Sunteți pe pagina 1din 154

Subiecteexamen

Reconstruciaecologicaecosistemelordegradate
Sesiuneadeiarn20152016

1. DisciplinaREEDdefiniie,scop,obiective.
2. Necesitateareconstrucieiecologice.
3. OpiunideaciuneReconstrucie.Reabilitare.Restaurare
4. Considerenteeticereferitoarelareconstruciaecologic
5. Degradareaecosistemelordefiniie,principalelecauze
6. Supraexploatareaisupraconsumulpresiunileexercitatedesocietateauman
7. Tragediabunurilorcomuneisupraexploatareaperceputcaocapcansocial
8. Exploatareasustenabiliceitreipiloniaisustenabilitii
9. Contaminarea,poluareaidegradareaDefiniii.Generaliti.
10. Poluareaaeruluipoluaniaiaerului,ploiacide,reducereaemisiilordegazecuefectdeser
11. Poluareaidegradareasoluluiclasificare,cauze
12. Poluareaapeiclasificare,cauze
13. Degradareaecosistemelorispeciileinvazive
14. Decontaminaregeneraliti,necesitate,plandedecontaminare
15. TehnicidedecontaminareINSITUdefiniie,avantaje/dezavantaje,enumeraretehnici
16. TehnicidedecontaminareEXSITUdefiniie,avantaje/dezavantaje,enumeraretehnici
17. DecontaminareINSITUtehnicideizolare,ecranededecontaminare,barierepermeabilereactive.
18. DecontaminareINSITUtehnicipompeazitrateaz,volatilizare.
19. DecontaminareINSITUtehniciSVEsistemedeextragereavaporilordinsubteran,barbotareacu
aer,injectareadeaersauabur.
20. DecontaminareINSITUtehnicideremedieretermic,metodechimice,stabilizareisolidificare.
21. DecontaminareINSITUbioremediereageneraliti,principiu,tehnici,caracteristici,avantaje/
dezavantaje
22. DecontaminareEXSITUmetodebiologice,incinerarea,desorbiatermic,staiidefiltrare
23. Biotehnologiidedecontaminaregeneraliti,clasificaretehnologii,avantaje/dezavantaje
24. Biotehnologiidedecontaminaremicoremedierea(generaliti,avantaje,dezavantaje)

25. Biotehnologiidedecontaminarefitoremedierea(generaliti,metode,avantaje,dezavantaje)
26. Biotehnologiidedecontaminaredendroremedierea(generaliti,avantaje,dezavantaje)
27. Reconstruciaterenurilordegradateprinaciuniderevegetare/mpdurire
28. Proiectarealucrrilordereconstrucieecologicgeneraliti,schemacicluluideproiectare
29. Proiectarealucrrilordereconstrucieecologicidentificareaievaluareasituaiei
30. Proiectarealucrrilordereconstrucieecologicetapelegeneraledeproiectare
31. ProiectarealucrrilordereconstrucieecologicaciuniledinghidulSERplanificareconceptual
ipregtiripreliminare
32. ProiectarealucrrilordereconstrucieecologicaciuniledinghidulSERPlanificarea
implementriiaciunilor,Implementareasoluiilortehnice,Aciuniledepostreconstrucie,
Evaluareicontrol
33. Proiectarealucrrilordereconstrucieecologicauditpostreconstrucieimonitorizare

Titulardisciplin,
dr.CiprianPalaghianu

12.01.2016

REED
Reconstrucia ecologicaecosistemelordegradate
dr.CiprianPALAGHIANU
FacultateadeSilvicultur
UniversitateaStefancelMareSuceava

20152016

Cap1.Introducere
REED ceeste?
REED scop,obiective,istoric,concepte,necesitate
ConservareVs Reconstrucie.
Recostrucie.Reabilitare.Restaurare.
Metodefolositenreconstrucie.
Reconstrucieecologic etape
Considerenteetice

12.01.2016

REED Ce este?
Procesuldeasistareaprocesuluiderefacere ide
managementalintegritiiecologice aunui ecosistem
(SER2002 SocietyforEcological Restoration)
Arta itiinadeareparaecosistemedegradatelacelmaibun
niveldeautenticitateistoric(Mills,1995)
Aciuneaumanderefacerentroperioadrestrnsdetimp
aecosistemelorcareausuferitnurmaunorperturbrimajore
degradriivtmrialestructuriiifunciilor.

REED RESTORATIONECOLOGY
Restoration Ecology
Ecological Restoration

Interveniaumancontientiresponsabilderestaurare
saurefacereaecosistemelorihabitateloralterate,
degradatesaudistruse.
Reconstruciaecologicpresupuneiniiereasauaccelerarea
recuperriiunuiecosistem.

REEDurmreterefacereasntii,integritiii
sustenabilitiiecosistemelor.

12.01.2016

REED Scopiobiective
Scopulreconstrucieiecologiceestedea
refacecompletcomponenteleiproceseleunui
sitsauecosistemdistrusfadestareaacestuia
launmomentdat,launstandardcontemporan
sauctreocondiiedorit(Gayton 2001).
Seacioneaz attasupracomponenteifiziceaecosistemului
(habitatul)ctiasupraceleibiotice(populaiile).
Obiectivul ecosistemulsarateisfuncionezelafelcanaintede
perturbare(deiestepracticimposibilsserevinlastareainiial),
delacareistoricsaplecat.

Limitrilegatededinamicaecosistemului
Existodinamiccontinuaecosistemelor carestaresfie
consideratstareiniial,dereferin?
Potfinsconsiderateaaziseecosistemedereferin.

Stare1

Stare2

Stare3

Momentul
interveniei

perturbare
degradare

Dinamicaecosistemului Ointnmicare

12.01.2016

REED MotivareaaciunilordeRE
Principaleledireciideaciune:
Restaurareacapitaluluinatural(populaii,specii,habitate)
Reducereasauatenuareaefectelorschimbrilorclimatice
Sprijinireaspeciilorpecalededispariie
Motiveesteticesausociale(peisajesauobiectivesociale)
Perspectivamoral Poluatorul,pltete!(majoritatea
ecosistemelorsuntdegradatenurmaactivitilorumane)

Aciuni frecvente ncadrulREED


Controluleroziunii
Rempdurirea
Reinstalarea vegetaiei
Reintroducereaspeciilornative
Controlulspeciilorinvazive
Bioremedierea
Reamenajareacursurilordeap

12.01.2016

REED Chiareste necesar/oportun?


Toateecosistemelenaturale(chiariceledegradate)dispunde
ocapacitategeneraldeautoreglare/autoreparare /
regenerare.
Succesiuneaecologic asiguropermanentdinamic aunui
ecosistem elpoatesevolueze,ssemodificedinpunctde
vederealstructurii,compoziiei,funciilor,ssereinventeze.
Putem confunda dinamica cudegradarea?
Estenecesar
atuncireconstruciasau
reabilitareaecologic?

REED Necesitate?
Dezavantaje REED
costisitoare
dificil
implicmulifactoribioticiiabiotici
succesuloperaieinupoatefigarantat riscuripotenialemari
Estenecesar atuncireconstruciasaureabilitareaecologic?
Nuntotdeauna seface anteriorinterveniei o EVALUARE!
Sausepotimplementamsuridereconstrucie pariale(suportul
pentruautoregenerareanatural).
Dar,aciuneanaturiiefoarte lent igreudecontrolat ceeace
implicriscurimarialeneintervenieinanumitesituaii.

12.01.2016

Legturacualtediscipline
ramurnouaecologiei,strnsconectatcu:

Ecologiaconservrii metodeitehnici deprezervare


Conservareabiodiversitii siininterdisciplinarce
studiazstareabiodiversitiinecosistemelenaturale,fiind
preocupatdeproteciaspeciilor,habitateloripopulaiilor.

Ecologiarestaurrii oferconcepte,modele,metode

iuneltepentruaciuniledereconstrucieecologic

ConservareVS Reconstrucie
CONSERVM ceeaceamairmas
sau
RECONSTRUIM ceeaceafostcndva

CONSERVAREAiRECONSTRUCIA complementare

12.01.2016

ConservareVS Reconstrucie
Rataextincieispeciilor:de100010miimaimaredectratanormal.
Reducereahabitatului problemaprincipalceconduceattla
dispariiaspeciilorctilareducereafunciilorecosistemelor.

SOLUIA:
CONSERVAREAiRECONSTRUCIA complementare
Conservarea pstrareahabitatelorneafectate
Reconstrucia acioneazasupra
habitatelordegradate

Reconstrucieecologic ISTORIC
principiilegeneraleformulatencdeacumsutede
ani,dardezvoltareacatiindesinestttoareaabia
nultimeledoudecenii
anii80 JohnAberiWilliamJordan auintrodus
termenuldeReconstrucieecologic

12.01.2016

Reconstrucieecologic concepte
peisaj ecologia peisajului
disturbane/perturbri impactul asupra ecosistemului
succesiuni evoluia ecosist.delasimplu lacomplex
fragmentarea habitatelor
funciile ecosistemelor
ecologiacomunitilor asamblareacomunitilor

ReconstrucieVSReabilitare
Reconstrucia presupunerefacereatuturorproceselor,
subsistemelor,structurilorfuncionalealeunuiecosistem
afectatdeoperturbaremajor,nlocuindsauconstruind
dacestenevoie(noi)structuri/subsistemedistrusepentru
caecosistemulspoatsaindeplineascfunciile
anterioare.
Reabilitare(Remediere) sereferlaaciunilecare
urmrescrestabilireaprincipalelor funciiiproceseale
unuisistem.Seofersuportpentrucaecosistemulafectat
sireiaceamaimareparteafunciilordecareera
capabilanteriorconfruntriicuoperturbaremajor.

12.01.2016

ReconstrucieVSReabilitare/Restaurare
1. Stareainiial
2. Perturbare
3. Aciune
Reconstrucie

Reabilitare

ReconstrucieVSRestaurare
Restaurare(Refacere) presupunereaducereaunui
ecosistemntrostarectmaiapropiatdeceaoriginal
ostarespecificecosistemuluidinaintedeoperturbare(se
potrefacesubsistemeleoriginale,nu seintroducelemente
noi).

Restaurare(Refacere)

12.01.2016

Restaurare ca Mustangoriginal

Mustangdegradat

Reabilitare Mustangfuncional

Reconstrucie Mustangtunat

Avansultehnologic Tehnologiinoi
Bioremediere tehnologiibazatepefolosirea microorganismelor
pentruanlturapoluanii
Fitoremediere sebazeazpecapacitateaanumitorplantedea
bioacumulasaudegradapoluanidinsol,apsauaer fitoextracie,
fitostabilizare,fitotransformare,fitostimulare (rizoremediere),
fitovolatilizare,rizofiltrare
Micoremediere /micofiltrare folosireamiceliilorciupercilor
pentrudecontaminaresaufiltrareareziduurilortoxice
Bioextragere extragereametalelorcuajutorulorganismelorvii

10

12.01.2016

Bioextragere Bioleaching

KazemKashefiiAdamBrown UniversitateadeStatdinMichigan,
"alchimiemicrobian"
bacteriaCupriavidusmetalliduransextrageauruldinclorurde
aur(unreziduutoxic)

Reconstrucieecologic analiza
preliminar
Analizagraduluidedegradareiasoluiilornfunciede:
naturaperturbrii
amplitudineaperturbrii
localizareaacesteia
subsitemeleafectate
modificrileproduse/pierderiledirecteiindirecte
resursedisponibile materialeiimateriale
TESTCarecredei c sunt etapele unui proiect REED?

11

12.01.2016

Reconstrucieecologic ETAPE
identificareazoneidegradateianecesitiireconstruciei
caracterizareaecologicaarieiceurmeazafirefcut
formulareaobiectivelorurmritedereconstrucie
desemnareaunuisistemdereferin(unecosistemmodel)sau
aunorindicidemonitorizare
verificareaviabilitiiplanuluidereconstrucie
planificareaiproiectareapropriuzis(inclusivestimarea
resurselorcevorfinecesare)
stabilireaprotocoalelordeevaluareasoluieiimplementatei
acelordemonitorizare
stabilireaobiectivelorimsurilordeproteciepetermenlung

Considerenteetice
Alterareaecosistemeloreo
problemcontroversat
Reconstrucianupoatecrea
ecosistemenaturale(doarreplici )
Scopulreconstrucieinuedeacreaun
ecosistemnoucidea "repara"iajutas
reporneasc unulnatural.
Ecosistemelenaturalesuntpreacomplexepentruaputeafi
totalisigur "reconstruite" preamulteexemplenegative
Echilibrulnaturalegreuderealizat ntroperioadpreascurt

12

12.01.2016

Considerenteetice
Dacnepropunemsobinemunecosistemsimilar
unuiamodel(dereferin),cereferinsnealegem?
Eposibilcaecosistemulmodelsfiepotrivitdoardinperspectiva
uman.Deundetimcecosistemulmodelnueste deasemenea
unulalterat?
Comunitileumanepotfiafectatedeuneleaciuni
(introducereapopulaiilordecarnivoremari,aspeciilorlemnoase
frecventafectatedeincendii).

Considerenteetice

Costurilepotaveaunimpactnegativ
comunitateapoateconsideracosturile
multmaimaridectbeneficiile sociale
iecologiceobinutenurmaimplementriiproiectului.
Uneleecosistemesuntattdedegradatenctefortulde
reconstrucieestepreamare(soluia atenuareanatural).

13

12.01.2016

Implicarelanivelinternaional

SER SocietyforEcological Restoration

Revistecunoscute

Restoration
Ecology

Ecological
Restoration

Ecological
Management&
Restoration

14

12.01.2016

Cap.2FACTORIICARECONDUCLADEGRADAREA
ECOSISTEMELOR

Supraexploatarea resurselor

Poluareaicontaminareaecosistemelor

Speciiinvazive

Ecosistem ce este?
ArthurTansley (1935) ecosistem
biocenoz+biotop
Abordare
biologic centratpeorganisme
funcional centratpefuncii/procese
geografic centratpeecotop
Degradareaafecteazdirectsau
indirecttoatecomponentele
ecosistemului!

15

12.01.2016

Degradareaecosistemelor
Degradarea procesulprincare
ecosistemelesuntnmodprogresiv
contaminate, poluate,supraexploatate,
fragmentateiuneorichiardistruse
(nurmaintervenieiantropice)
Deteriorarea principalelorcomponente
aleecosistemului esteimplicatatt
degradareabiotopului/habitatelorcti
acomponenteibiotice biocenoza
(populaii,specii)

Efectuldegradrii
Arelocodegradareioepuizare
aresurselor deobuncalitate
(resurseledeaer,apisol)cuun
impactnefavorabilasuprapopulaiilor
ecosistemului
Degradareareducecapacitateaspeciilordea
supravieuiiconducentimplaextinciaunorspecii.
Sereducedrasticbiodiversitatea
Sereduceintensitateafunciilorecoprotective

16

12.01.2016

Pericoluldegradrii
Degradareamediului esteunadin
celeZecePericole (TenThreats)
recunoscutedeNaiunileUnite(ONU)
n2004n PanelulAmeninrilor
GlobalecuGradRidicatdeRisc (High
Level Threat Panel)
Cauzecomplexe

Degradarea antropic

Supra
exploatarea
Contaminarea
/Poluarea

17

12.01.2016

Supraexploatareaisupraconsumul
ntre 1960i2000 populaiaglobuluisadublat iaractivitatea
economicacrescutde6ori!

Supraexploatarea
Exploatarearesurselornaturale totalitateaoperaiilorcare
urmrescextragereadinmediuaunorresurseutilesocietii
Resursenaturale fizice(neregenerabile /greuregenerabile) 80%
dinconsumulglobaldeenergieestesusinutderesursenaturale
fosile(petrol,crbune,gaz).
Resursenaturalebiologice (regenerabile pduri,populaiidin
ecosistemeterestresauacvatice)
Exploatarea iraional exploatareauneipopulaiicuointensitate
caredepeteratanaturaldecretere(bilanulmortalitate
capacitatedereproducere)(eafectatcapacitateaderegenerarea
uneispecii poateconducelaextincie)

18

12.01.2016

Cauzelesupraexploatriiresurselornaturale
Perspectivafuncional cauzaestenecunoatereasau
necontientizareaconsecinelorsupraexploatrii(nuse
percepemoduldefuncionaresauefectulfinal)
Perspectivaconflictual cauzaestedominaiaanumitor
entitisaugrupurialesocietiiasupraresurselor,ceeace
poateducelaodistribuieioalocareinechitabila
resurselor(aparconflictedeinteresecuprivirelaresurse).
Perspectivasimbolistic cauzaesteinteraciunearesurse
dezvoltaresocialidependenaexcesivasocietiiumane
deresurselenaturale.

Tragedia bunurilor comune


TragedyoftheCommons
economistul englezWilliamForsterLloydascrisn1833un
pamfletpreluatapoin1968dectreunecologistamerican,
GarrettJamesHardin,subnumeleTragedyoftheCommons
Profitindividual
superiorncazul
deineriiunui
numrmaimarede
animale

19

12.01.2016

Epuizarearesursei nacestcazapunii, prin


introducereamaimultoranimale

LuisdeMolina(15351600)observocaracteristicgeneraluman
proprietariiaumaimultgrijdebunurileindividualedectdecele
comune

Supraexploatarea capcanasocial
Supraexploatareaesteperceputcao
capcansocial obinereadectreungrupa
unorctiguriimediate,carenspetermen
lungvorconducelapierderipentru
respectivulgrup.
Supraconsumul consumulresurselor
depetecapacitateadesusinereaunui
ecosistem. Prelungireasituaieidesupra
consumconducelaepuizarearesurselori
degradareamediului influenatide
suprapopulare

20

12.01.2016

Exploatarea scenariulpesimist
Scenariulpesimist CapcanaMalthusian revenireaforatla
unniveldedezvoltaremultinferior(desubzisten)caurmarea
faptuluicdezvoltareademograficpoatedepinivelul
resurselor(iaproduciei agricole).

Exploziademografic

Dinamicapopulatiei

acum

21

12.01.2016

Presiuneasocietiiasupraresurselor
naturale

Expansiuneaterenuriloragricole

Nevoiadeterenuridepunat

Dezvoltareanavigaiei,oraelor,reelelordedrumuri

Industrializarea

Exploziademografic(7mldoameninprezent)

Cretereaeconomiciexploziaconsumului

Politiciistrategiidedezvoltarenesustenabile

Problemeconexesupraexploatrii

reducereasuprafeeiacoperitedepduri
deertificarea
extinciaspeciilor
migraiaforat aunorspecii/populaii
eroziunea solului idegradareaterenurilor
epuizareaunorresurse(petrol,gaz,crbune, metale)
cretereaconcentraieigazelorcuefectdeser
poluareaecosistemelorterestreiacvatice
creterearisculuideapariieaunordezastrenaturale

22

12.01.2016

Exploatarearesurselorbiologiceprinpescuit

nueisuntproblemaci.

Exploatarearesurselorbiologiceprinpescuit

400tonedemacrouprinsedeunvasdepescuitcilian

23

12.01.2016

Exploatarearesurselorbiologiceprinpescuit

Pescuitulexcesiv

Pescuitul
Cantitateadepetepescuitacrescutde56orinultimele5decenii

24

12.01.2016

Pescuitul cantitateapescuit
1950 20tone....................................1998 120tone
Cantitireduseprovenitedinacvacultur

Situaiaflotelorde
pescuitiefectele
1950VS 2006

25

12.01.2016

Pescuitulexcesivfacepetiimaimici

http://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2013/may/
21/oceanbeforeandafteroverfishing

Pescuitulexcesiv
modificlanultrofic
Efect nmulireaefectivelorde
meduze

26

12.01.2016

Pescuitul speciipecalededispariie
TonuldinAtlanticuldenord

Marelealb

Exploatarearesurselorbiologice vntoare

Numeroasespeciinpragulextinciei

27

12.01.2016

Braconajul
Efectivul elefanilor din
AfricaCentral asczut n
ultimii 10ani cu62%
(JeromeMokoko,Wildlife
ConservationSociety,
conferin Brazzaville2013)

5000deelefani braconai n Congontre 20092011


(JulesCaron purttor decuvnt WWFAfrica)

Speciipericlitatencvnate
Ghepardulileulafrican

28

12.01.2016

Speciipericlitatencvnate
Hipopotamul,rinocerulnegruielefantulafrican

Speciipericlitatencvnate
Ursulgrizzlyiursulpolar
1155$autorizaiadevntoare35.000$

29

12.01.2016

Cazulfericit leciabizonuluiizimbrului

Speciimaipuinnorocoase disprute
MamutulPasreaDodo(Mauritius,1681)

30

12.01.2016

Speciimaipuinnorocoase disprute
Tigruljavaian 1970Tigrulcaspic,1970

Speciimaipuinnorocoase disprute
Tigrul(lupul)tasmanian 1933LeoparduldeZanzibar,1990
Benjamin

31

12.01.2016

Speciimaipuinnorocoase disprute
Porumbelulvoiajoramerican Martha,ultimulporumbelvoiajor1914

Speciimaipuinnorocoase disprute
CapraIbexdePirinei,2000RinocerulnegruVestafrican,2011
(renviat7minn2009)

32

12.01.2016

Exploatarearesurselorbiologice
despduriri

ExploatareapduriinbazinulAmazonului

Despduriri

ExploatareapduriinBolivia

33

12.01.2016

Distributia padurilor pe glob

Suprafaaocupatdepdureacum8000deani

Distributiapadurilorpeglob

aprox.8miliardeha
pdure

34

12.01.2016

Suprafaaocupatdepdurenprezent

Distributiapadurilorpeglob

3,952 miliardeha
pdure

Harta despduririlor nRomania GreenPeace

Defririledepeste1hantre2000i2011

35

12.01.2016

Exploatarearesurselornaturalefizice

Minerit desuprafasaunadncime

Exploatarearesurselornaturalefizice

Efectulminerituluiasuprapeisajuluiiterenului

36

12.01.2016

Exploatarearesurselornaturalefizice

Efectulpoluatoralmineritului

Exploatarearesurselornaturalefizice

Cmppetrolier California

37

12.01.2016

Exploatarearesurselornaturalefizice

PlatformapetrolierNowruz GolfulPersic1983

Exploatareasustenabil
Sustenabilitatea estecapacitateadeaperpetuaexistenaunui
sistemiafunciilorsaleprinprocesederennoire,meninere,
susinere.
naccepiunelarg esteresponsabilitateapetermenlung(cu
toateaspecteleecologice,economice,sociale)
necologie sustenabilitateasereferla
capacitateaecosistemelordeaimenine
ntimp diversitatea,integralitatea i
capacitateadeproducie.

38

12.01.2016

Exploatareasustenabil
ONU,1987 Dezvoltareasustenabilesteaceeacesatisfacenevoile
prezentuluifracompromiteabilitateaviitoarelorgeneraiidea
isatisfacepropriilenevoi.
Ceitreipiloniaisustenabilitii componentademediu,sociali
economic(suportabil,echitabil,viabil)

Cap.2FACTORIICARECONDUCLADEGRADAREA
ECOSISTEMELOR

Supraexploatarea resurselor

Poluareaicontaminareaecosistemelor

Speciiinvazive

39

12.01.2016

Degradarea antropic

Supra
exploatarea
Contaminarea
/Poluarea

Contaminarea,poluareaidegradarea
Contaminarea cretereaconcentraieianumitor
elementesausubstanechimicepesteolimitnormal
admis.ncazulncarecontaminareaconducelaefecte
negativeasupraresurselorbiotice sevorbetedepoluare.
Poluarea introducereadirectsauindirectdeprodusei
substane toxiceceauunimpactnegativasupraresurselori
proceselor biotice.
Degradarea presupunealterareacalitii,proprietilor,
funciilor iproceselorspecifice,celmaiadeseacarezultatal
unoractivitiantropiceceimpliccontaminareaipoluarea.

40

12.01.2016

Contaminareaipoluarea
Poluareapoateaveaicauzenaturale(erupiivulcanice)
darngeneraleste asociat activitilorumane.
Omulintroduceainiialnmediudejeciide
naturorganic(uordegradabile).
Ulterioraintrodusprodusemairezistente/
sintetice,cuoduratdeviaconsiderabil
iotoxicitatecrescut.

Poluarea tipuri
Principaleletipuridepoluare
aaerului
aapei
asolului
AdeseapoluareMIXT
datoritcircuituluiunor
elementenecosisteme.

41

12.01.2016

Migrareapoluanilor

Poluarea generaliti
500tonedepoluanichimicianual
(Kvesitadze etal,2006)
Principalelecategoriidepoluani
biodegradabili substanecesedescompunrapidn
mediu
nedegradabili substanecarenusedescompunsau
sedescompunfoartelent(compuibifenilipoliclorurai
PCB,dioxine,pesticide fungicide,insecticide DDT,
compuiradioactivi)

42

12.01.2016

Poluareaaerului situatie NASA2013


Mortalitatea cauzatdepoluareaaerului modelNASA2013calculat
pebazadatelordinperioada18502000(decedai/an/1000km2)
ModelconceputdeJason West(http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/3/034005/)
Anualmor2,1milioanedeoamenidincauzapolurii(cauzdirect)

Poluareaaerului
Poluareaaeruluidevine oproblemodatcuindustrializarea
poluaniprimari(CO,CO2,NO,NO2,SO2) eliberaidirectnmediu
ngeneraldeindustrieitransporturi(darinaturaldevulcani)
poluanisecundari(H2SO4,H2O2,SO3) rezultaiprinreacia
poluanilorprimari(sintetizainmediu)

43

12.01.2016

Poluareaaerului
Efecte:ploiacide,efectdeser,
toxicitate/reducereacalitiiaerului
oxiziidesulf(SO2)
produsideerupiilevulcaniceide
industrie,provoacploiacide
oxiziideazot (NO2) produsnprocesedeardere (emisiile
autovehiculelor) i de fulgere,eungazbruntoxic
SO2 iNOx responsabilideformareaploiloracide
dioxid decarbon (CO2) produs deindustrieitransporturi

Formareaploiloracide

oxiziidesulf(SO2)i oxiziideazot(NO2)formeazacidulsulfuric
(H2SO4)iacidulazotic(HNO3)

44

12.01.2016

Formareaploiloracide

Efectulploiloracide

Efectulploiloracideasuprapdurilor(CehiaiGermania)

45

12.01.2016

Alipoluaniaiaerului
monoxiduldecarbon(CO) inodor,incolordarfoartetoxic,produs
dearderileincomplete
dioxiduldecarbon(CO2) inodor,incolor,netoxic,produsde
arderi,prod.deciment,respiraie(provoacefectuldeser)
ozonul(O3) gazurtmirositor, toxic(darcuunrolbeneficn
stratosferUV)
amoniacul (NH3) produsnproceseleagricole
clorofluorocarbonati (CFC/freon) atacstratuldeozon
dioxinele subst.toxice,cancerigene,generatedeind.chimic
productoaredepesticide,ind.decelulozihrtie,automobile
metalegrele 11controlatedeUE arsenic,plumb,cadmiu,
cobalt,crom,cupru,mercur,mangan,nichel,aluminiuitaliu

Amprentaecologic

46

12.01.2016

Pdurileconin60%dinvegetaia

DinamicaCO2

fixatoaredecarbon

Cretereadecca.1,5ppm/an

Reducerea emisiilor degaze


cuefect deser
ProtocoluldelaKyoto(1997) intratnvigoaren2005
reducereaemisiilordeCO2cu5,2%fadenivelul1990
perioadaactiv:20082012
pnnprezent174deriauratificatprotocolul(maipuinSUA,
India,China)
mecanismeflexibile tranzacionareacreditelordeemisieconform
SchemeiInvestiiilorVerzi(GIS)
Romnia emisiiledegazen2005aufostcu 45,6%subnivelulcelor
din1989(colapsulindustrieigrele)conformAgenieiEuropenepentru
ProteciaMediului(EEA)

47

12.01.2016

Emisiile anuale deCO2 (2008) tonecarbon

Atingerea targetului Kyoto(2004)

48

12.01.2016

Amprentaecologic emisiiCO2

Osoluie stocareacarbonului
CCS carboncaptureandsequestration
arputeafimaiieftinsstocmcarbonul
dectsconstruimmainii
avioanecarespolueze
maipuin.

49

12.01.2016

Stocareacarbonului
extragereaCO2istocareasaterestr,oceanicsaugeologic
tehnologiacurent injectareaCO2nzcminteleepuizatedegazsau
petrol,nacviferelesalinesauadncnstraturilebazaltice

Staiidestocareacarbonului
adaptareatermocentralelornvedereastocriiCO2ului
nRomnia proiectultermocentraleiTurceni6

50

12.01.2016

Stocareacarbonului

ArboriartificialicareextragCO2
proiectuldinUK
(InstitutionofMechanical
Engineers)

51

12.01.2016

Arboriartificiali BostonTreepods
proiectulBostonTreepods (Massachusetts,USA)
arboriartificialicufunciimultiple
integrarenzoneurbane

BostonTreepods
integrarenzoneurbane

52

12.01.2016

Poluareaidegradareasolului
Contaminareasolului cretereaconcentraieianumitorelemente
sausubstanechimicepesteolimitnormaladmisnsol.
Poluareasolului introducereadirect/indirectdeproduseisubst.
toxiceceauunimpactnegativasupraproceselorbioticedinsol.
Degradareasolului degradareapresupunereducereasau
pierdereaanumitorvalorisau
funciispecificesolului,
celmaiadeseacarezultatal
unoractivitiantropice
(agriculturaizootehniaintensiv,
eroziunea,managementul
deeurilor).

Poluareasolului cauze
Agricultura ngrminte,pesticideierbicidececonducla
contaminare,irigaiinecorespunztoarecepotdeterminaacumulareade
sruri,tehniciintensiveiinadecvatedelucraremecanicasolului.
Industrie evacuareaapelorsauaaltorproduse rezidualesau
deversriaccidentalececonduclaacumulareadesubstanetoxice
(sruri,metalegrele,materiale radioactive)
Depozitareadeeurilor scurgereadesolveni,substanesolubile
Canalizare scurgerialesistemuluidecanalizare
Precipitaiile/inundaiile
potconducelaextinderea
zoneicontaminate.

53

12.01.2016

Poluareasolului pesticidenagricultur
Agriculturaintensivipesticidele
Certificarea este necesar
Pesticidele denumireageneric
asubstanelordestinateproteciei
plantelorcultivatempotrivabolilor
iduntorilor
Fungicide,insecticide,bactericide,acaricide,erbicide,rodenticide.
DDT insecticidorganoclorurat,sintetizatncdin1874,
folositcainsecticiddin1939impotrivarspndiriimalariei.

DDT Silent Spring (Rachel Carson)

1962 aparecartea
Silent Spring
caredetermin
interzicereaDDTn
SUAdin1972
19701980 ncepeinterzicereaDDTului
(cicludenjumtire1015ani)
nanul2004prinConveniadelaStockholmsainterzisDDTpetot
globulpentruagricultur

54

12.01.2016

Degradareasoluluiilucrrileagrotehnice
Degradarea pierdereatotalsauparialaproductivitii
terenurilorcarezultatdirect/indirectalactivitilorumane.
nfiecarean,aproximativ12hectaredeterenagricolsunt
transformatendeert dincauzaaciuniloroamenilor (LucGnacadja,
secretarulexecutivalConvenieiONUdeLuptmpotriva
DeertificriiUNCCD)
40%dinterenurile agricole
sunt puternic degadate lanivel
mondial (IanSample,2007)

Situaiaglobalaterenurilordegradate

55

12.01.2016

Degradarea terenurilor
La nivel global 2 miliarde de hectare (conform GLASOD The
Global Assessment of Soil Degradation) (Oldeman et al., 1990).
Rapoartele FAO TerraSTAT (Bot et al., 2000) 6 miliarde ha
n Romnia
Institutul de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie apreciaz
c peste 6,5 milioane de hectare sunt afectate de eroziune
(Dumitru et al., 2002).
Dintre acestea 2,5 milioane de hectare puternic degradate
4,6 mil ha terenuri agricole cu eroziune de suprafa
2 mil ha cu eroziunea n adncime i alunecrile

Degradarea terenurilor cauze


nlturareavegetaieinaturale,ceeaceinduceeroziunea
practiciagricoledeficitarecesrcescsolulsauldestructureaz
expunereaterenurilorlalucrridemecanizare cuutilajegrele
contaminareasoluluicusubstanechimicepericuloase
tehnicideficitaredeirigare
cretereaanimalelorisuprapunat
exploatarea unorresurse piatr,nisip,argil,minerale
slabmanagementaldeeurilor
dezvoltareaurban

56

12.01.2016

Poluaredeterminatdedepozitarea
deeurilor toxice
deeuritoxicenebiodegradabile (chiarradioactive)saucu
ciclumaredenjumtire

Depozitarea deeurilor
cimitiruldinSulaibiya (Kuweit)
peste7mil.decauciucuriuzate
Cimitirul deanvelope uzate
vizibil dinspaiu

57

12.01.2016

Managementuldeeurilorradioactive
Posibilitilimitate ngeneraltehnicidedepozitare inude
tratament(inactivareprintransmutaie)
Riscurimariasociatedepozitrii
Tehnicidedepozitare:
depozitareauscat(depoziteizolate)
bazinededepozitare
nsedimenteleoceanicedeadncime
npuuriadnci(45km)
Tehnicideizolare:
Vitrificareareziduurilor
Synroc izolarenrocisintetice
Cimentare(DUCRETE,Saltcrete)

Depozitareadeeurilorradioactive
depozitareanbazineidepozitareauscat

58

12.01.2016

Deeurileradioactive altesoluii
depozitareanspaiu
depozitareanzonedesubducie
depozitareapeplatformaAntarcticii
dezvoltareadetehnologiidereutilizarea
deeurilor

Tehnicilededepozitarengropioceanice
numaisuntpermise

Poluareaapei
Contaminareaprindeversarean
apaunorsubstanechimice toxice
sauacumulareadematerialecuun
impactnegativasupraspeciilordin
ecosistemeleacvatice.
Alterarea caracteristicilorfizice,
chimice ibiologicealeapelor
nfunciedelocalizareitipulapei
Poluareaapelordulci
Poluareaapelormarine
Poluareaapelordesuprafa
Poluareaapelorsubterane

59

12.01.2016

Poluareaacvatic tipulsurseidepoluare
Ptr apeledesuprafa:
detippunct(deversareadereziduuriprinconducte/scurgeri)
sursedifuze(sursegreuidentificabilecuefectcumulativntimpa
substanelortoxice infiltrareanpnzafreaticacompuilor
azotuluifolosiinagricultur)
Poluareaapelorsubterane ngeneralindirect,aapeifreaticei
acviferelor

Poluareaapei deversareadesubstane
nportuldinRio

60

12.01.2016

Poluareaapei efecteasuprabiocenozei

Principaleletipuridepoluareaapei
Acidificarea apelor
Eutrofizare (maialesngolfuri,lagune)
Aglomerareadedeeuriireziduurisolide(plastice
consumate)
Poluarecusubstanetoxice(cumetalegrele mercur,
plumb,arsenic;pesticide)
Poluarefonic(esteafectatecolocaia)

61

12.01.2016

Poluareaacvatic cauze1
Deversareadereziduuriprincanalizare(deversrinetratate)
Fertilizatori(reziduuridinagriculturceconinazoti
fosforcecresctroficitatea ireducgraduldeoxigenare)
Apelerezidualefolositenindustrie(reziduuridinindustrie,
insuficienttratatenstaiiledefiltraresauepurare)
Reziduurichimice(detergeni,bifenili policorurai,metalegrele)
(cazulpoluriicumercurdingolfulMinamata,din1983)

Poluareaacvatic cauze2
Deeuriradioactive(cazuldeversriiuzuale
apeloruzatefolositencentralelenucleare Sellafieldi
CapLaHague nEuropa,uneoriaccidente Fukushima +
depozitareadeeuriloruzate)
Poluareacupetrol(accidentenavalenzonadecoastsau
scurgeridelaplatformelepetrolieremarine)
Maseplastice(afecteazdirectnudoarcalitateaapeidari
speciile)
Poluareacuspeciiinvazive(transportatenbalastulnavelor)
Alteforme:poluaretermicindustrial,perturbarea
sedimentelorprinlucrrihidrotehnice

62

12.01.2016

Poluareaapei Mareamiasm1858
1858 Londra TheGreatStink
poluareaTamiseicureziduuri
menajerepefonduluneiveri
clduroase
Londravadezvoltanurmaacestui
evenimentunsistemdecanalizare
modern

Deversrilemarinepetroliere(n2009 zonadecoast)

63

12.01.2016

1989 Alaska ExxonValdez


Localizare Alaska recifcuecosistemcomplex
Tip accidentmaritim(euareaunuitancpetroliernrecif)
Cantitatedeversat 40100miit
Dezavantajnatural temperatursczut(microorganismelece
descompunpetrolulnurezist),petrolulnuseevapor.
Cost
3,5mld.dolari
6,3mld.dolari
Costactualizat

1989 Alaska ExxonValdez


Instalareadebariere(estacade)

64

12.01.2016

1989 Alaska ExxonValdez


Extindere

1989 Alaska ExxonValdez


Presiuneenormmediatic efortimens,darmultegreeli
Intervenietrzie estacadeleiseparatoareleaulipsitiniial
(mecanismeleseblocaufrecventdatoritvscozitiimari)
Safolositinclusivcurareacuapfierbintesubpresiune
(activitatefoartecontroversat aafectatpop.locale)
Safolositundispersant
toxic (Corexit)
Impactecologicmajor

65

12.01.2016

1989 Alaska ExxonValdez


Efortimens 4ani(doarnsezonulcaldsapututinterveni).
nperioadademaximactivitate peste10miimuncitori,peste
1000devase,peste100deavioane/elicoptere.
Efectul maipuinde10%dinpetrolafostndeprtat.

1989 Alaska ExxonValdez


CurareapsrilorifocilorcuDawn (detergentdevase)

66

12.01.2016

2010 Golful Mexic Deepwater Horizon


Tipdeversare platformpetrolier(BP BritishPetroleum)
Cantitate 0,6milioanetone
Costuri aprox. 3841miliardedolari !!!!!!!!!
14mld. costuriderestaurareaaprox.7000kmcoast
restul compensaii,amenzi,costurireprez.juridic
timpulnecesar
sigilriipuului5 luni
...celmai(actuali)
mediatizatmareaccident
ecologicmarin

2010 Golful Mexic Deepwater Horizon


Localizarecontaminare GolfulMexicideltafluviului
Mississippi
4stateafectate
Louisiana
Mississippi
Alabama
Florida
2marirezervaii
naturale

67

12.01.2016

2010 Golful Mexic izolareapolurii


Montareadebariereplutitoare/estacade
deficienedemontaj
insuficienteiniial
eficientedoarnzonedecalm

2010 Golful Mexic dispersare


Safolositacelaiagentdispersant toxic Corexit

68

12.01.2016

2010 Golful Mexic curare


3abordridecurareapetroluluidinap:

Incendiereapetelordepetrol(polueazaerul)
FiltrareainSITU
Colectareapentruprocesareaulterioar(separatoare)

2010 Golful Mexic curare

Incendiereapetelordepetrolizolatecubariereplutitoare

69

12.01.2016

2010 Golful Mexic efecte


Impactmajorecologic estimricearatc75%dinpetrola
rmasnmediulGolfului
Efecteresimitede
Speciilelocaledinzon(mutaii)
Problemedesntatepentrupopulaiauman
Industriapescuitului
Turism
Economie
Legislaiademediu responsabilitateaaccidentelor
Efectencincompletevaluatenprezent.

Deepwater Horizon extindere

70

12.01.2016

Deepwater Horizon extindere

Deepwater Horizon extindere

71

12.01.2016

Deepwater Horizon extindere

Poluareaapei acumulareadedeeuri

72

12.01.2016

Poluareaapei unnoucontinent dindeeuri

CharlesJ.Moore descopern1997 ncursaTranspac,ozon


imensdedeeurinPacific(zonacurentuluiPacificuluidenord
unvortexceculegedeeurile)

Poluareaapei unnoucontinent
Suprafaaestimat 115mil.km2 (aproapectAmericadeSud)
2013 Ageniaspaialfrancez(CNES)organizeazoexpediie
sprevrtejuldinPacificuldeNord(PatrickDeixonne).
Estimeazsuprafaaplciidedeeurilacirca3,4milioanedekm2.
http://www.hotnews.ro/stiriinternational14701453expeditiepleaca
cautareacontinentuluiplasticdinpacificsfarsitulluniimai.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_Garbage_Patch
CaptainCharlesMooreontheseasofplastic
http://www.youtube.com/watch?v=M7Knq0xkWY

73

12.01.2016

Acidifierea oceanelor
NivelulCO2uluilasuprafaaoceanelorn1990

Acidifierea oceanelor dinamicaPHului


DinamicaPHuluinperioada17001990

74

12.01.2016

Recifuriledecorali
Sistemebioecologiceformatedincoloniideanimalemarinece
construiescstructuridincarbonatdecalciu
Recifuriledecorali suntspecificeapelorcalde,puinadnci,cuun
coninutredusdenutrieni.
Sistemefoartefragile
sensibilelacalitateaapei(ph)
itemperatura ei
majoritatearecifurilor
situateninteriorulzonei
delimitatede
izotermade20 C.

Recifuriledecorali
Biodiversitateexcepional adevrate"pduritropicale"ale
mrilor.Procentdesub0,1%dinsuprafaaoceanului,dargzduiesc
25%dintotalitateaspeciilormarine

75

12.01.2016

Impactulantropicasupraoceanelor
studiuBenjaminHalpern

Navigaia
Rutelenavaledin2004 cretereconstantarutelorandean

76

12.01.2016

Speciileinvazive
Majoritateaspeciilorinvazivedeplasatedectrenavenbalast

Rezultatulpoluriimarinelanivelglobal
Populaiile de mamifere marine, psri, peti i reptile au sczut cu
49% fa de anul 1970 (raport oficial WWF 2015 analizfcutpe
1200despecii).
Populaiile de ton i macrou au sczut cu 74% fa de anul 1970.

77

12.01.2016

BombacuceasdepefundulMriiBaltice
DupaldoilearzboimondialUniuneaSovieticiMareaBritanie
audeversat(19471948)aproximativ65.000detonedearme
chimice germanenadncurileMriiBaltice.
unpotenialdezastruecologicncazulncarearmelesevor
degrada,iarconinutullorsevavrsanmare.
Cercetrirecenteaudescoperiturmedegazmutar(iperit)pe
fundulmriinGolfulGdask coroziuneametaluluipermite
substanelor chimicetoxices
sescurg nap.

Motenirearzboaielor
Teatrelederzboi contaminatecaurmareafolosiridearme:
Chimice
Biologice
Radioactive
Ex:RzboiuldinVietnamsaurzboiuldinGolf(Irak)

78

12.01.2016

Poluareanspaiu

Space finalfrontier?...valabilincazulpolurii

Poluareanspaiu

Deeurilespaiale oviitoaremareproblem

79

12.01.2016

Deeurilespaiale

Poluareanspaiu
racheta balisticintercontinentala lansat
deRusia dinKazahstan (Topol/SS25) n10
oct. 2013(lansare tcut neanunat),
descoperit i fotogafiat deastronautul
italian LucaParmitano depe statia Spatiala
internationala ISS) inorullsatnurma
dezintegrriisale.

80

12.01.2016

Supraexploatarea/Poluareaispeciile
invazive
SUPRAEXPLOATAREAresurselor(naturale,biotice)i/sau
CONTAMINAREAmediuluipoatesconducladispariiai/sau
nlocuireaanumitorpopulaiisauspeciidintrunhabitatsau
ecosistemcualtele datoritmodificrilorapruten
favorabilitatea habitatelor inlanuriletrofice.
Speciileinvazive speciiexoticecarenuauoformdecontrol
naturalnnoilehabitate(lipsadeprdtori,duntori,erbivore)i
reuescsdomineichiarseliminepopulaiilelocale,prin
mecanismedecompetiiesuperioareialteadaptrispecifice(sp.
generalistecuciclurirapidedereproducereidezvoltare,abiliti
superioarededispersie,toleranmareiadaptabilitatecrescutla
condiiiledemediu plasticitatefenotipicdeosebit).

Speciileinvazive
Speciileinvazive dominnoilehabitateipopulaiilelocale(se
rspndescrapidiprovoacmodificrinecosisteme)
Celemaimariproblemesp.adventive(exotice,alohtone,neindigene)

81

12.01.2016

Etapeleinvaziei

1.Transportul/Introducerea
2.FIXAREA
3.RSPNDIREA
4.IMPACTUL

Speciiinvazive EFECTE
REDUCEREABIODIVERSITII
princompetiie,prdtorism,agenipatogeni,erbivorism
MODIFICAREAHABITATULUI
POLUAREGENETIC
EFECTEECONOMICE(beneficesaunegative)
EFECTEASUPRASNTIIUMANE

82

12.01.2016

Speciiinvazive VECTORI
VECTORINATURALI
vectorifizici vnt,curenimarini
vectoribiologici animalepurttoare
VECTORIARTIFICIALI mijloacedetransport(intr.accidental)
Ptr.introduceriintenionate:
motiveeconomice agricultura,
silvicultura,zootehnia,piscicultura
animaledomesticesau
decompanie

Speciiinvazive introducereintenionat
Introducereaintenionat introducereadeliberataanimalelor
domestice(caini,pisici,porci,oi,capre)nhabitateizolate(insule)
undespeciileintrodusenuaupradtorisaucompetitorinaturali
Exemple
introducereacaprelorninsulaSf.Elena
(1513) adusladispariiaunuinumrfoarte
maredesp.deplante

83

12.01.2016

Speciiinvazive introducereintenionat
Veveriagricanadian introdusn
MareaBritanie,purttoareavirusuluiPOX
ceadecimatpopulaiilenativedeveveri
(introducereaunorboli oaltproblem)
introducereasalcmului nEuropasaua
eucaliptului Pen.Iberic,AfricadeSud
Spartina plantintrodusnChina(pe
fluviulYangtze)dinAmericadeNord,
pentruprevenireaeroziunii adevenit
invazivinlocuietevegetaianatural
specificmangrovelorcuefecteasupra
mamifereloripsrilor

Speciiinvazive introducereintenionat
crapulasiatic omareproblemn
Americadenord
zonamarilorlacurifoarteafectat,dari
unelefluvii(MississippiiIllinois)
barieredeprotecieicombatere
agresivprinpescuit

84

12.01.2016

Speciiinvazive introducereintenionat
Australia exemplulnegativdeintroducereaanumeroasespecii
1788 introducereaiepureluieuropean(ncercridecombatere
prinintroducereavulpilor(18331845) altgreeal,apoiprin
combatereacuajutorulvirusuluiMyxoma iepureleadezvoltat
imunitate)

Speciiinvazive introducereintenionat
broatelerioasealetrestieidezahr(Bufomarinus) introdusen
1935nAustraliapentrucontrolulgndaculuitrestiei(dinHawai)
otrvitoaredacestemncat deerpi,crocodili

85

12.01.2016

Speciiinvazive Bufomarinus
areuitspericlitezepopulaiadecrocodilipitici intoxicai

Speciiinvazive Bufomarinus
extindereaprevizionat

86

12.01.2016

Speciiinvazive introducereaccidental
Introducereaaccidental introducereaneprevzut aunor
speciinhabitateizolate(insule)undespeciileintrodusenuau
pradtorisaucompetitorinaturali
obolanii odatcudezvoltarea
navigaiei
Scoicilezebrnmarilelacuridin
AmericadeNord (balastul navelor)

Speciiinvazive scoicilezebr
rspndirerapidnAmericadeNord efecteeconomicei
ecologicemajore

87

12.01.2016

Speciiinvazivenmediulacvatic
traseelederspndireiprincipalelezoneafectate
http://www.internationalmarine.com/invasivespecies/whatareinvasivespecies.aspx

Speciiinvazive albinaafricanizat
Albinaafricanizat hibridntrealbinaafricanispecii
europenedealbineobinutn1956nBrazilia
introduseaccidental?
foarteagresivcucelelaltespeciidealbine

88

12.01.2016

Speciiinvazive albinaafricanizate
Extinderearoiurilordealbineafricanizate dinBraziliaspreAmerica
CentralideNord

Speciiinvazive introducereaccidental
delaCrocodiluldeMure(Lpu)laPitonuldeFlorida:)
Introducereaaccidentalnhabitate nespecifice aunoranimale
decompanie
Pitoniiabandonaiau
redus diversitatea
mamiferelor mici nFlorida

89

12.01.2016

Speciiinvazive mijloacedecontrol
MECANICE
ndeprtaremecanic, captur, vntoare
CHIMICE
pesticide,insecticide,fungicide
BIOLOGICE
prdtori,agenipatogeni
Problemcontroversatlegatdeetic

Speciiinvazive propuneriUE
Politicicomunepentrucefectele
prezeneispeciilor alogeneinvazive
semanifestpeplaneconomiciecologic.
RapoarteleUEarat12.000sp.alogene(2013)dincare
15%aupotenialinvaziv
Reeauaeuropeandeinformarecuprivirelaspeciile
alogene(http://easin.jrc.ec.europa.eu/)
EuropeanAlien Species InformationNetwork

90

12.01.2016

PropunerideintervenieUE
Tipurideintervenie propuse:
prevenire:controalepentruapreveniintroducereaintenionat
avertizaretimpurieireacierapid:inclusivluareademsuri
imediatepentrueradicareaspecieirespective;
gestionareaspeciiloralogeneinvazivecareprezintmotivede
ngrijorare:ncazuluneilargirspndiriaunorspeciicareprezint
motivedengrijorarelanivelulUE
Romnia
ORDINNr.979din10iulie2009 privindintroducereadespecii
alohtone,interveniileasupraspeciilorinvazive,precumi
reintroducereaunorspeciiindigene

SpeciiinvazivenRomania
Salcmul,amorfa(salcmpitic),cenuer (oetarulfals),ararul
american,frasinuldePensilvania (Paulownia,iarbaelefantului)
SpeciilegenuluiAmaranthus (talpagtei),
snzieneledegrdin,viacanadian
Mamifere:cineleenot,veveriacanadian
Crapulchinezesc,pstrvulcurcubeu
melculRapana,midiileDreissena.

91

12.01.2016

Speciiinvazive org.modificategenetic
IntroducereaOMG introducereaunororganismecareau
inseratengenomullor,printehnologiitransgenice,genedelaalte
organisme(ngeneralseurmresccaractereledeaugmentare a
producieisauderezisten lafactoridemediusaufactori
duntoribiotici).

Organisme modificategenetic
efectcontroversat probleme ecologice ietice
impactulasuprabiodiversitii ncmonitorizatistudiat
Pierderilanivelulbiodiversitiiipierderea
unorimportantesoiuri/varietilocale
(soia,porumb,rapi)

92

12.01.2016

Organisme modificategenetic
5riproduc95%dintotalulproducieideOMG
corporaiiinfluente

Frankenfish
nnov.2015FDAaaprobatconsumuldesomonmodificatgenetic
la18luni 60cm(iarcelcrescutnfermepnacumdoar32cm).

93

12.01.2016

Organisme modificategenetic
impactulasupraomului controversat

Capitolul 3 Tehnici dedecontaminare


Necesitateadecontaminrii

Tehnici dedecontaminare insitu

Tehnici dedecontaminare exsitu

Biotehnologiidedecontaminare
Bioremedierea.Fitoremedierea.Micoremedierea

94

12.01.2016

Tehnicidereconstrucieecologic
Factoridedegradare

Poluare
Supra
exploatare

Msuritehnice
aplicatehabitatului
degradat
decontaminare

Msuribiologice
aplicatebiocenozei

Reinstalarea
vegetaieiifaunei

altelucrritehnice

OMG
Specii
invazive

Controlul
populaiilor

Necesitateadecontaminrii
decontaminarea primaetapnreconstrucia
ecosistemelordegradate
necesitate refacereahabitatelor/creareacondiiilor
deaplicareamsurilorbiologice habitatulfiindsuportul
fizicalpopulaiilorecosistemului
Planuldedecontaminare aciuneplanificati
coordonat,cuimplicaiiecologice,sociale,economice i
etice.

95

12.01.2016

Msuripreventiveialternative
monitorizarea zonelorderiscpotenial
stoparea procesuluidecontaminare
msuridelimitareaextinderiicontaminrii
Alternativa atenuareanatural capacitateamicro
organismelorindigenedinzonelecontaminatedeareface n
timp arealulcontaminat (metabolizareacontaminanilori
transformareaacestorancompuinetoxici).
Avantaj nuimplicmsuriinicicosturi
Dezavantaj chiardacesteposibil,esteunproceslent

Informaii necesareplanuluide
decontaminare
tipulsubstaneicontaminante(organic/
anorganic,biodegradabilitate,raportul
carbonazot,proprietifiziceichimice,
solubilitate,graddetoxicitate ptr.
stabilireaurgeneideintervenie)
tipulsubstratuluicontaminat(sol tipuldesol,ap
stagnant/ curgtoare,temperatur,alcalinitateaciditate)
magnitudineacontaminrii(intensitatea,ariade
rspndire,gradulsautiparuldedispersie,momentul
iniialalcontaminrii)
timp necesarpentrudecontaminare

96

12.01.2016

RESURSEnecesarecontaminrii
Snuuitmde:

COSTURI!!!
(foarteimportante)
Costuringeneralmari!
Nimeninuvreasplteasc
Resursefinanciare, tehnologice,
umane,detimp.

Tehnici tradiionalededecontaminare
tehnicasapiarunc(pentrusolireziduurisolide)

97

12.01.2016

Tehnici tradiionalededecontaminare
tehnicapompeazitrateaz (pentruresursedeap)

DecontaminareaInSITUvs ExSITU
Remediereainsitu tratarea /procesarea substratului
contaminatchiarlaloculcontaminrii
Remediereaexsitu nlturareasubstratuluicontaminati
transportulacestuianstaiidedecontaminare

insitu

exsitu

98

12.01.2016

Tehnici dedecontaminare INSITU


izolareazoneipoluateprin ecraneimpermeabile;izolare
hidraulic;
barierepermeabilereactivesau ecraneimpermeabilecu
porideepurare;
pompareaiepurarealasuprafaaapeipoluate;
metodetermicededecontaminare prininjectarea
aburului,nclzireelectric sauprinunderadio;
sistemedeaspiraieavaporilordinsubteranpentru
recuperareacompuilororganicivolatiliisemivolatili;

Tehnici dedecontaminare INSITU


barbotareacuaer,injectareaaeruluipentruantrenarea
compuilorpoluaniitransportullorlasuprafa;
metodechimice oxidarea/reducereaproduilorpetrolieri
rezidualidinsubteranprininjectareaunoroxidanisau
splareamediuluisubteran reducereatensiunilorap
poluant,mrireasolubilitiipoluanilorireducerea
vscozitiiacestora,fiindposibil recuperareapoluanilor;
metodedebioremediere insitu sistemdepompareaapei
subterane iintroducereanzonapoluatmpreuncuapaa
oxigenuluiinutrienilor,bioventilarea.
Altetehnicibio fitoremedierea /micoremedierea

99

12.01.2016

Tehnici dedecontaminare EXSITU


Extragereasubstratuluicontaminat(excavareapmntului,
dragareabazinelor/lacurilor,pompareaapeicontaminate)i
transportul acestorantrostaiededepozitare(depozitarean
zonefrriscuri) saudedecontaminare (tratare/epuraresau
inactivareincinerare)
Caracteristici
sepoaterealizadecontaminarea total
costurimari(extragere,transport,depozitare,decontaminare)
tehnicdificilcumultiplelimitri
aplicabilobiectivelorimportante,gravcontaminate

Tehnici dedecontaminare

INSITU
Avantaje:
tratamentulsefacedirect laloculcontaminat
numaiaparenecesitateatransportului sereduc
riscurilereferitoarelaextragerea substratului
contaminatilatransportul idepozitarea ulterioara
acesteia

100

12.01.2016

INSITU izolareazoneicuecrane
izolareazoneipoluateprin ecraneimpermeabile;
(acoperirea,creareaunuiperetesaustratizolator)
nuauroldedecontaminare doardeprevenire,izolarei
limitareapolurii

INSITU izolareazoneicuecrane
bariereimpermeabileverticale(stg)
bariereimpermeabileorizontale(drt)

101

12.01.2016

INSITU ecranededecontaminare
izolareazoneipoluateprin ecraneimpermeabile cupori
/zonedeepurare

INSITU Bariere permeabile reactive


Izolarea zoneisauasubstratuluicontaminat
pereiizolatoricetrateaz/
inactiveazpoluanii
(areunstratreactiv)
Avantaj nunecesito
sursdeenergiecancazul
sistemelorpompeazi
trateaz

102

12.01.2016

INSITU izolareahidraulic
Izoleazpoluaniidinapafreaticsaulimiteazextinderea
pudeextracienfaafrontuluipoluant, dincarese
pompeazapa poluat(cepoatefiepuratsautransportat)
Sepoate construiiunpudeinjecie,amplasatnamonte
dezonapoluat,cuscopulcreteriigradientuluihidraulic.
Folositmaialesncazul
minelor pentruanupolua
acviferelelimitrofe

INSITU Sistemepompeazitrateaz
apacontaminatestepompat dinsubterani tratat la
suprafautilizndprocedeeadecvatetipuluidepoluant.
apaepurat poatefireinjectat nacviferpentruacrete
eficacitateametodeiiareducetimpuldedecontaminare.
proiectareasistemuluidepomparetrebuiesprevad
debitemaridepompareieventualreinjectarea(pentruo
decontaminarerapid).
Metodanupoatefiaplicattuturortipurilordepoluani.

103

12.01.2016

Sistemedetippompeazitrateaz
enevoiedetimpndelungat
costisitoare(necesitmulttimpienergie)

Sistemedetip
pompeazitrateaz
puuriledeacceslaapi
pompelecuinstalaiiledetratare

104

12.01.2016

Pompeazitrateaz+volatilizarea
ovariantatipuluidepompareitratareevolatilizarea
Metodfolositpentruaextragedinappoluaniivolatili
(deex.benzen,toluen,xylen,amoniac)
Aerul evacuat adesea
trebuie filtrat anterior
evacurii(filtre decarbon
activ,filtre catalitice)

INSITU sisteme deextragere a


vaporilor dinsubteran
Soil vaporextraction tehniciSVE
sereduceconcentraiacompuilorvolatiliabsorbiin
subteran.Seaplico presiune negativ nsubteranpentrua
aveaofordesuciunecarescolectezevaporii prinaspirare.
UnsistemSVEtipiccuprinde:
puurideextracie/aspiraie,
pompdevacuum
(pentruextragereavaporilor)
sistemdeconducte
staiedetratare+filtruparticule

105

12.01.2016

INSITU sisteme SVE


metodfoarterapid ifoarteeficient
poateeliminacantitimaridepoluanidinvolumemari
costurirelativreduse(raporteficiencostbun)
Gamlargdetehnici
aspiraie vacuumetric
aerareasolului
ventilareasolului

INSITUBarbotareacuaer(Airsparging)
Tehnicceurmretereducereaconcentraieisubstanelor
contaminantevolatileprininjectareaeruluinsubstratul
contaminat.
transformareastriicompuilorcontaminanidintroform
dizolvatnsubstratnvapori.
adeseafolositntandemcutehniciSVEpentruaspirarea
vaporilor
tehnicmaieficient,mairapid imaiieftindecttehnica
pompeazitrateaz(pompareaapei)
Dezavantaj uneoridecontaminareaeincomplet (rmn
componentelemaipuinvolatilecutemp.defierberemaimare)

106

12.01.2016

INSITUBarbotareacuaer(Airsparging)
Instalaiedebarbotarecuaeripompedeextraciea
vaporilor(SVE)

INSITU SVE Injectareaaburului


Variantabarbotriicuaer(seinjecteazaercaldsauvaporinclzii)

107

12.01.2016

INSITU SVE Injectareaaeruluicald

INSITU SVE desorbietermic


Insitu thermal desorption tehologie deremedieretermic
dingamatehnicilorSVE(combinatcuacestea)
decontaminareaesteaproapecomplet(9599%)
eficiena operaieidedecontaminarecretedatoritfaptului
csuntmobilizaiicompuiislabvolatili,compuicu
temperaturdefierbereridicat
Existialtemetodederemediereatermic nclzirea
substratuluicontaminatpentruvolatilizarea/evaporarea
substanelorpoluante

108

12.01.2016

INSITU Remediereatermic
Tehnicibazatepenclzireasubstratuluicontaminatn
vedereamobilizrii iextragerii compuilorcontaminani.
nunelecazurimetodeletermicepotconducechiarla
inactivarea compuilor(dectreactivitateamicroorganismelor)
sauimobilizarea acestorantroformamaistabil cazul

vitrificrii topireasoluluilatemperaturinalte i
transformareantrunmaterialvitros(sticlos),stabilchimic.
Eficiendeosebit decontaminareacvasicomplet(9599%)

INSITU Remediereatermic
SistemThermopile deremedieretermic pomparedeaer
nclzitiaspirareagazuluicuelementelecontaminante

109

12.01.2016

INSITU Metodechimice
imobilizareacompuilorpoluanilaloculdecontaminareprin
oxidarea saureducerea lornformemaistabile,netoxice.
deobiceisefoloseteinjectareaunoroxidaniputernici
(peroxiddehidrogen,ozon, peroxon,permanganatdepotasiu,
oxigen)sauaunorsubstanereductoare(sulfii,dioxiddesulf)
sepotfolosiitehnicidesplare(demobilizareiextragerea
NAPL lichidenemiscibile cuapa)
SplareaNAPL cudetergenisau
tehnicaSEAR stimulareacuageni
tensioactivi

INSITU StabilizareaiSolidificarea
Stabilizarea adugareadematerialeagregativepoluanilor
pentruaproducecompuimaistabili
Solidificarea adugareadematerialeagregativepoluanilor
pentrualecretestabilitateaiaiizolanprodusesolide(deex.
pentruanufimobilizaideapadinploi)
Deobiceisefolosete cimentulndiferitecombinaii
metodecostisitoare,aplicabildoaranumitorproduse
contaminatoare,necesitotehniccomplex,durabilitatea
izolriieincert iarproduseletoxicenusuntdistrusesauextrase
cisuntstabilizate/cimentatelaloculcontaminrii(rmn insitu
deitehnicaseapliciExSITU darfoarterar).

110

12.01.2016

INSITU Tehnicidebioremediere
Biotehnologiececonstnfolosireaorganismelorvii a
particularitilorlormetabolice sauaunorprocesenaturalen
aciuneadenlturareasubstanelorcontaminantedinmediu.
Deobiceiseinjecteazoxigeni
nutrieni pentruaaccelera
capacitateametabolica
microorganismelor,ciupercilor,
bacteriilordeaproduceenzime
cevordescompuneenzimatic
materialelecontaminanten
subcompuicuotoxicitate
redus.

INSITU Bioremedierea
Principiicomunepentruoseriedemetode
denumitendiversemoduri:
Bioremediere Bioremediation
Biostimulare Biostimulation
Bioventilare Bioventing
Biodestructurare Biosparging

Bioaugmentare Bioaugmentation

111

12.01.2016

Ciclulbioremedierii
1.Bacterii
2.Enzime
3.Degradare
4.Consum
5.Reziduuri apiCO2
6.Reproducerea
bacteriilor

Bioremedierea instalaiedebioremediere

112

12.01.2016

Capitolul 3 Tehnici dedecontaminare


Necesitateadecontaminrii

Tehnici dedecontaminare insitu

Tehnici dedecontaminare exsitu

Biotehnologiifolositendecontaminare
Bioremedierea.Fitoremedierea.Micoremedierea

DecontaminareaInSITUvs ExSITU
Remediereainsitu tratarea /procesarea substratului
contaminatchiarlaloculcontaminrii
Remediereaexsitu nlturareasubstratuluicontaminati
transportulacestuianstaiidedecontaminare

insitu

exsitu

113

12.01.2016

Tehnici dedecontaminare recapitulare


INSITU

izolareazoneicuecrane/izolareahidraulic
ecrane dedecontaminare /bariere permeabile reactive
sistemepompeazitrateaz /volatilizarea
sisteme SVE deextragere avaporilor dinsubteran
(barbotarea cuaer,injectarea aburului)
remediereatermic
metode chimice
stabilizarea i solidificarea
tehnici debioremediere

Tehnici dedecontaminare

EXSITU
Dezavantaje COSTURIMARI
aparenecesitateatransportului,extragerii substratului
contaminat(riscurisporite)
amenajrispecialepentrudepozitare
spaiumarededepozitare/decontaminare
Avantaje
metodeaplicabileuneigamelargidecontaminani
flexibilitatemaimarenalegereametodeidedecontaminare
sepoaterealizadecontaminarea/inactivareatotal

114

12.01.2016

ExSITU Metode
Extragereasubstratuluicontaminat(excavareapmntului,
dragareabazinelor/lacurilor,pompareaapeicontaminate)i
transportul acestorantrostaiededepozitare(depozitarean
zonefrriscuri) saudedecontaminare (tratare/epuraresau
inactivareincinerare)
Metode
biologice utilizareaunorbiocelule (biodegradare)
incinerare (distrugereapoluanilor)
desorbie termic
staiideepurare/filtrare

ExSITU Metodebiologice
Depozitareamaterialuluicontaminatn biocelule n carese
realizeazdecontaminareacuajutorulmicroorganismelor(se
adaugnoiculturidemicroorganisme,aer,eventualnutrieni)

115

12.01.2016

ExSITU Metodebiologice
Uneorienevoiedesuprafeemaricetrebuieamenajate

ExSITU Incinerarea
Distrugereasubstratuluicontaminatprinexpunereala
temperaturiridicate.
Estenevoiedeinstalaiispeciale incineratoare (cuptoare)care
sfiedotatecusistemedeepurareifiltreadecvatepentrua
nupermitegenerareadereziduuritoxice(altfeluniipoluanipot
firelocaidinsubstratulcontaminatnaer).
Precauie nincinerareaanumitormaterialecareprintratament
termicpotconducelaformareadesubstanefoartetoxice!!!
Sistemeledeepurareifiltrarevoraveacamerede
postcombustieagazelorreziduale,
microfiltre isistemecatalitice
defiltrare.

116

12.01.2016

ExSITU Incinerarea
Instalaiiledeincineraredeobiceiconin:
uncompartimentdeselectare amaterialelorimrunire
cameradedeshidratare(uscare)
cameradeincinerare(cuptoruldeardere)

Incineratoarelepot
produceenergie pentru
micicomunitilocale.
incineratordin
InsulaMan

ExSITU Desorbia termic


Procestermicdedecontaminarecepresupunevolatilizarea
poluanilor prinnclzireasubstratuluiiepurareaifiltrarea
gazelorreziduale.
Avantaje:
Costurideinstalare iexploataremaimicidectincinerarea
(substratulnuearscidoarnclzit pentruvolatilizarea
poluanilor).
Substratultratatestedecontaminatipoatefirefolosit.
Ceamaipuincostisitoare desorbiacumicrounde.

117

12.01.2016

ExSITU staiidefiltraresauepurare
Materialulcontaminatestecondusnacestestaiincarese
aplictehnici(mecanice/chimice/termice)de decantare,
filtrare iinactivareasubstanelorcontaminante.

Capitolul 3 Tehnici dedecontaminare


Necesitateadecontaminrii

Tehnici dedecontaminare insitu

Tehnici dedecontaminare exsitu

Biotehnologiifolositendecontaminare
Bioremedierea.Micoremedierea.Fitoremedierea

118

12.01.2016

Biotehnologii dedecontaminare
Biotehnologii ceconstnfolosireaorganismelorvii a
particularitilorlormetabolice naciuneadenlturarea
poluanilor (adesea aciunea enumit bioremediere).
Celmaifrecventtermenuleste
folositpentruadesemna
utilizareamicroorganismelor
sauenzimelorprodusede
acestea descompunerea
enzimatic amaterialelor
contaminantensubcompuicu
otoxicitateredus.

Clasificareabiotehnologiilor dedecontaminare

Bioremediere Bioremediation
Biostimulare, Bioventilare ,Biodestructurare

Bioaugmentare,Lucrrialesolului
Micoremediere Mycoremediation
Fitoremediere Phytoremediation
Dendroremedierea,Fitoextragerea
(Fitoacumularea),Fitostabilizarea,Rizofiltrarea,
Fitovolatilizare,Fitodegradare,Rizodegradare

119

12.01.2016

Bioremedierea
Principiiledebioremediereifitoremediereau fostfolosite din
vechitimpuri(desalinizareaterenurilorprinfitoextracie)
GeorgeRobinson inventatoralbioremedierii aplicaiin
cazuldecontaminriisiturilorpoluatedeproduselepetroliere

Bioremedierea
folosete microorganismele iparticularitilelormetabolice
naciuneadereducereagraduluidecontaminare.
Tehnica injectareadeoxigeni
nutrieni ceaccelereaz
metabolismulmicroorganismelor
(acesteavordescompune
enzimatic materialele
contaminante).

120

12.01.2016

Bioremedierea principiu
Toatetehnicilesebazeazpeaceleaimecanismeenzimatice

Ciclulbioremedierii
1.Bacterii
2.Enzime
3.Degradare
4.Consum
5.Reziduuri apiCO2
6.Reproducerea
bacteriilor

121

12.01.2016

Bioremedierea Caracteristici
gamlargdemetodecuimpactredusasupramediului.
eficacitatemare poluaniisunt deregulinactivai/
degradaintroproporiemare.
Eficacitateabioremedierii insituestebunnanumitecondiii:
umiditatea crescutasolului25% 85%;
pHulrelativneutrualsolului6,5 8,5;
temperatura relativridicat 15 45C.

Bioremedierea Condiii
condiiilenecesarepentruobioremediere eficient

122

12.01.2016

Bioremediere Avantaje
mai puincostisitoarecomparativ
cutehniciletradiionale
tehnicpreponderentfolositINSITU riscurireduse se
reducriscuriledeextragere,transport,depozitareamaterialelor
impactredusasupramediului sefolosescprocesenaturale
deregulnurezultreziduurisuplimentare
noiletehnicideingineriegeneticpotconducelacreareaunor
microorganismemai eficientenactivitateadedegradare.

Bioremediere Dezavantaje
timpndelungatnecesarremedierii
controlgreoiasupramicroorganismelorINSITU
volummaredemuncpentruaavea omogenitate
mediulpoateconineinhibatori aiactivitiimicroorganismelor
monitorizare atentpentruadetectaeventualereziduuri
nutoicompuiisuntbiodegradabili
aspectelegale ietice legatedepatentareamicroorganismelor
modificategenetic

123

12.01.2016

Micoremedierea
Biotehnologiederemedierecefolosete
ciupercilenaciuneadedegradare,inactivare
sauizolareaelementelorcontaminante.
Unelespeciideciuperciaucapacitateadeaabsorbi iacumula
compuiaimetalelorgrelencorpurilesporifere,iaraltespecii
contribuieladegradareaunorsubstanecontaminante.
Ciupercilengeneralauroluldedescompuntori aiecosistemelor,
miceliullorsecretndenzimeiacizicurolindescompunere.
Micoremediere folositndegradareahidrocarburilor,pesticidelor
inacumulareademetalegrele

Micoremedierea rezultate
Experimenteleaudoveditcapacitateadebioremediereacipercilor.
ngeneralciuperciledescompuntoarealelemnuluiauocapacitate
marededescompunereahidrocarburiloriaunorpesticide
persistente.
ExperimentelecuPleurotus au
avutrezultatedeosebitde
bunencazulterenurilor
contaminatecumotorin (n4
sptmni95%din
hidrocarburiletoxiceaufost
descompusencompui
netoxici, ulterioreliminai).

124

12.01.2016

Micoremedierea concept
Conceptul folositchiardeMosie nexod ndulcireaapeilaMarah?
Introducereaunuitrunchidearborenizvor

Micoremedierea concept
Conceptul demicoremediere folosit de
StudioGhibli n Nausica oftheValleyoftheWind

125

12.01.2016

Micoremedierea avantaje
Costredus,comparativchiarcualtetehnicidebioremediere
Efortminimdeinstalareintreinereabioremedierii
Metodmaiflexibil (fungiiauoplasticitatemaimaredectalte
microorganisme,micoremedierea fiindoopiunechiarncondiiile
ncarealtetehnicinusunteficiente)
Eficacitatedeosebit(tehnicmaieficientcaaltetehnicide
bioremediere fungiipotdegradaPAH hidrocarburilepoliciclice
aromaticecu6inelearomatice performannemaiatinsdealt
tehnic,Pleurotus poatedegradahidrocarburinproporiede97%)
(Cerniglia,1997)

Fitoremedierea
Metodedebioremediere INSITUbazatepe
folosireaplantelor n aciuneadedecontami
nareaasoluluisauapei.
Biotehnologiasebazeazpecapacitatea
plantelordeimobilizare/izolare,degradare
indeprtare(extragereiacumulare)a
unorsubstanecontaminante.
Biotehnologiesimilarcusistemulpompeazitrateaz
plantelesuntbiopompe eficientealimentatedeenergiasolar.

126

12.01.2016

Fitoremedierea
Deobiceiseutilizeazcapacitatea
de bioacumulare aplantelor nspecial
n cazul contaminriicuplumb,uraniu,arsenic.
Trebuiefcutioevaluarearisurilorasociate
nuestecompletcunoscutefectulingestieidectreanimalea
planteloracumulatoare
biomasacereintrnlitierarputeareintroduce anumite
elementetoxicenmediu
volatilizarea unorelementeestenesigur
expunereaecosistemuluilacontaminareesteprelungit dedurata
mareafitoremedierii

Plantefrecventfolosite
Celemaifrecventfolositeplante
nfitoremediere:
Floareasoarelui
Tutunul
Brassicacee (mutarindian,nap,varza)
Talpagtei
Cnepa
Ferigile
Hrica,orz,gru,lupingalben,piuulrou

127

12.01.2016

Metodedefitoremedierea
Metodedebioremediere ncazulmetalelorgrele
Fitoextragere ifitoacumulare
Rizofiltrare (pentrufiltrareaapeipoluate)
Fitotransformarea Fitostabilizare
Metodedebioremediere ncazulpoluanilororganici
Fitotransformare Fitodegradare
Fitostimulare (Rizoremediere)
Fitovolatilizare

Avantaje alefitoremedierii
costulfitoremedieriiemairedusdectalaltortehnici
plantelepotfiuormonitorizate
metaleleextrasepotfirecuperateireutilizate
(fitoextragere ametalelor asemntoarebioextragerii)
eometodprietenoascumediul,fiindnatural

128

12.01.2016

Dezavantajeilimitri
estelimitat lasuprafaaiadncimeasistemuluiradicelar
proceslentdebioremediere(planteleaubioacumulrilente)
nusepoatepreveniscurgereacontaminanilornpnza
freatic
vitalitatea/supravieuireaplanteloresteafectatdepoluani
bioacumulareatrebuiesfiecompletatdeoculegere i
depozitare amaterialuluicontaminatpentruanuintrainlanul
trofic

Dendroremedierea
Biotehnologiededecontaminarecareutilizeazarborii pentru
izolarea,extragerea,acumulareasaudegradareapoluanilor.
Arborii suntplanteastfelcsuntvalabiletoatecaracteristicile
fitoremedierii darmaiaparoseriedeavantaje
Foartefolositesuntspeciilegenului
Salix iPopulus,Morus,Paulownia.
Dendroremedierea estefrecvent
utilizatncazuldecontaminrii
ariilorpoluatecumetalegrele.

129

12.01.2016

Dendroremedierea
Avantaje:
Arboriiacumuleazcantitimaridebiomas
(auocapacitatemaredebioacumulare)
Consummaredeap(biopompe eficiente)
Longevitateistabilitatemare(tehnicapoate
fifolosittimpndelungatfrinterveniimajore arboriisuntmai
rezistenisiauomarecapacitatedeautosusinere)

Refacereacomponenteibioticea
ecosistemelor
Aciuniledereconstrucieadeseaurmrescdouaspecte:
decontaminarea mediului(asubstratuluifizic)irefacerea/
reconstruciaamediuluifizic
refacereacomponenteibiotice

130

12.01.2016

ReconstruciaecologicVSBiologiaconservrii
Reconstruciaecologic
orientatsprerefacerea/restaurarea/reconstruciafunciilor
ecosistemelor(estenecesaroscarsauperspectivmailarg)
folosetecuprecdereaciunileorientateasupramediuluifizici
vegetaiei
Biologiaconservrii
Orientatmaidegrabspreresurselefaunisticeicuoperspectiv
maingust(lanivelindividual speciisaupopulaiipericlitate)

Aciunidereconstrucieceimplic
refacereacomponenteibiotice
Refacereacomponenteibiotice aciunefoartecostisitoarei
sensibil(ansemicidereuit,aciuniadesearepetate)
Celemaifrecventeaciuni:
Refacereapopulaiilorlanivelulfloreiifaunei
Programederevegetare irempdurire maialesncazulncare
mediulfizicasuferitdegradrimajore

131

12.01.2016

Refacerea componentei biotice


Repopularea eliberareaunuinucleupopulaionalaluneispecii
ntrunteritoriudeundeadisprut;
Introducerea aducereaunuinucleupopulaionalaluneispecii
ntrunteritoriuundespeciarespectivnuatritanterior;
Reintroducerea readucereaunuinucleualuneispeciintrun
teritoriuundeoaciuneanterioardeintroducereaspecieiaeuat;
Colonizarea cretereaefectivelorunuinucleupopulaional
ntrunteritoriuprinintroducereaunorindivizistrininpopulaie;
Translocarea transferulunuinucleupopulaionalalspecieidintro
zonnaltaaarealuluiderspndirealespecieirespective.

Exemple Repopulareazimbrului
Lasfritulprimuluirzboi
mondial,populaiatotal
dezimbrunEuropa
doar56deexemplareaflate
ncaptivitate(parcuri
zoologiceicoleciiprivate).
Ultimulzimbruslbatica
fostucisn1921,nCodriiBialowieza.
RepopulareacuzimbriidinCodriiBialowieza 1956
RepopulareacuzimbriidinParculVntoriNeam 2012
5exemplarelsatenlibertateurmrite prinradiotelemetrie
19exemplarensemilibertate(arcde180dehectare)i6zimbri
aflailaGrdinaZologicarezervaiei.

132

12.01.2016

RepopulareacapreinegrenMuniiRodnei
Perioada19641970
1964 iezidecaprneagr
aduidinBucegi,PiatraCraiului,
Fgra iRetezat.
1968 16capre negre mature
efectivultotaleliberatn
PietrosuRodneiafostde24exemplaremature
(8ieziicrescuinarci16aduli 11femele)
n1990 pesteefectivuleradepeste300exemplare

Vulturulcucapalb
efectiveredusedatoritutilizriiDDTi
antropizrii habitatelor
1967 puspelistaspeciilorpericlitate
dinamicaefectivelornurmarepopulrii:
1963 416indivizi
2007 11.052indivizi

133

12.01.2016

Revegetarea/mpdurireaterenurilor
degradate
NECESITATE i OPORTUNITATE:
Estimrile globale referitoare la fenomenul degradrii terenurilor
de la cca. 1,9 miliarde de hectare de (UNCCD, 2012) 2 miliarde de
hectare (conform GLASOD The Global Assessment of Soil
Degradation) (Oldeman et al., 1990; Oldeman, 1994).
Sinteze mai recente (Gibbs & Salmon, 2015) evideniaz unele valori
mai mari, iar unele interpretri (Bot et al., 2000) ale unor rapoarte
oficiale oferite de FAO TerraSTAT arat valori substanial mai mari
6 miliarde de hectare.

Programelederevegetare rempdurire
Programedempduriri aciunederefacereahabitatuluiide
suportacomponenteibiotice.
Alegeredereconstrucienatural,foartefrecventfolosit
Ecosistemuldereferinnacestcazesteecosistemulforestier, un
ecosistemnaturalcomplexceasigursuportulpentruexistenaa
numeroasespecii
Degradareaprindiminuareaproductivitiiterenurilornusereduce
desigurdoarlaaspectul ecologici fizic,dedegradareamediuluici
areiimplicaiilaniveleconomicisocial ampleprogramede
mpdurire.

134

12.01.2016

Revegetarea/mpdurireaterenurilor
degradate Romnia
NECESITATE i OPORTUNITATE:
n Romnia estimrile Institutului de Cercetri pentru Pedologie i
Agrochimie (folosinduse metodologia SOVEOUR) apreciaz c peste
6,5 milioane de hectare sunt afectate de eroziune (Dumitru et al.,
2002).
Dintre acestea aproximativ 2,5 milioane de hectare sunt puternic
degradate iar circa 700 mii hectare sunt afectate de fenomenele de
deplasare.

Terenuriledegradate Romnia

135

12.01.2016

Terenuriledegradate Romnia

Cadrullegislativ
Reconstruciaterenurilordegradateserealizeaz
nmodeficientprinlucrridempdurire
susinutedeuncomplexdelucrri
ajuttoareideconsolidare.
Codulsilvic CAPITOLULIIIArt.28(1)Reconstruciaecologic,
regenerareaingrijireapdurilorserealizeaznconcordancu
prevederileamenajamentelorsilvicei/saualestudiilorde
specialitate,studiifundamentatenconformitatecunormeletehnice
specifice.
Legea100/2010privindmpdurireaterenurilordegradate.

136

12.01.2016

Cadrullegislativ
HG1.257/decembrie2011Hotrrepentru
aprobareaRegulamentuluiprivindstabilirea
grupelordeterenuricareintrnperimetreledeameliorare,
funcionareasiatribuiilecomisiilordespecialiti,constituitepentru
delimitareaperimetrelordeameliorare
HG28/ianuarie2008Hotrreprivindaprobareaconinutului
cadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferenteinvestiiilor
publice,precumiastructuriiimetodologieideelaborarea
devizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii

Iniiativa
1milion
dearbori

137

12.01.2016

Iniiativa
1miliard
dearbori

Capitolul 4 Proiectarealucrrilorde
reconstrucieecologic
Identificarea i evaluareaecosistemelordegradate

Etapelededezvoltarealeproiectelordereconstrucie

Monitorizarea rezultatelor i auditul postreconstrucie

138

12.01.2016

Reconstruciaecologic
Procesuldeasistare aprocesuluiderefacerei demanagement al
integritiiecologice aunui ecosistem (SER2002)
tiinadearepara ecosistemedegradatelacelmaibunnivelde
autenticitateistoric(Mills,1995)
Aciuneaumanderefacere ntroperioadrestrnsdetimpa
ecosistemelorcareausuferitnurmaunorperturbrimajore
degradriivtmrialestructuriiifunciilor.
REEDurmreterefacereasntii,integritiiisustenabilitii
ecosistemelor.

Opiunidereconstrucie
Restaurarea refacerea unuiecosistemlacondiiileoriginale
Reabilitareasau remedierea unuiecosistemsimilar celui
anterior(restabilireaprincipalelorfunciiiprocese)
Reconstruirea unuisistemfuncionalasemntor celuiiniial,
ce presupune refacereatuturorproceselor,subsistemelor,
structurilorfuncionale(chiaradugarea
unorstructuri/funciinoi)

139

12.01.2016

Reconstruciaecologic Proiectare
Cetimpnacum
Cereprezint
degradarea

Tehnicilede
intervenie

Cauzeleei

PROIECTUL

Dilemeleproiectantului
Proiectarea identificareaunornevoi igsireaunorsoluii

Ct?

ce?
Cnd?

cum?

Pentru
cttimp?

dece?

140

12.01.2016

Cicluldeproiectare
Identificare
problem

Finalizare

Monitorizare,
evaluarei
control

Iniiere

Stabilire
obiective

PROIECT

Implementare

Planificare

Identificare
soluiitehnice

MetodademanagementPDCA
Sistemde
managementadaptativ
plan do check act/adjust

141

12.01.2016

IdentificareasituaiilorcenecesitRE
Identificareaecosistemelordegradate identificarea
componentelordegradate
Degradarefizic ahabitatului,substratului,mediulfizic
(monitorizarea/evaluareaunorindicatorifizicochimici)
Degradarebiotic dereglrilanivelulpopulaiilor,speciilor
(monitorizareaefectivelor/striidesntateaunorentiti
biologice foarteutilesuntspeciileindicatoare)
Folosireaunormetodespecificedeidentificare(folosireaunor
reeledeMONITORIZARE,senzoridemonitorizare,observaii n
teren,peimaginiaeriene /satelitare,analize multicriteriale)

Identificareaproblemei
monitorizareasistematicaunorparametriiindicatoriefoarte
importantndetectareadegradrii
Identificareasefacederegulprindepistareaefectului
(degradarea)daruneoripresupuneiidentificareacauzei

142

12.01.2016

Evaluareasituaiei
identificareatuturorcauzelor/factorilorce
provoacdegradareaiarelaiilor
funcionalelanivelulecosistemului
evaluareamagnitudiniiiextinderii
degradrii
utilizareaunormetodespecificedecartare
pentruadescriegamadiferitdesituaiidin
teren cepresupunisoluiidiferite

Evaluareasituaiei analizapreliminar
Justificareanecesitii interveniei
Stabilireaoportunitiiinterveniei
Identificareaprioritiideintervenie(narii/
perimetrediferite)
Stabilireaobiectivelor

143

12.01.2016

Elementeleproiectrii elemente
Timp

Necesitate

Limitri

Resurse

Obiective

Proiectare

Cerine

Etapedeproiectare
identificareazoneidegradateianecesitiireconstruciei
caracterizareaecologicaarieiceurmeazafirefcut
formulareaobiectivelorurmritedereconstrucie
desemnareaunuisistemdereferin(unecosistemmodel)sau
aunorindicidemonitorizare
verificareaviabilitiiplanuluidereconstrucie
planificareaiproiectareapropriuzis(inclusivestimarea
resurselorcevorfinecesare)
stabilireaobiectivelorimsurilordeproteciepetermenlung
stabilireaprotocoalelordeevaluareasoluieiimplementatei
acelordemonitorizare

144

12.01.2016

Ghidul dedezvoltare imanagementa


proiectelordereconstrucie
SER SocietyforEcologicalRestoration oferunghidutilndezvoltareaproiectelor

GhidulSER
1.Planificareaconceptual
2.Pregtiripreliminare
3.Planificareaimplementriiaciunilor
4.Implementareasoluiilortehnice
5.Aciuniledepostreconstrucie
6.Evaluarearezultatelorimonitorizarea

145

12.01.2016

1.Planificareaconceptual
identificareafactorilorperturbatori
identificareaicaracterizareatipurilor
deecosistemedinariadegradat
stabilireaobiectivelordereconstrucie
identificareacaracteristicilorfizicedemediu ale
perimetrului
stabilireamsurilornecesarepentruprotecia/instalarea
resurselor/entitilorbiotice
identificareaunorlimitri /restricii lanivelulpeisajului

Planificareaconceptual
identificareaunorposibilesursedefinanare (interne/externe)
stabilireanecesaruluideresursetehnice(echipamente)i
umane(personal)
stabilireanecesaruluideresursebiologice
identificareaconstrngerilor birocratice(avize,documentaii)i
legislative
stabilireaunuiorizontdetimpnecesar(foarteimportanti
pentruevaluareacostului)
stabilireastrategiilordeprotecieimanagementpetermen
lung

146

12.01.2016

2.Pregtiripreliminare
stabilireaechipeitehnicecevaconduce
proiectul(iivaasumaresponsabilitatea)
stabilireaunuibugetlimit
etapade documentare evaluareasituaiei,caracterizarea
perimetrelor,istoriculinterveniilor
monitorizarea unorindicatori
stabilireaunuiecosistemdereferin
stabilireaexigenelorspeciilor cevorfifolositelarefacerea
componenteibiotice

Pregtiripreliminare
testarea (pariala)unortehnicisausoluiipentruaevalua
eficacitatea acestora
ajustareaobiectivelorpropuseiniial(armonizareacu
posibilitilereale)
conceperealisteideobiective finaleurmrite
securizarea perimetrelor
stabilireaunorparteneriate cuentitiinteresate(agenii
guvernamentale,ONG,comunitilocale)
Evaluarea,ajustareasauchiarinstalarea infrastructurii
necesareimplementriiproiectului

147

12.01.2016

3.Planificareaimplementriiaciunilor
Stabilireasoluiilortehnicepentru
atingereafiecruiobiectiv
Evaluareaopiuniiderestaurarepasiv/
atenuarenatural(restaurareanatural)
Stabilireastandardelordeperformaniaprotocoalelorde
evaluareimonitorizare
Planificareatuturoraciunilorproiectatepentruatingerea
obiectivelor
Demarareaachiziiilor deechipamente iresurse biotice
Estimareabugetului necesarmsurilordeimplementare

4.Implementareasoluiilortehnice
delimitareaipichetarea perimetrelor
instalareareeleidemonitorizare
implementarea propriuzisasoluiilorproiectate (execuia
lucrrilorproiectate)

148

12.01.2016

5.Aciuniledepostreconstrucie
protejareaperimetrelormpotrivaintruilor
aciunidentreinere postimplementare
urmrireacomportamentului soluiilorimplementate
derulareaaciunilordeevaluareimonitorizareprevzutei
includereainformaiilorobinutenvedereaderulrii
managementuluiadaptativ iastabiliriieficacitiisoluiilor
proiectate

6.Evaluareicontrol
seurmretesseaprecieze
eficacitateamsurilorproiectateiimplementate
evaluareaicontrolulsebazeazpecuantificareaunor
indicatoricereprezintdefaptrezultatele proiectului
potfiidentificateattgreelideproiectare ctideexecuie

149

12.01.2016

Auditpostreconstrucie
Auditul activitatedeevaluaresistematic,periodic,obiectiv
idocumentataactivitilorproiectuluidereconstrucie.
Studiuspecificproiectelorcuimpactasupramediului,bazatpeun
setdeproceduri careurmrescverificareaievaluarea
pascupasainstrumentelor,metodelori
tehnicilorfolositenactivitateade
implementareaproiectului
dereconstrucie.

Auditpostreconstrucie
Auditulevalueazefectulasupramediului,preciziaprediciilor
efectuate,eficacitateamsurilorluateifuncionarea
mecanismelordemonitorizare.
naciuneadeauditesteevaluatisistemuldecontrolmanagerial
lanivelulproiectuluiicompatibilitatea soluiilorimplementatecu
avizele,autorizaiile,permiseleobinutepentruproiect.
Scopul estedeaasigurasecuritateamediului,
deareduceipreveniaciunilecuunimpact
negativasupramediului.

150

12.01.2016

Obiectiveleauditului
Principaleleobiective urmresc:
analizacompatibilitiisoluiilorimplementatecu
reglementarilenvigoarelegatedemediu
stabilireaeficacitiisistemuluidemanagement
evaluareariscurilorpracticilorutilizate

nparteadepostreconstruciepotfiidentificateefecte
neprevzute deproiectantsaunoiproblemedemediucareau
aprutnurmaimplementriiproiectului.

Monitorizare
AuditVSmonitorizare auditulserealizeazosingurdatsau
periodic,iarmonitorizareaartrebuisfieunprocescontinuu.
Procesdecolectare iutilizare adatelorcesprijinprocesulde
managementalproiectuluidereconstrucieecologic.
Odatrestauratunecosistemarenevoiedeunmanagement
adecvatipermanent
Trebuiestabiliteobiective nudoarde
reconstrucieciiobiectivede
monitorizareieventual
ajustare/interveniepe termenlung

151

12.01.2016

Monitorizare
Obiectivelepostintervenietrebuiestabilitencdinfazade
proiectare protocoale clare deevaluareimonitorizare a
soluieiimplementate.
Monitorizareanutrebuiefcutdoarlafinalizareaproiectului
poatesfieinclusntruncicludemanagementadaptativ.
Monitorizareansineesteunproiect.

Planificarea monitorizrii
Activitateatrebuieplanificatnfaza deproiectare
Sestabilete:
obiectulmonitorizrii datelecetrebuieculese(entitilesau
proceselecetrebuiemonitorizate ilocalizarea,extinderea)
numrulminimdeindicatoricetrebuieevaluai(indicatori
simpli,uordeestimatsaumsurat,relevani)
metodologia deculegereadatelor(inclusivcineleculege,cum,
cnd,ctdedes)

152