P. 1
Pornirea Si Inversarea Sensului de Rotatie La Un Motor Asincron Trifazat

Pornirea Si Inversarea Sensului de Rotatie La Un Motor Asincron Trifazat

|Views: 2,804|Likes:
Published by Paul Alexandru

More info:

Published by: Paul Alexandru on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

TEMA PROECTULUI Pornirea si inversarea sensului de rotatie la un motor asincron trifazat

Cuprins

Argument 1. Pornirea si inversarea sensului de rotaţie la un motor asincron trifazat 2. Maşina asincronă 3. Contactoare cu relee 4. Siguranţele fuzibile 5. Buton de comandă 6. NORME DE PROTECTIA MUNCII Bibliografie Anexe

2

Mecanizarea proceselor de producţie a constituit o etapă esenţială în dezvoltarea tehnică a proceselor respective şi a condus la uriaşe creşteri ale productivităţii muncii. încât viteza de reacţie a unui operator uman este insuficientă pentru a transmite o comandă necesară în timp util. Datorită mecanizării s-a redus considerabil efortul fizic depus de om în cazul proceselor de producţie. Etapa automatizării presupune existenţa proceselor de producţie astfel concepute încât să permită implementarea mijloacelor de automatizare.Argument Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră noua a civilizaţiei. reprezentând echipamente şi aparate de automatizare. omul îndeplineşte în principal funcţia de conducere a proceselor tehnologice de producţie. asigurându-se producţia de bunuri materiale la parametri doriţi. Prin automatizarea proceselor de producţie se urmăreşte asigurarea tuturor condiţiilor de desfăşurare a acestora fără intervenţia operatorului uman. Operaţiile de conducere necesită un efort fizic neglijabil. După etapa mecanizării. in schimb necesită un efort intelectual important. Omul rămâne însă cu supravegherea generală a funcţionării instalaţiilor automatizate şi cu adoptarea deciziilor şi soluţiilor de perfecţionare şi optimizare. capabile să 3 . Se constată astfel că la un anumit stadiu de dezvoltare a proceselor de producţie devine necesar ca o parte din funcţiile de conducere să fie transferate unor echipamente şi aparate destinate special acestui scop. uneltelor care execută operaţiile de prelucrare a materialelor prime şi a semifabricatelor. Pe de altă parte unele procese tehnice se desfăşoară rapid. întrucât maşinile motoare asigură transformarea diferitelor forme de energie din natură în alte forme de energie direct utilizabile pentru acţionarea maşinilor. Această etapă presupune crearea acelor mijloace tehnice capabile să asigure evoluţia proceselor întrun sens prestabilit.

.intervină într-un sens dorit asupra proceselor asigurând condiţiile de evoluţie a acestora în deplină concordanţă cu cerinţele optime.. STAS-ul. În acest fel am corelat cunoştinţele teoretice şi practice dobândite în timpul şcolii cu cele întâlnite în documentaţia tehnică de specialitate parcursă în perioada de elaborare a lucrării de diplomă.Bazele automatizării’’ . Lucrarea cuprinde capitole conform tematicii primite.Electronică analogică’’ . 4 .. Pentru realizarea ei am studiat materialul biografic indicat precum şi alte lucrări ştiinţifice cum ar fi: cărţi şi reviste de specialitate.Electronică digitală’’. Doresc să fac dovada cunoştinţelor dobandite în cadrul disciplinelor de învăţământ: . consider că se încadrează în contextul celor exprimate mai sus. Lucrarea de faţă realizată la sfârşitul perioadei de perfecţionare profesională în cadrul liceului.

releu termic e4. Bp2.e3.e2. Bo. Pornirea si inversarea sensului de rotaţie la un motor asincron trifazat Elementele principale ale schemei (fig.e5 . . 2C pentru pornirea si inversarea sensului de rotaţie.motor de current alternative trifazat-asincron-m. .2.buton de oprire si pornie Bp1. .aparate de protecţie .contactor 1C. 5 .sigurantele fuzibile e1.4): .1.aparate de comandă .

.2) porneşte motorul “m”.circ. moment în care bobina contactorului 1C este sub tensiune şi va închide toate contactele normal deschise atât principale . .d.prin C. cât şi secundar 4) şi va deschide toate contactele normal închise din circuitul 5. ar însemna ca între cele doua armături viteza relativă ar fi nulă. în celalălt sens. Denumirea de asincronă provine de la faptul că viteza rotorului diferă de viteza câmpului magnetic inductor creat de stator:altfel. . atunci vom apasa pe butonul Bp2 din circuitul 5 când: .P. într-un sens. la frecvenţa dată a reţelei. numită si transformator generalizat.(contactu principal-circ.4) se autoreţine.prin C. 2.n.(contact auxiliar normal deschis .(contactul principal) porneşte motorul “m”. Oprirea motorului este posibilă prin apăsarea butonului B0 din circuitul 3 când: . cuplul motor la arborele maşinii nu poate exista.6) se autoreţine .S.d. 6 .a. functionează cu o turaţie variabilă cu sarcina. deci nu ar exista condiţii pentru fenomenul de inducţie prin mişcare.prin c.T.P.bobinele contactoarelor1C si 2C nu vor fi alimentate. .a.S.n.(contactul auxiliar normal deschis-circ. căci dacă vitezele ar fie egale.R. este o masina electrica rotativa de curent alternativ care.anclaşează 2C care: .Pornirea motorului se realizează prin apăsarea butonului de pornire Bp1 din circuitul 3.prin c. Maşina asincronă Maşina asincronă.declanşază 2C din circuitul 3 asigurând protecţia motorului în cazul unei încercari de apăsare accidentala a butonului Bp1 din circuitul 3. Contactul 1C alimentează motorul cu succesiuneanormala a fazelor R.declansază 1C din circuitul 5 asigurând protecţia motorului în cazul unei încercări de apasare accidentală a butonului Bp2 din circuitul 5.anclanţarea 1C care: .din circuitul 1. Daca dorim să pornim motorul în sensul succesiunii fazelor T.

deci un câmp învârtitor pe cale mecanică (prin mijloace statice). 7 . maşina asincronă are un circuit magnetic compus din două părţi: . Infăşurarea în colivie are tot atâtea faze câte bare are colivia:deci.o parte fixă (stator) pe care poate să fie înfăşurare trifazata alimentata cu current alternative.Ca şi celelalte maşini electrice rotative. cea mai simplă este alcătuita din două inele conducatoare unite prin bare drepte de asemenea conductoare: inelele şi barele formeaza o “colivie de veverită” (cazul maşinilor cu rotor în scurtcircuit).se obţine. fiecare bobină generează un câmp radial. de unde o primă justificare a denumiri de transformator generalizat). iar cele trei cânpuri elementare au ca rezultantă un câmp constant ca valoare care se roteşte cu viteze constanta (w=2pi f) (frecvenţa tensiunii de alimentare a bobinelor). . masina asincronă modifică numărul de faze al energiei primite (trifazată. In aceste condiţii.parte mobilă (rotorul) care are şi ia o înfăşurare. Cele trei bobine ale înfăşurări statorice trifazate sunt repartizate în crestături astfel încât între ele să existe un decalaj spaţial de 120 de grade.

de obicei. barele exterioare au rezistenţă electrică marită pentru ai limita curentul la pornire care se distribuie preponderent prin acesta. Ambele miezuri magnetice.4. alamă. curenţii induşi au frecvenţă mare. La colivia dublă. din tole de otel electrotehnic (fig. Colivia poate fi simplă (la puteri mici) sau dubla (la puteri mari) realizată din doua rânduri de bare: cele de la exterior. deoarece rotorul având viteză mică. cupru. din alamă (cu rezistenţă electrică mare pentru a limita curentul la pornire) şi cele din interior. din aluminiu prin turnare). Infasurarea polarizata (in scurt circuit)se realizeaza. Curentul alternativ nu se distribuie uniform în sectiunea unui conductor plasat într-o crestătură din material magnetic: neuniformitatea este cu atât mai puternică. 8 . Ele poate fi compacte sau cu canale de ventilaţie (radiale sau axiale) necesare pentru a asigura răcirea corespunzatoare în timpul funcţionării. din cupru (cu rezistenţă electrică mică pentru funcţionare de durată). funcţionând în campuri magnetice variabile. cu cât frecvenţa curentului este mai mare. Densitatea de curent este mica la baza crestăturii şi din ce în ce mai mare spre periferia circuitului magnetic.Pe rotor însa se poate plasa şi o înfăşurare repartizată. trifazată (cazul maşinilor cu inele sau cu rotor bobinat) similară celei statorice: capetele bobinelor rotorice (conectate în stea) sunt conectate la trei inele conductoare pe care alunecă trei perii legate la cutia de borne. Infăşurările rotorice trifazate (ca şi cea statorica) se realizează din cupru izolat cu email.). se realizează lamelar. bumbac.2. Repartiţia neuniformă este accentuată la pornire. fibră de sticlă etc.

fiind numărul de perechi de poli ai maşini. cu turaţia n.m. Această deplasare relativă a câmpului învârtitor statoric faţă de rotor determină frecvenţa t.n=s n1.In afarăăa elementelor magnetice şi electrice enumerate.e. Prin interacţiunea câmpului magnetic statoric cu aceşti curenţi induşi vor lua naştere forţe electromagnetice care se vor exercita asupra fiecărui conductor rotoric. n2.s) Cu ajutorul relaţiei se poate scrie releţia de calcul a turaţiei câmpului învârtitor statoric fata de rotor. Prin urmare. f2: n2=f2/p rezultă: f2=p* n2=p*s*n1=s*f1 p . ventilatorului etc. Dacă rotorul este în repaus. Se presupune deci că înfăşurarea statorică are Prin (rot / min ). care determină punerea în mişcare a rotorului. turaţia rotorului se paote scrie sub forma: n=n1(1. palierele pentru susţinerea si ghidarea rotorului. Se consideră o maşină asincronă trifazată (cazul cel mai des întâlnit în practica) care funcţionează în regim de motor. aceste tensiuni electromotoare vor determina apariţia unor curenţi induşi. m1=3 faze statice (cu axele decalate cu (2π /3) radiani şi cu acelaşi număr de spire). în sensul câmpului învârtitor statoric. Pentru a carecteriza diferenţa între n1 si n a fost introdusă notiunea de alunecare: s=n1 – n/n1. induse în circuitul rotoric. tensiuni electromotoare. alimentarea acestuia cu un sintem sinusoidal simetric de tensiuni cu frecvenţa f1. repartizate sinusoidal. în maşina va lua naştere un câmp magnetic învartitor de turaţie (n1= f1/p) 9 . acest câmp va induce în fazele înfăşurării rotorice. comform legi inducţiei electromagnetice. n2=n1. maşina asincronă conţine şi elemente mecanice: o carcasă care sustine parţile fixe. Acestor forţe le corespunde un cuplu obţinut prin însumarea tuturor cuplurilor determinate de forţele ce acţionează asupra conductoarelor rotorice. În cazul îin care înfăşurarea rotorică este scurtcircuitată sau se racordează pe o impedeanţă trifazată simetrică. arbore.

întreaga putere rezultată. determinând astfel încălzirea acestora. din exterior. Maşina asincronă poate functiona în 3 regimuri: -regim de motor. Regim de motor maşina absoarbe puterea alectrică din reţea. Concluzionând cele spuse anterior. după acoperirea pierderilor. cu o turaţie (n>n1). în acest caz. deci. putem acum să stabilim urmatoarele domenii de valori ale turaţiei şi alunecării corespunzatoare celor trei regimuri de functionare: .pentru regim de frână (n<0 rez. la arbore. 0<s<1). s>1). -regim de generator. Ea primeşte astfel putere mecanică pe la arbore. pe la bornele înfăşurării statorice. Spunem că maşina functionează în regin de generator.pentru regim de motor (n>n1 rez. maşina este antrenată. o a doua justificare a denumirii ce i s-a dat.De aici rezultă ca maşina asincronă modifică şi frecvenţa energiei primite şi. . este mai mică decât turaţia sincronică (n<n1). fiind disipată pe înfăşurări. În cazul regimului de frână electromagnetică. 10 . respectiv al curentului indus. puterea mecanică. Dacă însă masina este antrenată.pentru regim de generator (n>n1 rez. implicit. cu ajutorul unui motor auxiliar. în sensul de miscare. de transformator generalizat. Acesta este cel mai utilizat regim de funcţionare a maşinii asincrone. s<0). al cuplului. în sens contrar câmpului statoric (n<0). Prin urmare se va schimba şi sensul tensiunii electromotoare induse. . -regim de frână electromagnetică. Turaţia rotorului. În această situaţie maşina primeşte putere mecanică pe la arbore (de la motorul auxiliar) şi cedează putere electric pe la bornele înfăşurări statorice. putere pe la bornele înfăşurării statorice. şi furnizează.ţse schimbă sensul de deplasare a rotorului faţa de câmpul inductor statoric.

.un contactor. 11 . se obişnuieşte să se asocieze în acelaşi ansamblu (fig. motorului prin depăşirea Pentru a se rezolva cât mai multe condiţii atât comanda cât şi protecţia motorului electric.trei relee elecromagnetice (câte unul pe fază). poate provoca arderea temperaturilor admise în bobinaj. blocarea mecanică a rotorului. frecvenţa prea mare de conectare.3. . Astfel de supra încălziri periculoase pot fi provocate de: supra încarcarea mecanică a agregatului antrenat de electromotor. tensiunea de alimentare sub cea nominala. Contactoare cu relee În funcşionarea motoarelor electrice apar frecvent situaţii în care motorul este supra încarcat se mentine.doua sau trei relee termice.3. Fiecare dintre acestea preluând o anumita funcţie. întreruperea unei faze.4) .

. Relee termice au rol de a deschide un contact îndata ce a atis o anumita temperetură. închizând sau deschizând circuitul principal.. Se obtine. Când în instalaţia protejată se produce ceva anormal. la comanda voită a unui operator. comandând deschiderea contactorului când curentul depaşeşte valoarea normală un timp îndelungat. deschiderea sa poate fi provocată şi în mod automat.Releele termice asigură protecţia instalaţiei împotriva suprasarcinilor.5. un ansamblu cu care se poate realiza atât operaţiile de manevră. în anumite scheme de acţionari (fig. Această posibilitate de separare spaţiala a contactorului de blocul său de relee este avantajos prin faptul că.3. atât contactorul. În practica. Pentru a se realiza montejul corespunzator se înseriaza aparate conform schemei din figura 3.4. de un releu. 12 . Releele termice sunt folosite pentru a semnaliza sau a scoare din funcţie o anumită parte a unei instalaţii la care temperetura a crescut peste o anumita limită. cât şi releu termic se pot găsi ca si unităţi distincte.Contactorul îndeplineşte funcţia de aparat de manevra. stabilită iniţial. De obicei protecţia motoarelor termice împotriva supras-sarcinilor este asigurată prin relee termice. iar protecţia împotriva scurtcircuitelor prin relee electromagnetice. cât şi de protecţie a instalaţiei. în felul acesta.) un singur grup de relee protejeză un circuit deservit de mai multe contactoare.

Releele termice se grupează în blocuri. Sigurantele cu filet sunt construite în doua variante: cu legatură spate LS şi cu legatură faţă LF (FIG. ci dupa o anumită perioadă de timp care este invers proportională cu curentul. Siguranţele fuzibile Siguranţele fuzibile sunt aparate de protectie împotiva scurtcircuitelor care întrerup circuitul protejat prin topirea unui fuzibil (fir de bandă subtire. cu cât valoarea acestuia este mai mare. mignon. cuprinzând atâtea relee câte circuite trebuie protejate. creat în urma unui defect.Folosirea releelor termice si electromagnetice pentru întreruperea circuitului urmareşte limitarea efectelor dăunătoare ale curentului mărit. În afara de releele propriu-zise. Reglajele protecţei la releul termic se face în limita: IRT=(0. a unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit. siguranţele pot fi: auto.2. 4. cu atât intervalul de timp este mai mic. Siguranţele fuzibile obişnuite folosite foarte mult în instalaţiile electrice sunt aparate de protecţie cele mai simple şi în general cele mai eficace. blocurile de relee cuprind câte un mecanism prin intermediul căruia releele provoaca deschiderea unui contact electric. Sigurantele fuzibile sunt alcătuite din trei parţi distincte: soclu capacul si patronul fuzibil propriu-zis. 13 .4). Releele termice nu acţionează imediat ce valoare acestuia creste. Din punct de vedere constructive.6-1)Ir. cu sectiunea corelată cu curentul de întrerupt şi cu timpul în care trebuie să se topească). normale cu filet si cu furci.

Contactoarele sunt cele mai raspândite aparate din instalaţiile de comandă şi automatizare. inel de siguranţă. Capacul filetat al siguranţei trebuie să fie bine înşurubat pentru a asigura forta de apăsare cerută de contact. sau în cazul secţiunilor mari. capabil să stabilească. la fel ca pentru alte receptoare. deoarece ele permit închiderea şi deschidera circuitelor. condensatoarele. pentru a evita o supraîncălzire a bornelor şi prin aceasta şi influenţarea caracteristicii de fuziune a patronului fuzibil. introducerea şi scoaterea siguranţei din furcii se face cu ajutorul unui mâner izolat care asigură manipularea fără pericol de electrocutare. să suporte şi să interpună curenţi în condiţii normale de exploatere. inclusiv curent de suprasarcină. Practic.. se folosesc contactoare. Contactorul este un aparat de comutaţie cu o singura poziţie stabile. Trebuie avută o grijă deosebită ca strângerea conductoarelor la bornele de legatură să se facă bine. Siguranţele fuzibile cu mare putere de rupere se vor monta în plan vertical. instalaţii de iluminat cuptoare etc. piuliţă Am-şaibă alamă-conductor-şaibă plată-inel de siguranţă-piuliţă. 14 . papuc. La montare trebuie avut în vedere ca firul conductorului să aibă ochi în jurul bornei.La montarea siguranţelor LS succesiunea corectă a elementelor pe piciorul unui soclu este: şaiba. cum sunt rezistentele. pentru conectarea şi deconectarea fiecărui motor electric. O siguranţă fuzibilă corect dimensionată şi montată efectuează o protectie sigură şi ieftină împotriva scurtcircuitelor.

Releele maximale şi minimale se utilizează pentru proecţia instalaţilor electrice.4. în contacte normal-închise sau contacte normal-deschise. Aparatele se construiesc într-o mare varietate de tipodimensiuni.) se utilizeaza în instalaţiile elctrice pentru comanda aparatelor de acţionare. atât ca solutie. Ele sunt prevăzute a funcţiona în curent continuu. Contactele pot fi madificate. cât şi ca principiu de funcţionare. Buton de comandă Aceste aparate servesc la echiparea instalaţiilor de automatizare cu comandă secvenţială. respectiv scade sub valoarea minimă. acţionând când mărimea controlată depăşeşte o valoare maximă.Releele intermediare sunt aparate de conectare foarte asemănătoare contactoarelor. în current alternativ sau in curent continuu si alternativ.5. 5. dupa nevoi de exploatare. asemanator celor folosite la contactoare şi 610 perechi de contacte acţionate de armatura mobilă a electromagnetului. Butoanele de comandă (fig. Se caracterizează printr-un mare număr de manevre mecanice şi electrice. 15 . dar sunt dimensionaţi pentru curenti nominali mici (2-10 A) Sunt formate dintr-un electromagnet.

la care revin îndată ce butonul nu mai este acţionat. Acelaş buton de comandă poate fi însă prevazut cu mai multe conatcte astfel încât. printro sigura apăsare.Butoanele sunt prevazute cu unul sau mai multe grupuri de contacte ND si NI. Din punct de vedere ai numărului de butoane de pe placă se deosebesc: 1. Butoanele ciuperca . fiind folosite îndeosebi pe masini-unelte. ele au o sigură poziţie stabilă. prin butoanele de comandă se dau numai comenzi de scurtă dutară. pupitre de comandă etc. să comande mai multe circuite. de accea.de avarie). ascensoare. masini de ridicat. Butoanele de comandă servesc în special pentru comanda voită de la distantă a contactoarelor. folosite pentru închiderea şi deschiderea unui circuit de comandă sau semnalizare. Există însă şi butoane cu reţinere care se mentin în poziţia comandată (de ex. Bornele acestor contacte sunt marcate cu cifre: pare pentru ND şi impare pentru NI. Butonul dublu de acţionare se utilizează pentru comanda de pornire şi oprire în instalaţiile electrice de automatizare. In general. În carcasă aparatului se afla un buton ND şi un buton NI cu un pol comun care poate fi separate la nevoie de către beneficiar. pe unele închizându-le şi pe altele dezchizându-le. butoane de comandă simple. Rolul butonului de comandă este de a închide sau de a întrerupe un circuit electric. Butoanele de comandă sunt acţionate numai manual. 16 .

ele putând cumula şi funcţii diferite: semnalizare. folosite în deosebi pentru comanda la distanţă a motoarelor electrice normale. Aceste lampi de semnalizare. butoane de comandă triple. respectiv semanlizare si vizualizare (fig.4. au forme constructive diferite. butoane de comandă multiple. În instalaţiile electrice sunt utilizate butoane de comandă cu lămpi de semanlizare care permit operatorului vizualizarea semanlului pentru circuitul comandat. folosite în deosebi pentru comanda de la distanţă a motoarelor cu doua sensuri de rotatie sau a agregatelor de ridicat 4. butoane de comandă duble. 3.1 17 .) fig.4.2.1. incluse în butoane de comandă.

5. Curentul alternativ cu frecvenţe între 10-100Hz este cel mai periculos. 4. 3.. Gravitatea electrocutării depinde de o serie de factori: • Rezistenţa electrică a corpului omenesc.000Hz excitaţiile nu sunt periculoase chiar pentru intensităţi mai mari ale curentului electric.01 efectul nu este periculos. 6. înainte de folosirea mijloacelor individuale de protecţie. • Frecvenţa curentului electric. 7. Dacă durata de acţiune a curentului electric este mai mică de 0. NORME DE PROTECTIA MUNCII 1. curăţenia lor. marcarea tensiunii la care este permisă utilizarea precum şi dacă nu s-a depăşit termenul de menţinere a caracteristicilor electrice. Prin electrocutare se înţelege trecerea unui curent electric prin corpul omenesc. Cablurile mobile de legătură se vor controla înainte de punerea sub tensiune. 18 . şi tot el va conduce probele. La frecvenţe de circa 500. Amestecul acizilor se face turnând pe cel mai concentrat în cel mai diluat. La exploatarea băilor cu conţinut acid se va evita contactul soluţiilor cu pielea. Se interzice atingerea legăturilor neizolate chiar dacă acestea sunt alimentate la tensiuni joase. Tensiunea la care este supus omul la atingerea unui obiect sub tensiune este numită tensiune de atingere. să verifice lipsa defectelor exterioare.6. Rezistenţa medie a corpului (pielea este singurul organ izolator) este de 1000 Ω şi poate avea valori mai mari pentru o piele uscate sau valori mult mai mici (200 Ω) pentru o piele udă sau rănită. Fiecare om al muncii este obligat ca. Este interzisă modificarea montajelor electrice aflate sub tensiune. 2. Comenzile de pornire şi oprire a lucrărilor se vor face de către şeful de lucrare. • Durata de acţiune a curentului electric. În toate atelierele şi locurile de muncă în care se foloseşte energia electrică se asigură protecţia împotriva electrocutării.

Când valoarea intensităţii curentului electric este mai mică de 1mA. Electrotraumatismele se datorează efectului termic al curentului electric şi pot provoca orbirea. arsuri. Cositorirea şi lipirea se fac în locuri special amenajate şi prevăzute cu sisteme de ventilaţie corespunzătoare. Acestea se pot calcula simplu cu legea lui Ohm: I = U R unde R este suma rezistenţelor din circuit. nu se simte efectul şocului electric. metalizarea pielii. Cele mai periculoase situaţii sunt cele în care curentul electric trece printr-un circuit în care intră şi inima sau locuri de mare sensibilitate nervoasă (ceafa. 19 . Locurile de muncă la care se execută operaţii de lipire vor fi prevăzute cu un sistem de ventilaţie locală pentru absorbirea nocivităţilor din zona ciocanului de lipit. Efectele trecerii curentului electric prin corpul omenesc se pot grupa în: Electroşocuri şi electrotraumatisme. contracţiile muşchilor fac ca desprinderea omului de obiectul aflat sub tensiune să se facă greu. Toate sculele electrice portabile folosite la lipire vor fi alimentate la o tensiune de sub 24V. Este interzisă modificarea montajelor electrice sub tensiune Aparatele electrice şi dispozitivele auxiliare sa fie alimentate la o tensiune corespunzătoare şi să aibă prize cu împământare. -valoarea limită a curenţilor nepericuloşi sunt 10mA curent alternativ şi 50mA curent continuu. este interzisă introducerea în bai fără să fi fost în prealabil şters şi uscat. tâmpla etc). Peste valoarea de 10mA se produce fibrilaţia inimii şi oprirea respiraţiei. • Valorile curenţilor care produc electrocutarea.• Calea de trecere a curentului prin corp. iar în locurile periculoase din punct de vedere al electrocutării alimentarea se va face la 12V. Băile de cositor pot fi izolate termic astfel încât temperatura elementelor exterioare să nu depăşească 35 grade Celsius Se interzice introducerea în baia de cositor a unor piese umede. La valori mai mari de 10mA curent alternativ se produc comoţii nervoase în membre.

Iasi 1975. P. Editura Tehnica . I. Masurari electrice . • Ponner . Fetecău G. Electronica industriala . 1966 • Barbulescu . Vol. N. Elemente de comandă şi control pentru acţionări şi sisteme de reglare automată • Manolescu .P. Stadiul actual al masurarii parametrilor semnalelor deformate.. Editura Tehnica 1977 • Dragomir . partea I . P. Masurari electrice. D. Aparate electrice si electronice de masurat . Masurarea electrica a marimilor electrice . Iasi 1973 20 . I. D.Bibliografie • Mareş F. Lito I. Referat de doctorat . 1 .

Anexe 21 .

Schema de pornire şi inversare a sensului de rotaţie a unui motor asincron trifazat 22 .

Utilizarea contactoarelor în scheme de comandă a – pornirea directă. automată a unui motor asincron trifazat 23 .

b – pornirea şi inversarea sensului de rotaţie a unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurt circuit 24 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->