Sunteți pe pagina 1din 281

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S. C. “AGNEZA” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: RECOMPARTIMENTARE SPAŢIU
DEPOZITARE – COMPLEX FARFURIA
Amplasament: b-dul Republicii, mun. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
Suprafaţa construită:135,78 mp
Suprafaţa utilă: 125,70 mp
Alimentarea cu energie electrică: existentă.
Alimentare cu apă şi canalizare: se face din reţeaua existentă.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Spaţiul considerat prin prezentul proiect va suporta lucrări de demolare şi


compartimentare şi va avea următoarea compartimentare funcţională:
- 1 depozit făină cu suprafaţa de 62,92 mp;
- 1 secţie panificaţie cu suprafaţa de 55,48 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 7,30 mp;
- 1 duş cu suprafaţa de 8,76 mp;
- 1 vestiar cu suprafaţa de 5,24 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – ciment sclivisit în depozit şi în rest gresie;
- pereţi – faianţă la secţie panificaţie şi duş cu h = 2,75 m şi în rest – zugrăveli
cu var lavabil;
- tavane – zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie metalică vopsită cu vopsea de ulei culoare crem.
Finisaje exterioare:
- praf de piatră la pereţi
- învelitoare tablă.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. “CENA” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: CARMANGERIE + SPAŢIU COMERCIAL
Amplasament: com. Chirnogi, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Suprafaţa construită: 96,83 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 96,83 mp.
Suprafaţa utilă: 76,57 mp
Grad de rezistenţă la foc: I.
Alimentare cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se face din reţeaua existentă: puţ, bazin şi
hidrofor şi pentru canalizare: bazin vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Datorita pozitiei pe care o are, in sudul tarii, zona studiata se caracterizeaza
printr-un climat continental excesiv. Astfel temperatura media anuala variaza intre
10-110C, amplitudinea termica este cuprinsa Trasarea axelor principale se efectuează
în raport cu reperele de trasare a poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda
coordonatelor rectangulare, folosind teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de
trasare se ia punctul “O” situat la una din intersecţiile împrejmuirii (vezi planşa A1’).
Trasarea se va face pornind din centrul de trasare “O”, marcarea acestuia
facându-se cu un ţăruş. Distanţele faţă de axele principale ale celui mai apropiat colţ al
clădirii sunt: 1,125 m faţă de axul 1-1 şi 1,125 m faţă de axul I-I.
Axa 1-1 formează cu axa I-I un unghi de 900.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere climatic, zona are un pronunţat caracter de contimentalism
concretizat prin contraste de la vară la iarnă. Potenţialul caloric, consecinţă a duratei
de strălucire a soarelui este de cca. 125 kcal/cm2 ceea ce se realizează în special în
ioada aprilie – septembrie.
Valorile medii anuale ale temperaturii sunt de cca 10-110C cu valori medii
negative în intervalul decembrie – februarie şi valori medii pozitive în intervalul
martie – noiembrie. Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se
studiază sub –30C.
Luna cea mai caldă este luna iulie, cu valori medii în jurul a 230 C.
Precipitaţiile atmosferice însumează anual cca 500 ml, cu un maxim la sfârşitul
primăverii când cad circa un sfert din valoarea totală a acestora.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Obiectivul are un regim de înălţime parter şi are următoarea compartimentare
funcţională:
- bufet cu o suprafaţă de 18,61 mp;
- sală vânzare produse din carne cu o suprafaţă de 22,26 mp;
- sală fabricaţie cu o suprafaţă de 3,75 mp;
- sală tranşare cu o suprafaţă de 13,86 mp;
- cameră frigorifică cu o suprafaţă de 3,40 mp;
- vestiar cu o suprafaţă de 1,90 mp;
- grup sanitar cu o suprafaţă de 2,40 mp;
- W.C. cu o suprafaţă de 1,00 mp;
- vestibul cu o suprafaţă de 1,54 mp;
- 2 holuri cu suprafeţele de 3,65 mp şi respectiv 4,20 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie în grup sanitar, beton în vestiar şi cameră frigorifică, mozaic
în restul spaţiilor;
- pereţi – faianţă (h = 1,50 m) în spaţiile cu destinaţie specială şi în rest
zugrăveli cu var
- tavane – zugrăveli cu var
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare maro la exterior şi albă la
interior.
Finisaje exterioare:
- tencuieli driscuite în praf de piatră la pereţi.
- soclu din ciment sclivisit
- învelitoare plăci azbociment ondulat.
Încălzirea se realizează cu aparate electrice omologate.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în construirea unui spaţiu comercial şi a unei


carmangerii.
Trasarea construcţiei trebuie făcută pe un amplasament complet liber. Apoi se
va trece la săparea şanţurilor de fundare conform planului de fundare şi a detaliilor
respective. Pământul rezultat va trebui o parte încărcat manual cu roaba şi transportat
şi restul se va împrăştia cu lopata fiind folosit la umpluturi.
După terminarea săpăturilor se va compacta fundul săpăturii cu maiul de mână
pe toată suprafaţa de fundare. Trasările axelor construcţiei se vor face cu teodolitul,
cotele fundului săpăturii se vor trasa cu nivela.
După înlăturarea ultimului strat de pământ şi verificarea cotei fundului săpăturii
cu nivela, se vor monta armăturile din stâlpişori şi se trece la turnarea manuală a
betonului C 6/7,5 în tălpile de fundaţii. După turnarea betonului în groapă se va vibra
obligatoriu (cu pervibratorul) pentru a ajunge la un grad optim de compactare a lui.
Apoi se va trece la cofrarea centurii în care se vor monta armăturile şi se va
turna beton C12/15.
Pentru lucrările de structură se vor trasa axele de referinţă ale clădirii, apoi axele
pereţilor, trasarea cotei de nivel a elementelor construcţiei executându-se în raport cu
cota ± 0.00 sau o alta convenţională.
Apoi se vor monta armăturile 4φ14 PC 52 şi etrieri φ8/15 OB37 în stâlpişori
după care se trece la executarea zidăriei din B.C.A. Zidăria se solidarizează prin
intermediul penelor de beton la 60 cm distanţă şi se armează cu câte 2φ6 OB37.
După executarea zidăriei se vor cofra stâlpişorii în care se va introduce betonul
C12/15, beton care se va turna până la cota inferioară a grinzii. Betonul se va vibra cu
pervibratorul în mod obligatoriu pentru compactare şi pentru a nu rămâne goluri în
zidărie. Se va avea grijă ca buiandrugii din b.a. să se execute concomitent cu zidăria.
Se trece apoi la cofrarea grinzilor, a centurii, a plăcii şi la armarea acestora. Turnarea
betonului C12/15 efectuându-se în mai întâi în stâlpişori iar după întărirea acestora în
grinzi, centuri şi placă.
În centuri se vor îngloba şi agrafe φ6/1,25 m OB37 pentru prinderea cosoroabei.
După terminarea turnării betonului se vor trasa din nou axele pentru a putea ştii
unde se monta grinzile din lemn pentru planşeu, tălpile, popii şi celelalte elemente ale
şarpantei.
Şarpanta se execută din lemn de răşinoase. Se confecţionează mai întâi scheletul
din popi şi rigle. Solidarizarea lor se efectuează prin intermediul scoabelor şi cuielor.
Popii se contravântuiesc cu cleşti din dulapi cu contrafişe iar căpriorii se montează la
70 cm.

Întocmit,
Ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: PAVEL IULIAN şi PAVEL NICULINA
Denumirea documentaţiei: REAMENAJARE LOCUINŢĂ
Amplasament: com. Independenţa, sat Potcoava, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Reamenajarea locuinţei constă în realizarea prin închidere a unui spaţiu tampon
poziţionat între exterior şi locuinţă (o verandă) cu suprafaţa construită de 12,25 mp, şi
închiderea unui spaţiu situat între locuinţă şi magazie, în vederea realizării unei
cămări.
Totodată în locul ferestrei de la bucătărie se va crea un gol de uşă pentru
cămară.
Veranda va fi executată din chirpică până la h=70cm, stâlpi şi grinzi metalice,
tâmplărie metalică cu vitraje mari, căpriori lemn, termoizolaţie, astereală şi învelitoare
din tablă.
Peretele ce urmează a închide spaţiul destinat cămării, se va realiza din chirpică
şi apoi tencuit pe plasă de rabiţ, la fel ca şi parapetul verandei.
Finisaje interioare:
- pardoseli – pentru ambele spaţii nou create, ciment sclivisit.
- pereţi şi tavane – zugrăveli cu var
- tâmplărie metalică vopsită cu vopsea pentru metal de culoare neagră, cu uscare
rapidă la exterior şi la interior.
Finisaje exterioare:
- praf de piatră la pereţi
- soclu din ciment sclivisit
- învelitoare din tablă zincată.
Încălzirea se realizează cu sobe din teracotă pe combustibil solid.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în reamenajarea unei locuinţei şi anume, închiderea


unui spaţiu tampon poziţionat între exterior şi locuinţă (o verandă) şi închiderea unui
spaţiu situat între locuinţă şi magazie, în vederea realizării unei cămări.
Mai întâi se face trasarea construcţiei. Apoi se va trece la săparea blocurilor de
fundare conform planului de fundare şi a detaliilor respective. Pământul rezultat va
trebui încărcat manual cu roaba şi transportat.
După terminarea săpăturilor se va compacta fundul blocului de fundare cu maiul
de mână pe toată suprafaţa de fundare. Trasările axelor construcţiei se vor face cu
teodolitul, cotele fundului săpăturii se vor trasa cu nivela.
După înlăturarea ultimului strat de pământ şi verificarea cotei fundului săpăturii
cu nivela, se vor axa stâlpii metalici şi se trece la turnarea manuală a betonului C6/7,5
în blocurile izolate de fundare. După turnarea betonului în groapă se va vibra
obligatoriu (cu pervibratorul) pentru a ajunge la un grad optim de compactare a lui.
Apoi se va trece la cofrarea grinzii de fundare în care se vor monta armăturile şi
se va turna beton C12/15.
Pentru lucrările de structură se vor trasa axele de referinţă ale clădirii, apoi axele
pereţilor, trasarea cotei de nivel a elementelor construcţiei executându-se în raport cu
cota ± 0.00 sau o alta convenţională.
Apoi se trece la executarea zidăriei din chirpică.
După executarea zidăriei se vor monta grinzile metalice pe care vor rezema
căpriorii.
Şarpanta se execută din lemn de răşinoase. Căpriorii se montează la 75 cm.
Învelitoarea este din tablă.

Întocmit,
Ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: GURĂU ION
Denumirea documentaţiei: LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: str. Argeşului, nr. 140, oraş. Olteniţa, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a.,
stâlpi şi centuri din b.a. cu închideri şi compartimentări din zidărie de B.C.A. de 25
cm, planşeu din b.a., acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Suprafaţa construită: 114,13 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 129,18 mp
Suprafaţa utilă: 102,00 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se face din reţeaua existentă: cismea şi
hidrofor în curte şi pentru canalizare: bazin vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la una
din intersecţiile împrejmuirii (vezi planşa A1′ ).
Trasarea se va face pornind din centrul de trasare “O”, marcarea acestuia
facându-se cu un ţăruş. Distanţele faţă de axele principale ale celui mai apropiat colţ al
clădirii sunt: 17,675 m faţă de axul 6-6 şi 1,175 m faţă de axul F-F.
Axa 6-6 formează cu axa F-F un unghi de 900.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere climatic, zona are un pronunţat caracter de contimentalism
concretizat prin contraste de la vară la iarnă. Potenţialul caloric, consecinţă a duratei
de strălucire a soarelui este de cca. 125 kcal/cm2 ceea ce se realizează în special în
perioada aprilie – septembrie.

Valorile medii anuale ale temperaturii sunt de cca 10-110C cu valori medii
negative în intervalul decembrie – februarie şi valori medii pozitive în intervalul
martie – noiembrie. Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se
studiază sub –30C.
Luna cea mai caldă este luna iulie, cu valori medii în jurul a 230 C.
Precipitaţiile atmosferice însumează anual cca 500 ml, cu un maxim la sfârşitul
primăverii când cad circa un sfert din valoarea totală a acestora.
Din punct de vedere geomorfologic, oraşul Olteniţa se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi are următoarea compartimentare
funcţională:
- 1 living room cu suprafaţa de 24,75 mp;
- 2 dormitoare cu suprafaţele de 12,56 mp şi respectiv 13,88 mp;
- 1 debara cu suprafaţa de 4,14 mp;
- 1 baie serviciu cu suprafaţa de 4,26 mp;
- 1 casa scării cu suprafaţa de 5,40 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 18,97 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în baie şi bucătărie, în rest duşumea;
- pereţi - faianţă în baie, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare albă.
Finisaje exterioare:
- praf de piatră la pereţi;
- soclu ciment sclivisit;
- învelitoare din tablă zincată.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinţe cu regim de înălţime parter:


1 cameră de zi, 2 dormitoare, 1 bucătărie, 1baie şi 1 hol.
Structura de rezistenţă:
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5, având dimensiunile de 60 x 100 cm
respectiv 60 x 60 cm sub pereţii de la subsol;
- la subsol avem pereţi din b.a. C12/15, care au 35 cm grosime;
- centuri din beton armat C12/15 cu dimensiunea de 35 x 55 cm;
- stâlpi şi grinzi din beton armat C12/15; stâlpii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeu este din beton armat C12/15 cu grosimea de 13 cm;
- închideri şi compartimentări din zidărie B.C.A. de 35 cm;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată.

Bazin vidanjabil
Bazinul vidanjabil se va executa pe un strat de egalizare cu grosimea de 5 cm
folosind beton simplu marca C4/5. Pentru realizarea bazinului se va folosi beton armat
marca C12/15 cu hidroizolaţie pe toată suprafaţa cuvei şi va avea o capacitate de 7,00
mc.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII


1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece
potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere a locuinţei.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) va fi făcută conform planului S2, din ţeavă de oţel zincată montată
îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică a locuinţei va fi făcută printr-un cablu electric
montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou electric T.E.
cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon..
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este un puţ forat dotat cu pompă şi hidrofor,
amplasat conform planului S1. La stabilirea traseului conductei exterioare de
alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor,
prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7mc.

Întocmit,
sing. Ţuţuianu Ion

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Beneficiarul lucrării: CHIVULESCU NICULINA şi CHIVULESCU VASILE


Denumirea documentaţiei: MODERNIZARE ŞI MANSARDARE
LOCUINŢĂ
Amplasament: str. Dropia, nr. 3, mun. Călăraşi
Regim de înălţime: parter + mansardă
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: V.
Structura de rezistenţă a construcţiei existente: fundaţii din beton simplu
pentru pereţii din zidărie de B.C.A. şi pământ bătut pentru zidăria din chirpică; pereţii
portanţi sunt parţial din zidărie de B.C.A. şi în rest din chirpică de 25 cm grosime,
planşeu din lemn cu tencuială pe rabiţ, acoperiş de tip şarpantă din lemn şi învelitoare
din tablă.
Suprafaţa construită existentă: 114,92 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată existentă: 114,92 mp.
Suprafaţa utilă existentă: 92,70 mp.
Structura de rezistenţă a construcţiei propuse: consolidarea fundaţiei
existente din b.s. şi realizarea unei fundaţii continue din b.s. cu centuri din b.a. pentru
partea de zidărie care nu are fundaţie şi pentru pereţii propuşi precum şi evazări ale
fundaţiei pentru stâlpii propuşi, stîlpi şi grinzi din b.a. cu închideri din zidărie B.C.A.
de 25 cm şi compartimentări de 25 cm şi 10 cm, planşeul este din b.a. peste parter şi
din lemn peste mansardă, acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Suprafaţa construită propusă: 11,11 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată propusă: 104,43 mp.
Suprafaţa utilă propusă: 93,42 mp
Suprafaţa construită totală: 126,03 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată totală: 219,35 mp.
Suprafaţa utilă totală: 186,12 mp
Grad de rezistenţă la foc: VI.
Alimentare cu energie electrică: existentă .
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reţeaua existentă şi pentru canalizare:
bazin vidanjabil.

Locuinţa pentru care se realizează această modernizare va avea un regim de


înălţime parter + mansardă şi următoarea compartimentare funcţională:
- parter -
- 1 cameră de zi cu s = 19,26 mp;
- 4 dormitoare cu s = 11,37 mp; s = 11,44 mp; s = 11,47 mp şi respectiv s =
12,81 mp;
- 1 bucătărie cu s = 8,92 mp;
- 1 cămară cu s = 4,25 mp;
- 1 baie cu s = 4,50 mp;
- 1 grup sanitar cu s = 1,70 mp;
- 2 holuri cu s = 3,35 mp şi respectiv s = 14,52 mp.
- mansardă -
- 1 living cu s = 35,21 mp;
- 2 dormitoare cu s = 12,81 mp şi respectiv 14,43 mp;
- 1 baie cu s = 4,32 mp;
- 2 terase cu s = 7,31 mp şi respectiv s = 8,45 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în bucătărie, hol, baie, cămară, terase
- parchet în restul încăperilor.
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil
- tavane - parter - zugrăveli cu var lavabil
- mansardă - lac incolor
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare albă la exterior şi interior.
Finisaje exterioare:
- terasit alb la pereţi
- soclu similipiatră
- învelitoare tablă.
Încălzirea se realizează cu sobe din teracotă pe combustibil solid.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. “TCM COMPANY 2002 “ S.R.L.
Denumirea documentaţiei: SPAŢIU COMERCIAL
Amplasament: b-dul Tineretului , nr. 83, mun. Olteniţa, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă: platformă betonată, structură metalică uşoară cu
închideri din panouri 3 straturi (tablă cutată la exterior, termoizolaţie din vată de sticlă
la mijloc şi gips carton la interior), acoperiş de tip şarpantă din lemn şi învelitoare din
azbociment ondulat.
Suprafaţa construită: 35,00 mp.
Suprafaţa utilă: 32,64 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Construcţia se dezvoltă pe un singur nivel, este provizorie şi are o suprafaţă de
35,00 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – beton cu suprafaţă drişcuită;
- pereţi şi tavane – zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie aluminiu cu geam termopan.
Finisaje exterioare:
- pereţii – vopsitorii cu vopsea de ulei;
- învelitoare din plăci ondulate din azbociment.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în proiectarea unui spaţiu comercial.


Structura de rezistenţă uşoară din metal cu stâlpi metalici din ţeavă pătrată 100 x
100 x 10 mm, pereţi din panouri în trei straturi (tablă cutată la exterior, termoizolaţie
din vată minerală la mijloc, gips carton la interior). Ca fundaţie se foloseşte o
platformă din beton C 6/7,5; în grosime de cca. 15 cm, în care se montează plăcuţe
metalice cu praznuri din OB 37 φ 10 în dreptul stâlpilor metalici ai structurii.
Şarpanta se va executa din lemn de răşinoase, pe scaune şi ferme din lemn
uşoare, cu învelitoare din plăci de azbociment.

Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU INSTALAŢII ELECTRICE

Prezentul proiect va cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru un


spaţiu comercial.
Firida de branşament va fi amplasată în interiorul clădirii, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie special, aparent.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2). Conductori electrici se vor proteja în tuburi de protecţie speciale, montate
aparent.
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.

Întocmit,
sing. Ţuţuianu Ion
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C.”CRISVAL” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: MAGAZIN MIXT
Amplasament: str. Independenţei, nr.130 bis, mun. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
Suprafaţa construită: 14,68 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 14,68 mp.
Suprafaţa utilă: 13,48 mp
Alimentare cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Spaţiul comercial se dezvoltă pe un singur nivel şi are suprafaţa de 13,48 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – P.V.C.;
- pereţi şi tavane vopsite cu bronz argintiu;
- tâmplărie metalică vopsită cu bronz argintiu.
Finisaje exterioare:
- pereţi cu vopsea bronz argintiu şi aticul cu vopsea de culoare portocalie şi
roşie;
- învelitoare din tablă cutată.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în construirea unui spaţiu comercial compus dintr-o


cameră.
Structura de rezistenţă: uşoară din metal cu pereţii din panouri 3 straturi: tablă la
interior şi interior cu termoizolaţie din vată minerală la mijloc.
Construcţia (baraca metalică) este amplasată pe două profile metalice I16.
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: NĂSTASE POPA
Denumirea documentaţiei: EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: com. Independenţa, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă:
- corp 1- existent: fundaţii continue din beton simplu, pereţi portanţi din zidărie
de chirpică de 25 cm grosime, acoperiş de tip şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă.
Suprafaţa construită = 62,40 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 62,40 mp.
Suprafaţa utilă = 49,90 mp.
- corp 2 - existent: fundaţii continue din beton simplu, pereţi portanţi din zidărie
de chirpică de 25 cm grosime, acoperiş de tip şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă.
Suprafaţa construită = 30,80 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 30,80 mp
Suprafaţa utilă = 24,15 mp.
- propunere - extindere: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a.;
fundaţii izolate din b.a. pentru stâlpişori, stălpişori şi centuri din b.a. cu închideri şi
compartimentări din zidărie de chirpică de 25 cm grosime, planşeu din lemn cu
tencuială pe rabiţ, acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă
Suprafaţa construită = 33,68 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 33,68 mp
Suprafaţa utilă = 24,15 mp.
Suprafaţa construită totală = 120,05 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată totală= 120,05 mp
Suprafaţa utilă totală= 95,08 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: cişmea în curte şi bazin vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiilor pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la unul
din colţurile existente ale corpului 1 (vezi planşa A1’).
Trasarea se va face pornind din centrul de trasare “O”. Distanţele faţă de axele
principale ale celui mai apropiat colţ al extinderii sunt: 1,875 m faţă de axul 4-4 şi
0,675 m faţă de axul A-A.
Axa A-A formează cu axa 4-4 un unghi de 900.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Datorită poziţiei pe care o are, în sudul ţării, zona studiată se caracterizează
printr–un climat continental excesiv. Astfel temperatura medie anuală variază între 10
– 110C, amplitudinea termică este cuprinsă între 25 – 270C, precipitaţiile anuale între
400 – 500 ml, iar vânturile dominanate sunt cele de nord.
În general în timpul anului precipitaţiile înregistrează un maxim la sfârşitul
primăverii şi începutul verii (mai – iunie) şi un minim în lunile august şi septembrie.
Secetele reprezintă fenomenul cel mai frecvent din zonă datorită precipitaţiiilor foarte
scăzute şi temperaturilor excesive.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Independenţa se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Locuinţa care rezultă în urma extinderii celor două corpuri existente are un regim de
înălţime parter şi următoarea compartimentare funcţională:
- 1 cameră de zi cu suprafaţa de 19,80 mp;
- 3 dormitoare din care două au suprafeţele de 9,90 mp fiecare şi unul de 12,24
mp;
- 1 bucătărie cu suprafaţa de 12,42 mp;
- 1 baie cu o suprafaţă de 6,66 mp;
- 3 holuri cu următoarele suprafeţe: 6,48 mp; 8,25 mp şi respectiv 9,43 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumea;
- pereţi şi tavane – zugrăveli din var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare albă.
Finisaje exterioare:
- pereţi – praf de piatră;
- soclu – ciment sclivisit;
- învelitoare tablă.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Pentru lucrările de infrastructură şi suprastructură se vor trasa axele de referinţă


ale clădirilor, apoi axelor pereţilor, trasarea cotei de nivel a elementelor construcţiilor
executându-se în raport cu cota ± 0.00 sau o alta convenţională.
Prezentul proiect constă în extinderea a două corpuri existente rezultând o
locuinţă:
- corp 1 şi corp 2 - existent:
- fundaţii continue din beton simplu;
- închiderile şi compartimentările din zidărie chirpică de 25 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu pământ bătut (scândură la interior şi exterior, şi
termoizolaţie la mijloc);
- acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă.
- propunere -
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5 având dimensiunile de 60 x 85 cm ,
şi centuri de fundare din beton armat C12/15 cu dimensiunile de 25 x 35 cm;
- subturnări din beton la fundaţiile existente ale corpului 2;
- stâlpişori şi centuri din beton armat C12/15, stâlpişorii având dimensiunile de
25 x 25 cm;
- închiderile şi compartimentările din zidărie de chirpică (blocuri de pământ
stabilizat) de 25 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu pământ bătut şi tencuială pe rabiţ;
- acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.

Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. “NEVAROM” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL
Amplasament: str. Argeşului, nr. 50, oraş Olteniţa, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: P+1 şi P parţial
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă:
- existent: fundaţii continue din beton simplu, stâlpi şi grinzi din beton armat cu
închideri şi compartimentări din cărămidă de 25 cm şi 30 cm grosime, acoperiş de tip
şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă (pentru zona P+1) şi şindrilă bituminoasă
(pentru zona P).
Suprafaţa construită = 144,50 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 264,55 mp.
Suprafaţa utilă = 211,64 mp.
- propunere - extindere: fundaţii izolate din beton simplu şi grinzi de fundare
din b.a.; stălpi metalici şi centuri din b.a. cu închideri din zidărie de B.C.A. de 15 cm
grosime, planşeu din b.a., acoperiş de tip terasă necirculabilă.
Suprafaţa construită = 5,45 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 5,45 mp
Suprafaţa utilă = 4,36 mp.
Suprafaţa construită totală = 149,95 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată totală = 270,00 mp
Suprafaţa utilă totală = 216,00 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiilor pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la unul
din colţurile clădirii existente (vezi planşa A1’).
Trasarea se va face pornind din centrul de trasare “O”. Distanţele faţă de axele
principale ale celui mai apropiat colţ al extinderii sunt: 0,075 m faţă de axul A-A şi
0,10 m faţă de axul 2-2.
Axa 2-2 formează cu axa A-A un unghi de 900.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Datorită poziţiei pe care o are, în sudul ţării, zona studiată se caracterizează
printr–un climat continental excesiv. Astfel temperatura medie anuală variază între 10
– 110C, amplitudinea termică este cuprinsă între 250 – 270C, precipitaţiile anuale între
400 – 500 ml, iar vânturile dominanate sunt cele de nord.
În general în timpul anului precipitaţiile înregistrează un maxim la sfârşitul
primăverii şi începutul verii (mai – iunie) şi un minim în lunile august şi septembrie.
Din punct de vedere geomorfologic, oraşul Olteniţa se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ

La cererea beneficiarului urmează a se realiza extinderea unei construcţii cu regim de


înălţime P+1 şi P parţial cu o cameră cu destinaţia – magazie, cu suprafaţa de 5,45 mp
şi cu regim de înălţime parter.
Finisaje interioare:
- pardoseală – ciment sclivisit;
- pereţi şi tavane – zugrăveli din var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare albă.
Finisaje exterioare:
- pereţi – tencuială lisă;
- acoperiş de tip terasă.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în extinderea unui spaţiu comercial cu o cameră (cu


destinaţia de magazie) cu regim de înălţime parter. Construcţia existentă are regim de
înălţime P+1 şi P parţial, şi a fost executată în anul 1970 în regie proprie. Starea
tehnică este bună iar extinderea propusă solicitată de beneficiar nu influenţează în mod
negativ elementele structurale ale clădirii şi deci nu pun în pericol rezistenţa şi
stabilitatea construcţiei existente.
- situaţia existentă -
- fundaţii continue din beton simplu;
- stâlpi şi grinzi din beton armat;
- închiderile şi compartimentările din zidărie cărămidă cu grosimi de
30 cm, 25 cm;
- planşee sunt din beton armat;
- acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă pentru zona P+1 şi
din şindrilă bituminoasă pentru zona P.
- situaţia propusă -
- executarea unui gol de uşă cu dimensiunile de 0,80 x 2,00 m într-un perete
exterior din zidărie din B.C.A. de pe faţada de vest;
- fundaţii izolate din beton simplu C6/7,5 având dimensiunile de 60 x 60 cm şi
grindă de fundare din beton armat C12/15 cu dimensiunile de 20 x 30 cm;
- stâlpi metalici şi centuri din beton armat C12/15, stâlpii sunt din ţeavă pătrată
cu dimensiunile de 100 x 100 x 10 mm;
- închiderile sunt din zidărie de B.C.A. de 15 cm grosime;
- planşeul este din beton armat;
- acoperiş de tip terasă.
Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU – INSTALAŢII ELECTRICE

Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru


extinderea unui spaţiu comercial cu o cameră.
Alimentarea cu energie electrică a camerei se face de la tabloul electric T.E.
existent, amplasat lângă intrarea în spaţiul comercial, conform planului E1.
Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- circuitul C1 - iluminat
- circuitul C2 – prize.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat (circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize (circuitul
2). Conductori electrici se vor proteja în tub din PVC montat aparent.
Corpul de iluminat este de tip fluorescent (FIDA), iar aparatajul electric
(întrerupătoare, comutatoare şi prize) de tip ST.
Execuţia instalaţiilor electrice interioare se va face de către persoane fizice sau
juridice autorizate, conform planului E1) şi cu respectarea normelor şi normativelor
republicane în vigoare.
Întocmit,
sing. Ţuţuianu Ion

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C.“CRISTO SPORT” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: MODERNIZARE, EXTINDERE şi
TRANSFORMARE SEDIU FERMĂ nr. 8, Cuza - Vodă în PENSIUNE
AGROTURISM
Amplasament: com. Cuza-Vodă, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter + etaj – corp 1, parter – corp 2,3
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: III, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97.
Structura de rezistenţă:
CORP 1 - construcţia existentă: fundaţie continuă de beton simplu, pereţi
portanţi din zidărie de B.C.A. de 25 cm grosime la parter şi din zidărie B.C.A. şi lemn
de 20 cm grosime la mansardă , planşeele din lemn cu tencuială pe rabiţ, acoperiş tip
şarpantă din lemn cu învelitoare din azbociment ondulat.
Suprafaţa construită existentă: 126,14 mp
Suprafaţa construită desfăşurată existentă: 176,12 mp
Suprafaţa utilă existentă: 150,00 mp
Grad de rezistenţă la foc: IV.
- pentru modernizarea şi extinderea cu etaj a construcţiei existente: consolidarea
fundaţiei existente, stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm şi
20 cm grosime la parter şi structura de rezistenţă din lemn cu pereţi din lemn cu 20
cm grosime la etaj, planşeul din b.a. peste parter şi din lemn la etaj, acoperiş tip
şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Suprafaţa construită propusă: 88,01 mp
Suprafaţa construită desfăşurată propusă: 302,16 mp
Suprafaţa utilă propusă: 93,43 mp
Suprafaţa construită totală: 214,15 mp
Suprafaţa construită desfăşurată totală: 428,30 mp.
Suprafaţa utilă totală: 370,64 mp.
Grad de rezistenţă la foc: V.

CORP 2 - centrală termică: fundaţii continue din b.s. şi centuri din b.a.;
stâlpişori şi centuri din b.a. cu închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime; planşeu
din b.a.; acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din azbociment ondulat.
Suprafaţa construită: 27,56 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 27,56 mp.
Suprafaţa utilă: 22,56 mp.
Grad de rezistenţă la foc: I.
CORP 3 - cazare: fundaţii continue din b.s. şi centuri din b.a.; stâlpişori şi
centuri din b.a. cu închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime; planşeu din lemn;
acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Suprafaţa construită: 269,32 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 269,32 mp.
Suprafaţa utilă: 225,27 mp.
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se face din reţeaua existentă: puţ şi hidrofor
în curte şi pentru canalizare: bazin vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la unul
din colţurile construcţiei existente – corp 1 (vezi planşa A1).
Trasarea se va face pornind din centrul de trasare “O”. Distanţele faţă de axele
principale ale celui mai apropiat colţ al corpului 2 sunt: 9,625 m faţă de axul 2-2 şi
42,625 m faţă de axul B-B. Axa 2-2 formează cu axa B-B un unghi de 900.
Distanţele faţă de axele principale ale celui mai apropiat colţ al corpului 3 sunt:
3,125 m faţă de axul 1-1 şi 1,125 m faţă de axul A-A. Axa 1-1 formează cu axa A-A
un unghi de 900.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Terenul destinat amplasamentului cercetat este situat în extravilanul
municipiului Călăraşi, la cca 8 km sud-vest şi la sud de DN3 Bucureşti-Constanţa în
incinta fermei nr. 8 Cuza-Vodă, lângă Canalul Siderurgic.
Din punct de vedere geomorfologic, zona studiată este situată în zona de luncă
a Dunării având cote cuprinse între 14-17 m faţă de nivelul Mării Negre.
Geologic în zonă apar formaţiuni de vârstă cuaternară ce aparţin depozitelor de
luncă reprezentate prin prafuri argiloase, nisipuri, argile şi pietrişuri.
Seismic, municipiul Călăraşi este situat conf. Normativ P100/92, în zona de
calcul D, la care perechea de valori ks = 0,16 şi Tc = 1,5 sec. cărora le corespund un
grad seismic de 8,0 M.S.K. Adâncimea de îngheţ pentru zona studiată este de 0,80 m
conform STAS 6054/1977.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
CORP1 - Construcţia existentă are un regim de înălţime parter + mansardă.
Extinderea se va realiza la parter dar şi pe verticală şi are următoarea compartimentare
funcţională:
- parter existent -
- 3 camere cu suprafeţele de 12,40 mp; 14,80 mp şi respectiv 16,40 mp.
- 1 bucătărie cu suprafaţa de 7,98 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 17,10 mp;
- 1 sală cu suprafaţa de 37,92 mp;
- parter propus -
- 5 grupuri sanitare dintre care unul are suprafaţa de 3,42 mp şi patru au
suprafeţele de 2,88 mp fiecare;
- 1 spaţiu primire - recepţie cu suprafaţa de 35,70 mp;
- 3 terase cu suprafeţele de 4,30 mp; 7,68 mp şi respectiv 15,17 mp.
- etaj propus -
- 6 camere cu suprafeţele de 15,58 mp; 16,81 mp; două cu suprafeţele de
16,19 mp şi alte două de 13,12 mp fiecare;
- 6 grupuri sanitare dintre care unul are suprafaţa de 3,70 mp; două au 3,05
mp şi alte trei au suprafeţele de 3,15 mp fiecare;
- 1 hol cu suprafaţa de 18,40 mp;
- 1 spaţiu polivalent (hol) cu suprafaţa de 35,70 mp.
Finisaje interioare:
- parter -
- pardoseli – duşumea în camere şi în rest gresie;
- pereţi – faianţă la baie şi bucătărie (h = 1,50 mp) şi în rest zugrăveli cu var
lavabil;
- tavane – zugrăveli de var lavabil
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare crem
- etaj -
- pardoseli – duşumea în camere şi în rest gresie;
- pereţi – faianţă la baie (h = 1,50 mp) şi în rest zugrăveli cu var lababil;
- tavane – lac incolor
- tâmplărie din lemn – lac incolor.
Finisaje exterioare:
- la pereţi – tencuieli decorative şi var lavabil;
- soclu – ciment sclivisit;
- învelitoare şindrilă bituminoasă
Încălzirea se va realiza cu centrală termică pe combustibil solid.

CORP 2 - Construcţia are un regim de înălţime parter şi are o cameră cu


suprafaţa de 22,56 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – ciment sclivisit;
- pereţi şi tavane – zugrăveli de var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare albă.

Finisaje exterioare:
- la pereţi – praf de piatră;
- soclu – soclu similipiatră;
- învelitoare azbociment ondulat.

CORP 3 - Construcţia are un regim de înălţime parter şi are următoarea


compartimentare funcţională:
- 4 dormitoare cu suprafaţa de 22,00 mp fiecare;
- 4 băi cu suprafaţa de 3,90 mp fiecare;
- 1 W.C. cu suprafaţa de 4,63 mp;
- 1 bucătărie cu suprafaţa de 34,80 mp;
- 1 cameră de călcat cu suprafaţa de 11,25 cm;
- 1 cameră frigorifică cu suprafaţa de 3,68 mp;
- 1 carmangerie cu suprafaţa de 9,38 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 57,93 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – parchet laminat în dormitoare şi gresie în restul încăperilor;
- pereţi – faianţă în băi, bucătărie, carmangerie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane – zugrăveli de var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare albă.
Finisaje exterioare:
- la pereţi – praf de piatră;
- soclu – soclu similipiatră;
- învelitoare tablă.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ

CORP 1 - Construcţia existentă are un regim de înălţime parter + mansardă şi


urmează a se realiza o extindere la parter şi pe verticală.
Structura de rezistenţă este următoarea:
- pentru construcţia existentă:
parter: - fundaţie continuă din beton simplu cu lăţimea de 60 cm şi cota de
fundare de –1,25 m
- pereţi portanţi din B.C.A cu grosimea de 25 cm la exterior şi la interior;
- planşeul este din lemn cu pământ bătut şi tencuială pe rabiţ cu grosimea de 20
cm;
etaj: - pereţi portanţi din B.C.A. de 20 cm grosime şi din lemn de aceeaşi
grosime;
- planşeul este din lemn
- acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din azbociment ondulat.
- pentru extinderea efectuată pe parter şi pe verticală:
- parter -
- fundaţie continuă din beton simplu C6/7,5 şi centuri din b.a. C12/15 pentru
noii pereţi din zidărie de B.C.A de 25 cm grosime;
- consolidarea fundaţiilor existente prin executarea unei centuri din beton armat
la partea superioară a acesteia care să înglobeze armăturile din subzidire şi din stâlpi.
Subzidirea fundaţiilor existente se va executa în ploturi de 1,00 m lăţime,
realizate alternativ (în şah); săparea unui plot va fi însoţită de turnarea imediată a
betonului ( turnare în exces).
În subzidiri şi cămăşuiala fundaţiei se utilizează armătură OB37 şi beton
C16/20. Înădirea armăturilor în fundaţii se va face prin eclisare.
- la intersecţia zidurilor şi la colţurile clădirii se vor executa stâlpi din beton
armat C12/15, conform plansei A11;
- grinzi din b.a. C12/15;
- scara pentru accesul la etaj va fi executată din lemn;
- planşeul peste parter va fi din beton armat C12/15 cu grosimea de 13 cm;
- etaj -
- structura de rezistenţă din lemn cu pereţii de 20 cm grosime din trei straturi:
lemn la interior şi exterior şi termoizolaţie din vată minerală la mijloc;
- planseul de peste etaj este din lemn;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă bituminoasă.

CORP 2 – constă în construirea unei centrale termice compusă dintr- o cameră.


Structura de rezistenţă:
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5, având dimensiunile de 60 x 85 cm;
- centuri din beton armat C12/15 ;
- stâlpi şi grinzi din beton armat C12/15; stâlpii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeul este din beton armat C12/15, cu grosimea de 13 cm;
- închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din azbociment ondulat.

CORP 3 – Construcţia este compusă din 4 dormitoare, 5 grupuri sanitare, 1


bucătărie, 1 cameră călcat, 1 carmangerie, 1 cameră frigorifică şi un hol..
Structura de rezistenţă:
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5, având dimensiunile de 60 x 85 cm
pentru cele poziţionate la exterior şi de 60 x 65 cm pentru cele la interior;

- centuri din beton armat C12/15 ;


- stâlpi şi grinzi din beton armat C12/15; stâlpii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeul este din lemn cu grosimea de 18 cm;
- închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime şi compartimentări de 25cm şi
10 cm;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.

Bazin vidanjabil
Bazinul vidanjabil se va executa pe un strat de egalizare cu grosimea de 10 cm
folosind beton simplu marca C4/5. Pentru realizarea bazinului se va folosi beton armat
marca C12/15 cu hidroizolaţie pe toată suprafaţa cuvei şi va avea o capacitate de 21,00
mc.

Întocmit,
ing. Şerdin I.
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: SIMION I. VIOREL


Denumirea documentaţiei: ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LOCUINŢĂ
Amplasament: com. Independenţa, jud.Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă a locuinţei:
- fundaţii continue din beton simplu;
- pereţi portanţi din chirpică de 25 cm grosime;
- planşeul din lemn cu pământ bătut;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă.
Degradările survenite în învelitorea din ţiglă existentă datorate unor factori
naturali vor fi remediate prin înlocuirea ţiglei cu tablă rezultând o etanşeitate mai mare
a îmbinărilor.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface şi se va avea grijă la
montarea lor, astfel încît preluarea apelor de pe şarpantă să se facă
fără pierderi pe traseu.
Suprafaţa terenului aferent: 1400,00 mp.
Suprafaţa construită: 66,25 mp
Suprafaţa utilă: 52,50 mp
Alimentarea cu energie electrică: existentă.
Alimentare cu apă şi canalizare: fântână în curte.
Finisaje interioare:
- pardoseli – pământ bătut;
- pereţi şi tavane – zugrăveli cu var;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei.
Finisaje exterioare:
- zugrăveli de var la pereţi;
- soclu ciment sclivisit;
- învelitoare tablă.
Valoarea totală aproximativă a înlocuirii învelitorii: 15.000.000 lei

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: IULIAN TALIANU
Denumirea documentaţiei: LOCUINŢĂ DE VACANŢĂ
Amplasament: com. Tuzla, jud. Constanţa
Zona seismică de calcul: E şi Tc = 0,7 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
CORP 1:
Regim de înălţime: parter + mansardă
Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din beton armat, structura de rezistenţă
metalică cu stâlpi metalici şi pereţi din trei straturi: gips carton la interior,
termoizolaţie la mijloc şi tencuială pe rabiţ la exterior, acoperiş cu ferme metalice şi
învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Grad de rezistenţă la foc: III.
Suprafaţa construită: 66,78 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 133,56 mp.
Suprafaţa utilă: 120,26 mp.
CORP 2:
Regim de înălţime: parter
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din beton
armat, stâlpişori şi centuri din beton armat cu închideri şi compartimentări din zidărie
B.C.A. de 25 cm grosime, acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Suprafaţa construită: 30,81 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 30,81 mp.
Suprafaţa utilă: 24,36 mp.
Suprafaţa construită totală: 97,59 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată totală: 164,37 mp.
Suprafaţa utilă totală: 144,62 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la una
din intersecţiile împrejmuirii (vezi planşa A1).
Trasarea se va face pornind din centrul de trasare “O”, marcarea acestuia
facându-se cu un ţăruş. Distanţele faţă de axele principale ale celui mai apropiat colţ al
clădirii sunt:
- pentru corp 1: 8,165 m faţă de axul A-A şi 8,725 m faţă de axul 1-1.
- pentru corp 2: 0,725 m faţă de axul 1-1 şi 3,125 m faţă de axul A-A.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

CORP 1
Construcţia are un regim de înălţime parter + mansardă şi are următoarea
compartimentare funcţională:
- parter -
- 1 cameră de zi cu suprafaţa de 49,42 mp;
- 1 bucătărie cu suprafaţa de 8,67 mp;
- 1 grup sanitar cu suprafaţa de 2,64 mp.
- mansardă -
- 2 dormitoare cu suprafeţele de 16,49 mp şi respectiv 19,55 mp;
- 1 debara cu suprafaţa de 2,34 mp,
- 1 grup sanitar cu suprafaţa de 4,54 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 10,33 mp;
- 2 terase cu suprafeţele de 3,14 mp fiecare.
Finisaje interioare:
- pardoseală – gresie la parter şi duşumea la mansardă;
- pereţi – faianţă în baie şi bucătărie iar în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane – zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie metalică.
Finisaje exterioare:
- la pereţi zugrăveli din var lavabil şi tencuieli decorative;
- soclu din ciment sclivisit;
- învelitoare din şindrilă bituminoasă.

CORP 2
Construcţia are un regim de înălţime parter şi este compusă din 2 camere cu
suprafaţa de 12,18 mp fiecare.
Finisaje interioare:
- pardoseală – gresie;
- pereţi şi tavane – zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare albă.

Finisaje exterioare:
- la pereţi praf de piatră;
- soclu din ciment sclivisit;
- învelitoare din tablă.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

CORP 1
Documentaţia de faţă are ca obiect proiectarea unei construcţii parter şi
mansardă pe structură metalică.
Structura construcţiei este prevăzută a se executa din următoarele elemente:
- pentru preluarea sarcinilor verticale se vor monta ferme metalice cu lăţimea (b,
h) de 90 cm, executate din tălpi U8 (profile cu pereţi subţiri), cu montanţi şi diagonale
din ţeavă pătrată 30 x 30 x 3; la nivelul parterului, acele ferme pe care reazemă alte
ferme ale planşeului parter şi acoperişului, se vor consolida prin adăugarea (prin
sudură) a încă unui stâlp U8 pentru mărirea capacităţii portante şi realizarea unei bune
rezemări a formelor planşeului;
- elementele verticale vor rezema pe fundaţii prin intermediul unor plăcuţe
metalice prinse de stâlpi prin sudură;
- planşeul peste parter s-a proiectat a se realiza din grinzi metalice I18, rezemate
pe ferme pe nişte scaune din plăcuţe metalice, rezemarea executându-se lângă nodul
fermelor; acolo unde rezemarea grinzilor se face la stâlpi se vor folosi scaune din
cornier 100 x 100 x 10, scaune care se prevăd şi la rezemarea fermelor Fm (orizontale)
pe fermele verticale; toate elementele metalice care vin în contact se vor solidariza
prin sudură electrică pe tot conturul; planşeul pe aceste grinzi metalice se va executa
din lemn de răşinoase; profilul I18 a fost ales din considerente de rigiditate (săgeată)
ale planşeului.
Fermele metalice Fm se vor modifica astfel:
- montanţii şi diagonalele se vor dubla prin sudură de cele două tălpi a unor
corniere 40 x 40 x 4;
- talpa inferioară se va dubla prin sudura unui profil U8 pe toată lungimea
fermei Fm.
- acoperişul se va executa pe ferme metalice (executate deja) cu înălţimea de 90
cm, având rol de pane, iar căpriorii se vor realiza din montarea fermelor orizontal pe
pane; datorită faptului că acoperişul va avea şi rol de planşeu mansardă, profilele
fermelor, din U8 se vor întări cu bandă de oţel 40 x 4, pe lungimea dintre pane, atât la
partea superioară cât şi la partea inferioară, din motiv de rigiditate (săgeată); fermele
pană, atât cele marginale cât şi cea de la coamă, vor rezema pe ferme verticale,
rezemarea având loc în zona nodurilor.
Pentru preluarea sarcinilor orizontale, atât fermele verticale, cele orizontale,
planşeul parter şi acoperişul sunt contravântuite cu diagonale din ţeavă pătrată 30 x 30
şi cornier 40 x 40 x 4.
Fundaţiile s-au dimensionat la o presiune admisibilă de 1,50 daN/cmp; se vor
executa din beton armat C8/10 şi în acestea se vor monta plăcuţe metalice cu
preaznuri, pentru ancorarea şi rezemarea stâlpilor fermelor verticale.
La proiectare s-au avut în vedere normativele P100/92, P7/200 şi STAS
10108/0-78.

Întocmit,
sing. Gheorghe D.

CORP 2
Construcţia care urmează a se executa este o locuinţă pe parter compusă din
două camere.
Structura de rezistenţă:
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5, având dimensiunile de 60 x 80 cm;
- centuri de fundare din beton armat C12/15 cu dimensiunile de 25 x 40 cm;
- stâlpişori şi grinzi din b.a. C12/15 cu dimensiunile de 25 x 25 cm;
- planşeu din lemn cu tencuială pe rabiţ;
- închideri şi compartimentări din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: TUDOR ADRIAN
Denumirea documentaţiei: SPAŢIU COMERCIAL CU DEPOZITARE
Amplasament: str. 22 Decembrie, nr. 85, oraş Olteniţa, jud. Călăraşi
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Regim de înălţime: parter
Structura de rezistenţă: fundaţii izolate şi grinzi din b.a., fundaţii continue din
beton simplu şi centuri din beton armat, structura de rezistenţă metalică cu stâlpi
metalici şi pereţi din trei straturi: tablă la interior şi exterior cu termoizolaţie la mijloc
şi parţial stâlpi şi centuri din b.a. cu închideri şi compartimentări din zidărie B.C.A. de
25 cm grosime, acoperiş cu ferme metalice şi învelitoare din tablă ondulată.
Grad de rezistenţă la foc: III.
Suprafaţa construită: 120,08 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 120,08 mp.
Suprafaţa utilă: 107,82 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reţeaua existentă a oraşului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la una
din intersecţiile împrejmuirii (vezi planşa A1′ ).
Trasarea se va face pornind din centrul de trasare “O”, marcarea acestuia
facându-se cu un ţăruş. Distanţele faţă de axele principale ale celui mai apropiat colţ al
clădirii sunt: 0,65 m faţă de axul A-A şi 0,65 m faţă de axul 1-1.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Construcţia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare


funcţională:
- magazin cu suprafaţa de 13,00 mp;
- birou cu suprafaţa de 12,07 mp;
- WC cu suprafaţa de 3,45 mp;
- magazie cu suprafaţa de 79,30 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseală: - gresie la W.C.
- linoleum la birou;
- beton la magazie şi magazin.
- pereţi: - faianţă în W.C.
- zugrăveli cu var lavabil la birou şi în rest vopsitorii cu vopsea de
ulei;
- tavane - zugrăveli cu var la birou şi W.C.;
- tâmplărie metalică.
Finisaje exterioare:
- la pereţi: vopsitorii cu vopsea de ulei şi parţial tencuială lisă;
- învelitoare din tablă ondulată.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Documentaţia de faţă are ca obiect proiectarea unei construcţii parter pe


structură metalică.
Structura construcţiei este prevăzută a se executa din următoarele elemente:
- parţial avem fundaţii continue din beton simplu C6/7,5 cu dimensiunea de 60 x
80 cm şi centuri din beton armat C12/15, cu dimensiunea de 25 x 35 cm, pentru pereţii
portanţi din zidărie;
- parţial avem structură alcătuită din stâlpi şi centuri din b.a. C12/15, stâlpii vor
avea dimensiunea de 25 x 25 cm;
- parţial avem închideri şi compartimentări din zidărie B.C.A. de 25 cm
grosime;
- planşeul peste această structură este din b.a. C12/15 şi el se află la cota +2,55
m;
- de la cota +2,55 m până la cota + 3,80 m avem pe laturile vest şi est ale
zidăriei, montaţi stâlpişori metalici la 1,67 m interax. Montarea acestora se va face
prin intermediul unor plăcuţe metalice care sunt înglobate în centură iar de stâlpi sunt
prinse prin sudură;
- fundaţii izolate şi grinzi din b.a. C12/15, grinzile au dimensiunea de 20 x 35
cm;
- structura metalică cu stâlpi metalici 2 10 cu închideri şi compartimentări din
panouri în trei straturi: tablă la interior şi exterior cu termoizolaţie din vată minerală la
mijloc;
- acoperişul se va executa din ferme metalice, pane metalice şi învelitoarea va fi
din tablă ondulată.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C.”UNIVERS T” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: Şoproane metalice – depozit materiale de
construcţii.
Amplasament: str. Locomotivei, nr.9, mun. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din beton armat, structura de rezistenţă
cu stâlpi metalici, acoperiş cu ferme metalice şi învelitoare din tablă cutată.
Suprafaţa construită: corp 1 – s = 246,40 mp.
corp 2 – s = 95,00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: corp 1 – s = 246,40 mp.
corp 2 – s = 95,00 mp.
Suprafaţa utilă: corp 1 – s = 246,40 mp.
corp 2 – s = 95,00 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la una
din intersecţiile împrejmuirii (vezi planşa A1).
Trasarea se va face pornind din centrul de trasare “O”, marcarea acestuia
facându-se cu un ţăruş. Distanţele faţă de axele principale ale celui mai apropiat colţ al
clădirii sunt:
- pentru corp 1: 4,040 m faţă de axul A-A şi 1,400 m faţă de axul 1-1.
- pentru corp 2: 4,250 m faţă de axul 3-3 şi 5,450 m faţă de axul E-E.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Datorită poziţiei pe care o are, în sudul ţării, zona studiată se caracterizează
printr–un climat continental excesiv. Astfel temperatura medie anuală variază între 10
– 110C, amplitudinea termică este cuprinsă între 25 – 270C, precipitaţiile anuale între
400 – 500 ml, iar vânturile dominanate sunt cele de nord.
Geomorfologic, muncipiul Călăraşi este situat în partea sud – estică a marii
unităţi morfologice Câmpia Română, subunitatea Câmpia Bărăganului de sud şi anume
pe terasa joasă a Dunării, având cote absolute cuprinse între 20 – 22 m faţă de nivelul
Mării Negre.
Geologia terasei joase cuprinde depozite de vârstă cuaternară, reprezentate prin
formaţiuni loessoide, argile, nisipuri şi pietrişuri.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Construcţiile au un regim de înălţime parter şi suprafaţele:


- corp 1 – s = 246,40 mp.
- corp 2 – s = 95,00 mp

Finisaje: - pardoseală – beton;


- stâlpi şi ferme metalice – grunduite şi apoi vopsea pentru metal.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în construirea a două şoproane metalice.


Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din b.a., stâlpi metalici φ 85x5 mm,
acoperiş cu ferme metalice cu învelitoare din tablă zincată.
Trasarea construcţiei trebuie făcută pe un amplasament complet liber. Apoi se
va trece la săparea blocurilor de fundare conform planului de fundare şi a detaliilor
respective. Pământul rezultat va trebui încărcat manual cu roaba şi transportat.
După terminarea săpăturilor se va compacta fundul săpăturii cu maiul de mână
pe toată suprafaţa de fundare. Trasările axelor construcţiei se vor face cu teodolitul,
cotele fundului săpăturii se vor trasa cu nivela.
După înlăturarea ultimului strat de pământ şi verificarea cotei fundului săpăturii
cu nivela, se vor monta armăturile şi stâlpii metalici şi se trece la turnarea manuală a
betonului C12/15 în blocurile de fundaţii. După turnarea betonului în groapă se va
vibra obligatoriu (cu pervibratorul) pentru a ajunge la un grad optim de compactare a
lui.
Pentru lucrările de structură se vor trasa axele de referinţă ale clădirii, trasarea
cotei de nivel a elementelor construcţiei executându-se în raport cu cota ± 0.00 sau o
alta convenţională.
Apoi are loc montarea fermelor metalice, a panelor şi învelitorii din tablă cutată.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU REŢELE EXTERIOARE APĂ RECE +


CANALIZARE MENAJERĂ

Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de


înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Pentru alimentarea cu apă rece, se va racorda la reţeaua existentă a oraşului,
conform planului S1. La stabilirea traseului conductei exterioare de alimentare cu apă
s-a ţinut cont de distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de
Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S2) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7mc.

Întocmit,
sing. Ţuţuianu Ion
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. “TIME” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: AMENAJARE TERASĂ BAR
Amplasament: str. Belşugului, bl. E1, tronson 1, parter, mun. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92.
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92.
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97.
Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din beton sub stâlpii metalici, structură
metalică cu stâlpi din ţeavă 80 x 80 x 5 mm, grindă cu zăbrele din cornier de 30 x 30 x
3 mm şi diagonale din OB φ8 mm.
Suprafaţa construită: 50,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 50,00 mp
Suprafaţa utilă: 50,00 mp
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Proiectul constă în acoperirea terasei unui bar cu suprafaţa de 50,00 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseală – covor iarbă artificială;
Finisaje exterioare:
- vopsea de culoare verde pentru stâlpii metalici şi de culoare albă pentru grinda
cu zăbrele;
- învelitoare prelată.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în realizarea unei structuri metalice uşoare pentru


acoperirea terasei unui bar.
Structura de rezistenţă:
- fundaţii izolate din beton simplu C8/10, având dimensiunile de 40 x 40 cm ;
- stâlpi metalici din ţeavă pătrată de 80 x 80 x 5 mm;
- acoperiş cu grinzi cu zăbrele realizate din cornier de 30 x 30 x 3 mm şi
diagonale din OB φ8 mm, pane metalice şi învelitoare din prelată.

Întocmit,
ing. Şerdin I.
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. “E.C.F. PREST” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: STAŢIE ÎMBUTELIERE BUTELII ARAGAZ
Amplasament: mun. Olteniţa, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92.
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92.
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97.

Corp1 – Staţie îmbuteliere butelii aragaz


Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din b.a. sub stâlpii metalici şi grinzi de
fundare din b.a., structură metalică cu stâlpi metalici din profil I şi închideri din tablă
ondulată, ferme metalice şi învelitoare din tablă ondulată – hală metalică tipizată.
Suprafaţa construită: 192,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 192,00 mp
Suprafaţa utilă: 189,21 mp

Corp 2 – Birouri
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a.,
stâlpi şi centuri din b.a. cu închideri din zidărie B.C.A., planşeul este din b.a., acoperiş
de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din plăci tip onduline.
Suprafaţa construită: 40,00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 40,00 mp.
Suprafaţa utilă: 31,19 mp.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la
unul din colţurile împrejmuirii (vezi planşa A1).
Distanţele faţă de axele principale ale celui mai apropiat colţ al clădirii sunt:
- pentru corp 1: 11,625 m faţă de axul 5-5 şi 29,625 m faţă de axul A-A.
- pentru corp 2: 2,125 m faţă de axul 1-1 şi 53,125 m faţă de axul A-A.
Axa A-A formează cu axa 5-5 un unghi de 900 pentru corpul 1-1 şi de asemeni
şi axul A-A cu axul 1-1 pentru corpul 2-2.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
CORP 1 – Staţie îmbuteliere butelii aragaz
Proiectul constă în montarea unei hale metalice tipizate cu suprafaţa de 192,00
mp.
Finisaje interioare:
- pardoseală – beton;
- stâlpi şi ferme metalice – grunduite şi apoi vopsea pentru metal;
- tâmplărie metalică vopsită cu vopsea pentru metal.
Finisaje exterioare:
- vopsea pentru metal;
- învelitoare tablă ondulată.

CORP 2 - Birouri
Construcţia are un regim de înălţime parter şi are următoarea compartimentare
funcţională:
- două birouri cu suprafeţele de 13,12 mp fiecare;
- un grup sanitar cu suprafaţa de 4,95 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseală – gresie;
- pereţi – faianţă în grup sanitar şi în rest zugrăveli de var;
- tavane – zugrăveli cu var;
- tâmplărie din lemn cu vopsită cu vopsea de ulei culoare albă.
Finisaje exterioare:
- tencuială strop la pereţi;
- soclu tencuială drişcuită;
- învelitoare din plăci tip onduline.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

CORP 1 – Staţie îmbutelire butelii aragaz


Prezentul proiect constă în realizarea unei structuri metalice cu următoarea
structura de rezistenţă:
- beton de egalizare din b.s. C4/5 atât la fundaţii cât şi la grinzi;
- fundaţii izolate din beton armat C12/15 pentru stâlpii metalici, având
dimensiunile de 100 x 100 cm;
- grinzi de fundare din beton armat C12/15, cu dimensiunea de 20 x 35 cm;
- închideri - pereţi din b.a. C12/15 cu h = 1,00 m şi în rest din tablă ondulată;
- stâlpi metalici din 2I20;
- acoperiş cu ferme metalice şi învelitoare din tablă ondulată.
CORP 2 – Birouri
Structura de rezistenţă:
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5, având dimensiunile de 85 x 60 cm
pentru cele poziţionate la exterior şi de 65 x 60 cm pentru cele poziţionate la interior;
- centuri din beton armat C12/15, cu dimensiunea de 25 x 40 cm;
- stâlpi şi grinzi din beton armat C12/15; stâlpii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeul este din b.a. C12/15;
- închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm şi compartimentări de 10 cm şi 25 cm
grosime;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din plăci tip onduline.

Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: PETCU GHEORGHE
Denumirea documentaţiei: MODIFICARE ACOPERIŞ PENTRU
AMENAJARE MANSARDĂ
Amplasament: str. Prel. Bucureşti, nr. 275, mun. Calarasi
Regim de înălţime: parter + etaj 1 + mansarda
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Structura de rezistenţă a construcţiei existente: fundaţii continue din beton
simplu şi centuri din b.a., stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri şi compartimentări din
zidărie de B.C.A. de 25 cm grosime, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă din
lemn şi învelitoare din tablă.
Suprafaţa construită existentă: 46,44 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată existentă: 92,88 mp.
Suprafaţa utilă existentă: 78,34 mp.
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă a construcţiei propuse: stâlpi şi centuri din b.a. cu
închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm, planşeul peste mansardă va fi din lemn,
acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Suprafaţa construită propusă: 46,44 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată propusă: 46,44 mp.
Suprafaţa utilă propusă: 39,69 mp
Suprafaţa construită totală: 46,44 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată totală: 139,32 mp.
Suprafaţa utilă totală: 118,03 mp
Grad de rezistenţă la foc: V.
Alimentare cu energie electrică: existentă .
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reţeaua existentă a oraşului.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
În imobilului proprietatea d-lui Petcu Gheorghe, se va modifica acoperişul în
vederea amenajării unei mansarde ce va contribui la mărirea spaţiului locuibil.
Suprafaţa construită va fi de 46,44 mp.
Şarpanta va fi realizată din lemn, învelitoarea fiind din şindrilă bituminoasă.
Înălţimea la cornişă va fi de + 6,95 m, iar înălţimea totală de + 9,30 m.
Locuinţa pentru care se realizează această modernizare va avea un regim de
înălţime parter + etaj 1 + mansardă şi următoarea compartimentare funcţională:
- parter - existent
- 1 cameră de zi cu s = 20,58 mp;
- 1 casa scării + hol cu s =17,22 mp;
- etaj 1 - existent
- 1 casa scării + hol cu s = 19,96 mp;
- 1 dormitor cu s = 20,58 mp.
- mansardă - propunere
- 1 cameră cu s = 39,69 mp.
Finisaje interioare:
- pentru spaţiul nou creat -
- pardoseală – parchet;
- pereţi – zugrăveli cu vopsea lavabilă;
- tavane – lac incolor;
- tâmplărie aluminiu.
Finisaje exterioare:
- zugrăveli cu var lavabil la pereţi;
- învelitoare din sindrila bituminoasă.
Încălzirea se va realiza cu centrala termică, cu combustibil lichid.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în reamenajarea unei locuinţei şi anume, modificarea
acoperişului existent în vederea realizării unei mansarde şi a unui nou acoperiş cu
învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Structura de rezistenţă:
- construcţie existentă -
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5, având dimensiunile de 90 x 60 cm;
- centuri din beton armat C8/10 cu dimensiunea de 35 x 55 cm;
- stâlpi şi grinzi din beton armat C12/15; stâlpii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeele sunt beton armat C12/15;
- închideri şi compartimentări din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
- construcţie propusă -
- stâlpi şi centuri din beton armat C12/15; stâlpii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeul este din lemn peste mansardă;
- închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă bituminoasă.

Întocmit,
sing. Gheorghe D

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. “NIN” S.R.L. Olteniţa
Denumirea documentaţiei: BASCULĂ DE CÂNTĂRIRE 10 tone
Amplasament: mun. Olteniţa, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton armat şi centuri din b.a.,
stâlpişori şi centuri din b.a. cu închideri din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime,
planşeul din lemn , acoperiş de tip şarpantă, învelitoare din plăci de azbociment.
Suprafaţa construită desfăşurată: 17,11 mp
Suprafaţa construită: 17,11 mp.
Suprafaţa utilă: 12,96 mp
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Datorită poziţiei pe care o are, în sudul ţării, zona studiată se caracterizează
printr–un climat continental excesiv. Astfel temperatura medie anuală variază între 10
– 110C, amplitudinea termică este cuprinsă între 25 – 270C, precipitaţiile anuale între
400 – 500 ml, iar vânturile dominanate sunt cele de nord.
În general în timpul anului precipitaţiile înregistrează un maxim la sfârşitul
primăverii şi începutul verii (mai – iunie) şi un minim în lunile august şi septembrie.
Secetele reprezintă fenomenul cel mai frecvent din zonă datorită precipitaţiiilor foarte
scăzute şi temperaturilor excesive.
Din punct de vedere geomorfologic, oraşul Olteniţa se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Construcţia are un regim de înălţime parter şi o singură încăpere,cabină
protecţie elemente de cântărire.
Finisaje interioare:
- pardoseli – beton rolat;
-pereţi şi tavane-zugrăveli obişnuite cu lapte de var.
Finisaje exterioare:
- tencuieli drişcuite fin cu vopsitorii lavabile;
- soclu din ciment sclivisit
- acoperiş tip şarpantă din lemn de răşinoase cu azbociment.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

Construcţia are un regim de înălţime parter şi are următoarea compartimentare


funcţională:
- 1spaţiu cazare cu suprafaţa de 20,00 mp;
- 2 magazii scule cu suprafeţele de 15,86 mp;
- 1 loc pentru luat masa cu suprafaţa de 11,77 mp;
- 1 grup sanitar cu suprafaţa de 5,55 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 10,56 mp;
- 1 garaj cu suprafaţa de 24,75 mp.
Finisaje interioare
- pardoseală - - parchet la spaţiu cazare; gresie la loc pentru luat masa, hol şi
grup sanitar; mozaic la magaziile de scule şi beton la garaj.
- pereţi – faianţă la loc pentru luat masa şi grup sanitar; zugrăveli cu var lavabil
în rest.
- pentru garaj avem tâmplărie metalică vopsită cu vopsea de ulei de culoare
maron şi în rest tâmplărie din lemn vopsită cu lac incolor.
Finisaje interioare
- praf de marmură şi tencuială strop;
- soclu similipiatră;
- învelitoare ţiglă.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

PR. NR. 103/2002


Benef.: BISERICA ADVENTISTĂ “CONFERINŢA
MUNTENIA”
Titlu pr.: BISERICĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A-7-A
Faza: P.A.C.

MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: BISERICA ADVENTISTĂ “CONFERINŢA MUNTENIA”


Denumirea documentaţiei: BISERICĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A-7-A
Amplasament: str. Prelungirea Bucureşti, mun. Călăraşi
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: III, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Clădirea monobloc este o construcţie care se dezvoltă pe subsol parţial, parter şi
etaj parţial, este alcătuită din b.c.a.. În zona de nord va fi realizat un turn cu un regim
de inălţime P+3. Accesul în turn se va realiza cu ajutorul unei scări metalice.

Suprafaţa construită: 330 mp


Suprafaţa construită desfăşurată: 611 mp
Suprafaţa utilă: 512 mp
Structura de rezistenţă a construcţiei este mixtă, fiind
constituită din cadre din beton armat monolit în cea mai mare parte
şi zidărie portantă din B.C.A.. Acoperirea se va realiza cu şarpantă,
învelitoarea uşoară fiind din şindrilă bituminoasă. Toate elementele din
lemn ale şarpantei vor fi ignifugate în conformitate cu indicativul C58/96.
Se va avea grijă la montarea jgheaburilor şi burlanelor, astfel încît preluarea
apelor de pe şarpantă să se facă fără pierderi pe traseu.
Streaşina va fi de tip înfundată, va avea o lăţime de 100 cm pe contur. Scîndura
va fi fălţuită, geluită şi lăcuită incolor.
Pazia va fi executată din dulap de brad ( 32 x 250 ) vopsit.
Înălţimea la cornişă va fi de 6,00 m, iar inălţimea totală va fi de 19,00 m.

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Călăraşi se înscrie în Câmpia


Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele. În cazul de faţă ca punct de reper de trasare se ia punctul “O” situat la unul
din colţurile terenului (vezi planşa A1).
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Rezolvarea funcţională:
Constructia va fi compartimentată în conformitate cu activitatea care se va
desfăşura astfel:
SUBSOL Ac = 128,25 mp
Au = 108,55 mp
Hol - 23,80 mp
Sală mese - 48,70 mp
Grup sanitar femei - 9,00 mp
Grup sanitar barbaţi - 13,40 mp
Centrală termică - 13,65 mp

PARTER Ac = 313 mp
Au = 269,65 mp
Hol acces - 9,60 mp
Hol public - 20,80 mp
Cameră mama şi copilul - 13,50 mp
Cameră comitet - 13,50 mp
Sală conferinţe - 160,85 mp
Cameră juniori - 10,40 mp
Amvon - 13,10 mp
Cameră exploratori - 110,40 mp

ETAJ – Zona nord Ac = 103,90 mp


Au = 85,85 mp
Hol - 11,70 mp
Cameră rugăciune - 29,40 mp
Balcon cor - 44,75 mp

ETAJ II – Turn zona nord Ac = 12,95 mp


Au = 9,60 mp

ETAJ III – Turn zona nord Ac = 12,95 mp


Au = 9,60 mp

ETAJ – Zona sud Ac = 40 mp


Au = 32,50 mp
Hol - 5,70 mp
Bucătărie - 6,90 mp
Baie - 5,10 mp
Cameră - 14,80 mp
Finisaje interioare:
- pardoseală – gresie pe holuri şi la grupurile sanitare şi duşumea în camere şi
sala de conferinţe, ciment sclivisit la subsol, la centrala termică;
- pereţi şi tavane – faianţă în grupurile sanitare, lambriu de lemn cu inălţimea de
1,50 m în sala de conferinţe şi în sala de mese şi zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din lemn cu vopsită cu vopsea de ulei culoare
maro inchis, cu geam termopan. La interior uşile vor fi realizate din lemn, în
conformitate cu tabloul de tâmplărie şi finisate cu lac incolor.

Finisaje exterioare:
- tencuială Dufa la pereţi – culoare albă;
- soclu similipiatră;
- învelitoare uşoară din şindrilă bituminoasă – culoare roşie.
Uşile de la exterior şi ferestrele vor fi de tip portal, realizate din tâmplărie de
lemn de culoare maro închis, cu geam termopan, cu excepţia celor de la centrala
termică, care vor fi metalice, vopsite în aceaşi culoare ca restul tâmplăriei şi cu geam
tras simplu de 4mm grosime.
Construcţia va fi prevăzută cu trotuare de minim 1,00 m pentru preluarea apelor
meteorice şi îndepartarea lor de construcţie.

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE A OBIECTIVULUI


- la exterior
Tencuielile şi zugrăvelile exterioare vor fi refăcute ori de cîte ori se
degradează, reparaţiile vor fi parţiale la degradări mari datorate unor situaţii speciale
(inundaţii, cutremure, ploi acide etc.), sau a timpului îndelungat de exploatare.
Trotuarele vor fi reparate dacă apar fisuri, spărturi, tasări sau deteriorări ale
dopurilor de bitum de la îmbinarea acestora cu soclul construcţiei, schimbarea pantei
spre peretele construcţiei datorită unor tasări accentuate a acesteia.
Jgheaburile şi burlanele vor trebui să fie întotdeauna în bună stare de
funcţionare. Pentru aceasta ori de cîte ori apar degradări ale acestora tronsoanele
respective vor fi înlocuite.
Degradările învelitorii din şindrilă bituminoasă datorate unor factori naturali
(vînturi, ploi cu grindină, alte şocuri accidentale) vor fi remediate imediat prin
înlocuirea pe porţiunea respectivă, sau prin refacerea etanşeităţii îmbinărilor.
- la interior
Se vor reface vopsitoriile ori de cîte ori va fi necesar, dar minim o dată la 2 ani
pentru igienizare.
In cazul deteriorării placajelor din faianţă sau gresie, a pardoselilor sau plintelor,
acestea vor fi remediate grabnic astfel încît să se evite degradare de proporţii
accentuate.

ATENŢIE

Nu se vor executa finisajele pe pardoseală iar pereţii nu se vor tencui până ce nu


au fost pozate instalaţiile electrice şi sanitare şi se vor executa probele de bună
funcţionare a acestora.
Se va urmări cu multă atenţie trasarea exactă în plan a zidurilor, ancorarea şi
armarea acestora. Se va verifica cu stricteţe planeitatea şi verticalitatea zidurilor
executate, ţeserea rosturilor în câmp şi la intersecţia acestora.
Se va avea grijă la montarea diblurilor, gheremelelor sau a plăcuţelor metalice
pentru fixarea tâmplăriei.
Tencuielile vor fi plane, neadmiţându-se toleranţe mai mari de 2 mm la
dreptarul de 3 m.
Faianţa şi gresia vor avea o singură culoare şi vor fi aşezate rost pe rost.
Nu se vor pune în operă plăci zgâriate, ciobite, pătate sau de nuanţe diferite. Nu
se vor admite diferenţe de planeitate mai mari de 1 mm la dreptarul de 1 m.
Nu sunt admise goluri sub placajele de gresie şi faianţă.
La învelitoare se va respecta cu stricteţe tehnologia de montaj a ţiglei
bituminoase impusă de producător.
Lista normativelor în construcţii cu caracter republican ce vor fi respectate la
realizarea execuţiei.
P 2 - 85/ICCPDC 51/16 09 1985 - Normativ privind alcătuirea, calculul şi
executarea structurilor din zidărie.
C 37- 88/ICCPDC 4/ 10 01 1989 -Normativ pentru alcătuirea şi executarea
învelitorilor la construcţii.
C 112 - 86/ICCPDC 36/12 11 1986 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcţii.
C 6 - 86 /ICCPDC 54 /10 12 1986 -Instrucţiuni tehnice pentru executarea
placajelor din faianţă, majolică şi plăci ceramice smălţuite.
C 199 - 79 /ICCPDC 1301/16 03 08 1979 - Instrucţiuni tehnice privind
livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în construcţii a tîmplăriei din lemn.
C 3 - 76 /IGSIC 44 /23 02 1976 - Normativ pentru executarea lucrărilor de
zugrăveli şi vopsitorii.

Intocmit,
Arh. SAMOILĂ L.

PR. NR. 103/2002


Benef.: BISERICA ADVENTISTĂ “CONFERINŢA
MUNTENIA”
Titlu pr.: BISERICĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A-7-A
Faza: P.A.C.

MEMORIU TEHNIC
- INSTALAŢII -

1. Instalaţii sanitare interioare

Prezenta lucrare rezolvă tehnic şi economic următoarele instalaţii de apă şi


canalizare:
- instalaţii sanitare interioare – alimentare cu apă rece şi apă caldă menajeră;
- instalaţii pentru evacuarea apelor uzate menajere.
Alimentarea cu apă potabilă se va face de la reţeaua exterioară de incintă care se va
racorda la conducta de apă potabilă a localităţii prin intermediul unui branşament
realizat din tub PEHD montat îngropat. Instalaţiile interioare de apă rece. Se va realiza
din tub PEXAL izolat (sau din polipropilenă) cu montaj aparent sau îngropat în
tencuială.
Apa caldă menajeră va fi asigurată de la C.T. proprie prin intermediul unui
preparator de apă caldă (boiler).
Apele uzate menajere vor fi preluate şi dirijate către reţeaua exterioară de
canalizare menajeră prin tuburi din polipropilenă de scurgere cu montaj îngropat în
pardoseală cu diametre între D = 32 ÷ 110 mm.
Execuţia, montajul şi recepţia lucrărilor din prrezentul proiect se vor efectua
conform normativelor şi instrucţiunilor tehnice specifice, în vigoare (normativ I9/94).
După verificarea instalaţiilor la presiune se vor întocmi actele de recepţie conform
legii 10/95. În timpul execuţiei lucrărilor aferente instalaţiilor de apă şi canalizare,
constructorul va respecta normele de securitate conform STAS 297/1-80 şi STAS
297/2-80. Înainte de montaj părţile componente din instalaţiile de apă şi canalizare se
vor verifica calitativ şi dimensional pe baza datelor tehnice din lucrare şi a
certificatelor de garanţie eliberate de furnizori.
La începerea lucrărilor se va face instructajul personalului de execuţie, ţinând
seama de:
- normele de protecţia muncii republicane din 1996 – cap 2 şi cap 3;
- normativul P118-99 cu completările ulterioare.
În mod special se va respecta “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în
construcţii” aprobat de MLPAT cu ordinul 9N/1993.
Dotarea cu mijloace de primă intervenţie se va face conform normelor PSI.
Conform normativ C56/75 beneficiarul şi constructorul este obligat să solicite
prezenţa proiectantului la faza determinantă de probare sub presiune a instalaţiilor de
apă şi de funcţionare în ansamblu a lor.

2. Instalaţii termice interioare


Pentru încălzirea interioară a obiectivului pe perioada de timp friguros se va folosi
agent termic furnizat de o C.T. proprie cu funcţionare pe combustibil gazos.
Instalaţia interioară se va executa din ţeavă de polipropilenă cu inserţie de
aluminiu, cu montaj aparent cu diametre cuprinse între 20 şi 40 mm.
Încălzirea încăperilor va fi făcută cu ajutorul unor radiatoare din oţel, simple (tip
11) şi duble (tip 22) echipate cu robineţi de reglaj tur şi retur şi dezaeratoare
manuale pe fiecare radiator. De asemenea se vor folosi la capetele de coloană
dezaeratoare automate.
La executarea şi exploatarea instalaţiei termice se vor respecta normativele de
protecţie a muncii şi PSI legate de execuţia acestor lucrări şi a normelor şi
normativelor tehnice din domeniu.

3. Instalaţii electrice interioare


Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va face prin intermediul tabloului
electric de distribuţie – TEP (amplasat în holul intrării principale). Acest tablou va fi
racordat la reţeaua din zonă printr-un branşament subteran
Din tabloul TEP distribuţia energiei electrice se va face prin 9 circuite separate,
astfel:
- C1 – circuit iluminat 10 LL = 1280 W
- C2 – circuit iluminat 12 LL = 960 W
- C3 – circuit iluminat 12 LL = 1280 W
- C4 – circuit iluminat 8 LL = 640 W
- C5 – circuit iluminat 10 LL = 920 W
- C6 – circuit iluminat 13 LL = 780 W
- C7 – circuit prize cu CP 2 LP = 2000 W
- C8 – circuit prize 7 LP = 2000 W
- C9 – circuit tablou TECT = 2000 W
- C10 – rezervă = 2000 W
Pi = 13540 W
Toate circuitele electrice se vor executa din conductori electrici din cupru de tip Fy
cu secţiunea de 1,5 mmp pentru iluminat şi 2,5 mmp pentru prize, protejate în tuburi
de protecţie din PVC montate îngropat în tencuiala pereţilor sau a plafonului.
Iluminatul încăperilor se va realiza cu corpuri de iluminat incandescente cât şi
fluorescente conform planurilor.
Circuitele C7 şi C9 vor fi prevăzute cu nul de protecţie din conductor din cupru de
tip Fy cu secţiunea de 2,5 mmp (egală cu a conductorului de fază şi nul de lucru) care
vor fi legate prin intermediul tabloului electric TEP la o priză de pământ artificială
executată în exteriorul clădirii din electrozi din ţeavă din OlZn cu D = 2 ½ ţoli şi
bandă din OlZn 40 x 4 mm, astfel încât rezistenţa prizei de pământ la măsurare să fie
Rpp ≤ 4 ohmi.
Execuţia lucrărilor de instalaţii electrice va fi făcută obligatoriu de persoane fizice
sau juridice autorizate şi cu respectarea normelor şi normativelor republicane în
vigoare.
Întocmit,
sing. Ţuţuianu I.

MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. “SUPER FOX” S.R.L.
Denumirea documentaţiei: DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE FERMĂ
AGROTURISM “PĂUNIŢA”
Amplasament: com. Frăsinet, jud. Călăraşi
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: III, conf. H.G. 766/97
Categoria de importanţă: C, conform normativ P100/92

Corp 1 – RESTAURANT + CAZARE


Regim de înălţime: P+M
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din b.a., fundaţii continue din beton
simplu şi centuri din b.a., stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri şi compartimentări din
zidărie de B.C.A. la parter şi structură de rezistenţă din lemn cu pereţi în trei straturi
(gips carton la interior, termoizolaţie din vată minerală la mijloc şi scândură la
exterior) şi compartimentări din lemn la mansardă, planşeu din b.a. peste parter şi din
lemn cu tavan fals din gips carton peste mansardă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu
învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Suprafaţa construită: 241,89 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 443,07 mp.
Suprafaţa utilă: 402,49 mp

Corp 2 – SPAŢII CAZARE


Regim de înălţime: P+M
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a.,
stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri din blocuri ceramice de 30 cm şi compartimentări
de 30 cm şi respectiv 10 cm grosime, planşeu din b.a. peste parter şi din lemn cu tavan
fals din gips carton peste mansardă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din
şindrilă bituminoasă.
Suprafaţa construită: 129,99 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 259,98 mp.
Suprafaţa utilă: 204,31 mp

Corp 3 – GARAJE
Regim de înălţime: P
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din b.a., fundaţii continue din beton
simplu şi centuri din b.a., cadre din beton armat monolit cu închideri din zidărie
B.C.A. de 25 cm grosime, planşeu din b.a., acoperiş tip terasă circulabilă.
Suprafaţa construită: 80,92 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 80,92 mp.
Suprafaţa utilă: 72,90 mp

Corp 4 – SPAŢIU CAZARE


Regim de înălţime: P
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a.,
stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri din zidărie de B.C.A. de 25 cm şi compartimentări
de 25 cm şi 10 cm grosime, planşeu din lemn cu tencuială pe rabiţ, acoperiş tip
şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Suprafaţa construită: 68,13 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 68,13 mp.
Suprafaţa utilă: 62,44 mp

Corp 5 – CĂSUŢE CAZARE – 8 buc.


Regim de înălţime: P
Grad de rezistenţă la foc: V.
Structura de rezistenţă: platformă betonată, structură uşoară din lemn de
răşinoase ecarisat, cu pereţi în trei straturi (scândură la interior şi exterior, cu
termoizolaţie din vată minerală la mijloc), planşeu din lemn, acoperiş tip şarpantă din
lemn cu învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Suprafaţa construită: 61,44 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 61,44 mp.
Suprafaţa utilă: 52,80 mp

Suprafaţa construită totală: 582,37 mp


Suprafaţa construită desfăşurată totală: 913,54 mp.
Suprafaţa utilă totală: 794,94 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentarea cu apă şi canalizare: fântână şi pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Datorită poziţiei pe care o are, în sudul ţării, zona studiată se caracterizează
printr–un climat continental excesiv. Astfel temperatura medie anuală variază între 10
– 110C, amplitudinea termică este cuprinsă între 250 – 270C, precipitaţiile anuale între
400 – 500 ml, iar vânturile dominanate sunt cele de nord.
În general în timpul anului precipitaţiile înregistrează un maxim la sfârşitul
primăverii şi începutul verii (mai – iunie) şi un minim în lunile august şi septembrie.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Frăsinet se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
CORP 1 – RESTAURANT + CAZARE
Construcţia are un regim de înălţime P+M şi următoarea compartimentare
funcţională:
Parter
- 1 sală mese cu suprafaţa de 98,53 mp;
- 1 bar cu suprafaţa de 4,95 mp;
- 1 bucătărie cu suprafaţa de 15,20 mp;
- 1 magazie cu suprafaţa de 6,60 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 6,00 mp;
- 2 grupuri sanitare cu suprafeţele de 3,22 mp şi respectiv 10,89 mp;
- 1 terasă cu suprafaţa de 71,85 mp;
Mansardă
- 6 camere cu următoarele suprafeţe: patru de 13,65 mp fiecare, una de 11,64
mp şi respectiv 14,79 mp;
- 6 grupuri sanitare cu suprafeţele de 2,72 mp fiecare;
- 6 holuri cu următoarele suprafeţe: patru de 3,36 mp fiecare, unul de 2,44 mp şi
respectiv 3,88 mp;
- 1 hol acces cu suprafaţa de 36,32 mp;
- 6 balcoane cu următoarele suprafeţe: patru de 5,36 mp fiecare, unul de 4,57
mp şi respectiv 5,81 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumele din lemn în camere, ciment sclivisit în balcoane, hol
acces mansardă şi în rest gresie;
- pereţi – faianţă în grupuri sanitare, bucătărie şi în rest zugrăveli din var lavabil;
- tavane – zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare maron la exterior şi albă
la interior.
Finisaje exterioare:
- praf de piatră la pereţi;
- soclu ciment sclivisit;
- învelitoare şindrilă bituminoasă.
Încălzirea se realizează cu centrală termică pe GPL.

CORP 2 – SPAŢII CAZARE


Construcţia are un regim de înălţime P+M şi următoarea compartimentare
funcţională:
Parter
- 2 holuri cu suprafeţele de 14,90 şi respectiv 4,37 mp;
- 1 sufragerie cu suprafaţa de 13,11 mp;
- 1 bucătărie cu suprafaţa de 11,55 mp;
- 1 cameră de zi cu suprafaţa de 11,97 mp;
- 2 dormitoare cu suprafeţele de 10,55 şi respectiv 11,39 mp;
- 1 baie cu suprafaţa de 8,17 mp;
- 1 terasă cu suprafaţa de 12,07 mp.
Mansardă
- 1 living cu suprafaţa de 56,46 mp;
- 1 dressing cu suprafaţa de 8,37 mp;
- 2 dormitoare cu suprafeţele de 11,55 şi respectiv 12,07 mp;
- 1 baie cu suprafaţa de 8,75 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 9,03 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie în băi, bucătărie, holuri şi în rest duşumele din lemn;
- pereţi – faianţă la băi, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane – zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare maron.
Finisaje exterioare:
- la pereţi – praf de piatră;
- soclu ciment sclivisit;
- învelitoare şindrilă bituminoasă.
Încălzirea se realizează cu centrală termică pe GPL.

CORP 3 – GARAJ
Construcţia are un regim de înălţime parter şi o suprafaţa de 72,90 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – beton;
- pereţi şi tavane – zugrăveli cu var;
- tâmplărie metalică vopsită cu vopsea de ulei culoare maron.
Finisaje exterioare:
- praf de piatră la pereţi;
- soclu ciment sclivisit;
- terasă circulabilă.

CORP 4 – SPAŢIU CAZARE


Construcţia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- 1 cameră de zi cu suprafaţa de 21,25 mp;
- 1 dormitor cu suprafaţa de 6,10 mp;
- 1 hol cu suprafaţa de 2,27 mp;
- 1 grup sanitar cu suprafaţa de 2,89 mp;
- 1 terasă cu suprafaţa de 29,93 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumea în camera de zi, dormitor şi în rest gresie;
- pereţi – faianţă la grup sanitar şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane – zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare maron.
Finisaje exterioare:
- praf de piatră la pereţi;
- soclu ciment sclivisit;
- învelitoarea din şindrilă bituminoasă.
Încălzirea se realizează cu centrală termică pe GPL.

CORP 5 – CĂSUŢE CAZARE


Construcţia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- 1 cameră cu suprafaţa de 4,84 mp;
- 1 terasă cu suprafaţa de 1,76 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumea în cameră şi beton pe terasă;
- pereţi şi tavane – lac incolor;
- tâmplărie din lemn vopsită cu lac incolor.
Finisaje exterioare:
- lac incolor la pereţi;
- învelitoarea din şindrilă bituminoasă.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Acest proiect reprezintă proiectarea unor construcţii pentru faza P.A.C.
Construcţiile sunt numerotate pe corpuri, şi anume:
- corp 1 – construcţie parter şi mansardă;
- corp 2 – construcţie parter şi mansardă;
- corp 3 – construcţie parter – garaje;
- corp 4 – construcţie parter;
- corp 5 – construcţii parter.

Structura de rezistenţă s-a proiectat a se executa în modul următor:


A. Corpul 1 în sistem de cadre din beton armat monolit, cu stâlpi şi grinzi din beton
armat monolit, armaţi cu armături de rezistenţă din PC52 şi beton de clasă C15/20 şi
cu zidărie de umplutură şi compartimentare din BCA de 25 cm grosime. Planşeul este
executat din lemn de răşinoase.
Prin proiectul de faţă se propune amenajarea podului ca mansardă prin executarea
unor pereţi uşori de compartimentare din gipscarton sau BCA de 10 cm.
La parter se propun numai compartimentări din zidărie de BCA de 10 cm, din
necesităţi arhitecturale.
La mansardă, structura de rezistenţă este cea existentă pentru pod, pentru camere,
iar pentru culoarul de acces în camere se propune a se realiza o structură de rezistenţă
pe parter şi mansardă din stâlpi şi grinzi din lemn de răşinoase. Plafonul se va realiza
din gipscarton.
Accesul la mansardă se va face pe o scară exterioară propusă a se realiza tot pe
structură din lemn.
La parter, pe faţada principală se va realiza o terasă acoperită, ce se va executa pe
structură din lemn.
Atât structura terasei, a scării cât şi a culoarului pentru mansardă se va funda pe
fundaţii izolate din beton simplu, de 60 x 60 cm.
Şarpanta la mansardă rămâne cea existentă, cu completări peste culoarul mansardei
şi la terasă, din lemn ecarisat de răşinoase.
B. Corpul 2 – în sistem zidărie portantă la parter şi cadre din beton armat la mansardă;
zidurile portante se vor executa din blocuri ceramice de 30 cm grosime, întărite la
intersecţii cu sâmburi din beton armat de 30 x 30 cm.
Planşeul peste parter se va executa din beton armat monolit. La nivelul
planşeului peste parter şi peste zidurile exterioare la mansardă se vor executa centuri
din beton armat, cu armături longitudinale care vor prelua eforturile de întindere care
pot apărea datorită unor tasări neuniforme ale terenului de fundare sau ca urmare a
unor mişcări seismice. În centurile de la mansardă, ca şi în cadrele din beton armat
monolit de la acest nivel se vor lăsa mustăţi din OB37, φ 6 / 1,50 m, pentru prinderea
elementelor şarpantei. În sâmburii din beton armat se vor lăsa deasemenea mustăţi φ 6
pentru solidarizarea zidăriei adiacente.
Scara de acces la mansardă s-a proiectat a se realiza din beton armat monolit,
C12/15.
Învelitoarea, din şindrilă bituminoasă, va fi executată pe şarpantă din lemn de
răşinoase, ce va rezema pe zidurile exterioare şi pe grinzile din beton.
C. Corpul 3 (garaje) în sistem cadre din beton armat monolit, C12/15, cu planşeu din
beton armat, închideri exterioare din BCA. Învelitoarea este tip terasă circulabilă, cu
acces pe aceasta din primul corp.
Aceste două corpuri sunt separate cu rost de tasare – dilataţie, de 5 cm, prin
polistiren expandat sau P.F.L. poros.
D. Corpul 4 tot în sistem zidărie portantă, cu ziduri din BCA, de 25 cm grosime,
întărită la colţuri, intersecţii şi în câmp, cu sâmburi din beton armat.
Planşeul s-a proiectat a se executa din lemn de răşinoase; la nivelul acestuia se
va executa o centură din beton armat, de care se vor solidariza elementele planşeului şi
a şarpantei.
Învelitoarea se va executa din şindrilă bituminoasă pe şarpantă pe scaune.
Infrastructura s-a proiectat a se executa, cu fundaţii continue sub zidurile
portante şi cu fundaţii izolate sub stâlpii din beton armat la corpul garaje şi stâlpii din
lemn la corpul 1.
În fundaţii, la nivelul soclului din beton armat, se va executa o centură din beton
armat, cu armături longitudinale care vor prelua eforturile de întindere care pot apărea
datorită unor tasări neuniforme.
Stâlpii de rezistenţă din lemn ecarisat de răşinoase se vor monta pe fundaţiile
izolate prin untermediul unor tălpi din lemn, solidarizate de blocuri cu bride sau
mustăţi din OB37.
Fundaţiile au fost dimensionate la o presiune convenţională de calcul, p.c. = 180
kPa/cmp.
Pentru întocmirea proiectului de execuţie, beneficiarul se va adresa unui
proiectant de specialitate. La execuţia construcţiilor, executantul va respecta toate
măsurile de protecţie a muncii şi PSI aflate în normativele în vigoare.
E. Corpul 5 – se va realiza pe structură uşoară din lemn de răşinoase ecarisat, cu pereţi
cu izolaţie termică între elemente din lemn de închidere.
Planşeul se propune a se executa din lemn de răşinoase, la fel ca şi şarpanta, cu
învelitoare în două ape din şindrilă bituminoasă.
Construcţia se va executa pe o platformă din beton armat, în grosime de 15 cm,
structura de rezistenţă solidarizându-se de platformă prin prindere cu bride ancorate în
beton cu conexpanduri metalice.

Întocmit,
sing. Gheorghe Dumitru

MEMORIU DE INSTALAŢII
1. Instalaţii electrice

Prezentul proiect tratează instalaţiile electrice interioare aferente obiectivului


“Dezvoltare şi modernizare fermă agroturism Păuniţa”.
Puterea instalată şi puterea absorbită pe obiecte, este următoarea:
- Corp 1 Pi = 9,29 kW; Pa = 6,3 kW
- Corp 2 + 3 Pi = 10,66 kW; Pa = 7,3 kW
- Corp 4 Pi = 2,3 kW; Pa = 0,92 kW
- Corp 5 Pi = 1,21 kW; Pa = 0,5 kW
1,21 x 8 = 9,68 kW 0,5 x 8 = 4 kW

Fiecare corp (mai puţin corpul 3 care se alimentează de la corpul 2) este


prevăzut cu tablou electric de distribuţie pentru iluminat şi prize. Alimentarea cu
energie electrică a fiecărui corp în parte nu face obiectul prezentului proiect, aceasta
urmând a se executa la comanda beneficiarului, către furnizorul de energie electrică.
Tablourile vor fi echipate cu întrerupătoare automate diferenţiale bipolare, de 10 A şi
16 A, funcţie de circuit. Tablourile se vor monta aparent pe perete.
Circuitele de lumină şi priză se vor executa cu conductoare din cupru Fy având
secţiunile 1,5 mm2 pentru iluminat, respectiv 2,5 mm2 pentru priză, introduse în tub de
protecţie IPEY φ 13, 16, 20 funcţie de numărul de conductori dintr-un tub. Acolo unde
structura constructivă este din beton şi zidărie, tubul de protecţie se va îngropa sub
tencuială sau în betonul (şapa) planşeului, iar în zonele cu pereţi şi planşee din lemn,
tuburile de protecţie se vor poza aparent pe scoabe din material plastic.
Corpurile de iluminat sunt de tip incandescent de tip aplică, plafonieră, lustră,
care sunt de construcţie neetanşă în camere, holuri, restaurant, etc. şi de construcţie
etanşă în grupurile sanitare, băi, bucătării.
Prizele vor fi simple pentru camere şi de tip schuko în bucătării, holuri.
Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice ce s-ar putea produce prin atingeri
indirecte la defecte de izolaţii, se vor lua următoarele măsuri:
- executarea unei prize de pământ naturale (de fundaţie) pentru fiecare corp în
parte (mai puţin pentru corpul 5, unde se poate executa una comună pentru toate
căsuţele), conform normativului I7/2002 şi STAS 12604/5 – 90.
Pentru realizarea acestei prize se va prevedea un conductor din armătură de oţel
cu D = 12 mm pe conturul fundaţiei, asigurându-se continuitatea electrică prin sudură.
Se vor suda celelalte armături metalice din fundaţie, creându-se o continuitate
electrică.
Se vor scoate de la această centură legături la piesa de racordare a tabloului
electric. Aceste legături se vor face cu platbandă OLZn 40 x 4 mm. Rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ nu va depăşi 404m
- se vor lega la nulul de protecţie atât prizele schuko, cât şi corpurile de iluminat
amplasate în mediu periculos, inclusiv în zona de accesibilitate (până la 2,3 m
înălţime), în băi, bucătării, etc.
Executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice se vor face numai de către
electricieni autorizaţi.
Atât în timpul execuţiei - constructorul cât şi în timpul exploatării –
beneficiarul, vor lua toate măsurile necesare în vederea respectării normelor de
protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor – Legea 1996, respectiv
ordinul MI 775/98.
2. Instalaţii sanitare

Prezentul memoriu tratează problema instalaţiilor interioare aferente


obiectivului.
Alimentarea cu apă rece se va face din reţeaua din incinta proprie prin racorduri
individuale pentru fiecare corp, ţeava folosită fiind din polietilenă de înaltă densitate
având D = 25 ÷ 50 mm.
Pentru separarea diferitelor sectoare ale reţelei, se vor executa cămine de
vizitare prevăzute în robineţi de trecere şi golire de tip sferă.
Apa caldă menajeră se va asigura local, pentru fiecare corp, de către un
schimbător de căldură de preparare a apei calde menajere.
Conductele de apă rece şi apă caldă menajeră vor fi din Pexal izolat la pozarea
lor în ghenă (distribuţia şi coloanele) şi Pexal simplu la montajul aparent la pereţi,
pentru legăturile la obiectele sanitare. Ţevile de scurgere sunt din polipropilenă
ignifugă ce se vor monta îngropat în zona pardoselii (legătura cu sifonul de
pardoseală) şi aparent (în ghenă – coloanele) şi toate legăturile obiectelor sanitare la
colectorul vertical (coloana) fără intermediul sifonului de pardoseală.
Se vor monta robineţi de închidere pe racordurile principale din coloană, către
obiectele sanitare, precum şi la separarea bateriilor, în vederea revizuirii sau înlocuirii
lor. Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar (lavoar, vas WC, pisoar), acrilat (cada
de baie şi cădiţa de duş), oţel inox (spălătorul de vase).
Bateriile vor fi de tip monocomandă din alamă cromată.
Conductele de apă rece şi apă caldă menajeră, precum şi conductele de scurgere
se vor prinde de pereţi cu ajutorul brăţărilor din ţeavă.
În vederea protejării schimbătoarelor de căldură pentru prepararea apei calde
menajere, apa rece va fi tratată cu ajutorul unor filtre anticalcar (dozatoare cu praf
pentru tratare a apei).
Reţeaua exterioară de incintă se va alimenta de la instalaţia puţului forat ce se
va executa.
Puţul forat va fi prevăzut cu un hidrofor atât pentru stocaj, cât şi pentru
menţinerea presiunii apei în limitele de funcţionare optimă a instalaţiilor de apă rece şi
apă caldă menajeră.
Preluarea apelor uzate menajere se va face de către o reţea exterioară de
canalizare ce va deversa într-un bazin vidanjabil.
Panta de montaj a conductei de scurgere va fi cuprinsă între 8 ÷ 15% .
Diametrul conductei va fi de φ 200 şi se va monta sub adâncimea de îngheţ a zonei
unde se află obiectivul.
Atât în timpul execuţiei cât şi în timpul exploatării, constructorul, respectiv
beneficiarul, vor lucra cu instalatori calificaţi şi atestaţi profesional, având grijă să se
ia din timp toate măsurile în vederea respectării prescripţiilor tehnice de execuţie,
respectiv exploatare, conform proiectului, cu evitarea producerii de accidente şi
incendii.

2. Instalaţii de încălzire
Prezentul proiect tratează încălzirea spaţiilor din clădirile alferente obiectivului
fermă agroturism “Păuniţa”.
Ca soluţie a sistemului de încălzire, se propune o încălzire locală a fiecărui corp
de clădire ca urmare a distanţelor relativ mari între acestea. În corpul nr.4, încălzirea
se face utilizând ca sursă de căldură sobe de teracotă nejustificându-se pentru suprafaţa
utilă mică, montarea unei microcentrale. Corpurile nr. 1 şi respectiv nr. 2, vor avea ca
sursă de căldură microcentrale cu apă caldă 20/60°C, consumând drept combustibil
gazulpetrolier lichefiat (GPL).
În urma efectuării bilanţurilor termice ale clădirilor, au rezultat, pentru corpul
nr. 1 o microcentrală cu o putere termică utilă Qu=37,2kw, iar pentru corpul nr. 2
Qu=29,5kw.
De menţionat, că aceste microcentrale prepară în sistem prioritar şi apă caldă
menajeră (boiler 80 l la microcentrala corpului nr. 1, respectiv schimbător de căldură
tip instant, la corpul nr. 2).
Sistemele de încălzire adoptate au ţinut seama de destinaţia spaţiilor şi
întinderea lor pe orizontală, astfel încât să se facă o repartiţie echilibrată şi eficientă a
fluxului de căldură prin conducte. Astfel, la corpul nr.1 distribuţia încălzirii este mixtă
(inferioară pentru mansardă şi superioară pentru parter), conductele principale
montându-se sub planşeul parterului, iar la corpul nr. 2, distribuţia este inferioară,
conductele principale montându-se la nivelul pardoselii parterului.
Conductele vor fi din polipropilenă reticulară cu inserţie din aluminiu - tip PP-
R/Al, cu dimensiuni cuprinse între φ 20÷ 40 mm. Acestea se vor poza pe pereţi cu
ajutorul brăţărilor, iar legăturile la corpurile de încălzire, cu ajutorul colierelor
(clipsuri). La trecerile conductelor prin pereţi, planşee, pardoseală, acestea se vor
proteja cu ajutorul ţevilor metalice.
Corpurile de încălzire propuse sunt din oţel vopsite electrostatic, având un
design aspectuos şi randament termic ridicat, la un volum de apă scăzut. Fiecare corp
de încălzire va fi echipat atât pe tur, cât şi pe retur, cu robineţii de reglaj (de colţ sau
drepţi, funcţie de poziţia reală de montaj).
Prinderea radiatoarelor de elementele de construcţie se face cu ajutorul
consolelor metalice cu dibluri din plastic şi şurub metalic.
Microcentralele termice sunt complet automatizate, acestea fiind dotate cu
sisteme de măsură şi control, permiţând reglarea parametrilor termici ai agentului
termic de încălzire şi ai apei calde menajere.
Microcentrala având Qu=29,5kw este de tip mural (montaj pe perete), cu tiraj
forţat şi cameră de ardere etanşă. Acest aspect, face ca aerul necesar arderii să fie luat
direct de afară, ca urmare a dotării microcentralei cu un “kit” evacuare gaze arse
φ100/60 mm.
Celalată microcentrală (Qu=37,2kw), este de pardoseală şi are cameră de ardere
atmosferică (deschisă), şi necesită aducerea de afară a aerului pentru întreţinerea
arderii. Acest lucru se poate realiza prin practicarea în zidărie a unui gol
avândsecţinuea 200x200 mm, în care se va prevedea o ramă cu plasă şi jaluzele
reglabile.
Această microcentrală trebuie racordată la un coş fum izolat termic, care va
avea înălţimea totală mai mare cu minim 0,5 m faţă de coama cea mai înaltă a corpului
nr. 1.
De asemeni, această microcentrală trebuie aşezată pe un postament având h =
0,1 m şi laturile cu 0,05 m mai mari decât laturile microcentralei. Acesta mai trebuie
echipată obligatoriu cu următoarele:
- vas de expansiune pe circuitul de încălzire având capacitatea de 40l,
- vas de expansiune pe circuitul apei calde menajere, având capacitatea de 12l,
- supapă de siguranţă φ 3/4 şi 3 bar = 2buc (pe circuitul de încălzire),
- supapă de siguranţă φ 3/4 şi 6 bar = 1buc (pe circuitul a.c.m.).
Alimentarea cu apă a microcentralei se va face cu apă tratată, montându-se în
acest sens pe conductă, un dozator cu polifosfaţi, robineţi de închidere, supapă de sens
(clapet de reţinere), filtru de impurităţi.
Deoarece combustibilul utilizat este GPL-ul, pe conducta de alimentare se vor
monta obligatoriu:
- filtru GPL,
- robineţi de închidere şi siguranţă.
Execuţia lucrărilor de instalaţii se va executa numai de firmă şi muncitori
autorizaţi I.S.C.I.R. În exploatare, beneficiarul va avea grijă ca personalul de
întreţinere să fie calificat şi autorizat.
În timpul execuţiei lucrărilor şi în exploatare, constructorul şi respectiv
beneficiarul, vor respecta proiectul de execuţie (orice neconcordanţă între proiect şi
teren se va transmite proiectantului pentru reglementare), şi vor lua toate măsurile
necesare, cu respectarea perscripţiilor impuse de normativele şi legislaţia în vigoare,
astfel încât lucrările să corespundă proiectului, să se evite producerea de accidente, şi
să se prevină producerea de incendii.

Întocmit,
sing. Ionescu P.
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: TUDOR TUDORA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: com. Alexandru Odobescu, sat N. Balcescu, jud.Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Structura de rezistenţă a construcţiei existente: fundaţii continue din beton
simplu şi centuri din b.a., stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri şi compartimentări din
zidărie de B.C.A. de 25 cm grosime, planşeu din lemn cu tencuiala de rabit, acoperiş
de tip şarpantă din lemn si învelitoare din placi ondulate.
Suprafaţa construită existentă: 46,44 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată existentă: 92,88 mp.
Suprafaţa utilă existentă: 78,34 mp.
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă a construcţiei propuse: stâlpi şi centuri din b.a. cu
închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm, planşeul peste mansardă va fi din lemn,
acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Suprafaţa construită propusă: 84,22 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată propusă: 84,22 mp.
Suprafaţa utilă propusă: 66,55 mp
Suprafaţa construită totală: 46,44 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată totală: 139,32 mp.
Suprafaţa utilă totală: 118,03 mp
Grad de rezistenţă la foc: V.
Alimentare cu energie electrică: existentă .
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reţeaua existentă a comunei.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
În imobilului proprietatea d-lui Petcu Gheorghe, se va modifica acoperişul în
vederea amenajării unei mansarde ce va contribui la mărirea spaţiului locuibil.
Suprafaţa construită va fi de 46,44 mp.
Şarpanta va fi realizată din lemn, învelitoarea fiind din şindrilă bituminoasă.
Înălţimea la cornişă va fi de + 6,95 m, iar înălţimea totală de + 9,30 m.
Locuinţa pentru care se realizează această modernizare va avea un regim de
înălţime parter + etaj 1 + mansardă şi următoarea compartimentare funcţională:
- parter - existent
- 1 cameră de zi cu s = 20,58 mp;
- 1 casa scării + hol cu s =17,22 mp;
- etaj 1 - existent
- 1 casa scării + hol cu s = 19,96 mp;
- 1 dormitor cu s = 20,58 mp.
- mansardă - propunere
- 1 cameră cu s = 39,69 mp.
Finisaje interioare:
- pentru spaţiul nou creat -
- pardoseală – parchet;
- pereţi – zugrăveli cu vopsea lavabilă;
- tavane – lac incolor;
- tâmplărie aluminiu.
Finisaje exterioare:
- zugrăveli cu var lavabil la pereţi;
- învelitoare din sindrila bituminoasă.
Încălzirea se va realiza cu centrala termică, cu combustibil lichid.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în reamenajarea unei locuinţei şi anume, modificarea
acoperişului existent în vederea realizării unei mansarde şi a unui nou acoperiş cu
învelitoare din şindrilă bituminoasă.
Structura de rezistenţă:
- construcţie existentă -
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5, având dimensiunile de 90 x 60 cm;
- centuri din beton armat C8/10 cu dimensiunea de 35 x 55 cm;
- stâlpi şi grinzi din beton armat C12/15; stâlpii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeele sunt beton armat C12/15;
- închideri şi compartimentări din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
- construcţie propusă -
- stâlpi şi centuri din beton armat C12/15; stâlpii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeul este din lemn peste mansardă;
- închideri din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă bituminoasă.

Întocmit,
sing. Gheorghe D
c

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: TAMASAN MIHAI
Denumirea documentaţiei: Extindere locuinta si anexe gospodaresti
Amplasament: com. Vlad Tepes, sat Vlad Tepes, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă:
- constructie existenta: fundaţii continue din b.s., zidarie portanta din B.C.A.
de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si centuri din b.a., planseu din lemn cu pamant
batut, acoperiş de tip şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă.
Suprafaţa construită = 32.64 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 32.64 mp.
Suprafaţa utilă = 24.64 mp.
- propunere - extindere locuinta – corp 1: fundati din b.s. si pereti din b.a. la
subsol, fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a., zidarie portanta din
B.C.A. intarita cu stalpişori şi centuri din b.a., planşeu din lemn cu tencuială pe rabiţ,
acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Suprafaţa construită = 62.40 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 76.15 mp
Suprafaţa utilă = 65.55 mp.
- magazie – corp 2: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a.,
zidarie portanta din B.C.A. cu intarita cu stalpişori şi centuri din b.a., planşeu din lemn
cu tencuială pe rabiţ, acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Suprafaţa construită = 13.81 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 13.81 mp
Suprafaţa utilă = 10.31 mp.
- garaj + bucatarie – corp 3: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din
b.a., zidarie portanta din B.C.A. cu intarita cu stalpişori şi centuri din b.a., planşeu din
lemn cu tencuială pe rabiţ, acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Suprafaţa construită = 39.00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată = 39.00 mp
Suprafaţa utilă = 31.51 mp.

Suprafaţa propusa construită totală = 147.85 mp.


Suprafaţa propusa construită desfăşurată totală= 161.60 mp
Suprafaţa propusa utilă totală = 129 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: cişmea în curte şi bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Datorită poziţiei pe care o are, în sudul ţării, zona studiată se caracterizează
printr–un climat continental excesiv. Astfel temperatura medie anuală variază între 10
– 110C, amplitudinea termică este cuprinsă între 25 – 270C, precipitaţiile anuale între
400 – 500 ml, iar vânturile dominanate sunt cele de nord.
În general în timpul anului precipitaţiile înregistrează un maxim la sfârşitul
primăverii şi începutul verii (mai – iunie) şi un minim în lunile august şi septembrie.
Secetele reprezintă fenomenul cel mai frecvent din zonă datorită precipitaţiiilor foarte
scăzute şi temperaturilor excesive.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Vlad Tepes se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
CORP 1 – EXTINDERE LOCUINTA
La cererea beneficiarului locuinta existenta se va extinde pe orizontala. Ea va avea un
regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare funcţională:
- subsol -
- beci cu o suprafata de 10,00 mp;
- parter -
- 1 sufragerie cu suprafaţa de 19,75 mp;
- 1 hol cu suprafata de 18 mp;
- 1 dormitor cu suprafata de 14,80 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumea in sufragerie, dormitor si in rest gresie, si beton la beci;
- pereţi – faianta la baie, bucatarie si in rest zugraveli cu var lavabil;
- tavane – zugrăveli din var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare crem.
Finisaje exterioare:
- pereţi – praf de piatră;
- soclu – ciment sclivisit;
- învelitoare tablă.
Incalzirea se va realiza cu sobe cu combustibil solid.

CORP 2 – MAGAZIE
Constructia va avea un regim de înălţime parter şi o suprafata utila de 10,31 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – beton;
- pereţi si tavane – zugrăveli din var;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare maron.
Finisaje exterioare:
- pereţi – praf de piatră;
- soclu – ciment sclivisit;
- învelitoare tablă.
CORP 3 – GARAJ SI BUCATARIE
Constructia va avea un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- garaj cu suprafaţa de 18,38 mp;
- bucatarie de vara cu suprafata de 13,13 mp .
Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumea la bucatarie si beton la garaj;
- pereţi si tavane – zugrăveli din var lavabil;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de ulei culoare maron.
Finisaje exterioare:
- pereţi – praf de piatră;
- soclu – ciment sclivisit;
- învelitoare tablă.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Pentru lucrările de infrastructură şi suprastructură se vor trasa axele de referinţă


ale clădirilor, apoi axelor pereţilor, trasarea cotei de nivel a elementelor construcţiilor
executându-se în raport cu cota ± 0.00 sau o alta convenţională.
Prezentul proiect constă în extinderea unei locuinta existente si construirea a
doua anexe: magazie, garaj si bucatarie. Ele vor avea urmatoarea structura de
rezistenta:
- corp 1 - extindere locuinta:
- fundatii continue din b.s. C8/10 si pereti din b.a. C12/15 la subsol;
- fundaţii continue din beton simplu C6/7.5 si centuri din b.a. C12/15;
- zidarie portanta din B.C.A. intarita cu stalpisori si centuri din b.a.C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
- corp 2 - magazie:
- fundaţii continue din beton simplu si centuri din b.a. C12/15;
- zidarie portanta din B.C.A. intarita cu stalpisori si centuri din b.a.;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
- corp 3 - garaj si bucatarie de vara:
- fundaţii continue din beton simplu C6/7.5 si centuri din b.a. C12/15;
- zidarie portanta din B.C.A. intarita cu stalpisori si centuri din b.a. C12/15;
- compartimentări din zidărie B.C.A. de 25 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.

Întocmit,
ing. Şerdin I.
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru extinderea unei
locuinţe.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere locuinta si cele doua anexe:
magazie, garaj si bucatarie de vara va fi făcută printr-un cablu electric montat
subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou electric T.E. cu 4
circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extindere locuinţă si doua anexe gospodaresti. Distribuţia energiei electrice din tablou
se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este un puţ forat dotat cu pompă şi hidrofor,
amplasat conform planului S1. La stabilirea traseului conductei exterioare de
alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor,
prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

\ MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: UNGUREANU MARIAN si GHINEA IONELA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: Com. Roseti , jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a.,
zidărie portanta din chirpica intarita cu stalpisori si centuri din b.a, planşeu din lemn
cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.
Suprafaţa construită: 100,92 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 100,92 mp
Suprafaţa utilă: 67 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se face din reţeaua existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Roseti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- cameră de zi cu suprafaţa de 19,95 mp;
- dormitor cu suprafaţa de 15,75 mp;
- bucătărie cu suprafaţa de 11,40 mp;
- baie cu suprafaţa de 6,25 mp;
- hol cu suprafaţa de 11,15 mp;
- debara cu suprafata de 2,50 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în baie şi bucătărie, în rest duşumea;
- pereţi - faianţă în baie, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var ;
- tavane - zugrăveli cu var ;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de culoare crem.
Finisaje exterioare:
- pereti- tencuiala strop;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din placi ondulate.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinţe cu regim de înălţime parter si


este compusa dintr-o camera zi, un dormitor si dependinte aferente.
Structura de rezistenţă:
- fundaţii continue din beton simplu C6/7,5 si centuri din beton armat C12/15;
- zidarie portanta din B.C.A. de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si centuri
din b.a. C12/15;
- peretii portanti din zidarie chirpica de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15 si se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm
grosime;
- compartimentări din zidărie chirpica de 25 cm;
- planşeu este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol acesteia.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este un puţ forat dotat cu pompă şi hidrofor. La
stabilirea traseului conductei exterioare de alimentare cu apă se va ţine cont de
distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: GRIGORE MIREL
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL
Amplasament: Jud. Calarasi, com. Ulmu, sat Zimbru
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Regim de înălţime: parter
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton simplu si centura din beton
armat, structura de rezistenţă din lemn cu stâlpi si grinzi din lemn, inchideri exterioare
cu pereţi in trei straturi: scandura la exterior, termoizolaţie la mijloc si gipscarton la
interior, polistiren de 4 cm la exterior, planseu din lemn cu termoizolatie, acoperiş de
tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tigla de tabla.
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Suprafaţa construită: 96,00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 96,00 mp.
Suprafaţa utilă: 83,66 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la fantana taraneasca aflata in incinta,
apele uzate menajere fiind colectate intr-un bazin vidanjabil, pozitionat conform
planului de situatie.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Construcţia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare


funcţională:
- magazin mixt cu suprafaţa de 29,76 mp;
- bar cu suprafaţa de 24,96 mp;
- 3 WC cu S= 1,80 mp, S= 1.76 si S= 1.63;
- 2 depozite cu S= 7,80 si S= 6,50 mp.
- vestiar cu suprafata de 1,80 mp:
- hol cu suprafata de 7,65 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseală: - gresie
- pereţi: - faianţă în W.C. iar in rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie PVC. si geam termopan la exterior.
Finisaje exterioare:
- la pereţi: vopsitorii cu vopsea de ulei şi parţial tencuială lisă;
- învelitoare din tabla tip tigla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Documentaţia de faţă are ca obiect proiectarea unei construcţii parter pe


structură din lemn.
Structura construcţiei este prevăzută a se executa din următoarele elemente:
- fundatie continua din beton simplu C8/10 si centura din beton armat C12/15;
- placa din b.a. slab armat cu o grosime de 8cm la nivelul parterului;
- structura lemn cu stâlpi din lemn (12x12 cm) cu închideri in trei straturi:
scandura la exterior, termoizolatie la mijloc, gipscarton la interior şi compartimentări
interioare cu pereti din gipscarton pe structura din lemn;
- planseu din lemn;
- acoperişul se va executa de tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tigla de
tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: MOCANASU MARIN


Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
Amplasament: COM. MANASTIREA, JUD. CALARASI
Regim de înălţime: D+P+M
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din zidărie de B.C.A. ;
compartimentari din zidărie de B.C.A., planşee din b.a. peste demisol, parter si din
lemn cu tavan fals din gips-carton peste mansarda, acoperiş de tip şarpantă din lemn şi
învelitoare tip Lindab.
Suprafaţa construită : 104,20 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 266,10 mp.
Suprafaţa utilă : 227,31 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face cu acordul SDFEE.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reţeaua existentă şi pentru canalizare:
bazin vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia care urmeaza a se realiza va avea un regim de înălţime demisol


+parter + mansarda şi următoarea compartimentare funcţională:
- demisol-
- beci cu s= 45,56 mp;
- parter -
- cameră de zi cu s = 45,56 mp;
- bucătărie cu s = 7,96 mp;
- loc de luat masa cu s = 7,31 mp;
- baie cu s = 5,69 mp;
- hol cu s = 21,94 mp;
- mansarda -
- 3 dormitoare cu s = 14,95 mp, s= 14,95 mp şi respectiv 15,28 mp;
- baie cu s = 4,20 mp;
- dressing cu s = 6,01 mp;
- hol cu s = 31,60 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în bucătărie, hol, bai;
- parchet laminat în restul încăperilor;
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C. si geam termopan la exterior.
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare tip Lindab;
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unei locuinte in regim de


inaltime demisol + parter + mansarda.
Pentru constructia care urmează vom avea următoarea structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din beton simplu C4/5;
- fundaţii continue din b.a. C12/15;
- pereti de 25 cm grosime din beton armat C12/15 la demisol;
- la parter si mansarda: stalpi si grinzi din beton armat C12/15 cu inchideri din
B.C.A. de 25 cm grosime;
- compartimentări din zidărie din B.C.A. de 15 cm si 25 cm grosime;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- planşeu din beton armat C12/15 peste demisol, parter si din lemn cu tavan fals
din gips-carton;
- accesul la demisol se va realiza cu o scara din beton armat C12/18 executata
intr-o rampa;
-accesul la etaj se va realiza cu o scara balansata executata din lemn;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip
Lindab.
Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: CIOBANU GHEORGHE


Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
Amplasament: Mun. Oltenita, str. Pacii, nr. 34, jud. Calarasi
Regim de înălţime: P+M
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din zidărie de B.C.A. ;
compartimentari din zidărie de B.C.A., planşee din b.a. peste parter si din lemn cu
tencuiala pe rabit peste mansarda, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.
Suprafaţa construită : 102,02 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 210,64 mp.
Suprafaţa utilă : 181,20 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face cu acordul SDFEE.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reţeaua existentă şi pentru canalizare:
bazin vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere climatic, zona are un pronunţat caracter de contimentalism
concretizat prin contraste de la vară la iarnă. Potenţialul caloric, consecinţă a duratei
de strălucire a soarelui este de cca. 125 kcal/cm2 ceea ce se realizează în special în
ioada aprilie – septembrie.
Valorile medii anuale ale temperaturii sunt de cca 10-110C cu valori medii
negative în intervalul decembrie – februarie şi valori medii pozitive în intervalul
martie – noiembrie. Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se
studiază sub –30C.
Luna cea mai caldă este luna iulie, cu valori medii în jurul a 230 C.
Precipitaţiile atmosferice însumează anual cca 500 ml, cu un maxim la sfârşitul
primăverii când cad circa un sfert din valoarea totală a acestora.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia care urmeaza a se realiza va avea un regim de înălţime parter +


mansarda şi următoarea compartimentare funcţională:
- parter -
- living-room cu s = 36,81 mp;
- bucătărie cu s = 14,06 mp;
- baie cu s = 5,00 mp;
- hol cu s = 14,06 mp;
- camara cu s=2.31 mp;
- dormitor cu s=14.06 mp;
- mansarda –
- 2 balcoane cu s=6.25 mp respectiv s=3.25 mp;
- spatiu de agrement si fitness cu s= 88.26 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în bucătărie, hol, bai;
- parchet laminat în restul încăperilor;
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C. si geam termopan la exterior.
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare tabla zincata;
Încălzirea se realizează cu centrala termic

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unei locuinte in regim de


inaltime parter + mansarda.
Pentru constructia care urmează vom avea următoarea structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din beton simplu C4/5;
- fundaţii continue din b.a. C12/15;
- la parter si mansarda: stalpi si grinzi din beton armat C16/20 cu inchideri din
B.C.A. de 25 cm grosime;
- compartimentări din zidărie din B.C.A. de 10 cm si 25 cm grosime;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- planşeu din beton armat C16/20 peste parter si din lemn cu tencuiala pe rabit
la mansarda;
-accesul la etaj se va realiza cu o scara balansata executata din lemn;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla zincata.
Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: GEAGEAC VASILICA


Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA P+1
Amplasament: Mun. Calarasi, str. Dimitrie Cantemir, nr. 6, Jud. Calarasi
Regim de înălţime: P+1
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din zidărie de B.C.A. ;
compartimentari din zidărie de B.C.A., planşeu din b.a. peste parter si din lemn cu
tencuiala pe rabit peste etaj, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip Lindab.
Suprafaţa construită : 105,47 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 214,56 mp.
Suprafaţa utilă : 121,07 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: existentă şi pentru canalizare: se va racorda
de la reteaua existenta a orasului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia care urmeaza a se realiza va avea un regim de înălţime parter + etaj şi


următoarea compartimentare funcţională:
- parter -
- living-room cu s = 25,60 mp;
- debara cu s = 4,14 mp;
- baie serviciu cu s = 4,26 mp;
- 2 dormitoare cu s = 12,56 mp si respectiv 13,88 mp;
- hol cu s=8.81 mp;
- terasa cu s=12.96 mp;
- etaj -
- terasa cu s=12,96 mp;
- 2 dormitore cu s=12,56 mp si respectiv s= 13,23 mp;
- hol cu s= 8,42 mp;
- baie cu s= 4,40 mp;
- birou cu s= 13,23 mp;
- balcon cu s= 10,04 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în bucătărie, hol, bai;
- parchet laminat în restul încăperilor;
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C. si geam termopan la exterior si din lemn lacuit cu lac
incolor la interior.
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare tabla tip Lindab ;
Încălzirea se realizează cu centrala termica murala.
Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unei locuinte cu regim de


inaltime P+1.
Pentru constructia propusa vom avea următoarea structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din beton simplu C4/5;
- fundaţii continue din b.a. C12/15;
- la parter si etaj: stalpi si grinzi din beton armat C16/20 cu inchideri din B.C.A.
de 25 cm grosime;
- inchiderea de pe fatada est de la etaj se va realiza in trei straturi polistiren
expandat la exterior, O.S.B si vata minerala la mijoc si gips-carton la interior;
- compartimentări din zidărie din B.C.A. de 10 cm si 25 cm grosime;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- planşeu din beton armat C16/20 peste parter si din lemn cu tencuiala pe rabit
peste etaj;
-accesul la etaj se va realiza cu o scara balansata executata din lemn;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip
Lindab.

Întocmit,
ing. Şerdin I.
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere a unei locuinţe.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră se vor realiza
din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică a locuinţei va fi făcută printr-un cablu electric
montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou electric T.E.
cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este de la reteaua stradala existenta. La
stabilirea traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de
distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare in
reteaua de canalizare a orasului.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: BUCUR IOANA- LILIANA


Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
Amplasament: Mun. Calarasi, str. Pescarus, nr. 29 B.
Regim de înălţime: P+M
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din zidărie de B.C.A. ;
compartimentari din zidărie de B.C.A., planşeu din b.a. peste parter si din lemn cu
tencuiala pe rabit la mansarda, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip Lindab.
Suprafaţa construită : 94,35mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 175,61mp.
Suprafaţa utilă : 146,29 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va racorda la retelele existente ale
orasului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia care urmeaza a se realiza va avea un regim de înălţime parter +


mansarda cu următoarea compartimentare funcţională:
- parter -
- living-room cu s = 28,70 mp;
- w.c cu s = 2,50 mp;
- baie serviciu cu s = 4,26 mp;
- hol cu s= 8,37 mp;
- terasa cu s=15,44 mp;
- camara cu s=7,00 mp;
- bucatarie cu s= 10,30 mp;
- casa scarii cu s=5,50 mp;
- mansarda -
- pod uscator cu s=7,58 mp;
- 2 dormitore cu s=15,75 mp si respectiv s=14,35 mp;
- hol cu s= 10,20 mp;
- baie cu s= 10,20 mp;
- dressing cu s= 3,64 mp;
- balcon cu s= 2,50 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în restul incaperilor;
- parchet laminat în living-room, dormitoare si dressing.
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C. si geam termopan la exterior si din lemn lacuit cu lac
incolor la interior.
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare tabla tip Lindab ;
Încălzirea se realizează cu centrala termica murala.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unei locuinte cu regim de


inaltime P+M.

Pentru constructia propusa vom avea următoarea structura de rezistenţă:


- strat beton de egalizare din beton simplu C4/5;
- fundaţii continue din b.a. C12/15;
- la parter si mansarda: stalpi si grinzi din beton armat C16/20 cu inchideri din
B.C.A. de 25 cm grosime;
- compartimentări din zidărie din B.C.A. de 10 cm, 25 cm grosime si din
gipscarton de 10cm;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- planşeu din beton armat C16/20 peste parter si din lemn cu tencuiala pe rabit
la mansarda;
- accesul la mansarda se va realiza cu o scara in doua rampe executata din beton
armat C16/20;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip
Lindab.

Întocmit,
ing. Şerdin I.
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru extinderea unei
locuinţe.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere locuinta si cele doua anexe:
magazie, garaj si bucatarie de vara va fi făcută printr-un cablu electric montat
subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou electric T.E. cu 4
circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extindere locuinţă si doua anexe gospodaresti. Distribuţia energiei electrice din tablou
se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este un puţ forat dotat cu pompă şi hidrofor,
amplasat conform planului S1. La stabilirea traseului conductei exterioare de
alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor,
prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: TIBULEAC MARCEL
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: Com. Stefan cel Mare, str. Sperantei, nr. 16, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: fundaţii continue din beton simplu şi centuri din b.a.,
zidărie portanta din chirpica intarita cu stalpisori si centuri din b.a, planşeu din lemn
cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.
Suprafaţa construită: 96,96 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 96,96mp
Suprafaţa utilă: 63.07mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se face din reţeaua existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Stefan cel Mare se înscrie în
Câmpia Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia
Română, în care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu
intercalaţii de nisipuri şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- cameră de zi cu suprafaţa de 19,25 mp;
- dormitor cu suprafaţa de 13,12 mp;
- bucătărie cu suprafaţa de 11,56 mp;
- baie cu suprafaţa de 3,32 mp;
- hol cu suprafaţa de 13,12 mp;
- camara cu suprafata de 2,70 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în baie şi bucătărie, în rest duşumea;
- pereţi - faianţă în baie, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var ;
- tavane - zugrăveli cu var ;
- tâmplărie din lemn vopsită cu vopsea de culoare crem.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuiala lisa;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla
.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinţe cu regim de înălţime
parter: 1 cameră de zi, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol si 1 camara.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie chirpica de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidărie chirpica de 25 si 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII


1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece
potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: SERBAN ION
Denumirea documentaţiei: EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: com. Stefan cel Mare, str. Nordului, nr. 45, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100-1/2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă:
- existent: fundatii continue din b.a, zidarie portanta din caramida nearsa,
planseu din lemn cu tencuiala pe rabit, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
Suprafaţa construită existenta = 86,04 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată existenta =86,04 mp.
Suprafaţa utilă existenta =54,15 mp.
Structura de rezistenţă:
- existent: fundatii continue din b.a, zidarie portanta din caramida nearsa,
planseu din lemn cu tencuiala pe rabit, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
- la existent - desfacerea acoperisului si a planseului, subturnari in ploturi la
fundatii pana la cota de -1,55m, in prezent adancimea de fundare fiind la -1,15m,
executarea de samburi si centuri din beton armat la constructia existenta;
- la extindere – strat beton de egalizare, fundaţii continue din beton simplu şi
centuri de fundare din b.a., zidarie portanta din caramida arsa, rigidizata cu samburi si
centuri din b.a.;
- planseu din lemn cu gipscarton la interior, termoizolatie din vata minerala si
pod din scandura;
- sarpanta din lemn si invelitoare din tabla pe intreaga constructie rezultata;
Suprafaţa construită propusa = 58,08 mp.
Suprafaţa construită propusa desfăşurată = 36,56 mp
Suprafaţa utilă propusa = 24,15 mp.
Suprafata construita totala = 121,60 mp
Suprafata construita desfasurata totala =121,60 mp.
Suprafaţa utilă propusa = 24,15 mp.
Alimentarea cu energie electrică: existenta.
Alimentare cu apă şi canalizare: existenta iar pentru canalizare: bazin
vidanjabil.

Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Locuinţa care rezultă în urma extinderii are un regim de înălţime parter şi următoarea
compartimentare funcţională:
- 1 cameră de zi cu suprafaţa de 23,40 mp;
- 2 dormitoare cu S= 14,80 mp si respectiv S= 20,21 mp;
- hol cu S= 5,66 mp;
- living- room cu S= 27,22 mp;
- 1 baie cu o suprafaţă de 2,61mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumea;
- pereţi şi tavane –zugraveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C din geam termopan;
Finisaje exterioare:
- pereţi –tencuieli decorative ;
- soclu –tencuiala driscuita ;
- învelitoare tablă.
Incalzirea se face cu centrala termica.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în extinderea unei locuinţe cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie chirpica de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidărie chirpica de 25 si 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru extinderea unei
locuinţe.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere locuinta va fi făcută printr-un
cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui
tablou electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extindere locuinţă . Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este un puţ forat dotat cu pompă şi hidrofor,
amplasat conform planului S1. La stabilirea traseului conductei exterioare de
alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor,
prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: MIHAI ROBERT
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: Com. Roseti, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A cu stalpisori si centuri din b.a, planşeu
din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi
ondulate.
Suprafaţa construită: 74,46 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 74,46 mp
Suprafaţa utilă: 60,83 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: existenta şi pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Roseti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în baie şi bucătărie, în rest duşumea;
- pereţi - faianţă în baie, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var ;
- tavane - zugrăveli cu var ;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din placi ondulate.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinţe cu regim de înălţime
parter: 1 cameră de zi, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, 1 camara si 1 debara.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidărie B.C.A de 25 si 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: MIHAI ROBERT
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: Com. Roseti, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100-1/2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din placi ondulate.
Suprafaţa construită: 74,46 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 74,46 mp
Suprafaţa utilă: 61,77 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: existenta iar pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Roseti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- cameră de zi cu suprafaţa de 24,00 mp;
- dormitor cu suprafaţa de 12,80 mp;
- bucătărie cu suprafaţa de 9,94 mp;
- baie cu suprafaţa de 4,38 mp;
- hol cu suprafaţa de 7,00 mp;
- camara cu suprafata de 1,80 mp;
- debara cu suprafata de 1,85 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în baie, bucătărie si în rest duşumea;
- pereţi - faianţă în baie, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var;
- tavane - zugrăveli cu var;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan la exterior si din lemn lacuit cu lac incolor
la interior.

Finisaje exterioare:
- pereti - tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din placi ondulate.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinţe cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă este urmatoarea:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidărie B.C.A de 25 si 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: ZAINEA IOANA
Denumirea documentaţiei: DEMOLARE PARTIALA SI EXTINDERE
LOCUINTA
Amplasament: Com. Modelu, str. Movilita, nr. 17, Jud. Calarasi.
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100-1/2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă:
-constructie existenta: fundatii continue b.s., zidarie portanta din caramida,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din placi azbociment.
Suprafaţa construită existenta: 130,57 mp
Suprafaţa construită desfăşurată existenta: 130,57 mp
Suprafaţa utilă existenta: 104,45 mp
Suprafaţa construită demolata: 25,08 mp
Suprafaţa construită desfăşurată existenta: 155,65 mp
Suprafaţa utilă existenta: 124,52 mp
- constructie propusa- extindere : strat beton de egalizare din beton simplu,
fundatii continue din b.a, zidărie portanta din caramida intarita cu stalpisori si centuri
din b.a, planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu
învelitoare din placi azbociment.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la tabloul electric din corpul existent.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul este racordat la reteaua de apa
existenta in zona iar pentru canalizare: bazin vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Datorita pozitiei pe care o are, in sudul tarii, zona studiata se caracterizeaza
printr-un climat continental excesiv. Astfel temperatura media anuala variaza intre
10-110C, amplitudinea termica este cuprinsa intre 25-270 C, precipitatiile anuale intre
400-500 ml, iar vanturile dominante sunt cele de nord.

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Modelu se înscrie în Câmpia


Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Constructia existenta are un regim de inaltime parter, iar extinderea pe verticala
ce urmeaza a se realiza va avea o suprafata utila de şi următoarea compartimentare
funcţională:
- cameră de zi cu suprafaţa de 35,05 mp;
- dormitor cu suprafaţa de 12,00 mp;
- dressing cu suprafaţa de 1,62 mp;
- baie cu suprafaţa de 3,25 mp;
- hol cu suprafaţa de 4,79 mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în baie, bucătărie si în rest duşumea;
- pereţi - faianţă în baie, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan la exterior si din lemn lacuit cu lac incolor
la interior.

Finisaje exterioare:
- pereti - tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla tip Lindab.
Încălzirea se realizează cu centrala termica.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizarii acestei documentatii este demolare partiala a constructiei


existente si extinderea constructiei existente .

Pentru extinderea care urmeaza a se realiza vom avea urmatoarea structura de


rezistenta:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie caramida de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- compartimentări din gipscarton de 25 si 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: CHIVU NICOLAE FLORIAN


Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
Amplasament: Com. Dragalina, jud. Calarasi
Regim de înălţime: P+M
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidarie portanta din caramida de 25 cm regidizata cu samburi si
grinzi din beton armat, planseu din b.a peste parter si sarpanta din lemn la mansarda cu
invelitoare din tabla.
Suprafaţa construită : 87,40 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 174, 80 mp.
Suprafaţa utilă : 123,03 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va racorda la reteaua existenta in zona, iar
pentru canalizare: bazin vindanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Dragalina se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia care urmeaza a se realiza va avea un regim de înălţime parter +


mansarda cu următoarea compartimentare funcţională:
- parter -
- living-room cu s = 23,93 mp;
- 2 dormitoare cu s = 12,96 mp si respectiv 12,96 mp;
- hol cu s= 11,37 mp;
- bucatarie cu s= 13,75 mp;
- casa scarii cu s=6,10 mp;
- mansarda -
- birou cu s=7,58 mp;
- dormitor cu s=12,96 mp;
- hol cu s= 2,50 mp;
- dressing cu s= 18,92 mp;
Bucataria de vara si baia se afla in celalalte dependinte ale locuintei.
Finisaje interioare:
- pardoseli - parchet laminat în living-room, dormitoare si dressing.
- gresie în restul incaperilor;
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil pe gipscarton la mansarda;
- tâmplărie din P.V.C. cu geam termopan la exterior si din lemn lacuit cu lac
incolor la interior.
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare tabla ;
Încălzirea se realizează cu centrala termica .

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unei locuinte cu regim de


inaltime P+M.

Pentru constructia propusa vom avea următoarea structura de rezistenţă:


- strat beton de egalizare din beton simplu C4/5;

- fundaţii continue din b.a. C12/15;


- la parter si mansarda: zidarie portanta din caramida de 25 cm regidizata cu
samburi si grinzi din beton armat;
- compartimentări din zidărie din caramida 25 cm si din gipscarton de 10 cm;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- planşeu din beton armat C16/20 peste parter si din lemn la mansarda;
- accesul la mansarda se va realiza cu o scara in doua rampe executata din lemn;
- sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla .

Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric

Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare


până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.
Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: SIMILEA GEORGIANA
Denumirea documentaţiei: EXTINDEREA LOCUINTEI SI A SPATIULUI
COMERCIAL
Amplasament: Mun. Calarasi, str. Dropia, nr. 9.
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100-1/2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă a locuintei:
-constructie existenta: fundatii continue b.s., zidarie portanta din B.C.A,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla.
Suprafaţa construită existenta: 88,69 mp
Suprafaţa construită desfăşurată existenta: 88,69 mp
Suprafaţa utilă existenta: 70,00 mp
Structura de rezistenţă a locuintei propuse:
- constructie propusa- extinderea locuintei : strat beton de egalizare din beton
simplu, fundatii continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si
centuri din b.a, planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn
cu învelitoare din tabla tip Lindab.
Suprafaţa construită demolata: 22,35 mp
Suprafaţa construită desfăşurată propusa: 22,35 mp
Suprafaţa utilă propusa: 15,65 mp
Structura de rezistenţă a spatiului comercial:
- strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii continue din b.a, zidărie portanta
din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a, planşeu din lemn cu tencuiala pe
rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip Lindab.
Suprafaţa construită propusa : 44,28 mp
Suprafaţa construită desfăşurată propusa : 44,28 mp
Suprafaţa utilă propusa : 35,88 mp
Suprafaţa construită totala: 66,63 mp
Suprafaţa construită desfăşurată totala : 66,63 mp
Suprafaţa utilă totala : 51,53 mp

Alimentarea cu energie electrică: se face de la tabloul electric din corpul existent.


Alimentare cu apă şi canalizare: exstenta iar pentru canalizare: reteaua de
canalizare a orasului.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Datorita pozitiei pe care o are, in sudul tarii, zona studiata se caracterizeaza
printr-un climat continental excesiv. Astfel temperatura media anuala variaza intre
10-110C, amplitudinea termica este cuprinsa intre 25-270 C, precipitatiile anuale intre
400-500 ml, iar vanturile dominante sunt cele de nord.
Din punct de vedere geomorfologic, Mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
La cererea beneficiarului locuinta existenta se va extinde pe orizontala cu un hol cu
o suprafata de 15,65 mp. Spatiul comercial va avea un regim de înălţime parter şi
următoarea compartimentare funcţională:
- spatiu comercial cu suprafaţa de 30,60 mp;
- w.c. cu suprafaţa de 2,70 mp;
- magazie cu suprafaţa de 2,58 mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie ;
- pereţi - faianţă în baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan la exterior si din lemn lacuit cu lac incolor
la interior.

Finisaje exterioare:
- pereti - tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla tip Lindab.
Încălzirea se realizează cu centrala termica.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizarii acestei documentatii este extinderea constructiei existente si


de construire a unui spatiului comercial.
Structura de rezistenta a extinderii locuintei + spatiu comercial va fi urmatoarea:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- compartimentări din zidarie B.C.A de 25 cm si gipscarton de 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip Lindab.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru extinderea unei
locuinţei si a spatiului comercial.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
centrala termica) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere locuinta si a spatiului comercial va
fi făcută printr-un cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin

intermediul unui tablou electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei
E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extindere locuinţă si spatiu comercial. Distribuţia energiei electrice din tablou se face
astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – centrala termica.
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei si a spatiului comercial se va realiza din
ţeavă de polietilenă de înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în
pământ sub adâncimea de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentare cu apă rece se face de la reteaua existenta. La stabilirea traseului
conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele obligatorii faţă de
fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare la
reteaua de canalizare a orasului.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: ZAINEA IOANA
Denumirea documentaţiei: DEMOLARE PARTIALA SI EXTINDERE
LOCUINTA EXISTENTA
Amplasament: Com. Modelu, str. Movilita, nr. 13, Jud. Calarasi.
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100-1/2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă:
-constructie existenta: fundatii continue caramida, zidarie portanta din caramida,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din placi azbociment.
Suprafaţa construită existenta: 155,65 mp
Suprafaţa construită desfăşurată existenta: 155,65 mp
Suprafaţa utilă existenta: 124,52 mp

Suprafaţa propusa pentru demolare: 25,08 mp


Structura de rezistenta:
- constructie propusa- extindere : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din b.a. cu inchideri din zidarie caramida, planşeu din
lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip
Lindab.
Suprafaţa construită propusa: 78,20 mp
Suprafaţa construită desfăşurată propusa: 78,20 mp
Suprafaţa utilă propusa: 63,55 mp

Suprafaţa construită totala: 208,77 mp


Suprafaţa construită desfăşurată totala: 208,77 mp
Suprafaţa utilă totala: 188,07 mp

Alimentarea cu energie electrică: se face de la tabloul electric din corpul


existent.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul este racordat la reteaua de apa
existenta in zona iar pentru canalizare: bazin vidanjabil.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Datorita pozitiei pe care o are, in sudul tarii, zona studiata se caracterizeaza
printr-un climat continental excesiv. Astfel temperatura media anuala variaza intre
10-110C, amplitudinea termica este cuprinsa intre 25-270 C, precipitatiile anuale intre
400-500 ml, iar vanturile dominante sunt cele de nord.
Geomorfologic, comuna Modelu este situata in partea de sud- estica a marii
unitati morfologice Campia Romana, subunitatea Campiei Baraganului de sud si
anume pe terasa joasa a Dunarii, avand cote absolute cuprinse intre 20- 22 m fata de
nivelul Marii Negre.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Constructia existenta are un regim de inaltime parter si se propune demolarea ei
partiala si extindere pe orizontala in aceeasi zona. Extinderea propusa va avea
urmatoare compartimentare functionala:
- cameră de zi cu suprafaţa de 19,15 mp;
- dormitor cu suprafaţa de 12,00 mp;
- dressing cu suprafaţa de 1,65 mp;
- baie cu suprafaţa de 4,20 mp;
- hol cu suprafaţa de 5,25 mp;
- dressing cu suprafata de 1,65 mp;
- bucatarie + loc de luat masa cu suprafata de 21,30 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseala - parchet laminat in dormitor, camera de zi, loc de luat masa si in
rest gresie;
- pereţi - faianţă în baie, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan la exterior si din lemn lacuit cu lac incolor
la interior.
Finisaje exterioare:
- pereti - tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla tip Lindab.
Încălzirea se realizează cu centrala termica pe combustibil solid.
Constructia va fi prevazuta cu trotuare de minim 1,00 m pentru preluarea apelor
meteorice si indepartarea lor de constructie.
Pe fatada nord, ferestrele (tamplaria) vor fi prevazute cu obloane cu lamele
verticale pentru a nu permite vizibilitatea in curtea vecinului.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizarii acestei documentatii este demolare partiala a constructiei


existente si extinderea constructiei existente .
Pentru extinderea care urmeaza a se realiza vom avea urmatoarea structura de
rezistenta:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie caramida de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- compartimentări din gipscarton de 25 si 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: GHERASE MARIAN
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL
Amplasament: sat Galatiu, com. Alexandru Odobescu, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A cu stalpisori si centuri din b.a, planşeu
din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi
ondulate.
Suprafaţa construită: 39,82 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 39,82 mp
Suprafaţa utilă: 32,40 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: existenta şi pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Al. Odobescu se înscrie în
Câmpia Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia
Română, în care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu
intercalaţii de nisipuri şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- spatiu comercial cu suprafata de 28,10 mp;
- grup sanitar cu suprafata cu suprafata de 4,30 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie;
- pereţi - faianţă în grup sanitar şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din placi ondulate.
Încălzirea se realizează cu aparate electrice.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui spatiu comercial cu regim de
înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din gipscarton de 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru un spatiu
comercial.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
spatiul comercial. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în spatiu comercial, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din spatiu comercial şi w.c – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la
priza de pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi
din ţeavă zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x
4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.

3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră


Alimentarea cu apă rece a spatiului comercial se va realiza din ţeavă de
polietilenă de înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub
adâncimea de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.
Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. FRESH FLOWERS S.R.L
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE SERA FLORI
Amplasament: extravilan T 91, P17, 18, 19, oras Lehliu- Gara, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100-1/2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă:
-constructie propusa: fundatii izolate din b.s, structura metalica usoara inchisa
cu sticla.

Suprafaţa construită : 10 368,00 mp


Suprafaţa construită desfăşurată : 10 368,00 mp.
Suprafaţa utilă : 10 368,00 mp

Alimentarea cu energie electrică: se face de la reteaua existenta in zona.


Alimentare cu apă şi canalizare: put forat iar pentru canalizare: bazin vidanjabil.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia care urmeaza a se realiza are destinatia de construire sera flori si


va avea o suprafata utila de 10 368,00 mp .

Finisaje interioare:
- structura metalica grinduita si vopsita cu vopsea de culoare gri.

Finisaje exterioare:
- tamplarie din structura metalica usoara inchisa cu sticla.
Încălzirea se realizează cu aeroterme.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizarii acestei documentatii este construirea unei sere de flori .


Constructia care urmeaza a se realiza va avea urmatoarea structura de
rezistenta:
- fundaţii izolate din b.s. C6/7.5 si cuzinet din b.a C8/10;
- structura metalica usoara executata cu stalpi metalici 100 x 50 x 5 mm si grinzi
metalice. Pentru o buna ridigizare a structurii se vor executa contravanturi orizontale si
verticale.
- învelitoare din structura metalica usoara inchisa cu sticla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL
Beneficiarul lucrării: SALCEF S.p.a ROMA
Denumirea documentaţiei: CAMPUS - PERSONAL REABILITARE C.F.
LEHLIU - CONSTANTA
Amplasament: extravilan com. Dragalina, jud. Calarasi
Regim de înălţime: Parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă a corpurilor propuse :
- platforma betonata, structura de rezistenta din lemn cu stalpi si grinzi din
lemn, inchideri cu pereti in trei straturi: la exterior polistiren, panou de O.S.B, folie
anticondens, la mijloc termoizolatie de vata minerala si panouri din gips-carton la
interior, planseu din lemn cu termoizolatie, acoperis tip sarpanta din lemn cu
invelitoare din sindrila bituminoasa.
Corp 1- locuinta – 10 buc.
Suprafaţa construită : 36,00 mp x 10 = 360,00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 36,00 mp x 10 = 360,00 mp.
Suprafaţa utilă : 29,73 mp x 10 = 297,30 mp.

Corp 2 - cantina -
Suprafaţa construită: 92,11 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 92,11 mp.
Suprafaţa utilă: 81,04 mp.

Corp 3 - birouri -
Suprafaţa construită: 60,00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 60,00 mp.
Suprafaţa utilă: 51,32 mp.

Corp 4 - spalatorie -
Suprafaţa construită: 36,00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 36,00 mp.
Suprafaţa utilă: 30,36 mp.

Corp 5 – cabina paza- 2 buc


Suprafaţa construită: 9,00 mp x 2= 18,00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 9,00 x 2 = 18,00 mp.
Suprafaţa utilă: 6,76 x 2 = 13,52 mp.

Suprafaţa construită totala: 566,11 mp.


Suprafaţa construită desfăşurată totala: 566,11 mp.
Suprafaţa utilă totala: 473,54 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: put forat, iar pentru canalizare: fosa septica.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea
lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Dragalina se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Obiectivul propus pentru construire este alcatuit din patru tipuri de cladire. El va
avea destinatia de campus personal pe perioada reabilitarii C.F. Lehliu - Constanta -
perioada determinata.
Corpurile care urmeaza sa se construiasca vor avea un regim de înălţime parter
si următoarea compartimentare funcţională:
- corp 1 – locuinta – 10 buc.
- 2 dormitoare cu s = 11.07 mp si respectiv 11,07 mp;
- 2 bai cu s = 2,55 mp si respectiv 2,55 mp;
- 2 holuri cu s= 1.07 mp si respectiv 1,07 mp;
- corp 2 - cantina
- bucatarie cu s=15,96 mp;
- sala de mese cu s=60,00 mp;
- 3 W.C cu s= 2,34 mp; s= 1,12 mp si respectiv 1,12 mp.
- corp 3 - birouri
- 3 birouri cu s= 17,20 mp; s= 7,15 mp si respectiv cu s=12,90 mp;
- hol cu s= 5,00 mp;
- depozit cu s= 4.80 mp.
- 3 w.c cu s= 2,15 mp;s= 1,06 mp; s= 1,06 mp.
- depozit cu s= 4.80 mp
- corp 4 - spalatorie
- 3 birouri cu s= 17,20 mp; s= 7,15 mp si respectiv cu s=12,90 mp;
- hol cu s= 5,00 mp;
- depozit cu s= 4.80 mp.
- 3 w.c cu s= 2,15 mp;s= 1,06 mp; s= 1,06 mp.
- depozit cu s= 4.80 mp
- corp 5- cabina paza – 2 buc
- cabina cu s= 6.76 mp

Finisaje interioare:
- pardoseli - parchet laminat în dormitoare;
- in rest gresie;
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C. cu geam termopan la exterior .
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare sindrila bituminoasa;
Încălzirea se realizează cu aparate electrice omologate.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unui campus cu regim de


inaltime parter.
Constructiile propuse vor avea aceeasi structura de rezistenţă:
- ca fundatii vom avea o platforma betonata din b.a. C8/10;
- structura de rezistenta din lemn: stalpi si grinzi din lemn cu pereti in trei
straturi de 20 cm grosime: la exterior polistiren, panou de O.S.B, folie anticondens, la
mijloc termoizolatie de vata minerala si la interior panouri din gips-carton,
- compartimentări din pereti in trei straturi de 18 cm grosime: gipscarton si
termoizolatie din vata minerala la mijloc;
- planşeu din lemn cu termoizolatie;
- sarpanta din lemn cu învelitoare din sindrila bituminoasa .
Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. PETROOLT S.R.L.
Denumirea documentaţiei: SPATIU COMERCIAL - CONSTRUCTIE
PROVIZORIE-
Amplasament: statia C.F. Ciulnita, com. Dragalina, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă: platforma betonata, structura de rezistenta metalica cu
inchideri din panouri termoizolante, acoperis – structura metalica usoara cu invelitoare
din tabla striata.
Suprafaţa construită: 50,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 50,00 mp
Suprafaţa utilă: 42,26 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va racorda de la retelele existente in statia
C.F. Ciulnita.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Dragalina se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- 2 vestiare cu suprafata de 3,25 mp si respectiv 3,50 mp;
- grup sanitar cu suprafata cu suprafata de 2,45 mp;
- spatiu productie cu suprafata de 11,90 mp;
- 2 spatii depozitare cu suprafata de 5,50 si respectiv 4,85 mp
- spatiu comercializare cu suprafata de 5,06 mp;
- cabina dus cu suprafata de 2,00 mp.
- spatiu racire cu suprafata de 5,75 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie;
- pereţi - faianţă în baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.
Finisaje exterioare:
- pereti - panouri termoizolante;
- învelitoare din tabla striata.
Încălzirea se realizează cu aparate electrice.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în realizarea unei constructii provizorii cu regim de


înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- platforma betonata C8/10;
- structura de rezistenta metalica cu inchideri din panouri termoizolante;
- planseu din lemn cu tavan fals din gips-carton;
- acoperis – structura metalica usoara cu invelitoare din tabla striata;
- compartimentări din gipscarton de 10 cm;

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru un spatiu
comercial.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
spatiul comercial. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în spatiu comercial, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din spatiu comercial şi w.c – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la
priza de pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi
din ţeavă zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x
4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a spatiului comercial se va realiza din ţeavă de
polietilenă de înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub
adâncimea de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: GRIGORE ALEXANDRU
Denumirea documentaţiei: IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN
Amplasament: Mun. Calarasi, str. Luceafarului, nr. 110
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100-1/2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă:
Imprejmuirea se realizeaza pe latura de vest a terenului, dupa cum urmeaza:
- fundatii izolate din b.s. C8/10;
- stalpii prefabricati din b.a, pozitionati la 2.00 m;
- inchideri din scandura de la cota terenului natural de la +0.05 m pana la 1.95 m.

Finisaje:
- scandura - vopsea de culoare crem.
Lungimea totală a împrejmuirii = 48,00 ml
Suprafata construita = 4 mp.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în realizarea unei imprejmuiri pe latura de vest.


Structura de rezistenţă:
- fundaţii din b.a. C8/10 la stîlpi;
-stâlpi din beton armat C8/10 prefabricat cu inchideri
din lemn, poziţionaţi la 2,00 m;

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: PREDA EMIL SI PREDA SILVIA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: sat Manastirea, com. Manastirea, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A cu stalpisori si centuri din b.a, planşeu
din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.
Suprafaţa construită: 120,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 120,00 mp
Suprafaţa utilă: 83,61 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: fantana taraneasca şi pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Manastirea se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu s= 28,10 mp;
- doua dormitoare cu s=15.00 mp si respectiv s= 15,00 mp.
- baie cu s=4,30 mp.
- hol cu s= 21,21 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - dusumea;
- pereţi - zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - lemn;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan si usi din lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveli cu var;
- soclu similipiatra;
- învelitoare din tabla.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidarie B.C.A de 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol acesteia.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este un puţ forat dotat cu pompă şi hidrofor. La
stabilirea traseului conductei exterioare de alimentare cu apă se va ţine cont de
distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: ILIE LUCIAN
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL
Amplasament: sat Coconi, com. Manastirea, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conform normativ CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din zidărie de B.C.A.,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla zincata.
Suprafaţa construită: 217,16 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 217,16 mp
Suprafaţa utilă: 193,48 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L -ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Manastirea se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Constructia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- spatiu comercial cu s= 176,56 mp;
- doua grupuri sanitare cu s=5,46 mp si respectiv s= 5,78 mp.
- hol cu s= 5,68 mp;
- terasa cu s=90,00 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie;
- pereţi - faianţă în grupuri sanitare şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla zincata.
Încălzirea se realizează cu aparate electrice.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui spatiu comercial cu regim de
înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue si grinzi din beton armat C12/15;
- stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din B.C.A. de 25 cm grosime;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din gips-carton de 15 cm si zidarie B.C.A de 25cm grosime;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla zincata.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru un spatiu
comercial.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru un spatiu comercial va fi făcută printr-
un cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui
tablou electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
spatiul comercial. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în spatiu comercial, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din spatiu comercial şi w.c – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la
priza de pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi
din ţeavă zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x
4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a spatiului comercial se va realiza din ţeavă de
polietilenă de înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub
adâncimea de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: STANCIU RADITA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: sat Roseti, com. Roseti, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din chirpica cu stalpisori si centuri din b.a, planşeu
din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi
ondulate.
Suprafaţa construită: 89,55 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 89,55 mp
Suprafaţa utilă: 71,71 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: fantana taraneasca şi pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Roseti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu s= 18,54 mp;
- doua dormitoare cu s=11.77 mp si respectiv s= 13,08 mp.
- bucatarie cu s=12,78 mp.
- hol cu s= 15,54 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - dusumea;
- pereţi si tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie metalica la exterior si din lemn la interior.
Finisaje exterioare:
- pereti- tencuiala strop;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din placi ondulate.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie chirpica de 36.5 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- compartimentări din zidarie chirpica de 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol acesteia.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – boiler electric
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie – circuitul C3 este obligatoriu legat la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este un puţ forat dotat cu pompă şi hidrofor. La
stabilirea traseului conductei exterioare de alimentare cu apă se va ţine cont de
distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: VLASCEANU VICTOR
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
Amplasament: sat Dorobantu, com. Dorobantu, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conform normativ CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
izolate si grinzi din b.a, structura metalica stalpi si ferme metalice cu inchideri partial
din tabla cutata, acoperis- ferme si pane metalice cu invelitoare din tabla cutata.
Suprafaţa construită: 208,81 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 208,81 mp
Suprafaţa utilă: 195,77 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L -ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul nu necesita racordarea la aceste
retele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Dorobantu se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare


funcţională:
- magazie cereale cu s= 96,82 mp;
- garaj utilaje agricole cu s= 98,95 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli - beton;
- pereţi si tavane - tabla cutata;
- tâmplărie metalica.

Finisaje exterioare:
- pereti- tabla cutata;
- soclu beton;
- învelitoare din tabla cutata.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui anexe gospadaresti cu regim de
înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5;
- fundaţii izolate si grinzi din beton armat C12/15;
- structura metalica: stalpi si ferme metalice cu inchideri partial din tabla cutata.
- acoperis- ferme si pane metalice cu invelitoare din tabla cutata.
Pentru o buna redigizare a structurii se vor prevedea contravanturi in plan
orizontal si vertical.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU INSTALAŢII ELECTRICE

Prezentul proiect va cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o


anexa gospodareasca.
Firida de branşament va fi amplasată în interiorul clădirii, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie special, aparent.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2). Conductori electrici se vor proteja în tuburi de protecţie speciale, montate
aparent.
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. ARPREST S.R.L
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI
Amplasament: com. Dragalina, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanta: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din zidarie B.C.A.,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din beton cu învelitoare
din placi ondulate.
Suprafaţa construită: 167,61 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 167,61 mp
Suprafaţa utilă: 138,13 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L -ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: put forat şi pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu centrala cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Dragalina se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Cladirea are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- 3 birouri cu suprafata de 30,0 mp, 17,0 mp si respectiv 25,75 mp;
- centrala termica cu suprafata de 3,06 mp;
- grup sanitar cu suprafata cu suprafata de 4,80 mp si 2 w.c.-uri cu s= 1,16 mp
fiecare;
- vestiar cu suprafata de 12,0 mp;
- bucatarie cu suprafata de 18,0 mp;
- cabina dus cu suprafata de 7,0 mp;
- hol cu suprafata de 18,20 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie în cabina dus şi bucătărie, în rest parchet;
- pereţi - faianţă în cabina dus, bucătărie şi în rest zugrăveli cu var lavabil ;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei cladire birouri cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- stalpi si grinzi din b.a. cu inchideri din zidarie B.C.A. de 25 de cm grosime;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidărie B.C.A de 25cm si gips-carton de 10 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o cladire
birouri.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru cladire birouri va fi făcută printr-un
cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui
tablou electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
cladire birouri. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a cladirii se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece va fi un put forat dotat cu pompa si cu hidrofor.
La stabilirea traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de
distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.
Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: ZAINEA ION
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: Mun. Calarasi, str. Pescarus, nr. 152
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din zidărie de B.C.A.,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla zincata.
Suprafaţa construită: 60,07 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 60,07 mp
Suprafaţa utilă: 46,12 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu s=18,00 mp;
- dormitor cu s=12,87 mp;
- baie cu s=4.28 mp;
- hol cu s=5,22 mp;
- bucatarie cu s= 5,75 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie in baie si bucatarie si in rest parchet;
- pereţi si tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala praf piatra;
- învelitoare din tabla.
Încălzirea se realizează cu centrala termica cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C4/5 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidărie B.C.A de 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol acesteia.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie – circuitul C3 este obligatoriu legat la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: ADEM GABRIEL
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: mun. Calarasi, str. Zorilor, nr.11
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla tip Lindab.
Suprafaţa construită: 128,76 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 128,76 mp
Suprafaţa utilă: 86,50 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu centrala termica.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, Mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 25,00 mp;
- 3 dormitoare cu suprafata de 12,00 mp,s=12 mp si respectiv 16,00 mp;
- bucatarie cu suprafata de 16,00 mp;
- baie cu suprafata de 5,50 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli –parchet in camera de zi si dormitoare si in rest gresie;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.
Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla tip Lindab.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip Lindab.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta şi w.c – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: GRIGORE TUDOR
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din beton, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip tigla.
Suprafaţa construită: 82,05 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 82,05 mp
Suprafaţa utilă: 64,90 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- living-room cu suprafata de 17,81 mp;
- 3 dormitoare cu suprafata de 9,13 mp;s= 8,26 mp si respectiv 12,15 mp;
- hol cu suprafata de 5,25 mp;
- bucatarie cu suprafata de 9,00 mp.
- baie cu suprafata de 3,33 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla tip tigla.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm;
- planşeul este din b.a. C12/15;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip tigla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ioneli

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: GUSATU IULIAN
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
Amplasament: com. Gurbanesti, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conform normativ CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din placi azbociment.
Suprafaţa construită: 62,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 62,00 mp
Suprafaţa utilă: 51,23 mp
Alimentarea cu energie electrică: nu este cazul.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul nu necesita racordarea la aceste
retele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Gurbanesti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare


funcţională:
- magazie cu s= 46,40 mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli - beton;
- pereţi si tavane – zugraveli cu var;
- tâmplărie metalica.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveli cu var;
- soclu beton;
- învelitoare din tabla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui anexe gospadaresti cu regim de
înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: MARES STELA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
Amplasament: com. Gurbanesti, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: platforma betonata, structura de rezistenta din lemn cu stalpi
si grinzi din lemn, inchideri cu pereti in trei straturi: la exterior tencuiala pe rabit, la
mijloc termoizolatie de vata minerala si panouri din gips-carton la interior, planseu din
lemn cu termoizolatie, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.
Suprafaţa construită: 30,63 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 30,63 mp
Suprafaţa utilă: 26,07 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în incintă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul nu necesita racordarea la aceste
retele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Gurbanesti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare


funcţională:
- magazie cu s= 19,79 mp;
- magazie cu s= 2,84 mp;
- magazie cu s= 5,23 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli - beton;
- pereţi si tavane – zugraveli cu var;
- tâmplărie lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveli cu var;
- soclu tencuiala praf piatra;
- învelitoare din tabla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui anexe gospadaresti cu regim de
înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- ca fundatii vom avea o platforma betonata din b.a. C8/10;
- structura de rezistenta din lemn: stalpi si grinzi din lemn cu pereti in trei
straturi de 12 cm grosime: la exterior tencuiala pe rabit, la mijloc termoizolatie de
vata minerala si la interior panouri din gips-carton,
- compartimentări din pereti in trei straturi de 12 cm grosime: gipscarton si
termoizolatie din vata minerala la mijloc;
- planşeu din lemn cu termoizolatie;
- sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla .

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU INSTALAŢII ELECTRICE

Prezentul proiect va cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o


anexa gospodareasca.
Firida de branşament va fi amplasată în interiorul clădirii, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie special, aparent.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2). Conductori electrici se vor proteja în tuburi de protecţie speciale, montate
aparent.
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: BUZOIANU MIHAELA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla zincata.
Suprafaţa construită: 99,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 99,00 mp
Suprafaţa utilă: 70,76 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 20,01 mp;
- 2 dormitoare cu suprafata de 14,40 mp si respectiv 13,87 mp;
- hol cu suprafata de 8,7 mp;
- bucatarie cu suprafata de 7,02 mp.
- baie cu suprafata de 6,76 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveala cu var;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla zincata.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla zincata.
Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: MOCANU SORIN SI VIOLETA- NELLA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE BUCATARIE DE VARA
Amplasament: Mun. Calarasi, str. Dropiei, nr. 78
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a, ,
acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tigla metalica.
Suprafaţa construită: 15,51 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 15,51 mp
Suprafaţa utilă: 11,76 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: existente.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, Mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Bucatarie de vara are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- bucatarie de vara cu suprafata de 11,76 mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie;
- pereţi - faianţă ;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveala cu var;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tigla metalica.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei bucatarii de vara cu regim de
înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- zidarie portanta din B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si centuri din
beton armat C12/15;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tigla metalica.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere a unei locuinţe.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră se vor realiza
din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică a locuinţei va fi făcută printr-un cablu electric
montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou electric T.E.
cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este de la reteaua stradala existenta. La
stabilirea traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de
distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare in
reteaua de canalizare a orasului.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: CORDUNEANU VASILE
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla ondulata.
Suprafaţa construită: 98,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 98,00 mp
Suprafaţa utilă: 83,04 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 23,04 mp;
- dormitor cu suprafata de 12,06 mp;
- hol cu suprafata de 24,75 mp;
- bucatarie cu suprafata de 11,34 mp.
- baie cu suprafata de 5,10 mp;
- birou cu suprafata de 6,75 mp

Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveala var;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla ondulata.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla ondulata.
Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: SULEAP IOANA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din chirpica intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla.
Suprafaţa construită: 51,51 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 51,51 mp
Suprafaţa utilă: 41,06 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi + bucatarie cu suprafata de 20,17 mp;
- dormitor cu suprafata de 12,00 mp;
- hol cu suprafata de 5,39 mp;
- baie cu suprafata de 3,50 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuiala lisa;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie chirpica de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din chirpica de 10 si 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: ROSCA AURICA
Denumirea documentaţiei: MODIFICARE STRUCTURA ACOPERIŞ SI
CONSTRUIRE GARAJ
Amplasament: jud. Calarasi, com Unirea
Regim de înălţime: P+1;P
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă a construcţiei existente: platforma betonata, structura
de rezistenţă din lemn cu stâlpi si grinzi din lemn, inchideri exterioare cu pereţi in trei
straturi: scandura la exterior, termoizolaţie la mijloc si gipscarton la interior, polistiren
de 4 cm la exterior, planseu din lemn cu termoizolatie, acoperiş de tip sarpanta din
lemn cu învelitoare din tabla.
Suprafaţa construită existentă: 85,28 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată existentă: 149,37mp.
Suprafaţa utilă existentă: 168,37 mp.
Structura de rezistenţă a construcţiei propuse: strat beton de egalizare din
beton simplu, fundatii continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori
si centuri din b.a, planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din
lemn cu învelitoare din tabla.
Suprafaţa construită propusă: 32,20 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată propusă: 32,20 mp.
Suprafaţa utilă propusă: 26,42 mp.
Alimentare cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: existente.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
În imobilului proprietatea d-nei Rosca Aurica, se va modifica structura
acoperişului si construirii unui garaj.
Înălţimea la cornişă va fi de + 4,90 m si 3.00, iar înălţimea totală de + 5,90 m.
Locuinţa pentru care se realizează această modificare are următoarea
compartimentare funcţională:
C1- locuinta
- parter - existent
- camera de zi cu s = 20,58 mp;
- 1 casa scării + hol cu s =8,35 mp;
- dormitor cu s=17.65 mp;
- baie cu s=8,55 mp;
- bucatarie cu s=8,65 mp;
- hol cu 8.67 mp;
- etaj 1 – existent
- mansarda cu s= 51,21;
- camera cu s=14,15 mp;
C2- garaj
Garaj cu S=26,42 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseală – beton la garaj,parchet in dormitoare, camere de zi si holuri;
- pereţi – zugrăveli cu var lavabil;
- tavane – zugraveala var;
- tâmplărie lemn.
Finisaje exterioare:
- zugrăveli cu var lavabil la pereţi;
- învelitoare din tabla.
Încălzirea se va realiza cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în modificarea acoperişului existent si construirea unui
garaj.
Lucrari propuse:
- desfacerea învelitorii şi a şarpantei din lemn de pe construcţia existentă şi realizarea
împreună cu constructia existenta a unui acoperiş comun cu o nouă şarpantă şi
învelitoare din tablă.
Pentru constructia propusa respectiv garajul, vom avea urmatoarea structura de
rezistenta:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.
Modificările care urmează să se execute, nu influenţează negativ asupra
elementelor structurale ale clădirii şi deci nu pun în pericol rezistenţa şi stabilitatea
construcţiei existente.

Întocmit,
sing. Serdin I.

MEMORIU INSTALAŢII ELECTRICE

Prezentul proiect va cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru un


garaj.
Firida de branşament va fi amplasată în interiorul clădirii, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie special, aparent.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2). Conductori electrici se vor proteja în tuburi de protecţie speciale, montate
aparent.
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: VICA COSTEL
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: str. Marin Dragos, nr. 1, com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla.
Suprafaţa construită: 88,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 88,00 mp
Suprafaţa utilă: 70,47 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: fosa septica vidanjabila.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 18,00 mp;
- hol cu suprafata de 12,41mp;
- bucatarie cu suprafata de 14,00 mp;
- dormitor cu suprafata de 14,17 mp;
- debara cu suprafata de 4,65 mp;
- baie cu suprafata de 7,24 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuiala lisa;
- soclu tencuiala praf de piatra;
- învelitoare din tabla.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII


1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece
potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-o fosa septica vidanjabila din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: IANCU FILOFTEIA
Denumirea documentaţiei: EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: com. Stefan cel Mare, str. Trandafirilor, nr. 11, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă:
- existent: fundatii continue din b.a, zidarie portanta din B.C.A, planseu din
lemn cu tencuiala pe rabit, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
Suprafaţa construită existenta = 57,66 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată existenta =57,66 mp.
Suprafaţa utilă existenta =51,88 mp.
Structura de rezistenţă:
- existent: fundatii continue din b.a, zidarie portanta din caramida nearsa,
planseu din lemn cu tencuiala pe rabit, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
- la existent - desfacerea acoperisului si a planseului, subturnari in ploturi la
fundatii pana la cota de -1,50m, in prezent adancimea de fundare fiind la -1,00 m,
executarea de samburi si centuri din beton armat la constructia existenta;
- la extindere – strat beton de egalizare, fundaţii continue din beton simplu şi
centuri de fundare din b.a., zidarie portanta din B.C.A, rigidizata cu samburi si centuri
din b.a.;
- planseu din lemn cu tencuiala pe rabit
- sarpanta din lemn si invelitoare din tabla pe intreaga constructie rezultata;
Suprafaţa construită propusa = 95,25 mp.
Suprafaţa construită propusa desfăşurată = 95,25 mp
Suprafaţa utilă propusa = 78,22 mp.
Suprafata construita totala = 147,13 mp
Suprafata construita desfasurata totala =147,13 mp.
Alimentarea cu energie electrică: existenta.
Alimentare cu apă şi canalizare: existenta iar pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Locuinţa care rezultă în urma extinderii are un regim de înălţime parter şi următoarea
compartimentare funcţională:
- 2 camere de zi cu suprafaţa de 22,93 mp si respectiv 20,27 mp;
- 2 dormitoare cu S= 13,86 mp fiecare;
- baie cu S= 7,30 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumea;
- pereţi şi tavane –zugraveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C din geam termopan;
Finisaje exterioare:
- pereţi –zugraveala var ;
- soclu –tencuiala driscuita ;
- învelitoare tablă.
Incalzirea se face cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în extinderea pe verticala a unei locuinţe cu regim de
înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din zidărie B.C.A de 25 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru extinderea unei
locuinţe.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere locuinta va fi făcută printr-un
cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui
tablou electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extindere locuinţă . Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Sursa de alimentare cu apă rece este un puţ forat dotat cu pompă şi hidrofor,
amplasat conform planului S1. La stabilirea traseului conductei exterioare de
alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor,
prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: OPREA FLORIN EMIL
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: sat Roseti, com. Roseti, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla.
Suprafaţa construită: 49,50 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 49,50 mp
Suprafaţa utilă: 38,61 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: fosa septica vidanjabila.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Roseti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 18,08 mp;
- hol cu suprafata de 2,97mp;
- bucatarie cu suprafata de 8,28 mp;
- camara cu suprafata de 2,88 mp;
- baie cu suprafata de 5,40 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuiala lisa;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-o fosa septica vidanjabila din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: POPESCU RODICA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: str. Trandafirilor , nr. 42, com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: III, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din placi ondulate.
Suprafaţa construită: 102,83 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 102,83 mp
Suprafaţa utilă: 84,20 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: fosa septica vidanjabila.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 18,72 mp;
- hol cu suprafata de 18,60 mp;
- bucatarie cu suprafata de 7,29 mp;
- terasa cu suprafata de 10,93 mp;
- baie cu suprafata de 4,86 mp;
- birou cu suprafata de 10,00 mp;
- dormitor cu suprafata de 14,80 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveala var;
- soclu tencuiala driscuita;
- învelitoare din placi ondulate.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm grosime si din gipscarton de 15 cm;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din placi ondulate.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-o fosa septica vidanjabila din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: ROŞCA AURICA
Denumirea documentaţiei: MODIFICARE STRUCTURA ACOPERIŞ ŞI
CONSTRUIRE GARAJ
Amplasament: com. Unirea, jud. Călăraşi
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CRO-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97

LOCUINŢĂ – construcţie existentă


Structura de rezistenţă: platformă betonată, structura de rezistenţă din lemn cu
închideri din panouri în trei straturi: gips-carton la interior, vată minerală la mijloc şi
folie anticondes cu O.S.B. şi polistiren la exterior, planşee din lemn, acoperiş tip
şarpantă din lemn cu învelitoare tablă.
Suprafaţă construită existentă: 85,28 mp.
Suprafaţă construită desfăşurată existentă: 161,10 mp.
Suprafaţă construită utilă existentă: 135,55 mp
Regim de înălţime: P+1
Grad de rezistenţă la foc: IV

GARAJ CU DEPOZITARE LA MANSARDA– construcţie propusă


Structura de rezistenţă: strat beton de egaliozare, fundaţii continue din beton
armat, zidărie portantă din B.C.A. întărită cu stâlpişori din b.a., planşeu din lemn cu
tencuială pe rabiţ, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare tablă.
Suprafaţă construită: 32,20 mp.
Suprafata construita desfasurata:64,40 mp.
Suprafaţă construită utilă: 52,84 mp
Regim de înălţime: P+M
Grad de rezistenţă la foc: IV

Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu


acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentarea cu apă şi canalizare: puţ cu hidrofor în curte iar pentru canalizare: bazin
vidanjabil.
Încălzirea se realizaează cu aparate electrice omologate.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
LOCUINŢĂ
Lucrările de construire constau în desfacerea învelitorii din tablă şi a
acoperişului cu şarpantă din lemn, în vederea schimbării poziţiei coamei şi renunţarea
la scara interioară pentru accesul la etaj şi realizarea unei scări exterioare.
Noul acoperiş va avea aceeaşi formă ca ce iniţial, înălţimea liberă a camerelor
mărindu-se spre faţada sud de la 1,40 m la 1,85 m, planşeul fiind tot din lemn cu tavan
fals din gips-carton.
Se vor reface şi jgheaburile şi burlanele, astfel încât preluarea apelor meteorice
să se facă în bune condiţii.
Tabla din care se va executa învelitoarea va fi zincată, cu o grosime de 0,4mm,
iar cea pentru jgheaburi şi burlane de 0,5mm.

GARAJ
Construcţia propusă va avea regim de înălţime parter+mansarda şi o suprafaţă
utilă de 52,84 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – beton;
- pereţi şi tavane – zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie lemn vopsită cu vopsea de culoare crem.
Finisaj exterior:
- la pereţi – zugrăveli cu var lavabil – culoare albă;
- învelitoare tablă.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
LOCUINŢĂ
Prezentul proiect constă în desfacerea acoperişului pentru mutarea coamei cu 75
cm spre centrul construcţiei şi schimbarea accesului la etaj de la interior la exterior.
Şarpanta se va realiza din lemn şi va avea următoarea structură:
- grinzi din lemn, popi verticali legaţi între ei în sens transversal-longitudinal, pe
ei rezemând pane ce susţin căpriorii, ele fiind legate de popi prin contrafişe ce asigură
stabilitatea longitudinală a şarpantei;
- dimensiunile elementelor din lemn ale şarpantei sunt următoarele:
- popi φ 12cm;
- pana de coamă (centrală) = 12x12cm;
- pane de margine (cosoroabe) = 12x10cm;
- contrafişe φ 10cm;
- căpriori = 75 x12cm;
- cleşti = 28 x15cm;
Îmbinarea elementelor şarpantei se face cu cuie şi scoabe.
Elementele din lemn ale şarpantei vor fi ignifugate.
În ceea ce priveşte accesul la etaj acesta se va realiza din exterior în loc de
interior cum era prevăzut. Astfel golul de scară prevăzut la interior se va acoperii cu
grinzi şi scândură realizându-se închiderea planşeului existent iar la exterior se va face
un podest cu scară din lemn pentru accesul la etaj. Pentru aceasta se vor monta stâlpi
din lemn pentru susţinerea podestului.
De asemenea pe faţada nord, golul de fereastră cu dimensiunea de 1,20 x1,10 m
se va modifica în gol de uşă de 0,80x1,90 m, gol necesar pentru accesul la etaj.
Tot la etaj, pentru delimitarea holului se vor realiza pe lăţimea holului de 1,25
m, pereţi din gips-carton cu termoizolaţie din vată minerală la mijloc.

GARAJ
Prezentul proiect constă în realizarea unei construcţii cu regim de înălţime
parter+mansarda.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din beton simplu C4/5
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- pereţi portanţi din zidărie B.C.A. (25 cm grosime) întărită cu stâlpişori şi
centuri din beton armat C12/15; stâlpişorii au dimensiunea de 25 x 25 cm;
- planşeu din lemn cu tencuială pe rabiţ;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: EFRIM GEORGETA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: sat Valcelele, com. Valcelele, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla.
Suprafaţa construită: 96,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 96,00 mp
Suprafaţa utilă: 73,38 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Valcelele se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 18,53 mp;
- hol cu suprafata de 2,13 mp;
- bucatarie cu suprafata de 16,08 mp;
- baie cu suprafata de 4,48mp;
- 2 dormitoare cu suprafata de 16,08mp fiecare;

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie lemn.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveala var;
- soclu – tencuiala praf piatra;
- învelitoare din tabla.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.
Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: MOROIANU CORNELIA
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: sat Ciocanesti, com. Ciocanesti, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla tip Lindab.
Suprafaţa construită: 80,58 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 80,58 mp
Suprafaţa utilă: 66,86 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Ciocanesti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi + bucatarie cu suprafata de 24,37 mp;
- hol cu suprafata de 4,55 mp;
- baie cu suprafata de 3,93 mp;
- camara cu suprafata de 1,65 mp;
- debara cu suprafata de 1,90 mp;
- dormitor cu suprafata de 12,18 mp;
- terasa cu suprafata de 18,28 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie in bucatarie si baie si in rest parchet;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu – tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla tip Lindab.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip Lindab.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în locuinta, iar coloana de alimentare până
la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în tub
de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele din locuinta – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuintei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
(conf. planului S1) într-un bazin vidanjabil din b.a., cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. DONALAM S.R.L
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE ATELIER MECANIC
Amplasament: Mun. Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr.162
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
izolate din b.a, stalpi si ferme metalice cu inchideri din panouri sandwich, tavan fals
din gips-carton, acoperis din ferme metalice cu inchideri din panouri sandwich.
Suprafaţa construită: 233,30 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 242,00 mp
Suprafaţa utilă: 217,80 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se face de la retelele existente in zona.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Constructia are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- atelier mecanic cu suprafata de 217,80 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli - beton;
- pereţi si tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- panouri sandwich;
- învelitoare panouri sandwich.

Încălzirea se realizează cu centrala termica existenta.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui atelier mecanic cu regim de
înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii izolate din beton armat;
- stalpi si ferme metalice cu inchideri din panouri sandwich;
- acoperiş- ferme, pane si contravanturi metalice cu învelitoare din sandwich.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: ARTENI – VODOVOZ LIVIU


Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
Amplasament: sat Dorobantu, com. Dorobantu, jud. Calarasi
Regim de înălţime: P+M
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ CRO -05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri şi compartimentări din zidărie de
B.C.A., plansee din b.a, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip Lindab.
Suprafaţa construită :180, 26 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 264,30 mp.
Suprafaţa utilă : 220,15 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va face de la reteaua stradala existenta in
zona, iar pentru canalizare: statie de epurare.
Incalzirea se realizeaza cu centrala electrica.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Dorobantu se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia care urmeaza a se realiza va avea un regim de înălţime parter +


mansarda cu următoarea compartimentare funcţională:
- parter -
- camera de zi cu s = 27,37 mp;
- dormitor cu s = 11,95 mp;
- doua holuri cu s= 7,07 mp si respectiv cu s=5,61 mp;
- bucatarie cu s= 14,98 mp;
- w.c. cu s=3,65 mp;
- garaj cu s= 30,15 mp;
- baie cu s=6,10 mp;
- debara cu s=4,41 mp;
- doua terase cu s=20,12 mp si respectiv 19,37 mp;
- mansarda -
- dormitor cu s=35,17 mp;
- casa scarii cu s=8,21 mp;
- hol cu s= 7,63 mp;
- baie cu s=7,95 mp;
- balcon cu s= 10,41 mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli - beton in garaj, parchet laminat în camera de zi si dormitoare.
- gresie în restul incaperilor;
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil pe gipscarton la mansarda;
- tâmplărie din P.V.C. cu geam termopan.
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative de culoare bej si galben pai;
- soclu piatra naturala;
- învelitoare tabla tip Lindab ;

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unei locuinte cu regim de


inaltime P+M.
Pentru constructia propusa vom avea următoarea structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din beton simplu C8/10;
- fundaţii continue din b.a. C12/15;
- stalpi si grinzi din beton armat C16/20 cu inchideri din zidarie BCA de 25 cm
grosime;
- compartimentări din zidărie din BCA 25 cm si din gipscarton de 12,5 cm;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- planşee din beton armat C16/20;
- accesul la mansarda se va realiza cu o scara in doua rampe executata din lemn;
- sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla tip Lindab.

Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinţa.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru o locuinta va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinţă. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-o statie de epurare, cu capacitatea de 10 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: STAN DANUT
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: mun. Oltenita, str. Ghe. Lazar, lot 29, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, zidărie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a,
planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare
din tabla.
Suprafaţa construită: 64,29 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 64,29 mp
Suprafaţa utilă: 50,97 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Oltenita se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 18,00 mp;
- dormitor cu suprafata de 12,00 mp;
- bucatarie cu suprafata de 8,55 mp;
- debara cu suprafata de 2,01 mp;
- baie cu suprafata de 4,56 mp;
- hol cu suprafata de 5,85 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - dusumea in dormitor, camera de zi si in rest gresie;
- pereţi - faianţă în baie si bucatarie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveli cu var lavabil culoare crem;
- soclu – ciment sclivisit;
- învelitoare din tabla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- peretii portanti din zidarie B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si
centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm grosime si 10 cm grosime;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: HURUBARU STEFAN


Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
Amplasament: sat Radovanu, com. Radovanu, jud. Calarasi
Regim de înălţime: P+M
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ CRO -05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri şi compartimentări din zidărie de
B.C.A., planseu din b.a peste parter si din lemn cu tavan fals din gipscarton la
mansarda, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.
Suprafaţa construită :82,00 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 160,00 mp.
Suprafaţa utilă : 95,61 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va face de la reteaua stradala existenta in
zona, iar pentru canalizare: bazin vidanjabil.
Incalzirea centrala termica cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Radovanu se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Constructia care urmeaza a se realiza va avea un regim de înălţime parter +


mansarda cu următoarea compartimentare funcţională:
- parter -
- camera de zi + bucatarie cu s = 28,65 mp;
- baie cu s = 2,05 mp;
- camara cu s= 1,35 mp;
- centrala termica cu s= 3,80 mp;
- terasa cu s=3,65 mp;
- baie cu s=6,10 mp;
- mansarda -
- 2 dormitoare cu s=12,15 mp si respectiv cu s=11,80 mp;
- baie cu s=4,80 mp;
- hol cu s= 5,80 mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie in hol si baie.
- parchet in dormitoare si camera de zi;
- pereţi - faianţă în bucătărie, baie şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C. cu geam termopan.
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu tencuieli decorative;
- învelitoare tabla zincata ;

Întocmit,
Arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unei locuinte cu regim de


inaltime P+M.
Pentru constructia propusa vom avea următoarea structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din beton simplu C8/10;
- fundaţii continue din b.a. C12/15;
- stalpi si grinzi din beton armat C16/20 cu inchideri din zidarie BCA de 25 cm
grosime;
- compartimentări din zidărie din BCA 25 cm grosime si 15 cm grosime;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- planşeu din beton armat C16/20 peste parter si din planseu din lemn cu tavan
fals din gipscarton la mansarda;
- accesul la mansarda se va realiza cu o scara in doua rampe executata din lemn;
- sarpanta din lemn cu învelitoare din zincata.

Întocmit,
ing. Şerdin I.
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: CONSILIUL LOCOL AL COM. RADOVANU


Denumirea documentaţiei: CONSTRUCTIE NOUA LA GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL RADOVANU
Amplasament: sat Radovanu, com. Radovanu, jud. Calarasi
Regim de înălţime: P+1
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: II, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri din zidărie de
B.C.A.,compartimentari din zidarie B.C.A. de 25 cm si gips-carton de 10 cm grosime,
plansee din b.a,, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip tigla.
Suprafaţa construită :239,45 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 478,00 mp.
Suprafaţa utilă : 407,30 mp.
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
S.D.F.E.E.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va racorda de la put dotat cu rezervor de
inaltime si pentru canalizare:bazin vidanjabil,
Incalzirea centrala termica cu combustibil solid.
Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea
lucrarilor de detaliu si se efectueaza pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei
constructiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectueaza in raport cu reperele de trasare a
pozitiei de amplasare a constructiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropierea considerat fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Radovanu se inscrie in Campia
Baraganului de sud, subunitate a marii unitatii geomorfologice- Campia Romana, in
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de pana la 20 m, cu intercalatii de nisipuri
si argile prafoase de varsta cuaternara.
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: TUDOR EUGENIA
Denumirea documentaţiei: EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER
Amplasament: sat Gradistea, str. T. Vladimirescu, nr. 22,com. Gradistea, jud.
Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă:
- existent: fundatii continue din pamant batut, zidarie portanta din paianta,
planseu din lemn cu tencuiala pe rabit, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla
zincata.
Suprafaţa construită existenta = 52,70 mp.
Suprafaţa utilă existenta =40,98 mp.
Structura de rezistenţă:
- propunere- extindere: strat beton de egalizare din b.s., fundatii continue din
b.a., zidarie portanta din B.C.A intarita cu stalpisori si centuri din b.a.,planseu din b.a,
acoperis de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.
Suprafaţa construită = 66,12 mp.
Suprafaţa utilă = 52,44 mp.
Suprafata construita totala = 118,82 mp
Suprafata utila totala = 93,42 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la tabloul electric existent cu
acordul ENEL CALARASI.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va racorda la retelele existente in incinta,
iar pentru canalizare: bazin vidanjabil.
Incalzirea se face cu sobe cu combustibil solid.
Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea lucrărilor
de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei
construcţiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectuează în raport cu reperele de trasare a
poziţiei de amplasare a construcţiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Gradistea se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ

La cererea beneficiarului urmeaza a se realiza extinderea pe orizontala in partea


de vest a unei constructii cu regim de inaltime parter.
Astfel in urma extinderii avem urmatoare compartimentare functionala:
- camera de zi cu S= 20,00 mp;
- bucatarie cu S= 12,82 mp;
- baie cu S= 7,87 mp;
- hol cu S= 11,95 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – parchet in camera de zi si in rest gresie ceramica;
- pereţi –faianta la baie, bucatarie si in rest zugraveli cu var lavabil;
- tavane- zugraveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C din geam termopan;
Finisaje exterioare:
- pereţi –zugraveli cu var lavabil;
- soclu –tencuiala driscuita ;
- învelitoare tablă zincata.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în extinderea pe orizontala a unei locuinţe cu regim de
înălţime parter.Ea a fost executata in regie proprie.
Imobilul este in functiune si are destinatia de locuinta.
Nu are degradari la elementele structurale.
Descrierea constructiei exitente:
Cladirea existenta are un regim de inaltime parter. Structura de rezistenta a
acesteia este urmatoarea: fundatii sunt continue din pamant batut, zidarie portanta din
paianta de 25 cm grosime, planseu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperis tip
sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.Cota de fundare este de aproximativ
1,00 m de la cota terenului natural;
In partea de vest se doreste realizarea extinderii.
Lucrari propuse:
Pentru modificarile cerute de beneficiar, avem urmatoarele lucrari:
− se va demonta sarpanta din lemn si invelitoarea in zona de alipire cu constructia
propusa pentru realizarea unui acoperis comun;
− pe fatada de vest a constructiei existente se va executa un gol de usa cu
dimensiunea 0,80x2,10 m pentru realizarea accesului din constructia existenta in
cea propusa;
Pentru extinderea propusa care urmeaza sa se execute vom avea urmatoarea
structura de rezistenta:
− strat beton de egalizare din beton simplu C8/10 si fundatii continue din b.a.
C12/15;
zidarie portanta din B.C.A de 25 cm grosime intarita cu stalpisori si grinzi din b.a.
C12/15;
− planseu din b.a. C12/15
− pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
− acoperis de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.
Modificarile care urmeaza sa se execute, nu influenteaza in mod negativ
elementele structurale ale cladirii si deci nu pun in pericol rezistenta si stabilitatea
constructiei existente.

Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru extinderea unei
locuinţe.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extinderea unei locuinte va fi făcută
printr-un cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul
unui tablou electric T.E. cu 2 circuite, amplasat în hol.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extinderea unei locuinţe. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare si
deversate intr-un bazin vidanjabil, cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: PRIMARIA MUN. CALARASI
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR
Amplasament: mun. Calarasi, str. Cernei, nr, 12-14, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu C4/5, fundatii
continue din b.a C12/15, stalpi si grinzi din b.a. C16/20 cu inchideri din zidarie B.C.A
de 25 cm grosime si gips-carton de 15 cm grosime, compartimentari din zidarie
B.C.A. si gips-carton.
Suprafaţa construită: 117,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 117,00 mp
Suprafaţa utilă: 96,63 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu centrala termica cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Cladirea are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- sala intruniri cu suprafata de 48,88 mp;
- doua birouri cu suprafata de 10,31 mp fiecare;
- centrala termica cu suprafata de 2,63 mp;
- bucatarie cu suprafata de 5,60 mp;
- doua grupuri sanitare cu suprafata de 4,20 mp;
- hol cu suprafata de 5,85 mp;
- terasa cu suprafata de 3,90 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – beton la Centrala termica, parchet laminat la sala de intruniri ,
birouri, si in rest gresie ceramica;
- pereţi - placaj faianta in grupuri sanitare iar in rest zugraveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- sistem termoprotectie de 5 cm grosime si tencuieli decorative;
- soclu – placaj de piatra naturala;
- învelitoare din tabla tip tigla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unui centru comunitar cu


regim de inaltime P.
Pentru constructia propusa vom avea următoarea structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din beton simplu C8/10;
- fundaţii continue din b.a. C12/15;
- stalpi si grinzi din beton armat C16/20 cu inchideri din zidarie BCA de 25 cm
grosime;
- compartimentări din zidărie din BCA 25 cm grosime si gips-carton de 15 cm
grosime;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 5 cm grosime;
- planşeu din beton armat C16/20 turnat monolit;
- sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip tigla.

Întocmit,
ing. Şerdin I.

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru tabara de vara
suine.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru tabara de vara suine va fi făcută printr-
un cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui
tablou electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru un
centru comunitar. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.

3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră


Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-o statie de epurare, cu capacitatea de 10 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: DAVID HARI
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE PANOU AFISAJ
Amplasament: jud. Prahova, com. Gorgota, sat Potigrafu
Structura de rezistenţă: strat beton slab armat C8/10, prinderea panoului se va
face cu ajutorul unei structuri metalice formata din teava rectangulara cu dimensiunea
de 40 x40 x 2 mm si ramfora metalica.
Dimensiunile panoului publicitar sunt 1000x2000x140 mm.
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. REMAT SHOLZ S.A.
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE
MATERIALE REFOLOSIBILE
Amplasament: intravilan mun. Calarasi, sola 83/1, parcela 20/1
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
Structura de rezistenţă: platforma betonata, structura metalica cu inchideri
din tabla zincata si policarbonat semitransparent,acoperis - ferme si pane metalice cu
invelitoare din tabla zincata.
Suprafaţa construită: 375,90 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 375,90 mp
Suprafaţa utilă: 372,02 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul se va racorda la retelele existente.
Încălzirea nu este cazul.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Cladirea are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- hala depozitare materiale cu suprafata de 372,02 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – beton;
- pereţi - tabla zincata;
- tâmplărie metalica cu usi culisante cu actionare electrica.

Finisaje exterioare:
- pereti- tabla zincata;
- învelitoare din tabla zincata.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizării acestei documentaţii este construirea unei hale depozitare


materiale refolosibile cu regim de inaltime parter.
Pentru constructia propusa vom avea următoarea structura de rezistenţă:
− platforma betonata;
− structura metalica cu inchideri din tabla zincata si policarbonat semitransparent.
− acoperis - ferme si pane metalice cu invelitoare din tabla zincata.
Întocmit,
ing. Şerdin I.

EMORIU INSTALAŢII ELECTRICE

Prezentul proiect va cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o


anexa gospodareasca.
Firida de branşament va fi amplasată în interiorul clădirii, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie special, aparent.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2). Conductori electrici se vor proteja în tuburi de protecţie speciale, montate
aparent.
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: RAIFFEISEN BANK


Denumirea documentaţiei: AMPLASARE PANOU PUBLICITAR
Amplasament: str. Belşugului (zona Piaţa Big), mun. Călăraşi.
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III

Prezenta documentaţie constă în amplasarea unui panou publicitar.


Amplasarea acestuia se va realiza pe un stâlp electric la o înălţime de
aproximativ 4,00 m de la cota terenului. Prinderea panoului se va face cu ajutorul unei
structuri metalice formată din ţeavă rectangulară, platbandă galvanizată şi şuruburi de
prindere.
Dimensiunile panoului publicitar sunt 1200x800x140 mm. El este executat din
plexiglass montat pe un cadru metalic din aluminiu.
Iluminatul este asigurat de trei neoane de 30W fiecare, înglobate în interiorul
panoului.

Întocmit,
ing. Serdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: S.C. CRISMAR 2000 S.R.L.


Denumirea documentaţiei: AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
Amplasament: str. Zăvoiului, bl. G3, parter, mun. Călăraşi.
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III

Prezenta documentaţie constă în amplasarea unei firme luminoase.


Amplasarea acesteia se va realiza la parterul blocului de locuinţe G3, deasupra
intrării într-un spaţiu comercial, la o înălţime de aproximativ 3,55 m de la cota
terenului. Prinderea firmei se va face cu ajutorul unei structuri metalice formată din
cornier, profil T, platbandă galvanizată şi şuruburi de prindere.
Dimensiunile firmei sunt 3500x700x800 mm şi este sub formă de prismă
triunghiulară. Ea este executată din geam montat pe un cadru metalic din cornier şi
profil T. Prinderea geamului se va face cu chit siliconit transparent.
Iluminatul este asigurat de trei neoane de 30W fiecare, înglobate în interiorul
firmei.

Întocmit,
ing. Serdin Ionelia

MEMORIU GENERAL
Beneficiarul lucrării: MELEAŞĂ MIRCEA ROMICĂ
Denumirea documentaţiei: PLATFORMĂ DEPOZITARE CEREALE
Amplasament: sat Măriuţa, com. Belciugatele, jud. Călăraşi.
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I

Prezenta documentaţie constă în realizarea unui platforme betonate pentru


depozitarea cerealelor în vederea uscării acestora.
Terenul pe care se va amplasa această platformă se află în intravilanul comunei,
este tarlaua 47, parcela 229/6 şi are o suprafaţă de 1400,00 mp.
Platforma se va realiza din beton slab armat C8/10 în grosime de 15 cm pe un
strat de balast.
Suprafaţa construită a platformei = 1400,00 mp
Suprafaţa utilă a platformei = 1400,00 mp
Această suprafaţă de 1400,00 mp este necesară pentru scoaterea din circuitul agricol.

Întocmit,
ing. Serdin Ionelia

MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării:
Denumirea documentaţiei: PISCINĂ 145mc
Amplasament: com. CUZA-VODĂ, jud. Călăraşi (fosta fermă nr.8,
Agrozootehnica Cuza Vodă).
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV
Structura de rezistenţă: fundaţii izolate din b.s. C8/10, sub elemente verticale
de structură pereţi piscină realizate din material plastic armat cu fibre de carbon,
poziţionate la o distanţă de aproximativ 1,5m, pereţi modulaţi prefabricaţi din plastic
armat cu fibre de carbon, membrană impermeabilă autocolantă prin vidarea spaţiului
dintre aceasta, pereţii şi fundul bazinului.
La partea superioară a pereţilor bazinului se realizează o centură din b.a. C16/20
cu dimensiunile de 25 x 20 cm, ce are rol de sprijinire a bordurii prefabricate ce
înconjoară bazinul.
Având în vedere că nivelul apelor freatice este foarte ridicat, ajungând în
perioadele ploioase chiar la suprafaţa terenului natural, se adoptă soluţia realizării unui
rambleu cu h=1,20m în conformitate cu planşele 1 şi 2, care are drept scop preluarea
eforturilor de împingere în maluri generate de presiunea apei din bazin.
Suprafaţa construită:
Suprafaţa construită desfăşurată:
Suprafaţa utilă:
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua din incintă.
Alimentare cu apă şi canalizare: apa pentru umplerea bazinului piscinei va fi
adusă în cisterne din reţeaua de alimentare a municipiului Călăraşi, schimbarea ei
făcându-se la un interval de 3 ani.
Apa uzată devenită improprie utilizării pentru piscină poate fi folosită pentru
irigaţii sau stropirea spaţiilor verzi.
Finisaje :
- pardoseli platformă şi rambleu piscină – placaj cu gresie porţelanată
(antiderapantă).

INSTALAŢII PISCINĂ
Piscina va fi dotată cu instalaţie de filtrare a apei cu circuit închis, astfel încât să
se poată utiliza aceaşi apă fără a se goli piscina. Apa se va împrospăta periodic datorită
completărilor ce se vor face pentru a compensa evaporările.
Debitul de filtrare este de 22mc/h, corespunzător pentru recircularea întregului
volum de apă într-un timp de cca. 6 ore.
Instalaţia de filtrare este cu aspiraţie de suprafaţă prin skimmer. Refularea se
face în variantă directă prin gura de refulare cu jet orientabil.
Piscina este distribuită de către S.C.”Maria Design”S.R.L.-Bucureşti, aceasta
oferind agremente tehnice, certificate de calitate cât şi asistenţă tehnică de specialitate
la lucrările de construcţii-montaj ale piscinei.

Întocmit,
Ing. Serdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: S.C. VEPEROM S.R.L.


Denumirea documentaţiei: AMENAJARE POLIGON TIR
Amplasament: com. Frumuşani, jud. Călăraşi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: D şi Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92
Clasa de importanţă: IV, conform normativ P100/92
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV
Suprafaţa construită: 27,10 mp.
Suprafaţa utilă: 27,10 mp
Prezentul proiect constă în amenajarea unui poligon tir cu dimensiunile în plan
de 16,00 x 62,50 m. Astfel pentru delimitare poligonului se vor executa doi pereţi din
beton pe laturile lungi ale acestuia şi pe laturile scurte vom avea: într-o parte o
structură din lemn care reprezintă zona de delimitare din spatele trăgătorilor şi în
cealaltă parte vom avea un zid de beton sau biută de pământ.
Pereţii din beton vor avea 3,00 m înălţime, 50,00 m lungime şi 25 cm grosime.
Betonul folosit va fi beton armat C12/15.
Pentru zona de delimitare din spatele trăgătorilor se va realiza o structura de
rezistenţă din lemn cu închideri din scândură cu o înălţime de 3,00 m.
Faţă de linia de tragere vom avea la 10,00 m zona I – parabal şi apoi la încă
25,00 m zona II - parabal. Parabalul are o lungime de 14,80 m şi o înălţime de 1,00 m.
El este montat la 3,00 m de la cota terenului natural. Pentru executarea lui vom avea
un stâlp din lemn montat de o parte şi de alta a peretelui din beton şi un altul la
mijlocul lungimii parabalului. Prinderea stâlpilor din lemn de peretele din beton se va
realiza cu un ancoraj din OB37. Stâlpii vor avea dimensiunea de 15 x 15 cm şi o
înălţime de 4,00 m.
Apoi la 3,70 m faţă de zidul din beton vom avea zona captatori realizată dintr-o
biută de pământ sau un perete de beton de 3,00 m înălţime.
În ceace ce priveşte fundaţiile vom avea un bloc de beton simplu C8/10 pentru
structura din lemn. Pentru pereţii din beton vom avea o talpă de fundare din beton
armat C12/15 pe un strat de beton de egalizare din beton simplu C4/5 de 0,50 m
grosime.

Întocmit,
ing. Serdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: PRIMARIA COM. CUZA VODA


Denumirea documentaţiei: CONSOLIDAREA, REABILITAREA SI
EXTINDEREA SCOLII CU CLS. I-VIII CUZA VODA
Amplasament: sat Cuza Voda, com. Cuza Voda, jud. Calarasi
Regim de înălţime: P+1
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: II, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
CORP 1 (SCOALA):
-Realizare acoperis tip sarpanta cu invelitoare tigla de tabla;
− Inlocuire instalatii electrice.
Extindere scoala (CORP 1)
Structura de rezistenţă : strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stâlpi şi grinzi din b.a. cu închideri din zidărie de
B.C.A.,compartimentari din zidarie B.C.A. de 25 cm si gips-carton de 10 cm grosime,
planseu din b.a, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip tigla.
Suprafaţa construită :724,96 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată : 724,96 mp.
Suprafaţa utilă : 584,46 mp.
CORP 2 (SCOALA)
Reparatii capitale:
− Reparatii sarpanta, inlocuire invelitoare tabla zincata cu tigla de tabla inclusiv
jgeaburi si burlane;
-Consolidari zidarie in zonele cu fisuri;
-Refacere si inaltare pardoseli existente.
− CORP C5 (MAGAZIE)
Consolidare, modernizare si extindere cu demolare partiala.Constructia propusa
pentru demolare are dimensiunile in plan de 3,70 x 3,95 m si este facuta din lemn.
Suprafaţa demolată propusă = 14,61 mp.
Amenajare incinta- spatii verzi si alei pietonale;
- Realizare imprejmuire in zonele in care este necesare . Imprejmuirea se va
face din panouri plasa zincata tip metro, soclu din b.a. si stalpi din teava
metalica.
CORP C6 (WC) propusa pentru demolare.
Structura de rezistenta: fundaţii continue din beton simplu, zidărie portantă din B.C.A.,
planşeu din lemn, şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă de azbociment.
− Suprafaţa demolată propusă = 36,58 mp
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va racorda de la put dotat cu rezervor de
inaltime si pentru canalizare:bazin vidanjabil.
Incalzirea centrala termica cu combustibil solid.
Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea
lucrarilor de detaliu si se efectueaza pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei
constructiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectueaza in raport cu reperele de trasare a
pozitiei de amplasare a constructiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropierea considerat fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Cuza Voda se inscrie in Campia
Baraganului de sud, subunitate a marii unitatii geomorfologice- Campia Romana, in
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de pana la 20 m, cu intercalatii de nisipuri
si argile prafoase de varsta cuaternara.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

La cererea beneficiarului urmeaza a se realiza extinderea pe orizontala in partea


de vest a unei constructii cu regim de inaltime parter.
Astfel in urma extinderii avem urmatoare compartimentare functionala:
- sala sport cu S= 578,80 mp;
- centrala termica cu S= 15,40 mp;
- vestiar fete cu S= 22,28 mp;
- vestiar baieti cu S= 22,80 mp;
- spatiu depozitare S= 15,40 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseli – gresie antiderapanta in vestiare si grupuri sanitare, beton la centrala
termica si pardoseli elastice specifice salilor de sport;
- pereţi si tavene–zugraveli cu var lavabil;
- tâmplărie din P.V.C din geam termopan;
Finisaje exterioare:
- pereţi –tencuieli decorative;
- soclu –tencuiala driscuita ;
- învelitoare tigla de tabla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru extindere
scoala.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere scoala va fi făcută printr-un
cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui
tablou electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extindere. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-o statie de epurare, cu capacitatea de 60 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: ILIE DANIEL -VASILE
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: jud. Calarasi, com. Cuza Voda, sat Cuza Voda
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, inchideri din zidărie portanta chirpica in zona terasei si in rest BCA
intarita cu stalpisori si centuri din b.a, planşeu din lemn cu tencuiala pe rabit, acoperiş
tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.
Suprafaţa construită: 120,52 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 120,52 mp
Suprafaţa utilă: 99,92 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu sobe cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Cuza Voda se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- camera de zi cu suprafata de 22,00 mp;
- dormitor cu suprafata de 16,80 mp;
- bucatarie cu suprafata de 13,00 mp;
- baie cu suprafata de 10,20 mp;
- hol cu suprafata de 13,12 mp;
- terasa cu suprafata de 24,80 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - dusumea in dormitor, camera de zi si in rest gresie ceramica;
- pereţi - faianţă in bucatarie şi baie în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- zugraveli cu var lavabil;
- soclu – tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- zidarie portanta din chirpica in zona terasei si in rest din BCA de 25 cm
grosime intarita cu stalpisori si centuri din beton armat C12/15;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm grosime ;
- planşeul este din lemn cu tencuiala pe rabit;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta
parter.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere scoala va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta parter. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie si baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare într-o
statie de epurare, cu capacitatea de 7 mc.
Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: GABREANU ION
Denumirea documentaţiei: EXTINDERE RESTAURANT, AMENAJARE
GRADINA DE VARA, AMPLASARE CHIOSCURI, BAR DE VARA SI BAZIN
DE APA
Amplasament: mun. Calarasi, str. „Soseaua Chiciului”, nr. 1
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă corp C1(extindere restaurant): strat beton de egalizare
din beton simplu, fundaţii continue din b. a. şi centuri din b. a., stâlpi şi grinzi din b.a.
cu închideri şi compartimentări din zidărie B.C.A., planşeul se va realiza din b.a.,
acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip lindab.
Suprafaţa construită: 70,35 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 70,35 mp
Suprafaţa utilă: 56,47 mp
Corp C2( Chioscuri tip foisor) vor avea dimensiunile în plan de 4,35x3,90 m,
4,40x3,80 m, 3,20x4,25x3,20x3,20x4,25x3,20 m si respectiv 2,95x4,75m cu structură
din lemn si invelitoare din tabla tip lindab, cu regimul de inaltime: parter cu
suprafetele de 16,97 mp, 16,72 mp, 29,47 mp si 14,01 mp.
Corp 3 – Bar – va avea dimensiunile 2,90x4,10 m cu structura din lemn,
S=11,89 mp.

Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu


acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul este racordat la aceste retele.
Încălzirea se realizează cu C.T. proprie pe GPL. .
Suprafaţa construită totala: 147,52 mp
Suprafaţa construită desfăşurată totala: 784,00 mp
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Extinderea are un regim de înălţime parter şi următoarea compartimentare
funcţională:
- 2 camere suprafata de 2,00 mp si respectiv 2,25 mp;
- 2 holuri cu suprafata de 6,70 mp si respectiv 20,76 mp;
- bucatarie cu suprafata de 8,55 mp;
− - wc cu suprafata de 6,90 mp;
- bar cu suprafata 17,86

Finisaje interioare:
- pardoseli - gresie;
- pereţi - placaje cu faianţă la grupuri sanitare şi în rest zugrăveli cu var
lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu – soclu caramida aparenta rosie;
- învelitoare din tabla tip Lindab.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru extinderea unui
restaurant.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
centrala termica) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extinderea unui restaurant va fi făcută printr-
un cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin
intermediul unui tablou electric T.E. cu 4 circuite, amplasat în hol, conform planşei
E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extindere locuinţă si spatiu comercial. Distribuţia energiei electrice din tablou se face
astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
- C4 – centrala termica.
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de pământ
(naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă zincată
cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a extinderii restaurantului se va realiza din ţeavă de
polietilenă de înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub
adâncimea de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentare cu apă rece se face de la reteaua existenta. La stabilirea traseului
conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele obligatorii faţă de
fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare la
reteaua de canalizare a orasului.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: PANAITESCU MIHAIL- STELIAN
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
Amplasament: jud. Calarasi, com. Cuza Voda, sat Cuza Voda
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundaţii
continue si grinzi din beton armat, structura de rezistenţă din lemn cu stâlpi si grinzi
din lemn, pereţi alcatuiti din urmatoarele : la exterior polistiren, panou O.S.B, folie
anticondens, la mijloc termoizolatie de vata minerala si panouri din gips-carton la
interior, planşee din lemn cu tavan fals din gips-carton peste parter si la mansardă,
acoperiş de tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla tip tigla metalica.
Suprafaţa construită: 67,55 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 127,82 mp
Suprafaţa utilă: 105,68 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu centrala termica cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Cuza Voda se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter+mansarda şi următoarea
compartimentare funcţională:
- parter-
- living+loc de luat masa cu suprafata de 25,91 mp;
- camara cu suprafata de 3,56 mp;
- centrala termica cu suprafata de 5,90 mp;
- doua holuri cu suprafata de 6,50 mp si respectiv 2,18 mp;
- baie cu suprafata de 3,45 mp;
- terasa cu suprafata de 7,27 mp.
− Mansarda-
- dormitor cu suprafata de 12,38 mp;
- dormitor cu suprafata de 9,98 mp;
- dormitor cu suprafata de 12,23 mp;
- hol cu suprafata de 6,50 mp;
- baie cu suprafata de 5,86 mp;
- balcon cu suprafata de 3,96 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – parchet laminat in dormitoare living + loc de luat masa si in rest
gresie ceramica;
- pereţi - faianţă in bucatarie, baie si în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu – tencuiala driscuita;
- învelitoare din tabla tip tigla metalica.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter+mansarda.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10;
- fundatii si grinzi din beton armat C12/15;
- structura lemn cu stâlpi din lemn (14x14 cm) cu pereti alcatuiti din urmatoarele :
scandura la exterior, termoizolatie la mijloc, gipscarton la interior;
- compartimentări interioare din scandura + termoizolatie din vata minerala la
mijloc;
- scara pentru accesul la mansarda va fi executată din lemn;
- planşee din lemn cu tavan fals din gips carton peste parter si la mansardă;
- acoperişul se va executa de tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla tip tigla
metalica.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII


1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece
potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta
parter+mansarda.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere scoala va fi făcută printr-un cablu
electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou
electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta parter+mansarda. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie si baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.

3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră


Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare într-o
statie de epurare, cu capacitatea de 7 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: GHEORGHE FLORIN
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA-
GARAJ
Amplasament: jud. Calarasi, com. Cuza Voda, sat Cuza Voda
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: V.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundaţii
continue din beton armat, structura de rezistenţă din lemn cu stâlpi si grinzi din lemn,
pereti exteriori alcatuiti din urmatoarele: la exterior polistiren, panou O.S.B, folie
anticondens, termoizolaţie la mijloc si scandura la interior, planseu din lemn cu
termoizolatie, acoperiş de tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla cutata.
Suprafaţa construită: 46,18 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 46,18 mp
Suprafaţa utilă: 40,35 mp
Alimentarea cu energie electrică: obiectivul nu necesita racordarea la aceasta
retea.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul nu necesita racordarea la aceste
retele.

Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat


fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Cuza Voda se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Garajul are un regim de înălţime parter si o suprafata utila de 40, 35 mp:

Finisaje interioare:
- pardoseli – beton
- pereţi - scandura- vopsea;
- tavane - scandura- vopsea;
- tâmplărie lemn- vopsea.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli driscuite + zugraveli cu var;
- învelitoare din tabla cutata.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui garaj cu regim de înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- fundatii continue din b.s. C8/10, centuri si grinzi din b.a. C12/15;
-structura lemn cu stâlpi din lemn (12x12 cm) cu pereti alcatuiti din urmatoarele: la
exterior din polistiren, panou O.S.B., folie anticondens, la mijloc termoizolatie din
vata minerala si scandura la interior;
- planseu din lemn cu termoizolatie din vata minerala;
- acoperişul se va executa de tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla cutata.
Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C. IRIS CONSTRUCT S.R.L
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE DEPOZIT DE MATERIALE DE
CONSTRUCTII
Amplasament: com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Regim de înălţime: parter
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conform normativ CR0-05
Categoria de importanţă: D , conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: III.
CORP 1- DEPOZIT MATERIALE
Structura de rezistenţă (depozit): strat beton de egalizare din beton simplu,
fundatii izolate din b.a., structura metalica: stalpi si ferme metalice cu inchideri pe trei
laturi si pe a patra din plasa tip metro, acoperis- ferme si contravantuiri cu invelitoare
din tabla cutata.
Suprafaţa construită corp 1: 204,82 mp
Suprafaţa utilă corp 1: 197,14 mp
CORP 2- W.C.
Structura de rezistenţă (w.c.): platforma betonata, structura de rezistenta din
lemn cu inchideri in trei straturi: la exterior scandura, folie anticondens, la mijloc
termoizolatie de vata minerala si scandura la interior, planseu din lemn cu
termoizolatie, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla cutata.
Suprafaţa construită corp 2 : 3,20 mp
Suprafaţa utilă corp 2: 2,03 mp
Suprafaţa construită totala: 208,02 mp
Suprafaţa utilă totala:199,17 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L -ului Calarasi.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la retelele stradale existente in zona.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Stefan cel Mare se înscrie în
Câmpia Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia
Română, în care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu
intercalaţii de nisipuri şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Obiectivul propus cuprinde doua corpuri cu regim de inaltime parter fiecare. Primul
corp cu destinatia de depozit materiale au o suprafata utila de 197,14 mp.
Al doilea corp cu destinatia de w.c. si o suprafata utila de 2,03 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli - beton;
- pereţi - tabla cutata + plasa tip Metro la corp 1;
- vopsea de culoare crem la corp 2;
- tavane – vopsea de culoare crem
- tâmplărie din lemn la corp 2 si din PVC la corp 1.
Finisaje exterioare:
- pereti- tabla cutata si plasa tip Metro la corp 1;
- vopsea de culoare crem la corp 2;
- învelitoare din tabla cutata.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui depozit si w.c. cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă a depozitului va fi urmatoarea:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10;
- fundaţii izolate din beton armat C12/15;
- structura metalica: stalpi si ferme metalice cu inchideri partial plasa tip Metro
si in rest din tabla cutata.
- acoperis- ferme, pane si contravanturi cu invelitoare din tabla cutata.
Pentru o buna rigidizare a structurii se vor prevedea contravanturi in plan orizontal
si vertical.
Structura de rezistenţă a w.c.-ului va fi urmatoarea:
- ca fundatii vom avea o platforma betonata din b.a. C8/10;
- structura de rezistenta din lemn: stalpi si grinzi din lemn cu pereti in trei straturi
de 18 cm grosime: la exterior scandura, folie anticondens, la mijloc termoizolatie de
vata minerala si la interior scandura,
- planşeu din lemn cu termoizolatie;
- sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla cutata .

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: EPISCOPIA SLOBOZIEI SI CALARASILOR
Denumirea documentaţiei: TRANSFORMARE PUNCT TERMIC IN
IN LACAS DE CULT
Amplasament: str. Zefirului intersectie cu str. Nufarului, mun. Calarasi
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă a constructiei existenre (lacas de cult) la stadiul actual
al lucrarilor existente: stalpi si grinzi prefabricati din b.a.cu inchideri din zidarie
BCA in grosime cu 20 cm, compartimentari de 10 cm, acoperis tip terasa realizat din
elemente curbe de acoperis E.C.P., straturile unei terase necirculabile si atic din
b.a.Fundatiile sunt tip pahar pentru stalpii prefabricati din b.a. si continue din simplu
pentru zidarie.
Imobilul care a fost transformat in lacas de cult a fost alcatuit din centrala termica,
cateva magazii si w.c..
Suprafaţa construită existenta: 374,85 mp
Suprafaţa construită desfăşurată existenta: 374,85 mp
Suprafaţa utilă existenta: 299,47 mp
Structura de rezistenta a lucrarilor ramase de executat- pridvor: strat beton
de egalizare, fundatii izolate din b.a.,stalpi si grinzi din b.a., planseu din b.a., acoperis
tip sarpanta din lemn cu inchideri din zidarie BCA de la cota +3,70 m cu invelitoare
din tabla.
Suprafaţa construită propusa: 10,89 mp
Suprafaţa construită desfăşurată propusa: 10,89 mp
Suprafaţa utilă propusa: 7,29 mp
Suprafaţa construită totala: 385,74 mp
Suprafaţa construită desfăşurată propusa: 385,74 mp
Suprafaţa utilă totala: 362,76 mp
Alimentarea cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta in zona cu
acordul E.N.E.L.- ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul este racordat la retelele existente
ale orasului.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

In urma lucrarile executate au mai ramas de finalizat un pridvor si finisaje


interioare si exterioare.
Finisaje interioare:
- pardoseli – mozaic venetian;
- pereţi si tavane - zugraveli din var lavabil si picaturi in ulei;

Finisaje exterioare:
- pereti- praf de marmura;
- soclu similipiatra;
- invelitoare din tabla;

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Pana in prezent s-au realizat lucrarile de modernizare a cladirii existente
pentru desfasurarea activitatii propuse- lacas de cult.
Imobilul a fost executat in anul 1983. Imobilul nu mai este in functiune si a
avut destinatia de punct termic. Nu are degradari la elementele structurale.
Pentru finalizarea lucrarii a mai ramas de executat pridvorul cu finisajele
aferente.
Descrierea constructiei existente
Cladirea existenta are un regim de inaltime parter cu dimensiuni maxime in plan
de 30,60 x 12, 25 m.
Strutura de rezistenta este realizata din stalpi din b.a. cu dimensiunea de 35 cm
x 40 cm cu traveea de 5,95 ; deschiderea de 5,75 m si grinzi din b.a. prefabricat.
Inchiderile sunt din zidarie de B.C.A. In grosime de 20 cm si compartimentari de 10
cm. Acoperisul este de tip terasa realizata din elemente curbe de acoperis E.C..P,
straturile unei terase necirculabile si atic din b.a.
Fundatiile sunt tip pahar pentru stalpii prefabricati din b.a. si continue din b.s.
pentru zidarie.
Lucrari propuse
Structura de rezistenta:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10;
- fundaţii izolate din beton armat C12/15;
- stalpi si grinzi din b.a. cu inchideri din zidarie B.C.A. de la cota 3,70 m;
- planseu din b.a.;
- acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla;
Modificarile care urmeaza sa se execute, nu influenteaza starea de eforturi si
deformatii a elementelor structurale ale cladirii si deci nu pun in pericol existenta si
stabilitatea constructiei existente.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: DAVID EDUARD
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Amplasament: jud. Calarasi, com. Radovanu, sat Radovanu
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, pereti din b.a la subsol, stalpi si grinzi din b.a. cu inchideri din
zidărie BCA , planşee din b.a., acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.
Suprafaţa construită: 217,14 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 349,44 mp
Suprafaţa utilă: 308,01 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului Calarasi.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu centrala termica cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Radovanu se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime subsol partial+parter şi următoarea
compartimentare funcţională:
Subsol
− garaj cu suprafata de 120,70 mp;
Parter
- camera de zi cu suprafata de 23,94 mp;
- garaj cu suprafata de 75,56 mp;
- bucatarie cu suprafata de 17,38 mp;
- baie cu suprafata de 6,03 mp;

- doua holuri cu suprafata de 13,97 mp si respectiv 5,23 mp;


- doua dormitoare cu suprafata de 22,60 mp fiecare.

Finisaje interioare:
- pardoseli – beton in garaje, parchet in dormitor, camera de zi si in rest gresie
ceramica;
- pereţi - faianţă in bucatarie şi baie în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie metalica la garaj si in rest tamplarie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative de culoare galbena;
- soclu – piatra sparta ;
- învelitoare din tabla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei locuinte cu regim de înălţime
parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- la subsol pereti din b.a. C12/15;
- stalpi si grinzi din b.a. C16/20 cu inchideri din zidarie B.C.A.;
- pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 5 cm grosime;
- compartimentări din B.C.A de 25 cm grosime ;
- planşee din b.a. C16/20;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru o locuinta .
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru locuinta va fi făcută printr-un cablu electric
montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui tablou electric T.E.
cu 3 circuite, amplasat în hol.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru o
locuinta Sp+parter. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie si baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare într-o
statie de epurare, cu capacitatea de 7 mc.
Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

Beneficiarul lucrării: SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII


Denumirea documentaţiei: AMENAJARE SPATIU CENTRALA TERMICA
Amplasament: com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Regim de înălţime: P
Zona seismică de calcul: ag=0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: II, conform normativ P100/1-2006
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
CORP 1 (SCOALA):
Structura de rezistenţă (existent): fundatii continue din b.s, zidarie portanta din
caramida, planseu cu tencuiala pe rabit,acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare
din tabla.
Structura de rezistenţă (propunere): strat beton de egalizare din b.s, fundatii
continue si grinzi din b.a, stalpi si grinzi din b.a cu inchideri din zidarie BCA, planseu
din b.a,acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
Suprafata construita existenta a scolii corp 1:654,21 mp;
Suprafata construita aferenta centralei termice corp 1: 523,36 mp;
Suprafata utila cor p 1 existenta: 4,86 mp;
Suprafata utila cor p 1 centrala termica: 4,86 mp;
CORP 2 (SCOALA)
Structura de rezistenţă (existent): fundatii continue din b.s, zidarie portanta din
caramida, planseu cu tencuiala pe rabit,acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare
din tabla.
Structura de rezistenţă (propunere): strat beton de egalizare din b.s, fundatii
continue si grinzi din b.a, stalpi si grinzi din b.a cu inchideri din zidarie BCA, planseu
din b.a,acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
Suprafata construita existenta a scolii corp 2: 490 ,63 mp;
Suprafata construita aferenta centralei termice corp 2:11,35 mp;
Suprafata utila cor p 2 existenta: 392,50 mp;
Suprafata utila corp 2 centrala termica: 7,92 mp;
Alimentare cu energie electrică: se va face de la reteaua existenta cu acordul
E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: se va racorda de la retelele existente in zona,
Incalzirea centrala termica cu combustibil solid.
Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea
lucrarilor de detaliu si se efectueaza pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei
constructiei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice.
Trasarea axelor principale se efectueaza in raport cu reperele de trasare a
pozitiei de amplasare a constructiei prin metoda coordonatelor rectangulare, folosind
teodolitele.
Cota 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropierea considerat fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Stefan cel Mare se inscrie in Campia
Baraganului de sud, subunitate a marii unitatii geomorfologice- Campia Romana, in
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de pana la 20 m, cu intercalatii de nisipuri
si argile prafoase de varsta cuaternara.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

La cererea beneficiarului urmeaza a se realiza un zid in corp 1 pentru a face o


compartimentare in vederea obtinerii un spatiu pentru centrala termica si un gol de
fereastra cu dimensiunea de 1,50 x 1,90 m si se va inlocui planseul din lemn cu
planseu din b.a.
In corpul 2 se va realiza un gol de fereatra cu dimensiunea de 1,20 x 1,20 m si
inlocuirea planseul din lemn cu planseu din b.a.
Finisaje interioare:
- pardoseli – beton in centrale;
- pereţi si tavene–zugraveli cu var lavabil;
- tâmplărie metalica;
Finisaje exterioare:
- pereţi – zugraveli cu var;
- soclu –tencuiala driscuita ;
- învelitoare din tabla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru centrala
termica.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru extindere scoala va fi făcută printr-un
cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin intermediul unui
tablou electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol, conform planşei E1.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru
extindere. Distribuţia energiei electrice din tablou se face astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la bucătărie şi baie – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a locuinţei se va realiza din ţeavă de polietilenă de
înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată în pământ sub adâncimea
de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele exterioare
într-o statie de epurare, cu capacitatea de 60 mc.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: FRINCU CONSTANTIN
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE CASA DE VACANTA
Amplasament: jud. Prahova, com. Drajna, sat Catunu
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundaţii
continue si grinzi din beton armat, structura de rezistenţă din lemn cu pereţi alcatuiti
din urmatoarele : la exterior polistiren, panou O.S.B, folie anticondens, la mijloc
termoizolatie de vata minerala si panouri din gips-carton la interior, planşee din lemn
cu tavan fals din gips-carton peste parter si la mansardă, acoperiş de tip sarpanta din
lemn cu învelitoare din tabla tip tigla.
Suprafaţa construită: 74,20 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 148,40 mp
Suprafaţa utilă: 107,85 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la reteaua stradala existenta şi pentru
canalizare: bazin vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu centrala electrica.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Locuinţa are un regim de înălţime parter+mansarda şi următoarea
compartimentare funcţională:
- parter-
- living cu suprafata de 27,66 mp;
- bucatarie cu suprafata de 12,24 mp;
- spatiu centrala cu suprafata de 2,01 mp;
- w.c. cu suprafata de 1,91 mp;
- terasa cu suprafata de 20,97 mp.
− Mansarda-
- doua dormitoare cu suprafata de 16,00 mp fiecare;
- baie cu suprafata de 3,77 mp;
- doua balcoane cu suprafata de 2,68 mp;
- hol cu suprafata de 6,52 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – parchet laminat in dormitoare, living si in rest gresie ceramica;
- pereţi - faianţă in bucatarie, baie, w.c si în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- soclu – piatra sparta;
- învelitoare din tabla tip tigla.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unei case de vacanta cu regim de
înălţime parter+mansarda.
Structura de rezistenţă:
- fundatii continue formate dintr-un bloc de beton simplu C8/10 si centuri din
b.a. C12/15 una prevazuta la nivelul pardoselii si alta la partea superioara a blocului de
beton simplu;
- structura de rezistenta din lemn cu stâlpi din lemn (14x14 cm) cu pereti
formati din urmatoarele straturi: la exterior polistiren, panou O.S.B, folie
anticondens, la mijloc termoizolatie de vata minerala si panouri din gips-carton la
interior
- compartimentări interioare din gips-carton cu termoizolatie din vata minerala
la mijloc;
- scara pentru accesul la mansarda va fi executată din lemn;
- planşeu din lemn cu tavan fals din gips carton peste parter si la mansardă;
- acoperişul se va executa de tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla tip
tigla.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: MANASTIREA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE PARACLIS
Amplasament: jud. Calarasi, com. Mitreni, sat Valea Rosie
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: II, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: B, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă: strat beton de egalizare din beton simplu, fundatii
continue din b.a, stalpi si grinzi din b.a. cu inchideri din zidărie caramida , planşeu din
b.a., acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip Lindab.
Suprafaţa construită: 149,75 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 149,75 mp
Suprafaţa utilă: 115,19 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului Calarasi.
Alimentare cu apă şi canalizare: obiectivul nu necesita racordarea la aceste
retele.
Încălzirea se realizează cu centrala termica cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Mitreni se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Paraclisul are un regim de înălţime parter si urmatoarea compartimentare
functionala:
- altar cu suprafata de 26,03 mp;
- naos cu suprafata de 74,45 mp;
- pronaos cu suprafata de 14,71 mp.

Finisaje interioare:
- pardoseli – mozaic;
- pereţi si tavane - picturi murale în ulei;
- tamplarie lemn.

Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu piatra naturala;
- învelitoare din tabla tip Lindab;
- tamplarie PVC cu geam termopan.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu
MEMORIU DE REZISTENŢĂ
Prezentul proiect constă în realizarea unui paraclis cu regim de înălţime parter.
Structura de rezistenţă:
- strat beton de egalizare din b.s. C8/10 de 5 cm grosime;
- fundaţii continue din beton armat C12/15;
- stalpi si grinzi din b.a. C16/20 cu inchideri din zidarie caramida;
- compartimentări din caramida;
- planşeu din b.a. C16/20;
- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tabla tip Lindab.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU INSTALAŢII ELECTRICE

Prezentul proiect va cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru un


paraclis.
Firida de branşament va fi amplasată în interiorul clădirii, iar coloana de
alimentare până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici
montaţi în tub de protecţie special, aparent.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2). Conductori electrici se vor proteja în tuburi de protecţie speciale, montate
aparent.
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.

Întocmit,
ing. Dima Valentin

Continutul – Cadru al
al studiului de prefazabilite

− Piese scrise

Date generale:
- Denumirea obiectivului de investitii: FERMA DE VACI 2000 DE
CAPETE
- Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul):Fundeni,
jud. Calarasi
- Titularul investitiei: S.C. MATHILDA FARM S.R.L
- Beneficiarul investitiei: CONSILIUL LOCAL FUNDENI
- Elaboratorul studiului: S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L

Necesitatea si oportunitatea investitiei


Necesitatea investitiei;
a).Scurta prezentare privind situatia existent, din care sa rezulte necesitatea
investitiei;
b)Tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii etc., care sa expliciteze
situatia existent si necesitatea investitiei;
c) Deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare
a zonei;
d) Prognoze pe termen mediu si lung;
Oportunitatea investitiei:
a) incadrarea obiectivului in politicele de investitii generale, sectoriale sau
regionale;
b) actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, dupa caz;
Electrica
NTE003/04/00; NTE 007/08/00; Normativ pentru proiectarea si
executarea linilor electrice aeriene de joasa tensiune PE 106/2003;
Norme si standarde privind lucrari de instalatii electrice in constructii de
joasa tensiune PE101 A/85, I7
Apele Romane
Legea 107/1996 din 25 septembrie – Legea apelor
Legile mediului
Legea 137/1995 stabileste distantele intre unitatile zootehnice
Ordinul 125/1996 stabileste distantele dintre fermele zootehnice fata de
fermele industriale si locuri publice.
Ordinul 437/1991
Anexa 1 sau 2 din HG 445/2006
Sanatate
Ordinul MS 536/1997 din 23 iunie privind aprobarea Normelor de igiena
si a recomandarilor privind mediu de viata al populatiei.
Autorizatia de construire
Legea 50/1991 din 29 iulie privind autorizarea executarii constructiilor
Legea 10/1995 din 18 ianuarie privind calitatea in constructii
Directia sanitar- veterinara
Ordinul 76/79 privind cerintele de igiena la amplasarea unitatilor
geotehnice
Legea 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismului
Legea 215 din 23 aprilie 2001 legea administratiei publice
locale
Ordinul 176/N/2000 din 16 august “Ghid privind
metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului
urbanistic zonal; Indicativ GM-010/2000.
c) acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la
realizarea investitiei, dupa caz;
Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului de
investitii pot fi atinse:
− Scenarii propuse (minimum doua);
− Scenariul recomandat de catre elaborator;
− Avantajele scenariului recomandat.
Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze
obiectivul de investitie.
Informatii despre terenul din amplasament:
3. Situatia juridical privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat-
definitive si/sau temporar- de obiectivul de investitii;
4. Suprafata estimata a terenului;
5. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza
studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investitii privind:
Pe baza datelor din forajele executate anterior pentru alte lucrari, terenul de fundare
este constituit din argile prafoase loessoide cafenii-galbui si prafuri argiloase
loessoide galbui, sensibile la umezire
Prevenirea conventionala de calcul este de 180kPa.
In zona de terasa, apa subterana este situata la adancimi cuprinse intre 8-12 m de la
C.T.N.
In zona de lunca a Dambovitei nivelul apei subterane este situat la cca 3-4 m de la
C.T.N.
Terenul de fundare este constituit din depozite aluvionare reprezentate prin prafuri
nisipoase, argiloase.
Presiunea conventionala de calcul se estimeaza a fi de 125-150 KPa.
Din punct de vedere seismic, comuna Fundeni este situata conform STAS 11100/1-
1993, in zona de grad 8/1 (MSK) de intensitate seismica, iar potrivit Normativ
P100/1-2006, in zona la care volorile de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag=0,24 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =
100 ani si a valorilor perioadei de control Tc=1,6 sec. A spectrului de raspuns.
Adancimea de inghet este de 0,70-0,80 m, conform STAS 6054/77.
6. Zona seismica de calcul si perioada de colt;
− Datele preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventional;
− Nivelul maxim al apelor freatice;

7. Studiile topografice preliminare;


8. Datele climatic ale zonei in care este situate amplasament.

Costul estimativ al investitiei


1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnico- economice:
- Cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare
(studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiza
tehnica, proiect ethnic si detalii de executie), dupa caz;
- Cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta
tehnica;
- Cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de
principiu necesare elaborarii studiului de prefezabilitate;
- Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
lucrari si a contractului de servicii de proiectare,
urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform
prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti,
publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).
2. Valoarea totala estimata a investitiei

Avize si acorduri de principiu, dupa caz


− Piese desenate:

- Plan de amplasare in zona (1:25 000- 1:5.000);


- Plan general (1: 2 000-1:500)

Continutul – Cadru al
al studiului de prefazabilite

− Piese scrise

Date generale:
- Denumirea obiectivului de investitii: FERMA DE VACI 2000 DE
CAPETE
- Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul):Fundeni,
jud. Calarasi
- Titularul investitiei: S.C. IRED PARTNERS S.R.L
- Beneficiarul investitiei: S.C. IRED PARTNERS S.R.L
- Elaboratorul studiului: S.C. ATRIUM S.R.L

Necesitatea si oportunitatea investitiei


Necesitatea investitiei;
a).Scurta prezentare privind situatia existent, din care sa rezulte necesitatea
investitiei;
b)Tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii etc., care sa expliciteze
situatia existent si necesitatea investitiei;
c) Deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare
a zonei;
d) Prognoze pe termen mediu si lung;
Oportunitatea investitiei:
a) incadrarea obiectivului in politicele de investitii generale, sectoriale sau
regionale;
b) actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, dupa caz;
Electrica
NTE003/04/00; NTE 007/08/00; Normativ pentru proiectarea si
executarea linilor electrice aeriene de joasa tensiune PE 106/2003;
Norme si standarde privind lucrari de instalatii electrice in constructii de
joasa tensiune PE101 A/85, I7
Apele Romane
Legea 107/1996 din 25 septembrie – Legea apelor
Legile mediului
Legea 137/1995 stabileste distantele intre unitatile zootehnice
Ordinul 125/1996 stabileste distantele dintre fermele zootehnice fata de
fermele industriale si locuri publice.
Ordinul 437/1991
Anexa 1 sau 2 din HG 445/2006
Sanatate
Ordinul MS 536/1997 din 23 iunie privind aprobarea Normelor de igiena
si a recomandarilor privind mediu de viata al populatiei.
Autorizatia de construire
Legea 50/1991 din 29 iulie privind autorizarea executarii constructiilor
Legea 10/1995 din 18 ianuarie privind calitatea in constructii
Directia sanitar- veterinara
Ordinul 76/79 privind cerintele de igiena la amplasarea unitatilor
geotehnice
Legea 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismului
Legea 215 din 23 aprilie 2001 legea administratiei publice
locale
Ordinul 176/N/2000 din 16 august “Ghid privind
metodologia de elaborare si continutul- cadru al planului
urbanistic zonal; Indicativ GM-010/2000.
c) acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea
investitiei, dupa caz;
Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului de
investitii pot fi atinse:
− Scenarii propuse (minimum doua);
− Scenariul recomandat de catre elaborator;
− Avantajele scenariului recomandat.
Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze
obiectivul de investitie.
Informatii despre terenul din amplasament:
9. Situatia juridical privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat-
definitive si/sau temporar- de obiectivul de investitii;
10.Suprafata estimata a terenului;
11.Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza
studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investitii privind:
Pe baza datelor din forajele executate anterior pentru alte lucrari, terenul de fundare
este constituit din argile prafoase loessoide cafenii-galbui si prafuri argiloase
loessoide galbui, sensibile la umezire
Prevenirea conventionala de calcul este de 180kPa.
In zona de terasa, apa subterana este situata la adancimi cuprinse intre 8-12 m de la
C.T.N.
In zona de lunca a Dambovitei nivelul apei subterane este situat la cca 3-4 m de la
C.T.N.
Terenul de fundare este constituit din depozite aluvionare reprezentate prin prafuri
nisipoase, argiloase.
Presiunea conventionala de calcul se estimeaza a fi de 125-150 KPa.
Din punct de vedere seismic, comuna Fundeni este situata conform STAS 11100/1-
1993, in zona de grad 8/1 (MSK) de intensitate seismica, iar potrivit Normativ
P100/1-2006, in zona la care volorile de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag=0,24 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =
100 ani si a valorilor perioadei de control Tc=1,6 sec. A spectrului de raspuns.
Adancimea de inghet este de 0,70-0,80 m, conform STAS 6054/77.
12.Zona seismica de calcul si perioada de colt;
− Datele preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventional;
− Nivelul maxim al apelor freatice;

13.Studiile topografice preliminare;


14.Datele climatic ale zonei in care este situate amplasament.

Costul estimativ al investitiei


1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnico- economice:
- Cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare
(studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiza
tehnica, proiect ethnic si detalii de executie), dupa caz;
- Cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta
tehnica;
- Cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de
principiu necesare elaborarii studiului de prefezabilitate;
- Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
lucrari si a contractului de servicii de proiectare,
urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform
prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti,
publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).
3. Valoarea totala estimata a investitiei

Avize si acorduri de principiu, dupa caz


− Piese desenate:

- Plan de amplasare in zona (1:25 000- 1:5.000);


- Plan general (1: 2 000-1:500)

S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L.


J51/78/1992 C.U.I. RO1925013; Cont Raiffeisen Călăraşi: RO71RZBR0000060003123582; Cont Trezorerie Călăraşi: RO53TREZ2015069XXX000564;
Str. Cornisei, bl. 48A, etj. 1, ap.1, int. 1, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi; tel/fax 0242/318.778; www.proiectconstruct.ro; proiectconstruct92@yahoo.com.

Nr. 480 din 16.12.2009

CATRE
S.G.A. CALARASI

Prin prezenta, va comunicam ca am finalizat documentele necesare


autorizarii din punct de vedere al securitatii la incendiu, pentru obiectivul „Sediu
administrativ parter +1 etaj”, situat in mun. Calarasi, str. Chiciu, nr. 2.
Avand in vedere ca, in perioada care a trecut de la finalizarea investitiei si
pana in prezent, au intrat in vigoare noi acte normative, care reglementeaza
activitatile privind securitatea la incendiu, este necesar ca, documentatia pe care
am intocmit-o, sa fie in concordanta cu acestea.
Prin prezenta, va aducem la constiinta ca, este necesar sa realizati
urmatoarele masuri, in conformitate cu prevederile actelor normative care
reglementeaza activitatea privind securitatea la incendiu astfel:
− asigurarea in conformitate cu prevederile Normativului I7/02 a iluminatului de
siguranta pentru marcarea cailor de evacuare si hidrantilor interiori de
incendiu;
− asigurarea in conformitate cu prevederile Normativului I19/09, a dotarii cu
instalatie de detectare si semnalizare incendii cu acoperire totala.

Director,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: S.C TRANSDANUBE INDUSTRIES S.R.L
Denumirea documentaţiei: CONSTRUIRE, RECONSTRUIRE,
CONSOLIDARE, MODIFICARE, EXTINDERE, SCHIMBARE DE DESTINATIE A
CONSTRUCTIILOR DE ORICE FEL,PRECUM SI A INSTALATIILOR
AFERENTE ACESTORA; REABILITAREA TERMICA A ACESTOR
CONSTRUCTII
Amplasament: Jud. Calarasi, mun. Oltenita, b-dul 22 Decembrie, nr.1
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Structura de rezistenţă: fundatii pahar si grinzi din beton armat, stalpi si grinzi
prefabricate din b.a cu inchideri din zidarie B.C.A., compartimentari din zidarie
B.C.A, plansee din b.a., acoperis de tip terasa necirculabila.
Suprafaţa construită: 630,68 mp
Suprafaţa construită desfăşurată: 2102,08 mp
Suprafaţa utilă: 1176,80 mp
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului.
Alimentare cu apă şi canalizare: de la retelele existente in incinta.
Încălzirea se realizează cu centrala termica.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Constructia ce se va realiza are un regim de inaltime P+4E.
Destinatiile spatilor propuse sunt urmatoarele:
Parterul va avea urmatoarea compartimentare:
- parter-
- internet cafe cu suprafata de 27,95 mp;
- cabina paza cu suprafata de 11,16 mp;
- spatiu polivalent cu suprafata de 58,53 mp;
- camera intretinere cu suprafata de 27,32 mp;
- spatiu joaca copii cu suprafata de 38,63 mp;
- magazie cu suprafata de 12,50 mp;
- vestiar cu suprafata de 13,37 mp;
- bucatarie cu suprafata de 52,89 mp;
-magazie cu suprafata de 7,42 mp;
- separeu cu suprafata de 13,61 mp;
- sala mese cu suprafata de 76,49 mp;
-hol cu suprafata de 47,44 mp;
- magazie cu suprafata de 13,48 mp;
- w.c cu suprafata de 4,66 mp;
-w.c femei cu suprafata de 5,04 mp;
- w.c barbati cu suprafata de 5,04 mp;
− ETAJ 1 si 2-
- 8 garsoniere cu suprafata de 27,95 mp fiecare;
- spalator uscator cu suprafata de 10,77 mp;
- oficiu depozitare cu suprafata de 10,77 mp;
- hol cu suprafata de 6,52 mp;
− ETAJ 3 si 4-
- dormitor cu suprafata de 16,54 mp fiecare;
- hol cu suprafatA de 8,29 mp;
- hol cu suprafata de 12,81 mp;
- living cu suprafata de 31,40 mp;
- dormitor cu suprafata de 17,50 mp;
- baie cu suprafata de 7,44 mp;
- baie cu suprafata 5,22 mp;
- hol cu suprafata de 1,20 mp;
-dormitor cu suprafata de 19,50 mp;
- living cu suprafata de 27,39 mp;
- hol cu suprafata de 11,22 mp;
- hol cu suprafata de 12,09 mp;
- baie cu suprafata de 3,57 mp;
- hol cu suprafata de 11,70 mp;
-baie cu suprafata de 5,67 mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli – parchet laminat in dormitoare, living si in rest gresie ceramica;
- pereţi - faianţă in bucatarie, baie, w.c si în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tâmplărie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- învelitoare tip terasa circulabila.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Scopul realizarii acestei documentatii este de a se construi, reconstrui,


consolida, modifica, extinde, schimbare destinatiei constructiilor, deasemenea se va
reabilita si instalatiile aferente.
Constructia existenta are un regim de inaltime P+4E.
Se propun urmatoarele lucrari:
- cladirea va fi placata cu polistren de 10 cm grosime;
− se vor realiza compartimentari usoare din gips-carton de 15 cm si
respectiv 10 cm grosime;
- se vor schimba destinatiile spatiilor existente in functie si de noile
recompartimentari cu cele specifice unor apartamente de locuit.
- se vor reface zugravelile interioare cu zugraveli din var lavabil de culoare alba;
- se va turna o sapa de egalizare pentru realizarea pardoselilor propuse din
parchet laminat si gresie antiderapanta;
- se va realiza tavan fals din gips-carton la o inaltime de 2,80 m de la cota
pardoselii;
- se va inlocui tamplaria existenta din lemn cu tamplarie din PVC cu geam
termopan atat la interior cat si la exterior;
- se vor reface instalatiile electrice si sanitare;
- se vor realiza instalatiile termice
-cladirea va fi finisata.
Cladirea nu prezinta fisuri, crapaturi la structura de rezistenta.
Modificarile care urmeaza sa se execute, nu influenteaza negativ asupra
elementelor structurale ale cladirii si deci nu pun in pericol rezistenta si stabilitatea
constructiei existente.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: SGA CALARASI
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU- IALOMITA
Denumirea documentaţiei: REPARAŢII CURENTE „CANTON FORMATIE
GURBANESTI”
Amplasament: com. Gurbanesti, jud. Calarasi
Regim de înălţime: P+2E
Zona seismică de calcul: C şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: C, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.

Structura de rezistenţă a construcţiei existente: fundaţii continue din beton


simplu, pereţi portanţi din zidărie cărămidă şi elemente de b.a., compartimentări din
zidărie cărămidă, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din
tigla.
Suprafaţa construită existentă: 109,10 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată existentă: 327,30 mp.
Suprafaţa utilă existentă: 225,86 mp.

Alimentarea cu energie electrică: pentru extinderea pe verticală se face de la


T.E. existent cu acordul R.E.N.E.L.-ului.
Alimentarea cu apă şi canalizare: obiectivul se va racorda la reţeaua existentă
în incintă, pentru canalizare: staţie de purificare.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Construcţia existentă cu regim de înălţime P+2E. Ea va avea următoarea
compartimentare funcţională:

- parter-
- centrala termica cu suprafaţa de 12,11 mp;
- bucatarie cu suprafaţa de 8,95 mp;
- baie cu suprafaţa de 4,10 mp;
- birou cu suprafaţa de 15,98 mp;
- hol cu suprafata 9,96 mp;
- hol intrare cu suprafata de 9,67 mp.
- etaj 1 -
- camera cazare cu suprafata de 12,10 mp;
- sala sedinte cu suprafata de 25,55 mp;
- hol + casa scarii cu suprafata de 13,24 mp;
- hol cu suprafata de 7,14 mp;
- baie cu suprafata de 3,88 mp;
- camera cazare cu suprafata de 12,78 mp;
- camera cazare cu suprafata de 8,15 mp.
- etaj 2 -
- camera cazare cu suprafata de 11,85 mp;
- camera cazare cu suprafata de 9.16 mp;
- camera cazare cu suprafata de 15,98 mp;
- hol+ casa scarii cu suprafata de 13,24 mp;
- hol suprafaţa de 7,14 mp;
- baie cu suprafata de 3.88 mp;
- camera cazare cu suprafata de 12,85 mp;
- camera cazare cu suprafata de 8,15 mp.
Finisaje interioare:
- pardoseală: - ciment sclivisit la centrala termica;
- parchet laminat în camere cazare, sala sedinte, birou si in rest
gresie antiderapanta;
- pereţi: - faianţă în băi şi în rest zugrăveli cu var lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- la exterior avem tâmplărie din P.V.C. de culoare alb, cu geam
termopan. La interior uşile de băi şi camere vor fi realizate din lemn finisate cu lac
incolor.
Finisaje exterioare:
- pereţi – tencuieli decorative de culoare portocalie si crem;
- soclu ciment sclivisit;
- învelitoare din tablă tip Lindab.
Construcţia va fi prevăzută cu trotuare de minim 1,00 m pentru preluarea apelor
meteorice şi îndepartarea lor de construcţie.
Încălzirea se va realiza cu o centrală termică proprie.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Construcţia a fost executată în anii 1958-1965. Ea este în funcţiune şi are


destinaţia de camere cazare. Scopul realizării acestei documentaţii este de a realiza
reparatii capitale constand in inlocuirea pardoselilor, se va pune gips-carton la pereti si
la tavane, se va reface instalatia electrica cu corpuri de iluminat fluorescent, prize, se
vor inlocui obiectele sanitare la bai, se va face instalatia termica, se va face o noua
balustrada, se vor monta calorifere, se va placa cu polistiren incepand de la etajul I
pana sub streasina.
Descrierea construcţiei existente
Clădirea existentă are regim de înălţime P+2E.
Fundaţiile sunt continue din beton simplu sub ziduri.
Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi portanţi de zidărie de cărămidă de
40 cm grosime. Compartimentările sunt din zidărie de caramidă de 25 cm grosime.
Planşee din beton armat peste parter, etajul 1 si etaj 2.
Scara de acces la etaje este din beton armat şi este realizată în doua rampe. Acoperişul
este de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tigla.
Clădirea nu prezintă fisuri, crăpături la structura de rezistenţă.
Lucrări propuse
Pentru modificările cerute de beneficiar, avem următoarele lucrări:
- la intrarea în clădire se va realiza o acoperire pe structură din beton existenta
cu învelitoare din tigla;
- se vor demola pereţii din zidărie de cărămidă de 10 cm grosime existenţi în
camere şi la grupurile sanitare;
- se vor desface pardoselile existente şi se vor monta pardoseli din parchet
laminat în camere cazare, sala sedinte şi în rest gresie antiderapantă;
- se vor crea goluri de uşă la intrarea în camere cu dimensiunea de 0,90x2,10 m
prin demolarea a 0,70 m zidărie cărămidă de lângă golul existent de 1,00x2,10m iar
diferenţa se va înzidii cu cărămizi întregi. Pentru toate golurile care vor fi înzidite se
va realiza o împănarea a noi zidării faţă de cea existentă.
- la parter şi etaj 1, se vor înzidii cu zidărie din cărămidă două goluri de uşă cu
dimensiunea de 0,70x2,10 m existente între hol şi grupul sanitar;
- la etajul 1 se va înzidii cu zidărie de cărămidă golul cu dimensiunea de
1,00x2,10 m existent între depozit şi casa scării. Pentru accesul la casa scării se va
crea un gol de uşă cu dimensiunea de 1,50x2,10 m în peretele dintre hol şi casa scării;
- se va demola parţial planşeul din beton armat de peste etajul 1 pentru execuţia
noului gol de scară spre etajul 2. La marginea golului de scară se vor monta două
grinzi metalice fixate de pereţii structurali.
Noua scară de acces la etaj 2 şi respectiv mansardă va fi metalică.
- la parter, se va modifica un gol de fereastră cu dimensiunea de 1,60x1,45 m în
gol de uşă cu dimensiunea de 1,60 x2,35 m prin demolarea parapetului de 0,90 m din
zidărie de cărămidă. Acest gol este necesar pentru a realiza accesul în C.T.
- se va crea la parter un gol de uşă cu dimensiunea de 1,60x2,35m şi la etaj un
gol de fereastră cu dimensiunea de 1,60x1,45 m prin mărirea a două goluri de fereastră
de 0,55x0,55 m fiecare şi demolarea parapetului şi respectiv a şpaletului de zidărie
dintre ele;
- se vor reface tencuielile existente şi exterioare;
- refacerea zugrăvelilor interioare cu zugrăveli cu var lavabil de culoare albă;
- se va înlocui tâmplăria existentă din lemn cu alta parţial din lemn lăcuit şi în
rest din P.V.C. de culoare stejar auriu;
- recompartimentări din gips-carton.
Pentru extinderea propusă vom avea următoarea structură de rezistenţă:
Pentru o bună preluare a apelor pluviale de pe acoperiş fără pierderi pe traseu,
se vor monta jgheaburi şi burlane.
Pentru o mai bună rigidizare a structurii, ea se va contravântui atât în plan
vertical cât în cel orizontal.
Având în vedere că trotuarele de protecţie ale clădirii sunt degradate, acestea se
vor reface cu pante corespunzătoare pentru scurgerea astfel încât apele meteorice să nu
mai poată ajunge la fundaţiile construcţiei.
Soclul se va executa din ciment sclivisit iar trotuarele din beton slab armat pe un
pat de nisip.
Pentru noile goluri propuse se vor realiza buiandrugi din beton armat C16/20.
În ceea ce privesc fundaţiile existente se propune consolidarea fundaţiilor pe
direcţia transversală.
Săpăturile şi turnarea betonului se va executa pe ambele laturi ale fundaţiei.
Betonul se va turna în max. 15 min pe la partea superioară a cofrajului, se va răspândi
uniform şi se va îndesa cu ajutorul unei şipci de lemn astfel încât să nu rămână goluri
de aer.
Consolidarea se va realiza în grosime de 15 cm pe ambele feţe ale fundaţiei
transversale prin cămăşuirea cu plase de armătură solidarizate cu ancore din oţel fixate
introduse în găuri forate prin fundaţie.
Se va realiza şi consolidarea la parter a pereţilor longitudinali prin decopertarea
acestora pe ambele feţe şi tratarea corespunzătoarea a zidăriei (adâncirea rosturilor,
curăţare cu peria de sârmă, umezire abundentă).
Plasele de armătură se vor suprapune în câmp 2 ochiuri, iar la colţuri se vor
racorda pe peretele perpendicular 20 cm.
Modificările care urmează să se execute, nu influenţează negativ asupra
elementelor structurale ale clădirii şi deci nu pun în pericol rezistenţa şi stabilitatea
construcţiei existente.
Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: CENTRU DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA
CALARASI
Denumirea documentaţiei: MODERNIZARE CENTRU DE ASISTENTA
MEDICO- SOCIALA CALARASI
Amplasament: mun. Calarasi, str. Eroilor, nr. 1-3
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: IV, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: D, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: IV.
Regim de inaltime: parter
Constructia se afla in vecinatatea cladirii Arhivele Statului inscrisa in lista
monumentelor istorice a mun. Calarasi, str. Pompierilor 1, cod CL-II-m-A-14657 si a
fost construita in 1897.
Structura de rezistenţă a constructiei existente: fundatii
continue din zidarie caramida, zidarie portanta din caramida,
compartimentari din zidarie caramida si gips-carton, planseu din
lemn + pamant batut, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla
zincata.
Suprafata construita cladire (corp nou atribuit) – 125.096
mp
Suprafata construita cladire (corp existent) – 426.314 mp
Suprafata construita totala – 551.41 mp
Suprafaţa utilă: 390,13 mp
Alimentarea cu energie electrică: existentă.
Alimentare cu apă şi canalizare: existente.
Încălzirea se realizează cu centrala termica cu combustibil gazos.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, mun. Calarasi se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Cladirea care urmeaza sa se modernizeze are un regim de înălţime parter si va
avea urmatoarea :
- birou cu suprafata de 16,73 mp;
- cabinet recuperare cu suprafata de 23,59 mp;
- camera 3 paturi cu suprafata de 14,61 mp;
- doua grupuri sanitare cu suprafata de 2,20 mp fiecare;
- doua holuri cu suprafata de 19,83 mp si respectiv 4,58 mp;
- birou contabilitate cu suprafata de 28,56 mp;
- un grup sanitar cu suprafata de 3,24 mp;
- camera 4 paturi cu suprafata de 17,10 mp;
- doua grupuri sanitare cu suprafata de 3,35 mp;
- windfang cu suprafata de 4,20 mp;
- hol cu suprafata cu suprafata de 3,80 mp;
- hol+ circulatie cu suprafata de 33,40 mp;
- tablou electric cu suprafata de 1,65 mp;
- cabinet psihologic cu suprafata de 12,15 mp;
- depozitare cu suprafata de 1,30 mp;
- depozit efecte pacienti cu suprafata de 7,15 mp;
- dezinfectie efecte pacienti cu suprafata de 4,75 mp;
- spatiu gospodaresc cu suprafata de 4,35 mp;
- spalatorie cu suprafata de 7,15 mp;
- internari-externari cu suprafata de 6,52 mp;
- cabinet medical cu suprafata de 6,12 mp;
- centrala termica cu suprafata de 9,00 mp;
- camera 3 paturi cu suprafata de 14,50 mp;
- camera 2 paturi cu suprafata de 9,80 mp;
- camera 2 paturi cu suprafata de 9,75 mp;
- camera 2 paturi cu suprafata de 12,90 mp;
- camera 2 paturi cu suprafata de 19,70 mp;
- circulatie cu suprafata de 19,70 mp;
- camera 2 paturi cu suprafata de 11,25 mp;
- camera 2 paturi cu suprafata de 10,90 mp;
- oficiu cu suprafata de 6,90 mp;
- camere 2 paturi cu suprafata de 13,60 mp;
- grup sanitar cu suprafata de 10,10 mp;
- grup sanitar cu suprafata de 9,70 mp;

Finisaje interioare:
- pardoseli – parchet in birouri, camere, cabinete si in rest gresie antiderapanta;
- pereţi - faianţă in grupuri sanitare, vestiare, baie în rest zugrăveli cu var
lavabil;
- tavane - zugrăveli cu var lavabil;
- tamplarie P.V.C cu geam termopan.

Finisaje exterioare:
- pereti- tencuieli decorative;
- învelitoare din tabla tip Lindab.
Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Prezentul proiect constă în modermnizarea unei construcţii existente.


Imobilul a fost executat aproximativ în anul 1962. El este în funcţiune şi a avut
destinaţia de cabinet medical cu spaţiu de depozitare. În urma atribuirii acestui corp de
clădire centrului de centru de asistenţă medico-socială se propune modernizarea
acestuia în vederea obţinerii unor spaţii necesare în bune condiţii a activităţii.
Scopul realizării acestei documentaţii este de modernizare şi recompartimentare
a construcţiei în vederea obţinerii unor noi spaţii necesare unei bune funcţionării prin
modificarea unor goluri existente, înzidirea altor goluri, reparare crăpături zidărie,
refacerea finisajelor interioare şi exterioare, refacere instalaţii.
Descrierea construcţiei existente
Clădirea existentă are regim de înălţime parter. În acest moment, clădirea se află
într-un stadiu avansat de degradare.
Fundaţiile sunt continue din zidărie de cărămidă şi coboară sub nivelul terenului
aproximativ 80 cm.
Clădirea este executată pe structură din zidărie de cărămidă neînrămată cu
stâlpişori şi centură din beton armat. Pereţii exteriori au grosimea de 42 cm şi cei
interiori de 28 cm şi respectiv 15 cm.
Planşeu este realizat din lemn, respectiv grinzi din lemn şi umplutură de moloz,
cu tencuială pe trestie la intrados scândură.
Acoperişul este de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Clădirea prezintă fisuri şi crăpături la zidăria din cărămidă.
Lucrări propuse
Pentru modificările cerute de beneficiar la nou corp de clădire atribuit, avem
următoarele lucrări:
- desfacerea învelitorii din tablă şi a şarpantei din lemn a construcţiei existente.
Forma acoperişului va fi cea clasică iar pentru învelitoare se va folosi tablă tip Lindab.
- desfacerea planşeului existent din lemn şi realizarea altuia din b.a. C16/20.
Înainte de desfacerea planşeului se vor sprijinii toţii pereţii.
- pe faţada sud a clădirii se vor crea două goluri: un gol de uşă cu dimensiunea
de 1,00x2,70 m şi un gol de fereastră de 0,50x0,50 m. Golul de uşă existent pe aceeaşi
faţadă, cu dimensiunea de 0,80x1,90 m se va înzidii cu zidărie de cărămidă.
- pe faţada est, golul de uşă cu dimensiunea de 0,75x2,10 m se va modifica în
gol de fereastră de 1,40x1,90 m prin realizarea unui parapet de 85 cm înălţime din
zidărie de cărămidă.
- pe faţada vest, se va demola zona de intrare în clădire şi se va modifica golul
de fereastră cu dimensiunea de 0,50x0,50 m în gol de fereastră de 1,50x1,90 m prin
micşorarea parapetului de la 1,50 m la 0,85 m;
- se vor demola 80% din compartimentările existente. Într-un perete de 28 cm
rosime, se vor crea două goluri de uşi cu dimensiunea de 0,70x2,05 m şi respectiv
1,00x2,05 m.
- pentru a se putea comunica între cele două corpuri, se vor demola pereţii de
închidere al fiecăriu corp pe o lungime de 1,25 m în vederea realizării unui hol comun
- se vor realiza compartimentări din gips-carton pentru crearea a două grupuri
sanitare, un hol, birou, recepţie şi o cameră cu trei paturi.
Demolările propuse se vor realiza numai cu mijloace manuale. Înainte de
demolarea pereţilor, se vor realiza sprijinirii ale celor rămaşi în apropiere. Noii pereţi
se vor executa din gips-carton.
- se va demola perimetral zidăria din cărămidă în vederea realizării unei centurii.
Atât centura cât şi buiandrugii pentru noile goluri se vor realiza cu b.a. C16/20.
Consolidarea clădirii se va realiza prin înrămarea cu stâlpi şi centură din beton armat
C16/20. Stâlpii vor descărca pe fundaţii izolate, realizate prin evazarea în dreptul lor a
betonului din subzidiri.
- desfacerea pardoselilor şi refacerea lor cu altele din gresie antiderapantă şi
parchet laminat;
- refacerea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice;
- se vor monta jgheaburi şi burlane pentru preluarea apelor pluviale;
- înlocuirea tâmplăriei existente exterioare cu alta din P.V.C. iar a celor
interioare cu uşi celulare;
- executarea unor noi trotuare de 1,00 m lăţime, cu panta spre exterior de 5%,
bine etanşate faţă de clădire cu mastic bituminos. Ele se vor executa pe un pat de nisip.
În corpul deja reabilitat se vor realiza următoarele lucrări:
- se va micşora suprafaţa utilă a grupului sanitar aferentă cabinetului de
tratament prin mutarea pereţilor din gips-carton care delimitau acest spaţiu;
- spaţiul cu destinaţia de internări-externări se va compartimenta cu tâmplărie
din P.V.C. cu geam termopan pentru crearea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet
medical;

În ceea ce privesc fundaţiile se propune subzidirea şi cămăşuirea lor.


Subzidirea se va executa până la încastrarea sub adâncimea de îngheţ, în terenul
sănătos.
Săpăturile şi turnarea betonului în subzidiri se vor realiza în ploturi de max. 0,80
lungime. Turnarea betonului în ploturile notate identic (1, 2, 3) se va realiza în aceeaşi
zi. Nu se executa săpătură în şanţ continuu ci doar pe lăţimea ploturilor respective.
Se montează barele de armătură orizontală de 1,00 m lungime şi etrierii
dezvoltaţi pe întreaga înălţime a cămăşuielii. Se toarnă până la intradosul fundaţiei
existente.
Turnarea betonului se va realiza pe la partea superioară a cofrajului, în exces şi
se va îndesa cu şipca de lemn, astfel încât să nu rămână goluri de aer între fundaţia
veche şi betonul din subzidire. Betonul nu trebuie să prezinte segregări, se va turna în
maxim 15 min. Şi se va răspândii uniforfm în lungul fiecărui plot.
Decofrarea fiecărei serii de ploturi se poate face după min. 4 zile.
După ce se sapă următoarea serie de ploturi, suprafeţele de contact cu ploturile
deja executate vor fi bine curăţate de pământ cu peria de sârmă.
După ce se execută toate ploturile, se montează armăturile continue în
cămăşuială. Cămăşuiala se va realiza cu beton armat în grosime de 20 cm turnat
continuu şi se va solidariza de fundaţia existentă cu ancore din oţel fixate cu mortar de
ciment cu aracet.
- după executarea săpăturilor pentru prima serie de ploturi, va fi solicitat
specialistul geotehnician pentru confirmarea caracteristicilor fizico-mecanic ale
terenului de fundare la adâncimea propusă în proiect. ETAPĂ OBLIGATORIE.
Pentru cota de fundare propusă s-a avut în vedere o pres. conv. medie de 180
kPa.
- decopertarea tuturor pereţilor, pe ambele feţe şi tratarea corespunzătoare a
zidăriei (adâncire rosturi, curăţare cu peria de sârmă, umezire abundentă)
- repararea pereţilor prin injectări cu lapte de ciment cu adaos de aracet (în cazul
fisurilor) sau prin matare cu mortar de ciment şi introducerea locală de scoabe din oţel
beton în rosturile dintre cărămizi – pe ambele feţe ale peretelui – (în cazul
crăpăturilor); scoabele de oţel beton ø 8 vor fi introduse într-un mortar de ciment,
rosturile fiind bine curăţate în prealabil pe o adâncime de 2 cm.
În zonele în care crăpăturile sunt foarte mari se va reface local zidăria.
- executarea de tencuieli preparate cu mortar M100T de 4 cm grosime, armate cu
# ø6/100 STNB, la toţi pereţii pe ambele feţe. Reţeta acestui mortar este următoarea:
- o parte ciment;
- 2 părţi nisip grăunţos;
- o parte mărgăritar < 3 mm;
- 0,1 părţi var;
- apa cât să rezulte o consistenţă potrivită.
Plasele de armătură de pe cele două feţe ale peretelui se solidarizează cu agrafe
introduse prin găuri forate. Ulterior găurile vor fi umplute cu mortar.
Plasele de armătură se vor suprapune în câmp două ochiuri, iar la colţuri se vor
racorda pe peretele perpendicular 40 cm.
Armăturile se vor ancora la partea inferioară în betonul din cămăşuieli, iar la
partea superioară în centură de beton armat.
- la partea superioară a tuturor pereţilor se va turna o centură din beton armat
C16/20, din această centură se vor lăsa mustăţi pentru ancorarea şarpantei (ø6/100cm).
Modificările care urmează să se execute, nu influenţează negativ asupra
elementelor structurale ale clădirii şi deci nu pun în pericol rezistenţa şi stabilitatea
construcţiei existente.

Întocmit,
ing. Şerdin Ionelia

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

1. Instalaţiile sanitare interioare, rezolvă problema alimentării cu apă rece


potabilă, apă caldă menajeră şi evacuare apelor uzate menajere pentru un centru de
asistenta medico-sociala.
Legăturile obiectelor sanitare la apa rece şi apa caldă menajeră (furnizată de
boilerul electric) vor fi făcute din ţeavă de oţel zincată montată îngropat în tencuială.
Racordarea obiectelor sanitare şi a sifoanelor de pardoseală la reţeaua
exterioară de canalizare menajeră va fi executată din ţevi din polipropilenă pentru
scurgere, cu diametre cuprinse între D = 32 - 110 mm, cu montaj îngropat în
pardoseală.
2. Instalaţiile electrice
Alimentarea cu energie electrică pentru centru de asistenta medico-sociala este
făcută printr-un cablu electric montat subteran, în tub de protecţie din PVC, prin
intermediul unui tablou electric T.E. cu 3 circuite, amplasat în hol.
Prezentul proiect cuprinde instalaţiile interioare (iluminat şi prize) pentru un
centru de asistenta medico- sociala. Distribuţia energiei electrice din tablou se face
astfel:
- C1 – circuit electric pentru iluminat;
- C2 – circuit electric pentru prize;
- C3 – circuit electric pentru prize (cu contact de protecţie);
Firida de branşament va fi amplasată în holul clădirii, iar coloana de alimentare
până la tabloul electric de distribuţie va fi executată din conductori electrici montaţi în
tub de protecţie din P.V.C. îngropat în tencuiala pereţilor şi plafon.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori electrici din cupru şi
anume: FY 1,5 mmp pentru iluminat ( circuitul 1) şi FY 2,5 mmp pentru prize
(circuitul 2).
Se va avea în vedere, la execuţia lucrărilor respectarea normativului I7-98
(Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.), şi în mod special având în vedere că iluminatul va fi
asigurat cu lămpi incandescente, pentru protejarea împotriva atingerilor directe a
pieselor sub tensiune, conductorul de fază se va lega la contactul de fund al duliei, iar
cel de nul la contactul lateral.
Această precauţie este foarte eficace pentru că, chiar la deşurubarea becului,
contactul de fund este practic inaccesibil.
Prizele de la grupuri sanitare – circuitul C3 sunt obligatoriu legate la priza de
pământ (naturală - armătura fundaţiei sau artificială - executată din electrozi din ţeavă
zincată cu D = 21/2″ şi L = 3m şi centură din platbandă din oţel Zn. 40 x 4mm).
În circuitul de alimentare a lămpii, conductorul de nul se leagă direct la corpul
de iluminat, iar faza la comutator – în acest fel, dacă comutatorul este deschis, corpul
de iluminat nu mai are nici un element sub tensiune.
3. Reţele exterioare apă rece + canalizare menajeră
Alimentarea cu apă rece a centrului de asistenta medico-sociala este realizata
din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate – PEHD – Pn 6 atm.; D = 25 mm, montată
în pământ sub adâncimea de îngheţ (la cca 0,90 – 1,00 mm adâncime).
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua stradala existenta. La stabilirea
traseului conductei exterioare de alimentare cu apă s-a ţinut cont de distanţele
obligatorii faţă de fundaţiile clădirilor, prevăzute de Normativul 19/1999.
Căminele de vizitare CM1 şi CM2 se vor executa din zidărie de cărămidă
tencuite cu mortar de ciment şi radiere din beton.

Întocmit,
ing. Dima Valentin
MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
Beneficiarul lucrării: CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
Denumirea documentaţiei: D.A.L.I., EXPERTIZA TEHNICA SI AUDIT
ENERGETIC LA CAMINUL DE BATRANI CIOCANESTI- ALIMENTARE CU
ENERGIE TERMICA SI ELECTRICA DIN SURSE ALTERNATIVE
Amplasament: jud. Calarasi, com. Ciocanesti, str. Artarului, nr.4
Zona seismică de calcul: ag = 0,20 şi Tc = 1,0 sec., conform normativ P100-
1/2006
Clasa de importanţă: II, conf. CR0-05
Categoria de importanţă: B, conf. H.G. 766/97
Grad de rezistenţă la foc: I.
Structura de rezistenţă a constructiilor: toate cele 5 cladiri au o structura de
rezistenta compusa din cadre din beton armat compus din stâlpi şi grinzi cu planşeu
peste parter din beton armat iar închiderile sunt executate din zidărie de cărămidă, de
30 cm grosime. Sistemul de acoperire este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din
tabla, mai putin corpul C13- pavilion 1 cu destinatia de pavilion administrativ +
dormitoare care are invelitoare din azbociment ondulat ce urmeaza a fi inlocuit tot cu
tabla.
Suprafaţa construită cladiri (C13= 630 mp; C10= 252,72 mp; C11= 252,72;
C8= 378,48 mp; C9= 76,98 mp): 1 590.90 mp.
Suprafaţa construită desfăşurată (C13= 1 260 mp; C10= 512,72 mp; C11=
252,72 mp; C8=378,48 mp; C9= 76,98 mp) : 3 387.28 mp.
Suprafaţa utilă ( C13= 1 070 mp, C8= 322,90 mp; C9=60,30 mp; C10= 410,50
mp; C11= 412,20 mp): 2 276,15 mp.
Alimentarea cu energie electrică: se face de la reţeaua existentă în zonă cu
acordul E.N.E.L.-ului Calarasi.
Alimentare cu apă şi canalizare: Alimentarea cu apă se face de la reteaua
publica, iar pentru canalizare există in incinta unităţii un bazin vidanjabil.
Încălzirea se realizează cu centrala termica cu combustibil solid.
Cota ± 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix.
Din punct de vedere geomorfologic, com. Ciocanesti se înscrie în Câmpia
Bărăganului de sud, subunitate a marii unităţi geomorfologice – Câmpia Română, în
care apar la zi depozite loessoide cu grosimi de până la 20 m, cu intercalaţii de nisipuri
şi argile prăfoase de vârstă cuaternară.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ
Constructiile (C8,C9 si C13) au un regim de înălţime parter si urmatoarea
compartimentare functionala:
C13- pavilion 1 birouri P+1
- doua grupuri sanitare 4,80mp si de 20,33 mp;
- birou cu suprafata de 16,60 mp;
- birou cu suprafata de 16,58 mp;
- feloterapie cu suprafata de 16,58 mp;
- cabinet fizioterapie cu suprafata de 17,65 mp;
- sala mese cu suprafata de 17,65 mp;
- dormitor cu suprafata de 22,45 mp;
- dormitor cu suprafata de 33,15 mp;
- doua birouri cu suprafata de 17,20 mp fiecare;
- dormior cu suprafata de 38,80 mp;
- dormitor cu suprafata de 39,55 mp;
- dormitor cu suprafata de 41,10 mp;
- hol cu suprafata de 7,10 mp;
- dormitor cu suprafata de 16,65 mp;
- hol cu suprafata cu suprafata de 37,45 mp;
- dormitor cu suprafata de 41,10 mp;
- camera lenjerie cu suprafata de 35,50 mp;
- hol cu suprafata de 39,50 mp;
- grup sanitar cu suprafata de 20,33 mp;
- camera C.T. cu suprafata de 18,30 mp;
- casa scarii cu suprafata de 12,65 mp;
C9- SPALATORIE
- camera mortuara cu suprafata de 6,90 mp
- oficiu cu suprafata de 9,20 mp;
- grup sanitar cu suprafata de 1,55 mp;
- sala candelabru cu suprafata de 12,30 mp;
- hol cu suprafata de 4,60 mp;
- spalatorie cu suprafata de 24,60 mp;
C10- CAZARE
- dormitor cu suprafata de 14,75 mp;
- dormitor cu suprafata de 16,25 mp;
- doua birouri cu suprafata de 20,70 mp si respectiv 24,75 mp;
- dormitor cu suprafata de 14,35 mp;
- dormitor cu suprafata de 24,75 mp;
- dormitor cu suprafata de 41,10 mp;
Finisaje interioare:
- pardoseli – duşumea în camere şi în rest gresie;
- pereţi si tavane - faianţă in grupuri sanitare, vestiare, baie în rest zugrăveli cu
var lavabil;
- tamplarie lemn.
Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative;
- soclu piatra naturala;
- învelitoare din tabla;
- tamplarie lemn.

Întocmit,
arh. Samoilă Laurenţiu

S-ar putea să vă placă și