Sunteți pe pagina 1din 21
PProprietroprietăăţţii electriceelectrice şşii magneticemagnetice aleale sistemelorsistemelor dede
PProprietroprietăăţţii electriceelectrice şşii magneticemagnetice
aleale sistemelorsistemelor dede nanoparticulenanoparticule îînn
câmpcâmp dede îînaltnaltăă frecvenfrecvenţţăă
I. Mălăescu, C. N. Marin
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Fizică, Bd. V. Pârvan no. 4,
300223 Timişoara, Romania
UniversitateaUniversitatea dede VestVest dindin TimiTimişşoaraoara FacultateaFacultatea dede FizicFizicăă Blvd. V.
UniversitateaUniversitatea dede VestVest dindin TimiTimişşoaraoara
FacultateaFacultatea dede FizicFizicăă
Blvd. V. Pârvan 4
Timişoara 300223, Timiş, Romania
Tel/fax +40-(0)256-592108
Email: secretary@physics.uvt.ro
www.physics.uvt.ro
CentreCentre dede cercetarecercetare Facultatea de Fizica are o baza de cercetare foarte solidă formată din
CentreCentre dede cercetarecercetare
Facultatea de Fizica are o baza de cercetare foarte
solidă formată din 3 centre de cercetare:
1. Fizica materialelor cristaline (acreditat CNCSIS) Tip B
2. Centru de cercetări în Fizica Teoretică (acreditat CNCSIS)
3. Centru de cercetare pentru materiale
inteligente (acreditat CNCSIS)
4. Centrul National de Difractometrie cu Raze X-Laboratorul pentru
Determinari Cristalografice
5.
Grupul de electronică cuantică
6. Platforma solară
7.
Grupul de relativitate numerică
CentrulCentrul dede cercetarecercetare pentrupentru MMaterialeateriale IInteligententeligente DirecDirecţţiiii dede
CentrulCentrul dede cercetarecercetare pentrupentru
MMaterialeateriale IInteligententeligente
DirecDirecţţiiii dede cecetarececetare::
Director: Prof.Prof. Dr.Dr. IoanIoan BicaBica
Director adj.: Prof.Prof. Dr.Dr. IosifIosif MMăăllăăescuescu
Membri:
• Obţinerea caracterizarea şi aplicaţiile fluidelor
magnetoreologice
(Prof. dr. Ioan Bica)
Prof. dr. Agneta Balint
Conf. dr. Cătălin Nicolae Marin
Conf. dr. Aurel Ercuta
Conf. dr. Dorina Vangheli
Conf. dr. Costica Caizer
Lector dr. Adrian Neculae
Lector Nicoleta Ştefu
Drd. Radu Totoreanu
Drd. Cecilia Obeadă
Drd. Alexandru Savici
Secretar Diana Algayer
• Procesarea materialelor în plasmă
(Prof. dr. Ioan Bica)
• Nanosisteme de particule în câmp electromagnetic
şi aplicaţii
(Prof. dr. I. Mălăescu )
• Modelarea şi simularea proceselor fizice în sisteme
nano-microstructurate
(Lector. dr. A. Neculae)
• Cercetarea sistemelor de tip spinel-magnetice,
nanocristaline obţinute din combinaţii complexe
hetero-nucleare şi metoda sol-gel
(Conf. dr. C. Caizer)
• Obţinerea, caracterizarea şi aplicaţiile fluidelor magnetoreologice • Procesarea materialelor în plasmă
• Obţinerea, caracterizarea şi aplicaţiile
fluidelor magnetoreologice
• Procesarea materialelor în plasmă
(Prof. dr. Ioan Bica)
• Rezultate:
• 30 articole de specialitate cotate ISI în ultimii 5 ani
• 4 contracte de cercetare internationale cu Dubna
• 1 Premiu al Academiei (2009)
• colaborare internaţionala cu Inha University din Coreea de Sud, prof. Choi,
în domeniul,
- realizării de nano-microsisteme sub formă de elastomeri
magneto-reologici şi suspensii magnetoreologice.
Nanosisteme de particule în câmp electromagnetic şi aplicaţii ObiectiveObiective:: Colectiv de cercetare: •
Nanosisteme de particule în câmp
electromagnetic şi aplicaţii
ObiectiveObiective::
Colectiv de cercetare:
• Studiul rezonanţei feromagnetice şi a proceselor
de relaxare în fluide magnetice;
Prof.Prof. Dr.Dr. IosifIosif MMăăllăăescuescu
Conf. dr. Cătălin Nicolae Marin
Conf. dr. Aurel Ercuta
Lector Nicoleta Ştefu
• Investigarea unor proprietăţi microscopice şi
macroscopice ale fluidelor magnetice utilizând
măsurătorile de rezonanţă feromagnetică;
• Studiul puterii specifice in nanofluide in
domeniul microundelor;
Doctoranzi:
Drd. Radu Totoreanu
Drd. Cecilia Obeadă
Drd. Alexandru Savici
• Fenomene de propagare a câmpului
electromagnetic in domeniul microundelor;
aplicaţii.
Studenţi master:
• Obţinerea şi caracterizarea de compozite
magneto-dielectrice nanostructurate cu indice de
refracţie negativ;
Dan Mălăescu
Petronela Burov
Cosmina Stan
• Obţinerea de anvelope inteligente cu absorbţie
pronunţată în domeniul microundelor pentru
protecţia împotriva poluării electromagnetice
• Obţinerea şi caracterizarea coloizilor magneto-
electrici pentru aplicaţii biomedicale.
UTILITĂŢI Analizor de spectru, tip HM 5510 Hameg, 150 kHz - 1 GHz RLC metru
UTILITĂŢI
Analizor de spectru, tip HM 5510 Hameg,
150 kHz - 1 GHz
RLC metru tip E4980A Agilent, 20 Hz - 2 MHz
Analizor de reţea tip N9923A Agilent,
2 MHz - 4 GHz
• Histeresisgraf, 50Hz, 0.5T
• Generatoare de microunde
• Linii de măsură cu ghid de undă
• Celule de măsură pentru măsurarea
parametrilor dielectrici şi magnetici în
domeniul 20 Hz – 4 GHz
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE (2006-2011) 1. Articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI 1) P.
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE
(2006-2011)
1. Articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI
1) P. C. Fannin, C. N. Marin, I. Malaescu, N. Stefu, P. Vlăzan, S. Novaconi, S. Popescu, Effect of the
concentration of precursors on the microwave absorbent properties of Zn/Fe oxide nanopowders, J.
Nanopart. Res. 13 (2011) 311–319
2) P.C. Fannin, C.N. Marin, I. Malaescu, N. Stefu, P. Vlazan, S. Novaconi, P. Sfirloaga, S. Popescu, C.
Couper, Microwave absorbent properties of nanosized cobalt ferrite powders prepared by
coprecipitation and subjected to different thermal treatments, Materials and Design 32 (2011) 1600–
1604
3) P. C.Fannin, I.Malaescu, C. N.Marin, N, Stefu, Microwave propagation parameters in magnetic
fluids, Eur. Phys. J. E 29, 299–303 (2009)
4) P. C.Fannin, I.Malaescu, C. N.Marin, N, Stefu, Microwave specific loss power of magnetic fluids
subjected to a static magnetic field, Eur. Phys. J. E 27, 145–148 (2008)
5) P. C.Fannin, C. N.Marin, I.Malaescu, N, Stefu, An investigation of the microscopic and macroscopic
properties of magnetic fluids, Physica B: Condensed Matter 388 (1-2), pp. 87-92, (2007)
6) P. C.Fannin, I. Malaescu, C. N.Marin, Determination of the Landau-Lifshitz damping parameter of
composite magnetic fluids, Physica B: Condensed Matter 388 (1-2), pp. 93-98, (2007)
7) P. C. Fannin, C. N. Marin, I. Malaescu, N. Stefu, Microwave dielectric properties of magnetite
colloidal particles in magnetic fluids, J. Phys.: Condensed Matter, 19 (2007) 036104-036111.
8) P.C.Fannin, C.Mac Oireachtaigh, I. Malaescu, C.N.Marin, Investigation of magnetic fluids exhibiting
field induced absorption peaks in the susceptibility spectra, Journal of Optoelectronics and
Advanced Materials 8 (1), pp. 46-49, (2006)
2. Articole indexate in baze de date internationale 1) P. C.Fannin, I.Malaescu, N, Stefu, C.
2. Articole indexate in baze de date internationale
1) P. C.Fannin, I.Malaescu, N, Stefu, C. N.Marin, Polarizing field and particle concentration dependence of the
magnetic loss power in ferrofluids, TIM-08, 28-29 November 2008, Timisoara, Romania, AIP Conference
Proceedings 1131, Melville New York (2009) 81-85, Editors M. Bunoiu, I. Malaescu
2) P. C.Fannin, N, Stefu, C. N.Marin, I.Malaescu, R. Totoreanu, Ferrofluid microwave devices with magnetically
controlled impedances, TIM-09, 27-28 November 2009, Timisoara, Romania, AIP Conference Proceedings 1262,
Melville New York (2010) 92-97, Editors M. Bunoiu, I. Malaescu
3) V. A.Serban, I.Malaescu, A. Ercuta, C. N.Marin, N, Stefu, C. Opris, C. Codrean, D. Utu, Magnetic properties of the
WC-Co cermet powders, TIM-09, 27-28 November 2009, Timisoara, Romania, AIP Conference Proceedings 1262,
Melville New York (2010) 113-117, Editors M. Bunoiu, I. Malaescu
3. Lucrari stiintifice comunicate
a) la conferinţe internaţionale
1) I. Malaescu , C. N. Marin, P. C. Fannin, Investigation of the dynamic properties of magnetic fluids using the
ferromagnetic resonance, 7th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 5-7, 2006, Constanta, Romania
(Invited lecture)
2) P. C. Fannin, C. N. Marin, C. Couper, I. Malaescu, N. Stefu, A Comparative Study of the Field Dependence of the
Properties of Colloidal Suspensions of Nanoparticles and of Magnetic Microspheres, PIERS Proceedings, Xi'an,
China, March 22-26, 2010
b) la conferinţe naţionale
1). P.C.Fannin, I. Malaescu, C.N.Marin, N. Stefu, Power dissipation in magnetic fluids in microwave range, Physics
Conference Tim-06, Timisoara, November 24th- 25th, 2006.
2). P.C.Fannin, I. Malaescu, N. Stefu, C.N.Marin, Dependence on the frequency and magnetic polarizing field of the
complex dielectric permittivity of the magnetic fluids in microwave range, Physics Conference Tim-06, Timisoara,
November 24th- 25th, 2006.
3) P.C.Fannin, C.N.Marin, I. Malaescu, N. Stefu, The effect of the polarizing magnetic field and
3) P.C.Fannin, C.N.Marin, I. Malaescu, N. Stefu, The effect of the polarizing magnetic field and of the
partial immobilization of particles on the loss power in magnetic fluids, Physics Conference Tim-06,
Timisoara, November 24th- 25th, 2006.
4) I. Malaescu, P.C.Fannin, C.N.Marin, N.Stefu, Magnetic and dielectric behaviour of magnetic fluids in
electromagnetic field, National Conference on Applied Physics, December 8-9 2006, Iasi, Romania
(Invited lecture)
5) I.Malaescu, P.C.Fannin, C.N.Marin, N.Stefu, A study of magnetic fluid hyperthermia with application
to the cancer treatment, National Conference on Applied Physics, December 8-9 2006, Iasi, Romania
6) P.C. Fannin, I. Malaescu, C.N.Marin, N. Stefu, Specific loss in magnetic fluids in microwave range,
Physics Conference Tim-07, Timisoara, November 23th- 24th, 2007.
7) P.C. Fannin, I. Malaescu, C.N.Marin, N. Stefu, Frequency and field dependence of the
electromagnetic field propagation constant in magnetic fluids in microwave range, Physics
Conference Tim-07, Timisoara, November 23th- 24th, 2007.
8) P.C. Fannin, I. Malaescu, C.N.Marin, The spectroscopic splitting factor of nanoparticles in magnetic
fluids, Physics Conference Tim-07, Timisoara, November 23th- 24th, 2007.
4. Cărţi publicate în edituri recunoscute (cu ISSN sau ISBN):
1) I. Mălăescu, Ferofluide în câmp de radiofrecvenţă, Editura Mirton, Timişoara, 1998, ISBN:
973-578-499-8.
2) I. Mălăescu, “Materiale şi dispozitive electronice în câmp de înaltă frecvenţă”, Editura
Eurobit, Timişoara, 2008, ISBN: 978-973-620-391-6
Proiecte de cercetare pe baza de contract/grant Programul/Proiectul Funcţia Perioada - Grant de cercetare CERCETARE
Proiecte de cercetare pe baza de contract/grant
Programul/Proiectul
Funcţia
Perioada
- Grant de cercetare CERCETARE DE EXCELENTA (CEEX) 2006, cu tema:
Responsabil de
2006-2008
DEZVOLTAREA CUNOASTERII ASUPRA ELABORARII SI MICROPROCESARII
PRIN METALURGIA PULBERILOR A MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE
PENTRU COMPONENTE MEMS, acronim : PRONANOMAT ,
beneficiar : MATNANTECH ; coordonator: Universitatea din Craiova, Faculaltea
de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin ;
director proiect : prof.dr.ing. Mangra Mihail ; durata finantarii: 2006 - 2008
Proiect
(UVT)
Ioan Bica
Subontract CEEX, tip:P-CD, NANO4M nr.561/2005, cu tema: NANOCONTROL SI
MULTIFUNCTIONALITATE IN MATERIALE, MICROSTRATURI SI
ARHITECTURI CU MEMORIE A FORMEI director de proiect lector dr. Aurel
Ercuta, Universitatea de Vest din Timisoara
Responsabil de
2005-2008
Proiect
(UVT)
Aurel Ercuta
- Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare (PC), din programul PN2 cu
tema TEHNOLOGII INOVATIVE DE OBTINERE PRIN PULVERIZARE TERMICA
Responsabil de
2007-2010
Proiect
A
MICROSTRATURILOR COMPOZITE DE TIP CERMET ANTICOROZIVE SI
(UVT)
ANTIUZARE, PC 2179
Universitatea POLITEHNICA Timisoara (UPT), Dir. Prof. Dr. Ing. Viorel-Aurel
Iosif Malaescu
Serban
Colaborare internationala cu prof. P.C. Fannin, de la Trinity College, Dublin, Irlanda,
Responsabil
stiintific
din partea UVT
Iosif Malaescu
2006-2010
in
cadrul proiectului comun de cercetare cu tema:
„THE INVESTIGATION, MEASUREMENT ANALYSIS AND APPLICATIONS OF
NANO-MICROPARTICLE SYSTEMS”
Department of Electrical Engineering, Trinity College, Dublin 2, Ireland, Director
Prof. Dr. P. C. Fannin
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare, tip PC 3456, Acronim SENBITE,
Responsabil de
2008-2011
cu
tema: “SINTEZA DE SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURATI PE BAZA DE
Proiect
(in derulare )
Bi 2 Te 3 SI Zn 4 Sb 3 DOPATI CU APLICATII IN ENERGETICA CURATA”
Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si
(UVT)
Iosif Malaescu
Materie Condensata Timisoara, Director proiect, CP2 fiz. St. Novaconi
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare, tip PC 3516, Acronim AAEM, cu
tema: „DEZVOLTAREA DE COMPOSITE MAGNETODIELECTRICE
NANOSTRUCTURATE PENTRU CREAREA DE ANVELOPE INTELIGENTE CU
ABSORBTIE PRONUNTATA A MICROUNDELOR”
Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si
Materie Condensata Timisoara, Director proiect, CP2 fiz. St. Novaconi
Responsabil de
2008-2011
Proiect
(in derulare )
(UVT)
Catalin Marin
ActivitateaActivitatea dede cercetarecercetare dindin ultimiiultimii cincicinci aniani Cercetare fundamentală
ActivitateaActivitatea dede cercetarecercetare
dindin ultimiiultimii cincicinci aniani
Cercetare fundamentală
•Rezonanţa feromagnetică
•Procese de relaxare
(dielectrică şi magnetică)
Cercetare aplicativă
•Parametrii de propagare în
fluide magnetice şi ferite
•Absorbanţi electromagnetici
Principalele rezultate 1.1. RezonantaRezonanta feromagneticaferomagnetica •• FenomenulFenomenul dede
Principalele rezultate
1.1. RezonantaRezonanta feromagneticaferomagnetica
•• FenomenulFenomenul dede rezonantarezonanta feromagneticaferomagnetica inin fluidelefluidele magneticemagnetice,, utilizandutilizand masuratorilemasuratorile dede permeabilitatepermeabilitate magneticamagnetica
complexacomplexa,, aa fostfost evidenevidenţţiatiat iniiniţţialial dede catrecatre FanninFannin ExistentaExistenta fenomenuluifenomenului dede rezonantarezonanta feromagneticaferomagnetica esteeste indicataindicata prinprin
tranzitiatranzitia dede lala oo valoarevaloare supaunitarasupaunitara lala oo valoarevaloare subunitarasubunitara aa partiipartii realereale aa permeabilitatiipermeabilitatii magneticemagnetice complexecomplexe,, μμ’’((ωω),), lala
frecventafrecventa dede rezonantarezonanta ff resres
MF1 - magnetite particles in kerosene
μ'
1,4
MF2 - Mn 0.6 Fe 0.4 Fe 2 O 3 particles in kerosene
μ'
1
1,5
μ''
μ''
μ'
1
2
1,2
3
4
μ'
56
7
8
9
5
6
7
4
8
9
10
2
3
10
1,0
1,0
0,8
f res =1.31 GHz
f res =5.12 GHz
f res =1.81 GHz
f res =5.46 GHz
f max =1.22 GHz
f max =0.91 GHz
f max =5.11 GHz
μ''
f max =5.45 GHz
1
0,5
2
1
3
4
9
5
0,2
6
7
8
9
10
5
6
7
8
10
μ ''
2
3
4
0,0
0,0
0,5
1
5
6
0,5
1
5
6
f [GHz]
f [GHz]
Fig. 1. The plots of the complex permeability of sample MF1 (a) and MF2 (b) as a function of frequency and polarizing field
(the polarizing field strengths are approximately: (1) 0 kA/m,(2) 15.23 kA/m, (3) 24.47 kA/m, (4) 35.28 kA/m, (5) 46.18
kA/m, (6) 57.07 kA/m, (7) 68.49 kA/m,(8) 79.33 kA/m, (9) 90.66 kA/m, (10) 102.40 kA/m. [6]
[6] P. C.Fannin, I. Malaescu, C. N.Marin, Determination of the Landau-Lifshitz damping parameter of
composite magnetic fluids, Physica B: Condensed Matter 388 (1-2), pp. 93-98, (2007)
IntrIntr--unun campcamp dede polarizarepolarizare puternicputernic parametrulparametrul dede atenuareatenuare αα,,
IntrIntr--unun campcamp dede polarizarepolarizare puternicputernic parametrulparametrul dede atenuareatenuare
αα,, dindin ecuatiaecuatia LandauLandau--LifshitzLifshitz satisfacesatisface conditiaconditia (17)(17) [6][6]
InIn EqEq (1),(1),
fmaxfmax reprezintareprezinta frecventafrecventa corespunzatoarecorespunzatoare
maximuluimaximului dependenteidependentei dede frecventafrecventa aa componenteicomponentei imaginareimaginare,,
μ′′μ′′ ((ωω))
(
)
2
1 − f
/
f
α =
max
res
(17)
1 + f
(
/
f
)
2
max
res
1.0
1.0
0.9
0.9
MF2 - Mn 0.6 Fe 0.4 Fe 2 O 4 particles
in kerosene
MF1 - magnetite in kerosene
0.8
0.8
H A =30.44 kA/m
0.7
0.7
H A = 48.14 kA/m
0.6
0.6
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
H [kA/m]
H [kA/m]
α ( MF 2) = 0.127
(19)
α(MF1)= 0.13
(18)
f max /f res
f max /f res
CunoastereaCunoasterea parametruluiparametrului dede atenuareatenuare αα,, dindin ecuatiaecuatia LandauLandau--
CunoastereaCunoasterea parametruluiparametrului dede atenuareatenuare αα,, dindin ecuatiaecuatia LandauLandau--
LifshitzLifshitz esteeste importantaimportanta pentrupentru mediimedii dede îînregistrarenregistrare magneticmagneticăă
PePe bazabaza mmăăsursurăătorilortorilor dede rezonanrezonanţţăă feromagneticferomagneticăă,, sese potpot determinadetermina oo serieserie
dede parametriparametri macroscopicimacroscopici şşii microscopicimicroscopici aaii fluidelorfluidelor magneticemagnetice
investigate,investigate, aaşşaa cumcum amam ararăătattat îînn lucrarealucrarea [5][5] şşii cumcum sese observobservăă îînn tabelultabelul 1.1.
uundende S1,S1, S2S2 şşii S3S3 suntsunt fluidefluide magneticemagnetice comercialecomerciale dede tiptip IsoparIsopar M,M, cucu
particuleparticule coloidalecoloidale dede magnetitmagnetităă (S1);(S1); dede tiptip NiNi 0.50.5 ZnZn 0.50.5 FeFe 22 OO 44 (S2);(S2); sisi dede tiptip
MnMn 0.660.66 ZnZn 0.330.33 FeFe 22 OO 44 (S3).(S3).
[5] P. C.Fannin, C. N.Marin, I.Malaescu, N, Stefu, An investigation of the microscopic and macroscopic
properties of magnetic fluids, Physica B: Condensed Matter 388 (1-2), pp. 87-92, (2007)
2.2. ComportareaComportarea dielectricdielectricăă îînn domeniuldomeniul microundelormicroundelor [7][7] 4 0,20 MF1
2.2. ComportareaComportarea dielectricdielectricăă îînn domeniuldomeniul microundelormicroundelor [7][7]
4
0,20
MF1 - magnetite in kerosene
MF1 - magnetite particles in
kerosene
ε''
ε'
0,15
3
0,10
2
0,05
FIT
EXPERIMENTAL
FIT
EXPERIMENTAL
1
0,00
0,1
1
4
0,1
1
4
f [GHz]
f [GHz]
a)
b)
Figure 2. Dependenţa de frecvenţă a părţii reale (ε’) şi imaginare (ε”) a permitivităţii dielectrice complexe a probei
[7] P. C. Fannin, C. N. Marin, I. Malaescu, N. Stefu, Microwave dielectric properties of magnetite colloidal
particles in magnetic fluids, J. Phys.: Condensed Matter, 19 (2007) 036104-036111.
•Utilizând teoria lui Sillars pentru dielectrici heterogeni (R.R. W.W. SillarsSillars,, JournalJournal ofof
•Utilizând teoria lui Sillars pentru dielectrici heterogeni (R.R. W.W. SillarsSillars,, JournalJournal ofof
InstitutionInstitution ofof ElectricalElectrical EngineersEngineers,, 8080 (1937)(1937) 378378--394),394
în aproximaţia bifazică,
permitivitatea dielectrică complexă a fluidului magnetic calculată se potriveşte cu
cea obţinută experimental [7].
3.3. PutereaPuterea specifispecificcăă îînn domeniuldomeniul microundelormicroundelor [4][4]
undeunde
La o frecvenţă, f(Hz), puterea de disipaţie,
p, depinde de câmpul magnetic extern şi
prezintă un maxim. Rezultatul obţinut
sugerează posibilitatea controlării
absorbţiei de energie în microunde a
fluidelor magnetice prin intermediul unui
câmp magnetic extern aplicat.
[4] P. C.Fannin, I.Malaescu, C. N.Marin, N, Stefu, Microwave specific loss power of magnetic fluids
subjected to a static magnetic field, Eur. Phys. J. E 27, 145–148 (2008)
4.4. ParametriiParametrii dede propagarepropagare îînn nanosistemenanosisteme dede particuleparticule îînn
4.4. ParametriiParametrii dede propagarepropagare îînn nanosistemenanosisteme dede particuleparticule îînn
domeniuldomeniul microundelormicroundelor [1][1] [2][2] [3][3]
Într-un mediu omogen şi izotrop,
supus acţiunii unui câmp
electromagnetic armonic, pornind de la
ecuaţiile lui Maxwell rezultă ecuaţia
undelor:
Mărimea:
se numeşte constantă de propagare fiind
o marime complexă ce se poate scrie
sub forma:
Mărimea:
se numeşte impedanţa intrinsecă a mediului, unde
Z0=377 Ω
Mărimea
se numeşte coeficientul de
reflexie la suprafata de
separarie dintre medii.
Cunoaşterea parametrilor de propagare este importantă pentru obţinerea de absorbanţi electromagnetici pentru
Cunoaşterea parametrilor de propagare este importantă pentru
obţinerea de absorbanţi electromagnetici pentru protecţie
împotriva poluării electromagnetice.
Astfel în lucrarea [1], s-a urmărit efectul concentraţiei precursorilor asupra proprietăţilor de absorbant
electromagnetic în domeniul microundelor pentru nanopulberi de oxid de Fe-Zn.
x=Fe 3+ /Zn 2+ ; x(A)=2.8/0.2; x(B)=2.5/0.5; x(C)=1.8/1.2; x(D)=1.5/1.5.
------------------------------------------------------------------------------------
[1] P. C. Fannin, C. N. Marin, I. Malaescu, N. Stefu, P. Vlăzan, S. Novaconi, S. Popescu, Effect of the concentration of precursors on
the microwave absorbent properties of Zn/Fe oxide nanopowders, J. Nanopart. Res. 13 (2011) 311–319
[2] P.C. Fannin, C.N. Marin, I. Malaescu, N. Stefu, P. Vlazan, S. Novaconi, P. Sfirloaga, S. Popescu, C. Couper, Microwave
absorbent properties of nanosized cobalt ferrite powders prepared by coprecipitation and subjected to different thermal treatments,
Materials and Design 32 (2011) 1600–1604
[3] P. C.Fannin, I.Malaescu, C. N.Marin, N, Stefu, Microwave propagation parameters in magnetic fluids, Eur. Phys. J. E 29, 299–
303 (2009)
Rezultate in curs de diseminare • Intra-well relaxation process in magnetic fluids subjected to strong
Rezultate in curs de diseminare
• Intra-well relaxation process in magnetic fluids subjected to strong polarising fields
Teme propuse pentru doctoranzi
• Studiul relaxarii magnetice si a efectului magneto-vascos in nanofluide magnetizabile
• Nanosisteme de particule in camp electromagnetic
VĂ MULŢUMESC!
VĂ MULŢUMESC!