exprima legea lui Ohm p/u o portiune omogena de circuit sub forma integrala.

exprima legea lui Ohm p/u o portiune omogena de circuit sub forma diferentiala. For-mula Q=L=Iut=

I2

Rt exprima legea

Juole-Lentz sub forma integrala.Formula q=

E2

reprezin.legea J.-Lentz sub forma diferentia.

2) Regulile lui Kirchhoff...: Prima regula lui Kirchhoff:suma algebrica a intensitatilor ce se intilnesc intr-un nod al unei retele
electrice este egala cu 0. A 2 regula lui Kirchhoff: suma algebrica a t.e.m. ce actioneaza intr-un ochi de retea este egala cu suma
algebrica a caderilor de tensiune pe toate receptoarele aceluiasi ochi de retea.Teoria electronic clasic a conductivitii metalelor
elaborata de Paul Drude si Hendrik Lorentz electronii de conductie din metale care au concentratii de ordinul n
29

10 m

1028

se considera un gaz electric cu proprietati asemanatoare proprietatilor gazului ideal monoatomic. In lipsa

cimpului electric, elec-tronii se misca haotic ciocninduse cu ionii din nodurile retelei cristaline care efectueaza oscilatii in jurul
pozitiilor de echilibru. Circuitul C este capacitatea condensatorului, iar R rezistenta conductorului.
3) Cmpul magnetic al curentului electric continuu n vid...:Magnetii interactio. intre ei.Poli de acelasi nume se resping iar
diferite se atrag. Interactiu.magnetilor trebuie sa se produca printru-un anumit mediu.Acest mediu se numeste cimp magnetic. Sa
stabilit ca sursa cimpului magnetic este curentul electric. Experientele efectuate de Biot si Savart in scopul masurarii inductiei
magnetice create de curenti de alte forme si de sisteme de curenti de forme arbitrare i-au condus la concluzia ca in cazul cimpurilor magnetice, ca si in cel al cimpurilor electrice este valabil principiul superpozitiei, adica principiul independentei actiunii
cimpurilor. Inductia cimpului magnetic este egala cu suma vectoriala a inductiilor ale cimpurilor tuturor elementelor de curent, in
a2

care se poate diviza conductorul, B=

a1

0 Id
4 r

.Valoarea inductiei magnetic in centrul curentului este:B=

0 I
4 R

4)Proprietile turbionare ale cmpului magnetic...: Cimpurile, circulatia carora este diferita de zero se numeste cimpuri
turbionare. Circulatia vectorului inductiei cimpului magnetic in vid de-a lungul unui contur de forma arbitrara trasat imaginar in
acest cimp este egala cu produsul dintre const. magnetica

si suma algebrica a intensitatilor cerentilor ce strabat suprafata

S marginita de conturul ales. Aceasta afirmatie se numeste legea curentului total pentru cmpul magnetic n vid. Solenoidul
reprezinta un fir metalic infasurat pe un miez cilindric,avind un nr.mare de spire prin care circula un curent cu intensitatea I.

0 I R
Expresiea dB=

2r

ndl .

5) Flux magnetic...:Fluxul magnetic printr-o suprafata S inchisa de forma arbitrara trasata imaginar in cimpul magnetic este

B
(d S )

intotdeauna egal cu zero.

=0.Aceasta afirmatie exprima teorema lui Gauss pentru cmpul magnetic n vid. Fluxul

(S )

magnrtic sau fluxul vectorului inductiei cimpului magnetic se defineste prin analogie cu fluxul vectorului intensitatii cimpului
electric prin nr.liniilor de cimp ce intersecteaza. Asupra fiecarei portiuni a unui conductor parcurs de curent electric situat in cimp
magnetic actioneaza forta electromagnetica.Aceasta forta efectueaza asupra conductorului un lucru mecanic.

=Ibldx=IbdS=Id, unde S este aria dreptunghiului APTC.


6) Momentul magnetic al atomului...:Fiecare din curentii microscopici, fiind niste curenti inchisi,poseda momente magnetice.
Insa nucleele atomice se misca mult mai lent decit acestea si de aceea,momentele magnetice ale nucleelor atomice sunt de mii de
ori mai mici decit cele orbitale si de spin ale electronilor si la temperaturi obisnuite pot fi neglijate. Momentul magnetic orbital al

Pm

electronului

orientat perpendicular pe planul orbitei electronului,avind valoarea

Pm

=(1/2)evr, unde S=

este

aria suprafetei plane marginita de orbita electronului. Influenta cimpului magnetic exterior asupra electronului din atom se reduce
la precesia planului orbitei acestuia si al vectorilor momentului magnetic orbital

Pm

si momentului cinetic orbital

Le

al

electronului cu viteza unghiulara in jurul axei ce trece prin nucleul atomului paralel vectorului inductiei cimpului magnetic
exterior.Aceasta afirmatie e teorema Larmor. Curentul indus ii corespunde un moment magnetic orbital indus al electronului:

Pm indus

I indus S perpendicu .

7) Vectorul de magnetizare...:Suma algebrica a intensitatilor moleculari care strabat suprafata marginita de un contur inchis de
forma arbitrara,trasat imaginar in interiorul substantei este egala cu circulatia vectorului de magnetizare de-a lungul acestei
contur. Substantele,atomii si moleculele carora in lipsa cimpului magnetic exterior nu poseda momente magnetice se numeste
diamagnetici. Substantele,atomii si moleculele carora in lipsa cimpului magnetic exterior poseda momente magnetice proprii se
numesc paramagnetici. Susceptibilitatea magnetica a paramagneticilor este invers proportionala cu temperatura absoluta.

8) Microcurenii i macrocurenii...:

B
0

, se numeste intensitat a cimpului magnetic, obtinem legea

curentului total p/u cimpul magnetic in substanta sub forma integrala

)=

Ic

. Marimea =1+k,de asemenea,

este o marime const. numita permea-bilitate magnetica. In lipsa curentilor de conductie, cimpul magnetic in substanta este creat
de curentii moleculari,conditionati de miscarea electronilor in atomi, ioni si molecule. Legea curentului total sub forma integrala

are aspectul:

)=

0 I c

10) Micarea particulelor ncrcate n cmp magnetic...:Forta magnetica nu actioneaza asupra particulelor incarcate aflate in
repaus si nici asupra celor ce se misca in cimp magnetic de-a lungul liniilor de cimp. Actiunea fortei magnetice nu conduce la
variatia vitezei particulei ca marime, ci numai la variatia directiei vitezei, adica la curbarea traectoriei ei.Forta rezultanta
ce actioneaza asupra particulei, numita forta Lorentz, este

FL

=q

+q[

v
B

FL

]. Efectul Hall consta in aparitiea unei

diferente de potential si respectiv a unui cimp electric trasversal intr-un metal sau semiconductor parcurse de un curent electric,

unde coeficientul de proportionalitate R se numeste const. lui Hall,

= A C =

RIB
b

. Efectul Hall se exprima prin

actiunea fortei magnetice asupra purtatorilor de curent din conductor.


11) Experienele i legea lui Faraday..:Multiplele experimente efectuate de Faradey, in urma carora el a descoperit fenomenul
actiunii electrice a cimpului magnetic se rezuma la 3 grupuri. 1.Fenomenul inductiei electromagnetice se observa si in cazul
cresterii sau descresterii curentului din circuitul bobinei. 2.Aparitia curentului de inductie in circuitul bobinei este cauzata de
variatia cimpului magnetic al curentului din circuitul bobinei. 3.deplasarea magnetului de-a lungul axei bobinei in circuitul ei
apare un curent de inductie. Tensiunea electromotoare de inductie ce apare in orice contur conductor inchis este egala numeric cu
viteza variatiei fluxului magnetic prin suprafata marginita de conturul conductor luata cu semnul opus.Aceasta este legea
fundamentala a inductiei electromagnetice numita legea lui Faradey si este o cosecinta a legii conservarii energiei. Curenti de
inductie pot sa apara si in contururi conductoare aflate in repaus. Factorul determinant p/u aparitia curentului de inductie este
variatia fluxului magnetic.
12) Fenomenul de autoinducie..:Fenomenul de autoinductie este un caz al inductiei electromagnetice care consta in aparitia in

ai

orice contur conductor inchis parcurs de curent a unei t.e.m. de inductie datorita variatiei curentului in acest contur.

=LI,

unde L este un coeficient de proportionalitate care se obtine in urma integrarii dupa suprafata S marginita de conturul conductor
si se numeste inductanta a conturului conductor. Inductia cimpului magnetic in interiorul solenoidului este B=
este intensi-tatea curentului care circula prin solenoid. Conectarea sursei: , de aici rezulta ca
integrare.

I,unde I

unde C este o constanta de

Deconectarea sursei: unde C este o const. de integrare.

13)Deducerea formulelor pentru

energia cmpului
magnetic..:Energi

cmpului

Wm

magnetic se noteaza cu

,scriind

formula:
Formulele sunt valabile si p/u un cimp magnetic neomogen, avind
un punct al

____ sensul densitatii energiei cimpului magnetic intrcimpului.

14)
Caracterul macroscopic i fenomenologic al teoriei
lui Maxwell..:Conform conceptiei lui Maxwell, orice variatie a cimpului magnetic induce in spatiul inconjurator un cimp electric
ne potential cu intensitatea

. Esenta inductiei electromagnetice consta in inducerea unui curent electric intr-un contur

conductor inchis. Conform teoriei lui Maxwell esenta acestei fenomen consta in inducerea unui cimp electric care poate sa se
observe si in absenta conductoarelor. Circulatia vectorului intensitatii cimpului electric turbionar indus de cimpul magnetic
variabil de-a lungul unui contur conductor aflat in acest cimp magnetic este egala cu fluxul vectorului

suprafata

marginita

de

acest contur. Ecuatia

)=

B
t

B
d

prin

) reprezinta

prima ec. lui Maxwell sub forma integrala. Forma diferentiala a primei ec. a lui Maxwell se obtine cu ajutorul teoremei lui Stokes
si are aspectul rot

=-

B
t

15) Oscilaii armonice...: ,aceasta este ec.diferentiala a oscilatiilor armonice. Oscilatiile macanice ale unui punct material de-a
lungul axei Ox in jurul pozitiei sale de echilibru, inclusiv transformarea energiei punctului material dintr-o forma in alta. Daca
variatia marimii fizice
numesc
armonice.
ca
bila
efectueaza

are loc dupa o lege armonica atunci oscila-tiile se


Miscarea bilei se supune legii a 2 lui Newton: Rezulta
oscilatiiarmonice cu fregventa ciclica:

Perioada oscilatiilor armonice ale bilei: Orice corp solid ce se poate roti liber sub

actiunea fortei de greutate in jurul unei axe care nu trece prin centrul de masa al acestuia, numita si axa de pendulare, se numeste
pendul fizic. Obtinem ec.

S-ar putea să vă placă și