Sunteți pe pagina 1din 2

Edictul pretorului x 2

Raportul dintre dr civil si dr pretorian x 5


Adoptarea si structura legii x 3
Legea celor 12 table x 6
Edictele magistratilor x 3
Opera jurisconsultilor in epoca clasica x 3
Jurisprudenta in epoca veche x 3
Senatusconsultele si const imperiale x 4
Novele, institute, codul lui Justinian x 4
Digestele x 4
Legea citatiunilor
Procedee de citare si activitatea partilor in iure
Faza in iudicio in procedura legisactiunilor x 4
Formula (rolul si forma) x 2
Partile accesorii ale formulei x 2
Partile principale ale formulei
Litis contestation si efecte x 7
Litis contestation in procedura legisactiunilor si formulara
Actiunile reale si personale
In rem/ in personam x 3
Actiunea arbitrara x 3
Actiunile civile si honoraria x 5
Forta executorie a sentintei
Forta juridica a sentintei x 4
Distraction si venditio bonorum
Restitution in integrum si interdictele (interdictele posesorii)

Puterea parinteasca/patria potestas x 4


Agnatiunea/ cognatiunea x 6
Adoptiunea x 7
Legitimarea si emanciparea x 3
Tutela x 2
Conditiile de forma ale casatoriei x 2
*Actiunea in revendicare x 2
*Latinii si peregrinii x 5
Sanctiunea proprietatii
Uzucapiunea
Proprietatea pretoriana x 5
Traditiunea x 3 (traditiunea si in iure cession)
Proprietatea familiala
Proprietatea quiritara x 5
Uzucapiunea x2
Prop gintilor x 2
Oamenii liberi cu conditie speciala x 4
Proprietatea familiei x 2
Servituti prediale x 2
Servitutile personale
Uzufructul x 2
Capitis deminutio
Ocupatiunea, specificatiunea, ascensiunea x 2
Formele primitive de proprietate x 2
Interdictele posesiunii