Sunteți pe pagina 1din 9

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si
societatii bazate pe cunoastere
Domeniul major de interventie: 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala
de calitate Titlul proiectului: Scoala viitorului! Impreuna pentru o societate bazata
pe cunoastere
Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/20765
Beneficiar: Inspectoratul Scolar al Judetului Valcea

OCHIUL UMAN CEL MAI REMARCABIL


INSTRUMENT OPTIC
ProfesorCatalinaSTANCA
ColegiulNationalAlexandruIoanCuza,Galati
Prezentalucraredelaboratoresteoincursiuneinlumeasurprinzatoareaochiului
nostru.Activitatilepropuseevidentiaza elementelecomponentealeacestuiasirolul
fiecaruia,stabilindoanalogieintrepartilecomponentesianumiteinstrumente
optice.
Obiectiveurmarite
Identificareapartilorcomponentealeochiuluiuman
Identificareadefectelordevederesialentilelorcarelepotcorecta
Analizareaasemanarilorsideosebirilorcareexista intreochiulumansiaparatulde
fotografiat.
Notiuniteoretice
Ochiulesteorganulcearecaprincipala functieaceeadeadetectalumina.Else
compunedintrunsistemsensibillaschimbariledelumina,capabilsa letransforme
inimpulsurielectrice.Laom,ochiulareformauneisferesiestelocalizatinorbita
oculara.Inciudadimensiuniireduse,ochiulnostruesteunorganextremdecomplex:
elpercepeformele,miscarile,reliefurile,culorilesidiferenteledeluminozitate.
Inactivitatilecevorurmavomaflamaimultedesprecomponentaochiuluisirolul
fiecaruielement.

Activitatea 1: Ce se afla in interiorul ochiului


nostru

Primaactivitateisipropuneidentificareapartilorcomponentealeochiuluinostrusi
analizarearoluluilorinformareaimaginii.
Materialenecesare(pentrufiecareelevinparte):fisadelucru
Fisadelucrunumarul1
Ceseafla ininteriorulochiuluinostru

Vazulestecelmaicomplexdintresimturilenoastre.Creierulfolosestepentruvedere
opartemultmaimaredecatpentrucelelaltesimturi.
Ochiisuntglobideconsistenta tare,cudiametrudecirca2,5cmpliniculichid.

Priviticuatentieschemaochiuluiumandinimagine,incercandsa identificati
elementelecomponentedescrisemaijos:

Sclerotica

esteparteaalba (numita sialbulochiului).Eaestecaomantadura


carepastreaza formasferica aochiuluisilprotejeaza.

Cornea

esteomembranatransparenta,celasa luminasa intreinochisiajuta la


focalizareaprivirii.
Inspatelecorneeiseafla ozona lichida numita

umoarea apoasa.

Inspatelecorneeisegasesteirisul, undisccolorat(diferitlafiecarepersoana)in
culori
precumverde,albastru,caprui.Irisulsegasesteinfatacristalinului,elcomportandu
secaodiafragma ceregleaza cantitateadelumina ceintra ininteriorulochiului.
Irisulesteperforatincentrudeunorificiudeculoareneagra,denumitpupila.In
lumina
puternicairisulmicsoreaza pupila,astfelincatinochisa nuintrepreamulta lumina,
carearputeadaunacelulelorsenzordininterior.Inlumina slaba irisulmareste
pupilapentrualasasa intremaimulta lumina.

Cristalinul

esteolentila biconvexa carevaformaoimaginereala,rasturnata


simaimica decatobiectulpecareilprivim.
Inspatelecristalinului,ochiulesteumplutcuosubstanta transparenta,gelatinoasa,
numitaumoare

sticloasa.

Retina

esteomembrana subtireceacopera doarparteadinspateaglobului

ocular.
Nerviiochiuluiraspanditiininteriorulretinei,transforma retinaintrunecran
sensibillalumina careoajuta sa formezeimagini.

Pleoapele

sigenele protejeaza ochii.Omembrana subtiretransparenta,

denumita
conjunctiva,captusesteinteriorulpleoapelorsiopartedinsclerotica.Glandemici,
localizatesubpleoape,producinpermanenta lacrimile.Acesteasuntetalateintrun
stratuniform,inurmamiscarilordeclipireapleoapelor,ceeaceimpiedica uscarea
acestorsuprafete.
Figura1Reprezentareaschematica apartilorcomponentealeochiuluiuman

Uitativa laochiulcoleguluivostru.Identificatiacelepartialeochiuluipecarele
putetivedea.

Pentrucaunobiectsa fievazutinmodclar,imagineatrebuiesa seformezeexactpe


retina.Pentruavedeaobiectesituateladistantediferite,ochiulseregleaza singur
schimbandusiformacristalinului.
Daca obiectulesteaproape,distantalacareseformeaza imagineacreste,ceeace
obligalentilacristalinuluisa devina rotunda simaigroasa.Aceastafaceca
distantafocala acristalinuluisa semicsoreze,iardistantalacareseformeaza
imagineasa sementinuta constanta,altfelspuscaimagineasa seformeazetotpe
retina.
Daca obiectulestesituatladepartare,distantalacareseformeaza imagineascade,
ceeaceobligalentilacristalinuluisa devina maisubtiresimaiplata.Acestlucru
ducelacrestereadistanteifocaleacristalinului,ajutandimagineasa seformeazepe
retina.
Capacitateaochiuluideaformaimaginialeunorobiectesituateladistantediferitese
numesteputere

de acomodare.

Figura2Reprezentareschematica aformariiimaginiiperetina Caresuntdistantele


intrecareputemobservaclarimaginileobiectelor?

Punctul proximum

(P.P.)esteceamaimica distanta lacareputem


asezaunobiectpentruaobtineimaginiclareperetina.Pentruunochinormal,
punctulproximumseafla la25cmdeochi.

Punctul remotum

(P.R.)esteceamaiindepartata distanta lacareputem

asezaunobiect
pentruaobtineimaginiclareperetina,cuochiulpedeplinrelaxat.Pentruunochi
normal,punctulremotumseafla lainfinit(adica ladistantede20m).

Activitatea 2:Defecte de vedere


Activitateaisipropuneprezentareadefectelordevederesiamodalitatilorde
corectare.Parteaexperimentala urmaresteinvestigareamiopieisiacorectariicu
lentileledivergente.
Materialenecesare(pentrufiecaregrupa delucru):

2sursedelumina,unbancoptic;

olentila convergenta (C1 =6);

olentila convergenta (C2 =2,5);

olentila convergenta (C3 =5,75);

olentila divergenta

unecran;

Fisadelucrunumarul2Defectedevedere

Ativazutca pentruunochinormalobtinemimaginiclarealeobiectelorsituatela
distantecuprinseintreaproximativ25cmsipana ladistantefoartemari,pecarenoi
lenumiminfinit.
Multepersoaneauinsa defectedevedere,caremicsoreaza abilitatealordeavedea
clarobiecteleaflateinacestintervaldedistante.Laacesteaseadauga siavansareain
varsta,faptcecontribuielareducereacapacitatiideavedeaclar.

Incazulincareochiulisipierdecapacitateadeamodificaformacristalinului,
vedereadevineneclara.Deaceeatrebuiealesiochelariicorespunzatoripentrua
corectadefecteleochilor.

Opersoana mioapa poatevedeaobiecteleapropiatefoarteclar,dararedificultatein


focalizareaobiectelorindepartate.Acestlucruseintampla atuncicandexista un
globocularalungitceeacefacecaimagineasa seformezeinfataretinei.
Ochelaridevedereculentiledivergentesuntfolositipentruacorectamiopia.
(a)(b)
Figura3Formareaimaginiilaunochimiop(a)sicorectareaacestuidefectcu
ochelaride
vedere(b)
Opersoana cuhipermetropiepoatevedeafoarteclarobiecteleindepartate,darare
dificultateinfocalizareaobiecteloraflateladistanta mica.Acestlucruseintampla
atuncicand
existaunglobocularscurtfacandcaimagineasa seformezedincoloderetina.

Ochelaridevedereculentileconvergentesuntfolositipentruacorecta
hipermetropia.
(a)(b)
Figura4Formareaimaginiilaunochihipermetrop(a)sicorectareaacestuidefect
cuochelari
devedere(b)
Pentruopersoana maiinvarsta,putereadeacomodareaochiuluiesteredusa ca
urmareascaderiielasticitatiicristalinuluisiadiminuariicapacitatiimuschilor
ochiuluideaasiguramodificareacristalinului.Aceasta incapacitateestenumita
prezbitism.Pentruaremediaaceasta
situatie,suntprescriselentilebifocale.
Daca curburacristalinuluinuestebinedefinita spunemca ochiulnostrusufera de
astigmatism.Astigmatismulsecaracterizeaza printrovedereincetosata sidureride
cap.Opersoana cuacestdefectnuvavedealiniileorizontalesiverticalelafelde
distinctsideclar.Acestdefecteste,deobicei,corectatculentilecilindrice.
Figura5Ochiulcuastigmatismnudistingeliniileorizontalelafeldeclarcacele
verticale

Celmaicomundefectdevedereestemiopia,careativazutca presupuneobservarea
clara aobiectelorapropiate,darobservareadifuza aobiectelorindepartate.
Daca arfisa analizamdistantepentruP.PsiP.R,launochicumiopievomavea

urmatoarea

situatie:
Launochicuhipermetropie,situatiaesteurmatoarea:

Activitateaisipropuneanalizareaexperimentala amiopieisiamodalitatiide
corectare.Sarcinidelucru:
Realizatidispozitivulexperimentaldinimaginesiidentificatirolulfiecaruielement
inconstructiaochiuluiuman(pentruinceputnupunetilentilacorectoare):

lentila C1 reprezinta cornea


lentila C2 reprezinta cristalinul. Vom folosi lentila
C2atunci cand vom vizualiza
obiectele indepartate si lentila C3atunci cand vom
vizualiza obiectele apropiate ecranulreprezintaretina

Maiintaiplasatiosursa delumina foartedepartedesistemuldelentile;

Pentruaincercasa focalizatiimagineasurseiindepartatefolositilentila
convergenta
C2 =2,5 carecorespundesituatieiincareochiulnostruseadapteaza pentru
avedea
obiectefoarteindepartate;

Incercatisa focalizatiimagineasurseipeecran.Daca atireusitacestlucru


masurati
distantad.Valoareadistanteideste.............sicorespundedistanteidintre
cristalinsi
retinaincazulunuiochinormaladaptatpentruvederelainfinit.

Fara aschimbadistantadinlocuitilentilaC2 culentilaC3;


Folositiacumceadeadouasursa delumina asezata laodistanta mica de
sistemulde
lentile;

Incercatisa focalizatidinnoufascicululpeecran.Masuratidistantadintre
sursa si
sistemuldelentile.Corespundeaceasta distanta P.P.pentruunochi
normal?..............

Pentruastudiamiopiamaritidistantadla1617cm.Avandinca lentilaC3
sisursade
luminaladistanta mica determinatiP.P.pentruunochimiop.
Cedistanta atigasit?......

SchimbatilentilaC3 culentilaC2 pentruadeterminaP.R.alochiuluimiop.


Folositide
aceastadata sursadelumina indepartata delentile.Cedistanta ati
gasit?.............

IntroducetilentilacorectoareC4.Seschima caracteristicileimaginii
obtinutepeacran
prinintroducereaacesteilentile?.......................................
Daca atiintroduslentilacorectoarecatadevenitP.R................

SchimbatidinnouC2 cuC3 sideterminatiP.P.culentilacorectoare.


Daca atiintroduslentilacorectoarecatadevenitP.P.................

Activitatea 3: Ochiul uman si aparatul de


fotografiat
Scopulacesteiactivitatiesteaceladeaanalizaasemanarilesideosebiriledintre
ochiulumansiaparatuldefotografiat.
Materialenecesare(pentruogrupa delucru):

ocutiedelapte(aproximativ10cmlungimesidiametrude10cm);

obucata decartondeculoareneagra (35cm30cm);

orola debanda adeziva;

obucata dehartiecerata.

Fisadelucrunumarul3
Ochiulumansiaparatuldefotografiat

Ochiulestecelcareneajuta sa observamlucruriledinjurulnostru,darpentruanile
amintipestetimpestebinesa folosimunaparatdefotografiat.Ochiulnostrueste
foarteasemanatoraparatuluidefotografiat.
Princeseaseamana?Princesedeosebeste?Vomvedeainceleceurmeaza.

Pentruinceputvomconstruiunaparatdefotografiat.Sarciniledelucrusunt
prezentatemaijos.

Indepartaticapaculcutieidelapte;
Folosinduva deuncuisideajutorulunuiadult,facetiogaura infundul
cutieicain
imagine;

Construitiuntubingustdinbucatadecartondeculoareneagra,avandgrija
catubulsa poata intraincutiadelapte;

Acoperitioparteatubuluicuhartiacerata.Pentruaceastaputetifolosirola
debanda adeziva;

Introduceticapatulacoperitaltubuluidecartonincutie.Aticonstruitin
acestfelunaparatsimpludefotografiat;

Indreptatiaparatulvostruspreunobiectindepartat(ocladire,uncopac).
Uitativa laobiectprincapatuldeschisaltubului.Miscatitubuldincartonin
interiorulcutieipentrua

obtineoimagineclara aobiectului.
Ceseformeaza pehartiacerata?Comparatiimagineapecareoobservaticuobiectul
la
careva uitati;
Un aparat de fotografiat adevarat are un obiectiv in loc de un
orificiu si foloseste un film fotografic ca si ecran, in loc de hartia
cerata. Elementele de baza ale aparatului de fotografiat sunt: o
lentila convergenta, un film sensibil la lumina pentru a inregistra
imaginea si un obturator care regleaza cantitatea de lumina care
cade pe film. Lentila aparatului formeaza o imagine rasturnata,

reala si mai mica decat obiectul.

Unaparatdefotografiatesteasemanatorcuunochiuman.Obturatorulaparatului
controleaza cantitateadelumina careintra inaparat,lafelcumprocedeaza
pleoapeledinochiulnostru.
Unaparatdefotografiatareolentila convergenta sauunsistemdelentilecuajutorul

caroraseformeaza imaginile,lafelcasicristalinulochiuluiuman.
Filmulfotograficesteasemanatorcuretinasensibila lalumina.Peambeleelemente
se
formeazaimaginirasturnate,reale,maimicidecatobiectul.

Cititicuatentiesarciniledemaijos:
Incercuiti raspunsul corect!
1) Ce parte a ochiului uman refracta lumina si formeaza imaginea
unui obiect? a. cornea b. irisul c. cristalinul d. retina
2) Un aparat de fotografiat formeaza imaginea pe un film fotografic
in timp ce ochiul uman formeaza imaginea pe:
a. cornee b. iris c. pupila d. retina
3) Ce afirmatie este falsa?
a. Pleoapele inchid sau deschid ochii.
b. Irisul permite ochiului sa observe obiectele din apropiere. c.
Pupila controleaza intensitatea luminii primite.
d. Retina serveste ca ecran pentru formarea imaginii.
4) Ce poate face un aparat de fotografiat si nu poate face ochiul
uman? a. Sa formeze imagini ale unui obiect.
b. Sa se adapteze la lumina stralucitoare.
c. Poate schimba focalizarea de la distante mici la distante mari.
d. Poate oferi o inregistrare permanenta a scenei pe care o
urmareste.