Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia , grad II, Lb si lit romana

Subiecte:
1.Alcatuiti un eseu de maximum doua pagini in care sa caracterizati un personaj literar,
dezvoltand etapele metodice ale acestui gen de compunere
2.Trasati, in aproximativ o pagina, schita tablei pentru o parte de vorbire preferata
3.Prezentati doua metode activ-participative integrate intr-o lectie de lb si lit romana
Psihopedagogie:
1. Erori si factori perturbatori in notare/evaluare. Modalitati de remediere a acestora.
2.Taxonomii didactice-tipuri/clasificari.