Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţie Manager Proiect 1- MATRICEA LOGICĂ

a proiectului „RIDICARE NIVELULUI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A JUDEŢULUI


BRAŞOV”

Intervenţi logică Indicatori verificabili Sursele verificării Ipoteze


obiectiv (IVO)
Rezultate proiectuluiScopul generalObiectivul

- Nivel ridicat de dezvoltare - Scăderea numărului de - Raport anual al - Comunitatea locală


socio-umană a judeţului Braşov; şomeri în judeţul Braşov Camarei de Comerţ şi doreşte scăderea
- Şomaj scăzut în judeşul Braşov. - Reconversia profesională Industrie Bv; procentului somajului
a tuturor solicitanţilor. - Raport anual al şi sprijină participarea
AJOFM. categoriilor
defavorizate la cursuri
de perfecţionare
Capacitate managerială şi - Creşterea numărului de - Raport anual al - Categoriile de
profesională sporită a persoanelor angajări a persoanelor din Consiliului consultativ persoane defavorizate
defavorizate (tineri, şomeri, categoriile defavorizate. al Angajatorilor Bv. doresc să participe la
femei, persoane apropiate de - Raport anual al la programele de
pensionare, rromi, etc). AJOFM Bv. perfecţionare;

1. Infiinţarea Centrului de Afaceri - Acorduri semnate între - Rapoarte specifice - Autorităţile publice
Judeţean funcţional. consiliile consultative ale AJOFM Bv; repectă decizia de
angajatorilor şi AJOFM Bv - Acorduri; funcţionare a
- Media. Centrului de Afaceri
Judeţean
2. Beneficii durabile pentru - Existenţa unui număr mai - Liste persoane
grupuri ţintă ridicat de persoane din calificate;
diferite categorii - Liste persoane
defovorizate, care au fost reconversie
angajate. profesionala;
- Ocuparea cu forţă de - Liste persoane
muncă calificată pentru angajate.
meseriile mai puţin
atractive (sectoare calde,
construcţii, agricultură, etc)
Activităţi

1.1. Reabilitarea spaţilui dobândit Mijloace: Costuri şi surse: - Autorităţile publice


- 3 constructori; 4,000 EUR sprijină demersurile
- 1 electician; (CE,Guvern) Centrului de Afaceri
- 2 persoane întreţinere Judeţean
1.2. Dotarea spaţiului 15,000 EUR
- 1 expert (CE,Guvern)
1.3. Punerea în funcţiune a 1,000 EUR
tehnicii de calcul şi media - 2 experţi (CE,Guvern)
2.1. Organizarea de cursuri de - 1 manager; 40,000 EUR - Categoriile de
formare profesională - 1 asistant manager; (CE,Guvern) persoane defavorizate
- 7 lectori. participa activ la
cursuri.

2.1. Organizarea de cursuri de 40,000 EUR - Categoriile de


reconversie profesională - 10 lectori (CE,Guvern) persoane defavorizate
participa activ la
cursuri.