Sunteți pe pagina 1din 4

Activităţile extracurriculare şi rolul lor in educaţia copiilor

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.


Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.
Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date


mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de
pe informativ pe formativ.
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre
universalitate , spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai
poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să
devină o realitate de necontestat.
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul
că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care
îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru
propria evoluţie a individului.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună
bazele formării personalităţii copiilor.
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho-
intelectual , fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare,
iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.
Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra
copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte
decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează,
pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.
După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică
educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia
informală – reprezintă influienţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii
de zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în
cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.
Activităţile extracurriculare organizate de Scoala OLTEA DOAMNA au conţinut
cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de
joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.
O parte dintre aceste activitati sunt cuprinse in proiecte educative , ca de exemplu
Proiectul local “MICII ECOLOGISTI” ,Proiectul national “DINCOLO DE
CURRICULUM”, Proiectul national “ SA IUBIM PADUREA!”; Proiectul local
“TRADITII SI OBICEIURI “

FOTO : Proiectul “MICII ECOLOGISTI” ( coordinator: inst SZILAGYI ILEANA )

FOTO : Proiectul national “DINCOLO DE CURRICULUM” ( CLASA I B – inst


SZILAGYI ILEANA )
Tema : ROMÂNI CU CARE NE MÂNDRIM –
M. EMINESCU- Luceafărul poeziei româneşti

Tema : SA MANCAM SANATOS!

Proiectul naţional “ SA IUBIM PADUREA!”;


Proiectul local “TRADITII SI OBICEIURI “
MARŢISORUL (coord: inst.Szilagyi Ileana, inst. Pop Pamela)

PASTELE ( coord.inst. Pavel Elena)

Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la


educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii,
copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi
iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti.
An de an se organizează excursii cu diferite tematici. Astfel, la sfârşitul clasei a IV-a
(iunie 2008) am organizat o excursie în Nordul Moldovei , iar în octombrie 2009 ,cu elevii
claselor I , am organizat Turul oraşului.
Fotografii

EXCURSIA ÎN NORDUL MOLDOVEI

TURUL ORAŞULUI

Vama Borş Aeroport Băile Felix


Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La
pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a
oferi spectatorilor momente de ţinută estetică,distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai
frumoasă, mai plină de sens.
La şcoala “OLTEA DOAMNA” se organizează serbări cu diferite ocazii:
- Ziua copilului, Sfârşit de an , serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si
religios: Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei,
Carnaval;
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor
contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.
Fotografii de la serbări
CARNAVAL cls a II-a B (inst Szilagyi Ileana)

IUNIE 2008 cls a IV-a B (inst Szilagyi Ileana)

Decembrie 2008 – cls I B (inst Szilagyi Ileana)

Consider că şcoala trebuie să acorde atenţie timpului liber al copiilor. Ne revine


obligaţia de a organiza activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe
copii, să-i provoace la căutări, cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste activităţi
să acopere cât mai multe domenii, cât mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să
ducă la dezvoltarea personalităţii lor sub toate aspectele.

Inst SZILAGYI ILEANA


Scoala “OLTEA DOAMNA “
ORADEA

S-ar putea să vă placă și